close

Enter

Log in using OpenID

BSD - Ortak Hizmetler Merkezi

embedDownload
Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü
Oryantasyon Sunumu
Sunum İçeriği
Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Departmanı (BSD)
BSD Organizasyon, Yerleşim ve Hizmet Dağılım Şeması
Kıraça Bilgi Sistemleri Yönetim Sistemi (KBSYS)
BSD Genel Faaliyetleri
BSD Hizmet Standartları
BSD Yazıcı(Printer) Hizmetleri
Ana Başlıklarla BSD Faaliyetleri (Detayları ilgili sayfada verilmiştir.)
Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Departmanı (BSD)
BSD, Kıraça Holding A.Ş. içerisinde doğrudan yönetim komitesine bağlı direktörlük
seviyesinde bir servis/hizmet departmanı olarak, Kıraça Holding ve bağlı
şirketlerine bilgi sistemleri servis ve hizmetlerini merkezi yapılanma içerisinde
sunmaktadır.
BSD servis ve hizmetlerini sunmak üzere uygulama ve sistem grupları içinde yer alan
kadrolu ve dış kaynaktan oluşan bir ekibe sahiptir.
 Uygulama grubu Uygulama Destek Müdürü’ne
geliştirme ve bakım destek faaliyetlerini yürütür.
bağlı
olarak
uygulama
 Teknik grup ise Sistem Yöneticileri liderliğinde donanım, network yönetimi,
güvenlik ile ilgili servis faaliyetlerini yürütür.
BSD Organizasyon, Yerleşim ve Hizmet Dağılım Şeması
Kıraça Holding A.Ş.
Yönetim Komitesi
Kurumsal Hizmetler
Direktörlüğü
Finansman Direktörlüğü
İnsan Kaynakları
Direktörlüğü
Bilgi Sistemleri
Direktörlüğü
Kıraça Holding
Karsan Sanayi
Uygulama Sistemleri Md.lüğü
Acıbadem / İstanbul
OeBS Uygulama
Geliştirme & Destek
Karsan Pazarlama
Java & Web Uygulama
Geliştirme & Destek
Karland
Sancaktepe / İstanbul
Akçalar / Bursa
Kırpart
OSB / Bursa
Network & Donanım
Yönetimi
Sirena Marine
İletişim, Güvenlik & Altyapı
Yönetimi
Heksagon Mühendislik
Sistem Yönetimi
Veritabanı Yönetimi
NOSAB / Bursa
Orhangazi 1 & 2 / Burss
Kare Yatırım
Pendik /İstanbul
Suna & İnan Kıraç Vakfı
Son Kullanıcı Destek
Tepebaşı 1 & 2 /İstanbul
S&İKV Pera Müzesi
S&İKV İstanbul
Araştırma Enstitüsü
Organizasyon
Altunizade / İstanbul
Şirketler ve Yerleşimleri
Kıraça Bilgi Sistemleri Yönetim Sistemi (KBSYS)
Kıraca Bilgi Sistemleri Departmanı’nın (KBSD) iş süreçlerini kontrol altına alan,
etkin işleten, belgeleyen, izleyen ve geliştiren sisteme KBSYS denir.
KBSD’nün sorumluluk ve hizmet verdiği tüm faaliyet alanları KBSYS genel çerçevesini
tanımlar.
Sorumluluk alanları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yönetim ve Planlama
KBSD Rol ve Sorumlulukları
Performans Ölçüm ve Değerlendirme
Hizmet Verilen Faaliyetler ile İlgili Raporlama
Ağ ve İletişim Altyapısı
Donanım Bileşenleri
Tedarik ve Zimmet
Kullanıcı Eğitim, Destek ve Memnuniyet Yönetimi Faaliyetleri
Teknoloji Takip
KBSD Denetim ve Düzenleme Faaliyetleri
KBSYS dokümanlarına http://quickr.kiraca.com.tr/LotusQuickr/syddokumanlari/Main.nsf linkinden
ulaşabilirsiniz.
KBSYS - Doküman Yapısı
KİŞİLER
İŞ
AKIŞLARI ROLLER ve
ROL TANIMLARI
SÜREÇLER ve
ALT SÜREÇLER
POLİTİKA ve
PROSEDÜRLER
SORUMLULUKLAR
TEKNİK
YETERLİLİKLER ve
GÖREVLER
OPERASYONEL KILAVUZ
KONTROL LİSTELERİ
SÜREÇ ADIMLARI
KONTROL NOKTALARI
KBSYS Süreç Bağlantıları
BSD Genel Faaliyetleri
Kıraça Holding ve bağlı şirketlerin iş süreçlerini desteklemek amacı ile belirlenen
gereksinimler doğrultusunda, içerik ve bütçe olarak mutabık kalınan servis/çözümleri
araştırma, değerlendirme, uygulama, işletme, sürekliliğini sağlama ve
raporlama faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait iç ve dış iletişim BSD’nin hizmet
ve servis sorumluluğunu belirler (Ref. BSD Hizmetler_Servisler Tablosu).
BSD ilgili operasyonları yürütürken iş gereksinimlerine ve sunulacak servis/hizmetin
yapısına uygun olarak planlama, tedarik, projelendirme, kurulum ve
yaygınlaştırma ve destek faaliyetlerini sahip olduğu iç ve/veya dış kaynak
desteğini kullanarak yürütür.
BSD Hizmet Standartları
Kıraça Holding ve bağlı şirketleri, çalışanlarının kendilerine atanmış
görevleri yaparken ihtiyaç duyacakları bilgi teknolojileri cihazları (Bilgisayar,
Yazıcı,Cep telefonu vs.) ve servisleri (Internet, ERP, E-posta vs) BSD
aracılığı ile sunar.
1Kıraça BSD uluslararası Bilgi teknolojileri
(BT) düzenlemeleri, TC yasaları kapsamında
kendisine atanmış görevleri yürütür.
2Kullanıcılar tüm Problem/Talep’lerini BSD’ye
KIYSIS (Kullanıcı İstek Yönetimi) uygulaması
ile iletmekle yükümlüdürler. BSD KIYSIS
dışında kendisine iletilmiş herhangi bir
Problem/Talep’i yerine getiremez.
3Kullanıcı şifreleri kişiye özeldir, ortak
kullanılamaz ve paylaşılamaz. Kullanıcı adı
ile sistemde yapılan kullanımlar sonucu
oluşan iz raporları (log) ve değişikliklerin
sorumluluğu sadece o kullanıcıya aittir.
4Kullanıcılara verilecek bilgi teknoloji cihazları
standartlarını
(marka,
model,
kurulum
özellikleri vs..) BSD belirler, kullanıcılar kıraça
BSD standartları dışında herhangi bir ürün veya
çözüm talep edemez.
5Kullanıcı BT cihazları kurulum dili Ingilizcedir.
Kullanıcı Bilgisayarlarında Microsoft Windows
işletim sistemi kurulur.
