close

Вход

Log in using OpenID

Aylık AnAlİz Sermaye Piyasaları

embedDownload
Aylık Analİz
Sermaye Piyasaları
Ağustos 2014
AylıkHisseSenediStratejisi
Yaz gecesi rüyasının sonu
Ağustos 2014
Eldeki kuş daldaki kuştan iyidir
Piyasa Rakam ları
BIST-100, YTL
İşlem Hacmi YTL mn
TRLIBOR, 3 Ay%
Gösterge Tahvil
EUR/TRY
EUR/TRY
BIST 2013T F/K
BIST 2014T F/K
1Ay ∆
Ekonomik ve jeopolitik risklerdeki artışa rağmen gelişmekte olan ülkelere göre
80,642
4.0%
3,562
88.8% ıskontomuz kalmadığından BİST için Biriktir olan görüşümüzü Azalt olarak
8.70 -0.2 bps değiştirdik. MSCI Türkiye endeksi sene başından beri %23,4 getiri sağlayarak
9.29 0.91 bps gelişmekte olan ülkelerin dört katına yakın getiri sağladı. Borsa İstanbul’da
2.1302
-0.1% mevcut değerlemelerin makro cephede ekonomide yeniden dengelenme, enf2.8536
-1.5%
lasyon ve para politikası alanlarında artan riskler karşısında yeterli marj içer11.60
mediğine inanıyoruz. Bu nedenle mevcut fiyatların kar realizasyonu için kulla10.47
Kapanış
nılmasını öneriyoruz.
Endeks
BİST-100
MSCI Doğu Avrupa
MSCI GOÜ
MSCI Türkiye
1Ay ∆
4.0%
-9.7%
0.1%
3.9%
Piyasalarda ECB etkisi kısa sürdü
Yaz gecesi rüyası beklediğimizden kısa sürdü. Avrupa Merkez Bankası Başka-
nı Draghi’nin açıklamalarıyla yükselen küresel piyasalar kazancının çoğunu
geri verdi. Açıklanan programa rağmen Avro bölgesinde büyümenin zayıf seyri ve kuzey ile güney arasındaki farkın açılması piyasalardaki olumlu havayı
BIST&MSCI GOÜ Endeksleri ($ bazında, 1Ay ∆)
bozdu. Bilançosunu temizlemeye çalışan Avrupa bankalarının açıkladığı büEndeks
IMKB MSCI GOÜ
yük zararlar satışların daha da artmasına neden oldu. Avro bölgesi borsaları %
Bankacılık
5%
2%
6’ya
yakın gerileyerek sene başından beri %2,7 kaybettirdi.
Kimya
6%
-4%
Finansal Hizmetler
Gıda-İçecek
Sanayi
Metal
Telekom
4%
-3%
3%
-4%
9%
3%
0%
-1%
1%
4%
Fed’in güvercin taklasına devam ediyor
Beklentilerden çok güçlü gelen 2.Ç büyüme verisi ve çekirdek PCE enflasyonundaki artış üzerine Temmuz sonunda Wall Street’te sert satışlar görüldü.
Ancak tarım-dışı istihdam ve işsizlik verilerinin bu güçlü tabloyu desteklememesi piyasalarda kısmi bir rahatlama sağladı. Piyasaların önümüzdeki dönemde seyri açıklanan veriler kadar Fed Başkanı Yellen’in vereceği sinyallere de
bağlı olacak. Fed güvercin taklası atmaya devam ederse piyasalardaki satışlar
sınırlı kalacaktır.
MSCI EM Endeksleri
130
MSCI GOÜ
MSCI GOÜ Doğu Avrupa
MSCI GOÜ Tur kiye
MSCI GOÜ Avr upa&Ortadoğu&Afrika
120
110
Ukrayna’da sular durulmuyor
100
Ukrayna ve Irak’ta artan jeopolitik riskler piyasaların risk iştahını bozan diğer
90
80
07/14
07/14
06/14
05/14
05/14
04/14
03/14
03/14
02/14
01/14
12/13
70
En Çok / En Az Önerilenler Listesi
En Çok
Fiyat (TL)
En Az
Fiyat (TL)
ASELS
9.26
AKENR
1.15
EKGYO
2.72
ARCLK
13.30
HALKB
15.55
FROTO
29.05
TATGD
2.68
TAVHL
17.15
THYAO
6.46
TKFEN
4.90
TRKCM
2.70
VAKBN
4.97
bir gelişmeydi. Ukrayna’daki isyancılara verdiği destek yüzünden ABD ve Avrupa tarafından ağır ekonomik ve finansal yaptırımlarla cezalandırılan Rusya’da
borsa %10’dan fazla gerileyerek sene başından beri kaybını %16’ya taşıdı.
Rusya’nın yardım bahanesiyle Ukrayna’nın doğusunu işgal ettiği bir senaryoda
piyasalardaki satışlar daha da sertleşebilir. Orta vadede Rusya’nın misilleme
yaparak ticari ve finansal ilişkilerini ABD ve Avrupa’dan Asya’ya kaydırmasından endişe ediliyor.
Komşuda yangın devam ediyor
Türkiye’nin küresel kriz sonrasında hızlı bir şekilde toparlanmasında ihracatını
durgunluktan bir türlü çıkamayan Avrupa’dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine kaydırması etkili olmuştu. Irak ve Suriye’de Sünnilerin çoğunlukta olduğu
bölgede İslami devlet kurmak isteyen IŞİD’in başlattığı isyan Ortadoğu’da jeopolitik risklerin yeniden tırmanmasına neden oldu. İç savaşın petrol fiyatları
üzerindeki etkisi kısa süreli oldu. ABD kaya gazı devrimi ve Libya’da üretimin
artması petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyrin sürmesini sağladı. Ancak Irak
olayı sonrası Türkiye’ye yönelik risk algısında bir bozulma yaşandı ve bölgesel ticareti vurdu.
1
Türkiye’ye etkisi ne olur?
Irak’ta ki çatışmalar, Kürdistan tarafına yayılan uzun soluklu bir iç savaşa dönüşürse,
Türkiye ekonomisini üç cepheden vurur
(i) İhracat gelirlerimizin azalması: Irak’a ve çevre ülkelere satışlarımız toplam ihracatın
%15’ini (milli gelirin %3.0’ünü) oluşturuyor. Suriye ve Irak’ta uzun süreli bir iç savaş
Ortadoğu’ya ticaret yollarını kapatarak özellikle Gaziantep’de durgunluğa yol açabilir.
(ii) Enerji faturamızın artması: Libya’da üretimin artması ve ABD kaya gazı devrimi
sayesinde petrol piyasasının jeopolitik risklere duyarlılığı azaldı. Ancak milli gelirin %
6,0’sına yaklaşan enerji ithalatı ile Türkiye petrol şoklarına en açık gelişmekte olan ülkelerden birisi. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık artış cari açığı 4-5 milyar dolar (milli gelirin %0,5’i) düzeyinde artırıyor.
(iii) Enflasyonist baskıların artması: Petrol fiyatlarının yükseldiği ve Türk lirasının zayıfladığı bir senaryoda, son üç yıldır hedefin üzerinde seyreden enflasyonda yılın ikinci
yarısında beklenen iyileşme gerçekleşmez.
Hasar kontrol
Temmuz ayına ait açıklanan veriler ve bölgede şirketlerden aldığımız istihbarat Irak’taki
çatışmaların Türkiye ekonomisine etkisinin sınırlı olduğunu gösteriyor. TİM rakamları
Temmuz ayında Irak’a olan satışlarımızın %46 düşmesine rağmen ihracatın Temmuz
ayında geçen seneye göre yatay kaldığını gösteriyor. Irak’ın etkisi ülke bazından çok
bölgesel bazda Antep’in ihracatındaki %18 gerilemede kendini gösterdi. Bayram tatili
dolayısıyla kaybedilen üç gün olmasaydı Türkiye’nin ihracatı artış eğilimini sürdürebilirdi. Buna karşın iki aydır 50’nin altında seyrederek 48.5’e gerileyen PMI rakamları iç
talepte Irak’tan bağımsız bir yavaşlama gösteriyor.
Bayram cezası enflasyon
Tüik’in açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre, tüketici fiyatları aylık bazda %0,45, senelik bazda %9,3 yükselerek, beklentilerin üstüne çıktı. Açıklanan veriler kötü hava koşulları ve bayram etkisiyle gıda fiyatlarındaki artışı bir kenara koyduğumuz zaman bile
enflasyon baskısının sürdüğünü gösteriyor. TÜFE-A, TÜFE-H, TÜFE-I çekirdek göstergelerinde devam eden yükseliş enflasyonda aşağı yönlü seyrin tedricen ve sınırlı olacağını gösteriyor. Bu nedenle Merkez Bankası’nın çizdiği iyimser tabloya rağmen sene
sonu için %8,3 olan enflasyon tahminimizi değiştirmiyoruz.
Merkez Bankası faiz indirmeye devam eder mi?
Yurtiçinde enflasyon baskılarının arttığı, yurtdışında jeopolitik risklerdeki artışın küresel
risk iştahını baskıladığı bir ortamda Merkez Bankası’nın Ağustos ayında faiz indirme
ihtimalinin azaldığına inanıyoruz. Merkez Bankası dün yayınladığı fiyat gelişmeleri
raporunda manşet enflasyondaki yükselişe rağmen çekirdek göstergelerdeki genel eğilimin aşağı yönde olduğunu savunarak risk iştahının düzelmesi durumunda ilave faiz
indirimi için kapıyı açık bıraktı. Ancak mevcut verim eğrisinin şekli piyasa oyuncularının
faiz indirimlerini rafa kaldırıp önümüzdeki aylarda gelebilecek faiz artırımlarını fiyatladığını gösteriyor.
Borsa İstanbul için “Azalt” önerisi veriyoruz
Ekonomik ve jeopolitik risklerdeki artışa rağmen gelişmekte olan ülkelere ıskontomuz
kalmadığından BİST için Biriktir olan görüşümüzü Azalt olarak değiştirdik. Sene başından beri dolar bazında %24 getiri sağlayan Borsa İstanbul 11,8 2014 F/K oranı ile gelişmekte olan ülkelere karşı ıskontosunu kaybetti. Mevcut fiyatların karşılaşılabilecek
riskler karşısında yeterli marj içermediğine inanıyoruz. Bu nedenle mevcut fiyatların kar
realizasyonu için kullanılmasını önerdik. Öneri değişikliğimize paralel betası daha yüksek bankaların ve gayrı menkul yatırım ortaklıklarının öneri portföyümüzdeki ağırlığını
%55’den %40’a indirdik.
2
ModelPortföy
En Çok Önerilen ve En Az Önerilen hisseler, yıl içi sırasıyla 8% ve 0,5% endekse göreceli getiri sağladı
En Çok Önerilenler Listesi Performansı
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TL Performans
67.0%
27.0%
48.0%
-49.0%
211.0%
50.0%
-18.7%
84.7%
-4.7%
29.6%
Rel. Performans
5.0%
29.0%
4.0%
5.8%
59.0%
20.0%
4.6%
21.1%
9.2%
8.2%
En Az Önerilenler Listesi Performansı
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
TL Performans
22.8%
-14.4%
24.3%
-16.0%
21.9%
Rel. Performans
1.9%
10.2%
-18.5%
-3.7%
1.4%
İş Yatırım Hisse Senetleri Piyasası Tavsiyeleri
BIST Fiyat Perform ansı/Önerilerim iz
95,000
SAT
AL
85,000
AZALT
90,000
3
07/14
05/14
03/14
01/14
05/13
03/13
01/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
01/12
11/11
09/11
07/11
05/11
03/11
01/11
11/10
09/10
07/10
05/10
03/10
45,000
01/10
50,000
11/13
55,000
09/13
XU100
TUT
AL
SAT
BİRİKTİR
AZALT
Hedef Deger
TUT
60,000
07/13
65,000
BİRİKTİR
AZALT
AL
TUT
70,000
BİRİKTİR
75,000
BİRİKTİR
80,000
En Çok ve En Az Önerilenler Listesinde Değişiklikler:
En Çok Önerilenler:
Eklenenler
Değişiklik yapılmamıştır.
