close

Enter

Log in using OpenID

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
05.12.2014
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Firuzköy Mahallesi Muhtar Ali Akverdi Parkında bulunan Büfe ve Kış
Bahçesi Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Firuzköy Mahallesi Muhtar Ali Akverdi Parkında bulunan Büfe ve Kış
Bahçesi'nin Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
------------------------------------------------ -------------------------Firuzköy Mahallesi
Büfe (16 m2)
850,00 TL.
Muhtar Ali Akverdi
Kış Bahçesi (94,5 m2)
Parkında bulunan
Toplam (110,5 m2)
Büfe + Kış Bahçesi'nin
Kiraya Verilmesi İşi İhalesi.
-------------------------------- ----------------------10.200,00 TL. + % 18 KDV
306,00 TL.
Avcılar Firuzköy Mahallesi Muhtar Ali Akverdi Parkında bulunan 16 m2'lik Büfe ile 94,5
m2'lik Kış Bahçesi olmak üzere toplam 110,5 m2’lik yerin hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile
kiralama işi 18.12.2014 (Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen
toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi
yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine
dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye
katılacaklar, 17.12.2014 (Çarşamba) günü mesai saati sonuna kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak
belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur.
İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar
ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (Üçyüz
Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
05.12.2014
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content