close

Enter

Log in using OpenID

9. sınıf konu tarama testleri listesi / dil ve anlatım 9. sınıf bilgi

embedDownload
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
İletişim, Dil ve Kültür - I
02
İletişim, Dil ve Kültür - II
03
Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi
04
Ses Bilgisi ve Söyleyiş - I
05
Ses Bilgisi ve Söyleyiş - II
06
İletişim, Dil ve Kültür, Dillerin Sınıflandırılması, Ses Bilgisi ve
Telaffuz (Etkinlik)
07
Kelimede Anlam ve Kavram / Kelimelerin Farklı Anlamlarda
Kullanımı - I
08
Kelimede Anlam ve Kavram / Kelimelerin Farklı Anlamlarda
Kullanımı - II
09
Kelime Grupları - I
10
Kelime Grupları - II
11
Kelime Bilgisi (Etkinlik)
12
Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
13
Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler - I
14
Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler - II
15
Cümlede Anlam (Etkinlik)
16
Paragrafta Yapı - I
17
Paragrafta Yapı - II
18
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce - I
19
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce - II
20
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce - III
21
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce - IV
22
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları - I
23
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları - II
24
Paragraf Bilgisi (Etkinlik)
Ünite Adı
İletişim, Dil ve Kültür
Dillerin Sınıflandırılması
Ses Bilgisi ve Telaffuz
(Söyleyiş)
Kelime Bilgisi
Cümle Bilgisi
Paragraf Bilgisi
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
İletişim
İnsan, İletişim ve Dil
01
Dil - Kültür İlişkisi
Dillerin Sınıflandırılması
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
02
İletişim, Dil ve Kültür
Türkçenin Ses Özellikleri
Telaffuz (Söyleyiş)
Dillerin Sınıflandırılması ve
Türkçe
Ses Bilgisi ve Telaffuz
Kelimede Anlam ve Kavram
03
Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
Kelime Bilgisi
Kelime Grupları
Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
04
Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
Cümle Bilgisi
Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
Anlatım Birimi Olarak Paragraf
Paragrafta Yapı
05
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
Metin ve Paragraf
Paragraf Bilgisi
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Edebiyat ve Güzel Sanatlar
02
Şiirde Zihniyet ve Ahenk (Kafiye-Redif) - I
03
Şiirde Zihniyet ve Ahenk (Kafiye-Redif) - II
04
Şiirde Zihniyet ve Ahenk (Kafiye-Redif) (Etkinlik)
05
Şiir Dili (Söz Sanatları) - I
06
Şiir Dili (Söz Sanatları) - II
07
Şiirde Yapı (Nazım Şekilleri)
08
Şiirde Gerçeklik, Tema, Anlam,Gelenek ve Yazar
09
Manzume ve Şiir
10
Şiirde Gerçeklik, Tema, Anlam, Gelenek ve Yazar - Manzume
ve Şiir
11
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) (Etkinlik)
12
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve
Gruplandırma
13
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerde Zihniyet, Tema, Gelenek
ve Yazar
14
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerde Yapı, Dil ve Anlatım
15
Olay Çevresinde Oluşan ve Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
(etkinlik)
16
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma
17
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Etkinlik)
18
Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri
Karşılaştırma
19
Öğretici Metinlerde Zihniyet, Ana Düşünce, Gelenek ve
Yazar
20
Öğretici Metinlerde Yapı, Dil ve Anlatım
21
Öğretici Metin Örneklerini İnceleme ve Karşılaştırma
22
Öğretici Metinleri Tanıma ve Gruplandırma (Etkinlik)
23
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinlerle Öğretici Metinleri
Karşılaştırma
24
Ünite Adı
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecanı
Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan
Edebî Metinler
Öğretici Metinler
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinlerle Öğretici Metinleri
Karşılaştırma (Etkinlik)
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
01
Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Metin - Edebî Metin
Şiir İnceleme Yöntemi - I
(zihniyet, yapı, tema, şiir dili, ahenk (ses ve ritim))
Şiir İnceleme Yöntemi - II
(gerçeklik ve anlam, şiir ve gelenek, yorum, metin ve şair)
02
Coşku ve Heyecanı
Dile Getiren Metinler (Şiir)
Şiir Okuma
Manzume ve Şiir
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve
Gruplandırma
03
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
Olay Çevresinde Oluşan
Edebî Metinler
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
04
Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
Öğretici Metinleri Okuma
Öğretici Metinler
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TARİH
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Tarihin Tanımı, Konusu ve Tarihi Olayın Özellikleri
02
Tarihin Sınıflandırılması ve Tarihe Yardımcı Bilimler
03
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
04
Anadolu Uygarlıkları
05
Yunan, Hellen ve Roma Uygarlıkları
06
Asya Hun Devleti, Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
07
Kök Türkler ve Uygurlar
08
İlk Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı
09
İslamiyetin Doğuşu ve Hz.Muhammed Dönemi – Dört Halife
Dönemi
10
Emeviler, Abbasiler ve Endülüs Emevileri
11
İslam Kültür ve Uygarlığı
12
Türklerin Müslüman Olması ve İlk Türk–İslam Devletleri Büyük Selçuklu Devleti
13
Türk–İslam Kültür ve Uygarlığı
14
İlk Anadolu Türk Beylikleri ve Anadolu Selçukluları
15
Anadolu Selçukluları, Haçlı Seferleri
16
Anadolu Selçuklu Kültür ve Uygarlığı
Ünite Adı
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk
Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
(13. Yüzyıla Kadar)
Türk-İslam Devletleri
(10–13. Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi
(11–13. Yüzyıl)
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TARİH
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
Tarih Bilimine Giriş
01
Tarih Yazıcılığı
Tarih Bilimi
Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları
Tarihi Çağlara Giriş
02
İlk Çağ Uygarlıkları
Anadolu Uygarlığı
Uygarlığın Doğuşu ve İlk
Uygarlıklar
Ege, Yunan ve Roma Uygarlıkları
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
03
Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri
Kök Türk Devleti - Uygur Devleti
İlk Türk Devletleri
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı
Dört Halife Dönemi
04
Emeviler Dönemi
İslam Tarihi ve Uygarlığı
(13. Yüzyıla Kadar)
Abbasiler Dönemi
Türk ve İslam Bilginleri
Türklerin İslamiyeti Kabulü
05
Karahanlılar - Gazneliler
Türk-İslam Devletleri
(10–13. Yüzyıllar)
Büyük Selçuklu Devleti
06
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri
Türkiye Selçuklu Devleti
Türkiye Tarihi
(11–13. Yüzyıl)
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / COĞRAFYA
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Doğa ve İnsan
02
Coğrafi Rehberim: Haritalar
03
Arazi Rehberimiz: İzohipsler
04
Hayali Rehberler: Paralel ve Meridyenler
05
Yerel Saat ve Zaman Hesaplamaları
06
Dünya’nın Kendine Has Şekli ve Hareketleri
07
Mevsim Oluşumu ve İklim Kuşakları
08
Atmosfer ve Hava Durumu
09
İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık
10
Ağır Ama Hissetmediğimiz Yük: Basınç
11
Seyehat Eden Hava Kütleleri: Rüzgarlar
12
Atmosferde Nem
13
Nemin Yağışa Dönüşümü
14
Dünya’nın İklim Zenginliği
15
Yer’in Yapısı ve Kıtaların Serüveni
16
Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
17
Rüzgarlar, Buzullar ve Oluşturdukları Şekiller
18
Akarsular, Yer Altı Suları ve Oluşturdukları Şekiller
19
Yerşekillerinin Diğer Oluşum Süreçleri
20
Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci
21
İlk Yerleşmeler ve Değişim
22
Yerleşme Tipleri
23
Ortak Payda : Bölge
24
Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?