Çıkartılanlar
En Az Önerilenler:
Eklenenler
Değişiklik yapılmamıştır.
Çıkartılanlar
Değişiklik yapılmamıştır.
4
En Çok / En Az Önerilen Hisseler
En Çok Önerilenler
2014T
Hisse
Kodu
Kapanış (TL) Hedef (TL)
Aselsan
ASELS
9.26
Emlak Konut GYO
EKGYO
Halkbank
Tat Gıda
2015T
Getiri Pot. %
F/K
FD/FAVÖK PD/DD
11.05
19%
10.2
9.6
2.3
8.9
8.3
1.9
9%
2.72
3.40
25%
10.0
5.8
1.5
9.4
5.2
1.4
10%
HALKB
15.55
20.60
32%
7.3
a.d
1.1
6.6
a.d
1.0
15%
TATGD
2.68
3.40
27%
2.7
14.1
1.1
13.1
10.0
1.0
5%
TAV Holding
TAVHL
17.15
20.59
20%
a.d
a.d
a.d
a.d
a.d
a.d
13%
Türk Hava Yolları
THYAO
6.46
8.60
33%
10.2
8.2
1.2
7.7
6.4
1.0
13%
Tekfen Holding
TKFEN
4.90
6.84
40%
11.8
5.4
0.9
9.9
4.4
0.8
11%
Trakya Cam
TRKCM
2.70
3.25
20%
18.6
9.0
0.8
13.6
7.4
0.7
9%
Vakıfbank
VAKBN
4.97
6.50
31%
7.5
a.d
0.9
6.4
a.d
0.8
15%
Getiri Pot. %
F/K
En Az Önerilenler
F/K FD/FAVÖK PD/DD
2014T
2015T
Hisse
Kodu
Akenerji
AKENR
1.15
1.16
1%
a.d
18.6
1.1
27.4
9.6
1.1
20%
Arçelik
ARCLK
13.30
13.44
1%
12.3
8.9
2.0
11.7
8.3
1.8
40%
Ford Otosan
FROTO
29.05
26.95
-7%
12.9
14.8
3.4
11.8
11.3
3.1
40%
5
12/13
04/14
08/13
12/12
04/13
08/12
Baz 2008 yıl sonu=100
04/12
0
12/08
04/09
08/09
12/09
04/10
08/10
12/10
04/11
08/11
12/11
04/12
08/12
12/12
04/13
08/13
12/13
04/14
200
Ağırlık
Öneri Listesinin BIST'e
Göreceli Getirisi
12/11
Öneri Listesinin TL Bazında Getirisi
BIST-100 Endeks Getirisi
08/11
400
12/10
04/11
600
08/10
800
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Hisse Senedi Öneri Listesi'nin BIST'e Göreceli
Getirisi
12/09
04/10
Baz 2008 yıl sonu=100
FD/FAVÖK PD/DD
08/09
1000
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
04/09
1200
Hisse Senedi Öneri Listesi'nin TL bazlı getirisi
ve BIST100 Endeksi Getirisi
12/08
1400
Kapanış (TL) Hedef (TL)
Ağırlık
Ağustos2014–EnÇokÖnerilenlerListesi
ASELS
Aselsan (ASELS TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,633 2,171 2,539 3,058 Türkiye’nin savunma sanayisini dünyada ilk on içinde olması
büyüme
9%
33%
17%
20% hedefi
FAVÖK
269
436
521
607 NATO üyesi olan Türkiye coğrafi lokasyonundan dolayı yıllardır
büyüme
-7%
62%
20%
17%
bütçesinde önemli bir kısmı savunma harcamalarına ayırıyor.
Net Kar
306
238
456
520
Türkiye’de 2013 sonu itibariyle havacılık ve savunma sanayiinin
büyüme
91% -22%
91%
14%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T cirosu 5.1 milyar dolara ulaşmıştır. SIPRI verilerine göre 2013 yılında
F/K
9.1
19.4
10.2
8.9 Türkiye’nin askeri harcamaları 18.7 milyar doları bulurken GSMH’ının
FD/FAVÖK
15.6
10.5
9.6
8.3 %2.3’üne tekabül etmektedir. Türkiye 5 yıllık planında sanayinin
2.6
2.1
2.0
1.6 toplam cirosunu 8 milyar dolara, ihracatın ise 2 milyar dolara
FD/Satışlar
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi çıkartmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 2011 yılında %54 olan yerli katkı
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
2.7
4.5
6.7
5.7
payının ise %70’e çıkması hedeflenmektedir. Öncelik yerli sanayinin
Relatif Performans %
2.1
-3.6
-5.1
-9.4
gelişmesine verilmektedir.
Değerleme, TL
Savunma bütçelerindeki düşüşler global sektörde rekabeti
Hisse Fiyatı (*)
9.26
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
11.05
arttırarak marjları aşağı çekiyor
Yükselme Potansiyeli
19%
Avrupa ve ABD’deki savunma bütçelerindeki son yıllardaki düşüşler
4,630
Piyasa Değeri (mn TL)
bu bölgelerdeki savunma sanayi şirketlerinin daha uzak pazarlar
Piyasa Değeri (mn $)
2,177
arayışı içinde olmalarına sebep olurken, bu durum gelişen pazarlar
* 05/08/2014 itibari ile
tarafından oldukça olumlu bir fırsat olarak karşılanmaktadır. Gelişen
pazarlara girme arayışın içinde olan Avrupa’lı ve ABD’li şirketler o
pazarlardaki yerel şirketlerle işbirliği içine girip tekonoloji transferi
yapmadan oldukça rekabetçi fiyatlar sunmaktadırlar. Devam eden
sosyal
kargaşadan
dolayı
Ortadoğudaki
ülkelerin
askeri
harcamalarındaki artışlar göz önünde bulundurulduğunda, bu
bölgelerdeki rekabetin artma potansiyeli savunma sanayinin kar
marjlarında bir erozyona neden olabilir.
1Ç14 itibariyle toplam 4.2 milyar dolar bakiye sipariş
İlk 10 proje içerisinde bulunan Genel Maksat Helikopteri (US$491mn),
Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (US$374mn), Atak
Helikopteri (US$372mn), Helikopter Elektronik
Harp Koruma
(US$282mn) ve Orta Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi
(US$286mn) projeleri Aselsan’ın toplam proje büyüklüğünün %59’unu
oluşturmaktadır.
Şirketin
halihazırdaki
bakiye
siparişlerinde
bulunmayan ancak gelecekte değer kazandıracak muhtemel
kontratları MİLGEM, HAVASOS, Uzun Menzilli Hava Savunma Füze
Sistemi ve ALTAY tankı seri üretimi olarak sıralayabiliriz.
Büyüme 2014’de de devam edecek
2014 yılında Aselsan’ın %17 ciro büyümesi elde etmesini bekliyoruz.
Artan ölçek ekomosi sayesinde FAVÖK’ün ciro artışının üzerinde %20
büyümesini öngörüyoruz. Şirket 2014 yılı için büyük ölçüde Gölbaşı
tesisinin son fazında harcanacak olan toplamda 175 milyon TL yatırım
harcaması bütçeliyor.
Devam eden ikincil halka arz süreci 4Ç14’de finalize olabilir.
Türkiye’nin uzun zamandır bekleyen uzun menzilli hava füze
savunma sistemi ihalesinin kararını 30 Ağustos’dan sonrasına
ötelemesine bağlı olarak Aselsan’ın sürüncemede kalan ikincil halka
arz süreci 4Ç14’de finalize olabilir.
AL tavsiyemizi koruyoruz
Aselsan için hisse başına 11.05 TL olan hedef fiyatımız %18 yukarı
potansiyele işaret ediyor. Hisse 2014T uluslararası benzerlerinin 9.2x
Firma Değeri/FAVÖK ve 15.6x F/K çarpanlarına kıyasla 9.7x Firma
Değeri / FAVÖK çarpanı ile primli işlem görürken, 10.3x F/K
çarpanıyla iskontolu işlem görüyor.
6
EKGYO
Özet Finansallar, mn TL
Gelirler
büyüme
FAVÖK
büyüme
Net Kar
büyüme
Değerleme Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Performans
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
Relatif Performans %
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
Yükselme Potansiyeli
Piyasa Değeri (mn TL)
Piyasa Değeri (mn $)
* 05/08/2014 itibari ile
Emlak GYO (EKGYO TI)
2012G 2013G 2014T 2015T
1,005 2,331 2,000 2,200 İkincil Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı & Arazi Satın Alımları
40% 132% -14%
10%
Kasım 2013’de Emlak GYO arsa almak için ikincil halka arza gitmiş
397
909
964 1,064
ve 3,25 milyar TL fon elde etmişti. Mayıs 2014 itibariyle şirket ikincil
125% 129%
6%
10%
halka
arz gelirlerin tamamını harcamış oldu. Şirket TOKI’den 2,5
523 1,061 1,029 1,099
milyar
TL, Özelleştirme İdaresi'nden ise TL1 milyar TL büyüklüğünde
129% 103%
-3%
7%
2012G 2013G 2014T 2015T arsa alımı yaptı. Arsalar Başakşehir/İstanbul (547 bin m2), Çankaya/
11.6
7.0
10.0
9.4 Ankara (493 bin m2), İstinye/İstanbul (158 bin m2), Maltepe/İstanbul
18.7
3.6
5.8
5.2 (92 bin m2) ve Derince/Kocaeli (77 bin m2)’de yer alıyor. Diğer
7.4
1.4
2.8
2.5
yandan Emlak GYO, TOKI ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
olarak
Yeni Şehir ve Kanal İstanbul'un master planı tasarlamakta.
69.0
83.8 111.5
96.2
-2.1
-1.7
-4.4
13.8 Yeni Projeler & Ön Satışlar
2.72
3.40
25%
10,336
4,861
Emlak Konut GYO son olarak Bahçekent Flora (Hoşdere) ve Göl
Panorama Evleri (Avcılar), Istmarina, Nidakule Ataşehir ve
Seyranşehir projelerini satışa sunmuştu. Yeni proje lansmanlarıyla
Haziran ayı satış rakamları geçen ayın %48 üstünde geldi. Haziran
ayı durgunluğuna rağmen faiz oranlarındaki düşüşün satışları olumlu
etkilediğini gözlemliyoruz. Diğer yandan Haziran ayında satışa
sunulan Bahçekent Flora (Hoşdere) ve Göl Panorama Evleri (Avcılar)
satışları performansını olumlu etkiledi. Haziran ayında şirket
Bahçekent Flora ve Göl Panorama Evleri’nden sırasıyla 104 ve 8
bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdi. Mayıs ayında satışa çıkmış olan
İstmarina (Kartal) projesinde satılan konut sayısı ise 412’ye yükseldi.
Mart ayında satışa çıkmış olan Nidakule (Ataşehir) ve Seyranşehir
(Kayabaşı) projelerinin %26’sı satılmış bulunuyor. İkinci yarıyılda
Emlak GYO’nun Köy (Zekeriyaköy) ve Kayaşehir 3&4 projelerini
satışa sunmasını bekliyoruz. İlk yarıyılda Emlak GYO 4,2 bin konutun
önsatışını gerçekleştirdi, şirketin yılsonu hedefi 10 bin konut. Düşük
faiz ortamının ikinci yarıyılda konut satışlarını olumlu etkilemesini
bekliyoruz.
Hisse geri alım programı devam ediyor
Geçtiğimiz Mart ayında, Emlak GYO hisse geri alım programını,
ödenmiş sermayesinin maksimum limiti olan %10’una kadar genişletti.
Program 36 ay için geçerli ve satın almalar için 1,5milyar TL tahsis
edilmiş durumda. İkincil halka arzdan sonra şirket piyasadan 104
milyon hisse satın almıştı (ödenmiş sermayenin %2.73’ü).
3,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz
Baz senaryomuzda, şirketin arsa portföyünü 2015-2022 yılları
arasında projelendireceğini varsayarak 3,4TL’lik bir hedef fiyatına
ulaşıyoruz. İyimser senaryoda ise
arazi portföyünü daha hızlı
geliştirebileceğini varsayarsak (2015-2019) hedef fiyatımız 3,8TL’ye
yükseliyor. Son olarak,10 yıllık projelendirme periyodunu ve daha
düşük ihale çarpanlarını içeren en kötü senaryomuzda ise hedef fiyat
2,6’ya geriliyor.
