close

Enter

Log in using OpenID

Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları www.kurssertifikasi.com

embedDownload
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
1.
Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok
hızlıdır.
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
2.
“Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişimleri kapsar” Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Gelişme
B) Büyüme
C) Hazır bulunuşluk D) Olgunlaşma
3.
4.
5.
6.
7.
8.
www.kurssertifikasi.com
9.
İlkokul döneminde kısmen yavaşlayan bedensel
büyüme ve gelişme, hangi dönemde yeniden
hızlanarak, bu dönemin sonunda yetişkinlikteki
yapısına ulaşır?
A) Çocukluk
B) Bebeklik
C) Oyun
D) Ergenlik
10.
Erkeklerde androjen hormonu daha bakınken,
kadınlarda hangi hormon daha baskındır
A) Östrojen
B) Prolaktin
C) Oksitosin
D) Androjen
11.
Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. Bu dönemlere ne denir?
A) Sosyal dönem
B) Bilişsel dönem
C) Kritik dönem
D) Bireysel dönem
Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden
biyolojik faktörlerdendir?
A) Olgunlaşma-Öğrenme
B) Hazır bulunuşluk-Eğitim
C) Kalıtım-İç salgı bezleri
D) Çevre-Kalıtım
12.
Aşağıdakilerden hangisi kan şekerini arttırır,
karbonhidrat, protein ve yağı düzenler?
A) Kortizol
B) Androjen
C) Östrojen
D) Adrenalin
Oyun döneminde çocuk davranışlarında nasıldır?
A) Tutarlı
B) Ben merkezcil
C) Saldırgan
D) Uyumlu
13.
Çocuğun ilk yıllarda geçirdiği yaşantılar, çevre
uyarıcıları, beslenme, hastalık ve kazalar, aile
ortamı, anne çocuk ilişkisi hangi etmenlerdendir?
A) Doğum öncesi
B) Doğum sırası
C) Doğum sonrası
D) Gebelik öncesi
Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Baştan ayağa doğrudur.
B) Dıştan içe doğrudur.
C) Özelden genele doğrudur
D) Yavaştan hızlıya doğrudur.
14.
Tiroid aşağıdakilerden hangini besinlerden alarak içinde depolar?
A) Kalsiyum
B) Mağnezyum
C) Çinko
D) Iyot
15.
Anne ve babadan gelen kromozomların kaç çifti
birbirine benzer?
A) 23
B) 21
C) 22
D)24
16.
Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel
sorgulama gelişir?
A) Bebeklik dönemi
B) ilk çocukluk dönemi
C) İkinci çocukluk dönemi
D) Ergenlik dönemi
Aşağıdakilerden hangisi gelişimle ilgili temel
kavramlardan değildir?
A) Büyüme
B) Olgunlaşma
C) Eğitim
D) Uzama
Hangi hormon doğum esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak, bebeğin dışarı itilmesinde yardımcı olur?
A) Oksitosin
B) Prolaktin
C) Kortizol
D) Östrojen
Genler anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri taşıyan birimlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
A) Uzun
B) X
C) Sarı- Mavi
D) Dominant-çekinik
1
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
17.
Aşağıdakilerden hangi dönemde fiziksel gelişme
durağanlaşmıştır?
A) Bebeklik dönemi
B) İlk çocukluk dönemi
C) İkinci çocukluk dönemi
D) Ergenlik dönemi
24.
Oyunun çocuğun işi olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget
B) Montessori
C) Spenser
D) Gross
18.
Çocuk kaç yaş civarında cinsiyetini öğrenir?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
25.
19.
Bebeklik Dönemi hangi yaşları kapsayan dönemdir?
A) 1-3
B) 0-2
C) 0-4
D) 3-6
Erken çocukluk eğitim kurumlarında fiziksel
gelişimin en fazla desteklendiği etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuma yazma etkinliği
B) Oyun etkinliği
C) Drama etkinliği
D) Serbest zaman etkinliği
20.
Anne karnında çocuğun gelişimi, annenin beslenmesi, çocuğun yeterli oksijen alıp almaması,
kan uyuşmazlığı çevresel etmenlerden hangisine örnektir?
A) Doğum öncesi
B) Doğum sırası
C) Doğum sonrası
D) Gebelik öncesi
26.
21.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların diş sağlığını
korumada dikkat edilmesi gereken etkinlikler
arasına girmez?
A) Dişler kürdan, iğne vb. araçlarla karıştırılmamalıdır.
B) Diş fırçaları 3-5 ayda bir değiştirilmemelidir.
C) Çocuğa kalıcı dişleri çıkmaya başladığından itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır.
D) Sert yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Araç gereçler, birden fazla hedefi olan çok
aşamalı ve çocukların gelişim düzeylerine uygun
olmalıdır.
B) Araç ve gereçler sade, ayrıntıları az,iyi zımparalanmış,pürüzsüz ve keskin köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır,
C) Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun olmasının pek önemi yoktur
D) Hiçbiri
27.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların küçük kaslarının gelişimine en fazla yararı olan araçlardır?
A) Evcilik malzemeleri
B) Oyun evleri
C) Drama etkinlikleri
D) Serbest zaman etkinlikleri
28.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların büyük kaslarının gelişimine en fazla katkısı olan araçlardır?
A) Minyatür hayvanlar
B) Tırmanma araç gereçleri
C) Masa oyuncakları
D) Legolar
22.
İnsan vücudunda bulunan en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karın kasları
B) Kalp kası
C) Mide
D) Parmak kasları
23.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Su ve karbondioksit fazlası solunumla, su ve
tuzlar ise terleme yoluyla vücuttan dışarı
atılır.
B) Üre, ürik asit, su ve tuz, böbreklerle aracılığı
ile dışarı atılır.
C) İlk yıllarda böbreklerin çalışması düzensizdir.
D) Hepsi
2
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
29.
30.
31.
32.
Aşağıdakilerden hangisinde denge duygusunun
kullanımıyla ilgili okul öncesi dönemdeki çocukların ilgileri, araç gereçler ve etkinlikler hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Denge duygusu-biçimleri eşleştirme-parçalı
bilmeceler
B) Denge duygusu-ses çıkarma-mırıldanmalar,
şarkı söylemeler
C) Denge duygusu-binme-tahtarevalli, üç tekerlekli bisiklet, sallanan atlar
D) Denge duygusu-oyuncakları parçalara ayırmak
ve eşleştirmek-mandallar
Motor gelişim ile ilgili etkinliklerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez?
A) Çocuklar kendi vücutlarını tanır.
B) Fiziksel yeteneklerini tanır.
C) Dil becerisi gelişir
D) Dış dünya ile iletişim kurar.
36.
Etki ile bu etkiye yapılan tepkinin arasında geçen zamana ne ad verilmektedir?
A) Kuvvet zamanı
B) Reaksiyon zamanı
C) Denge zamanı
D) Tepki zamanı
37.
Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim
aşamalarının dönemlerinden değildir?
A)Refleksif hareketler dönemi
B)Sporla ilgili hareketler dönemi
C)Emekleme dönemi
D)Temel hareketler dönemi
38.
Yaşamın ilk yılında motor gelişimin dönüm noktaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüm
noktalarındandır?
A)İlk Hareketler
B)Oturma
C)Destekle yürüme
D)Yukarıdakilerin hepsi
39.
Bebek hangi ayda desteksiz ve dik oturabilir?
A) 4.ay
B) 6. ay
C) 7. ay
D) 9.ay
40.
Aşağıdakilerden hangisi motor becerilerinin
gelişimine sağladığı katkılardan biri değildir?
A) Çocukta yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı
kazandırmak
B) Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel unsurları geliştirmek
C) Temel hareketleri aynı şekilde tekrarlamak
D) Saldırganlığı olumlu yönde kanalize etmesini
sağlamak
41.
Psikomotor gelişimi desteklerken hedef, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocukların kendi vücutlarını tanıması, fiziksel
yeteneklerini ve sınırlılıklarını keşfetmesidir.
B) Çocuğun yeni davranışları, sağlıklı bir biçimde
kazanması ve uygulamasıdır.
C) Yürüme, koşma, atlama, tırmanma gibi becerileri kazanmasıdır.
D) Makasla kesme, çizgi çizme, kâğıt katlama vb.
gibi becerileri kazanmasıdır.
Motor gelişim hangi gelişime paralel olarak
gerçekleşir?
A) Duygusal gelişim B) Fiziksel gelişim
C) Dil gelişimi
D) Bilişsel gelişim
Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimle
ilgili yeteneklerdendir?
A) Eş güdüm
B) Yetenek
C) Motivasyon
D) Algı
33.
Dikkatin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Çevreyi tanıma
B) Keşfetme
C) İlgi
D) Bellek
34.
“Bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tepki
B) Kuvvet
C) Dikkat
D) Engel
35.
www.kurssertifikasi.com
İlk önemli denge becerileri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Koşma-tırmanma
B)Sıçrama
C)Tek ayak üzerinde durabilme
D)Oturma ve ayakta durma
3
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
42.
43.
Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimi
destekleyici düzenlenecek etkinlikler aracılığı ile
çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerden değildir?
A) Dikkat kontrolünü sağlayabilme
B) El-göz koordinasyonunu sağlayabilme
C) Makası uygun şekilde kullanabilme
D) Belirli şekilleri isimlendirebilme
Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için
uygun araç-gereçlerden değildir?
A) Çeşitli toplar
B) Domino
C) Büyük renkli küpler
D) Kavram geliştirici oyuncaklar
45.
Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin
gelişimine paralel olarak organizmanın isteme
bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük kas gelişimi B) Motor kelimesi
C) Küçük kas gelişimi D) Psikomotor gelişim
47.
48.
Belli bir amaca ulaşmak için bilinçli motor hareketlerin devamlılığı, ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tepki hızı
B) Denge
C) Eş güdüm
D) Esneklik
49.
Aşağıdakilerden hangisi esneklik için söylenemez?
A) Kemikler geliştikçe vücut esnekliği azalır.
B) Erkek çocuklar, kız çocuklara oranla daha esnektir.
C) Esneklik 5-8 yaşlarda sabit kalır.
D) Özellikle 12-13 yaşlarda doruk noktaya ulaşır.
50.
Aşağıdakilerden hangisinde 2-6 yaşları kapsayan koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama,
fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareketlerin
yer aldığı dönemdir?
A) Refleksif hareketler dönemi
B) İlkel hareketler dönemi
C) Temel hareketler dönemi
D) Sporla ilgili hareketler dönemi
51.
Ayak tabanına, ayak parmaklarından topuğa
doğru tırak ya da benzeri bir nesneyle hafifçe
dokunmak/çizmek olarak ifade edilen refleks
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babinski
B) Yakalama/kavrama
C) Moro
D) Adımlama
52.
Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için
uygun araç-gereçlerden değildir?
A) Boş variller
B) Tornetler
C) Halat
D) Parmak boyası
53.
Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için
uygun araç-gereçlerdendir?
A) Denge tahtası
B) Bağlama oyuncaklar
C) Çemberler
D) Atlama ipleri
Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için
uygun araç-gereçlerdendir?
A) Oyun hamurları
B) Yap-boz oyuncakları
C) Kaydırak gibi bahçe oyuncakları
D) El kuklaları
44.
46.
www.kurssertifikasi.com
Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, sallama, dönme yuvarlanma, zıplama, denge gibi
psikomotor hareketleri aşağıdakilerden hangi
ile ifade edilir?
A) Büyük kas gelişimi B) Motor kelimesi
C) Küçük kas gelişimi D) Psikomotor gelişim
Çocuklarda kas kuvvetinin yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Yaşa ve cinsiyete B) Olgunlaşma düzeyine
C) Fiziksel etkinlik aşamalarına D) Hepsi
4
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
54.
55.
Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim ile
ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada dikkat
edilmesi gereken özelliklerdendir?
A) Oyunu ya da beceriyi adlandırarak çocukların
en iyi ve kolay şekilde anlayabilecekleri ifade ile
içeriğini tanımlamak
B) Hareketlerin uygulanması sırasında hatalı
duruşları ya da doğru yapılmayan hareketleri düzeltme konusunda zorlayıcı olmak
C) Etkinlik sırasında gereken araç-gereci ve malzemeleri temin etmek
D) Hareketler ve becerilerin zordan kolaya doğru
bir sıra izlemesine dikkat etmek
Daha önceden öğrenilmiş bilgileri yeni karşılaşılan bir soruna çözüm bulabilmek için birleştirme düzenleme sürecine ne denir?
A) Akıl Yürütme
B) Mantık yürütme
C) Yetenek
D) Hatırlama ve bellek
56.
Aşağıdakilerden hangisinin algılamada önemi
yoktur?
A) Değişimlerin
B) Beklentilerin
C) Olgunlaşmanın
D) Öğrenmenin
57.
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilgili
kavramlardan değildir?
A) Dikkat
B) Yetenek
C) Kavram Oluşturma
D) Nesne Kimliği
58.
www.kurssertifikasi.com
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık için söylenemez?
A) Yaratıcılık doğuştan getirilen bir yetidir.
B) Yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesi her çocukta
aynıdır.
C) Her birey yaratıcı olma şansına sahiptir.
D) Yaratıcılık insanlara özgüdür.
5
59.
Bilişsel gelişim, organizmanın doğumdan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek düzenli olarak niteliksel bir değişim içine girmesi
olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?
A) Thorndike
B) Binet
C) Piaget
D) Weshler
60.
Çocuk ulaşamayacağı bir oyuncağa dokunmak
için ona doğru hareket eder ya da yardım ister.
Nesneye doğru hareket etmesi çocuğun konumunu değiştirmesine neden olur, bu örnek aşağıdaki hangi kavramı ifade eder?
A) Adaptasyon
B) Akadomasyon
C) Organizasyon
D) Asimilasyon
61.
Çocuğun nesne devamlılığını kazandığı aylar
hangi aylar arasıdır?
A) 1-4 Ay
B) 8-12 Ay
C) 12-18 Ay
D) 18-24 Ay
62.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “çoklu
zekâ kuramını” ortaya atmıştır?
A) Piaget
B) Binet
C) Gardner
D) Thorndike
63.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cansız nesneleri canlıymış gibi düşünmesidir?
A) Animizm
B) Egosantrizm
C) Mantık Yürütme ve Düşünme
D) Sembolik Oyun
64.
Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama, muhakeme
etme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözel Dilsel Zekâ
B) Görsel Uzamsal Zekâ
C) Kişiler Arası Sosyal Zekâ
D) Mantıksal Matematiksel Zekâ
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
65.
66.
www.kurssertifikasi.com
Aşağıdakilerden hangisi rol yapma, atletizm,
dans, dikiş-nakış gibi alanlarda yetenekli olan
spor, dans, fiziksel oyunlar, el işleri, bale, jimnastik, bahçe işleri, gezi, rol yapma gibi etkinlikler hobileri arasında bulunan zeka türüdür?
A) Mantıksal Matematiksel Zekâ
B) Müziksel Ritmik Zekâ
C) Bedensel Kinestetik Zekâ
D) Kişisel-İçsel Zekâya
Araç gereçler göze
yapmanın yanında
sağlamalıdır?
A) Keşfetmelerini
C) İlgilenmelerini
hoş görünmeli, araştırma
aşağıdakilerden hangisini
72.
4-6 parçalı bul yapı hangi yaşta tamamlayabilir?
A) 0-2 yaş B) 2-3yaş C) 3-4yaş D) 5-6 yaş
73.
Küçük çivili oyuncaklar, çok parçalı küçük
legolar, birbirine eklenen sekizgenler, birbirine
eklenen kareler hangi yaş çocuğunun bilişsel gelişimine uygun araç gereçtir?
A) 0-2 yaş B) 0-3 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş
74.
Çocuk 1'den 10'a kadar karışık verilen sayıları
sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı hangi yaşlarda bulabilir?
A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş
75.
Doğumundan başlayarak, çevremizdeki dünya
ile etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlamamızı yarayan bilginin edinilip kullanılmasına,
saklanmasına, yorumlanarak yeniden düzenlenmesine, değerlendirilmesine yardım eden,
bütün zihinsel süreçleri içine alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biliş
B) Bilişsel Gelişim
C) Algı
D) Bellek ve hatırlama
76.
Problemi çözen kimseler kendilerini, buldukları
çözüm şekillerinin sonuçlarını hissederek, gözlemde bulunarak bir şeyler yaparak denemesiyle problemin çözme sürecinin hangi aşamasından bahsedilmektedir?
A) Çözüm şeklinin uygulamaya konması
B) Verileri Toplama
C) Verileri seçme ve düzenleme
D) Çözüm şekillerini değerlendirme
77.
Aşağıdakilerden hangisi hatırlama için söylenemez?
A) Yaşla birlikte tanıma gücü artar.
B) 4-7 yaşlarında hatırlama hızla gelişir.
C) Hatırlama tanımadan kolaydır.
D) Motivasyon hatırlamayı güçlendirir.
78.
Aşağıdakilerden hangisi yaratma sürecinde
etkili olan dönemlerden değildir?
A) Hazırlık dönemi
B) İçe doğuş dönemi
C) Verileri değerlendirme
D) Tanılama dönemi
B) Merakını
D) Kullanma
67.
Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler
basitten hangisine doğru giden bir sıra ile verilmelidir?
A) Kolaya
B) Karmaşığa
C) Zora
D) Bilinmeyene
68.
Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler
hangi sıra ile verilmelidir?
A) Karmaşıktan- basite
B) Zordan- basite
C) Bilinmeyenden- bilinene
D) Bilinenden- bilinmeyene
69.
Algı, dikkat, bellek ve hatırlama, yaratıcılık gibi
beceriler hangi zamanlarda anlatılarak kazandırılabilir?
A) Etkinlikler
B) Konuşmalar
C) İletişim
D) Oyunlar
70.
6–8 parçalı bir bul yapı hangi yaşlarda tamamlayabilir?
A) 0-2 yaş
B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş
71.
Çocuklar 20 ye kadar olan nesneleri hangi yaşta
sayabilir?
A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş
D) 5-6 yaş
6
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
79.
Bireyin sahip olduğu beden sosyal yetenek ve
fonksiyonlarının bütünleşerek oluşturduğu çok
yönlü öğrenme öğrenilenlerden yararlanma
uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme
yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zekâ
B) Yaratıcılık
C) Bilişsel Gelişim
D) Algı
80.
Aşağıdakilerden hangisi hafif derecede zihinsel
yetersizliği olan çocukların özelliklerindendir?
A) Öğretilebilir çocuklardır.
B) Zekâ bölümü puanları 36-50 arasındadır.
C) Temel akademik becerileri elde eder özbakım
becerilerini öğrenebilirler.
D) Erken çocukluk döneminde yetersizliği fark
edilir.
81.
www.kurssertifikasi.com
Aşağıdakilerden hangisi çocuğumuzla “ce-e”
oyunu gibi insanların ve nesnelerin kaybolup
tekrar ortaya çıktığı oyunların oynandığı aşamadır?
A) Refleks Aşaması
B) İkinci döngüsel tepkisel aşaması
C) Üçüncü döngüsel tepkiler, yenilik, merak aşaması
D) Zihinsel kombinasyonlar ve problem çözme
aşaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğa uygun bir araç
gereç seçerken dikkat edilecek noktalardan değildir?
A) Sağlam olmalıdır.
B) Amaca uygun olmalıdır.
C) Temizliği ve bakımı kolay olmalıdır.
D) Esnek olmalıdır.
83.
Aşağıdakilerden hangisi Çoklu Zekâ Kuramının
temel düşünce yapısının özelliklerinden değildir?
A) Zekâ profilleri bireylerin aynıdır.
B) Birçok sayıda zekâ alanı vardır.
C) Bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin birçok yolu
vardır.
D) Zekâların güçlendirilebilme, geliştirilebilme
özelliği vardır.
7
84.
Aşağıdakilerden hangisi doğacı varoluşçu zekâya sahip insanların özelliğidir?
A) İsimleri ve tarihleri hatırlarlar. Yer bellekleri
oldukça iyidir
B) Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda meraklıdırlar.
C) Duyguları vücut hareketleri aracılığı ile ifade
edebilme becerileri gelişmiştir.
D) Bitki türlerine karşı duyarlı olup bahçe işlerini
severler.
85.
Dili yuvarlama ve ileri uzatma becerisi, dudak
seslerini çıkardığı, kendi kendine konuşmaya
başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşma öncesi dönem – gığıldama dönemi
B) Konuşma öncesi dönem – mırıldanma dönemi
C) Konuşma öncesi dönem – mırıldanmanın tekrarı dönemi
D) Konuşma dönemi – ses, sözcük dönemi
86.
2 yılın son yarısında bebekler duygularını hangi
sözcüklerle nitelendirirler?
A) Tanıdık durumlarla
B) Hareket eden nesnelerle
C) Mutlu, üzgün, kızgın gibi sözcüklerle
D) Tanıdık durumların sonuçları
87.
Bebeğin, köpek sözcüğünü koyun ve at için de
kullanabilir olması aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?
A) Bu tek kelimeler konuşma ve etkinliğin birleşmesini sağlar.
B) Tek sözcükler bir cümlenin anlamını taşıyabilir.
C) Sözcükler hareketler yoluyla öğrenilir.
D) İlk sözcükleri, başka nesneler için de genişletir.
88.
İsim ve fiillerden oluşan dil bilgisi çekim ekleri
olmayan kendi dilinin gramer yapısını öğrenmeye, vurguyu kullanmaya, ilkel dil bilgisi sistemini kullanmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 sözcüklü ifadeler dönemi
B) Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi
C) Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi
D) Tek sözcük dönemi
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
89.
Aşağıdakilerden hangisi 3-4 yaş çocuğunun
özelliği değildir?
A) Ana dilinin temel yapılarını öğrenir.
B) Benmerkezci konuşma sergiler.
C) Fısıldamayı öğrenir, hayali oyunda dil kullanır.
D) Anne babasının ses perdesini taklit ederek
çoğul kullanımı doğru yapar.
90.
Yetişkinlerin bebekle erken dönemden başlayarak kurdukları sözel iletişim, bebeğin dili öğrenmesinin temelini oluşturur. Bu ifade aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Olgunlaşma ve öğrenme ile açıklanır.
B) Konuşmayı öğrenmede cinsiyetin önemi ile
açıklanır.
C) Dil gelişiminin hızı, sosyal çevreden etkilendiği
ile açıklanır.
D) Dil gelişiminin sosyoekonomik koşullardan
etkilendiği ile açıklanır.
91.
92.
93.
www.kurssertifikasi.com
Kişinin sesi, yaşına ve cinsiyetine göre beklenenden daha yüksek (tiz) ya da alçak (pes) olması olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sesin perdesindeki bozukluklar
B) Sesin tonundaki bozukluklar
C) Sesin esnekliğindeki bozukluklar
D) Sesin şiddetindeki bozukluklar
94.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların dil gelişimini
desteklemek için etkinlik hazırlarken dikkat edilecek noktalardandır?
A) Çocuk, bir etkinlikle uzun süre ilgileniyorsa
etkinlik değiştirilmelidir.
B) Çocuğun yapılan etkinliğe gösterdiği istek ile
öğrenme arasında bir ilişki yoktur.
C) Çocuğa hatalarını düzeltmesi için zaman tanınması, çocuğun kendisine olan güvenini geliştirecektir.
D) Kullanılan materyalin çocuğun ilgisini çekmesine gerek yoktur.
95.
“Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren
kazanılmış davranış” yeteneği aşağıdakilerden
hangisini açıklar?
A) Sosyalleştirme
B) Kültür
C) Sosyal gelişim
D) Benlik
96.
Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında
sosyalleşme özelliklerinden biridir?
A) Özel yetenek
B) Gruba katılma
C) Akıl yürütme
D) Şarkı besteleme
97.
Hangi dönemde çocuğun ana-babasına bağlılığı
çözülmekte ve dışarıdaki arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir?
A) Erken çocukluğun sonlarına doğru
B) İlk 36 ayda
C) İlköğretimin sonlarına doğru
D) Ergenlik çağı
98.
Çocuk grup halinde oynamaya ne zaman başlar?
A) 0-12 ayda başlar B) 1-2 yaşında başlar
C) 3-4 yaşında başlar D) 5-6 yaşında başlar
99.
Çocukların cinsiyetle ilgili tavırları belirlemesi
ve kendi cinsiyle karşı cinsin özelliklerini öğrenmesi ne zaman görülmektedir?
A) Bir yaşından sonra
B) İki yaşından sonra
C) Üç yaşından sonra
D) Dört yaşından sonra
Eklemleme (artikülasyon) bozukluğu olan örneğin “sarı” yerine “sayı”, “kara” yerine “kaya”,
“arı” yerine “ayı” gibi durumları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Sesin düşürülmesi
B) Sesin değiştirilmesi
C) Ses ekleme
D) Sesin bozulması
Zıt anlamlı soyut ve somut kelimeleri söyleyebilme becerisini hangi yaşlar arasında kazanır?
A) 2-3 yaş
B) 3-4 yaş
C) 4-5 yaş
D) 5-6 yaş
8
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
100. Aşağıdakilerden hangisi Erikson’a göre psikososyal gelişim evrelerinden biri değildir?
A) Temel güvene karşı güvensizlik
B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
C) Girişimciliğe karşı suçluluk
D) Üst düzey gereksinmeler
107. Herhangi bir isteğin engele uğraması durumunda ortaya çıkan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıskançlık B) İnatçılık C) Öfke D) Korku
108. Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması, hangi olumsuz tepkinin ortaya çıkmasına
neden olur?
A)Öfke
B) İnatçılık
C)Kıskançlık
D) Hepsi
101. Erikson’a göre Psiko-Sosyal Gelişim Evrelerinin
hangisinde çocuğun kendi kendine yemek yemesi, eşyalarını toplaması, giyinmesi, soyunması, giysilerini seçmesi, karşılaştığı bazı problemleri çözmesi desteklenmelidir?
A) Temel güvene karşı güvensizlik
B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
C) Girişimciliğe karşı suçluluk
D) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu
109. Çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?
A) Saldırganlık B) İnatçılık C) Öfke D) Kıskançlık
102. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a Göre Temel
Gereksinmelerden biri değildir?
A) Güvenlikte Olma
B) Statü Kazanma
C) Kimliğe Karşı Kimlik Bocalaması
D) Fizyolojik – Bedensel Gereksinmeler
110. Bir yaşındaki çocuğun, annesinin kucağında
başka bir bebek görmesi çocukta hangi olumsuz
duygunun oluşmasına neden olur?
A) Öfke B) Kıskançlık C) Saldırganlık D) İnatçılık
103. Bir grubun üyesi olmayı öğrenmek, aşağıdakilerden hangisini gerektirmektedir?
A) Birçok sosyal beceriyi
B) Özel yetenekleri
C) Birçok fiziksel beceriyi
D) Espri yeteneğini
111. Duygulardaki değişim ve gelişimin en yoğun
yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangidir?
A) Oyun çağı
B) Okul çağı
C) Ergenlik çağı
D) Olgunluk çağı
112. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin en
belirgin duygusal özelliklerinden değildir?
A) Sakin olmak
B) Duygularda iktidarsızlık
C) Karşı cinse ilgi
D) Sürekli hayal kurma
104. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Gelişime Uygun
Araç Gereçlerden biri değildir?
A) İtmeli-çekmeli araçlar
B) Parmak boyası
C) Bağlama oyuncaklar
D) Bilgisayarda oynanan oyunlar
113. Aşağıdakilerden hangisi gelişim alanı duygusal
gelişim ile ilişkilidir?
A)Fiziksel gelişim
B)Sosyal gelişim
C)Dil gelişimi
D) Hepsi
105. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gelişimle ilgili
kavramlardan değildir?
A) Heyecan B)Refleks C) Haz ve eylem D) Hoşgörü
114. Duygusal gelişim alanı ile birbirinden ayrı düşünülemeyen gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fiziksel gelişim
B)Dil gelişimi
C)Sosyal gelişim
D)Zihinsel gelişim
106. Bebeğin doğumundan sonraki ilk duygusal tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülme B) Ağlama C) Korku D) Öfke
9
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
115. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak gelişimini
içermez?
A) Örf-adet gelenek, görenek
B) Manevi değerler
C) Maddi değerler
D) Adalet, merhamet
123. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç hâlinde işbirliği dönemi özelliklerinden değildir?
A) Rekabet
B) Kurallarla ilgili anlaşmazlık vardır.
C) Dışa bağlıdır.
D) Uyum sağlamak için savunma yapar.
116. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak gelişimi
ile ilgili değildir?
A) Vicdan
B) Öykünme
C) Özgecilik
D) Psikoterapi
124. Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimine uygun
değildir?
A) Küçük bebekler
B) Bilgi kartları
C) Boncuklar ve ip
D) Çocuk şiirleri
117. Çocuk, ilk ahlak eğitimini nerden alır?
A) Anaokulundan
B) Arkadaşlarından
C) Anne-babadan
D) Ana sınıfından
125. Anne-erkek çocuk ve baba-kız çocuk ilişkisinin
Oedipal ve Elektra kompleksiyle çözümlenerek,
kişilik gelişiminin şekillendiğini ve bu sürecin
cinsel gelişime ait bir süreç olduğunu belirten
teori hangisidir?
A) Bilişsel - Gelişimsel teori
B) Sosyal öğrenme teorisi
C) Psikoanalitik teori
D) Bilgi-işleme teorisi
118. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’e göre ahlak
gelişimi dönemlerinden değildir?
A) Duyusal devinim B) Psikomotor
C) Benmerkezcilik
D) Gerçek iş birliği
119. Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’e göre gelenek öncesi dönemi tanımlar?
A) Otoriteye kayıtsız şartsız uyma
B) Kendi ihtiyaçları ön plandadır.
C) Çıkarcı bir yaklaşım içindedir.
D) Dışsal kurallara bağlılık
126. “İnsanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı döl üretebilecek düzeye ulaşabilmesidir”
ifadesini karşılayan terim hangisidir?
A) Cinsel olgunluk
B) Cinsel kimlik
C) Cinsel eğitim
D) Hiçbiri
127. Aşağıdakilerden hangisi sosyal–öğrenme teorisine göre çocuğun erkek-kadın cinsiyet rollerini
öğrendiği kaynaktır?
A) Anne, baba, kardeş, medya vb. kaynaklardan
elde edilen soyutlamalardan
B) Cinsel rollere ait bilgileri, kişileri gözlemleyerek ve onları taklit ederek
C) Cinsel rollere dayanan şemalardan
D) Ebeveynle özdeşleşme süreci sonunda
120. Ahlak gelişiminin hangi gelişim alanıyla ilişkisi
yoktur?
A) Kişilik
B) Fiziksel
C) Bilişsel
D) Sosyal
121. Bencil davranışlar, en çok hangi yaşlarda görülür?
A) 2-4
B) 4-6
C) 0-5
D) 3-6
128. Aşağıdakilerden hangisi cinsel kimlik ile ilgili
doğru bir açıklamadır?
A) Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetinden haberdar
olmasıdır
B) Bireyin bedenini ve benliğini belli bir cinsellik
içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir.
C) Bireyin kadın ya da erkek olarak kendisinin
farkına varması ve kabullenmesidir.
D) Yukarıdakilerin hepsi
122. Gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 yaş
olduğunu hangi kuramcı belirtmiştir?
A) Piaget
B) Kohlberg
C) Freud
D) Erickson
10
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
129. Çocuğa verilen cinsel eğitim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cinsel eğitime ne çok erken ne de çok geç
başlanmalıdır.
B) Çocuğa istediği anda basit, kısa, gerçek ve
endişesiz cevap verilmelidir.
C) Soyut bilgiler zihni karıştırmayacaktır.
D) A ve B seçenekleri
134. Aşağıdakilerin hangisi Freud’un cinsel gelişim
dönemlerinden olan latent (gizil) döneme ait
bir özellik değildir?
A) Bu dönem yedi - on bir yaş dönemini kapsar
B) Bu dönemde çocuk önceki cinsel meraklarını
ansızın unutur.
C) Toplumsal kurallar benimsemede zorluk yaşanır.
D) Çocuk artık anne-babasının yanında başka
kişilerle de özdeşim kurar.
130. “Sürekli olarak ahlak kurallarını ve başkalarının
ne diyeceğini dikkate alan, kurallara sıkı sıkıya
bağlı kalan kişide …………… baskındır” ifadesini
karşılayan terim hangisidir?
A) İd
B) Ego
C) Süperego
D) Kişilik
135. “Kişinin cinselliği üreme amacına yönelik hale
gelir.
Bu dönem çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, ruhsal sorunları bol olan bir dönemdir. Buna paralel olarak çocukluğun bağımlılık döneminden, erişkinin bağımsız dönemine geçiş başlar.”
Yukarıda verilen ifadeler Freud’un cinsel gelişim
dönemlerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Anal dönem
B) Fallik dönem
C) Genital dönem
D) Latent dönem
131. Freud’un cinsel gelişim dönemlerine göre 1-3
yaş hangi dönem olarak adlandırılmaktadır?
A) Oral dönem
B) Anal dönem
C) Fallik dönem
D) Genital dönem
132. Cinsel gelişim dönemlerinden anal dönem ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu dönem tuvalet eğitiminin ağır bastığı dönemdir.
B) Annenin tuvalet eğitimi sırasında gösterdiği
baskıcı tutumu çocuğun ileriki yaşamında inatçı,
cimri ve yıkıcı kişilik özellikleri göstermesine neden olur.
C) Bu dönem inatçılık dönemidir.
D) Bu dönemde çocuğun ilgisi cinsel organlara
yönelmiştir.
136. “Kız çocukların babalarına karşı ilgi duyması ve
annelerini rakip olarak görmeleri” durumu aşağıda verilen terimlerin hangisi ile ifade edilir?
A) Oedipus Kompleksi
B) Elektra Kompleksi
C) İğdiş edilme korkusu
D) Özdeşim kurma
137. Cinsel eğitimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda
eksik,hatalı bilgiler, gencin evlendiği zaman cinsel uyumu olmayan,doyum sağlayamayan birey
olmasına neden olabilir.
B) Üst sosyo-ekonomik seviyedeki aileler, çocuklarının cinsel ilgilerini bastırmaya eğilimlidirler.
C) Çoğu anne –babalar cinsel eğitimin çocuğa ya
da gence bu konuda sadece bir şeyler anlatmak
olduğu düşüncesindedirler.
D) Anne-babanın gerek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluşumunda, gerekse cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür.
133. “0-1 yaş döneminde çocuk ile ona bakan kişi
arasında gelişen çocuğun istek ve ihtiyaçlarının
zamanında ve yeterli oranda karşılanmasıyla
desteklenen çocuk ile ebeveyn arasındaki sevgi
alışverişine ………. denir” ifadesini tamamlayan
seçenek hangisidir?
A) Bağlılık
B) Sevgi
C) Temel güven duygusu
D) Güven
11
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
138. Cinsel gelişime uygun araç-gereç hazırlanırken
nelere dikkat edilmesi gerektiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır.
B) Çocuğun anlayabileceği şekilde basit bir aktarımı olmalıdır.
C) Çocuğun geçirdiği deneylere ve yaşama biçimine uygun olmalıdır.
D) Yukarıdakilerin hepsi
143. Uterusun iç boşluğunu hangi zar tabaka örter?
A) Döl yatağı
B) Vajina
C) Klitoris
D) Endometrium
144. Kadınlık hormonlarını salgılamak aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir?
A)Testislerin
B)Yumurtalıkların
C)Uterusun
D)Serviksin
139. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklarla ebeveynlerin cinsellik konusunda
en rahat iletişimi üç- dört yaşlarında olmaktadır
B) Çocuğunuza cinsellik hakkında verdiğiniz mesajlar aynı zamanda sizin değer ve tavırlarımızı
yansıtmaktadır.
C) Çocuğa verilecek cinsel eğitim konusundaki
mesajlarda, ne söyleyeceğimizi, nasıl söyleyeceğimiz ve neleri söyleyeceğimizi belirlememiz gerekir.
D) Çocuklar genellikle ilk yıllarda cinselliğin üreme yönünü merak ederler.
145. Sperm ve prostat sıvısı karışımına ne denir?
A) Regl
B) Meni
C) Testis sıvısı
D) Menstrüasyon
146. Menstürasyon ortalama kaç günde bir olur?
A) 40
B) 21
C) 35
D) 28
140. İnsanın ruhen bedenen, zihinsel yönden kendini
iyi hissetmesine ne denir?
A) Güzellik
B) Sağlık
C) Dinç olma
D) İyi olma
147. İlk kez adet görmeye ne denir?
A) Menarş
B) Menapoz
C) Regl
D) Ergen olma
141. Dış genital bölgenin kurumasını önleyerek, cinsel ilişkide gerekli kayganlaşmayı sağlamak
hangi bezlerinin görevidir?
A) Cinsiyet bezlerinin
B) Yumurtalıkların
C) Vaginanın
D) Bartholin bezleri
148. Doğumda bebeğin dışarı atıldığı son kısım aşağıdakilerden hangidir?
A) Uterus
B) Perine
C) Vagina
D) Serviks
149. Kadın üreme hücresine ne denir?
A) Sperm
B) Yumurta
C) Yumurtalık
D) Uterus
142. Dış üreme organlarından başlayan ve uterusun
serviks bölümüne kadar uzanan organa ne denir?
A) Vagina
B) Rahim
C) Serviks
D) Yumurtalık
12
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
150. Spermler nerde yapılır?
A) Testislerde
B) Yumurtalıkta
C) Prostat bezinde
D) Peniste
157. Gebeliğin 28-38.haftaları arasında doğum eyleminin başlamasına ne denir?
A) Düşük
B) Geç doğum
C) Normal doğum
D) Erken doğum
151. Döllenme nerede gerçekleşir?
A) Vajinada
B) Uterusta
C) Fallop tüplerinde
D) Yumurtalıkta
158. Erken doğan bebekler enfeksiyonlara karşı korunmak için nereye konulur?
A) Kuvöze
B) Yoğun bakıma
C) Laboratuvara
D) Odasına
152. Beklenen adetin gecikmesi gebeliğin hangi belirtisidir?
A) Son
B) Kesin
C) Olası
D) Olmadığının
159. Gebelikte aşırı tuz tüketimi vücutta neye sebep
olur?
A) Varise
B) Hemoroide
C) Susamaya
D) Ödeme
153. Tüm gebelik boyunca kaç kg almak normaldir?
A) 5-8
B) 9-12
C) 1.5-2
D) 3-5
160. Biyolojik olarak gebe kalınmamasına rağmen
tüm gebelik bulgularının görülmesi durumuna
ne denir?
A) Gebelik
B) Yalancı gebelik
C) Gebe olmama
D) İkiz gebelik
154. Normal gebelik süresi kaç haftadır?
A) 40
B) 280
C) 9 ay 10 gün
D) 28
161. Döllenmiş yumurtanın ikiye ayrılması ile hangi
gebelik oluşur?
A) Tek yumurta ikizleri
B) Çift yumurta ikizleri
C) Yalancı gebelik
D) Çoğul gebelik
155. Anüs girişinde yer alan toplardamarların genişlemesine ne denir?
A) Varis
B) Damar tıkanıklığı
C) Hemoroid
D) Kabızlık
162. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi gelişim
dönemlerinden biri değildir?
A) Zigot
B) Fertilizasyon
C) Embriyo
D) Fetüs
156. Aneminin tek tedavisinde hangisi alınmalıdır?
A) Süt
B) Demir
C) Bol gıda
D) Sebze ve meyve
13
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
163. Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından 8.
haftanın sonuna kadar olan doğum öncesi gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyo
B) Zigot
C) Fetüs
D) Amnios
169. Bebeğin önce kalçaları, kuyruk sokumu ve ayaklarıyla doğmasına ne ad verilir?
A) Fontanel geliş
B) Yan geliş
C) Makat geliş
D) Alın gelişi
170. Doğum kanalı ağzının yırtılmaması, tehlikeli
kanamalar olmaması ve bebeğin sorunsuz doğabilmesi için vajina ağzının uygun bir şekilde
kesilmesine ne ad verilir?
A) Epizyotomi
B) Epidural Anestezi
C) Sezeryan
D) Tens uygulaması
164. Anne karnındaki bebeğin tat alma hücrelerinin
olgunlaştığı ve tatları ayırt edebilecek duruma
geldiği doğum öncesi dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zigot
B) Embriyo
C) Dölüt
D) Fetüs
171. Doğum kanalına giren bebeğin doğumunun
normal sürede gerçekleşemediği durumlarda,
doğumun gerçekleşmesi için kullanılan, uçları
kaşığa benzeyen maşa şeklindeki alete ne ad
verilir?
A) Vakum
B) Tens
C) Epizyotomi
D) Forseps
165. Döllenmiş yumurtanın yerleşip gelişmesi için
uterus duvarları ve kılcal damarların farklılaşmasıyla oluşan, göbek kordonu aracılığıyla anne
ve bebek arasında bağ sağlayan süngerimsi yapıya ne ad verilir?
A) Dölüt
B) Ektoderm
C) Plasenta
D) Amnios Kesesi
172. 40 haftayı geçen gebeliklere ne ad verilir?
A) Prematüre
B) Abortus
C) Postmatüre
D) Düşük
166. Aşağıdakilerden hangisi, doğum öncesi gelişimi
etkileyen çevresel faktörlerden değildir?
A) Hamile kadının sigara içmesi
B) Gebelikte geçirilen kızıl hastalığı
C) İklim şartları
D) Down Sendromu
173. 20 haftadan önce ve 500 gr dan daha az ağırlıkta gebeliğin sonlanmasına ne ad verilir?
A) Postmatüre
B) Düşük
C) Prematüre
D) Erken doğum
167. Aşağıdakilerden hangisi, normal doğumun başladığını gösteren belirtilerdendir?
A) Nişan bozulması
B) Kordon sarkması
C) Abortus
D) Fertilizasyon
174. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğum eylemi başladığı halde uterus kasılmalarının bebeği dışarı atacak güçte olmaması ağrı
zaafı olarak adlandırılır.
B) Bebeğin göbek kordonunun bebekten önce
çıkmasına Abortus denir.
C) Tıbbi sorun sonucu gebeliğe son vermek için
doktor tarafından yapılan operasyona düşük denir.
D) Uterustaki bebeğin doğum anında dolaşımının
bozulması oksijensiz kalmasıyla durumun kötüleşmesi prematüre doğumdur.
168. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğum eylemi 5 evrede gerçekleşir
B) İlk bebeğine hamile annelerde doğum ortalama 14 saat sürer
C) Gerçek doğum kasılmaları 30-35 dakikada bir
gelir ve 10-15 saniye sürer
D) Serviksin tam açılmasından bebeğin doğumuna kadar olan evre doğumun III. evresidir.
14
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
175. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeğe
uygulanan testlerden değildir?
A) Apgar Skoru
B) Topuk kanı
C) Kordon kan gazları
D) Bebeğin işitme düzeyi
181. Bebeğin bacaklarının annenin koltuk altından
sarkıtıldığı ve bebeğin başını eliyle desteklediği
teknik hangi emzirme tekniğidir?
A) Koltuk altı tutuşu
B) Yatarak emzirme
C) Çapraz beşik tutuşu
D) Klasik beşik tutuşu
176. Doğum yapan kadının üreme organlarının normal haline dönmesine ne ad verilir?
A) Loşi
B) Laktasyon
C) İnvalüsyon
D) Apgar
182. Canlıların çevrelerindeki mikroorganizmalara ve
onların çıkardıkları ürünlere karşı dirençli hâle
gelmesine ne denir?
A) Aşılama B) Bağışıklık C) Serum D) Hastalık
183. Doğuştan sahip olunan bağışıklık hangi bağışıklıktır?
A)Doğal bağışıklık
B)Aktif bağışıklık
C)Pasif bağışıklık
D)Etkili bağışıklık
177. Yeni doğan normal bir bebeğin boyu kaç cm
dir?
A) 48 – 52 cm.
B) 52 – 58 cm.
C) 35 – 38 cm.
D) 31 – 46 cm.
184. Bağışıklığı sağlayan maddelere ne denir?
A)Antijen B)Mikrop C)Antikor D)Virüs
178. Yeni doğanda ilk 24-36 saat içinde görülen koyu
renkli yapışkan gaitaya ne ad verilir?
A) Tonik
B) Mekonyum
C) Moro
D) Loşi
185. Aşağıdakilerden hangisi aşıların vücuda verilme
yollarından değildir?
A)Serumla
B)Kas içine enjekte edilerek
C)Deri altına enjekte edilerek
D)Ağız yolu ile
179. Lohusalıkta meme tıkandığında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Ilık duş almak
B) Memeye sıcak havlu uygulaması
C) Süt pompası ile sütü boşaltma
D) Bebeğin acilen memeden kesilmesi
186. Aşağıdaki aşılardan hangisi toksoid aşılardandır?
A)Difteri aşısı
B)Kızamık aşısı
C)Tüberküloz aşısı
D)Boğmaca aşısı
180. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sık emzirme memelerde iltihaplanmayı engeller
B) Annenin emziklilikte yaşadığı stres süt miktarını etkiler
C) Bebek doğduktan 24 saat sonra emzirilmelidir
D) Normal kilodaki bir bebek 3,5-4 saat emzirilir
187. Damardan dışarı alınan kan, kısa bir süre sonra
pıhtılaşır. Pıhtılaşan kısım çökünce üstte sarımtırak bir sıvı kalır. Bu sıvıya ne denir?
A)Aşı
B)Kan sıvısı
C)Bağışıklık sıvısı
D)Kan Serumu
188. Aşağıdakilerden hangisi aşısız çocukların hastalığa yakalanması durumunda tedavi edici olarak
uygulanan aşıdır?
A) Kızamık aşısı
B) Difteri aşısı
C) Suçiçeği aşısı
D) Verem aşısı
15
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
189. Gebelikte yapılması gereken aşı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Kızamıkçık
B)Verem
C)Tetanos
D)Kuduz
198. Sık aralıklarla aşırı doğum yapmak ne için tehlikelidir?
A) Aile sağlığı
B)Çocuk sağlığı
C) Toplum sağlığı
D) Beden sağlığı
190. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin aşısı yoktur?
A) Kızıl
B) Kuduz C) Verem D) Kızamıkçık
199. Evli çiftlerin hangi yönden sağlıklı olmaları çocuk sahibi olmalarının en temel koşuludur?
A) Fiziksel ve psikolojik
B) Psikolojik ve ruhsal
C) Fiziksel ve genetik
D) Psikolojik ve toplumsal
191. Bir çocuğun tam aşılı olması için ilk yaş içinde
en az kaç kez aşıya götürülmelidir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 1
200. Hızlı nüfus artışı nasıl önlenir?
A) Nüfüs sayımıyla
B) Aile Planlamasıyla
C) Çocukların eğitimiyle
D) Sağlık taramasıyla
192. Aşağıdakilerden hangisi aşı takviminde yer almayan bir aşıdır?
A) Grip aşısı
B) Kızamık aşısı
C) Hepatit B aşısı
D) Verem aşısı
201. Aile planlamasının ekonomik yönden önemini
aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Doğurganlık sayısı çoğalmalıdır.
B) Nüfus sayımı sık sık yapılmalıdır.
C) Bakılabilecek sayıda çocuk yapılmalıdır.
D) Daha sık kürtaj yapılmalıdır.
193. Kızamık aşısı ilk ne zaman yapılır?
A)Doğunca
B)2. ayda
C)9.ayda
D)15.ayda
194. 1. sınıfta hangi aşı yapılır?
A)Tüberküloz
B)Çocuk felci
C)Difteri, tetanos
D)Tetanos
202. Aile planlamasının duygusal açıdan önemini
aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Anne ve baba sevecen olmalı
B) Ruh sağlığı açısından hazır olmalı
C) Yaşam stanadartları yükselmeli
D) Maddi imkanları yükselmeli
195. Suçiçeği aşısı kaçıncı ayda yapılır?
A)9.ayda
B)2. ayda
C)13.ayda
D)İlkokul 1.sınıfta
196. Aşı yapılan bölgeye aşağıdakilerden hangisi
uygulanmamalıdır?
A)Alkol ile pansuman yapılır.
B)Kolonya ile pansuman yapılır.
C)Yumuşatıcı krem sürülür.
D)Soğuk su pansumanı yapılır.
203. Aile planlamasının nedenleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sosyoekonomik-Tıbbî nedenler
B) Sosyokültürel-Tıbbî nedenler
C) Sosyokültürel-Geleneksel nedenler
D) Psikolojik-ekonomik nedenler
197. Evlenmeden önce mutlaka nereye gidilmelidir?
A) Aile Planlamasına
B)Sağlık kuruluşlarına
C) Yakın akrabalara
D) 9 Çocuğu olan ailelerin yanına
204. Prezervatif ile korunmanın en önemli yararı
nedir?
A) Çocuk düşürmeleri önlemek
B) Kolay uygulanabilmesi
C) Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması
D) Ekonomik olması
16
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
205. Aile planlamasının anne açısından nedenleri
nelerdir?
A) Bebek ölümlerinin azalması
B) Doğumun uygun yaş ve zamanda olması
C) Bebeklerin sağlıklı büyümesi
D) Annelerin çocuklarına eğitim vermesi
211. Domates, brokoli, çilek, yeşil biber, turp, çiğ
lahana hangi vitamin açısından zengin besinlerdir?
A) A vitamini
B) B vitamini
C) C vitamini
D) D vitamini
212. Hangi vitamin kanın pıhtılaşmasında önemli rol
oynar.
Eksikliğinde çeşitli yaralar, burun kanamaları, diş eti kanamaları görülür?
A) C
B) B
C) E
D) K
206. Aşağıdakilerden hangisi gebeliği önlemede kullanılan geleneksel yöntemlerdendir?
A) RİA
B) Geri çekme
C) Doğum Kontrol hapı
D) Norplant
207. Monosakkaritler,
disakkkaritler,
polisakkkaritler aşağıdakilerden hangisinde yer
alır?
213. Hangi vitaminin vücutta sentez edilebilmesi için
güneş ışınları gereklidir?
A) B
B) E
C) A
D) D
A) Vitaminler
B) Proteinler
C) Karbonhidratlar
D)Yağlar
214. Vücutta kalsiyumun yetersizliğinde D vitaminin
de olduğu gibi hangi hastalık ortaya çıkar?
A) Beriberi
B) Skorbit
C) Raşitizm
D) Ketozis
208. Büyümeyi temin etmek, ölen, eskiyen, bozulan
hücreleri onarmak ve yenilemek hangisinin görevidir?
A) Yağların
B) Proteinlerin
C) Karbonhidratların
D)Vitaminlerin
215.
209. Tatlılar, şeker pasta, kurabiye, ekmek, bezelye,
patates, taze meyvelerden muz, üzüm hangisi
bakımından diğerlerinden daha yüksek değere
sahiptir?
A) Karbonhidrat
B) Yağ
C) Protein
D) Madensel Maddeler
Hangisi kemik ve dişlerde bulunur ve dişlerin
sağlığında çok önemli rolü vardır.
A) Kalsiyum
B) Flor
C) İyot
D) Sodyum
216. Aşağıdakilerden hangisi tokluk hissi verir ve
midenin boşalma zamanını geciktirir?
A) Yağlar
B) Vitaminler
C) Karbonhidratlar
D) Su
210. Bireyin gebelik-emziklilik, hastalık, çocukluk
dönemlerinde hangisine gereksinimi artar?
A) Vitamin
B) Karbonhidrat
C) Mineral
D) Protein
217. Sütün bileşiminde en fazla Hangi madde vardır?
A) C Vitamini
B) Kalsiyum
C) Magnezyum
D) Demir
17
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
218. En çok tüketilen süt hangi hayvanın sütüdür?
A) Keçi
B) Manda
C) Koyun
D) İnek
225. Oyun planlanırken dikkat edilecek noktalardan
bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç-gereçle
B) Hangi okulda
C) Hangi şehirde
D) Hangi ülkede
219. Aşağıdakilerden hangisi renin katılarak, sütün
katılaştırılması sonucu elde edilen değerli bir
besin maddesidir?
A) Yoğurt
B) Süt tozu
C) Peynir
D) Peynir altı suyu
226. Parmak oyunları, oturarak oynanan oyunlar,
dramatizasyonlar ve pandomimler nasıl oyunlardır?
A) Koşmalı oyunlar
B) Serbest oyunlar
C) Basit jimnastik hareketleri
D) Dinlendirici oyunlar
220. İçsel olarak güdülenen bazen belli bir amacı ve
kazanımı olmayan eyleme ne denir?
A) Eğitim
B) Öğretim
C) Oyun
D) Müzik
227. Ailelerin eğitimin içinde yer almasına ne denir?
A) Aile katılımı
B) Rehabilitasyon
C) Kaynaştırma
D) Hastanede oyun
228. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aile katılımında esastır?
A) Aileyi zorla eğitime katmak
B) Ailenin kendi isteği ile eğitime katılması
C) Ailenin grup desteği ile eğitime katılması
D) Ailenin terapi yoluyla eğitime katılması
221. İşlev oyunları, ben oyunları, düş gücü oyunları
ne tür oyunlardır?
A) Öz yapı oyunları
B) Küme oyunları
C) Taklit oyunları
D) Salon-sınıf oyunları
229. Oyun planlanırken aşağıdakilerden hangisi göz
önünde bulundurulmaz?
A) Oyunun belirlenmesi
B) Sıra ve sürenin belirlenmesi
C) Pahalı araç gereçlerin temin edilmesi
D) Oyun yerinin belirlenmesi
222. Aşağıdaki oyunlardan hangisi duyu organlarının
gelişmesine yardımcı olur?
A) Sandalye kapmaca
B) Tek ayakla sıçrama
C) Acı- Tatlı
D) Kutu kutu pense
230. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi oyun oynanacak yüzeyin dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biridir?
A) Güvenli ve faydalı
B) Tırtıklı
C) Sıcak
D) Esnek
231. Oyun araç-gereçleri hazırlanırken hangisi göz
önünde bulundurulmaz?
A)Sağlamlığı
B) Kalıcılığı
C) Çok yönlü kullanılması
D) Renksiz olması
223. Aşağıdakilerden hangisi oyunun evrelerinden
değildir?
A) Tek başına oyun
B) Paralel oyun
C) Grup oyunu
D) Hastanede oyun
224. Su, kil, kum, çamur gibi doğal materyaller çocuğun en çok hangi gelişimi için faydalıdır?
A) Büyük kas
B) Sosyal-duygusal
C) Küçük kas
D) Dil
18
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
232. Oyunun tanıtılması, kuralların açıklanması,
oyunun oynanması aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?
A) Oyunun uygulanması
B) Oyunun oynanması
C) Oyunun planlanması
D) Aile katılımı
238. Bir olayın söz, jest ve mimiklerin doğal yeteneklerle birleştirilip canlandırılmasına ne denir?
A) Yaratıcı dans
B) Ritm çalışması
C) Dramatizasyon
D) Müzikli dramatizasyon
239. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Müzik dinleme CD ve kasetten yapılabilir.
B) Müzik dinleme söylenen bir şarkının dinlenmesi şeklinde de yapılır.
C) Canlı müzik dinletisi kasetten ya da CD’den
dinleti kadar etkili olmaz.
D) Dinletilecek müzik estetik değere sahip olmalıdır.
233. Aşağıdakilerden hangisi dinlendirici oyun değildir?
A) Parmak oyunları
B) Dramatizasyonlar
C) Koşmacalı oyunlar
D) Pandomimler
234. Engelli çocukların gelişiminde oyunun yararlı
olabilmesi için öncelikle neye özen gösterilmelidir?
A) Gözlenmesine
B) Bakılmasına ve bilgilendirilmesine
C) Takip edilmesine
D) Zenginleştirilip düzenlenmesine
240. Aşağıdakilerden hangisi şarkı öğretimi için söylenemez?
A) Ritmik yapısı basit ve hareketli olmalıdır.
B) Şarkıların konusu çocuğun yakın çevresinden
olmalıdır.
C) Söz ve müziğin birbirine uyumlu olması gerekmez.
D) Ses sınırı çocukların ses sınırına uygun olmalıdır.
235. Farklı gelişen çocuklar için oyun ve oyun aracı
seçerken özellikle hangi gelişimlerine olumlu
etki edecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir?
A) Duyu
B) İhtiyaç
C) Sezgi
D) Zihinsel
241. Yaratıcı dans etkinliklerinde aşağıdakilerden
hangisini yapmalıyız?
A) Etkinliğe katılmak istemeyenleri zorlamamalıyız.
B) Her çocuktan aynı başarıyı beklemeliyiz.
C) Temiz, havalandırılmış, rahat çalışılabilecek bir
sınıfta etkinlik yapılmalı.
D) Çocuklara müzik ve konu hakkında bilgi vermemeliyiz.
236. Ritm nedir?
A) Olayları düzenli aralıklarla tekrarlamaktır.
B) Tartım
C) Dizem
D) Hepsi
237. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Müzik dinletme çalışmaları CD veya kaset
kullanılarak ta yapılabilir.
B) Canlı müzik kullanılarak yapılan çalışma daha
etkilidir.
C) Yalnızca müzik saatinde müzik dinletilebilir.
D) Müzik dinleme etkinlikleri sırasında çocuklar
rahatlar.
242. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Ritm sopası
B) Fülüt
C) Tef
D) Zil
243. Bir insanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı niteliklerin tümüne ne ad verilir?
A) Kalıtım
B) Yetenek
C) Mizaç
D) Kişilik
19
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
250. Duygularımız üzerinde en fazla etkiye sahip
olan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paratroit salgı bezi
B) Troit salgı bezi
C) Böbrek üstü salgı bezi
D) Timüs salgı bezi
244. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karakter kişiliğin bir yönüdür.
B) Karakter kişiliğin öznel, mizaç ve toplumsal
yönünü oluşturur.
C) Karakter bireyin içinde yaşadığı çevreye göre
değerlendirilir.
D) Her bireyin farklı karakter özellikleri vardır.
251. Bireyin içinde doğduğu ve yaşamını sürdürdüğü,
bireyi etkileyen canlı, cansız varlıklarla, bütün
güç ve uyarıcılar toplamına ne ad verilir?
A) Uyarıcı
B) Güdüler
C) Çevre
D) Hiçbiri
245. Freud’a göre ego’nun görevini aşağıdakilerden
hangisi açıklar?
A) İdin yöneticisidir
B) Kişiliği yansıtır
C) Kişiliğin törel yönüdür.
D) Doğuştan var olan psikolojik gizli güçlerin
tümüdür.
252. Eşler çocuk sahibi olmaya ne zaman karar vermelidir?
A) Kendilerini ekonomik yönden güçlü hissettiklerinde
B) Aile büyükleri çocuk sahibi olmalarını istediğinde
C) Kendilerini anne-baba olmaya her yönden
hazır hissettiklerinde
D) Duygusal yönden bu sorumluluğu üstlenmeye
hazır olduklarında
246. Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı salgıya ne ad
verilir?
A) Adrenalin
B) Progesteron
C) Tiamin
D) İnsülin
247. Organizmanın canlı kalabilmesini sağlayan ihtiyaç hangisidir?
A) Fizyolojik ihtiyaçlar
B) Toplumsal ihtiyaçlar
C) Sosyal ihtiyaçlar
D) Psikolojik ihtiyaçlar
253. Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki
ilişkilerde rol oynayan en önemli etkendir?
A) Çocukların eğitim düzeyi
C) Çocukların yaşı
B) Ailenin ekonomik düzeyi
D) Anne-baba tutumları
248. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen öğelerden birisidir?
A) Bireyin yaşadığı çevre
B) Ailenin ekonomik durumu
C) Annenin ruh sağlığı
D) Hepsi
249. Bireyin anne ve babadan aldığı genler yoluyla
oluşturmuş olduğu toplam genetik yapıya ne ad
verilir?
A) Genotip
B) Fenotip
C) Kalıtım
D) Hiçbiri
254. Aşağıdakilerden hangisi uygun ceza yöntemi
değildir?
A) Çocuk ile konuşmamak
C) Sevdiği bir şeyden mahrum etmek
B) Bir süre harçlığını vermemek
D) Bir süre oyun oynamasına izin vermemek
255. Aşağıdaki anne baba tutumlarında hangisi çocukların bağımlı bir kişilik geliştirmelerine neden olur?
A) Baskılı ve otoriter tutum
B) Dengesiz ve kararsız tutum
C) Koruyucu Tutum
D) Güven verici, destekleyici, hoşgörülü tutum
20
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
256. Çocuk eğitiminde sevgi ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklar aşırı derecede sevilerek eğitilmeli.
B) Temelinde sevgi olan eğitim sağlam ve başarılıdır.
C) Sevgi ifadesi öğrenilmiş bir davranıştır.
D) Sevgi temelde çocukla geçirilen zamandır.
262. Bireyin hatırlamak ve hissetmek istemediği
şeyleri bilinç dışına atmaya Çalışmasına ne denir?
A) Çatışma
B) Bastırma
C) Engel
D) Savunma
257. Aşağıdakilerin hangisi çocuklarında cinsiyet
ayrımı yapan ailelerin en belirgin özelliğidir?
A) Ailenin ekonomik durumu
C) Ailenin toplumsal değerlere verdiği önem
B) Ailenin sosyal yapısı
D) Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı
263. Olayların varlığını veya yaşanmış olduğunu
görmezlikten ve anlamazlıktan Gelmeye ne denir?
A) Hile
B) Yansıtma
C) İnkâr
D) Yüceltme
258. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tek çocukta rastlanmayan durumdur?
A) İyi güdünmemiş başarıya isteklidirler.
B) Paylaşma duygusu yoğundur.
C) Anne-babanın ilgi odağıdır.
D) Daha iyi yaşam olanaklarına sahiptir.
264. Bireyin bütün olumsuzluklara rağmen üstünlük
duygusunu doyurmaya çalışması, herhangi bir
alandaki eksikliğini veya başarısızlığını başka
alanlardaki etkinliklerle kapatma çabasına ne
denir?
A) Telafi etme
B) Yüceltme
C) Çatışma
D) Engel
259. Aşağıdaki durumlardan hangisinde anne-baba
çocuğunu ödüllendirmelidir?
A) Yaptığı bir hatayı saklamadığında.
B) Kardeşleriyle iyi geçindiğinde
C) Görevini yerine getirdiğinde
D) Arkadaşlarının yaptığı hataları anlattığında
265. Birey, toplum tarafından onaylanmayan ve
kendini küçük düşüren bazı olayların nedenlerini kendisi dışındaki olay veya insanlarda aramaya yönlenmeye ne denir?
A) Yansıtma.
B) İnkar.
C) Mantığa bürünme.
D) Gerileme.
260. Aşağıdakilerin hangisi ailelerin tek çocuk sahibi
olarak kalmak istemelerinde rol oynar?
A) Anne-babanın yaşı
B) Anne-babanın sağlık durumu
C) Ekonomik nedenler
D) Yukarıdakilerin hepsi
266. Bireyin temel istek ve ihtiyaçlarının karşılanamamasından kaynaklanan doyumsuzluk ve
kaygı durumlarında, olması gereken olgunluk
düzeyinden daha basit bir olgunluk düzeyine
inmesine ne denir?
A) Gerileme.
B) Yansıtma.
C) Özdeşleştirme.
D) Yüceltme.
261. Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın boşanma
sonrası yapmaması gereken davranışlardandır?
A) Anne-baba boşandıktan sonra ilişkilerini uygarca sürdürmelidir.
B) Boşanmanın ne olduğu çocuğa açık bir dille
anlatılmalıdır.
C) Birbirleriyle ilgili olumsuz duygularını çocukla
da paylaşmalıdırlar.
D) Çocuklara abartılı sevgi göstermekten ve bol
hediye almaktan kaçınmalıdırlar.
21
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
267. Bireyin kendisinde kızgınlık, öfke ve kaygı yaratan olaylara gücünün yetmediği durumlarda;
kızgınlılığını ve öfkesini gücünün yettiği kişi veya eşyalara yöneltmesine ne denir?
A) Özdeşleştirme.
B) Yer değiştirme.
C) Yansıtma.
D) Mantığa bürünme.
272. Aşağıdakilerden hangisi drama da insan ilişkilerinde karşılaşılan durum değildir?
A) Zıtlıklar
B) Problem ve koşullar
C) Korkular
D) Uygarlık
273. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde drama ile ilgili
doğru anlatımdır?
A) Eğitimde drama, aynı zamanda karakter eğitimidir.
B) Eğitimde drama da, eğitimciler önce rol yapmalıdır.
C) Eğitimde drama çalışmalarında öğrenciler,
yapaylığı kabul eder ve uygular.
D) Eğitimciler, drama çalışmalarında kendi rollerini çocuklara dağıtmalıdır.
268. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bireylerde görülmeyen bir özelliktir?
A) Duyarlılık
B) Esneklik
C) Özgünlük
D) Alışılmış düşünce
269. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünceye
uygun bir ifadedir?
A) Yaratıcı düşünce, doğuştan gelen bir özelliktir,
B) Yaratıcı düşünce, alışkanlıklarla oluşan düşünce biçimidir,
C) Yaratıcı düşünceye, sahip kişiler ellerindeki
bilgileri kullanırlar.
D) Yaratıcı düşünce, yalnız sanat ve müzik alanlarında kullanılır.
274. Bu etkinliğin çocukları diğer etkinliklere ve güne
hazırlama özelliği vardır. Öğretmen isterse çocukların ilgisini çekmek ya da o günkü etkinliklere çocuğu hazırlamak amacıyla farklı bir etkinlikle de güne başlayabilir?
A) Türkçe dil etkinliği
B) Müzik etkinliği
C) Sanat etkinliği
D) Serbest zaman etkinliği
270. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde drama ile ilgili
yanlış ifadedir?
A) Çocuk drama ile öğrenmeye açık hale gelir.
B) Birlikte oynanan oyunlarla “Biz” kavramı oluşturur.
C) Bireysel drama çalışmaları çocuğun yaratıcılığını arttırır.
D) Yaşayarak öğrenilenler, öğrenciyi ilerdeki
hayata hazırlar.
275. Aşağıdaki etkinliklerden hangisinin içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet,
resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır?
A) Drama etkinliği
B) Türkçe dil etkinliği
C) Fen ve matematik etkinliği
D) Oyun ve hareket etkinliği
276. Aşağıdakilerden hangisi ses dinleme ve ayırt
etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde
hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel
algı etkinliklerini içermektedir?
A) Drama etkinliği
B) Müzik etkinliği
C) Serbest zaman etkinliği
D) Oyun ve hareket etkinliği
271. Aşağıdakilerden hangisi drama ile ilgili doğru
tanımdır?
A) Drama, etkileşimi anlatan bir terimdir.
B) Drama, eylemsel sahne oyunudur.
C) Drama, tasarımların eyleme dönüştüğü insansal gelişime denir.
D) Drama, tasarım oluşturmaktır.
22
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
282. Aşağıdakilerden hangisinin sulandırılması ile
sulu boya hazırlanır?
A) Macun
B) Kuru boya
C) Parmak boyası
D) Pastel boya
277. Deneyler, araçları tanıma ve kullanma, çeşitli
çalışma yöntem ve tekniklerini kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğa gezileri ve
yürüyüşleri, piknikler, kamplar, koleksiyonlar
hangi etkinliğin içinde yer alır?
A) Serbest zaman ekinlikleri
B) Fen ve matematik çalışmaları
C) Drama etkinlikleri
D) Okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri
283. Çeşitli artık materyallerle yapılan çalışmaya ne
denir?
A) Baskı çalışması B) Kolaj çalışması
C) Kâğıt çalışması D) Boya çalışması
278. Hangi teknik öğrencilere düşünme ve konuşma
alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça
önemlidir. Önceden düzenlenmiş birtakım sorularla karşısındakinin zihninde saklı bulunan
doğruları açığa çıkarma ve böylelikle ona gerçeği buldurma temeline dayanan bir öğretim tekniğidir?
A) Problem çözme
B) Bireysel çalışma
C) Soru- cevap
D) Beyin fırtınası
284. Yumuşak materyallere elleriyle şekil verme
davranışını hangi çalışmayla gözleriz?
A) Boya çalışmaları B) Kâğıt çalışmaları
C) Yoğurma maddeleri
D) Kolaj çalışmaları
285. Çocuklara istedikleri oyuncaklarla oynama fırsatı veren sanat çalışmalarının da yer aldığı etkinlik dilimi hangisidir?
A) Serbest zaman
B) Türkçe dil etkinlikleri
C) Oyun etkinlikleri D) Müzik etkinlikleri
279. Aşağıdakilerden hangisi bir günlük planda yer
alan rutin etkinliklerden değildir?
A) Okula geliş- gidiş
B) Serbest zaman etkinliği
C) Toplanma ve temizlik
D) Uyku ve dinlenme
286. 3 tabaka gazete kâğıdı, 1bardak formika zamkı,1bardak un veya nişasta. Verilen malzemelerle hangi yoğurma maddesini hazırlanır?
A) Grafon kâğıdı hamuru
B) Talaş hamuru
C) Kâğıt hamuru
D) Tuz seramiği
280. Aşağıdakilerden hangisi bir günlük planda yer
alan grup etkinliklerden değildir?
A) Hareketli oyun etkinliği
B) Sanat çalışmaları
C) Alan gezileri
D) Toplanma ve temizlik
287. Hangisi en ekonomik ve en kolay hazırlanabilen
yoğurma maddesidir?
A) Talaş hamuru
B) Kâğıt hamuru
C) Macun
D) Tuz seramiği
281. Sanat etkinlikleri hangi etkinlik grubu içinde yer
alır?
A) Serbest zaman etkinliği
B) Anadili etkinliği
C) Oyun etkinliği
D) Müzik etkinliği
288. Çocuğun büyük-küçük kas gelişimini olumlu
etkileyen, değişik projeler geliştirmesine zemin
hazırlayan ilgi köşesi hangisidir?
A) Evcilik köşesi
B) Blok köşesi
C) Masa oyuncakları köşesi
D) Kitap köşesi
23
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
289. Anaokulunda öğretmen çocukları resim yapmaya nasıl teşvik etmelidir?
A) Bol bol boya ve kâğıtlar vermeli
B) Çocuğun yaptığı resme değer vermeli
C) Çocuğun kendi başına resim yapmasına izin
vermeli
D) Yukarıdakilerin hepsi
296. Aşağıdakilerden hangisi sulu boya ile yapılan
baskı çeşitleri arasında yer almaz?
A) Püskürtme
B) Fırça baskısı
C) Sünger baskısı
D) Makara baskısı
297. Aşağıdakilerden hangisi, pastel boya ile yapılan
çalışmalar arasında yer alır?
A) Damlatma
B) Kazıma resim
C) Üfleme boya
D) Sihirli boya
290. Hangisi yoğurma maddesi değildir?
A) Tuz seramiği
B) Parmak boyası
C) Kağıt hamuru
D) Plastirin
291. Hangisi kağıt işi tekniği değildir?
A) Kağıt kesme
B) Kağıt baskısı
C) Kağıt yuvarlama D) Kağıt katlama
298. Aşağıdaki malzemelerden hangisi tuz seramiği
yapımında kullanılmaz?
A) Un
B) Tuz
C) Kitre
D) Su
292. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi yaratıcılığa
daha yatkındır?
A) Tuz seramiği ile çalışma
B) İpe makarna dizme
C) Patates baskısı yapma
D) Bir şeklin içini mercimekle doldurma
299. Hangisi Türkçe dil etkinliklerinin yararlarından
değildir?
A) Çocuğun dil gelişimine yardımcı olur.
B) Çocuğun duygu, düşüncelerini anlatmasını
sağlar.
C) Çocuğun fiziki gelişimine yardımcı olur.
D) Çocuğun çevresi ile iletişimini kolaylaştırır.
293. Şeker boya, hangi boya ile yapılır?
A) Sulu boya
B) Yağlı boya
C) Pastel boya
D) Kuru boya
300. Hangisi anadili etkinliği değildir?
A) Dramatizasyon
B) Bilmece
C) Oyun
D) Hikâye anlatma
294. Aşağıdakilerden hangisi sanat etkinliklerinin
çocuklara olan yararları arasında yer almaz?
A) Kendini sözlü olarak ifade etmeyi öğrenir.
B) Matematiksel kavramların gelişimine yardımcı
olur.
C) Küçük ve büyük kas gelişimini destekler.
D) Çevresine ve doğaya karşı olan duyarlılığını
geliştirir.
295. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde
kullanılan boya çalışmaları arasında yer almaz?
A) Sulu boya çalışmaları
B) Pastel boya çalışmaları
C) Guvaş boşa çalışmaları
D) Parmak boyası çalışmaları
301. Çocuklara uygun olmayan hikâyeler hangisidir?
A)Aşk hikâyeleri
B)Klasik hikâyeleri
C)Eğlendirici hikâyeler
D)Eğitici hikâyeler
302. Hangisi hikâye anlatma tekniği değildir?
A) Pazen tahta ile anlatma
B) Hikâye tamamlatma
C) Kukla ile anlatma
D) Şimşek kart ile anlatma
24
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
303. Pandomim hangi etkinlik içinde yer alır?
A) Serbest zaman etkinliği
B) Türkçe dili etkinliği
C) Oyun etkinliği
D) Müzik etkinliği
310. Hikâye anlatırken hangisi yapılmamalıdır?
A) Çocuklara hikâye ile ilgili soru sormalı
B) Hikâye anlatacak yer önceden düzenlenmelidir
C) Öğretmen hikâyeyi çok iyi bilmeli
D) Hikâye anlatırken yumuşak ses tonu kullanmalı
304. Grup konuşması, tekerleme, bilmece, şiir hangi
etkinlik grubunda yer alır?
A) Türkçe dil çalışmaları
B) Drama çalışmaları
C) Müzik etkinliği
D) Oyun etkinliği
311. Çocuğun kalem tutup yazı, şekil, yuvarlak içine
alma gibi etkinlikleri yapabilmesi gelişimsel olarak neye bağlıdır?
A) Devinimsel gelişme
B) Dil gelişimine ve sosyal gelişime
C) Zihin gelişimine göz el koordinasyonuna
D) Akıl yürütebilmesine
305. Hangisi dramatizasyon aracı değildir?
A) Maske
B) Şapka
C) Kukla
D) Bilmece kartı
312. Sınama- yanılma öğrenmesi, kaç şekilde yapılır?
A) Direktiften yararlanma, taklitten yararlanma
B) Yalnızca taklitten yararlanma
C) Yalnızca direktiften yararlanma
D) Davranışların gözlenmesi
306. Anlamlı ya da anlamsız kelimelerden meydana
gelen manzum ya da düz yazı ürünlerine ne denir?
A) Tekerleme.
B) Bilmece
C) Şiir
D) Roman
313. Bütün öğrenmelerde, çeşitli yollarla birey bilgi
edinir. Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme yollarından biridir?
A) Duygu organları
B) İnsanın güdüleri
C) İnsanın çevresi
D) Kazanılan deneyimler
307. Hangisi çocuk şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Uzun olmalıdır
B) Duygulardan çok olayları içermelidir.
C) Çocuğun seviyesine uygun olmalıdır.
D) Konuyu bir beyitte vermelidir.
314. Okulöncesi eğitim kurumlarında, öğretmen,
öğrenim yaşantılarını (eğitim durumu) nasıl düzenlenmelidir?
A) Çocuğun istediğine uygun düzenlenmesi
B) Çocuğun başarabileceği biçimde düzenlenmesi
C) Çocuğun akranlarıyla temposuna göre
D) Çocuğun bulunduğu çevreye göre
308. Bir olayın jest, mimik ve doğal yeteneklerle
sözsüz canlandırılmasına ne denir?
A) Taklit
B) Dramatizasyon
C) Parmak oyunu
D) Pandomim
309. Sözle hareket arasında bağlantı kurularak yapılan ve dramatizasyona hazırlıkta önemli rol oynayan etkinliğe ne denir?
A) Parmak oyunu
B) Tekerleme
C) Bilmece
D) Dramatizasyon
25
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
315. Okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarında çocuk
bazen başarısızlıkla karşılaşabilir. Aşağıdakilerden hangisi başarısızlık karşısında çocuğun
yapması gereken uygun davranıştır?
A) Geçmişindeki başarılarından edindiği özgüvenle gayretini sürdürmeli
B) Başaramadığı etkinliği bırakıp başka etkinliğe
geçmeli
C) Çocuk duygusal olarak gerilirse etkinliği bitirmeli
D) Çocuk anne babasından veya öğretmeninden
yardım almalı
321. Aşağıdakilerden hangisi bitki yetiştirme için
söylenebilir?
A) Bitki yetiştirmede öğretmen, aynı özellikteki
bitkileri seçmelidir.
B) Bitki yetiştirme çalışmaları sadece grup etkinliği olarak planlanmalıdır.
C) Bitki yetiştirme çalışmaları sadece sınıf içerisinde yapılır.
D) Bitki yetiştirme, çocukların çevre ve doğa sevgisi geliştirmelerini, duyarlı olabilmelerini
sağlar.
322. Aşağıdakilerden hangisi göbek hakkında doğru
bir ifadedir?
A) Göbeğin düşmesi beklenmeden bebeğe banyo
yaptırılır
B) Göbek bakımına gerek yoktur.
C) Göbek sabunlu bezle silinmemelidir.
D) Göbek kordonu düştükten sonra bebeğe banyo yaptırılır.
316. Aşağıdakilerden hangisi kavram geliştirici oyuncaklardandır?
A) Minyatür oyuncaklar
B) Bulmaca oyuncaklar
C) Kurgu oyuncaklar
D) Hepsi
317. Kavram gelişimi aşağıdaki gelişim çağlardan
hangisinde başlamaktadır?
A) Erken çocukluk çağı
B) Adelosan çağı
C) İlkokul başlangıcı
D) Erinlik çağı
323. Bebek banyo yaptırılırken aşağıdaki malzemelerden hangisine gerek yoktur?
A) Küvet ve file
B) Lif
C) Bebek şampuanı
D) Saç kurutma makinesi
318. Aşağıdakilerden hangisi fen ve doğa etkinlikleri
için öğrenme ortamlarından değildir?
A) Tv izlemek
B) Kendisinin keşfetmesine olanak sağlayarak
C) Yaşayarak ve deneyerek
D) Gözlem yaparak
324. Banyo yapılan odanın ısısı kaç derece olmalıdır?
A) 22-25 derece
B) 20-21 derece
C) 22-23 derece
D) 19-20 derece
319. Aşağıda yer alan hangi deneye öğretmen yıllık
planında yer vermez?
A) Suyla ilgili deneylere
B) Nesnelerin değişimlerine ilişkin deneylere
C) Nesnelerin özelliklerine (renk, boyut, şekil,
fonksiyon gibi) ilişkin deneylere
D) Duygusal deneylere
325. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bebeğin gözleri çapaklandığında, steril bir
bezle silinmelidir.
B) Silinecek bez, kaynatılmış su ile ıslatılarak
silinmelidir.
C) Dıştan içe doğru silinmelidir.
D) Gözleri silerken bez geriye dönmemelidir.
320. Bir çiçeğin filizlenmesi deneyinde, hangi çiçeğin
daha fazla büyüdüğünü düşünürken kullandıkları fen ve matematik kavramı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Karşılaştırma
B) Uzaysal algı
C) Sıralama
D) Ölçme
326. “Bazı mantarların ağız içinde oluşturduğu enfeksiyona“ ne denir?
A) Pamukcuk
B) Kızarıklık
C) Yanık
D) Yaralanma
26
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
327. Tuvalet eğitimine hangi aydan sonra başlanmalıdır?
A) 20 ay
B) 15 ay
C) 25 ay
D) 10 ay
333. Giyim eşyalarının özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mevsim ve sıcaklık şartlarına uygun olmalıdır.
B) Cildi tahriş etmeyecek özellikte olmalıdır.
C) Çocuğun serbest hareketini kısıtlamamalıdır.
D) Öncelikle zevke uygun olmalıdır.
328. Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren bir davranış değildir?
A) Günde 2 saat kuru kalması
B) Altını ıslattığında utanıyorsa
C) Islak, kuru, vs. gibi tek sözcükleri ifade edebiliyorsa
D) Uykudan ıslak kalkıyorsa
334. Bireysel farklılık göstermekle birlikte çocuklar
ortalama olarak hangi aydan itibaren tuvalet
eğitimi almaya hazır hale gelirler?
A) 12 aydan itibaren
B) 14 aydan itibaren
C) 16 aydan itibaren
D) 18 aydan itibaren
329. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun altını ıslatma
sebeplerinden biri değildir?
A) Aşırı disiplinle yetiştirilen çocuklar
B) Yeni bir kardeşin doğması
C) Bir süre hastanede kalma
D) Aç kalma
335. Tuvalet eğitimi kazanamamış çocuklar için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Çocuğu düzenli olarak tuvalete götürmeli ya
da göndermelidir.
B) Özellikle uyku saatinden önce tuvalete gitmesini sağlamalıdır.
C) Kirlendiği zaman onu bu konuda sert bir şekilde uyarmalı ve bir daha yapmaması söylenmelidir.
D) Sorunun fizyolojik bir nedeni olup olmadığı
araştırılmalıdır.
330. Aşağıdakilerden hangisi pişiği oluşturan bir
sebep değildir?
A) İdrar
B) Deterjan
C) Sabun artıkları
D) Kremler
331. Aşağıdakilerden hangisi çocukların vücut temizliğinde tercih edilmemesi gereken bir araçtır?
A) Banyo süngeri
B) Banyo lifi
C) Kese
D) Şampuan
336. Aşağıda verilen hangi örnekteki çocuklar toplumsal kurallara uymada daha başarısız olurlar?
A) Sevgi dolu bir ortamda büyüyen çocuklar
B) Varlığı önemsenen çocuklar
C) Söz hakkı tanınmayan çocuklar
D) Benlik saygısı oluşmuş çocuklar
332. Aşağıda temizlikle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A )Saç temizliğinde kullanılan fırça ve taraklar kişisel olmalıdır.
B) Pamuklu çoraplar ayak sağlığı açısından tercih
edilmelidir.
C) Çocuklarda kullanılan diş fırçaları yetişkinlerinkine oranla küçüktür.
D) El tırnakları düz olarak, ayak tırnakları ise yarım ay biçiminde kesilmelidir.
337. Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında uyulması gerekli görgü kurallarından değildir?
A) Nezaket sözcükleri kullanma (rica etmek, teşekkür etmek vb.).
B) Başkalarının haklarına saygılı olma.
C) Odasını düzenli tutma.
D) Sırasını bekleme.
27
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
338. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuğuna
görgü kuralları ile ilgi beceri kazandırmada yapılabilecek uygulamalardan olamaz?
A) Yemek saatinde, masaya servis yapılmasına
yardımcı olmalarını istemek.
B) Merdivenden inip çıkarken sessiz hayvan öykünmeleri yaparak sessizce inip çıkmalarını sağlamak.
C) Dağılan bir sınıfta emir cümleleriyle yönlendirme yapmak yerine, bu işi oyunlaştırarak sevimli hale getirmek.
D) Öykü öncesi etkinliklerde sohbet sırasında,
herkesin aynı anda konuşmasına izin vermek.
343. Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal ihtiyaçlardan değildir?
A) Sevme
B)Ait olma
C) Uyku
D) Yakınlık
344. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukların yaşları ve gereksinimlerine göre
kukla karakteri çeşidi belirlenir.
B) Kuklanın görünüş bakımından estetik olması
önemlidir.
C) Kukla yapımında artık malzemeler kullanılmamalıdır.
D) Kukla yapımında batıcı, delici materyaller kullanılmamalıdır.
339. Aşağıdakilerden hangisi dolgu oyuncak yapımında dikkat edilecek noktalardan birisi değildir?
A) Dolgu oyuncaklar çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
B) Dolgu oyuncaklar yumuşak ve sevimli görünümlü olmalıdır.
C) Dolgu oyuncaklar özellikle büyük boyutlarda
çalışılmalıdır.
D) Oyuncak parçaları sağlam bir dikiş tekniği ile
birleştirilmelidir.
345. Sınıf loş bir hale getirilerek oynatılan kukla çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpli kukla
B) Gölge kukla
C) Avuç içi kukla
D) El kuklası
346. Çocuklarla birlikte kukla yaparken aşağıda verilen malzemelerden hangisi kullanılmamalıdır?
A) Çeşitli renkte boyalar
B) Artık malzemeler, renkli tüyler
C) Tahta, plastik kutular
D) Maket bıçağı
340. Aşağıdakilerden hangisi oyuncak yapımında
kullanılan şiş örgü tekniklerinden birisidir?
A) Basit kroşe
B) Çift kroşe
C) Düz örgü
D) Sık iğne
347. Kuklalarla oyun çocukların hangi gelişim alanını
daha çok destekler?
A) Dil gelişim alanı
B) Psiko-motor gelişim alanı
C) Bilişsel gelişim alanı
D) Hepsi
341. Aşağıdakilerden hangisi dolgu oyuncakların
erken çocukluk eğitim kurumlarında uygulanabileceği bir köşedir?
A) Kitap köşesi
B) Müzik köşesi
C) Evcilik köşesi
D) Masa oyuncakları köşesi
348. Kukla oynatımı sırasında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sınıf içinde bulunan bir masadan kukla sahnesi oluşturulabilir.
B) Kukla oynatan kişinin görünüp görünmemesi
kişisel tercih sebebidir.
C) Kukla oynatan kişi kendindeki enerjiyi oynattığı karaktere taşımalıdır.
D) Hepsi
342. Hangi kuklanın kullanımı diğerlerine göre daha
ustalık gerektirir?
A) İp kukla
B) El kuklası
C) Çomak kukla
D) Hiçbiri
28
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
www.kurssertifikasi.com
349. İletişimin temel unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Mesaj
B) Alıcı
C) Yazıcı
D) Gönderici
354. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?
A) Çocukla empati kurmanın ilk şartı, diz çökerek
onun bakış açısından dünyayı görmektir.
B) Çocuk bir şeyler anlatırken, onunla karşı karşıya oturmalı, kucağa almamalıdır.
C) Annenin işi varsa örneğin mutfakta hem yemek yapıp hem de konuşması da empatik yeteneği geliştirir.
D) Çocukla empati kurabilmek için onun o andaki
duygularını hissedebilmek çok önemli değildir.
350. Beden dili, jest ve mimikler, duruş, oturuş gibi
tavırlarla gerçekleşen iletişime ne ad verilir?
A) Kitle iletişim
B) Sözsüz iletişim
C) Sözlü iletişim
D) Psikolojik iletişim
355. Problem çözme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Problemi konuşmak için sessiz bir ortam tercih edilmelidir.
B) Çocuğun problemi kendi açısından anlatmasına izin verilmelidir.
C) Problemin çözümünde son kararı anne-baba
vermelidir.
D) Çözüm için önerilen tüm seçenekler tartışılmalıdır.
351. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden
biri değildir?
A) Fiziksel şartlar
B) Kişisel (psiko-sosyal) engeller
C) Zaman baskısı
D) Sessiz ve huzurlu bir ortam
352. Bireyin kendini başkasının yerine koyarak yaptığı iletişime ne ad verilir ?
A) Etkin iletişim
B) Aktif iletişim
C) Empatik iletişim
D) Edilgen iletişim
353. Aşağıdakilerden hangisi, çocuğu dinlerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
A) Çocuğu diğer çocuklarla kıyaslayarak dinleyin,
böylece problemlerine çözüm bulmak kolaylaşır.
B) Çocuğun sözünü kesmeyin ve anlatacaklarını
bitirene kadar sabırla dinleyin.
C) İsteği ya da söylediği size çok mantıksız gelse
de, olumsuz tepki göstermeyin.
D) Onun duygularını paylaştığınızı ona dokunarak, sarılarak ifade edin.
29
Çocuk Gelişimi Eğitimi Deneme Soruları
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
151
156
161
166
171
176
181
186
191
196
201
206
211
216
221
B
C
C
D
B
C
B
B
B
A
A
A
D
A
D
A
B
C
A
B
B
B
C
D
D
A
B
B
D
D
C
B
A
D
D
C
A
A
B
C
C
B
C
A
A
2
7
12
17
22
27
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
97
102
107
112
117
122
127
132
137
142
147
152
157
162
167
172
177
182
187
192
197
202
207
212
217
222
CEVAP ANAHTARI
B
3
D
4
A
8
D
9
A
13 A
14
C
18 A
19
B
23 D
24
A
28 B
29
A
33 D
34
C
38 D
39
D
43 C
44
D
48 C
49
D
53 B
54
D
58 B
59
C
63 A
64
B
68 D
69
C
73 B
74
C
78 D
79
D
83 A
84
D
88 A
89
B
93 D
94
A
98 C
99
C
103 A
104
C
108 D
109
A
113 D
114
C
118 B
119
D
123 C
124
B
128 D
129
D
133 C
134
B
138 D
139
A
143 D
144
A
148 C
149
C
153 B
154
D
158 A
159
B
163 A
164
A
168 B
169
C
173 B
174
A
178 B
179
A
183 A
184
D
188 B
189
A
193 C
194
B
198 B
199
B
203 D
204
C
208 B
209
D
213 D
214
B
218 D
219
C
223 D
224
C
D
D
B
B
C
B
B
A
B
A
C
B
A
D
A
C
D
C
B
D
A
C
D
C
D
C
A
B
B
A
D
D
C
A
D
C
C
D
A
C
A
C
A
C
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
www.kurssertifikasi.com
226
231
236
241
246
251
256
261
266
271
276
281
286
291
296
301
306
311
316
321
326
331
336
341
346
351
A
A
C
A
B
C
D
C
D
C
A
A
C
C
B
C
B
C
C
D
D
B
C
B
C
C
C
B
B
A
C
B
C
A
D
C
A
A
C
B
B
D
A
C
A
30
D
D
D
C
A
C
A
C
A
C
B
A
C
B
A
A
A
C
D
C
A
C
C
C
D
D
227
232
237
242
247
252
257
262
267
272
277
282
287
292
297
302
307
312
317
322
327
332
337
342
347
352
A
A
C
B
A
C
D
B
B
D
B
C
D
A
B
B
A
A
A
D
A
D
C
A
D
C
228
233
238
243
248
253
258
263
268
273
278
283
288
293
298
303
308
313
318
323
328
333
338
343
348
353
B
C
C
D
D
D
B
C
D
A
C
B
B
A
C
B
D
D
A
D
D
D
D
C
D
A
229
234
239
244
249
254
259
264
269
274
279
284
289
294
299
304
309
314
319
324
329
334
339
344
349
354
C
D
C
B
C
A
A
A
A
D
B
C
B
B
C
A
A
B
D
A
D
D
C
C
C
C
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
A
A
C
A
C
C
D
A
C
B
D
A
B
C
C
D
A
A
A
C
D
C
C
B
B
C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content