close

Вход

Log in using OpenID

(Microsoft PowerPoint - bro\376\374r)

embedDownload
GENEL TANITIM
Kontenjan:
103
Puan Türü:
MF-2
Eğitim Dili:
Türkçe
Hazırlık (İsteğe bağlı):
1 Yıl/İngilizce
Yerleşke:
Beytepe
Öğrenim Süresi:
4 Yıl
Mezunların Aldığı Ünvan:
Kimyager
Yüksek Lisans / Doktora / Bütünleşik Doktora:
+/+/+
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
2
1. Kimya
1.1. Kimya Nedir?
Çok eski bir bilim olan, maddelerin yapısını, özelliklerini, bileşimini ve tepkimelerini
araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin
özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal
bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin halleriyle, moleküllerarası ve
moleküler kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin
prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir.
1.2. Kimyager Kimdir?
KİMYAGER, maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen
ve değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri
dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışan, araştıran, işletmeye girecek her
türlü hammadde ve işletmede oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü
yapan, üretimde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirebilen,
işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin daha ekonomik gerçekleşmesine
yönelik çözümler üretmek üzere laboratuvar ya da pilot tesis düzeyinde AR-GE
çalışması ve yenilikçilik yapabilecek nitelikte kimya üzerine 4 yıllık üniversite
öğrenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan teknik elemandır. Almanya
Başbakanı Angela Merkel, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher,
Eczacıbaşı'nın kurucusu Nejat Eczacıbaşı, Alfred Nobel, Robert Boyle, Louis Pasteur,
Linus Pauling, Dünya’dan ve Türkiye'den bazı ünlü kimyagerlerdir.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
3
2. Neden Hacettepe Kimya?
Bölümümüz; dünya çapında tanınan öncü ve ödüllü bilim insanları, ulusal ve
uluslararası destekli projeleri, Türkiye'de ve Avrupa'da sayılı araştırma
laboratuvarları, geniş vizyonu ve bilime meraklı öğrencileriyle dünyada kimya
alanında boy gösterecek yetkin bilim insanlarını yetiştirmeyi ve aynı zamanda
dünyada araştırmalarıyla, bilimsel yayınları ve dergileriyle, düzenlediği konferanslar
ve yaptığı araştırmalarla kendinden söz ettirmeyi başarabilen bir bilim yuvasıdır.
2.1. Tarihçesi
Kimya bölümü̈ 1964 yılında Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri
Fakültelerine bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Aynı yıl kimya ve kimya
mühendisliği programları birlikte başlatılmıştır. Bölümümüz 1967 yılında
Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla Hacettepe Üniversitesine bağlı Fen ve
Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1971 yılında yeni kurulan Kimya
Fakültesine bağlanan bölümümüz, 1983 yılında Kimya Fakültesinin Mühendislik
Fakültesine katılımıyla, Mühendislik Fakültesine dahil olmuştur. 1992 yılında ise
Kimya Bölümü̈ Fen Fakültesine bağlanmıştır.
2.2. Misyonu
Yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan
eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde
yaratıcı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler
yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır.
2.3. Vizyonu
Sadece yurt içinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden
ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna, çağdaş̧ altyapı ve
donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda
rekabete açık iddialı öğrenciler yeƟştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler
grubunda en üst sıraya yerleştirmek. Kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli
sorunlarına yönelik araştırmalara ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası
ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve
evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca
akredite edilmiş bir bölüm olmaktır.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
4
2.4. Anabilim Dalları
Analitik
Kimya Ana
Bilim Dalı
Anorganik
Kimya Ana
Bilim Dalı
Biyokimya
Ana Bilim
Dalı
Fizikokimya
Ana Bilim
Dalı
Polimer
Kimyası
Ana Bilim
Dalı
Organik
Kimya Ana
Bilim Dalı
Teorik
Kimya Ana
Bilim Dalı
2.5. Akademik Kadro
33
Araştırma
Görevlisi
27
Profesör
1 Yardımcı
Doçent
4 Uzman
10 Doçent
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
5
2.6. Bölümümüzün Fiziksel Olanakları
Bölümümüz bünyesinde 10 derslik, 3 seminer ve toplantı salonu, 7 tam
donanımlı öğrenci laboratuvarının yanı sıra, bir öğrenci bilgisayar laboratuvarı
bulunmaktadır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren 60 araştırma
laboratuvarı vardır.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
6
3. Bölümümüzde Yürütülen Programlar
3.1. Lisans Programı
Kimya lisans programının amacı, öğrencileri,
kimya alanında hem sanayide hem de
akademik ortamda çalışabilecek şekilde, en
üst düzeyde yetiştirmektir. Kimya bölümüne
girmek ve bu alanda başarılı olmak isteyen
kişi fen bilimlerine ilgi duymalı, bilimsel
çalışmalara meraklı olmalıdır. Lisans
programında ilk yıl, fizik,
matematik
gibi temel bilimler dersleri okutulur.