6IBM Lotus Notes E-posta ve iletişim
teknolojileri çözümü olarak kullanılır.
7Kurumsal
Kaynak
Planlama
(Enterprise
Resource Planing-ERP) programı olarak Oracle
E-Business Suite kullanılmaktadır.
8BSD verdiği hizmet ve servislerin sürekliliği,
güvenliği ve kalitesinden sorumludur.
Bu
kapsamda Kıraça Holding ve Şirketlerindeki tüm
sunucu ve servislerin yedeklemesi, Bakımı ve
geliştirmesi BSD tarafından yapılır.
9Tüm kullanıcılar kendi kullanımına verilmiş BT
cihazlarının fiziki güvenlik ve yedeklemesinden
sorumludur. Kullnıcı BT cihazlarında bulunan
bilgiler BSD tarafından yedeklenmez. Kullanıcı
yedeklenmesini istediği bilgileri, BSD tarafından
her kullanıcıya özel olarak oluşturulan Dosya
Sunucusunda tutmakla yükümlüdür.
10BSD envanterinde bulunan cihazların ve BSD’nin
verdiği tüm servislerde barındırılan tüm bilgiler
Kıraça Holding’e aittir. Kullanıcı bu bilgilere ait
hiç bir hak idda edemez.
11Kullanıcı kendi kullanımına verilmiş cihaz ve
servisleri kendisine atanmış görev haricinde özel
işleri için kullanamaz.
12BSD çalışanları BSD envanterine kayıtlı cihazlar
dışındaki (Kullanıcı, misafir özel cihazları) hiçbir
cihaza destek veremez.
BSD Yazıcı(Printer) Hizmetleri
Kıraça Holding ve bağlı şirketleri tüm yazıcı hizmeti kiralama yöntemi ile çözülmüştür. Yazıcılar’da
çekilen sayfa özelliği ve adedi oranında ilgili şirketlere aylık periyotta fatura edilmektedir. Ayrıca
bir yazıcı kira bedeli ödenmemektedir.
Yazıcıyı yazdırmak istediğinizde (File->Print) aşağıdaki
resimdeki gibi yazıcı seçim ekranı açılacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gerekmedikçe çıktı alınmamalıdır.
Gerekmedikçe renkli çıktı alınmamalıdır. (Renkli alınan
her sayfa siyah-beyaz ‘ın 10 katıdır. Yazıcı çıktısındaki
renkli 1 nokta bile çıktıyı renkli kategorisine alır.)
A3 alınan her her sayfa A4’ün 2 katı ücretlendirilir.
Kağıt tasarrufu için yazıcının önlü/arkalı yazdırma
özelliği kullanılmalıdır.
Yazıcılarda herhangi bir arıza veya problem
durumunda BSD’den yardım istenmeli. Yazıcıların
kiralandığı teknik servis aranmamlıdır.
Her yazıcının yedek toneri bulundurulmalı, yedek
toner kullanıldığı an itibariyle BSD ye KIYSIS aracılığı
ile talep açılmalıdır.
Yazıcılar için her ay düzenli gelen kullanım faturaları
ilgili şirketin muhasebe birimi tarafından BSD onayına
gönderilmelidir.
Kıraça İstek Yönetimi
Internet
Oracle eBusiness Suite (OeBS)
VPN Erişimi ve Yönetimi
Elektronik Haberleşme ve İletişim
Ana Başlıklarla
BSD Faaliyetleri
E-Posta/IBM Lotus Notes
Anlık Mesajlaşma/IBM Sametime
Mobil Cihaz Servisleri/IBM Traveller
Takım Çalışması Hizmeti ve Döküman Yönetimi/IBM Quickr
Yedekleme Ve Geri Dönüş
Proje Yönetim Faaliyetleri
Kıraça BSD Bütçesi
BSD Politika ve Prosedürleri
BSD Servis ve Hizmetler
SLA (Servis Seviye Beklentisi)
Bilgi Varlıkları Yönetimi
Kullanıcı Taahütnamesi
Kıraça İstek Yönetim Sistemi/ KIYSis
Kıraça Holding Ortak Hizmet Merkezleri iş birimlerinden talep edilecek isteklerin tek bir kaynaktan takip
edilmesinin sağlanmasıdır.
Uygulama içinde yer alan Kıraça Holding Ortak Hizmet Merkezleri altta belirtilmiştir:
•Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD)
•Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü (BRM)
•İnsan Kaynakları Müdürlüğü (İKM)
•Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KİM)
•Muhasebe Müdürlüğü (MM)
•Mali Süreçler Dönüşüm Ofisi (MDO)
•Süreç Yönetimi ve Denetim (SYD)
•Vergi ve Denetim Müdürlüğü (VDM)
Kıraça Holding Ortak Hizmet Merkezi uygulaması Internet teknolojisi (web) ile geliştirilmiş ve internetten erişilebilirdir.
Kıraça İstek Yönetim Sistemi/ KIYSis
İstek sahibi dilediği akıllı cihazdan (Bilgisayar, Cep telefonu, Tablet vs..) uygun gördüğü web tarayıcısını kullanarak
https://ohm.kiraca.com.tr linkine girerek Kıraça Ortak Hizmet Merkezi (KIYSIS) uygulamasına erişebilir.
Kullanıcı Adı= Türkçe karakter olmadan Adınız boşluk Soyadınız veya e-posta adresinizdir.
Parola= IBM Sametime, Traveler veya webmail için kullandığınız şifredir.
Kıraça İstek Yönetim Sistemi/ KIYSis
KIYSIS uygulamasının kullanımı için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler kullanıcı adı/Şifre girişinden sonra Dökümantasyon
Başlığı altında toplanmıştır.
Internet
Kıraça Holding iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere BSD tarafından kurulup yönetilen internet şeması ektedir.
Internet
•Kıraça Holding çalışanları (BSD envanterine kayıtlı cihaz kullanan ve Kıraça networküne erişim için kullanıcı adı ve şifresi olan
çalışanlar) İnternet’e vekil sunucu (Proxy) aracılığı ile aşağıdaki ayarları yaparak ulaşabilirler.
•Kullanıcıların internet erişimi uluslararsı standartlar ve Türkiye Yasal Mevzuatına uygun şekilde Log tutulmakta ve raporlanmaktadır.
Internet
•İnternet’e erişimde içerik filitreleme uygulanır. Filitreleme mekanizması Internet güvenliği konusunda uzman uluslararası bir
şirketin internet sitlerini ana gruplara ayrıması özelliği kullanılarak grup olarak yapılmaktadır.
•Bazı durumlarda iş ile ilgili web siteleride yanlış gruplanabilmekedir. Bu durumlarda KIY uygulamasında talep oluşturularak bu
sitelere erişim engeli kaldırılabilinir.
•Bazı Internet Kategorilerine Kotalı erişim uygulanabilir. Süre kotası toplam 80 dakika olup, 10'ar dakikalık periyotlar halinde
kullanılır. Her 10 dk'lık period içinde 1 dk bile kullanılmış olsa 10 dk kullanılmış gibi işlem görür.
•BSD sadece 5651 yasasına uygun olacak şekilde filtremelerde yetki sahibidir. Diger tüm kategorilere erişim verilmesi ve
kısıtlamalar şirket yöneticileri tarından belirlenir ve BSD bunlara göre filtreleme uygular. Erişimler Şirketlere, Departmanlara
göre farklılık gösterebilir.
Internet
•
•
Kıraça Holding çalışanları dışında BSD kaynaklarını kullanarak internete erişmek isteyecek kullanıcılar için KARHOT /
MISAFIR internet’e erişim hizmeti verilmektedir.
5651 sayılı yasa gereği internet hizmeti veren kurumlar bu hizmeti kayıt altına almakla ve gerektiğinde kim, hangi tarihte,
nereye erişim yapmış bilgisini ilgili makamlara paylaşmakla yükümlüdür.
Bilgisayar/Tablet/Telefon WIFI arayüzünden kablosuz ağ olan KARHOT / MISAFIR ‘e bağlanılır
Bilgisayarınızda Uygun gördüğünüz tarayıcı (IE,Firefox,Chorom vs.)açılır
Herhangi bir siteye gidilir
Internet
5651 sayılı yasa gereği internet hizmeti veren kurumlar bu hizmeti kayıt altına almakla ve gerektiğinde kim, hangi tarihte,
nereye erişim yapmış bilgisini ilgili makamlara paylaşmakla yükümlüdür.
Şifre talep eden kullanıcı bilgilerini girmelidir
Başarı ile oluşan talep BSD veya DANIŞMA`ya onaylatılması
sonucu SMS Mesajı ile 1-günlük şifrenizi alabilirsiniz
ERP
•Kıraça Holding E-iş uygulaması olarak Oracle E-İş sistemini kullanmaktadır.
•Kıraça Holding E-iş sistemi internetten erişime açıktır. İnternetten erişmek isteyen kullanıcılar KIY kaydı ile internetten erişim kullanıcısı
talep edebilirler.
•Erişim web ortamından İnternet Explorer veya Firefox Mozilla programı kullanılarak yapılır.
•Oracle E-is sistemi onlarca modülü barındırmaktadır. Lojistik, Finans, Maliyet ve Üretim Modülleri; İnsan Kaynakları tarafından, BSD
tarafına bildirilmiş olan kullanıcı bilgilerine göre, kullanıcı adı/ şifre ve sorumlulukların tanımlamaları yapılır.
•Oracle E-iş sistemine erişim Kıraça networkünden www.kiraca.net portalı kullanılarak yapılır. www.kiraca.net adresine internet’ten erişm
kapatılmıştır.
Resimde görüldüğü üzere www.kiraca.net link üzerinden ERP linkleri butonuna basılır. Giriş yapılacak olan ortam
seçildikten sonra, kullanıcı adı ve şifre girilip sisteme giriş yapılır.
ERP /İnternet Erişim (ExtERP)
https://exterp.kiraca.com.tr:4455/ adresini kullanarak internet’ten erişebilirsiniz.
•KIY uygulamasında talep açılarak exterp erişim şifresi alınırken
cep telefonu numaranızı da talebe eklemelisiniz.
•Exterp kullanıcı adınız ve ERP kullanıcı adınız ilişkilendirilmiştir.
•Exterp’ye girişiniz başaralı olur ise KIY da belirtmiş olduğunuz
cep telefonu numarasına aşağıdaki gibi bir SMS gelecektir. SMS
kontrol kodunun aynı olduğunu kontrol ediniz.
ERP /Şifre Oluşturma
Erp şifresini unuttuğunuzda ERP sistemi kayıtlı e-posta hesabınıza e-posta atarak yeni şifre oluşturmanızı sağlar.
1
3
4
2
E-posta hesabınıza Kıraça ERP bilgilendirme mesajı gelecektir.
VPN Erişimi ve Yönetimi
Kıraça Holding BSD kapsamına giren iş ihtiyaçlarının gerektirdiği ve güvenlik anlşması imzalamış 3.parti şirket
çalışanlarına süresi önceden belirlenmiş ve 2 günü aşmayacak sürede VPN hizmeti vermektedir. Holding ve
bağlı şirket çalışanlarına VPN erişimi hizmeti verilmemektedir
E-Posta ve Anlık Mesajlaşma Uygulamaları
Elektronik mesajlaşma ve iletişim programı olarak IBM Lotus ürünleri kullanılmaktadır ve aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır;
•E-Posta kullanımı için Lotus Notes,
•Anlık Mesajlaşma için Lotus Sametime,
•Online Toplantılı için Lotus Meeting,
•Akıllı Cep telefonu E-posta hizmeti Lotus traveler.
•İş ihtiyaçlarını karşılama için BSD tarafından yapılmış uygulamalar.
E-Posta/IBM Lotus Notes
•BSD Kullanıcı istek uygulaması ile oluşturulan talep ile Lotus hesabı oluşturulur ve bu talebe şifre bilgisi yazılır.
•Kullanıcı bilgisayarının mastaüstünde bulunan Lotus Notes kısayolu aracılığı ile mail uygulamasını açar ve KIY uygulaması ile
verilen şifreyi buraya yazarak E-posta uygulamasına girer.
1)
2-)
3-)
E-Posta/IBM Lotus Notes
E-Posta uygulaması ile aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz;
•E-Posta
•E-Takvim
•Adres Defteri
•İş Listesi
•Not Defteri
•Lotus Notes İnglizce arayüzü ile kullanılmaktadır.
•Flag (Bayrak) özelliği ile istediğiniz e-pasta yı işartliyebilir,
hatrılatma koyabilirsiniz. Lotus Notes ekranının sol alt
köşesinde takip ettiğiniz (Flag) e-postaları görebilirsiniz. İlgili
mail seçilip mouse’un sağ tuşuna basıp “Quick Flag”
seçilmelidir. +
E-Posta/IBM Lotus Notes
•E-postalarına eklenecek dosya (Attachment) büyüklüğü alınan ve gönderilen mesajlar için 50MB ile sınırlandırılmışır. 50 MB’ın
üzerindeki mesajlar sistem tarfından ilgili kişiye iade edilir.
•E-postalarına eklenecek dosya (Attachment) büyüklüğü alınan ve gönderilen mesajlar için 30 MB ile 50 MB arasında ise e-posta
sunucusunda tutulup akşam saat 20:00 den gönderilmeye başlanır.
•E-posta gönderdiğiniz her adres “Recent Contacts” olarak adress defterinze kaydedilir. Bir sonraki mail gönderiminizde otomatik
olarak e-posta adresi “To” kısmına ilk harfleri yazmanızla belirecektir.
•“Recent Contacts” adreslerini adres defterinizden yönetebilirsiniz. Gereksiz gördüğünüz adresleri silebilir veya değiştirebilirsiniz.
•“Recent Contacts” adres sayısı 2000’i geçince en az kullanılan silinecektir.
•“Recent Contacts” özelliği adres deferi değildir. Lütfen Adres Defteri özelliğini kullanın!!!
E-Posta/IBM Lotus Notes
•Adres Defteri Özelliğini (Contacts) kullanarak kişi iletişim bilgilerini ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ayrıntıları ile saklayabilirsiniz.
•Akıllı cep telefonlarınız ile eşleyebilir burdaki adresleri cep telefonununzdan da kullanabilirsiniz.
Adress defterinize e-posta kutusundan e-posta
adresi ekleyebilirsiniz. Bunun için adresini
eklemek istediğiniz kişiden gelmiş herhangi bir
mailin üzerindeyken mouse’un sağ tuşuna
basıp “Add Sender Contacts” seçeneğini
seçmeniz yeterli olur.
E-Posta/Web erişim
E-postalarınıza internet’e ulaşabilen bilgisayar veya akıllı cihazlarınızdaki (Telefon, tablet ..) web tarayıcılarını kullanarak
(Internet explorer, Firefow Mozilla, Apple Safari vs..) erişebilirsiniz.
Tarayıcınızın adres kısmına https://mail.kiraca.com.tr adresini yazın
Kullanıcı adı: Adınız Soyadınız veya E-posta adresinizdir
Şifre
: BSD tarafından size verilmiş olan Lotus Sametime veya web E-posta şifresi
Uygulamalar/IBM Lotus Notes
IBM Lotus Notes programı içerisinde iş ihtiyaçlarını karşılama amacıyla BSD tarafından geliştirilmiş
uygulamalar mevcuttur.
•BSD Planlama,
•BSD Kaynaklar,
•BSD Organizasyon,
•BSD Operasyon,
•Kıraça Holding İletişim,
•Kıraça Holding Kurumsal İmza Uygulaması,
•BSD Yedekleme Takip, Yazıcı Takip Uygulaması,
•Cep Telefonları Envanteri,
•ContactList, Proje Yönetimi,
•Kurumsal Hizmetler Anket Uygulaması,
•Kapı Güvenlik Uygulaması,
•BSD İletişim ve Raporlama Uygulaması,
•Kıraça Holding Toplu Mail Gönderimi,
•OeBS Uygulama Yönetimi - 2012, BSD Değerlendirme Takip,
•Kiraca Denetim Uygulamasi,
•Risk Yönetim Modülü,
•MARCI,
•Kıraça Holding Anket Uygulaması,
•Pera Müzesi Email.
Uygulamalar/IBM Lotus Notes
•Lotus Notes E-posta ve uygulamalarına erişimin en kolay yolu Lotus Workspace tir.
•Lotus Notes’ta yetkiniz olan tüm uygulamaları Workspace ekleyip kullanabilirsiniz.
•Uygulamalar SARIGAZI/KIRACA sunucusunda, Uygulama klasörünün altında Genel kılasöründedir.
Lotus Workspace erişim
Lotus Uygulamalarının Workspace eklenmesi
Uygulama seçimi
Anlık Mesajlaşma/IBM Sametime
•Anlık mesajlaşma,
•Sesli görüşme,
•Görüntülü görüşme,
•Ağ üzerinden anlık toplantı, sesli ve görüntülü görüşme,
•Google Gtalk kullanan kişilerle anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme
yapılabilir,
•Diğer kullanıcıların bulunduğu kullanıcı grupları sametime adres listesine
eklenebilir,
•Duyurular gönderilebilir.
•Sametime uygulaması Lotus Notes uygulamasının içinden, Cep telefonundan
ve Web arayüzü kurulumu ile Lotus Notes yüklü olmayan bilgisayarlarda
çalışabilir.
Anlık Mesajlaşma/IBM Sametime
Anlık Mesajlaşma/IBM Sametime Mobile
Apple Apps Store Ara özelliğinde “IBM Sametime” Yazılır ve resimde görülen uygulama yüklenir. Android için de aynı
uygulama kurulabilir.
Kıraça Holding Sametime uygulamasına erişim için ekteki ayarları girmeniz, Şifre kısmına
ise Lotus sametime kullanıcıadını, şifresini girmeniz gereklidir.
Mobil Cihaz Servisleri/IBM Traveler
Akıllı mobil cihazlarından ( I-Phone, I-Pad, Android ve Nokia telefonlarının uygun modelleri ) Kıraça Holding A.Ş.
Kurumsal e-posta hesabını kullanarak e-posta, adres defteri, takvim ve iş takip uygulamalarına erişip, bilgisayarlarında
yapabildikleri fonksiyonlarının önemli bir kısmını mobil cihazlarla yaparak kullanıcıların daha etkin, kolay ve sürekli kurumsal iletişim
kaynaklarına erişip çalışmalarının daha verimli olması amaçlanmıştır.
Kurulum için yapılması gereken aşağıdaki linki mobil cihazın web browser’ından açıp Kullanıcı Adı kısmına baş harfleri büyük
isim boşluk soyisim, Şifre kısmına ise küçük harfler ile e-mail şifrenizi girdiğiniz takdirde kurulum sayfası açılacak ve Mobil
cihazınızı yapılandırın linkinden kurulumu yapabileceksiniz.
http://bes.kiraca.com.tr/servlet/traveler
Mobil Cihaz Servisleri/IBM Traveler
http://bes.kiraca.com.tr/servlet/traveler Adresini akıllı cep telefonunun internet tarayıcısına yazıp gelen sayfada aşağıdaki resimlerdeki gibi
ilerlendiğinde cep telefonunuza Lotus Notes’taki e-postalariniz, Takvim ve Adres defteriniz gelecektir.
Mobil Cihaz Servisleri/IBM Traveler
Kıraça Holding tüm çalışanlarının (E-posta, telefon) iletişim bilgilerinin cep telefonunuza gelmesi için Lotus ortamında özel olarak geliştirilen “Contact
List” uygulaması yapıldı ve Lotus Traveler ile entegre edildi. Bu özelliği kullanabilmek için;
2
1
3
4
5
Ekle tuşuna bastıktan sonra Lotus Notes ekranı yaklaşık 5 dk
kadar donacaktır.
Takım Çalışması Hizmeti ve Doküman Yönetimi/IBM Quickr
Kıraça Holding ve bağlı şirketlerin takım çalışmalarının daha etkin, güvenilir, izlenebilir, hızlı, kolay erişilebilir ve
kullanımı kolay ortak çalışma platformudur. Kullanıcılar web arayüzünden veya küçük bir ek programla doğrudan bu
ortama erişip döküman oluşturabilirler, barındırabilir, paylaşabilir, paylaşımları yönetebilir , iş paydaşlarını çalışmaya
katabilir ve otomatik sürüm kontrolü (versioning) yapılabilir.
1-)
3-)
2-)
4-)
Takım Çalışması Hizmeti ve Doküman Yönetimi/IBM Quickr
5-)
6-)
8-)
7-)
Yedekleme Ve Geri Dönüş
Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD) Yedekleme ve Geri Dönüş işlemi ile amaçlanan, BSD sorumluluk alanı içerisinde yer alan
her türlü bilgi varlığının ve bu varlıklar üzerinden verilen servis/hizmetlere ait kayıt, bilgi ve sistem kuruluş verilerinin
yedeklenmesi ve gerekmesi durumunda iş kayıplarını engellemek amacı ile kontrollü bir biçimde geri dönülmesi sürecini
yönetmektir.
Yedekleme: Operasyonel faaliyetler ile ilgili olarak oluşan tüm kayıtlar BSD uygulamaları içerisinde yer alan Yedekleme Takip
Sistemi’nde saklanmaktadır.
Geri Dönüş: BSD’ye iletilen ve onaylanan istekler, Yedekleme ve Geri Dönüş Kılavuzu incelenerek değerlendirilir (Ref. BSD
Değişim Yönetimi Prosedürü, BSD İstek ve Olay Yönetimi Prosedürü, BSD Yedekleme ve Geri Dönüş Kılavuzu).
Kullanıcıların kullanımına verilmiş cihazların (Pc, Notebook, Telefon vs..) yedeklenmesi sorumluluğu kullanıcının kendisine aittir.
Kullancıların iş ile ilgili bilgileri dosya sunucusunda sadece ilgili kullanıcının erişimine açılmış paylaşım alanına kopyalaması veya
bu paylaşımdan kullanması istenir. BSD dosya sunucusnun yedeğini düzenli olarak alıp saklamakla yükümlüdür.
Kıraça Bilgi Sistemleri Yönetim Sistemi (KBSYS)
Temel politikalar, prosedürle, iş akışları ve operasyonel kılavuzlardan oluşan dokümantasyon alt yapısını
desteklediği Kıraça Bilgi Sistemleri Yönetim Sistemi (KBSYS)’ni oluşturmuştur.
KBSYS, teknolojinin etkin kullanımını, iş sürekliliğini, BSD arz-talep ilişkisini, iş-etki analizine dayanan
hizmet seviyesi anlaşmalarıyla yönetimsel ve operasyonel bileşenleri bir araya getirmektedir.
BSD Proje Yönetim Faaliyetleri
•Kıraça Holding ve bağlı şirketlerin iş ihtiyaçlarını karşılarken teknoloji tedarik veya ihtiyaç duyulan teknolojinin sahip olunan
ve kullanılan mevcut altyapıya entegre edilmesi çalışmalarını proje yönetimi hizmeti kapsamında yürütür.
•Proje, BSD’nin iç kaynakları ve/veya hizmet aldığı 3. Parti şirketlerle ve/veya hizmet verdiği iş birimleri birlikte yürüttüğü,
zaman, kaynak ve içerik yönetimi gerektiren önem ve büyüklükteki çalışmalardır.
•Projeler, BSD’nin yıllık iş planı kapsamında iş birimleri ile prensip mutabakatı sağlanmış çalışmalar olarak veya iş planında
yer almayıp oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde iş birimleri ile mutabık kalınarak yıllık iş planına uygun olarak planlanan
çalışmalar şeklinde ele alınmaktadır.
BSD Proje Yönetim Faaliyetleri / Proje Adımları
Proje Planlaması:
•Proje yöneticisi ataması yapılır ve proje takımı gereken partilerden sağlanan kaynaklarla oluşturulur.
•Onaylanan proje teklifide önerildiği şekli ile projeyi yönetmek ve yürütmek için gereken kaynakların ataması yapılarak
proje takımı oluşturulur.
Proje Yönetim Planı Hazırlanması:
•Proje yöneticisi, ilgili partilerle birlikte çalışarak proje yönetim planını hazırlar.
•Proje yönetim planı projenin başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçerli olacak tüm detayları
içerir.
Kapsam:
•Projenin genel çerçevesi kapsam tanımında belirlenir. Bu tanım içerisinde yapılacak işin amacı, genel süreçler içerisindeki
hizmet alanı, etkilediği ve/veya etkilendiği diğer iş süreçleri, kısıtlar, varsayımlar, başarı kriterleri, operasyonel gereksinimleri ve
fonksiyonel sorumluluk detayları yer alır.
Kaynak Yönetimi:
•Projenin kaynak gereksinimi, gerçekleştirilecek işin içeriği, sahip olunması gereken teknik ve iş yetkinlikleri baz alınarak var
olan kaynakların zaman planına göre belirlenir.
•Bu çerçevede proje içerisinde projenin içeriğine bağlı olarak BSD çalışanları ve/veya iş birimleri çalışanları ve/veya 3. Parti
çalışanları proje takımında yer alabilir.
BSD Proje Yönetim Faaliyetleri / Proje Adımları
Zaman Planı: Yapılacak işler, proje fazlarına göre çalışma adımlarının belirlenmesi ile detaylandırılır. Bu adımların öncelikleri,
birbirlerine etkileri ve sonuçları göz önüne alınarak projenin zaman akış çerçevesi belirlenir. Proje kaynakları ile iş adımları
eşleştirilir. Her iş adımının öngörülen tamamlanma süreleri belirlenerek proje zaman ve kaynak planı oluşturulur.
Proje Risk Yönetimi: Kapsam, kalite, zaman ve maliyet açısından projeyi etkileyebilecek faktörleri kesin olarak belirlemek,
her faktörün iş etki analizini yaparak kabul edilebilir seviyenin üzerinde kalan risklerin etkisinin azaltılmasını sağlayacak
önlemleri belirlemek, aynı zamanda riskin oluşması durumunda alınacak alternatif aksiyonları tanımlamaktır.
Proje Kalite Yönetimi: Proje sonunda ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin, hizmet verilen iş birimlerinin beklentilerine uygun
olmasını sağlamak için yapılacak çalışmalarla gerçekleştirilir. Bu amaçlar sürecin kritik başarı faktörlerine uyum içinde
sürdürülmesi, hedeflenen sonuca belirlenen kriterlere uygun olarak erişilmesi BSD bünyesinde gerçekleştirilen projelerde
kalite yönetimini sağlamak amacı ile yürütülen çalışmalardır.
Denetim ve İzleme: Projenin içerik, zaman, kaynak kullanımı ve maliyetinin hedeflendiği gibi sürmekte olduğu kontrol edilir ve
gerekmesi durumunda düzeltici faaliyetler planlanarak proje planına dahil edilir.
Dokümantasyon: Proje kapanışı ile birlikte proje kabul dokümanı ve proje arşivi aşağıda belirtilen dokümanların derlenmesiyle
oluşturulur.
•Proje Yönetim Planı
•Proje Kapsam Dokümanı
•Proje Durum Raporları
•Proje Kapanış Dokümanı
Kıraça BSD Bütçesi
BSD strateji belirleme ve yıllık planlama çalışmalarında aynı zamanda bütçe hazırlığı da gerçekleştirilir. Söz konusu bütçe
içerisinde BSD faaliyetlerine ilişkin tüm alan ve varlıklara ait ürün, altyapı, hizmet, servis, bakım ve işgücü maliyetleri
öngörülmektedir. Bu çalışmalar aynı zamanda ilgili BSD uygulama ve dosyalarında kayıt altına alınır.
Planlama: Projeler, BSD ve diğer departman talepleri, kapasite planlama, holding bütçe dönemi varsayımları, yıllık iş planı ve
önceki yıl bütçesi bütçe planlama çalışmalarına temel oluşturur.
Oluşturma: Hazırlanan taslak bütçeler, şirketlerin bütçe ve mali işler departmanlarına gönderilir. İlgili yöneticilerden değişiklik
talepleri alınır, uygulanır ve mutabakata varılır. Onaylanan şirket bütçeleri derlenerek Kıraça Holding A.Ş. üst yönetimine
topluluk Bilgi Sistemleri Bütçesi olarak gönderilir ve onaya sunulur.
Onay ve Uygulama: Onay sürecinin sonu ile birlikte kesin bütçe oluşur ve yönetim süreci başlatılır. Oluşan bütçe üzerinde
topluluk şirketleri yönetim kurullarınca gerçekleştirilen düzenli değerlendirmelerde ortaya çıkan değişiklik istekleri BSD
tarafından yönetilir.
İzleme Ve Dönemsel Değerlendirme: Harcamanın bütçelenmemiş olması durumunda ilgili yöneticilerden değişiklik talepleri
alınarak onay süreci tekrar işletilir.
Güncelleme Ve Revizyon: Yüksek miktardaki proje sapmalarından kaynaklanan bütçe açıkları için alternatif bütçe iyileştirme
çalışmaları uygulanır. Bütçe açığının oluşma nedenleri ve sebepleri detaylı bir şekilde analiz edilerek BSD yönetimine raporlanır.
BSD yönetiminin uygun bulması durumunda bütçe revizyon çalışmaları yapılır.
Kıraça BSD Hizmetleri Faturalaması
Tüm BSD çalışanları, günlük faaliyet ve proje çalışmalarını Lotus Notes uygulaması olan “BSD Planlama” uygulaması’na,
günlük 480dk "üzerinden ilgili faaliyet ve proje kod’unu seçerek kaydetmekle yükümlüdürler. BSD faaliyeti gerektiren konular
“Proje” olarak açılmıştır. BSD personelinin düzenli olarak yapmakla yükümlü olduğu işler de yapılan işi tarif eden “Faaliyet”
olarak tanımlanır. Çalışma gerçekleştiren BSD personeli, günlük olarak yaptığı işleri ilgili proje/faaliyet kodu seçerek BSD
Planlama uygulamasına kaydeder. Uygulama üzerine girişi gerçekleşen kayıtlar, ay sonlarında BSD tarafından şirket bazında
toplanarak, ilgili şirketlere fatura edilir.
BSD Politika ve Prosedürleri/Politikalar
Strateji ve Yönetişim Politikası: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’nün (BSD) stratejik, taktiksel, teknolojik ve organizasyonel
planlama kurallarını ve yöntemlerini belirtmektedir.
Tedarik Yönetimi Politikası: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD) içerisinde ürün, servis ve hizmet satın alma sürecinin risk
yönetimi ve bilgi güvenliği gereksinimlerini de karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, envanter ve zimmet yönetimi,
lisanslama yönetimi, sürüm ve dağıtım yönetimi ve 3. Partilerle çalışma süreçlerini prosedürler ile belirleyerek kurum
standartları çerçevesinde uyumlu bir biçimde işlemesini sağlar.
Değişim Yönetimi Politikası: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’nün (BSD) yönetimi altında bulunan tüm bilgi varlıklarının
yapısına, işleyişine ya da bu varlıklar üzerinden sunulan servise müdahale etmeyi gerektiren her türlü değişiklik isteklerinin
yönetilmesini tarif etmektedir.
İstek ve Olay Yönetimi Politikası: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD) sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm bilgi
varlıkları ve bu varlıklar üzerinden verilen hizmetler için, iş birimleri ile BSD arasındaki talep/arz ilişkisinin yönetimini ve iş
sürekliliğini etkileyebilecek her türlü olumsuz durumun giderilmesi ile ilgili çalışmaları tanımlar.
Operasyon Yönetimi Politikası: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD) sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm bilgi
varlıkları ve bu varlıklar üzerinden verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen tüm operasyonel
faaliyetleri tanımlar.
Risk Yönetimi: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD) sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm bilgi varlıkları ve bu varlıklar
üzerinden verilen hizmetlerin sürekliliğine tehdit oluşturabilecek durumların (risk) belirlenmesi, tanımlanması,
sınıflandırılması, kontrol edilmesi ve denetim altında tutulması yoluyla istenmeyen kesintilerin ve olası iş ve bilgi kayıplarının
engellenmesidir.
BSD Politika ve Prosedürleri/Prosedürler
Yönetimi Prosedürü: Amaçlanan, esaslı politikalar ve yönetimin katılımının sağlanması ile tüm organizasyonel iş hedeflerinin
gerçekleşmesine olanak tanımak ve BSD faaliyetleri üzerinde etkin kontrol sağlamaktır.
Kapasite Planlama Prosedürü: Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’nün yönetimsel alanı ve sorumluluğu içerisinde bulunan her
türlü teknolojik varlık, ürün, hizmet/servis ve insan kaynağına dair kapasite planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
yapılması gereken çalışmaları kapsar.
Hizmet Memnuniyeti ve Eğitimi Prosedürü: BSD sorumluluk alanında yer alan bilgi varlıkları ile ilgili olarak tüm Kıraça
personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, BSD personelinin rol tanımları doğrultusunda teknik yetkinliklerini geliştirmek
amacı ile gerekli eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, eğitimlerden yararlanacak olan personelin belirlenmesinde uygulanacak
prensiplerin saptanması, eğitimlerin verimliliğinin, etkinliğinin ve hizmet memnuniyetinin sağlanmasını amaçlar.
Envanter ve Zimmet Yönetimi Prosedürü: BSD sorumluluk ve hizmet alanı içerisinde bulunan tüm envanterin yönetimi
tanımlanmıştır. Talep yönetimi ile ulaşan ya da kapasite planlama işlemleri sırasında alımı öngörülen envanterin kullanıma
sunulması ile BSD sorumluluğunda yer alan envanterin kontrolünün sağlanması bu prosedür ile tarif edilmiştir.
Lisanslama, Sürüm ve Dağıtım Yönetimi Prosedürü: Sürüm ve Dağıtım Yönetimi Prosedürü’nün amacı; BSD varlıkları içerisinde
yer alan yazılım ürünlerine ait lisans yönetiminin ilgili politika ve yasal uyum çerçevesinde gerçekleştirilmesi, BSD içerisinde yer
alan donanım ve yazılım sistemleri üzerinde gerçekleştirilen yeni sürüm ve güncellemelerin kontrollü ve kritik iş sistemlerine
minimum etki ile iş sürekliliğini destekleyecek şekilde gerçekleştirilmesidir.
BSD Politika ve Prosedürleri/Prosedürler
3.Parti şirketlerle Çalışma Prosedürü: BSD sorumluluk ve hizmet alanı içinde yer alan bilgi teknolojisi altyapısının sürekliliğini
sağlamak ve/veya istek yönetimi kapsamında ortaya çıkan talepleri karşılamak üzere 3. Parti firmalarla yürütülen tedarik
sürecinin tedarikçi seçimi, sözleşme ve hizmet sonrası değerlendirme faaliyetlerinin açıklanmasıdır.
Değişim Yönetimi Prosedürü: BSD sorumluluk alanı içerisinde yer alan her türlü bilgi varlığı üzerindeki değişiklikleri yönetmek
ve çalışmalar sırasında ve/veya sonrasında oluşabilecek sorunları en aza indirmek, çözebilmek, ölçebilmek ve gerekli teknik
kontrol sürecini oluşturmaktır.
Teknoloji/Çözüm Yönetimi Prosedürü: BSD sorumluluğu altında yer alan tüm bilgi varlıklarını oluşturan teknoloji/çözüm
bileşenleri üzerinde yeni seçim, kullanıma alma, güncelleme, düzenleme ve kullanım dışı bırakma durumlarında, bu işlemlerin
iş süreçlerine uyumlu bir biçimde ve iş sürekliliğine minimum etki yaratarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Sistem Geliştirme Prosedürü: BSD sorumluluğunda yer alan uygulamalar üzerinde kullanıcılardan gelen değişiklik taleplerinin
gerçekleştirilmesi ve/veya ilk defa talep edilen uygulamaların, uygulama geliştirme kapsamında planlanması, geliştirilmesi,
dokümantasyonu ve versiyon takibi için geçerli olacak süreci tanımlamaktadır.
Proje Yönetimi Prosedürü: BSD sorumluluğunda yer alan bilgi varlıklarını kapsayan ve sadece Değişim Yönetimi Prosedürü ve
süreçleri çerçevesinde takip edilmesi riskli olan, zaman ve kaynak planlaması gerektiren boyuttaki değişikliklerin, ayrı bir
çalışma olarak ve özel bir dokümantasyon hazırlığı ile ele alınmasının sağlanması, yönetilmesi, olası hata, problem, yetkisiz
işlemlerin ve iş sürekliliği açısından oluşabilecek kesintilerin engellenmesidir.
BSD Politika ve Prosedürleri/Prosedürler
İstek ve Olay Yönetimi Prosedürü: BSD sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm bilgi varlıkları ve bu varlıklar üzerinden verilen
hizmetler ile ilgili iş birimleri ile BSD arasındaki talep/arz ilişkisinin yönetimini gerçekleştirmek ve iş sürekliliğini etkileyebilecek
her türlü olumsuz durumun giderilmesi ile ilgili yapılacak çalışmaları tanımlamaktadır.
Yedekleme ve Geri Dönüş Prosedürü: BSD sorumluluk alanı içerisinde yer alan her türlü bilgi varlığının ve bu varlıklar üzerinden
verilen servis/hizmetlere ait kayıt, bilgi ve sistem kuruluş verilerinin yedeklenmesi ve gerekmesi durumunda iş kayıplarını
engellemek amacı ile kontrollü bir biçimde geri dönülmesi sürecini yönetmektedir
Güvenlik Prosedürü: Kıraça bünyesinde BSD sorumluluk alanında bulunan bilgi varlıkları ve iş süreçleri içerisinde üretilen ve
kullanılan bilginin güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması,İç ve dış bilgi kaynaklarına erişim yöntemleri ve yetkilerinin
belirlenmesi ve uygulanması,İç ve/veya dış bilgi kaynakları ve/veya sistemleri aracılığı ile gerçekleştirilebilecek suistimallerin
önlenmesi,Saldırı amaçlı ataklar sonucunda BSD hizmet/servislerinin ve iş süreçlerinin aksamasının önlenmesidir.
BSD Bilgi ve Kayıt Yönetimi Prosedürü: BSD sorumluluk alanı içerisinde yer alan bilgi varlıklarını, bu varlıklar üzerinden sunulan
servis/hizmetler ile oluşturulan bilgiyi ve bilgi içeren ortamları korumak, KBSYS’ye ait kayıtların kontrollü olarak oluşturulmasını,
düzenlenmesini, iletilmesini, erişilmesini, kayıt altına alınmasını, saklanmasını ve gerekmesi durumunda imhasını sağlamaktadır.
BSD Operasyon Yönetimi Prosedürü: BSD tarafından sunulan servis/hizmetlerin kontrollü, ölçülebilir, denetlenebilir ve iş
sürekliliğini destekleyecek şekilde sunulmasını sağlamaktadır
BSD Politika ve Prosedürleri/Prosedürler
Bakım ve Denetim Prosedürü: BSD sorumluluk alanı içerisinde yer alan bilgi varlıklarının ve bu varlıklar üzerinden sunulan
servis/hizmetlerin kesintisiz, belirlenen performans değerleri içerisinde ve belirlenen araç ve yöntemlerle sunulmasını
sağlamak amacı ile düzenli ve gereken durumlarda gerçekleştirilen bakım ve denetim faaliyetlerini tanımlamaktadır.
İş Sürekliliği Prosedürü: Gelişen ve değişen dinamikler içerisinde; tüm BSD kritik iş süreçleri için teknoloji ve insan ile en doğru
noktada kesişen süreç mimarisinin tasarlanması, kurulması, desteklenmesi, izlenmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi,
sürekliliğinin sağlanması ve türü ve sebebi ne olursa olsun, oluşabilecek kesinti ya da değişimlerde en doğru tepkinin
sistematik olarak verilmesinin sağlanmasıdır.
Dokuman Hazırlama Prosedürü: BSD içerisinde hazırlanan tüm dokümanlar için ortak bir doküman üretim yapısı oluşturmaktır.
Bu prosedür, BSD tarafından hazırlanan ve aşağıda doküman tipleri içerisinde belirtilen her türlü basılı ve elektronik ortamdaki
tüm dokümanları kapsar.
Risk Yönetimi Prosedürü: Süreç ve/veya bilgi varlıklarının kesintiye neden olabilecek zayıflıklarını (açıklıklarını), bu zayıflıklar
nedeni ile ortaya çıkabilecek tehditleri tanımlamak, oluşabilecek kesinti risklerini en aza indirgemek ve riskin gerçekleşmesi
durumunda iş sürekliliğini sağlayacak aksiyonları belirlemektedir.
BSD Servis ve Hizmetleri
Bilgi Barındırma ve Saklama Hizmetleri: İş süreçlerini destekleyen KBSD envanterine kayıtlı her türlü teknolojik yazılım ve
donanım ortamının çalışır halde tutulması, güncellenmesi, yedeklerinin alınması işlemleridir.
Eğitim Hizmetleri: Tüm BSD servislerinin en iyi şekilde verilebilmesi için personelin ihtiyaç duyduğu veya eksikliği görülen
konularda eğitimlerin verilmesidir.
Güvenlik Hizmetleri: BSD hizmetlerinin güvenli ve sürekli verilebilmesi için gereken her türlü güvenlik hizmetleridir.
İletişim Hizmetleri: Elektronik ortamlarda kurumsal olarak verilen e-posta, internet erişim, network erişim, sesli ve görüntülü
iletişim, vb.
İş Sürekliliği Hizmetleri: Kıraça BSD vermiş olduğu hizmetlerin kesintisiz olması için “Felaket Kurtarma Yönetimi” uygulamaktadır.
Kullanıcı Destek: Kıraça BSD kullanıcılarının ihtiyaç duydukları BSD hizmetlerinden faydalanabilmeleri için BSD politikalarınca
uygun görülmüş, BSD envanterine kayıtlı her türlü donanım kurulumu, yazılım kurulumu, uygulama geliştirme ihtiyaçlarının
karşılanması ve bunların gerekli görülen kullanıcı eğitimlerini verir.
Raporlama: Kıraça BSD verdiği tüm servislerin raporlamasını yapar.
Satın alma ve Edinme: Kıraça BSD kullanıcılarının BSD hizmetlerinden faydalanabilmeleri için BSD politikalarınca uygun görülmüş
Problem/Talep mekanizmasından onaylanıp geçmiş tüm satın almalarının yapılmasıdır.
Teknik Hizmetler: Kıraça BSD verdiği tüm servisleri uygun görülen standartlarda verebilmek için gerekli her türlü teknik altyapıyı
oluşturup, bakımını ve gelişimini sağlar
Uygulama Hizmetleri: Kıraça BSD kullanıcılarının problem/talep veya bütçe mekanizmalarınca onaylanmış uygulama ihtiyaçlarını
karşılanmasıdır.
Yönetim Destek ve Danışmanlık Hizmetleri: Kıraça BSD verdiği tüm hizmetler için gerekli donanım ve yazılım envanterini tutar,
danışmanlık verir ve yasaların uyumluluk çalışmalarının yapılmasıdır.
SLA (Servis Seviye Beklentisi)
• BSD’nin verdiği hizmetler ve bu hizmetlere bağlı servisler Hizmet-Servis kataloğunda tanımlanmıştır. Her şirket BSD’den
aldığı hizmetlerin ve buna bağlı servislerin işine olan etkisine göre önem derecesini belirleyerek Hizmet-Servis Seviye
Beklentisini oluşturur.
•Belirlenen Hizmet Servis Seviye Beklentisi KIY kayıtları ve Operasyonel veriler (Olay Yönetimi, Bakım/Servis Yönetimi,
Servis Risk yönetimi , Değişim Yönetimi, Path/Update Yönetimi, Kapasite/Performans Yönetimi, DÖF ) ışığında şirketlerle
dönemsel olarak değerlendirilir ve raporlanır.
Bilgi Varlıkları Yönetimi
Bilgi, Kıraça Holding’in en önemli varlıklarından birisidir. Bu doğrultuda Kıraça Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (BSD)
sorumluluğu altında bulunan ve tarif ettiği kapsamda yer alan tüm bilgi varlıklarının güvenliğini, yönetimini, bilgi
güvenliğinin “gizlilik”, “bütünlük”, “kullanılabilirlik” ana ilkeleri doğrultusunda sağlamayı hedefler.
Kullanıcı Taahütnamesi
Kıraça Bilgi varlıklarının etkin kullanımı ve güvenliğinin sağlanması için BGYS uygulanmaktadır. Kullanıcı BSD el
kitabını okuyarak teslim alıp, kendisine atanan görevleri bu kapsam dahilinde yerine getirmekle
yükümlüdür. Kullanıcı taahütnamesi içeriği aşağıda ki gibidir;
• Bilgi Güvenliği Politikası; Kıraça Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerindeki bilgi varlıklarının güvenliğinin ve etkin
kullanımının sağlanması amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulanmaktadır. BGYS’nin tüm
çalışanlarca uyulması gereken asgari politika ve prosedürlerin özetlendiği BSD El Kitabı’nı okuyarak teslim aldım.
Kılavuzda özet olarak anlatılan politika ve prosedürlerin içinde iş sorumluluğum nedeniyle daha detaylı
öğrenmem ve uygulamam gerekenleri ilgili ortamdan temin edeceğim.
• Bilgi Güvenliği Rol ve Sorumlulukları; Kıraça Holding bünyesinde yerine getirmekte olduğum görevim
süresince görevim için tarif edilmiş Bilgi Güvenliği Rol ve Sorumlulukları’nın yanı sıra aşağıda belirtilen Bilgi
Güvenliği Rol ve Sorumluluklarımı da eksiksiz olarak yerine getireceğim.
• Onaylanmış bilgi güvenlik politikaları ve prosedürlere uygun davranmak ve kişisel hedef ve iş
tanımlarında belirtilen güvenlik gereklerini yerine getirmek;
• Kişisel şifre/şifrelerin gizliliğini sağlamak ve başkalarının kullanmasına izin vermemek;
• Bilgi güvenliği konusunda, güvenliğin ihlali durumlarını belirlenmiş yöntemleri kullanarak üstlerime ve
ilgili makamlara raporlamak/bildirmek;
• Kurum içerisinde kullandığım kaynakları işimin gerektiği şekilde ve Kurum politika/prosedürlerine uygun
olarak kullanmak;
Kullanıcı Taahütnamesi
• Gizlilik;Kıraça Holding bünyesinde çalıştığım süre içerisinde, verilen yetkiler dahilinde elde edilen, üretilen, yazılı
ve/veya sözlü gizli ve/veya halka açık kaynaklarda yer almayan kurumsal nitelikli veri, bilgi ve belgeleri, çalışma sürem
sona erdikten sonra dahi doğrudan ya da dolaylı olarak ifşa etmemek; bu bilgilerin ticari sır kabul edildiğini; ayrıca
ilgili bilgilerin dışında ünvan, marka ve logoların da kullanılamayacağını kabul ederim.
Kıraça Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerin dış şirketlerle akdettiği ve bundan sonra akdedeceği sözleşmelerde yer alan
gizlilik ve koruma hükümlerine aynen uyacağımı kabul ederim.
• Disiplin; Yukarıda sayılan kurallara aykırı davranmam sonucunda oluşabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki
sonuçtan şahsen sorumlu olacağımı; burada sayılan kurallardan herhangi birisine uymadığım takdirde cezai
sorumluluğum bulunduğunu ve iş akdimin veya hizmet sözleşmemin feshedilebileceğini bilerek taahhüt ederim.
Ad Soyad:
Şirket:
Tarih:
İmza:
TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 913 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content