Bölüm Adı
Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / COĞRAFYA
BDS
No
Konu Adı
Bölüm Adı
Doğal Unsurlar - İnsan, Doğa ve Coğrafya
01
Coğrafi Rehberim: Haritalar
Arazi Rehberimiz: İzohipsler
Yerküre’nin Şekli ve Hareketleri
02
Mevsimler ve Oluşumu
İklim Kuşakları
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim
03
Sıcaklık
Basınç
Doğal Sistemler
Rüzgarlar
Nem
04
Nemin Yağışa Dönüşümü
Dünya’nın İklim Zenginliği
Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci - Jeolojik Zamanlar
05
Derinlerden Gelen Güç: İç Kuvvetler
Güneş’ten Gelen Güç: Dış Kuvvetler
Beşeri Yapı
Yaşadığım Yerden Ülkeme
06
Ortak Payda: Bölge
İnsan ve Çevre
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / MATEMATİK
(YENİ MÜFREDAT)
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / MATEMATİK
(YENİ MÜFREDAT)
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
01
Kümelerde Temel Kavramlar ve Alt Küme - I
33
Fonksiyon Kavramı - I
02
Kümelerde Temel Kavramlar ve Alt Küme - II
34
Fonksiyon Kavramı - II
03
Kümelerde İşlemler
35
Fonksiyon Kavramı - III
04
Kartezyen Çarpım
36
Fonksiyon Grafiği - I
05
Küme Problemleri
37
Fonksiyon Grafiği - II
06
Doğal Sayılar ve Tam Sayılar - I
38
Fonksiyon Grafiği - III
07
Doğal Sayılar ve Tam Sayılar - II
39
Üçgende Açılar
08
Rasyonel ve Gerçek Sayılar - I
40
Üçgenlerde Eşlik
09
Rasyonel ve Gerçek Sayılar - II
41
Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları
10
Gerçek Sayılar Kümesinde Eşitsizlik
Özellikleri ve Aralık Kavramı
42
Üçgenlerin Benzerliği - I
43
Üçgenlerin Benzerliği - II
44
Üçgenlerin Benzerliği - III
45
Üçgende Açıortay - I
46
Üçgende Açıortay - II
47
Üçgende Kenarortay
48
Üçgende Kenar Orta Dikme ve Yükseklik
49
Dik Üçgen - I
50
Dik Üçgen - II
51
Dik Üçgen - III
52
Trigonometri - I
Kümeler
Fonksiyonlar
11
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
12
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
13
Mutlak Değer - I
14
Mutlak Değer - II
15
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem ve Eşitsizlikler - I
16
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem ve Eşitsizlikler - II
17
Üstlü İfadeler - I
18
Üstlü İfadeler - II
19
Üstlü İfadeler - III
53
Trigonometri - II
20
Köklü İfadeler - I
54
Üçgenin Alanı - I
21
Köklü İfadeler - II
55
Üçgenin Alanı - II
22
Köklü İfadeler - III
56
Üçgenin Alanı - III
23
Oran - Orantı
57
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler - I
24
Sayı Problemleri
58
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler - II
25
Kesir Problemleri
59
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - I
26
Yaş Problemleri
60
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - II
27
Yüzde Problemleri - I
61
Verilerin Grafikle Gösterilmesi - I
28
Yüzde Problemleri - II
62
Verilerin Grafikle Gösterilmesi - II
29
Yüzde Problemleri - III
63
Basit Olayların Olasılıkları - I
30
İşçi - Havuz Problemleri
64
Basit Olayların Olasılıkları - II
31
Hareket Problemleri
32
Grafik Problemleri
Denklem ve
Eşitsizlikler
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / MATEMATİK (YENİ MÜFREDAT)
BDS
No
Konu Adı
01
Kümelerde Temel Kavramlar - Kümelerde İşlemler
02
Gerçek Sayılar - Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
03
Üstlü İfade ve Denklemler
04
Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
05
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
06
Üçgenlerin Eşliği - Üçgenlerin Benzerliği - Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
07
Dik Üçgen ve Trigonometri
Kümeler
Denklem ve Eşitsizlikler
Fonksiyonlar
Üçgenler
Üçgenin Alanı
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
08
Ünite Adı
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Basit Olayların Olasılıkları
Vektör
Veri
Olasılık
Üçgenler
Vektör
Veri
Olasılık
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / FİZİK (YENİ MÜFREDAT)
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Fizik Bilimine Giriş
02
Kütle ve Hacim
03
Özkütle - I
04
Özkütle - II
05
Dayanıklılık
06
Sıvıların Genel Özellikleri
07
Gazlar ve Plazmalar
08
Bir Boyutta Hareket - I
09
Bir Boyutta Hareket - II
10
Kuvvetin Etkileri ve Sürtünme Kuvveti
11
Newton’un Hareket Yasaları
12
İş, Enerji ve Güç - I
13
İş, Enerji ve Güç - II
14
Kinetik ve Potansiyel Enerji - I
15
Kinetik ve Potansiyel Enerji - II
16
İş - Enerji Teoremi
17
Enerjinin Korunumu
18
Verim ve Enerji Kaynakları
19
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji - I (Termometreler)
20
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji - II (Öz Isı ve Isı Sığası)
21
Hâl Değişimi - I
22
Hâl Değişimi - II
23
Isıl Denge ve Enerji İletimi
24
Genleşme
Ünite Adı
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Kuvvet ve Hareket
Enerji
Isı ve Sıcaklık
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / FİZİK (YENİ MÜFREDAT)
BDS
No
01
Konu Adı
Fizik Bilimine Giriş
Ünite Adı
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özkütle
02
Katılar
Akışkanlar
Madde ve Özellikleri
Plazmalar
03
04
Bir Boyutta Hareket
Kuvvet
Kuvvet ve Hareket
Newton’un Hareket Yasaları
İş, Enerji ve Güç
Mekanik Enerji
05
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Enerji
Verim
Enerji Kaynakları
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
06
Hâl Değişimi
Isıl Denge ve Enerji İletimi
Genleşme
Isı ve Sıcaklık
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / KİMYA (YENİ MÜFREDAT)
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Kimya Bilimi - I
02
Kimya Bilimi - II
03
Kimya Bilimi - III
04
Kimya Bilimi - IV
05
Kimyanın Temel Yasaları - I
06
Kimyanın Temel Yasaları - II
07
Atom Altı Tanecikler
08
Atom Modelleri
09
Periyodik Sistem
10
Periyodik Özelliklerin Değişimi - I
11
Periyodik Özelliklerin Değişimi - II
12
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri / İyonik Bağ
13
Kovalent Bağ / Metalik Bağ
14
Zayıf Etkileşimler
15
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
16
Tepkime Denklemleri - I
17
Tepkime Denklemleri - II
18
Maddenin Fiziksel Halleri
19
Gaz Yasaları / Kinetik Teori - I
20
Gaz Yasaları / Kinetik Teori - II
21
Sıvılar
22
Hal Değişimi - I
23
Hal Değişimi - II
24
Katılar
Ünite Adı
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
Maddenin Halleri
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / KİMYA (YENİ MÜFREDAT)
BDS
No
01
Konu Adı
Kimya Bilimi
Ünite Adı
Kimya Bilimi
Kimyanın Temel Yasaları
02
Atom Altı Tanecikler
Atom Modelleri
03
Atom ve Periyodik Sistem
Periyodik Sistem
Periyodik Özelliklerin Değişimi
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri / İyonik Bağ
Kovalent Bağ / Metalik Bağ
04
Zayıf Etkileşimler
Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Tepkime Denklemleri
05
Maddenin Fiziksel Halleri
Gaz Yasaları / Kinetik Teori
Sıvılar
06
Hal Değişimi
Katılar
Maddenin Halleri
9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / BİYOLOJİ (YENİ MÜFREDAT)
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji - I
02
Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji - II
03
Canlıların Ortak Özellikleri - I
04
Canlıların Ortak Özellikleri - II
05
Canlılardaki İnorganik ve Organik Bileşikler - I
06
Canlılardaki İnorganik ve Organik Bileşikler - II
07
Canlılardaki İnorganik ve Organik Bileşikler - III
08
Enzimler
09
Nükleik Asitler - ATP
10
Hücre Zarının Yapısı ve Madde Alışverişi - I
11
Hücre Zarının Yapısı ve Madde Alışverişi - II
12
Hücrenin Yapısı ve İşlevleri - I
13
Hücrenin Yapısı ve İşlevleri - II
14
Hücrelerin Karşılaştırılması ve Hücresel Organizasyon
15
Sınıflandırmanın İlkeleri ve Önemi - I
16
Sınıflandırmanın İlkeleri ve Önemi - II
17
Bakteriler - Arkeler
18
Protistalar - Mantarlar
19
Bitkiler
20
Hayvanlar - I
21
Hayvanlar - II
22
Virüsler
23
Güncel Çevre Sorunları - I
24
Güncel Çevre Sorunları - II
Ünite Adı
Yaşam Bilimi Biyoloji
Canlılar Dünyası
Güncel Çevre Sorunları
9. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / BİYOLOJİ (YENİ MÜFREDAT)
BDS
No
01
02
03
04
Konu Adı
Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlılardaki İnorganik ve Organik Bileşikler
Yaşam Bilimi Biyoloji
Enzimler, Nükleik Asitler, ATP
Hücre Zarının Yapısı ve Madde Alışverişi
Hücrenin Yapısı ve İşlevleri
Hücrelerin Karşılaştırılması ve Hücresel Organizasyon
Sınıflandırmanın İlkeleri ve Önemi
05
Ünite Adı
Canlılar Dünyası
Bakteriler, Arkebakteriler, Protistalar, Mantarlar
Bitkiler, Hayvanlar, Virüsler
06
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Güncel Çevre Sorunları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content