7
HALKB
Halkbank (HALKB TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Defter Değeri
12,323 14,146 17,073 18,671 En beğendiğimiz banka. Halkbank, rakiplerine kıyasla daha yüksek
faiz marjı, düzenleyici kurumların karlılığı baskılayıcı
büyüme
43%
15%
21%
9% net
Net Faiz Geliri
4,476 4,829 5,783 6,443 hareketlerinden uzak KOBİ segmentindeki güçlü varlığı, yüksek bilanço
büyüme
29%
8%
20%
11% likiditesi ve ucuz kamu mevduatına erişim ayrıcalığı ile en
Net Kar
2,595 2,751 2,655 2,945 beğendiğimiz banka olmayı sürdürüyor. Bankanın hızlı yeniden
büyüme
27%
6%
-3%
11%
fiyatlama kabiliyeti ve yüksek vadesiz mevduat ağırlığı sayesinde bu yıl
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
net
faiz marjının yatay kalacağını tahmin ediyoruz. Ücret ve
F/K
6.6
7.6
7.3
6.6
komisyonlar
tebliğinden en az etkilenecek isimlerden biri de Halkbank.
P/DD
1.8
1.1
1.1
1.0
Performans
1 H 1 Ay 1 Yıllık
Yıliçi Bankanın bu yıl net karında %4 ile sınırlı bir düşüş bekliyoruz. Ancak
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL) 321.8 319.6 331.1 342.1 değerleme çarpanları birinci kuşak bankaların ortalamasına göre %20
Relatif Performans %
-4.2
-2.9
-0.3
9.3 ucuz kalıyor.
Değerleme, TL
İkinci çeyrekte karlılık beklentilerden güçlü oldu. Halkbank 2Ç14’de
Hisse Fiyatı (*)
15.55
632
milyon solo net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
20.60
Bankanın
çeyreklik bazda net karı %19 artmış durumda. Hafifi artan
Yükselme Potansiyeli
32%
Piyasa Değeri (mn TL)
19,438
marj, 1Ç’de net zarar olan ticari kar ve kur farkı kaleminin bu çeyrekte
Piyasa Değeri (mn $)
9,141
elde edilen alım-satım gelirleriyle pozitife dönmesi, iyi seyreden ücret
* 05/08/2014 itibari ile
gelir tabanı ve kontrol altında tutulan karşılık giderleri güçlü karı
yaratan sebepler. Bankanın 2Ç’de aktiflerinin bir miktar küçüldüğünü
görüyoruz, itfa eden menkul kıymetler, pahalı mevduatın bankadan
ayrılmasına izin verilmesi ve bunun kısmı olarak repo fonlmasıyla telafi
edilmesi bu sonucu doğurmuş gözüküyor.
Bu yıla ilişkin beklentiler korundu. Banka yönetimi 2014 için
tahminlerini değiştirmezken özellikle faiz indirimleri sonrası bile 40 baz
puan olan marj daralma tahminini koruması diğer bankaların
tahminlerini iyileştirdiği bir ortamda bir miktar hayal kırıklığı yaratabilir.
Bununla beraber bankanın seneye diğer bankalara göre oldukça
iyimser sayılabilecek tahminlerle başladığını söylemekte fayda var.
Marjların ikinci yarı fonlama maliyetlerinin düşmesiyle beraber kredi
spredlerini olumlu etkilemesini bekliyoruz. TÜFE’ye endeksli menkul
kıymetlerin ilk yarı kadar destek alınmayacak olsa da biz marjların bu
sene 20baz puan daralma ihtimalinin halen güçlü olduğunu
düşünüyoruz. Banka ayrıca bu sene net karın yıllık bazda yatay
olabileceğini belirtti. Bizim burada tahminimiz %3 daralma yönünde.
Halkbank için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hedef değere %29’lu
bir potansiyel bulunmakta. Bu arada bankanın sigorta iştirak satış
sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefi paylaşıldı.
8
TATGD
Tat Gida (TATGD TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
747
793
867
960 Beklenen arazi satışı kırmızı etten çıkma kararı ile geldi.
büyüme
8%
6%
9%
11%
Tat Gıda’nın Tuzla’daki eski Maret fabrikasının bulunduğu arsa 2011
FAVÖK
51
47
43
61
yılından beri satıştaydı fakat bugüne kadar istenen 50 milyon dolar
büyüme
28%
-9%
-8%
41%
teklifi
veren çıkmadığı için satış gerçekleşmemişti. Şirket, bu arsa ile
Net Kar
3
2
133
28
birlikte
Maret markasını da Namet’e 75 milyon dolara Haziran ayında
büyüme
-70%
-7% 5223% -79%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T sattı. Böylece, şirket et işkolundan tamamen ayrıldı. Maret’in karlılığa
F/K
114.3 135.5
2.7
13.1 düşük katkısı ve ayrıca şirkete giren nakit tutarı göz önüne
FD/FAVÖK
11.5
12.1
14.1
10.0 aldığımızda, bu satış kararını Tat Gıda için olumlu olarak
FD/Satışlar
0.8
0.7
0.7
0.6
değerlendiriyoruz.
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
3.0
3.4
1.4
1.7 Azınlık hissedarlar için ayrılma hakkı.
Relatif Performans %
6.8
0.7
-0.5
-9.2
Satış kararına itiraz ederek hisselerini satmak isteyen azınlık
Değerleme, TL
hissedarlar
için de son 30 işlem gününün ortalama fiyatı olan 2.31’den
Hisse Fiyatı (*)
2.68
ayrılma
hakkı
verildiği açıklandı. Fakat, burada ayrılma hakkı
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
3.40
kullanımları sonucunda şirketin katlanacağı toplam maliyetin 20 milyon
Yükselme Potansiyeli
27%
Piyasa Değeri (mn TL)
364
doları aşması durumunda Tat’ın satıştan vazgeçme hakkı bulunuyor.
Piyasa Değeri (mn $)
171
Net borç/FAVÖK oranı ciddi geriledi ve Moova alımı ile ürün
* 05/08/2014 itibari ile
çeşitliliği arttı.
Mart 2014 sonu itibariyle 240 milyon TL olan net borç pozisyonu, satış
sonrasında 81 milyon TL’ye inecek. Bu durumda, net borç/FAVÖK
oranı daha önceki 4.2x’den 1.3x’e geriliyor. Şirket satıştan elde edilen
geliri temel olarak finansal borçların kapatılmasında kullanacak. Ayrıca,
uzun zamandır arayışı süren peynir kategorisine girilmesi konusunda
Moova’nın 32 milyon TL’ye satın alınması finanse edilecek.
Et segmentinin karlılığa katkısı zayıftı.
Tat, et segmentinde 2013 yılında 97 milyon TL ciro kaydederken, bu
rakam toplam cironun %12’ine karşılık geldi. FAVÖK katkısı ise çok
düşük gerçekleşti. 2014 yılında ise et segmentinin 100 milyon TL ciro
kaydedeceğini tahmin ediyorduk. Bu satış sonrasında, Tat için ciro
tahminimiz daha önceki 903 milyon TL’den 847 milyon TL’ye (Maret
yarıyıl etkisi olacak) gerilerken, FAVÖK tahminimiz daha önceki 58
milyon TL’den 61 milyon TL’ye yükseldi. Böylece, satış sonrasında
2014 FAVÖK marjı tahminimiz %7.2 oldu.
Salça ve süt iş kolları büyümeyi devam ettirecek.
Üç yıllık dönemde toplam cironun %7 yıllık birleşik büyüme oranında
(YBBO) artmasını tahmin ederken, bu büyümenin salça ve süt
segmentlerinden sağlanmasını bekliyoruz. Aynı dönem içerisinde salça
ve süt kendi kategorilerinde %12 ciro büyümesi kaydetmesi
beklenirken, makarna da bu rakam %6.
AL tavsiyemizi koruyoruz.
Hisse için AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz. Satış sonrası şirkete
girecek nakitte göz önüne alınırsa, 2015T FD/DAVÖK çarpanı 7.4x ve
2016T FD/FAVÖK çarpanı 5.8x oluyor. Bu da uluslararası benzer
şirketlere göre %18 ve %35 iskontolu işlem gördüğü anlamına geliyor.
9
TAVHL
TAV Havalimanlari (TAVHL TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Atatürk Havalimanına yapılacak olan yeni uluslararası terminalin
Gelirler
1,864 2,595
büyüme
-9%
39%
inşaatına Ağustos ayında başlanacak
FAVÖK
828 1,018
Atatürk Havalimanında THY’nin yeni kargo terminaline taşınmasının
büyüme
12%
23%
ardından
eski kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yapılacak olan
Net Kar
297
336
yeni
uluslararası
terminalin inşaatına Ağustos ayında başlanacak. Yeni
büyüme
142%
13%
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T terminal için DHMİ ve THY arasında süren görüşmelere göre yeni
F/K
10.9
13.3
yapılacak terminal ile ilgili iki adet plan şu anda tartışılıyor. Birincisi
FD/FAVÖK
7.4
9.1
yeni yapılacak terminalin sadece transit yolculara hizmet vermesi,
FD/Satışlar
3.3
3.6
ikincisi ise hâlihazırdaki uluslararası terminale eklenerek uzun uçuşlara
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
tahsis edilmesi planlanıyor. Seçilecek olan plana göre terminal inşaatı
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
15.2
12.9
18.5
20.4
Relatif Performans %
-1.3
-3.0
22.9
-3.5 12-18 ay sürecek.
Değerleme, TL
TAV’ın ise Atatürk Havalimanındaki, kontratında yeni yapılacak hiçbir
Hisse Fiyatı (*)
17.15
yatırıma katılma zorunluluğu bulunmuyor. Bu yüzden yeni terminal
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
20.59
inşaatının TAV’a ek bir yük getirmesini beklemiyoruz. Ancak DHMI yeni
Yükselme Potansiyeli
20%
terminalin inşaat maliyetlerinin TAV tarafından karşılanmasını isterse
Piyasa Değeri (mn TL)
6,230
de şirketin bu yatırım karşılığında ya nakit ödeme ya transit yolcu
Piyasa Değeri (mn $)
2,930
* 05/08/2014 itibari ile
ücretlerinde artış ya da yıllık ödenen kira miktarında azaltmaya
gitmesini bekliyoruz.
Terminal binaları tam kapasitede 70 milyon yolcuya hizmet verebiliyor.
Ancak havalimanının transit yolcu merkezi olarak dizayn edilmemesi
ve transit yolcuların bekleyebileceği bir alan olmaması havalimanında
problem yaratıyor. Yeni yapılacak terminalin bu kapasiteyi arttırarak
yaşanan sıkışıklığı bir miktar azaltacağını öngörüyoruz.
TAV, New York LaGuardia, Pakistan Lahore ve Suudi Arabistan’da
Riyad ve Cidde havalimanı ihalelerine katılacak
TAV, New York LaGuardia Havalimanı ihalesinde son aşamaya kalan
üç gruptan biri olurken ihalenin Ağustos sonunda ya da Eylül başında
açıklanmasını bekliyoruz. Şirket, Suudi Arabistan’da bulunan Riyad ve
Cidde Havalimanlarının da özelleştirme ihaleleriyle de yakından
ilgileniyor. Hac ve umre ziyaretleri sebebiyle yüksek sayıda yolcuya
sahip olan havalimanlarının alınması TAV’ın trafik rakamlarına da
olumlu
yansıyacaktır.
Bunların
haricinde
Pakistan
Lahore
Havalimanı’nın alınması şirkete yeni fırsatlar doğurabilir.
AL önerimizi koruyoruz
TAV için uzun vadeli hedef fiyatımız 20,59TL ve AL olan tavsiyemizi
koruyoruz. Her ne kadar hedef fiyatımız %20 oranında yükselme
potansiyeline işaret etse de yaklaşmakta olan LaGuardia havalimanı
ihalesinin hisse üzerinde olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz. Emsal
şirketlerle kıyasladığımızda ise TAV’ın hedef değeri 26,9 TL olarak
karşımıza çıkıyor.
