close

Вход

Log in using OpenID

COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

embedDownload
COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2014–2015 1. DÖNEM ARA SINAV PROGRAMI
TARİH
09.00
08.12.2014
PAZARTESİ
Görevli
09.12.2014
SALI
Görevli
10.12.2014
ÇARŞAMBA
Görevli
11.12.2014
PERŞEMBE
Görevli
12.12.2014
CUMA
Görevli
CRE415 Yakın Çağ.
Av. Tar.
Derslik
2204
J3
Ercan Türkmen
CGR161 Türk Dili I
10.00
CGR103 Klimatoloji
I
Derslik
4201
4206
Yasir Aydoğmuş
CRE407 Türkiye
Toprakları ve Kor.
2204
2204
4201
CGR109 Hidrografya
2204
4201
2204
Yasir Aydoğmuş
CRE315 Anadolu
Selçuklu Tarihi
Ercan Türkmen
2204
4201
Yasir Aydoğmuş
1. Sınıf eski müfredat
dersleri sınavı
2. Sınıf dersleri
sınavı
Ercan Türkmen-Recep Aksu
Ercan Türkmen-Emin Aydın
CRE511 Uyg.Arazi
Bilg.
4201
4206
CRE411 Deniz
Coğrafyası
2204
J3
CGR181 Yabancı Dil
2204
CRE405 Yerel Coğr.
Araş.
CRE507
Jeomorfoloji Uyg
2204
J3
Yasir Aydoğmuş
CRE403 Doğal
Afetler Coğ
CRE351 Türk Eğit
Sis.Okul Yön
Görevli
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
4201
4206
Recep Aksu-Yasir Aydoğmuş
CRE305 Çevre
Sorunları
2204
J3
Emin Aydın-Ercan Türkmen
CRE451 Sınıf
Yönetimi
2204
4201
2204
CRE401 T.Bölgeler
Coğr
4201
4206
Ercan Türkmen-Emin Aydın
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
2204
J3
Ercan Türkmen-Recep Aksu
CGR105 Beşeri
Coğrafya
2204
Ercan Türkmen
CRE353 Özel Öğr.
Yönt.
4201
4206
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
4201
4206
Ercan Türkmen-Recep
Aksu
Doç. Dr. Sabri Karadoğan
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Not: I Sınıf eski müfredat dersleri 12.12.2014 saat 09.00’da; II Sınıf eski müfredat dersleri ise
12.12.2014 saat 10.00’da toplu olarak yapılacaktır.
2204
J3
2204
4201
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
2204
4201
CRE505 Siyasi
Coğrafya
CRE303 Avrupa
Ülkeler Coğr.
CGR171 Atatürk İlk.
Ve İnk Tar I
4201
4206
4206
4201
CGR151 Eğitim
Bilimine Giriş
CRE409 AmerikaOkyanusya
Ercan Türkmen
Derslik
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
CRE517 Dünyanın
Durumu
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
15.00
Ercan Türkmen-Recep Aksu
CGR101 Matematik
Coğrafya
Ercan Türkmen
CRE551 Rehberlik
Derslik
4201
4206
CRE503
Hidrocoğrafya
Yasir Aydoğmuş
2204
CRE301 T.Bölgeler
Coğr
Emin Aydın-Recep Aksu
Recep Aksu-Yasir Aydoğmuş
CRE251 ÖğretmeÖğrenme Kur. Y.
14.00
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
Emin Aydın-Yasir Aydoğmuş
18.12.2014
PERŞEMBE
19.12.2014
CUMA
Derslik
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
2204
15.12.2014
PAZARTESİ
Görevli
16.12.2014
SALI
Görevli
17.12.2014
ÇARŞAMBA
Görevli
13.00
2204
J3
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
Ercan Türkmen-Recep Aksu
CGR101 Jeoloji
CRE311 Nüf.
Yerleşme Coğr.
Derslik
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
Ercan Türkmen
CRE307 Bilgisayar
11.00
TARİH
05.01.2015
PAZARTESİ
Görevli
06.01.2015
SALI
Görevli
07.01.2015
ÇARŞAMBA
Görevli
08.01.2015
PERŞEMBE
Görevli
I SINIF
09.00
Klimatoloji I
CGR181 Yabancı Dil
13.00
CRE415 Yakın Çağ.
Av. Tar.
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
Ercan Türkmen
CRE301 T.Bölgeler
Coğr
CRE411 Deniz
Coğrafyası
2204
4201
2204
J3
CRE511 Uyg.Arazi
Bilg.
4201
4206
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
4201
4206
CRE517 Dünyanın
Durumu
4201
4206
Ercan Türkmen-Emin Aydın
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
CGR101 Matematik
Coğrafya
CRE303 Avrupa
Ülkeler Coğr.
CRE407 Türkiye
Toprakları ve Kor.
CRE505 Siyasi
Coğrafya
2204
Ercan Türkmen
CGR151 Eğitim
Bilimine Giriş 14.00
2204
J3
Ercan Türkmen
CGR161 Türk Dili I
CGR109 Hidrografya
Ercan Türkmen
CGR101 Jeoloji
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
CRE351 Türk Eğit
Sis.Okul Yön
CRE451 Sınıf
Yönetimi 10.00
.
2204
CRE307 Bilgisayar
2204
2204
CRE251 ÖğretmeÖğrenme Kur. Y.
15.00
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
2204
Ercan Türkmen
1. Sınıf eski müfredat
dersleri sınavı
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
J3
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
Recep Aksu
Görevli
2204
4201
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
Yasir Aydoğmuş
CGR105 Beşeri
Coğrafya
Görevli
16.01.2015
CUMA
2204
J3
2204
4201
V SINIF
14.00
Derslik
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
14.01.2015
ÇARŞAMBA
15.01.2015
PERŞEMBE
CRE311 Nüf.
Yerleşme Coğr.
2204
Ercan Türkmen
09.01.20151. CGR171 Atatürk İlk.
Ve İnk Tar I
CUMA
Ercan Türkmen
Görevli
12.01.2015
PAZARTESİ
Görevli
13.01.2015
SALI
Görevli
Derslik
COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2014–2015 1. DÖNEM FİNAL SINAV PROGRAMI
II SINIF
III SINIF
IV SINIF
10.00
Derslik
11.00
Derslik
13.00
Derslik
2204
4201
CRE507
Jeomorfoloji Uyg
2204
J3
CRE405 Yerel Coğr.
Araş.
4201
4206
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
2204
J3
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
Emin Aydın-Yasir Aydoğmuş
CRE353 Özel Öğr.
Yönt
CRE409 AmerikaOkyanusya
CRE503
Hidrocoğrafya
4201
4206
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
4201
Ercan Türkmen-Emin Aydın
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
CRE315 Anadolu
Selçuklu Tarihi
CRE401 T.Bölgeler
Coğr
Yasir Aydoğmuş
4201
4206
CRE403 Doğal
Afetler Coğ
CRE305 Çevre
Sorunları
2204
4201
CRE551 Rehberlik
15.00
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
Emin Aydın-Recep Aksu
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
Ercan Türkmen-Recep Aksu
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
2204
4201
2204
J3
4201
4206
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
2. Sınıf dersleri
sınavı
Emin Aydın Ercan
Türkmen
Doç. Dr. Sabri Karadoğan
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Not: I Sınıf eski müfredat dersleri 16.01.2015 saat 09.00’da; II Sınıf eski müfredat dersleri ise
16.01.2015 saat 10.00’da toplu olarak yapılacaktır.
15.00
Derslik
TARİH
19.01.2015
PAZARTESİ
Görevli
20.01.2015
SALI
Görevli
21.01.2015
ÇARŞAMBA
Görevli
22.01.2015
PERŞEMBE
Görevli
I SINIF
09.00
Klimatoloji I
CGR181 Yabancı Dil
13.00
CRE415 Yakın Çağ.
Av. Tar.
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
Ercan Türkmen
CRE301 T.Bölgeler
Coğr
CRE411 Deniz
Coğrafyası
2204
4201
2204
J3
CRE511 Uyg.Arazi
Bilg.
4201
4206
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
4201
4206
CRE517 Dünyanın
Durumu
4201
4206
Ercan Türkmen-Emin Aydın
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
CGR101 Matematik
Coğrafya
CRE303 Avrupa
Ülkeler Coğr.
CRE407 Türkiye
Toprakları ve Kor.
CRE505 Siyasi
Coğrafya
2204
Ercan Türkmen
CGR151 Eğitim
Bilimine Giriş 14.00
2204
J3
Ercan Türkmen
CGR161 Türk Dili I
CGR109 Hidrografya
Ercan Türkmen
CGR101 Jeoloji
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
CRE351 Türk Eğit
Sis.Okul Yön
CRE451 Sınıf
Yönetimi 10.00
.
2204
CRE307 Bilgisayar
2204
2204
CRE251 ÖğretmeÖğrenme Kur. Y.
15.00
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
2204
Ercan Türkmen
1. Sınıf eski müfredat
dersleri sınavı
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
J3
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
Recep Aksu
Görevli
2204
4201
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
Yasir Aydoğmuş
CGR105 Beşeri
Coğrafya
Görevli
30.01.2015
CUMA
2204
J3
2204
4201
V SINIF
14.00
Derslik
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
28.01.2015
ÇARŞAMBA
29.01.2015
PERŞEMBE
CRE311 Nüf.
Yerleşme Coğr.
2204
Ercan Türkmen
23.01.20152. CGR171 Atatürk İlk.
Ve İnk Tar I
CUMA
Ercan Türkmen
Görevli
26.01.2015
PAZARTESİ
Görevli
27.01.2015
SALI
Görevli
Derslik
COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2014–2015 1. DÖNEM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
II SINIF
III SINIF
IV SINIF
10.00
Derslik
11.00
Derslik
13.00
Derslik
2204
4201
CRE507
Jeomorfoloji Uyg
2204
J3
CRE405 Yerel Coğr.
Araş.
4201
4206
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
2204
J3
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
Emin Aydın-Yasir Aydoğmuş
CRE353 Özel Öğr.
Yönt
CRE409 AmerikaOkyanusya
CRE503
Hidrocoğrafya
4201
4206
Ercan Türkmen-Recep Aksu
2204
4201
Ercan Türkmen-Emin Aydın
Yasir Aydoğmuş-Recep Aksu
CRE315 Anadolu
Selçuklu Tarihi
CRE401 T.Bölgeler
Coğr
Yasir Aydoğmuş
4201
4206
CRE403 Doğal
Afetler Coğ
CRE305 Çevre
Sorunları
2204
4201
CRE551 Rehberlik
15.00
Ercan Türkmen-Yasir Aydoğmuş
Emin Aydın-Recep Aksu
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Ercan Türkmen
Ercan Türkmen-Recep Aksu
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
2204
4201
2204
J3
4201
4206
2204
4201
Yasir Aydoğmuş-Emin Aydın
2. Sınıf dersleri
sınavı
Emin Aydın Ercan
Türkmen
Doç. Dr. Sabri Karadoğan
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Not: I Sınıf eski müfredat dersleri 30.01.2015 saat 09.00’da; II Sınıf eski müfredat dersleri ise
30.01.2015 saat 10.00’da toplu olarak yapılacaktır.
15.00
Derslik
Author
Документ
Category
Без категории
Views
0
File Size
508 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа