close

Enter

Log in using OpenID

Bu ay ki rehberlik veli bülteni yayınlandı.

embedDownload
ÖZEL ÇAKABEY OKULLARI
Rehberim Çakabey
OCAK 2015
GİRİŞ
Bir “Merhaba” ile başlar her şey, ya da “Birlikte oynayalım
mı?” sorusuyla... Dünün çocukları biz yetişkinler ne çok
arkadaşlık başlatan cümle hatırlarız anılarımıza dönüp
baksak. Adını hatırladığımız, hatırlamadığımız ne çok kişi ile
ne çok kelime konuşmuşuzdur.
Her yeni günde birileri ile iletişim kurarız, her gün
kendimizi ifade etmek ve karşımızdakini anlamak için
çabalarız. Bu yoğunluğun sonunda eve döndüğümüzde
hayatımızın en kıymetlileri - ailemiz ile baş başa kalırız.
Eğer iletişim keyifliyse evimiz kalemizdir, güvenli
alanımızdır. Ama iletişimde sorunlar varsa... İşte o zaman
paylaşımlar azalır, sorunlar artar.
Dinlemek bazen ifade etmekten zordur... Anlamak emek
ister. İçeride cevap vermek için sabırsızlanan sesi
durdurup sadece karşınızdakinin dediğine odaklanmaya
çalışmak, hele çocuğunuzsa öğüt vermeden, yapması
gerekeni söylemeden dinlemek bazen dünyanın en zor işidir.
Doğru dinleme bir çocuğun şimdi ve gelecekte
yaşayabileceği sorunlarda rehberliğinizden vazgeçmemesini
sağlar.
İletişim bazen öyle kırılgandır ki söylediğiniz olumlu bir
söz, bir övgü bile karşıdakine anlaşılmadığı hissini verir. Bir
çocuğun arkadaş ortamında dışlanmasına, anne babanın
çocuğu ile arasında mesafeler açılmasına neden olur. O
yüzdendir ki doğru iletişim kurmayı da öğrenmek için emek
vermek gerekir.
Rehberim Çakabey’i bu ay iletişim konusuna ayırdık. Keyifli
sohbetlere, derin paylaşımlara, güzel anılara bir destek, bir
fırsat versin dileğiyle...
Rehberim Çakabey,
Ocak, 2015
REHBERİM ÇAKABEY
1
“BEN DEĞERLİYİM, SEN DEĞERLİSİN”
5 yaşına kadar
4 kez doğuyoruz.
BEN
DEĞERLİYİM,
SEN
DEĞERLİSİN.
Yaşamın en önemli olaylarından birini doğum oluşturur. Peki bir insan
kaç kere doğar? Bunun çok net bir cevabı olduğu düşünülebilir. Ancak
yapılan çalışmalar, insanların 5 yaşına kadar 4 kez doğduklarını ifade
etmiştir. Ana rahmine düşmekle başlayan hücresel doğumu, bebeğin
nefes almaya başladığı biyolojik doğum, bebeğe bakan kişi ile temasın
oluştuğu psikolojik doğum ve çocuğun okula başlamasıyla başlayan
süreçte sosyal doğum izler. Ana rahminde geçen 9 ayın insanların
İçten ve samimi kabul
iletisi nedir?
yaşayabileceği en mükemmel çevrede bulundukları zaman dilimi olduğu
ifade edilir. Çocuk doğduktan sonra bu ortamdan uzaklaşır ve kendisini
gerçek yaşama yabancı hissettiği kısa bir döneme girer. Anne ile ya da
kendisine bakan kişiyle fiziksel temasına kadar bu yabancılaşma devam
REHBERİM ÇAKABEY
2
eder ancak; anne ile kurduğu temastan sonra psikolojik
karşısındaki kişinin değerli olduğu ancak kendisinin değerli
doğum gerçekleşmiş olur. Kurduğu bu temas bebeğe
olmadığı yönündeki Ben Değerli Değilim, Sen Değerlisin(-,
rahatlatma hissi vererek yabancılık duygusu yaşadığı dış
+) pozisyonuna getirir. Bu konumun doğumdan sonra
dünyanın çok da kötü olmadığını fark ettirir. Çocuk için
normal ve mantıklı bir sonuç olduğu söylenmektedir.
hayatta kalmasının en önemli nedenlerinden biri olan
Çünkü çocuk, henüz kendi kontrolünü sağlayabilir, kendi
temasın varlığı veya yokluğu onun varlığına dair değerli
çizgisini çizebilir yeterliliğe ulaşmamıştır. Bu nedenle
ya da değersiz hissetmesine neden olur.
başkalarından ona gelen tepkiler onun için yönlendirici
Bebeğin psikolojik doğumundan itibaren başlayan bu süreç
bireylerin yaşamlarındaki yerlerini belirlemelerine neden
olur. Bu kişiler kendisine göre diğerinin daha iyi olduğunu
düşünürler.
olur. İnsanların yaşamda olabilecekleri dört tane pozisyon
tanımlanmıştır:
•
Ben Değerli Değilim, Sen Değerlisin.
•
Ben Değerli Değilim, Sen Değerli Değilsin.
•
Ben Değerliyim, Sen Değerli Değilsin.
•
Ben Değerliyim, Sen Değerlisin.
Bütün bebeklerin “Ben Değerliyim, Sen Değerlisin”
pozisyonu ile dünyaya geldikleri ifade edilir. Ancak,
insanın yaşamda mücadele ettiği şeyin, fiziksel
Bebekler, temas ile yaşamlarını devam ettirirken kendileri
doğumundan sonra psikolojik doğumuyla beraber kendisine
için yeni bir deneyim ile karşılaşırlar: artık yürüyebilme
bakan ile kendisi arasındaki fiziksel farklılıklarda küçük,
becerisine sahiptirler. Bir şeylere ulaşmak için artık
zayıf ve bakım ihtiyacının olmasının, aşağılık, değersizlik
kendileri hareket edebilirler. Bu esnada tam olarak
duygusuna yol açtığı belirtilir. Bu duygu da insanı
gelişmeyen becerisi ile gösterdiği davranışlarda hata yapıp
REHBERİM ÇAKABEY
3
kendine zarar vermeler başladığında kendisine bakan
kendisinin hem de diğerlerinin değerinin farkındadırlar. Bu
tarafından cezaların sıklığı da artabilir. Bebekliğin ilk
nedenle yaşamdaki zorluklar karşısında Ben Değerliyim,
zamanlarında var olan rahatlığın ve temasın azalması
Sen Değerlisin(+,+) pozisyonunda kalabilmek önemlidir.
uzun bir süre telafi edilmediğinde bebek, Ben Değerli
Değilim, Sen Değerli Değilsin(-,-) pozisyonuna gelir. Bu
kişiler hem kendisinin hem de diğerinin bir şeyleri
değiştirmek için güçleri olmadığına inanırlar.
Bireylerin “Ben değerliyim, sen değerlisin” diyebilmeleri
için onların yaşamlarındaki en önemli ihtiyaçlarından biri
olan kabul edilme ihtiyacının karşılanması gerekir. Bir
bireyin kabul ihtiyacını karşılayan ve kabul edildiğini
Doğumun normal pozisyonu olarak değerlendirilen bebeğin
gösteren her eylem “kabul iletisi” olarak tanımlanır. Kabul
kendini zayıf hissetmesinden sonra eğer bebek kendisine
iletileri, koşullu olumlu/olumsuz ve koşulsuz olumlu/
bakan kişi/kişiler tarafından kötü muamele görüyorsa,
olumsuz olarak sınıflandırılır.
kendisini onarmak için kendi kendine temas içinde
bulunabilir. Bu şekilde Ben Değerliyim, Sen
KABUL İLETİLERİ
Değersizsin(+,-) pozisyonuna geçer. Bu kişiler kendilerini
güçlü görerek diğerinin zayıf olduğuna inanırlar.
Son yaşam pozisyonu ise Ben Değerliyim, Sen
KOŞULLU
KOŞULSUZ Değerlisin(+,+) şeklinde tanımlanan diğer pozisyonlardan
farklı olarak ulaşılması istenen bir pozisyondur. Diğer
pozisyonlarda bireyler bunları bilinçli olmadan kazanır ve
yerleştirirler. Ancak Ben Değerliyim, Sen Değerlisin
pozisyonunda bilinçlilik ve sözel ifade yer alır. Anlatılan
ilk üç pozisyonda duygular ön planda iken, sonuncusunda
düşünce ve eylem devreye girer. Bu pozisyonda bireyler,
Olumlu (+)
Olumsuz ( - )
Yapılan bir DAVRANIŞA yönelik verilen
olumlu
geribildirimler
Yapılan DAVRANIŞA yönelik verilen olumsuz
geribildirimler
“Odanı toplaman beni
memnun etti.”
“Ödevini tamamlamaman
beni kızdırdı.”
Olumlu (+)
Bireyin KİŞİLİĞİNE yönelik verilen olumlu
geribildirimler
“İyi ki varsın”
“Seni seviyorum” Olumsuz ( - )
Bireyin
KİŞİLİĞİNE yönelik verilen olumsuz
geribildirimler
“Senden hoşlanmıyorum.”
sorunları çözmede daha yeterli olurlar; çünkü hem
REHBERİM ÇAKABEY
4
Kabul iletilerinin yapısına bakıldığında günlük yaşamda
Kabul iletileri insanların yaşamında bir ihtiyaçtır.
sıklıkla kullandığımız cümleler oldukları görülmektedir.
Yaşamdaki varlığı sürdürebilmek için insan kabul iletilerini
Günlük yaşam içerisinde yanımızdan geçen birine
ister, gelen kabul iletilerini reddedebilir, kabul iletilerini
söylenen “merhaba” “günaydın” gibi ifadeler de onlarda
hem başkalarına hem de kendisine verebilir. İçten ve
fark edildiklerine dair bir duygu yaratır. Önemli olan
samimi olan her kabul iletisinin iyileştirici bir yönü vardır.
geribildirimde bulunurken karşıdaki kişinin varlığına
Sizler de biri size “merhaba, nasılsınız?” “bugün çok hoş
yönelik olumsuz ifadeler içeren koşulsuz olumsuz kabul
görünüyorsunuz” gibi ifadeler kullandığında kendi
iletilerini kullanmamaktır. Çünkü bu durum bireyi, kendi
duygularınıza bakıp kabul iletilerinin önemini fark
yaşam pozisyonu içinde değersiz konuma getirebilir.
edebilirsiniz.
“Prensler gibi doğduk,
fakat sosyalleşme süreci
bizi kurbağalara çevirdi.”
ERİC BERNE
REHBERİM ÇAKABEY
5
ÇOCUKLARIN
İLİŞKİYİ BAŞLATMA
VE SÜRDÜRME
BECERİLERİ
Sosyal gelişim, çocuğun diğer gelişim basamakları kadar
değerlidir. Bireyin yaşamında giderek önem kazanacak “uyum
sağlama” becerisi çocukluk çağında ve sosyal gelişim süreci
Çocukların akran ilişkilerinde problemler
neler olabilir?
içerisinde kazanılır.
Çocuklar, okulöncesi eğitimi sırasında, akranlarıyla da
etkileşimde bulunmaktadırlar. Bu nedenle yaşanan tüm bu
gelişmeler çocukların akran etkileşiminin önemini gündeme
getirmektedir.
Çocuklar akranları ile kurdukları ilişki içerisinde
Okul öncesi dönemde akran ilişkilerinde ilk iletişim
rekabet etmeyi, kaygı yaratan durumlarla baş etmeyi
problemlerini bu deneyimler sayesinde yaşarlar. Bu dönemde,
akran ilişkilerinde problemler, başarısızlıklar yaşadıklarında
öğrenirler. Sosyal becerilerinin gelişebilmesi için bu
tür ilişkilere ihtiyaçları vardır.
sonraki yıllardaki davranış ve sosyal uyumsuzluk açısından risk
altındadırlar.
REHBERİM ÇAKABEY
6
Çocuğunuzu sosyal beceriler konusunda
destekleyebilmeniz için önerilerimize
kulak verebilirsiniz:
1. Çocuğunuzun çevresindeki kişilerle sağlıklı ilişkiler
kurmasını istiyorsanız, ilişkilerinizde özenli ve hassas
olmaya dikkat ediniz. Pek çok konuda olduğu gibi,
insanlarla kurduğunuz ilişkilerin biçimi de çocuklarınız
tarafından model alınabilir.
4. Çocuklarınızın etrafındaki kişilerle kurdukları ilişki
biçimine dikkat ediniz. Hatalı davranışlar yaptıklarında
‘’özür dilemeleri’’ gerektiği konusunda uyarınız.
Karşılarındaki kişilerden iyilik gördüklerinde de ‘’teşekkür
etmeleri’’ için teşvik ediniz. ‘’Teşekkür ederim’’ ve ‘’özür
dilerim’’ ifadelerini çocuğunuzla iletişim kurarken
kullanmaya dikkat ediniz. Bu şekilde, çocuklarınız
tarafından öğrenilmesi ve uygulanmaya başlanması daha
kolay olacaktır.
2. İyi bir dinleyici olmak, insanların ilişki kurarken
karşılarından beklediği en önemli özelliktir. Etkin dinleme,
karşımızdaki kişinin ne söylemek istediğini dolayısıyla ne
düşündüğünü, ne hissettiğini ve ihtiyacını anlamaya
çalışmaktır. İnsanların birbirini dinlemeye özen göstererek
ilişki kurdukları ortamlarda, çocuklar kendilerini rahatlıkla
ifade edebilecekler ve anlaşıldıklarını hissedeceklerdir.
Zamanla bu şekilde davranmayı öğreneceklerdir.
3. Çocuklarımıza model olmanın dışında sık sık değişen
ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlatabilirsiniz.
Karşılaşılan yeni bir durum bizler için nasıl kaygı verici
5. Arkadaşlarınızı ziyaret etmeniz ve onları evinize davet
bir nitelik taşıyorsa çocuklarımız için de aynı şekilde kaygı
etmeniz, doğal bir sosyal ortam sağlayacaktır. Bu gibi
verici olabilir. Bu nedenle onlardan beklediğimiz
ortamlarda bulunmak çocuklarınızın yeni kişilerle iletişim
davranışlarda bulunamayabilirler.
kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
REHBERİM ÇAKABEY
7
6. Çocuklarınızın güzel yaptıkları şeyleri övüp, iltifat
etmeye özen gösteriniz. Zamanla çocuklarınızın da size ve
çevresindekilere övgü ve iltifat dolu ifadelerde
bulunduklarını gözlemleyebilirsiniz. Çevresindekilere
olumlu mesajlar ileten bireyler daha sağlıklı insan ilişkileri
kurabilirler.
7. Rol yapma, drama gibi etkinlikler çocukların sosyal
becerileri öğrenmelerine destek olabilir. Çocuklarınızın bu
gibi çalışmalara katılmalarını desteklemeniz sosyal
yeterlik düzeylerini arttırmaya yardımcı olabilir.
Bu basit önerileri
kolayca hayata
geçirebilirsiniz.
8. Çocuğunuz üzerinde konuştuğunuz ya da çalıştığınız
sosyal becerileri gündelik yaşantısında kullandıkça
ödüllendiriniz. Ödülünüzü zamanında vermeye,
çeşitlendirmeye, değişik zamanlarda vermeye ve değişik
kişilerin de onu ödüllendirmesine özen gösteriniz.
REHBERİM ÇAKABEY
8
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ
ÇOCUĞUNUZLA OLUMLU İLETİŞİM
Ergenle iyi bir iletişim
kurmak için öncelikle
sizin de bu döneme
hazırlıklı girmeniz son
derece önem
taşımaktadır.
Çocuğunuzun
hayatındaki en önemli
Bu dönemde öncelikle çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olmalısınız.
dönemlerinden biri olan
İşte size iyi iletişimin ipuçları:
bu evre hakkında yeterli
*İlk önce çocuğunuzu anlamaya çalışmalısınız. Empatik yaklaşımla siz bu dönemdeyken,
bilgiye sahip olmanız
hangi duygu ve düşünceler içinde olduğunuzu bir kez daha gözden geçirip onun gibi
dönemle ilgili süreçleri
hissetmeye çalışın. Böylece çocuğunuzu daha iyi anlayabilirsiniz.
daha iyi yönetip, riskleri
*İyi bir dinleyici olmalısınız. Çocuğunuzu daha iyi anlamanız için etkili dinleme
azaltmanıza yardımcı
gereklidir. Bunun için önce göz kontağı kurmalısınız. Çocuğunuza tepki vermeden
olacaktır.
sözünü bitirmesini bekleyin. Kendi cümlelerinizle doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol
edin. Daha sonra hissettiği duyguları tanımlayın. Bu diyalog sırasında hemen öfkenize
yenilmeyin. Şayet o anda öfkenizi kontrol edemiyorsanız konuşmayı erteleyin.
REHBERİM ÇAKABEY
9
*Çocuğunuzla konuşurken suçlama içeren cümleler
kurmayın. Özellikle genelleyen suçlamalardan kaçının.
Sadece davranışını hedef alan cümleler kullanın. “Sen
zaten tembelsin, sorumsuzsun, başarısızsın.” gibi kişiliğine
saldırı ve genelleme içeren cümleler çocukta aşağılanma
duygusuna sebep olur. Bunun yerine çocuğunuzun yaptığı
davranışa odaklı ve ben dili ile kurulmuş cümleleler daha
olumlu etki yaratacaktır. Bu davranışına ‘‘üzüldüm,
endişelendim’’ gibi.
*Çocuğunuza sorumluluk verirken bunun ailece verilen bir
karar olmasına özen gösterin. Çocuklarınızın
sorumlulukları ile ilgili karar verirken aldığımız kararları
çocuğunuza sormazsanız; bu durum sorumlulukların
reddedilmesi davranışına sebep olabilir. Söz konusu olan
sorumluluğun; zamanı, süresi, şekli, ebeveynlerin bu
sorumluluktan beklentisi, yerine getirilmediğinde
uygulanacak yaptırım, yerine getirildiğinde elde edilecek
kazanım veya ödüller açıklanmalıdır. Çocuğunuzun
kafasında sorumluluğu mantık kazanmalı, sorumluluğunun
gerekliliğini algılamalı, sebebini kabul etmeli ve
sonuçlarını göze almalıdır.
* Çocuğunuz; ergenlik dönemi konusunda
sorular sormaya başladığı zaman kısa ve net
bilgi paylaşımına başlayabilirsiniz. Çocuğunuz
size soru yönelttiğinde gösterdiğiniz tutum, son
derece önemlidir. Sorduğu sorulara gülmek ya
da kızgın tepki vermek onun cesaretini kırar ve
iletişimde engel oluşturabilir.
REHBERİM ÇAKABEY
10
* Çocuğunuzla konuşurken paylaşacağınız konuların
içeriği zor olsa bile onun konuşmasına destek ve fırsat
vermelisiniz çünkü çocuğunuz bu dönemde sizin
tarafınızdan desteklenmeye ihtiyaç duyacaktır.
*Bu dönemde( çocuğunuz cinsel kimlik oluştururken )
çocuğunuza uygun model olmak oldukça önemlidir.
* Çocuğunuzla konuşurken özellikle “bizim zamanımızda”
ya da “ben senin yaşındayken” gibi cümleler kurmanız
iletişiminizin olumsuz yönde etkiler.
*Çocuğunuza bu önemli dönemde aşırı özgürlük vermek
veya tam tersi baskılı tutumlar sergilemek gibi
davranışlardan kaçınmanız, dönemi sağlıklı geçirebilmeniz
için oldukça önemlidir.
* Çocuğunuz başarısızlıkla karşılaştığında onu eleştirmek
yerine kendisine olumlu yönde destek vermeniz,
çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini araştırmanız sorunu
ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.
REHBERİM ÇAKABEY
11
BİR İLETİŞİM ARACI -
AİLE TOPLANTILARI
Çocuk gelişim uzmanları, çocukların duygu ve düşüncelerini dile
getirmesi, isteklerini ifade etmesi ve aile birlikteliğinin, muhabbet
ortamının oluşturulması için aile toplantılarının gerekli olduğunu
ifade ediyor. Pedagoglar toplantı sayesinde çocuklarda 'aidiyet'
duygusunun geliştiğini söylüyor. Aile fertleri, birbirlerinin
öncelikli konularını tanıyor; kimin, neyi, ne kadar önemsediği su
yüzüne çıkıyor.
Çocuk, içinde bulunduğu aileye ve orada konuşulan konulara katkı
sağladıkça kendi ailesine bağlılığı pekişiyor. Serbest ve herkesin
eşit kabul edildiği bir ortamda düşüncelerini rahatça ifade
edebilmenin verdiği 'kişilik gelişimini' yaşıyor. Problem çözme
yeteneği gelişiyor.
Günümüz hayatının yoğun temposu nedeniyle aile bireyleri bir
Hala bir aile toplantısı düzenlemediniz mi?
O zaman bu yazıyı mutlaka okuyun...
arada olmakta ve beraber zaman geçirmekte zorlanmaya
başladılar. Anne ve babanın yoğun iş temposu, çocukların geç
vakitlere kadar süren ödevleri, hafta sonuna yığılan kurslar,
doğum günü kutlamaları derken hayat tam bir koşturmaca
halinde yaşanıyor. Anne baba ve çocuklar arasında yaşanan ilişki
de bu programların arasına sıkışmış zamanlara mecbur kalıyor.
REHBERİM ÇAKABEY
12
Hayatın sunduğu bu yüklü programlar içinde anne-babaçocuk arasındaki iletişim ve etkileşim de olumsuz
etkileniyor. Bu nedenle hep birlikte yenen akşam
yemeklerin, kahvaltıların, Pazar sohbetlerinin azaldığı
durumlarda, "aile toplantıları" düzenlemek yeni ve yararlı
bir seçenek oluşturuyor.
☺ Toplantıda göreceli olarak herkes eşittir. Herkes
düşüncelerini dile getirmekte özgürdür. Kimsenin kimseyi
küçük düşürmeye ve hor görmeye hakkı yoktur. Çocuk da
olsa anlatacağı konu bitmeden müdahale edilmemelidir.
☺ Toplantıda alınan kararlar sadece bir kişiye yönelik
olmamalı, hedef olarak sadece çocuktan beklentilere
dönüşmemeli. Anne-baba bir olup çocuktan beklentilerini
sıralamamalı.
☺ Toplantı sırasında cep telefonları, televizyon ve dikkat
dağıtıcı her şey kapalı olmalı.
☺ Kararlar bir deftere not alınmalı ve sonraki haftalarda
takip edilmeli.
Peki, aile toplantıları
nasıl olmalı?
☺ Aile toplantıları haftada bir defa ve belirli bir saatte
olmalı. O vakitte başka bir aktivite planlamamalı.
☺ Kararlar oybirliği ile alınmalı. Oybirliği oluşmazsa
anlaşma yoluna giderek ortak bir nokta bulunmalı.
REHBERİM ÇAKABEY
13
AYIN OKUMA
ÖNERİSİ
Keşkesiz bir yaşam için iletişim
"Keşke çocuğumla daha çok zaman geçirseydim!"
"Keşke vicdanımın sesini dinleseydim!"
"Dilim tutulsaydı da keşke söylemeseydim!"
Ne kadar sık duyarız 'keşke' sözcüğünü. "Şimdi
bildiğimi keşke gençliğimde bilseydim!" diyen kişi,
verdiği yanlış kararlardan duyduğu pişmanlığı dile
getirir. Haksız mı? Bize verilen şu ömürden başka
neyimiz var?
'Keşke'siz bir yaşam için kim olduğunu ve ne istediğini
bilmek yetmez; varoluşunu yaşamayı ve paylaşmayı
da bilmek gerekir. Bir düşünün: Pişmanlıklarınızın
çoğunun insan ilişkilerinden kaynaklandığını
görürsünüz.
Bu kitap, ailede, işyerinde ve toplumda sağlıklı insan
ilişkilerine önem veren, 'keşke'siz bir yaşam isteyen
insanlar için yazıldı; yaşamınızın sonunda, "Keşke
kendi hayatımı yaşayabilseydim!" dememeniz için!
REHBERİM ÇAKABEY
14
AİLECEK GİDELİM Mİ?
“Asansör, 1907 yılında 1907’de Nesim
Levi isimli bir tüccar tarafından
aralarında 58 metrelik bir yükseklik
farkı olan Mithatpaşa Caddesi ile,
Halilrıfatpaşa Caddesi’nin arasında
güvenli, hızlı ve kolay ulaşımı sağlaması
amacıyla yapılmıştır. Asansöre, halk
arasında “Asansör Çıkmaz Sokağı”
olarak bilinen ve resmi adı “Dario
Moreno” olan sokaktan ulaşılmaktadır.”
Her İzmirlinin sıkça önünden geçtiği sahil yolunda Konak meydanını
geçtikten sonra gözümüze çarpar güzel Asansör binası. Kendine has
mimarisi ile tüm binalar arasında hemen seçilir. Belki defalarca gittiğiniz,
İzmir’in güzel manzarasını seyrettiğiniz bir binadır ama hiç çocuğunuzla bu
güzel binaya bir kültür gezisi düzenlediniz mi?
Eminim hem bu yapının tarihini incelemek hem de keyifli manzaranın tadını
çıkarmak hem sizin hem de çocuğunuzun hoşuna gidecek...
REHBERİM ÇAKABEY
15
E.T.
EVDE DVD
KEYFİ
E.T.
X kuşağındaki anne babaların en
keyifle seyrettikleri çocukluk
filmlerinden biridir E.T. O dönemde
çocuk olanların hayal gücünü
çalıştırmış, uzayda yalnız mıyız
sorusunu defalarca sorgulatmıştır.
Hem kendi çocukluk hayallerinizi
hatırlamak hem de bugünün çocuk
bakış açısını gözlemlemek için bu
Filmin konusu:
“Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere
dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi
keyifli filmi bir de çocuğunuzla
memleketlerine döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu
izlemeye ne dersiniz?
sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına
kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı
sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T'yi tanırken değil;
önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir.”
REHBERİM ÇAKABEY
16
HOBİ KÖŞESİ
EĞER BİR BLOG AÇMAK
İSTERSE ONA ENGEL
OLMAYIN.
BLOG YAZARLIĞI
GELECEĞİN
MESLEKLERİ
ARASINDA
BLOG YAZARLIĞI
Söyleyecek sözü, iletecek mesajları olan gençler artık dijital
dünyanın kendilerine sundukları imkanları kullanıyor. Blog
yazarlığı geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Akıllı
telefonların hayatımıza girmesi ile gençler güncel paylaşımlarını
AMA REHBERLİĞİNİZE
İHTİYACI OLDUĞUNU
DA UNUTMAYIN.
hızlı ve maliyetsiz biçimde paylaşabiliyorlar. Kendilerini ifade
ediyor, fikirlerini duyuruyorlar. Kısacası kendi dillerinde “ben de
buradayım!” diyorlar.
Aralarında çok genç
yaşlarda birer internet
fenomeni olan, çeşitli
markaları peşlerinden
koşturan, reklam
gelirleri ile bizleri
şaşırtan çok genç blog
yazarları da var. Eğer
çocuğunuz bu tür bir
ilgiye sahipse öncelikle
birlikte blogları
inceleyin. Blog açmaya
karar vermesi halinde
bir ebeveyn olarak bu
bloğu takip etmek,
onu çeşitli
tehlikelerden korumak
adına önem
kazanacaktır. Özellikle
kişisel bilgilerin
paylaşımı ya da
kendini zor durumda
bırakabileceği
içeriklerin paylaşımı
konusunda sizin
rehberliğinize ihtiyaç
duyacağını unutmayın...
REHBERİM ÇAKABEY
17
KALİTELİ
ZAMAN ÖNERİSİ
KOMİK HİKAYE YAZMA
Sadece iki kalem ve bir parça kağıt keyifli zaman geçirmek
için yeterli mi? Birlikte komik bir hikaye yazmaya ne dersiniz...
Kağıda bir cümle yazın ve çocuğunuzun göremeyeceği şekilde
katlayın. Ondan kendi cümlesini yazmasını isteyin. Size
göstermeden katlasın. Bu şekilde sırayla beşer cümle yazın ve
sonra kağıdı açarak cümleleri sırayla okuyun. Birbiri ile
alakasız bu cümleler çok konik bir hikayeye dönüşecek. Bu
oyunu istediğiniz kadar aile ferdiyle tekrarlayabilir, bir tema
çerçevesinde yazmayı deneyebilirsiniz. Cümlelerinizi
yaratıcılığınızla süsleyin...
REHBERİM ÇAKABEY
18
SERKAN KARALI KİMDİR?
1992 yılında İzmir’de doğan
Serkan, emekli bir ailenin
oğlu büyük oğludur, bir
erkek kardeşi var. İlk ve orta
öğrenimini İzmir Atakent
Emlak Bankası İlköğretim
Okulu’nda ve liseyi İzmir
Özel Çakabey Okulu’nda
okudu. Lisede okuduğu
yıllarda okul orkestrasında
bas gitar çaldı. 2010 yılında
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde İnşaat
Mühendisliği eğitimine
başladı. Şuan dördüncü sınıf
öğrencisi olan başarılı
mühendis adayı, yüzme,
tenis, go, gitar çalma, kitap
okuma gibi serbest zaman
etkinliklerinden keyif alıyor.
ÇAKABEY’DE KARİYER VAR!
Çakabey Okulları’ndan 2010 yılında mezun olan Serkan Karalı ODTÜ İnşaat
Mühendisliği bölümünde aldığı eğitim ve deneyimlerini bizlerle paylaştı:
İnşaat mühendisliğini “sayısal bir bölüm” olarak tanımlayan Serkan, iyi bir mühendisi,
karşılaştığı sorunlara farklı bakış açılarından yaklaşarak en uygun çözümü bulabilen
kişi olarak tarif ediyor. Olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme ve alternatif
düşünme becerilerinin bu eğitimde yüksek derecede işine yaradığını belirtiyor.
Üniversitede grup çalışmasının önemini vurgulayarak bu tür çalışmaların içinde küçük
yaşlardan itibaren yer almanın yararlı olacağına inanıyor.
Mezun olduktan sonra geoteknik alanında yüksek lisans yapmayı Serkan’a başarılar
diliyoruz...
REHBERİM ÇAKABEY
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
5 032 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content