close

Enter

Log in using OpenID

Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

embedDownload
Kalıtsal Kemik İliği
Yetmezlikleri ve Malignite
Dr Deniz YILMAZ KARAPINAR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Hematoloji BD
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Kalıtsal kemik iliği yetmezlikleri
Sendrom
Başlangıç
Lösemi
Solid tm
Fanconi Anemisi
AA
AML
SCC
Diskeratozis Kongenita
AA
AML
SCC
Diamond Blackfan Anemisi
Anemi
AML
Sarkom
Shwachman Diamond Sendromu
Nötropeni
AML
Ağır Konjenital Nötropeni
Nötropeni
AML
Amegakaryositik trombositopeni
Trombositopeni
AML
Trombositopeni-radius yokluğu
Trombositopeni
AML
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Kansersiz (solid tm veya lösemi) sağkalım eğrileri
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Fanconi Anemisi
• Doğum defektleri, KİY, ↑ MDS ve malignite
• 15 FANC geni (+)
– FANCB X resesif, diğerleri OR
– FANCA: En sık görülen, hafif hst
– FANCC: Malignite eğilimi yüksek
– FANCD2: FB bulguları, KİY sık
– FANCD1/BRCA2
– FANCN/PALB2
– FANCJ/BRIP1 ile medullablastom, sarkom,
çok erken dönemde lösemi
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Fankoni Anemisi, Kanser bağlantısı
• FA genleri, DNA onarımına katılan, Ca yatkınlık genleri
– FANCD1: BRCA2, homolog rekombinasyon onarımı
– FANCJ: BRIPP1/BACH1: BRCA1’ in BRCT domainine
bağlanan 5’3’ DNA helikaz kodlar,
– FANCN: PALB2, BRCA2’ nin stabilizasyon/lokalizasyonunda önemli
– FANCA, FANCD2, FANCJ BRCA1 ilişkili, kr instabiliteyi engeller
• FA proteinleri
– DNA çapraz bağların onarımında görevli
– Oksidatif hasarlanma ve inflamatuvar sitokinlere karşı stres
sinyalizasyonu/ apopitozda da rol alırlar
– FANCL E3 ubiquitin ligaz domain taşır
– FANCM DNA helikaz domain taşır
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
BMF, AML, ST gelişiminin yıllara göre değişimi
n=66
KİY gelişimi <10 y
giderek artan ivmeyle↑
10 y HR tepe yapar(%5/yıl)
KİY daha yavaş hızla
gelişmeye devam eder
GEFA
NCI
ISFAR
n=181
n=145
n=66
AML <10y sorun değil
Erken erişkinde ↑
50y % 10 AML
ST riski başlangıçta çok ↓
>20y görülür,
>30y çok artar
50y %20-30
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
FA: Genetik altgruplara göre sağkalım eğrileri
FANCA:
Erken KİY gelişebilir
Malign hst daha geç, OS en uzun
FANCD1/BRCA2:
Çok erken yaşta malign hst, erken ölüm
FANCC:
KİY erken dönemde, malign hst erken
Ciddi hematolojik bulgularla OS kısa
Alter BP, BrJ Hematol 2010
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
FA & AML
• FA’ da en sık malign hst
– AML riski > 500x N populasyon
– 40 yaşa dek CI %33
– FA & AML: 1/3 ilk klinik AML
– AML yavaş gelişir
– Önce sitogenetik klon ortaya çıkar
• Klon genellikle dengesiz aberasyonlar
• Kromozom kazanımı/ kaybı şeklindedir
• Kompleks karyotip olabilir
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
FA- klonal aberasyonlar
•
•
•
Lösemi/ MDS morfolojik bulguları (-) FA’ da
%48 (n=16/33 )≥ 1 klonal sitogenetik aberasyon (+)
Klonal aberasyon
5 y OS
(-) (n=17)
%94
(+) (n=16)
%40
Klonal değişkenlik sık
– Klonlar kaybolabilir, dalgalanabilir, yeni klonlar oluşabilir,
AML/MDS olmaksızın kalıcılık kazanabilir
MDS morfolojik bulgu
5y OS
• Morfolojik
MDS%(-),
(n=28)
(+) (n=13)
9
(-) (n=28)
% 92
• %92
Alter BP. Cancer and Cytogenetic 2000
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Klonal değişikliklerin sayısı FISH ile artabilir
n=53 FA
+3q (+) FA 7/18 ölüm
+3q (-) FA 2/35
+3q, öz. -7/del7q ile birlikteyse MDS/AML riski ↑
Tönnies, Blood 2003
+3q klonal abn HKHN ile sağkalım
