close

Enter

Log in using OpenID

″ 兼 ︾ 警 - Civil Court

embedDownload
шнж
я╕╛
хЕ╝
тА│
,тА▓ o
уБй уВдтА▓ тА▓ тИ╝
тА▓
┬┤тА▓
тАШуГО
тА▓
уБФ┬┤уГб уГОтА▓тА▓
1636/CvтАХ C/2012 :уГб 4хЗа уГл уГжуГЛуГ╝ f
oD
2 Y.<
'.
тА▓тА▓тАГ тАГ тА▓тА▓
ф╕Аф╕А
тА▓
уБФуВвуГбуВм
уГО тА│
тАГ ф╕Аф╕А
тА▓
ox
J,
oo4
Y?o
щзДф║МуАНуБ┐riуГл уГбтА▓fуВм
`ц┤е
,. uc
ta-rt
o2.crzo.oa
?zrt22Poaa
u2cc
aJJrr2J
,..ro,r.
aZYlP.rrro
a,
eil
, ao
,Jrtla
aroc
,4rl
25-rr2,rJ
Jt24a
уГ╗тА▓
┬┤ тА│
%
┬и
тАГтАГтА│
я╕╢
тА│
тА│
тА▓
тАГ
тАГ
тА│тА▓
уВптА▓
┬┤
%уАЕ уГкуГо
чз╗х╝У
тА▓
тА│╬╣ уБИ
уБЯ
уВв уГб уГбуГЛ
уБЧуАН
уВТуГбтЖРуБ┐уАГ)15,009-`уВ░ уГб
tуГА ╬╝тА│хЛЗтА▓
`х╜▒
`уАГ
уГО
уАН уГлуБ┐шАГ уБд 42,102/63 уВНуГж
уГЛуВм
уГб
тА│╬╝тА▓
тА│ тА▓ 2012 уГб хЛЗ 11 уГбуГб
уВ╢ уАН
v/2a
`g╬▓
тА▓
тА│ тА▓
уВм тА▓хдЪ F┬┤ LцпО,уГб тЦа цЦ╣ FхдЪтА▓тЦа
уВмуГЛ
тА▓ уБ┐хдЪ
`╬║ уГб чз╗ тА▓ `уГА уГА
aJvr
rt/czv/2a
Olrro
a2u2o
u
/ o. ..u , lu o.,
L.vv /2vt?e.?
44/rP
,oar\
\rr/)
,
orr/
zJ.r?4!a
Oa
c
o2.,
/
UO .r.tzS ,/t.F2
,u ua
2aJt
orr,
тВм72,
arPal
,AOx
lVlZ
^^r^
2,o,
.F24,
/c.rvc
o *o2-ou
l+
,reeva
-r../2vr.,
хЕ╡
`уБ┐
.41
a-rr-p r/tr-2
тА▓тА▓
уГБуБй
уГб
,val
PaJ2..?2rt2v
4cf-t-r-
уГб
.rta
.o.
,u
z2rc
┬и
тА│
тА▓
/2rv*22
z,
'уБВ
┬┤
(уГБтА▓
уБЕтИ╝тА│уВе
%уГб уГЛтА▓хЛЗ уВТшЗеф║М уАНуГбJ
уГбхЛЗуГкуВ╜ уГЛуВ▓уВ╕тА▓ уГОJ уБ┐ тА│ уГбуГбчз╗ уАНуБУ
уБФтА▓ тА▓ уГО тА▓уВд┬┤ тА▓ уГп тА▓уВдуГО
уВдуВв тА▓тА▓ тА│
тА▓
`┬┤
я╝Ш
я╝Т
ф╕А
цЛ╢
уГ╗тА▓1433
тА▓
тА│
┬┤
ф╕А
уГ╗
тА▓уВдуГктА▓уГмтА▓тА│тА▓ тА▓уАНтА▓тА│ тА▓уБФ┬┤тА│ уГО тА▓тА▓┬┤
тА│
уГ╗
тА▓
2012/`g╬▓,14
тА▓тА▓ ф║АтА▓ тА▓тА▓┬┤
//
тА▓
тА│тА▓ тА│ тА▓ тА▓уГбуГм уГОтА▓
тА▓
тА▓
_
уБ╕
тИ╝ rуАН уБйчз╗тА▓тИ╝
(3-CR-611429уГ╜ Faisaa hoadhun)уБй тА▓уГО ┬┤
3323986
:Lt;
I
уБй
хЮЛ чТ╜ хвЬ щЗП шЩ╣ хЮЛ хаХ ф║Л хЭР хЮЛ тИа уБЬтА▓╬╝ уБ┐
тА▓уГ╡уГб
уГл
уГк
тА▓тА▓уАНуВ╕,тЦауВ┐
хЖЩ уГБтА▓
уАМ
`
[email protected] mvуВ╕ тА▓уГб
тЦатА▓120212тА▓
3006404 1 3006412 1 3006411
`:уГА
я┐и
тА▓
тА▓ тА▓
тА│ уГО тА▓тА▓ тА│
┬┤ тА▓
"тЦа тА▓╬╜
a
тАШ┬┤
тА▓тА▓ тА│
2.. a ,14a
oru/
y/2a
,r/C/y/2a
┬┤ тА▓
тА▓
уГО┬┤
o.
тАШтАШ
тА▓тА▓
ф╕Аф╕А
тА▓┬┤ уВдуГ│уГЦ
o xo r,
t
l+^ *j?2yaJt
тА│
я╝М
тА▓тАШ
z?ox
-n r^ leeya
.!.U1./.
42,102/63
тА▓
хдХ
тА│
уГО
тА│ ╬╜┬┤тА▓
уВм
я╝М
я╝Р
┬┤
тА▓тА▓уГб тА▓ уГО уГ│
"тЦа
тАШ
уВптА▓
тА▓ FуВв тА▓уВдтА▓
я╝Ц
я╝Р
уАНуГОуГЛуГбуГжуГЛ (тА▓ хЛЗуГб)
уГб
╬╝ уАН
уБ┐
уГб
хЛЗ тА│уБ┐
уГлуГл
тА▓уВТ тА▓
тА│
уАО LцпО,уГб уАГ тА▓ `чЩ║ уБСтА▓уВ╢ шМЕцЬ╜ уВНуБ┐ =J хПВшАГ уБд
`/J0
/тА▓ тА▓ уГО
уГ╗уГО
Document
Category
Uncategorized
Views
314
File Size
419 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content