10
THYAO
Özet Finansallar, mn TL
Gelirler
büyüme
FAVÖK
büyüme
Net Kar
büyüme
Değerleme Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Performans
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
Relatif Performans %
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
Yükselme Potansiyeli
Piyasa Değeri (mn TL)
Piyasa Değeri (mn $)
* 05/08/2014 itibari ile
Türk Hava Yolları (THYAO TI)
2012G 2013G 2014T 2015T
14,762 18,777 24,018 28,175 1Ç14 gelir verimliliği düşük olsa da THY’nin yükseltmek için
25%
27%
28%
17% planları hazır
2,115 2,330 2,422 3,084
1Ç14’de THY’nin gelir verimliliğinde ciddi oranda bir daralma yaşandı.
81%
10%
4%
27%
Atatürk Havalimanı operasyonları gelir verimliliğinde ciddi bir problem
1,156
683
878 1,165
6142% -41%
29%
33% gözükmezken Sabiha Gökçen Havalimanında şirketin Pegasus ile
2012G 2013G 2014T 2015T rekabete girmesi gelir verimliliğini ciddi oranda düşürdü. THY yılın
3.5
14.1
10.2
7.7 kalanında karlılığını arttırabilmek için Sabiha Gökçen’de daha fazla
6.8
8.2
8.2
6.4 uçak ekleyip frekans ve uçulan nokta sayılarını arttırarak kritik
1.0
1.0
0.8
0.7 büyüklüğe ulaşmayı planlıyor. Bu havalimanına Orta-Doğu rotalarını
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
ekleyip bu ülkeleri Avrupa’ya bağlamayı planlayan şirket küçük çaplı bir
107.6 159.2 201.9 226.4
uçuş üssü kurup transit yolcularla doluluk oranlarını yukarı çekmeyi
1.9
-4.5 -27.8 -15.7
istiyor.
6.46
8.60
33%
8,915
4,193
Gelir verimliliğindeki kötüleşmenin 2014’ün ikinci yarıyılında
yavaşlayacağını bekliyoruz
Şirket yönetiminin tahminlerine paralel olarak bu yıl uluslararası gelir
verimliliğinde avro bazında ortalama %2,5 oranında düşüş beklerken
yurtiçi gelir verimliliğinde de TL bazında %2,3 oranında düşüş
bekliyoruz. Artan taleple birlikte 3Ç14 itibariyle THY gelirlerinin
üzerindeki baskının azalacağını tahmin ediyoruz. 2014 yılı doluluk
oranı tahminiz ise yıllık bazda 0,1 yüzdesel puan azalışla %78,9
seviyesinde bulunuyor.
Yeni tahminlerimize göre şirketin 2,422 milyar TL FAVÖK ve 3,643
milyar TL FAVKÖK yaratacağına inanıyoruz. FAVÖK ve FAVKÖK
marjlarımız ise sırasıyla %10,1 ve %15,1.
THY’nin uzun vadeli planlarının ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz
THY 2013 yılı itibariyle Dünya havacılık pazarında %1,6 pazar payına
hâkim bulunurken 2014 yılında yolcu sayısını %22 oranında büyüterek
bu rakamı %1,9’a yükseltmeyi planlıyor. Atatürk Havalimanında
yaşanan kapasite problemleri dolayısıyla büyüme burada daha sınırlı
olurken Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa’da hızlı büyümeye
devam ediyor. Sabiha Gökçen’in kapasitesini altında çalışması ve
ikinci pistin yapılarak kapasitenin iki katına çıkarılacak olması THY’yi
uzun vadede rahatlatıyor.
Şirket 2023 yılında: 1) 120 milyon yolcuya hizmet vermeyi, 2) 450
üzerinde uçağa sahip olmayı, 3) 24 milyar dolar gelir yaratmayı, 4)
dünya havacılık pazarında %3 paya sahip olmayı ve 5) dünyadaki en
büyük uçuş ağına sahip olmayı planlıyor. Modelimizdeki
tahminlerimizle karşılaştırdığımızda 2023 hedeflerinin ulaşılabilir
olduğunu görüyoruz.
Filo planında revizyon yapıldı
Yeni açıklanan filo planına göre THY 2014 yılını 265 yerine 263 uçakla,
2015 yılını ise 285 yerine 279 uçakla kapatıyor. 2021 yılında ise
ulaşılması öngörülen 436 uçak yerine 429 uçağa ulaşılacağı açıklandı.
Güncellenen filo planına göre 2013-2021 arasında THY koltuk
kapasitesini yıllık ortalama 8,6% oranında büyütecek.
%33 yükselme potansiyeliyle birlikte AL tavsiyemizi yineliyoruz
THY için 12 aylık hedef fiyatımız 8,6TL ve %33 yükselme potansiyeli
taşıyor. Şirketin 2014 ve 2015 FD/FAVKÖK çarpanları 8.2x ve 6.4x
sırasıyla %26 primli ve %10 iskonto ile işlem görüyor.
11
TKFEN
Tekfen Holding (TKFEN TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
3,949 3,846 3,975 4,211 2013 yılı sonunda 1,1 milyar dolarlık yeni proje aldı.
büyüme
23%
-3%
3%
6%
Tekfen Holding Aralık 2013’te BP Exploration’dan Azerbaycan’da iki
FAVÖK
259
-24
267
324
büyüme
-32%
a.d
a.d
21% yeni proje aldı. Projelerden birinin büyüklüğü 496 milyon dolar,
Net Kar
299
-64
154
183 diğerinin büyüklüğü ise 621 milyon dolar seviyesinde. Yeni eklenen
büyüme
23%
a.d
a.d
19% projelerle birlikte holdingin toplam proje büyüklüğü yıl sonunda 3 milyar
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T dolar seviyesine yükselirken, 2014 ilk çeyrek sonu itibariyle 2,6 milyar
F/K
7.8
a.d
11.8
9.9 dolar seviyesinde bulunuyor. Azerbaycan’ın toplam içindeki payı %58
FD/FAVÖK
7.9
a.d
5.4
4.4
seviyelerine geldi.
FD/Satışlar
0.5
0.4
0.4
0.3
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi Türkiye ve Katar’da yeni projeler bekleniyor
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
11.8
13.5
15.6
13.7
Relatif Performans %
0.2
-6.3 -28.6 -17.8 Tekfen İnşaat’ın 2014 yılında Türkiye ve Katar’da proje almasını
Değerleme, TL
bekliyoruz. Socar’ın Petkim’in üretim sahasında 4 milyar dolarlık
Hisse Fiyatı (*)
4.90
yatırımla yapacağı rafineri için alt yüklenicileri 2014 yılında seçmesi
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
6.84
bekleniyor. Socar ile olan uzun soluklu iş ilişkisi ve devam eden
Yükselme Potansiyeli
40%
projeler göz önünde bulundurulduğunda Tekfen Holding’in Star
Piyasa Değeri (mn TL)
1,813
Rafinerisi işinden önemli bir parça almasını bekliyoruz. Tüpraş’ın
Piyasa Değeri (mn $)
853
Residuuum Upgrade projesindeki ana müteahhit Technicas
* 05/08/2014 itibari ile
Reunidas’ın Star rafinerisinde de ana yüklenici olması beklentimizi
destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim bu projeden Tekfen’in
payına düşmesini beklediğimiz büyüklük 500 milyon dolar seviyesinde.
Diğer yandan şirketin Katar’da devam eden 500 milyon dolarlık otoyol
projesinin yeni eklenmelerle 800 milyon dolar seviyelerine yükselmesi
bekleniyor.
Problemli projeler tamamlandı
Şirket 2013 yılı boyunca Türkmenistan ve Fas’taki sorunlu projeler
nedeniyle sıkıntı yaşadı. Projelerde yapılan değişiklikler tamamlanma
sürecini uzatırken maliyetlerde artışlara neden oldu. Bu projelerin
Tekfen İnşaat’ı uğrattığı zarar 234 milyon TL seviyelerinde olurken,
inşaat işkolunda 2013 yılının FAVÖK’te 100 milyon TL zararla
kapatılmasına neden oldu. Her iki proje de tamamlandığı için 2014
yılında bu projelere yönelik zararlar beklenmiyor.
Daha sağlıklı bir proje büyüklüğü oluştu
Problemli projelerin tamamlanması ve daha önce çalışılan büyük
kuruluşlardan yeni projelerin alınmasıyla şirketin inşaat işkolunun
mevcut iş durumu daha sağlıklı bir hale geldi. Şu anki projeler içinde
en büyük paya %58 ile Azerbaycan sahip. Azerbaycan’daki projelerde
şirketin iş ortakları BP ve Socar. Türkiye’deki projeler ise toplam
büyüklüğün %14’üne denk geliyor. Tüpraş’ın Residuum Upgrade
yatırımı (81 milyon dolar), Toros Tarım’ın sülfürik asit fabrikası yatırımı
(97 milyon dolar) ve BTC boru hattı onarım işleri (134 milyon dolar)
Türkiye’deki projelerden öne çıkanlar.
Sülfürik asit fabrikası yatırımının meyvelerini 2015’te toplamaya
başlayacak
Tekfen Holding’in %100 bağlı ortaklığı Toros Tarım 300 milyon dolarlık
yatırımla Samsun’da 726 bin ton kapasiteli sülfürik asit tesisi yatırımı
yapıyor. 2015’te tamamlanması beklenen yatırım şirketin hammaddede
dışa olan bağımlılığını azaltması ve marjlara olumlu yansıması
bekleniyor. 2015 yılında yatırımın tamamlanmasına paralel olarak
FAVÖK marjının 1 puan artmasını, daha sonraki yıllarda olumlu etkinin
4 puan seviyelerine kadar yükselmesini bekliyoruz.
12
TRKCM
Trakya Cam (TRKCM TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
1,034 1,488 1,708 2,071 Yeni fırın yatırımları ile büyüme devam ediyor.
büyüme
-18%
44%
15%
21%
Türkiye inşaat sektörü ve Avrupa’da talebin daha yüksek olması, düz
FAVÖK
153
219
257
311
cam üreticilerinin 2014 ilk yarısını çok daha iyi geçirmesini sağladı.
büyüme
-57%
43%
17%
21%
Net Kar
76
117
107
147 Talebin belirgin iyileşmesi ile beklenen doğalgaz zammından önce
büyüme
-66%
55%
-8%
37% adım atılarak yurtiçi ortalama fiyatlarda yılbaşından bu yana %13 artış
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, TL’nin dolar ve avro karşısında değer
F/K
20.2
15.8
18.6
13.6 kaybetmesi ve Romanya’dan ithal edilen ucuz camlara başlatılan antiFD/FAVÖK
10.7
9.6
9.0
7.4 damping uygulaması Trakya Cam’ın Avrupa’dan gelen ucuz ithal
FD/Satışlar
1.6
1.4
1.4
1.1
camlarla rekabet gücünü daha da artırdı. Dolayısıyla, şirketin güçlü bir
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
7.2
10.0
7.3
7.6 yıl geçirmesini ve 2014’te cironun %18 artmasını bekliyoruz.
Relatif Performans %
1.1
1.0
1.5
-5.4 2014’te marjlarda iyileşme bekliyoruz.
Değerleme, TL
Fiyat artışları, ucuz ithal camların etkisinin azalması, Fritz
Hisse Fiyatı (*)
2.70
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
3.25
entegrasyonun olumlu katkısı, ihracatın ( toplam cironun %30’u)
Yükselme Potansiyeli
20%
artması ve seçim döneminde doğalgaza zam yapılmayacağı beklentisi
Piyasa Değeri (mn TL)
1,995
( Ekim’de %15 zam bekliyoruz) ile 2014 yılında marjlarda iyileşme
Piyasa Değeri (mn $)
938
bekliyoruz. Böylece 2014 FAVÖK marjı tahminimiz %17, 2.3 baz puan
* 05/08/2014 itibari ile
iyileşmeye işaret ediyor. Ayrıca şirketin %19 FAVÖK marjına 2019
yerine daha erken 2016’da ulaşmasını tahmin ediyoruz.
Trakya Cam, En Çok Önerilenler Listemizde bulunuyor.
Trakya Cam’ın büyüme hikâyesini beğeniyor ve En Çok Önerilenler
Listemizde tutuyoruz. Ertelenen doğalgaz zammı ve ürün fiyatlarına
yapılan artışlar neticesinde iyileşen faaliyet karlılığına rağmen hisse
yılbaşından bu yana endeksin %5 altında performans gösterdi. Hisse,
2014T ve 2015T 9.2x ve 7.5x FD/FAVÖK çarpanları baz alındığında
uluslararası benzerlerine kıyasla %8 ve %3 primli işlem görüyor.
Ayrıca, 2014 ve 15T 19.0x ve 13.9x F/K baz alındığında da
benzerlerinin 21.0x ve 19.1x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem
görüyor.
13
VAKBN
Vakifbank (VAKBN TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Defter Değeri
11,918 12,616 14,227 16,281 Düşen faiz ortamından olumlu etkileniyor. Vakıfbank’ın kredi
büyüme
28%
6%
13%
14% portföyündeki kurumsal kredilerden bireysel kredilere süregelen geçiş
Net Faiz Geliri
4,085 4,790 5,144 5,885 bankanın net faiz marjını olumlu etkilerken aktif-pasif vade
büyüme
41%
17%
7%
14% uyumsuzluğunun rakiplerine kıyasla daha uzu oluşu nedeniyle
Net Kar
1,460 1,586 1,655 1,945
faizlerdeki yükselişten en olumsuz etkilenen bankalardan biri oldu.
büyüme
19%
9%
4%
18%
Faizlerin gerilediği mevcut dönem Vakıfbank’ın lehine. Düşen faizler
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T
hem
menkul kıymet alım-satım karlarını hem de bankanın sermayesini
F/K
6.2
8.1
7.5
6.4
P/DD
1.0
0.8
0.9
0.8 güçlendirecek. Ayrıca banka fonlama yapısını da çeşitlendirmeyi
Performans
1 H 1 Ay 1 Yıllık
Yıliçi sürdürüyor. Vakıfbank’ın gelirlerine baktığımızda halen ücret ve
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL) 218.7 245.7 171.6 200.4 komisyon gelirlerinin payı düşük ancak zaman içerisinde sektör
Relatif Performans %
-1.1
-0.9
4.3
10.3
ortalamalarına doğru artışın süreceğini düşünüyoruz. Bankanın tahsili
Değerleme, TL
gecikmiş alacaklardan tahsilat performansında görülen belirgin
Hisse Fiyatı (*)
4.97
iyileşme dikkat çekici. Tahminlerimize göre banka önümüzdeki üç yıllık
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
6.50
süreçte %14 ortalama net kar büyümesi sunabilir. Bu bağlamda
Yükselme Potansiyeli
31%
sektördeki diğer oyuncuların kar büyümesinde sıkıntı yaşayacağı
Piyasa Değeri (mn TL)
12,425
Piyasa Değeri (mn $)
5,843
ortamda Vakıfbank hisselerinin ucuz kaldığını düşünüyoruz. Vakıfbank
* 05/08/2014 itibari ile
en çok önerilenler listemizdeki yerini koruyor.
14
Ağustos2014–EnAzÖnerilenlerListesi
AKENR
Ak Enerji (AKENR TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
802
771 1,003 1,710
büyüme
43%
-4%
30%
70% Hatay doğalgaz santralinin 2014 yılının Ağustos ayında faaliyete
FAVÖK
149
166
150
292 geçmesi bekleniyor
büyüme
40%
11%
-9%
94%
Net Kar
79
-127
-78
31 900MW kapasiteli Egemer doğalgaz santralinin test aşamaları
büyüme
a.d
a.d
a.d
a.d tamamlanıyor ve Ağustos ayı itibari ile üretime geçmesi bekleniyor.
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T 2014 yılında santralin 2 milyar kWh elektrik üretmesini bekliyoruz, bu
F/K
10.2
a.d
a.d
27.4 da 2014 yılının toplam satış hacminin %36’sına tekabül ediyor. Şirket
FD/FAVÖK
16.6
16.2
18.6
9.6 ayrıca yüksek giden spot elektrik tarifelerinden faydalanmak için
FD/Satışlar
3.1
3.5
2.8
1.6
128MW kapasiteli Kemalpaşa doğalgaz santralinin kapatma tarihini
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
birkaç
ay öteledi. Egemer santrali devreye girdikten sonra şirketin
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
2.4
3.7
3.4
3.8
kurulu
gücü
1,288MW’a çıkıyor ve bunun %70’ini doğalgaz santralleri
Relatif Performans %
-1.6
-3.9 -20.9 -19.4
oluşturuyor.
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
1.15
2014 yılında HES’lerin katkısı sınırlı olacak
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
1.16
Yükselme Potansiyeli
1%
Mevsimsellikten dolayı hidroelektrik santrallerinin en verimli olduğu
Piyasa Değeri (mn TL)
839
dönem yılın ilk yarısıdır. Fakat sene başından beri kuraklık nedeniyle
Piyasa Değeri (mn $)
394
barajlardaki su oranı ortalamanın oldukça altında. Bundan dolayı
* 05/08/2014 itibari ile
şirketin hidroelektrik santrallerinin düşük kapasite ile çalışması şirketin
finansallarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.
Portföyünü daha verimli yapmak için yeniden yapılandırıyor
Şirket Şubat itibariyle verimsiz çalışan 128MW kapasiteli Kemalpaşa
doğalgaz santralini kapatmak için EPDK’ya başvurdu. Şirketin 900MW
kapasiteli Hatay doğalgaz santrali yılın ikinci yarısında devreye
girmesi bekleniyor. Şirket orta vadede kurulu kapasitesini 1800MW’a
çıkarmayı hedefliyor.
Elektrik
hassas
tarifelerindeki
ve
doğalgaz
fiyatlarındaki
değişime
Akenerji’nin
marjları
elektrik
tarifelerindeki
ve
doğalgaz
maliyetlerindeki değişime oldukça hassas. Elektrik fiyatlarının düşmesi
ya da doğalgaz maliyetlerin artması şirketin gelecek nakit akımlarını
olumsuz etkileyebilir.
SAT tavsiyemizi koruyoruz
Şirket için hesapladığımız 383 milyon dolar 12 aylık değer getiri
potansiyeli sunmuyor. Şirket 18.7x 2014T FD/FAVÖK çarpanı ile işlem
görürken yurtdışı benzerleri 6.1x çarpanı ile işlem görüyor.
15
ARCLK
Arcelik (ARCLK TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
10,557 11,098 12,794 13,604 Yurtiçi talep artışının 2014 yılında yavaşlaması bekleniyor
büyüme
25%
5%
15%
6%
Yurtiçi beyaz eşya talebi 2013 yılında 4 ana kategoride adet bazında
FAVÖK
1,024 1,163 1,378 1,482
%6’lık artış gösterdi. 2014 yılında Türkiye’de, GSYİH artışındaki
büyüme
17%
14%
18%
8%
Net Kar
520
598
729
771 yavaşlamayı takiben, adet bazında %3’lük daralma beklemekteyiz.
büyüme
3%
15%
22%
6% Arçelik 2014 yılı beyaz eşya satışları için %0-(-5)’lik bir büyüme
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T beklemektedir.
F/K
11.6
13.9
12.3
11.7
FD/FAVÖK
9.9
9.6
8.9
8.3 Avrupa’da talep güçlü
FD/Satışlar
1.0
1.0
1.0
0.9
Arçelik, ana ihracat pazarları Avrupa ülkelerinde payını arttırmak ve
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi
ürün miksini iyileştirmek için çaba göstermeye devam ediyor. Nispeten
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
23.3
19.2
20.1
19.7
Relatif Performans %
2.9
-0.5
6.1
-4.4 zayıf bir 2013 performansını takiben, ihracat talebi 2014’ün ilk 6
ayında güçlüydü. Arçelik 2014 yılında uluslararası pazarlarda %8’in
Değerleme, TL
Hisse Fiyatı (*)
13.30
üzerinde adet büyümesi beklemektedir. 2014 ihracatı, yılın ikinci
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
13.44
yarısında olmayacak olan, Dünya Kupası’ndan dolayı oluşan TV
Yükselme Potansiyeli
1%
talebinden olumlu yönde etkilenmişti. İleriki yıllarda, hali hazırda
Piyasa Değeri (mn TL)
8,987
Avrupa kıtasında güçlü bir varlığı olduğu ve bu pazarı elde tutmak
Piyasa Değeri (mn $)
4,227
veya
genişletmek için daha rekabetçi bir ortamda mücadele edeceği
* 05/08/2014 itibari ile
için Arçelik’in Avrupa’da işinin daha zor olduğuna inanıyoruz.
Kötüleşen işletme sermayesi
Arçelik’in işletme sermayesi/satış oranı 2014’ün ikinci çeyreğinde,
2013’ün son çeyreğindeki %34’lük orana göre kötüleşerek, şirketin %
37’lik hedefinin de altında %39’a erişmiştir. 2014 yılında işletme
sermayesi yönetimi, yavaş büyüyen bir ekonomide önem
kazanacaktır. İNA ve benzer grup şirketlerinin ortalamasına göre
oluşan 13,44TL hedef fiyatımız %1 yükselme potansiyeline işaret
etmektedir.
16
FROTO
Ford Otosan (FROTO TI)
Özet Finansallar, mn TL
2012G 2013G 2014T 2015T
Gelirler
9,768 11,405 10,976 13,169 Yüksek yatırım döneminden sonra meyveleri toplam zamanı
büyüme
-6%
17%
-4%
20%
2014 Mart’ta yeni Transit’i ve Mayıs’ta Courier’i piyasa sürdükten
FAVÖK
764
744
821 1,074
sonra şirket yüksek yatırım programını tamamlamış ve 2014 yıl sonu
büyüme
-12%
-3%
10%
31%
Net Kar
685
641
790
867 itibarı ile 415 bin adet üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Binek araç
büyüme
3%
-6%
23%
10% segmentindeki yeni modellerin de 2014 ve 2015’de piyasaya
Değerleme Çarpanları
2012G 2013G 2014T 2015T sürülmesiyle, şirket tüm araç portföyünü yenileyerek fiyatlama gücünü,
F/K
8.8
13.8
12.9
11.8 pazar payını ve karlılığını arttıracak.
FD/FAVÖK
11.1
13.5
14.8
11.3
FD/Satışlar
0.9
0.9
1.1
0.9 Satış hacmindeki düşüşe rağmen FAVÖK ve net kar rakamı 2014
Performans
1 H 1 Ay
1 Yıl
Yıliçi büyüyecek
Günlük İşlem Hacmi, (mn TL)
9.2
10.0
10.8
11.2 Ford Otosan’ın 2014’de toplam satış hacminin yıllık bazda %16
Relatif Performans %
3.2
9.5
-5.1
7.6
düşüşle 285 bin adete gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Buna rağmen
Değerleme, TL
fiyat artışları sayesinde cironun 2014’de yıllık bazda %4 düşüş
Hisse Fiyatı (*)
29.05
göstereceğini öngörüyoruz. Artan KKO ve ölçek ekonomisi
Hedef Hisse Fiyatı, 12 Ay
26.95
neticesinde, 2014T FAVÖK marjını 2013’teki %6.5’e kıyasla %7.5’e
Yükselme Potansiyeli
-7%
artmasını öngörüyor, yatırımlar nedeniyle elde edilen devlet vergi
Piyasa Değeri (mn TL)
10,194
Piyasa Değeri (mn $)
4,794
teşviğinin şirketin 2014 yılı net kar rakamı büyümesine katkıda
* 05/08/2014 itibari ile
bulunmasını bekliyoruz.
Yeni modeller hisse fiyatına çoktan yansıdı
FROTO hisse fiyatının yatırımların gelecekte beklenen olumlu
sonuçlarının fazlasıyla yansıtığını düşünüyoruz. Hisse başına 26.95TL
hedef fiyatımız bir getiriye işaret etmediği gibi, hisse 2014T 15.0x ve
2015T 11.5x Firma Değeri/FAVÖK çarpanlıyla hem yurtiçi hem de
yurtdışı benzerlerine kıyasla primli işlem görüyor. Bunun üzerine
yüksek yatırım sürecinde olduğundan 2014’de temettü ödemesi
olmama ihtimali hisseyi daha da az cazip kılıyor. Bu nedenle hisse için
SAT önerimizi koruyoruz.
17
Aylık Değişim
10.2%
6.5%
4.7%
2.4%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
18
1.23%
1.92%
2.15%
2.45%
3.92%
4.84%
9.50%
Yıliçi Değişim
Ukr ayn a
Arja ntin
56.9%
49.6%
41.6%
22.4%
Kazakistan
21.6%
Türkiye
17.7%
Tayland
Hindistan
9.1%
11.0%
G. A frika
7.5%
4.9%
Bre zilya
Romanya
Sing apur
4.9%
4.1%
Çin
2.7%
Meksika
-1.3%
0%
G. K ore
2014
2015
2014
2015
1 Ay
Getiri%
Yıliçi
Getiri%
Brezilya
11.9
10.7
7.1
6.5
4.0
9.1
16.0
166
Şili
17.5
14.3
9.2
8.1
1.4
6.5
4.3
74
1 Yıl Getiri
%
71.1%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
9.64%
-3.6%
10%
32.5%
Uluslararası Emtia Fiyatları 1 Ay Değişim
Polo nya
30%
18.1%
Aylik Değişim
17.99%
20%
17.3%
GOÜ Para Birimlerinin Dolar Karşısında Perf. 1 Ay
6.00%
-4.9%
-30%
Çek Cum.
-20%
-17.4%
-10%
26.78%
0.0%
Rusya
40%
Macaristan
3.0%
49.88%
1.8%
1.3%
4.0%
Ukrayna
Arjantin
Kazakistan
Rusya
Macaristan
Cek Cum.
Polonya
Romanya
G.Afrika
Cin
Meksika
-0.08%
Turkiye
-1.14%
Singapur
-1.53%
Tayland
-1.54%
Hindistan
-2.05%
G.Kore
-3.40%
Brezilya
Çin
Kazakistan
1.0%
0.7%
0.6%
5.0%
50%
16.0%
-0.55%
Cin
-0.82%
Kazakistan
Polo nya
Tayland
0.4%
60%
6.9%
0.15%
Singapur
Romanya
Meksika
70%
11.8%
0.70%
Aylık Değişim
6.0%
1.57%
Arjantin
Turkiye
G. K ore -0.8%
Hindistan -0.7%
Ülke
FD/FAVÖK
2.4%
1.86%
Hindistan
G. A frika -0.8%
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Değişimi 1 Ay
0.7%
1.92%
Çek Cum. -0.8%
Macaristan -1.0%
F/K
Pamuk-24.7%
Soya-17.5%
Mısır-13.0%
Bugday -8.7%
Dogal Gaz -7.9%
Gaz Yağı -7.5%
Bakır -5.7%
Brent Petrol -5.6%
LME Bakır -4.1%
Seker -1.7%
WTI Petrol -1.1%
LME Kalay
Gümüş
Platin
Altın
LME Alüminyum
LME Çinko
Kakao
Paladyum
LME Nikel
Kahve
2.18%
Meksika
G.Kore
-0.09%
G.Afrika
-0.53%
Tayland
2.61%
1.0%
-1.2%
2.85%
Polonya
Bre zilya -1.2%
Sing apur -1.1%
2.0%
-1.3%
2.98%
Cek Cum.
Romanya
Türkiye -1.3%
Rusya
-1.6%
3.07%
Çin
-2.3%
-2.7%
-3.2%
-3.4%
3.39%
Brezilya
Rusya -2.7%
Ukr ayn a -2.3%
6.0%
-4.7%
-5.1%
-5.5%
-6.0%
-6.2%
-6.4%
-9.4%
-2.00%
4.56%
0.00%
Rusya
Macaristan
Arjantin
-2.0%
-11.5%
2.00%
5.11%
4.00%
Ukrayna
-1.0%
-11.6%
-11.6%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Mısır
Dogal Gaz
Pamuk
Seker
WTI Petrol
COMEX Gümüş
Soya
Brent Petrol
LME Nikel
Bugday
COMEX Platin
Gaz Yağı
COMEX Altın
COMEX Bakır
COMEX Paladyum
LME Bakır
LME Kalay
Kakao
LME Alüminyum
LME Çinko
Kahve
YurtdışıGöstergeler
CDS
9.9
9.0
7.9
7.1
8.7
8.1
11.9
79
Çek Cum.
12.5
13.3
6.6
7.0
-0.5
-0.3
4.7
50
Macaristan
11.2
8.5
5.5
4.9
-4.3
-4.9
-4.2
179
Hindistan
16.7
13.8
11.1
9.7
0.0
24.0
37.4
n.a
İsrail
11.2
10.6
8.6
8.7
-1.0
3.3
13.3
91
Meksika
21.0
17.9
10.0
9.2
2.4
4.7
8.0
86
Polonya
14.3
12.8
6.2
5.9
0.3
0.6
3.2
60
4.5
4.5
3.0
3.0
-10.5
-14.3
-6.3
258
G.Afrika
15.7
13.8
10.1
9.4
-1.1
13.0
27.1
197
GOÜ Ort.
11.9
10.6
7.8
7.2
0.0
4.7
8.0
88
Türkiye
11.6
10.5
9.0
8.3
4.0
21.3
10.8
% Prim /İskonto
-2%
-1%
Kaynak: Bloomberg
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri
Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri Değişimi Yıliçi
Yıliçi Değişim
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri
GOÜ Para Birimlerinin Dolar Karşısında Perf. Yıliçi
Yıliçi Değişim
Emtia
Uluslararası Emtia Fiyatları Yıliçi Değişim
TahvilPiyasası
Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi (EMBI)
Gösterge Faiz & Politika Faizi
13
480
11
460
9
Eurobond Perf. (JP Eurobond End.Değ. 1 Ay)
Cin
Turkiye
Kazak
Polonya
G.Afrika
Çek
Meksika
Brezilya
Romanya
Macaristan
Ukrayna
Rusya
Arjantin
-4.5%
-4.5%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
28/07/2014
14/07/2014
Eurobond Perf. (JP Eurobond End.Değ. Yıliçi)
1.1%
0.9%
0.7%
0.4%
0.4%
0.1%
0.0%
Aylık Değişim
-0.2%
-0.3%
-0.5%
-1.7%
30/06/2014
Tarih
16/06/2014
10/6/14
02/06/2014
10/4/14
EMBI EM + Composite Toplam Getiri (Sol)
EMBI EM Turkiye Toplam Getiri (Sağ)
3
19/05/2014
380
Politika Faizi
05/05/2014
610
10/2/14
Gösterge Faiz
5
21/04/2014
400
7
07/04/2014
420
24/03/2014
660
10/03/2014
440
(%)
24/02/2014
710
500
10/02/2014
760
1%
Arjantin
Turkiye
Macaristan
Romanya
Meksika
Kazak
Brezilya
Cin
G.Afrika
Polonya
Ukrayna
Çek
Rusya
2%
15.3%
14.2%
9.6%
9.3%
8.9%
7.9%
7.3%
6.8%
6.7%
5.4%
4.7%
2.6%
Yıliçi Değişim
-2.0%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Yabancı Oranı
BİST'in yabanci payi aylık değişimi
En Çok Artan
Cari Deger
Hisseler
Yabancı Payi
DOBUR
56.46
TACTR
20.01
ALGYO
43.44
GOODY
66.86
LOGO
31.76
PRKME
23.00
ARENA
42.72
FNSYO
9.41
VAKBN
76.65
FROTO
71.61
04/07/2014
Yabancı Payi
33.48
13.35
39.85
63.32
28.56
19.89
39.61
6.32
73.83
69.34
Aylık Değişime Göre
0.81 Bps
Puan
Ay En Çok Azalan
Change%
Getiri % Hisseler
22.98
-3.18 PGSUS
6.67
11.54 AKGUV
3.59
6.23 TKFEN
3.54
34.08 BIZIM
3.20
12.00 IPEKE
3.11
-8.62 DENGE
3.10
33.07 ANELE
3.09
-6.03 SAYAS
2.82
3.11 ASYAB
2.28
13.92 TOASO
Cari Deger
Yabancı Payi
45.62
2.81
45.21
56.26
37.86
6.45
10.48
0.44
44.57
82.54
04/07/2014
Yabancı Payi
61.58
10.98
50.10
60.25
40.76
9.17
13.08
2.50
46.36
84.31
Puan
Change%
-15.96
-8.17
-4.89
-4.00
-2.90
-2.72
-2.60
-2.05
-1.79
-1.77
Ay
Getiri %
-4.81
-19.92
-2.58
1.67
-8.75
0.21
13.71
0.27
-15.38
0.77
BIST Yıliçi Yabancı Oranı Grafigi
Yerli Payi(%) 40.00
Yabancı Payi(%)
39.00
38.00
37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
64.28 32.00
31.00
30.00
19
28/07/2014
30/06/2014
14/07/2014
16/06/2014
19/05/2014
02/06/2014
05/05/2014
07/04/2014
21/04/2014
10/03/2014
24/03/2014
24/02/2014
27/01/2014
10/02/2014
13/01/2014
16/12/2013
30/12/2013
02/12/2013
04/11/2013
18/11/2013
21/10/2013
23/09/2013
07/10/2013
09/09/2013
12/08/2013
26/08/2013
Yabancı Oranı (Sol Eksen)
Yerli Oranı (Sağ Eksen)
15/07/2013
29/07/2013
01/07/2013
03/06/2013
17/06/2013
20/05/2013
22/04/2013
06/05/2013
11/03/2013
25/03/2013
08/04/2013
Yabancı Payi(%) Yerli Payi(%)
38.99
66.40
33.59
61.00
25/02/2013
Maksimum
Minimum
28/01/2013
11/02/2013
35.71
31/12/2012
14/01/2013
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
59.00
58.00
YurtiçiAjanda
Pazarte si
04-08-14
TÜFE - Temmuz 2014 - Saat:10:00 (Piyasa
medyan beklentisi: %0,15, İş Yatırım
beklentisi: %0,20)
Yİ-ÜFE - Temmuz 2014 -Saat:10:00
Salı
Çarş am ba
05-08-14
TOASO 2Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş
Yatırım Net Kar Tahmini: TL160mn; CNBCE:TL139mn)
Pe rş e m be
06-08-14
BIZIM 2Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 6mn TL, Piyasa: 5mn TL
Cum a
07-08-14
TTRAK 2Ç14 Mali Tablo Açıklaması
(Bloomberg Net Kar Tahmini: TL89mn; İş
Yatırım:TL93mn)
08-08-14
Sanayi Üretim Endeksi - Haziran 2014 Saat:10:00
14-08-14
AEFES 2Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 287mn TL, Piyasa: 267 mn TL
Cari Denge - Haziran 2014 - Saat:10:00
15-08-14
İşsizlik Oranı - Mayıs 2014 - Saat:10:00
TTRAK 2Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş
Yatırım Net Kar Tahmini:TL93mn; CNBC-E:
TL92mn)
TSKB 2Ç14 mali sonuçları (ISY: 101 mn TL,
Piyasa: 101 mn TL)
TKNSA 2Ç14 mali sonuçları (ISY: -6 mn TL,
Piyasa: 2 mn TL)
11-08-14
12-08-14
PETKM 2Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 22mn TL, Piyasa: 27mn TL
13-08-14
CCOLA 2Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 211mn TL, Piyasa: 188mn TL
18-08-14
19-08-14
20-08-14
21-08-14
25-08-14
Kapasite Kullanım Oranı - Ağustos 2014 Saat:14:30
Reel Sektör Güven Endeksi - Ağustos 2014
- Saat:14:30
26-08-14
27-08-14
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
Toplantısı - Ağustos 2014 - Saat:14:00
01-09-14
02-09-14
03-09-14
TÜFE - Ağustos 2014 - Saat:10:00
Yİ-ÜFE - Ağustos 2014 - Saat:10:00
MSCI Endeksleri
Türkiye'nin
Diğer Bolgelere
Göre
Performansı
MSCI Endeksleri
GOÜ
05/08/2014
End. Kapanış 1,063
29/07/2014
End.Kapanış
1081
1 Hafta Performans
-1.6%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
31/12/2013
End.Kapanış
1,003
Yıliçi Performans
6%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
05/08/2013
End.Kapanış
956
12 Ay Performans
11%
Türkiye & GOÜ
Türkiye&GOÜ Doğu Avrupa
Türkiye&GOÜ Avrupa-Ortadoğu-Afrika
Türkiye & Dünya
Türkiye
Doğu
Avrupa
Avrupa&Ortad
oğu&Afrika
551
586.59
-6.0%
172
174.83
-1.8%
323
331
-2.4%
456
21%
200
-14%
328
-2%
551
0%
187
-8%
316
2%
20
Dünya
1,698
1,744
-2.6%
-4.41%
-4.20%
-3.62%
-3.39%
1,661
2%
14.83%
35.14%
22.58%
18.62%
1,530
11%
-11.13%
8.29%
-2.18%
-10.94%
28-08-14
Tüketici Güven Endeksi - Ağustos 2014 Saat:10:00
04-09-14
BIMAS 2Ç14 Sonuçları: İş Yatırım Net Kar
Tahmini: 102.5mn TL, Piyasa: 104mn TL
Merkez Bankası Beklenti Anketi - Ağustos
2014 - Saat:14:30
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Temmuz 2014 - Saat: 11.00
22-08-14
29-08-14
Dış Ticaret Dengesi - Temmuz 2014 Saat:10:00
05-09-14
İşYatırımHisseTakipListesi
Kodu
BAGFS
GUBRF
Öneri
TUT
AL
Kapanış TL
Cari
Hedef
52.10 54.40
4.62
5.4
Pot. Tem. V. PD (mn$)
% 2015 T.
