close

Enter

Log in using OpenID

Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi

embedDownload
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Kasım 2014
ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ
Türkçe
Afrika Birliği
Afrika Kalkınma Bankası
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu
AGİT-Çatışmaları Önleme Merkezi
AGİT-Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu
AGİT Ekonomi ve Çevre Komitesi
AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi
AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu
AKB- Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı
Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi
Akdeniz Forumu
Akdeniz için Birlik
Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma Örgütü
Akdeniz Parlamenter Asamblesi
Amerikalar İçin Bolivarcı İttifak
Amerikan Devletleri Örgütü
And Milletler Topluluğu
Arap Birliği
Arktik Konseyi
ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore)
Asya İnsan Hakları Merkezi
Asya İşbirliği Diyaloğu (Asya Birliği)
Asya Kalkınma Bankası
Asya’da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı
Asya Parlamenter Asamblesi
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu
Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü
Avrasya Ekonomi Birliği
Avrasya Ekonomik Topluluğu
Kısaltma
AfB
AFKB
ACP
ÇÖM
ODIHR
AGİT EÇK
MÖT
Küresel Fon
CAREC
İngilizce
African Union
African Development Bank
African, Caribbean and Pacific Group of States
OSCE-Conflict Prevention Centre
OSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights
OSCE Economic and Environmental Committee
OSCE Representative on Freedom of the Media
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
ADB- Central Asia Regional Economic Cooperation Program
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
REMPEC
Mediterranean Sea
FOROMED Mediterranean Forum
AiB
Union for the Mediterranean
EPPO
European and Mediterranean Plant Protection Organization
Akdeniz PA Parliamentary Assembly of the Mediterranean
ALBA
Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America
ADÖ
Organization of American States
CAN
Andean Community of Nations
AL
The League of Arab States
Arctic Council
APT
ASEAN Plus Three
ACHR
Asian Centre for Human Rights
AİD
Asia Cooperation Dialogue (Asian Union)
AKB
Asian Development Bank
AİGK
Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia
APA
Asian Parliamentary Assembly
APEC
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum
APSCO
Asia-Pacific Space Cooperation Organization
EEU
Eurasian Economic Union
EAEC
Eurasian Economic Community
Uluslararası Kuruluşlar
Abbreviation
AU
AFDB
ACP
CPC
ODIHR
OSCE EEC
RFOM
Global Fund
CAREC
REMPEC
FOROMED
UfM
EPPO
PAM
ALBA
OAS
CAN
LAS
APT
ACHR
ACD
ADB
CICA
APA
APEC
APSCO
EEU
EAEC/EurAsEC
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Avrasya Patent Teşkilatı
Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
Avrupa Birliği Göç, Dış Sınırlar ve İltica Stratejik Komitesi
Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Birliği Konseyi - Çevre Konseyi
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Demiryolları Birliği
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi
Avrupa Haberleşme Ofisi
Avrupa Hava Emniyeti Ajansı
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı
Önleme Komitesi
Avrupa Jandarma Kuvveti
Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru
Avrupa Komisyonu
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi
Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi
Kasım 2014
EAPO
AAOK
AAET
AB
ABAD
BK
EESC
Eurasian Patent Organization
EAPO
Euro-Atlantic Partnership Council
EAPC
European Atomic Energy Community
EURATOM
European Union
EU
Court of Justice of the European Union
CJEU
Committee of the Regions of the European Union
CoR
European Economic and Social Committee
EESC
European Union Strategic Committee on Immigration, Frontiers and
SCIFA
SCIFA
Asylum
AB Konseyi Council of European Union
EU Council
Council of the European Union - Environment Council
FRA
European Union Agency for Fundamental Rights
FRA
AÇA
European Environment Agency
EEA
CER
Community of European Railway
CER
EMSA
European Maritime Safety Agency
EMSA
AGİF
OSCE-The Forum for Security Co-operation
FSC
AGİT
Organization for Security and Co-operation in Europe
OSCE
Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation
AGİT-PA
OSCEPA
in Europe
ECO
European Communications Office
ECO
EASA
European Aviation Safety Agency
EASA
Eurocontrol European Organisation for the Safety of Air Navigation
Eurocontrol
AİKB
European Bank of Reconstruction and Development
EBRD
AİHM
European Court of Human Rights
ECHR
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
CPT
CPT
Degrading Treatment or Punishment
AJK
European Gendarmerie Force
EUROGENDFOR
TRACECA Transport Corridor Europe Caucasus Asia
TRACECA
AK
European Commission
EC
KGM
North-South Centre of the Council of Europe
NSC
CoE
Council of Europe
COE
CDED
Council of Europe-Steering Committee for Education
CDED
CDCULT
Council of Europe-Steering Committee for Culture
CDCULT
Uluslararası Kuruluşlar
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Avrupa Konseyi Kültürel Miras ve Peyzaj Komitesi
Avrupa Konseyi Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi
Kasım 2014
CDPATEP
CDESR
Council of Europe-Steering Committee for Cultural Heritage and
Landscape
Council of Europe-Steering Committee for Higher Education and Research
CDPATEP
CDESR
Avrupa Modern Diller Merkezi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Avrupa Birliği - Ekonomik Politika Komitesi
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi
Avrupa Konseyi Görsel-İşitsel İcra Komitesi
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi
Avrupa Konseyi Kültürel Miras Komitesi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu
Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
GRAZ
BK
EPC
AK İHK
YBYK
CC.ED.
EUREKA
AKKB
KGM
CC-CULT
CC PAT
AKPM
VK
INGOs
YBYK
European Centre for Modern Languages
Committee of Ministers of the Council of Europe
European Union - Economic Policy Committee
Commissioner for Human Rights of the Council of Europe
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Education Committee of the Council of Europe
The European Audiovisual Observatory
Council of Europe Development Bank
North-South Centre of the Council of Europe
Culture Committee of the Council of Europe
Cultural Heritage Committee of the Council of Europe
Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Venice Commission of the Council of Europe
Conference of International Non-Governmental Organizations
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Graz
CM
EPC
CHR
CLRAE
CC.ED
EUREKA
CEB
NSC
CC-CULT
CC PAT
PACE
VC
INGOs
CLRAE
Avrupa Konseyi Yüksek Öğrenim ve Araştırma Komitesi
CC-HER
Higher Education and Research Committee of the Council of Europe
CC-HER
Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Çevre Komitesi
Avrupa Patent Ofisi
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı
Avrupa Sayıştayı
Avrupa Serbest Ticaret Birliği
Avrupa Uzay Ajansı
Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü
Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması
Avrupa'ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı Programı
GRECO
ECB
CERN
AP
Council of Europe Group of States against Corruption
European Central Bank
European Organization for Nuclear Research
European Parliament
European Parliament - Committee on Environment
European Patent Office
European Police Office
European Court of Auditors
European Free Trade Association
European Space Agency
European and Mediterranean Plant Protection Organization
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
Interstate Oil and Gas Transport to Europe Program
GRECO
ECB
CERN
EP
EPO
EUROPOL
ECA
EFTA
ESA
EPPO
AKKA
INOGATE
Uluslararası Kuruluşlar
EPO
EUROPOL
ECA
EFTA
ESA
EPPO
CFE
INOGATE
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yatırım Bankası
Bağımsız Devletler Topluluğu
Balistik Füze Yayılmasına Karşı Lahey Davranış İlkeleri Rehberi
Baltık Asamblesi
Baltık Bakanlar Konseyi
Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu (Helsinki Komisyonu)
Baltık Denizi Parlamento Konferansı
Barents Avrupa-Arktik Konseyi
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliği
Batı Afrika Yatırım Bankası
Birleşmiş Milletler
Afet Yönetimi ve Olağanüstü Hallerde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı
Bilgi için BM Platformu
Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Uluslararası Stratejisi
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu
Kasım 2014
EIB
CIS
HCOC
BA
HELCOM
BSPC
BEAC
ECOWAS
UEMOA
BOAD
BM
UN-SPIDER
UNISDR
UNESCAP
European Investment Bank
Commonwealth of Independent States
The Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation
Baltic Assembly
Baltic Council of Ministers
Baltic Marine Environment Protection Commission
Baltic Sea Parliamentary Conference
Barents Euro-Arctic Council
Economic Community of West African States
West African Economic and Monetary Union
West African Development Bank
United Nations
United Nations Platform for Space-based Information for Disaster
Management and Emergency Response
United Nations Office for Disaster Risk Reduction
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
EIB
CIS
HCOC
BA
HELCOM
BSPC
BEAC
ECOWAS
UEMOA
BOAD
UN
UN-SPIDER
UNISDR
UNESCAP
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
Birleşmiş Milletler Barışı İnşa Komisyonu
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
AEK
PBC
UN CBD
United Nations Economic Commission for Europe
United Nations Peace Building Comission
United Nations Convention on Biological Diversity
UNECE
PBC
UN CBD
Birleşmiş Milletler Bütçe ve İdare Konuları Danışma Komitesi
ACABQ
The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
ACABQ
BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNESCO Dünya Miras Komitesi
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası
Komitesi
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi
UN Women
UNEP
UN Women
UNICEF
CRC
UNCCD
WFP
UNWTO
UNESCO
DMK
UNIC
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
United Nations Environment Programme (UNEP)
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
United Nations Children's Fund
UN Committee on the Rights of the Child
United Nations Convention to Combat Desertification
United Nations World Food Programme
United Nations World Tourism Organization
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO World Heritage Committee
UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage
United Nations Information Centre
Uluslararası Kuruluşlar
UN Women
UNEP
UN Women
UNICEF
CRC
UNCCD
WFP
UNWTO
UNESCO
WHC
UNIC
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Komitesi
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Irak Özel Komisyonu
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite
Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt-Komitesi
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Birleşmiş Milletler Orman Forumu
Birleşmiş Milletler Ortak Denetim Birimi
Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komisyonu
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
BM Çocuk Hakları Komitesi
BM- FAO Balıkçılık Komitesi
BM- FAO Çöl Çekirgesi Kontrol Komitesi
BM- FAO Gıda Güvenliği Komitesi
BM- FAO Ormancılık Komitesi
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
Birleşmiş Milletler - Su
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
Kasım 2014
CRPD
CESCR
ECOSOC
FAO
BMGK
UNSCOM
CERD
BMİDÇS
İHYK
CSW
CAT
SPT
UN-HABITAT
CEDAW
CSTD
UNDP
UNHCR
HRC
İHYK
Mİ
UNFPA
UNFF
JIU
UNDC
UNCTAD
CRC
COFI
DLCC
CFS
COFO
IPCC
UNCITRAL
UNODC
UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights
United Nations Economic and Social Council
United Nations Food and Agriculture Organization
United Nations Security Council
U.N. Special Commission on Iraq
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination
United Nations Framework Convention on Climate Change
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN Commission on the Status of Women
UN Committee against Torture
UN Subcommittee on Prevention of Torture
United Nations Human Settlements Programme
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
United Nations Commission on Science and Technology for Development
The United Nations Development Programme
United Nations High Commissioner for Refugees
UN Human Rights Committee
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Alliance of Civilizations
United Nations Population Fund
United Nations Forum on Forests
Joint Inspection Unit of the United Nations
United Nations Disarmament Commission
United Nations Conference on Trade and Development
UN Committee on the Rights of the Child
UN- FAO Committee on Fisheries
UN- FAO Desert Locust Control Committee
UN- FAO Committee for Food Safety
UN- FAO Committee on Forestry
United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change
UN Commission on International Trade Law
UN - Water
United Nations Office on Drugs and Crime
Uluslararası Kuruluşlar
CRPD
CESCR
ECOSOC
FAO
UNSC
UNSCOM
CERD
UNFCCC
OHCHR
CSW
CAT
SPT
UN-HABITAT
CEDAW
CSTD
UNDP
UNHCR
HRC
OHCHR
UNAOC
UNFPA
UNFF
JIU
UNDC
UNCTAD
CRC
COFI
DLCC
CFS
COFO
IPCC
UNCITRAL
UNODC
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve
Bayındırlık Ajansı
Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeler Komitesi
Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu
Bölgesel Çevre Merkezi
Bölgesel İşbirliği Konseyi
Crans-Montana Forumu
Daimi Hakemlik Mahkemesi
DB- Uluslararası Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası
Deauville Ortaklığı
Doğu Afrika Topluluğu
Doğu Karayipler Devletleri Örgütü
Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı
Dünya Bankası
Dünya Doğa Koruma Birliği
Dünya Doğayı Koruma Vakfı
Dünya Ekonomik Forumu
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi)
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
Dünya Meteoroloji Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü
DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
Dünya Su Konseyi
Dünya Ticaret Örgütü
DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı
DTÖ Antidamping Uygulamaları Komitesi
DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi
DTÖ Bütçe, Maliye ve İdare Komitesi
DTÖ Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Konseyi
DTÖ Gümrük Değerleme Komitesi
DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi (Özel Taahhütler Komitesi)
Kasım 2014
UBAKK
UNRWA
CED
IPBES
REC
BİC-RCC
DHM
IBRD
DO
EAC
OECS
COMESA
DB
IUCN
WWF
WEF
WIPO
WCO
OIE
DMÖ
DSÖ
TKÇS
WWC
DTÖ
DSB
CRTA
TRIPS
UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East
UN Committee on Enforced Disappearances
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
Regional Environmental Center
Regional Cooperation Council
Crans-Montana Forum
Permanent Court of Arbitration
WB- International Bank for Reconstruction and Development
Deauville Partnership
East African Community
Organization of East Carribean
Common Market for Eastern and Southern Africa
World Bank
International Union for Conservation of Nature
World Wildlife Fund
World Economic Forum
World Intellectual Property Organization
World Customs Organization
World Organisation for Animal Health
World Meteorological Organization
World Health Organization
WHO Framework Convention on Tobacco Control
World Water Council
World Trade Organization
WTO Dispute Settlement Body
WTO Committee on Anti-Dumping Practices
WTO Committee on Regional Trade Agreements
WTO Budget, Finance and Administration Committee
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WTO Committee on Customs Valuation
WTO Council for Trade in Services (Committee on Specific Commitments)
Uluslararası Kuruluşlar
UNOOSA
UNRWA
CED
IPBES
REC
RCC
PCA
IBRD
DP
EAC
OECS
COMESA
WB
IUCN
WWF
WEF
WIPO
WCO
OIE
WMO
WHO
FCTC
WWC
WTO
DSB
CRTA
TRIPS
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
DTÖ İthalat Lisansları Komitesi
DTÖ Kişilerin Serbest Dolaşımı Müzakere Grubu
DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi
DTÖ Köken (Menşe) Kuralları Komitesi
DTÖ Mal Ticareti Konseyi
DTÖ Mali Hizmetler Ticareti Komitesi
DTÖ Ödemeler Dengesi Komitesi
DTÖ Pazara Giriş Komitesi
DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi
DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Komitesi
DTÖ Tarım Komitesi
DTÖ Tarife Tavizleri Komitesi
DTÖ Tekstil İzleme Organı
DTÖ Temsilciler Konseyi
DTÖ Ticaret Müzakereleri Komitesi
DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı
DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi
DTÖ Ticaret ve Kalkınma Komitesi
DTÖ Ticaret ve Rekabet Çalışma Grubu
DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu
DTÖ Ticarette Teknik Engeller Komitesi
Dünya Turizm Örgütü
Egmont Grubu (Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu)
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Enerji Şartı
EİT- Bakanlar Konseyi
EİT- Bölgesel Planlama Konseyi
EİT- Ticaret ve Kalkınma Bankası
EİT- Ticareti Geliştirme Örgütü
Evrensel Posta Birliği
Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü
G-20
Gazetecileri Koruma Komitesi
Kasım 2014
BOP
TMB
TMK
TPRM
CTD
TBT
UNWTO
EİT
EŞ
COM
RPC
ETDB
TPO
UPU
FKÜÖ
G-20
CPJ
WTO Committee on Import Licensing
WTO Negotiating Group on Movement of Natural Persons
WTO Committee on Safeguards
WTO Committee on Rules of Origin
WTO Council for Trade in Goods
WTO Committee on Trade in Financial Services
WTO Committee on Balance of Payments
WTO Market Access Committee
WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures
WTO Committee on Subsidies and Countervailing Measures
WTO Agriculture Committee
WTO Committee on Tariff Concessions
WTO Textiles Monitoring Body
WTO Council of Representatives
WTO Trade Negotiations Committee
WTO Trade Policy Review Body
WTO Trade and Environment Committee
WTO Committee on Trade and Development
WTO Trade and Competition Working Group
WTO Trade and Investment Working Group
WTO Committee on Technical Barriers to Trade
World Tourism Organization
Egmont Group
Economic Cooperation Organization
Energy Charter
ECO- Council of Ministers
ECO-Regional Planning Council
ECO- Trade and Development Bank
ECO- Trade Promotion Organization
Universal Postal Union
International Organization of Francophonie
Group of Twenty
Committee to Protect Journalists
Uluslararası Kuruluşlar
BOP
TMB
TNC
TPRM
CTD
TBT
UNWTO
ECO
EC
COM
RPC
ETDB
TPO
UPU
IOF
G-20
CPJ
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Gelişen Sekiz Ülke
Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi
GUAM-DEKÖ (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova-Demokrasi ve
Ekonomik Kalkinma Örgütü)
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu
Güney Amerika Ulusları Birliği
Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
Güney Ortak Pazarı
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
Güvenlik İşbirliği Merkezi
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
İngiliz Uluslar Topluluğu
İslam Devletleri Eğitimi, Bilim ve Kültür Örgütü
İslam İşbirliği Teşkilatı
İİT Bilim, Teknoloji ve Yenilik Örgütü
İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi
İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
İİT Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi
İİT Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi
İİT İslam Ülkeleri Gemi Sahipleri Teşkilatı
İİT İslam Dayanışma Fonu ve Vakfı
İİT İslam Dünyası Bilim Akademisi
İİT İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu
İİT İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
İİT İslam Kalkınma Bankası
İİT İslam Teknoloji Üniversitesi
İİT İslam Ticaret,Sanayi ve Tarım Odası
İİT İslam Ticareti Geliştirme Merkezi
Kasım 2014
D-8
CMW
GUAM
Developing Eight
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of their Families
D-8
CMW
Organization for Democracy and Economic Development
GUAM
Southern African Development Community
Union of South American Nations
South Asian Association for Regional Cooperation
Commission on Science and Technology for Sustainable Development in
COMSATS
the South
SELEC
Southeast European Law Enforcement Center
MERCOSUR Southern Common Market
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
GDAÜ
South-East European Cooperation Process
RACVIAC Centre for Security Cooperation
IGAD
Intergovernmental Development Authority
ECRI
European Commission against Racism and Intolerance
İUT
Commonwealth of Nations
ISESCO
Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
İİT
Organization of Islamic Cooperation
STIO
OIC The Science, Technology and Innovation Organization
BİLTEDAK OIC Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation
İSEDAK
OIC Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation
ENKİDAK OIC Standing Committee for Information and Cultural Affairs
OIC-CERT OIC Computer Emergency Response Team
OISA
OIC Organization of the Islamic Shipowners Association
İDF
OIC Islamic Solidarity Fund and its Waqf
IAS
OIC Islamic World Academy of Sciences
ICYF-DC
OIC Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation
IRCICA
OIC Research Center for Islamic History, Art and Culture
İKB
OIC Islamic Development Bank
İTÜ
OIC Islamic University of Technology
ICCIA
OIC Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
İTGM
OIC Islamic Center for the Development of Trade
SADC
UNASUR
SAARC
SADC
UNASUR
SAARC
Uluslararası Kuruluşlar
COMSATS
SELEC
MERCOSUR
ASEAN
GDAÜ
RACVIAC
IGAD
ECRI
Commonwealth
ISESCO
OIC
STIO
COMSTECH
COMCEC
COMIAC
OIC-CERT
OISA
ISF
IAS
ICYF-DC
IRCICA
IDB
IUT
ICCIA
ICDT
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Kasım 2014
İİT İslam Ülkeleri Çimento Birliği
ICA
İİT İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi
SESRIC
İİT İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu
FCIC
İİT İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu
FOCIC
İİT İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
SMIIC
İİT İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği
ATAIC
İİT İslam Ülkeleri Yayın Düzenleyici Kuruluşlar Forumu
IBRAF
İİT İslam Yayıncılar Birliği
IBU
İİT İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi
CIBAFI
İİT İslami Başkentler ve Şehirler Teşkilatı
OICC
İİT İslami Dayanışma Spor Federasyonu
ISS
İİT İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
ISESCO
İİT Kudüs Komitesi
İİT Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
IIUM
İİT Uluslararası Arap-İslam Okulları Federasyonu
WFAIIS
İİT Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi
İFA
İİT Uluslararası İslam Haber Ajansı
IINA
İİT Uluslararası Kızılay İslam Komitesi
ICIC
İİT Uluslararası Müslüman Alimler Birliği
IUMS
İslam Özel Sektörü Geliştirme Kurumu
ICD
Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Paktı
KİİP
Kamu Alımları Konseyi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
KEİ
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
KTKB
Karayip Devletleri Birliği
KDB
Karayipler Topluluğu
CARICOM
Katılımcı Sulama Yönetimi Uluslararası Ağı
INPIM
Kıbrıs Kayıplar Komitesi
Kızılay
Kızılhaç
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
CSTO
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi
KİK
OIC Islamic Cement Association
ICA
OIC Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries
SESRIC
OIC Federation of Consultants from Islamic Countries
FCIC
OIC Federation of Contractors from Islamic Countries
FOCIC
OIC Standards and Metrology Institute for Islamic Countries
SMIIC
OIC Association of Tax Authorities of Islamic Countries
ATAIC
OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum
IBRAF
OIC Islamic Broadcasting Union
IBU
OIC General Council for Islamic Banks and Financial Institutions
CIBAFI
OIC Organization of Islamic Capitals and Cities
OICC
OIC Islamic Solidarity Sports Federation
ISS
OIC Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
ISESCO
OIC Al Quds Committee
OIC International Islamic University Malaysia
IIUM
OIC World Federation of Arabo-Islamic International Schools
WFAIIS
OIC International Islamic Fiqh Academy (IIFA)
IIFA
OIC International Islamic News Agency
IINA
OIC Islamic Committee of the International Crescent
ICIC
OIC International Union of Muslim Scouts
IUMS
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
ICD
Caucasus Stability and Cooperation Pact
CSCP
Public Procurement Council
Black Sea Economic Cooperation Organization
BSEC
The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution
BSC
Black Sea Trade and Development Bank
BSTDB
Association of Caribbean States
ACS
Caribbean Community
CARICOM
International Network on Participatory Irrigation Management INPIM
Committee on Missing Persons in Cyprus
Red Crescent
Red Cross
Collective Security Treaty Organization
CSTO
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
CCASG
Uluslararası Kuruluşlar
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi
Kuzey Denizi Komisyonu
Kasım 2014
KAİK
North Atlantic Cooperation Council
NACC
North Sea Commission
Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and
Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı
ICG/NEAMTW
Mitigation System in the North-Eastern Atlantic , the Mediterranean and ICG/NEAMTWS
Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Komitesi
S
Connected Seas
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Dünya Asamblesi
WASME
World Assembly for Small and Medium-Sized Enterprises
WASME
Küresel Çevre Fonu
GEF
Global Environment Facility
GEF
Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı
HCOPIL
Hague Conference on Private International Law
HCOPIL
Latin Amerika Entegrasyon Birliği
LAIA
Latin American Integration Association
LAIA
Latin Amerika Parlamentosu
LAP
Latin American Parliament
LAP
Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu
CELAC
Community of Latin American and Caribbean States
CELAC
Mağrip Arap Birliği
MAB
Arab Maghreb Union
AMU
Merkezi Avrupa Girişimi
MAG
Central European Initiative
CEI
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu) CIEC
International Commission on Civil Status
CIEC
MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya)
MİKTA
MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey Australia)
MIKTA
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NATO
NATO Güvenlik Komitesi
SC
NATO-Security Committee
SC
NATO Konvansiyonel Silah Kontrolü Üst Düzey Görev Gücü
HLTF
NATO High-Level Task Force on Conventional Arms Control
HLTF
NATO Nükleer Planlama Grubu
NPG
NATO Nuclear Planning Group
NPG
NATO Parlamenterler Asamblesi
NATO PA NATO Parliamentary Assembly
NATO PA
NATO Yüksek Düzeyli Grup
HLG
NATO High Level Group
HLG
NATO-Rusya Federasyonu Konseyi
NRC
NATO-Russia Council
NRC
NATO-Ukrayna Komisyonu
NUK
NATO-Ukraine Commission
NUC
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme
CITES
CITES
and Flora
Nordik Bakanlar Konseyi
Nordic Council of Ministers
Nordik-Baltık Sekizlisi
NB8
Nordic-Baltic Eight
NB8
Nordik Konseyi
Nordic Council
Nordik Savunma İşbirliği
NORDEFCO Nordic Defence Cooperation
NORDEFCO
Nordik Yatırım Bankası
NIB
Nordic Investment Bank
NIB
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması Örgütü
NDYAÖ
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
CTBTO
Nükleer Enerji Ajansı
NEA
Nuclear Energy Agency
NEA
Nükleer Tedarikçiler Grubu
NSG
Nuclear Suppliers Group
NSG
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD
Uluslararası Kuruluşlar
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
OECD - Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi
OECD - Bütçe Komitesi
OECD - Çelik Komitesi
OECD - Deniz Taşımacılığı Komitesi
OECD - Eğitim Komitesi
OECD - Ekonomi ve Gelişme İncelemeleri Komitesi
OECD - Enerji Komitesi
OECD - Enformasyon, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi
OECD - Gıda, Tarım ve Balıkçılık Direktörlüğü
OECD - İhracat Kredi Grubu
OECD - İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi
OECD - İşçi Sendikaları Danışma Komitesi
OECD - İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi
OECD - Kalkınmaya Yardım Komitesi
OECD - Kamu Yönetimi Komitesi
OECD - Mali Eylem Görev Gücü
OECD - Mali İşler Komitesi
OECD - Mali Piyasalar Komitesi
OECD - Rekabet Hukuku ve Politikaları Komitesi
OECD - Sermaya Hareketleri ve Görünmeyen İşlemler Komitesi
OECD - Sigorta ve Özel Emeklilik Komitesi
OECD - Su Yönetişim Programı
OECD - Ticaret-Rekabet Ortak Komitesi
OECD - Turizm Komitesi
OECD - Tüketici Politikaları Komitesi
OECD - Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar İle İrtibat Komitesi
OECD - Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Girişimler Komitesi
OECD Uluslararası İş İşlemlerinde Rüşvetle Mücadele Grubu
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu
Orta Amerika Entegrasyon Sistemi
Kasım 2014
CSTP
MTC
EDRC
ICCP
OECD Committee for Scientific and Technological Policy
OECD - Budget Committee
OECD - Steel Committee
OECD - Maritime Transport Committee
OECD - Education Committee
OECD - Economic and Development Review Committee
OECD - Energy Committee
OECD - Committee for Information, Computer and Communications Policy
OECD - Directorate for Food, Agriculture and Fisheries
ECG
OECD - Export Credit Group
ELSA
OECD - Employment, Labour and Social Affairs Committee
TUAC
OECD - Trade Union Advisory Committee
BIAC
OECD - Business and Industry Advisory Committee
DAC
OECD - Development Aid Committee
PUMA
OECD - Public Management Committee
OECD/FATF OECD - Financial Action Task Force
CFA
OECD - Committee on Fiscal Affairs
CMF
OECD - Committee on Financial Markets
CLP
OECD - Competition Law and Policy Committee
CMIT
OECD - Committee on Capital Movements and Invisible Transactions
OECD - Insurance and Private Pensions Committee
OECD - Programme on Water Governance
OECD - Joint Group on Trade and Competition
OECD - Tourism Committee
CCP
OECD - Committee on Consumer Policy
OECD - Liaison Committee with International Non-Governmental
Organisations
OECD - Committee on International Investment and Multinational
CIME
Enterprises
OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions
ECCAS
Economic Community of Central African States
CEMAC
Central African Economic and Monetary Community
SICA
Central American Integration System
Uluslararası Kuruluşlar
CSTP
MTC
EDRC
ICCP
ECG
ELSA
TUAC
BIAC
DAC
PUMA
OECD/FATF
CFA
CMF
CLP
CMIT
CCP
CIME
ECCAS
CEMAC
SICA
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyon Bankası
Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
Parlamentolararası Birlik
Pasifik Adaları Forumu
Pasifik İttifakı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu
Rio Grubu
Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü Merkezi
Şanhay İşbirliği Örgütü
Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin
Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
Tuna Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyonu
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
DTÖ Sütçülük Konseyi
Uluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Af Örgütü
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu
Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarımsal Araştırmalar Merkezi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
Uluslararası Arşiv Konseyi
Uluslararası Aşı Enstitüsü
Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
Uluslararası Ceza Divanı
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği
Uluslararası Demiryolları Birliği
Kasım 2014
CABEI
CACM
Central American Bank for Economic Integration
CABEI
Central American Common Market
CACM
Convention on Wetlands of International Importance, especially as
RAMSAR
RAMSAR
Waterfowl Habitat
PAB
Inter-Parliamentary Union
IPU
PAF
Pacific Islands Forum
PAF
Pacific Alliance
OPEC
Organization of the Petroleum Exporting Countries
OPEC
CPLP
Community of Portuguese Language Countries
CPLP
Rio Group
DCAF
Centre for the Democratic Control of Armed Forces
DCAF
ŞİÖ
Shanghai Cooperation Organization
SCO
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal
ICPDR
International Commission for the Protection of the Danube River
ICPDR
Türk Konseyi The Cooperation Council of Turkish Speaking States
Turkish Council
WTO Dairy Council
UAD
International Court of Justice
ICJ
UAÖ
Amnesty International
AI
BIPM
International Bureau of Weights and Measures
BIPM
International Commission for the Scientific Exploration of the
CIESM
CIESM
Mediterranean Sea
CIHEAM
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) CIHEAM
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
ICOMOS
ICA
International Council on Archives
ICA
IVI
International Vaccine Institute
IVI
ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
ICCAT
IAEA
International Atomic Energy Agency
IAEA
OIV
International Organisation of Vine and Wine
OIV
ICOLD
International Commission on Large Dams
ICOLD
UCD
International Criminal Court
ICC
ILO
International Labour Organization
ILO
AIPH
International Association of Horticultural Producers
AIPH
UIC
International Union of Railways
UIC
Uluslararası Kuruluşlar
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü
Uluslararası Denizcilik Örgütü
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
Uluslararası Enerji Ajansı
UEA Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi
Uluslararası Et Konseyi
Uluslararası Finansman Kurumu
Uluslararası Gaz Birliği
Uluslararası Göç Örgütü
Uluslararası Göç Politikaları Merkezi
Uluslararası Hidrografi Örgütü
Uluslararası Holokost Anma İttifakı
Uluslararası Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu
Uluslararası İstatistik Enstitüsü
Uluslararası İslam Ticaret Finans Şirketi
Uluslararası İşbirliği Platformu
Uluslararası Kahve Örgütü
Uluslararası Kakao Örgütü
Uluslararası Kalkınma Birliği
Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü
Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu
Uluslararası Kızılay/Kızılhaç Hareketi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu
Uluslararası Mısır ve Buğday Merkezi
Uluslararası Mobil Uydu Örgütü
Uluslararası Müzeler Konseyi
Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu
Uluslararası Okuma Derneği
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu
Kasım 2014
OTIF
IMO
IEC
UAE
CERT
IMC
IFC
UGB
IOM
ICMPD
IHO
IHRA
UNIDROIT
FIDH
ISI
ITFC
UİP
ICO
ICCO
IDA
IDLO
IFRC
ICRC
ICARDA
CIMMYT
IMSO
ICOM
INCB
IRA
IMF
PEN
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
International Maritime Organization
International Electrotechnical Comission
The International Energy Agency
IEA Committee on Energy Research and Technology
International Meat Council
International Finance Corporation
International Gas Union
International Organization for Migration
International Centre for Migration Policy Development
International Hydrographic Organization
International Holocaust Remembrance Alliance
International Institute for the Unification of Private Law
International Federation for Human Rights
International Statistical Institute
International Islamic Trade Finance Corporation
International Cooperation Platform
International Coffee Council
International Cocoa Organization
International Development Association
International Development Law Organization
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
International Red Crescent / Red Cross Movement
International Committee of the Red Cross
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
International Lead and Zinc Study Group
International Maize and Wheat Improvement Center
International Mobile Satellite Organization
International Council of Museums
International Narcotics Control Board
International Reading Association
International Monetary Fund
PEN International
Uluslararası Kuruluşlar
OTIF
IMO
IEC
IEA
CERT
IMC
IFC
IGU
IOM
ICMPD
IHO
IHRA
UNIDROIT
IFRH/FIDH
ISI
ITFC
ICP
ICO
ICCO
IDA
IDLO
IFRC
ICRC
ICARDA
CIMMYT
IMSO
ICOM
INCB
IRA
IMF
PEN
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı
Uluslararası Sergiler Bürosu
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Uluslararası Soğutma Enstitüsü
Uluslararası Standartlar Örgütü
Uluslararası Şeker Örgütü
Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu
Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Uluslararası Telif Hakları Fonu Komitesi
Uluslararası Ticaret Merkezi
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
Uluslararası Ulaştırma Forumu
Uluslararası Yasal Ölçüler Örgütü
Uluslararası Yatırım ve Girişimler Komisyonu
Uluslararası Yayıncılar Birliği
Uluslararası Yazar ve Besteci Dernekleri Konfederasyonu
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
Uluslararası Zeytin Konseyi
UNCTAD Deniz Taşımacılığı Hizmetleri Daimi Komitesi
UNCTAD En az Gelişmiş Ülkeler Güven Fonu
UNCTAD Gelişmekte Olan Hizmet Sektörleri Daimi Komitesi
UNCTAD Gelişmekte olan Ülkeler Arası İşbirliği Daimi Komitesi
Kasım 2014
INTERPOL
BIE
ICAO
IIR
ISO
ISO
ICID
CGIAR
IFAD
ITU
COFIDA
ITC
TÜRKSOY
ITF
OIML
IIIC
IPA
CISAC
IRENA
IOOC
LDCF
ECDC
UNCTAD İşletme, Ticari Faaliyetin Kolaylaştırılması ve Kalkınma Komitesi
UNCTAD Silahsızlanmaya Geçişte Yapısal Uyum AH Çalışma Grubu
UNCTAD Tercihler Özel Komitesi
UNCTAD Ticaret Çevre Ve Kalkınma AH Çalışma Grubu
UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Konseyi
UNCTAD Uluslar arası Yatırımlar ve Girişimler Komisyonu
UNCTAD Yoksulluğun Azaltılması Daimi Komitesi
TDB
International Criminal Police Organization
Bureau of International Exhibitions
International Civil Aviation Organization
International Institute of Refrigeration
International Organization for Standardization
International Sugar Organization
International Commission on Irrigation and Drainage
Consultative Group on International Agricultural Research
International Fund for Agricultural Development
International Telecommunication Union
Committee for International Copyright Funds
International Trade Centre
International Organization of Turkic Culture
International Transport Forum
International Organization of Legal Metrology
International Investment and Initiatives Commission
International Publishers Association
International Confederation of Societies of Authors and Composers
International Renewable Energy Agency
International Olive Council
UNCTAD Standing Committee on Maritime Transport Services
UNCTAD Trust Fund for Least Developed Countries
UNCTAD Standing Committee on Developing Services Sectors
UNCTAD Standing Committee on Economic Cooperation among
Developing Countries
UNCTAD Commission on Enterprise, Business Facilitation and
Development
UNCTAD Ad Hoc Working Group to Explore the Issue of Structural
UNCTAD Special Committee on Preferences
UNCTAD Ad Hoc Working Group on Trade, Environment and Development
UNCTAD Trade and Development Board
UNCTAD Commission on International Investments and Initiatives
UNCTAD Standing Committee on Poverty Alleviation
Uluslararası Kuruluşlar
INTERPOL
BIE
ICAO
IIR
ISO
ISO
ICID
CGIAR
IFAD
ITU
COFIDA
ITC
TURKSOY
ITF
OIML
IIIC
IPA
CISAC
IRENA
IOOC
LDCF
ECDC
TDB
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
UNESCAP Çevre ve Doğal Kaynakların Geliştirilmesi Komitesi
UNESCO - IPDC Hükümetlerarası Konseyi
UNESCO Avrupa Bilim ve Teknoloji Bölge Ofisi
UNESCO Enformasyon Programı Hükümetlerarası Konseyi
UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Bürosu
UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Programı Hükümetlerarası
Komitesi
UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu
UNESCO İletişimin Geliştirilmesine İlişkin Uluslararası Program
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi
UNESCO İstatistik Enstitüsü
UNESCO Kültür ve Kalkınma Dünya Komisyonu
UNESCO Kültürel Varlıkların Ait Oldukları Ülkelere İadesinin Teşviki
Hükümetlerarası Komitesi
UNESCO Uluslararası Güzel Sanatlar Derneği
UNESCO-Uluslararası Hidroloji Programı
UNODC Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu
UNODC Uyuşturucu Maddeler Komisyonu
Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele İşbirliği Grubu
Visegrád Grubu
Wassenaar Düzenlemesi
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi
Yeni Bitki Türlerini Koruma Uluslararası Birliği
Zangger Komitesi
Kasım 2014
UNESCAP Committee on Environment and Natural Resources
Development
UNESCO - Intergovernmental Council of IPDC
ROSTE
UNESCO Regional Office for Science and Technology in Europe
ROSTE
UNESCO Intergovernmental Council for the General Information
PGI
PGI
Programme
IBI
UNESCO Intergovernmental Bureau for Informatics
IBI
Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics
IIP
IIP
Programme
IOC
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission
IOC
UNESCO International Programme for the Development of
IPDC
IPDC
Communication
MAB
UNESCO Man and the Biosphere Programme
MAB
UNESCO International Coordinating Council of the Man and the Biosphere
MAB Konseyi
MAB Council
Programme
UIS
UNESCO Institute for Statistics
UIS
UNESCO World Commission on Culture and Development
UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of
ICPRCP
ICPRCP
Cultural Property
IAA
UNESCO International Association of Art
IAA
IHP
UNESCO International Hydrological Programme
IHP
CCPCJ
UNODC Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CCPCJ
CND
UNODC Commission on Narcotic Drugs
CND
Pompidou The Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs Pompidou
V4
Visegrád Group
V4
WA
Wassenaar Arrangement
WA
ICSID
International Centre for Settlement of Investment Disputes
ICSID
UPOV
International Union for the Protection of New Varieties of Plants
UPOV
ZK
Zangger Committee
ZC
Uluslararası Kuruluşlar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
56
File Size
482 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content