close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru koşulları ve takvimi için buraya tıklayınız.

embedDownload
-T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen
Ana Bilim Dallarına yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş yoluyla öğrenci alınacaktır.
5
-
-
-
EA
(14)
Doktora
5
-
-
-
EA
(13) veya (14)
Yüksek Lisans
13
2
-
-
SÖZ
(1)
Doktora
5
-
-
-
SÖZ
(11)
Felsefe
Yüksek Lisans
20
-
-
-
EA
(1)
Felsefe
Doktora
7
-
-
-
EA
(8)
İktisat
Yüksek Lisans
15
1
3
EA
(19)
Çeviri
Çeviribilim
İktisat
KKTC
Vatandaşı
Yüksek Lisans
Arkeoloji
Lisansüstü Program Adı
Yabancı
Uyruklu
Arkeoloji
Anabilim Dalı
T.C.
Vatandaşı
ALES Puan
Türü
Başvuru için
Diploma Koşulları
Yatay Geçiş
Kontenjanlar
(İlgili numaranın
karşılığı için aşağıda
“Başvuru için Diploma
Koşulları” başlığı altında
verilen açıklamalara
bakınız)
Doktora
5
1
2
EA
(18)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
4
1
-
-
SÖZ
(15)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Doktora
5
-
-
-
SÖZ
(6)
İşletme
Yüksek Lisans
20
2
2
2
EA
(1)
İşletme
Doktora
Yüksek Lisans
(Tezsiz)
Profesyoneller için İşletme
Yüksek Lisans*
(İkinci Öğretim-Tezsiz)
Yüksek Lisans
15
1
1
2
EA
(1)veya (2)
20
2
2
2
-
(1)
30
-
-
-
-
(1)*
7
-
-
1
(3)
Kadın Araştırmaları
Yüksek Lisans
10
-
-
-
Kent ve Çevre
Medya, Kültür ve Kent
Çalışmaları
Psikoloji
Yüksek Lisans
10
1
1
2
Doktora
10
Yüksek Lisans
4
-
-
-
EA
EA,
SÖZ
EA
SÖZ,
SAY
EA
Doktora
6
-
-
-
EA
(4)
Yüksek Lisans
10
-
-
-
SÖZ
(1)
Yüksek Lisans
10
-
-
-
EA
(1)
Doktora
5
-
-
-
EA
(5)
Yüksek Lisans
15
-
-
-
SÖZ
(1)
İşletme
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
Psikoloji
Radyo Sinema ve
Televizyon
Sosyoloji
Sosyoloji
Tarih
Tarih
(1)
(17)
(1) veya (2)
(20)
Doktora
10
-
-
-
SÖZ
(7)
Turizm İşletmeciliği
Yüksek Lisans
10
-
-
-
EA
Turizm İşletmeciliği
Doktora
5
-
-
-
EA
(9)
(9) veya (10)
Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
12
2
SÖZ
(16)
Yönetim Bilimleri
Yüksek Lisans
10
1
1
2
EA
(17)
*Bu programa dair bilgi ve başvuru koşulları için ilan metninin son sayfasına bakınız.
BAŞVURU İÇİN DİPLOMA KOŞULLARI
(1) Lisans mezunu olmak.
(2) Herhangi bir alandan yüksek lisans mezunu olmak.
(3) Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu,Turizm Otelcilik ve İşletmecilik Yüksekokulu, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, Eğitim veya Mühendislik
Fakültesi lisans mezunu olmak.
(4) Psikoloji lisans veya psikoloji yüksek lisans mezunu olmak.
(5) Sosyoloji lisans veya sosyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
(6) İngiliz Dilbilimi lisans veya İngiliz Dilbilimi yüksek lisans mezunu olmak.
(7) Sosyal Bilimler alanında lisans veya Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans mezunu olmak.
(8) Felsefe lisans veya Felsefe yüksek lisans mezunu olmak.
(9) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Rehberlik veya Turizm
Rehberliği veya turizm ile ilgili diğer lisans programları, İ.İ.B.F İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye,
Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları ile Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme Bilgi Yönetimi,
Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi lisans programlarından veya
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme, İktisat, Kamu yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler veya