(+) (n=21)
% 41
(-) (n=29)
% 70
+3q klonalite(+), HKHN (-), yaşayan hasta yok (0/5)
(-), HKHN (-), sağkalım %80 (20/25)
Neitzel H. Human Genetics 2007
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
FA klonal değişiklikler
HSCT
Ölüm
13/13 (100)
9/13 (69)
29/64 (45)
28/64 (44)
Klonal aberasyonlar ile FA’de MDS, AML,ölüm gelişimi
Mehta PA. Cancer Genetics Cytogenetics 2012
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
AML&FA
•
Literatürde (2012) n=162 AML&FA var, n=146 <21 y
FA-AML
n=146
Denova AML
n=892
Sitogenetik
46 (%32)
559 (%63)
Anormal karyotip
% 87
%78 (p: 0.2)
Yaş yıl
14(0.5-20)
9 (0-20.9)
E/K
1.4:1
1.1:1
Kromozom 1
%37
%12.6
Kromozom 3
%19
%11
Kromozom 7
%36
%11 (p:0.001)
Kromozom 8 ve 16 kesinlikle denova AML ile ilişkili
Kromozom 11 denova AML’ de daha sık
Rochowski A. Pediatr Blood Cancer 2012
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
• 8/46 FA&AML, klon ilk olarak prelösemik
durumda saptanmış
• Kr 1,3,7 sık gözlenen klonlar
• Yeni tanılı AML hastasında
+1q, +3q,-7/ -7q, +13q,-20q saptandığında
FA düşünülmeli
• t(8;21), trizomi 8, t(9;11), t(6;9), inv16
denova AML’ de (+), FA’ de hiç yok
Rochowski A. Pediatr Blood Cancer 2012
• +3q MDS ve AML gelişimi için risk
• Sporadik AML: +3q varsa FA açısından bak
• +1q, -7q, RUNX1 mut da tx ile ilişkili
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Sonuç olarak
•
FA lösemi gelişimi açısından yakın izlenmeli
•
Yılda 1 kez
– kemik iliği aspirasyon/ biyopsi/
– sitogenetik ve FISH ile kromozomal
aberasyonlar çalışılmalı
•
Morfolojik MDS (+) ⇒HKHN
•
FISH aberan klon varsa
– <%10 3-6 ay ara ile tekrarlanmalı
– >%10, kr 7 ilişkili ise mutlaka HKHN
– +3q (+) ⇒ yakın izlem, artış varsa HKHN
– +1q (+) ⇒ izlem, hızla tx gerekmez
IBFMS, n=2002
Tüm kanserler 39
AML için
500
ST için
37
Özefagus
6281
Vulva
2411
Baş/boyun
700
Meme
34
Beyin
64 kat risk↑
Başboyun SCC CI: %4
Oral kavite %68
Orofarinks %11
Larinks
%11
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Shimamura A. Blood Reviews,2010
Fanconi Anemisi & Epitelyal Ca
• Hematolojik sorunlar HKHN ile giderilir
• Diğer sorunlar: HKHN sonrasında devam/ ↑.
öz SCC (baş, boyun, özefagus, anogenital bölge).
Genç erişkin FA’ da çok önemli
• HKHN
– Hazırlık rejimleri
– GVHD, ek bir risk faktörü,
• HPV ve diğer infeksiyon ajanlarının da malign
transformasyonda katkısı var
• HPV aşılaması önerilir
• iyi oral hijyen sağlanmalıdır
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
• KBB/ Üst GIS taraması yılda 1, endoskopik olarak
– HKHN (-) ise 15 yaşta başlamalı
– HKHN(+) ise 2-3 yıl sonra, hasta 10 y başlanmalı
– Endoskopik bakı larinkse dek yapılmalı,
– Ağız içinden sitolojik inc 6 ayrı bölgeden alınmalı,
– Lökoplaki tek alan: biyopsi, çoklu alandaysa tümünden
biyopsi alınıp, panendoskopi yapılmalı
– HPV PCR önerilir
• Meme Ca riski ↑,
(komplementasyon sisteminden bağımsız)
– Radyasyon duyarlılıkları nedeniyle MR taraması
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
• Kadın genital Ca taramaları
– HKHN(+) ise 10y, (-)ise 15y
– Yılda 1 Kadın-Doğum uzm kontrol
– Karın/ pelvik US
– Vajinal smear
• Hepatosellüler Ca
– KcFT, 3-4 ayda 1
– Karın USG 6 ayda 1
• Squamöz Cell Ca tedavisi çok güç
– Ana tedavi elementi platinum ajanları
– Radyasyon toleransı çok düşük
– En önemli tedavi cerrahi
– Erken dönemde tanınması ve kitlenin çıkartılması en iyi
tedavi
Diskeratozis Kongenita
• Mukokutanöz triad
– Anormal cilt pigmentasyonu (%90)
– Tırnak distrofisi (%90),
– Oral premalign lökoplaki (%80),
Bukkal mukoza, dil, orofarinks.
10-30 yılda, %30 malign tx, SCC gelişir,
• Kemik iliği yetmezliği (%90)
– genellikle<20 y, 30 y’a dek %80 hastada gelişir
• Kanser eğilimi
– Squamöz Cell Ca
– Hematolojik/ lenfoid
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
XR:
OD:
OR:
DKC1
TERT, TERC, TINF2, RTEL1
NOP10, TERT(biall), NPH2, TCAB1,
RTEL1, C16orf57
• TERT ve TERC’ in heterozigot formları Ailesel
MDS/AML predispozisyon sendromlarında bulunabilir
• Biallelik TERT mut, monoall TERT mut, dan çok ağır
– Mukokütanöz bulgular, telomer ampl. Akt ↓
• TINF2mut (+)
– çok belirgin kısa telomer boyu
– Genellikle denova mut
– Erken yaşta, çok yüksek penetransla başlar
• RTEL1, kln old ağır
• XL, OR ve TINF2 genç yaşlarda ağır kln
• TERT ve TERC OD,
– daha geç yaşta başlar,
– mukokütanöz sempt olmaz,
– KİY sık bir başlangıç bulgusudur
• Aynı mut(+): kln başlangıç, gidiş fark gösterebilir
• Pedigride penetranslar fark gösterebilir
– Taşıyıcı ise kln çok az, AA öncesi makrositoz,
trombositopeni
– Daha önceki nesillerde hafif hst, gençlerde çok ağır erken
başlangıçlı AA, MDS, AML olabilir
DC ve malignite
• Erken yaşlanma ve Ca geliştirmeye
eğilimlidirler
– Aşırı telomer kısalması (+)
– DNA hasar yanıtı yoktur
– Genomik instabilite
• DC hücreleri embryonik immatür nukleusa
sahiptir ve malign tx geliştirmeye eğilimlidir
• Epitel barier zonu, karsinojenlerin germinal
tabakaya geçişlerinde ↑ geçirgenlik
• Lökoplaki alanlarda ↑ malign tx riski
• HKHN sonrası malignite↑
– Hazırlık rejimleri, irradiasyon
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
AML, BMF,ST gelişiminin yıllara göre değişimi
n=50
KİY ÇÇ’ nda sabit, ↓hızla gelişir (%1/yıl)
Erişkin dönemde dramatik ↑
Ağır KİY 50 y: %50
AML ÇÇ’ nda çok nadir
25-30 y sonra ↑
AML 50 y: %10
ST >20 y ↑
Rosenberg 2003,2007
Tamary 2009
Alter BP. Br J Hematol 2010
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
DC Genotiplere Göre Sağkalım Eğrileri
DKC1& Bilinmeyen genotip (median 25 ve 30y)
KİY erken
TERT, TINF2 ort 45y,
TERC>50y
TERC/TINF2 geç malign hst
Tüm sağkalım
Kansersiz sağkalım
KİY olmaksızın sağkalım
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
DC ve Malignite
• Hematolojik/ nonhematolojik,
• Ca tanı yaşı median: 29 yıl
• 50 yaşına dek malignite gelişimi için
kümülatif risk %40-50
–
–
–
–
–
–
Tüm kanserler
Solid tm
Dil SCC
MDS
AML
Anorektal Ca
11
8
1154
2500
196 kat risk
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
DC vakalarında Solid tm
HKHN sonrası tek 1 Ca var: Rektal Adeno Ca
(AA nedeniyle HKHN uygulandıktan 14 ay sonra)
PostHKHN uzun dönem sağkalım ↓
Alter BP. Blood 2013
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Hastaların %10’u çok sayıda ST geliştirir
Çok sayıda ST geliştiren DC hastaları en az 1 HNSCC geliştirir
DC& AML/ MDS
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
• Hastalar FA ile benzer özellikler gösteriyor
– Malignite
• Solid tm daha sık
• HNSCC en sık, 2. en sık tm cilt Ca
• Anorektal Ca sık
• AML/ MDS DC’ da ↓
– Pek çok vaka tanınmayabilir
– Klonal değişiklikler olabilir
– Tüm MDS’ ler AML dönmüyor
• İzlem FA protokollerine göre yapılması önerilir
– HPV aşılaması
– KBB/ GIS endoskopisi
– Yıllık KİA/ KİB değerlendirmesi
– 3-4 ayda 1 KcFT, 6 ayda 1 karın USG
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Diamond Blackfan Anemisi
• Doğumda/ hemen sonra anemi
– Makrositik anemi+ retikülositopeni+
↑HbF+ ↑ert ADA→ >%85 (+)
– Kİ: N sellülarite + eritroblastopeni
• En az 1 doğum defekti %25
(DC& FA göre çok daha hafif)
• Tanı yaşı median: 3 ay (0-64 yıl)
• Kr kırığı yok, telomer boyu N
• Klonal sitogenetik özellik yok,
• Prognoz DC+ FA’ dan çok daha iyi
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
•
•
•
•
•
Ca riski: %3-4 < FA, DC
AA riski çok↓
Median OS 40 yıl
%85, >18 yaşa ulaşır
Neoplastik olgular (n=34/970)
– AML (10)
– ALL (1)
– MDS (3)
– Osteosarkom (6)
– Hodgkin Hst (3)
– Meme Ca (2)
– Hepatoma (2)
– YD sarkom, mide, melanom, kolon, NHL, fibrohistiositoma
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
DBAR
O/E (%95 CI)
n=608,
ort. yaşam : 56 y,
İlk Ca görülme yaşı : 41y(13-64y)
Tüm maligniteler (18)
5.4 (3.2-8.6)
AML (2)
27.9 (3.4-100.9)
MDS (4)
287 (77.2-734.7)
Kolon Adeno Ca (3)
36.2 (7.5-105.8)
Osteosarkom (2)
32.6 (4.0-117.7)
Kadın genital (3)
12 (2.5-35.1)
1 rectum Ca (15y sonra),
1 Osteosarkom (2 yıl sonra)
Oral kavite (1)
15.9 (0.4-88.3)
YD Sarkom (1)
9.8 (0.3-54.8)
n=4, MDS
Crude Ca riski: %3
Akc (1)
8.3 (0.2-46.4)
Melanoma (1)
4.5 (0.1-25.3)
NHL (1)
8.3 (0.2-46.1)
Meme Ca (2)
4.1 (0.5-14.9)
Testis tm (1)
1.3 (0.4-11.8)
Posttx neoplaziler dışlanmış,
n=18, MDS dışı Ca
1 hasta meme Ca (43y),
Kolon Ca(49y), MDS(51y)
Vlachos A. Blood 2012
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Malignite geliştiğinde:
n=8 tx bağımlı
n=2 (AML, MDS) Steroid bağımlı
n=1 Steroid bağımlı: meme Ca
Steroid bağımlı: Adeno Ca (kolon),
Transfüzyon bağımlı: MDS
n=2 hematolojik remisyon
n=4 Anemi nedeniyle hiç Tx yok
n=1 KT alırken Tx bağımlı
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Malignite geliştiren hastalarda KT
Tüm hastaların 11/21 ex
n=4 metastatik/ progresif hst
n=3 sepsis
n=2 ?
n=1 KT toksisitesi
DBA & Ca tedavisi çok zor
KT→ Uzamış nötropeni
→ Septik ölüm
→ KT gecikmesi,
hst tekrarı/ilerlemesi/metastaz
Rektal kanama, kemik ağrıları önemsenmeli
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
<30y hiç AML yok
ST%3, BMT%16, ex%11
<46y AML%5
ST%16 BMT%18, ex %19
AML >40y başlar, çok yavaş ↑
ST >30y başlar, hızlıca ↑
ST görülme sıklığı AML’ den fazla
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
KİY Sendromlarına Göre Sağkalım Eğrileri
33y
p<0.001
43y 58y
33y 44y
p<0.001
55y
33 y
45 y
FA-DC benzer p:008
DBA’ den çok erken p<0.001
Tüm major hematolojik komplikasyonlar
FA’ da en erken
DC ikinci sırada
DBA belirgin olarak daha sonra
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Shwachman- Diamond Sendromu
•
Kong nötropeniye yol açan diğer genetik sendromlara
göre daha sık görülür
•
Özellikle FCNR’ de SCN’ lerin %25’i
•
Nötropeni aralıklı/orta düzeyde, kemotaksis bozulmuştur
•
↓ PLT (Hafif- orta), ↓ Hb (Orta) ve ↑HbF
•
Ekstrahematopoietik tutulum ön plandadır
–
Ekzokrin pankreatik yetmezlik
–
MR da karakteristik pankreas görünümü
–
Cilt tututlumu (egzema, iktiyoz)
–
Kemik tutulumu, metafizyel displazi, dar göğüs kafesi
–
Psikomotor gerilik
•
Kemik iliği aplazisi, lösemik dönüşüm (FAB M5-6)/MDS
•
AA %20, ort.3 y(0-35 y), AML %10 ort 19y (4-43 y)
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Klonal aberasyonlar
-7/der7q
i(7q)
del(20)
diğer
≥1 klon
Toplam (n=110)
28
35
19
26
87
Lösemi (n=38)
7
0
2
16
17
AML (n=31)
6
0
2
14
15
ALL (n=5)
0
0
0
1
1
>%15 hastada klonal
aberasyon (+)
JCML (n=1)
0
0
0
0
0
postBMT- AML (n=1)
1
0
0
1
1
En sık i(7q),
lösemi/lösemi öncesi
MDS te yok
MDS (n=72)
24
35
17
15
76
RA (n=36)
12
16
3
8
31
RARS (n=1)
0
0
0
0
0
RAEB (n=5)
1
0
0
2
2
RAEBT (n=3)
1
0
0
2
2
Sadece klon (+) (n=25)
10
19
14
3
41
n=560
n=38 AML
n=72 MDS
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Kongenital Nötropenilerde Malignite
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Kongenital Nötropeniye Sekonder Lösemi
• Denova AML’ de gözlenen NPM1, FLT3,
KIT, JAK2 olmaz
– Çok az diferansiye olmuş hücrelerin
proliferasyonu
– 7 ve 21. kr anomalileri
– RAS mutasyonu
– GCSF reseptör mutasyonu
Donadieu J. Hematologica 2005
Germesshausen M. Hum Mut 2013
40. Ulusal Hematoloji Kongresi, 25. Ekim. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Allojeneik HKHN
- Sekonder MDS/ AML geliştiren olgularda
2003 SCNIR 15/18 AML (+) CN HKHN ex
n
OS
EFS
E. Failure
Relaps
A GVHD
Kr GVHD
MDS
7
4/7(%57)
4/7(%57)
0/7(%0)
0/7 (%0)
5/6 (%83)
3/7(%43)
Lösemi
11
4/11 (%36)
3/11(%27)
3/11(%27)
2/11(%18)
6/9 (%67)
5/11(%45)
Kemoterapi almak olumsuz etkili
GCSF tedaviye eklenmeli
Connelly. Curr Opin Hematol 2012
Carlsson . Pediatr Blood Cancer 2011
Bizetto. Hematologica 2011
Ferry C. Bone Marrow Transpl 2005
Choi SW. Bone Marrow Transplant 2005
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
HKHN sorunlar
• Komplikasyon ve rejeksiyon riski halen yüksek
• Malign transformasyon göstermeyen hastalarda
GCSF yanıtsızlığı varsa tercih edilmeli
• Nonmiyeloablatif kullanılabilir mi
• Mix chimera kabuledilebilir mi?
Hastalar MDS açısından yakın takip edilmeli
MDS geliştiğinde AML olmadan,
AML geliştiğinde mümkünse KT öncesi HKHN
yapılmalı
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Kongenital Ağır Nötropenide
HKHN Endikasyonları
– MDS/ Lösemi (+)
– Pansitopeni geliştiren SDS
– WASP aktivasyonu
– GCSF3R somatik mutasyon (+)
– GCSF yanıtsız (50-100 µg/kg/g )
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
• Ulusal Nötropeni/kemik iliği yetmezliği kayıt
sistemi
http://tphd.ulusalveritabani.com
– Pediatrik Hematoloji Kemik İliği Yetmezliği Alt
Komitesi
• Tanımlanmış mutasyonların çalışılması
– ELA2, HAX1, G6PC3
– SBDS, nadir mutasyonlar
TPHD Kemik İliği Yetmezlikleri Okulu, 16. Kasım. 2014, Ankara
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 439 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content