close

Enter

Log in using OpenID

Bildiriler - uluslararası kara mürsel alp ve kocaeli tarihi sempozyumu

embedDownload
SIRA NOADI SOYADI
Ali ARSLAN(Doç.Dr.)
BAŞTÜRK( Doç.Dr.)
1 ARSLAN(Siyaset Bilimci)
2 Adnan SOFUOĞLU(Prof.Dr.)
3 Ahmet GÜNDÜZ(Doç.Dr.)
KURUMU
Sadettin Mersin Üniversitesi
Dicle
Gülten
Üniversitesi
Mersin
Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
4 Ahmet GÜNEŞ(Prof.Dr.)
5 Alaattin UCA(Yrd.Doç.Dr.)
6 Ali AKYILDIZ(Prof.Dr.)
Gazi Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ali SARIKOYUNCU(Prof.Dr.)
Esra
7 SARIKOYUNCU DEĞERLİ(Doç.Dr.)
8 Alpaslan DEMİR(Doç. Dr.)
Altan ÇETİN (Prof. Dr.)
Galip
9 ÇAĞ(Yrd.Doç.Dr.)
10 Atilla ÇETİN (Prof. Dr.)
11 Ayşe Tuba ÖKSE(Prof.Dr.)
12 Azmi ÖZCAN(Prof.Dr.)
Barış AYTEKİN(Dr.)
İrfan
13 KALAYCI(Doç.Dr.)
Barış AYTEKİN(Dr.)
Sefa
14 Salih BİLDİRİCİ(Öğr. Gör.)
15 Behçet Kemal YEŞİLBURSA (Prof.Dr.)
16 Bilgehan PAMUK(Prof.Dr.)
Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar
Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi
Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
İnönü
Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adıyaman
Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
17 Biray ÇAKMAK(Yrd. Doç Dr.)
Uşak Üniversitesi
18 Burcu KURT(Dr.)
Bülent ÇELİK(Yrd.Doç.Dr.)
19 DEMİR(Doç. Dr)
20 Bülent CIRIK (Dr.)
KONU
Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Kocaeli
Milli Mücadele Döneminde Kocaeli Üzerinden Anadolu'ya Sevkiyat ve Geçişler
Batılı Seyyahların Gözüyle Kocaeli (1800-1859)
16. Yüzyılda Yalakabad Kazasında Vakıflar(Gelir Kaynaklarına Göre)
Nutuk’a Göre Milli Mücadelede İzmit
OTURUM BAŞKANI
Milli Mücadele’de İzmit Mutasarrıflığı Din Adamları
Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Herekeli Devlet Memurları
Haçlı Seferleri Güzergâhında Bir Durak: İzmit (Nicomedia)
Kefken Tersanesi
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
Polarize Bölge-Kentin Sürdürülebilirliği İlişkisi: İktisat Tarihi Açısından Kocaeli
Yarımadası Örneği
Sanayileşme-Kent Kültürü İlişkisi Açısından Kocaeli’nin Tarihsel Dönüşüm Süreci
Boğazlar Meselesi(1774-1953)
İzmit’te Bir Osmanlı Şehzadesi: Süleyman Paşa
II. Abdülhamit Döneminde Karamürsel Kazasında İnşa ve Tamir Edilen Rum
Mektepleri (1876-1909)
Osmanlı Zirai Modernleşmesine Bir Örnek İzmid Numune Tarlası
Tanju Adnan Menderes Üniversitesi Adnan
Menderes Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Mühimme Kayıtlarına Göre XVI. Yüzyıl’da İzmit Şehri
İkinci Meşrutiyetin İlk Yıllarında İzmit Sancağı (1908-191)
Karamürsel'de (Bithynia) Bir Antik Kıyı Yerleşimi, Prainetos-Preietos
CHP Teftiş Raporlarına Göre Kocaeli Vilayetinde Parti-Halk İlişkileri Ve Partinin
Siyasi Durumu (1938-1945)
21 Bülent ÖZTÜRK(Yrd. Doç.Dr.)
Sakarya Üniversitesi
22 Bünyamin Kocaoğlu(Prof. Dr.)
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
23 Candan NEMLİOĞLU(Prof.Dr.)
24 Cemal GÜVEN(Doç.Dr.)
Sakarya Üniversitesi’nden Emekli Öğretim Kocaeli ’nin Zarif Yapısı “Sırrı Paşa Konağı”nın Osmanlı Konak Mimarisindeki
Üyesi
Yeri ve Önemi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Millî Mücadele Döneminde Fransız Yazarı Claude Farrere
25 Cemil ÖZTÜRK(Prof.Dr.)
Marmara Üniversitesi
Anadolu Demiryolu Projesi ve Haydarpaşa-İzmit Hattının İnşası, 1871-1873 Bir
İktisadî Millîleşme Teşebbüsü
26 Cevdet YAKUPOĞLU(Doç.Dr.)
Kastamonu Üniversitesi
Kara Mürsel Adında Geçen “Kara” ve “Mürsel” Kelimeleri Üzerine
27 Cihat YILDIRIM(Yrd. Doç. Dr.)
Aksaray Üniversitesi
Mütareke Döneminde İzmit ve Havalisindeki Hadiselerin Yeni Adana
Gazetesindeki Yansımaları
28 Dilara USLU(Okt.Dr.)
Sakarya Üniversitesi
İzmit İle İlgili Önemli Gelişmelerin The Tımes Gazetesindeki Yankıları (19191921)
Dilek AYRIBAŞ-Müzeyyen ÜNAL-İlker
29 KUMRAL-Osman Nuri CEBE
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi
İzmit'te Türkler Tarafından Açılan İlk Eczaneler
30 Dilek TÜRKYILMAZ (Yrd. Doç. Dr.)
31 Dursun Ali AKBULUT(Prof.Dr.)
32 Ebubekir SOFUOĞLU(Prof.Dr.)
Gazi Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
33 Ekrem GÜRDAL (Tarihçi)
Dumlupınar Üniversitesi
Türk Halk Biliminde Pişmaniye
Süreli Yayınlarda İzmit’in İşgalden Kurtuluşu (28 Haziran 1921)
Osmanlı Döneminde Karamürsel’de Rüşdiyeler
XVIII. Yüzyıl Ve Sonrasında Karamürsel İskelesinin Osmanlı Deniz
Faaliyetlerindeki Yeri
Osmanlı Devleti’nin Kocaeli’ndeki Sanayi Mirası Hereke ve Çuhane Fabrika-i
Hümayunları
18. yüzyılda Menzil Sistemi İçinde Kocaeli’nin Yeri
Kocaeli Tarihi Açısından Önemli Bir Kaynak: Derdest Defterleri
34 Elif Özlem AYDIN(Doç.Dr.)
35 Emine DİNGEÇ(Doç.Dr.)
36 Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ(Doç.Dr.)
37 Emre DÖLEN((Prof.Dr.)
Engin BEKSAÇ(Prof.Dr.)
38 Nurengin BEKSAÇ(Öğr. Gör.)
39 Enis ŞAHİN(Prof.Dr.)
40 Enver KONUKÇU(Prof.Dr.)
Gebze Teknik Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi'nden Emekli
Öğretim Üyesi
Şule Trakya Üniversitesi
Trakya
Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
41 Erdoğan ÖZDEMİR(Araştırmacı Yazar)
Kuruluşu İzmit’ten İzmir’e Kaçırılan Bir Kâğıt Fabrikası (1846)
Bithynia 'dan Yansıyan Saklı İzler Kocaeli ve Çevresinde Bulunan Birkaç Kült
Anıtı
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kocaeli ve Çevresindeki Mülkî Yapılanma
Çalışmalarına Genel Bir Bakış
Dünkü Karamürsel
Kocaelispor Tarihinde Karamürsel’in Yeri
Kocaeli’de Sanayi Kimlikli Kentsel Dokudan Çok Kimlikli Kent-Bölgeye Geçiş
Süreci
Kocaeli Milletvekillerinden İsmail Nihat Erim’in Türk Siyasi Hayatına Etkileri
Kocaeli Yarımadasına Özgü El Sanatlarından Örnekler
42 Ersan KOÇ(Yrd.Doç.Dr.)
43 Esma TORUN ÇELİK(Doç.Dr.)
44 Esra ÇELİK(Sanat Tarihçisi)
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
45 Eugenia KERMELİ(Doç.Dr.)
Hacettepe Üniversitesi
46
47
48
49
Fahri SAKAL(Prof. Dr.)
Fatih DEMİREL(Doç. Dr.)
Fatih ÖZÇELİK(Yrd.Doç.Dr.)
Fatma ÜREKLİ(Prof.Dr.)
Feyzullah Yavuz ULUGÜN
50 (Araştırmacı Yazar)
51 Figen ÖLMEZ(Araş. Gör.)
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
52 Fikrettin YAVUZ(Yrd.Doç.Dr.)
Sakarya Üniversitesi
53 Güçlü TÜLÜVELİ(Dr.)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
54 Gülfettin ÇELİK(Prof.Dr.)
Medeniyet Üniversitesi
Yeniçağ Seyyahlarının Gözünden Kocaeli ve Yöresi
(Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi)Kent’in Toplumsal Sistemdeki İşlevi Gebze
Örneği
55 Gülsen TEZCAN KAYA (Yrd. Doç. Dr.)
Sakarya Üniversitesi
19. Yüzyıl Duvar Resmi Geleneğinin Anadolu’daki Yansımaları: Kocaeli’nden
Tasvirli Köşk Ve Konaklar
56 Gülşah ESER(Yrd.Doç.Dr.)
Harran Üniversitesi
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Sıtma ile Mücadele Kocaeli Örneği
Trakya Üniversitesi
The Diocese of Nicomedia (Izmit) during the Ottoman Period, 16th-19th centuries
Chp Teftiş Raporlarına Göre Tek Parti Devrinde Kocaeli’nin Sosyoekonomik
Durumu
İzmid İdâdîsi ve Maârif Müdürlüğü Hizmetleri
Kocaeli’nde Vatan Cephesi
Farklı Yönleriyle Osman Hamdi Bey
Kocaeli Bankası
Osmanlı Dönemi’nde İzmit’te Yaşamış Gayrimüslimlere Ait Çeşme Yapıları
I. Dünya Savaşında İzmit Körfezi Ve Çevresinde İtilaf Denizaltıları Ve Gebze
Köprüsünün Havaya Uçurulması
Gülten ARSLAN(Siyaset Bilimci)
57 Ali ARSLAN( Doç.Dr.)
Günay ÇAĞLAR(Doç.Dr.)
58 KONUKÇU sunum yapacak.
Mersin Üniversitesi
Üniversitesi
Mersin
Enver
59 Güneş IŞIKSEL(Dr.)
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
60 Hakan UZUN(Doç.Dr.)
Ankara Üniversitesi
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Halim DEMİRYÜREK(Yrd.Doç.Dr.)
Haluk SELVİ (Prof. Dr.)
Heath W.LOWRY(Prof.Dr.)
Hülya BOYANA(Doç.Dr.)
Hülya ÇELİK (Yrd. Doç. Dr.)
Hülya SAYGI(Doç.Dr.)
Bahar
BAYHAN(Doç.Dr.)
Hüseyin ALGÜL (Prof. Dr.)
Hüseyin KAYHAN(Yrd.Doç.Dr.)
Hüseyin Sami ÖZTÜRK(Yrd.Doç.Dr.)
İbrahim Ethem ETNUR (Prof. Dr.)
İbrahim ŞİRİN (Doç. Dr.)
İdris BOSTAN(Prof.Dr.)
İlhami YURDAKUL(Doç.Dr.)
İlhan ŞAHİN(Prof.Dr.)
İsa KALAYCI (Yrd.Doç.Dr.)
Ahmet
Caner ÇATAL(Arş. Gör.)
İsmail DOĞAN(Yrd.Doç.Dr.)
İsmail YAŞAYANLAR (Doktora Öğrencisi)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege
Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa
Kemal Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Çok Partili Dönem Türk Siyasi Hayatında Kocaeli Milletvekilleri: Çok Partili
Dönem Kocaeli Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri
Mustafa Kemal'in Yakın Çalışma Arkadaşı Karamürselli Yarbay Mahmut
Bey(XXIV. Tümen Komutanı Yarbay Mahmud Bey Olayı)
16. yüzyil Fransız Seyyahlarının Gözünden Kocaeli ve çevresi:Seyahatnamelerin
Tarihsel Veri Değeri Üzerine Bir Değerlendirme
Esir Şehirden Umuda Yolculuk: İstanbul Ankara Güzergâhında Kocaeli ve
Çevresinin Rolü
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İzmit’te Tarım ve Hayvancılığa İlişkin Bazı
Gözlemler
2. Meşrutiyetin İlk Yıllarında Kocaeli(1908-1909)
Hersekzade Ahmet Paşa
Nikaia Kenti ve Dionysos Kültü
Seka’nın Eğitim ve Kültür Faaliyetlerine İlişkin Bir Sözlü Tarih Çalışması
Geçmişten Günümüze (1990-2013) Kocaeli İlinin Su Ürünleri Üretimi
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Temel Dinamikler
Beylikler Dönemi Türk Denizciliği ve Amiral Karamürsel Alp
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Yazıtlar Corpus’u
OTURUM BAŞKANI
Kandıra ve Çevresinde Milli Mücadele
Karamürsel Bey ve Osmanlı Denizciliğinin Gelişim Süreci
Gebze Nahiyesi’ne Bağlı Vakıf Köyler ve Şeyh İvaz Fakih Vakfı
Türklerde "İl" Kavramı
78 Kamil DOĞANCI(Yrd.Doç.Dr.)
Uludağ Üniversitesi
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kocaeli’ye Yapılan Çerkez Göçleri
Macar Edebiyatında Imre Thököly ve İzmit
İnhisara Gayriresmî Tepki: Kerpe ve Kefken Sahillerinde Tuz Kaçakçılığı
Antik Kaynaklar Işığında Eskiçağda Nikomedia (=İzmit) ve Civarını Etkileyen
Depremler
79 Kemalettin KUZUCU(Prof.Dr.)
Marmara Üniversitesi
İzmit İdadisi
80 Kenan Ziya TAŞ(Prof.Dr.)
81 Kurtuluş DEMİRKOL(Yrd.Doç.Dr.)
Balıkesir Üniversitesi
Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü
16 Yüzyılda Akçaşehir (Akçakoca)
II. Meşrutiyet Dönemi Başlarında İzmit Sancağında Asayiş
82
83
84
85
86
Kırıkkale Üniversitesi
Ca’Foscari University
Sakarya Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Mahmut AKKOR(Yrd.Doç.Dr.)
Maria Pia PEDANİ(Prof.Dr.)
Mehmet ALPARGU (Prof. Dr.)
Mehmet BEŞİRLİ(Prof.Dr.)
Mehmet Güneş(Dr.)
87 Mehmet KAYA(Yrd.Doç.Dr.)
Niğde Üniversitesi
Tarihi Süreçte İzmit Demiryolu ve Şehre Katkısı
Venedik Belgelerinde Türkler ve Deniz(14.Ve15.Yüzyıl)
OTURUM BAŞKANI
1453 Numaralı İzmit Şer’iye Siciline Göre İzmit’in Üç Yılı (1845-1848)
Tanzimat Dönemindeki İdare Düzenlemelerin Kocaeli’ye Yansımaları
19. Yüzyıl Ortalarında Karamürsel Kazasının Sosyal ve Ekonomik
Durumu:Temettuat Defterleri Örneği
88 Mehmet MERCAN(Doç.Dr.)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Osmanlı Padişahlarının İzmit ve Hereke Gezileri
89 Mehmet Mert SUNAR (Yrd. Doç.Dr.)
Mehmet Salih ERPOLAT
(Yrd.
90 Doç.Dr.)
91 Mehmet TÜTÜNCÜ(DR.)
92 Mesut ÇAPA(Prof.Dr.)
93 Metin TUNCEL(Prof.Dr.)
94
95
96
97
98
Mevlüt YÜKSEL(Dr.)
Mucize ÜNLÜ(Doç.Dr.)
Muhittin ELİAÇIK(Prof.Dr.)
Murat KEÇİŞ(Doç.Dr.)
Mustafa DAŞ(Prof.Dr.)
99 Mustafa HERGÜNER(Doç.Dr.)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Kanlı Gömlek ile Arz-ı Hâl Sunmak: III. Selim Dönemi Karamürsel’inde Ayanlık
Mücadelesi
Dicle Üniversitesi
XVI. Yüzyılda Koca-İli Sancağı’ndaki Dinî Hayatın İzleri
Research centre for Turkish and Arabic
World Harlem
İstanbul-Kudüs-Mekke Hac Yolunun İzmit Güzergâhı Üzerine
Kocaeli Ve Çevresinde Yunan İşgali Ve Göç Kızılay (Hilâl-İ Ahmer) Cemiyeti’nin
Yardımları
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi'nden Emekli Öğretim
Üyesi
Türkiye'de Ereğli Adlı Yerleşmeler ve Karamürsel Ereğlisi
Musul Meselesi ve Nasturi Ayaklanması Dolayısıyla İzmit Körfezi’nde Yapılan
Tahkimat Faaliyetleri (1924-1926)
Atatürk Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
II. Abdülhamit Döneminde İzmit’te İmar Faaliyetleri
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaelili Ak Ali Ve Fezâilî Adlı Nasihat Kitabı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sakarya Boyunda Bizans-Türk Mücadelesinde Önemli Bir Geçit: Malagina
Dokuz Eylül üniversitesi
Bizans Döneminde Kocaeli Yarımadası
Osmanlı’nın İlk Emir-İ Sevahili Karamürsel Bey’in Döneminde Anadolu
Beylikleri İle Venedik, Ceneviz ve Bizans Denizciliği’ne Bir Bakış
Harp Akademileri
100 Mustafa KESKİN(Prof.Dr.)
Erciyes Üniversitesi
Âşık Paşa'ya Göre Gazilik ve Alpliğin Özellik ve Şartları
101 Mustafa SARI(Yrd.Doç.Dr.)
Müzeyyen ÜNAL
102 (Emekli Tarih Öğretmeni)
Sakarya Üniversitesi
Kocaeli'de Nüfus Mübadelesi (1923-1930)
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İkinci Dünya Savaşı Sırasında İzmit’te Ticaret Hayatı
Kocaeli ili İzmit - Balören (Belen) Köyünde 1320 (Miladi 1904) Tarihli Son
Osmanlı Nüfus Tahriri(Yazım/Sayım)
Osmanlı Kuruluş Dönemi Çerçevesinde; Ahilik Teşkilatının Marmara ve Kocaeli
Bölgesi Fetihlerindeki Rolleri
Gureba Hastanesi'nden Kocaeli Devlet Hastanesine
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İstanbul’un Tarihi Yapılarında Kefken Taşlarının Kullanılması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kocaeli ve Deprem
Kırım Tatarları’nın Kocaeli Vilayetine Yerleşmeleri ve Günümüzde Örgütlenme
Sorunları
Balkan Savaşlarında İzmit'te Seferberlik Uygulamaları
Boşnakların Karamürsel Kazasına Göçü ve Kurulan Yeni Hayatlar
103 Necat ÇETİN(Tarihçi)
104 Nejdet GÖK(Doç.Dr.)
105 Nermin ERSOY(Prof.Dr.)
Nurfeddin KAHRAMAN(Doç.Dr.)
106 Refik ARIKAN(Yrd.Doç.Dr.)
Nurfeddin KAHRAMAN(Doç.Dr.)
107 Refik ARIKAN(Yrd.Doç.Dr.)
108 Nuri KAVAK(Doç.Dr.)
109 Nurten ÇETİN(Yrd.Doç.Dr.)
110 Oğuz POLATEL(Okt.)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Onur KAMİLOĞLU
111 (Sanat Tarihçisi)
112 Osman AKANDERE(Prof.Dr.)
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü
Kazıklı Hacı Hamza Bin İvaz Kervansarayı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Akbaş Cephaneliği Baskını ve Dramalı Rıza Bey
Kocaili Mutasarrıfı Hüseyin Paşa’nın Eşkıyalıkla Mücadelesi, İdamı ve Müsadere
Edilen Mal Varlığı(1796)
Ankara Polis Akademisi
1965-1975 Yılları Arasında Gazete Haberlerinde Karamürsel’in Kentsel Gelişimi
Kocaeli Üniversitesi
ve Mimari
İstanbul Üniversitesi
Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Hereke Fabrikasını Ziyareti
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Kocaeli Vilayetine Romanya’dan Göçler ve İskân (1934-1938)
113 Osman KÖSE(Prof.Dr.)
114 Oya ŞENYURT(Doç.Dr.)
115 Ö.Kürşad KARACAGİL(Yrd.Doç.Dr.)
116 Önder DUMAN(Doç.Dr.)
Özden SENEM EROL
Öğrencisi)
Özer ERGENÇ(Prof.Dr.)
Özgür ALGAN(Arş. Gör.)
Özlem GENÇ(Yrd.Doç.Dr.)
(Doktora
Karamürsel Halkevi
Kocaeli Sancağı Örneğinde “Yetki Alanı” Modeli İle Mekan Analizi
Türk Evinde Kullanılan Cumba: Kocaeli Örneği
Vali Plinius`un Mektupları Işığında Bitinya Bölgesi Ve Kocaeli
121 Pier Giovanni D’AYALA(Dr.)
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Bilkent Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Insula International Scientific Council for
Island Development Genel Sekreteri
122 Rahime AYDIN ER(Yrd. Doç.Dr.)
Kocaeli Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Karamürsel Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Sağlık Hizmetleri
Karamürsel Nâibi Abdullah Şevket ve Osmanlı Döneminde Diğer Kocaelili
(İzmitli) Âlimler
Türk Kültüründe Alp
Kocaeli'nde İz Bırakan Bir Kuvayı Milliyeci: İpsiz Recep
Hereke Kalesi Kazısı ve Kocaeli’de Bir Sualtı Keşfine Dair
Mühimme Kayıtları Işığında 17. Yüzyılın İkinci Yarısında Kocaeli ve Çevresine
Dair Tespitler
1950-1954-1957 Genel Seçimlerinin Kocaeli’deki Yansımaları
İzmit Sultan Abdülaziz Av Köşkü’ndeki Duvar Resimleri
Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti: İzmit Müstakil Livası
Şubesinin Çalışmaları
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Karamürsel Karabali Camii Hakkında Yeni Bulgular
132 Selda KAYA KILIÇ(Doç.Dr.)
Ankara Üniversitesi
1908 Osmanlı Mebusan Meclisinde İzmit Mebusları ve Faaliyetleri
133 Semra BİLGİN
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü
Antik Çağda Kocaeli (Nicomedia) Ölü Gömme Geleneği
117
118
119
120
123
124
125
126
Recep DİKİCİ(Prof.Dr.)
Recep YAŞA(Yrd. Doç.Dr.)
Resül NARİN(Tarihçi)
Rıdvan GÖLCÜK(Arkeolog)
Selçuk Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Arkeoloji Müzesi
127 Rıza KARAGÖZ(Doç.Dr.)
128 Sabit DOKUYAN(Yrd.Doç.Dr.)
129 Savaş YILDIRIM(Doç.Dr.)
130 Sedef BULUT(Yrd.Doç.Dr.)
Selçuk SEÇKİN(Yrd.Doç.Dr.)
131 BOZDAĞ(Mimar)
134
135
136
137
138
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Bahadır
Serdar ÖSEN(Yrd. Doç. Dr.)
Serkan YAZICI(Yrd.Doç.Dr.)
Serpil SÜRMELİ(Prof.Dr.)
Süleyman BEYOĞLU(Prof.Dr.)
Şenay ÖZDEMİR GÜMÜŞ(Doç.Dr.)
139 Taner AKSOY(Arkeolog)
Taner BİLGİN(Yrd.Doç.Dr.)
140 ÇETİNKAYA(Dr.)
Karabük Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü
İzmid'den İzmit'e Dönüşüm: Şehir ve İsim Üzerine Bazı Tespitler
Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Karamürsel’de Çekirge Afetleri ve Sonuçları
İzmit ve Çevresinde İşgâl Siyaseti Sonuç ve Değerlendirmeler
Mudanya’da Mütarekesinden Montrö Sözleşmesine İzmit Yarımadası
Kocaeli Bölgesinden Osmanlı Donanması İçin Kalyoncu Temini
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Tehcir Kanunu ve İzmit Ermenileri
Petrol Rafinericiliğinde Öncü Bir Kuruluş Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.
(TÜPRAŞ)
Kocaeli Su Yolları
Selma
141 Temuçin Faik ERTAN(Prof.Dr.)
Ankara Üniversitesi
I.Dünya Savaşı Öncesinde ve Savaş Döneminde İstanbul Ve Marmara Bölgesi
Antanta Devletlerinin Planlarında
142 Tofig MUSTAFAZADE(Prof.Dr.)
Tufan TURAN(Yrd.Doç.Dr.)
143 TÜYLÜ TURAN(Tarihçi)
Soyut Deniz Mirası
Esin
Sakarya Üniversitesi
144 Uğur KURTARAN (Yrd.Doç.Dr.)
145 Ümit EKİN(Doç.Dr.)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
146 Veysi AKIN(Yrd.Doç.Dr.)
Trakya Üniversitesi
Sultan II. Abdulhamid'den Türkiye Cumhuriyeti'ne İspanya Basınında İzmit
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Kocaeli Ormanlarının Başlıca Kullanım Alanları
(1700-1754)
19. Yüzyılın İlk Yarısında İzmitli Ailelerin Sahip Oldukları Çocuk Sayıları
“Balkan ve I. Dünya Savaşı Esnasında Edirne Merkez Asker Hastanesi’nde Vefat
Eden Kocaelili Askerler”
147
148
149
150
Volkan ŞENEL(Sanat Tarihçisi)
Yasemin NEMLİOĞLU KOCA (Yrd.Doç.Dr.)
Yaşar BAŞ(Yrd.Doç.Dr.)
Yunus ÖZGER(Doç.Dr.)
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
151
152
153
154
Yusuf ÇAM (Dr.)
Yusuf OĞUZOĞLU(Prof.Dr.)
Yücel ÖZTÜRK(Prof.Dr.)
Zafer ATAR(Yrd. Doç.Dr.)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Derince’deki Arkadaşı “Cevat Abbas Bey”
Özellikleri ve Kullanımıyla Karamürsel Gemisi
Kocaeli'den İstanbul'a Kereste Temini ve Kullanımı
XIX. Yüzyıl Ortalarında Hereke'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kocaeli Yöresine Göçler ve Kurulan Muhacir
Köyleri
16-17. Yüzyıllarda Karamürsel ve Çevresi
Evrenos Oğullarının Menşei Hakkında Oluşmuş Bilmecenin Yeni Bir Analizi
Kocaeli ve Çevresinde Kolera Salgını (1894-1895)
155 Zeki CEVİK(Doç.Dr.)
Balıkesir Üniversitesi
Milli Mücadele’de Kocaeli Grubu ve Son Kurşun
156
157
158
159
İstanbul Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Karamürsel’in Od Taşı ve Tarihi Yapılarda Kullanımı
Karamürsel Mensucat Fabrikası (1890-1921)
Osmanlı Menzil Teşkilatı İçerisinde İzmit Menzili
Alman Seyyah Andreas David Mordtmann’ın İznik-İzmit (Kocaeli) İzlenimleri
Zeynep AHUNBAY(Prof.Dr.)
Zeynep CUMHUR İSKEFİYELİ(Yrd.Doç.Dr.)
Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI(Doç.Dr.)
Zübeyir BÜTÜNER(Doç.Dr.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content