Çalışma Ekonomisi lisans mezunu olmak.
(10) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Rehberlik veya Turizm
Rehberliği veya turizm ile ilgili diğer lisans programları, İ.İ.B.F İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye,
Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları ile Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme Bilgi Yönetimi,
Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi lisans programlarından veya
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme, İktisat, Kamu yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler veya
Çalışma Ekonomisi yüksek lisans mezunu olmak.
(11) Çeviri, Mütercim Tercümanlık bölümü lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
(12) Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
(13) Arkeoloji Lisans ve Arkeoloji yüksek lisans mezunu olmak
(14) Arkeoloji Lisans mezunu olmak
(15) Dilbilimi veya İngiliz Dilbilimi lisans mezunu olmak.
(16) Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halk Bilimi ve Çağdaş Türk Lehçeleri lisans
mezunu olmak.
(17) İ.İ.B.F. ve eş değeri dört yıllık fakülte, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi veya Sağlık İdareciliği
Yüksekokulu lisans mezunu olmak.
(18) İktisat, Ekonometri veya Maliye lisans ya da İktisat yüksek lisans mezunu olmak.
(19) İktisat, İşletme, İ.İ.B.F. veya Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans mezunu olmak.
(20) Psikoloji lisans mezunu olmak.
BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TAKVİMİ
BAŞVURULAR
Önbaşvuru:
Adaylar, 11-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/sosindex.php adresinden aday başvuru
formunu düzenleyip ön başvuru yapacaklardır.
Başvuruların Tamamlanması:
Ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu ile gerekli
belgeler belirtilen tarihe kadar Enstitümüze teslim edilmediği taktirde
internetten yapılan ön başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Tarihi:
11-25 Ağustos 2014
Başvuru Şekli:
Kişisel
Başvuru Adresi:
Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ,Yenişehir Yerleşkesi,
Enstitüler Binası Zemin Kat, 33169, Yenişehir/ Mersin
MÜLAKAT
Tarih:
1-2 Eylül 2014 Pazartesi -Salı
Saat:
Yüksek Lisans Programları için: 10:00
Doktora Programları için: 13.00
Yer:
İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (Ana Bilim Dalı adresleri üniversitemizin
internet adresinde bulunabilir)
Sonuçların ilan tarihi ve
duyuru şekli:
Adayların sınav sonuçları ve diğer duyurular enstitümüzün web sayfasında
(http://www.sbeue.mersin.edu.tr/) ve ilan panosunda verilecektir.
BAŞARILI ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ, YERİ ve YABANCI DİL SINAVI
İsmi ASİL listede olup dil
şartını sağlayan adayların
kesin kayıt tarihi:
08-12.09.2014
İsmi ASİL listed olup dil
sınavına giren adayların kesin
kayıt tarihi:
Dil sınavı sonuçları açıklandıktan sonra
İsmi YEDEK listede olan
adayların kesin kayıt tarihi:
15-16.09.2014
Kesin Kayıt Yeri:
Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ,Yenişehir Yerleşkesi,
Enstitüler Binası Zemin Kat, 33169, Yenişehir/ Mersin
Yüksek Lisans Yabancı Dil
Sınavı Tarih ve Yeri:
8 Eylül 2014, Pazartesi günü, Saat 10:00. Yabancı Diller Yüksekokulu,
Çiftlikköy Kampüsü
BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN BAŞARI KRİTERLERİ
Yüksek Lisans
Doktora

