close

Enter

Log in using OpenID

PDF formatı için tıklayınız.

embedDownload
TRABZON ECZACI ODASI
OLAĞAN GENEL KURULU
ÇALIŞMA RAPORU
19-20 Eylül 2014
Türk Eczacıları Birliği
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
(Trabzon – Rize – Artvin – Gümüşhane)
İskenderpaşa Mah. Kalhane Sok. No:14/1 TRABZON
Tel : 0 (462) 321 31 01 – 322 36 77
Fax : 0 (462) 321 13 00
E-posta : [email protected]
Web Adresi : www.trabzoneczaciodasi.org.tr
1
GÜNDEM
1) Açılış ve Yoklama
2) Divan Başkanlığı Seçimi
3) Saygı Duruşu
4) Açılış Konuşmaları
5) Çalışma Raporunun Okunması
6) Mali Raporun Okunması
7) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
8) Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporu Üzerinde Görüşmeler
9) Yönetim Kurulunun Açık Oy ile Aklanması
10) Denetleme Kurulunun Açık Oy ile Aklanması.
11) 2014-2015 Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması
12) Dilek ve temenniler
13) Kapanış
2
Yayına Hazırlayan: Ecz. Çetin KANSIZ
(18.Bölge Trabzon Eczacı Odası Genel Sekreteri)
Sayfa Tasarımı: Ayşem KURNAZ
3
Eczacılık Yemini
Eczacılık mesleği mensupları arasına
katıldığım bu andan itibaren, insan
hayatına
ve
sağlığına
saygı
göstereceğime, kazandığım bilgi ve
becerileri dil, din, ırk ve sosyal sınıf
farkı gözetmeksizin tüm insanların
hizmetine
sunacağıma,
meslek
yaşamımın ana hedefinin, doğruluk,
bilimsellik
ve
insan
sevgisi
olacağına, meslek deontolojisinin
tüm kurallarına uyarak eczacılık
mesleğinin onurunu koruyacağıma
ve yücelteceğime namusum ve
vicdanım üzerine and içerim.
4
Sevgili Meslektaşlarım,
Emanetinizi aldığımız günden bugüne yaklaşık bir yıl geçti. Geçmişin muhasebesini
yaptığımızda, bu yılın nasıl geçtiğini çok yoğun bir tempoda çalıştığımız için anlayamadığımızı
görüyoruz. Sizlerin layık olduğu ve her türlü özveriyi gösterip, gecemizi gündüzümüze de katarak
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süre zarfında, temas noktalarımızda sizlerin bize gösterdiği teveccüh
karşısında ne kadar çalışsak az gelir. İtici gücümüz olduğunuz sürece sizler adına çalışma azmimiz
artarak devam edecektir.
Yaptığımız çalışmaları yakından takip ettiğinizi bilmekle beraber bazılarını arz etmekte yarar
görüyorum. Yasa ile kurulmuş meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kamu kurumu
niteliğinde, tüzel kişiliğe sahip ve şu anda 534 üyesi olan bir meslek kuruluşunu 7 kişilik yönetim ile
yönetmenin zor olduğu takdir edeceğiniz bir gerçektir. Bundan hareketle, yönetim kurulumuz tüm
toplantılarını denetleme kurulumuzla yapmasına rağmen; ayrıca 11 tane yardımcı komisyon oluşturup
119 kişi ile paralel bir çalışma da yapmaktadır. Bu yardımcı çalışma gruplarının koordinasyonu için
yönetim kurulumuz onlara her türlü desteği; gerek katılımcı sağlayarak, gerekse de birlikte çalışarak
vermektedir.
Odamız geniş bir coğrafya da faaliyet gösterdiğinden hizmetin hızlandırılması ve yerinde
sonlandırılması için yasamızdan da aldığımız yetkiyle kendi bölgelerindeki meslektaşlarımızın da
onayı alınarak
atanmış,
26 temsilci ve 17 temsilci yardımcısıyla da yetkilerimizi
paylaşmaktayız. Faaliyetlerimizin önemli bir kısmında bu 43 çalışma arkadaşımız elimiz ayağımız
olmakta ve bizlere kolaylık sağlamaktadırlar. Bölgemizdeki denetlemelerde de 57 meslektaşımız
büyük özveriyle Odamızın denetleme faaliyetlerini yürütmektedirler. Seçimle oluşan kurullarımızdaki
22 kişiyle beraber atanmış, 219 meslektaşımızın da bizlerle çalışmasıyla üyelerimizin yarısına; diğer
yarısıyla hizmet vermekteyiz. Bu kadar büyük bir kadro ile çalışmak bizleri dev bir orduya
dönüştürmekte ve güçlü bir sinerji yaratmaktadır. Bir kişinin atacağı dev adımlardan çok, 534 kişinin
atacağı insan adımlarını istiyoruz.
Ayrıca göreve geldiğimiz dönem mesleki anlamda sıkıntılarımızın sürekli arttığı bir sürece
dönüşmüştür. Gün geçtikçe mesleğimiz yeni bir sıkıntıyla karşılaşmakta, daha çözüme ulaşmadan bir
diğer sıkıntı önümüze sürüklenmekte, yani eczanelerimizin pastası küçültülmektedir. Eczanelerimiz
yaşam savaşı verirken onları temsil eden meslek örgütünün "Oda giderlerine katkı payı"nı oda
aidatının 15 katı olarak uygulaması hoş karşılanmamakta idi. Bu uygulama üyelerimizin Meslek
Odasına soğuk bakmasına sebep oluyordu. Katkı payı miktarının hesabını da çok iyi yaparak; hem
borçlarımızı ödeyebilecek hem de Oda faaliyetlerini aksatmayacak miktarı 9 kata indirdik.. Böylece
hem tüm odalara göre en düşük, hem de iki yıllık sürede yaklaşık 250.000 lira üyelerimizin lehine
bütçemizden fedakârlık yaptık. Yine, eczanelerimizin kullanmak zorunda olduğu defterlerin
fiyatlarını kayıp yaşamayacağımız en düşük fiyatlara indirdik.
Göreve geldiğimizde nöbet panolarının çalışmasıyla ilgili sıkıntıyı çözmek adına firma
temsilcisiyle görüşüldü. O ana kadar 130 civarında üyemiz nöbet panosunu ücreti karşılığında takmış
300 civarında takmayan eczanemiz kalmıştı. Şu anda 210 eczanemize nöbet panoları ücretsiz takılmış,
geriye takılmayan 90 eczanemiz kalmıştır. Yenileriyle beraber büyüttüğümüz sistemi aksamadan
çalıştırabilmek için Trabzon Eczacı Odası üzerine server kiralayıp yazılımını da güncelleyip
değiştirerek düzgün bir şekilde çalışmasına gayret etmekteyiz.
5
Yine, Odamız üyelerinin akaryakıt giderlerine katkı olması için Edenred şirketiyle anlaşarak
Petrol Ofisi’nden yapılan alışverişlerde yüzde altı oranında indirim sağlanmıştır. İsteğe bağlı
olduğundan aracı firma ile sözleşme yapılarak sağlanan özel bir kartla POAŞ’tan ücret ödemeden
benzin veya motorin alınmakta, bedeli onbeş gün sonra numaralarını kaydettirdiğiniz kredi kartından
çekilmektedir. Anlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tavan fiyat
uygulaması başlattığından, Edenred firması yapabileceği en yüksek iskonto olan yüzde üç buçuk
miktarını uygulamaya başladı. Ancak tavan fiyat uygulaması kaldırıldığında yine eski iskontomuz olan
yüzde altı uygulaması üyelerimize verilecektir.
Tüm üyelerimize, üzerinde Trabzon Eczacı Odası logosu olan ve herkesin ayrı ayrı ünvanıyla
beraber isimlerini yazdırdığımız ajanda bastırıp teslim ettik. Yine tüm üyelerimize eczacı rozeti
bastırdık. İlaç bilgi kaynağı Rx Media Pharma CD'si alımı ile firma yetkilileriyle görüşülüp Odamız
üyelerine toplu alım suretiyle en uygun fiyattan temin ettik.
14 Mayıs Eczacılık Etkinliklerinde Forum Alışveriş Merkezi'nde bir hafta süre ile gün boyu
stand kurulmuş ve meslektaşlarımızın halkımızla sağlık hizmeti sunumu yapmak üzere teması
sağlanmıştır. Bugüne kadar Odamızın hiç yapmadığı bu etkinlikte görev alan eczacılarımızın
birbirleriyle olan dostluklarının bu derece gelişebileceğini hesap etmemiştik. Öyle bir kaynaşma
yaşadılar ki gece kapanış saatinde görevli olmayanların da katılımıyla yirminin hatta bazen otuzun
üzerinde eczacı bir arada olmaktaydı. Yine, aynı hafta boyunca kentimizin çeşitli yerlerinde seçilen
reklam panolarının on tanesine,
Odamızı ve mesleğimizi tanıtıcı afişler koyduk. 14 Mayıs Balo
Yemeğimizin ertesi günü Cephanelikte yine Odamızın ilk defa düzenlediği Mangal Şöleni'nde
meslektaşlarımızın eş ve çocuklarıyla bir arada olduk. Çok beğenilen bu uygulamayı eylül ayı için de
tekrarlayacağımızın sözünü verdik.
Yine, göreve geldiğimiz bir yıl zarfında üç tane muvazaalı eczane açma girişimini çok ciddi ve
özverili ekip çalışmalarıyla önledik. Örnek belgelerle dolu öyle kapsamlı dosyalar hazırladık ki; bir
tanesini Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü'nce, bir diğerini de Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nce iptal
ettirdik.Üçüncü muvazaa müracaatının da Ankara’da kurulan komisyonda sunduğumuz bilgi ve
belgelerin kabul görmesiyle iptal ettirdik.
Bizler, öncelikle başta mensubu olduğumuz eczacılık mesleğine, örgütümüze ve halkımıza
hizmet edebilme gayretiyle çalışmalarımızı en mükemmel şekilde sürdürmeliyiz. Mesleğimizi ve
geleceğimizi her türlü sıkıntılardan koruyacak ve kurtaracak olan; birlikte kurduğumuz örgütlü
gücümüzdür. Doğru kullanmaya devam ettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu
gücün aşamayacağı engel yoktur. Bu şekilde devam edersek çok güzel günler bizleri beklemektedir.
Rüzgârla söner ateş, cılızsa
Rüzgârla büyür ateş, güçlüyse
Mesleğimizi her türlü kötülükten koruyacak büyük ateşi yakacağınızı biliyor ve ona körük
olacağımıza söz veriyoruz. Daha iyi bir geleceği hep birlikte kurmak ümidiyle hepinize üstün başarılar
diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Ecz. Halit Hezkıl USLU
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı
6
YÖNETİM KURULU
Başkan
Halit Hezkıl USLU
Genel Sekreter
Çetin KANSIZ
Sayman
Ümit KAYAALP
Üye
Sabih Tekin ÇAĞLAR
Üye
Tuğrul ÖZTÜRK
Üye
Ahmet USTA
Üye
Hüsamettin YEŞİLYURT
DENETLEME KURULU
Başkan
Özlem ARSLAN
Üye
Volkan ÇELİK
Üye
Seyfullah SERDAN
HAYSİYET DİVANI
Başkan
Hüseyin TUĞCU
Başkan Yardımcısı
Zeynep Gülin EROL
Sözcü
Zehra ÜÇÜNCÜ
Üye
Ayla DEMİREL
Üye
Hakan ZAMAN
BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
Çetin KANSIZ
Ediz AYGÜL
Nazım YAZICI
Sabih Tekin ÇAĞLAR
Hacı Mehmet YAVUZ
Talha KÜÇÜKVAR
Mehmet ONGAN
7
İL/ İLÇE TEMSİLCİLERİMİZ
Adı Soyadı
Sorumluluk Bölgesi
Hüseyin TUĞCU
Çağlayan Eczanesi -Trabzon
Trb. 1. Bölge Temsilcisi (SSK-Numune-Fatih-İnönü-Yeni-KurtuluşYalı-Gülbaharhatun-Hızırbey)
Anıl Pınar BAYÇELEBİ
Pınar Eczanesi - Trabzon
Trb. 1. Bölge Temsilci Yardımcısı
Ergin DEĞİRMENCİ
Dilek Eczanesi - Trabzon
Trb. 1. Bölge Temsilci Yardımcısı
Osman KUL
Öner Eczanesi - Trabzon
Trb. 1. Bölge Temsilci Yardımcısı
Zafer ALİBEYOĞLU
Trb. 2.Bölge Temsilcisi (Kalkınma-Çömlekçi-Akoluk-ÇağlayanAlibeyoğlu Eczanesi - Trabzon Kozluca-Kavala-Yalıncak-Pelitli)
Alper Hakkı SAĞIR
Alper Eczanesi - Trabzon
Trb. 2.Bölge Temsilci Yardımcısı
Necdet DURGUN
Park Eczanesi - Trabzon
Trb. 3.Bölge Temsilcisi (Gazipaşa-Çarşı-Cumhuriyet-İskenderpaşaKemerkaya)
Buyruk Hakan ÖZER
Sahil Eczanesi - Trabzon
Trb. 3.Bölge Temsilci Yardımcısı
Turgay BIYIK
Arda Eczanesi - Trabzon
Trb. 4. Bölge Temsilcisi (Ortahisar-Yenicuma-AydınlıkevlerPazarkapı-Akyazı-Yeşiltepe-Geçit-Karakaya-Aktoprak-Bengisu-1 Nolu
Beşirli-2 Nolu Beşirli-Çukurçayır-Moloz-1 Nolu Erdoğdu-2 Nolu
Erdoğdu-Kuruçeşme-Şükraniye-Kisarna-Çamlık-Bahçecik-Boztepe)
Trb. 4. Bölge Temsilci Yardımcısı
Çağrı SEÇKİN
Seçkin Eczanesi - Trabzon
Ayla HİSOĞLU
Ayla Eczanesi - Trabzon
Trb. 4. Bölge Temsilci Yardımcısı
Uğur KÖROĞLU
Köroğlu Eczanesi - Trabzon
Trb. 4. Bölge Temsilci Yardımcısı
Hacı Mehmet YAVUZ
Yavuz Eczanesi - Akçaabat
Akçaabat İlçe Temsilcisi (Akçaabat-Düzköy)
Zeynep Cihan GÖKTAŞ
Akçaabat İlçe Temsilci Yardımcısı
Akçaabat Eczanesi - Akçaabat
Korkut KAMİLOĞLU
Vakfıkebir Eczanesi –
Vakfıkebir
Erdem Topkara
Erdem Eczanesi - Vakfıkebir
Vakfıkebir İlçe Temsilcisi (Vakfıkebir - Çarşıbaşı)
Ali Murat YİRİGÖZ
Hayat Eczanesi - Of
Of İlçe Temsilcisi (Of-Çaykara-Dernekpazarı-Hayrat)
Vakfıkebir İlçe Temsilci Yardımcısı
8
Esra AKTÜRK
Esra Eczanesi - Of
Of İlçe Temsilci Yardımcısı
Vehap EREN
Erenler Eczanesi - Beşikdüzü
Beşikdüzü İlçe Temsilcisi (Beşikdüzü - Şalpazarı)
Hasan Sertaç KAYA
Kaya Eczanesi - Maçka
Maçka İlçe Temsilcisi (Maçka)
Yücel YILDIRIM
Şifa Eczanesi - Yomra
Yomra İlçe Temsilcisi (Yomra - Arsin)
Berkan BAKİ
Baki Eczanesi - Yomra
Yomra İlçe Temsilci Yardımcısı
Mustafa FETTAHOĞLU
Çağlar Eczanesi - Tonya
Tonya İlçe Temsilcisi (Tonya)
Ömer EFENDİOĞLU
Sürmene Eczanesi - Sürmene
Sürmene İlçe Temsilcisi (Sürmene - Köprübaşı)
Seyfullah SERDAN
Seyitoğlu Eczanesi - Araklı
Araklı İlçe Temsilcisi (Araklı)
Selahattin UZUN
Uzun Eczanesi - Araklı
Araklı İlçe Temsilci Yardımcısı
Onur BEYAZ
Onur Eczanesi-Rize
Rize İl Temsilcisi (Rize-Derepazarı-Güneysu-Kalkandere-İyidereİkizdere)
Tamer EKŞİOĞLU
Duygu Eczanesi-Rize
Rize İli Temsilci Yardımcısı
İsmail ÖZKANLI
Bedir Eczanesi-Rize
Rize İli Temsilci Yardımcısı
Serkan ZENGİNAL
Serkan Eczanesi-Rize
Rize İli Temsilci Yardımcısı
Ali Fikri SAATÇİ
Halk Eczanesi-Fındıklı
Fındıklı İlçe Temsilcisi (Fındıklı)
Hüseyin ÇUKUR
Şifa Eczanesi-Ardeşen
Ardeşen İlçe Temsilcisi (Ardeşen)
Metin ÖZTÜRK
Öztürk Eczanesi-Çayeli
Çayeli İlçe Temsilcisi (Çayeli)
Dinçer HASANOĞLU
Halk Eczanesi-Pazar
Pazar İlçe Temsilcisi (Pazar-Hemşin-Çamlıhemşin)
Nursal BÜLBÜL
Ozan Eczanesi-Artvin
Artvin İl Temsilcisi (Artvin-Ardanuç)
Nazan ÖZBAYRAKTAR
Arhavi İlçe Temsilcisi (Arhavi)
Yeni Bayraktar EczanesiArhavi
Elfaz TOPÇU
Şavşat İlçe Temsilcisi (Şavşat)
Serhat Eczanesi - Şavşat
9
Şükrü TOPAL
Halk Eczanesi - Borçka
Borçka İlçe Temsilcisi (Borçka-Murgul)
Selçuk TOPALOĞLU
Yasemin Eczanesi-Hopa
Hopa İlçe Temsilcisi (Hopa-Kemalpaşa)
Özgür KOÇAK
Koçak Eczanesi-Yusufeli
Yusufeli İlçe Temsilcisi
Vedat Soner BAŞER
Şifa Eczanesi - Gümüşhane
Gümüşhane İl Temsilcisi (Gümüşhane-Kürtün-Şiran-Torul)
Kürşat ÖZKAN
Özkan Eczanesi-Gümüşhane
Gümüşhane İl Temsilci Yardımcısı
Betül YALÇIN MUTLU
Eylül Ecznesi - Kelkit
Kelkit İlçe Temsilcisi (Kelkit - Köse)
TEB KOMİSYONLARINDA GÖREV ALANLAR
Necdet DURGUN
Turgay BIYIK
Nazlı USLU
Ayşegül UZUNALİ
Talha KÜÇÜKVAR
Deontoloji Komisyonu
Dilek ve Öneriler Komisyonu
İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu
SUT Komisyonu
6643 Sayılı TEB Kanununda Değişiklik Komisyonu
10
KOMİSYONLARIMIZ
AR-GE VE PROJE KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Akif YAZICI
Anıl Pınar BAYÇELEBİ
Çetin KANSIZ
Ekrem Ertuğrul UZUN
İsmail ÖZKANLI
Süleyman Temel BAKKALOĞLU
Talha KÜÇÜKVAR
Tuğrul ÖZTÜRK
Zafer ALİBEYOĞLU
Zeynep Cansın GELİŞLİ
BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Abdullah ŞAHİN
Ahmet USTA
Akif YAZICI
Aysun ŞİMŞEK
Çetin KANSIZ
Çiğdem KELEŞ
Ekrem Ertuğrul UZUN
Ersan YAYLALI
Gürşat SARAL
DAĞITIM KANALLARI VE İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Ayla HİSOĞLU
Ayşegül UZUNALİ
Ekrem Ertuğrul UZUN
Hakan TUNCAY
Hakan ZAMAN
Hasan SERTAÇ KAYA
Ömer DEMİR
Selin AKAR
Süleyman Temel BAKKALOĞLU
Tuğrul ÖZTÜRK
11
GENÇLİK KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Akif YAZICI
Çiğdem KELEŞ
Dilanur PEPEOĞLU
Ekrem Ertuğrul UZUN
Esra ÖZLÜ
Gökçen ATALI
Gökhan KAYA
Gözde KARAMEHMETOĞLU
Hande NALBATOĞLU
İsmail Hakkı ÇELEBİ
Nazlı USLU
Tuğrul ÖZTÜRK
Turgay BIYIK
Ümit Yavuz YILMAZ
KAMU ECZACILARI ve ÖZEL HASTANE ECZACILARI KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Galip TALİP
Gülin RENDA
İsmail Hakkı ÇELEBİ
Onur YILMAZ
Selim SEYİS
Şeyma EMİROĞLU
Tuğrul ÖZTÜRK
Zafer ALİBEYOĞLU
MUVAZAA ARAŞTIRMA KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Alper HAKKI SAĞIR
Anıl PINAR BAYÇELEBİ
Ayla HİSOĞLU
Aysun ŞİMŞEK
Ayşegül UZUNALİ
Ediz AYGÜL
Musa HACIOĞLU
Nazım YAZICI
Yücel YILDIRIM
12
NÖBET KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Hasan KAHYA
Murat KOÇ
Oktay AYIK
Ömer DEMİR
Selin AKAR
Tangül DAMLACI ÇEBİ
Turgay BIYIK
Ümit KAYAALP
Vedat Soner BAŞER
Volkan ÇELİK
REÇETE KONTROL VE REÇETE DAĞITIM KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
Ahmet USTA
Alper Hakkı SAĞIR
Ayla HİSOĞLU
Ayşenur KEPENEK
Buyruk Hakan ÖZER
Çağrı SEÇKİN
Çein KANSIZ
Ekrem Ertuğrul UZUN
Enes ÖKSÜZ
Erdoğan AYDIN
Hasan KAHYA
Hasan SERTAÇ KAYA
İsmail ÖZKANLI
Musa HACIOĞLU
Nazlı USLU
Oktay AYIK
Uğur KÖROĞLU
Ümit Yavuz YILMAZ
13
SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTE KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Anıl Pınar BAYÇELEBİ
Asena Elif KOÇ
Aygün KARADUMAN
Berkan BAKİ
Gökçen AKÇAY
Gökhan KAYA
Hande NALBANTOĞLU
Jale SARAÇ
Köksal OFLUOĞLU
Murat KOÇ
Nazlı USLU
Özlem ARSLAN
Selin AKAR
Serap USTA
Tangül DAMLACI ÇEBİ
Volkan ÇELİK
Zeynep Cansın GELİŞLİ
SUT VE SGK GERİ ÖDEME KOMİSYONU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Ahmet USTA
Akif YAZICI
Ayla HİSOĞLU
Ayşegül UZUNALİ
Buyruk Hakan ÖZER
Ersan YAYLALI
Hasan Sertaç KAYA
Hüsamettin YEŞİLYURT
Pelin TUNCAY PEHLİVAN
Talha KÜÇÜKVAR
Tamer EKŞİOĞLU
Zafer ALİBEYOĞLU
Zekai ÖZKURT
14
DENETÇİ ECZACILARIMIZ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Adı Soyadı
Eczane Adı
İş İlçe
İş Şehir
AKİF YAZICI
ALİ FİKRİ SAATÇI
ALİ MURAT YİRİGÖZ
AYLA HİSOĞLU
AYSUN ŞİMŞEK
AYŞEGÜL UZUNALİ
BUYRUK HAKAN ÖZER
CEMİL CAHİT ÇELİK
ÇİĞDEM USLU
DAVUT SELÇUK İSKENDEROĞLU
DİNÇER HASANOĞLU
EKREM ERTUĞRUL UZUN
ELFAZ TOPÇU
ERDEM TOPKARA
ERGİN DEĞİRM ENCİ
ERSAN YAYLALI
GÜNGÖR KAMİLOĞLU
HACI MEHMET YAVUZ
HASAN SERTAÇ KAYA
HÜSEYİN ÇUKUR
KEREM IŞIK
KORKUT KAMİLOĞLU
KÜRŞAT ÖZKAN
MECİT OĞUZ TOKATLI
MEHMET ONGAN
MEHMET YÜCEL AKMAN
MUSTAFA FETTAHOĞLU
NECMİ SEVİM
NURSAL BÜLBÜL
OKTAY AYIK
ONUR BEYAZ
OSMAN KUL
PELİN TUNCAY PEHLİVA N
SEDAT ALPTEKİN
SELAHATTİN UZUN
SELÇUK TOPALOĞLU
SERCAN ERMİŞ
SEYFULLAH SERDAN
SEYRAN ERGİN
SÜLYMAN SIRRI AYAZOĞLU
TALHA KÜÇÜKVAR
TAMER EKŞİOĞLU
TANGÜL DAMLACI ÇEBİ
Anadolu Eczanesi
Halk Eczanesi
Hayat Eczanesi
Ayla Eczanesi
Kardelen Eczanesi
Koza Eczanesi
Sahil Eczanesi
Merkez Eczanesi
Çiğdem Eczanesi
Selçuk Eczanesi
Halk Eczanesi
Aydınlıkevler Eczanesi
Serhat Eczanesi
Erdem Eczanesi
Dilek Eczanesi
Özen Eczanesi
Doğanköy Şifa Eczanesi
Yavuz Eczanesi
Kaya Eczanesi
Şifa Eczanesi
Hayat Eczanesi
Vakfıkebir Eczanesi
Özkan Eczanesi
J.Nazlı Eczanesi
Ongan Eczanesi
Yücel Eczanesi
Çağlar Eczanesi
Sevim Eczanesi
Ozan Eczanesi
Şifa Eczanesi
Onur Eczanesi
Önder Eczanesi
Pelin Eczanesi
Emek Eczanesi
Uzun Eczanesi
Yasemin Eczanesi
İkizler Eczanesi
Seyitoğlu Eczanesi
Kanunı Eğitim Ve Araş.Hast.
Halk Eczanesi
Eczane Küçükvar
Duygu Eczanesi
Damla Eczanesi
Maçka
Fındıklı
Of
Merkez
Merkez
Akçaabat
Merkez
Akçaabat
Vakfıkebir
Merkez
Pazar
Merkez
Şavşat
Vakfıkebir
Merkez
Yomra
Akçaabat
Akçaabat
Maçka
Ardeşen
Merkez
Vakfıkebir
Merkez
Hopa
Merkez
Ardeşen
Tonya
Ardeşen
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Pazar
Araklı
Hopa
Akçaabat
Araklı
Merkez
Of
Merkez
Merkez
Maçka
TRABZON
RİZE
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
RİZE
TRABZON
ARTVİN
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
RİZE
GÜMÜŞHANE
TRABZON
GÜMÜŞHANE
ARTVİN
TRABZON
RİZE
TRABZON
RİZE
ARTVİN
TRABZON
RİZE
TRABZON
TRABZON
RİZE
TRABZON
ARTVİN
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
RİZE
RİZE
TRABZON
15
Sıra
No
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Adı Soyadı
Eczane Adı
İş İlçe
İş Şehir
TAŞKIN ÇAKIROĞLU
TURGAY KAYA
UĞUR KÖROĞLU
UMUT ÇORBACIOĞLU
VEHAP EREN
VOLKAN ÇELİK
VOLKAN TURGUT
İSMAİL ÖZKANLI
YÜCEL YILDIRIM
ZAFER ALİBEYOĞLU
ÖMER DEMİR
ÖMER EFENDİOĞLU
ÖMER EROL
ÖZLEM ARSLAN
Çakıroğlu Eczanesi
Bizim Eczanesi
Köroğlu Eczanesi
Umut Eczanesi
Erenler Eczanesi
Çalköy Eczanesi
Yeni Eczanesi
Bedir Eczanesi
Şifa Eczanesi
Alibeyoğlu Eczanesi
Dila Eczanesi
Sürmene Eczanesi
Erol Eczanesi
Özlem Eczanesi
Merkez
Ardanuç
Merkez
Arhavi
Beşikdüzü
Düzköy
Sürmene
Merkez
Yomra
Merkez
Merkez
Sürmene
Merkez
Merkez
RİZE
ARTVİN
TRABZON
ARTVİN
TRABZON
TRABZON
TRABZON
RİZE
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
TRABZON
16
TRABZON ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETME YÖNETİM KURULU
Ümit KAYAALP
Tuğrul ÖZTÜRK
Hüsamettin YEŞİLYURT
Ahmet USTA
TRABZON ECZACI ODASI PERSONELİ
Ahmet DÜZGÜN
Ayşem KURNAZ
Atila YILMAZ
TRABZON ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETME PERSONELİ
Temel BULUT
Kağan KÖSOĞLU
Musa ŞAHİN
17
Kuruluşundan Bugüne Odamız Başkanları:
Oda Kuruluş Tarihi Nisan 1972
İlyas NUHOĞLU
Bekir Sıtkı TOSUN
Faruk KUNTER
Ruhan ÖNGÜR
Erdal Savcı KADIOĞLU
Fahrettin KARA
Ömer GÜRSOY
Kemal KESKİN
Ömer GÜRSOY
İsmail GÜMRÜKÇÜ
Mehmet HACIBEKTAŞOĞLU
Cafer BAKİ
Hüseyin ATASOY
İsmail GÜMRÜKÇÜ
Dinçer YILDIRMAK
Mehmet ONGAN
Sabih Tekin ÇAĞLAR
Nevzat AKMAN
Sabih Tekin ÇAĞLAR
Halit Hezkıl USLU
30.04.1972
06.01.1973
28.10.1974
08.02.1975
30.09.1976
15.09.1978
04.11.1978
03.08.1983
20.10.1983
19.11.1983
12.11.1984
07.01.1987
07.10.1989
08.01.1990
25.09.1993
02.10.1997
30.09.1999
03.01.2002
13.09.2009
03.10.2013
18
25.12.1973
01.10.1974
13.11.1974
25.09.1976
30.08.1978
15.10.1978
25.05.1981
09.08.1983
04.11.1983
03.01.1984
25.11.1986
01.10.1989
01.01.1990
20.09.1993
18.09.1997
24.09.1999
27.12.2001
12.09.2009
02.10.2013
…
Kuruluşundan Bugüne Odamız Genel Sekreterleri:
Ömer Faruk ERDEMLİ
30.04.1972 25.12.1973
Salih Tayfun SEZER
Fahrettin KARA
Salih Tayfun SEZER
06.01.1973 01.10.1974
28.10.1974 13.11.1974
08.02.1975 25.09.1976
Fahrettin KARA
Salih Tayfun SEZER
İsmail GÜMRÜKÇÜ
30.09.1976 30.08.1978
15.09.1978 15.10.1978
04.11.1978 25.05.1981
Nurettin AKÇAY
İsmail GÜMRÜKÇÜ
Hüseyin ATASOY
03.08.1983 09.08.1983
20.10.1983 04.11.1983
19.11.1983 03.01.1984
İsmail GÜMRÜKÇÜ
Ömer CİCERALİ
Hüseyin ATASOY
12.11.1984 25.11.1986
07.01.1987 12.08.1987
28.09.1987 01.10.1989
Dinçer YILDIRMAK
Mehmet ONGAN
Cemil Cahit ÇELİK
07.10.1989 20.09.1993
25.09.1993 24.09.1995
27.09.1995 28.09.1997
Sabih Tekin ÇAĞLAR
Nevzat AKMAN
Davut Selçuk İSKENDEROĞLU
Gonca ATAGÜN
Musa HACIOĞLU
Halit Hezkıl USLU
Musa HACIOĞLU
Çetin KANSIZ
02.10.1997
30.09.1999
03.01.2002
18.09.2003
06.09.2007
16.09.2009
15.09.2011
03.10.2013
19
24.09.1999
27.12.2001
11.09.2003
05.09.2007
15.09.2009
09.09.2011
25.09.2013
…
TRABZON ECZACI ODASI
01.08.2013-31.07.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Trabzon Eczacı Odası 28-29 Eylül 2013 Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda göreve geldiğimiz
günden bu yana nasıl geçtiğini fark etmediğimiz bir yıl geçti.01.08.2013-31.07.2014 dönemin de
yapılan çalışmalarla ilgili Trabzon Eczacı Odası tarihine not düşmek üzere sizlere bilgi vermek
istiyoruz. Emaneti devrettiğiniz günden bu yana yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam
etmektedir.
Göreve başladığımız ilk günlerde 07.10.2013 tarihinde Hedef Ecza Deposu Trabzon Şube
Müdürü Sayın Hakkı Özselçuk ve Sanovel İlaç Sanayii Trabzon Bölge Müdürü Sayın Tansu Bulut,
10.10.2013 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlk öğrencileri olan üçüncü
sınıf öğrencilerini temsilen beş öğrenci, 21.10.2013 tarihinde ise Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nurettin Yaylı ve CHP İl Başkanı Sayın Yavuz
Karan bizleri hem tebrik etmiş hem de ziyaretimize gelmişlerdir.
Yakındoğu Üniversitesi Dekanı Sayın Rümeysa Demirdamar'ın kurumsal olarak talebi üzerine adı
geçen üniversitesinin Eczacılık Fakültesi Öğrencileri'nin 02.11.2013 tarihindeki staj sınavlarını
yapmak üzere Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu ve Odamız Saymanı Eczacı Ümit Kayaalp
görev yapmışlardır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve İSTE Sağlık Bilimleri Eğitim Semineri toplantısı
18.11.2013 tarihinde Trabzon Nov Otel'de yapılmış, Türk Eczacıları Birliği'ni temsilen Genel Sekreter
Uzman Eczacı Harun Kızılay, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Eczacı Ahmet
Özçavuşoğlu ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Murat Yürür katılmışlardır. Aynı
gün, TEB Merkez Heyeti Başkanı'nın katılımcılara Trabzon Eczacı Odası'nı kurumsal olarak ziyaret
etmelerini istemesi üzerine Odamıza gelmişlerdir.
Artvin İli ve İlçelerinde bulunan eczacılarımız ile birlikte olmak, sorunlarını tartışmak ve çözüm
önerileri sunmak amacıyla İl Sağlık Müdürü Doktor Murat Küçükoğlu ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık Şube Müdürü Eczacı Ömer Şekercioğlu'nun da katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya
Artvin Bölgesindeki tüm eczacı meslektaşlarımız katılmış görüşlerini dile getirmiş, sıkıntılarımıza
çözüm üretmek adına mesafe katledilmiştir. 19.11.2013 tarihinde yapılan toplantıya Oda
Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu ve Saymanımız Eczacı Ümit Kayaalp'te katılmışlardır.
Yine aynı gün Selçuk Ecza Deposu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Yılmaz göreve
geldiğimiz için bizleri tebrik etti.
Tüm
tarihinde
kendisiyle
tartışılarak
Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı hemşerimiz olan Eczacı Abdullah Özyiğit 20.11.2013
Odamızı ziyaret etmişlerdir. Mesleğimizdeki gelişmeler ve eczacılık hareketiyle ilgili
görüş alışverişinde bulunulmuş; bölgemize ecza kooperatifi kazandırabilmenin yolları
katkı verme noktasında neler yapabileceğini bizlere aktarmıştır.
20
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör
Doktor Sena Sezen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastahanesi Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Yariş ve Profesör Doktor Nuri İhsan Kalyoncu
Odamızı ziyaret etmişlerdir.
İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kemal Süleyman,İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Yüksel
Yeni 21.11.2013 tarihinde Odamızı ziyaret etmişler ve beraber mücadele edeceğimiz konular
görüşülüp yasaları uygulama noktasında sıkıntı yaşamamamız için uygulayacağımız yöntemleri sözlü
olarak karara bağlanmış olup daha sıklıkla bir araya gelmemiz konusunda mutabakata varılmıştır.
Aynı gün ayrıca Karadeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi EMEG Birimi üyeleri başta Eczacılık
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Eczacı Sena Sezen de Odamızı
ziyaret edip görüş alışverişlerinde bulunmuşlardır.
Yine 21.11.2013 günü Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa YILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyeleri
başta üyemiz Eczacı Abdurrahman Nuroğlu olmak üzere Odamızı ziyaret etmişlerdir. Yaklaşan
seçimlerle ilgili partilerinin görüşlerini bizlere aktarmışlardır.
22.11.2013 günü CHP Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleriyle beraber Odamızı
ziyaret etmişlerdir. Trabzon Valiliğinin 23.11.2013 günü Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan
onuruna Akçaabat Saray Lokantası’nda verdiği yemeğe Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu
katılmışlardır.
Odamız Denetçi Eczacıları, Haysiyet Divanı Üyeleri ve Muvazaa Komisyonu Üyelerine
Odamızın talebi üzerine yapacakları çalışmalarda ve alacakları kararlarla ilgili mevzuatımız
doğrultusunda her türlü pratiklerin nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerin izleneceği konulu bilgi vermek
ve sorulan soruları cevaplandırmak üzere Türk Eczacıları Birliği Hukuk Danışmanlarından Avukat
Hüseyin Öğüşlü 04.01.2014 tarihinde Karadeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Büyük Amfisindeki
toplantıya katılmışlardır. Üç saat kırkbeş dakika süren üç oturumlu toplantıda ilgili meslektaşlarımız
bilgilendirilmiş ve sordukları sorular cevaplandırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda 07.01.2014 tarihinde yapılan
"3.Muvazaa Değerlendirmesi" hükmü gereğince kurulan komisyon toplantısına Oda Başkanımız
Eczacı Halit Hezkıl Uslu katılmışlardır. Muvazaa Komisyonu'muz ve Odamız Yönetim Kurulu'nun
yaptığı çalışmalarda Muvazaa kanaatine vardığımız dosya; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu yetkilileri ve Türk Eczacıları Birliğinin katılımcıları huzurunda muvazaalı olduğuna
ikna edilmiş ve eczane açılmasına izin verilmemiştir.
08.01.2014 tarihinde yapılan birinci Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısına Başkan Eczacı Halit
Hezkıl Uslu katılmıştır. Eczacılık Vizyonu başlıklı toplantı da başkanımız söz hakkını kullanarak
Trabzon Eczacı Odası'nın görüşlerini katılımcı başkanlara ve Merkez Heyeti Başkan ve yöneticilerine
aktarmış çözüm önerileri sunmuştur.
Selçuk Ecza Deposu Trabzon Şube Müdürü Sayın Yusuf Kutlu, Sayın Halil Saydam ve üyemiz
Selçuk Ecza Deposu Söğütlü Şubesi Sorumlu Eczacısı Eczacı Gürşat Saral Odamızı ziyaret
21
etmişlerdir. Kendileriyle 14 Mayıs Etkinliklerinde birlikte yapabileceklerimiz programlar konuşulmuş
verebilecekleri destek hakkında bilgi alınmıştır.
Bölgemiz de yaşanan grip salgınıyla ilgili hem toplumu aydınlatmak hem de üyelerimizin
yaptıklarını halka ulaştırmak için 15.01.2014 tarihinde Kuzey TV ile röportaj yapılmıştır.
Televizyoncunun bilhassa bölgemiz de grip ilaçlarının bulunamadığını ısrarla dillendirmesinin doğru
olmadığı halkımızın tedarik noktasın da asla sıkıntı yaşamadığı böyle bir olay olmuş da münferit bir
olay olduğu bizlere ulaşmaları halin de sorunlarının anında çözüleceği aktarılmıştır.
Odamız Gençlik Komisyonu'nun üyelerimizi bir araya getirip temas noktalarını arttırmak ve
sıkıntılarını bizzat başbaşa görüşerek konuşmalarını sağlamak adına 19.01.2014 tarihinde Akçaabat
Körfez Restaurant'ta düzenlediği kahvaltı programına 73 kişi katılmışlardır.
24.01.2014 tarihinde yapılan Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclis'i Genel Kuruluna Odamızı
temsilen Denetleme Kurulu Başkanı'mız Eczacı Özlem Arslan katılmışlardır. Orada yapılan toplantının
gündemindeki konularla ilgili daha sonra Odamız Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmişlerdir.
Üyelerimize ulaşmak için elimiz de çok gelişmiş iletişim araçları bulunmaktadır. Gerek Odamız
WEB sayfasından gerekirse mesaj ve e-mail yoluyla istenmesi halin de ise telefonlarla üyemize anında
ulaşabilmekteyiz. Halkımıza ulaşmak içinse basından yararlanmanın yollarını aramak üzere
28.01.2014 tarihin de Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkan Turgut Özdemir ve diğer Cemiyet Üyeleriyle
Başkanımız Ecz. Halit Hezkıl Uslu bir toplantıya katılmışlardır.
Bazı gazetelere verdiğimiz
röportajların altyapısı bu toplantıda oluşmuş ve Gazeteciler Cemiyetiyle olan ilişkilerimizi
geliştirmiştir.
01.02.2014 tarihinde yine Odamız Gençlik Komisyonunca Rize'de düzenlenen kahvaltı
programında Rize Bölgesindeki eczacılarla buluşulmuş kendilerine Trabzon Eczacı Odası olarak
yaptığımız çalışmalar hakkında Oda başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu bilgilendirme konuşması
yapmış ve onların sıkıntılarıyla ilgili sordukları sorular cevaplandırılmıştır. Ayrıca Rize Bölgesi'ndeki
yöresel sorunlar da dile getirilip çözümü noktasın da yapmamız gerekenler sözlü olarak karara
bağlanmıştır.
Türk Eczacılar Birliği'nin 04.02.2014 tarihinde Ankara'da yaptığı Saymanlar Toplantısına
Odamızı temsilen Saymanımız Eczacı Ümit Kayaalp katılmışlardır.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 07.02.2014 tarihinde düzenlediği toplantıya Odamızı
temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Eczacı Hüsamettin Yeşilyurt katılmışlardır. Daha sonra toplantı
gündemiyle ilgili Odamız Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmişlerdir.
Yakın Doğu Eczacılık Fakültesi’nin Amerika’daki bir Eczacılık Fakültesiyle yaptığı
Akreditasyonla ilgili adı geçen fakülte Dekanı Profesör Rümeysa Demirdamar'ın talebi üzerine
10.02.2014 tarihinde başlamak üzere üç günlük bir programda yurtdışı paydaş akademisyenlerle bir
araya gelip akreditenin sağlanması için Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu katılım
dağlamışlardır. Daha sonra Yakın Doğu Üniversite'sinin akredite olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
22
Türk Eczacılar Birliği'nin 19.02.2014 tarihinde Eczacı Odası Denetleme Kurulu'nun görev, yetki
ve sorumluluk alanlarına giren konular hakkında değerlendirmeler de bulunmak üzere düzenlenen
Denetleme Kurulu Başkanlar Toplantısı'na Denetleme Kurulu Başkanımız Eczacı Özlem Arslan
katılmışlardır. Daha sonra toplantı gündemin de konuşulan konularla ilgili Odamız Yönetim Kurulunu
bilgilendirmişlerdir.
14.02.2014 tarihinde CHP Ortahisar Belediyesi Başkan Adayı Odamızı ziyaret etmişlerdir.
Odamız Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri 25.02.2014 tarihinde Trabzon İl Sağlık
Müdürü Uzman Doktor Kemal Süleyman ve Trabzon İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Doktor Yüksel
Yeni ziyaret edilmiş; güncel konular ve birlikte yürüttüğümüz çalışmaların geldiği aşama hakkında
görüş alışverişin de bulunulmuştur.
25.02.2014 tarihinde Keymen İlaç Sanayii Firması yetkilileri Odamızı ziyaret etmişler ve
yapabileceğimiz ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişim de bulunulmuştur.
Sıkça bir araya gelme noktasında aldığımız karar gereği; 27.02.2014 tarihinde Trabzon İl Sağlık
Müdürü Uzman Doktor Kemal Süleyman, İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Doktor Yüksel Yeni ile
Odamız Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerimiz öğle yemeğinde Şahbazoğlu Restorant'ta bir
araya geldiler. Yemekte güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulup, neler yapılması
gerektiği noktasında beraberce hareket edileceği konuşulmuştur.
Odamız hizmet binası önünde Karayollarının yaptığı havuzlu park alanı ile ilgili güvenliğimizi
tehdit eden gelişmeler olması üzerine 26.02.2014 tarihin de bölgemizde yerel olarak faaliyet gösteren
Son Nokta Gazetesine basın açıklaması yapmamız ve gazetenin "Akşamcılar İsyan Ettirdi" başlığıyla
haberi vermesi üzerine; 27.02.2014 tarihinde Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Yaşar Açıkmeşe ve
Emniyet Müdürlüğü'nden iki kişi Odamıza gelerek sıkıntı yaşadığımız konu ile ilgili görüş
alışverişinde bulunup yapılması gerekenler karara bağlanmıştır. Akabinde, bilhassa akşamları geç
saatlerde polis ekip otosuyla güvenliğimizi tehdit edebilecek kişiler çevreden uzaklaştırılmıştır. Halen
bu konudaki hassasiyetleri devam etmektedir.
Odamız Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri 05.03.2014 tarihinde Sağlık Sosyal
Güvenlik Merkezi Müdürü Doktor Özgür Keskin'i makamında ziyaret etmişlerdir. Akabinde, aynı
kurumda görev yapan meslektaşlarımızla da birlikte olunmuş, yapacağımız çalışmalarla ilgili
görüşlerine başvurulmuştur.
06.03.2014 tarihinde Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan "Soruşturma ve
Denetimlerde Karşılaşılan Sorunlar”la ilgili Çalıştay'a Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu
katılmışlardır.
Yine bu çalıştayın devamı niteliğinde olan 25-26 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenen "Eczane
Denetimleri ve Sözleşme Uygulamaları" konulu Çalıştay'a Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu
katılmışlardır.
23
CHP Trabzon Milletvekili ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın M.Volkan
Canalioğlu ile CHP Trabzon İl Başkanı Sayın Yavuz Karan Odamızı ziyaret etmişlerdir.
03-05 Nisan 2014 tarihleri arasında Bolu Gazelle Resort Otel'de yapılan Eczacı Odaları
Yönetici Eğitimi Semineri toplantısına Odamızı temsilen Başkan Eczacı Halit Hezkıl Uslu
katılmışlardır.
Erzurum Eczacı Odası Başkanı Eczacı Hasan Fehmi Altuntaş 12.04.2014 tarihinde Odamızı
ziyaret edip, birbirine komşu iki Oda olarak yapabilecekleri ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
24
MESLEĞİMİZİN DUAEYEN HOCALARINDAN PROF.DR.MEKİN-NEVİN TANKER’İN
ODAMIZI ZİYARETİ
23-27 Nisan 2014 tarihlerinde, Sosyal ve Kültürel Aktivite Komisyonu'nun düzenlediği GAP
turuna onsekizi eczacı olamak üzere Odamız personeli Temel Bulut'da dahil olmak üzere otuzsekiz
kişi katılmışlardır.
24-27 Nisan tarihlerinde Ankara Congresium Kongre Merkezi'nde yapılan Türk Eczacıları
Birliği Gençlik Komisyonu 1.Ulusal Kongresi’ne Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu ile
üyelerimizden Eczacı Gökçenur Meral ve Eczacı Seçkin Engin katılmışlardır.
29.04.2014
tarihinde yapılan "Kamu Tarafından İlaç Fiyat Kararnamesi'nde Yapılması
Düşünülen Değişiklikler” ve “Mal Fazlası ile Diğer İskontolar" hakkındaki 39. Dönem İkinci
Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısına Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu katılmış gündemle
ilgili söz alarak Trabzon Eczacı Odası'nın görüşlerini ve çözüm önerilerini aktarmış, akabinde yapılan
Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bilgilendirme yapmıştır.
25
30.04.2014 tarihinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Büyük Amfi'de açılış
konuşmasını Başkanımızın yaptığı Doktor Eczacı Buket Aksu'nun "Vizyon ve Liderin Gücü" konulu
sempozyuma Genel Sekreterimiz Çetin Kansız ve yetmiş üyemiz katılmışlardır.
01.05.2014 tarihinde, Bölgelerindeki Etik İhlallerle ilgili görüşlerini almak üzere, İl ve İlçe
Temsilcilerimiz ile Odamızda toplantı düzenlenmiş; eksiklerimiz ve yapmamız gerekenler tartışılıp
karara bağlanmıştır.
Bilim İlaç Sanayii tarafından 02.05.2014 tarihinde eczacılarımıza yönelik "Eczanede Personel
Yönetimi" konulu iki oturumlu Eğitim Semineri düzenlenmiştir. Murat Selçuk'un sunduğu programın
ana konuları ise:
1-Eczanede personel iş planı
2-Stillere göre personel seçimi
3-Personel imajı
4-Hasta/müşteri ilişkileri
5-Eczaneye sadakat
6-Eczacı ve personel hakları
7-Ürün bilgisi ve danışmanlık
8- Personel performansı
9- Hedefler-ödüller
10-Yeni eczanenizi hayal edelim olan iki oturumlu toplantı üç saat sürmüş ve altmışbeş eczacımız
katılmışlardır.
06.05.2014 tarihinde, 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki
Yönetmelikle" ilgili yapılan toplantıya Genel Sekreterimiz Eczacı Çetin Kansız katılmışlar ve ilk
Yönetim Kurulu toplantısına bilgi sunmuşlardır.
26
Trabzon Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sayın Musa Bulut 15.05.2014 tarihinde Odamızı
ziyaret etmişlerdir.
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında 5-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Prag'ta yapılacak olan eğitim gezisine Odamızı temsilen üyemiz Eczacı Erdem Topkara'nın katılması
uygun bulunmuştur.
27.05.2014 tarihinde Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinde Odamızca düzenlenen tamamen
üyelerimize kapalı "Herkes(mi) Hırsız" adlı tiyatro oyununa yüzelli üye katılmışlardır.
30.05.2014 tarihinde Oda Başkanımız Eczacı Halit Hezkıl Uslu, "Eczacının Kültürel Anlamda
Toplumdaki Yeri" konulu Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine 16.0018.00 saatleri arasında bitiminde sorulara da cevap vermek üzere bir sunum yapmışlardır. Sunuma
Odamız Genel Sekreteri Çetin Kansız ve üyelerimiz de katılmışlardır.
05-08.06.2014 tarihleri arasında Malatya Bölgelerarası Toplantısı’na Odamızı temsilen Odamız
Başkanı Ecz. Halit Hezkıl USLU, Odamız Genel Sekreteri Ecz.Çetin KANSIZ, Odamız Saymanı Ecz.
Ümit KAYAALP, Trabzon Eczacı Odası Büyük Kongre Delegelerinden Ecz. Nazım YAZICI, Ediz
AYGÜL ve Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR,Ecz.Mehmet ONGAN Odamız Üyelerinden Ecz. Çiğdem
USLU ve Ecz. Gökçen ATALI katılmıştır.
27
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 12.06.2014 tarihinde düzenlenen
"Fotoyaşlanma ve Güneşten Koruyucu Ürünler" konulu seminere Başkan Eczacı Halit Hezkıl Uslu,
Genel Sekreter Eczacı Çetin Kansız, Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Tuğrul Öztürk ve üyelerimiz
katılmışlardır.
13.06.2014 tarihinde üyelerimize verilmek üzere eczacı rozeti yaptırılmıştır. Yeni yılda (2014)
üyelerimize ajanda yaptırılmış ve dağıtılmıştır.
14.06.2014 tarihinde Artvin bölgesindeki eczacılarımız ile gündemli bölge toplantısı
düzenlenmiştir. Bölge temsilcilerimize beratları, eczacılarımıza da eczacı rozeti takılmıştır. Toplantıda,
Trabzon Eczacı Odası'nın çalışmaları, mesleğimizin genel sorunları ve çözüm önerileri, Artvin
bölgesine ait sorunlar, İş Güvenliği Yasası, yeni yönetmelik ile ilgili soruların da
sorulduğu bilgilendirme yapılmıştır.
28
Yine, 26.06.2014 tarihinde Rize İl Merkezinde bulunan üyelerimiz ile gündemli bölge
toplantısı düzenlenmiştir. Katılımcı eczacılarımıza eczacı rozeti takılmış, toplantıda; Trabzon Eczacı
Odası'nın çalışmaları, mesleğimizin genel sorunları ve çözüm önerileri, Rize bölgesine ait sorunlar, İş
Güvenliği Yasası, yeni yönetmelikle ilgili soruların da sorulduğu bilgilendirme yapılmıştır.
29
19.07.2014 tarihinde Trabzon İlinde, 22.07.2014 tarihinde Gümüşhane İlinde, 25.07.2014
tarihinde Rize İlinde üyelerimizle iftar yemeğinde birlikte olunmuştur.
22.07.2014 tarihinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleriyle Ortahisar Belediye
Başkanı Sayın Avukat Ahmet Metin Genç makamında ziyaret edilmiştir.
*Odamız
anlaşma gereği,
sağlanmış, daha
indirim oranımız
sunulacaktır.
ile Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş./Ticket Restaurant firması arasında yapılan
tüm petrol ofisi istasyonlarından % 6 iskonto ile akaryakıt indirimi yapılması
sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçince
% 3’e indirilmiştir. Tavan fiyat uygulaması kaldırılırsa tekrar % 6 iskonto bizlere
30
Türkiye İlaç Pazarı
Türkiye ilaç pazarı, 2013 yılında kutu bazında %0,6'lık bir artış ile pazar değerlerini korurken, iskonto
düşüşleri ve ithal ürünlerdeki artışın etkisi ile TL bazında %6,5 büyümüştür.
Toplam IMS Pazarı (hastane satışları hariç, üretici fiyatlarıyla)
Kaynak:IMS
Kişi Başı İlaç Harcamaları (üretici fiyatlarıyla)
Kaynak:IMS (üretici fiyatlarıyla), TÜİK
Tedavi Gruplarına Göre İlaç Tüketimi
Pazarda, tutar ölçeğinde, en çok tüketilen tedavi grupları arasında antibiyotikler ilk sırayı korurken ,
son 5 yılda pazar payları %15,1’den %11,6’ya düşmüştür. Kardiyovasküler, sinir ve
solunum sistemi ilaçlarında da pazar payı kayıpları yaşanırken, onkoloji ilaçlarının ise pazar paylarını
31
artırdıkları görülmektedir.
Tedavi Gruplarına Göre İlaç Tüketimi
Kaynak:IMS,İEİS
Eşdeğer-Referans İlaçların Pazar Payları
2012 yılında tutar ölçeğinde %37,7 olan eşdeğer ilaçların pazar payı, 2013 yılında %36,7’ya
gerilemiştir. Kutu ölçeğinde ise %51,8’den %52'ye çıkmıştır.
Eşdeğer-Referans İlaçların Tutar Ölçeğinde Pazar Payları
Aşağıdaki iki tablodan da anlaşılacağı üzere referans ilaçlarla eşit kutudaki eşdeğer ilaçların tutar
olarak çok gerilerde kaldığı açıkça görülmektedir.
32
Eşdeğer-Referans İlaçların Kutu Ölçeğinde Pazar Payları
Kaynak:IMS,İEİS
İthal-Yerli İlaçların Pazar Payları
İthal ve yerli ilaçların kutu ve tutar ölçeğinde pazar payları incelendiğinde, tutar payları birebir
ölçeğinde son beş yıllık süreçte eşit bir şekilde devam etmişken, aşağıdaki iki tablodan anlaşılacağı
üzere kutu payları tablosunda yaklaşık dört kat pazar payı yakalayan yerli ilaç sanayii, tutar payları
tablosunda neredeyse eşit pay almıştır. Bu sonuç, Trabzon Eczacı Odası olarak bizleri üzmektedir.
33
İthal - Yerli İlaçların Tutar Ölçeğinde Pazar Payları
İthal - Yerli İlaçların Kutu Ölçeğinde Pazar Payları
Kaynak:IMS,İEİS
Dış Ticaret
Aşağıdaki tabloya bakıldığında cari açık sıkıntısı olan ülkemizde ilaç ihracatının ithalatı karşılama
oranının % 20 nin altında kaldığı görülmektedir. Bu da bize ithal ilaç kullanımına ülkemizde ne kadar
kolaylık sağladığını açıkça göstermektedir. Hekimlerimizin de bu konuda hassasiyetlerinin olmadığını
da biliyoruz.
34
Dış Ticaret
*Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ne, 39. Dönemde kurulun tüm komisyonlarda görev
almak istediğimiz bildirilmiştir. Ancak, Türk Eczacıları Birliği 5 komisyondan fazlasına sınırlama
getirince aşağıda isimlerini sunduğumuz meslektaşlarımız bizleri başarı ile temsil etmişlerdir.
Talha KÜÇÜKVAR
Turgay BIYIK
Ayşegül UZUNALİ
Nazlı USLU
Necdet DURGUN
KOMİSYON TOPLANTILARI
6643 Sayılı TEB Kanununda Değişiklik Komisyonu
Dilek ve Öneriler Komisyonu
SUT Komisyonu
İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu
Deontoloji Komisyonu
1. Toplantı
06.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
18.02.2014
28.02.2014
2. Toplantı 3. Toplantı
16.07.2014
28.05.2014
20.05.2014
07.05.2014
07.05.2014 26.06.2014
*Yönetim Kurulumuz geçen yıllarda olduğu gibi; 2013-2014 öğrenim döneminde de Yüksek
Okulda okuyan 2 öğrencimize öğrenim yılı boyunca aylık 250 (İkiyüzelli) TL olmak üzere burs
vermeye devam etmiştir.
* Son bir yıllık dönemde Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan 21 eczacımız kredi
talebinde bulunmuştur.
Ayrıca, Türk Eczacıları Birliği’nden vefat eden 1 eczacımızın eşi ve
çocuklarına vefat yardımı ile 1 eczacımıza karşılıksız sosyal yardım kredisi talep edilmiş
ve
kendilerine teslim edilmiştir.
*Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak Soma’da ölen 301 madencimizin aileleri için bir
maddi destek kampanyası başlatmış ve bölgemiz eczacıları web sitemizde duyurduğumuz banka hesap
35
numarasına yardım göndermişlerdir. Ancak, kampanyanın bitimine üç gün kala Türk Eczacıları Birliği
Merkez Heyeti’nin ulaştırılan yardımların yetersiz durumda olduğu Odamıza bildilmesi üzerine, iki
gün içinde 12.815,00 TL’lik yardım bölgemiz eczacılarından toplanarak, açılan hesap numarasına
aktarılmıştır.
*Eczanelerimize ait fatura ve reçetelerin kontrolü sonucu tespit edilen kesintilere yapılan
itirazlar üzerine kurulan “Eczane İtiraz İnceleme Komisyonu”na Odamızdan bir eczacı görev alarak
komisyonlara katılmıştır.
Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerine yapılan itirazlara istinaden
komisyonlar ve bu komisyonlarda alınan sonuçların dökümü şu şekildedir:
toplanan
İTİRAZ EDİLEN KESİNTİLER:
Meslektaşlarımızın itirazı
değerlendirmeler sonucunda:
Kabul edilen itiraz sayısı:
sonucu
kurulan
43
komisyonda
görev
alınmıştır.
Yapılan
18
Kabul edilmeyen itiraz sayısı: 10
Uzlaşma sağlanamayan: 13
13 eczacımızın dosyası Ankara’ya sevk edildi. 7 eczacımızın kesintisi uygun bulunmuş; 3
eczacımızın itirazı yerinde bulunmamıştır ve kesinti onanmıştır. Üst komisyona sevk edilen 3 dosyada
beklemededir.
31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle üye sayımız 534’dür. Üyelerimizin istihdam durumuna göre
dağılımı şöyledir:
Serbest eczane eczacısı
: 439
Kamu çalışanı
: 44
Eczane/Hastane/Depo mesul müdürü : 15
Mesleki faaliyette bulunmayan
: 36
1 Ağustos 2013 - 31 Temmuz 2014 Dönemi Üye Kayıt Raporu:
31 Temmuz 2013
: 520
36
Yeni üye
: 25
Odamıza nakil
: 6
Odamızdan nakil
: 6
Kayıt sildirme
: 3
Vefat
: 2 (Mustafa ÇALOĞLU, Ömer Faruk ERDEMLİ)
31 Temmuz 2014
: 534
İL/İLÇE BAZINDA ECZANE SAYILARI
Trabzon İl Merkezi : 133
Trabzon İlçeleri : 141
Rize İl Merkezi : 53
Rize İlçeleri: 47
Artvin İl Merkezi: 11
Artvin İlçeleri : 28
Gümüşhane İl Merkezi : 11
Gümüşhane İlçeleri : 15
Bu dönemde bölgemizde 8 yeni eczane açılmış, 21 eczane bölge içerisinde yer değiştirmiştir
37
Üyemiz Ecz. Mustafa ÇALOĞLU 11.11.2013 tarihinde vefat etmiştir.
Kurucu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk ERDEMLİ 29.01.2014 tarihinde vefat etmiştir.
38
Yönetim kurulumuzca 38. Dönem çalışmaları esnasında 50 toplantı gerçekleştirmiştir. 110 adet
karar alınmıştır. 1014 adet gelen evrak kayda alınmış değerlendirilmiş ve gerekleri yerine getirilmiştir.
Bu dönemde odamızdan 532 adet yazı yazılarak işlem tesis edilmişti.
Yönetim kurulumuzun 03.10.2013 tarihli ve 1 sayı numaralı toplantısında 28 Eylül 2013 tarihli
Genel Kurulundaki Divan Başkanımız Ecz. Necdet Durgun Başkanlığında toplanmış ve yapılan
toplantı sonucunda Yönetim Kurulu görev bölümü yapılmıştır. Yönetim kurulu görev dağılımı, oy
çokluğu ile şu şekilde oluşmuştur.
Başkan
Halit Hezkıl USLU
Genel Sekreter
Çetin KANSIZ
Sayman
Ümit KAYAALP
Üye
Sabit Tekin ÇAĞLAR
Üye
Tuğrul ÖZTÜRK
Üye
Ahmet USTA
Üye
Hüsamettin YEŞİLYURT
KOMİSYON ÇALIŞMALARI:
Yönetim Kurulumuzun 10.10.2013 ve 07.11.2013 tarihlerinde aldığı kararlarıyla komisyonlar
kurulmuş ve bu komisyonlar yönetim kurulumuzun kendilerine vermiş olduğu görev ve yetki
çerçevesinde faaliyetlerde bulunmuşlardır.
AR-GE ve PROJE KOMİSYONU
1) Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Trabzon Eczacılar Birliği adıyla bir sayfa oluşturuldu. Bu
sayfa eczacılarımızın ortak iletişim sayfası oldu.
2) Petrol Ofisi ile yapılan anlaşma sonucu, 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası üyesi eczacılarımızın
iskontolu akaryakıt alması sağlandı.
39
GENÇLİK KOMİSYONU
1) 19.01.2014’te Akçaabat Körfez Restaurant’ta, Hedef Ecza Deposu’nun desteğiyle kahvaltı
organizasyonu yapıldı.
2) KTÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr.Nurettin Yaylı ile görüşüldü. Komisyonumuza
her sınıftan birer temsilci tayin edildi.
3) KTÜ Eczacılık Fakültesi’nden Prof.Dr. Sena Atal ile diyabet eğitimi hakkında görüşüldü.
4) Çocuk Esirgeme Kurumu ile görüşüldü. İhtiyaçları doğrultusunda ilaç ve mama yardımı
yapıldı.
5) 23.04.2014’te Güneydoğu (GAP) turu düzenlendi.
6) 14 Mayıs Etkinlikleri kapsamında odamızda “Tavla Turnuvası” düzenlendi.
7) 12.06.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim
Dalı’ndan Prof. Dr. Tangül ŞEN’in katkısıyla “Fotoyaşlanma ve Güneşten Koruyucu Ürünler” konulu
seminer düzenlenmiştir.
MUVAZAA ARAŞTIRMA KOMİSYONU :
Muvazaa işlemi gerçekte amaçlanan ve yapılan hukuka aykırı bir işlemin, görünürdeki hukuka
uygun bir işlemle gizlenmesidir. Bilindiği gibi gerçekte görünürdeki hukuka uygun işlem
yapılmamakta, hukuka aykırı işlemi gizlemek için örtü olarak kullanılmaktadır. Muvazaanın bu
özelliği nedeniyle hele de yasanın müsaade ettiği onbeş iş günü gibi bu iş için kısa sayılabilecek bir
sürede kanıtlanması oldukça güçtür.
Buna rağmen Yönetim Kurulu'muz bu dönemde bölgemiz İstanbul, İzmir, Bursa gibi çekim
merkezi olmamasına rağmen yoğunlaşan eczane açma taleplerini itina ile değerlendirmiş ve muvazaalı
eczane açma girişimlerini gerek temsilcilerimizin önemli katkılarıyla, gerekse çeşitli yollar deneyip
öğrenmiş, yasa ve yönetmelik kurallarını işleterek müsaade etmemiştir. Üç tane muvazaalı eczane
açma girişimine karşı her türlü bilgi ve belgeye ulaşmak üzere mahallindeki temsilcilerimizle beraber
özverili çalışmalar yapılıp son derece kapsamlı dosyalar hazırlamıştır. Bu hazırlıkların semerisinin bir
tanesini Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nde, bir diğerini Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü'nde, bir
diğerini de Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nde halledemeyip Ankara'da kurulan komisyona göndermiş
ve orada başarılı bir şekilde kurul aydınlatılmış ardından muvazaa kararı verilmesi sağlanmıştır.
Çalıştığımız bir yıllık dönem zarfında müracaatları muvazaalı olan hiçbir başvuruya müsaade
edilmemiştir. Bundan sonra da müsaade edilmeyecektir.
40
NÖBET KOMİSYONU
1) Tüzükte belirtilen nöbetten çıkma şartları dışında herkesin nöbet tutması sağlandı. Nöbetten
çıkmak isteyen eczacılarımızın dilekçeleri komisyonumuzca değerlendirildi. Sağlık raporuyla nöbet
tutamayacağını kanıtlayan eczacılarımız nöbet listesinden çıkarıldı.
2) Nöbet listesi hazırlama yöntemi değişmiştir. Bilgisayar ortamında son 4 senenin verilerine göre
her eczanenin farklı günlerde eşit sayıda nöbet tutması sağlandı. Akçaabat ilçesindeki eczacılarımızın
talebi üzerine nöbet listesi hazırlama görevi komisyona devredilmiştir.
3) Merkez listenin hazırlanmasında olduğu gibi Akçaabat’ta da liste son 4 senenin verilerine göre
bilgisayar ortamında excel programıyla hazırlanmıştır. Bu bölgede de sayısal eşitlik sağlanmaya
çalışılmış olup, her eczanenin farklı günlerde eşit sayıda nöbet tutması sağlanmıştır.
4) Trabzon merkeze ait nöbet listesi hazırlanırken, her eczanenin hangi bölgeye kilometre bazında
yakın olduğu esas alınarak bölgeler yeniden düzenlenmiştir.
5) 2. Bölge’de olup da 1. Bölge’ye (Meydan Bölgesi) yakın olan 6 eczane 1. Bölge’ye dâhil
edilmiş ve haksızlık ortadan kaldırılmıştır.
REÇETE KONTROL VE REÇETE DAĞITIM KOMİSYONU
1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevi’ne ait reçetelerin aylık limiti 3.000 TL
olarak belirlendi.
2) TSK reçete dağıtım limiti 1.000 TL olarak belirlendi.
3) Eritropoietin ve Darbopoietin içeren reçetelerin aylık dağıtım kotası 3.000 TL olarak belirlendi.
4) TNF Blokeri içeren reçetelerin aylık kotası 30.000 TL olarak belirlendi.
SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTE KOMİSYONU
1) 14 Mayıs Etkinlikleri kapsamında, KTÜ Eczacılık Fakültesi konferans salonunda Prof.Dr. Ecz.
Levent Üstünes “Ülkemizdeki Eczacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferans verdi. Prof.Dr.
Aziz Konukman da “Geçmişten Geleceğe Türk Ekonomisi konulu konferans verdi. (10.05.2014)
2) Geleneksel Eczacılık Balosu Novotel’de geniş katılımla düzenlendi. (10.05.2014)
3) Cephanelik Restaurant’ta, üyemiz eczacılar ve ailelerinin
düzenlendi. Anneler günü sürpriz hediyelerle kutlandı. (11.05.2014)
41
katılımıyla
1.Mangal
Şöleni
4) Forum Alışveriş Merkezi’nde “Hasta Bilgilendirme Platformu” Düzenlendi. 12 Mayıs tarihinde
başlayan ve 7 gün boyunca süren bu etkinlikte eczacının “SAĞLIK DANIŞMANI” kimliği ilk kez
eczane dışında halkla buluştu.
Bu platform hazırlanırken reklam şirketine odanın daha sonraki etkinliklerde de kullanabileceği bir
örümcek stand yaptırıldı, demirbaş listesine kaydedildi.
5) Bu platformda hastalara verilmek üzere üzerinde 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası’nın logosu
olan ıslak mendil ve E Logolu balon yaptırıldı.
6) Platformda halkı bilgilendirmek için 8 ayrı konuda “Hasta Bilgilendirme Broşürü” hazırlandı.
7) Etkinlik süresince standa gelen yaklaşık olarak 1500 vatandaşımızın kan şekeri ve tansiyon
ölçümü yapılmıştır. Ve diğer hastalıklarla ilgili danışmanlık yapıldı.
14 Mayıs 2014 Etkinliklerimiz:
SÖYLEŞİ:
“Ülkemizdeki Eczacılığın; Dünü, Bugünü ve Yarını ”
* Prof. Dr. Ecz. Levent ÜSTÜNES
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
YER: KTÜ Eczacılık Fakültesi Büyük Amfi
SÖYLEŞİ:
“Geçmişten Geleceğe Türk Ekonomisi”
* Prof. Dr.Aziz KONUKMAN
Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
YER: KTÜ Eczacılık Fakültesi Büyük Amfi
TAVLA TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİ:
1. Musa HACIOĞLU
2. Gökhan KAYA
YER: KTÜ Eczacılık Fakültesi Büyük Amfi
ECZACILIK BALOSU (NOV OTEL)
25. yılını dolduran eczacılarımıza plaket verilmiştir. (Çağla SONAT, Ergin DEĞİRMENCİ, Fatma ÇELİK,
Hacı Mehmet YAVUZ, Hakan ERBAY, Leyla VEYİSOĞLU, Rıfat YAVUZYILMAZ, Semra TURAN, Seval
BİRBEN)
42
MANGAL ŞÖLENİ (CEPHANELİK RESTAURANT)
HASTA BİLGİLENDİRME PLATFORMU (TRABZON FORUM ALIŞ VERİŞ MERKEZİ)
Bu etkinlik, Trabzon Eczacı Odası’nın ilk defa yaptığı bir etkinliktir. Hasta bilgilendirme platformunu, Trabzon
Forum Alış Veriş Merkezi’nde bir hafta süre ile düzenleme kararı alırken, üyelerimizin halkımızla mesleki
anlamda temasının çok yararlı olacağını düşünmüştük.
Ayrıca, 7 gün boyunca iki saat ara ile sabah 10:00’dan akşam 10’a kadar en az dört eczacı arkadaşımızın görev
aldığı hasta bilgilendirme platformunda kendi aralarında da çok önemli dostlukların geliştiğini sevinerek
gördük. Halkımızla temas ederken, meslektaşlarımızı biraraya getirmenin yarattığı sinerjik ortam geleceğe
yönelik yapacağımız çalışmalar için heyecan kaynağı olmuştur. Öyleki, platformu kapatacağımız gece saat 10’a
doğru bazen 20-30’un üzerinde üyemiz bir arada oluyorlardı. Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızın sevgiyle
kaynaştığı bu görüntüler bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.
43
TRABZONSPOR – GALATASARAY MAÇINDA, İKİ KALE ARKASINA “Eczacı Size En Yakın
Sağlık Danışmanıdır” görsel içerikli pankart astırılmıştır. (Katkılarından dolayı üyemiz Ecz.Ömer
Demir’e teşekkür ederiz.
44
7 GÜN SÜRE İLE 10 ADET BİLLBOARD TABELALARINA REKLAM VERİLMİŞTİR.
45
İlgili Protokoller Uyarınca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
Eritropoietin ve darbepoietin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
Eczacı Odalarınca dağıtım Protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan
kişilere ait reçeteler,
Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler
Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda
TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri,
Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler. Dağıtım kapsamına alınmıştır.
Cezaevi reçeteleri
Anti-TNF reçeteleri
Talasemi reçeteleri
Majistral reçeteleri
Eczanesi bulunmayan yerleşim yeri reçeteleri
Genel İşleyiş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hemodiyaliz solüsyonları, turlu 10.000 TL limitli
Faktör-Kan ürünleri, turlu sıralı ve 8.000 TL limitli dağıtılırken,
Eritropoietin-darbepoietin preparatlarını ihtiva eden reçeteler aylık 5.000 TL limitli,
TSK (Er-Erbaş Jandarma) reçeteleri aylık 1.000 TL limitli,
İşyeri Hekimi reçeteleri aylık 5.000 TL limitli,
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan
kişilere ait reçeteler aylık 5.000 TL limitli,
Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlara ait reçeteler aylık 5.000 TL limitli
Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler aylık 5.000 TL
limitli,
Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler aylık 5.000 TL limitli,
Cezaevi reçeteleri turlu sıralı 7.000 TL limitli,
ANTİ-TNF reçeteleri aylık 30.000 TL limitli,
46
•
•
•
•
•
Talasemi reçeteleri aylık 5.000 TL limitli,
Majistral reçeteleri aylık 5.000 TL limitli,
Eczanesi bulunmayan yerleşim yeri reçeteleri aylık 5.000 TL limitli,
2013-2014 yılında ise tarafımıza herhangi bir olumsuz durum rapor edilmemiştir. Reçete
dağıtımları yukarıda ön görülen rakamlar çerçevesinde devam etmektedir.
Sisteme sonradan dâhil olan eczacılar ilgili listenin sonuna eklenmektedir.
GENEL İSTATİSTİK
TOPLAM REÇETE SAYISI
160.275
TOPLAM REÇETE TUTARI
40.747.782,36
TOPLAM ECZANE SAYISI
448
ORTAMALA ECZANE BAŞINA
90.955
DÜŞEN REÇETE TUTARI
REÇETE TOPLAM ONAY ÜCRETİ
203.449,80
MOR VE TURUNCU REÇETELERİN GENEL DAĞILIMI
01.08.2013 – 31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
117
144.423,39
GÜMÜŞHANE
70
235.377,43
RİZE
579
3.123.076,39
TRABZON
539
8.169.029,02
TOPLAM
1.305
11.671.906,23
ERİTROPOİETİN VE DARBOPOİETİN REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
816
222.126,50
GÜMÜŞHANE
539
152.370,60
RİZE
2.711
838.541,10
TRABZON
4.894
1.596.011,06
TOPLAM
8.960
2.809.049,26
47
DİYALİZ SOLÜSYONLARI REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
30
126.802,06
GÜMÜŞHANE
108
407.938,12
RİZE
202
521.138,37
TRABZON
1.048
3.256.885,28
TOPLAM
1.388
4.312.763,83
YATAN HASTA REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
1.143
36.537,08
GÜMÜŞHANE
123
14.546,64
RİZE
3.379
117.363,71
TRABZON
1.401
92.087,52
TOPLAM
6.046
260.534,94
İŞYERİ HEKİMLİĞİ REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
R.ADEDİ
TUTAR
1.988
47.483,29
638
8.812,79
505
10.579,97
5.568
114.397,04
8.699
181.273,09
ECZANE OLMAYAN YERLEŞİM MERKEZİ REÇETESİ
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
1.534
53.927,99
GÜMÜŞHANE
93
2.946,95
RİZE
935
32.905,02
TRABZON
2.030
85.046,37
TOPLAM
4.592
174.826,33
48
S.H.Ç.E.K REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
709
13.552,56
GÜMÜŞHANE
768
41.167,09
RİZE
2.050
148.981,90
TRABZON
4.817
209.608,61
TOPLAM
8.344
413.310,16
İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI REÇETELERİ
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
TOPLAM
2.966
63.701,12
ORGAN NAKLİ REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
249
193.519,81
GÜMÜŞHANE
196
147.251,34
RİZE
636
410.586,90
TRABZON
1.875
1.323946,55
TOPLAM
2.956
2.075.304,60
TÜP BEBEK REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
18
4.580,23
GÜMÜŞHANE
13
5.005,20
RİZE
180
64.717,60
TRABZON
930
527.138,06
TOPLAM
1.141
601.441,09
49
ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
1.068
859.169,38
GÜMÜŞHANE
1.113
602.442,12
RİZE
3.042
1.850.257,98
TRABZON
8.762
5.221.077,44
TOPLAM
13.985
8.532.946,92
HARP OKULLARI, ASKERİ LİSELER,POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI, FAKÜLTE
VE YÜKSEK OKULLARDA TSK NAMINA OKUYANLAR VE ASTSUBAY YÜKSEK
OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN REÇETELERİ GENEL DAĞILIMI
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
39
938,32
45
930,65
1.597
30.963,06
2.799
69.734,69
4.480
102.566,72
YURT DIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELER
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
930
58.372,71
GÜMÜŞHANE
2.747
137.863,57
RİZE
3.885
241.494,91
TRABZON
45.210
2.747.404,77
TOPLAM
52.772
3.185.135,96
EVDE BAKIM HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN REÇETELER
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
50
TOPLAM
TSK ER-ERBAŞ REÇETELERİ
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
3347
58.550,78
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
TALASEMİ REÇETELER
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
1
3.619,83
0
0,00
2
11.152,16
10
17.640,58
13
32.412,57
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
ANTI-TNF REÇETELERİ
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
55
163.252,69
36
90.967,24
392
1.082.536,96
1.301
3.711.212,28
1.784
5.047969,17
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
MAJİSTRAL REÇETELERİ
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
1.009
34.356,22
346
15.809,07
2.997
114.433,41
6.612
288.184,67
10.964
452.783,37
ARTVİN
GÜMÜŞHANE
RİZE
TRABZON
TOPLAM
CEZAEVİ REÇETELERİ
01.08.2013-31.07.2014
R.ADEDİ
TUTAR
2.147
62.972,38
4.594
114.285,14
7.196
206.571,26
8.665
245.170,09
22.602
628.818,87
51
* Uzun yıllar değişmesi için mücadele ettiğimiz “ECZACILAR VE ECZANELER
HAKKINDAKİ KANUN” 31 Mayıs 2012 tarihinde değiştirilmiş; altı ay içinde çıkarılması
gereken yönetmelik gecikmeli olarak 12.04.2014 tarihinde aşağıdaki gibi yürürlüğe girmiştir.
12 Nisan 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28970
YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczanelerin özellikleri ve eczacılık
hizmetlerinin yürütülmesine dâir usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanuna göre açılmış ve açılacak eczaneler ile eczacılık hizmetlerini ve eczacıları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6197 sayılı Kanunun 5 inci, 20 nci ve geçici 4 üncü maddesi ile
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız dükkân: Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya işyeri olarak
kaydedilmiş mekânı,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
52
c) Eczacı: Eczacılık fakültesi veya Eczacılık Mektebi’nden mezun olmuş ya da Kanuna göre yabancı
okullardaki eğitiminin yeterliliğini ispat ve tescil ettirmiş, eczacılık faaliyetlerini yürütmeye yetkili
sağlık meslek mensubunu,
ç) Eczacılık: Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik
kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması;
ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve maliyeti
bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç
kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin
yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetini,
d) Eczane: Bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde, Kanuna göre açılmış sağlık hizmeti sunan
sağlık kuruluşunu,
e) Eczacı odası: 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince kurulmuş
bölge eczacı odalarını,
f) Farmakope: Avrupa Farmakopesini,
g) Geleneksel bitkisel tıbbi ürün: Bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce
Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır
kullanılmakta olduğu bibliyografik olarak kanıtlanmış; terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, hekimin
teşhis için denetimi ya da reçetesi ya da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmış ve
amaçlanmış olan, geleneksel tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan, sadece spesifik olarak
belirlenmiş doz ve pozolojiye uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen uygulanan veya inhalasyon
yoluyla kullanılan ürünleri,
ğ) Gıda takviyeleri: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein,
karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya
fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve
benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil,
tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda
hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,
h) Coğrafi yer numarası (GLN): İlaç takip sistemi içinde üretim yerleri, ithalatçı firmalar, ecza depoları
ve eczaneleri tanımlamak üzere kullanılan ve esasları Kurumca belirlenen global yer tanımlayıcı
numarayı,
ı) Hizmet puanı: İlçede veya ilçelerde çalışılan yıl ile o ilçe veya ilçelere sosyo-ekonomik gelişmişlik
düzeyine göre verilen katsayının çarpımı sonucu elde edilen puanı,
i) Homeopatik tıbbi ürün: Farmakopede tanımlanan üretim usûlleri uyarınca homeopatik stok olarak
adlandırılan maddelerden hazırlanan herhangi bir tıbbi ürünü,
53
j) İl/İlçe sağlık müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe sağlık müdürlüklerini,
k) İkinci eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının yanında reçete
sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olan veya isteğe bağlı olarak bu kriterlere
tâbi olmaksızın da çalışabilecek eczacı veya eczacıları,
l) İlaç: Hastalığı teşhis ve/veya tedavi etmek veya önlemek ya da bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek,
düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana ve hayvana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı
etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,
m) İlaç Takip Sistemi (İTS): İlaçların üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri her noktadan
alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere Kurum tarafından yürütülen sistemi,
n) İlçe katsayısı: İlçelere sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre sınıflandırma yapıldıktan sonra
verilen katsayıyı,
o) Kanun: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu,
ö) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere
kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
p) Kimyevi madde: Doğal hâlde bulunan veya işlem neticesi ortaya çıkan her türlü element, bileşik ya
da atıkları,
r) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
s) Majistral ilaç: Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu formüle göre
hazırlanan ilacı,
ş) Mesul müdür: Serbest eczanede, hastane eczanesinde, ecza deposunda, ilaç üretim tesisinde,
kozmetik imalathanesinde veya ilaç AR-GE merkezinde görev yapan sorumlu eczacıyı,
t) Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar: Belli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek
amacıyla özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbi gözetim altında kullanılacak olan alışılmış
gıda maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli besin öğelerini veya metabolitlerini
vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vücuttan atma kapasitesi sınırlı,
zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar ya da diyet yönetimleri, yalnızca normal diyetin
modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte kullanımı ile sağlanmayan kişiler
için hazırlanmış gıda maddelerini,
u) Takas: Serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişim işlemi,
ü) Tıbbi malzeme: Tıbbi veya şahsi sağlık ve hijyen amaçlı olarak kullanılan malzemeleri,
54
v) Yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup
mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak
için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest
eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacıyı,
y) Yerleşim birimi: Merkezi idarenin ilçe kademesinden küçük yerleşim yerini,
z) Yerleştirme puanı: Eczacıların, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile hizmet puanının toplamı
sonucu tespit edilen puanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eczacılar
Eczacılık yapabilecek olanlar
MADDE 5 – (1) Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı
olmak şarttır. Serbest eczaneler ancak bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde açılabilir. Türkiye
Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için Kanunun 2 nci maddesinde sayılan şartları haiz
olmak gerekir.
Eczacının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Eczacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı
ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik tipte ilaçların
hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlar.
b) İlacın analizlerini yapar.
c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimini
sağlar.
ç) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlar.
d) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların bildiriminin
yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütür.
e) Kozmetik imalathanesi, ilaç AR-GE merkezi, ecza deposu gibi müesseseleri açabilir veya bu tür
resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.
Eczacının sorumlulukları
55
MADDE 7 – (1) Eczacının sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemeleri
güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur, bunlar hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa
sahip olmasını sağlar.
b) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir
şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi,
taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye
indirilmesi
için
gerekli
tedbirlerin
alınması
hususlarında
farmakovijilans
çalışmalarının
yürütülmesinde mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir.
c) İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile uyumlu ve
güvenli olmasını sağlar.
ç) Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksinimlerine uygun,
güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir.
d) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum
ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.
e) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergiler. Hastanın veya
faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korur. Akılcı ilaç kullanımını sağlayarak bireyin sağlıklı
olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışır.
f) Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol alır ve kamu
kurum ve kuruluşlarına yardımcı olur.
g) Sahip ve mesul müdürü olduğu eczanedeki, eczane çalışanları ve eczacılık fakültesi stajyerlerinin
görev dağılımlarını gerçekleştirir, çalışmalarını denetler ve koordine eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eczane Açılması, Nakli ve Devrine İlişkin Usûl ve Esaslar
Eczane açılmasına ilişkin kriterler
MADDE 8 – (1) Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye
bir eczane olacak şekilde düzenlenir.
(2) Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.
(3) Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına
müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanenin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir.
56
(4) Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken, Kalkınma Bakanlığından alınan verilere göre
belirlenen ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu
sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini
sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden
fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora
yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl
sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.
(5) Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında
düşürülür.
(6) Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları Türkiye
İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenir ve yılda en az iki kez
Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir.
(7) Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin
naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır.
İlk başvuru ve yerleştirme
MADDE 9 – (1) Eczane açmak isteyen eczacılar, Kurum tarafından ilân edilen yerler için ilân
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ikinci fıkrada belirtilen belgeleri eklemek suretiyle elektronik
ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda en fazla yirmibeş tercih yapılabilir. Başvuru evrakının
eksik olması hâlinde başvuru talepleri işleme alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar
hakkında kanunî işlem yapılır.
(2) İlk başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir;
a) T.C. kimlik numarası,
b) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,
c) Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,
d) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları
Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,
e) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az bir yıl yardımcı
eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
f) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini
yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu.
57
(3) Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yerleştirme puanları
hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme
işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı
kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde
Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile kura çekilir ve kura sonucuna
göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma
iletilir ve Kurumun verdiği karara göre işlem yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne
bildirilir. Kurumun resmî internet sitesinde de ilân edilir.
(4) Boş kalan yerler için Kurum tarafından otuz gün içinde ikinci yerleştirme yapılır.
Eczane açılması için gerekli belgeler
MADDE 10 – (1) Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar, ilân tarihinden itibaren en
geç altmış gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik olarak girilen belgelerin asılları ile aşağıdaki
belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.
a) Eczacı odası kayıt belgesi,
b) Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi ile eczacılık
ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı odasının hazırlayacağı rapora istinaden il sağlık
müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor,
c) Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti.
(2) Mücbir sebep olmaksızın süresinde başvuruda bulunmayan veya eksik evrak teslim eden eczacı,
yerleştirmeden doğan eczane açma hakkını kaybeder ve bir sonraki Kurum ilânında yerleştirme
başvurusunda bulunamaz.
(3) Başvurunun il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına bildirilmesinden sonra açılması
düşünülen eczane ve eczacı ile ilgili olarak bölge eczacı odası tarafından 11 inci madde hükümlerine
göre muvazaa değerlendirmesi yapılır.
(4) Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince herhangi bir kritere tâbi olmaksızın eczane açma,
nakletme ve devretme hakkını hâiz eczacılar ile eczane devir alacak olan eczacıların, bu haklarını
kullanırken Kurum tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmez. Bu eczacılar,
Kurum tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin
açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederler. Eczacının Kanunun geçici 3 üncü
maddesi gereğince eczane açma, nakletme ve devretme hakkının olup olmadığı Kuruma ait sistemden
doğrulanır.
Muvazaa değerlendirmesi
58
MADDE 11 – (1) Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına tebliğinden
itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazırlanan muvazaa değerlendirme
raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü
yetkililerince muvazaa konusunda oda raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten
itibaren on iş günü içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının verdiği rapor ile il sağlık
müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, il sağlık müdürünün
başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan
Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda
mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Türk
Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından
değerlendirme yapılır. Kurumca verilecek nihai karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Komisyonların
teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir.
Ruhsatname düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilân edilen yerleştirme neticesine göre
yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli harçların ilgili
tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe onaylandıktan sonra
eczacıya verilir. Düzenlenen ruhsatnameler her ayın sonunda düzenli olarak Kuruma ve Türk
Eczacıları Birliğine bildirilir.
(2) Düzenlenen ruhsatnameler en geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından mücbir sebepler
haricinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir.
(3) Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar Kurum tarafından çözümlenir.
İşyeri ruhsatı alınmasının mecbûri olmaması
MADDE 13 – (1) Ruhsat düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve
belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Herhangi bir Kurum veya Kuruluştan kayıt veya onay belgesi
aranmaz.
Eczacının eczanede bulunma zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve
yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir.
(2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı
veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta
ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da
yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı,
yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder.
59
Mesul müdür atanması
MADDE 15 – (1) Hastalık veya sair mazeretlerle eczacının, eczanesinden ayrılış müddeti on beş günü
aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini gerekir. Aksi takdirde eczane kapatılır.
(2) Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar askerlik
hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince; milletvekili,
belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe
eczaneye bir mesul müdür atar.
(3) Yüksek lisans ve doktora eğitimini çalışma saatleri dışında yaptığına dair belgeleri il sağlık
müdürlüğüne ibraz edenler bakımından mesul müdür atanması gerekmez. Bu hükmün yürürlüğe
girdiği tarihte yüksek lisans ve doktora eğitimine hak kazanmış bulunanlar bakımından mesul müdür
atanması zorunlu değildir.
İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar
MADDE 16 – (1) Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan
serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon
Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her
yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk
Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.
(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne
bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık
müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü
yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre
sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır.
(3) Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en
az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest
eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı
olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine
getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü veya eczacı odası tarafından yapılan
denetimlerde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti hâlinde
çalışılan süre dikkate alınmaz.
(4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi
hâlinde öncelik tanınır.
60
b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması hâlinde
bölge eczacı odasına başvurur. Eczacı odası müracaat sırasını dikkate almak suretiyle (c) bendindeki
bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğüne
bildirir.
c) Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, yıllık satış hasılat durumları ile
yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları Kuruma ve ilgili eczacı odasına bildirilir. Kurumca
belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması hâlinde yardımcı eczacı
çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi
tarafından tercih hakkı kullanılır.
ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.
d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık
müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir.
e) Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya
alınır.
(5) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç
katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.
Eczanelerin tâbi olduğu hükümler
MADDE 17 – (1) Serbest eczanelerin açılmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendinde belirtilen eczaneler ile içindeki
hastaya hizmet vermek üzere üniversite hastanelerinde bulunan eczanelerin açılmasına il sağlık
müdürlüğü tarafından usûlüne göre izin verilir ve bu durum Kuruma bildirilir. Bu eczanelerin bir
diplomalı mesul müdür eczacının idaresinde bulunması şarttır.
Eczanenin devri
MADDE 18 – (1) Bir eczanenin başka bir eczacıya devri işlemleri, il sağlık müdürlüğünce
görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir tutanak ile yapılır.
Eczanenin nakli
MADDE 19 – (1) Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mevcut eczane yeni
eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur. Aynı il içindeki nakillerde yeni
ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eczane Yerleri ve Bölümleri
61
Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri
MADDE 20 – (1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven
altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35
metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo
hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ruhsat almış
eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması
uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem
yapılır.
(2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması
gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış
eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.
(3) Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.
Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler
sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini
belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici
yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
(4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız
dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında
açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması
zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış
eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.
(5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu
kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı
ile bağlantısı olamaz.
(6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay
temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.
(7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak
eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca
soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem
takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı
sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması
gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.
(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç
olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest
eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.
62
Laboratuvar kısmı
MADDE 21 – (1) Majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, galenik preparatlar ve
droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise renkli şişelerde ayrı bir dolapta
bulundurulur.
(2) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer ve mikrobiyolojik
bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler, ayarları
bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazilerin ilgili kurumdan
her iki yılda bir kontrol belgesinin alınması zorunludur.
(3) Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.
Zehirli maddelere ait dolaplar
MADDE 22 – (1) Bütün zehirli maddeler, Farmakopeye göre ayrılarak ayrı dolaplarda bulundurulur.
Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine “şiddetli zehirler” diğeri ise yeşil renkte ve
üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılır. Bu dolapların her zaman kilitli bulundurulması
ve anahtarının eczane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu dolaplara konulacak zehirlerin
cinsine göre içerisine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı veya yeşil etiketlere isimleri yazılır.
Ayrıca “şiddetli zehir” veya “ayrı bulundurulacak zehir” ibaresi yazılı etiketler yapıştırılır. Kırmızı
reçeteye tâbi ilaçlar çelik kasada saklanır.
Tadilat ve inceleme
MADDE 23 – (1) Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar eczacı odasının
da görüşü alınarak il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.
(2) Tadilat otuz günü geçemez ve il sağlık müdürlüğünce eczane hizmetinin sunumu açısından gerekli
görülmesi hâlinde bu sürede ruhsat askıya alınır.
Teknik imkanlar
MADDE 24 – (1) Eczanelerin, hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulundukları yerdeki
aydınlatma, su, telefon ve internet gibi altyapı ve kaynakları kullanmaları zorunludur.
Eczane ismi, levhası ve vitrini
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin
isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.
(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları
içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından
standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.
63
(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından
belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı
levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi
haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya
ilân yapıştırılamaz.
Nöbetçi eczane levhası
MADDE 26 – (1) Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini
dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri
gerekir.
(2) Eczanelerin gece nöbeti hizmeti verirken kapılarının kapalı tutulması hâlinde kapılarında zil
bulundurması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eczane Hizmetleri
İlaç takip sistemi
MADDE 27 – (1) Beşerî ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir.
Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara
iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç
takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. Bu kayıtlara ilişkin esaslar Kurumca belirlenir.
Kabul edilebilecek reçeteler
MADDE 28 – (1) Reçetelerde hastanın adı, soyadı, hastalığın tanısı ile hekimin adı soyadı, unvanı,
diploma tescil numarası ile görev yerinin yer alması ve reçetelerin hekim tarafından imzalanmış olması
gerekir.
(2) Eczanelerde kabul edilecek reçeteler aşağıda belirtilmiştir:
a) Normal reçete,
b) Takip edilmesi gereken ilaçların yazıldığı özel reçeteler,
c) Elektronik reçete,
ç) Güvenlik önlemlerini belirtir formlarla beraber verilmesi gereken ilaçların yazıldığı kısıtlanmış
reçeteler.
(3) Eczanelerde yalnızca hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve ziraat mühendisi tarafından yazılan
reçeteler kabul edilir.
64
(4) İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul
edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Hekimlerin elektronik ortamda yazarak
bunu güvenli elektronik imza ile imzalamalarıyla gerçekleşen elektronik reçeteler ile eczacı odalarınca
dağıtımı yapılan reçete grupları bu hükmün dışındadır.
(5) Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar,
hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz;
simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya
yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu madde hükmü gereği il sağlık
müdürlüğü tarafından, şikâyet veya eczacı odasının bildirimi üzerine şikâyete konu taraflar ile Sosyal
Güvenlik Kurumu veya diğer kurum veya kuruluşlar nezdinde tespit işlemi yapılarak Kanunun 24
üncü maddesine göre işlem yapılır.
Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri
MADDE 29 – (1) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar, elektronik imza ile imzalanmış elektronik reçete
haricinde ancak özel reçetelerine yazılması hâlinde verilebilir. Bu reçeteler sahibine geri verilmez.
Tekrarında yeni reçete getirilmesi gerekir.
Reçeteler üzerindeki işlemler
MADDE 30 – (1) Hazırlanan reçeteler, eczane mesul müdürü veya ikinci eczacı tarafından imzalanıp
tarih konularak eczane kaşesi ile mühürlenir. Elektronik reçeteler bu hükmün dışındadır.
(2) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara mahsus reçeteler hastaya geri verilmez. Bir nüshası eczanede
saklanır. Kurum tarafından yapılacak düzenlemelere göre işlem yapılır.
(3) Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tâbi ilaçların reçeteli olmak kaydıyla elden yapılan
satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, ilaç takip sistemine
kaydedilmesi ve kayıtların eczanede saklanması zorunludur.
Majistral ilaçlar, etiket ve ambalaj
MADDE 31 – (1) Majistral ilaçların ambalajına düşmeyecek şekilde etiket yapıştırılır. Bu etiketler
üzerine eczanenin, doktorun ve hastanın isimleri ve ilacın kullanılış şekli yazılır.
(2) Dahilen kullanılacak ilaç etiketleri beyaz, haricen kullanılacak ilaç etiketleri kırmızı renkli olur.
(3) Eczanelerde hazırlanacak majistral ilaçlar, hiç kullanılmamış, yeni ve uygun ambalajlara konulur.
Majistral ilaçlarla ilgili reçeteler
65
MADDE 32 – (1) Eczanelerde hazırlanmak üzere bırakılan reçeteler de dâhil olmak üzere tüm
reçetelerin, yazan hekim ile sahibi olan hastadan veya hastanın yakınından başkasına gösterilmesi ve
aslının veyahut kopyasının verilmesi yasaktır.
Danışmanlık hizmetleri
MADDE 33 – (1) Eczanelerde, eczacının görev ve sorumlukları çerçevesinde, ilaç kullanımı
konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar Kurumca belirlenir.
Eczanelerin çalışma düzeni
MADDE 34 – (1) Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki
eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan
yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık
kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni
MADDE 35 – (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri
ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup tutulmayacağı,
nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı
belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında
ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya
konulur.
(2) Geceleri kapalı olan alışveriş merkezlerindeki eczaneler nöbetten muaf tutulur. Uluslararası uçuşa
açık olan havaalanları içinde yer alan eczaneler, eczane çalışma gün ve saatleri dışında da 24 saat açık
olabilirler. Bu durumda biri eczanenin sahibi olmak kaydıyla her 8 saat için bir eczacı bulundurulması
zorunludur.
(3) Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları
Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi
kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca
nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân
edilir.
(4) Nöbetçi eczaneler tarafından, haksız rekabete yol açacak şekilde ilân yapılamaz.
(5) Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak
eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine
getirmesi zorunludur.
Çalışma kıyafeti
66
MADDE 36 – (1) Eczane sahip ve mesul müdürü ile diğer personelin çalışma esnasında beyaz önlük
giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde ad ve soyadı belirtilmesi zorunludur.
Eczane çalışanları
MADDE 37 – (1) Eczanelerde çalışan personel, eczane mesul müdürünün sorumluluğu altında çalışır.
Çalışanların personel defterine kaydı zorunludur.
Eczanelerde staj
MADDE 38 – (1) Eczacılık fakültesi öğrencilerinden eczanelere staj görmek üzere kabul edilenlerin
giriş ve çıkışları, özel bir deftere kaydedilir. Staj sonunda, çalıştıkları süreyi ve yaptıkları çalışmaları
belirleyen belge, öğrencinin fakültesine gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ecza ve Kimyevi Maddeler
Ecza maddelerinin özellikleri ve sorumluluk
MADDE 39 – (1) Eczanelerde bulunan bütün eczanın Farmakopedeki özelliklere uygun olması şarttır.
Bu hususlardan eczanenin sahip ve mesul müdürü sorumludur.
Ecza maddelerinin saklanması
MADDE 40 – (1) Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri, hazır ilaçlar, aşı ve serumlar, Farmakopedeki
özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak gerektiği gibi saklanır. Bu
sebeple eczane ortamının sıcaklık ve neminin saklama şartlarına uygun olması gerekir.
(2) Brom, iyot, asit, alkalen gibi etiketleri bozan malzemelerin bulunduğu şişelerin etiketlerinin,
çıkmayacak ve bozulmayacak şekilde olması gerekir. Bozulan ve kirlenen etiketler yenilenir. Kimyevi
maddelerin ambalajları üzerinde parti numarası, imal ve son kullanma tarihi, üretim yeri ve saklama
koşulları belirtilir.
(3) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,
eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri ve veteriner biyolojik
ürünler hariç veteriner tıbbi ürünlerin birbirini etkilemeyecek şekilde ayrı dolaplar içinde tutulması
gerekir.
Miadlı ilaçlar ve sorumluluk
MADDE 41 – (1) Eczane sahip ve mesul müdürü, ilaçların miadını düzenli olarak kontrol eder.
Bozulan ve miadı geçen ilaçları imha edilmek üzere satıştan kaldırması, ayrı bir alanda saklaması
gerekir.
67
(2) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü
tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık
müdürlüğü, eczacı odası ve vergi dairesi yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası
ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır.
Eczaneden satışı yapılacak ürünler
MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:
a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,
b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.
(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:
a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,
ç) Kozmetik ürünler,
d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma
bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar.
(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla
başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.
(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân
edilir.
(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere
giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde
faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.
İnternetten satış yasağı
68
MADDE 43 – (1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet
veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.
(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.
Eczanelerde bulundurulması mecburi ürünler
MADDE 44 – (1) Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Kurumca
iki yılda bir hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduğu sürece her
eczanede bulunması mecburidir. Bu hususlara riayet etmeyen eczacılar hakkında il sağlık
müdürlüğünce Kanunun 45 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eczanelerin Denetimi ve Kapatılması
Eczane defter ve kayıtları
MADDE 45 – (1) Eczanede satışı yapılan tüm ilaçlar elektronik ortamda kaydedilir. Bu kayıtlar
denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanır.
(2) Eczanelerde teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri tutulur. Defterler eczacıların bağlı
oldukları eczacı odalarından temin edilir ve eczacı odalarına tasdik ettirilir.
Denetime yetkili olanlar
MADDE 46 – (1) Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri veya sağlık müdürlüğü tarafından
görevlendirilecek eczacı tarafından yapılır. Sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ilde görev
yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek kamu eczacısı tarafından denetim yapılır.
Denetimin şekli
MADDE 47 – (1) Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde
denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine
uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.
(2) Yapılan denetim sonucu eksiklik tespit edilmesi hâlinde, eczacıya en fazla on iş günü süre verilerek
eksikliklerin giderilmesi istenir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği hususunda
yerinde tekrar denetim yapılır. Eksikliklerin giderilmemiş olması hâlinde eczacıya ihtâren beş iş günü
ek süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda Kanunun 45 inci
maddesine göre işlem yapılır.
(3) Eczanede tespit edilen eksiklik ya da mevzuata aykırılıkların, ceza uygulamasına rağmen bir
sonraki denetimde giderilmemesi hâlinde eksiklik tamamlanıncaya kadar ruhsat askıya alınır.
69
Eczanenin kapatılması
MADDE 48 – (1) Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde dilekçe ve ruhsatnamesi ile il
sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. İl sağlık müdürlüğü tarafından, ilaçlara yapılan işlemler ve
eczanede ilaç bulunmadığı tespit edildikten ve eczane levhaları indirtilerek eczane vasfını yitirdiği
tutanak altına alındıktan sonra ruhsatname iptal edilir.
(2) Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da şartları taşımadığının
anlaşılması hâlinde, il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin ruhsatnamesi birinci fıkrada belirtilen
şekilde iptal edilir. Eczacı tarafından, ruhsatnamenin iade edilmemesi veya eczacıya ulaşılamaması
hâlinde ruhsatname dip koçandan iptal edilir.
(3) Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz.
Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, eczane açma yasağı hepsi hakkında uygulanır.
Bu eczacılar beş yıl süre ile eczane açmak için başvuruda bulunamaz.
(4) Eczanenin, il sağlık müdürlüğü tarafından muvazaa hariç herhangi bir nedenle kapatılmasına karar
verilmesi hâlinde, Kanunda başka bir süre öngörülmeyen hâllerde tasfiye işlemleri yapılabilmesi için
eczacıya altmış güne kadar süre tanınır. Muvazaa sebebiyle kapatma hâlinde ise kapatma işlemi derhal
uygulanır.
Eczanenin kapalı tutulması
MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere
istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Bunun için eczane ruhsatnamesi
geçici olarak il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Varsa eczanede bulunan ilaçlar saklama şartlarına
uygun bir şekilde muhafaza edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık geçici kapatma süresi sona ermeden
önce tekrar devam edeceğini beyan etmesi durumunda eczane olacak yerin kontrolünden sonra
ruhsatnamesi iade edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde yeniden düzenlenir. Bu durumdaki
eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki nüfus kriteri uygulanmaz.
(2) Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hâllerde, il sağlık müdürlüğünce eczaneye bir mesul müdür
atanıncaya kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eczacılığa ilişkin kılavuzlar
MADDE 50 – (1) Eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını, sürekliliğini ve iyi
eczacılık uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak maksadı ile Kurum tarafından kılavuz veya
benzeri kılavuzlar hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
70
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 51 – (1) 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve
Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut eczaneler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatnamesi almış
eczacılar ile eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere yapılmış başvuruları henüz
sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükmü hariç
olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi dört ay içerisinde
yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol
ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
71
YENİ YÖNETMELİK VE YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
*Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12.04.2014 tarih ve 28970 Sayılı Resmi Gazete'de
yayımlandı.
*T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 23.08.2014 tarihli ve 29097
sayılı Resmi Gazete’de Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlanmıştır.
Yapılan değişiklikler şu şekildedir:
MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüphesi bulunması halinde de muvazaa değerlendirmesi
Yönetmelik hükümleri ve Kurumca belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri,
eczanenin açılacağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri, sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek
eczacı, sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve
kuruluşlarda görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya resmi tabip
tarafından yapılır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.
HAYSİYET DİVANI ÇALIŞMALARI
Odamız Haysiyet Divanı bu dönem içinde 3 kez toplanarak, Yönetim Kurulu Tarafından sevk
edilen 1 dosyayı incelemeye almıştır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir işlem yapılmamasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’na gönderilen 2 dosyanın 1 tanesi Odamıza
iade edilmiş, 3 (üç) gün meslekten men cezası verilen diğer dosya ise Türk Eczacıları Birliği Yüksek
Haysiyet Divanınca onaylanmıştır.
72
T RA BZ ON EC ZA CI ODA SI
2 01 4 M İ ZA NI
AY ARALIĞI : 01.08.2013 - 31.07.2014
HESAP
100 KASA
102 BANKALAR
102.020 Zıraatbankası - 39249990/5001
102.040 İşbankası - 0300775
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER (POS)
108.001 Pos
120 ÜYELERDEN ALACAKLAR
120.001 Üyelerden alacaklar
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
136.001 Teb Sözleşme Alacağı
153 BASILI KAĞITLAR
153.002 Uyuşturucu defteri
153.003 Personel defteri
153.004 Teftiş defteri
153.005 Stajyer defteri
153.006 TBMM sözleşmesi
153.008 Jandarma sözleşmesi
153.009 Milli Savunma Bakanlığı sözleşmesi
153.010 Sahil Güvenlik sözleşmesi
153.011 Adalet Bakanlığı sözleşmesi
153.020 İşbankası sözleşmesi
153.021 Psikotrop defteri
153.032 Acıbadem Sigorta sözleşmesi
153.035 Psikotrop ecza deposu defteri
153.066 SGK Tıp sözleşmesi
153.154 Dönembaşı mal mevcudu
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
159.006 Sözenler Ltd.
250 ARAZİ VE ARSALAR
250.001 2008 yılı
250.001.001 Otopark
252 BİNALAR
252.001 Oda binası (k.kaya) - 2002
252.001.001 Alış değeri
252.001.002 Tadilat giderleri
252.003 Oda binası (i.paşa) - 2010
252.003.001 Alış değeri
252.003.002 Tadilat giderleri
254 TAŞITLAR
254.001 2006 yılı
254.001.001 61.TC.812
BORÇ
ALACAK
BORÇ
72.989,81
376.336,82
367.152,12
9.184,70
169.050,00
174.552,88
174.552,88
39.695,11
39.695,11
15.426,64
15.426,64
197.726,75
600,00
875,00
875,00
1.000,00
650,00
5.230,00
2.500,00
300,00
9.200,00
6.700,00
1.350,00
40,00
750,00
161.500,00
6.156,75
20.000,00
20.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
1.041.741,00
318.931,60
19.097,17
299.834,43
722.809,40
360.000,00
362.809,40
42.085,00
42.085,00
42.085,00
ALACAK
67.409,43
248.509,68
244.973,84
3.535,84
169.050,00
157.508,39
157.508,39
39.695,11
39.695,11
15.221,69
15.221,69
1.150,00
73
1.050,00
50,00
50,00
BORÇ
BAKİYE
ALACAK
BAKİYE
BORÇ
BAKİYE
5.580,38
127.827,14
122.178,28
5.648,86
ALACAK
BAKİYE
17.044,49
17.044,49
204,95
204,95
196.576,75
600,00
875,00
875,00
1.000,00
650,00
5.230,00
1.450,00
250,00
9.150,00
6.700,00
1.350,00
40,00
750,00
161.500,00
6.156,75
20.000,00
20.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
1.041.741,00
318.931,60
19.097,17
299.834,43
722.809,40
360.000,00
362.809,40
42.085,00
42.085,00
42.085,00
255 DEMİRBAŞLAR
255.001 1999 yılı
255.002 2000 yılı
255.003 2001 yılı
255.004 2002 yılı
255.005 2003 yılı
255.006 2004 yılı
255.007 2005 yılı
255.008 2006 yılı
255.008.001 Televizyon
255.008.002 Kamera sistemi
255.008.003 Arçelik buzdolabı
255.009 2007 yılı
255.009.001 Koltuk döşemesi
255.009.002 Web tasarı
255.009.004 Prınter HP Officejet
255.009.005 Bilgisayar
255.010 2008 yılı
255.010.001 Bilgisayar programı (mega)
255.011 2009 yılı
255.011.001 Fotokopi makinası
255.011.002 Toshiba dizüstü bilgisayar
255.011.003 Bilgisayar programı
255.011.004 Bilgisayar 3 adet
255.011.005 Bilgisayar ve dananımı
255.012 2010 yılı
255.012.001 Telefon santrali
255.013 2012 yılı
255.013.001 Destech bilgisayar (15.02.12/37203 fat)
255.013.002 Büro mobilyaları 05.05.2012/270223
255.013.003 İthal dokuma halı
255.014 2014 yılı
255.014.001 Sandalye - 20 adet
264 ÖZEL MALİYETLER
264.001 2007 yılı
264.002 2009 yılı
320 BORÇLAR
320.001 TEB
320.005 Üçyıldız Ticaret Ltd.
321 BORÇ SENETLERİ
321.001 İleri vadeli çekler
335 PERSONELE BORÇLAR
335.011 Ahmet Düzgün
335.012 Ayşem Kurnaz
335.014 Atilla Yılmaz
340 ALINAN AVANSLAR
340.001 Hatice Gençoğlu
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360.001 Stopajlar
94.738,47
3.776,14
17,50
2.550,00
9.306,62
1.092,86
1.604,80
15.173,90
1.274,97
600,00
674,96
0,01
5.562,90
944,00
3.068,00
550,85
1.000,05
1.298,00
1.298,00
14.718,56
2.500,00
1.935,57
1.982,40
5.730,48
2.570,11
2.006,00
2.006,00
34.963,82
9.316,56
18.711,26
6.936,00
1.392,40
1.392,40
13.159,17
3.000,15
10.159,02
31.939,09
30.546,69
1.392,40
40.760,00
13.423,56
15.773,22
11.563,22
14.178,10
14.178,10
74
1.392,40
1.392,40
1.392,40
32.089,09
30.696,69
1.392,40
100.000,00
100.000,00
46.133,65
15.083,54
17.935,05
13.115,06
1.003,00
1.003,00
15.446,76
15.446,76
93.346,07
3.776,14
17,50
2.550,00
9.306,62
1.092,86
1.604,80
15.173,90
1.274,97
600,00
674,96
0,01
5.562,90
944,00
3.068,00
550,85
1.000,05
1.298,00
1.298,00
14.718,56
2.500,00
1.935,57
1.982,40
5.730,48
2.570,11
2.006,00
2.006,00
33.571,42
9.316,56
17.318,86
6.936,00
1.392,40
1.392,40
13.159,17
3.000,15
10.159,02
150,00
150,00
100.000,00
100.000,00
5.373,65
1.659,98
2.161,83
1.551,84
1.003,00
1.003,00
1.268,66
1.268,66
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
361.001 SSK primleri
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
380.003 Afet fonu
380.005 Yardımlaşma sandığı yıllık aidatı
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570.571 Geçmiş yıllar faaliyet sonuçları
580 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI
580.001 2012-2013 dönemi
600 BASILI KAĞIT VE HİZMET SATIŞLARI
600.002 Reçete kayıt defteri
600.003 Psikotrop defteri
600.004 Uyuşturucu defteri
600.005 Personel defteri
600.006 Teftiş defteri
600.007 Stajyer defteri
600.008 Uyuşturcu ecza deposu defteri
600.009 Staj defteri ecz.çalışanı
600.010 Adalet Bakanlığı sözleşmesi
600.012 Reçete kayıt defteri A4 formu
600.013 Psikotrop ecza deposu defteri
600.015 Acıbadem Sağlık Sözleşmesi
600.016 SGK sözleşmesi
600.052 İşbankası sözleşmesi
600.068 Farmakope kitabı
600.083 TEB Sözleşme gelirleri
600.084 İşbankası Oda payı
600.117 TBMM Sözleşmesi
600.118 Milli Savunma Bakanlığı sözleşmesi
600.123 Sahil Güvenlik sözleşmesi
600.127 Jandarma sözleşmesi
601 ÜYELİK GELİRLERİ
601.001 Oda yıllık aidatı
601.002 Oda giriş aidatı
601.005 Kimlik kartı
601.014 Bağış ve yardımlar
601.022 Genel kurula katılmama
601.024 Oda giderlerine katılım payı
601.027 Haysiyet divanı cezası
601.036 Afet fonu
601.050 Yardımlaşma sandığı yıllık aidatı
601.055 Yardımlaşma sandığı giriş aidatı
601.056 Yardımlaşma sandığı - bağımlı
601.057 Yardımlaşma sandığı - bağımsız
601.058 Yardımlaşma sandığı - eski borçlar
601.073 Eczane açma / nakil harcı
601.079 Bina katkı payı
601.116 Eczacılık balo yemeği
602 DİĞER GELİRLER
19.806,98
19.806,98
22.100,01
22.100,01
1.346,09
894,68
451,41
1.088.400,76
1.088.400,76
29.889,98
29.889,98
67.740,24
5.113,46
114,39
17.316,03
40.910,35
1.610,14
115,63
232,74
2.327,50
75
2.293,03
2.293,03
1.346,09
894,68
451,41
1.088.400,76
1.088.400,76
29.889,98
29.889,98
273.433,63
240,00
2.550,00
1.380,00
1.490,00
1.660,00
1.540,00
300,00
6,00
9.150,00
90,00
1.300,00
40,00
160.500,00
6.400,00
1.360,00
68.121,45
10.756,18
300,00
2.150,00
250,00
3.850,00
344.585,42
29.654,87
335,82
10,00
4.100,00
3.826,08
223.528,22
443,04
17.316,03
40.910,35
1.610,14
115,63
232,74
2.327,50
11.300,00
6.500,00
2.375,00
67.500,00
273.433,63
240,00
2.550,00
1.380,00
1.490,00
1.660,00
1.540,00
300,00
6,00
9.150,00
90,00
1.300,00
40,00
160.500,00
6.400,00
1.360,00
68.121,45
10.756,18
300,00
2.150,00
250,00
3.850,00
276.845,18
24.541,41
221,43
10,00
4.100,00
3.826,08
223.528,22
443,04
11.300,00
6.500,00
2.375,00
67.500,00
602.020 Kira gelirleri
649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
649.010 5510 sk.doğan indirim (sgk)
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.001 Elektrik ve su giderleri
770.002 Kırtasiye giderleri
770.003 Haberleşme giderleri
770.004 Posta giderleri
770.005 Duyuru ve ilan giderleri
770.006 Noterlik giderleri
770.008 Temsil ve ağırlama giderleri
770.010 Seyahat giderleri
770.012 Büro giderleri
770.013 Bakım ve onarım giderleri
770.015 Sigorta poliçeleri
770.017 14 Mayıs etkinlikleri
770.018 Bağış ve yardımlar
770.020 Taşıt giderleri
770.022 Vergi resim ve harçlar
770.028 Danışmanlık hizmetleri
770.033 Kira giderleri
770.050 Personel ücret ve giderleri
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780.001 İşbankası - 0300775
780.005 Ziraatbankası - 39249990/5001
TOPLAM :
67.500,00
4.200,96
4.200,96
1.446,98
210.884,74
4.060,00
2.094,24
10.304,62
4.016,69
6.065,59
960,94
2.374,38
17.909,43
1.446,98
1.275,38
1.137,10
1.144,77
3.031,00
4.500,00
3.581,49
5.022,17
18.555,90
6.187,50
118.663,54
922,27
527,09
395,18
2.717.623,05 2.717.623,05
76
67.500,00
4.200,96
4.200,96
209.437,76
4.060,00
2.094,24
10.304,62
4.016,69
6.065,59
960,94
2.374,38
16.462,45
1.275,38
1.137,10
1.144,77
3.031,00
4.500,00
3.581,49
5.022,17
18.555,90
6.187,50
118.663,54
922,27
527,09
395,18
1.821.814,96
1.821.814,96
18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
Bilanço
31/07/2014
AKTİF (VARLIKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR
A HAZIR DEĞERLER
1 KASA
2 BANKALAR
3 DİĞER HAZIR DEĞERLER (POS)
B MENKUL KIYMETLER
C TİCARİ ALACAKLAR
D DİĞER ALACAKLAR
1 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
E STOKLAR
1 BASILI KAĞITLAR
F GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GEL. TAH.
G DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
II DURAN VARLIKLAR
A TİCARİ ALACAKLAR
B DİĞER ALACAKLAR
C MALİ DURAN VARLIKLAR
D MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 ARAZİ VE ARSALAR
2 BİNALAR
3 TAŞITLAR
4 DEMİRBAŞLAR
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 ÖZEL MALİYETLER
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
G GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL. TAH.
H DİĞER DURAN VARLIKLAR
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
CARİ DÖNEM
157.451,96
150.452,01
5.580,38
127.827,14
17.044,49
204,95
204,95
6.795,00
6.795,00
1.234.331,24
1.221.172,07
44.000,00
1.041.741,00
42.085,00
93.346,07
13.159,17
13.159,17
1.391.783,20
PASİF (KAYNAKLAR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A MALİ BORÇLAR
B TİCARİ BORÇLAR
1 BORÇLAR
2 BORÇ SENETLERİ
C DİĞER BORÇLAR
1 PERSONELE BORÇLAR
D ALINAN AVANSLAR
1 ALINAN AVANSLAR
E ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
G GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİD. TAH.
1 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A MALİ BORÇLAR
B TİCARİ BORÇLAR
C DİĞER BORÇLAR
D ALINAN AVANSLAR
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİD.TAH.
G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
III ÖZKAYNAKLAR
A ÖDENMİŞ SERMAYE
B SERMAYE YEDEKLERİ
C KAR YEDEKLERİ
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
1 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
1 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1 DÖNEM NET KAR'I
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
77
CARİ DÖNEM
111.434,43
100.150,00
150,00
100.000,00
5.373,65
5.373,65
1.003,00
1.003,00
3.561,69
1.268,66
2.293,03
1.346,09
1.346,09
1.280.348,77
1.088.400,76
1.088.400,76
-29.889,98
-29.889,98
221.837,99
221.837,99
1.391.783,20
18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
01.08.2013 - 31.07.2014
Gelir Tablosu
A-BRÜT SATIŞLAR
600 BASILI KAĞIT VE HİZMET GELİRLERİ
600 TEB SÖZLEŞME GELİRLERİ
601 ÜYELİK GELİRLERİ
602 DİĞER GELİRLER (KİRA GELİRLERİ)
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ
610 SATIŞTAN İADELER
611 SATIŞ İSKONTOLARI
612 DİĞER İNDİRİMLER
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ
621 BASILI KAĞIT VE HİZMET MAALİYETLERİ (SÖZLEŞMELER)
621 BASILI KAĞIT VE HİZMET MAALİYETLERİ
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI
646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR
78
617.778,81
205.312,18
68.121,45
276.845,18
67.500,00
0,00
617.778,81
189.781,75
189.781,75
427.997,06
209.437,76
209.437,76
218.559,30
4.200,96
4.200,96
0,00
653
KOMİSYON GİDERLERİ
654
655
656
KARŞILIK GİDERLERİ
657
659
REESKONT FAİZ GİDERLERİ
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI
KAMBİYO ZARARLARI
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
922,27
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
660
922,27
KISA V. BORÇLANMA GİDERLERİ
661
UZUN V. BORÇLANMA GİDERLERİ
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
221.837,99
I-OLAĞANDIŞI GEL VE KAR
671
679
0,00
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
0,00
J-OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
680
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI
681
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
689
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
221.837,99
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ.
221.837,99
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
79
18.BÖLGE ECZACI ODASI
Envanter
31/07/2014
Stok Kodu
Malın Cinsi
Envanter
Alış Fiyatı
Tutar
01.003
01.004
PSİKOTROP DEFTERİ
3
45,00
135,00
UYUŞTURUCU DEFTERİ
6
40,00
240,00
01.005
PERSONEL DEFTERİ
3
25,00
75,00
01.006
TEFTİŞ DEFTERİ
4
25,00
100,00
01.007
STAJYER DEFTERİ
5
25,00
125,00
01.008
UYUŞTURU ECZA DEPOSU DEFTERİ
13
150,00
1.950,00
01.009
STAJYER DEFTERİ ECZANE ÇALIŞANI
20
1,00
20,00
01.010
PSİKOTROP ECZA DEPOSU DEFTERİ
1
250,00
250,00
01.011
2004 FARMAKOPE KİTABI
2
100,00
200,00
01.118
2013 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMESİ
1
50,00
50,00
01.040
2014 YILI İŞBANKASI SÖZLEŞMESİ
12
100,00
1.200,00
01.041
2014 YILI MSB SÖZLEŞMESİ
9
50,00
450,00
01.042
2014 YILI T.B.M.M
9
50,00
450,00
01.043
2014 YLI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMESİ
1
50,00
50,00
01.044
2014 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ
2
50,00
100,00
01.045
2014 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ
28
50,00
1.400,00
6.795,00
80
18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
Nakit Akış Tablosu
31/07/2014
Kasa
Borçlar
5.580,75
100.150,00
TEB - Kredi
İleri tarihli borçlar
Bankalar
İşbankası 300775
Zıraatbankası 3924990
Zıraatbankası-vadeli 3924990
Alacaklar
Ziraatbankası - pos
Teb Sözleşme Alacağı
TOPLAM
Ücret ve Kesintiler
127.720,24
5.541,96
122.178,28
0,00
Stopajlar
SSK.
Maaşlar
17.249,44
100.000,00
150,00
8.935,34
1.268,66
2.293,03
5.373,65
31.07.2014 Devir
41.465,09
TOPLAM
150.550,43
17.044,49
204,95
150.550,43
81
18. BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
EMTİA DENGESİ
DÖNEMBAŞI MAL MEVCUDU
6.156,75
DÖNEMİÇİ ALINAN MALLAR
190.420,00
BRÜT EMTİA SATIŞ KAR'I
83.651,88
280.228,63
BASILI KAĞIT VE HİZMET SATIŞLARI 205.312,18
TEB SÖZLEŞME GELİRLERİ
68.121,45
DÖNEM SONU MAL MEVCUDU
6.795,00
280.228,63
82
18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
Kar / Zarar Tablosu
GİDER
GELİR
DEFTERLER
10.460,00
DEFTERLER
9.115,00
SÖZLEŞMELER
187.461,75
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ
118.663,54
BÜRO GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA
GİDERLERİ
29.922,23
SEYAHAT GİDERLERİ
16.462,45
ODA YILLIK AİDATI
24.541,41
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.137,10
ODA GİRİŞ AİDATI
221,43
DANIŞMANLIK GİDERLERİ
18.555,90
ODA GİDERLERİNE KATILIM PAYI
223.528,22
14 MAYIS ETKİNLİKLERİ
3.031,00
14 MAYIS ETKİNLİKLERİ
2.375,00
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
4.500,00
BİNA KATKI PAYI
6.500,00
TAŞIT GİDERLERİ
3.581,49
GENEL KURULA KATILMAMA
3.826,08
KİRA GİDERLERİ
6.187,50
HAYSİYET DİVANI CEZASI
443,04
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
5.022,17
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
4.100,00
FİNANSMAN GİDERLERİ
922,27
ECZANE AÇMA/NAKİL HARCI
11.300,00
KİRA GELİRLERİ
67.500,00
5510 SK.DOĞAN İNDİRİM - SSK.
DÖNEM SONU MAL MEVCUDU
4.200,96
6.795,00
GELİR GİDER FARKI
SÖZLEŞMELER
SARF MALZEMELER
182.640,00
1.466,00
TEB SÖZLEŞME GELİRLERİ
68.121,45
İŞBANKASI ODA PAYI
10.756,18
2.374,38
221.837,99
628.774,77
628.774,77
83
ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
BİLANÇO
31/07/2014
AKTİF (VARLIKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR
A HAZIR DEĞERLER
1 KASA
2 BANKALAR
3 DİĞER HAZIR DEĞERLER
B MENKUL KIYMETLER
C TİCARİ ALACAKLAR
1 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
D DİĞER ALACAKLAR
E STOKLAR
F GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GEL. TAH.
G DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
2 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
II DURAN VARLIKLAR
A TİCARİ ALACAKLAR
B DİĞER ALACAKLAR
C MALİ DURAN VARLIKLAR
D MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 DEMİRBAŞLAR
2 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
G GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL. TAH.
H DİĞER DURAN VARLIKLAR
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
CARİ DÖNEM
28.716,96
27.049,04
5.922,45
15.404,42
5.722,17
691,55
691,55
976,37
766,85
209,52
4.133,81
4.133,81
5.002,25
-868,44
32.850,77
PASİF (KAYNAKLAR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A MALİ BORÇLAR
B TİCARİ BORÇLAR
C DİĞER BORÇLAR
1 PERSONELE BORÇLAR
D ALINAN AVANSLAR
E ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
G GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİD. TAH.
H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1 HESAPLANAN K.D.V
II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A MALİ BORÇLAR
B TİCARİ BORÇLAR
C DİĞER BORÇLAR
D ALINAN AVANSLAR
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİD.TAH.
G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
III ÖZKAYNAKLAR
A ÖDENMİŞ SERMAYE
1 SERMAYE
B SERMAYE YEDEKLERİ
C KAR YEDEKLERİ
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
1 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
1 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1 DÖNEM NET KARI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
84
CARİ DÖNEM
9.867,99
4.289,16
4.289,16
2.940,76
856,41
2.084,35
2.638,07
2.638,07
22.982,78
5.000,00
5.000,00
31.400,31
31.400,31
-18.837,20
-18.837,20
5.419,67
5.419,67
32.850,77
TRABZON ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2014 - 31.07.2014
Gelir Tablosu
A-BRÜT SATIŞLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 YURTDIŞI SATIŞLAR
601 ÜYELİK GELİRLERİ
602 DİĞER GELİRLER (KİRA GELİRLERİ)
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ
610 SATIŞTAN İADELER
611 SATIŞ İSKONTOLARI
612 DİĞER İNDİRİMLER
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ
621 BASILI KAĞIT VE HİZMET MAALİYETLERİ (SÖZLEŞMELER)
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MAALİYETİ
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI
646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR
151.715,05
151.715,05
0,00
151.715,05
43.751,22
43.751,22
107.963,83
104.253,91
52.857,07
51.396,84
3.709,92
1.946,17
1.946,17
0,00
85
653
KOMİSYON GİDERLERİ
654
KARŞILIK GİDERLERİ
655
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI
656
KAMBİYO ZARARLARI
657
REESKONT FAİZ GİDERLERİ
659
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
660
KISA V. BORÇLANMA GİDERLERİ
661
UZUN V. BORÇLANMA GİDERLERİ
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GEL VE KAR
671
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
37,47
37,47
5.618,62
0,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE
679
KARLAR
J-OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR
680
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI
198,95
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE
681
ZARARLARI
689
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
198,95
5.419,67
5.419,67
86
TRABZON ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Nakit Akış
Tablosu
31/07/2014
Kasa
Borçlar
5.922,45
0,00
İleri tarihli borçlar
Bankalar
Ücret ve Kesintiler
15.404,42
Zıraatbankası 53764924 15.404,42
Alacaklar
Stopajlar
SSK.
Maaşlar
5.722,17
0,00
7.229,92
856,41
2.084,35
4.289,16
31.07.2014 Devir
19.819,12
TOPLAM
27.049,04
Ziraatbankası - pos 5.722,17
TOPLAM
27.049,04
87
18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
Tahmini Bütçe
GİDER
GELİR
DEFTERLER
5.000,00
DEFTERLER
4.000,00
SÖZLEŞMELER
150.000,00
SARF MALZEMELER
2.000,00
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ
130.000,00
BÜRO GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA
GİDERLERİ
25.000,00
5.000,00
ODA AİDATLARI
20.000,00
SEYAHAT GİDERLERİ
25.000,00
ODA GİDERLERİNE KATILIM PAYI
163.000,00
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
5.000,00
14 MAYIS ETKİNLİKLERİ
5.000,00
DANIŞMANLIK GİDERLERİ
20.000,00
BİNA KATKI PAYI
10.000,00
14 MAYIS ETKİNLİKLERİ
4.000,00
GENEL KURULA KATILMAMA
1.500,00
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5.000,00
HAYSİYET DİVANI CEZASI
1.000,00
TAŞIT GİDERLERİ
10.000,00
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5.000,00
KİRA GİDERLERİ
7.000,00
ECZANE AÇMA/NAKİL HARCI
15.000,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
5.000,00
İKTİSADİ İŞLETME GELİRİ
5.000,00
FİNANSMAN GİDERLERİ
1.000,00
KİRA GELİRLERİ
82.000,00
GELİR GİDER FARKI
194.500,00
SÖZLEŞMELER
SARF MALZEMELER
160.000,00
2.000,00
TEB SÖZLEŞME GELİRLERİ
63.000,00
İŞBANKASI ODA PAYI
55.000,00
592.500,00
592.500,00
88
18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2014 - 2015 Tahmini
Bütçe
GİDER
GELİR
REÇETE ONAY ÜCRETİ
225.000,00
İŞCİ ÜCRETLERİ + SSK +
STOPAJ
EMTİA SATIŞI
60.000,00
İLETİŞİM ÜCRETLERİ
SAİR GELİRLER
5.000,00
ELEKTRİK SU AİDAT
TEMSİL AĞIRLAMA
KİRTASİYE VE SARF
MALZEMELER
95.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
EMTİA MAALİYETLERİ
45.000,00
BAKIM ONARIM
2.000,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER
1.000,00
DEMİRBAŞLAR
3.000,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
15.000,00
KİRA GİDERLERİ
13.000,00
NÖBET PANOSU GİDERLERİ
70.000,00
DÖNEM KARI
6.000,00
290.000,00
290.000,00
89
DENETLEME KURULU RAPORU
18. BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
OLAĞAN GENEL KURULU’NA
Türk Eczacıları Birliği 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası’nın çalışmaları 01.08.2013 –
31.07.2014 tarihleri arasındaki hesapları ve işlemleri tarafımızdan incelenmiştir.
1) 01.08.2013 – 31.07.2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu 50 Toplantı gerçekleştirmiş
olup, yapılan toplantılar sonucunda 110 karar almıştır. Denetleme Kurulu Üyeleri olarak toplantılara
katılmak ve fikirlerimizi beyan etmek konusunda gereken hassasiyetimizi tüm dönem boyunca
gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerin tamamına yakınının katılımıyla yapılan
toplantılarda alınan kararların, karar defterine yazıldığı gözlenmiştir.
2) Gelir ve giderlere ait belgelerin itina gösterilerek dosyalandığı, tüm ödemeler için Yönetim
Kurulunca karar alındığı; alınan karar sayı ve tarih bilgilerine; belgeler arkasına not düşüldüğü yapılan
tüm denetlemelerimizde görülmüştür.
3) Üye aidatları ve diğer oda gelirleri zamanında sıra numaralarını içeren basılı ve mühürlü
makbuzlarla tahsil edilmiştir. Tüm gelirlerin, makbuz numaraları ve gelir fasıllarını da içeren özel gelir
defterine ve muhasebe kayıtlarına da yazıldığı görülmüştür.
4) 31.07.2014 tarihli denetlemede, gelir, gider hesaplarının düzenli tutulduğu; ayrıca kasa
sayımı da yapılmış olup, kasa defterinde görülen 142,75 TL’nin kasada nakit olarak var olduğu tespit
edilmiştir.
5) Yönetim Kuruluna meslektaşlarımız, diğer kişi ve kurumlardan gelen şikâyetler, istekler
evrak kayıttan geçirilip işleme alındığı; içerikli incelenerek 6643 Sayılı meslek yasamıza bağlı
kalınmak koşuluyla işlemler yürütüldüğü de görülmüştür.
Genel Kurulumuzun bilgilerine arz olunur.
Ecz. Özlem ARSLAN
Başkan
90
Sayı: 2014 / 131
Trabzon, 01.04.2014
T.C. TRABZON VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
TRABZON
İLGİ: 12.03.2014 tarih ve 63141378/305.04.02.02/1263 sayılı ve eczanelerde kayıt ve onay
belgesi aranması konulu yazınız.
İlgi yazınız ile eczanelere “İşletme Kayıt Belgesi” verilip verilmeyeceğine dair tereddütlerin
oluştuğundan konuya açıklık getirildiği, buna göre, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik”in Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (f) bendinde yer alan gıda işletmeleri tanımının
da dikkate alınarak takviye edici gıdalar dahil olmak üzere gıda satışı yapan eczanelere 5996 sayılı
Kanun uyarınca “İşletme Kayıt Belgesi” verilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.
İlgi yazınızda belirtilen ve yukarıda özetlenen görüş aşağıda açıklayacağımız nedenlerle açık
biçimde yasal düzenlemelere aykırıdır:
1) Eczacılar ve Eczaneler, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca faaliyet gösterirler. Eczane açmak ve eczacılık faaliyeti sürdürmek için anılan kanunun
ayrıntılı düzenlemesine uymak zorunludur. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun
beşinci maddesine 02.01.2014 tarih ve 6514 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile eklenen hükme göre
(Anılan yasa hükümlerine uygun olarak açılan) eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya
kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.
Eczacılar ve eczaneler için açık yasal düzenleme mevcutken, yönetmelik ile özel yasanın
emredici düzenlemesine çelişkili bir düzenleme yapılamaz.
2) Öte yandan yazınızda belirtilen yönetmelikte bahsi geçen gıda işletmeleri tanımına
eczanelerin dâhil edilmesi mümkün değildir. Eczaneler birer gıda işletmeleri değildir.
91
3) Beş yıl akademik eğitim almış eczacılar tarafından açılan eczanelere böyle bir zorunluluğun
getirilmesinde kamu yararı yoktur. Eczacılar, insan sağlığına doğrudan etkili olan ilaçları üretme yetki
ve kabiliyetine sahip, besin analizleri dersini zorunlu olarak okumuş ve gıda konusunda uzman meslek
mensupları arasındadır. Moleküler bazda bir ilacı üretecek bilgi birikimine ve hassasiyetine sahip olan
eczacıların başkaca hiçbir belgeye sahip olmadan bazı eczanelerde sınırlı olarak bulunan hazır çocuk
maması gibi gıda maddelerini işletme kayıt belgesine sahip olan esnaftan veya tüccardan çok daha iyi
bir şekilde bulundurup, talebi olanları da sağlıklı bir şekilde bilgilendirip, satabilecekleri aşikârdır.
Bu nedenlerle eczanelerin “İşletme Kayıt Belgesi” almak zorunda olmadığının kabulü ile
sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesi arz ve talep olunur.
Saygılarımla,
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
92
Sayı: 2014 / 169
Trabzon, 28.04.2014
T.C. ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
TRABZON
İLGİ: 02.04.2014 tarih 43376465-93 sayılı ve “İşletme Kayıt Belgesi” konulu yazınız.
İlgi yazınız ile eczanelere “İşletme Kayıt Belgesi” verilip verilmeyeceğine dair tereddütlerin
oluştuğundan konuya açıklık getirildiği, buna göre, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik”in Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (f) bendinde yer alan gıda işletmeleri tanımının
da dikkate alınarak takviye edici gıdalar dahil olmak üzere gıda satışı yapan eczanelere 5996 sayılı
Kanun uyarınca “İşletme Kayıt Belgesi” verilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.
İlgi yazınızda belirtilen ve yukarıda özetlenen görüş aşağıda açıklayacağımız nedenlerle açık
biçimde yasal düzenlemelere aykırıdır:
1) Eczacılar ve Eczaneler, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca faaliyet gösterirler. Eczane açmak ve eczacılık faaliyeti sürdürmek için anılan kanunun
ayrıntılı düzenlemesine uymak zorunludur. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun
beşinci maddesine 02.01.2014 tarih ve 6514 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile eklenen hükme göre
(Anılan yasa hükümlerine uygun olarak açılan) eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya
kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz. 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan 28970 sayılı
Yönetmeliğin 13. Maddesinde aynı hüküm tekrarlanmıştır.
Eczacılar ve eczaneler için açık yasal düzenleme mevcutken, yönetmelik ile özel yasanın
emredici düzenlemesine çelişkili bir düzenleme yapılamaz.
2) Öte yandan yazınızda belirtilen yönetmelikte bahsi geçen gıda işletmeleri tanımına
eczanelerin dâhil edilmesi mümkün değildir. Eczaneler birer gıda işletmeleri değildir.
93
3) Beş yıl akademik eğitim almış eczacılar tarafından açılan eczanelere böyle bir zorunluluğun
getirilmesinde kamu yararı yoktur. Eczacılar, insan sağlığına doğrudan etkili olan ilaçları üretme yetki
ve kabiliyetine sahip, besin analizleri dersini zorunlu olarak okumuş ve gıda konusunda uzman meslek
mensupları arasındadır. Moleküler bazda bir ilacı üretecek bilgi birikimine ve hassasiyetine sahip olan
eczacıların başkaca hiçbir belgeye sahip olmadan bazı eczanelerde sınırlı olarak bulunan hazır çocuk
maması gibi gıda maddelerini işletme kayıt belgesine sahip olan esnaftan veya tüccardan çok daha iyi
bir şekilde bulundurup, talebi olanları da sağlıklı bir şekilde bilgilendirip, satabilecekleri aşikârdır.
Bu nedenlerle eczanelerin “İşletme Kayıt Belgesi” almak zorunda olmadığının kabulü ile
sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesi arz ve talep olunur.
Saygılarımla,
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
94
Sayı: 2014 / 206
Trabzon, 30.05.2014
T.C. ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
TRABZON
İLGİ: a) 02.04.2014 tarih 43376465-93 sayılı yazınız.
b) 28.04.2014 tarih ve 2014/169 sayılı yazımız.
c) 06.05.2014 tarih ve 43376465/300-237 sayılı yazınız.
İlgi (a) yazınıza istinaden, ilgi (b) yazımız tarafınıza gönderilmiş; ilgi c yazınız ile de,
eczanelerin de 5996 sayılı kanun uyarınca İşletme Kayıt Belgesi almaları gerektiği Odamıza
bildirilmiştir.
T.C. Trabzon Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ekli yazısında ise,
konunun Bakanlığa iletildiği, gelecek olan cevabi yazı ile Odamıza bilgi verileceği bildirilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
EKİ:
T.C. Trabzon Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Odamıza gönderdiği yazı.
95
Sayı: 2014 / 177
Trabzon, 05.05.2014
TRABZONSPOR KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
TRABZON
Trabzon’da 33. hafta oynanacak olan “Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında stadyumda
görünür bir alanda,
“Eczacı Size En Yakın Sağlık Danışmanıdır”
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası”
görsel içerikli bir pankart bulundurmak istiyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
96
Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 175. Yıldönümü Nedeni İle 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
Başkanı Ecz. Halit Hezkıl USLU’nun yaptığı
Basın Açıklamasıdır:
Değerli Basın Mensupları,
Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk
eczacılık dersinin verildiği 14 Mayıs 1839’dan bugüne tam 175 yıl geçti. Mesleki tarihimizde önemli
bir yeri olan bugünü 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası olarak kutluyor olmanın sevincini yaşıyoruz.
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık ve ilaç hakkının savunulması daha
nitelikli sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu
olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek ve nice nice 14 Mayıs’ları yine birlikte
kutlayacağız.
Değerli Basın Mensupları,
Eczacılık, büyük oranda hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan
ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması, ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların
bilgilendirilmesi ve ters etkilerinin bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık
hizmetidir. Bu anlamda eczacı, ilacın üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada
yetkinlik sahibi olan bir ilaç uzmanı ve sağlık danışmanıdır. Eczane ise, en kolay erişilebilir ve halka
en yakın sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır. Çoklu fonksiyonları sebebiyle üzerine
titrenmesi ve korunması gereken eczaneler son yıllarda giderek ağırlaşan sorunlarla boğuşurken,
eczacılık mesleği de değer kaybetmektedir.
Sağlıkta tasarruf söylemi altında bütçeyi tutturmak ve sosyal güvenlik açıklarını kapatmak
adına uygulamaya konulan ilaç politikaları, eczacıyı ve eczaneyi sıkıntıya sokar hale gelmiştir. İlaç
giderleri, global bütçeye bağlanınca şirketler azalan karlarını artırmak için eczacılara verdikleri ticari
ıskontoları kaldırmış ve keyfi bir uygulama yaparak stok zararlarımızı da ödememişlerdir. İlaç fiyatları
da sürekli ucuzladığından bazı ürünler piyasaya sunulmamakta, bunlara ihtiyacı olan hastalarla hak
etmediğimiz halde çaresizce karşı karşıya kalmaktayız. Yine, sürekli fiyat düşüşlerinin eczanelerde
yaptığı servet kaybı ve gelir azalmasına karşı eczacıyı korumak için yeterli önlem alınmamasından
şikâyetçiyiz. Ayrıca, uygulamalar ilacın bulunabilirliğini ortadan kaldırma noktasına gelmiş ve halk
sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Gelinen noktada, muayene ücreti, ilaç fiyat farkı, kutu
başına alınan ücret, katılım payı, geri ödeme sisteminden çıkarılan ilaçlar gibi birçok kalemde
hastalardan tahsil ettiğimiz tutarlar yüksek miktarlara ulaşmıştır. Ekonomik sıkıntıda olan halkımızın
bu bedelleri ödemesi de imkânsız hale gelmiştir. Biz ise eczacılar olarak bu sorunlarla uğraşmak
yerine, halkımıza sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmete daha da yoğunlaşmak istiyoruz.
Dünya’daki yeni gelişmelerle eczacı, ilaç uzmanı ve sağlık danışmanı olarak
konumlanmaktadır. Buna odaklanması için, eczacının geliri de ilaç fiyatlarından bağımsız hale
getirilmeli, meslektaşlarımızı fiyat düşüşlerinden koruyacak kutu ve reçete başına da ilave bir ücret
verilmeli; ayrıca meslek hakkı da hak ettiğimiz seviyeye ivedilikle ulaştırılmalıdır.
Kamuya, serbest
97
eczanelerin ulusal sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna, dolayısıyla eczacının vereceği
bilimsel hizmet karşılığında bir bedel alması gerektiğini de ikna etmeliyiz.
Ayrıca, son yıllarda sürekli sayıları artan, sayılarının artması yanında mevcutlarının da öğrenci
kontenjanları artırılan Eczacılık Fakülteleri mesleğimizin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Ülke
gerçeklerini gözeten bir plana bağlı olmaksızın, mezunların istihdam sorunları dikkate alınmadan her
geçen gün bir yenisi açılan eczacılık fakülteleri gelecekte mesleğimizin önünü kapatacak bir olgu
olarak karşımızdadır. Eczacılık lisans eğitiminin nicelikli değil nitelikli hale getirilmesi önemlidir.
Bunun için, Eczacılık Fakültesi açılmasına bugünden itibaren müsaade edilmemesi, öğrenci
almayanların kapatılması, mevcutlarının ise öğrenci kapasitelerinin ülke gerçekleri göz önünde
bulundurularak ihtiyacımız seviyesine kadar azaltılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Mezunlar için ise
istihdam politikalarında değişikliğe gitmenin de zamanı gelmiştir. Kamu kuruluşlarında, özel
hastaneler ve devlet hastanelerinde eczacı sayısı mutlaka artırılmalı ve yeni mezunların bu alanlara
yönelmesi özendirilmelidir. İlaç sanayinin ilacın üretiminde gerçek uzmanı olan eczacıları istihdam
etmesini sağlayacak kararlar alınmalı ve yaşama geçirilmelidir. Eczacılık mesleğindeki değersizleşme
ve eczacı emeğinin vasıfsızlaşması, sağlık sisteminde kapanmayacak bir yaranın açılması demektir.
Bununda hiç kimseye yarar sağlamayacağı açık bir gerçektir.
Tüm bu sorunların ortasında yol almaya çalışırken, sağlık sisteminin geliştirilmesine ve halk
sağlığının korunmasına katkı sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sorunlar karşısında kesin
çözümler ve o çözümü hayata geçirecek irade konusunda kararlıyız. Bizler; kendimizi, kentimizi,
mesleğimizi, ama her şeyden önemlisi insan hayatını korumak ve kollamaya adamış meslek
mensuplarıyız.
Son
olarak;
taleplerimizin gerçekleşmesi “Hakkımızdır” diye düşünüyoruz.
Tüm
meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyor, halkımıza ve yetkililere
sorunlarımızı ulaştıracak siz değerli medya mensuplarına da teşekkür ediyoruz.
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
98
99
27.05.2014 tarihli “KARADENİZDE SON NOKTA” Gazetesi’ne yaptığı Basın Açıklaması
ECZACILARIN VİCDANLA, CÜZDAN ARASINDA OLMASINI İSTEMİYORUZ..
Vatandaşların
büyük
bir
çoğunluğunun
ekonomik
durumunun iyi olmadığından ilaç alacak
paralarının olmadığını söyleyen 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Halit Hezkıl Uslu, ‘’
Uygulanan ilaç politikaları ile vatandaşımızın ekonomisi daha da bozuluyor. Vatandaşlarımızın bu
şekilde sağlıktan da ne kadar faydalandıkları tartışılmaktadır. Üzüntü ile söylüyoruz ki sağlık
sisteminde bu paraların olmaması gerekir. Eczacıların da vicdanla, cüzdan arasında olmasını
istemiyoruz. Devletimizin ekonomik anlamda hastalarımızı düşünmesini istiyoruz’’ dedi.
ECZANELERİN FAZLALIĞI EKONOMİK SIKINTI OLUŞTURUYOR

Eczacıların en önemli sorunları neler?
USLU: Eczanelerin asimetrik olarak dağılımı, belli bölgelerde nüfusa göre az miktarda eczane
insanlara hizmet vermektedir. Yeni çıkan yasamızda 3.500 kişiye bir eczane olacak şekilde bütün
yerleşim birimleri sınıflandırıldı. Bölgemizde Trabzon’da da 47 tane eczane var. Ama bazı ilçelerde de
5’e varan 3.500 sayısını tamamlamayan eksik kalmış yetersiz eczane sayılarımız var. Bu ekonomik
sıkıntıya sebep olmaktadır. Eczane sayısının fazla olduğu yerlerde ekonomik sıkıntı yaşanırken az olan
yerlerde de farklı bir durum ortaya çıkmaktadır.
DÖVİZ KURU GÜNCELLENMELİ
100
USLU ; Eczane ekonomileri de bizim için ikinci büyük bir sorundur. Eczane ekonomileri derken
sağlıkta dönüşüm adı altında hükümetimiz ilaç da tasarruf etmeyi ön plana çıkarmaktadır. Buda bize
ekonomik anlamda büyük sıkıntılar vermektedir. 1.95 Euro’dan alınmakta, ilaç fiyatlandırması 1.95’e
göre değerlendirilmektedir. Böyle olunca bu fiyatlardan değerlendirilen ilacı ekonomik anlamda
sıkıntıya sokmaktadır. Bu döviz kuru güncellenirse eczacıların ekonomik anlamda sıkıntılarının bir
kısmı giderilir.
ECZACILIK FAKÜLTESİ ARTIK AÇILMAMALI
USLU; Son yıllarda sürekli sayıları artan, sayılarının artması yanında mevcutlarının da öğrenci
kontenjanları artırılan Eczacılık Fakülteleri mesleğimizin önemli bir sorunu haline geldi. Ülke
gerçeklerini gözeten bir plana bağlı olmaksızın, mezunların istihdam sorunları dikkate alınmadan her
geçen gün bir yenisi açılan eczacılık fakülteleri gelecekte mesleğimizin önünü kapatacak bir olgu
olarak karşımızdadır. Eczacılık lisans eğitiminin nicelikli değil, nitelikli hale getirilmesi önemlidir.
Bunun için, Eczacılık Fakültesi açılmasına artık müsaade edilmemesi gerekir.
İSTİHDAM POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ
USLU; Öğrenci almayan fakültelerin kapatılması, mevcutlarının ise öğrenci kapasitelerinin ülke
gerçekleri göz önünde bulundurularak ihtiyacımız seviyesine kadar azaltılması gerekir. Mezunlar için
ise istihdam politikalarında değişikliğe gitmenin de zamanı geldi. Kamu kuruluşlarında, özel
hastaneler ve devlet hastanelerinde eczacı sayısı mutlaka artırılmalı ve yeni mezunların bu alanlara
yönelmesi özendirilmelidir. İlaç sanayinin ilacın üretiminde gerçek uzmanı olan eczacıları istihdam
etmesini sağlayacak kararlar alınmalı ve yaşama geçirilmelidir.
KUR BASKISI DEVAM EDERSE SIKINTILAR DA DEVAM EDER

Haberlerde bazı önemli hastalıkların ilaçlarının bulunamadığına rastlıyoruz. Örneğin
kanser, bunun gerçeklik payı nedir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
USLU: Euro kuru maddi anlamda ilaç sanayisini büyük sıkıntıya sokuyor. Takdir edersiniz ki 3 liraya
yaklaşan Euro kurunun 2 liraya yakın bir kurda sabitlemek sorduğunuz sorunun sıkıntısını oluşturuyor.
Kur baskısı devam ettiği sürece ilaç tedarikçileri bu sıkıntıları ara sıra yaşayacaklar. Şuanda böyle bir
sıkıntı yok ama kanser ilaçlarının bazıları bu Euro kuruna karşı kendilerini koruyamadığı için bazı
ilaçları bazı dönemlerde tedarik etmiyorlar. Hastalarda o dönemlerde sıkıntı yaşıyorlar. Bazı zamanlar
ilaç bulamıyorlar.
HEMŞERİLERİMİZE İLAÇ EKSİKLİĞİ YAŞATMADIK
USLU; Trabzon Eczacılar Odası olarak hastalara yardımlarımız oluyor. Bir şekilde bu ilaçları Türk
Eczacılar vasıtasıyla yasal prosüdüre uygun bir şekilde ithal ediyoruz; bugüne kadar benim görevde
olduğum süre içerisinde çaresiz hastaları ilaç bulamama durumuna düşürmedik. Hatta çok kısa sürede
101
ilaç getiremediğimizde gelen hastaların ilaçlarını bölüştürerek sorunları çözdük. Bölgemizde
hemşerilerimize ilaç eksikliğini yaşatmadık. Ancak sizin söyledikleriniz de bir gerçek. Euro kuru
düzenlenmediği sürece bu sorunlar artarak devam edecektir.
4 NÖBETÇİ ECZANE YETERLİ OLUYOR

Trabzon’da yaklaşık 4 nöbetçi eczane var. Büyükşehir için bu sayının az olduğunu
düşünüyor musunuz? Bu sayının az olduğunu düşünüyor musunuz? Nöbetçi eczane sayısı
artırılmalı mı?
USLU: Bizim nöbet bölgeleri Trabzon’da en büyük nöbet bölgelerimizdir. Ortahisar dışında ise tek
nöbetçi eczane ile idare edilmektedir. İki nöbetçi eczaneye gerek yoktur. Ortahisar merkez ilçemizde
önceden 3 nöbetçi eczane vardı; şimdi bu sayıyı 4’e çıkardık. Gece nöbetlerinde 4 tane bölgede birer
tane nöbetçi eczanemiz vardır. Bu bölgelerimizde bir tanesinde nöbete itiraz olmamaktadır. Bir
tanesinde de münferit itirazlar olmaktadır. Diğer iki bölgede ise kimse nöbet tutmak istememektedir.
Bu da gösteriyor ki 4 tane nöbetçi eczane Trabzon’a yeteri kadar hizmet vermektedir.
YOĞUNLUK OLURSA SAYIYI ARTIRIRIZ
USLU; Meydan, Numune, Fatih ve Erdoğdu bölgesi olmak üzere 4 nöbet bölgemiz var. Meydan
bölgesinde şikayet yok ama diğer bölgelerde biraz sıkıntı var. Bu bölgelerde böyle bir yoğunluk olsa
nöbetçi eczane sayısını artırırız. Yardımcı komisyonlarımız da nöbet yerlerini bire bir takip
etmektedirler. Bizde yöneticiler olarak takip ediyoruz. Öyle bir yoğunluk olsa çalışmalarımızı
başlatırız. Ayrıca resmi ve dini bayramlarda da nöbetçi eczane sayılarımızı da artırıyoruz. Bu sayıyı
6’ya kadar artırıyoruz. Ancak meslektaşlarımız nöbetlerde iş yoğunluğundan daha çok işsizlikten
yakınmaktadırlar.
MUAYENE PARALARINDAN VAZGEÇİLMELİYDİ

Hastanelerde muayene parası alınmıyor deniliyor ama eczanelerde bu para alınıyor.
Bunun size faydası var mı? Bu sistemden memnun musunuz?
USLU: Bizim mesleğimizin ekonomik sorunlarından bir tanesi de budur. Maalesef hastanelerde devlet
o paraları tahsil edecek. Bir takım veznedarlar koyup almak yerine o veznedarları geri çekerek
tasarrufa gitti. Tasarrufa gidince de bu muayene paralarından da vazgeçmesi gerekirdi. Alacakları para
bazı hastanelerde 8 lira, aile sağlığı merkezlerinde 3 lira, özel hastanelerde de 12 lira civarındaydı.
Bunu da sürekli değiştirmektedirler. Sabit bir şey değil. Hastanesine göre çeşitli zamanlarda bunla
ilgili değişikliğe gitmektedirler.
VATANDAŞIN ÜCRET ÖDEMESİNİ İSTEMEYİZ
102
USLU; Birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak şeklinde sağlık kuruluşları var. Bu
kuruluşlara hasta gittiğinde devlet hasta muayenesi adı altında bir para almak istiyorsa devletin bir
temsilcisi veya bir birim olmalıydı. Bizim düşüncemiz ise halkımızın ücret ödememesi yönündedir.
Ama mademki devlet ücret alıyor, bu tahsilatı kendisi yapması gerekir. Devlet vergilerinin tamamını
toplayamamaktadır. Devletin toplayamayacağı bir alacağı, eczanelerin toplaması mümkün değildir.
Zaten hasta eczaneye geldiğinde bir şekilde ilacını alacaktır.
ÜCRETLERİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ

Bu konuyla ilgili istediğiniz ve beklediğiniz yeni bir sistem var mı?
USLU: Halkımızın gelir seviyesi düşüktür. Birçoğu asgari ücretli ve emekli maaşı ile geçiniyor.
Bunların ekonomileri uygulanan ilaç politikaları ile daha da bozulmaktadır. Vatandaşlarımızın bu
şekilde sağlıktan da ne kadar faydalandıkları tartışılmaktadır. Üzüntü ile söylüyoruz ki sağlık
sisteminde bu paraların olmaması gerekir. Eczacıların da vicdanla, cüzdan arasında olmasını istemeyiz.
Biz devletimizin ekonomik anlamında hastalarımızı düşünmesini istiyoruz. Biz ücretlerin verilebilir bir
seviyeye veya imkan varsa kaldırılmasını talep ediyoruz.
ECZACININ GELİRİ FİYATLARDAN BAĞIMSIZ OLMALI
USLU; Dünya’daki yeni gelişmelerle eczacı, ilaç uzmanı ve sağlık danışmanı olarak
konumlanmaktadır. Buna odaklanması için, eczacının geliri de ilaç fiyatlarından bağımsız hale
getirilmeli, meslektaşlarımızı fiyat düşüşlerinden koruyacak kutu ve reçete başına da ilave bir ücret
verilmeli; ayrıca meslek hakkı da hak ettiğimiz seviyeye ivedilikle ulaştırılmalıdır. Kamuya, serbest
eczanelerin ulusal sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna, dolayısıyla eczacının vereceği
bilimsel hizmet karşılığında bir bedel alması gerektiğini de ikna etmeliyiz.
103
Trabzon Eczacı Odası Başkanı Halit Hezkıl USLU ve Trabzon Eczacı Odası Genel Sekreteri Çetin
KANSIZ’ın MEDYA TRABZON’a ortak bir açıklama yaparak gündemdeki gelişmeleri
değerlendirdiler.
Başkan Uslu açıklamasında geçtiğimiz günlerde
Trabzon kamuoyunda yer alan Sahte reçete
düzenleyerek devletin zarara uğratılması iddialarına ilişkin konu savcılığa intikal etmiş durumda
Bölgemiz de Eczacılık yapabilecek kişilerin yetkisini gayrı resmi olarak kullanarak bu işi yapan
Eczaneler maalesef yer almaktadır savcılık soruşturmasına konu olan Eczane’nin de bu tip bir eczane
olduğunu düşünüyoruz, bunlarla ilgili odamız gerekli çalışmaları yapmakta fakat her ne kadar çalışma
yapsanız da aralarındaki o gizli belgeyi bulamadığınız için ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün
dediği gibi bizim yapacak bir şeyimiz yok bunlar yasaları bir şekilde çiğnemektedirler. Devletin zarara
uğratılmasını hiçbir şekilde istemeyiz, sunulan hizmetin karşılığı devletten alınmalıdır fakat maalesef
sağlık hizmeti sunulmadan bir takım belgeler üretilerek, faturalar oluşturularak SGK’dan bunlar tahsil
edilmiş Yargının vereceği karar suç oluşmuş yönünde ise bizde Oda olarak Mesleki anlamda Para
cezasından Eczacılıktan men cezasına kadar gerekli cezayı görevli kurullarımızda görüştükten sonra
vereceğiz dedi.
Başkan Uslu: Vatandaşları uyardı!
Halkımız Eczanelerden bir hizmet satın alırken Eczanede Mezuniyet Belgesi yer alan kişinin Eczanede
olup olmadığını tespit edebilir, çalışanları yaka kartlarında hangi görevde çalıştığı yazmak zorundadır,
Eczacısı başında olan bir eczanenin kötü bir şey yapacağına inanmıyoruz dedi.
104
Trabzon Eczacı Odası Genel Sekreteri Çetin KANSIZ ise konuya ilişkin açıklamasında Bölgemizde
Eczacılık faaliyetinde bulunan arkadaşlarımız Türkiye Genelinde mesleğini en iyi şekilde yapmaya
çalışan yüzdesel anlamda diğer bölgelere göre etik dışı olayların en az olduğu bölgelerden biridir.
Eczacılar hastaya en yakın sağlık hizmetini veren hasta ile iç içe olan her zaman her şeyi
danışabileceği sağlık danışmanlarıdırlar dedi.
105
Sayı: 2014 / 168
Trabzon, 28.04.2014
SANOVEL İLAÇ SANAYİİ TİC. A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İSTANBUL
Trabzon Eczacı Odası ile Sanovel İlaç Sanayii’nin arasında geçmişe dayalı kuvvetli bir dostluk
köprüsü olduğu herkesin bildiği gerçektir. Dayanışmamızı güçlendirmek adına, 14 Mayıs 2014
etkinliklerinde sizlerin de katılımınızı talep etmekteyiz. Birlikte yapacağımız etkinlik, hem üyemiz
olan eczacıları, hem Trabzon Eczacı Odası olarak bizleri, hem de katılarak destek verecek katılımcı
üyelerimizi ziyadesiyle memnun edecektir.
Firmanızın kuruluşundan bugüne, hem Kurucu Başkanınız Rahmetli Ecz. Erol TOKSÖZ
Beyin, hem de kurumsallaştırmayı Türkiye’de örnek gösterebilecek kadar mükemmel bir modelle
sürdüren; yerli firmalar içinde en iyi götüren, yabancı firmaların da gıpta ile baktığı sizlerin, bizlerle
dostluğu; yapacağımız etkinliklerde beraber olmamızı zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, firmanız Türkiye
çapında tüm eczacı meslektaşlarımıza size özel olan ve hiçbir firmanın yapamadığı uygulamaları
hayata geçirdiğiniz herkesin bildiği bir gerçektir. Bölgemizde de yapacağımız bir etkinlikte sizlerin
bayrağının dalgalanması, hem kurumsal olarak bizleri hem de sizlerle dostluk köprüleri mükemmel
olan üyelerimizi son derece mutlu edecektir.
Bizlerden maddi ve manevi hiçbir şeyi bugüne kadar esirgemeyen sizlerin, 14 Mayıs’ta da bunu
devam ettireceğine inancımız tamdır. Aramızdaki sevgi test edilemeyecek kadar güçlüdür. Zaman
yaratabilirseniz; sizleri ekte 14 Mayıs programımızda da görüleceği üzere, 10 Mayıs 2014 Cumartesi
günü saat 20:00’deki Balo Yemeğimizde onur konuğu olarak görmek istiyoruz.
Birlikte, daha iyi bir geleceğe doğru yol almak ümidiyle saygı ve sevgi sunuyor, başarılarınızın
daim olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
106
Sayı: 2014 / 252
Trabzon, 24.07.2014
ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
İSTANBUL
18.07.2014 tarihi itibariyle bölgemizde periton diyalizli hastalarımıza hizmet veren Üçel Ecza
Deposu'nun faaliyetine son verileceği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. İstanbul'da faaliyet
gösteren bir tedarikçiyle neden bu hizmetin görülmek istenmes ini de anlamakta zorluk çekiyoruz.
Trabzon Eczacı Odası Yönetim Kurulu bölgemizdeki üyelerimizle ticaretten öte dost olan ve bu
ilişkileri her geçen gün daha da geliştiren Üçel Ecza Deposu'nun sağlık hizmetine devamının
“Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Şirketi” için de faydalı olacağını düşünmektedir. Doruk Ecza
Deposu ile yürütmek istediğiniz sağlık hizmeti sunumunun mümkünse yine bölgemizde yürütülecek
şekilde düzenlenmesinin, hem bölgemizde mesleki sanatını yürüten üyelerimizi, hem de Trabzon-RizeArtvin-Gümüşhane illerini temsilen faaliyetlerini yürüten 18.Bölge Trabzon Eczacı Odası olarak
bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.
Saygılarımla,
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Ecz. Halit Hezkıl USLU
Başkan
107
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
116
File Size
2 733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content