close

Enter

Log in using OpenID

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Sözel Bildiri Oturum Programı

embedDownload
8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ
10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC
SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI
TARİH
10.09.2014
(Çarşamba)
10.00-10.30
10.30-11.30
11.45-12.45
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
KEY NOTE SPEAKER :
When Politics Meets Policy : Does Health Reform Marginalise Management ?
Prof.Dr. Calum PATON
PANEL : OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr.Adnan KISA
BİRİNCİ OTURUM (İNGİLİZCE) (BÜYÜK SALON)
PANELİSTLER
Understanding Equality Diversity and Inclusion.
Prof.Dr. Mustafa ÖZBİLGİN
Are all hospitals ready for this?
Prof.Dr.Oleg MEDVEDEV
M-health as a part of e-health technologies in medicine.
Prof.Dr. Johan BEUN
PANEL : OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr.Afsun Ezel ESATOĞLU
İKİNCİ OTURUM (TÜRKÇE) (BÜYÜK SALON)
PANELİSTLER
Sağlık Yönetiminde Sağlıklı Kentler Yaklaşımının Önemi.
Prof.Dr. Haydar SUR
Afetlerde İlgisizlik Sendromu.
Doç.Dr. Mehmet ERYILMAZ
Kamu Hastanelerinde Sağlık Bakım Sisteminde Değişim.
Doç.Dr.Yasemin AKBULUT
: Sağlık Politikaları ve Planlamaları
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Adnan KISA
: Büyük Salon
BİLDİRİ SAYISI
:6
Hastane İşletmeciliğinde Kalite Maliyet Hesaplaması:Konya Seydişehir Devlet
Emrullah İNCESU
14.00-14.10 Hastanesinde Bir Uygulama
14.10-14.20
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye’nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin Çok
Değişkenli Tekniklerle Analizi
14.20-14.30
Türkiye´de Hastaneler ve Hastanelerin Uluslararasılaşma Yolları
14.30-14.40
14.40-14.50
Hastaneler ve Dış Kaynaklardan Yararlanma: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde Dış
Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Türk Sağlık Sistemi Reform Süreci: Dönüşüm (Transformasyon) ve Başkalaşım
(Metamorfoz) Kavramları Üzerinden Değerlendirme
1
Pakize YİĞİT
Esra BAYTÖREN
Özin ERSOY
Burak ÇETİN
Ş.Gamze ALBAYRAK
Çağdaş Erkan AKYÜREK
Hakan AKIN
Banu Taylan AKIN
TARİH
10.09.2014
(Çarşamba)
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
14.50-15.00
Yeşil Hastaneler
15.00-15.10
Tartışma ve Değerlendirme
YAZARLAR
İrem YİĞİTBAŞI
Semra BAYSAN
Cem DİKMEN
: Sağlık Ekonomisi
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Gülbiye YAŞAR
:1
BİLDİRİ SAYISI
:6
14.00-14.10 Genel Sağlık Sigortasının Mali Sürdürülebilirliği
Gülbiye YAŞAR
Mahmut AKBOLAT
14.10-14.20 Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı: Sakarya İlinde Bir Araştırma
Gülcan KAHRAMAN
Aslı AVCI
Hastane İşletmelerinde Yatak Etkinliği Göstergelerinin Maliyetlere Etkisi (Pamukkale
14.20-14.30
Nuri ŞAŞMAZ
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Bir Araştırma)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal İyilik Halleri ile Kredi Kartı
Nesrin AKCA
14.30-14.40 Kullanımları Arasındaki İlişki
Seda KAYA
14.40-14.50
İlaç Ekonomisi Üzerine Hükümetin Uyguladığı İlaç Politikalarının Nitel Araştırma
Tekniği Olan Bireysel Görüşme Yöntem Uygulaması
Cihan MESÇİ
Sedat BOSTAN
14.50-15.00
OECD Ülkelerinde İnsani Gelişme Endeksi İle Sağlık Göstergeleri İlişkisinin
Analizi
Nurdan ORAL KARA
Yasemin HANCIOĞLU
Dilek ŞAHİN
15.00-15.10
Tartışma ve Değerlendirme
: İş Sağlığı ve Güvenliği
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER
:2
BİLDİRİ SAYISI
:5
Aile Hekimliği Sisteminde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Çalışma Ortamı ve İş
Gülnur İLGÜN
14.00-14.10
Koşullarına İlişkin Görüş ve Önerileri
Bayram ŞAHİN
14.10-14.20
Devletin İş Sağlığı Güvenliği Konusundaki Sorumluluğunun Hemşireler Açısından
Değerlendirilmesi
14.20-14.30
Yoğun Çalışma ve Karoşi (Karoshı) İlişkisi: Hekimlerin Aşırı Yorgunluk Algısı
2
Yunus Emre ÖZTÜRK
Ramazan KIRAÇ
Rukiye ÇELİK
Begüm YALÇIN
TARİH
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
YAZARLAR
14.30-14.40
İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Değerlendirmesi: Gümüşhane Devlet Hastanesi
Personeline Yönelik Alan Araştırması
Taşkın KILIÇ
Fatma ÇİFTÇİ
Hamdi ÖZTÜRK
14.40-14.50
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Açısından Fine–Kinney Metodu ile Ameliyathane Çalışanları
Üzerine Bir Risk Analizi alışması
Emrullah İNCESU
14.50-15.00
Tartışma ve Değerlendirme
: Afet ve Risk Yönetimi
:3
14.00-14.10
14.10-14.20
10.09.2014
(Çarşamba)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Hülya HARUTLUOĞLU
BİLDİRİ SAYISI
:5
Güler YILDIZ
Emre YAHNİ
Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi
Yasemin YILDIRIM
KOCABEYOĞLU
Erdem ERBIYIK
Hastanelerde Afet Yönetimi ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminde Hastane Müdürü
Tansel YETİK
Deneyimleri
Menderes TARCAN
Hastane Afet Planlarının Mevcut Durumlarının İncelenmesi: Eskişehir ve Bursa İlindeki
Gamze YORGANCIOĞLU
Hastanelerin Değerlendirilmesi
Mehmet TOP
Ankara’da Faaliyet Gösteren Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Hekimlerin
Hastane Kriz Yönetim Süreçlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
Fikriye YILMAZ
Özge YALÇIN
Korkut ERSOY
Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları
Örneği
Murat KORKMAZ
Ayhan AYTAÇ
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Fikriye TOKER
Sefer GÜMÜŞ
3
TARİH
14.50-15.00
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
Tartışma ve Değerlendirme
: Evde Bakım
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr.Musa ÖZATA
:4
BİLDİRİ SAYISI
:5
Etik İlke ve Uygulamalar Kapsamında Evde Bakım Hizmetlerinin Planlanması ve
14.00-14.10
Abdullah SOYSAL
Organizasyonu
14.10-14.20 Yaşlılıkta Uzun Süreli Bakım Politikaları: Türkiye ve Dünyadan Örnekler
Sema OĞLAK
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hasta Yakınlarının Memnuniyeti: Isparta İli
Aysun YEŞİLTAŞ
14.20-14.30
Örneği
Orhan ADIGÜZEL
Mahmut AKBOLAT
Dünyada Palyatif Bakım ve Hospis Merkezlerinin Gelişimi: Türkiye için Uygulama
14.30-14.40
Çiğdem UĞAN
Örnekleri
Zeynep CÜRE
Ceyhun ÖZDEMİR
14.40-14.50 Türkiye’de Yerel Yönetimler Tarafından Sunulan Evde Bakım Hizmetleri
A. Ezel ESATOĞLU
14.50-16.00
Tartışma ve Değerlendirme
OTURUM ADI
: WORKSHOP
SALON NO
:5
“Kurum Hastane Planları” Teorik Eğitim Sonrasında, Masabaşı Tatbikat ve Geri Bildirim
10.09.2014
14.00-15.10
(“Herkes İçin Sağlık Derneği”)
(Çarşamba)
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
YAZARLAR
: Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hatalar
: Büyük Salon
Doç.Dr. Ülkümen RODOPLU
Doç.Dr. Gürkan ERSOY
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Korkut ERSOY
BİLDİRİ SAYISI
:6
15.30-15.40
Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Nedenlerine İlişkin
Görüşlerinin Belirlenmesi
15.40-15.50
Öğrenen Organizasyonlarda Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi
15.50-16.00
Sağlık Personeli Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir
Araştırma
4
Ali YILMAZ
Meltem SAYGILI
Orhan ADIGÜZEL
Ümmü Asma DAĞDELEN
Fuat KORKMAZER
Ahmet YILDIZ
Erhan EkİNGEN
10.09.2014
(Çarşamba)
TARİH
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
16.00-16.10
Aile Hekimliğinde, Hasta-Hekim İletişiminde Güven Unsurunun Hastanın Hekime
Bağlılığı Üzerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği
Elif KOÇ
Dilaver TENGİLİMOĞLU
İsmet SALİHOĞLU
Erkan MALKOÇ
16.10-16.20
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki Hekimlerin Tıbbi Malpraktis Hakkındaki
Düşünceleri
Pelin ÖZMEN
Soykan ŞAHİN
Mehmet ÇETİN
Yusuf Ziya TÜRK
16.20-16.30
Türkiye’de Adli Tıp Boyutunda Tıbbi Uygulama Hatalarının İncelenmesi
Şebnem ASLAN
Demet AKARÇAY
16.30-16.40
Tartışma ve Değerlendirme
: Performans Değerlendirme
:1
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Mithat KIYAK
BİLDİRİ SAYISI
:6
15.30-15.40
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sessizlik, Çalışan Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti
Gülsün ERİGÜÇ
Özlem ÖZER
Meltem SAYGILI
15.40-15.50
Ayaktan ve Yatan Hasta Faaliyet Gelirlerinin Hastanelerin Performansı Üzerine Etkisinin
İncelenmesi: VZA Yöntemiyle Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama
Bülent YILDIZ
Ceyda YERDELEN KAYGIN
Halim TATLI
Demet POLAT
15.50-16.00
Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik Araştırması
Şebnem ASLAN
Seda İNAN
16.00-16.10
Türkiye’deki Sağlık ve Hastane İdaresi Alanındaki Bölümlerin Performans
Değerlendirmesi
Murat KOÇAK
16.10-16.20
Kamu Hastanelerinde Mevzuat ve Uygulama Açısından Faturalamaya Yönelik Kayıtlama
ve Denetim Süreçlerinin İlişkisi
Ferhat SAYIM
Yıldırım TEMİR
5
TARİH
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
10.09
.2014
(Çarş
amba
)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
16.20-16.30
Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme
Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
16.30-16.40
Tartışma ve Değerlendirme
: İletişim Sosyal Medya ve Sağlık (1)
:2
YAZARLAR
Çiğdem TEKTEMUR
Taşkın KILIÇ
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Levent KIDAK
BİLDİRİ SAYISI
:6
15.30-15.40
KKTC Sağlık Derneklerinin, Sağlık İletişimi Tutumu
Gamze PELVAN
15.40-15.50
Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Değerlendirmeleri Üzerine Bir
Araştırma
Gülsün ERİGÜÇ
Gülsüm Şeyma KOCA
15.50-16.00
Diyabet Hastalarının Sosyo-Demografik ve Klinik Özelliklerinin Sağlık Okuryazarlığı
Düzeylerine Etkisi
Serap TAŞKAYA
Bayram ŞAHİN
16.00-16.10
Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri: Sağlık Hizmeti Sunan ve Alan
Öğrencilerin Karşılaştırılması
Sultan GÜÇLÜ
Ruhi Selçuk TABAK
Gülşah EREN
16.10-16.20
Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği
Emre TENGİLİMOĞLU