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurmak isteyen adayların, ALES’ten,
başvuracakları alanın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ALES ve yabandı dil koşulu aranmamaktadır.
Doktora programlarına başvurmak isteyen adaylarda aşağıda verilen başarı kriterleri
aranmaktadır.


Lisans derecesi ile başvuranlar için:
1. ALES’ten başvuracakları alanın puan türünde en az 80 puan almış olmak
2.
Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması
3.
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı
olmak (YDS/KPDS/ÜDS’den en az 55,00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen
başka bir sınavdan eşdeğer bir puan)
Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için:
1. ALES’ten başvuracakları alanın puan türünde en az 55 puan almış olmak
2.
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı
olmak. (YDS/KPDS/ÜDS en az 55.00)
ÖNEMLİ NOT: 6 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans
programına kaydolup, bu programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile
doktora programlarına başvuru yapamazlar.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1.
Özgeçmiş (CV)
2.
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (NOT: Diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundan alınmış ise, diploma ile beraber YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin de aslı ve
fotokopisi istenmektedir)
3.
ALES sonuç belgesi (Yüksek lisans ve doktora başvuru tarihinden önceki 3 yıl içinde almış olmak.
İnternetten alınan ALES sonuç çıktısının kontrolü için adayın ÖSYM şifresinin belge üzerine yazılması
gerekmektedir.)
4.
Yabancı dil sınav sonuç belgesi (İnternetten alınan yabancı dil sınav sonuç çıktısının kontrolü için adayın
ÖSYM şifresinin belge üzerine yazılması gerekmektedir.) Tezli yüksek lisans başvuruları için yabancı dil
belgesi gerekli değildir. Ancak, üniversitemizce yapılacak yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenler
yabancı dil sınav sonuçlarını gösteren belgeyi başvurularına eklemek zorundadır.
5.
Bir yüksek lisans programına başvuracak adayın lisans; bir doktora programına başvuracak adayın lisans
ve/veya yüksek lisans not çizelgelerinin aslı ve fotokopileri.
6.
İşletme ve Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları doktora programlarına başvuruda, (varsa) yüksek lisans tez
özeti, 2 adet referans mektubu, amaç bildirim formu (Araştırma ilgi alanlarını belirten yaklaşık 600 kelime)
Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
NOT ve AÇIKLAMALAR
1.
Belgelerin asılları Enstitümüz tarafından görüldükten sonra fotokopilerinin onay işlemi yapılacaktır.
2.
Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kayıt için belirlenen ve duyurusu yapılan günlerde kayıtlarını
yaptırmadıkları takdirde daha sonra kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.
3.
Başvuru belgeleri kişilere iade edilmeyecektir.
4.
Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES ve yabancı dil koşulu aranmamaktadır.
5.
ALES, yabancı dil ve not çizelgesi belgelerinin kontrolü kesin kayıt esnasında Enstitü tarafından yapılacak
olup, herhangi bir sorun tespitinde adayın başvurusu iptal edilecektir.
6.
TOEFL sınav sonuç belgesi sınavı yapan ETS’den Enstitümüze doğrudan gönderilebilmektedir.
Belgelerinin ETS tarafından doğrudan gönderilmesini tercih eden adaylar Mersin Üniversitesi Kurum
Kodu’nu (8778) kullanarak TOEFL sınav sonuç belgelerinin doğrudan Enstitümüze gönderilmesini
sağlayabilirler. Ancak belgenin, başvuru süresi bitmeden Enstitümüze ulaşması gerekmektedir.
7.
Mezuniyet notu 4’lük sistem üzerinden hesaplanmış olan adayların mezuniyet notu kendi üniversiteleri
tarafından 100’lük sisteme dönüştürülmesi ve bunu gösteren belge ile başvurmaları gerekmektedir. Bu
işlemi yapmadan başvuru yapan adayların mezuniyet notu, YÖK’ün dönüşüm çizelgesi kullanılarak
Enstitümüzce 100’lük sisteme dönüştürülecektir.
8.
Yüksek Lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylardan, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
diğer sınavların birinden başarılı olanlar (YDS/KPDS/ÜDS 50.00 vb.) doğrudan başlayıp derslere
kaydolabilirler. Bu koşulları sağlayamayanlar, Rektörlükçe açılacak Merkezi Yüksek Lisans Yabancı Dil
Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda en az 60.00/100 puan alanlar da doğrudan yüksek lisans programına
başlayıp derslere kaydolabilirler. Diğerleri, bu koşulları sağlayana kadar derslere kaydolamazlar.
9.
Bilim alanı bir yabancı dil olan adaylar için Rektörlükçe açılacak Merkezi Yüksek Lisans Yabancı Dil
Yeterlik Sınavı başarı notu 100 üzerinden en az 80.00 puandır.
10. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans ve
yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olanlara, eksikliklerini
gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya yüksek lisans derecesi
başvurdukları anabilim dalı ile aynı adı taşıyan, ancak derecesini Mersin Üniversitesi dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olanlara da bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. (Bu konuda
ayrıntılı bilgiye Enstitümüz web sayfasında bulunan “Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Esasları’ndan ulaşılabilir.)
11. Yatay geçiş için başvurmak isteyenlerden Enstitümüz web sayfasında bulunan “Mersin Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Esasları’nın 12. Maddesindeki yatay geçiş ile ilgili
koşulları sağlayan adaylar yine aynı maddede belirtilen belgeleri başvuru tarihleri arasında bir dilekçe ile
Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
12. Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
izin alındığı takdirde yapılacaktır.
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Enstitülerinde doktora programına kesin kayıt yaptıran ve
aşağıdaki şartları taşıyan toplam 35 öğrenciye (4 yıl süreyle ayda 780 TL) karşılıksız burs verilecektir:
NOT: Doktora mülakat sınavını kazanıp öğrenci kaydı yaptıran adayların burs koşullarını sağladığına ilişkin
belgeleri en geç 19 Eylül 2014 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Burs Başvuru Koşulları
 ALES’ten minimum 70 puan almış olmak
 ÜDS/YDS’den minimum 55 puan almış olmak
 Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması
 Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmıyor olmak
Ayrıntılı Bilgi İçin
Adres: Mersin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yenişehir Yerleşkesi
Enstitüler Binası Zemin Kat
33169 Yenişehir/ Mersin
Telefon: 0324 341 28 15 / 1311-1584-1081-1313
e-posta: [email protected]
YABANCI ÖĞRENCİLER