Üniversitemizin Fen Fakültesine bağlı olan Bölümümüzde öğrencilerimiz analitik
kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya, organik kimya, polimer kimyası ve
teorik kimya ana bilim dalları dersleri başta olmak üzere birçok bölüm içi ve bölüm
dışı seçmeli dersler alarak ileri düzeyde eğitimle mezun olurlar.
3.2. Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Yüksek Lisans Programının amacı bireylere kimya ve ilgili disiplinlerdeki gelişmelere
orijinal katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan
kabiliyetleri sağlayacak ortam sunmaktır. Doktora programının amacı ise, öğrenciye
bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile
irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme
yeteneği kazandırmaktır. Bölümümüzde, Kimya Yüksek Lisans ve Doktora
Programları mevcuttur. Bu programlar yeni orijinal sonuçların keşfedilerek bilim
dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Doktora çalışmalarına ayrılan yeterli zaman
dilimi içerisinde uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma sonuçları elde edilmekte
ve mesleğin gelecekteki liderleri eğitilmektedir.
3.3. Bütünleşik Doktora Programı
Dört yıllık lisans diplomasına sahip olanların
yüksek lisans ve doktora programlarını
birleştirilmiş olarak aldığı Bütünleşik Doktora
Programı
farklı
anabilim
dallarında
yapılabilmektedir. Bu program için 42
kredilik ders yükü tamamlanmalı ve bir adet
tez hazırlanmalıdır.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
7
Lisans Programı Zorunlu Derslerimiz
1. YARIYIL
2. YARIYIL
Genel Fizik I
Temel İngilizce I
Matematik I
Türk Dili I
Genel Kimya I
Genel Fizik II
Temel İngilizce II
Matematik II
Türk Dili II
Genel Kimya II
Genel Kimya Lab.
Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kullanımı
3. YARIYIL
4. YARIYIL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Anorganik Kimya I
Analitik Kimya I
Analitik Kimya Lab. I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Anorganik Kimya II
Analitik Kimya II
Enstrümantal Analiz I
Analitik Kimya Lab. II
5. YARIYIL
6. YARIYIL
Kuantum Kimyası
Anorganik Kimya III
Enstrümantal Analiz II
Fizikokimya I
Anorganik Kimya Lab.
Organik Kimya I
Enstrümental Analiz Lab.
Biyokimya
Fizikokimya II
Organik Kimya II
Organik Kimya Lab. I
Staj
7. YARIYIL
8.YARIYIL
Seminer
Organik Kimya III
Biyokimya Lab.
Organik Kimya Lab. II
Polimer I
Fizikokimya III
Endüstriyel Kimya
Endüstriyel Kimya Lab.
Polimer II
Polimer Kimya Lab.