Nurettin PARILTI
Cemre Eda YAR
16.20-16.30
Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Önemi Üzerine Bir Araştırma
Semra SEZER YAĞCI
16.30-16.40
Tartışma ve Değerlendirme
: İletişim Sosyal Medya ve Sağlık (2)
:3
15.30-15.40
OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr Simten MALHAN
BİLDİRİ SAYISI
:5
Kerime AKYOL
Türkiye’de Medyaya Yansımış “Bıçak Parası” ile İlgili Haberlerin İçerik Analizi
Ayşe İSPİRLİ
Ramazan ERDEM
6
10.09.2014
(Çarşamba)
TARİH
10.09.2014
(Çarşamba)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
15.40-15.50
Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağlık Hizmeti Alanlar ve Çalışanlar Tarafından
Değerlendirilmesi “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri” Örneği
İbrahim BARIN
Murat BORLU
Özcan ÖZYURT
Aydemir KAYABAŞI
15.50-16.00
Sağlık Sektöründe Halkla İlişkiler Kavramı ve Halkla İlişkiler İhtiyacını Gündeme Getiren
Faktörler
Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ
Seyfullah İKİNCİ
16.00-16.10
Ankara’da Bir Vakıf Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nde
Eğitim Gören Öğrencilerin Sağlık Bilgisi Aramada Sosyal Medya Kullanımlarının
Değerlendirilmesi
Fikriye YILMAZ
Gamze CİHANOĞLU
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
16.10-16.20
Türkiye’de Kamu Alanında Sağlık İletişimi Uygulamaları ve Kurumsal Gelişim
Deniz SEZGİN
Didem HEKİMOĞLU TUNCELİ
16.20-16.30
Tartışma ve Değerlendirme
: Hastane Atıkları ve Kan Çalışmaları
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Haydar SUR
:4
BİLDİRİ SAYISI
:4
Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi:
15.30-15.40
Emrullah İNCESU
Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Örneği
Ebru EZMEK
15.40-15.50 Kan Hizmetleri Yönetimi
Metin ATEŞ
Hatice ŞIHBARAKLIOĞLU
15.50-16.00 Kayseri İlinde Toplumun Kan Bağışına Karşı Tutum ve Davranışları
Mithat KIYAK
Levent İNCEDERE
Musa ÖZATA
16.00-16.10 Konya’daki Aile Sağlığı Merkezlerinin Yapısal ve İşleyiş Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Fadime TEKİN
16.10-16.10
Tartışma ve Değerlendirme
OTURUM ADI
: WORKSHOP
SALON NO
:5
“Kurum Hastane Planları” Teorik Eğitim Sonrasında, Masabaşı Tatbikat ve Geri Bildirim
10.09.2014
15.30-17.40
(“Herkes İçin Sağlık Derneği”)
(Çarşamba)
7
Doç.Dr. Ülkümen RODOPLU
Doç.Dr. Gürkan ERSOY
TARİH
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
OTURUM ADI: WORKSHOP (E-health, M-health)
SALON NO : 6
11.09.2014
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM ADI
SALON NO
08.30-09.00
Opening, Introduction and Explanation
09.00-09.30
General Introduction (Administrative, Legal and Business Rules)
Johan Beun
09.30-10.00
Tele-health Experience, M-health and Some Vision Statements
Oleg Medvedev
10.00-10.30
Break (Coffee-Tea )
10.30-11.00
Practical Issues, Thinking on what is already available
11.00-12.00
Q&A, Discussion, Round Table
12.00-12.15
Rap up, Conclusion, Farewell
09.30-09.40
09.40-09.50
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Demet ÜNALAN
BİLDİRİ SAYISI
:5
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Kemal İLTER
Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir
Fikriye YILMAZ
Değerlendirme
Simten MALHAN
Korkut ERSOY
Levent İNCEDERE
Tedavi Hizmetlerine Erişim Açısından Özel Hastane Sektörü
Erdinç ÜNAL
Hizmet Kalitesinin Hasta ve Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Ağız ve Diş Oktay KAHVECİ
Sağlığı Merkezi Örneği
İsmail AĞIRBAŞ
Fatma Şebnem ÖZDEM
Bir Kamu Hastanesinin Servqual Metoduyla Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi
Ayşegül SAMATLI
ALİOĞULLARI
: Kalite (Hizmet Kalitesi)
: Büyük Salon
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
İnsani Gelişme Açısından Türkiye’nin İncelenmesi ve Yakın Bloklar ile Karşılaştırılması
8
Orhan TUNÇ
TARİH
10.30-10.40
OTURUM ADI
SALON NO
09.40-09.50
11.09.2014
(Perşembe)
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
11.09.2014
(Perşembe)
YAZARLAR
Tartışma ve Değerlendirme
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Sıdıka KAYA
BİLDİRİ SAYISI
:6
Ayşegül S. ALİOĞULLARI
Bir Konuşma Davranışı Olarak Hasta Şikâyetlerinin Hastaların Çıkış ve Sabır Tercihlerine Fatma Şebnem ÖZDEM
Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Hastane İncelemesi
Yeliz Doğan MERİH
Ş. Burak BEKAROĞLU
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti – Ankara İli (Aile Sağlığı
Abdullah Alper ERTEM
Merkezleri) Örneği
Enver AYDOĞAN
İbrahim Emre GÖKTÜRK
Online Laboratuvar Sistemleri Üzerine Hastaların Düşünceleri ve Algı Yönetimi
Yusuf Yalçın İLERİ
Ülkü TÜRKUĞUR
Aile Hekimliği Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bu Hizmeti Kullanmaları ve Hasta
A. Çetin YİĞİT
Tatminine Yönelik Ankara İli Pursaklar İlçesinde Yapılan Bir Araştırma
Yiğit Aras YİĞİT
Murat AÇIKGÖZ
Kader AYDIN
Algılanan Hizmet Kalitesinin, Hasta Tatmini, Tavsiye Davranışı ve Tercih Üzerine Etkisi
Yıldırım B. GÜLHAN
Hediye KARATAŞLI
: Kalite (Hasta Tatmini)
:1
09.30-09.40
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
10.20-10.30
Bir Kamu Hastanesindeki Hasta Beklentileri
10.30-10.40
Tartışma ve Değerlendirme
: Stres
:2
Fatma Şebnem ÖZDEM
Ayşegül SAMATLI
ALİOĞULLARI
Yeliz Doğan MERİH
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Ruhi Selçuk TABAK
BİLDİRİ SAYISI
:6
09.30-09.40
Hemşirelerin Stres Karşısında Uyguladıkları Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Açısından
Bir Değerlendirme: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bir Alan Çalışması
Bilgen BAĞCI AYDIN
Ömer R. ÖNDER
09.40-09.50
Sağlık Personelinde İş Stresi, Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması Arasındaki İlişkilerin
Analizi
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ
Mehmet TOP
Mehmet GÖZLÜ
9
TARİH
11.09.2014
(Perşembe)
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
09.50-10.00
Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi: Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde Bir Alan Çalışması
Bilgen BAĞCI AYDIN
Ömer R. ÖNDER
10.00-10.10
Sağlık Çalışanlarında Stres Nedenleri Ve Tercih Edilen Çözüm Yolları
Aygen OKSAY
Halime ÜLKER
Ramazan ERDEM
10.10-10.20
Sağlık Sektöründe Stres: Çalışanlar Üzerindeki Etkisi ve Baş etme Yöntemleri
Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ
Seyfullah İKİNCİ
10.20-10.30
Sağlık Çalışanlarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İş Stresi Üzerine Etkisi
Yasemin KESKİN
Ergün HASGÜL
10.30-10.40
Tartışma ve Değerlendirme
: İnsan Kaynakları Yönetimi
:3
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Bayram ŞAHİN
BİLDİRİ SAYISI
:6
09.30-09.40
Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi: Erciyes
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Demet ÜNALAN
Mehmet S. İLKAY
Tülin FİLİK
09.40-09.50
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Akademik Motivasyon Eğilimi: Bir Alan
Araştırması
Yunus YALVAÇ
Ali ÜNAL
09.50-10.00
Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hizmet Alım Personelinin Memnuniyet Düzeyi: İstanbul
İli Örneği
10.00-10.10
Antalya İl Merkezi Kamu Hastanelerindeki Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme
Düzeyleri
10.10-10.20
İş Yüküne Dayalı Norm Kadro Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Ameliyathanesinde
Hemşire İhtiyacının Planlaması
10
Kalbiye MEMİŞ
Nurperihan TOSUN
Sevilay ORAK
Hülya BÜYÜKARSLAN
Kerime Derya BEYDAĞ
Funda ŞENSOY
Mithat KIYAK
İsmail AĞIRBAŞ
Özlem TAŞ
TARİH
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM ADI
SALON NO
10.20-10.30
Sağlık Kurumlarında Psikolojik Güçlendirmenin Çalışan Motivasyonuna Etkisi Üzerine
Bir Uygulama
10.30-10.40
Tartışma ve Değerlendirme
: Pazarlama ve Satınalma
:4
YAZARLAR
Aydan YÜCELER
Mehmet KILINÇ
Didem KAYA
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Ramazan ERDEM
BİLDİRİ SAYISI
:6
09.30-09.40
İstanbul’da Hizmet Veren Özel Hastanelerin Logo Tasarımları Üzerine Bir İnceleme
09.40-09.50
Sağlık Kurumlarında Tedarikçi Seçiminde Etkili Olan Faktörler Ve Bir Alan Uygulaması
09.50-10.00
Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları
10.00-10.10
11.09.2014
(Perşembe)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
Türkiye’deki Hastanelerin Web Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Selincan YAKIŞIK
Murat D. ÇEKİN
Ş. Burak Bekaroğlu
Zührem ERGÜN
Yunus Emre ÖZTÜRK
Sefer GÜMÜŞ
Murat KORKMAZ
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Ayhan AYTAÇ
Fikriye TOKER
Dilaver TENGİLİMOĞLU
Nilgün DOĞAN
Aysu KURTULDU
Alper GÜZEL
10.10-10.20
Bir Devlet Hastanesinde 2013 Mali Yılı İçinde Yapılan Doğrudan Temin Alımlarının
(22/d) Değerlendirilmesi
Nazife ÖZTÜRK
10.20-10.30
TSK Asker Hastanelerinde Malzeme Yönetimi ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Bu
Süreçte Karşılaşılan Güçlükler: Ankara İlinde Konuşlu Asker Hastanelerinde Yapılan
Araştırma
Murat YILDIZ
Naciye ÖZ
Murat AÇIKGÖZ
10.30-10.40
Tartışma ve Değerlendirme
11
TARİH
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM ADI
SALON NO
OTURUM ADI
SALON NO
: Finansman ve Maliyet
:5
YAZARLAR
OTURUM BAŞKANI : Prof..Dr. Mehveş Tarım
BİLDİRİ SAYISI
:6
09.30-09.40
Biyokimya Laboratuvarında Çalışılan Testlerin Birim Maliyetleri: Yerköy Devlet
Hastanesi’nde Bir Çalışma
İsmail ŞİMŞEK
İsmail AĞIRBAŞ
09.40-09.50
Hastane İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı - Maliyet İlişkisi: Literatür Taraması
Burcu NAZLIOĞLU
Cemre Eda YAR
09.50-10.00
Bir Üniversite Hastanesinde PACS(Picture Archiving and Communication
System)/RIS(Radiology Information System) Sisteminin Maliyet-Etkililik Analizi
Yonca ÖZATKAN
İsmail AĞIRBAŞ
10.00-10.10
Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama
Okan ÖZKAN
Gamze KUTLU
J. Canberk AYDIN
İzzet AYDEMİR
İsmail AĞIRBAŞ
10.10-10.20
Fiyat Şeffaflığı Üzerine Ankara'da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Ampirik Bir
Çalışma
Fikriye YILMAZ
Havva ERDOĞAN
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
10.20-10.30
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Uygun Harcamalar için Bir Model Önerisi
Naim DENİZ
10.30-10.40
Tartışma ve Değerlendirme
: Kalite (İç Müşteri)
: Büyük Salon
11.00-11.10
11.09.2014
(Perşembe)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
11.10-11.20
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Metin ATEŞ
BİLDİRİ SAYISI
:7
Erhan EKİNGEN
Teşhisle İlişkili Gruplamanın Türkiye’deki Gelişimi ve Çalışan Algısı
Ahmet YILDIZ
Fuat KORKMAZER
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Ankara’da Faaliyet Gösteren Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Temizlik
Ali Burkay ERBEK
Hizmetlerinde Çalışan Personelin Hastane Enfeksiyonu Hakkında Bilgi, Tutum ve
Fikriye YILMAZ
Davranışlarının Değerlendirilmesi
Korkut ERSOY
Meltem SAYGILI
12
TARİH
OTURUM ADI
SALON NO
11.20-11.30
Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Ücret Beklenti Düzeylerinin
Uygulamalı Örneği
11.30-11.40
Çalışan Memnuniyetinin Hasta Memnuniyeti ile Hasta Çıkış ve Sadakati Üzerine Etkisi
11.40-11.50
Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu İşe Bağlılığa
Etkisi
11.50-12.00
Anestezi Teknikerlerinde/ Teknisyenlerinde İş Doyumu
12.00-12.10
Tartışma ve Değerlendirme
: Kalite (Toplam Kalite Yönetimi)
:1
11.00-11.10
11.09.2014
(Perşembe)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
11.10-11.20
YAZARLAR
Murat KORKMAZ
Ali Serdar YÜCEL
Bülent KILIÇ
Fikriye TOKER
Sefer GÜMÜŞ
Ayhan AYTAÇ
Ayşegül SAMATLI
ALİOĞULLARI
Fatma Şebnem ÖZDEM
Hüseyin ÇARDAK
Ramazan ERDEM
Emine ŞENER
Önder TOPBAŞ
Hakan BEKAR
Onur GÖZÜBÜYÜK
M. Fikret GEZGİN
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Tülin BODAMYALI
BİLDİRİ SAYISI
:6
Sağlık Hizmetlerinde Veri Madenciliği ve Örnek Bir Uygulama
Nurettin ÖNER
İsmail AĞIRBAŞ
Elimination of post-operative complications in penetrating keratoplasty by deploying Six
Sigma. - Penetran Keratoplasti Cerrahisinde Ameliyat Sonu Komplikasyonların Altı
Sigma ile Eliminasyonu
İbrahim ŞAHBAZ
Mehmet Tolga TANER
Üzeyir Tolga ŞAHANDAR
Gamze KAĞAN
Engin ERBAŞ
Mehmet Kemal KAĞAN
13
TARİH
11.20-11.30
Levent B. KIDAK
Elif Türkan ARSLAN
Serhat BURMAOĞLU
11.30-11.40
Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kalite Beklentisinin Oluşmasında Ekran Faktörü: Hollywood
Filmleri Örneği
Elif AKKAŞ
11.40-11.50
Sağlık Sektöründe Çağrı Merkezi Temsilcilerinin Davranışlarına İlişkin Tüketici
Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Sezer KORKMAZ
Emine ORHANER
Yoğun Bakımlarda Yatan Hastaların Postop Sürelerinin Uzamasının Hasta
Yakınlarının Üzerindeki Etkisi: Adana Numune (Seyhan Uygulama) Hastanesi
Örneği
Süheyla ALICI TÜLÜ
Funda ŞENSOY
Kerime Derya BEYDAĞ
Mithat KIYAK
12.00-12.10
Tartışma ve Değerlendirme
: Tükenmişlik
:2
11.00-11.10
11.09.2014
(Perşembe)
YAZARLAR
Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Fuzzy Ahp ile Ağırlıklandırılmış
Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması
11.50-12.00
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
11.10-11.20
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Yasemin AKBULUT
BİLDİRİ SAYISI
:7
Sağlık Çalışanlarında Yabancılaşma: Laboratuvar Çalışanları Örneği
Tuncay AYGÜN
Bora YILDIZ
Harun YILDIZ
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin
Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi
Musa ÖZATA
Songül KUKKUK
Elif DÖNMEZ
Feyza KÜÇÜK
14
TARİH
OTURUM ADI
SALON NO
YAZARLAR
11.20-11.30
Acil Servis Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
Menderes TARCAN
Gamze YORGANCIOĞLU
Mehmet TOP
11.30-11.40
Sinizim ve Tükenmişlik: Yuva Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Elif DİKMETAŞ YARDAN
Mehmet YORULMAZ
Yeşim KÖKSAL
11.40-11.50
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane
Personelinin İşdoyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Dilaver TENGİLİMOĞLU
Demet SEPETOĞLU
Şükrü Anıl TOYGAR
11.50-12.00
Tükenmişlik Sendromu (Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama)
Buşra KÖSE
12.00-12.10
Hemşirelerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik
Arasındaki İlişkiler: Askeri Sağlık Sistemi Örneği
Süleyman MERTOĞLU
Cuma SONĞUR
Mehmet TOP
Mehmet GÖZLÜ
12.10-12.20
Tartışma ve Değerlendirme
: Sağlık Çalışanlarının Duygu Durumu (Psikolojik Durumları)
:3
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr Levent Kıdak
BİLDİRİ SAYISI
:6
Psikolojik Sermaye ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Özel Hastane Örneği
Mahmut AKBOLAT
Mustafa ÖZAL
Oğuz IŞIK
11.10-11.20
Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
Serap DURUKAN KÖSE
Tuncay KÖSE
Özgür UĞURLUOĞLU
Yavuz YILDIRIM
Mehmet Bircan GÜLEÇ
11.20-11.30
Sağlık Çalışanlarında Duygu Durumları Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Şebnem ASLAN
Demet AKARÇAY
11.00-11.10
11.09.2014
(Perşembe)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
15
TARİH
11.09.2014
(Perşembe)
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
11.30-11.40
Sağlık Çalışanlarında Affetme İntikam Niyeti ve Yaşam Doyum Düzeyi İlişkisi
Ebru GÖRCEĞİZ
Emine ŞENER
11.40-11.50
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki ve Kurumsal Algı Araştırması
Ali ARICI
Mücahit Said DESTİCİ
11.50-12.00
Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi
Ayşe ÖZTÜRK TEKÇAM
Ebru ORAK NİKSARLI
Aytün LEYMUN
Selma KARAKAPLAN
12.00-12.10
Tartışma ve Değerlendirme
: Stratejik Yönetim ve Liderlik
:4
OTURUM BAŞKANI :Prof.Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
BİLDİRİ SAYISI
:5
Tuncay KÖSE
Elif DİKMETAŞ YARDAN
Serap DURUKAN KÖSE
Fatih KÖKSAL
11.00-11.10
Aile Hekimliği Uygulamaları Swot Analizi
11.10-11.20
Sağlık Yöneticilerinin Değişim Sürecine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma
Harun KIRILMAZ
Fatma AYPARÇASI
11.20-11.30
Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel
Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi
Meltem SAYGILI
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Fikriye YILMAZ
Fatih BUDAK
Ali YILMAZ
Korkut ERSOY
11.30-11.40
Sağlık Hizmetleri Lider Personelde Olması Beklenen Özelliklerin Analizi
A.Çetin KIZILKAN
Veli DURMUŞ
11.40-11.50
Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderliğin Çalışanların Kurumsal İtibar Algısı Üzerine
Etkisi ve Bir Araştırma
Keziban KAYMAKÇI
11.50-12.00
Tartışma ve Değerlendirme
16
TARİH
11.09.2014
(Perşembe)
11.09.2014
(Perşembe)
OTURUM ADI
SALON NO
OTURUM ADI
SALON NO
11.09.2014
(Perşembe)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
: Sağlık Turizmi (Genel Değerlendirme)
:5
YAZARLAR
OTURUM BAŞKANI :Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
BİLDİRİ SAYISI
:6
11.00-11.10
Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Ekonomik Boyutlarının Uygulamalı Örneği
Murat KORKMAZ
Ayhan AYTAÇ
Ali Serdar YÜCEL
Bülent KILIÇ
Fikriye TOKÖZ
Sefer GÜMÜŞ
11.10-11.20
Sağlık Turizminin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi
Bilal YALÇIN
İsmail ÇALIK
11.20-11.30
Türkiye'de Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Değerlendirilmesi
İbrahim ÇETİN
A. Çetin YİĞİT
Murat AÇIKGÖZ
11.30-11.40
Sağlık Turizmi Mimarisi Gelişim Sürecinde Çevre Yönetim Vizyonu
Gülay YEDEKÇİ ARSLAN
Akın MARŞAP
11.40-11.50
Uluslararası Hasta Departmanlarında Görev Yapan Yöneticilerin Gözünden Türkiye’nin
Sağlık Turizmi Pazarındaki Konumuna Yönelik Bir Durum Analizi
Ebru Özlem GÜVEN
Gökhan ABA
11.50-12.00
Sağlık Turizminin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
Betül ÖZÜLKÜ
Veli DURMUŞ
12.00-12.10
Tartışma ve Değerlendirme
: Poster Oturumu
: Büyük Salon
12.10-12.40
Kongrede Poster olarak kabul edilenlerin genel değerlendirilmesi yapılacaktır.
17
Tüm Katılımcılar
TARİH
OTURUM ADI
SALON NO
12.09.2014
(Cuma)
12.09.2014
(Cuma)
12.09.2014
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
12.09.20
14
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
: Medicana Sağlık Grubu Sunumu
: Büyük Salon
09.15-09.30
The Impacts of Changing Healthcare Systems on Private Hospitals
: Sağlık Turizmi (Memnuniyet ve Talep)
: Büyük Salon
Oğuz ENGİZ (MBA) (CEO)
(Büyük Salon) (Tüm Katılımcılar)
OTURUM BAŞKANI :Prof.Dr. İsmet ŞAHİN
BİLDİRİ SAYISI
:5
09.30-09.40
Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hasta Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma
09.40-09.50
Sağlık Turizmi Açısından Bir Termal Merkezin Marka Değeri Bileşenleri ile Algılanan
Hizmet Kalitesinin İlişkilendirilmesi
Dilaver TENGİLİMOĞLU
Levent KÜFECİLER
E. Asuman ATİLLA
Aykut EKİYOR
Nurperihan TOSUN
Hatice ULUSOY
09.50-10.00
Medikal Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Nedenlerini, Memnuniyet ve Sadakat
Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Antalya Örneği
Uğur AKDU
Serap AKDU
10.00-10.10
Sağlık Turizminde Talep Düzeyinin Araştırılması; Gaziantep Ve Şanlıurfa İllerinde Bir
Uygulama
Demet POLAT
Bülent YILDIZ
Hediye KARATAŞLI
Osman ÇELİK
10.10-10.20
Turizim Sektöründe Sağlık Hizmeti ve Paydaş Algıları: Antalya İli Otel ve Acente
Yöneticileri Üzerine Bir Çalışma
Züleyha TOKSOY
Erdoğan TAŞ
10.20-10.30
Tartışma ve Değerlendirme
: Sağlık Yönetiminde Kurumsal Hizmetler
:1
09.30-09.40
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr.Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ
BİLDİRİ SAYISI
:6
Hastanelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği
18
Gamze YORGANCIOĞLU
TARCAN
Neşet HİKMET
Menderes TARCAN
TARİH
12.09.2014
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
SAAT
SUNULACAK BİLDİRİ
09.40-09.50
Diş Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan Merkezi Hasta Randevu Sisteminin Dişhekimlerince
Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma
09.50-10.00
Kullanıcıların Bakış Açısı ile İlaç Takip Sistemi
10.00-10.10
Teknoloji Kullanılabilirlik Durumu ve Bireysel Teknolojik Hazıroluşun Elektronik Belge
Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanımına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Fatma MANSUR
Dilek USLU
10.10-10.20
Hastane Yönetim Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma:
Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Dilek USLU
Anıl TOYGAR
Fatma MANSUR
10.20-10.30
Tartışma ve Değerlendirme
: Sağlık Hukuku (Etik)
:2
YAZARLAR
Mahmut AKBOLAT
Yunus Emre KARTAL
Gülcan KAHRAMAN
Ümit ÇIRAKLI
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Sinan ERDOĞDU
Simten MALHAN
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Şebnem ASLAN
BİLDİRİ SAYISI
:5
09.30-09.40
Sağlık Kurumlarında Araştırma Etiği : Anket Çalışmaları
Itır ERKAN
Ebru Özlem GÜVEN
Bahattin TAYLAN
09.40-09.50
İlaç Pazarlamasında Etik Bir Değerlendirme
Dilaver TENGİLİMOĞLU
Aykut EKİYOR
E. Asuman ATİLLA
09.50-10.00
Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Harun KIRILMAZ
Suna AYDIN
Fatma BENK
19
TARİH
Ebru MUTLU
Ebru ORAK NİKSARLI
Safiye KAR
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Hemşirelerin Etik
Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma
10.10-10.20
Kamu Ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowıng) Konusunda Ömer Lütfi ANTALYALI
Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.
Fatma TAŞ
10.20-10.30
Tartışma ve Değerlendirme
: Sağlıkta Eşitsizlik
:3
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. İ.Halil CANKUL
BİLDİRİ SAYISI
:5
Sağlık Yönetiminde Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılık Var mıdır? – T.C. Sağlık
Bakanlığı Taşra Teşkilatındaki Üst Düzey Yöneticilerin Cinsiyet Dağılımlarının Ortaya
Çıkarılması
Gökhan ABA
Ebru Özlem GÜVEN
Aysu Kurtuldu
09.40-09.50
Sağlıkta Eşitsizlik
Nilgün SARP
A. Çetin YİĞİT
Murat AÇIKGÖZ
09.50-10.00
Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Örgütsel Adalet ile EVLN Tepkileri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Faruk DAYI
Mustafa NAL
10.00-10.10
Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı Üzerine Etkisi: Ankara’da İki
Farklı Bölgede Sağlık Eşitsizliği Araştırması
Fikriye YILMAZ
Cansu AYKAN
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
10.10-10.20
Dönüştürücü Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Etkisi: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma
Rana ÖZEN KUTANİS
Sümeyye ARSLAN
10.20-10.30
Tartışma ve Değerlendirme
09.30-09.40
12.09.2014
(Cuma)
YAZARLAR
10.00-10.10
OTURUM ADI
SALON NO
12.09.2014
(Cuma)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
: Örgüt ve Örgüt Kültürü
:4
12.
09.
20
14
(C
u
m
a)
OTURUM ADI
SALON NO
09.30-09.40
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Elif Dikmetaş YARDAN
BİLDİRİ SAYISI
:5
Mehtap ATASEVEN
Örgüt Kültürü Boyutları ve Etkileşimi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
Işık ÇİÇEK
20
TARİH
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
Mithat KIYAK
12.09.2014
(Cuma)
12.09.2014
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
09.40-09.50
Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İlişkisi: Asker Hastanesi Çalışanları
Üzerinde Bir İnceleme
Buket HÜSEYNİKLİOĞLU
09.50-10.00
İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde
Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Saffet OCAK
Ömer GİDER
Mehmet TOP
10.00-10.10
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Zekâ Düzeyi: Eğitim Araştırma Hastanelerine Yönelik Bir
Alan Araştırması
Ali ÜNAL
Belgin AYDINTAN
10.10-10.20
Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algısı
Birgül ARMUTCU
10.20-10.30
Tartışma ve Değerlendirme
: Sağlık Hizmetleri Kullanımı
:5
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Menderes TARCAN
BİLDİRİ SAYISI
:6
09.30-09.40
112 Acil Sağlık İstasyon ve Hastane Ambulanslarının Kullanım Durumlarının Analizi
Yunus Emre ÖZTÜRK
Kürşad TAPLAKTEPE
09.40-09.50
Sağlık Hizmetlerinde Girişimcilik: Teknokent Örneği
Çiğdem BASKICI
09.50-10.00
Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması için Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan
Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği
Ferhat SAYIM
Yıldırım TEMİR
10.00-10.10
Yöneticilerin Bakış Açısı ile Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken
Yönetsel Yetkinlikler
Gülsün ERİGÜÇ
Belgin Tuğçe KURUL
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sağlık
Hizmetlerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
Simten MALHAN
Gülsüm ÇÖKLÜ
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Fikriye YILMAZ
Fatih BUDAK
10.10-10.20
21
TARİH
OTURUM ADI
SALON NO
Tedaviyi Reddeden Hastaların Acil Servis Kullanımlarının Değerlendirilmesi
10.30-10.40
Tartışma ve Değerlendirme
11.20-11.30
12.09.2014
(Cuma)
Onur GÖZÜBÜYÜK
Yasemin AKBULUT
: İnsan Kaynakları-Bilişsel Duyusal Yönler
: Büyük Salon
11.10-11.20
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.09.2014
(Cuma)
YAZARLAR
10.20-10.30
11.00-11.10
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Huriye ÇATALCA
BİLDİRİ SAYISI
:6
Hediye KARATAŞLI
Hemşirelerde Mesleki Bağlılık ve Empati İlişkisinin Araştırılması
Özge BOLLUK
Sevil HAVARE
Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği
Ömer Lütfi ANTALYALI
Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeni Kamu Hastaneleri Birlikleri ile İlgili
Ferhat SAYIM
Düzenlemelerin Yöneticiler Arasında Algılanışı
Kerim BAŞ
Suat PEKER
Bazı Kamu Hastanelerinde Çevre Yönetimi Alanında Çalışan Personelin Bilgi Düzeyinin
A.Çetin YİĞİT
Ölçülmesi
İbrahim Halil CANKUL
Özlem KÜYÜK
İşyüküne Dayalı Personel İhtiyacı Belirlenmesi: Fizyoterapist Örneği
Hemşirelerin İş Doyumu Düzeylerinin Yöneticiye Duyulan Güven, Yönetici Desteği ve
Duygusal Denge Algıları ile İlişkilerinin İncelenmesi : Hastane Kurumlarında Yapılan Bir
Araştırma
Tartışma ve Değerlendirme
: Sağlık Hukuku
:1
Şirin ÖZKAN
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Emine ORHANER
BİLDİRİ SAYISI
:5
11.00-11.10
Sağlık Hukukunda Hastalara Ait Tıbbi Kayıtların Sır Saklama Yükümlülüğü Açısından
Değerlendirilmesi
Veli DURMUŞ
Betül ÖZÜLKÜ
11.10-11.20
Sözleşme Hukuku Ekseninde; Özel Hastane, Hasta ve Hekim İlişkisinin Hukuksal Niteliği
Osman Fırat TURAN
Devrim KARAKÜLAH
22
TARİH
12.09.2014
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
12.09.2014
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
YAZARLAR
11.20-11.30
Aydınlatılmış Onam Karmaşası: Aydınlatılmış Hasta mı? Sorumluluktan Kurtarılmış
Sağlık Personeli mi?
Tuba SAYGIN
Nurdan ORAL KARA
Belma KEKLİK
Ömer Lütfi ANTALYALI
11.30-11.40
Sağlık Hizmetleri Uyuşmazlıkların Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım: Sağlık Hukukunda
Uzlaşma Kurumu
Veli DURMUŞ
Betül ÖZÜLKÜ
11.40-11.50
Hasta Mahremiyeti Açısından Medula Sistemi
Tuba SAYGIN
Pınar GÜNEŞ
11.50-12.00
Tartışma ve Değerlendirme
: Şiddet Mobing
:2
OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr.Ramazan ERDEM
BİLDİRİ SAYISI
:3
11.00-11.10
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Haberlerine İlişkin Bir İçerik Analizi: İnternet
Medyası Örneği
11.10-11.20
Sağlık Kurumlarında Mobbing: Gümüşhane
Devlet Hastanesi’ nde Bir Araştırma
11.20-11.30
Sağlık Alanında Mobbing
11.30-11.40
Tartışma ve Değerlendirme
Ayşegül Soydan ÇELİKEL
Elif Gökçe TENEKECİ
: Çatışma
:3
11.00-11.10
11.10-11.20
Mahmut AKBOLAT
Fatma AYPARÇASI
Harun KIRILMAZ
Taşkın KILIÇ
Fatma ÇİFTÇİ
Şeyma ŞENER
OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Haydar SUR
BİLDİRİ SAYISI
:5
Mahmut AKBOLAT
Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Sadriye USLU
Elif DİKMETAŞ YARDAN
Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Acil Birim Çalışanlarının Çatışma Yönetimi
Mustafa DEMİRKIRAN
Algılamalarının Kurumsal Yabancılaşmaya Etkisi
Ayşe YEŞİLYURT
23
TARİH
12.09.2014
(Cuma)
OTURUM ADI
SALON NO
OTURUM ADI
SALON NO
12.09.2014
(Cuma)
SUNULACAK BİLDİRİ
SAAT
11.20-11.30
Hemşire Değerlendirmeleri Yönüyle Hastane Yöneticilerinin Çatışma Durumlarında
Kullandıkları Çatışma Yönetim Stilleri: Bir Bölge Devlet Hastanesinde Uygulama
11.30-11.40
Öğrenilmiş Güçlülüğün Sağlık Çalışanlarının Mesleki Yaşam Projeleri ile İlişkisi
11.40-11.50
Bireysel Çatışmayı Çözümleme Yöntemlerinin Sağlık Çalışanlarında Araştırılması
11.50-12.00
Tartışma ve Değerlendirme
YAZARLAR
Servet ARITÜRK
Ömer R. ÖNDER
Ş. Didem KAYA
Serap KILINÇ
Aydan YÜCELER
Şebnem ASLAN
Şerife EREN
: Sağlık Yönetiminde Eğitim Gören Öğrencilerle İlgili Çalışmalar OTURUM BAŞKANI :Doç.Dr. Mehmet TOP
:4
BİLDİRİ SAYISI
:5
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Başarı için Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya Tahsin AKÇAKANAT
11.00-11.10
İhtiyaçları Var mı?
Ömer Lütfi ANTALYALI
Gözde TEREKLİ
11.10-11.20 Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Gamze BAYIN
İlkay Sevinç TURAÇ
Sağlık Yönetimi Alanı Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme: Yöntemlerin
11.20-11.30
Necla YILMAZ
Döngüsü ya da Yöntemler Değişiyor
11.30-11.40
Üniversitelerde Disiplinlerarası Tıbbi Sosyal Hizmeti Geliştirme Çalışmaları
C. Bülent ŞEN
11.40-11.50
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yunus Emre ÖZTÜRK
Çetin BEBE
Musa ÖZATA
11.50-12.00
Tartışma ve Değerlendirme
: Kongre Kapanışı
: Büyük Salon
12.10-12.30
Kongre Kapanışı
Tüm Katılımcılar
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
572 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content