Yabancı Uyruklu öğrenciler aşağıdaki belgeler ile enstitüye başvuru yapmaları gerekiyor.

Yabancı Uyruklu adayların Aday Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmemektedir.

Mezuniyet Belgesi/Diploma.(Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi/diplomanın noterden onaylı
tercüme edilmiş 2 adet örneği ile mezuniyet belgesi/diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi.)
(2 adet)

Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Üniversitemiz veya diğer Üniversitelerin Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmak. (2 adet)

Mezuniyet transkripti. (Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilmiş
sureti). (2 adet)

ALES Belgesi (Son üç yıl içinde alınmış ALES belgesi ) veya Uluslararası geçerliği olan eş değer belgeler
(GMAT, GRE ve benzeri). (2 adet)

Yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden YDS/KPDS/
ÜDS’den Yüksek Lisans için en az 50.00 puan, Doktora için en az 55.00 puan alındığını gösteren belge ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. (TOFEL,
IELTS, vb.)

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen adaylar için
İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusçadan YDS/KPDS/ÜDS’den Yüksek Lisans için en az 50.00 puan,
Doktora için en az 55.00 puan alındığını gösteren belge ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. (TOFEL, IELTS, vb.)

2 adet fotoğraf

Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin noter onaylı örneği (2 adet)
YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN KAYIT TARİHLERİ
SIRASINDA TESLİM EDECEKLERİ BELGELER:
1- Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti.
2- Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi.
3- Öğrenim meşruhatlı vize (öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi olanlarda zorunlu değildir)
PROFESYONELLER İÇİN İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Program Hakkında Bilgi

Profesyoneller İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, ücretli bir programdır.

Profesyoneller İçin İşletme (İkinci Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans programı (güz, bahar ve yaz dönemleri)
olmak üzere 3 dönem ve toplam ücreti 6667 Türk Lira’sıdır. Ücret üç taksit ile ödenecektir.

Programa 15’i % 100 burslu (Akdeniz İhracatçı Birlikleri-AKİB tarafından karşılanmak üzere), 15’i ise ücretli
olarak toplam 30 öğrenci kabul edilecektir.

Burslu öğrencilere öncelikle uluslararası ticaret ve yönetim alanında uzmanlaşmak üzere bir müfredat
uygulanacak, programın üçüncü (yaz) döneminde ise öğrencilere AKİB tarafından dış ticaret yapan
şirketlerde bir dönem uygulama imkanı sağlanacaktır.

Program, çalışanlara yönelik olduğundan dersler mesai saatleri dışında (akşam 6’dan sonra) yürütülecektir.
Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Başarı Kriterleri
Profesyoneller için İşletme Yüksek Lisans başvurularında ALES ve yabancı dil koşulu aranmamaktadır. Ancak,
programa burslu olarak kabul edilmek üzere başvuran adaylarda ALES ve yabancı dil koşulu aranacaktır.
Burs Başvuru Koşulları
1.
2.
ALES’ten (EA) minimum 65 puan almış olmak
KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğer bir sınavdan minimum 60 puan almış olmak.
Başvuru için İstenen Belgeler
1.
Özgeçmiş
2.
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (NOT: Diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundan alınmış ise, diploma ile beraber YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin de aslı ve
fotokopisi istenmektedir)
3.
Transkript
4.
Burs başvurusunda bulunanlar için, ayrıca:
i.
ii.
iii.
Burs başvuru formu (Başvuru esnasında enstitüde doldurulacaktır)
ALES Sonuç Belgesi
Yabancı dil belgesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
569 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content