close

Enter

Log in using OpenID

Manual për studentët mbi REGJISTRIMIN ONLINE NE PROVIMET E

embedDownload
NJOFTIM
Keto rregulla jane unike per te gjithe studentet e viteve te para ne te gjitha ciklet e studimit:
BA-Dita,BA-PT,MP dhe MSC .
Per sezonin e vjeshtes 2013-2014 studentet duhet te rregjistrohen vete ne lendet qe do te japin provim. Me
poshte tregohet rregullat dhe procedura e rregjistrimit ne sezonin e vjeshtes 2013-2014.
1. Sezoni i vjeshtes 2013-2014 eshte: 8 shtator - 20 shtator 2014.
2. Sa dite sezoni do te jene ne vjeshte ?...........................................................(7)
3. Per nje lende te caktuar sa data provimesh do te lihen ?............................(1)
4. Ne sa provime do te futet studenti ne nje dite ?.........................................( deri ne 2 provime )
5 .Sa provime mund te jape studenti ne sezonin e vjeshtes?...........................(7)
6. Studenti mund te prenotohet vetem nje here per te njejtin provim.
7. Per sezonin e vjeshtes rregjistrimi i studenteve per provime do te perfshije periudhen 16 gusht – 6 shtator
2014.
8. Pas kesaj date asnje student nuk mund te kryeje veprime per rregjistrime ne provimet e sezonit te vjeshtes.
9. Ne provimet e vjeshtes nuk do te futen studentet qe s’kane paguar.
10.Kujtojme se per tu rregjistruar ne sezonin e vjeshtes te gjithe studentet duhet te jene te pasjisur me te
dhenat qe ata kane vendosur vete per te hyre ne sistemin digjital.
11. N.q.s studentet kane probleme me keto te dhena atehere te komunikojne sa me shpejt me sekretarite
mesimore te fakultetit perkates, per tu njohur me to.
12. Manualin per rregjistrimin ne provimet e sezonit te vjeshtes do te mund ta shkarkoni dhe nga websiti i
universitetit: http://www.unkorce.edu.al
Manual pГ«r studentГ«t mbi REGJISTRIMIN ONLINE NE PROVIMET E
MBARTURA
1- Hapni nje browser (Explorer, Mozilla, Chrome), dhe klikoni adresen:
https://www.unkorce.esse3.u-gov.rash.al/Home.do
Ose tek websiti i universitetit http://www.unkorce.edu.al klikoni tek rubrika Grafiku i Provimeve
2- Pasi klikoni mbi login, shkruani kredencialet e juaja (User Name, Password), tГ« cilat
I keni pГ«rftuar kur jeni regjistruar fillimisht nГ« sistem. NГ«se I keni harruar kontaktoni
me sekretarinГ« pГ«rkatГ«se:
3- Pasi keni hyrГ« ne home page-n tuaj, klikoni tek Provimet:
4- NГ« kete moment do ju shfaqen datat e mundshme ku ju mund tГ« regjistroheni
në provime, psh. Për lëndën “matematikë” ke tri data të mundshme, nga të cilat do
zgjidhet njГ«:
5- Supozojme se zgjedhim pГ«r tu regjistruar nГ« provimin e MatematikГ«s qГ« zhvillohet
nГ« datГ« 29 Prill. PГ«r kГ«tГ« klikojmГ« nГ« librin nГ« tГ« djathtГ« tГ« tabelГ«s si nГ« figurГ«:
6- Do ju shfaqen në ekran të gjitha detajet e provimit. Klikoni “Prenoto kete
date provimi” si në figurë:
7- Kliko “Vazhdo”
8- Mund tГ« zgjidhni sipas dГ«shirГ«s tГ« printoni apo jo njГ« pГ«rkujtesГ« tГ« provimit, e mГ«
pas Konfirmo Prenotimin:
9- Me kaq keni mbaruar me prenotimin nГ« provim.
10- NГ«se njГ« student do tГ« shohГ« listГ«n e tij tГ« prenotimeve nГ« provim, mjafton tГ« klikojГ« tek
Pasqyra e Prenotimeve, si nГ« figurГ«:
11- NГ«se studenti dГ«shiron tГ« fshijГ« prenotimin e bГ«rГ« pГ«r njГ« provim, apo
dГ«shiron tГ« regjistrohet nГ« njГ« datГ« tjetГ«r, mjafton tГ« klikojГ« kryqin tek fusha
FSHI, dhe tГ« regjistrohet nГ« njГ« datГ« tjetГ«r si mГ« lart.
12- Kliko “Konfirmo”:
13- NГ« kГ«tГ« moment keni fshirГ« prenotimin e provimit, dhe mund tГ« vendosni tГ« mos e
jepni si provim, apo tГ« regjistroheni nГ« provim nГ« njГ« datГ« tjetГ«r tГ« mundshme, duke
pГ«rsГ«ritur hapat e treguara mГ« lart.
Document
Category
Uncategorized
Views
135
File Size
980 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content