close

Enter

Log in using OpenID

Aydın İli, Söke İlçesi, Eski Doğanbey Mahallesinde, Aydın Kültür

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO :
26.06.2014 – 73
KARAR TARİHİ VE NO
26.06.2014 – 2898
:
09.09.506
Toplantı Yeri
AYDIN
Aydın İli, Söke İlçesi, Eski Doğanbey Mahallesinde, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 07.10.2011 tarih ve 79 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanan,
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.06.1993 tarih ve
3394 sayılı kararı ile tescil edilen Eski Doğanbey Köyü Kentsel Sit sınırları içerisinde bulunan ve
tapunun 1981 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki konutun tekrar oturulur hale
getirilmesi amacıyla tadilat yapma talebine ilişkin; Hüseyin KENTGÜL’ün 28.05.2014 tarihli
dilekçesi, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.06.2014
tarihli raporları okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonunda;
Aydın İli, Söke İlçesi, Eski Doğanbey Mahallesinde, Kentsel sit sınırları içerisinde bulunan
ve tapunun 1981 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan konut yapısında tadilat
yapma talebinin, Kurulumuzun 07.10.2011 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen Eski
Doğanbey Köyü Koruma Amaçlı İmar Planının onay sürecinin tamamlanmasından sonra plan
hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content