Fizikokimya IV
Fizikokimya Lab.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
8
Lisans Programı Seçmeli Derslerimiz
BİRİNCİ YIL
İleri Anorganik Malzemeler
Nükleer Kimya
Laboratuvar Tekniği ve
Güvenliği
X-ışınları Difraksiyonu
Atık Su Arıtma Teknolojileri
Bilim Tarihi
Yüzey Kimyasında Analiz ve
Karakterizasyon Yönemleri
Seramik Kimyası
Kaynak Tarama ve Rapor
Hazırlama
Arkeolojide Kimya
Yeşil Kimya
Günlük Yaşamda Kimya
Tekstil Kimyası ve Boyalar
Heterosiklik Kimya
Atmosfer Kimyası ve Küresel
Değişim
Enerjinin Kimya ve
Termodinamiği
Hesaplamalı Biyoorganik Kimya
Modern Biyoloji
Biyokimyasal Toksikolojiye Giriş
Asimetrik Sentez
İKİNCİ YIL
Biyokimya ve Biyoteknolojide
Proteinler
Polimerizasyon Teknikleri
Kimyada Matematiksel İşlemler Homojen ve Heterojen Kataliz
Endüstriyel Polimerler
Endüstriyel Kimyada İşlemler
Biyonanoteknoloji
Polimerlerin Biyomalzeme
Olarak Kullanımı
Görsel Sanatlarda Anorganik
Kimya
Enzim Bilimi
Moleküler Kuantum Mekaniği
Elektroanalitik Kimya
Kemoinformatike Giriş
Fotokimya
Kararlılık Sabitlerinin Tayini ve
Kullanımı
Adli Kimya
Metal İçeren Makromoleküller
Çevre Kimyası
İlaç Kimyası
Polimer İşlemciliği
Nano Malzemeler Kimyası
DÖRDÜNCÜ YIL
Hastalık Kimyası
ÜÇÜNCÜ YIL
Fiziksel Biyokimya
İnorganik Polimerler
Adsorpsiyonun Endüstriyel
Uygulamaları
Polimer Teknolojisi
Bilim Etiği
Organik Yapı Analizi
İletken Polimerler ve Korozyon
Suda Çözünebilen ve Şişebilen
Polimerler
Bilgisayar Modellemeleri ve
Uygulamaları
Anorganik Biyomalzemeler
Endüstriyel Organik Ürünler
Biyoayırma
Endüstriyel Anorganik Ürünler
Katı Yakıt Kimyası
Elementlerin Biyolojik Kimyası
Ayırma Yöntemleri
Bitirme Ödevi
4. Yandal Programı
Lisans programımıza ek olarak lisans düzeyinde yan dal programı yürütülmektedir.
Öğrencilerimiz isterlerse birçok mühendislik bölümü (Gıda, Kimya, Endüstri vb.)
başta olmak üzere Antropoloji, Felsefe ve Biyoloji gibi bölümlerde de yan dal
yapabilmektedirler. Bu program ‘Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı
Yönergesi’ hükümlerine göre yürütülür. Yan dal programı en az 18 AKTS zorunlu ve
12 AKTS seçmeli derslerden oluşmaktadır ve yan dal programına kayıt için
öğrencilerin genel akademik ortalaması en az 2.70 olması gerekmektedir.
5. Erasmus Programı
Erasmus öğrenim hareketliliğine başvurmak için
genel akademik not ortalamasının; lisans
öğrencilerimiz için 2.20/4.00, yüksek lisans veya
doktora öğrencilerimiz için ise 2.5/4.00 olması
gerekmektedir. Erasmus öğrencisi olabilmek için
geçerli bir yabancı dil puanı koşulu
aranmaktadır.
Program
için
başvuracak
öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için
geçerliliği olan ikili anlaşmaların kontenjanlarını
göz önünde bulundurarak başvuru yapılmalıdır.
Erasmus Programı ile ilgili en güncel haberler Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği
Ofisinden takip edilebilir.
Ülke
Şehir
Üniversite
Yıllık Kontenjan
Almanya
Bochum
Ruhr Universitat at Bochum
4
Almanya
Duisburg
Universitat at Duisburg-Essen
4
Litvanya
Kaunas
Kaunas University of
Technology
4
Portekiz
Coimbra
Universidade de Coimbra
2
İsveç
Umea
Umea University
4
Birleşik Krallık
Glasgow
Strathclyde University
2
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
10
6. Farabi Değişim Programı
Kısaca ‘Farabi Değişim Programı’ olarak adlandırılan
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve
Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve
yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimöğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi
Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince
kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının
uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla
belirlenmiştir. Farabi Değişim Programıyla ilgili en güncel haberler Hacettepe
Üniversitesi Farabi Programı Koordinatörlüğünden takip
edilebilir
(http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/).
7. Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde
eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim
elemanı
değişimini
gerçekleştirmeyi
amaçlayan bir programdır. Değişim
programına katılmak isteyen öğrenciler en
az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim
elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay
süreyle
dünyadaki
yükseköğretim
kurumlarında
ders
vermek
üzere
programdan faydalanabilirler.
Benzer
şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki
yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim
faaliyetlerine katılabilirler. Mevlana Değişim Programıyla ilgili en güncel haberler
Hacettepe Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden takip
edilebilir (http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/).
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
11
8. Çalışma Alanları
Bir kimyager;
Kamu ve özel sektörlerin kimya laboratuvarlarında kalite kontrol ve AR-GE
faaliyetleri yürütür ve bu laboratuvarları yönetir.
Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle
değerlendirir, konuyla ilgili problemleri belirler, araştırma ve kanıta ve dayalı
öneriler geliştirir.
Kimya laboratuvarlarında nitel ve nicel analizler yapar, analiz sonuçlarını
hesaplar, elde edilen verileri değerlendirerek yorumlar yapar ve rapor eder.
Maddelerin birbirleriyle etkileşimleri sonucu oluşan yeni bileşikleri araştırır.
Kimya alanındaki endüstriyel ürünlere ait işlemleri geliştirme çalışmaları yapar,
endüstriyel süreçleri kavrayarak karşılaşılabilecek problemleri çözer.
Bir işletmede üretilebilecek maddeyi tasarlar, geliştirir ve üretim yöntemini
belirler.
Üretimin verimli ve korunaklı bir şekilde devam etmesini sağlamak ve ürün
kalitesi ile veriminin artırılması için denetlemeler ve kontroller yapar.
Depolama koşullarını belirler ve ürün satışı yapar.
Çalıştığı işyerinde iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite
yönetimi ile çevre koruma konularında detaylı çalışmalar yapar.
Çalışma koşullarının güvenliğini sağlayacak bilgi ve becerisiyle her türlü
işletmeyi yönetir.
Araştırma-geliştirme,
kalite-kontrol/kalite-güvence,
üretim,
teknik yönetim,
sorumlu müdürlük
başlıca çalışma alan/pozisyonlarıdır.
Kimya alanında bilimsel araştırmalara
ilgi duyanlar üniversitelerde ya da
araştırma laboratuvarlarında çalışma
olanağı bulabilirler.
Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve
insanlara fayda sağlayacak, istenilen
özellikte saf ya da karışım halinde
maddeler üreten kimyagerler; ilaç,
deterjan, yapay lifler, içecek, gübre,
boyar madde gibi güncel hayatta yaygın
olarak kullanılan tüketim malzemelerinin
de sentezini gerçekleştirirler.
12
9. İş Olanakları
Bölümümüzden mezun olan kimyagerler;
Plastik sanayi,
İlaç sanayi,
Boya sanayi,
Petrokimya,
Metal sanayi,
Tekstil sanayi,
Seramik sanayi,
Çimento sanayi,
Deri sanayi,
Deterjan ve sabun sanayi,
Gıda sanayi,
Kozmetik sanayi,
Cam sanayi,
Ambalaj ve kağıt sanayi,
Gıda analiz laboratuvarları,
Su ve atık laboratuvarları,
Çevre analiz laboratuvarları,
Biyokimya laboratuvarları,
İş güvenliği uzmanlığı ,
Laboratuvar kimyasalları ve araç-gereçleri,
Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarları,
Kalite sertifikasyon eğitim ve çevre danışmanlık firmaları,
gibi oldukça çeşitli alanlarda ve pozisyonlarda, özel veya devlet kurumlarında
çalışabilirler.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
13
10. Mezunlarımız Ne Diyor?
Perihan ÇÖÇELİ KARAKUŞ, Persu Suni Deri Sanayi, Yönetim Kurulu Başkanı
1991 yılında Gaziantep'ten Ankara ya olan yolculuğumda hayalim olan okulda ve
bölümde okumak için gittim. İyi bir dereceyle mezun olduğum mezuniyet
töreninden 2 gün sonra işe girdim ve yaklaşık 18 yıldır çalışıyorum. Çalıştığım her
kurumda fark yaratmayı başardım. Bana “nasıl?” diye sorduklarında “ben
Hacettepeliyim” diyordum. Buna inandım ve iş hayatımda bu farkı yaşadım. İş
hayatımın ikinci yılında müdürlüğe terfi ettim. Uzun yıllar çalıştıktan sonra 2007
yılında kendi fabrikamı kurdum. Hayalim çok büyük değildi ama aldığım iyi eğitim
ve emeğimin karşılığında şimdi yıllık cirosu 30 milyon dolarlara ulaşan bir şirketim
var. Bugün bana bu vizyonumu sağlayan tüm değerli hocalarıma ve okul
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Hacettepeli olmak farklılıktır ve eminim ki
tüm dostlarım ve meslektaşlarım bu farkı yaratmıştır.
İlkay BAYINDIR SÖKMEN, Şişecam, Yüzey Teknolojisi Yöneticiliği, Yönetmen Uzman Araştırmacı
1997 mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoramı da aynı bölümde organik kimya
anabilim dalında yaptıktan sonra Şişecam AR&GE' de araştırmacı olarak işe
başladım. Bu sene aynı şirkette 11. yılım. Yüzey Teknolojisi Yöneticiliğinde
Yönetmen Uzman Araştırmacı olarak çalışıyorum. Öğrenciyken “biz bu derslerde
öğrendiklerimizi nerede ve nasıl kullanacağız” diye hep merak ederdik. Ben kimya
bölümünde aldığım her derste öğrendiğim her şeyi işimde kullandım. Yeni bir cam
kompozisyonu geliştirme projesinde çalıştığım zaman inorganik kimya bilgilerim,
bilinmeyen organik bir maddenin karakterizasyonunu yapmam gerektiği zaman
organik kimya laboratuvarında öğrendiklerim, cam yüzeyine modifikasyon yaparak
yeni bir fonksiyon kazandırma projesinde ise enstrümantal analiz bilgilerim beni
hızlıca sonuca ulaştırdı. Tübitak ve Sanayi Bakanlığı destekli projeler dahil çok
sayıda projenin yöneticiliğini yaptım.
Beni yetiştiren hocalarıma sonsuz
teşekkürler. Hacettepeliyim ve Kimya Bölümü mezunuyum ve bunu söylerken
büyük gurur duyuyorum!
Sinem MERGNER, Seifert Instruments-Germany, Uluslararası Satış-Pazarlama Yönetimi
2005-2009 dönemi Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde eğitim gördüğüm
süre içerisinde kendimi diğer üniversitelerin öğrencilerinden her zaman bir adım
daha ileride gördüm. Hayalini bile kuramadığım üniversitelerde staj ve uluslararası
değişim programlarına katılmamı okulumun ve özellikle bölümümün uluslararası
düzeyde tanınmış, başarılı bir konumda olmasına borçluyum. Çalıştığım kurumda
bulunmamda, kariyer hayatımı uluslararası platformda geliştirmemde değerli
hocalarımızdan aldığım kaliteli eğitimin her zaman çok önemli bir yeri oldu ve
olmaya da devam ediyor. Biz diploma sahibi olmak için değil, kimyayı gerçekten
öğrenmek ve sonrasında bir şeyler üretebilmek için profesyonel bir akademik
kadro tarafından desteklendik. Hacettepe Üniversitesinin ve özellikle Kimya
Bölümünün öğrencisi olmak hayatımda gururla anlatabileceğim ve bana her
zaman, her yerde avantaj sağlayacağına inandığım bir onurdur.
14
Ayşe Özgür ÖZSAR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Laboratuvarı Petrol Birimi, Kimyager/
Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Misafir Öğretim Üyesi
1995 mezunuyum. Çalışma hayatım boyunca bir kimyager olarak Hacettepe
Kimyanın farklılığını hep hissettim. Bana bunu sağlayan hocalarıma
minnettarım. Belki çok zorlandık, belki not ortalamamız diğer
üniversitelerdeki meslektaşlarımıza göre daha düşük kaldı. Ama hepsine
değdi. Zira bir Hacettepe Kimya mezunu olarak zaman zaman kıskanılmak
bile çok güzel. Çalıştığımız yerlerde her zaman farklı olduğumuzu
hissettirdik. Sahip olduğumuz bilgi birikimi hep mesleki özgüvenimizin
yüksek olmasını sağladı. Analitik düşünme, bilgiye en kısa zamanda, en
doğru şekilde ulaşma yeteneğimiz değerli hocalarımızın eğitimleri sayesinde
arttı. Bir Hacettepe Kimya mezunu olmanın verdiği gururu her ortamda
yaşıyorum.
Sibel DURAN, Bilim İlaç, Kalite Güvence Müdürü
1992 yılında başladığım Hacettepe Kimyadan 4 yılda derece ile mezun oldum.
İsteyerek, severek yapılan her iş başarıyla zor kapıları açtırır inancındayım. Yüksek
lisans döneminde NATO bursu ile katıldığım Uluslararası Polimer Kimya Konferansı
da bu işin yurtdışında hangi boyutta olduğunu görmeme ve ufkumu açmama
yardımcı olmuştur. Yüksek lisans eğitimim esnasında birçok makale yayınım, Çeşitli
konferanslara gerek sözlü gerekse poster katılımım olmuştur. Başarılı geçen bu
dönem sonrasında aldığım stratejik karar ile akademik kariyere devam etmeyerek
İstanbul'da kurumsal bir ilaç sektöründe kalite bölümde uzman olarak işe
başladım. İş görüşmesi yabancı olmadığım bir kimya sınavı oldu. Okulumun ismi de
özgeçmişimde önemli bir yere sahipti. Bu firmada geçen çalışma yaşamım da
daima daha çok öğrenme hevesi ile yürüdü. İstikrarlı ve başarılı bir şekilde 11 sene
yönetici olarak çalıştım. Şu an çalıştığım firmaya ise 3 sene önce Kalite Güvence
Müdürü olarak başladım. Büyük ve başarılı bir ekibe liderlik yapmaktayım. Bu
firmaya işe alınmamda Hacettepe Kimya mezunu olmamın etkisi çok büyüktür.
Özel sektörde başarılı ve vizyon sahibi biri olmamın temelinde aldığım kaliteli
eğitimin, yansıra asistanlık dönemimde geçirdiğim yılların önemi çok büyüktür. Şu
an iyi bir personel yetiştirme kabiliyetim var ise bu dönemde kazandığım
tecrübeye dayalıdır. Bu günlere gelmemde emeği gecen çok değerli hocalarıma
sonsuz saygılarımı sunarım.
Güzide Melis KESKİN, Şimşek Ambalaj, İzmir, Kalite Güvence Departmanı, Şef.
Üniversitemin “Hacettepeli Olmak Ayrıcalıktır” sloganının iş başvurusu ve işe alım
sürecinde sadece bir slogandan ibaret olmadığını yeni sayılan bir mezun olarak
söyleyebilirim. Hacettepeli olmak ayrıcalık fakat bence Hacettepe Kimyalı olmak
(kimya bölümleri arasında) daha da ayrıcalık. Bunu öğrenciyken anlamak da
mümkün elbette. Deneyimli, başarılı, araştırmacı, anlayışlı, bilgili, paylaşımcı hepsi
benim için birbirinden değerli hocalarımın hem eğitim hem de farkındalık
anlamında bana ve mezun arkadaşlarıma birçok şey kattığı gerçeği asla
yadsınamaz. Ben en çok staj döneminde Hacettepe Kimyanın farkını anladım.
Ülkemizin birçok üniversitesinin kimya bölümünden staj yapmak için gelen
arkadaşlarımın sahip olduğu laboratuvar pratiği, bilgi seviyeleri, cihaz deneyimleri
bir Hacettepe Kimya öğrencisi ile mukayese edilemeyecek kadar farklıydı. Mezun
olduktan kısa süre sonra başvuru yaptığım ikinci şirkete ‘şef’ pozisyonu ile işe
başladım, bunda Hacettepe Kimyalı olmamın payı büyüktür. Üzerimde emeği olan
çok değerli hocalarıma ve Üniversiteme bir kez daha teşekkür ederim.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
15
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
06800, BEYTEPE, ANKARA
Web: http://www.chem.hacettepe.edu.tr/
Tel: 0312 297 79 41 – Fax: 0312 299 21 63
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 615 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа