close

Вход

Log in using OpenID

Ayçiçeği Tohumu ve Ayçiçeği Tohumu yağı ithalatında mevcut

embedDownload
Resmî Gazete
1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA
Sayı : 29313
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
Birim CIF Kıymet
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
(ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.19
Diğerleri
640
1206.00.99.00.19
Diğerleri
640
1208.90.00.00.11
Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları
675
1512.11.91.00.00
Ayçiçeği tohumu yağı
*Ton: Brüt ağırlık”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
1.500
Author
Документ
Category
Без категории
Views
0
File Size
377 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа