close

Enter

Log in using OpenID

ADB-KMT Yenileme Dilekçe Örneği

embedDownload
……………… Liman Başkanlığı’na
(ADB / KMT YENİLEME)
..../..../... tarihinde almış olduğum, Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü
Yeterlik Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim..
..../...../2014
ADRES :
TELEFON NOSU:
Not. Gerekli belgeler aĢağıda sunulmaktadır.
1-Dilekçe ve Ekleri.
2-2 Adet Fotoğraf.
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Numarası Üzerinde Yazılı Olacak)
4-Maliye’ye Yatırılan 14,40 TL KMT Amatör Denizci Harcı 22,60 TL dekontlarını da
dosyaya ekleyerek Genel Müdürlüğüne/Liman BaĢkanlığına BaĢvurulması Rica Olunur.
5- Elinizdeki belgelerin aslı.
NOT. Maliye Veznesine Yatırılan Adres VERASET VE HARÇLAR DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI ÇANKIRI CADDESĠ NO: 15 ULUS
gss.gasm.gov.tr’den yeni kullanıcıdan girilerek kullanıcı adı ve Ģifre alınıp Nüfus bilgisi,
adres resim taratılarak, eski belgelerden girilip belgeler iĢlenip, onay konumuna
getirilecek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content