4%
3.0%
17%
2.0%
3A Ort.
HAO IMKB'ye Gör. Perf.
Hac.(mn$)
3A
220
2.0 58.14 13
724
3.9 23.23
7
TL Perf.
F/K
Kimyasal Ürün
DOAS
FROTO
OTKAR
TOASO
10.26
26.95
53.88
14.33
AL
SAT
TUT
TUT
8.13
29.05
56.45
13.05
26%
-7%
-5%
10%
10.2%
6.2%
3.6%
6.8%
840
4,785
636
3,063
4.4
4.5
4.0
8.3
24.47 -9
17.79 12
26.99
0
24.09 -6
-25 15 -2 -19
-5
8 20
3
-14
-7
8 -6
-3 -14
1
6
37
28
11
3
AL
TUT
5.07 6.53 29%
74.65 58.57 -22%
2.7%
6.0%
274
1,870
2.5 20.86 -8
2.3 24.77 15
-7 -10 -1
1
18 13 24 29
7
34
Otomotiv
TMSN
TTRAK
Traktör
AEFES
BANVT
CCOLA
PNSUT
PETUN
PINSU
ULKER
TATGD
SAT
AL
SAT
AL
AL
TUT
TUT
AL
26.10
2.51
50.65
19.20
9.07
4.30
16.60
2.68
22.16 -15%
3.40 35%
57.14 13%
21.50 12%
12.40 37%
4.13 -4%
20.70 25%
3.40 27%
1.2%
0.9%
4.6%
7.6%
7.5%
2.6%
0.0%
7,255
118
6,048
405
185
26
2,665
171
2.3
0.8
4.4
0.2
0.1
0.3
6.9
1.6
32.29 -4
20.73 -1
25.43 -5
25.27
3
33.14 -7
31.88
6
42.91 -3
41.02 15
195
1,218
256
948
268
271
0.3
0.6
0.5
1.2
0.2
0.1
57.67
4
20.45
3
29.6 25
29.44 11
34.92
3
8.59 -12
293
457
1,618
296
3.5
4.0
10.5
8.5
36.65 -16
44.03 -8
29.88
2
30.97 10
-11
-6
3 -3
-34
1
6 -28
-13 -17
2 -6
19
-3 11 29
28 10
0 39
12 13 14 21
19
-6
4 30
0
-9 24
8
12
21
-2
16
31
34
12
8
Gıda & İçecek
ADANA
AKCNS
BOLUC
CIMSA
MRDIN
UNYEC
TUT
TUT
AL
G.G
TUT
AL
4.72 5.34
13.55 14.17
3.81 4.56
14.95
5.21 6.01
4.67 5.57
13%
5%
20%
10.3%
7.4%
15%
19%
AL
AL
AL
AL
2.40 3.68
2.51 3.26
22.60 28.80
4.24 7.20
53%
30%
27%
70%
TUT
AL
13.70 14.47
6.55 7.63
6%
16%
3.5%
8.1%
14,149
10,762
SAT
SAT
13.30 13.44
1%
7.13 6.43 -10%
4.3%
7.5%
4,219
636
-0.3%
1.9%
2.7%
1.5%
373
2,378
867
937
7.3%
8.5%
10.3%
6 10
22
3
60 30
26 22
13
3
-8 -29
12
10
35
19
10
-6
15 31
32 23
73 54
36 45
23 22
0 -15
Çimento
IPEKE
KOZAA
KOZAL
PRKME
2.5%
-43
-27
-20
-10
-35 -9 -38 -23
-13 -2 -21
4
-10
9 -14
7
-21 18 -3
-6
Madencilik
TCELL
TTKOM
43.2 27.06
11.3 12.52
4
3
9
-10
1 11 19
-4 11 -2
21
15
İletişim
ARCLK
VESBE
10.2 25.05 -7
2.5 5.67 92
6
-4 -1 15 14
142 105 106 163 143
Beyaz Eşya
ANACM
SISE
SODA
TRKCM
AL
AL
TUT
AL
1.79
2.98
3.67
2.70
2.09
3.29
3.74
3.25
17%
10%
2%
20%
0.9
7.3
1.1
4.7
20.63 -3
33.47 14
10.28 19
30.55 10
-32 -13
4 -27
2
1 23 11
66 34 28 80
2
-5 18 10
3
21
60
13
Cam
EREGL
KRDMD
SAT
AL
4.30
2.22
4.25
2.58
-1%
16%
4.9%
2.4%
7,065
752
37.4 35.46 47
37.4 91.8 36
124
75
51 57 143 80
76 46 90 109
Demir Çelik
DYHOL
HURGZ
AL
0.47
0.66
0.74
13%
10.00 11.19
2.47 3.78
53.90 60.73
12%
53%
13%
536
171
1.3 17.98 -14
0.5 22.11
3
1,408
261
6,336
0.8 24.13
6
1.8 24.83 -10
14.9 48.85
6
-44 -28 -8 -39 -15
-19
-8 10 -12 10
Medya
AYGAZ
TRCAS
TUPRS
AL
AL
AL
3.8%
2.9%
7
9 13 16
-23 -15 -3 -17
21
9 13 32
30
1
30
Petrol & Enerji
SELEC
SAT
2.27
2.40
6%
2.6%
662
0.2
15
7
12
5 15 22
25
Sağlık
BIMAS
BIZIM
BOYNR
MGROS
TKNSA
SAT
AL
SAT
TUT
TUT
51.00
18.30
5.39
19.10
11.00
54.27
23.58
7.04
23.68
13.56
6%
29%
31%
24%
23%
2.0%
1.2%
1.6%
3.7%
7,269
344
233
1,596
568
11.7 69.19 -2
4.0 45.7 -12
0.2 3.12 -15
10.9 19.27 -8
0.6 11.15 -16
3
0
-37 -34
-15 -37
-15
0
-19 -25
5 12 19
-5 -32 -21
-8 -8 -25
-1 -8 19
-9 -12 -11
Perakende
MARTI
0.60
8.4%
25
0.3 57.71 -10
-14
-3
-3
-6
15
Turizm
KAREL
1.64
42
0.3 28.85 -14
-21
-1
-7 -15
18
İletişim Cihazları
RYSAS
AL
0.81
1.18
46%
42
0.6 63.57
-6
10
5
1 19
25
Lojistik
BOYP
G.G
52.60
988
0.5 12.37
-8
-8 -10
-2
0
8
Tekstil
ANELE
Ö.Y
1.41
73
0.9 48.44 23
-4
19 32
4
41
7.3
6.5
1.2
0.7
0.7
9.9
5.0
4.4
8.9
12.9
22.5
10.2
8.3
11.8
17.3
8.7
7.2
8.8
15.7
10.9
6.6
8.2
12.2
11.1
0.4
1.1
1.5
1.0
0.4
0.9
1.3
0.9
0.3
0.8
1.3
0.7
0.3
0.7
1.1
0.6
8.8
14.8
12.7
8.3
8.1
11.3
11.4
7.4
7.1
9.0
10.4
6.5
6.5
7.7
8.7
6.1
11.6
10.2
9.8
9.7
1.1
0.9
0.8
0.7
10.8
9.7
8.1
7.1
11.1
14.9
9.0
13.7
7.2
14.0
12.9
1.3
1.9
1.1
1.7
1.0
1.6
1.5
8.3
12.5
6.8
11.0
5.5
10.0
9.3
13.0
11.3
10.6
12.9
1.6
1.4
1.3
1.5
10.4
8.9
7.7
9.3
19.9
8.7
26.8
13.3
10.5
10.7
27.0
2.7
16.0
7.4
22.4
11.5
8.6
12.2
18.0
13.1
12.8
6.0
18.7
10.2
1.8
0.5
2.4
0.9
0.7
0.8
1.9
0.7
1.6
0.4
2.0
0.8
0.6
1.0
1.5
0.6
1.4
0.4
1.7
0.7
9.0
5.7
14.0
11.0
8.6
6.5
17.2
14.1
8.0
6.6
12.1
8.5
7.5
8.1
11.9
10.0
7.1
5.9
10.4
7.3
12.0
12.6
11.5
0.9
0.9
1.0
10.0
8.3
7.6
9.2
13.2
8.3
11.3
11.5
8.5
8.9
12.2
6.1
11.7
10.9
7.7
9.5
11.2
6.4
12.9
9.9
6.9
9.0
10.5
6.1
12.7
9.1
6.3
1.8
2.1
1.8
2.1
2.4
1.8
1.7
2.0
1.3
2.0
2.2
1.7
1.7
1.9
1.3
1.9
2.0
1.7
1.6
1.8
1.2
1.7
1.9
1.6
6.6
8.9
6.1
7.4
8.0
5.5
6.5
8.2
3.8
7.1
7.4
5.2
6.8
7.6
3.7
6.9
6.7
5.0
6.5
7.2
3.7
6.5
6.1
4.8
10.3
9.9
9.7
9.1
1.9
1.8
1.8
1.7
7.0
6.8
6.8
6.3
a.d
a.d
7.9
10.5
a.d
a.d
7.6
6.5
6.7
5.8
2.4
1.7
2.3
1.4
2.1
1.3
4.0
2.3
3.9
1.8
3.6
1.9
14.2
9.5
7.11
9.26
SAT
AL
AL
SAT
1.15
2.73
4.79
1.16
TUT
7.70
3.35
1.28
Kimyasal Ürün
1.4
0.6
9.7
7.8
9.2
7.0
6.3
2.0
1.8
1.7
3.1
2.9
2.7
14.4
11.4
13.3
10.6
12.8
10.3
2.1
2.3
2.0
2.1
1.9
2.1
6.7
6.1
6.3
5.9
6.1
5.7
12.9
12.0
11.5
2.2
2.1
2.0
6.4
6.1
5.9
12.3
9.4
11.7
10.3
10.8
14.5
1.0
0.6
0.9
0.5
0.8
0.5
8.9
6.3
8.3
6.7
7.8
7.6
10.9
11.0
12.6
0.8
0.7
0.7
7.6
7.5
7.7
a.d
10.7
7.5
18.6
24.4
10.0
7.4
13.6
4.5
9.3
0.9
1.0
1.1
1.1
0.8
0.9
0.9
7.3
6.6
5.8
9.0
5.7
6.0
5.8
7.4
3.5
5.5
8.7
1.0
1.1
1.1
1.4
10.7
11.8
8.7
1.1
1.0
0.9
6.9
5.9
5.5
12.6
18.9
12.5
21.2
11.8
12.1
10.5
1.5
1.4
1.4
1.2
1.3
0.9
0.8
7.7
7.9
7.7
7.5
7.3
5.8
5.3
15.7
16.9
11.9
10.5
1.4
1.3
1.1
0.8
7.8
7.6
6.6
5.3
a.d
14.2
37.7
11.7
17.3
10.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
9.2
7.1
8.2
6.6
6.5
6.6
14.2
24.7
14.0
0.8
0.7
0.7
8.2
7.4
6.6
16.1
11.5
8.0
9.2
10.8
11.2
14.4
9.0
10.6
0.5
19.1
0.4
0.4
19.1
0.3
0.4
19.1
0.3
11.7
10.8
9.6
12.7
7.4
7.2
11.5
10.8
10.6
0.5
0.4
0.4
12.2
9.1
8.4
5.5
8.5
7.6
7.0
0.2
0.2
0.2
6.7
6.3
5.9
8.5
7.6
7.0
0.2
0.2
0.2
6.7
6.3
5.9
32.9
39.0
34.9
a.d
23.2
27.4
22.8
15.7
a.d
19.2
23.1
16.2
12.7
13.1
11.0
1.1
0.3
0.5
0.7
0.3
0.9
0.2
0.4
0.6
0.3
0.8
0.2
0.4
0.6
0.2
0.2
21.8
10.1
8.5
10.7
8.2
18.1
7.6
6.8
9.7
6.9
15.3
6.2
6.0
9.0
5.1
4.3
33.9
21.0
14.7
11.0
0.5
0.4
0.4
0.2
10.1
7.6
6.2
4.3
6.8
4.8
4.7
4.4
2.6
2.0
1.8
1.7
9.9
7.1
6.4
6.4
6.8
4.8
4.7
4.4
2.6
2.0
1.8
1.7
9.9
7.1
6.4
6.4
5.1
4.9
0.7
0.7
5.3
5.1
5.1
4.9
0.7
0.7
5.3
5.1
8.9
8.7
6.3
0.9
0.8
0.8
4.7
4.4
4.0
8.9
8.7
6.3
0.9
0.8
0.8
4.7
4.4
4.0
30.9
a.d
a.d
3.3
20.3
3.3
20.3
a.d
a.d
7.7
11.1
1.16
3.46
6.12
1.2
9%
19%
4.8%
1.5%
1,018
2,174
1%
27%
28%
7%
394
786
94
272
5%
669
1,573
130
1.4 10.13
2.2 15.11
2.2
1.8
0.7
1.6
5
-7
24.98 -18
20.49 -11
28.01 -20
14.77 -4
30
-5
32 12 41
-9
-1
3
57
8
-21 -19 -12 -14
-20 -11 -5 -13
-1
5 -14
8
-17
-6
3 -9
-4
6
25
12
-2 -12
2
7
13
5 10 23
30 22
5 41
5
25
45
Elektrik
AKSA
PETKM
SASA
FD/FAVÖK
11.5
30.9
Elektrik
BRISA
TUT
Otomotiv Lastiği
ASELS
AL
Savunma
AKENR
AKSEN
ODAS
ZOREN
FD/Satışlar
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
16 27 21 26 51 13.2
5.6
4.8
1.8
0.8
0.8
15.8
6.4
5.3
17 48 15 27 76
9.8
9.0
8.3
0.7
0.7
0.6
3.9
3.7
3.4
3.53
1.1%
0.5 37.24
19.3 34.43
1.2 48.68
-5
3
-2
21
15.5
13.7
1.6
1.4
10.0
8.7
15.5
13.7
1.6
1.4
10.0
8.7
10.2
8.9
8.0
6.8
2.0
1.6
1.4
1.1
9.6
8.3
6.9
5.9
10.2
8.9
8.0
6.8
2.0
1.6
1.4
1.1
9.6
8.3
6.9
5.9
a.d
a.d
10.1
a.d
27.4
14.9
8.4
a.d
33.7
15.3
20.8
16.3
2.8
1.6
0.7
5.4
1.6
1.3
0.6
5.0
1.6
1.3
0.6
4.7
18.6
10.9
7.8
16.6
9.6
7.2
7.1
14.7
9.3
6.7
7.1
12.9
10.1
14.9
18.5
2.2
1.5
1.4
13.7
8.4
8.2
a.d
a.d
a.d
a.d
25.8
a.d
22.3
0.7
0.7
0.6
13.6
10.3
9.3
a.d
25.8
22.3
0.7
0.7
0.6
13.6
10.3
9.3
7.5
7.5
0.6
0.6
7.2
7.2
İşYatırımHisseTakipListesi
Kodu
Öneri
CLEBI
DOCO
PGSUS
TAVHL
THYAO
AL
AL
TUT
AL
AL
Kapanış TL
Cari
23.95
137.50
25.70
17.15
6.46
Hedef
33.62
186.5
31.66
20.59
8.60
Pot. Tem. V. PD (mn$)
% 2015 T.
40%
36%
1.1%
23%
20%
33%
3.9%
273
629
1,234
2,925
4,185
3A Ort.
Hac.(mn$)
3.7
0.3
23.9
8.2
102.2
HAO IMKB'ye Gör. Perf.
21.79
62.74
33.45
40.56
49.95
3A
39
6
-16
-5
-11
TL Perf.
Havayolları ve Hizmetleri
Kodu
Öneri
EKGYO
HLGYO
ISGYO
RYGYO
SNGYO
TRGYO
AL
AL
AL
AL
AL
AL
F/K
10.2
10.5
Öneri
AKBNK
ASYAB
ALBRK
GARAN
HALKB
ISCTR
TSKB
VAKBN
YKBNK
TUT
G.G
AL
TUT
AL
Ö.Y
AL
AL
AL
TUT
TUT
AL
2.91
5.00
1.43
3.60
5.82
1.75
24%
16%
23%
10%
3%
418
892
336
0.3 20.3
0.6
17
0.7 36.6
-8
13
-8
12
39
1
-8
-11
-10
-2
21
-1
Sigorta
Kodu
Öneri
ALARK
AKFEN
DOHOL
DYHOL
ENKAI
GLYHO
KCHOL
SAHOL
SISE
TKFEN
YAZIC
AL
AL
Ö.Y
AL
AL
TUT
AL
AL
AL
AL
12.8
8.3
6.4
7.2
5.0
3.8
3.0
7.5
6.2
5.3
4.6
9.8
8.5
4.5
0.7
0.8
0.7
0.4
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf. TL Performans
F/K
PD/DD
Özkaynak Karlılığı
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
8.29 8.65
4%
2% 15,567
72.2 41.9
3
6
6 11 15 26 11.3 10.4
9.5
1.5
1.2
1.2
13%
13%
13%
1.21
1%
511
3.3 52.7 -32 -43 -30 -27 -38 -17 6.2
4.0
3.4
0.4
0.4
0.3
7%
10%
10%
1.73 2.32 34%
1%
731
0.2 19.3
-12
-4
-4 15 5.9
5.4
5.0
0.9
0.8
0.7
16%
16%
15%
8.55 9.32
9%
1% 16,858
287.1
50
-1
5
5
6 14 24 11.5 10.3
9.3
1.6
1.5
1.4
14%
15%
16%
15.55 20.60 32%
2% 9,125
167.7 48.5
-1
0
9
7
8 30 7.3
6.6
5.6
1.1
1.0
0.9
17%
16%
17%
5.73
12,104
90.5 30.7
4
4
6 12 13 26 a.d
a.d
a.d
1.83 2.30 26%
3% 1,289
4.3 39.6
3
1
0 11 10 19 7.6
6.6
5.6
1.1
1.0
0.9
17%
16%
17%
4.97 6.50 31%
1% 5,833
106.9 24.9
4
4 10 11 13 31 7.5
6.4
5.4
0.9
0.8
0.7
12%
13%
13%
4.76 5.65 19%
9,714
35.2 12.4
0
0 10
7
9 31 9.9
8.4
7.3
1.2
1.0
1.0
12%
13%
13%
Bankacılık
AKGRT
ANHYT
ANSGR
FD/FAVÖK
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf.
PD/DD
TL Perf.
F/K
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
2.72 3.40 25%
4% 4,852
39.9 50.1
-6
-4 14
1
4 35 10.0
9.4
8.5
1.5
1.4
1.3
1.13 2.07 83%
370
1.6 21.3
0 -7.1 -19
7
1 -3 8.7 24.6 21.7
0.9
0.9
0.8
1.36 1.94 42%
3%
434
1.4 44.1
-2
3
-8
5 11 10 37.3 10.6 11.5
2.4
0.8
0.8
0.7
0.6
0.56 0.78 39%
63
0.3 27.8
0 9.77 27
7 19 51 10.9
9.8
7.2
6.1
0.4
0.4
0.3
0.3
0.85 1.33 56%
4%
239
4.1 35.7
-9 -26 -13 -2 -20
4 25.3
a.d
a.d
0.5
3.47 4.24 22%
6%
814
1.1 14.1
-8 -5.1
8 -2
3 28 6.9
2.4
1.6
4.5
0.6
0.5
0.4
0.4
GYO
Kodu
FD/EBITDAR
1Y
Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
53 74 49 66 107 10.1 10.4
8.3
7.1
6.5
6.0
5.3
4.7
44 12 14 56 33 18.6 15.4
6.8
5.9
-25 -40 -10 -19 -29
a.d 15.2 10.7
6.4
9.0
5.6
4.0
2.8 19.0 10.1
6.5
3.9
23
-3
2 33 15
a.d
a.d
-28 -16 -4 -22
0 10.2
7.7
5.9
5.0
5.5
4.4
3.7
3.2
8.2
6.4
5.3
4.6
22
51
10
7.6
6.6
5.6
1.1
1.0
14%
14%
9 9.6
6 19.6
8 9.4
8.6
15.4
7.8
a.d
a.d
a.d
1.6
3.3
0.7
1.5
3.0
0.7
0.9
17%
17%
8%
18%
20%
9%
9.6
8.6
1.6
1.5
17%
18%
14%
3A Ort. HAO IMKB'ye Gör.Perf. TL Performans
F/K
PD/DD
Kapanış TL Pot. Tem. V. PD
Cari
Hedef %
2015 T. (mn$) Hac.(mn$)
3A
1Y Yıliçi 3A 1Y Yıliçi 2014T2015T 2016T 2017T 2014T 2015T 2016T 2017T
4.73 5.94 26%
1%
496
1.8 28.2
-8 -23 -14 -2 -16
3 7.6
8.7
a.d
0.7
0.6
4.90 5.90 20%
1%
669
0.4 18.1
2
7
-2 10 16 16 15.4 22.2 12.8
0.8
0.8
0.7
0.81
932
3.1 32.3
3 -21
-5 11 -15 13 a.d
a.d
a.d
0.47
536
1.3
18 -14 -44 -28 -8 -39 -15 a.d 37.7 17.3
0.8
0.8
0.7
5.49 6.98 27%
2% 9,278
14.0 12.4
-8
6 -13 -2 15
4 14.0 13.8 13.1
1.5
1.4
1.2
1.44 1.75 21%
7%
138
0.5 44.9
7
-5
3 15
3 23 a.d
a.d 13.8
7.8
0.4
0.4
0.4
0.4
11.05 11.20
1%
2% 13,154
16.9 22.1
7
13
7 15 23 28 10.8 10.7
a.d
1.4
1.3
9.95 12.05 21%
1% 9,531
21.7 43.7
-1
-3
-2
6
6 17 11.3 10.0
7.9
1.1
1.0
0.9
2.98 3.29 10%
2% 2,378
7.3 33.5
14
2
1 23 11 21 10.7 10.0
9.3
0.7
0.7
0.6
4.90 6.84 40%
2%
851
7.6 41.1 -15 -29 -18 -8 -22 -2 11.8
9.9
7.8
7.0
0.9
0.8
0.7
0.7
19.55 24.20 24%
1% 1,468
2.0 18.1
-6 -23 -12
1 -17
5 9.5
8.1
a.d
0.6
0.6
Holdingler
11.1
10.0
12.8
7.4
0.8
0.8
0.7
0.6
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki
önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü
analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak
değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda
bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla
belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5
üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT
önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif
%5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından
temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli
artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan
portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,
seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak
anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri
hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım
önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
22
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 073 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа