close

Enter

Log in using OpenID

Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

embedDownload
KTO Kılavuz Kateter Seçimi
ve
İleri Kateter Teknikleri
Doç.Dr. Ali Metin ESEN
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul
Kılavuz kateter seçimi
Kılavuz Kateterde Aranan Özellikler
Lümen genişliği
Kolay alet geçişi sağlaması
Tork kabiliyeti
Ekstra destek sağlaması
Kolay manüple edilebilmesi
Atravmatik uç
Görülebilirlik
Şeklini koruyabilmesi
Kılavuz kateter seçimi
 Kılavuz kateter seçimi işlem başarısını doğrudan etkiler
 Yapılacak işleme ve kullanılacak tekniğe,
 Asendan aortanın yapısına,
 Koroner arterin çıkış şekline ve seyrine,
 LMCA çapına ve uzunluğuna,
 Lezyon tipine göre seçilmelidir.
Kılavuz kateter seçimi
Aortun yapısı
dilate
normal
dar
Kılavuz kateter seçimi
Koroner arter çıkış şekilleri
normal
inferior
superior
yüksek
Kılavuz kateter seçimi
Dilate aort kökü
normal çıkış
JL5
inferior çıkış
AL3
yüksek çıkış
EBU
4.5
Kılavuz Kateter Seçimi
Dilate aort kökü, yüksek çıkış
EBU Sol 4.5
Dilate aort kökü, süperior çıkış
Champ 3.5
AL3
Kılavuz kateter seçimi
Dilate aort kökü
yüksek çıkışlı RCA
AL3
Shepherd’s Crook RCA
HS3
Kılavuz kateter seçimi
Dar aort kökü
normal çıkış
JL3,5
yüksek çıkış
AL2
LM – normal
EBU
AL
LM – kısa
JL
RCA – normal çıkış
standard
JR
Prok. Lezyon yok
AL
AR
RCA – shepherd’s crook
IMA
AL
RCA – inferior çıkışlı
JR
AL
AR
 LAD
 Judkins
 Extra‐backup (XB)
 EBU
 Voda
 Cx
 SolAmplatz 2
 RCA
 İnferior yönelim
AR1‐2
 Superiyor yönelim
AL1‐2
Shepard’s crook
İleri kateter teknikleri

Derin oturma

Child in mother

Anchor balon - çapa balon
Alfa –şekilli derin oturma
(JL – clockwise rotasyon)

LAD lezyonu için
C-şekilli derin oturma
(JL counter-clockwise rotasyon
direkt itme – amplatz gibi)
c
Cx lezyonu için
e-şekilli derin oturma
(karşı aort duvarına doğru ya da
sağ sinüs valsalvaya doğru itme)
e
RCA lezyonu için
Derin oturma
(dikkat)
 Diseksiyon riski
 Yan delikli kateter
 Küçük çaplı kateter
 Proksimal lezyon
Child in mother tekniği
(klinik kullanım alanları)
 Zorlu koroner lezyonlarda ekstra destek için
derin oturma yapılması düşünülen
durumlarda,
 Anormal koroner ostium çıkışı nedeniyle
koaksiyel kateter yerleşiminin sağlamadığı
durumlarda,
 İleri derecede geniş asendan aortada,
 Safen ven greftlerinde
Child in mother tekniği
(Kateter kateter içinde)
Dış çap aynı
6-8Fr
Küçük kateter
5-6Fr
Uzun sheath 65cm
Child in mother tekniği
‘’MOTHER’’
6 Fr kateter
‘’CHİLD’’
5 Fr kateter
Child in mother tekniği
5F kateter
6F kateter
balon
GuideLiner™
“mother and child”
koaksiyel kılavuz kateter
yerleşimi ve gerektiğinde
hızlı değişim
Anchor balon tekniği
(balon çapası)
balon
KTO
Yetersiz destek
Anchor balon tekniği – yan dal
Anchor balon 1.5mm
4-8atm
balon
KTO
koaksiyel yerleşim
Anchor balon tekniği – ana damar
kateter
Anchor
balon
KTO
Anchor balon tekniği
RCA total oklüde – konus dalı
Konus dalı
RCA oklüde
2.0/20mm
4 atm
Anchor balon tekniği
RCA total oklüde – konus dalı
koaksiyel
Anchor balon tekniği
LAD total oklüzyon
D1 – anchor balon
Anchor balon tekniği
(sınırlılıklar)
Yan dal KTO’ya kollateral veriyor
(görüntülenemez, iskemi)
Yan dal yok, çok kısa, tortuoz, ostiuma yakın
Kateter ile arter ostiumuna zarar
Balon kayabilir
Balon rüptürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content