close

Enter

Log in using OpenID

Yapı İşleri Daire Başkanlığı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

embedDownload
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
1
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
Mart 2014
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


2
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇİNDEKİLER
•
MİSYON
•
VİZYON
•
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. YATIRIM PROJELERİ VE PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI
1.1. BÜYÜK ONARIM
1.2. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI
1.3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ
1.4. MÜH. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI İNŞAATI
1.5. MERKEZİ ARAŞTIRMA VE LABORATUAR BİNASI İNŞAATI
1.6. GÜNEŞ ENERJİLİ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI
2. KAMULAŞTIRMA VE EMLAK OFİSİ
2.1. ŞAHISLARDAN ALINAN PARSELLER
2.2. ŞAHISLARDAN ALINAMAMIŞ PAYLARIN BULUNDUĞU PARSELLER
2.3.ŞAHISLARA AİT HİÇ İŞLEM YAPILMAMIŞ PARSELLER
2.4.MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE TAHSİSİ YAPILAN PARSELLER
2.5. HAZİNEYE AİT KAMULAŞTIRMA KARARI BEKLEYEN PARSELLER
2.6. DAVALI PARSELLER
2.7. TESCİL DIŞI ALANLAR LİSTESİ
3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIM AKSİYON PLANI KAPSAMINDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR
4. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
4.1. HEDEFLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
4.1.1. SERALAR
4.1.2. ZEYTİN AŞILAMA PROJESİ
4.1.3.AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI
4.2. DEĞERLENDİRME
5. BAKIM ONARIM İŞLERİ
5.1. PERİYODİK BAKIMLAR
A. JENERATÖRLER ve TRAFO MERKEZLERİ
B. ASANSÖRLER
C. UPS CİHAZLARI
D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


3
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
E. PARATONERLER
5.2. BAKIM ve ONARIMLAR
Ek 5.2.1. İnşaat grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.2. Elektrik Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.3. Tesisat Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.4. Metal İşleri Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.5. Ağaç İşleri Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.6. Haberleşme Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.7. Soğutma ve İklimlendirme Grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
Ek 5.2.8. Fan Coil grubu tarafından yapılan bakım onarım işleri
6.PLANLAMA/PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI
6.1. İYTE YAPILAŞMA PLANI
6.1.1. KABULLER
6.2. YAPILAŞMA PLANI
6.3. YÜRÜYEN PROJELER
6.3.1. PROJE
6.3.2. ÖN GÖRÜLEN PROJELER
6.3.3. KAMULAŞTIRMA
6.3.4. BÜYÜK ONARIMLAR
6.4. YAPILAN DİĞER HİZMETLER
6.4.1. İZTEKGEB A.Ş. A8 ARGE BİNASI İNŞAATI KONTROLLÜĞÜ
6.4.2. İZTEKGEB A.Ş. A9 ARGE BİNASI İNŞAATI KONTROLLÜĞÜ
6.4.3. İZTEKGEB A.Ş. İNOVASYON MERKEZİ BİNASI PROJE İHALE
HAZIRLIK VE PROJE KONTROLLÜĞÜ
6.5.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
6.5.1.Gıda Mühendisliği Bölümü
6.5.2.Elektrik ve Elektronik Bölümü
6.6. İYTE YAŞAM MERKEZİ
6.7. SONUÇ
7.
İYTE KAMPÜS FİZİKİ MEKAN TABLOSU
8. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI
9.YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ EĞİTİM PROFİLLERİ
10. AMAÇLAR ve HEDEFLER
11. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


4
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MİSYON
İYTE, 2000 yılına kadar eğitim ve araştırma faaliyetlerini, kent merkezinde kiralık hacimlerde
yürütürken, bu faaliyetlerinin büyük bir kısmını 2000 yılından itibaren kampüste oluşan fiziksel
mekanlara taşımıştır. 2007 yılından itibaren de tüm birimler kampüste yer almıştır. Kuruluşundan bu
yana devam eden fiziksel ve doğal çevrenin gelişimi, 2009 yılının öngörüleriyle, aynı yoğunlukta olmak
üzere 2030 yılına kadar sürecektir. Kampüs içinde bir taraftan eğitim ve araştırma hizmetleri
sürdürülürken, bir taraftan da yapılaşma sürdürülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının
MİSYON’U, eğitim - araştırma faaliyetlerini ve kampüs yaşamını pozitif etkileyen bir yapılaşma
sürecini sürdürmek, kampüs yapılarında mekanik tesisat sistemlerini, güvenlik, ısıl-mekanik konfor ve
iç hava kalitesi açısından en üst hizmet verir düzeyde tutmaktır.
VİZYON
İYTE Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının VİZYON’U, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle bunların integral bir parçası olan sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerin, günümüzde ve 100 yıllık bir perspektifte, gereksinim duyacağı fiziksel
ve doğal çevreyi, İYTE akademisyenlerinin ve idari personelinin öngörüleri ve işbirliğiyle, günümüz
enerji ve çevre duyarlı teknikleri kullanarak hazırlamaktır.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve
görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilen görevlerin çerçevesini
çizdiği alanı kapsamaktadır.
1. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak.
2. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.
3. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul
işlemlerini yürütmek, teslim almak.
4. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
5. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre
düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek.
6. Biten inşaatların kesin hesaplarını hazırlamak.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


5
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.YATIRIM PROJELERİ ve PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI
Yatırım projeleri, ihale yoluyla inşaatı devam eden yerleşke binaları inşaatları, alt yapı inşaatları,
etüd proje ve büyük onarımları kapsamaktadır.
1.1. BÜYÜK ONARIM
2013 yılında Büyük Onarım projesi kapsamında 6 adet proje gerçekleştirilmiştir.
a)İYTE binaları çeşitli mahallerde asma tavan tadilatı ve Rektörlük binası dış cephe kaplamasının
tamiratı işi Özçelik Demir Ferforje firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil
12.036,00.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
b)İYTE Kimya Mühendisliği binası bilgisayar laboratuvarı ups hatları ve data tesisatının yapılması
işi Erdöz Mühendislik firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil 25.594,20.TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Bölümü Binasında Bilgisayar Laboratuarı olarak düzenlenen
mahalde, yerleşimi yapılan masalara data ve ups hatları çekilerek, bilgisayarların network ve internet
ağına bağlantıları sağlanmıştır. Bunun için laboratuara binanın ana data merkezinden fiber optik kablo
çekilmiş, laboratuar içine konulan kabinette sonlandırılmıştır. Yine aynı kabinetten her masaya CAT6
utp kablo çekilmiştir. Kabloların kabinet içinde gerekli aktif (switch) ve pasif (patch paneller) cihazlara
bağlantıları yapılmıştır. Bilgisayarların enerji ihtiyacı için bina ana ups panosundan ups besleme hattı
çekilerek masalara dağıtılmıştır. Data ve ups kabloların dağıtımı için pvc kablo kanalları kullanılmıştır.
c)İYTE Fen Fakültesi Matematik Bölüm Binası Anfi Sınıf İçerisine Akustik Asma Tavan Ve
Duvar Kaplaması Yapılması İşi Ilgın Ses Görüntü firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş
olup KDV dahil 45.340,32.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
d)İYTE Binalarında Çeşitli Al.Doğrama, Zemin Kaplaması, Asma Tavan Ve Beton Levha İle
Kolon Kaplaması Yapılması İşi Beyazyaka İnşaat firmasına Açık İhale usulü ile ihale edilmiş olup
KDV dahil 214.698,04.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


6
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
e)İYTE Fen Fakültesi A, B, C Blok Tadilat İşi Beyazyaka İnşaat firmasına Açık İhale usulü ile
ihale edilmiş olup KDV dahil 310.340,00.-TL tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
f)İYTE Binaları Mevcut Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin Grafiksel İzlenmesi İşi Ege
Prestij Elektrik firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil 25.350,65.-TL
tutarında firmaya ödeme yapılmıştır.
2013 yılında kampüsümüzde yer alan binalardaki yangın algılama ve alarm sistemlerinin,
Rektörlük binasındaki güvenlik birimi tarafından bilgisayar ortamında grafiksel olarak izlenmesi işi
gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 2012 yılı öncesi yapılmış olan Mimarlık Fakültesi D Blok, E Blok,
Kimya Mühendisliği Binası, Fen Fakültesi Amfi Derslik, Fizik Binası, Matematik Binası, Biyoloji
Binası, Spor Salonu, Mediko Binası, Kütüphane Binası, Makina Mühendisliği Binası, 27.4 ve 27.5
Binalarındaki sistemlerin sadece alarm ve arıza bilgileri sistem bilgisayarında görüntülenmekte olup,
2012 yılı ve sonrasında yapılmış Rektörlük, 27.1 Yabancı Diller İdari Bina, 27.2 Yabancı Diller Derslik
Binası, Mimarlık Fakültesi A Blok ve B Bloktaki sistemlerin ise kat planları açılmakta ve hangi cihazın
alarma veya arızaya geçtiği kat planları üzerinde görüntülenmektedir.
2013 yılı sonuna kadar iş programına uygun olarak büyük onarım işlerine ait harcamalar aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
BİTEN İŞLER
TUTARI (TL)
İYTE Binaları Çeşitli Mahallerde Asma Tavan Tadilatı Ve Rektörlük Binası Dış Cephe Kaplamasının Tamiratı Işi (DOĞRUDAN TEMİN)
10.200,00
İYTE Kimya Mühendisliği Binası Bilgisayar Laboratuvarı Ups Hatları ve Data Tesisatının Yapılması Işi
(DOĞRUDAN TEMİN)
21.690,00
İYTE Fen Fakültesi Matematik Bölüm Binasi Anfi Sinif İçerisine Akustik Asma Tavan Ve Duvar Kaplamasi
Yapilmasi İşi-(DOĞRUDAN TEMİN)
45.340,32
İYTE Binalarinda Çeşitli Al.Doğrama, Zemin Kaplamasi, Asma Tavan Ve Beton Levha İle Kolon Kaplamasi
Yapilmasi İşi-(AÇIK İHALE)
214.698,04
İYTE Fen Fakültesi A, B, C Blok Tadilat İşi-(AÇIK İHALE)
310.340,00
İYTE Binalari Mevcut Yangin Algilama ve Alarm Sistemlerinin Grafiksel İzlenmesi İşi-(DOĞRUDAN TEMİN)
25.350,65
TOPLAM HARCANAN TUTAR ( KDV DAHİL )
633.359,21
1.2. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI
Kampus Altyapı İnşaatları kapsamında kırk altı adet proje tamamlanmıştır. Bütçe olanakları ile
tamamlanan projeler kullanılmaya başlanmış olup bazılarının imalatı devam etmektedir.
Kampus Altyapı İnşaatları; 14.07.1998 tarihinde ihale edilmiş olup ‘‘Yol-Su-elektrik- Kanalizasyon
İkmal İnşaatı’’ işi ve ‘‘Dere Yatakları Islahı-Ağaçlandırma-İstinat Duvarları İnşaatı’’ işi olmak üzere iki
inşaat kapsamında yürütülmektedir.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


7
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2009 yılı başında % 30 keşif artışı ile birlikte toplam keşfin % 127’si tamamlanmış olan Kampus
Altyapı İnşaatları 2009 yılı içinde temmuz ayı sonuna kadar yapılan imalatlar ile birlikte keşfin % 129,91
seviyesinde gerçekleşme oranına ulaşılmış olup altyapı işinin süresi bitmiş, işin keşif bedeli de
dolmuştur. Ancak altyapı kapsamında yapılması tasarlanan imalatlar henüz bitmediğinden ilgili
Bakanlık onayı ile % 62’lik ilave keşif artışı alınmıştır. Bu tarihten itibaren aynı şartlarla işe devam
edilmekte olup toplam keşif artışı da % 92 olmuştur.
Alt Yapı İkmal İnşaatı için 2013 yılında 5.330.000,00.-TL ödenek sağlanmıştır. 1998 yılında
yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil 4.800.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.
( 3.939.565,00.-TL tenzilatlı)
Sözleşme yıllarına göre 2013 yılı sonuna kadar toplam fiziki harcama 3.687.836,45.-TL(tenzilatlı)
ve gerçekleşme oranı % 93,61 seviyesindedir. İlk ihale başlangıcından itibaren toplam proje maliyeti
64.200.000,00.-TL’dir.
2013 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 60.276.000,00.-TL kullanılmıştır. Cari fiyatlarla
gerçekleşme oranı % 93,88 olmuştur.
2013 yılı sonuna kadar yapılan işler aşağıda yer almaktadır.





























Yol Aydınlatma direk kaideleri
Mak. Müh. Yanı Trafo Bina Tretuvar
Zeytin Yanı Trafo Elk.PVC Besleme Hattı
Mim.Fak. A. B Blok Arkası Rögar Demir Kapağı Yapılması
Fabrika Binası Kanalizasyon Bağlantı Şebekesi
Kafeterya Kanalizasyon
Bio-Mat. Düzenleme Elektrik Direk Kaideleri
Bio - Mat Çevre Düzenleme Yol Kenarı Korkuluk
Bio - Mat Çevre Düzenleme Dere Geçiş Kenarı Korkuluk
Fen Fak. Mat. Bina Sağ Cephe Korkuluğu
Fen Fak. Fizik Bina Sol Cephe Merdiven Korkuluğu
Yurt Karşısı Giriş Yolu Izgaralı Kanal Yapılması
Mi.Fak. E Blok Engelli Yürüme Yolu Korkuluğu
Mi.Fak. C Blok Arka Cephe Engelli Yürüme Yolu Korkuluğu
Zeytinyağı Fabrikası Trafo Binası İst. Duvar Korkuluğu
Bin M3 Depo Alt Yolu Kaldırım ( Depo Tarafı ) Yapılması
Zeytinyağı Fabrikası Giriş Yoluna Demir Izgara Yapılması
Lojman Yürüme Yolları Yapılması
Lojman Yürüme Yolu Korkuluğu
Lojman Yolu II. Menfez Kenarı Korkuluğu
Merkezi Kafeterya Karşısı İlave Korkuluk Yapılması
Kampüs Giriş Kapısı Şev Kazısı
Mediko Binası Arkası Drenaj Kanalı Yapılması
Fen Fak. Yolu Kaldırım Yapılması
Spor Salonu Arkası Otopark Yapılması
Ar-Ge Bina Arka Tuvalet Pissu Bağlantısı
Bin M3 Su Depo Yolu Şev Kazısı
Bin M3 Su depo Alt yolu Izgaralı Kanal Yapılması
Rektörlük Trafo Binası Cephe Tuğla Kaplama
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


8
İYTE





















YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Araştırma Laboratuvarı Trafo Binası ( Ar-Ge Arkası )
Bahar Şenlik Alanı Kanalizasyon Tamiri
Ar-Ge Binası Giriş Parke Yolu Yapılması
Ar-Ge Bina Arka Tuvalet Çevresi
Spor Salonu Arkası Otopark Temiz Su Temini
Ar-Ge Bina Arka Tuvalet Temiz su Bağlantısı
Ar-Ge Arka Tuvalet Binası
Müh. Fak. Otobüs Durağı Yapılması
İnş. Müh. Binası Temiz Su Bağlantısı
Wireless Binası Temiz Su Bağlantısı
OG Kablo Geçişleri Yol, Tretuvar Onarım
Fen Fak.Fizik Bina Kablo İnşaat
Mim.Fak. B Blok Kanalizasyon
OG Kablo Geçiş Yol ve Kaldırım Onarım
Mim.Fak. E Blok Sağ Cephe Çim Alanı
Vana Odaları
Makine Trafo Binasına Yol
Kuzey Yolu Ara 15 Birleşimi Tretuvar
Yol Asfalt Sökülen Mahallerde Yol Betonu Dökülmesi
Yollarda Izgaralı Kanal Yapılması
Müh. Fak. Wash Beton Karo
Araştırma Laboratuvarı Trafo Binası ( Ar-ge arkası )
Ar-ge arka tuvalet binası ve çevresi
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


9
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Rektörlük Trafo binası cephe tuğla kaplama
Bin m3 su depo yolu şev kazısı
Mimarlık Fakültesi altı araştırma binaları çevre düzenlemesi
Mim.Fak. E blok sağ cephe çim alanı
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


10
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
OG Kablo geçişleri yol, tretuvar onarım
Kampüs giriş kapısı şev kazısı
Kampüs giriş kapısı şev kazısı
Fab. Giriş yoluna demir ızgara yapılması
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


11
İYTE
Biy-Mat. Düzenleme elektrik direk kaideleri
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
( İnşaat İmalatı )
Biyo - Mat çevre düzenleme yol kenarı ve dere geçiş kenarı korkuluk
Merkezi kafe karşısı ilave korkuluk yapılması
Lojman yürüme yolları ve korkuluğu yapılması
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


12
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Lojman yolu II. Menfez kenarı korkuluğu
Lojman yolu II. Menfez kenarı korkuluğu
Lojmanlar çevre ayd.direk ilaveleri
Mi.Fak. C blok Arka Cephe Engelli Yürüme Yolu Korkuluğu
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


13
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mi.Fak. E blok Engelli Yürüme Yolu Korkuluğu
Bin m3 depo alt yolu kaldırım ( Depo tarafı ) yapılması
Zey. Fab. Trafo Binası İst. Duv. Korkuluğu
Mak.Müh. Yanı trafo bina tratuvar
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


14
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMPÜS ALTYAPI ELEKTRİK İŞLERİ
•
Merkezi Araştırma ve Lab. Binası trafo merkezinin topraklama, aydınlatma ve priz tesisatı
yapılmıştır.
•
Teknopark bölgesindeki eski aydınlatma direkleri güneş enerjisi ile çalışan solar aydınlatma direkleri
ile değiştirilmiş, yine o bölgedeki yeni binaların çevresine de aynı aydınlatma direklerinden
takılmıştır.
Fotoğraf 1-a: Zeytinyağı fabrikası yanı yol solar aydınlatma
Fotoğraf 1-b: Teknopark binaları önü yol solar aydınlatma
• Yabancı Diller Bölümü otobüs durağına aydınlatma yapılmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


15
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Fotoğraf 2: Yabancı Diller Bölümü otobüs durağı aydınlatması
• Şenlik Alanı tuvaletlerinin elektrik tesisatı yapılmıştır.
Fotoğraf 3-a, b: Şenlik alanı tuvaletleri elektrik tesisatı
•
Rektörlük trafo merkezinin dış cephe aydınlatma armatürleri yenilenmiştir.
Fotoğraf 4-a,b: Rektörlük trafo binası ön ve arka dış cephe aydınlatması
• Fen Fakültesi Fizik Bölümü Binasında oluşturulan temiz alan için Biyoloji-Matematik Bölümleri
trafo merkezinden besleme hattı çekilmiş ve ayrı topraklama yapılmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


16
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Fotoğraf 5-a: Fen Fakültesi Fizik Bölümü Binasında oluşturulan temiz alan besleme hattı
Fotoğraf 5-b, c: Fen Fakültesi Fizik Bölümü Binasında oluşturulan temiz alan besleme hattı
• İnşaat-Gıda-Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Merkezi Araştırma ve Lab. Binası ve Teknopark
trafo merkezlerinin OG kabloları çekilerek kampus OG ring hattına bağlantıları yapılmıştır.
Fotoğraf 6-a, b: İnş.-Gıda-Elekt. Elektronik Müh. Bölümleri trafo merkezi OG hattı
Fotoğraf 6-c, d: Merkezi Araştırma ve Lab. Binası trafo merkezi OG hattı
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


17
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Fotoğraf 6-e, f: Teknopark bölgesi trafo merkezi OG hattı
•
İYTE KÖK merkezi ile Tedaş KÖK merkezi arasına projesine göre OG hattı çekilmiştir.
Fotoğraf 7-a, b: İYTE KÖK merkezi ile Tedaş KÖK merkezi arası OG hattı
•
Merkezi Araştırma ve Lab. Binası trafo merkezinin trafo, jeneratör, hücre ve AG pano montajları
yapılmıştır.
Fotoğraf 8-a, b: Mer. Araştırma ve Lab. Binası trafo merkezi OG hücreleri ve AG panosu
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


18
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Fotoğraf 8-c, d: Merkezi Araştırma ve Lab. Binası trafo merkezi jeneratör ve trafosu
•
Teknopark trafo merkezinin trafo, jeneratör, hücre ve AG pano montajları yapılmıştır.
Fotoğraf 9-a, b: Teknopark bölgesi trafo merkezi jeneratör ve OG hücreleri
Fotoğraf 9-c, d: Teknopark bölgesi trafo merkezi trafo ve AG panosu
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


19
İYTE
•
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İnşaat-Gıda-Elektrik-Elektronik Mühendisliği trafo merkezinin trafo, jeneratör, hücre ve AG pano
montajları yapılmıştır.
Fotoğraf 10-a, b: İnş.-Gıda-Elekt. Elektronik Müh. Bölümleri trafo merkezi jeneratör ve OG hücreleri
Fotoğraf 10-c, d: İnş.-Gıda-Elekt. Elektronik Müh. Bölümleri trafo merkezi trafoları
Fotoğraf 10-e, f: İnş.-Gıda-Elekt. Elektronik Müh. Bölümleri trafo merkezi AG panoları
•
Kampüsümüzde yer alan binalardaki yangın algılama ve alarm sistemlerinin, Rektörlük binasındaki
güvenlik birimi tarafından bilgi ayar ortamında grafiksel olarak izlenmesi işi için gerekli olan binalar
arası kablolama yapılmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


20
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
•
Servis otobüsleri için yapılan park alanına elektrik hattı çekilmiş ve aydınlatma için gerekli olan
kablolama yapılmıştır.
•
Şenlik Alanının düzenlenmesi kapsamında oluşturulan projeye göre alana yeni elektrik hatları
çekilmiş, yeni aydınlatma tesisatı yapılarak 3,5 mt.’lik aydınlatma direkleri dikilmiştir.
Fotoğraf 11-a, b: Şenlik alanı aydınlatma kabloları
Fotoğraf 11-c, d: Şenlik alanı yol aydınlatma armatürleri
1.3. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJELERİ
2013 yılı sonuna kadar;
İYTE GÜLBAHÇE KAMPUSUNDE YER ALAN 232,2 HA LIK AKADEMİK VE
İDARİ BİNALARIN BÖLGE İÇEREİSİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 16.
MADDESİNE GÖRE ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN PROJE
HAZIRLANMASI VE TAPUYA TESCİL ETTİRİLMESİ işine ait hizmet alımı 03/01/2013
tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 39.000,00.-TL(KDV hariç) teklif bedeli ile Özgür Ali
ÜNAL Mühendislik. Firması ile sözleşmesi yapılmıştır. 05/07/2013 tarihinde Urla Tapu
Müdürlüğünden bu işe ait tapu alınarak kabulü yapılmış ve ödemesi yapılmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


21
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.4. MÜH. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI İNŞAATI
2013 yılı sonuna kadar iş programına uygun olarak;
10/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 12.600.000,00.-TL (KDV hariç) sonuçlandırılan
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı 22/11/2012 tarihinde sözleşme
yapılarak inşaata başlanmıştır. 2013 yılı sonuna kadar binanın kaba inşaatı devam etmektedir. İnşaat
Mühendisliği Binası inşaatında tüm blokların galvaniz şeritle temel topraklaması yapılmıştır. Asma
tavan olmayan mahallerde zayıf ve kuvvetli akım tesisatı için beton boruları atılmıştır. Ayrıca tuğla
duvarlarda borulama tesisatına başlanmıştır.
İş programına uygun olarak 2013 yılı sonuna kadar 6.000.000,00.-TL ve 2012 yılından
harcanamayan ödenekten 1.500.000,00.-TL ödenek aktarılarak toplam 7.500.000,00.-TL
harcanmıştır. Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 52,12 seviyesindedir. Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği bölüm binası da dahil olmak üzere toplam proje tutarı 17.912.000,00.-TL’ dir.
2013 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 8.752.400,00.-TL’ ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı %
48,86 olmaktadır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


22
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

23
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

24
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.5. MERKEZİ ARAŞTIRMA VE LABORATUAR BİNASI İNŞAATI
2013 yılı sonuna kadar iş programına uygun olarak;
30/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 5.715.000,00.-TL (KDV hariç) sonuçlandırılan
Merkezi Araştırma ve Laboratuvar binası İnşaatı 25/12/2012 tarihinde sözleşme yapılarak inşaata
başlanmıştır. 2013 yılı sonuna kadar binanın kaba inşaatı devam etmekte olup 2.802.163,00.-TL
harcanmıştır.
Merkezi Araştırma ve Laboratuvar binası İnşaatı toplam proje tutarı 10.000.000,00.-TL’ dir. 2013
yılı sonuna kadar kümülatif harcama 2.802.163,00.-TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 28,02
olmaktadır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


25
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

26
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

27
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.6. GÜNEŞ ENERJİLİ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI
2013 yılı sonuna kadar iş programına uygun olarak;
16/11/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 4.340.000,00.-TL (KDV hariç) sonuçlandırılan
GÜNEŞ EN.TEK TRİ.KAP.YÜZME HAVUZU BİNASI İNŞAATI 05/04/2013 tarihinde
sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. 2013 yılı sonuna kadar binanın kaba inşaatı devam etmekte
olup 1.577.998,78.-TL (KDV dahil) harcanmıştır.
GÜNEŞ EN.TEK TRİ.KAP.YÜZME HAVUZU BİNASI İNŞAATI toplam proje tutarı
19.400.000,00.-TL’ dir. 2013 yılı sonuna kadar toplam kümülatif harcama ise 15.477.998,78.-TL dir.
Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 79,78 olmaktadır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


28
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

29
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

30
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yarı olimpik, güneş enerjili havuz inşaatında tüm blokların galvaniz şeritle temel topraklaması
yapılmıştır. Asma tavan olmayan mahallerde aydınlatma için beton boruları atılmıştır.
Fotoğraf 12-a, b: Yarı olimpik, güneş enerjili havuz temel topraklaması
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


31
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2.KAMULAŞTIRMA ve EMLAK OFİSİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


32
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2013 yılında, Akademik grubun sınırları içerisinde bulunan toplam 5 adet parselin
kamulaştırılmalarına başlanmıştır. Bu amaçla,
Enstitümüz Kamulaştırma projesine 2013 yılı Yatırım programında 213.000,00.-TL ödenek
verilmiştir. Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan aşağıda
belirtilen parsel maliklerine 2013 yılında 79.913,02.-TL ödenmiştir.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


33
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2013 yılı sonuna kadar Enstitümüz alanı içinde bulunan;
•
•
•
•
•
•
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 647 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 8.485,33.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 655 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 9.379,11.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 655 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 18.269,08.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 652 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 5.100,00.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 651 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 7.989,50.-TL,
Yine Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 652 nolu parselde kayıtlı taşınmazın
kamulaştırılması işi için parsel maliklerine 30.690,00.-TL harcanmıştır.
Ayrıca Emlak ve Kamulaştırma ofisince yapılan çalışmalar sonucunda kampus sınırları
içerisinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2.1. ŞAHISLARDAN ALINAN PARSELLER
Tapusu Şahıslardan Alınan Parseller
S
No
1
Adı Soyadı
NECDET CANGÜL
23 10 2012
Pafta
14
Parsel
537
Alan (m2)
3.700
MAZLUM CANGÜL
2
YÜKSEL KAZMİRCİ
3
ÖZCAN KAZMİRCİ VE MERİH
VRS
HAYIRLI BULLOUGH
15-16
552
3.625
4
METHİYE EFE
15-17
554
11.300
5
15
543
Alınan
Toplam
1.850
1/2
1.850
1/2
1.734
1/2
1
0
1.734
3.468
0
3.625
3.625
0
11.300
0
2.825
48/192
24/192
HAYRİYE BURSALI
24/192
1.413
HAYRİYE IŞIK
24/192
1.413
RABİA BULUT
24/192
1.413
BÜLENT EFE
12/192
706
LEVENT EFE
12/192
706
FADİME EFE
6/192
353
NEZAAT ATACAN
3/192
177
MELAHAT KÖFTE
3/192
177
ERDİNÇ EFE
3/192
177
FETHİYE EFE
3/192
177
SEVİNÇ EFE
3/192
177
ASLI EFE
3/192
177
10/16
10.000
3/16
3.000
MEFARET KALI
15-18
555
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
16.000
Kalan
3.700
ERİŞ ÜSTÜN
KAZIM KALI

3.468
Hisse Pay
1/2
1.413

34
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
NEFİSE KALI
6
3/16
3.000
53/112
1.088
FEYZULLAH ÇAKICI
56/112
1.150
SADULLAH ÇAKİCİ
3/112
62
EMRULLAH ÇAKICI
18
556
2.300
7
ZELIHA AYAŞ
18
557
2.550
1
2.550
8
FETHİYE URAL Payları
ayrılmamış
TALAT HATAY
18
558
9.500
1/1
9.500
15-18
583
725
LUTFIYE KOÇ
49/576
NEVZAT ŞEN
49/576
NEVZAT ŞEN
VAHİT EREN
18
585
3.700
ÖMÜR DAĞLI Payları ayrılmamış
282
9.500
0
725
0
3.700
0
3.719
0
2.423
0
3.625
0
5.562
0
1.470
0
6.369
0
1.187
0
8.187
0
161
62
62
159
740
740
2.220
-
NECMETTİN EREN
-
MÜBECCEL EREN
-
ÖMÜR DAĞLI
11
ÖMER ALTIN
18
586
3.719
12
ERCAN OZDEMİRCAN
18
588
2.423
13
SAİDE GÜNAY Payları
ayrılmamış
ZARİFE AKIŞ
18
589
3.625
1
1
1
3.719
2.423
3.625
-
MEHMET ALİ GÜNAY
-
SEMİHA CANGÜL
-
HEDİYE AYDOĞDU
ŞERİF ANDAÇ VE
MÜŞTEREKLERİ
REŞAT KARTAL Payları
ayrılmamış
NAZİME ŞEN
18
590
5.562
18
591
1.470
16
SORAY PET.TUR.SAN VE TİC
18
592
6.369
17
SORAY PET.TUR.SAN VE TİC
18
593
1.187
18
ZÜMRÜ EFE Payları ayrılmamış
18
595
8.187
1
1
5.562
1.470
-
SAMİT EFE
1
1
1
6.369
1.187
8.187
-
SAFFET EFE
-
RECEP EFE
-
MÜNİRE SEVER
-
NEVZAT EFE
-
MÜFİDE KILIÇ
-
SAİDE KAYACIKLI
18
596
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

0
-
ENVER EREN
SAİDE GÜNAY Payları
ayrılmamış
0
2.550
-
VAHİT EREN
19
1/5
3/5
MUZAFFER EREN
15
126/576
1/5
SADETTİN EREN Payları
ayrılmamış
MÜTESİR EREN
14
224/576
128/576
SABİRE YILDIRIR
10
2.300
-
HÜSAMETTİN HATAY
ÜZEYİR ŞEN
0
-
ENVER HATAY
9
16.000
1.906
1
1.906

35
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ZARİFE AKIŞ
-
MEHMET ALİ GÜNAY
-
SEMİHA CANGÜL
-
HEDİYE AYDOĞDU
20
SANİYE AKMEŞE Payları
ayrılmamış
SEDA AKMEŞE
18
597
2.000
0
5.062
0
-
SEÇGÜL AKMEŞE
-
CEVDET SUNAY AKMEŞE
-
YILDIRIM AKMEŞE
-
ALİ SUAT AKMEŞE
21
CELIL GÜLDOĞAN
18
598
5.062
22
SANİYE AKMEŞE Payları
ayrılmamış
SEDA AKMEŞE
18
599
3.812
1
1
5.062
3.812
-
YAKUP AKMEŞE
-
AYŞE GÜLSÜN GÜLDOĞAN
-
NESRİN TUNCA
-
SEVGİNUR ÖZEL
-
SEÇGÜL AKMEŞE
-
CEVDET SUNAY AKMEŞE
-
YILDIRIM AKMEŞE
-
ALİ SUAT AKMEŞE
23
MEHMET ALTINSOY
18
600
3.437
24
HAZIM BAYSAL Payları
ayrılmamış
HALİM BAYSAL
18
601
1.375
1
1
3.812
3.437
1.375
3.437
0
0
-
SEZAİ BAYSAL
-
NURAN SEVER
18
602
3.093
1
1.375
3.093
0
-
KAMURAN GÜLDAŞ
-
HANİFE DURGUN
-
MÜLAYİM AKYOL
-
EMİNE KAMBUR
18
603
3.062
HASAN GÜLSER
9/96
9/96
HÜSEYİN GULSER
20/96
REŞİDE OKUŞ
20/96
HASİBE KAM
20/96
HÜSNÜYE GÜLSER
9/96
REŞİDE OKUŞ
1/5
AYFER METTOĞLU
27
AKİF EREN
18
604
4.000
28
HÜSEYİN ÜLKÜ HASAR
18
605
3.500
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

2.000
-
SEVGİNUR ÖZEL
ULVİYE DEMİR
0
-
NESRİN TUNCA
26
1.906
-
AYŞE GÜLSÜN GÜLDOĞAN
CEMİLE AKYOL Payları
ayrılmamış
ŞEHVAN AKYOL
1
2.000
-
YAKUP AKMEŞE
25
-
9/96
1
1
230
3.093
0
3.062
0
4.000
0
3.500
0
230
510
510
510
230
612
230
4.000
3.500

36
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
29
SADULLAH ÇAKICI
18
606
11.200
30
ESAT CANGUL
18
607
6.687
1
1
31
RAMAZAN ANAR
18
608
4.700
1
4.700
32
FETHİYE URAL Payları
ayrılmamış
TALAT HATAY
18
609
5.375
1
5.375
33
6.687
-
HÜSAMETTİN HATAY
-
EMİNE AKGÜL
18
610
7.468
1
7.468
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HATRETTİN HASAR
-
İSMAİL ANAR
18
611
9.375
1
9.375
35
KANI GULDAŞ
18
612
10.343
1
10.343
36
MÜLAYİM AKYOL
18
613
8.562
1
8.562
37
HAYRİYE HASKAYNAR
18
614
17.906
140/1120
2.238
MELAHAT ÖNDEŞ
224/1120
3.581
FATMA KARAN
189/1120
3.022
YILDIRIM KARAN Payları
ayrılmamış
AYSE FIRAT
567/1120
9.065
-
MERYEM KARAN
-
ADİL HAKKI KARAN
-
SUHAT KARAN
-
SUNAY KARAN
-
38
FATMA KARAN
18
616
4.531
1
4.531
39
İSMET HASAR Payları ayrılmamış
18
617
4.700
1
4.700
FETHİYE URAL
-
HÜSEYİN HÜSNÜ HASAR
-
NEŞAT HASAR
-
SEYİDE AKYOL
18
618
3.400
-
SADETTİN HASAR
-
HATRETTİN HASAR
1/2
1.700
3.260
13/100
673
ZİHNİ ERCAN
3/100
155
ARZIYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
ASİYE KANAYMAN
13/100
647
5.175
GÜLER BİTİK Payları ayrılmamış
0
5.375
0
7.468
0
9.375
0
10.343
0
8.562
0
17.906
0
4.531
0
4.700
0
3.400
0
4.761
414
-
ZİHNİ ERCAN
18
650
SEZAİ BİTİK
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

1.700
63/100
18
ASİYE KANAYMAN
42
1/2
MAMURE BAYAR
ARZIYE KARABULUT
4.700
-
RAMAZAN ANAR
41
0
-
HALİL KARAN
NECATİ HASAR Payları
ayrılmamış
BAYRAMŞAH GÜLSER
0
6.687
-
34
40
11.200
-
ENVER HATAY
NECATİ HASAR Payları
ayrılmamış
BAYRAMŞAH GÜLSER
11.200
6.531
-
673
1
6.531
-

37
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
UĞUR BİTİK
-
OĞUZ BİTİK
-
YAVUZ BİTİK
43
44
SEYFİTTİN SEZEN
250/7000
250
FATIMA DOVALIOĞLU
324/7000
324
İSMET GÖRAL
254/7000
254
NURETTİN MİNEZ
363/7000
363
KADİR TORUN
295/7000
295
OSMAN DEMIRCAN
250/7000
250
ERDİNÇ EZERSÖZ
250/7000
250
OSMAN DOVALİOĞLU
259/7000
259
ALİ TAMER ÖZYENGİNER
523/7000
523
TEKİN DALGIÇ
360/7000
360
ZEKİ SERTAIL
125/7000
125
ALİ SERTATIL
125/7000
125
MEHMET İDGÜ
250/7000
250
İRFAN ÖZALPUK
250/7000
250
MUHSİN GÜZEL
256/7000
256
YUSUF KOÇYİĞİT
250/7000
250
HURŞIT DALGIÇ
286/7000
286
HALİT EDER
272/7000
272
ALİ KUNDAKÇIOĞLU
250/7000
250
RECEP TABAKOĞLU
262/7000
262
ALİYE UÇAR
125/7000
125
ALİYE YAZGAÇ
125/7000
125
AKIN DİLERKİR
266/7000
266
319/4312
319
151/4312
151
176/4312
176
İSMAİL ÖZDEMİR
177/4312
177
MÜZEYYEN ÖZEN
172/4312
172
SEVGİ ÖZÜMLÜ ( DİZREN )
158/4312
158
HÜSEYİN HEPÇİMEN
80/4312
80
HAYRİ ÖZTUNA
80/4312
80
İLHAMİ AKÇA
146/4312
146
NEBİLE SEZEN
122/4312
122
İLYAS NİŞLİ
174/4312
174
NADIM KAYA
140/4312
140
RAMAZAN FIÇICI
148/4312
148
NİMET GÜNEŞ
160/4312
160
ADNAN TUNCEL
148/4312
148
RİFAT ERGÜN
150/4312
150
AYTEKİN ŞENOL
186/4312
186
HÜSNÜ YAMAN
154/4312
154
MUSTAFA ENET
155/4312
155
FEVZİ GÜNEY
170/4312
170
ALİ OCAK
84/4312
84
CEVAT AYDIN
18
18
651
652
NECATİ BAYKAL
MUSTAFA OZDEMİR
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

7.000
4.312
6.531
0
5.970
1.030

38
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİROL ÜZÜN
84/4312
84
AYHAN DİNDAR
170/4312
170
FADİLE TAŞDÜZEN
190/4312
190
45
ORHAN YILDIZBAŞ
14
653
5.550
1
5.550
46
ŞÜKRÜ ÜK
14
654
4.200
1
4.200
MEHMET KURTULUŞ
14
655
15.156
282000/14939000
47
SEVİM ÇETİNER
240000/14939000
CELAL TUNCEL
178333/14939000
ŞAHİN TUNCEL
276000/14939000
MEHMET FETTAH YEMİŞCİ
578000/14939000
MELİHA YEMİŞCİ
360000/14939000
MUSTAFA İPEK
701000/14939000
MEHMET ÖNER
174000/14939000
NEDRET KÖKSAL
266000/14939000
HÜSEYİN GÖLBAŞI
987000/14939000
ERTAN TAŞCILAR
142000/14939000
BEHİYE SERAP ELMACI
142000/14939000
MEHMET ÖZLÜK
263000/14939000
SABRİYE ÖNDER
143000/14939000
RAHMİYE TUNALI
143000/14939000
RUKİYE DÜLGENŞEN
143000/14939000
ALİ HAKİ HEYBELİ
286000/14939000
ORHAN DOLU
356667/14939000
SELAHATTİN ATMACA
120000/14939000
HALİL SAKARYA
253000/14939000
AHMET DOĞANELİ
240000/14939000
NECAT TOKMAK
120000/14939000
ŞERİF AKALIN
135000/14939000
ŞÜKRÜ ÇILTIK
146000/14939000
SEMİHA ANGİ
120000/14939000
MELAHAT YAZGAN
120000/14939000
NİYMET UZUNKAYA
120000/14939000
MEHMET SUCU
229000/14939000
EMİN YEŞİLKAYA
113000/14939000
RAMAZAN VAREL
120000/14939000
BAHRİ TUNCER
360000/14939000
SEVİM SÖYLEMEZ
120000/14939000
MUHİTTİN RECEP DAĞAŞAN
120000/14939000
FATMA UYBADIN
240000/14939000
REFİK DEMİR
184667/14939000
KAZIM ÖZTÜRK
174000/14939000
SÜLEYMAN AKTUĞ
194000/14939000
NAZİRE AKTUĞ
194000/14939000
NECMİYE
411000/14939000
MEHMET FETTAH YEMİŞCİ
216750/14939000
İYTE
7842916/14939000
8.837
3.694
618
5.550
0
4.200
0
8.837
6.319
Mahkeme devam ediyor
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


39
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
48
NEBAHAT BİLGİN
14
657
1.350
1
49
FETHİYE URAL
18
685
6.550
288/3456
546
EMİNE AKGÜL
1584/3456
3.002
ENVER HATAY
528/3456
1.001
HÜSAMETTİN HATAY
528/3456
1.001
TALAT HATAY
1.350
528/3456
1.001
50
VAHİT EREN
18
688
5.135
1
5.135
51
ATİLLA EREN
18
691
6.875
1
6.875
52
HÜSEYİN ÜLKÜ HASAR
18
692
1.350
1
1.350
53
İSMET HASAR Payları ayrılmamış
18
695
3.450
1
3.450
FETHİYE URAL
-
HÜSEYİN ÜLKÜ HASAR
-
NEŞET HASAR
-
SEYİDE AKYOL
54
NECATİ HASAR Payları
ayrılmamış
BAYRAMŞAH GÜLSER
18
696
4.250
1
4.250
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HAYRETTİN HASAR
-
SACİDE SEZGİN
14
699
2.350
1
2.350
56
RECEP ÇAGLARIRMAK
22
745
2.765
1
2.765
57
RECEP ÇAGLARİRMAK
22
746
5.980
1
5.980
58
RECEP ÇAGLARIRMAK
22
747
1.850
1
1.850
59
HAYRETTİN HASAR
20
751
7.900
1/4
1.975
1/4
1.975
2/4
3.950
8/32
1.454
SADETTİN HASAR
NECATİ HASAR
NECATİ HASAR
20
755
5.815
BAYRAMŞAH GULSER
-
MAMURE BAYAR
-
SADETTİN HASAR
-
HAYRETTİN HASAR
-
NECATİ HASAR
6/32
1.090
BAYRAMŞAH GÜLSER
6/32
1.090
SADETTİN HASAR
3/32
545
HAYRETTİN HASAR
3/32
545
MAMURE BAYAR
6/32
1.090
1.515
61
FETHİ ÇATAR
20
757
1.515
1
62
MÜRÜVVET KANDEMİR
20
758
6.000
23/240
575
12/240
300
AYŞE PARLAK
SUTÜYE CANBAY
12/240
300
KADRİYE ARSLAN Payları
yazılmamış
AYŞE PARLAK
100/240
2.500
6.550
0
5.135
0
6.875
0
1.350
0
3.450
0
4.250
0
2.350
0
2.765
0
5.980
0
1.850
0
7.900
0
5.815
0
1.515
0
-
SUTÜYE CANBAY
-
ASLI ÇEKİN
-
İLYAS ÇEKİN
-
KADRİYE ARLAN
12/240
300
HAKKI KANDEMİR
12/240
300
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

0
-
55
60
1.350

40
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
CELİL ÇEKİN Payları yazılmamış
69/240
ASLI ÇEKİN
-
İLYAS ÇEKİN
63
1.725
20
760
8.080
1
8.080
20
761
7.350
1
7.350
65
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
İSMET KOÇER
20
763
3.300
1
3.300
66
İSMET KOÇER
20
764
2.330
1
2.330
67
RAMAZAN ULUS
20
765
26.937
20/100
5.387
64
BEDRİYE KARTAL
-
RUBİYE ÇOKYAVAŞ
-
BEHİYE BÜLBÜLOĞLU
-
HÜSAMEDDİN ULUS
-
KERİMAN BAYAR
-
ERDEM ULUS
-
FADİME EFE
6/960
168
NEZAAT ATACAN
3/960
84
MELAHAT KÖFTER
3/960
84
FETHİYE EFE
3/960
84
ERNİÇ EFE
3/960
84
SEVİNÇ EFE
3/960
84
ASLI EFE
3/960
84
FETHİYE EFE
48/960
1.347
ERİŞ ÜSTÜN
24/960
673
HAYRİYE BURSALI
24/960
673
HAYRİYE IŞIK
24/960
673
RABİA BULUT
24/960
673
BÜLENT EFE
12/960
337
LEVENT EFE
12/960
337
ZÜMRÜ EFE Payları yazılmamış
20/100
5.387
SAMİT EFE
-
SAFFET EFE
-
RECEP EFE
-
MÜNİRE SEVER
-
NEVZAT EFE
-
MÜFİDE KILIÇ
-
SAİDE EFE
-
SABİRE EROL
20/100
5.387
ŞERİFE GÜLDAŞ
3/100
808
İBRAHİM EFE
3/100
808
MUZAFFER EFE
3/100
808
EMİNE KARABULUT
3/100
808
FEVZİYE ÇAKI
3/100
808
68
SALİH KOÇER
20
766
219
1
219
69
MUVAFFAK DOĞAN
20
767
1.265
1
1.265
70
AHMET ŞAHİN
20
768
3.100
1
3.100
71
VAHİDE VAROL
20
769
3.880
280/3880
280
280/3880
280
OĞUZ TEZCAN
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

6.000
0
8.080
0
7.350
0
3.300
0
2.330
0
25.590
1.347
219
0
1.265
0
3.100
0

41
İYTE
72
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ASUMAN BUDUR
280/3880
280
NURİ TOMRUK
280/3880
280
GÜRCAN BAŞER
1920/3880
1.920
MEHMET ÇAVDAR Dava sonucu
alındı
Mahkeme devam ediyor
560/3880
560
MÜMİN BAYAR
20
770
8.930
EŞREF BAYAR
73
74
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
SEBİYE KARTAL
1/2
4.465
1/2
4.465
20
771
1.700
1
1.700
20
772
8.850
10/18
4.917
LÜTFİYE KOÇ
3/18
1.475
FAHRİ GÜLBAHAR
1/18
492
FERİT GÜLBAHAR
1/18
492
İSMET KAM
1/18
492
Mahkeme devam ediyor
75
76
KADRİ BAYAR
1/3
3.700
RİFAT BAYAR
1/3
3.700
FAHRETTİN BAYAR
1/3
3.700
1/2
5.225
1/2
5.225
1
17.650
MÜMİN BAYAR
20
20
773
775
11.100
10.450
EŞREF BAYAR
77
KADRİ BAYAR Payları
yazılmamış
CEMİLE ÇAKICI
20
777
17.650
3.600
280
8.930
0
1.700
0
7.868
982
11.100
0
10.450
0
17.650
0
3.480
0
4.000
0
4.500
0
-
FEVZİYE BAYAR
NAZLI AKÇALI
78
FATMA İBİL
-
AYNUR ÜNLÜBAŞ
-
RIFAT BAYAR
-
FAHRETTİN BAYAR
-
VAHİT EREN
20
778
3.480
SADETTİN EREN Payları
yazılmamış
MÜTESİR EREN
79
1/5
696
4/5
2.784
-
MUZAFFER EREN
-
VAHİT EREN
-
ENVER EREN
-
ÖMÜR DAĞLI
-
NECMETTİN EREN
-
MÜBECCEL EREN
-
EKREM KAN
20
779
4.000
36/96
1.500
İSMET AYGÖR
36/96
1.500
ARİF AYBAR
12/96
500
FATMA ANDAÇ
12/96
500
80
HACI KARABULUT
20
780
4.500
1
4.500
81
NİYAZİ OKUŞ Payları yazılmamış
20
782
13.865
1/2
6.933
RASİM OKUŞ
-
HÜSNÜYE BAYER
-
MUSA OKUŞ
-
MÜBERRA BAYSAL
-
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


42
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRSEN NARİN
-
NAFİS OKUŞ
-
HİDAYET YILDA
-
HİDAYET YILDA
1/2
6.933
82
NİHAT KOÇER
20
783
2.950
1
2.950
83
ZEKAVET OKUŞ Payları
ayrılmamış
FİKRET DİZDAR
20
784
8.580
1
8.580
FERİDUN DİZDAR
-
ÖMER DİZDAR
-
CENGİZ DİZDAR
-
İSMET KOÇER
20
785
4.800
1
4.800
85
MEHDİ YAMAN
20
786
14.600
1
14.600
86
SAİDE GÜNAY
20
788
3.550
4/16
888
HEDİYE AYDOĞDU
3/16
666
ZARİFE GÜNAY ( AKIŞ )
3/16
666
MEHMET ALİ GÜNAY
3/16
666
3/16
666
4/16
538
3/16
403
MEHMET ALİ GÜNAY
3/16
403
HEDİYE AYDOĞDU
3/16
403
ZARİF AKIŞ
3/16
403
SEMİHA GÜNAY
88
SAİDE GÜNAY Payları
yazılmamış
SENİHA CANGÜL
HÜSNİYE GÜNAY Payları
yazılmamış
FATMA ANAR
20
20
789
790
2.150
2.750
0
8.580
0
4.800
0
14.600
0
3.550
0
1
2.750
2.150
0
2.750
0
1.900
0
3.500
0
5.480
0
-
HATİCE AYAN
-
DURMUŞ GÜNAY
-
89
SAMİ GÜNAY
20
791
1.900
1
1.900
90
SAMİ GÜNAY
20
792
3.500
1
3.500
91
NİHAT KARABULUT
20
793
5.480
1
5.480
92
MEHMET ÖZTOSUN Payları
ayrılmamış
FATMA DÜLGER
20
794
16.600
168/504
5.533
-
ZEKİYE KARAKUYU
-
SIDDIKA ETİLİ
-
ALİ ÖZTOSUN
-
HÜSEYİN ÖZTOSUN
-
SAVAŞ ÖZTOSUN
-
MEHMET BULUT
124/504
4.084
MUSTAFA BULUT
124/504
4.084
ALİ BULUT
12/504
395
FATMA KARAN
12/504
395
ZEYNEP ÇİFTÇİ
12/504
395
ZEYNEP ÇİFTÇİ Payları
ayrılmamış
NİMET ULUS
28/504
922
-
FATMA KARAN
-
NEBAHAT ARSLAN
-
ALİ BULUT
-
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

0
2.950
-
84
87
13.865

43
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MUSTAFA BULUT
-
MEHMET BULUT
-
NEBAHAT ASLAN
12/504
395
NİMET ULUS
12/504
395
93
SADULLAH ÇAKICI
20
795
9.050
1
9.050
94
SEVDİYE EREN Payları
ayrılmamış
BEKİR ÇAKICI
20
797
2.780
112/224
1.390
TURAN ÇAKICI
-
ERDOĞAN ÇAKICI
-
BURHAN ÇAKICI
-
ŞENĞÜL YILDA
-
CAVIDE ÇAKICI
70/224
869
EMRULLAH ÇAKICI
6/224
74
SADULLAH ÇAKICI
6/224
74
FİKRİYE ÖNGÜL
6/224
74
GÜLİŞ GÜNAY
6/224
74
96
ZEKAVET OKUŞ Payları
ayrılmamış
FİKRET DİZDAR
6/224
20
799
2.500
1
-
ÖMER DİZDAR
-
CENGİZ DİZDAR
20
800
3.125
1
SAİT ALİ ŞENER
-
SITKI ŞENER
-
74
2.500
İSMET GÜLEÇ
3.125
-
97
ALİ ŞENER
20
801
3.125
1
98
ASİYE KANAYMAN
20
802
6.850
3/100
206
3/100
206
ARZİYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
ASİYE KANAYMAN
2.631
149
2.500
0
3.125
3.125
0
3.125
0
6.508
343
2.350
0
3.880
0
-
ZİNNİ ERCAN
-
MEVRUKE KARABULUT
Ayşe yıldız 5/100 payı342,50 m2
0
-
FERİDUN DİZDAR
NECİYE ÖZMEN
0
9.050
-
SALİHA ÇATAR
95
16.600
alınma
89/100
6.097
5/8
1.469
3/8
881
mış
Mahkeme devam ediyor
99
NADİRE NAYİR
20
804
2.350
CEYLAN NAYİR
100
101
EKREM KAN
36/96
1.455
İSMET AYGÖR
36/96
1.455
ARİF AYBAR
12/96
485
FATMA ANDAÇ
12/96
485
HASİME KARAMAN Payları
ayrılmamış
NADİRE NAYİR
20
20
805
808
7.465
2/9
1.659
-
CEVDET ESEN
-
NURAN ALPTEKİN
-
MUAMMER CANER
-
MELEK MELİH BAYRI
-
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

3.880

44
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HÜLYA TÜMER
-
MUSTAFA DURAN
-
NADİRE NAYİR
1/9
829
HASİME KARAMAN
1/9
829
MUSTAFA DURAN
1/9
829
CEVDET ESEN
8/72
829
MUAMMER CANER
10/72
1.037
NURAN ALPTEKİN
8/72
829
MELEK MELİH BAYRI
6/72
622
102
HÜSAMEDDİN ULUS
20
809
1.415
1
1.415
103
MUSTAFA KOLBAY Payları
ayrılmamış
SAİME ERKEK
20
810
18.530
1
18.530
-
MEVLUDE ÇATAR
-
MEVRUKE KARABULUT
-
MESUDE CENGİZ
-
SABİRE CABA
-
CEMİLE HEPGÜRSES
-
MUSA ÇATAR
20
814
4.530
1
4.530
105
TEKİN AYGÖR Payları
ayrılmamış
HADİYE AYGÖR ( EFE )
20
819
3.750
1
3.750
-
RECEP AYGÖR
-
FETHİ AYGÖR
-
ŞENNUR AYGÖR
-
ZEKİ AYGÖR
-
HALİT AYGÖR
-
İSMET AYGÖR
-
SEVİLAY AKGÜL
107
20
823
18.530
0
4.530
0
1
3.430
3.750
0
3.430
0
-
GÖKSEL KARABULUT
-
SEYDİ KARABULUT
-
HACI KARABULUT
-
MEHMET KARABULUT
20
824
30/1080
209
ERDOĞAN ALDEMİR
6/1080
42
ERCAN ALDEMİR
6/1080
42
DEMİRALİ ALDEMİR
6/1080
42
NURCAN ARSLAN
6/1080
42
SEVCAN ALDEMİR
6/1080
42
GÜL AKGÜL
6/108
418
FAHRETTİN AKGÜL
18/108
1.255
NAZMİYE AKGÜL
72/108
5.020
SAADET BAYRAM
3/108
209
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

3.430
NİHAT KARABULUT
SAİDE GÜNAY
0
-
FİRDEVS AYGÖR
ARZİYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
MEMİŞ KIRBAŞ
0
1.415
-
CEMAL KOLBAY
104
106
7.465
7.530

45
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
VASFİYE CANDAR Payları
ayrılmamış
KEMALETTİN ALTAN
108
3/108
-
KENAN ALTAN
-
NİHAT ALTAN
-
NEHAL ALTAN
-
TEKİN AYGÖR Payları
ayrılmamış
HADİYE AYGÖR ( EFE )
209
20
826
1.230
1
1.230
7.530
0
1.230
0
3.085
0
4.180
0
500
0
12.210
0
11.665
0
-
FİRDEVS AYGÖR
-
RECEP AYGÖR
-
FETHİ AYGÖR
-
ŞENNUR AYGÖR
-
ZEKİ AYGÖR
-
HALİT AYGÖR
-
İSMET AYGÖR
-
SEVİLAY AKGÜL
-
109
NİYAZİ AKTAŞ
20
837
3.085
1
3.085
110
NİYAZİ AYAN
20
838
4.180
1
4.180
111
NUMAN BUDAK
20
881
500
1
500
24
1104
12.210
29/144
2.459
REFİKA KARABULUT
29/144
2.459
CELALETTİN BAL Payları
ayrılmamış
HÜSEYİN BAL
29/144
2.459
Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli
112
RIFKI BAL
-
BESİM BAL
-
ÜLYA BAL
-
MERYEM ZORBAZ
-
FERİDE ÖRÜN
113
114
57/144
4.833
80/800
1.167
SAADET HATAY
70/800
1.021
PERİHAN CUGUŞ
21/800
306
VİLDAN HATAY
21/800
306
ALİ HATAY
21/800
306
NURDAN DİZDAR
21/800
306
NURAY OĞUL
21/800
306
REFİK HATAY
21/800
306
NERİMAN HATAY
21/800
306
BESİME ŞEN
80/800
1.167
NAZİKE NAZİFE İLGEN
280/800
4.083
SEVDİYE KAYTAN
80/800
1.167
HÜSAMETTİN HATAY
21/800
306
TALAT HATAY
21/800
306
ENVER HATAY
21/800
306
70/800
1.101
MUSTAFA HATAY
80/800
1.258
ALİ HATAY
21/800
330
NERİMAN HATAY
21/800
330
MUSTAFA HATAY
SAADET HATAY
24
20
1105
1244
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

11.665
12.580

46
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
VİLDAN HATAY
21/800
330
NURAY OĞUL
21/800
330
REFİK HATAY
21/800
330
NURAN DİZDAR
21/800
330
PERİHAN CUGUŞ
21/800
330
NAZİKE NAZİFE İLGEN
280/800
4.403
BESİME ŞEN
80/800
1.258
SEVDİYE KAYTAN
80/800
1.258
ENVER HATAY
21/800
330
HÜSAMETTİN HATAY
21/800
330
TALAT HATAY
115
KADRİYE BEKTAŞ Payları
ayrılmamış
FETHİYE BEKTAŞ
21/800
20
1245
2.850
AYDAN TEKİN
-
NECİP BEKTAŞ
-
SEMA BEKTAŞ
-
ZÜMRÜ EFE Paylari ayrılmamış
330
2.850
-
EBRU BEKTAŞ
116
1
0
2.850
0
600
600
10.250
0
1.665
185
3.550
0
3.165
0
9.665
0
8.865
0
4.898
1.633
20
1246
1.200
1/2
SAMİT EFE
-
SAFFET EFE
-
RECEP EFE
-
MÜNİRE SEVER
-
NEVZAT EFE
-
MÜFİDE KILIÇ
-
SAİDE EFE
-
600
117
CAVİT AKTULUN
20
1247
10.250
1
118
HATİCE ANDAÇ
20
1248
1.850
3/10
555
3/10
555
İSMAİL ANAR Payları ayrılmamış
RAMAZAN ANAR
-
ZİLKADE DÜZAKAR
-
ZEYNEL ANAR
-
RAMAZAN ARSLAN
3/10
10.250
555
119
SELAHATTIN GÜRBÜZ
20
1249
3.550
1
3.550
120
SELAHATTİN GÜRBÜZ
20
1250
3.165
1
3.165
121
MEHMET EMİN ÇELEBİ
20
1251
9.665
1
9.665
122
SAİDE GÜNAY
20
1252
8.865
5/9
4.925
4/9
3.940
123
SAİDE GÜNAY VE
MÜŞTEREKLERİ
BEYTULLAH ERKEK
3/28
700
SADETTİN ERKEK
3/28
700
FAHRETTİN ERKEK
3/28
700
MUZAFFER ERKEK
3/28
700
NACMİYE HERGÜNGÜLER
3/28
700
HATÇA ERKEK Payları
ayrılmamış
METİN ERKEK
3/28
700
20
1253
6.530
ÇETİN ERKEK
-
PEMBE ACAR
3/28
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

12.580
700

47
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
124
İSMAİL ANAR
20
1254
4.650
1
4.650
125
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
MUVAFFAK DOĞAN ARİKAN
20
1255
2.750
1
2.750
20
2378
4.500
1
4.500
20
2380
780
1
780
20
2381
700
1
700
129
HİKMET ARDA VE
MÜŞTEREKLERİ
NURİ KOÇER
20
2382
7.200
1
7.200
130
MUVAFFAK DOĞAN ARİKAN
20
2383
5.430
1
5.430
131
ZEKAVET OKUŞ Payları
ayrılmamış
FİKRET DİZDAR
20
2388
13.200
1
13.200
126
127
128
-
ÖMER DİZDAR
-
CENGİZ DİZDAR
-
MESUT BULUT ve diğer vrs
20
2390
9.750
1
133
SEVDİYE EREN Paylari
ayrılmamış
BEKİR ÇAKICI
20
2391
1.010
112/224
9.750
-
ERDOĞAN ÇAKICI
-
BUHRAN ÇAKICI
-
ŞENĞÜL YILDA
-
CAVİDE ÇAKICI
70/224
316
EMRULLAH ÇAKICİ
6/224
27
SADULLAH ÇAKICI
6/224
27
FİKRİYE ÖNGÜL
6/224
27
GÜLİŞ GÜNAY
6/224
27
SALİHA ÇATAR
6/224
27
ARZİYE KARABULUT Payları
ayrılmamış
MERİŞ KIRBAŞ
20
2398
4.215
1
4.215
20
2401
8.820
1
8.820
4.500
0
780
0
700
0
7.200
0
5.430
0
13.200
9.750
0
0
956
54
4.215
0
8.820
0
8.296
0
2.615
0
21.506
0
875
0
5.025
0
5.025
0
-
NİHAT KARABULUT
-
GÖKSEL KARABULUT
-
SEYDİ KARABULUT
-
HACI KARABULUT
-
MEHMET KARABULUT
-
136
NİYAZİ AKTAŞ
20
2407
8.296
1
137
KADRİYE BEKTAŞ
20
2504
2.615
5/20
654
AYDAN BEKTAŞ
3/20
392
FETİYE BEKTAŞ
3/20
392
NECİP BEKTAŞ
3/20
392
SEMA BEKTAŞ
3/20
392
EBRU BEKTAŞ
3/20
8.296
392
138
CAVİT AKTULUN
20
2506
21.506
1
21.506
139
SALİH KOÇER
20
2613
875
1
875
140
REKART TURİZM YATIRIM. A. Ş.
18
3232
5.025
1
5.025
141
REKART TURİZM YATIRIM. A. Ş.
18
3233
5.025
1
5.025
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

0
-
Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli
135
2.750
505
TURAN ÇAKICI
MUSA ÇATAR
0
-
FERİDUN DİZDAR
132
134
4.650

48
İYTE
142
Hasan Gülser, Ulviye Gulser,
Ayfer Mettoğlu
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
20
3497
4.272
3/84
153
75/84
3.814
Kamulaştırma ile tamamı alınmış
305
143
ADNAN OĞUZ
8
1215
15.687
1
15.687
144
İBRAHİM PEHLİVAN
8
1216
4.187
1/3
1.396
ALİ PEHLİVAN
1/3
1.396
NABİ PEHLİVAN
1/3
1.396
145
UYSAL ÇAPUR
8
1219
17.750
1
17.750
146
UYSAL ÇAPAR
8
1220
22.437
1
22.437
147
ALİ ANIL
8
1221
12.250
1
12.250
148
İSMAİL TUTAR
8
1223
969
1
969
149
ADNAN MENDİRES
8-9
1224
7.813
1
7.813
150
UYSAL ÇAPUR
8
1229
4.028
1
4.028
151
FATMA ANIL
9
1230
4.550
1/4
1.138
ŞAKİRE OLGUN
1/4
1.138
MEHMET ANIL
1/4
1.138
1/4
1.138
152
SEVAL TÜRKÖZ
İLKER TOPANCA
9
1236
21.531
1
21.531
153
İSMAİL TOKAT
8
1239
5.469
1
5.469
154
RECEP ÇAĞLARIRMAK
6
650
4.467
1
4.467
155
ALİ CERA
652
3.534
16379/53760
1.077
SABRİ CERA
16379/53760
1.077
VASFİYE AKEREN
16379/53760
1.077
İSMAİL HAKKI AYHAN Payları
ayrılmamış
SEBAHAT ŞANLI
2208/53760
145
SEMRA SABANCI
-
ESMA ŞENGÜL
-
ZEKİ AYHAN
2415/53760
24/192
753
ALİ MURTAZA KANIK
36/192
1.130
AHMET VEHBİ KANIK
36/192
1.130
ÜMRAN TEKÇAM
16/192
502
HÜSEYİN HÜSNÜ
OSMANAĞAOĞLU P.A.
ŞEHNAZ OSMANAĞAOĞLU
16/192
502
6
653
6.024
0
0
22.437
0
12.250
0
969
0
7.813
0
4.028
0
4.550
0
21.531
0
5.469
0
4.467
0
3.534
0
5.020
1.004
16/192
502
MÜBECCEL GÖRLÜĞÜR
3/192
94
BETÜL SIĞINMIŞ
13/192
6
654
8.560
1
NEZAAT ATACAN
-
MELAHAT KÖFTER
-
ERDİNÇ EFE
-
FETHİYE EFE
-
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

4.187
17.750
-
YİLMAZ AKMAN
FADİME EFE Payları ayrılmamış
0
159
-
YUNUS OSMANAĞAOĞLU
157
15.687
-
FEHMİYE YAZDIRAN
İLKNUR ÖZDEKER
0
-
HALİL KAVAKLI Payları
ayrılmamış
RECEP KAVAKLI
156
4.272
408
8.560

49
İYTE
158
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
SEVİNÇ EFE
-
ASLI EFE
-
HATİCE AYDINER Payları
ayrılmamış
FATMA HEPSARILAR
6
655
13.958
İSMAİL AYDINER
-
ALİ AYDINER
-
TURAN AYDINER
-
ZELİHA AYDINER
-
SEVİM KOÇ
-
KAZIM AYDINER
-
SEVGİ KOYUN
-
NAZMİYE TOPAN
6
656
37.280
1/4
9.320
FEVZİYE UZMAN
1/4
9.320
SEZAİ ÇETİNKAYA Payları
ayrılmamış
HİLMİ ÇETİNKAYA
1/4
9.320
1/4
HALİT CUGUŞ
-
MÜNÜFE ASLAN
-
SIDIKA YÜCEL
6
12.020
ALİ MURTAZA KANIK
36/192
18.030
AHMET VEHBİ KANIK
36/192
18.030
ERTAN SİRAL
16/192
8.013
S.S.GÖKKUŞAĞI KOOPERATİFİ
80/192
40.067
16379/53760
2.953
SABRİ CERA
16379/53760
2.953
VASFİYE AKEREN
16379/53760
2.953
İSMAİL HAKKI AYHAN Payları
ayrılmamış
SEBAHAT ŞANLI
2208/53760
398
ALİ CERA
657
658
96.160
9.691
0
96.160
0
9.691
0
-
SEMRA SABANCI
-
ESMA ŞENGÜL
-
ZEKİ AYHAN
2415/53760
435
-
FETMİYE YAZDIRAN
6
659
24/192
701
ALİ MURTAZA KANIK
36/192
1.051
AHMET VEHBİ KANIK
36/192
1.051
ÜMRAN TEKÇAM
16/192
467
HÜSEYİN HÜSNÜ
OSMANAĞAOĞLU P.A.
ŞEHNAZ OSMANAĞAOĞLU
16/192
467
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

37.280
9.320
24/192
İLKNUR ÖZDEKER
0
-
HALİL KAVAKLI Payları
ayrılmamış
RECEP KAVAKLI
162
13.958
-
LATİFE CUGUŞ Payları
ayrılmamış
MÜZEYYEN AĞAÇ
161
0
-
HÜSEYİN DİNLER
İLKNUR ÖZDEKER
8.560
-
HULUSİ ÇETİNKAYA
160
13.958
-
FADIL AYDINER
159
1
5.606
-

50
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YUNUS OSMANAĞAOĞLU
-
YILMAZ AKMAN
163
164
165
166
16/192
MÜBECCEL GÖRLÜĞÜR
3/192
88
BETÜL SIĞIRMIŞ
13/192
380
ŞERİFE GÜLDAŞ Payları
ayrılmamış
BÜLENT GÜLDAŞ
7
662
8.000
-
SANİYE ATA
-
NACİYE YILMAZ
-
KANİ GÜLDAŞ
-
KAMURAN GÜLDAŞ
-
ZARİF AKTAŞ VE
MÜŞTEREKLERİ
SAİT ALİ ŞENER Payları
ayrılmamış
NACİYE ÖZMEN
7
664
5.000
1
5.000
167
8/32
1.085
HAMZA EREN
3/32
407
HATİCE NAS
3/32
407
HALİL EREN
3/32
407
AZİME KUTLUAY
3/32
407
NURAY ERTÜLÜM
3/32
407
İBRAHİM EREN
3/32
407
TURGUT EREN
3/32
407
BENEL KULGEL
3/32
407
167
1
4
4.341
14.736
5.000
0
1
14.736
4.341
0
14.736
0
7.445
0
11.277
0
23.928
0
167
6
7.445
1
7.445
-
ŞENOL ERAYDIN
-
METİN ERAYDIN
-
İNCİSER ERAYDIN
-
NEŞE ŞAHİN
167
7
11.277
ADEM ÇİÇEK
5/20
3/20
SALİM ÇİÇEK
3/20
ALİ ÇİÇEK
3/20
RASİM ÇİÇEK
3/20
ZEYNEP ÇİÇEK
İSMAİL ANAR
0
-
EMİNE ERAYDIN
ZEHRA ÇİÇEK
8.000
-
NEŞE ŞAHİN
FEVZİ ERAYDIN Payları
ayrılmamış
AYŞE YILDIRIM
934
-
İNCİSER ERAYDIN
167
8
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

1.550
İSMET GÜLEÇ
FEVZİ ERAYDIN Payları
ayrılmamış
AYŞE YILDIRIM
4.672
-
METİN ERAYDIN
169
248/1280
SITKI ŞENER
SABRİYE EREN
6.450
-
ŞENOL ERAYDIN
168
1032/1280
CEYHUN GÜLDAŞ
EMİNE ERAYDIN
167
467
23.928
3/20
1
2.819
1.692
1.692
1.692
1.692
1.692
23.928

51
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
170
HÜSEYİN ERDİNÇ
167
9
13.420
171
AHMET GÖKMEN
167
10
26.250
172
AHMET YÜKSEL
167
11
43.460
173
AHMET GÜMÜŞDERE
167
12
11.193
174
İLKNUR ÖZDEKER
167
13
13.017
ALİ MURTAZA KANIK
168
1
20.411
EKREM TUFAN
VAHİDE ERTON
RECEP UÇAR
168
2
12.194
177
ZEHRA ÇİÇEK
168
3
8.069
ADEM ÇİÇEK
178
HÜSEYİN KOŞARER
168
4
15.194
179
AHMET YÖRÜK
168
5
12.853
180
AYSEL ERK Payları ayrılmamış
168
6
6.163
İKBAL ARSLANDAL
1
1
1
26.250
43.460
11.193
1.627
13.420
0
26.250
0
43.460
0
11.193
0
6.509
6.509
20.411
0
12.194
0
2.136
2.136
610
5.103
7.654
7.654
12.194
3.362
3.093
403
403
403
403
15.194
12.853
6.163
8.069
0
15.194
0
12.853
0
6.163
0
17.194
0
28.036
0
-
CENGİZ TURAN
-
RAMİZ ERK
-
CEMALETTİN TURAN
-
SEBAHATTİN TURAN
-
OĞUZ TURAN
-
MÜRÜVVET MERT
-
MÜNİRE DEMİRAL
-
ÜLFET ORAL
168
7
17.194
ALİ MURTAZA KANIK
16/64
21/64
AHMET VEHBİ KANIK
21/64
NİMET İHSAN KANIK
168
8
28.036
RIFET DUMAN
6/64
7/48
7/48
HAKKI DUMAN
7/48
NECAT DUMAN
7/48
ZEKERYA DUMAN
7/48
SÜLEYMAN DUMAN
7/48
MUHARREM ÇAKI
2/48
RAMAZAN ÇAKI
2/48
CEVDET ÇAKI
168
9
EMİNE AKDURAN
TÜLAY KOYUNCUOĞLU
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

3/60
13.420
-
KEMAL ERK
RAMAZAN YILDIZ
1
25/60
3/60
RASİM ÇİÇEK
183
3/8
3/60
ZEYNEP ÖZER
SAFİNAZ YEŞİLDAĞ
2/8
3/60
ALİ ÇİÇEK
182
12/128*1/2
23/60
SALİM ÇİÇEK
İLKNUR ÖZDEKER
1
32/128*1/2
3/8
176
181
1
42/128*1/2
NİMET İHSAN KANIK
EMİNE TUFAN
1
42/128*1/2
AHMET VEHBİ KANIK
175
1
10.458
2/48
16/64
16/64
3/64
4.299
5.642
5.642
1.612
4.089
4.089
4.089
4.089
4.089
4.089
1.168
1.168
1.168
2.615
2.615
490

52
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ZİNET KOÇ
TURGAY YILDIZ
CEVDET ÇAKI
168
10
7.630
168
11
CEVDET ÇAKI
168
12
6.097
1/3
15.900
5.300
1/3
MUHARREM ÇAKI
MEHMET KAMİL ÖZTÜRK
168
13
5.300
1/3
7.445
1.861
1/4
FATMA DALGIÇ
KEMAL ÖZTÜRK
HÜRRİYET ÜNAL
168
14
5.656
189
MÜMİN BAYAR
168
15
6.353
190
NECMİYE HASAR
168
21
13.269
191
CEVDET ÇAKI
168
23
13.353
13.269
1
4.451
1/3
4.451
1/3
1.520.601 m
1.131
6.353
0
13.269
0
4.451
1/3
191
4.525
6.353
1
2
0
4.525
4/5
RAMAZAN ÇAKI
7.445
1.861
1/4
MUHARREM ÇAKI
0
1.861
1/4
188
15.900
1.861
1/4
OSMAN NURİ ÖZTÜRK
0
5.300
1/3
RAMAZAN ÇAKI
18.292
6.097
1/3
RAMAZAN ÇAKI
0
6.097
1/3
MUHARREM ÇAKI
7.630
2.543
1/3
18.292
2.615
2.543
1/3
CEVDET ÇAKI
7.844
2.543
1/3
RAMAZAN ÇAKI
187
654
4/64
MUHARREM ÇAKI
186
490
3/64
NİGAR YILDIZ
185
490
3/64
OKTAY YILDIZ
184
490
3/64
1.492.115
13.353
0
1.492.117
28.484
* sadece bu kişilerin payları alınmamıştır.
2.2. ŞAHISLARDAN ALINAMAMIŞ PAYLARIN BULUNDUĞU PARSELLER
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ada
20
Parsel
765
Toplam m2
26.937
20
769
3.880
20
772
8.850
20
797
2.780
20
1246
1.200
20
1248
1.850
20
1253
6.530
20
2391
1.010
20
3497
4.272
6
653
6.024
6
659
5.606
167
13
13.017
168
9
10.458
168
14
5.656
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

Kalan m2
1.347
280
983
149
600
185
1.633
54
458
1.004
934
6.509
2.615
1.131

53
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
18
647
5.175
18
651
7.000
18
652
4.312
18
14
655
15.156
7.199
19
20
802
6.850
343
15
16
17
19
adet
Kalan toplam
414
1.296
1.811
136.563
28.945
2.3. ŞAHISLARA AİT HİÇ İŞLEM YAPILMAMIŞ(KAMULAŞTIRMAYA
BAŞLANMAMIŞ) PARSELLER
Sıra no Kime ait
1
Parsel
m2
Pay
Kime ait
Pafta
587
1.857
1
1.857
Şahıs
Gülbahçe
759
2.115
1
2.115
Şahıs
Gülbahçe
3
4
899
2.330
1
2.330
Şahıs
Gülbahçe
938
1.130
1
1.130
Şahıs
Gülbahçe
5
1237
14.594
1
14.594
Şahıs
Barbaros
6
167 / 2
3.844
8/48 pay harici yol
641
Şahıs
Zeytinler
2
6
adet
Toplam
Toplam
22.667
m2
2.4. MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE TAHSİSİ YAPILAN PARSELLER
Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Tahsisi Yapılan Parseller
S.No
Pafta
Parsel
Alanı m2
16.437
8.906
23 11 2012
Tarih
Sayı
Cinsi
04.02.1993
5305
Tarla
1
14
524
2
14
532
12.05.1995
22301
1
"
3
14
534
13.562
12.05.1995
22301
1
"
4
14
535
4.000
12.05.1995
22301
1
"
5
14
539
26.625
04.02.1993
5305
"
6
14
540
70.250
04.02.1993
5305
"
7
14
541
49.812
04.02.1993
5305
Kumluk kayalık
8
14
542
2.531
04.02.1993
5305
Tarla
9
15
544
5.250
04.02.1993
5305
"
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


54
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
10
15
545
4.750
04.02.1993
5305
"
11
15
546
4.687
04.02.1993
5305
"
12
20
547
5.765
17.09.1998
34149
13
18
594
2.625
09.09.1993
38404
Zeytin ağaçlı tarla
14
18
615
2.656
09.09.1993
38404
Tarla
15
18
648
2.535
09.09.1993
38404
"
16
18
649
3.062
09.09.1993
38404
"
17
14
656
2.343
04.02.1993
5305
"
18
14
678
1.225
04.02.1993
5305
19
14
680
17.125
12.05.1994
22301
16-17 681
49.625
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
20
21
1
"
1
Zeytin ağaçlı tarla
16-17 682
4.100
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
22
18
683
6.550
04.02.1993
5305
Tarla
23
18
684
11.000
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
24
18
686
12.754
15.02.1993
7144
" Miktar tahsisi var
25
18
689
2.223
09.09.1993
38404
"Miktar tahsisi var
26
18
690
3.956
09.09.1993
38404
"
27
18
694
2.875
09.09.1993
38404
Tarla
28
18
697
2.675
09.09.1993
38404
"
29
14
698
2.575
09.09.1993
38404
Zeytinli tarla
30
22
748
1.565
04.02.1993
5305
31
20
749
1.900
24.07.1998
26614
1
32
20
750
2.100
17.07.1998
25363
1
33
20
752
3.550
27.07.1995
27632
1
Mandalina bahçesi
34
20
753
4.100
27.07.1995
27632
1
Zeytin ağaçlı tarla
35
20
754
1.500
04.02.1993
5305
"
36
20
756
2.700
04.02.1993
5305
Tarla
37
20
762
17.750
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
38
20
774
4.765
04.02.1993
5305
"
39
20
781
5.350
04.02.1993
5305
Zeytinli tarla
40
20
796
9.350
12.03.1993
11161
41
20
798
4.130
04.02.1993
5305
42
20
803
1.815
25.11.1993
52424
43
20
806
1.550
09.09.1993
38404
44
20
807
4.550
09.09.1993
38404
45
20
813
5.350
09.09.1993
38404
46
20
815
2.580
09.09.1993
38404
Zeytin ağaçlı tarla
Tarla
"
1
Zeytin ağaçlı tarla
"
"
1
Tarla
"
47
20
816
2.000
09.09.1993
38404
1
"
48
20
817
5.700
09.09.1993
38404
1
"
49
20
818
23.550
09.09.1993
38404
1
Ham toprak
50
20
820
5.415
09.09.1993
38404
1
Tarla
51
20
821
4.415
28.07.1995
27532
1
"
52
20
822
7.815
09.09.1993
38404
1
"
53
20
825
3.015
09.09.1993
38404
1
"
54
20
833
908
09.09.1993
38404
1
Ağıl ve avlusu
55
21
898
8.180
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
56
21
905
2.815
28.07.1995
27532
1
Tarla
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART


55
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
57
21
906
2.500
28.07.1995
27532
1
"
58
21
919
3.325
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
59
21
923
2.100
28.07.1995
27532
1
Tarla
60
21
927
1.185
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
61
21
939
800
28.07.1995
27532
1
Tarla
62
21
940
3.930
28.07.1995
27532
1
"
63
21
1000
11.765
28.07.1995
27532
1
"
64
21
1004
678
28.07.1995
27532
1
65
21
1006
8.565
28.07.1995
27532
66
21
1013
5.200
28.07.1995
27532
67
21
1047
2.750
28.07.1995
27532
1
68
21
1061
30.365
28.07.1995
27532
1
69
21
1063
3.430
28.07.1995
27532
70
21
1064
250
28.07.1995
27532
71
21
1065
11.350
28.07.1995
27532
72
21
1066
2.300
28.07.1995
27532
73
23
1068
615
28.06.1996
20121
1
Ağıl
1
74
23
1070
242
28.06.1996
20121
1
75
23
1071
641
28.06.1996
20121
1
76
20
1103
13.700
04.03.1997
8221
1
77
20
1106
09.09.1993
38404
1
78
20
1107
0
14.02.1993
5305
79
20
1180
1.250
12.05.1994
22301
1
Tarla
80
20
1257
13.151
09.09.1993
38404
1
Ham toprak
81
21
1261
2.065
28.07.1995
27532
1
Zeytin ağaçlı tarla
82
21
1262
2.930
28.07.1995
27532
1
Tarla
83
20
2374
2.400
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
84
20
2375
6.165
04.02.1993
5305
"
85
20
2376
5.400
04.02.1993
5305
"
86
20
2377
1.415
04.02.1993
5305
"
87
20
2379
1.365
04.02.1993
5305
"
88
20
2384
12.000
04.02.1993
5305
"
89
20
2385
5.515
04.02.1993
5305
"
90
20
2386
11.400
04.02.1993
5305
"
9.442
Ham toprak
Harap kahvehane
91
20
2387
4.150
04.02.1993
5305
"
92
20
2389
4.600
04.02.1993
5305
"
93
20
2392
3.500
24.07.1998
26609
!
2 yıl tahsisli
94
20
2393
8.900
09.09.1993
38404
"
95
20
2394
3.515
09.09.1993
38404
"
96
20
2396
1.980
09.09.1993
38404
Mandalina bahçesi
97
20
2399
4.800
12.05.1994
22301
98
20
2400
13.093
09.09.1993
38404
99
20
2402
10.750
28.07.1995
27532
100
20
2403
2.750
09.09.1993
38404
Tarla
101
20
2404
6.200
09.09.1993
38404
"
102
20
2410
2.050
09.09.1993
38404
103
21
2422
5.015
28.06.1996
20121
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

1
"
Dava sonucu
1
Zeytin ağaçlı tarla
"
1

56
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
104
21
2428
5.050
28.07.1995
27532
1
"
105
21
2429
4.380
28.07.1995
27532
1
"
106
21
2430
7.965
28.07.1995
27532
1
"
107
21
2431
3.700
28.07.1995
27532
1
"
108
21
2433
1.050
28.07.1995
27532
1
"
109
21
2434
3.865
28.07.1995
27532
1
"
110
21
2435
5.300
28.07.1995
27532
1
"
111
21
2436
5.000
28.07.1995
27532
1
"
112
21
2441
5.150
28.07.1995
27532
1
Tarla
113
21
2443
950
28.07.1995
27532
1
"
114
21
2456
5.100
28.07.1995
27532
1
"
115
20
2470
8.880
09.09.1993
38404
1
Zeytin ağaçlı tarla
116
24
2472
1.500
09.09.1993
38404
1
"
117
24
2483
4.965
23.01.1994
4999
1
-
118
24
2484
5.130
09.09.1993
38404
1
Tarla
119
20
2488
4.500
28.06.1996
20121
1
120
20
2492
750
12.05.1994
22301
1
"
121
20
2505
9.200
15.02.1993
7144
Tarla
122
20
2507
2.165
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
123
20
2508
5.665
04.02.1993
5305
"
124
20
2509
3.650
04.02.1993
5305
"
125
20
2510
9.065
04.02.1993
5305
"
126
20
2511
9.200
24.07.1998
26612
127
20
2512
2.400
24.07.1998
26612
"
128
20
2513
5.600
24.07.1998
26612
"
129
20
2514
5.500
24.07.1998
26612
130
20
2543
6.150
09.09.1993
38404
1
"
131
20
2544
2.175
09.09.1993
38404
1
Zeytin ağaçlı tarla
132
20
2545
4.090
09.09.1993
38404
1
"
133
20
2546
2.365
12.05.1994
22301
1
Derelik ve zeytinlik
134
20
2547
5.937
12.05.1994
22301
1
Tarla
135
16
2653 100.560
04.02.1993
5305
136
20
2664
0
27.05.1993
22976
137
20
3267
520
12.05.1994
22301
138
20
3319
16.352
27.05.1993
22976
139
20
3328
17.082
04.02.1993
5305
Tarla
140
20
3329
7.543
15.02.1993
7144
"
141
20
3330
14.072
04.02.1993
5305
"
142
20
3331
17.492
04.02.1993
5305
"
143
21
3336
6.177
28.07.1995
27532
144
20
3337
4.380
16.07.1998
1123
145
20
3352
180.374
04.02.1993
5305
Hali arazi
14-15 3386
271.940
04.02.1993
5305
Tarla
146
1
Tarla
Hali arazi
Ham toprak
1
Ham toprak
1
147
18
3387
1.460
09.09.1993
38404
1
148
18
3438
17.602.770
15.03.1993
11588
1
149
18
3439
865.951
15.03.1993
11588
1
150
20
3440
293.139
15.03.1993
11588
1
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

Derelik ve zeytinlik
Zeytin ağaçlı tarla
"

57
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
151
8
1212
2.875
04.02.1993
5305
Zeytinlik ve tarla
152
8
1217
23.469
04.02.1993
5305
Delicelik
153
8
1218
9.906
04.02.1993
5305
"
154
8
1222
5.656
04.02.1993
5305
155
8
1231
12.031
12.05.1994
22301
156
8
1238
20.375
04.02.1993
5305
Delicelik ve çalılık
157
8
1240
14.625
04.02.1993
5305
"
158
8
1241
4.437
04.02.1993
5305
"
159
8
1242
14.937
04.02.1993
5305
"
160
8
1243
8.125
04.02.1993
5305
"
161
8
1558
750
04.02.1993
5305
Zeytinlik ve tarla
162
8
1588
46.751
15.03.1993
11588
163
6
651
6.222
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
164
6
660
13.840
04.02.1993
5305
"
165
7
661
14.240
04.02.1993
5305
"
166
6
675
7.440
04.02.1993
5305
167
6
676
17.311
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
Zeytinlik
1
Derelik ve zeytinlik
1
168
6
680
29.632
04.02.1993
5305
"
169
6
681
26.270
04.02.1993
5305
"
170
6
682
1.627
04.02.1993
5305
"
171
6
683
3.695
04.02.1993
5305
"
172
6
684
15.680
04.02.1993
5305
"
173
6
685
61.040
04.02.1993
5305
"
174
6
688
358.320
04.02.1993
5305
175
6
697
490.081
15.03.1993
11588
176
167
3
15.510
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
177
167
5
34.052
04.02.1993
5305
"
178
168
16
14.219
04.02.1993
5305
Zeytin ağaçlı tarla
179
168
17
7.354
04.02.1993
5305
"
180
168
18
14.037
04.02.1993
5305
"
181
168
20
31.874
04.02.1993
5305
Tarla
182
168
22
5.667
04.02.1993
5305
"
183
168
24
1.635
04.02.1993
5305
"
184
168
25
5.215.572
15.03.1993
11588
1
185
168
26
294.752
15.03.1993
11588
1
3.739.256
28.08.1997
4287
Barbaros Orman Parçası
185 Adet
TOPLAM
30.861.860
"
1
m2
2.5. HAZİNEYE AİT KAMULAŞTIRMA KARARI BEKLEYEN PARSELLER
Sıra no
1
Kime ait
Parsel
548
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

m2
625
Hisse
Pafta
Hazine
Gülbahçe

58
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2
549
1.937
Hazine
Gülbahçe
620
22.687
Hazine
Gülbahçe
3344*
1.015
Hazine
Gülbahçe
3345*
754
Hazine
Gülbahçe
3
4
5
Toplam
27.018
*Bu parsellerden 3344 ve 3345 nolu parseller için yazışmaya başlanılmıştır.
m2
2.6. DAVALI PARSELLER
Sıra no
Kime ait
1
2
3
4
Parsel
m2
Hisse
Pafta
619
-
Davalı
Gülbahçe
536
-
Davalı
Gülbahçe
2395
-
Davalı
Gülbahçe
2442
-
Davalı
Gülbahçe
2.7. TESCİL DIŞI ALANLAR LİSTESİ
Sıra no
1
2
3
4
5
6
7
8
Kime ait
Parsel
Hisse
Pafta
1 nolu alan
Taşlık
50.783
1
Birgi
2 nolu alan
Tespit dışı
11.961
1
Birgi
3 nolu alan
Tespit dışı
6.434
1
Birgi
4 nolu alan
Çorak
6.451
1
Gülbahçe
5 nolu alan
538 Kumluk
2.120
1
Gülbahçe
6 nolu alan
679 Kumluk
6.455
1
Gülbahçe
7 nolu alan
Kumluk
57.670
1
Gülbahçe
8 nolu alan
553 vasıf iptali
5.554
1
Gülbahçe
Toplam
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART

m2
147.428
m2

59
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, kurumsal anlamda, enerji tüketimini düşürmek ve
alternatif enerji kaynaklarının kullanımını örnek uygulamalarla yaygınlaştırmak için, mevcut
teknolojilerin kullanılması ve özgün projelerin geliştirilmesi suretiyle, aşağıda belirtilen çalışmalar
yürütülmektedir.
3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIMI AKSİYON PLANI KAPSAMINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR
2013 yılı içinde Teknopark bölgesinde bulunan mevcut çevre aydınlatma direkleri solar
aydınlatma direkleri ile değiştirilmiş, yeni yapılan binaların çevresine de yine aynı direklerden
dikilmiştir. Solar aydınlatma direği güneş ışınlarını toplayan bir panel aracılığı ile gücünü direkt
olarak güneşten almakta ve aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürmektedir. Ayrıca direkler şarj
edilebilir batarya donanımlı olup, emilmiş güneş ışığını depo etmektedir.
2013 yılında da birimlerin elektrik tüketimleri düzenli olarak her ay ölçülmüş, kampus ve
birimlerine ait elektrik tüketim istatistikleri hazırlanmıştır.(Ek 1) Enerji kullanımı konusunda
duyarlılığı artırmak için grafiksel sonuçlar akademik ve idari personele internet üzerinden
duyurulmaya devam etmiştir. Ek 2’ de personele gönderilen power point dosyası örneği
verilmiştir.
İYTE KAMPÜS TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ
AYLAR
TÜKETİM (kWh)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ocak
531.352,71
526.498,25
466.109,42
672.992,64
665.928,32
663.068,75
Şubat
402.867,32
379.300,10
461.775,65
502.886,48
610.604,24
579.741,48
Mart
380.513,15
456.064,65
450.543,47
606.622,32
610.449,53
591.176,66
Nisan
343.025,64
379.661,76
374.067,54
487.696,68
441.752,76
457.143,84
Mayıs
305.342,28
326.490,21
332.306,10
413.281,28
423.306,95
419.306,18
Haziran
278.763,48
340.476,26
358.967,97
557.962,11
647.196,75
732.323,48
Temmuz
553.813,65
604.270,44
612.569,97
662.210,82
863.889,17
833.633,72
Ağustos
563.702,31
574.565,75
675.107,78
720.156,02
765.483,30
835.231,32
Eylül
453.339,32
461.471,54
580.301,55
661.797,45
505.239,66
711.518,99
Ekim
282.049,06
310.675,10
352.532,75
381.572,42
410.824,58
403.461,00
Kasım
317.967,62
312.145,70
311.878,80
576.631,71
448.039,17
628.919,00
Aralık
322.028,10
476.579,79
592.284,02
675.798,30
641.615,54
778.160,00
4.734.764,63
5.148.199,53
5.568.445,00
6.919.608,22
7.034.329,94
7.633.684,40
TOPLAM
EK-1 İYTE VE BİRİMLERİ ELEKTRİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
60
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİMLER BAZINDA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ
YIL
2010
2011
2012
2013
AYLAR
İYTE
REKTÖR DAİRE
FEN
MÜH.
AÇIK SPOR
MAK.MÜH. MİMARLIK KİMYA MÜH.
ARGE
MEDİKO KÜTÜPHANE SPOR SALONU
KAFETERYA
TOPLAM
LÜK
BŞK. FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ BİNASI FAKÜLTESİ BİNASI
TESİSLERİ
Ocak
314.663
6.082
12.436 26.667
80.433
11.347
29.989
26.959
60.574
30.262
21.487
1.733
551
6.143
Şubat
274.159
6.126
10.654 22.495
70.889
10.701
26.312
23.007
52.399
25.874
17.162
1.995
672
5.873
Mart
292.845
6.690
11.209 20.861
78.688
12.981
24.140
25.585
53.394
28.389
20.429
2.531
883
7.065
Nisan
207.612
5.521
8.414
22.050
61.322
9.342
15.121
18.571
25.608
22.045
12.176
1.856
441
5.145
Mayıs
208.942
5.999
9.171
20.242
65.533
7.710
13.609
19.216
25.837
23.604
10.893
1.367
609
5.152
Haziran
310.086
7.598
15.844 36.598
85.349
8.447
23.285
27.486
48.827
32.717
16.777
1.060
562
5.536
Temmuz
447.454
7.590
21.212 50.431
103.513
24.146
32.138
38.879
86.396
42.532
32.957
1.145
61
6.454
54.067
Ağustos
579.558
9.883
25.432 62.506
125.975
31.375
48.321
106.674
50.621
55.946
1.130
312
7.316
Eylül
298.395
6.916
14.184 32.266
82.334
14.860
17.738
23.388
46.635
31.372
19.405
1.164
369
7.764
Ekim
220.341
5.770
8.931
22.943
69.273
8.682
15.178
19.339
22.112
24.571
13.302
1.826
1.391
7.023
Kasım
209.733
5.158
8.794
21.062
65.943
8.830
16.874
19.294
23.287
19.193
12.737
1.892
1.018
5.651
Aralık
352.992
7.646
13.315 26.890
87.850
13.167
32.355
33.185
69.788
28.465
27.011
2.922
3.022
7.376
Ocak
350.882
7.894
12.211 25.682
87.324
12.878
37.239
31.929
73.099
28.049
24.602
2.496
1.954
5.525
Şubat
309.327
7.311
11.430 24.265
82.038
12.320
36.732
24.382
63.068
21.095
18.750
1.955
1.020
4.961
Mart
368.935
7.879
12.316 27.921
98.719
14.688
37.761
32.757
67.972
24.518
31.274
3.486
3.043
6.601
Nisan
322.265
6.245
10.563 25.715
82.200
21.002
25.945
31.005
58.589
22.159
28.136
2.724
2.141
5.841
Mayıs
247.312
5.703
8.854
23.866
70.894
16.420
18.673
27.554
31.489
14.605
19.996
2.040
1.195
6.023
Haziran
421.260
7.914
17.153 49.104
98.160
36.534
28.584
44.053
70.358
26.087
31.087
3.474
819
7.933
Temmuz
550.524 10.128
25.909 65.013
122.768
48.724
35.361
47.672
90.914
35.095
47.762
6.494
172
14.512
Ağustos
529.914
8.350
20.601 60.413
115.343
51.245
36.111
42.010
87.077
31.122
50.670
3.008
108
23.856
Eylül
375.294
7.050
15.907 43.476
91.959
36.736
22.141
28.501
59.456
23.695
22.082
2.966
862
20.463
Ekim
275.233
6.548
9.418
27.290
80.589
27.258
18.319
20.990
33.179
15.365
20.173
5.827
1.368
8.909
Kasım
343.961
6.984
10.796 25.185
96.292
32.199
29.556
28.090
62.371
20.003
12.062
5.986
1.996
12.441
Aralık
419.376
7.592
12.333 26.967
114.062
36.980
35.457
37.092
73.865
20.136
28.291
9.049
2.794
14.758
Ocak
397.973
8.607
11.657 23.336
104.993
35.311
37.173
31.999
82.286
15.097
25.772
7.123
1.731
12.888
Şubat
389.992
8.203
11.767 24.002
102.706
33.646
35.283
26.497
79.032
21.366
26.740
5.576
1.521
13.653
Mart
410.927
8.087
11.437 25.054
106.447
39.304
35.592
31.578
78.804
22.716
28.218
7.934
3.377
12.379
Nisan
287.158
6.172
8.955
22.694
82.218
29.889
22.626
22.039
38.064
11.353
25.783
5.415
2.097
9.853
Mayıs
267.848
6.733
9.047
22.375
86.707
25.893
16.793
23.412
29.441
9.445
22.318
5.228
1.381
9.075
Haziran
474.588
9.082
20.832 43.642
127.439
43.937
35.882
37.143
68.380
21.878
34.333
3.172
820
28.048
Temmuz
655.122 10.186
29.178 63.616
164.438
63.329
51.471
53.631
96.784
27.366
55.634
3.916
515
35.058
Ağustos
605.841
9.362
25.726 61.843
155.758
57.900
48.355
46.844
83.220
32.868
47.103
3.721
250
32.891
Eylül
327.610
6.814
14.619 33.200
106.228
23.874
22.397
24.756
42.231
18.670
15.954
1.424
334
17.109
Ekim
266.217
7.833
9.830
23.840
95.714
27.228
16.580
17.564
27.580
9.779
14.198
3.995
1.181
10.895
Kasım
269.524
7.375
9.654
24.022
82.486
28.076
18.690
22.884
33.199
9.527
18.423
3.205
2.030
9.953
Aralık
432.090
9.858
15.247 26.814
118.341
35.833
35.232
37.874
76.284
14.160
32.084
7.466
3.036
19.861
Ocak
410.948
9.022
14.918 24.575
107.390
42.615
35.776
30.521
74.060
14.341
30.651
10.020
1.635
15.424
Şubat
367.981
8.217
12.979 23.722
98.530
31.463
31.316
27.517
71.226
15.507
21.940
6.454
2.120
16.990
Mart
367.280 10.198
12.198 23.847
87.807
33.763
32.605
29.914
61.374
17.126
29.919
7.778
2.383
18.368
Nisan
281.052
9.354
10.084 23.102
71.208
29.656
25.803
24.288
31.154
13.794
18.302
5.856
2.132
16.319
Mayıs
300.290
8.514
11.131 25.433
75.135
26.923
21.736
31.147
33.078
14.005
30.756
4.232
404
17.796
Haziran
524.365 10.173
20.177 49.248
155.773
52.769
40.789
37.693
77.425
26.841
25.254
3.754
833
23.636
Temmuz
673.817 10.443
26.228 62.670
201.573
62.878
49.309
44.128
94.992
33.511
55.233
5.216
1.014
26.622
Ağustos
574.558
8.695
25.128 55.043
162.362
54.875
44.197
39.991
80.860
30.187
46.004
4.239
1.030
21.947
Eylül
445.595
8.519
18.938 43.989
124.295
50.200
33.839
30.514
56.279
25.995
22.608
4.665
951
24.803
Ekim
219.385
6.896
8.279
21.055
57.535
31.281
14.675
16.206
22.806
13.668
10.885
6.794
1.668
7.637
Kasım
319.198
9.094
11.865 22.939
71.210
39.660
23.404
28.152
48.174
18.509
21.063
10.786
2.593
11.749
Aralık
471.146 12.802
16.785 26.205
100.064
55.060
40.309
38.736
80.322
23.351
40.816
13.822
5.402
17.472
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
61
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
800.000
2009
2010
2011
2012
2013
İYTE TOPLAM
Toplam Tüketim(2009:3.266.119-2010:3.716.780-2011:4.548.698-2012:4.784.890)
TÜKETİM(kWh)
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
100.000
AYLAR
REKTÖRLÜK BİNASI
35.000
2009
Toplam Tüketim(2009:150.656-2010:159.596-2011:167.491-2012:177.949)
2010
2011
2012
TÜKETİM(kWh)
30.000
2013
25.000
20.000
15.000
10.000
AYLAR
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
5.000
2009
2010
2011
2012
2013
ÇEVRE AR-GE BİNASI
Toplam Tüketim(2009:83.874-2010:80.979-2011:89.598-2012:98.312)
14000
TÜKETİM(kWh)
12000
10000
8000
6000
4000
AYLAR
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
2000
62
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
DAİRE BAŞKANLIKLARI BİNASI
Toplam Tüketim(2009:302.208-2010:365.011-2011:424.897-2012:394.438)
2009
2010
70000
2011
60000
2013
2012
TÜKETİM(kWh)
50000
40000
30000
20000
AYLAR
FEN FAKÜLTESİ
Toplam Tüketim(2009:877.204-2010:977.102-2011:1.153.174-2012:1.333.475)
250.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
10000
2009
2010
2011
2012
2013
TÜKETİM(kWh)
200.000
150.000
100.000
AYLAR
70.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
50.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
(Yabancı Diller, Hazırlık Sınıfları, 27.5-27.4 ve Atölyeler Binaları)
Toplam Tüketim(2009:243.708-2010:161.588-2011:351.325-2012:444.220)
2009
2010
2011
2012
2013
TÜKETİM(kWh)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
AYLAR
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
10.000
63
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam Tüketim (2009:108.483-2010:300.806-2011:361.879-2012:376.074)
2009
2010
2011
60.000
2012
2013
TÜKETİM(kWh)
50.000
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
NİSAN
MART
OCAK
ŞUBAT
0
MAYIS
10.000
AYLAR
2009
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Toplam Tüketim(2009:293.194-2010:323.230-2011:396.035-2012:376.221)
2010
60.000
2011
2012
TÜKETİM(kWh)
50.000
2013
40.000
30.000
20.000
AYLAR
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
10.000
TÜKETİM(kWh)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam Tüketim(2009:586.328-2010:621.531-2011:771.437-2012:735.305)
2009
2010
120.000
2011
2012
100.000
2013
80.000
60.000
40.000
AYLAR
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
20.000
64
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE BİNASI
Toplam Tüketim (2009:233.688-2010:260.282-2011:334.885-2012:346.560)
60.000
2010
2011
2012
50.000
TÜKETİM(kWh)
2009
2013
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
10.000
AYLAR
MEDİKO BİNASI
Toplam Tüketim(2009:328.001-2010:359.645-2011:281.929-2012:214.225)
60.000
2012
2013
50.000
TÜKETİM(kWh)
2009
2010
2011
40.000
30.000
20.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
MART
ŞUBAT
OCAK
0
NİSAN
10.000
AYLAR
2009
2010
2011
2012
2013
SPOR SALONU
Toplam Tüketim (2009:16.675-2010:20.621-2011:51.419-2012:58.175)
16000
TÜKETİM(kWh)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
0
ŞUBAT
2000
AYLAR
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
65
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2009
2010
2011
2012
2013
AÇIK SPOR TESİSLERİ
Toplam Tüketim (2009:7.313-2010:9.891-2011:17.472-2012:18.273)
6000
TÜKETİM(kWh)
5000
4000
3000
2000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
0
ŞUBAT
1000
AYLAR
KAFETERYA BİNASI
Toplam Tüketim (2010:76.498-2011:147.157-2012:211.663)
2009
2010
40.000
2011
2012
TÜKETİM(kWh)
35.000
2013
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
0
OCAK
5.000
AYLAR
EK-2 İYTE ve BİRİMLERİ E LEKTRİK TÜKETİM BİLDİRİMLERİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
66
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
67
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
68
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
69
İYTE
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
70
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
4. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Kampüste ağaçlandırma – bitkilendirme çalışmaları, çevre temizliği, atık su terfi
istasyonunun bakımı, çalışmaları YİTD Başkanlığının Çevre Düzenleme Birimi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu birimde bir peyzaj mimarı ve kadrolu 7 işçi ve 5 sözleşmeli işçi
çalışmaktadır. 2013 yılı içersinde 2 kadrolu işçi emekliğe ayrılarak toplam işçi sayısı 12 ye
düşmüştür .
4.1. HEDEFLER ve YAPILAN ÇALIŞMALAR
Geçmiş yıllarda sürdürülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları 2013 yılında
daha yoğun olarak sürdürülmüştür. Dikilen bitkiler kampus fidanlığından sağlanmıştır. Çim alan
oluşturulmasına kampüsün değişik alanlarında devam edilmiştir.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
71
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yabancı Diller Yerörtücü Dikimi (Fare kulağı)
Kütüphane Bahçesi (Çim alan )
4.1.1. SERALAR
Kampüs çevre düzenlemeleri ve ağaçlandırılması için gerekli ağaç fidanlarını ve bitki
fidelerini yetiştirmek üzere seraların inşaasına 2007’de başlanmıştır. 2013 yılında seralarda
yetiştirilmiş olan fidan cinsleri, toplam sayıları sayıları Tablo 2’de verilmiştir.
Sera Üretiminden Görüntüler
Tablo:2
2013 BİTKİ ÜRETİM LİSTESİ
BİTKİ İSMİ
ADET
Kartopu
857
Alacalı Leylandi
162
Limoni servi
180
Sentolin
65
Alacalı Ardıç
38
Beyaz Alacalı Taflan
206
Sarı yayılıcı Mine
128
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
72
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ateş Dikeni
60
Çin Gülü
65
Taflan
270
Gaura
105
İpek Çiçeği
870
Ligustrum
720
Alacalı Ligustrum
152
Kartopu (kök ayırma)
471
TOPLAM
4349
4.1.2. ZEYTİN AŞILAMA PROJESİ
Kampüste daha önce zeytin ağaçlarının öneminden bahsetmiştik. Kampüse yeni zeytin
fidanlarının dikiminin yanında delicelerin aşılanmasına da 2011 yılından bu yana devam
edilmektedir. 2011 yılında kampüsün çeşitli yerlerinde 1700 adet delice aşılanmıştır.2011 yılında
dışarıdan yardım alınmıştır.2012 yılında da sera çevresindeki bölgede 450 adet delice
aşılanmıştır.2013 yılında 224 adet zeytin ağacının aşılaması yapılmıştır.Zeytin dışında kampus
içersinde yabani ahlatlarda armut ağacına aşılaması yapılmıştır.Bu aşılama çevre düzenleme ekibi
tarafından gerçekleştirilmiştir.
4.1.3. KAMPÜS AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI
2013 Yılında Kampüs’e ekilen bitki ve ağaç sayıları türlerine göre Tablo 1’de verilmiştir.
Kampüse 2013 yılında dikilen toplam ağaç ve bitki sayısı 7546 adettir. Bu bitki ve ağaçlar
kampus seralarında yetiştirilmiştir.
Rektörlük Merdiven Önü Bitkilendirmesi
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Şev Bitkilendirmesi (Bodrum Papatyası ile)
73
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Tablo:1
No
Açıklamalar:
Bitki İsmi
Adet
1
Biberiye
630
Yurt Yolu orta refüj
02/01/2013
2
Ligustrum
50
Kütüphane otopark
02/01/2013
3
Kızılçam
100
Trafo
02.01.2013
4
Pavlonya
35
Biyoloji
02.01.2013
5
Ateş dikeni
100
Çeşme kapısı karşısı
26/02/2013
6
Tesbih ağacı
14
Mimarlık
01/03/2013
7
Yayılıcı ardıç
13
Fen Anfi
05/03/2013
8
Gül
6
Fen Anfi
05/03/2013
9
Zeytin
90
A.D.T zeytinliği
07/03/2013
10
Zeytin
35
A.D.T zeytinliği
12/03/2013
11
Sardunya(hercai)
85
Kampüs Güvenlik
13/03/2013
12
Lavanta
50
Kampüs Ana Giriş
15/03/2013
13
Sarımsak Çiçeği
122
Yurt Yolu orta refüj
19.03.2013
14
Fare Kulağı
75
Rektörlük
19.03.2013
15
Zeytin
23
Kidonya
19.03.2013
16
Kızılçam
25
Fen Anfi Arkası
22.03.2013
17
Limoni servi
7
Biyoloji
28.03.2013
18
Bodrum Papatyası
20
Biyoloji
28/03/2013
19
Sarı papatya
57
Biyoloji
01/04/2013
20
Limoni servi
3
Biyoloji
01/04/2013
21
Kızılçam
30
Fen anfi
01/04/2014
22
Nar
80
Kidonya Arkası
09/04/2013
23
Beyaz papatya
10
Rektörklük
09/04/2013
24
Nar
10
SKS
09/04/2013
25
Kızılçam
3
SKS
09/04/2013
26
Pembe papatya
120
Rektörlük trafo
15/04/2013
27
İpek Çiçeği
620
Rektörlük
27/05/2013
28
Gaura
55
Matematik
03/06/2013
29
Pitos
12
Matematik
03/06/2013
30
Çınar
1
Matematik
03/06/2013
31
Gaura
100
Matematik
04/06/2013
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Ekim Yeri
EkimTarihi
74
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
32
Sarımsak Çiçeği
60
Yurtlar Orta Göbek
05/06/2013
33
Sarımsak Çiçeği
80
Yurtlar Orta Göbek
08/06/2013
34
Çınar
1
Yurt Göbek
08/06/2013
35
İpek Çiçeği
60
Çeşme Giriş Kapısı
11/06/2013
36
Mine
100
Matematik
14/06/2013
37
Mine
65
Matematik
17/06/2013
38
Mine
86
Matematik
18/06/2013
39
Çınar
1
Matematik
18/06/2013
40
Zakkum
200
Kütüphane
18/06/2013
41
Zakkum
50
Otopark
19/06/2013
42
Zakkum
88
Biyoloji
20/06/2013
43
Beyaz papatya
70
Teknopark
20/06/2013
44
Limoni servi
10
Kütüphane
20/06/2013
45
Feniks
2
Mimarlık
20/06/2013
46
İpek Çiçeği
50
Rektörlük önü
09/07/2013
47
İpek Çiçeği
20
Rektörlük önü
11/09/2013
48
İpek Çiçeği
100
Çeşme Giriş Kapısı
15 07.2013
49
Limoni servi
65
Rektörlük
29/07/2013
50
Bodur pitos
35
Yabancı diller
19/09/2013
51
Gaura
19
Rektörlük merdiven
20/09/2013
53
Gaura
20
Rektörlük merdiven
24/09/2013
54
Ligustrum
50
Biyoloji
24/09/2013
55
Hatmi
4
Biyoloji
24/09/2013
56
Çınar
3
Biyoloji
24/09/2013
57
Limoni servi
2
Biyoloji
24/09/2013
58
Gaura
10
Yabancı diller
24/09/2013
59
Taflan
12
Yabancı diller
24/09/2013
60
Mavi yasemin
2
Yabancı diller
24/09/2013
61
Pembe Papatya
4
Yabancı diller
24/09/2013
62
Sarı Papatya
10
Yabancı diller
24/09/2013
63
Limoni Servi
6
Yabancı diller
24/09/2013
64
Mazı
37
Biyoloji
24/09/2013
65
Beyaz Papatya
37
Biyoloji
24/09/2013
66
Gaura
12
Biyoloji
24/09/2013
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
75
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
67
Mine
24
Biyoloji
24/09/2013
68
Ligustrum
4
Biyoloji
29/09/2013
69
Beyaz Papatya
3
Biyoloji
29/09/2013
70
Mine
50
Yabancı diller
29/09/2013
71
Ateş dikeni
90
Rektörlük yolu kavşak
07/10/2013
72
Limoni servi
2
Rekörlük otopark
07/10/2013
73
Limoni servi
3
Kütüphane
09/10/2013
74
Berberis
2
Kütüphane
09/10/2013
75
Mazı
100
Gülbahçe girişi
22/10/2013
76
Yayılıcı ardıç
100
Gülbahçe giriş
22/10/2013
77
Ateş dikeni
100
Gülbahçe giriş
22/10/2013
78
Ateş dikeni
110
Gülbahçe girişi
24/10/2013
79
Yayılıcı ardıç
110
Gülbahçe giriş
24/10/2013
80
Ligustrum
300
Teknopark
22/10/2013
81
Limoni servi
100
Teknopark
22/10/2013
82
Zeytin
150
Teknopark
22/10/2013
83
Pitos
100
Teknopark
22/10/2013
84
Kartopu
100
Teknopark
22/10/2013
85
Mine
150
Teknopark
22/10/2013
86
Kızılçam
60
Teknopark
22/10/2013
87
Ölmez Çiçek
100
Teknopark
22/10/2013
88
Lavanta
150
Teknopark
22/10/2013
89
Zakkum
50
Teknopark
22/10/2013
90
Berberis
50
Teknopark
22/10/2013
91
Reyhan Sardunya
50
Teknopark
22/10/2013
92
Feniks
1
Teknopark
22/10/2013
93
Yayılıcı ardıç
65
Kampüs Giriş
28/10/2013
94
Ateş dikeni
65
Kampüs Giriş
28/10/2013
95
Mine
42
Makine Müh
28/10/2013
96
Alacalı zakkum
20
Makine Müh
28/10/2013
97
zeytin
2
Makine Müh
28/10/2013
98
Ateş dikeni
75
Kampüs Giriş
30.10.2013
99
Yayılıcı ardıç
60
Kampüs Giriş
30/10/2013
100
Ateş dikeni
40
Kampüs Giriş
01/11/2013
101
Yayılıcı ardıç
4
Kampüs Giriş
01/11/2013
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
76
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
102
Sarı mine
84
Kampüs Giriş
01/11/2013
103
Ateş dikeni
50
Kampüs Giriş
04/11/2013
104
Yayılıcı ardıç
15
Kampüs Giriş
04/11/2013
105
Sardunya
80
Lojmanlar
04/11/2013
106
Limoni servi
25
Lojmanlar
04/11/2013
107
Ateş dikeni
50
Kampüs Giriş
06/11/2013
108
Yayılıcı ardıç
50
Kampüs Giriş
06/11/2013
109
Zeytin
37
Yurtlar
07.11.2013
110
Ateş dikeni
50
Kampüs Giriş
12.11.2013
111
Yayılıcı ardıç
50
Kampüs Giriş
12.11.2013
112
Ateş dikeni
60
Kampüs Giriş
18.11.2013
113
Yayılıcı ardıç
60
Kampüs Giriş
18.11.2013
114
Ateş dikeni
50
Kampüs Giriş
19/11/2013
115
Yayılıcı ardıç
50
Kampüs Giriş
19/11/2013
116
Kuşdili
160
Lojman yolu
09/12/2013
117
Kartopu
110
Yemekhane yolu
16/12/2013
118
Biberiye
10
Yurt yolu
17/12/2013
119
Limoni servi
36
Fizik Otopark
17/12/2013
120
Limoni servi
40
Rektörlük Otopark
17/12/2013
121
Kızılçam
40
İdari Bina otopark
25/12/2013
122
Sarı mine
34
Rektörlük
25/12/2013
123
Taflan
21
Makine Müh
25/12/2013
Toplam
7546
4.2. DEĞERLENDİRME
Yalnız 2013 yılı içersinde 7546 adet bitki kampus içerisinde değişik alanlara dikilmiştir.
Ayrıca kampus seralarımızda 4349 adet bitki üretimi yapılmıştır. 2014 yılına hazırlık olarak Ekim
ayından itibaren de çelik dikimi ve tohum ekimi çalışmalarına yeniden başlanmış ve halen devam
etmektedir. Ancak, kampüste birimden istenen hizmet ve üretimler göz önüne alındığında
toplam 12 kişilik iş gücü yetersiz kalmaktadır.
Birimin verdiği hizmetler aşağıda sıralanmıştır:
1. Kampus içinde arazi ve yollarda bulanan çöplerin toplanması.
2. Bahar aylarında büyüyen yabani otların bina ve yol çevrelerinden temizlenmesi,
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
77
İYTE
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
3. Kampus anayollarının süpürülmesi .
4. Kampus içersinin ilaçlanması
5. Kampus içine ağaç ve fidan dikimi.
6. Yeni inşaat alanlarında bitkilerin taşınması ve bakımı
7. Serada çelik, fidan ve fide yetiştirilmesi.
8. Serada daha önce üretilen fidanların geliştirilmesi
9. Seraların kurulması, bakımı:Seraların yapılması, Seraların havalandırılması ve sulanması,
Yaz aylarından kireçlenmesi ve Aşırı rüzgarlardan korunması.
10. Ağaç dikilecek alanların traktör ve beko ile düzenlenmesi.
11. Dikilmiş ağaçların sulama çukurlarının açılması ve bakımı.
12. Bölgesel olarak damla sulama tesisatı döşenmesi
13. Kampusteki ağaçların ve çiçeklerin sulanması ve gübrelenmesi.
14. Çeşitli peyzaj çalışmaları Kütüphane bahçesi ve yabancı diller bölümü
çim ekimi ve
ağaçlandırılması
15. Rektörlük önü çim alanının genişletilmesi
16. Kampus ana girişindeki yamacın bitkilendirilmesi
17. Kampüs içinde çeşitli tamir ve bakım işleri.
18. Kullanılan makinaların bakımları.
19. Kampus içinde bulunan delicelerin aşılanması
20. Ağaç budama işleri.
21. Yeni kurulan şantiye alanlarındaki ağaç ve endemik bitkilerin başka alanlara taşınması.
22. Diğer münferit işler (havuz temizliği, asansör kovalarından su tahliyesi, şenlik alanının
hazırlanması, vs)
Pek çoğu özel bilgi ve beceri isteyen bu işlerin 12 kişilik işçi kadrosuyla gerektiği hızda
yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Buna karşılık kampüs alanı ağaç ve bitki sayısı açısından
oldukça fakirdir: Enstitünün bir üniversiteye yakışır çevreye kavuşması ve bu çevrenin korunması
için iş gücü en az 3 katına çıkarılmalıdır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
78
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5. BAKIM ONARIM İŞLERİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Birimi, toplam olarak 29 teknik
personelden oluşmaktadır. Birimin görevleri kampüsteki her türlü alt yapı tesisatının (ısıtma,
soğutma, elektrik, telefon, temiz ve pis su, yangın ihbar sistemleri, vs) ve ilgili cihazlarının
(kazanlar, soğutma grupları, jeneratörler, trafolar, upsler, asansörler vs) bakım ve onarımlarını
gerçekleştirmektir. Birim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, periyodik bakımlar ve periyodik
olmayan bakım ve onarımlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.
5. 1. PERİYODİK BAKIMLAR
RİYODİK BAERİ
İYTE Yerleşkesinde bulunan, jeneratörler, trafo merkezleri, ısıtma-soğutma sistemleri,
asansörler, UPS cihazları, paratonerler ve yangın ihbar sistemlerinin periyodik olarak bakımları
YITDB personeli ve yetki verilen firmalar tarafından yapılmaktadır.
A. JENERATÖRLER VE TRAFO MERKEZLERİ
2013 yılında da, 9 adet jeneratör ve 11 adet Trafo Merkezinde bulunan toplam 16 adet
trafonun bakımları, 3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Jeneratör ve trafo merkezlerinin
periyodik bakımları dışardan yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, kesici ve şalter açmaları
gibi arızalara müdahale ile yağ, su ve yakıt kontrolleri Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.
2013 yılında trafo merkezlerinin periyodik bakımları Gürokur Müh.Elk.Taah. Proje Müş.
Firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2013 yılında, Jeneratörlerin periyodik bakımları ve
zaman zaman oluşan arızalar için Arjen Jen.Elk. ve Mak. tarafından hizmet alınmıştır.
B. ASANSÖRLER
2013 yılında Enstitümüz binalarında bulunan 14 adet insan asansörü ve 4 adet yemek
asansörünün periyodik bakımları aylık olarak yaptırılmıştır. Bunun için Hausman Asansör Yür.
Merd.Müh.Elk.Elektronik İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hizmet alınmıştır.
C. UPS CİHAZLARI
Kampüs binalarında bilgisayarlar ve kesintisiz enerji gereken cihazlar için UPS cihazları
mevcuttur. Bu cihazların yıllık bakım ve onarımları YİTDB’nın kontrolünde hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında kampüs binalarında bulunan toplam 27 adet ups cihazı için
3’er aylık periyodlarla bakım hizmeti alınmıştır. Söz konusu bakım hizmeti ve zaman zaman
cihazlarda oluşan arızaların giderilmesi CELTA Energy firması tarafından gerçekleştirilmiştir.
D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
2013 yılı içerisinde kampüsümüzde yangın ihbar sisteminin bulunduğu 13 Adet binadaki
yangın ihbar sisteminin (yangın ihbar santrali, dedektörler, yangın ihbar butonları, yangın ihbar
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
79
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
sirenleri) periyodik kontrol ve bakımları
YİTDB’nın kontrolünde hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilmiştir.
Üçer aylık periyotlarla yılda 4 defa yapılan bakım ve kontrol işlemleri Datel Elektronik
İmalat San.ve Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
E. PARATONERLER
2013 yılında Enstitümüz Binalarında bulunan 15 adet aktif tip paratonerin yılda bir kez olmak
üzere bakımları yaptırılmıştır. Söz konusu paratoner bakımları RADSAN Elektromekanik İnşaat
Enerji Makina Telekominikasyon Bilişim San.ve Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
5. 2. BAKIM VE ONARIMLAR
2013 yılında bakım onarım grubu teknik elemanlarınca gerçekleştirilen bakım ve onarım
çalışmalarının genel listesi Tablo 5’ da, her gruba ait listeler ise Ek 5.2.1-8’de verilmiştir.
Tablo 5
.2013 YILI BAKIM-ONARIM İSTATİSTİKLERİ
2013 YILINDA
GİRİLEN ARIZA
SAYISI
2013 YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
BAKIM-ONARIM SAYISI
GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN
BAKIM-ONARIM
SAYISI
2013 YILINDA GİRİLEN
ARIZALARDAN 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN-LERİN
SAYISI
İnşaat İşleri
141
141
0
0
Elektrik İşleri
346
346
0
0
Tesisat İşleri
430
430
0
0
Metal işleri
317
317
0
0
Ağaç İşleri
207
207
0
0
Haberleşme İşleri
185
185
0
0
Soğutma-Isıtma İşleri
131
131
0
0
Fan-coil İşleri
121
121
0
0
BAKIM-ONARIM
ALT BİRİMİ
Ek 5.2.1 İNŞAAT GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI.
SIRA
NO
BİLETİ
KARŞILAYAN
BİLET BAŞLIĞI
OLUŞ.
ZAMANI
KAPATILMA
ZAMANI
ARIZA
BİNA ADI
ARIZA ODA
NUMARASI
1
Ahmet TÜNER
Sıva
14.03.2013 20:55
20.03.2013 14:17
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
2
Ahmet TÜNER
düşmek üzere olan
mermer
19.03.2013 13:35
20.03.2013 14:19
Makine Müh.
dış cephe
3
Ahmet TÜNER
duvar alçılanması
20.03.2013 10:54
20.03.2013 14:20
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-219
4
Ahmet TÜNER
cam
15.03.2013 15:27
21.03.2013 13:11
Daire Başkanlıkları
bayanlar wc
5
Ahmet TÜNER
pencereden su sızıntısı
21.03.2013 10:39
25.03.2013 09:32
Elektronik Lab.
102
6
Ahmet TÜNER
pencerelerden içeriye su
girmekte
22.03.2013 10:15
25.03.2013 11:20
Makine Müh.
merdiven boşluklarındaki
pencereler
7
Ahmet TÜNER
pencereden su girmesi
22.03.2013 09:35
25.03.2013 11:21
Elektronik Lab.
zemin kata inerken pencere
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
80
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
8
Ahmet TÜNER
TELEFON HATTININ
YERE
SİLİKONLANMASI
22.03.2013 10:29
25.03.2013 16:51
Kütüphane
SKS KAPISI ÖNÜ
9
Ahmet TÜNER
Duvara delik açılması
22.03.2013 14:53
26.03.2013 14:34
Fen Fak. A Blok
Derslikler binası
10
Ahmet TÜNER
Duvara askılık montajı
26.03.2013 10:10
27.03.2013 11:05
Rektörlük
109
G215
11
Ahmet TÜNER
Kapi sivasi
26.03.2013 15:30
27.03.2013 16:49
Moleküler Biyoloji
Genetik
12
Ahmet TÜNER
Pimaş için duvara baca
deliği
25.02.2013 16:30
15.03.2013 11:13
Fen Fak. Fizik
Z-33
13
Ahmet TÜNER
klima bosluklari
15.03.2013 10:20
15.03.2013 14:37
Moleküler Biyoloji
Genetik
deney hayvanlari unitesi
14
Ahmet TÜNER
Taş yünü talebi hk.
15.03.2013 10:55
15.03.2013 14:37
Sks
Z29
15
Ahmet TÜNER
jaluzi perde yerinden çıktı
22.04.2013 16:30
25.04.2013 09:28
Rektörlük
109 nolu oda
16
Ahmet TÜNER
pencereye sineklik
takılması
29.04.2013 15:19
06.05.2013 14:47
Yabancı Diller İdari
müdür odası
17
Ahmet TÜNER
boya yapılması
24.04.2013 10:38
06.05.2013 14:48
Sks
besklenme şb
18
Ahmet TÜNER
boya
29.05.2013 12:53
30.05.2013 10:15
Daire Başkanlıkları
zemin
19
Ahmet TÜNER
zemin meyil hatası
31.05.2013 10:16
06.06.2013 09:58
Fen Fak. C Blok
Alt kat Bay WC
20
Ahmet TÜNER
matkap ve su borusu
kapağı
05.06.2013 15:50
06.06.2013 11:07
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
21
Ahmet TÜNER
sıva işlemi
13.03.2013 10:46
10.06.2013 09:45
Moleküler Biyoloji
Genetik
112
22
Ahmet TÜNER
rutubet alan duvarın
boyanması
30.04.2013 12:29
10.06.2013 09:46
Moleküler Biyoloji
Genetik
K 111
23
Ahmet TÜNER
deneme
22.05.2013 10:21
22.05.2013 13:16
Elektronik Lab.
21
k117
24
Ahmet TÜNER
alçılama
26.04.2013 16:49
23.05.2013 13:44
Moleküler Biyoloji
Genetik
25
Ahmet TÜNER
duvar
08.05.2013 11:02
23.05.2013 13:45
Moleküler Biyoloji
Genetik
yok
26
Ahmet TÜNER
Oda Boyanması
27.06.2013 17:13
09.07.2013 16:25
Fen Fak. B Blok
211
27
Ahmet TÜNER
fefe
28.06.2013 12:51
09.07.2013 16:27
Fen Fak. B Blok
fefe
28
Ahmet TÜNER
Badana
28.06.2013 12:42
09.07.2013 16:32
Fen Fak. B Blok
208
29
Ahmet TÜNER
DUVARDA
KABARMALAR VAR
06.06.2013 10:13
25.06.2013 10:50
Kütüphane
BİNANIN MUHTELİF
YERLERİ
30
Ahmet TÜNER
Prof Talat Yalçın için Acil
Badana boya
08.07.2013 09:02
11.07.2013 13:00
Fen Fak. B Blok
207
31
Ahmet TÜNER
rutubet ve boya
08.07.2013 13:37
12.07.2013 14:51
Fen Fak. B Blok
212
32
Ahmet TÜNER
Su damlaması
03.07.2013 09:30
29.07.2013 10:47
Kimya Müh.
Z-31(bayan wc)
33
Ahmet TÜNER
17.07.2013 15:32
19.08.2013 11:58
Moleküler Biyoloji
Genetik
k116
34
Ahmet TÜNER
09.07.2013 17:16
30.07.2013 09:48
Fen Fak. B Blok
206
35
Ahmet TÜNER
tavan köpüğü hk
22.01.2013 15:08
30.07.2013 09:51
Sks
kafeterya binası
36
Ahmet TÜNER
Boya
15.07.2013 08:57
02.08.2013 13:00
Fen Fak. C Blok
323
37
Ahmet TÜNER
Badana yapılması
22.08.2013 11:23
26.08.2013 16:22
Merkezi Atölyeler
İnş.Müh Lab.ları-Ulaştırma
Müh.Lab. odası
38
Ahmet TÜNER
kaferterya arızaları
23.07.2013 14:13
27.08.2013 16:27
Merkezi Kafeterya
-
27.06.2013 09:51
29.08.2013 14:52
Fen Fak. A Blok
1-11 NOLU
DERSLIKLER
05.08.2013 15:22
06.08.2013 15:00
Fen Fak. B Blok
206
02.08.2013 10:39
06.08.2013 15:01
Yabancı Diller A Blok
tuvaletler
asma tavan ve fayans alçı
sorunu
Laboratuvarın
bosaltılması
kabaran boyaların tamıratı
aliminyum doğrama ve
podye mermer arasının
silikonlanması
çekomastik ile sıva
yapılması
yer taşları derzlerinin
sağlamlaştırılması
39
Ahmet TÜNER
40
Ahmet TÜNER
41
Ahmet TÜNER
42
Ahmet TÜNER
Fayans tamiratı
02.08.2013 14:52
06.08.2013 15:02
Sks
3
43
Ahmet TÜNER
badana
29.08.2013 10:09
09.09.2013 11:08
Elektronik Lab.
201
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
81
YTE
İ
44
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ahmet TÜNER
sıva dökülmesi
03.09.2013 16:19
09.09.2013 11:13
Mimarlık Fak. B Blok
Z03
45
Ahmet TÜNER
Laboratuvar ic duvar
sokulmesi
26.07.2013 14:10
09.09.2013 11:14
Fen Fak. B Blok
206
46
Ahmet TÜNER
dolap montajı
10.09.2013 16:26
11.09.2013 11:13
Daire Başkanlıkları
105
47
Ahmet TÜNER
duvar boyanacak
10.09.2013 13:47
18.09.2013 11:04
Kütüphane
Oca.32
48
Ahmet TÜNER
Cam yerine takılacak
02.10.2013 09:25
04.10.2013 15:24
Fen Fak. Fizik
Giriş aydınlatma kulesi
26.09.2013 09:12
04.10.2013 15:25
Fen Fak. Fizik
koridorlar
03.10.2013 10:36
04.10.2013 15:27
Sks
Bilg.müh.kule arıza
02.10.2013 09:54
04.10.2013 15:33
Fen Fak. A Blok
311
11.09.2013 16:58
30.10.2013 13:17
Fen Fak. A Blok
324
04.09.2013 10:54
30.10.2013 13:17
Fen Fak. A Blok
324
49
Ahmet TÜNER
50
Ahmet TÜNER
51
Ahmet TÜNER
Süpürgelik fayans
yapıştırma
Üst kulede su borusu
patlağı olabilir
badana
12 adet odanın
boyanması
Dekan ofisinin
boyanması-Acil
52
Ahmet TÜNER
53
Ahmet TÜNER
54
Ahmet TÜNER
Çatı su aktarma borusu
01.10.2013 14:18
01.11.2013 09:58
Makine Müh.
Çatı
55
Ahmet TÜNER
Duvardaki rutupet ve
çatlaklar
20.09.2013 14:13
01.11.2013 10:00
Daire Başkanlıkları
iç denetçi
56
Ahmet TÜNER
çöp tenekesi boyanması
21.10.2013 15:38
01.11.2013 10:00
Moleküler Biyoloji
Genetik
MBG binası
57
Ahmet TÜNER
tavan karosu düştü
21.10.2013 15:42
01.11.2013 10:01
Moleküler Biyoloji
Genetik
koridor
58
Ahmet TÜNER
fayanslara derz
21.10.2013 15:22
01.11.2013 10:02
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
59
Ahmet TÜNER
Odada bulunan dolap
boşluklarının kapatılması.
04.11.2013 15:42
05.11.2013 12:59
Rektörlük
104
60
Ahmet TÜNER
tabana alcı çekilmesi ve
duvar delinmesi
01.11.2013 13:41
05.11.2013 13:00
Fen Fak. Fizik
zemin kat ırmam temiz
odası
61
Ahmet TÜNER
Pencereden dışardan su
giriyor
01.11.2013 14:16
07.11.2013 15:37
Yabancı Diller B Blok
Sistem Odası
62
Ahmet TÜNER
Pimapen su sizdiriyor
07.11.2013 13:47
07.11.2013 15:39
Daire Başkanlıkları
326
63
Ahmet TÜNER
Sıvı hasarı ufak boya
badana işleri
14.11.2013 11:36
20.11.2013 13:13
Fen Fak. Fizik
Temiz Oda (Z-43 karşısı)
64
Ahmet TÜNER
kolon köşesi alçı işleri
12.11.2013 08:23
22.11.2013 13:53
Spor Salonu
fitness salonu
65
Ahmet TÜNER
eşik
22.10.2013 11:46
22.11.2013 13:54
Moleküler Biyoloji
Genetik
Deney Hayvanları ünitesi
66
Ahmet TÜNER
boyanması
20.11.2013 16:58
22.11.2013 13:55
Yabancı Diller B Blok
301
67
Ahmet TÜNER
Kapi
20.11.2013 13:43
22.11.2013 13:56
Fen Fak. B Blok
206
68
Ahmet TÜNER
LÖGAR KAPAĞI
TAKILACAK
05.11.2013 13:42
13.11.2013 14:54
Kütüphane
SKS TARAFI
69
Ahmet TÜNER
Duvar yıkımı
08.11.2013 10:54
20.11.2013 13:11
Fen Fak. B Blok
B105
70
Ahmet TÜNER
duvar catlagi
01.11.2013 14:23
12.12.2013 10:20
Fen Fak. A Blok
225
71
Ahmet TÜNER
jaluzi sonrası deliklerin
kapatılması
02.12.2013 13:30
12.12.2013 10:22
Fen Fak. A Blok
321-309-328
72
Ahmet TÜNER
Bölüm Başkanlığı
Odasının boyanması hk.
08.01.2013 16:41
15.01.2013 11:01
Kimya Müh.
154-B
73
Ahmet TÜNER
Dış Cephe
22.01.2013 10:12
30.01.2013 16:46
Yabancı Diller A Blok
Dış Cephe
74
Ahmet TÜNER
Duvar Boyası
15.01.2013 09:49
30.01.2013 16:47
Elektronik Lab.
P103
75
Ahmet TÜNER
boyama
13.02.2013 16:03
20.02.2013 14:03
Fen Fak. A Blok
329
76
Ahmet TÜNER
tavan boyası dökülmesiAcil
18.02.2013 11:28
20.02.2013 14:04
Fen Fak. A Blok
324
77
Ahmet TÜNER
PENCERE AÇILMASI
20.02.2013 13:46
20.02.2013 14:05
Kütüphane
1-60 ERKEKLER
TUVALETİ
78
Ahmet TÜNER
Binaya alınacak fan'ın
büyüklüğünün tespiti
11.02.2013 13:47
20.02.2013 14:07
Moleküler Biyoloji
Genetik
D109
79
Ahmet TÜNER
Çatı akmış
08.02.2013 09:00
20.02.2013 14:08
Çevre Arge
Lab 4
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
82
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
80
Ahmet TÜNER
81
Ahmet TÜNER
82
Ahmet TÜNER
83
Labouratuar daki 3 adet
PVC pencere camı
yenilenmesi
İnşaat Lab. Binası Erkek
tuvaleti camı kırık,
19.02.2013 10:04
20.02.2013 14:11
Merkezi Atölyeler
İnşaat Geoteknik Lab. B06
19.02.2013 10:09
20.02.2013 14:14
Merkezi Atölyeler
İnşaat Lab. Binası Erkek
Tuvaleti
SIVA YAPILMASI
21.02.2013 15:07
27.02.2013 10:56
Kütüphane
SKS KAPISI
Ahmet TÜNER
SU AKIYOR
14.02.2013 13:48
27.02.2013 10:58
Kütüphane
GÖSTERİ MERKEZİ
84
Ahmet TÜNER
Ofis duvarında kabarma
ve siyah küflenme
01.02.2013 10:09
27.02.2013 10:58
Moleküler Biyoloji
Genetik
D-105
85
Ahmet TÜNER
Nem alan duvarın küf
sorunu
26.02.2013 09:50
28.02.2013 15:20
Moleküler Biyoloji
Genetik
D209
86
Ahmet TÜNER
Duvar boyası
26.02.2013 09:56
28.02.2013 15:28
Moleküler Biyoloji
Genetik
G101
87
Ahmet TÜNER
kapı kasasının alçı ve
montajı
26.02.2013 10:08
28.02.2013 15:30
Moleküler Biyoloji
Genetik
k 110
88
Baki ŞİMŞEK
Asma tavan
18.11.2013 16:35
02.12.2013 14:25
Makine Müh.
152
89
Baki ŞİMŞEK
Karınca delikleri
13.11.2013 11:57
02.12.2013 14:25
Sks
12
90
Baki ŞİMŞEK
lavobo üzerinde ki fayans
düşmüştür
06.11.2013 15:00
02.12.2013 14:26
Spor Salonu
19 numaralı soyunma odası
91
Baki ŞİMŞEK
Oda boyanması
15.11.2013 13:30
02.12.2013 14:27
Fen Fak. A Blok
102 ve 325
92
Baki ŞİMŞEK
tavan akması
29.11.2013 09:28
02.12.2013 14:30
Fen Fak. B Blok
204
93
Baki ŞİMŞEK
Kapi
20.11.2013 13:45
02.12.2013 14:32
Fen Fak. B Blok
206
94
Baki ŞİMŞEK
labıratuvar ve odaların su
alması
06.11.2013 12:12
02.12.2013 15:06
Kimya Müh.
güney cephesi
95
Baki ŞİMŞEK
-
22.11.2013 09:40
02.12.2013 15:08
Fen Fak. A Blok
229
96
Baki ŞİMŞEK
tadilat
25.11.2013 16:19
02.12.2013 15:09
Fen Fak. Fizik
Temiz Oda (Z-43 karşısı)
97
Baki ŞİMŞEK
tavandan su akıyor
26.11.2013 09:16
02.12.2013 15:10
Kütüphane
z-32
98
Baki ŞİMŞEK
Güneye bakan odaların
çerçevelerinden yağmur
suyunun içeri girmesi
06.11.2013 15:23
02.12.2013 15:12
Moleküler Biyoloji
Genetik
Güneye Bakan Cephedeki
Tüm Odalar
99
Baki ŞİMŞEK
Prizden su akması
25.11.2013 10:47
02.12.2013 15:18
Fen Fak. A Blok
302
100
Baki ŞİMŞEK
Çatı
06.11.2013 13:55
02.12.2013 15:19
Çevre Arge
Lab 4
101
Baki ŞİMŞEK
pencere su sızdırıyor
06.11.2013 14:57
20.12.2013 14:39
Spor Salonu
halı saha tesisi
102
Baki ŞİMŞEK
ACİL-Oda boyanması
18.12.2013 16:39
20.12.2013 14:40
Fen Fak. A Blok
322 ve 323
103
Baki ŞİMŞEK
Pencereden dışardan su
giriyor
20.12.2013 10:50
20.12.2013 14:40
Yabancı Diller B Blok
Sistem Odası
104
Baki ŞİMŞEK
BOYA
02.12.2013 09:46
06.12.2013 15:15
Makine Müh.
Z-46
105
Baki ŞİMŞEK
Ofis Pencerelerden su
alıyor
07.11.2013 11:45
20.12.2013 14:41
Fen Fak. Fizik
G 149
106
Baki ŞİMŞEK
asma tavan çökmesi
13.12.2013 10:09
20.12.2013 14:42
Spor Salonu
masa tenisi salonu
107
Baki ŞİMŞEK
mermerler silikonlanacak
30.12.2013 10:48
02.01.2014 13:47
Kütüphane
dış merdiven
108
Baki ŞİMŞEK
pencereden su sızıyor
07.11.2013 09:10
02.01.2014 13:52
Kütüphane
31.Oca
109
Metin ÇAM
Sıva mazot acil
26.03.2013 11:09
02.04.2013 16:34
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
110
Metin ÇAM
25.03.2013 10:12
02.04.2013 16:34
Moleküler Biyoloji
Genetik
G107
111
Metin ÇAM
15.02.2013 09:01
11.03.2013 10:58
Kütüphane
SÜRELİ YAYIN
112
Metin ÇAM
11.03.2013 09:42
11.03.2013 10:59
Moleküler Biyoloji
Genetik
k-105
113
Metin ÇAM
13.03.2013 10:52
14.03.2013 14:55
Moleküler Biyoloji
Genetik
deney hayvanları
114
Metin ÇAM
Fan takılması
27.03.2013 15:38
01.04.2013 09:32
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kazan dairesi
115
Metin ÇAM
Plastik Bölme
14.03.2013 16:17
18.03.2013 16:28
Daire Başkanlıkları
Büro
Duvardan gelen yoğun
mazot kokusu
ASMA TAVAN
EKSİĞİ
tavan straforlarının
değişmesi ve duvarın
boyanması
klima boşluklarının
kapatılması
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
83
YTE
İ
116
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Metin ÇAM
Badana boya
03.04.2013 15:06
05.04.2013 16:35
Fen Fak. Fizik
Derslikler
117
Metin ÇAM
Balkon cam bölmeden su
akıyor.
03.04.2013 14:51
05.04.2013 16:35
Fen Fak. Fizik
çatıkatı
118
Metin ÇAM
Logar Kapağı
18.04.2013 15:36
25.04.2013 12:05
Kütüphane
Bina Ana Giriş Bölgesi
119
Metin ÇAM
PARK YAPILAMAZ
LEVHASI
KONULACAK
18.04.2013 13:43
25.04.2013 12:07
Kütüphane
KÜTÜPHANENİN ÖN
BAHÇESİ
120
Metin ÇAM
Boya
08.04.2013 14:14
10.04.2013 10:51
Moleküler Biyoloji
Genetik
G215
121
Metin ÇAM
Pencereye menfez ve
aspiratör takılması
04.04.2013 15:17
10.04.2013 10:52
Mimarlık Fak. B Blok
Z02 ve Z04
122
Metin ÇAM
Tavandan su akıyor
02.04.2013 09:27
10.04.2013 10:53
Moleküler Biyoloji
Genetik
K116
123
Metin ÇAM
Binanın çatısında bulunan
cam tavan
19.07.2013 15:21
25.07.2013 10:41
Moleküler Biyoloji
Genetik
D109
124
Metin ÇAM
Badana yapılması
03.09.2013 15:18
05.09.2013 09:24
Fen Fak. A Blok
A 216
125
Metin ÇAM
boya yapılacak
28.11.2013 13:50
28.11.2013 14:00
Spor Salonu
tribün korkuluğu
05.12.2013 10:27
06.12.2013 08:43
Kütüphane
24.Oca
14.01.2013 13:41
17.01.2013 16:44
Kimya Müh.
Bölüm Baskanlıgı
mutfak dolabı
silikonlanacak
Bolum Baskanlıgının
boyanması
126
Metin ÇAM
127
Metin ÇAM
128
Metin ÇAM
badana
02.01.2013 15:07
17.01.2013 16:45
Kimya Müh.
104-Z04
129
Metin ÇAM
tavan boyası dökülmesiAcil
25.01.2013 11:37
07.02.2013 09:15
Fen Fak. A Blok
324
130
Metin ÇAM
tavan alçısının dökülmesi
23.01.2013 12:20
07.02.2013 09:16
Fen Fak. A Blok
2.kat bayanlar tuvaleti
131
Metin ÇAM
alçı sıva yapılması
16.01.2013 10:30
07.02.2013 09:17
Yabancı Diller A Blok
data show sınıfları
132
Metin ÇAM
soyunma odası
04.01.2013 09:01
07.01.2013 09:15
Spor Salonu
1
133
Metin ÇAM
MDF üzerine boyama
yapılacak
03.01.2013 15:57
07.01.2013 09:15
Yabancı Diller B Blok
Sistem Odası
134
Metin ÇAM
Tavan düştü su akıyor
02.01.2013 11:03
07.01.2013 09:18
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-104
135
Metin ÇAM
demir kesme
04.03.2013 16:12
05.03.2013 10:09
Yabancı Diller A Blok
106-104
136
Metin ÇAM
SÜPÜRGELİKLERİN
SİLİKONLANMASI
07.02.2013 13:48
07.02.2013 14:54
Kütüphane
ÖDÜNÇ VERMENİN
KARޞISI
137
Metin ÇAM
duvarda sıva çatlakları
06.02.2013 09:10
07.02.2013 14:56
Fen Fak. C Blok
323
138
Metin ÇAM
tavan aşınması
04.02.2013 15:33
07.02.2013 14:56
Moleküler Biyoloji
Genetik
g108 g110
139
Metin ÇAM
Duvar Boyası
25.01.2013 11:47
07.02.2013 14:57
Elektronik Lab.
P103
140
Metin ÇAM
alçı tamiri
07.01.2013 10:47
07.02.2013 14:58
Spor Salonu
kantin yanı
141
Metin ÇAM
Boya-Badana
31.01.2013 10:53
01.03.2013 13:33
Fen Fak. Fizik
G-146
Ek 5.2.2 ELEKTRIK GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI
SIRA
NO
BİLETİ
KARŞILAYAN
BİLET BAŞLIĞI
OLUŞ.
ZAMANI
KAPATILMA
ZAMANI
ARIZA
BİNA ADI
ARIZA ODA
NUMARASI
1
Akif KARDAŞ
prizler
10.09.2013 16:29
12.09.2013 09:51
Daire Başkanlıkları
105
2
Akif KARDAŞ
arıza
10.09.2013 09:37
12.09.2013 09:52
Spor Salonu
1.kat stad girişi
3
Akif KARDAŞ
UPS prizlerinin yonu
22.10.2013 15:09
06.11.2013 11:15
Moleküler Biyoloji
Genetik
G214-G215
4
Akif KARDAŞ
Aydınlatma Anahtarları ve
Klima kontrolleri
08.11.2013 12:07
20.11.2013 14:54
Fen Fak. Fizik
Z40
5
Akif KARDAŞ
Şalter Atması
08.11.2013 10:13
20.11.2013 14:55
Fen Fak. Fizik
Ana Pano
6
Akif KARDAŞ
Şartel atması
11.11.2013 10:31
11.11.2013 13:34
Kimya Müh.
Z-33
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
84
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7
Akif KARDAŞ
Ana girişten sol tarafta
kalan asansör arızalı
24.10.2013 11:24
18.11.2013 09:42
Sks
Asansör arızalı
8
Akif KARDAŞ
Kırmızı renkteki topraklı
prizlerimiz 1 aydır
çalışmıyor.
13.11.2013 11:19
18.11.2013 09:45
Mimarlık Fak. A Blok
107
9
Akif KARDAŞ
Kırmızı renkli prizler
30.10.2013 16:37
18.11.2013 09:46
Mimarlık Fak. A Blok
107
10
Akif KARDAŞ
elektrik anahtar değişimi
01.10.2013 10:45
18.11.2013 11:11
Yabancı Diller A Blok
221
11
Akif KARDAŞ
ofis aydınlatma grupları
14.11.2013 10:48
18.11.2013 11:12
Yabancı Diller İdari
221
12
Akif KARDAŞ
elektrik kablosu uzatılması
30.09.2013 14:26
19.11.2013 10:12
Daire Başkanlıkları
328-A
13
Akif KARDAŞ
elektrik kablosu uzatılması
12.09.2013 13:40
19.11.2013 10:29
Daire Başkanlıkları
328-A
14
Akif KARDAŞ
lamba arızası
31.10.2013 09:04
19.11.2013 15:10
Yabancı Diller İdari
seminer salonu
15
Akif KARDAŞ
3 lü priz arızası
13.11.2013 11:28
20.11.2013 13:05
Fen Fak. B Blok
303
16
Akif KARDAŞ
uzatma kablosu
27.09.2013 13:54
20.11.2013 13:08
Makine Müh.
142
17
Akif KARDAŞ
lamba
17.12.2013 14:25
06.01.2014 10:01
Yabancı Diller İdari
217
18
Akif KARDAŞ
canavar makinası arızası
06.01.2014 13:22
07.01.2014 13:20
Merkezi Atölyeler
atölye
19
Akif KARDAŞ
Arıza
25.12.2013 13:33
07.01.2014 13:21
Çevre Arge
bayan wc
20
Akif KARDAŞ
aydınlatmalar çalışmıyor
25.12.2013 11:07
07.01.2014 13:21
Çevre Arge
bayan wc
21
Akif KARDAŞ
Bayanlar Tuvaleti
24.12.2013 16:24
07.01.2014 13:22
Çevre Arge
Bayanlar tuvaleti
22
Akif KARDAŞ
Lambalar yanmıyor.
19.12.2013 17:16
07.01.2014 13:23
Merkezi Atölyeler
Bay WC
23
Akif KARDAŞ
Piriz Arızası
17.01.2013 09:23
21.01.2013 09:39
Kütüphane
Z-26-27
24
Akif KARDAŞ
Güç kaynağına bağlı prizin
takılması hk.
04.01.2013 14:07
22.01.2013 13:05
Yabancı Diller İdari
101
25
Akif KARDAŞ
UPS Arızası
22.01.2013 12:13
22.01.2013 16:28
Makine Müh.
Z-46
26
Akif KARDAŞ
ups
22.01.2013 12:06
22.01.2013 16:28
Makine Müh.
z46
27
Akif KARDAŞ
ups
21.01.2013 14:06
22.01.2013 16:28
Makine Müh.
z46
28
Akif KARDAŞ
Uzatma Kablosu Talebi
23.01.2013 10:32
23.01.2013 14:02
Rektörlük
101
29
Akif KARDAŞ
elektrik prizi
22.01.2013 09:12
23.01.2013 15:36
Fen Fak. C Blok
203
30
Akif KARDAŞ
şalterler iniyor
11.01.2013 10:13
23.01.2013 15:37
Fen Fak. B Blok
304
31
Akif KARDAŞ
priz çalışmıyor
24.01.2013 09:37
24.01.2013 13:53
Daire Başkanlıkları
132
32
Akif KARDAŞ
Elektrik Sorunu
23.01.2013 10:09
28.01.2013 09:52
Fen Fak. B Blok
205
33
Akif KARDAŞ
pirizde elektrik yok
14.02.2013 13:29
15.02.2013 14:02
Kütüphane
z-60 erkekler tuvaleti
34
Arif ULUÇ
oda aydınlatmasında sorun
31.01.2013 09:11
20.03.2013 12:56
Fen Fak. Fizik
Z 45
35
Arif ULUÇ
internetin olmaması
18.03.2013 10:26
24.03.2013 18:43
Elektronik Lab.
231/1
36
Arif ULUÇ
UPS
18.03.2013 10:04
25.03.2013 11:29
Elektronik Lab.
233
37
Arif ULUÇ
pirizlerin çalışmaması
18.03.2013 09:48
25.03.2013 11:30
Elektronik Lab.
233
38
Arif ULUÇ
UPS kontrolu
18.03.2013 13:45
25.03.2013 11:31
Kimya Müh.
129
39
Arif ULUÇ
UPS priz sorunu
27.03.2013 14:51
27.03.2013 16:39
Fen Fak. B Blok
205
40
Arif ULUÇ
Klima tesisati
11.03.2013 14:36
14.03.2013 09:59
Moleküler Biyoloji
Genetik
deney hayvanlari unitesi
41
Arif ULUÇ
elektrik arızası
08.05.2013 13:46
09.05.2013 12:31
Moleküler Biyoloji
Genetik
k-117
42
Arif ULUÇ
Sigorta, Voltaj, Amper
07.05.2013 12:26
09.05.2013 12:31
Moleküler Biyoloji
Genetik
116 ve 117
43
Arif ULUÇ
sigorta arızalı
17.04.2013 09:19
17.04.2013 14:14
Fen Fak. Fizik
Z28
44
Arif ULUÇ
projeksiyon perdesi
montajı
29.03.2013 16:49
17.04.2013 15:54
Matematik
Z05
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
85
YTE
İ
45
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Arif ULUÇ
florasan arızası
ups kabloları kanal içine
alınacak
projeksiyon cihazının
prizinin degıstırılmesı
15.04.2013 10:06
19.04.2013 11:00
Mimarlık Fak. B Blok
102 nolu stüdyo
16.04.2013 10:50
24.04.2013 13:38
Daire Başkanlıkları
Ayşegül ADALI
22.02.2013 16:35
09.04.2013 09:16
Kimya Müh.
D-9
46
Arif ULUÇ
47
Arif ULUÇ
48
Arif ULUÇ
Cam fanı havalandırma
13.03.2013 00:50
09.04.2013 13:58
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kalorifer dairesi
49
Arif ULUÇ
kablo çekimi
19.03.2013 11:10
09.04.2013 13:59
Moleküler Biyoloji
Genetik
K219
50
Arif ULUÇ
topraklama arıza
09.04.2013 13:22
09.04.2013 14:00
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-219
51
Arif ULUÇ
bitki büyüme kabini
28.03.2013 17:20
09.04.2013 14:01
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-219
52
Arif ULUÇ
ups
26.04.2013 14:31
29.04.2013 10:26
Makine Müh.
146
53
Arif ULUÇ
florans arızası
12.04.2013 13:46
15.04.2013 14:39
Elektronik Lab.
koridor
54
Arif ULUÇ
el kurutma mak. için priz
10.04.2013 10:16
15.04.2013 14:50
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti
55
Arif ULUÇ
vuat kapağı,asma tavan
15.04.2013 09:15
15.04.2013 14:52
Yabancı Diller A Blok
210
56
Arif ULUÇ
lambalar
15.04.2013 15:09
16.04.2013 09:47
Yabancı Diller İdari
103-113-104
57
Arif ULUÇ
PRIZ ARIZASI
26.03.2013 11:04
16.04.2013 09:49
Kimya Müh.
Z47
58
Arif ULUÇ
asansör içi aydınlatma
12.04.2013 09:09
16.04.2013 09:52
Daire Başkanlıkları
asansör
59
Arif ULUÇ
uzatma kablosu
15.04.2013 15:15
16.04.2013 15:24
Yabancı Diller İdari
117
60
Arif ULUÇ
Anahtar arızası
28.03.2013 13:47
16.04.2013 15:25
Makine Müh.
1 kat no:158
61
Arif ULUÇ
asansör arızası
16.04.2013 14:24
17.04.2013 16:30
Moleküler Biyoloji
Genetik
asansör
62
Arif ULUÇ
UPS Gürültülü Çalışması
10.04.2013 13:44
17.04.2013 09:14
Sks
120
63
Arif ULUÇ
floransan lamba arızası
15.05.2013 16:08
04.06.2013 11:18
Merkezi Atölyeler
Dinamik test ve modelleme
Lab.
64
Arif ULUÇ
Alarım çalıyor
13.05.2013 09:10
16.05.2013 08:45
Fen Fak. Fizik
Asansör
65
Arif ULUÇ
BİYOMER şehir hattında
arıza
11.06.2013 09:44
11.06.2013 15:19
Sks
123
66
Arif ULUÇ
Bayan tuvaleti
23.05.2013 12:00
23.05.2013 13:46
Daire Başkanlıkları
101
67
Arif ULUÇ
Arızalı Priz
21.05.2013 17:17
23.05.2013 13:47
Daire Başkanlıkları
219
68
Arif ULUÇ
açma-kapama düäžmesi
yapılacak
12.07.2013 16:19
17.07.2013 08:44
Kütüphane
ödünç vermenin önü
69
Arif ULUÇ
ups'li elektrik kablosu
06.06.2013 15:08
01.07.2013 17:30
Matematik
125
70
Arif ULUÇ
Çalışmayan Prizler
22.07.2013 09:01
22.07.2013 11:40
Fen Fak. B Blok
211
71
Arif ULUÇ
Projeksiyon sökülecek
18.07.2013 14:45
22.07.2013 11:41
Fen Fak. Fizik
Z 38-Z 40-Z 41
72
Arif ULUÇ
380V hat
22.07.2013 12:37
13.08.2013 08:35
Fen Fak. Fizik
Z39
73
Arif ULUÇ
eski elektrik kablolarının
sökülmesi
16.08.2013 10:04
19.08.2013 09:13
Fen Fak. B Blok
206
74
Arif ULUÇ
floresanlarlar yanmıyor
29.07.2013 09:44
31.07.2013 12:37
Merkezi Atölyeler
wc
75
Arif ULUÇ
Mevcut 2 Fan'dan sadece
biri çalışıyor. Bozuk fanIn
çıkarılıp yerine alınan yeni
fan'ın takılması .
21.08.2013 14:53
23.08.2013 12:06
Merkezi Atölyeler
Tansaş 2-Zemin-Ulaştırma
Lab.Odası
(karanlık ve penceresiz oda)
76
Arif ULUÇ
UPS arızası
15.08.2013 09:18
23.08.2013 12:07
Merkezi Atölyeler
106
77
Arif ULUÇ
Prizlere Elektrik gelmiyor.
05.08.2013 10:47
05.08.2013 16:24
Makine Müh.
124
78
Arif ULUÇ
aydınlatma sorunu
20.09.2013 11:48
23.09.2013 13:13
Matematik
z10
79
Arif ULUÇ
elektrik arızası
17.07.2013 14:05
23.09.2013 13:16
Matematik
bayan wc.
80
Arif ULUÇ
Fotosel arızası
01.08.2013 10:06
23.09.2013 13:17
Matematik
wc
81
Arif ULUÇ
priz
17.09.2013 09:56
23.09.2013 13:18
Yabancı Diller B Blok
402
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
86
YTE
İ
82
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Arif ULUÇ
ups prizlerinde elektrik yok
18.09.2013 09:02
23.09.2013 13:20
Daire Başkanlıkları
105
83
Arif ULUÇ
Bayanlar wc'sinin ışıkları
yanmıyor
18.09.2013 16:48
23.09.2013 15:39
Daire Başkanlıkları
İdari Mali İşler
84
Arif ULUÇ
lamba arızası
12.09.2013 09:15
23.09.2013 15:40
Daire Başkanlıkları
332
85
Arif ULUÇ
priz arızası
06.09.2013 10:54
06.09.2013 16:43
Daire Başkanlıkları
215
86
Arif ULUÇ
Klima Taşınması
23.09.2013 12:13
24.09.2013 10:34
Fen Fak. B Blok
208
87
Arif ULUÇ
Engelli asansörü arızası
23.09.2013 16:03
25.09.2013 08:40
Fen Fak. A Blok
ENGELLİ ASANSÖRÜ
88
Arif ULUÇ
Normal Fiş girişlerinde ve
UPS lerde Elektrik Yok
12.09.2013 16:43
25.09.2013 08:42
Daire Başkanlıkları
101
89
Arif ULUÇ
inşaat müh. lab. bayanlar
tuvaleti
06.09.2013 15:56
25.09.2013 08:43
Merkezi Atölyeler
inşaat müh. lab.
90
Arif ULUÇ
ışık arızası
20.09.2013 11:36
25.09.2013 08:43
Merkezi Atölyeler
inşaat laboratuvarı
91
Arif ULUÇ
Prizler
24.09.2013 11:49
25.09.2013 14:44
Moleküler Biyoloji
Genetik
G218
92
Arif ULUÇ
zımpara makinesi
11.09.2013 13:47
12.09.2013 09:47
Makina Müh. Lab.
Lab. 147
93
Arif ULUÇ
asansör arızası
25.09.2013 09:27
25.09.2013 15:24
Kimya Müh.
asansör arızası
06.09.2013 10:28
12.09.2013 12:42
Fen Fak. A Blok
222
26.09.2013 16:50
27.09.2013 10:31
Daire Başkanlıkları
333
17.09.2013 13:52
27.09.2013 15:18
Yabancı Diller A Blok
Sistem Odası
Klima için elektrik
bağlanması
Odamdaki lamba yanıp
sönüyor.
Switch Kabinet Elektrik
Problemi
94
Arif ULUÇ
95
Arif ULUÇ
96
Arif ULUÇ
97
Arif ULUÇ
asma tavan lamba
02.10.2013 10:41
02.10.2013 12:54
Mimarlık Fak. E Blok
hol
98
Arif ULUÇ
ups prizler
02.10.2013 10:40
02.10.2013 12:54
Mimarlık Fak. A Blok
107
99
Arif ULUÇ
priz arızası
01.10.2013 15:51
02.10.2013 12:55
Yabancı Diller A Blok
204
100
Arif ULUÇ
ACİL-Engelli ve diğer
asansör arızası
01.10.2013 14:10
02.10.2013 12:56
Fen Fak. A Blok
Asansörler
101
Arif ULUÇ
Asansör
30.09.2013 10:35
02.10.2013 12:57
Makina Müh. Lab.
zemin asansör
102
Arif ULUÇ
electric kesintisi
01.10.2013 11:56
02.10.2013 12:59
Mimarlık Fak. A Blok
205
103
Arif ULUÇ
asansörün kilitli kalması
17.09.2013 09:31
17.09.2013 14:53
Elektronik Lab.
asansör
104
Arif ULUÇ
balık sırtı
10.09.2013 16:30
17.09.2013 14:54
Daire Başkanlıkları
105
105
Arif ULUÇ
Alarm Çalıyor
04.10.2013 09:31
07.10.2013 14:18
Moleküler Biyoloji
Genetik
Tüm Bina
106
Arif ULUÇ
Havalandırma fanları için
otomat cihazının montajı
08.10.2013 14:12
09.10.2013 16:00
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kalorifer Dairesi
107
Arif ULUÇ
Sigorta
07.10.2013 10:04
09.10.2013 16:35
Fen Fak. B Blok
304
108
Arif ULUÇ
Prizlerin çalışmaması
06.10.2013 21:01
09.10.2013 16:36
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-216
109
Arif ULUÇ
Asansör ışığı
08.10.2013 10:44
09.10.2013 16:37
Matematik
Asansör
110
Arif ULUÇ
uzatma kablosu
02.10.2013 16:35
09.10.2013 16:37
Elektronik Lab.
B08 uzatma kablosu
111
Arif ULUÇ
ayarlama
03.10.2013 10:55
10.10.2013 12:21
Fen Fak. A Blok
1-11 D
112
Arif ULUÇ
Florasanlar yanmıyor
01.10.2013 16:13
10.10.2013 12:22
Merkezi Atölyeler
marangozhane
113
Arif ULUÇ
yerdeki prizler arızalı
19.08.2013 10:07
10.10.2013 12:24
Kütüphane
z-29 ve grup çalışma odaları
114
Arif ULUÇ
aydınlatma sorunu
02.10.2013 15:25
10.10.2013 12:25
Matematik
z10
115
Arif ULUÇ
floresanlar yanmıyor
09.07.2013 09:18
10.10.2013 12:26
Kütüphane
a-p ve q-z salonları
116
Arif ULUÇ
uzatma kabloları
16.09.2013 11:19
10.10.2013 12:30
Yabancı Diller B Blok
bütün sınıflar
117
Arif ULUÇ
sigorta atması
30.10.2013 13:22
04.11.2013 16:17
Kimya Müh.
b 07
118
Arif ULUÇ
Aydınlatma Lambası
24.10.2013 09:43
04.11.2013 16:19
Kimya Müh.
113
119
Arif ULUÇ
havalandırma arızası
22.10.2013 09:53
04.11.2013 16:20
Kimya Müh.
B 07
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
87
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
120
Arif ULUÇ
Oda Floresan Lamba
21.10.2013 09:14
04.11.2013 16:21
Kimya Müh.
113
121
Arif ULUÇ
flrosanların yanmaması
01.10.2013 15:55
04.11.2013 16:22
Kimya Müh.
122
122
Arif ULUÇ
network prizi
01.11.2013 14:21
04.11.2013 16:25
Fen Fak. A Blok
225
123
Arif ULUÇ
Yerde bulunan elektrik
kablolarının elektriklerinin
kesilmesi ve kaldırılması
11.10.2013 10:08
21.10.2013 08:48
Moleküler Biyoloji
Genetik
G109
124
Arif ULUÇ
kablo kanalı
09.10.2013 10:01
06.11.2013 09:04
Daire Başkanlıkları
105
125
Arif ULUÇ
Floresan lamba arıza
30.09.2013 09:38
06.11.2013 09:05
Fen Fak. Fizik
Z-33
126
Arif ULUÇ
UPS
23.10.2013 10:48
07.11.2013 15:42
Fen Fak. B Blok
205
127
Arif ULUÇ
Elektirik arızası
05.11.2013 12:58
07.11.2013 15:42
Merkezi Atölyeler
205
128
Arif ULUÇ
elektrik prizi
03.11.2013 23:43
07.11.2013 15:43
Fen Fak. B Blok
212
129
Arif ULUÇ
UPS uzatma kablosu talebi
23.10.2013 14:59
07.11.2013 15:44
Elektronik Lab.
Z46
130
Arif ULUÇ
-
01.11.2013 09:54
07.11.2013 15:44
Fen Fak. A Blok
225
131
Arif ULUÇ
elektrik hattı çekilmesi
22.10.2013 09:48
07.11.2013 15:45
Kimya Müh.
B 07
132
Arif ULUÇ
sigorta atması
02.10.2013 09:49
07.11.2013 15:45
Elektronik Lab.
B08
133
Arif ULUÇ
lamba arızası
06.11.2013 16:09
08.11.2013 15:28
Daire Başkanlıkları
koridor
07.11.2013 14:34
08.11.2013 15:29
Daire Başkanlıkları
211
01.10.2013 14:48
08.11.2013 15:30
Daire Başkanlıkları
idari ve mali işler
odadaki lamba nın
deäžişžtirilmesi
Bayanlar wc'sinin ışıkları
yanmıyor
134
Arif ULUÇ
135
Arif ULUÇ
136
Arif ULUÇ
Aydınlatma
14.11.2013 12:12
21.11.2013 10:58
Merkezi Atölyeler
wc
137
Arif ULUÇ
Tuvaler ışıkları
07.11.2013 14:56
21.11.2013 10:59
Merkezi Atölyeler
İnşaat Lab. tuvaletler
138
Arif ULUÇ
ışıklar
10.10.2013 14:31
21.11.2013 15:30
Merkezi Atölyeler
inşaat laboratuvarı
139
Arif ULUÇ
lamba arızası
31.10.2013 09:06
21.11.2013 15:30
Yabancı Diller İdari
103 nolu oda
140
Arif ULUÇ
priz arızası
20.11.2013 12:02
21.11.2013 15:31
Daire Başkanlıkları
219
141
Arif ULUÇ
ups li priz
07.11.2013 09:48
11.11.2013 15:37
Kütüphane
z-48
142
Arif ULUÇ
elekrik arızası
22.10.2013 09:21
21.11.2013 15:34
Matematik
asansör kabini
143
Arif ULUÇ
Asansör Arızası
20.11.2013 10:08
21.11.2013 15:35
Mimarlık Fak. B Blok
Asansör
144
Arif ULUÇ
elektrik arızası
12.11.2013 10:19
21.11.2013 15:36
Mimarlık Fak. B Blok
103
145
Arif ULUÇ
Elektrik Arızası
25.10.2013 11:21
21.11.2013 15:37
Mimarlık Fak. A Blok
A 115
146
Arif ULUÇ
Elektrik lambası yanmıyor.
24.10.2013 09:25
21.11.2013 15:37
Mimarlık Fak. A Blok
325
147
Arif ULUÇ
fleurasan lamba değişimi
12.11.2013 15:03
13.11.2013 12:18
Daire Başkanlıkları
328/A
148
Arif ULUÇ
swic
12.11.2013 13:47
13.11.2013 12:19
Daire Başkanlıkları
Dekanlık Koridoru
149
Arif ULUÇ
elektrik hattı çekilecek
26.11.2013 10:46
28.11.2013 09:27
Kütüphane
ödünç verme
150
Arif ULUÇ
elektrik prizi çekilecek
14.11.2013 10:51
14.11.2013 16:31
Kütüphane
kantin karsısı
151
Arif ULUÇ
iç lamba
18.11.2013 16:23
20.11.2013 09:36
Makine Müh.
Asansör
152
Arif ULUÇ
asansör arızası
21.10.2013 14:40
20.11.2013 09:37
Sks
sks kafeterya
153
Arif ULUÇ
Cihaza bağlı Elektrik
prizinin yanması
02.12.2013 15:32
03.12.2013 11:15
Sks
Biyomer Hazırlık Lab.
154
Arif ULUÇ
sigorta paneli arizasi
28.11.2013 10:00
03.12.2013 14:03
Sks
147
155
Arif ULUÇ
Priz
24.10.2013 16:01
03.12.2013 14:06
Fen Fak. A Blok
231
156
Arif ULUÇ
kablo çatalçivi
ilesabitlenecek
03.12.2013 13:23
03.12.2013 15:15
Kütüphane
z-28
157
Arif ULUÇ
yük asansörü sevis dışı
03.12.2013 10:57
06.12.2013 14:25
Moleküler Biyoloji
Genetik
asansör
158
Arif ULUÇ
Engelli asansörü arızası
29.11.2013 10:55
03.12.2013 15:18
Fen Fak. B Blok
Asansör
159
Arif ULUÇ
florasan yanmıyor
04.12.2013 08:53
04.12.2013 10:30
Daire Başkanlıkları
203
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
88
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
160
Arif ULUÇ
uzatma kablo 3lü priz ve
4lü priz
29.11.2013 11:21
04.12.2013 10:30
Daire Başkanlıkları
101
161
Arif ULUÇ
Asansör Arızası
26.11.2013 15:33
04.12.2013 10:33
Mimarlık Fak. B Blok
Asansör
162
Arif ULUÇ
Asansör Arızası
26.11.2013 15:32
04.12.2013 10:33
Mimarlık Fak. A Blok
Asansör
163
Arif ULUÇ
Asansör Arızası
(Hatırlatma)
22.11.2013 15:19
04.12.2013 10:34
Mimarlık Fak. B Blok
Asansör
164
Arif ULUÇ
Duvardaki lambalardan biri
sürekli yanıp sönüyor.
04.12.2013 09:56
04.12.2013 13:55
Daire Başkanlıkları
Gıda Mühendisliği Bölümü
katındaki Bayanlar Tuvaleti
165
Arif ULUÇ
Elektrik bağlanması
27.11.2013 16:28
05.12.2013 12:42
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-219
166
Arif ULUÇ
ups
01.08.2013 10:25
05.12.2013 12:44
Makine Müh.
142
167
Arif ULUÇ
Odamdaki lamba yanıp
sönüyor.
12.12.2013 15:22
17.12.2013 10:58
Daire Başkanlıkları
333
168
Arif ULUÇ
UPS cıhazı
16.12.2013 10:20
18.12.2013 17:06
Merkezi Atölyeler
İnşaat Lab binası
169
Arif ULUÇ
elektric kesinti
17.12.2013 13:55
18.12.2013 17:06
Habilitek
2/c
170
Arif ULUÇ
asansör arızası
16.12.2013 13:59
18.12.2013 17:07
Mimarlık Fak. B Blok
Asansör
171
Arif ULUÇ
Floresan
04.12.2013 17:31
06.12.2013 14:22
Daire Başkanlıkları
104
172
Arif ULUÇ
Sigorta
02.12.2013 10:02
06.12.2013 14:24
Mimarlık Fak. B Blok
207
173
Arif ULUÇ
elkurutma makinasının
kablosu monte edilecek
17.12.2013 10:54
20.12.2013 16:26
Kütüphane
Oca.34
174
Arif ULUÇ
ara kablo
11.12.2013 16:27
23.12.2013 14:30
Rektörlük
104
175
Arif ULUÇ
Elektrik arızası
17.12.2013 09:35
23.12.2013 14:31
Merkezi Kafeterya
Topluluk Odası-1
176
Arif ULUÇ
prize elektrik gelmiyor
18.12.2013 10:07
24.12.2013 13:51
Sks
142
177
Arif ULUÇ
Floresan Lamba Arızası
09.12.2013 13:02
11.12.2013 14:20
Fen Fak. C Blok
C-217
178
Arif ULUÇ
06.12.2013 11:34
11.12.2013 14:21
Fen Fak. B Blok
206
179
Arif ULUÇ
14.08.2013 11:47
11.12.2013 14:21
Fen Fak. B Blok
211
180
Arif ULUÇ
05.12.2013 11:07
11.12.2013 14:22
Sks
UPS odası
181
Arif ULUÇ
bozuk asansör
09.12.2013 10:02
11.12.2013 14:22
Elektronik Lab.
asansör
182
Arif ULUÇ
priz arıza
27.12.2013 13:00
02.01.2014 09:05
Spor Salonu
02 erkek soyunma odası
183
Arif ULUÇ
UPS sistemi
13.12.2013 16:30
02.01.2014 09:06
Moleküler Biyoloji
Genetik
211
184
Arif ULUÇ
Bina girişi sol yandaki
asansör arızalı
23.12.2013 11:39
02.01.2014 09:07
Sks
Asansör arızalı
185
Arif ULUÇ
üçlü piriz
04.02.2013 15:26
06.02.2013 10:01
Rektörlük
109
186
Arif ULUÇ
Floresans lamba arızası
04.02.2013 13:08
06.02.2013 15:11
Daire Başkanlıkları
332
187
Arif ULUÇ
elkurutma makinası
arızalandı
29.01.2013 10:32
29.01.2013 13:49
Kütüphane
z-60
188
Arif ULUÇ
Sigorta değişimi
19.01.2013 12:41
29.01.2013 15:04
Fen Fak. Fizik
Z22
189
Arif ULUÇ
Cihaz elektrik kablosu
29.01.2013 09:41
30.01.2013 12:46
Merkezi Atölyeler
Yapı Mekaniği Lab.
190
Arif ULUÇ
Floresan lambalar
11.01.2013 16:49
30.01.2013 12:47
Mimarlık Fak. B Blok
Z02
191
Arif ULUÇ
Aydınlatmalardan çıkan
gürültü ve bozuk
florasanlar
11.01.2013 16:44
30.01.2013 12:48
Mimarlık Fak. B Blok
Z02
192
Arif ULUÇ
Eksik Priz
29.01.2013 14:19
30.01.2013 15:46
Makina Müh. Lab.
Z-36
193
Arif ULUÇ
Otopark girişi lambaları hk.
09.01.2013 10:28
31.01.2013 15:19
Kimya Müh.
otopark girişi
194
Arif ULUÇ
hidrolik hasta yatağına
elektrik kablosu çekilecek
31.01.2013 13:30
01.02.2013 15:34
Sks
müdahale odası
195
Arif ULUÇ
floresan yanmıyor
15.02.2013 10:04
18.02.2013 13:51
Kütüphane
KONFERANS SALONU
Arif ULUÇ
prize kablo takılıp duvara
monte edilecek
14.01.2013 09:54
19.02.2013 15:05
Daire Başkanlıkları
318
196
elektrik kablolarının
sökülmesi
UPS bağlantıları ve
Kabloların Kanala alınması
UPS çok aşırı ısınmış
durumda
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
89
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
197
Arif ULUÇ
Lambalardan biri yanmıyor
21.01.2013 10:21
19.02.2013 15:06
Daire Başkanlıkları
Lab.315 Dekanlık binası
kat:3
198
Arif ULUÇ
sigorta
22.02.2013 14:35
25.02.2013 09:49
Mimarlık Fak. B Blok
202
199
Arif ULUÇ
Matkapla duvara delik
22.02.2013 13:30
25.02.2013 14:01
Rektörlük
Erdal Saygın
200
Arif ULUÇ
masa prizleri hk.
28.01.2013 15:11
11.02.2013 14:40
Sks
135
201
Arif ULUÇ
priz kanali ve sigorta paneli
hk.
28.01.2013 15:10
11.02.2013 14:40
Sks
147
202
Arif ULUÇ
floresan lamba yanmıyor
26.02.2013 11:41
27.02.2013 11:08
Sks
hemşire o/diş kliniği
203
Arif ULUÇ
spiral kordon
27.02.2013 09:39
27.02.2013 13:25
Elektronik Lab.
213/1
204
Arif ULUÇ
priz yetersizliği
26.02.2013 15:44
27.02.2013 13:31
Elektronik Lab.
107
205
Fahrettin
DUYUM
elektrik bağlanması
26.03.2013 15:41
02.04.2013 11:25
Fen Fak. A Blok
2.kat bayanlar tuvaleti
206
Fahrettin
DUYUM
Kablo kanalları
19.03.2013 10:08
02.04.2013 11:28
Moleküler Biyoloji
Genetik
Jens Allmer
207
Fahrettin
DUYUM
dersliklerdekı data sow priz
arızası
02.04.2013 08:56
02.04.2013 16:06
Fen Fak. C Blok
fen fak derslikler
208
Fahrettin
DUYUM
lambalar değişecek
29.03.2013 09:17
02.04.2013 16:08
Kütüphane
KONFERANS SALONU
209
Fahrettin
DUYUM
arızalı lamba değişimi
19.03.2013 10:40
20.03.2013 17:02
Fen Fak. Fizik
Z26,Z24,Z49
210
Fahrettin
DUYUM
laboratuvar asansörü
13.03.2013 14:03
20.03.2013 17:04
Kimya Müh.
kim.müh.laboratuvar
asansör
211
Fahrettin
DUYUM
Klima Kablosu
20.03.2013 15:52
21.03.2013 16:44
Rektörlük
Erdal Saygın Amfisi
212
Fahrettin
DUYUM
Uzatma kablosu (7 adet
4'ewr metrelik)
11.03.2013 15:38
12.03.2013 15:05
Sks
3
213
Fahrettin
DUYUM
derslık ve semıner
salonundakı prızler
26.02.2013 14:46
13.03.2013 13:36
Kimya Müh.
de,d2,d4,d6,d8 ve semıner
salonu
214
Fahrettin
DUYUM
bına yan kapı gırısıne
sensorlu lambanın
takılması
28.02.2013 11:27
13.03.2013 13:37
Kimya Müh.
bına yan kapı gırısı
215
Fahrettin
DUYUM
elektrik prizleri
05.03.2013 10:09
13.03.2013 13:38
Kütüphane
akıl oyunları salonu
216
Fahrettin
DUYUM
cihaz bağlama
13.03.2013 14:11
14.03.2013 13:28
Moleküler Biyoloji
Genetik
219
217
Fahrettin
DUYUM
makineye elektrik
bağlanması
14.03.2013 12:11
14.03.2013 13:29
Moleküler Biyoloji
Genetik
219
218
Fahrettin
DUYUM
UPS uzatma kablo
12.03.2013 13:17
14.03.2013 15:11
Sks
123
219
Fahrettin
DUYUM
uzatma kablo döşenmesi
14.03.2013 16:54
19.03.2013 12:35
Sks
biyomer
220
Fahrettin
DUYUM
Prizin elektrik iletmemesi
01.04.2013 15:24
02.04.2013 11:24
Fen Fak. A Blok
324
221
Fahrettin
DUYUM
lamba değişecek
15.04.2013 09:21
17.04.2013 10:03
Daire Başkanlıkları
328-A gıda müh.
222
Fahrettin
DUYUM
florasan arızası
06.05.2013 15:03
13.05.2013 09:34
Mimarlık Fak. B Blok
2.Kat Bayan WC
223
Fahrettin
DUYUM
arıza iptal
03.05.2013 09:25
13.05.2013 09:35
Kütüphane
kantinin karşısı
224
Fahrettin
DUYUM
Florasan Arızası
18.04.2013 10:23
18.04.2013 10:32
Daire Başkanlıkları
CE231
225
Fahrettin
DUYUM
duvara montaj ve kablo
için kanalet döseme
30.04.2013 14:04
13.05.2013 09:35
Kütüphane
kantin karşısı
226
Fahrettin
DUYUM
ups li 3 lü priz
08.05.2013 10:10
13.05.2013 09:37
Daire Başkanlıkları
221
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
90
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
227
Fahrettin
DUYUM
Floresan Arızası
19.04.2013 16:37
13.05.2013 10:45
Daire Başkanlıkları
--
228
Fahrettin
DUYUM
Uzatma Kablo
17.04.2013 10:26
18.04.2013 11:04
Sks
16
229
Fahrettin
DUYUM
Çanta kaynak makinasının
elektrik arızası
30.04.2013 10:46
13.05.2013 10:47
Merkezi Atölyeler
atölye
230
Fahrettin
DUYUM
aydınlatma
04.04.2013 15:59
18.04.2013 17:05
Merkezi Atölyeler
102
231
Fahrettin
DUYUM
ufo tipi ısıtıcı arızası
25.04.2013 10:25
26.04.2013 14:35
Yabancı Diller A Blok
104
232
Fahrettin
DUYUM
Freze tezgahındaki elektrik
kaçağı
29.05.2013 11:46
29.05.2013 17:08
Merkezi Atölyeler
atölye
233
Fahrettin
DUYUM
florasan lamba arızası
02.05.2013 09:14
31.05.2013 16:53
Sks
1
234
Fahrettin
DUYUM
floresan yanmıyor
19.04.2013 15:24
04.06.2013 14:16
Kütüphane
Z-32
235
Fahrettin
DUYUM
halı saha tesisleri ışıkları
21.02.2013 19:02
04.06.2013 14:17
Spor Salonu
halı saha
236
Fahrettin
DUYUM
asansör arızası
30.05.2013 14:47
05.06.2013 17:14
Elektronik Lab.
asansör
237
Fahrettin
DUYUM
kağıt havlu makinası
09.05.2013 11:18
05.06.2013 17:16
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti
238
Fahrettin
DUYUM
UPS priz
05.06.2013 17:13
06.06.2013 13:35
Daire Başkanlıkları
219
239
Fahrettin
DUYUM
laboratuvardaki elektrik
sorunu
06.06.2013 10:47
06.06.2013 13:37
Daire Başkanlıkları
320
240
Fahrettin
DUYUM
Priz Başlığının
değiştirilmesi
15.05.2013 14:59
20.05.2013 10:57
Daire Başkanlıkları
221
241
Fahrettin
DUYUM
Prizde Gerilim Yok
17.05.2013 08:45
20.05.2013 15:31
Sks
1. sınıf dersliği
242
Fahrettin
DUYUM
Priz veya Fiş Değişimi
16.05.2013 15:53
20.05.2013 15:31
Makina Müh. Lab.
Z34
243
Fahrettin
DUYUM
sigorta atımı hk.
28.05.2013 13:28
11.06.2013 14:59
Sks
133 no'lu oda karşısı pano
244
Fahrettin
DUYUM
asansör arızası
30.05.2013 14:47
05.06.2013 17:14
Elektronik Lab.
asansör
245
Fahrettin
DUYUM
kağıt havlu makinası
09.05.2013 11:18
05.06.2013 17:16
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti
246
Fahrettin
DUYUM
UPS priz
05.06.2013 17:13
06.06.2013 13:35
Daire Başkanlıkları
219
247
Fahrettin
DUYUM
laboratuvardaki elektrik
sorunu
06.06.2013 10:47
06.06.2013 13:37
Daire Başkanlıkları
320
248
Fahrettin
DUYUM
Priz Başlığının
değiştirilmesi
15.05.2013 14:59
20.05.2013 10:57
Daire Başkanlıkları
221
249
Fahrettin
DUYUM
Prizde Gerilim Yok
17.05.2013 08:45
20.05.2013 15:31
Sks
1. sınıf dersliği
250
Fahrettin
DUYUM
Priz veya Fiş Değişimi
16.05.2013 15:53
20.05.2013 15:31
Makina Müh. Lab.
Z34
251
Fahrettin
DUYUM
sigorta atımı hk.
28.05.2013 13:28
11.06.2013 14:59
Sks
133 no'lu oda karşısı pano
252
Fahrettin
DUYUM
UPS prizi arızalı
13.06.2013 10:11
13.06.2013 11:29
Daire Başkanlıkları
221
253
Fahrettin
DUYUM
ups
14.06.2013 15:00
14.06.2013 15:09
Elektronik Lab.
213-1
254
Fahrettin
DUYUM
Sigorta 16 Amper ean az
25 Amper yapılmalı
21.05.2013 16:22
27.05.2013 15:04
Moleküler Biyoloji
Genetik
K116
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
91
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
255
Fahrettin
DUYUM
Priz tamiri
08.07.2013 16:00
09.07.2013 15:10
Fen Fak. B Blok
205
256
Fahrettin
DUYUM
UPS arızası
09.07.2013 10:12
09.07.2013 15:17
Merkezi Atölyeler
106
257
Fahrettin
DUYUM
asansör arızası
23.07.2013 14:43
26.07.2013 09:39
Kimya Müh.
asansör
258
Fahrettin
DUYUM
asansör çalışmamaktadır
22.07.2013 14:37
26.07.2013 09:40
Elektronik Lab.
asansör
259
Fahrettin
DUYUM
Priz çalışmıyor
12.07.2013 15:17
26.07.2013 09:41
Daire Başkanlıkları
219
260
Fahrettin
DUYUM
perde ayrılması
01.04.2013 17:18
26.07.2013 10:01
Kimya Müh.
derslik 9
261
Fahrettin
DUYUM
masa prizlerinde ariza
22.07.2013 16:09
26.07.2013 10:53
Sks
147
262
Fahrettin
DUYUM
tepegöz
03.07.2013 13:46
11.07.2013 09:41
Fen Fak. Fizik
derslik
263
Fahrettin
DUYUM
Elektrik Arızası
04.07.2013 09:08
11.07.2013 09:45
Fen Fak. B Blok
205
264
Fahrettin
DUYUM
tmş değişimi
10.06.2013 13:12
24.06.2013 15:16
Mimarlık Fak. B Blok
ana şalter
265
Fahrettin
DUYUM
05.06.2013 08:56
24.06.2013 15:17
Sks
119
266
Fahrettin
DUYUM
10.07.2013 16:01
15.07.2013 11:55
Fen Fak. B Blok
206
267
Fahrettin
DUYUM
priz duvardan çıkmış
durumda
12.07.2013 15:52
15.07.2013 16:54
Yabancı Diller A Blok
109
268
Fahrettin
DUYUM
Elektrik panosunun
patlaması
17.07.2013 09:41
17.07.2013 14:17
Yabancı Diller A Blok
Kazan dairesi
269
Fahrettin
DUYUM
Priz arızası
27.06.2013 11:17
01.07.2013 17:16
Fen Fak. A Blok
a223
270
Fahrettin
DUYUM
florasanlar yanmıyor
26.06.2013 11:25
01.07.2013 17:16
Fen Fak. B Blok
305
271
Fahrettin
DUYUM
floresan yanmıyor
06.06.2013 10:15
02.07.2013 10:39
Kütüphane
Z-68
272
Fahrettin
DUYUM
lamba
20.05.2013 16:12
01.08.2013 09:22
Mimarlık Fak. E Blok
salon
273
Fahrettin
DUYUM
lavabo
20.05.2013 16:11
01.08.2013 09:22
Mimarlık Fak. B Blok
erkek ve bayan
274
Fahrettin
DUYUM
fan otomat kutusu
16.04.2013 14:56
19.07.2013 11:53
Moleküler Biyoloji
Genetik
kazan dairesi
275
Fahrettin
DUYUM
fan baglanması
16.04.2013 14:45
19.07.2013 11:54
Moleküler Biyoloji
Genetik
kalofifer dairesi
276
Fahrettin
DUYUM
Fiş pirizli 10m. kablo
05.07.2013 10:05
05.07.2013 13:48
Fen Fak. Fizik
G 131
277
Fahrettin
DUYUM
Elektrik arızası
05.07.2013 11:19
05.07.2013 13:48
Fen Fak. B Blok
B204
278
Fahrettin
DUYUM
elektrik bağlantısının
kesilmesi, UPS prizlerinin
kontrol edilmesi
25.06.2013 15:57
05.07.2013 13:48
Kimya Müh.
114
279
Fahrettin
DUYUM
projektörler
18.07.2013 16:56
24.07.2013 17:06
Makine Müh.
dış aydınlatma
280
Fahrettin
DUYUM
UPS elektrik çalışmıyor
02.09.2013 14:15
03.09.2013 13:03
Fen Fak. Fizik
Komple Bina
281
Fahrettin
DUYUM
Otoklav elektrik tesisati
01.08.2013 14:12
05.09.2013 11:24
Moleküler Biyoloji
Genetik
Deney hayvanları ünitesi
282
Fahrettin
DUYUM
kabloların toplanması
23.07.2013 10:03
26.07.2013 15:53
Rektörlük
105
Merkezdeki Biyolojik
Çalışma Kabininin Elektrik
Kesintisi
Sonradan dosenmis
elektrik tesisatının
sökülmesi
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
92
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
283
Fahrettin
DUYUM
Florasan lambalar
çalışmıyor
22.07.2013 12:10
29.07.2013 09:26
Fen Fak. C Blok
309
284
Fahrettin
DUYUM
aydınlatma arızası
23.07.2013 15:46
29.07.2013 09:37
Daire Başkanlıkları
128
285
Fahrettin
DUYUM
priz
29.07.2013 11:14
29.07.2013 13:56
Rektörlük
104
286
Fahrettin
DUYUM
Elektrikli şofben tesisatı
16.08.2013 09:47
20.08.2013 12:28
Moleküler Biyoloji
Genetik
Deney Hayvanları ünitesi
287
Fahrettin
DUYUM
Isildak montajı
12.06.2013 12:16
20.08.2013 12:29
Moleküler Biyoloji
Genetik
Deney Hayvanları
288
Fahrettin
DUYUM
hat çekilmesi
31.07.2013 11:20
01.08.2013 08:37
Daire Başkanlıkları
318
289
Fahrettin
DUYUM
ups prizler
01.08.2013 09:12
01.08.2013 09:21
Mimarlık Fak. A Blok
107
290
Fahrettin
DUYUM
vuat kapakları eksik,
lambalar yanmıyor
28.03.2013 12:11
01.08.2013 09:25
Yabancı Diller A Blok
tuvaletler
291
Fahrettin
DUYUM
arıza
25.04.2013 16:57
01.08.2013 10:47
Daire Başkanlıkları
toplantı odası
292
Fahrettin
DUYUM
odamdaki lamba yanıp
sönmeye başladı.
01.08.2013 11:05
01.08.2013 14:19
Daire Başkanlıkları
333
293
Fahrettin
DUYUM
Asansörden Ses Gelmesi
04.09.2013 09:54
05.09.2013 11:26
Daire Başkanlıkları
Asansör Arızası
294
Fahrettin
DUYUM
prizler
11.09.2013 11:10
17.09.2013 09:35
Yabancı Diller A Blok
bütün sınıflar
295
Fahrettin
DUYUM
Asansör arızası
09.09.2013 13:38
17.09.2013 09:42
Merkezi Kafeterya
Asansör arızası
296
Fahrettin
DUYUM
uzatma kablosu
01.03.2013 09:19
04.03.2013 13:53
Daire Başkanlıkları
221
297
Fahrettin
DUYUM
fiş
04.03.2013 09:50
04.03.2013 17:04
Makine Müh.
Z36
298
Fahrettin
DUYUM
Sigorta atması
04.03.2013 14:14
05.03.2013 14:04
Mimarlık Fak. B Blok
Z05
299
Fahrettin
DUYUM
ups bağlantısı
05.03.2013 10:12
05.03.2013 14:27
Daire Başkanlıkları
101
300
Fahrettin
DUYUM
Elektrik ve internet
kabloları
29.01.2013 08:57
15.02.2013 13:31
Kimya Müh.
Z-018
301
Fahrettin
DUYUM
priz arızası
28.02.2013 13:18
04.03.2013 13:18
Mimarlık Fak. C Blok
108
302
Fahrettin
DUYUM
lamba arızası
01.03.2013 09:26
04.03.2013 13:52
Daire Başkanlıkları
221
303
Halil İNAL
asansör çalışmaması
28.03.2013 09:37
28.03.2013 13:37
Kimya Müh.
asansör
304
Halil İNAL
makineye elektrik
bağlanması
22.03.2013 16:57
28.03.2013 13:38
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-219
305
Halil İNAL
ups hat çekimi
07.05.2013 15:34
11.05.2013 20:32
Yabancı Diller İdari
117
306
Halil İNAL
elektrik arızaları
06.02.2013 15:04
16.04.2013 13:18
Makina Müh. Lab.
Z-35 Z-30 Z-36 B-01
307
Halil İNAL
23.05.2013 10:33
23.05.2013 14:20
Daire Başkanlıkları
101
308
Halil İNAL
21.05.2013 14:10
23.05.2013 14:21
Daire Başkanlıkları
102
309
Halil İNAL
havalandırma sistemi
07.05.2013 13:06
23.05.2013 14:23
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
310
Halil İNAL
havalandırma sistemi
02.05.2013 10:06
23.05.2013 14:23
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
311
Halil İNAL
1 metrelik uzatma kablosu
24.05.2013 10:18
27.05.2013 13:54
Yabancı Diller İdari
müdür odası
312
Halil İNAL
uzatma yapımı
13.09.2013 10:09
13.09.2013 19:38
Daire Başkanlıkları
maaş servisi
3 adet tuvalet lambası
takılacak
102 numaraya yeni taşınan
hülya özkolun bilgisayara
takılan ara kablo
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
93
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
313
Halil İNAL
314
Halil İNAL
315
Halil İNAL
316
Halil İNAL
317
Halil İNAL
318
Elektrik kaobloları için
kanal yapılıp kabloların
ortadan kaldırması
gerekmektedir.
kablo kanalı yapılması
hakkında
ups, telefon ve internet
kablolarının kanal ile karsı
duvara tasınması
arızalı olan florasanların
değiştirilmesi
25.10.2013 15:06
20.11.2013 14:51
Yabancı Diller İdari
117
12.11.2013 13:43
20.11.2013 14:51
Yabancı Diller İdari
117 idari
07.11.2013 10:18
29.11.2013 16:10
Fen Fak. A Blok
319
05.09.2013 10:14
29.11.2013 16:11
Fen Fak. C Blok
derslikler
Sinek Kovucu
19.11.2013 15:25
29.11.2013 16:11
Merkezi Kafeterya
Merkezi Kafeterya Binası
Halil İNAL
Yerde bulunan elektrik
kablolarının elektriklerinin
kesilmesi ve kaldırılması
30.10.2013 14:37
29.11.2013 16:16
Moleküler Biyoloji
Genetik
K106
319
Halil İNAL
Salterlerde Sorun
29.11.2013 09:00
29.11.2013 16:18
Fen Fak. B Blok
304
320
Halil İNAL
Uzatma Kablosu
17.01.2013 11:49
17.01.2013 13:29
Daire Başkanlıkları
104
321
Halil İNAL
lamba ve priz
24.01.2013 09:12
25.01.2013 10:18
Fen Fak. A Blok
derslikler binası
322
Halil İNAL
temazsızlık
04.01.2013 13:27
08.01.2013 13:42
Kimya Müh.
113
323
Halil İNAL
ışıklar sönmüyor
25.01.2013 13:20
28.01.2013 14:57
Moleküler Biyoloji
Genetik
wc'ler
324
Halil İNAL
prizlerin sökülmesi
23.01.2013 13:11
28.01.2013 14:57
Moleküler Biyoloji
Genetik
G209
325
Halil İNAL
seyyar kablo
08.01.2013 15:24
15.01.2013 14:41
Spor Salonu
Fitness salonu
326
Halil İNAL
asansör arızası
03.01.2013 10:09
15.01.2013 14:41
Moleküler Biyoloji
Genetik
asansör
327
Halil İNAL
UPS Arızası
07.01.2013 11:13
15.01.2013 14:42
Sks
120
328
Halil İNAL
Erdal Saygın Amfisi Kaçak
Akım Rölesi atıyor.
15.01.2013 14:51
15.01.2013 14:52
329
Halil İNAL
3 lü priz
07.02.2013 13:54
08.02.2013 10:24
Daire Başkanlıkları
221
330
Halil İNAL
fotosel arızası
04.02.2013 15:35
08.02.2013 10:25
Moleküler Biyoloji
Genetik
k103
331
Halil İNAL
Lab. Su Pompası Kablo
Arızası
05.02.2013 09:21
08.02.2013 10:26
Merkezi Atölyeler
7506634
332
Halil İNAL
Asansör arızası
01.02.2013 16:52
08.02.2013 10:28
Fen Fak. A Blok
324
333
Halil İNAL
Klima için elektirik kablosu
07.02.2013 16:31
11.02.2013 10:43
Rektörlük
Erdal saygın
334
Halil İNAL
Bölüm Başkanı odasına
elektrik hattı
06.02.2013 09:32
12.02.2013 16:02
Kimya Müh.
153 A
335
Halil İNAL
Aydınlatma lambası
22.01.2013 11:25
12.02.2013 16:03
Kimya Müh.
113
336
Halil İNAL
UPS hatti
08.02.2013 14:52
15.02.2013 13:30
Moleküler Biyoloji
Genetik
G215A ve G214A
337
K. YASA
arıza
22.03.2013 09:48
25.03.2013 09:46
Fen Fak. A Blok
çatı lamba
338
K. YASA
lamba arızası
21.03.2013 09:15
25.03.2013 09:49
Daire Başkanlıkları
sks sekreterlik
339
K. YASA
Elektrik grup sigortası
05.03.2013 11:12
25.03.2013 11:33
Kimya Müh.
Lisans LAB Z24
lambalar yanmıyor
21.03.2013 11:02
25.03.2013 11:34
Elektronik Lab.
102
kablo
22.02.2013 10:09
26.02.2013 09:19
Fen Fak. A Blok
329
22.02.2013 10:07
26.02.2013 09:21
Mimarlık Fak. A Blok
3.Kat Bayan WC
03.01.2013 16:15
26.02.2013 09:25
Merkezi Kafeterya
merkezi kafeterya
04.01.2013 13:10
12.02.2013 10:32
Kütüphane
ön bahçe
340
341
342
343
344
K. YASA
K. YASA
K. YASA
K. YASA
K. YASA
WC alanlarının birinde
elektrik arızası, lamba
yanmıyor.
Eksik florasant
lambalarının takılması
ön bahçedeki lamba kırık
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
94
YTE
İ
345
346
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
K. YASA
bına gırısınde bulunan
asansor arızalanmıstır
11.02.2013 15:38
12.02.2013 10:32
Kimya Müh.
asansor
K. YASA
5 Lİ FİŞ
08.02.2013 14:30
12.02.2013 10:33
Makina Müh. Lab.
1 kat No:150
EK 5.2.3 TESİSAT GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI.
SIRA
NO
BİLETİ
KARŞILAYAN
OLUŞ.
ZAMANI
KAPATILMA
ZAMANI
1
Bayram ŞENER
pompa
03.09.2013 14:34
04.09.2013 08:56
Rektörlük
su deposu
2
Bayram ŞENER
klozet
03.09.2013 14:31
04.09.2013 08:57
Daire Başkanlıkları
zemin wc
3
Bayram ŞENER
Tuvalet Arızası
19.08.2013 08:58
19.08.2013 14:08
Kütüphane
1-33 ve Z-33
4
Bayram ŞENER
rezarvuar arızası
16.08.2013 12:23
19.08.2013 14:09
Spor Salonu
19 nolu oda
5
Bayram ŞENER
Klozet Arızası - Acil
16.08.2013 12:00
20.08.2013 14:00
Mimarlık Fak. E Blok
Z.17
6
Bayram ŞENER
Tesisat çekilmesi
16.08.2013 15:51
21.08.2013 14:52
Fen Fak. Fizik
z28
7
Bayram ŞENER
Gıda Mühendisliği
katındaki bayanlar
tuvaletinin el yıkama
musluğundan su akıyor.
Çeşme sıkılamıyor.
21.08.2013 13:20
22.08.2013 15:27
Daire Başkanlıkları
Gıda Mühendisliği Bölümü
katındaki Bayanlar Tuvaleti
8
Bayram ŞENER
erkekler tuvaleti
20.08.2013 14:43
22.08.2013 15:28
Yabancı Diller B Blok
B blok zemin kat
9
Bayram ŞENER
Elektrikli şofben su tesisatı
16.08.2013 09:48
27.08.2013 13:02
Moleküler Biyoloji
Genetik
Deney Hayvanları ünitesi
10
Bayram ŞENER
su tesisati
27.08.2013 09:02
27.08.2013 13:10
Moleküler Biyoloji
Genetik
k205a
11
Bayram ŞENER
Yerlere Su Taşıyor
28.08.2013 09:01
28.08.2013 12:33
Fen Fak. Fizik
Zemin WC
12
Bayram ŞENER
spring
28.08.2013 15:55
29.08.2013 09:11
Rektörlük
bahçe
13
Bayram ŞENER
2/A
28.08.2013 15:59
29.08.2013 09:11
Rektörlük
misafirhane
14
Bayram ŞENER
pisuvar
28.08.2013 15:53
29.08.2013 09:13
Daire Başkanlıkları
2.kat
15
Bayram ŞENER
Su akıntısı
28.08.2013 15:58
29.08.2013 16:22
Fen Fak. Fizik
B03
16
Bayram ŞENER
WC arızaları
02.10.2013 16:42
04.10.2013 08:20
Sks
Personel WC
17
Bayram ŞENER
hortum su kaçırıyor
02.10.2013 13:53
04.10.2013 08:20
Kütüphane
z-69 bayanlar tuvaleti
18
Bayram ŞENER
rezarvuar
18.09.2013 09:12
20.09.2013 15:42
Yabancı Diller B Blok
zemin kat
19
Bayram ŞENER
pisuar su kaçırıyor
20.09.2013 14:58
23.09.2013 13:03
Kütüphane
z-32
20
Bayram ŞENER
Su akmıyor
05.09.2013 09:19
06.09.2013 14:19
Daire Başkanlıkları
221
21
Bayram ŞENER
su kesikliği
04.09.2013 09:53
06.09.2013 14:19
Daire Başkanlıkları
315
22
Bayram ŞENER
Su Sızması
23.09.2013 16:00
24.09.2013 13:43
Mimarlık Fak. E Blok
Zemin Erkek WC
23
Bayram ŞENER
Klozet kapağı kırılmış.
24.09.2013 09:03
24.09.2013 14:42
Daire Başkanlıkları
Gıda Mühendisliği Bölümü
katındaki Bayanlar Tuvaleti
24
Bayram ŞENER
musluk
09.09.2013 11:04
09.09.2013 12:12
Merkezi Atölyeler
bahçe
BİLET BAŞLIĞI
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
ARIZA
BİNA ADI
ARIZA ODA
NUMARASI
95
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
25
Bayram ŞENER
klozet kapak baglantı vidası
06.09.2013 16:26
09.09.2013 12:13
Makine Müh.
1.kat bayan pers.wc.
26
Bayram ŞENER
pimaş yerinden çıkmış
06.09.2013 12:42
09.09.2013 12:13
Kütüphane
çatı
27
Bayram ŞENER
musluk
09.09.2013 11:05
09.09.2013 14:08
Mimarlık Fak. A Blok
bahçe
28
Bayram ŞENER
lavabo su akıtma
05.09.2013 16:55
09.09.2013 14:09
Daire Başkanlıkları
329
29
Bayram ŞENER
Erkekler Tuvaletinin Su
arızası
04.09.2013 09:22
09.09.2013 14:09
Daire Başkanlıkları
---
30
Bayram ŞENER
Pisuvardan sürekli su
akması
09.09.2013 10:54
11.09.2013 13:17
Fen Fak. A Blok
2.kat erkekler tuvaleti
31
Bayram ŞENER
musluk
25.09.2013 13:24
25.09.2013 14:56
Mimarlık Fak. A Blok
bahçe
32
Bayram ŞENER
batarya
25.09.2013 13:23
25.09.2013 14:57
Rektörlük
Öğrenci barınağı kız
33
Bayram ŞENER
genel bakım
25.09.2013 13:21
25.09.2013 14:58
Rektörlük
Öğrenci barınağı erkek
34
Bayram ŞENER
rezervuar
25.09.2013 13:19
25.09.2013 14:58
Rektörlük
güvenlik kapısı
35
Bayram ŞENER
pompa
11.09.2013 14:59
12.09.2013 13:45
Rektörlük
su deposu
36
Bayram ŞENER
rezarvuar arızası
11.09.2013 10:45
12.09.2013 13:45
Yabancı Diller A Blok
2.kat
37
Bayram ŞENER
sifonunu bozulması
04.09.2013 10:30
12.09.2013 13:46
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
38
Bayram ŞENER
çeşme
03.09.2013 10:44
12.09.2013 13:46
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
39
Bayram ŞENER
sifon bozuk
03.09.2013 10:42
12.09.2013 13:46
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
40
Bayram ŞENER
Su kaçağı
27.09.2013 11:28
01.10.2013 10:25
Kimya Müh.
114
41
Bayram ŞENER
musluklar tam kapanmıyor
11.09.2013 15:00
13.09.2013 09:13
Mimarlık Fak. B Blok
1. kat erkek wc
42
Bayram ŞENER
klozet musluk arızası
12.09.2013 15:10
13.09.2013 14:53
Fen Fak. C Blok
205
43
Bayram ŞENER
Klozet Arızası
11.09.2013 10:35
13.09.2013 15:46
Elektronik Lab.
Wireless Binası
44
Bayram ŞENER
arıza
17.09.2013 09:21
17.09.2013 11:12
Fen Fak. A Blok
323
45
Bayram ŞENER
Pisuar
16.09.2013 15:36
17.09.2013 11:12
Fen Fak. A Blok
213
46
Bayram ŞENER
suluk
02.10.2013 13:09
03.10.2013 09:21
Mimarlık Fak. C Blok
bahçe
47
Bayram ŞENER
Klozet kapağı
17.09.2013 13:47
18.09.2013 12:15
Merkezi Atölyeler
Dinamik Test ve
Modelleme Laboratuarı
48
Bayram ŞENER
Tuvalet musluğu arızası
17.09.2013 09:49
18.09.2013 12:16
Fen Fak. A Blok
323/A
49
Bayram ŞENER
klozet kapaäžı kırık
22.10.2013 11:02
24.10.2013 14:14
Kütüphane
Oca.50
50
Bayram ŞENER
arıza
22.10.2013 08:52
24.10.2013 14:14
Fen Fak. B Blok
wc
51
Bayram ŞENER
çeşme ve tesısat
21.10.2013 10:34
24.10.2013 14:15
Fen Fak. C Blok
derslıkler
52
Bayram ŞENER
Tuvalet Arızası
02.10.2013 10:38
04.10.2013 10:03
Kütüphane
Z-69
53
Bayram ŞENER
Tuvalet Arızası
01.10.2013 16:15
04.10.2013 10:04
Kütüphane
Z-61
54
Bayram ŞENER
Tuvalet Arızası
01.10.2013 16:13
04.10.2013 10:04
Kütüphane
Z-33
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
96
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
55
Bayram ŞENER
kapak vidası
25.10.2013 12:56
28.10.2013 08:54
Daire Başkanlıkları
1.kat erkek wc
56
Bayram ŞENER
ara musluk
25.10.2013 12:55
28.10.2013 08:54
Daire Başkanlıkları
zemin wc
57
Bayram ŞENER
pimaş
25.10.2013 12:54
28.10.2013 08:55
Daire Başkanlıkları
bodrum kat
58
Bayram ŞENER
Tuvaletin sifonu arızalı
dolmuyor.
25.10.2013 10:52
28.10.2013 12:15
Daire Başkanlıkları
Gıda Mühendisliği Bölümü
katındaki Bayanlar Tuvaleti
59
Bayram ŞENER
Lavabonun çökmesi
08.10.2013 09:51
09.10.2013 13:34
Kimya Müh.
Z-08 No'lu Lab
60
Bayram ŞENER
Koku problemi
07.10.2013 16:52
09.10.2013 13:34
Kimya Müh.
Z-18
61
Bayram ŞENER
duş vana kollarının
aşınması
04.10.2013 10:35
09.10.2013 13:35
Kimya Müh.
106.119
62
Bayram ŞENER
Tuvalet arızası
21.10.2013 11:16
04.11.2013 16:11
Mimarlık Fak. A Blok
zemin bayan wc
63
Bayram ŞENER
Tuvalet Arızası
25.10.2013 11:13
04.11.2013 16:11
Mimarlık Fak. A Blok
A 115
64
Bayram ŞENER
ana hatta patlak
10.10.2013 14:48
11.10.2013 09:03
Rektörlük
bahçe
65
Bayram ŞENER
arıza
04.11.2013 09:57
05.11.2013 12:44
Fen Fak. C Blok
301
66
Bayram ŞENER
pimaş
10.10.2013 14:49
11.10.2013 09:04
Daire Başkanlıkları
zemin wc
67
Bayram ŞENER
arıza
04.11.2013 09:50
05.11.2013 12:44
Fen Fak. A Blok
316
68
Bayram ŞENER
arıza
04.11.2013 09:48
05.11.2013 12:45
Fen Fak. A Blok
117
69
Bayram ŞENER
Pisuvar arızası
24.10.2013 11:02
05.11.2013 12:45
Fen Fak. Fizik
Personel WC
70
Bayram ŞENER
Açık borunun tıpa ile
kapatılması
09.10.2013 14:41
21.10.2013 08:53
Kimya Müh.
Z-03
71
Bayram ŞENER
sifon arızası
07.10.2013 16:37
21.10.2013 08:54
Yabancı Diller İdari
bayan tuvaleti
72
Bayram ŞENER
Tuvalet Tıkanması
10.10.2013 14:09
21.10.2013 08:55
Daire Başkanlıkları
----
73
Bayram ŞENER
musluk az akıyor
11.10.2013 09:10
21.10.2013 14:55
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
74
Bayram ŞENER
su damlatma
11.10.2013 09:08
21.10.2013 14:58
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
75
Bayram ŞENER
Lavobo Çeşmesi ve Klozet
Spiral
10.10.2013 11:11
21.10.2013 15:00
Spor Salonu
Halı Saha
76
Bayram ŞENER
klozet kapağı
05.11.2013 15:03
06.11.2013 10:48
Daire Başkanlıkları
Bayanlar Tuvaleti
77
Bayram ŞENER
giderden su gelmesi
05.11.2013 14:12
06.11.2013 10:48
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti (engelli)
78
Bayram ŞENER
klozet kapağı yok
05.11.2013 13:31
06.11.2013 10:49
Daire Başkanlıkları
idari bina giriş kat bayan wc
79
Bayram ŞENER
sifonun su damlatması
05.11.2013 08:48
06.11.2013 10:49
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
80
Bayram ŞENER
tuvalet arızalı
01.11.2013 15:23
06.11.2013 10:50
Kütüphane
z-61
81
Bayram ŞENER
klozet kapağı
07.11.2013 12:58
07.11.2013 13:31
Daire Başkanlıkları
3. kat bayan wc
82
Bayram ŞENER
Tesisat arızaları
10.10.2013 16:08
23.10.2013 12:24
Mimarlık Fak. B Blok
A-Blok 1,2,3. kat
83
Bayram ŞENER
tesisat arızası
24.10.2013 09:46
24.10.2013 12:27
Rektörlük
rek.wc
84
Bayram ŞENER
sifon bozulması ve tuvalet
musluğunun bozulması
24.10.2013 09:23
24.10.2013 14:14
Fen Fak. B Blok
1. kat bayanlar tuvaleti
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
97
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
85
Bayram ŞENER
Musluk tamiri
07.11.2013 14:10
11.11.2013 09:31
Fen Fak. Fizik
G-146
86
Bayram ŞENER
su sızıntısı acil
08.11.2013 16:18
11.11.2013 15:47
Mimarlık Fak. C Blok
erkek wc
87
Bayram ŞENER
tuvalet arıza
08.11.2013 14:00
11.11.2013 15:48
Fen Fak. A Blok
103
88
Bayram ŞENER
klozet çeşmesi arızalı
08.11.2013 13:21
11.11.2013 15:49
Sks
Erkekler Tuvaleti
89
Bayram ŞENER
tuvalet arızası
11.11.2013 14:57
12.11.2013 14:15
Sks
-
90
Bayram ŞENER
klozet vanası arıza
22.11.2013 15:32
22.11.2013 15:51
Spor Salonu
SPOR SALONU
91
Bayram ŞENER
Su gideri hortumun
patlaması ve Klozetin
oturak kısmı yenisi
takılması hk.
21.11.2013 08:52
25.11.2013 10:41
Sks
WC'ler
92
Bayram ŞENER
sifondan damlaması
12.11.2013 14:46
13.11.2013 12:24
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
93
Bayram ŞENER
klozet vidası
12.11.2013 14:06
13.11.2013 12:25
Makine Müh.
Zemin kat bayan pers.
94
Bayram ŞENER
vana
13.11.2013 13:03
13.11.2013 14:36
Rektörlük
su deposu
95
Bayram ŞENER
tuvalet arızalı
12.11.2013 14:49
13.11.2013 14:36
Kütüphane
z-32
96
Bayram ŞENER
Tuvalet sifonunun bozuk
olması
25.11.2013 14:08
26.11.2013 10:54
Daire Başkanlıkları
İdari mali işler D.B.
97
Bayram ŞENER
Su Tesisatı Bağlantısı
30.10.2013 14:49
14.11.2013 12:50
Fen Fak. B Blok
208
98
Bayram ŞENER
klozet arızası
25.11.2013 09:54
27.11.2013 10:26
Yabancı Diller A Blok
alt kat bayan. tuv.
99
Bayram ŞENER
Musluk Arızası
27.11.2013 11:33
27.11.2013 15:25
Mimarlık Fak. B Blok
109 - Bay Wc
100
Bayram ŞENER
Tuvalet Tesisat Arızaları
22.11.2013 15:00
27.11.2013 15:26
Mimarlık Fak. B Blok
2. Kat Bayan-Erkek Wc, 1.
Kat Erkek Wc
101
Bayram ŞENER
Sifon Arızası
27.11.2013 11:28
27.11.2013 15:26
Mimarlık Fak. B Blok
209 - Erkek Wc
102
Bayram ŞENER
Klozet Kapak Civata
Arızası
27.11.2013 11:30
27.11.2013 15:27
Mimarlık Fak. B Blok
210 - Bayan Wc
103
Bayram ŞENER
arıza
26.11.2013 14:39
28.11.2013 15:55
Fen Fak. B Blok
204
104
Bayram ŞENER
Pisuvar Arızalı
27.11.2013 11:37
28.11.2013 15:56
Mimarlık Fak. A Blok
Zemin Kat Erkek Wc
105
Bayram ŞENER
arıza
28.11.2013 15:38
29.11.2013 13:53
Fen Fak. B Blok
204
106
Bayram ŞENER
Erkekler tuvaletindeki arıza
27.11.2013 13:31
29.11.2013 13:53
Daire Başkanlıkları
Strateji Salonundaki
Erkekler tuvaleti
107
Bayram ŞENER
Musluk arızası
18.11.2013 13:10
19.11.2013 08:37
Fen Fak. A Blok
1.kat erkekler tuvaleti
108
Bayram ŞENER
muslukların sızıntı yapması
10.12.2013 13:23
12.12.2013 12:07
Yabancı Diller İdari
erkekler tuv.
109
Bayram ŞENER
rezervuar basma kolları
değişecek
02.12.2013 09:56
04.12.2013 11:06
Kütüphane
z-48
110
Bayram ŞENER
sabunluk değiştrilmesi hk.
03.12.2013 10:00
06.12.2013 09:29
Matematik
tuvaletler
111
Bayram ŞENER
lavabo
16.12.2013 09:50
16.12.2013 14:44
Rektörlük
çay ocağı
112
Bayram ŞENER
wc arızaları
11.12.2013 14:44
16.12.2013 14:45
Kimya Müh.
wc
113
Bayram ŞENER
pisuvar arıza
12.12.2013 15:37
16.12.2013 14:47
Spor Salonu
02 nolu erkek soy. odası
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
98
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
114
Bayram ŞENER
Musluk başının
değiştirilmesi
04.12.2013 09:10
05.12.2013 13:54
Merkezi Atölyeler
106
115
Bayram ŞENER
rezervuar arızası ve pisuvar
arızası
04.12.2013 09:14
05.12.2013 13:54
Yabancı Diller A Blok
üst kat erkekler tuv.
116
Bayram ŞENER
Yeni tesisat
17.12.2013 13:44
19.12.2013 15:21
Fen Fak. Fizik
Z40
117
Bayram ŞENER
Klozet Kapak bağlantıları
16.12.2013 08:54
19.12.2013 15:22
Daire Başkanlıkları
-
118
Bayram ŞENER
sifonun bozulması
04.12.2013 16:17
06.12.2013 14:51
Yabancı Diller B Blok
alt kat bayanlar tuv.
119
Bayram ŞENER
musluk arızası
04.12.2013 09:16
06.12.2013 14:52
Yabancı Diller İdari
alt kat erkekler tuv.
120
Bayram ŞENER
Su Tesisatı
05.12.2013 14:08
06.12.2013 15:33
Daire Başkanlıkları
----
121
Bayram ŞENER
2. Lavabo
06.12.2013 10:54
09.12.2013 13:47
Mimarlık Fak. A Blok
2. Kat Bayan WC
122
Bayram ŞENER
tuvalet giderinin tıkanması
06.12.2013 14:29
09.12.2013 13:48
Spor Salonu
HALI SAHA
123
Bayram ŞENER
Su Sızdırması
06.12.2013 16:53
09.12.2013 14:47
Daire Başkanlıkları
---
124
Bayram ŞENER
tuvalet musluğu arızası
06.12.2013 13:46
10.12.2013 10:37
Moleküler Biyoloji
Genetik
2. kat
125
Bayram ŞENER
klozet
23.12.2013 16:57
24.12.2013 11:13
Rektörlük
güvenlik kapısı
126
Bayram ŞENER
Su Borusu Akıtması
06.12.2013 16:41
10.12.2013 14:43
Fen Fak. B Blok
208
127
Bayram ŞENER
bahçe tesisatı
23.12.2013 09:44
24.12.2013 11:13
Rektörlük
bahçe
128
Bayram ŞENER
Suluklar
24.12.2013 09:42
24.12.2013 15:43
Mimarlık Fak. A Blok
bina çevresi
129
Bayram ŞENER
su giriş/çıkış bağlantısının
değişimi
18.12.2013 11:17
24.12.2013 15:44
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
130
Bayram ŞENER
Su alt kata akıyor
12.12.2013 16:04
24.12.2013 15:44
Moleküler Biyoloji
Genetik
G219
131
Bayram ŞENER
Musluk Arızası
25.12.2013 11:36
02.01.2014 10:51
Merkezi Atölyeler
wc
132
Bayram ŞENER
Bay ve Bayan WC'leri
arızalı
02.01.2014 10:52
06.01.2014 14:25
Sks
Bilg.müh.wc arızası
133
Bayram ŞENER
sifon arızası
30.12.2013 10:02
06.01.2014 14:25
Kimya Müh.
Z-30
134
Bayram ŞENER
Bulaşık yıkanan
Lavabonun yerinden
çıkması
30.12.2013 08:46
06.01.2014 14:26
Daire Başkanlıkları
Strateji
135
Bayram ŞENER
su kaçağı
23.12.2013 21:46
07.01.2014 15:39
Fen Fak. B Blok
2yüzbilmemkaç
136
Bayram ŞENER
su kaçağı
02.01.2014 14:13
07.01.2014 15:39
Fen Fak. B Blok
204
137
Bayram ŞENER
K109 da bulunan WC'deki
tuvaletleri sifonları su
kaçırıyor.
27.11.2013 11:32
28.11.2013 15:55
Moleküler Biyoloji
Genetik
K109 WC
138
Bayram ŞENER
üst tuvaletten su sızıyor
02.01.2013 13:55
03.01.2013 12:11
Kütüphane
z-62
139
Bayram ŞENER
çamaşır makinası
03.01.2013 09:54
03.01.2013 12:11
Sks
4
140
Bayram ŞENER
wc arızası
03.01.2013 09:33
03.01.2013 12:12
Mimarlık Fak. B Blok
zemin kat bayan wc
141
Bayram ŞENER
Pisuvar çalışmıyor
03.01.2013 17:10
04.01.2013 13:22
Daire Başkanlıkları
101
142
Bayram ŞENER
wc arızası
03.01.2013 14:16
04.01.2013 13:22
Daire Başkanlıkları
idari mali işler daire
başkanlığı koridoru
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
99
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
143
Mahmut OĞUR
makine su bağlama
19.03.2013 10:27
20.03.2013 09:27
Moleküler Biyoloji
Genetik
219
144
Mahmut OĞUR
Lavabo arizasi
18.03.2013 16:34
20.03.2013 09:45
Rektörlük
324
145
Mahmut OĞUR
wc tabanından kirli su
sızması.
25.03.2013 11:20
04.04.2013 08:54
Mimarlık Fak. A Blok
zemin kat bayan wc
146
Mahmut OĞUR
sifonun geç dolması
28.03.2013 16:20
04.04.2013 08:55
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
147
Mahmut OĞUR
klozet kapağı kırık
29.03.2013 10:27
04.04.2013 08:55
Kütüphane
Oca.33
148
Mahmut OĞUR
klozet kapağı
19.03.2013 16:29
20.03.2013 17:13
Makine Müh.
WC NO:122 VE Z:23
149
Mahmut OĞUR
Pisuvar Tıkanması
14.03.2013 13:54
20.03.2013 17:14
Merkezi Atölyeler
6634
150
Mahmut OĞUR
Musluk tesisatı
05.03.2013 13:05
07.03.2013 13:51
Moleküler Biyoloji
Genetik
deney hayvanlari unitesi
151
Mahmut OĞUR
sifon arızası
05.03.2013 15:32
11.03.2013 14:30
Sks
zemin kat
152
Mahmut OĞUR
su arıtma
26.03.2013 11:40
29.03.2013 11:48
Moleküler Biyoloji
Genetik
g112
153
Mahmut OĞUR
pisuvar
13.03.2013 08:47
15.03.2013 12:13
Daire Başkanlıkları
zemin wc
154
Mahmut OĞUR
lavabo
11.03.2013 16:33
15.03.2013 12:14
Kütüphane
mutfak
155
Mahmut OĞUR
su gideri için duvar tadilatı
19.03.2013 10:29
20.03.2013 09:26
Moleküler Biyoloji
Genetik
219
156
Mahmut OĞUR
pisuvar musluğu akıtıyor
22.04.2013 12:00
24.04.2013 10:37
Kimya Müh.
164
157
Mahmut OĞUR
Bayanlar WC sinin sifonu
22.04.2013 08:57
24.04.2013 10:37
Daire Başkanlıkları
İdari ve Mali İşler
158
Mahmut OĞUR
rezervuar
17.04.2013 14:58
24.04.2013 10:37
Rektörlük
güvenlik klübesi
159
Mahmut OĞUR
tuvalet borusu patladı
16.04.2013 09:23
24.04.2013 10:38
Moleküler Biyoloji
Genetik
K103
160
Mahmut OĞUR
musluklarda su kaçağı
09.04.2013 14:51
24.04.2013 10:39
Mimarlık Fak. A Blok
Bay ve bayan wc
161
Mahmut OĞUR
sifon arızası
16.04.2013 11:11
25.04.2013 10:47
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti
162
Mahmut OĞUR
a blok tuvalet giderleri
arızalı
18.04.2013 09:30
25.04.2013 10:47
Yabancı Diller A Blok
a blok tuvaletler
163
Mahmut OĞUR
tuvalet arızası
18.04.2013 09:33
25.04.2013 10:48
Yabancı Diller A Blok
a blok tuvaletler
164
Mahmut OĞUR
sifon arızası
10.04.2013 10:20
12.04.2013 09:35
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti
165
Mahmut OĞUR
patlak
24.04.2013 10:52
02.05.2013 09:51
Kimya Müh.
2.kat
166
Mahmut OĞUR
su sızması
30.04.2013 10:04
02.05.2013 09:52
Kimya Müh.
122
167
Mahmut OĞUR
Hidrafor
08.04.2013 13:35
15.04.2013 15:10
Rektörlük
sera
168
Mahmut OĞUR
2 adet tuvaletin sifonu
arızalı
06.05.2013 09:47
08.05.2013 10:46
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-218 Tuvalet
169
Mahmut OĞUR
Lavabo su sızdırıyor
25.04.2013 09:09
08.05.2013 10:47
Moleküler Biyoloji
Genetik
Lobi
170
Mahmut OĞUR
rezervuar
08.05.2013 10:46
08.05.2013 10:47
Rektörlük
1.kat erkek wc
171
Mahmut OĞUR
koku oluşması
02.05.2013 09:09
08.05.2013 10:49
Elektronik Lab.
erkeler tuvaleti
172
Mahmut OĞUR
bahçe tesisatı
08.05.2013 10:48
08.05.2013 10:50
Rektörlük
bahçe
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
100
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
173
Mahmut OĞUR
rezervuar
08.05.2013 10:49
08.05.2013 10:52
Rektörlük
1.kat bayan wc
174
Mahmut OĞUR
kapak vidası
16.05.2013 14:25
20.05.2013 09:20
Rektörlük
Öğrenci barınağı
175
Mahmut OĞUR
ara musluk
16.05.2013 14:24
20.05.2013 09:20
Rektörlük
2/A
176
Mahmut OĞUR
yeni hat
16.05.2013 14:22
20.05.2013 09:21
Rektörlük
kazan dairesi
177
Mahmut OĞUR
patlak
16.05.2013 14:20
20.05.2013 09:21
Kütüphane
bahçe
178
Mahmut OĞUR
su kaçağı
13.05.2013 15:25
20.05.2013 09:23
Kimya Müh.
122
179
Mahmut OĞUR
Sifon Arızası
20.05.2013 09:41
21.05.2013 11:42
Sks
Bayanlar Tuvaleti
180
Mahmut OĞUR
Wc arızaları
17.05.2013 14:51
21.05.2013 11:43
Sks
-
181
Mahmut OĞUR
Diş kliniğindeki lavabo
gider hortumu delinmiş
16.05.2013 10:17
21.05.2013 11:43
Sks
hemşire o/diş kliniği
182
Mahmut OĞUR
50 lik pvc kırık
18.06.2013 13:29
20.06.2013 09:42
Fen Fak. Fizik
Fizik bina köşesi
183
Mahmut OĞUR
rezervuar arızası
17.06.2013 14:00
20.06.2013 09:42
Daire Başkanlıkları
idari mali işler bayanlar
tuvaleti
184
Mahmut OĞUR
tuvalet arızası
13.06.2013 16:44
20.06.2013 09:42
Daire Başkanlıkları
idari mali işler d.b.
185
Mahmut OĞUR
Su Borusu Deliği
13.06.2013 11:27
20.06.2013 09:43
Fen Fak. C Blok
308
186
Mahmut OĞUR
muslukarızası
10.06.2013 10:35
20.06.2013 09:43
Spor Salonu
19
187
Mahmut OĞUR
Çıkmış tuvalet kapaklarının
takılması
22.05.2013 16:15
28.05.2013 16:06
Makine Müh.
1 kat WC
188
Mahmut OĞUR
çeşmeler akmıyor
22.07.2013 09:01
26.07.2013 12:54
Kütüphane
z-62
189
Mahmut OĞUR
klozet kapaäžı kırık
08.07.2013 10:30
10.07.2013 09:29
Kütüphane
z-60
190
Mahmut OĞUR
hortum deäžişžecek
08.07.2013 09:10
10.07.2013 09:30
Kütüphane
Z-33
191
Mahmut OĞUR
patlak
21.06.2013 10:07
26.06.2013 09:29
Daire Başkanlıkları
zemin wc
192
Mahmut OĞUR
kapak vidası
26.06.2013 09:22
26.06.2013 09:29
Moleküler Biyoloji
Genetik
zemin wc
193
Mahmut OĞUR
tuvalet pisuvar borusu
arızası
05.07.2013 14:03
15.07.2013 10:00
Yabancı Diller A Blok
27/5
194
Mahmut OĞUR
tuvalet arızalı
10.07.2013 17:03
15.07.2013 10:01
Kütüphane
Oca.34
195
Mahmut OĞUR
musluk bataryalarının
değişmesi
10.07.2013 11:25
15.07.2013 13:56
Kimya Müh.
zemin kat bayan öğretim
üyesi wc
196
Mahmut OĞUR
sifonunu dolmaması
28.06.2013 16:34
01.07.2013 10:22
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
197
Mahmut OĞUR
sifon bozuk
27.06.2013 16:42
01.07.2013 10:22
Yabancı Diller İdari
erkekler tuvaleti
198
Mahmut OĞUR
erkekler tuvaletine pis su
gelmesi
21.06.2013 10:36
01.07.2013 10:24
Yabancı Diller İdari
idari bina erkekler tuvaleti
199
Mahmut OĞUR
su kaçağı
27.06.2013 09:55
01.07.2013 15:29
Rektörlük
100
200
Mahmut OĞUR
Erkekler tuvaleti
02.07.2013 09:32
05.07.2013 09:57
Daire Başkanlıkları
idari ve mali işler daire
başkanlığı bölümü
201
Mahmut OĞUR
sayaç
12.08.2013 12:37
12.08.2013 12:55
Spor Salonu
şantiye binası
202
Mahmut OĞUR
su yok
12.08.2013 11:32
12.08.2013 12:55
Rektörlük
Çeşme kapısı
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
101
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
203
Mahmut OĞUR
boru
12.08.2013 11:31
12.08.2013 12:55
Mimarlık Fak. A Blok
kazan dairesi
204
Mahmut OĞUR
söküm
12.08.2013 11:27
12.08.2013 12:56
Fen Fak. B Blok
206
205
Mahmut OĞUR
pimaş
12.08.2013 11:28
12.08.2013 13:03
Fen Fak. B Blok
b
206
Mahmut OĞUR
wc arızası
06.08.2013 10:16
12.08.2013 14:46
Daire Başkanlıkları
idarimali
207
Mahmut OĞUR
wc'ye üstkattan su
damlaması
24.07.2013 09:27
26.07.2013 12:54
Daire Başkanlıkları
WC
208
Mahmut OĞUR
Tavandan su akıyor
25.07.2013 15:13
26.07.2013 12:55
Moleküler Biyoloji
Genetik
G 107
209
Mahmut OĞUR
Su giderinde tıkanma/
taşma
25.07.2013 16:34
26.07.2013 12:56
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
210
Mahmut OĞUR
pisivuar
25.07.2013 09:57
29.07.2013 12:09
Fen Fak. Fizik
wc erkek tuvaleti
211
Mahmut OĞUR
Acil duşluk
14.08.2013 15:53
19.08.2013 09:26
Moleküler Biyoloji
Genetik
0
212
Mahmut OĞUR
musluk
16.08.2013 16:37
19.08.2013 09:27
Rektörlük
lojman
213
Mahmut OĞUR
Sifon Arızası
26.07.2013 10:35
29.07.2013 15:29
Mimarlık Fak. A Blok
Zemin Kat ve Birinci Kat
Bayanlar Tuvaleti
214
Mahmut OĞUR
Su borusu yapımı ve
onarımı
26.07.2013 16:53
30.07.2013 10:16
Fen Fak. B Blok
B-208
215
Mahmut OĞUR
klozet sifonu
29.07.2013 14:32
31.07.2013 13:30
Spor Salonu
19 nolu soyunma odası
216
Mahmut OĞUR
odadaki lavabonun
sökümü
01.08.2013 10:33
01.08.2013 13:35
Daire Başkanlıkları
140
217
Mahmut OĞUR
Musluklarda Tesisat Arızası
01.08.2013 10:22
01.08.2013 13:50
Rektörlük
101
218
Mahmut OĞUR
lavabo
01.08.2013 15:01
01.08.2013 16:22
Matematik
Bayan wc
219
Mahmut OĞUR
Bayan Tuvaleti Arızası
31.07.2013 17:12
02.08.2013 11:10
Sks
Bayan Tuvaleti
220
Mahmut OĞUR
su sızıyor
01.08.2013 12:54
02.08.2013 11:11
Yabancı Diller A Blok
bayanlar tuvaleti
221
Mahmut OĞUR
batarya
01.08.2013 12:55
02.08.2013 11:11
Yabancı Diller A Blok
bayanlar tuvaleti
222
Mahmut OĞUR
1.Kat WC den zemin kata
akıntı var
01.08.2013 14:00
02.08.2013 11:12
Yabancı Diller A Blok
Bayan WC
223
Mahmut OĞUR
tuvalet pisuvar arızası
05.08.2013 09:53
05.08.2013 12:18
Fen Fak. A Blok
103
224
Mahmut OĞUR
Su Borusu Açılması
02.08.2013 16:23
05.08.2013 12:18
Fen Fak. B Blok
208
225
Mahmut OĞUR
Lavabo evye tıkanıklığı
02.08.2013 10:47
05.08.2013 12:19
Fen Fak. B Blok
204
226
Mahmut OĞUR
eski su borularının
çıkarılması
02.08.2013 15:37
05.08.2013 12:20
Fen Fak. B Blok
206
227
Mahmut OĞUR
Su bağlantısı
31.07.2013 10:43
05.08.2013 12:20
Fen Fak. B Blok
205
228
Mahmut OĞUR
Lavabo ve sifon arızası
05.08.2013 12:10
06.08.2013 10:38
Sks
SKS Bayanlar Tuvaleti
229
Mahmut OĞUR
Yangın su borusu ek
yerinden akıtıyor
07.11.2013 09:53
07.11.2013 16:55
Moleküler Biyoloji
Genetik
Lobi
230
Mahmut OĞUR
Lavabo arızası
20.11.2013 10:23
20.11.2013 15:41
Rektörlük
WC
231
Mahmut OĞUR
batarya montaj
14.11.2013 14:20
19.11.2013 10:18
Spor Salonu
halı saha tesisleri
232
Mahmut OĞUR
klozet kapağı kırık
11.01.2013 10:43
22.01.2013 09:41
Kütüphane
z-68
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
102
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
233
Mahmut OĞUR
teharet çeşmesi arızalı
16.01.2013 09:02
22.01.2013 09:41
Kütüphane
31.Oca
234
Mahmut OĞUR
ana hatta patlak
23.01.2013 15:16
23.01.2013 16:18
Fen Fak. B Blok
sera
235
Mahmut OĞUR
su kaçağı
23.01.2013 15:19
23.01.2013 16:18
Fen Fak. B Blok
zemin
236
Mahmut OĞUR
iç takım
23.01.2013 15:23
23.01.2013 16:19
Rektörlük
1.kat
237
Mahmut OĞUR
batarya
23.01.2013 15:20
23.01.2013 16:19
Rektörlük
1.kat erkek wc
238
Mahmut OĞUR
batarya
23.01.2013 15:21
23.01.2013 16:20
Rektörlük
1.kat bayan wc
239
Mahmut OĞUR
boyler
24.01.2013 16:40
28.01.2013 11:22
Rektörlük
kazan dairesi
240
Mahmut OĞUR
arıza
03.01.2013 09:51
09.01.2013 14:59
Fen Fak. A Blok
12
241
Mahmut OĞUR
Tesisat arızasından
kaynaklı yoğun su sızıntısı
08.01.2013 10:37
09.01.2013 15:00
Fen Fak. A Blok
Derslik Binası WC
242
Mahmut OĞUR
arıza
08.01.2013 09:59
09.01.2013 15:01
Fen Fak. B Blok
bayan wc
243
Mahmut OĞUR
tavandan su damlıyor
12.02.2013 14:26
19.02.2013 15:45
Kütüphane
z-60 erkekler tuvaleti
244
Mahmut OĞUR
pisuvar
05.03.2013 11:22
05.03.2013 14:08
Merkezi Atölyeler
inş. müh.
245
Mahmut OĞUR
patlak
05.03.2013 11:18
05.03.2013 14:08
Daire Başkanlıkları
3.kat
246
Mahmut OĞUR
rezervuar
05.03.2013 11:20
05.03.2013 14:09
Sks
biyomer
247
Mahmut OĞUR
rezervuar
20.02.2013 10:33
25.02.2013 09:41
Rektörlük
2.kat
248
Mahmut OĞUR
fotoselli musluk
20.02.2013 16:49
25.02.2013 09:44
Rektörlük
2.kat
249
Mahmut OĞUR
Armatür arızası
07.02.2013 11:49
11.02.2013 10:43
Rektörlük
Zemin kat erkekler tuvaleti
250
Mahmut OĞUR
evyede su kaçağı
07.02.2013 10:14
11.02.2013 10:44
Rektörlük
çay ocağı
251
Mahmut OĞUR
konut tahsisi
07.02.2013 10:16
11.02.2013 10:45
Rektörlük
lojman
252
Mahmut OĞUR
su deposu dolmamakta
21.02.2013 10:03
26.02.2013 10:15
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
253
Mahmut OĞUR
boşa akan su
06.02.2013 14:58
12.02.2013 16:33
Fen Fak. B Blok
307
254
Mahmut OĞUR
Tavandan tuvalet suyu
akıyor
13.02.2013 16:20
14.02.2013 15:04
Merkezi Atölyeler
Dinamik Test ve
Modelleme Laboratuarı
255
Mahmut OĞUR
batarya
14.02.2013 15:01
14.02.2013 15:06
Rektörlük
2.kat
256
Mahmut OĞUR
Tuvalet arızası
13.02.2013 12:04
14.02.2013 15:06
Fen Fak. A Blok
323/A
257
Mahmut OĞUR
wc kullanılamıyor
08.02.2013 14:33
04.03.2013 12:46
Kimya Müh.
1. kat wc
258
Mahmut OĞUR
musluk kapatma
25.02.2013 10:02
04.03.2013 12:47
Kimya Müh.
120
259
Mahmut OĞUR
musluk arızası
26.02.2013 17:05
04.03.2013 12:47
Merkezi Atölyeler
102
260
Mahmut OĞUR
lavabo borusu
27.02.2013 14:40
04.03.2013 12:48
Çevre Arge
zemin kat bayanlar wc
261
Ramazan
ÇOBAN
sera su borusu patlağı
15.03.2013 11:19
20.03.2013 09:26
Moleküler Biyoloji
Genetik
sera
262
Ramazan
ÇOBAN
Serada vana değişimi
18.03.2013 16:11
20.03.2013 09:26
Daire Başkanlıkları
sera
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
103
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
263
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet arızalı
11.03.2013 14:19
20.03.2013 09:27
Kütüphane
z-61 bayanlar tuvaleti
264
Ramazan
ÇOBAN
gıda mühendisliği bölümü
ve dekanlık katının wc
arızası arızaları
14.03.2013 16:11
20.03.2013 09:28
Daire Başkanlıkları
--
265
Ramazan
ÇOBAN
19 lokma seti
04.04.2013 16:11
05.04.2013 11:33
Sks
123
266
Ramazan
ÇOBAN
arizali musluk gideri
03.04.2013 14:18
05.04.2013 11:34
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-101
267
Ramazan
ÇOBAN
Su Akıtması Acil
18.03.2013 16:37
25.03.2013 09:02
Mimarlık Fak. A Blok
2. Kat Bayan WC
268
Ramazan
ÇOBAN
rezervuar arızası
21.03.2013 16:34
25.03.2013 09:02
Mimarlık Fak. E Blok
1.kat bayan wc
269
Ramazan
ÇOBAN
Sifon
27.02.2013 10:13
06.03.2013 14:38
Mimarlık Fak. A Blok
2.Kat Bay WC
270
Ramazan
ÇOBAN
wc lerde sıfon arızası,
klozetlerde problem
12.02.2013 15:45
11.03.2013 10:22
Kimya Müh.
öğrenci wclerde
271
Ramazan
ÇOBAN
sifonun çok yavaş dolması
20.03.2013 08:52
28.03.2013 11:10
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
272
Ramazan
ÇOBAN
su kaçağı
22.03.2013 09:00
28.03.2013 11:10
Fen Fak. C Blok
wc bayan
273
Ramazan
ÇOBAN
Kaçak
22.03.2013 09:01
28.03.2013 11:12
Merkezi Atölyeler
Din. Test Mod. Lab.
274
Ramazan
ÇOBAN
arıza
22.03.2013 13:51
28.03.2013 11:12
Yabancı Diller A Blok
erkekler tuvaleti
275
Ramazan
ÇOBAN
saf su cihazı su bağlama
22.03.2013 17:03
28.03.2013 11:14
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-219
276
Ramazan
ÇOBAN
su sızması
12.03.2013 11:08
15.03.2013 12:12
Moleküler Biyoloji
Genetik
lisans labı
277
Ramazan
ÇOBAN
buz makinesine su
bağlanması
14.03.2013 12:08
15.03.2013 12:13
Moleküler Biyoloji
Genetik
219
278
Ramazan
ÇOBAN
vana arızası
26.03.2013 16:05
10.07.2013 09:31
Yabancı Diller İdari
bayanlar tuvaleti
279
Ramazan
ÇOBAN
musluk takılması
13.03.2013 10:48
15.03.2013 12:14
Moleküler Biyoloji
Genetik
deney hayvanları
280
Ramazan
ÇOBAN
Makine su bağlama
15.03.2013 11:15
20.03.2013 09:25
Moleküler Biyoloji
Genetik
219
281
Ramazan
ÇOBAN
su akıntınsı
02.04.2013 09:24
17.04.2013 09:45
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
282
Ramazan
ÇOBAN
pisuvar gider hortumu
arızalı
09.04.2013 10:41
17.04.2013 09:46
Makine Müh.
zemin wc kantin karşısı
erkek
283
Ramazan
ÇOBAN
pisuvar tıkalı
11.04.2013 11:04
17.04.2013 09:46
Yabancı Diller B Blok
erkekler tuvaleti
284
Ramazan
ÇOBAN
WC
11.04.2013 16:33
17.04.2013 09:47
Moleküler Biyoloji
Genetik
erkekler tuvaleti
285
Ramazan
ÇOBAN
su kaçağı
16.04.2013 10:18
17.04.2013 14:56
Daire Başkanlıkları
MAM Koridoru
286
Ramazan
ÇOBAN
sifon arızası
29.03.2013 11:32
08.04.2013 13:31
Sks
Personel WC
287
Ramazan
ÇOBAN
aramusluk ve klozet
şamandırası
29.03.2013 14:47
08.04.2013 13:31
Spor Salonu
personel WC
288
Ramazan
ÇOBAN
Arıza
01.04.2013 14:32
08.04.2013 13:32
Spor Salonu
Erkek Soyunma Odası
289
Ramazan
ÇOBAN
Musluk arıza-acil
29.03.2013 15:27
08.04.2013 13:33
Moleküler Biyoloji
Genetik
G101
290
Ramazan
ÇOBAN
klozet kapağı takıulması
04.04.2013 11:46
10.04.2013 09:12
Yabancı Diller A Blok
tuvalet
291
Ramazan
ÇOBAN
Tavandan su damlıyor
04.04.2013 16:52
10.04.2013 09:13
Moleküler Biyoloji
Genetik
Bayanlar Tuvaleti
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
104
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ramazan
ÇOBAN
Ramazan
ÇOBAN
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet
08.04.2013 15:53
10.04.2013 09:14
Rektörlük
212
su kaçağı
05.04.2013 16:19
10.04.2013 09:14
Mimarlık Fak. A Blok
Zemin kat bay ve bayan wc
teharet çubuğu arızalı
08.04.2013 09:42
10.04.2013 15:48
Kütüphane
z-68
295
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet kağıtlığı
19.04.2013 16:53
02.05.2013 09:47
Daire Başkanlıkları
wcler
296
Ramazan
ÇOBAN
arıza
24.04.2013 11:00
02.05.2013 09:47
Daire Başkanlıkları
bayan wc
297
Ramazan
ÇOBAN
Tavandan su sızıntısı
17.04.2013 10:46
02.05.2013 09:49
Fen Fak. C Blok
zemin kat erkekler tuvaleti
298
Ramazan
ÇOBAN
pisivar arızası
30.04.2013 13:22
03.05.2013 12:50
Mimarlık Fak. A Blok
zemin kat erkek wc
299
Ramazan
ÇOBAN
sifon arızası
30.04.2013 13:24
03.05.2013 12:51
Mimarlık Fak. A Blok
1. ve 2. kat erkek wc'ler
300
Ramazan
ÇOBAN
pisuvar ve klozet arızası
02.05.2013 13:35
03.05.2013 12:51
Mimarlık Fak. B Blok
1. kat bayan-erkek wc
301
Ramazan
ÇOBAN
rezervuar- lavabo sorunu
02.05.2013 13:39
03.05.2013 12:51
Mimarlık Fak. B Blok
2. kat bayan-erkek wc
302
Ramazan
ÇOBAN
sifon arızası
02.05.2013 15:35
03.05.2013 12:52
Mimarlık Fak. B Blok
zemin kat bayan wc
303
Ramazan
ÇOBAN
siffon arızalı
19.04.2013 10:21
03.05.2013 12:52
Mimarlık Fak. A Blok
A blok 1.kat bay wc-zemin
bayan wc
304
Ramazan
ÇOBAN
Lavabo
02.05.2013 14:43
03.05.2013 12:54
Rektörlük
212
305
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet arızası
03.05.2013 09:01
07.05.2013 09:10
Kütüphane
z-61
306
Ramazan
ÇOBAN
çeşme takılması
03.05.2013 10:46
07.05.2013 09:11
Kütüphane
iç bahçe
307
Ramazan
ÇOBAN
pisuar arızalı
06.05.2013 10:47
07.05.2013 09:12
Kütüphane
z-32
308
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet
26.03.2013 13:24
10.07.2013 09:29
Yabancı Diller İdari
erkekler tuvaleti
309
Ramazan
ÇOBAN
batarya ve sifon arızaları
06.05.2013 14:12
07.05.2013 09:12
Kütüphane
z-18
310
Ramazan
ÇOBAN
batarya ve sifon calısmıyor
06.05.2013 15:20
07.05.2013 09:12
Kütüphane
z38
311
Ramazan
ÇOBAN
batarya ve sifon arızası
06.05.2013 14:17
07.05.2013 09:13
Kütüphane
z-19
312
Ramazan
ÇOBAN
pisuar arızalı
30.04.2013 11:05
07.05.2013 09:13
Kütüphane
z-60
313
Ramazan
ÇOBAN
batarya ve sifon arızası
06.05.2013 14:21
07.05.2013 09:14
Kütüphane
z-38
314
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet arızası acil
24.05.2013 14:55
29.05.2013 15:11
Fen Fak. A Blok
zemin kat bayanlar tuvaleti
315
Ramazan
ÇOBAN
arıza
27.05.2013 10:17
29.05.2013 15:11
Fen Fak. B Blok
wc
316
Ramazan
ÇOBAN
Klozet ve sabunlukların
monte edilmesi
10.06.2013 09:43
21.06.2013 09:38
Sks
WC'ler
317
Ramazan
ÇOBAN
lavobodan su sızması
06.05.2013 14:58
20.05.2013 14:38
Mimarlık Fak. B Blok
1.kat erkek wc
318
Ramazan
ÇOBAN
sifona giden boru çatlak
06.05.2013 15:00
20.05.2013 14:39
Mimarlık Fak. B Blok
2.kat erkek wc
319
Ramazan
ÇOBAN
SİFON ARIZASI
08.05.2013 15:40
20.05.2013 14:39
Mimarlık Fak. A Blok
1.kat erkek wc
320
Ramazan
ÇOBAN
SİFON ARIZASI
08.05.2013 15:38
20.05.2013 14:39
Mimarlık Fak. A Blok
zemin kat bay ve bayan wc
321
Ramazan
ÇOBAN
pisuvar arızası
13.05.2013 10:34
20.05.2013 14:39
Fen Fak. Fizik
Zemin erkek tuvaleti
292
293
294
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
105
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
322
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet musluğu arızalı
10.06.2013 09:14
10.06.2013 11:32
Kütüphane
z-60
323
Ramazan
ÇOBAN
musluk montajı
07.06.2013 15:51
10.06.2013 11:33
Kütüphane
bahçe
324
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet arızası
28.05.2013 09:11
10.06.2013 11:34
Moleküler Biyoloji
Genetik
tuvalet
325
Ramazan
ÇOBAN
bahçe musluäžu takılacak
06.06.2013 11:08
10.06.2013 11:34
Kütüphane
Z-17
326
Ramazan
ÇOBAN
klozet kapaäžı arızalı
27.05.2013 15:02
10.06.2013 11:37
Kütüphane
z-29
327
Ramazan
ÇOBAN
su çıkışı
07.06.2013 12:35
11.06.2013 14:08
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
328
Ramazan
ÇOBAN
sifon
28.05.2013 14:57
11.06.2013 14:08
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
329
Ramazan
ÇOBAN
Bina dışı ve bina icerisinde
zaman zaman kötü kokular
olması.
06.06.2013 17:05
11.06.2013 14:08
Makine Müh.
Bölüm tuvaletleri
330
Ramazan
ÇOBAN
Alt kata su damlıyor
11.06.2013 10:27
11.06.2013 14:14
Moleküler Biyoloji
Genetik
2. kat kuzey tuvalet
331
Ramazan
ÇOBAN
Lavoba altında yoğun koku
09.05.2013 09:59
24.05.2013 11:24
Kimya Müh.
Z-34
332
Ramazan
ÇOBAN
Zemin kat bayan hocaların
kullandıgı wc'sinde
samandıra ve musluk
arızası
17.05.2013 09:48
24.05.2013 11:27
Kimya Müh.
zemin kat wc
333
Ramazan
ÇOBAN
zeminden kirli su sızması
21.05.2013 09:37
24.05.2013 11:27
Mimarlık Fak. B Blok
zemin kat engelli wc
334
Ramazan
ÇOBAN
arıza
22.05.2013 09:38
29.05.2013 15:10
Fen Fak. C Blok
306
335
Ramazan
ÇOBAN
su tesisatı yapılması
04.07.2013 13:30
11.07.2013 11:23
Fen Fak. B Blok
211
336
Ramazan
ÇOBAN
Musluklarda gorulen ariza
05.07.2013 11:20
11.07.2013 11:24
Fen Fak. B Blok
B204
337
Ramazan
ÇOBAN
Sonradan dosenmis su
tesisatının sökülmesi
10.07.2013 16:06
11.07.2013 11:25
Fen Fak. B Blok
206
338
Ramazan
ÇOBAN
bayanlar tuvaleti
12.06.2013 15:20
26.06.2013 09:27
Merkezi Atölyeler
inşaat müh. lab.
339
Ramazan
ÇOBAN
tesisat arızası
17.06.2013 13:29
26.06.2013 09:27
Merkezi Atölyeler
dinamik test ve modelleme
laboratuvarı
340
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet arızası
21.06.2013 13:32
26.06.2013 09:28
Mimarlık Fak. A Blok
A115
341
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet çeşmelerinden su
akmıyor.
21.06.2013 09:18
26.06.2013 09:28
Moleküler Biyoloji
Genetik
D109
342
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet arızası
11.06.2013 11:38
26.06.2013 09:29
Mimarlık Fak. A Blok
115
343
Ramazan
ÇOBAN
solid-state laboratuvarı
musluk arızası
12.07.2013 10:27
16.07.2013 13:06
Fen Fak. C Blok
321
344
Ramazan
ÇOBAN
tuvalet sifonları bozuk
10.07.2013 10:30
18.07.2013 09:36
Mimarlık Fak. A Blok
zemin bayan wc - 1. kat
bayan wc - 2. kat erkek wc
345
Ramazan
ÇOBAN
Bahçe sulamaya bağlı
bulunduğu vana
12.07.2013 16:27
18.07.2013 09:37
Mimarlık Fak. A Blok
Kazan dairesi
346
Ramazan
ÇOBAN
Tekrarlanan su arızası
10.07.2013 10:21
18.07.2013 09:50
Mimarlık Fak. A Blok
A115
347
Ramazan
ÇOBAN
su kaçağı
18.07.2013 16:16
19.07.2013 11:24
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-05
348
Ramazan
ÇOBAN
E-postaya Cevap
18.07.2013 11:53
19.07.2013 11:26
Mimarlık Fak. A Blok
A-115
349
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet arızası
12.07.2013 11:24
19.07.2013 11:27
Moleküler Biyoloji
Genetik
G117
350
Ramazan
ÇOBAN
Tuvalet çeşmesi arızası
17.07.2013 09:45
19.07.2013 11:27
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-115 Tuvalet
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
106
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
351
R.ÇOBAN
lavobo gideri
26.06.2013 11:26
03.07.2013 14:40
Fen Fak. B Blok
305
352
353
354
355
356
357
358
359
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
26.06.2013 09:47
26.06.2013 09:08
22.07.2013 11:10
18.07.2013 08:53
17.07.2013 09:51
17.07.2013 14:06
01.08.2013 10:35
01.08.2013 15:22
03.07.2013 14:41
03.07.2013 14:41
23.07.2013 16:22
23.07.2013 16:22
23.07.2013 16:22
23.07.2013 16:22
14.08.2013 09:19
14.08.2013 09:20
306
306
322-A
304
117
bayan wc.
Zemin kat bayanlar tuvaleti
Zemin kat bayanlar tuvaleti
360
R.ÇOBAN
361
362
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
363
R. ÇOBAN
364
R. ÇOBAN
vana arızası
arıza
Su arızası
Lavabo Arızası
arıza
sifon.
su kaçağı
Klozet
Lavabo tesisatı ve musluk
bağlanması
batarya değişimi
batarya değişimi
üst kat bayanlar tuvalet
bataryası
sifon arızası
365
R. ÇOBAN
366
R.ÇOBAN
367
R. ÇOBAN
368
369
370
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
371
R.ÇOBAN
372
R. ÇOBAN
sifon arızası
bay ve bayan wc su
bataryaları
Çeker Ocak Su Borusu
Bağlantısı
Pisuvar Arızası
pimaş yerinden çıkmış
rezarvuar arızası
lavabonun gider borusu
delinmiş
Sifon arızası
373
374
375
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
su akiyor
Tuvalet tıkanlıdır
klozet tıkalı
376
R. ÇOBAN
377
378
379
380
13.08.2013 10:33
14.08.2013 13:08
02.08.2013 10:35
02.08.2013 10:37
16.08.2013 16:30
16.08.2013 16:31
Fen Fak. C Blok
Fen Fak. C Blok
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. B Blok
Fen Fak. A Blok
Matematik
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Moleküler Biyoloji
Genetik
Yabancı Diller İdari
Yabancı Diller A Blok
05.08.2013 09:41
16.08.2013 16:31
Yabancı Diller A Blok
a-blok
13.08.2013 16:13
16.08.2013 16:31
Mimarlık Fak. A Blok
1.kat Bayan WC
Deney Hayvanları ünitesi
alt kat tuvaletler
tuvaletler
14.08.2013 09:54
16.08.2013 16:32
Mimarlık Fak. A Blok
2.KAT ERKEK WC
20.08.2013 14:31
26.08.2013 11:25
Fen Fak. A Blok
derslikler
19.08.2013 15:38
26.08.2013 11:26
Fen Fak. B Blok
208
04.09.2013 09:31
09.09.2013 14:00
11.09.2013 14:49
12.09.2013 13:43
12.09.2013 13:43
12.09.2013 13:43
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
Fen Fak. C Blok
Zemin erkeler WC
çatı
wc
26.09.2013 14:41
27.09.2013 14:39
Sks
diş kliniği
25.09.2013 09:49
27.09.2013 14:40
Sks
SKS Bayanlar Tuvaleti
25.09.2013 09:23
01.10.2013 09:01
01.10.2013 16:11
27.09.2013 14:40
02.10.2013 13:44
02.10.2013 13:44
106B
Bay WC
marangozhane
arıza
17.09.2013 16:08
19.09.2013 09:43
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
R.ÇOBAN
Köpek Suluğu
SuSayacı
Musluk Arızası
sifon ariza
01.11.2013 11:22
01.11.2013 11:20
23.10.2013 11:10
31.10.2013 08:54
04.11.2013 13:27
04.11.2013 13:28
04.11.2013 13:28
04.11.2013 13:29
381
R.ÇOBAN
pisuvardan su akıyor
09.10.2013 09:16
10.10.2013 14:51
382
383
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
06.11.2013 09:50
22.10.2013 15:32
07.11.2013 12:56
24.10.2013 10:25
384
R. ÇOBAN
385
386
387
388
389
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
R.ÇOBAN
390
R.ÇOBAN
391
392
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
393
R. ÇOBAN
394
395
396
R.ÇOBAN
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
sifon arızası
Bahçe musluğu hk.
Pis ve Temiz su boruları
yenilenmesi
pisuvarlar
logar arızası
giderden su sızması
lavabo yapılması
sifon basmıyor
taaret musluğunun
bozulması
tuvaletlerde
duş avizesi montajı
Tuvaletin sifonuna giden
boru yerinden çıkmış
batarya dan su fışkırıyor
Su Kaçağı
Lavabo bataryası kırılmıştır
Sks
Merkezi Atölyeler
Merkezi Atölyeler
Moleküler Biyoloji
Genetik
Daire Başkanlıkları
Merkezi Kafeterya
Merkezi Atölyeler
Spor Salonu
Moleküler Biyoloji
Genetik
Mimarlık Fak. A Blok
Fen Fak. Fizik
397
R.ÇOBAN
Sabunluk
398
R. ÇOBAN
399
R.ÇOBAN
400
401
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
402
R. ÇOBAN
403
R.ÇOBAN
Musluktan çamur
akıyor,kanalizasyon kokusu
geliyor
Su bağlantısının iptal
edilmesi
gider tesisatı
genel bakım
Erkek Tuvaleti sifon
arızası.
wc arıza
tuvalet
Kampüs Alanı
Yemekhane Bölümü
B06
12
k109
3. Kat Bay ve Bayan WC
bina dışında
08.11.2013 11:18
20.11.2013 15:01
Fen Fak. B Blok
B105
05.11.2013 14:25
08.11.2013 10:28
08.11.2013 14:37
13.11.2013 10:30
14.11.2013 08:55
11.11.2013 13:00
11.11.2013 13:03
12.11.2013 13:27
15.11.2013 09:56
18.11.2013 11:22
Merkezi Atölyeler
Yabancı Diller A Blok
Yabancı Diller İdari
Fen Fak. B Blok
Kütüphane
erkek wc
erkeklerler tuvaleti
bayanlar tuvaleti
224
z-69
12.11.2013 16:41
18.11.2013 11:22
Yabancı Diller İdari
bayanlara tuvaleti
10.12.2013 11:07
19.12.2013 15:26
13.12.2013 12:42
23.12.2013 09:41
Fen Fak. A Blok
Rektörlük
20.12.2013 15:41
23.12.2013 09:41
Daire Başkanlıkları
09.12.2013 13:30
09.12.2013 09:56
23.12.2013 11:08
11.12.2013 09:53
11.12.2013 09:54
27.12.2013 10:45
Sks
Matematik
Çevre Arge
24.12.2013 10:12
27.12.2013 10:47
Merkezi Atölyeler
derslıkler
kız öğrenci barınağı
Gıda Mühendisliği Bölümü
katındaki Bayanlar Tuvaleti
diş kliniği
113
laboratuvar
Dinamik test ve modelleme
laboratuvarı
25.12.2013 09:51
27.12.2013 10:48
Sks
125
06.01.2014 14:09
08.01.2014 10:36
Kimya Müh.
123
06.01.2014 10:47
28.01.2013 10:07
08.01.2014 10:39
07.02.2013 10:11
Fen Fak. B Blok
Mimarlık Fak. A Blok
305
A-202-215 wc
04.02.2013 13:16
07.02.2013 10:12
Daire Başkanlıkları
329
05.02.2013 16:41
07.02.2013 10:12
Fen Fak. Fizik
Zemin
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
107
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
404
R. ÇOBAN
su akıntısı
Öğrenci bay ve bayan
wc'lerinde arıza
405
R. ÇOBAN
406
R.ÇOBAN
üst tuvaletten su damlıyor
04.01.2013 11:11
08.01.2013 10:07
Kütüphane
z-60
407
408
R. ÇOBAN
R. ÇOBAN
04.01.2013 09:36
18.01.2013 09:31
08.01.2013 10:08
28.01.2013 11:19
Kütüphane
Makine Müh.
z-32,1-50
zemin öğrenci wc.
409
R.ÇOBAN
23.01.2013 14:34
28.01.2013 11:22
Fen Fak. A Blok
derslikler binası
410
R.ÇOBAN
25.01.2013 17:19
29.01.2013 11:40
Daire Başkanlıkları
--
411
R.ÇOBAN
30.01.2013 13:00
31.01.2013 13:23
Çevre Arge
Bodrum kat bayan WC
412
R.ÇOBAN
tuvalet arızaları
su sızıntısı
bayan tuvaletlerinde su
kaçağı-ACİL
Gıda Mühendisliği Bölümü
Erkekler Wc Arızası
Bodrum kat bayan WC
arızası
Gıda mühendisliği Bölümü
Erkekler WC Arızası
29.01.2013 11:39
31.01.2013 13:23
Daire Başkanlıkları
---
413
R.ÇOBAN
musluk
22.01.2013 09:15
31.01.2013 13:24
Fen Fak. C Blok
203
414
R.ÇOBAN
kartuşžlarla ilgili
31.01.2013 14:26
04.02.2013 11:54
Kütüphane
z-68
415
R.ÇOBAN
Lavabo su akıtıyor.
10.01.2013 10:06
16.01.2013 11:34
Fen Fak. C Blok
321
416
R.ÇOBAN
su pompası montajı
02.01.2013 17:05
16.01.2013 11:35
Daire Başkanlıkları
319
417
R.ÇOBAN
01.03.2013 10:56
05.03.2013 09:04
Daire Başkanlıkları
.
418
R.ÇOBAN
04.03.2013 09:58
05.03.2013 11:25
Sks
diş kliniği
419
R.ÇOBAN
Erkekler Tuvaletinin
üstündeki borunun çatlağı
klinikteki lavobonun
borusu yırtılmış
değiştirilecek
Tuvalet arızası
19.02.2013 16:41
20.02.2013 10:34
Fen Fak. A Blok
Bayanlar tuvaleti
420
R.ÇOBAN
su akıntısı
04.03.2013 17:11
05.03.2013 14:08
Elektronik Lab.
bayanlar tuvaleti
421
R.ÇOBAN
Bayanlar tuvaleti sifonları
19.02.2013 09:00
20.02.2013 10:35
Fen Fak. B Blok
209
422
R.ÇOBAN
su sızıntısı
05.03.2013 08:14
05.03.2013 14:09
Daire Başkanlıkları
132
423
R.ÇOBAN
Musluklar ve sifon arızası
05.03.2013 11:12
06.03.2013 14:36
0
424
R.ÇOBAN
Tuvalet su kaçırıyor
05.03.2013 09:18
06.03.2013 14:37
Rektörlük
Moleküler Biyoloji
Genetik
425
R.ÇOBAN
22.02.2013 10:15
25.02.2013 13:13
Mimarlık Fak. A Blok
2 ve 3. Kat Erkek WCler
426
R.ÇOBAN
22.02.2013 10:12
25.02.2013 13:14
Mimarlık Fak. A Blok
1.Kat Erkek WC
427
R.ÇOBAN
22.02.2013 10:10
25.02.2013 13:14
Mimarlık Fak. A Blok
3.Kat Bayan WC
428
R.ÇOBAN
tesisat su kaçağı
12.02.2013 16:35
13.02.2013 10:57
Makine Müh.
429
R.ÇOBAN
PİSUAR ARIZALI
15.02.2013 08:58
18.02.2013 11:04
Kütüphane
430
R.ÇOBAN
su kaçağı
15.02.2013 14:21
18.02.2013 11:05
Daire Başkanlıkları
wc. öğrenci
z-60 ERKEKLER
TUVALETİ
126
wc lerdeki sifon çeşmeleri
tam kapannmıyor, su
sızdırıyor.
WC alanlarında tesisat
arızaları, sifon arızaları
WC alanlarının birinde
tesisat arızası, sifon arızası.
22.01.2013 15:17
23.01.2013 15:01
Elektronik Lab.
erkekler tuvaleti
17.01.2013 16:10
23.01.2013 15:01
Sks
BilgMühBöl WC'ler
K109 K115
EK 5.2.4 METAL İŞLERİ TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM IŞLERI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLETİ
KARŞILAYAN
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N. KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N. KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N. KÖYBAŞI
9
N.KÖYBAŞI
10
11
12
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
13
N. KÖYBAŞI
14
N.KÖYBAŞI
15
N. KÖYBAŞI
BİLET BAŞLIĞI
arıza
havluluk takılması
pencere arızası
kapı çek takılacak
lpg tankı kapısı
kapı kiliti değiştirilmesi
kapı çek takılması
tuvalet kapısının
kapanmaması
pence çerçeve aralığı
ayarlama
pencere
kapı kilidi değişikliği
kapı çek çek montajı
duvara kanca takilmasi
ofis koltuğunu ayağındaki
tek tekerlek kırılmıştır
pencere kolu arızalı
OLUŞ.
ZAMANI
03.04.2013 13:21
04.04.2013 11:44
04.04.2013 11:44
22.03.2013 09:36
06.03.2013 13:28
06.03.2013 15:32
07.03.2013 12:50
KAPATILMA
ZAMANI
04.04.2013 09:52
04.04.2013 16:22
04.04.2013 16:23
25.03.2013 11:10
06.03.2013 15:02
07.03.2013 13:42
07.03.2013 13:43
ARIZA
BİNA ADI
Spor Salonu
Yabancı Diller İdari
Yabancı Diller A Blok
Kütüphane
Spor Salonu
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
ARIZA ODA
NUMARASI
05 bayan odası
tuvalet
102 nolu sınıf
z-68 z-69
halı saha
319
konferans salonu
06.03.2013 14:19
07.03.2013 13:44
Fen Fak. A Blok
2.kat bayanlar tuvaleti
05.03.2013 15:49
07.03.2013 16:35
Sks
101
22.03.2013 13:52
08.03.2013 11:50
11.03.2013 08:53
25.03.2013 15:13
11.03.2013 08:43
11.03.2013 09:51
201 sınıf
4
gösteri merkezi
25.03.2013 14:20
26.03.2013 11:26
Yabancı Diller A Blok
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
Moleküler Biyoloji
Genetik
22.03.2013 13:26
26.03.2013 11:26
Elektronik Lab.
109
11.03.2013 10:40
11.03.2013 13:34
Kütüphane
a-p salonu
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
g215a
108
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
16
17
18
N. KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
panjur
Kapı Kilidi göbeği
Tabela asılması
Karbondioksit tupu
sabitleme
Metal raflarin duvara
sabitlenmesi
Kapı Kilit Göbeğinin
Değiştirilmesi
Oda Penceresi Kilidi Açık
Kalıyor-Acil
rektörlük kapı
kilit
'Aliminyum'' kapı kolu
kırılmış.
26.03.2013 09:20
12.03.2013 15:08
27.03.2013 10:19
26.03.2013 11:27
13.03.2013 10:23
28.03.2013 10:55
19
N. KÖYBAŞI
26.03.2013 15:33
28.03.2013 10:56
20
N. KÖYBAŞI
26.03.2013 16:19
28.03.2013 10:56
21
N.KÖYBAŞI
13.03.2013 09:35
13.03.2013 13:42
22
N. KÖYBAŞI
23
24
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
25
N.KÖYBAŞI
26
N. KÖYBAŞI
27
28
N. KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
29
N.KÖYBAŞI
30
N. KÖYBAŞI
31
N.KÖYBAŞI
32
N. KÖYBAŞI
33
N.KÖYBAŞI
34
N. KÖYBAŞI
35
36
N. KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
37
N. KÖYBAŞI
38
N. KÖYBAŞI
Elektronik Lab.
Sks
Sks
Moleküler Biyoloji
Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik
213/1
radyo odası
103
Daire Başkanlıkları
Vezne
G214 ve D205
G214
27.03.2013 09:34
28.03.2013 15:17
Sks
125
26.02.2013 14:43
28.03.2013 16:29
14.03.2013 14:11
28.03.2013 16:30
Rektörlük
Rektörlük
güvenlik
203
28.03.2013 13:44
29.03.2013 10:29
Makine Müh.
giriş kapısı
Fan Montajı
29.03.2013 10:22
29.03.2013 10:29
pencere kolu arızalı
Kornej montajı, acil , bugun
Balkon kapısı kapalıyken
hava giriyor ses yapıyor
Lazer Laboratuarında Tavan
perde korneji montajı
kapı kolu
Bina giriş kapısı elcek
civataları yerinden oynamış
duvara delik delinecek
Kapının Menteşesinin
kırılması hk.
pencere arızası-acil
Traktörün kaz ayağı
yangın dolabının duvara
sabitlenmesi
2 Adet havlu makinasının
montajı
15.03.2013 09:06
29.03.2013 10:03
18.03.2013 10:44
01.04.2013 13:35
14.03.2013 14:28
18.03.2013 10:46
N. KÖYBAŞI
banko metal ayak takılması
29.03.2013 14:37
02.04.2013 10:25
40
N. KÖYBAŞI
Pano asılması
18.03.2013 11:19
19.03.2013 10:55
41
N. KÖYBAŞI
Jens Allmer taşıma
15.03.2013 11:51
02.04.2013 10:25
42
N.KÖYBAŞI
dolap
17.04.2013 09:54
17.04.2013 15:22
43
N. KÖYBAŞI
jaluzi takılması
17.04.2013 16:31
18.04.2013 10:41
44
N. KÖYBAŞI
Sabunluk takilmasi
15.04.2013 10:20
18.04.2013 10:41
45
N. KÖYBAŞI
17.04.2013 15:02
18.04.2013 14:28
Rektörlük
Personel Dai.Bşk. zemin
kat bayanlar tuvaleti
18.04.2013 10:36
18.04.2013 16:37
Yabancı Diller A Blok
201
05.04.2013 11:50
08.04.2013 13:55
Sks
yemekhane
11.03.2013 15:11
19.04.2013 15:21
09.04.2013 10:49
26.04.2013 10:47
Sks
Kütüphane
Depo
04.Oca
16.04.2013 13:58
26.04.2013 10:48
Sks
101
25.04.2013 13:28
26.04.2013 10:49
Yabancı Diller A Blok
dış kapı
26.04.2013 10:29
29.04.2013 10:47
Spor Salonu
masa tenisi salonu
39
46
N.KÖYBAŞI
47
N.KÖYBAŞI
48
49
N.KÖYBAŞI
N. KÖYBAŞI
Niran
KÖYBAŞI
50
51
N.KÖYBAŞI
52
N.KÖYBAŞI
53
Sedat hocanın aldırmış
olduğu pilsiz havlu
makinasının montajı
pencere kapanmıyor
yemekhane depo kilit
değiştirilmesi
kilit değişimi
metal koltuk kırık
Müdür Koltuğu
a blok giriş kapısı menteşe
bozuk
aliminyum pencere
menteşesi
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kütüphane
Fen Fak. C Blok
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kalorifer Dairesi
A-P SALONU
C-215
D109
29.03.2013 13:58
01.04.2013 13:36
Fen Fak. C Blok
c-215
15.03.2013 09:56
18.03.2013 10:46
Elektronik Lab.
giriş kapısı
15.03.2013 10:00
18.03.2013 10:47
Fen Fak. Fizik
giriş kapısı
29.03.2013 09:14
01.04.2013 15:17
Kütüphane
ödünç vermenin karşžısı
15.03.2013 15:33
19.03.2013 09:23
Sks
SKS
01.04.2013 10:53
18.03.2013 16:13
01.04.2013 15:18
19.03.2013 09:23
derslikler binası D 9
sera
29.03.2013 15:00
02.04.2013 10:24
Fen Fak. A Blok
Daire Başkanlıkları
Moleküler Biyoloji
Genetik
28.03.2013 17:19
02.04.2013 10:24
Rektörlük
özürlü tuvaletleri
N.KÖYBAŞI
jaluzi perde takımı
26.04.2013 16:44
30.04.2013 11:25
54
N. KÖYBAŞI
kapı arızası
10.04.2013 10:04
10.04.2013 10:53
55
N. KÖYBAŞI
duvara raf monte edilmesi
26.04.2013 13:54
30.04.2013 11:26
56
N. KÖYBAŞI
fan takılması
10.04.2013 10:39
10.04.2013 10:55
57
58
59
60
61
62
63
64
N. KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
Kırılan sandalye ayagı
Penceremiz açılmıyor.
Pencere kolu arızalanması
Mantar Pano Montajı
Menteşe
kapı çek takılması
kilit
kapı çek kolunun takılması
10.04.2013 11:32
30.04.2013 09:32
11.04.2013 08:50
11.04.2013 09:41
12.04.2013 10:07
30.04.2013 09:44
12.04.2013 15:00
02.05.2013 09:05
10.04.2013 13:15
30.04.2013 15:07
11.04.2013 10:48
12.04.2013 11:17
12.04.2013 11:18
02.05.2013 10:29
12.04.2013 15:01
02.05.2013 10:30
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Moleküler Biyoloji
Genetik
Fen Fak. A Blok
Moleküler Biyoloji
Genetik
Daire Başkanlıkları
Moleküler Biyoloji
Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik
Sks
Moleküler Biyoloji
Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik
Sks
Fen Fak. Fizik
Sks
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. Fizik
Elektronik Lab.
Merkezi Kafeterya
Elektronik Lab.
k-219
k-219
329
D111
muhasebe
d102
Deney hayvanları unitesi
d102
Lab 9
K 108
kalorifer dairesi
105
G119
109
B-06, B-07
WC kapı
erkekler tuvaleti
101
erkekler tuvaleti
109
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
65
N.KÖYBAŞI
Duvar saati asilmasi
09.04.2013 10:57
15.04.2013 13:58
66
67
68
69
NKÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
11.04.2013 16:47
15.04.2013 10:02
24.01.2013 15:08
15.04.2013 13:35
15.04.2013 13:59
15.04.2013 14:01
15.04.2013 14:02
16.04.2013 11:19
70
N.KÖYBAŞI
71
72
73
74
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
3 adet mantar pano asımı
pencere arızalı
perde hk
Pencere Kolu
Diploma ve Sertifkalar
Asılacak.
Pencere kilidi arizasi
kilit
kapının ayarı bozuldu
güneşlik
75
N.KÖYBAŞI
76
77
78
79
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
08.05.2013 15:10
Yabancı Diller A Blok
227
29.05.2013 15:15
29.05.2013 15:15
30.05.2013 11:23
30.05.2013 11:24
Sks
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
Çevre Arge
kapı çekin sökülmesi
30.05.2013 11:16
30.05.2013 14:54
Kütüphane
04.06.2013 12:31
13.05.2013 15:34
14.05.2013 13:43
03.06.2013 12:52
04.06.2013 13:04
14.05.2013 16:01
15.05.2013 10:51
05.06.2013 09:33
Sks
Spor Salonu
Kütüphane
Sks
103
zemin
ana girişž kapısı
6
konferans salonu ana
girişž kapısı
101
soyunma odaları
konferans çıkışž kapısı
125
N.KÖYBAŞI
85
N.KÖYBAŞI
86
87
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
88
N.KÖYBAŞI
89
90
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
91
N.KÖYBAŞI
92
N.KÖYBAŞI
93
N.KÖYBAŞI
94
95
96
97
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
98
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
83
N.KÖYBAŞI
99
N.KÖYBAŞI
100
101
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
102
N.KÖYBAŞI
103
N.KÖYBAŞI
104
B-207 B-206
akıl oyunları salonu
F 1 derslik
G-119
28.05.2013 14:13
29.05.2013 12:54
29.05.2013 15:52
27.05.2013 13:55
84
N.KÖYBAŞI
81
82
G214
30.04.2013 10:17
kırık sandalye
kapı kolu arıza
kapıda anahtar kırıldı
Pencere kilidi
Metal kapı menteşesi
yağlanması hk.
kapının kilidi çalışmıyor
Kapanmayan pencere.
bınamızda bulunan ogrencı
dolap kılıtlerının
degıstırılmesı
kilit
Proje için profil kesilmesi ve
kaynağının yapılması.
İsimlik asılması
pencere arızası
Çalışma sandalyesi tekerlek
kırılması
helyum tüpü
davlumbaz
Çalışma Saati Dışı Binaya
Giriş
korkuluk vidası düştü
80
Moleküler Biyoloji
Genetik
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. Fizik
04.06.2013 11:50
05.06.2013 09:33
Sks
111
05.06.2013 10:21
16.05.2013 11:35
05.06.2013 17:09
16.05.2013 16:27
Daire Başkanlıkları
Rektörlük
221
0
06.05.2013 16:18
16.05.2013 16:27
Kimya Müh.
ogrencı dolapları
06.06.2013 14:23
07.06.2013 09:29
Daire Başkanlıkları
102
07.06.2013 09:57
07.06.2013 10:25
Merkezi Atölyeler
106
06.06.2013 09:15
20.05.2013 14:40
10.06.2013 11:14
21.05.2013 10:29
Sks
Fen Fak. Fizik
14
Z 47
20.05.2013 11:11
21.05.2013 10:30
Elektronik Lab.
104
20.05.2013 16:58
13.06.2013 16:05
23.05.2013 10:00
13.06.2013 16:37
Fen Fak. C Blok
Daire Başkanlıkları
315
317
13.06.2013 10:26
13.06.2013 16:37
Sks
Güney Giriş Kapısı
14.06.2013 10:46
17.06.2013 11:13
ödünç verme
Yangın Çıkış Kapıları
17.06.2013 11:13
17.06.2013 14:58
Montaj
Sehpa
kapı kolu
pencereler vidalanacak
Profil üzerine vida geçişi
açılması
kapı kilidi ve kapı kolu
arızası
tenteye kanca takılması
cama fan takılması
Oda kapısının anahtar
göbeğinin değişmesi
23.05.2013 12:54
27.05.2013 16:14
27.05.2013 16:21
19.06.2013 14:14
24.05.2013 12:27
27.05.2013 16:19
27.05.2013 16:22
20.06.2013 13:19
Kütüphane
Moleküler Biyoloji
Genetik
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. Fizik
Rektörlük
Kütüphane
28.05.2013 09:59
28.05.2013 14:46
Fen Fak. Fizik
Z-33
D109
Müh.Dekanlık
G 126
301
105 ve z-21
19.06.2013 15:01
20.06.2013 13:20
Daire Başkanlıkları
203
24.07.2013 09:19
08.07.2013 16:34
25.07.2013 09:51
09.07.2013 10:48
Kütüphane
Kimya Müh.
kırtasiye önü
122
26.07.2013 08:55
26.07.2013 09:25
Rektörlük
105
Duvara beyaz tahta montaji
17.07.2013 10:55
26.07.2013 09:26
N.KÖYBAŞI
Pencere kolu
08.07.2013 14:55
09.07.2013 15:43
105
N.KÖYBAŞI
Saat takma yeri
24.06.2013 11:40
10.07.2013 13:16
106
107
108
109
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
08.07.2013 16:37
21.06.2013 10:38
24.06.2013 15:56
15.07.2013 11:10
11.07.2013 10:11
26.06.2013 10:59
26.06.2013 11:00
15.07.2013 16:29
110
N.KÖYBAŞI
111
112
113
114
115
116
117
118
119
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
120
N.KÖYBAŞI
korniş düşmesi
Metal profile delik açılması
Metal profile geçiş açılması
duvara 10 kanca çakılacak
Havalandirma borularinin
sokulmesi
İsimlik montajı
Pencere arızası
Pencere Sökümü
kornişin tavana montesi
dolapların sabitlenmesi
pencere arizali
kilit değişimi
jaluzi
göbek değişecek
perde çıkarıp tekrar başka
yere takmak
Moleküler Biyoloji
Genetik
Fen Fak. Fizik
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kimya Müh.
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
305
Z-34
G215
122
Z-33
Z33
kırtasiye
10.07.2013 16:03
15.07.2013 16:30
Fen Fak. B Blok
206
28.06.2013 08:52
09.07.2013 10:14
18.07.2013 14:24
21.06.2013 14:18
19.07.2013 11:01
22.07.2013 15:56
08.07.2013 09:12
03.07.2013 12:45
08.07.2013 09:04
28.06.2013 10:13
15.07.2013 16:31
18.07.2013 15:16
02.07.2013 13:54
22.07.2013 11:07
23.07.2013 09:27
08.07.2013 09:21
08.07.2013 14:23
08.07.2013 14:29
Daire Başkanlıkları
Merkezi Atölyeler
Fen Fak. Fizik
Kimya Müh.
Sks
Sks
Rektörlük
Yabancı Diller İdari
Kütüphane
305
106
derslikler
117
15
147
kazan dairesi
115
z-39
08.07.2013 13:32
08.07.2013 15:33
Fen Fak. B Blok
212
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
110
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
121
122
123
124
125
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
03.09.2013 14:34
16.08.2013 08:37
26.07.2013 16:56
29.07.2013 09:08
02.08.2013 01:08
N.KÖYBAŞI
kapı kilidi değişimi
Kapı kilidi
Pimapen camda kırık var
Pencere arızası
havalandırma boruları
Boru ağızlarına kapak
yapılması
lcd tv takılması
kilit
dolap montajı
kapı kilidi değişecek
kapı kilidi
Kapı çek takılması
pencereler
pencere camı arızası
yazı tahtasının asılması
Çöp toplama merkezleri
kapısı arızası
Metal Dolap
126
N.KÖYBAŞI
127
128
129
130
131
132
133
134
135
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
136
N.KÖYBAŞI
137
138
N.KÖYBAŞI
CO2 tüplerinin sabitlenmesi
01.11.2013 14:42
05.11.2013 14:58
139
140
141
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
04.11.2013 13:07
23.10.2013 15:02
24.10.2013 10:21
142
N.KÖYBAŞI
143
144
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
145
N.KÖYBAŞI
146
147
148
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
149
N.KÖYBAŞI
150
151
152
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
153
N.KÖYBAŞI
154
155
156
157
158
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
159
N.KÖYBAŞI
160
N.KÖYBAŞI
duvara pano asılması
pencere kapanmıyor
kapı çek
tuvaletere sıvı sabunluk
takılması acil
Pencere arızası
bilgisayar laboratuvarı
pencere sorunu
Pencere arızalı
Pencere Arızası
Tabela çıkarılması
Arızalı perdelerin
değiştirilmesi
kilit-göbek
kapı açılıp kapanmıyor
Metal platform
Deprem simülatörü için
klavuz açma ve plaka kesimi
pencere arizasi
Kapı kilidi onarımı
pencere arızası
elkurutma makinası montajı
kilit
Ana Giriş Kapısında Kilidin
Üzerinde Anahtar
Sıkışmıştır
montaj
161
N.KÖYBAŞI
Metal dolap
Kapı göbeği arızalı,
değiştirilmesi
Kapı menteşesi yerinden
çıktı
03.09.2013 15:46
16.08.2013 15:34
29.07.2013 10:42
29.07.2013 14:44
05.08.2013 10:13
Daire Başkanlıkları
Sks
Fen Fak. B Blok
Kütüphane
Fen Fak. B Blok
302
1
B-208
131
206
02.08.2013 11:20
05.08.2013 10:15
Fen Fak. B Blok
206
16.09.2013 15:18
19.09.2013 14:52
19.09.2013 14:53
06.09.2013 10:42
10.09.2013 13:46
10.09.2013 13:49
25.09.2013 13:43
23.10.2013 15:48
25.10.2013 14:37
19.09.2013 13:06
19.09.2013 14:54
19.09.2013 14:55
06.09.2013 10:45
10.09.2013 14:12
10.09.2013 14:13
26.09.2013 09:53
25.10.2013 10:09
30.10.2013 10:16
Yabancı Diller B Blok
Sks
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
Sks
Sks
Yabancı Diller B Blok
Fen Fak. Fizik
Elektronik Lab.
b-blok
101
115
çatı
3
3
408-411
Z-41 (Z-43 ün karşısı)
219
31.10.2013 09:10
31.10.2013 09:37
Sks
1
09.10.2013 22:39
10.10.2013 09:39
106
05.11.2013 14:58
24.10.2013 10:19
24.10.2013 10:22
Merkezi Atölyeler
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kimya Müh.
Kütüphane
Kimya Müh.
24.10.2013 11:24
24.10.2013 13:55
Kimya Müh.
143
20.11.2013 15:59
20.11.2013 09:54
21.11.2013 10:37
21.11.2013 10:37
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. A Blok
G-146
225
G107
Z47
kırtasiye yanı
1
06.11.2013 15:02
12.11.2013 09:18
Sks
Bilg. Müh. PC-Lab1
22.11.2013 09:18
12.11.2013 16:09
12.11.2013 17:06
22.11.2013 10:43
13.11.2013 10:54
13.11.2013 10:54
Sks
Sks
Fen Fak. A Blok
Derslik 1 ve 3
Zemin 29
324
13.11.2013 09:50
13.11.2013 10:56
Rektörlük
104
26.11.2013 09:22
13.11.2013 13:14
26.11.2013 15:23
26.11.2013 13:43
14.11.2013 09:15
27.11.2013 09:27
Fen Fak. A Blok
Kütüphane
Merkezi Atölyeler
216-a
konferans ana girişi
106
12.11.2013 10:56
14.11.2013 09:16
Merkezi Atölyeler
106
14.11.2013 10:00
15.11.2013 09:11
18.11.2013 15:06
13.12.2013 15:47
05.12.2013 15:45
14.11.2013 14:10
15.11.2013 10:09
19.11.2013 16:15
17.12.2013 11:05
05.12.2013 15:46
Fen Fak. Fizik
Daire Başkanlıkları
Yabancı Diller İdari
Kütüphane
Rektörlük
z42
207
105 nolu oda
Oca.34
100
19.12.2013 16:32
20.12.2013 11:16
Moleküler Biyoloji
Genetik
Ana Giriş Kapısı
20.12.2013 11:15
20.12.2013 11:17
23.12.2013 14:45
24.12.2013 10:08
24.12.2013 10:17
Fen Fak. A Blok
Moleküler Biyoloji
Genetik
225
24.12.2013 14:31
Yabancı Diller B Blok
Girişim Kulübü
25.12.2013 09:29
25.12.2013 10:23
Daire Başkanlıkları
102
Rektörlük
Rektörlük binası yanında
web ve tasarım ofisi kapı
kolu arzası
K219
162
N.KÖYBAŞI
163
N.KÖYBAŞI
164
N.KÖYBAŞI
kapı kolu arızalı
24.12.2013 15:31
25.12.2013 10:24
165
N.KÖYBAŞI
Duvara Asılacak Eşya
07.01.2014 11:00
08.01.2014 11:24
166
167
168
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
16.01.2013 13:14
17.01.2013 10:39
04.02.2013 13:13
16.01.2013 13:16
17.01.2013 10:39
05.02.2013 08:50
169
N.KÖYBAŞI
18.01.2013 14:34
18.01.2013 16:46
Sks
diş kliniği
170
N.KÖYBAŞI
15.01.2013 17:18
18.01.2013 16:48
Merkezi Kafeterya
Merkezi kafeterya 1. katı
171
172
173
174
175
176
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
kapı çek
yazı tahtası
kalorifer üstündeki petek
Aliminyum doğrama
pencere kapanmıyor
Merkezi kafeterya 1. katında
bulunan arka giriş kapısı
arızası
duvara çivi çakılması
LG TV takılması hk.
Kapının kapanmaması-Acil
duvara pano monte edilmesi
sabunluk monte edilmesi
Tepegöz değişimi ,pencere
Moleküler Biyoloji
Genetik
Rektörlük
Yabancı Diller İdari
Rektörlük
01.02.2013 10:51
17.01.2013 14:06
01.02.2013 13:58
01.02.2013 09:52
04.02.2013 13:43
23.01.2013 11:41
05.02.2013 10:43
22.01.2013 11:13
05.02.2013 15:49
06.02.2013 12:58
06.02.2013 14:36
23.01.2013 14:33
Rektörlük
Yabancı Diller B Blok
Fen Fak. A Blok
Matematik
Fen Fak. A Blok
Fen Fak. Fizik
109 ve 108
405-409-412
Derslikler binası
119
323/c
F4
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
K-110
201
102
Rektör Yrd.Özel Kalem
111
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
177
N.KÖYBAŞI
178
N.KÖYBAŞI
179
180
181
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
182
N.KÖYBAŞI
183
184
185
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
186
N.KÖYBAŞI
187
188
189
190
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
arızası
isimlik
dolapların duvara monte
edilmesi
İsimlik takılması
duvara çengel takılması
dolap montajı
Jaluzi metalinin duvara
sabitlenmesi
Pencerelerin kapanmaması
kapıçek
Mantar Pano Asılması
Dezenfektan havuzunun
montajı
vida takılması
kablo sabitleme
kilite fısfıs yapılması
aliminyum kapı kolu kırıldı
191
N.KÖYBAŞI
192
N.KÖYBAŞI
193
N.KÖYBAŞI
194
195
196
02.01.2013 11:34
02.01.2013 11:35
Matematik
112
02.01.2013 10:54
03.01.2013 09:10
Kimya Müh.
104
23.01.2013 14:08
23.01.2013 14:28
03.01.2013 11:06
24.01.2013 10:09
24.01.2013 10:09
03.01.2013 13:46
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Daire Başkanlıkları
Z-04
108
104
04.01.2013 17:07
07.01.2013 14:32
Fen Fak. A Blok
325
24.01.2013 16:53
07.01.2013 10:45
23.01.2013 10:45
28.01.2013 08:48
08.01.2013 09:14
28.01.2013 11:08
Kimya Müh.
Rektörlük
Rektörlük
Z-08 ve Z-04
106
101
25.01.2013 14:32
28.01.2013 11:08
Merkezi Kafeterya
Merkezi Kafeterya Mutfağı
03.01.2013 10:58
24.01.2013 14:26
11.01.2013 09:28
11.01.2013 14:10
08.01.2013 14:16
28.01.2013 14:29
11.01.2013 13:18
14.01.2013 13:13
Kütüphane
Yabancı Diller B Blok
Kütüphane
Kütüphane
Projektör için ayak imalatı
14.01.2013 10:40
14.01.2013 13:14
Rektörlük
14.01.2013 15:05
15.01.2013 09:09
Daire Başkanlıkları
15.01.2013 10:39
15.01.2013 14:51
Daire Başkanlıkları
Daire
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
kapı kilidi
Düşen jaluzilerin yerine
takılması
PVC pencere menteşesi
kapı kolu
Kapı kilit arızası
SKS KAPISI
tüm sınıflar
1-60 ve 1-32
z-15
Tepekule İş Mrk. Kat 10
Bayraklı
128
14.01.2013 10:35
16.01.2013 10:04
14.02.2013 10:40
15.01.2013 14:52
16.01.2013 10:05
18.02.2013 14:37
105
101
205
197
N.KÖYBAŞI
Kapı çerçevesinin kesilmesi
18.02.2013 16:56
19.02.2013 09:14
198
199
200
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
Pano asılması
perde sökülmesi
dubelleme
19.02.2013 09:17
19.02.2013 11:08
05.03.2013 08:19
19.02.2013 10:16
19.02.2013 14:02
05.03.2013 09:42
201
N.KÖYBAŞI
Kapi kesilmesi
18.02.2013 16:55
19.02.2013 14:04
202
203
204
205
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
20.02.2013 10:55
19.02.2013 14:08
05.03.2013 15:16
19.02.2013 15:25
20.02.2013 10:56
20.02.2013 10:57
05.03.2013 16:50
20.02.2013 15:04
206
N.KÖYBAŞI
207
208
209
210
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
211
N.KÖYBAŞI
212
N.KÖYBAŞI
213
N.KÖYBAŞI
214
215
216
217
218
219
220
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
221
N.KÖYBAŞI
222
N.KÖYBAŞI
223
224
N.KÖYBAŞI
N.KÖYBAŞI
kapı çek montajı
pencere kolları sökülecek
Kum torbası asılması
kum torbası
yangın kapılarına kapı-çek
sistemi kurulması
dolap montajı
pencere kapanmıyor.
kitaplık yer değişimi
pano tamiri
Resim asmak için bir çivi
veya dübel
duvara pano montajı
zemin kat orta bahce kapısı
kılıdı hk
Duvara dübel ve kanca
kapı ayarı
projeksiyon perde montajı
tv takılması
deney düzeneği hazırlanması
profile delik delme
değişim
data show perdesı acılıp
kapanmıyor
kapı göbeği açılıp
kapanmıyor
Kapının kapanmaması
tabure onarımı
Elektronik Lab.
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. B Blok
Moleküler Biyoloji
Genetik
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. A Blok
Daire Başkanlıkları
Moleküler Biyoloji
Genetik
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
Spor Salonu
Spor Salonu
Moleküler Biyoloji
Genetik
Daire Başkanlıkları
Elektronik Lab.
Daire Başkanlıkları
Çevre Arge
225
N.KÖYBAŞI
226
227
228
229
230
231
232
233
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
234
Ş.KOÇYİĞİT
19.02.2013 15:32
21.02.2013 10:13
07.02.2013 11:04
21.02.2013 10:01
07.02.2013 14:54
25.02.2013 09:43
07.02.2013 11:05
21.02.2013 14:22
08.02.2013 09:20
25.02.2013 10:58
209
221
derslikler binası D 3
133-134
G214A ve G215A
101
Oca.52
fitnes salonu
fitnes salonu
yangın kapıları
221
Z06 nolu derslik
221
Toplantı odası
25.02.2013 10:48
26.02.2013 09:09
Yabancı Diller A Blok
227
11.02.2013 09:08
11.02.2013 14:18
Daire Başkanlıkları
221
zemin kat orta bahce
kapısı kılıdı hk
Z-33
z-01 ANA GİRİŞž
z05
409 ve 412
121
136
çatı katı
Dekanlık Bilgisayar Lab.
D-9
25.02.2013 16:06
26.02.2013 11:01
Kimya Müh.
25.02.2013 16:18
26.02.2013 14:47
11.02.2013 11:34
11.02.2013 16:16
26.02.2013 14:58
28.02.2013 10:16
13.02.2013 15:11
26.02.2013 14:30
26.02.2013 16:33
12.02.2013 14:54
12.02.2013 14:55
27.02.2013 13:24
28.02.2013 13:14
14.02.2013 11:27
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
Matematik
Yabancı Diller B Blok
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Fen Fak. B Blok
27.02.2013 15:44
28.02.2013 15:06
Kimya Müh.
14.02.2013 13:43
14.02.2013 15:21
Kütüphane
31.Oca
14.02.2013 11:40
01.03.2013 08:53
14.02.2013 15:22
01.03.2013 14:11
Fen Fak. A Blok
Daire Başkanlıkları
Giriş Kapı Kolu Arızası
01.03.2013 10:59
01.03.2013 14:21
Daire Başkanlıkları
kornez
kornez
pano
Giriş kapısı arızası
tente-branda takılması
kapı düşžüyor
data show perdesinin tamiri
isimlik düşmüştür
Anahtar Göbeğinin
değişmesi gerekiyor.
21.08.2013 10:57
23.08.2013 09:53
27.08.2013 14:51
29.08.2013 10:54
14.08.2013 10:25
03.10.2013 08:51
05.09.2013 10:18
23.09.2013 14:39
26.08.2013 11:14
26.08.2013 11:16
28.08.2013 11:21
29.08.2013 16:19
03.09.2013 10:18
03.10.2013 14:33
05.09.2013 13:22
23.09.2013 15:31
Elektronik Lab.
Elektronik Lab.
Yabancı Diller B Blok
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
Kütüphane
Fen Fak. C Blok
Elektronik Lab.
Bayanlar tuvaleti
310
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı Giriş Kapısı
222
202
402
Ana giriş kapısı
kırtasiye önü
SKS KAPISI
8 nolu derslık
223
23.09.2013 15:39
23.09.2013 16:25
Daire Başkanlıkları
219
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
112
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
235
Ş.KOÇYİĞİT
236
Ş.KOÇYİĞİT
kapı numaraları
Datashow perdesinin
sökülmesi-ACİL
pencere kolu -oda
penceresini kapatamıyoruz.
Kapı Kilit göbeği değişimi
montaj
Duvara Pano Asılması
pencerelerin acilmamasi
problemi hk.
binanın yan giriş kapısında
arıza
pano
logar kapağı
Kilit değişimi
Kilit değişimi
kırık sandalye tekerliği
24.09.2013 10:54
24.09.2013 14:47
Spor Salonu
aliminyum kapılar
24.09.2013 15:30
24.09.2013 16:01
Fen Fak. A Blok
derslikler binası D 3
237
Ş.KOÇYİĞİT
238
239
240
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
241
Ş.KOÇYİĞİT
242
Ş.KOÇYİĞİT
243
244
245
246
247
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
248
Ş.KOÇYİĞİT
duvara pano asacağım
01.10.2013 11:13
01.10.2013 15:01
249
250
251
252
253
254
255
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
02.10.2013 09:16
16.09.2013 11:14
16.09.2013 13:08
16.09.2013 13:16
17.09.2013 10:20
01.10.2013 09:42
01.10.2013 16:02
256
Ş.KOÇYİĞİT
257
258
259
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Cam yerinden çıkmış
Anahtar kilidi değişmesi
anahtar bozukluğu
kilit arızası
Pencere-Acil
MONTE
MONTE
2 adet LAB yazı panosu
yapıskan etiketleri ile
tutmuyor..
metal tepsilerin montesi
Pano
KAPI SÖKÜLECEK
260
Ş.KOÇYİĞİT
261
24.09.2013 18:10
25.09.2013 11:02
Fen Fak. Fizik
Z47
10.09.2013 14:30
25.09.2013 11:10
11.09.2013 09:30
10.09.2013 15:35
25.09.2013 14:35
11.09.2013 13:47
Rektörlük
Fen Fak. A Blok
Sks
304
d-3
14
26.09.2013 11:07
26.09.2013 14:56
Fen Fak. Fizik
F3
26.09.2013 14:12
26.09.2013 16:21
Kimya Müh.
yan giriş kapısı
26.09.2013 11:19
26.09.2013 15:14
27.09.2013 11:25
27.09.2013 15:15
09.09.2013 10:58
27.09.2013 10:36
27.09.2013 10:37
27.09.2013 15:33
27.09.2013 15:36
30.09.2013 10:50
407
spor salonu önü
324
210
2. kat 7 no'lu
02.10.2013 09:48
16.09.2013 13:08
16.09.2013 14:37
16.09.2013 14:39
17.09.2013 15:22
02.10.2013 14:48
02.10.2013 14:50
Yabancı Diller B Blok
Spor Salonu
Fen Fak. A Blok
Fen Fak. A Blok
Çevre Arge
Moleküler Biyoloji
Genetik
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. A Blok
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. A Blok
Mimarlık Fak. A Blok
Fen Fak. A Blok
Fen Fak. A Blok
02.10.2013 13:22
03.10.2013 11:14
Kimya Müh.
D-9
02.10.2013 13:10
04.10.2013 10:48
03.10.2013 16:21
03.10.2013 11:15
04.10.2013 14:59
07.10.2013 11:32
124
koridor
SKS KAPISI
duvara asılacak eşžya
08.10.2013 09:39
08.10.2013 15:13
Ş.KOÇYİĞİT
tüplerin sabitlenmesi
04.10.2013 14:19
08.10.2013 15:16
262
263
264
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
23.09.2013 15:03
31.10.2013 10:20
01.11.2013 08:44
08.10.2013 15:17
31.10.2013 14:44
04.11.2013 10:25
265
Ş.KOÇYİĞİT
01.11.2013 11:20
04.11.2013 10:26
Daire Başkanlıkları
Strateji
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
05.11.2013 09:33
10.10.2013 13:04
11.10.2013 11:31
11.10.2013 10:22
22.10.2013 08:55
21.10.2013 10:44
21.10.2013 14:38
21.10.2013 14:48
22.10.2013 14:14
05.11.2013 14:57
06.11.2013 10:58
05.11.2013 13:35
08.11.2013 16:20
11.11.2013 11:25
11.11.2013 13:57
12.11.2013 10:21
07.11.2013 23:37
07.11.2013 23:34
05.11.2013 10:52
11.10.2013 10:46
11.10.2013 15:19
11.10.2013 15:21
22.10.2013 09:11
22.10.2013 10:30
22.10.2013 10:32
22.10.2013 10:37
22.10.2013 15:41
11.11.2013 10:57
11.11.2013 10:58
11.11.2013 11:02
12.11.2013 11:12
12.11.2013 11:13
12.11.2013 11:14
12.11.2013 13:50
12.11.2013 15:01
12.11.2013 15:02
Ş.KOÇYİĞİT
285
Ş.KOÇYİĞİT
286
Ş.KOÇYİĞİT
montaj
25.11.2013 13:47
25.11.2013 14:44
287
288
289
290
291
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
26.11.2013 10:35
27.11.2013 15:57
26.11.2013 15:45
28.11.2013 09:41
29.11.2013 10:19
26.11.2013 14:46
28.11.2013 09:52
28.11.2013 10:07
29.11.2013 10:28
29.11.2013 10:32
292
Ş.KOÇYİĞİT
28.11.2013 15:16
29.11.2013 10:33
Sks
31
293
294
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
pano asılacak
tribin korkuluğu
Pencere Kolu
koltuk ayağı kırık
kapı kilidi
diş kliniğinin kapı kilidinin
değiştirilmesi
aliminyum kapı arıza
Duvara cerceve asılacak
Rektörlük
Sks
Kütüphane
Çevre Arge
Rektörlük
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. C Blok
Elektronik Lab.
Daire Başkanlıkları
Rektörlük
Kütüphane
Spor Salonu
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
Fen Fak. B Blok
Fen Fak. A Blok
Moleküler Biyoloji
Genetik
Spor Salonu
Moleküler Biyoloji
Genetik
Kütüphane
Spor Salonu
Fen Fak. Fizik
Daire Başkanlıkları
Merkezi Kafeterya
103
125
Oca.61
Toplantı Salonu
su deposu
Z-41 (Z-43 ün karşısı)
Eski MBG Lisans Lab
102
Bayanlar Tuvaleti
...
konferans ana giriş
stad giriş kapısı
wc
G 146
z-69
212
302
284
kapı kolu
korniş sarkması
perde kornızleri
Strateji özel kalem kapısının
kapı kolu arızası
Jaluzi değiştirilmesi
Pencere kilidi bozuldu
kapı kolu kırık
Matkap işi
kapı
kapi solumu
pencere camı arızası
tahta ve projeksiyon
bozuk tabureler
tuvalet kapı kilidi
Perde
kapı çek takılacak
aliminyum kapı arıza
wc
Askı montajı
sıvı sabunluk takılacak
lab daki baca deliği
yazı tahtası
Matkapla goz dusunun
duvara sabitlenmesi
aliminyum kapı arıza
Kimya Müh.
Fen Fak. Fizik
Kütüphane
Moleküler Biyoloji
Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik
Merkezi Atölyeler
Kimya Müh.
Fen Fak. A Blok
29.11.2013 16:22
18.11.2013 14:38
02.12.2013 10:18
19.11.2013 14:42
Spor Salonu
Kimya Müh.
02 nolu soyunma odası
149-A
15.11.2013 16:47
25.11.2013 14:42
25.11.2013 10:57
25.11.2013 14:43
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
d308
Girişteki kule
324
Lab125
111
309
D-8
D-5
K-110
k117
Lojman 4A
119
derslıkler
G214
bay-bayan wc kapıları
215
ödünç verme
üst kat tribün
g135
309
100
113
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
295
296
297
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
298
Ş.KOÇYİĞİT
299
300
301
302
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
sıvı sabunluklar değişecek
Kapı kilidi arızası
pencere kolu arızalı
Park girişini engelleyen
deirin kesilmesi
kapıçek arızalı
giriş kapısı
kapı kolu arızalı değişecek
kapı kolu arızalı
02.12.2013 09:53
19.11.2013 09:04
03.12.2013 10:08
02.12.2013 14:25
19.11.2013 14:44
03.12.2013 10:38
Kütüphane
Rektörlük
Kütüphane
303
Ş.KOÇYİĞİT
pencere camı arızası
04.12.2013 16:37
05.12.2013 11:19
Fen Fak. Fizik
304
305
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
03.12.2013 14:15
03.12.2013 16:36
05.12.2013 11:20
05.12.2013 11:21
306
Ş.KOÇYİĞİT
13.12.2013 15:48
307
Ş.KOÇYİĞİT
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
Ş.KOÇYİĞİT
kapı kilidi arızası
kapanmayan pencere
kantin girişindeki aliminyum
kapının menteşeleri yıpramış
kapı açılıp kapanmıyor.
Projeksiyon perdesinin
tutacak problemi
pencere kapanmıyor
pencere kolu
matkap
projeksiyon perdesi
Giriş Kapısı Arızası
isimlik değişmesi
çivi çakılması
kapı kolu arızalı
Sürgülü Pencere Bozuk
ünvan değişikliği
z-48
304
konferans salonu
29.11.2013 16:34
03.12.2013 14:38
Fen Fak. A Blok
Park alanı
11.12.2013 16:58
12.12.2013 09:18
12.12.2013 15:35
04.12.2013 13:56
12.12.2013 15:46
12.12.2013 15:47
12.12.2013 15:49
05.12.2013 11:17
Kütüphane
Spor Salonu
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
Rektörlük
Elektronik Lab.
sks kapısı
ana giriş kapısı
308
Oca.42
IRMAM-Temiz Oda (Z-43
karşısı)
bayanlar wc
Z06
17.12.2013 08:41
Mimarlık Fak. A Blok
kantin giriş kapısı
17.12.2013 15:42
18.12.2013 13:46
Sks
Derslik 1
18.12.2013 11:02
19.12.2013 11:17
06.12.2013 14:40
10.12.2013 14:43
27.12.2013 09:49
27.12.2013 14:17
03.01.2014 10:31
06.01.2014 13:49
08.01.2014 09:59
25.12.2013 17:14
18.12.2013 13:47
19.12.2013 15:19
06.12.2013 15:28
10.12.2013 15:20
27.12.2013 11:17
27.12.2013 14:56
03.01.2014 16:02
06.01.2014 15:24
08.01.2014 10:26
27.12.2013 09:59
Fen Fak. Fizik
Fen Fak. Fizik
Rektörlük
Daire Başkanlıkları
Sks
Elektronik Lab.
Daire Başkanlıkları
Kütüphane
Mimarlık Fak. B Blok
Elektronik Lab.
F3 derslık
z-34
Erdal Saygın
132
SKS Orta Giriş Kapısı
221
koridor
Oca.42
Z03
109-221
Ek 5.2.5 AĞAÇ İŞLERİ GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM İŞLERİ
SIRA
NO
BİLETİ
KARŞILAYAN
OLUŞ.
ZAMANI
BİLET BAŞLIĞI
KAPATILMA
ZAMANI
ARIZA
BİNA ADI
ARIZA ODA
NUMARASI
1
Ali ÇETİN
dolab sabitlemesi
02.04.2013 10:49 02.04.2013 16:27
Moleküler Biyoloji
Genetik
K219
2
Ali ÇETİN
Duvara tahta asılması
gerekmektedir.
02.04.2013 11:19 04.04.2013 16:13
Daire Başkanlıkları
334
3
Ali ÇETİN
çekmece kilit yuvası
07.03.2013 10:33 08.03.2013 08:46
Sks
taşınır birimi
4
Ali ÇETİN
Duvara takılmış küçük
dolabın yerinin
değiştirilmesi
22.03.2013 09:28 27.03.2013 08:58
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-209
5
Ali ÇETİN
Tuvalet Kapısı
21.03.2013 13:36 27.03.2013 08:58
Rektörlük
212
6
Ali ÇETİN
pano montajı yapılması
25.03.2013 15:08 29.03.2013 09:04
Kimya Müh.
ıyte-chess odası
7
Ali ÇETİN
duş kapısı
12.03.2013 13:42 19.03.2013 09:28
Spor Salonu
16 bayan odası
8
Ali ÇETİN
oda kapısının kapanmaması 18.03.2013 11:16 19.03.2013 09:32
Fen Fak. A Blok
329
9
Ali ÇETİN
masa ayar
29.03.2013 16:34 02.04.2013 11:12
Makine Müh.
Z30
10
Ali ÇETİN
masa kurulması
01.04.2013 13:09 02.04.2013 11:12
Rektörlük
104
G215-218
11
Ali ÇETİN
Telefon Rafı
30.04.2013 10:22 09.05.2013 15:20
Moleküler Biyoloji
Genetik
12
Ali ÇETİN
yazı tahtası
07.05.2013 11:28 09.05.2013 15:20
Moleküler Biyoloji
Genetik
K-106
13
Ali ÇETİN
raf gereksinimi
25.03.2013 14:31 14.05.2013 14:13
Daire Başkanlıkları
318
14
Ali ÇETİN
Kilitli çekmecenin kapağı
09.05.2013 11:45 14.05.2013 14:14
Daire Başkanlıkları
101
15
Ali ÇETİN
Kapı Arızası
08.05.2013 11:12 14.05.2013 14:14
Daire Başkanlıkları
141
16
Ali ÇETİN
mobilya kurulumu
10.04.2013 10:38 24.04.2013 16:11
Moleküler Biyoloji
Genetik
g211
17
Ali ÇETİN
dolap sabitleme
01.04.2013 11:42 24.04.2013 16:13
Moleküler Biyoloji
Genetik
D102
18
Ali ÇETİN
menteşe arıza
24.04.2013 13:24 24.04.2013 16:14
Spor Salonu
protokol girişi kapısı
19
Ali ÇETİN
dolap
16.04.2013 10:09 24.04.2013 16:14
Daire Başkanlıkları
muhasebe
20
Ali ÇETİN
yeni masa montajı
25.04.2013 15:33 26.04.2013 15:10
Daire Başkanlıkları
105
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
114
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
21
Ali ÇETİN
Sandalye arızası
25.04.2013 09:51 26.04.2013 15:11
Sks
105
22
Ali ÇETİN
Askılık talebi
18.04.2013 14:31 26.04.2013 15:11
Sks
14
23
Ali ÇETİN
dolap kapagı
19.04.2013 10:32 26.04.2013 15:12
Daire Başkanlıkları
dekanlık
24
Ali ÇETİN
ACİL!! Duvara tablo
asılacak olması
30.04.2013 10:07 02.05.2013 09:01
Sks
Bilg.Müh.Böl.
25
Ali ÇETİN
dolap menteşesi
08.04.2013 13:03 12.04.2013 16:47
Spor Salonu
02 erkek soy.odası
26
Ali ÇETİN
kapının kilidi
10.04.2013 10:25 15.04.2013 13:52
Merkezi Atölyeler
103
27
Ali ÇETİN
Kapı Arızası
10.05.2013 08:51 31.05.2013 08:52
Merkezi Atölyeler
101
28.02.2013 15:13 31.05.2013 08:56
Kimya Müh.
öğrenci dolapları
30.05.2013 14:27 31.05.2013 15:22
Rektörlük
105-109
28
Ali ÇETİN
29
Ali ÇETİN
anahtar göbeklerinin
değişimi
Duvar delinip yazı tahtası
asılacak
30
Ali ÇETİN
Kapı Kilidi Değişimi
23.05.2013 09:55 31.05.2013 15:22
Daire Başkanlıkları
Mehmet
KEÇECİOĞLU
31
Ali ÇETİN
sandalyeler sökülmüş
06.05.2013 15:03 16.05.2013 09:11
Yabancı Diller İdari
seminer salonu
32
Ali ÇETİN
anahtar kilidin içinde kırıldı
14.05.2013 16:25 16.05.2013 09:11
Kütüphane
konferans çıkışž kapısı
33
Ali ÇETİN
kapları kitlenmiyor
15.05.2013 14:25 17.05.2013 11:09
Yabancı Diller B Blok
304-305
34
Ali ÇETİN
sürgü
15.05.2013 14:27 17.05.2013 11:09
Yabancı Diller İdari
103
35
Ali ÇETİN
Dolapların duvara monte
edilmesi
13.05.2013 11:56 21.05.2013 13:23
Sks
133 K
36
Ali ÇETİN
Kitap raflarının tamiri
15.05.2013 09:48 21.05.2013 13:24
Makine Müh.
B21
37
Ali ÇETİN
kapı menteşesi arıza
17.05.2013 10:05 21.05.2013 13:24
Spor Salonu
protokol girişi
38
Ali ÇETİN
beyaz tahtanın duvara
asılması
05.06.2013 16:44 11.06.2013 15:53
Moleküler Biyoloji
Genetik
G-216
39
Ali ÇETİN
masa kurulumu
10.06.2013 10:06 11.06.2013 15:53
Daire Başkanlıkları
strateji
40
Ali ÇETİN
Raf yapımı
08.07.2013 16:03 10.07.2013 14:01
Fen Fak. B Blok
205
41
Ali ÇETİN
duvara raf yapılması
09.07.2013 15:48 10.07.2013 14:07
Fen Fak. B Blok
205
42
Ali ÇETİN
Çalışma sandalyesi tekerlek
kırılması
20.05.2013 11:56 27.06.2013 13:06
Elektronik Lab.
104
43
Ali ÇETİN
keson kilit arızası
25.06.2013 10:58 27.06.2013 13:07
Daire Başkanlıkları
E231
44
Ali ÇETİN
duvara raf monte edilmesi
10.07.2013 11:15 18.07.2013 08:58
Fen Fak. B Blok
205
45
Ali ÇETİN
Duvara delik acilmasi
11.07.2013 16:33 19.07.2013 08:42
Moleküler Biyoloji
Genetik
305
46
Ali ÇETİN
duvara pano ve raf asılması
gerekiyor
19.07.2013 13:07 22.07.2013 15:10
Yabancı Diller İdari
106
47
Ali ÇETİN
Kapı ve tezgah sökülmesi
10.07.2013 16:05 22.07.2013 15:11
Fen Fak. B Blok
206
48
Ali ÇETİN
dosya dolabının duvara
sabitlenmesi hk.
05.07.2013 10:21 08.07.2013 13:05
Sks
115
49
Ali ÇETİN
marangoz
03.07.2013 15:17 08.07.2013 13:05
Yabancı Diller İdari
101
50
Ali ÇETİN
arızalı kapı
09.07.2013 09:22 26.08.2013 09:52
Merkezi Atölyeler
102
51
Ali ÇETİN
Kilit gereksinimi
01.08.2013 15:44 02.08.2013 16:57
Fen Fak. B Blok
204
52
Ali ÇETİN
fen fakultesi derslikler
15.08.2013 11:28 03.09.2013 08:43
Fen Fak. C Blok
derslikler
53
Ali ÇETİN
Kapı Kolunun gevşemiş
olması
19.09.2013 10:03 20.09.2013 10:35
Daire Başkanlıkları
İdari ve Mali İşler
54
Ali ÇETİN
tahta takılması
18.09.2013 16:04 20.09.2013 10:36
Yabancı Diller B Blok
304 ve A blok giriş
55
Ali ÇETİN
masa montajı
09.09.2013 11:22 10.09.2013 08:47
Daire Başkanlıkları
maaş servisi
56
Ali ÇETİN
yazı tahtası
24.09.2013 11:01 25.09.2013 13:08
Rektörlük
Erdal Saygın
57
Ali ÇETİN
kapı menteşesi
23.09.2013 15:44 25.09.2013 13:09
Yabancı Diller A Blok
2. kat erkekler tuvaleti
58
Ali ÇETİN
masa
24.09.2013 11:00 25.09.2013 13:09
Matematik
114
59
Ali ÇETİN
dolap montajı
10.09.2013 16:25 11.09.2013 08:51
Daire Başkanlıkları
105
60
Ali ÇETİN
kilit değişimi
11.09.2013 11:29 12.09.2013 08:46
Fen Fak. A Blok
321
61
Ali ÇETİN
kırılan dolap
23.08.2013 10:34 12.09.2013 08:47
Elektronik Lab.
213/1 böl. sekreterilği
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
115
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
62
Ali ÇETİN
Kapının menteşelerinin
takılması
12.09.2013 11:45 12.09.2013 14:31
Kimya Müh.
Zemin kat bayanlar
tuvaleti
63
Ali ÇETİN
Kapı arızası
64
Ali ÇETİN
kapı kilidi arızası
04.09.2013 09:26 12.09.2013 14:31
Fen Fak. Fizik
WC zemin Bayan
11.09.2013 10:12 12.09.2013 14:32
Rektörlük
303
65
Ali ÇETİN
Kilit Arızası
26.09.2013 15:22 01.10.2013 15:24
Daire Başkanlıkları
strateji
66
Ali ÇETİN
masa montajı
23.10.2013 13:48 24.10.2013 17:10
Yabancı Diller A Blok
seminer salonu
67
Ali ÇETİN
dolap montajı
23.10.2013 13:49 24.10.2013 17:10
Yabancı Diller İdari
117 nolu oda
68
Ali ÇETİN
kapı kolu
24.10.2013 15:31 25.10.2013 12:09
Fen Fak. C Blok
224
69
Ali ÇETİN
Dolap Kapağı
10.10.2013 11:08 25.10.2013 12:09
Spor Salonu
Erkek Soyun O.
70
Ali ÇETİN
Kapı kırılmasının
düzeltilmesi
23.10.2013 11:13 25.10.2013 12:10
Fen Fak. A Blok
333
71
Ali ÇETİN
kapı arızası
02.10.2013 09:10 07.10.2013 09:03
Yabancı Diller B Blok
304
72
Ali ÇETİN
Kapı
21.10.2013 11:17 28.10.2013 10:14
Mimarlık Fak. A Blok
3. Kat Bay WC
73
Ali ÇETİN
kapı sürmeli kilit yeri kırık
20.05.2013 15:45 07.11.2013 13:54
Spor Salonu
protokol girişi
74
Ali ÇETİN
Tahta montajı
06.11.2013 10:12 07.11.2013 13:55
Moleküler Biyoloji
Genetik
G212
75
Ali ÇETİN
kabin arızası
20.11.2013 09:21 21.11.2013 16:31
Fen Fak. Fizik
Z 06 WC
76
Ali ÇETİN
askılık takılacak
25.11.2013 09:56 25.11.2013 14:50
Yabancı Diller A Blok
202 nolu
77
Ali ÇETİN
isimlik yerinin
değiştirilmesi ve çerçeve
için yer açılması
21.11.2013 15:18 25.11.2013 14:51
Elektronik Lab.
227 den 205
78
Ali ÇETİN
Kapi kolu
08.11.2013 10:37 13.11.2013 16:33
Fen Fak. A Blok
231
79
Ali ÇETİN
masa kurulumu
12.11.2013 13:47 13.11.2013 16:34
Rektörlük
109
80
Ali ÇETİN
kilitler
11.12.2013 11:33 12.12.2013 12:53
Moleküler Biyoloji
Genetik
mbg
81
Ali ÇETİN
agac kapı
16.12.2013 11:13 17.12.2013 08:52
Rektörlük
rektörlük
82
Ali ÇETİN
cihaz boşluklarının
kapatılması
18.12.2013 15:32 18.12.2013 16:43
Kimya Müh.
Z-05
83
Ali ÇETİN
tuvalet kapıları Hk.
18.12.2013 11:13 18.12.2013 16:43
Matematik
tuvaletler
84
Ali ÇETİN
rafların montajı
23.12.2013 10:33 25.12.2013 10:26
Kimya Müh.
Z-35
85
Ali ÇETİN
kapı kolu
07.01.2014 15:42 08.01.2014 11:05
Rektörlük
dekanlık kalemi
86
Ali ÇETİN
Kapı arızası
19.12.2013 11:18 25.12.2013 16:02
Fen Fak. Fizik
z-34
87
Ali ÇETİN
Kapı kilidi
01.02.2013 13:31 04.02.2013 14:42
Daire Başkanlıkları
102
88
Ali ÇETİN
Kapı kolu işlevini yitirdi.
Kapıyı kullanamıyoruz.
28.01.2013 09:26 04.02.2013 14:42
Merkezi Atölyeler
İnş.Lab. Geoteknik.
89
Ali ÇETİN
sınıflardaki tahtaların
sökülmesi
14.01.2013 15:04 21.01.2013 13:53
Moleküler Biyoloji
Genetik
sınıflar
90
Ali ÇETİN
dolap kapak menteşesi
02.01.2013 11:05 04.01.2013 11:53
Daire Başkanlıkları
125
91
Ali ÇETİN
dış kapı civatası düşmüş
08.01.2013 16:20 09.01.2013 14:27
Sks
SKS Binası
92
Ali ÇETİN
kilit değişimi
25.01.2013 14:35 30.01.2013 13:32
Kimya Müh.
z-16
93
Ali ÇETİN
raf ekleme
04.01.2013 14:26 30.01.2013 13:32
Kimya Müh.
120
94
Ali ÇETİN
Kapı kolu sürekli
bozuluyor.
21.01.2013 17:19 01.02.2013 13:37
Merkezi Atölyeler
İnşaat Lab. Geoteknik
Lab.
95
Ali ÇETİN
Masa Kurulumu
31.01.2013 09:09 01.02.2013 13:37
Rektörlük
105
96
Ali ÇETİN
posta kutusu dolabı
12.02.2013 15:51 19.02.2013 08:51
Rektörlük
109
97
Ali ÇETİN
posta kutu dolabı
12.02.2013 15:30 19.02.2013 08:52
Rektörlük
109
98
Ali ÇETİN
göbek değäşecek
27.02.2013 15:12 05.03.2013 08:50
Kütüphane
konferans salonu
99
Ali ÇETİN
kapılar
27.02.2013 10:04 05.03.2013 08:52
Mimarlık Fak. A Blok
Zemin Bayan WC
100
Ali ÇETİN
04.03.2013 14:34 05.03.2013 08:54
Rektörlük
304
101
Ali ÇETİN
04.03.2013 09:49 05.03.2013 08:55
Kimya Müh.
Z24
İki kapı göbeğinin değişimi
ve üç adet dopp kilidi
data show perdesi sorunlu
degisecek..
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
116
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
102
Ali ÇETİN
bol.baskanı odasına
toplantı masası
06.02.2013 09:34 12.02.2013 09:14
Kimya Müh.
153 a
103
Ali ÇETİN
kapı kilidi
25.02.2013 10:08 26.02.2013 15:26
Daire Başkanlıkları
103
104
Ali ÇETİN
tahta takılması
05.02.2013 15:28 12.02.2013 09:16
Yabancı Diller B Blok
305
105
Ali ÇETİN
Acil-Kilit
22.02.2013 11:56 26.02.2013 15:27
Yabancı Diller A Blok
223
106
Günay
kilit
GELEMERYELİ
15.03.2013 14:07 20.03.2013 10:32
Spor Salonu
hava komprösör
107
Günay
Dolapların sabitlenmesi
GELEMERYELİ
18.03.2013 10:55 20.03.2013 10:32
Rektörlük
D301-D302
108
Günay
masa monte edilmesi
GELEMERYELİ
19.03.2013 15:49 20.03.2013 10:33
Yabancı Diller İdari
masa
109
Günay
kapı kolu
GELEMERYELİ
02.04.2013 16:36 03.04.2013 08:49
Yabancı Diller B Blok
tuvalet kapısı
110
Günay
dolaplara kilit takılması
GELEMERYELİ
06.03.2013 11:05 07.03.2013 09:21
Rektörlük
çay oçağı
111
Günay
kapı kolu kırık
GELEMERYELİ
21.03.2013 10:29 26.03.2013 08:58
Elektronik Lab.
209
112
Günay
iki masa onarılacak
GELEMERYELİ
11.03.2013 10:29 12.03.2013 09:09
Kütüphane
konferans salonu
113
Günay
kapı kilidi
GELEMERYELİ
08.03.2013 14:07 12.03.2013 09:12
Yabancı Diller İdari
119
114
Günay
gösteri merkezinin arızalı
GELEMERYELİ kapı kilidinin değişimiş
11.03.2013 08:55 12.03.2013 09:14
Kütüphane
gösteri merkezi
115
Günay
kapı kilidi ve maymuncuk
GELEMERYELİ
08.03.2013 15:59 12.03.2013 09:17
Kütüphane
konferans salonu
116
Günay
kilit degistirme
GELEMERYELİ
28.03.2013 13:49 29.03.2013 09:09
Fen Fak. C Blok
C210
28.03.2013 14:23 01.04.2013 09:08
Sks
125 numaralı oda
06.05.2013 16:17 09.05.2013 08:48
Kimya Müh.
ogrencı wc
117
118
Günay
Masa dağıldı
GELEMERYELİ
zemın kat derslıklerındekı
Günay
ogrencı wc ıc kapı
GELEMERYELİ
mentesesı kırık
119
Günay
müdür odası pencerelerine
GELEMERYELİ 2 adet sineklik takılması
02.05.2013 15:39 09.05.2013 08:49
Yabancı Diller İdari
müdür odası
120
Günay
masa
GELEMERYELİ
03.04.2013 11:27 08.04.2013 09:30
Rektörlük
107
121
Günay
yazı tahtası
GELEMERYELİ
10.04.2013 18:47 24.04.2013 13:22
Matematik
104
122
Günay
kapı menteşesi kopmuş
GELEMERYELİ
10.04.2013 14:04 12.04.2013 16:49
Fen Fak. Fizik
wc giriş kapısı
123
Günay
pipo değişimi
GELEMERYELİ
09.04.2013 09:54 15.04.2013 10:10
Sks
Lab 9
124
Günay
tablo asımı ıcın
GELEMERYELİ
23.05.2013 10:50 31.05.2013 08:54
Kimya Müh.
bolum baskanlıgı
125
Günay
kapıya menteşe takılması
GELEMERYELİ gerekiyor
19.06.2013 16:54 20.06.2013 11:10
Yabancı Diller B Blok
0
126
Günay
Raf eksigi
GELEMERYELİ
13.06.2013 11:24 20.06.2013 11:12
Moleküler Biyoloji
Genetik
D205
127
Günay
masa
GELEMERYELİ
03.06.2013 13:50 20.06.2013 11:17
Makine Müh.
Seminer Salonu
128
Günay
Duvara Pano Monajı
GELEMERYELİ
21.06.2013 16:33 25.06.2013 09:23
Moleküler Biyoloji
Genetik
D109
129
Günay
Dolap yeri değişikliği
GELEMERYELİ
10.07.2013 13:43 11.07.2013 11:27
Fen Fak. B Blok
212
130
Günay
kapı kolunun tamir
GELEMERYELİ edilmesi
25.06.2013 15:57 11.07.2013 11:30
Fen Fak. C Blok
224
131
Günay
Yazı tahtasının odama
GELEMERYELİ taşınması
21.06.2013 14:03 01.07.2013 08:49
Sks
133 No.lu oda karşısı
132
Günay
kapı alt boşluğunun
GELEMERYELİ kapatılması
25.06.2013 15:54 01.07.2013 08:50
Fen Fak. C Blok
224
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
117
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
133
Günay
dolap kapağının takılması
GELEMERYELİ
04.07.2013 11:48 05.07.2013 14:58
Rektörlük
104
134
Günay
Pano icin duvara delik
GELEMERYELİ acilmasi
23.07.2013 12:59 24.07.2013 16:28
Moleküler Biyoloji
Genetik
D305
135
Günay
duvara dolap montesi
GELEMERYELİ
23.07.2013 10:31 24.07.2013 16:29
Daire Başkanlıkları
328-A
136
Günay
müh. fak. dek. ofis kapı
GELEMERYELİ arızası
14.08.2013 09:24 14.08.2013 10:05
Daire Başkanlıkları
215
137
Günay
posta rafı ve dolabın
GELEMERYELİ sökülmesi hk.
25.07.2013 16:21 29.07.2013 09:37
Kimya Müh.
153b
138
Günay
pencerenin yapıştırılması ve
26.07.2013 11:21 29.07.2013 12:35
GELEMERYELİ askılık montaj
Kimya Müh.
D-5 ve 124
139
Günay
malzeme kaplaması
GELEMERYELİ
16.07.2013 08:46 29.07.2013 12:35
Spor Salonu
spor salonu
140
Günay
arızalı platform
GELEMERYELİ
29.07.2013 11:32 29.07.2013 12:36
Spor Salonu
kazan dairesi
141
Günay
kapı arızası
GELEMERYELİ
07.06.2013 15:46 29.07.2013 12:37
Rektörlük
çay ocağı
142
Günay
kapı kolu
GELEMERYELİ
29.07.2013 09:01 30.07.2013 08:52
Rektörlük
104
143
Günay
kapı göbek kiliti ve dolap
GELEMERYELİ kiliti takılması hk.
25.07.2013 11:16 30.07.2013 08:55
Yabancı Diller İdari
118-119-118/1
144
Günay
kapı arızası
GELEMERYELİ
17.07.2013 14:03 30.07.2013 15:56
Matematik
bayan wc.
145
Günay
dolap sökümü
GELEMERYELİ
21.08.2013 16:05 22.08.2013 10:31
Fen Fak. B Blok
mbg öğrenci labı
146
Günay
Dart dolabına hedefin
GELEMERYELİ asılması
31.07.2013 10:20 01.08.2013 08:48
Spor Salonu
spor salonu
147
Günay
çekmece kilidi talebi
GELEMERYELİ
22.08.2013 15:55 26.08.2013 09:03
Yabancı Diller İdari
120
148
Günay
kapı altlığı
GELEMERYELİ
12.08.2013 15:01 26.08.2013 09:04
Daire Başkanlıkları
121
149
Günay
Askılık montajı
GELEMERYELİ
16.08.2013 10:23 27.08.2013 13:26
Moleküler Biyoloji
Genetik
Deney Hayvanları ünitesi
150
Günay
Kapı kolu
GELEMERYELİ
26.08.2013 12:24 27.08.2013 13:27
Moleküler Biyoloji
Genetik
G215
151
Günay
masa kurulması
GELEMERYELİ
05.08.2013 09:17 05.08.2013 13:42
Rektörlük
102
152
Günay
Kapının menteşelerinden
GELEMERYELİ ayrılması
01.08.2013 15:26 06.08.2013 08:46
Kimya Müh.
Zemin kat bayanlar
tuvaleti
153
Günay
saldalye
GELEMERYELİ
29.08.2013 10:06 02.09.2013 09:48
Elektronik Lab.
102 ve 202
154
Günay
Kapı altlarının kesilmesi
GELEMERYELİ
04.09.2013 16:16 06.09.2013 09:00
Daire Başkanlıkları
Öğrenci İşleri
155
Günay
Anahtar Göbeğinin
GELEMERYELİ değişmesi gerekiyor.
23.09.2013 13:56 24.09.2013 11:32
Daire Başkanlıkları
219
156
Günay
Bankların ahşap kısmının
GELEMERYELİ tamiri
25.09.2013 09:36 02.10.2013 08:49
Kimya Müh.
Zemin kat
157
Günay
Dolap yeri değişikliği-2
GELEMERYELİ
30.09.2013 10:11 02.10.2013 14:05
Fen Fak. B Blok
C222-B212
158
Günay
Öğrenci konseyi binası kilit
GELEMERYELİ değişimi
26.09.2013 14:52 02.10.2013 14:08
Sks
Öğrenci konsey binası
159
Günay
numara montaj
GELEMERYELİ
05.08.2013 15:23 03.10.2013 13:47
Spor Salonu
oda kapıları
160
Günay
ahsap kapı arıza
GELEMERYELİ
13.09.2013 15:50 03.10.2013 13:47
Spor Salonu
golf sahası
161
Günay
yazı panolarının duvara
GELEMERYELİ sabitlenmesi
02.10.2013 11:07 03.10.2013 13:48
Kimya Müh.
D-9
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
118
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
162
Günay
sabit dolapların sökülmesi
GELEMERYELİ
04.10.2013 11:15 04.10.2013 14:11
Yabancı Diller İdari
tüm odalar
163
Günay
kapıların takılması
GELEMERYELİ
07.10.2013 16:40 08.10.2013 08:47
Yabancı Diller İdari
zemin kat kapıları
164
Günay
kilit kırılması
GELEMERYELİ
30.10.2013 11:30 04.11.2013 08:57
Fen Fak. A Blok
224
165
Günay
Kilit arızası
GELEMERYELİ
10.10.2013 09:03 10.10.2013 14:44
Fen Fak. A Blok
302
166
Günay
Kilit arızası
GELEMERYELİ
10.10.2013 11:29 10.10.2013 14:44
Fen Fak. A Blok
302
167
Günay
kapı penceresinin
GELEMERYELİ çerçevesinin çıkması
08.10.2013 10:44 10.10.2013 15:33
Kimya Müh.
120
168
Günay
Yeni Masa Montajı
GELEMERYELİ
04.11.2013 14:55 06.11.2013 08:54
Daire Başkanlıkları
305-Döner Sermaye
İşlt.Müd.
169
Günay
4 adet masa
GELEMERYELİ
04.11.2013 14:55 06.11.2013 08:55
Yabancı Diller İdari
110 nolu oda
170
Günay
Toplantı Salonundaki
GELEMERYELİ Masanın Tamiri
30.10.2013 10:12 06.11.2013 08:55
Daire Başkanlıkları
Strateji Toplantı salonu
171
Günay
Masa Tamiri
GELEMERYELİ
31.10.2013 11:04 06.11.2013 08:56
Rektörlük
103
172
Günay
ahşap kesme
GELEMERYELİ
22.10.2013 17:10 23.10.2013 09:10
Merkezi Atölyeler
6610
173
Günay
Kapı altının kesilmesiGELEMERYELİ ACİL
06.11.2013 10:45 07.11.2013 09:03
Fen Fak. A Blok
318
174
Günay
Kapı altlarının kesilmesiGELEMERYELİ ACİL
23.10.2013 11:07 24.10.2013 11:07
Fen Fak. A Blok
324
175
Günay
117 nolu odanın kapı
GELEMERYELİ düşmesi
26.11.2013 15:52 27.11.2013 08:54
Yabancı Diller İdari
117
21.11.2013 15:53 27.11.2013 15:03
Matematik
116
14.11.2013 10:19 19.11.2013 08:53
Rektörlük
müh fak dekanlık
05.11.2013 13:17 19.11.2013 08:51
Rektörlük
senato
176
177
178
Günay
Dolap Kapağı Arızası
GELEMERYELİ
ofisteki dolapların duvara
sabitlenmesi ve oda
kapılarının altlarının
Günay
GELEMERYELİ kesılmesi gerekiyor
dolapların duvara
sabıtlenmesi işi
Günay
kapı kolu kırılması
GELEMERYELİ
179
Günay
çivi çakılması
GELEMERYELİ
28.11.2013 12:01 02.12.2013 14:57
Sks
15
180
Günay
Ahşap Temizlik
GELEMERYELİ Dolaplarına Kilit Takılması
19.11.2013 13:46 12.12.2013 12:50
Moleküler Biyoloji
Genetik
D109
181
Günay
masa
GELEMERYELİ
11.12.2013 13:25 12.12.2013 12:50
Rektörlük
104
182
Günay
koltukların çivileri çıkmış
GELEMERYELİ
12.12.2013 10:42 12.12.2013 16:26
Kütüphane
konferans salonu
183
Günay
Dolap kilidi
GELEMERYELİ
13.12.2013 11:16 13.12.2013 15:23
Sks
2
184
Günay
kapı kolu
GELEMERYELİ
10.12.2013 13:48 13.12.2013 15:23
Fen Fak. B Blok
304
185
Günay
arkalık
GELEMERYELİ
09.12.2013 11:07 18.12.2013 09:46
Fen Fak. Fizik
IRMAM-Temiz Oda (Z43 karşısı)
186
Günay
Çekmece kilidi
GELEMERYELİ
05.12.2013 10:03 06.12.2013 08:56
Rektörlük
313
187
Günay
Kucuk Masa
GELEMERYELİ
04.12.2013 23:47 06.12.2013 08:58
Fen Fak. A Blok
231
188
Günay
koltuğun yan çivileri çıkmış
GELEMERYELİ
19.12.2013 11:32 23.12.2013 16:49
Kütüphane
konferans salonu
189
Günay
ofis dolapları kolları
GELEMERYELİ
18.12.2013 10:12 23.12.2013 16:50
Sks
142
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
119
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
190
Günay
Masa Montajı
GELEMERYELİ
02.12.2013 14:10 02.12.2013 14:55
Daire Başkanlıkları
303
191
Günay
kapı menteşesi
GELEMERYELİ
28.11.2013 10:27 02.12.2013 14:55
Yabancı Diller A Blok
210
192
Günay
oda kilit arızasi
GELEMERYELİ
03.01.2014 09:57 06.01.2014 13:46
Daire Başkanlıkları
324
193
Günay
kapı kolu
GELEMERYELİ
03.01.2014 09:12 06.01.2014 13:47
Daire Başkanlıkları
203
194
Günay
Kapı Kilidinin
GELEMERYELİ değiştirilmesi Hk.
22.01.2013 10:08 24.01.2013 08:51
Yabancı Diller A Blok
105
195
Günay
Dolap kapısının arızası
GELEMERYELİ
24.01.2013 13:02 28.01.2013 16:49
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanı
196
Günay
kapı kilidi değişimi
GELEMERYELİ
28.01.2013 09:42 28.01.2013 16:50
Fen Fak. Fizik
z45
197
Günay
kapı kilidi
GELEMERYELİ
09.01.2013 15:00 10.01.2013 15:29
Daire Başkanlıkları
?
198
Günay
kilit göbeği değiştirme
GELEMERYELİ
15.01.2013 11:08 16.01.2013 08:49
Kimya Müh.
117
199
Günay
Bilgisayar masasının
GELEMERYELİ ayakları
09.01.2013 11:24 16.01.2013 08:50
Fen Fak. A Blok
229
200
Günay
Kapının kapanmaması-Acil
GELEMERYELİ
26.02.2013 14:41 06.03.2013 11:03
Fen Fak. A Blok
2.kat bayanlar tuvaleti
201
Günay
G-131 nolu odanın kapısı
GELEMERYELİ kapanmıyor
04.03.2013 14:23 06.03.2013 11:03
Fen Fak. Fizik
G-131 nolu oda
202
Günay
tuvalet kapısı
GELEMERYELİ
26.02.2013 09:37 27.02.2013 12:49
Yabancı Diller B Blok
tuvalet
203
Günay
tabela takılması
GELEMERYELİ
26.02.2013 09:38 27.02.2013 12:51
Yabancı Diller B Blok
koridor
204
Günay
Marongozluk işlemleri
GELEMERYELİ
14.01.2013 12:02 14.02.2013 11:09
Yabancı Diller İdari
113
205
Günay
Oda kapısı zor kilitlenip
GELEMERYELİ zor açılıyor.
13.02.2013 10:37 14.02.2013 11:11
Rektörlük
Personel-109 nolu oda
206
Günay
wc kapı kolu değişimi
GELEMERYELİ
27.02.2013 14:38 28.02.2013 09:19
Çevre Arge
zemin kat wc
207
Günay
Kapı menteşesi
GELEMERYELİ
04.02.2013 16:17 14.02.2013 11:12
Daire Başkanlıkları
223
EK 5.2.6 HABERLEŞME GRUBU TARAFINDAN YAPILAN ONARIM İŞLERİ.
SIRA
NO
BİLET BAŞLIĞI
OLUŞ.
ZAMANI
Emin ARSLAN
Telefon numarası değişikliği
21.03.2013 10:07
02.04.2013 14:00 Kütüphane
31
2
Emin ARSLAN
Telefon ve internet hattının
çekilmesi
26.03.2013 14:09
28.03.2013 08:47 Makine Müh.
B11 Sığınak
3
Emin ARSLAN
Telefon bağlanması
22.03.2013 13:14
28.03.2013 08:49 Fen Fak. A Blok
323
4
Emin ARSLAN
Telefon bağlanması
22.03.2013 15:46
28.03.2013 08:50 Fen Fak. A Blok
223
5
Emin ARSLAN
dis telefon hattinda cevir sesi
alinamiyor
27.03.2013 21:02
29.03.2013 14:46
6
Emin ARSLAN
istenmeyen ses
29.03.2013 09:44
01.04.2013 13:21 Daire Başkanlıkları
maaaş servisi
7
Emin ARSLAN
Telefon bağlanması
18.03.2013 10:42
19.03.2013 13:31 Makine Müh.
B21
8
Emin ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
ÖZUYSAL için dijital
telefon bağlanması
09.04.2013 17:08
10.04.2013 10:46 Sks
111
9
Emin ARSLAN
telefon hattının açılması
10.04.2013 18:52
11.04.2013 13:22 Matematik
104
10
Emin ARSLAN
Telefonun Elektriği Yok
10.04.2013 13:09
11.04.2013 13:24 Sks
101
11
Emin ARSLAN
telefon konsolu arızası
29.04.2013 15:33
02.05.2013 13:47 Elektronik Lab.
104
1
BİLETİ
KARŞILAYAN
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
KAPATILMA
ZAMANI
ARIZA
BİNA ADI
Mimarlık Fak. E
Blok
ARIZA ODA
NUMARASI
lojman
120
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
12
Emin ARSLAN
Telefon hattı
13.05.2013 13:35
15.05.2013 08:45 Daire Başkanlıkları
vezne
13
Emin ARSLAN
Telefon Bağlantısı Yapılması
13.05.2013 15:23
15.05.2013 08:45 Daire Başkanlıkları
Vezne
227
14
Emin ARSLAN
Telefon prizi söküldü
06.06.2013 10:31
Yabancı Diller A
06.06.2013 15:14
Blok
15
Emin ARSLAN
telefon taşıma
21.05.2013 14:44
22.05.2013 13:16 Daire Başkanlıkları
102
16
Emin ARSLAN
telefon arızası
18.06.2013 09:45
18.06.2013 13:23 Daire Başkanlıkları
335
17
Emin ARSLAN
telefon hattı çekilmesi
10.06.2013 09:59
18.06.2013 15:08 Daire Başkanlıkları
Strateji
18
Emin ARSLAN
Yeni telefon hattı
bağlanması
27.05.2013 13:26
27.05.2013 14:57 Matematik
125
19
Emin ARSLAN
hattımın taşınması hakkında
19.06.2013 16:48
20.06.2013 14:19
20
Emin ARSLAN
Yeni telefon hattı
bağlanması
25.06.2013 11:03
26.06.2013 10:35 Kimya Müh.
21
Emin ARSLAN
yeni telefon hattı bağlanması
25.06.2013 13:04
26.06.2013 10:45
22
Emin ARSLAN
Telefon Arızası
25.06.2013 09:52
26.06.2013 10:45 Matematik
115
23
Emin ARSLAN
Faks cihazı arızası
03.09.2013 16:10
04.09.2013 13:15 Kütüphane
z-25
24
Emin ARSLAN
telefon-ahize arakablosu
12.08.2013 09:53
12.08.2013 14:06 Fen Fak. Fizik
B03
Kantin
Mimarlık Fak. A
Blok
Mimarlık Fak. A
Blok
106
Z-07
106
25
Emin ARSLAN
Telefon bozuk.
29.07.2013 16:37
Mimarlık Fak. A
30.07.2013 11:13
Blok
26
Emin ARSLAN
6265 Numaralı Telefon
Hattı Arızası
22.08.2013 15:52
23.08.2013 15:27 Daire Başkanlıkları
Aydın Eğilmez
27
Emin ARSLAN
Hat çekimi
22.08.2013 14:40
26.08.2013 11:34 Rektörlük
104
118
28
Emin ARSLAN
Telefon ve hat tasisi
03.09.2013 09:28
Mimarlık Fak. E
03.09.2013 11:01
Blok
29
Emin ARSLAN
numaraların aktarılması
06.09.2013 13:27
09.09.2013 09:47 Rektörlük
basın ve halkla ilişkiler
30
Emin ARSLAN
telefonun zil özelliğinin
kaybolması
06.09.2013 10:24
09.09.2013 09:47 Kütüphane
ödünç verme banko
31
Emin ARSLAN
telefon temini ve hat
çekilmesi
06.09.2013 09:49
11.09.2013 08:43 Fen Fak. A Blok
216-a
32
Emin ARSLAN
arıza
06.09.2013 09:52
11.09.2013 08:49 Rektörlük
6330
Mimarlık Fak. A
25.09.2013 14:33
Blok
Mimarlık Fak. C
25.09.2013 14:35
Blok
33
Emin ARSLAN
telefon bağlantısı
24.09.2013 15:01
34
Emin ARSLAN
telefon bağlantısı hak.
24.09.2013 10:03
35
Emin ARSLAN
telefon arıza
19.09.2013 11:24
25.09.2013 14:37 Fen Fak. A Blok
7532
36
Emin ARSLAN
yeni telefon
11.09.2013 08:57
12.09.2013 13:27 Daire Başkanlıkları
105
37
Emin ARSLAN
telefon hattı
12.09.2013 10:55
19.09.2013 11:03 Daire Başkanlıkları
maaş servisi
38
Emin ARSLAN
dahili telefon bağlanması
30.10.2013 16:49
31.10.2013 15:13 Makine Müh.
211
39
Emin ARSLAN
-
30.10.2013 14:17
31.10.2013 15:16 Fen Fak. A Blok
225
40
Emin ARSLAN
oda değişikliği telefon
bağlantısı gerkiyor
31.10.2013 15:15
04.11.2013 08:50 Fen Fak. A Blok
321
41
Emin ARSLAN
Telefon kablosunun
uzatılması
30.10.2013 15:47
04.11.2013 08:58
Mimarlık Fak. E
Blok
110
42
Emin ARSLAN
telefon hatti aktivasyonu
03.11.2013 02:43
04.11.2013 15:01 Fen Fak. Fizik
43
Emin ARSLAN
G211 ve G106 numaralı
odalara telefon bağlanması
01.11.2013 09:53
04.11.2013 15:05
44
Emin ARSLAN
telefon baglanması
06.11.2013 17:08
07.11.2013 13:53 Fen Fak. A Blok
319
45
Emin ARSLAN
telefon kablosu çekilecek
06.11.2013 15:22
07.11.2013 13:54 Fen Fak. A Blok
319
46
Emin ARSLAN
Telefon kordon arızası
05.11.2013 09:30
07.11.2013 13:55 Rektörlük
103
47
Emin ARSLAN
7841 nolu telefon çalışmıyor
20.11.2013 11:15
21.11.2013 08:58 Sks
23
48
Emin ARSLAN
telefon arıza
11.11.2013 09:45
12.11.2013 10:25 Makine Müh.
B21
49
Emin ARSLAN
telefon taşınması
21.11.2013 15:11
22.11.2013 10:23 Elektronik Lab.
227
50
Emin ARSLAN
telefon hattı
22.11.2013 09:44
26.11.2013 16:27 Fen Fak. A Blok
229
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Moleküler Biyoloji
Genetik
A-306
C-111
z37 z38
G211 ve G106
121
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
51
Emin ARSLAN
Telefon Arızası
15.11.2013 13:08
18.11.2013 14:56 Matematik
115
52
Emin ARSLAN
telefon kablosu hk
18.11.2013 12:40
18.11.2013 14:58 Daire Başkanlıkları
209
53
Emin ARSLAN
telofon çalışmıyor
16.12.2013 16:42
17.12.2013 10:27 Sks
-
54
Emin ARSLAN
tel. arızası
17.12.2013 10:38
17.12.2013 14:29 Sks
23
55
Emin ARSLAN
telefon çalışmıyor...
05.12.2013 10:46
05.12.2013 14:08
56
Emin ARSLAN
Telefon arıza
12.12.2013 10:34
19.12.2013 13:43 Daire Başkanlıkları
107
57
Emin ARSLAN
tel. arızası
02.01.2014 13:26
02.01.2014 15:52 Sks
23
58
Emin ARSLAN
telofon arızası
02.01.2014 14:55
02.01.2014 15:53 Sks
rasimbozcal
Mimarlık Fak. C
Blok
Mimarlık Fak. E
08.01.2014 14:40
Blok
Moleküler Biyoloji
04.02.2013 13:48
Genetik
105
59
Emin ARSLAN
Hat nakli
07.01.2014 14:22
60
Emin ARSLAN
telefon arıza
04.02.2013 11:56
61
Emin ARSLAN
Lojmanlarda İnternet
Sorunu
04.02.2013 11:49
04.02.2013 15:08
62
Emin ARSLAN
Telefonda Çevir Sesi Yok
16.01.2013 10:56
21.01.2013 08:59 Fen Fak. Fizik
G149-G146
63
Emin ARSLAN
telefon hatımın çalışmaması
16.01.2013 11:15
21.01.2013 09:00 Fen Fak. Fizik
B-06
64
Emin ARSLAN
Telefon ve internet
kablolarının toplanması
18.01.2013 09:54
21.01.2013 10:35 Rektörlük
108
65
Emin ARSLAN
Telefon Hattı
04.02.2013 13:00
05.02.2013 10:50 Fen Fak. Fizik
B03
66
Emin ARSLAN
Arıza
05.02.2013 09:40
05.02.2013 10:51 Fen Fak. Fizik
G-121
67
Emin ARSLAN
telefon arıza
22.01.2013 13:41
22.01.2013 14:17
Moleküler Biyoloji
Genetik
107
68
Emin ARSLAN
Telefon bağlantı kablosu
yerınden koptu
18.01.2013 13:15
22.01.2013 14:18
Mimarlık Fak. E
Blok
105
69
Emin ARSLAN
telefon soket girişi değişmesi
02.01.2013 09:28
02.01.2013 10:41 Merkezi Atölyeler
ofis
70
Emin ARSLAN
Telefon Nakli
02.01.2013 09:30
02.01.2013 15:27 Fen Fak. Fizik
B-06
71
Emin ARSLAN
telefon hat yok
02.01.2013 11:41
03.01.2013 13:34 Matematik
121
72
Emin ARSLAN
Oda hat değişikliği
03.01.2013 11:05
03.01.2013 13:35 Daire Başkanlıkları
103
73
Emin ARSLAN
telefon çalışmıyor.
25.01.2013 11:55
25.01.2013 14:13 Çevre Arge
4
74
Emin ARSLAN
6318 numaralı hat
04.01.2013 15:00
07.01.2013 15:48 Daire Başkanlıkları
101
75
Emin ARSLAN
İnternet ve telefon hattı
24.01.2013 09:14
28.01.2013 11:00 Fen Fak. A Blok
derslikler binası
76
Emin ARSLAN
7895 numaralı FAKS
cihazımız arızalıdır.
23.01.2013 09:34
28.01.2013 11:02 Kütüphane
Z-30
77
Emin ARSLAN
Telefon Nakli ve Telefon
Hattı Uzatılması
09.01.2013 10:14
10.01.2013 15:11 Fen Fak. Fizik
B-06
78
Emin ARSLAN
7166 nolu telefon
15.01.2013 14:47
16.01.2013 11:17
79
Emin ARSLAN
telefon bağlantısı
31.01.2013 11:19
80
Emin ARSLAN
Şehirler Arası Görüşmelere
Açma
15.01.2013 13:29
16.01.2013 11:18 Sks
101
81
Emin ARSLAN
Telefon arızası
04.02.2013 10:50
04.02.2013 13:47 Fen Fak. A Blok
202
82
Emin ARSLAN
ahize kordonunun değişmesi
01.03.2013 16:26
04.03.2013 14:55 Elektronik Lab.
213/1
83
Emin ARSLAN
Telefon hattı bağlanması
01.03.2013 10:54
04.03.2013 14:56 Mol.Biyo.Genetik
Hayvan Laboratuarı
84
Emin ARSLAN
Telefon arızası
19.02.2013 10:34
20.02.2013 08:41 Matematik
115
85
Emin ARSLAN
telefon kablolarının
toparlanması
20.02.2013 13:51
21.02.2013 11:22 Sks
3
86
Emin ARSLAN
telefon arızası
20.02.2013 14:27
21.02.2013 11:23 Fen Fak. Fizik
120
87
Emin ARSLAN
Telefon
05.02.2013 11:32
07.02.2013 11:21 Kimya Müh.
Z-04
88
89
90
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
7895 nolu faks cihazı
Telefon arızası
Dahili telefon
20.02.2013 14:29
06.02.2013 14:32
21.02.2013 10:22
21.02.2013 11:24 Kütüphane
07.02.2013 11:22 Kimya Müh.
22.02.2013 09:59 Merkezi Atölyeler
Z-30
Z42
102
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Moleküler Biyoloji
Genetik
Mimarlık Fak. E
Blok
Mimarlık Fak. A
04.02.2013 10:44
Blok
Z-07
D208
Lojman 7/A
B09
322
122
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
91
92
93
94
95
96
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
Emin ARSLAN
telefon hattı
Telefon arızası
Telefon ile ilgili
6410 tlf.arızası hk.
Telefon hattı arızası
Ofise telefon bağlanması
Odalar arası telefon
değişikliği hk.
telefon arızası
Bağlantı Kesik
806 807 Çalışmıyor
yeni telefon hattı
Böl.Baskanının odasına
telefon hattı uzatılması
Dijital Telefon Talebi
hat taşınması
kayıt tuşu çalışmıyor
telefonuma şifre koymak
istiyorum
şifrelendiremiyorum
22.02.2013 14:19
26.02.2013 10:27
13.02.2013 15:42
13.02.2013 15:42
15.02.2013 13:35
18.02.2013 09:01
97
Kamil GERS
98
99
100
101
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
102
Kamil GERS
103
104
105
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
106
Kamil GERS
107
Kamil GERS
108
Kamil GERS
25.02.2013 13:11
27.02.2013 10:09
14.02.2013 10:01
14.02.2013 10:03
18.02.2013 08:53
18.02.2013 13:15
Rektörlük
Mim.Fak. B Blok
Fen Fak. A Blok
Yab.Diller İdari
Kimya Müh.
Fen Fak. Fizik
107
Z02
329
119
133
G-131
02.04.2013 11:18
03.04.2013 09:45 Daire Başkanlıkları
334
13.03.2013 11:58
12.03.2013 13:37
12.03.2013 13:58
18.04.2013 14:50
14.03.2013 13:24
14.03.2013 13:25
14.03.2013 13:26
19.04.2013 14:07
328/B
101
101
z25
Daire Başkanlıkları
Sks
Sks
Makine Müh.
02.05.2013 10:44
06.05.2013 10:29 Kimya Müh.
153
12.04.2013 16:02
16.04.2013 09:34
14.06.2013 09:11
15.04.2013 15:37 Sks
16.04.2013 13:58 Daire Başkanlıkları
14.06.2013 10:07 Yab.Diller İdari
111
muhasebe
6403
03.06.2013 10:05
14.06.2013 10:08 Matematik
228
Çalma sesi duyulmuyor.
24.05.2013 10:36
27.05.2013 11:04 Daire Başkanlıkları
Döner Sermaye Saymanlığı
telefon değişikliği
10.07.2013 13:40
11.07.2013 10:37 Fen Fak. B Blok
212
10.07.2013 13:31
11.07.2013 10:39 Kütüphane
Ödünç verme bankosu
27.06.2013 13:54
11.07.2013 10:40 Yab.Diller İdari
120
alt kattaki koridorun
sonundaki büyük camlı
oda
Telefon çalışmıyor,çevir sesi
yok
telefon hattı çekilmesi
109
Kamil GERS
110
Kamil GERS
111
Kamil GERS
telefon kablosunda
temassızlık var
09.07.2013 11:11
11.07.2013 10:41 Çevre Arge
112
Kamil GERS
Telefon arızalı
12.07.2013 15:17
15.07.2013 09:52 Daire Başkanlıkları
219
113
Kamil GERS
6331 nolu telefon arızalıdır
aciliyeti vardır
12.07.2013 14:52
15.07.2013 09:54 Kütüphane
129
114
115
116
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
30.07.2013 13:53
17.07.2013 16:06
10.07.2013 16:16
31.07.2013 11:18 Fen Fak. Fizik
31.07.2013 11:19 Daire Başkanlıkları
31.07.2013 11:20 Fen Fak. Fizik
Z40-Z41
107
G-137
117
Kamil GERS
22.08.2013 15:46
23.08.2013 10:22 Fen Fak. Fizik
G137
118
Kamil GERS
119
120
121
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
122
Kamil GERS
123
124
125
126
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
Telefon hattı aktivasyonu
6312 nolu tel
Telefon dökümleri gelmiyor.
Telefonuma şifre koyma ve
silme işlemleri olmuyor
7161 numarali hattin Z08
den Z19 a aktarilmasi
Telefon ve hat tasisi
telefon hattı çekilecek
Ses bağlantısı
Telesekreter şifrem
çalışmıyor artık
Kablo temassızlığı.
Telefon no tasima
telefon arızası
telefon bağlantısı
127
Kamil GERS
Telefon hattı sorunu
07.10.2013 14:06
08.10.2013 15:35 Fen Fak. A Blok
128
Kamil GERS
Telefon ve hat tahsisi
03.10.2013 15:29
08.10.2013 15:36 Mim.Fak. D Blok
Kazan Dairesi
129
Kamil GERS
fotokopideki fax arızası
10.10.2013 15:58
10.10.2013 16:56 Yab.Diller İdari
120
130
Kamil GERS
telefon arızası "ACİL"
09.10.2013 09:25
10.10.2013 16:57 Daire Başkanlıkları
101
Z31
22.08.2013 11:47
23.08.2013 10:23 Mim.Fak. E Blok
Z19
23.08.2013 10:15
05.09.2013 14:18
26.09.2013 14:14
02.09.2013 09:49 Mim.Fak. E Blok
06.09.2013 11:26 Kütüphane
27.09.2013 09:32 Daire Başkanlıkları
Z-08
z-35
203
24.09.2013 12:44
01.10.2013 10:00 Fen Fak. Fizik
G137
16.09.2013 13:34
24.10.2013 15:59
24.10.2013 11:45
07.10.2013 16:49
18.09.2013 09:38
25.10.2013 14:02
25.10.2013 14:03
08.10.2013 15:33
Ö.HANCIOGLU
231
108
zemin kat odaları
Rektörlük
Fen Fak. A Blok
Rektörlük
Yab.Diller İdari
311
131
Kamil GERS
132
Kamil GERS
Telefondan hiç ses gelmiyor
6752
Telefon Ahize Kablosu
05.11.2013 08:46
05.11.2013 10:17 Daire Başkanlıkları
305-Döner Sermaye
133
Kamil GERS
Telefon Arıza
24.10.2013 09:37
24.10.2013 11:24 Fen Fak. A Blok
302
134
Kamil GERS
Lojman telefonu
07.10.2013 10:15
24.10.2013 11:25 Makine Müh.
Lojman 4/3
135
Kamil GERS
telefon ve telesekreter
sistemi
24.09.2013 15:35
24.10.2013 11:26 Yab.Diller İdari
217
136
Kamil GERS
Arıza
26.11.2013 11:23
26.11.2013 16:26 Mim.Fak. E Blok
E Blok 103 ve C Blok
Zemin 05
137
Kamil GERS
Telefon tesisatı
08.11.2013 10:55
13.11.2013 16:43 Fen Fak. B Blok
B105
Kamil GERS
internet baglantisi icin
gerekli telefon baglantisi
eksikligi
26.11.2013 15:26
27.11.2013 10:20 Matematik
Lojman 14/B
138
10.10.2013 09:02
10.10.2013 16:58 Makine Müh.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
123
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
139
Kamil GERS
tuş takımı arızası
14.11.2013 13:35
14.11.2013 15:50 Yab.Diller İdari
118 nolu oda
140
141
Kamil GERS
Kamil GERS
14.11.2013 10:51
14.11.2013 08:48
14.11.2013 15:51 Mim.Fak. E Blok
14.11.2013 15:52 Fen Fak. A Blok
z01
328
142
Kamil GERS
143
Kamil GERS
telefon hattı
Faks arızası
Telefon Numarası
Değişmesi
Oda değiştirme
144
Kamil GERS
145
146
147
148
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
Kamil GERS
149
Kamil GERS
150
Kamil GERS
151
152
Kamil GERS
Kamil GERS
153
R.YÜZÜAK
154
R.YÜZÜAK
155
18.11.2013 14:03
18.11.2013 14:56 Daire Başkanlıkları
215
16.12.2013 09:39
16.12.2013 11:34 Makine Müh.
Z14
Telefon hattı sorunlu
04.12.2013 14:28
05.12.2013 11:32 Mim.Fak. E Blok
Z10
telefon hattı
telefon bağlanması
yanıp sönen imleç
Telefon Kablosu
Yeni Alınan Telefonun
Ayarlarının Yapılması
telefonumda ses gidip
geliyor
telefon arızası
Telefon hattı bağlanması
fax telefon girişinde sorun
var çalışmıyor
odaya faks için yeni hatın
çekilmesi
11.12.2013 13:28
09.12.2013 11:22
24.12.2013 15:19
20.12.2013 14:32
12.12.2013 10:32
12.12.2013 10:33
02.01.2014 10:37
02.01.2014 10:38
104
120
213/1
İdari Ofis
26.12.2013 11:10
02.01.2014 10:42 Kütüphane
R.YÜZÜAK
156
Rektörlük
Makine Müh.
Elektronik Lab.
Spor Salonu
31.Oca
26.12.2013 13:30
07.01.2014 15:47 Çevre Arge
alt kattaki camlı oda
15.01.2013 13:31
27.02.2013 14:16
15.01.2013 16:32 Daire Başkanlıkları
27.02.2013 15:52 Mol.Biyo.Genetik
muhasebe servisi
K105 K110
11.03.2013 13:55
11.03.2013 15:01 Fen Fak. Fizik
G-126
29.03.2013 10:16
01.04.2013 13:42 Daire Başkanlıkları
CE231
fax cihazı
20.03.2013 09:22
01.04.2013 13:42 Rektörlük
107
R.YÜZÜAK
telefon cihaz arıza
03.05.2013 15:13
09.05.2013 09:48 Sks
1
157
R.YÜZÜAK
Telefondaki cızırtılar
05.04.2013 11:43
15.04.2013 09:32 Daire Başkanlıkları
Strateji
158
R.YÜZÜAK
Tel no 6656
05.04.2013 12:30
15.04.2013 09:33 Kimya Müh.
134
159
R.YÜZÜAK
Telefon ve Faks
29.04.2013 15:15
06.05.2013 09:45 Fen Fak. Fizik
G 126
160
R.YÜZÜAK
Digital Telefon Makinası
30.04.2013 10:50
06.05.2013 10:25 Makine Müh.
132
161
R.YÜZÜAK
c3/2 nolu lojmana ait 7111
nolu telefonda çevir sesi yok
16.05.2013 08:47
16.05.2013 16:30 Kimya Müh.
C3/2
162
R.YÜZÜAK
Nakil
03.07.2013 14:40
10.07.2013 09:25 Mim.Fak. E Blok
Z10
163
164
165
166
R.YÜZÜAK
R.YÜZÜAK
R.YÜZÜAK
R.YÜZÜAK
Telefon Kablosu Uzatma
telefon hattının taşınması
Telefon çalışmıyor
17.07.2013 10:54
26.07.2013 14:35
10.09.2013 16:41
11.09.2013 16:12
22.07.2013 09:30
29.07.2013 09:19
12.09.2013 15:42
12.09.2013 15:43
305
304
216-a
115
167
R.YÜZÜAK
27.06.2013 13:53
12.09.2013 15:43 Yab.Diller A Blok
168
R.YÜZÜAK
02.10.2013 08:59
02.10.2013 14:17
169
R.YÜZÜAK
telefon hattı çekilmesi
telefonumda "handsfree
vol." yazıyor, ve hiç kimseyi
arayamıyorum
telefon açıkken arayan
numara görünmüyor
31.10.2013 10:04
01.11.2013 09:55 Daire Başkanlıkları
170
R.YÜZÜAK
telefonun çalışmaması
22.10.2013 10:15
23.10.2013 09:25
171
R.YÜZÜAK
telefonun çalışmaması
22.10.2013 10:21
23.10.2013 09:25
172
R.YÜZÜAK
telefon çalışmamaktadır
22.10.2013 10:20
23.10.2013 09:25
173
R.YÜZÜAK
telefonun çalışmaması
22.10.2013 10:17
23.10.2013 09:25
174
R.YÜZÜAK
telefonun çalışmaması
22.10.2013 10:16
23.10.2013 09:26
175
R.YÜZÜAK
odalardaki telefonlar
21.10.2013 14:03
23.10.2013 09:26
176
R.YÜZÜAK
telefon bağlantı
11.11.2013 15:00
14.11.2013 15:58
177
R.YÜZÜAK
6106 nolu telefon arıza
13.11.2013 16:48
14.11.2013 15:56 Rektörlük
178
R.YÜZÜAK
paralel telefon bağlantısı hak.
08.10.2013 14:18
14.11.2013 15:56
179
R.YÜZÜAK
telefon kablosu kısalığı
24.10.2013 15:54
180
R.YÜZÜAK
telefon bozuk
13.11.2013 10:50
14.11.2013 15:59 Fen Fak. C Blok
224
181
R.YÜZÜAK
Arızalanan telefon hattı
22.02.2013 14:27
22.02.2013 14:55 Fen Fak. A Blok
311
182
R.YÜZÜAK
telefon sinyali
11.02.2013 15:55
11.02.2013 16:26 Fen Fak. Fizik
g135
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Mol.Biyo. Genetik
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. A Blok
Matematik
Mimarlık Fak. C
Blok
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Moleküler Biyoloji
Genetik
Mimarlık Fak. A
Blok
Mimarlık Fak. E
14.11.2013 15:57
Blok
205
Z08
203
104
110
109
108
105
104 ten 110 a kadar
D301
101
A-309
z 01
124
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
183
R.YÜZÜAK
Telefon hattında parazit
sorunu
20.02.2013 09:08
27.02.2013 13:22
Mimarlık Fak. E
Blok
Lojmanlar
184
R.YÜZÜAK
Telefon meşgul çalmıyor
12.02.2013 10:29
13.02.2013 13:20
Moleküler Biyoloji
Genetik
D109
185
R.YÜZÜAK
Telefonun meşgul
olduğunun görünmemesi
28.02.2013 15:31
01.03.2013 09:17 Fen Fak. A Blok
A326
(Dekan ofisi)
EK 5.2.7 SOĞUTMA ve İKLİMLENDİRME GRUBU BAKIM ONARIM İŞLERİ
SIRA
NO
BİLETİ
KARŞILAYAN
1
Bayram ŞENER
2
3
4
5
6
7
Bayram ŞENER
Bayram ŞENER
Bayram ŞENER
Bayram ŞENER
Bayram ŞENER
Bayram ŞENER
8
Bayram ŞENER
OLUŞ.
ZAMANI
KAPATILMA
ZAMANI
ARIZA
BİNA ADI
Isıtıcı monte edilmesi
11.03.2013 10:39
25.03.2013 15:28
Fen Fak. A Blok
313
klima arızası
rooftop arızası
klima arızası
arıza
arıza
klima çalışmıyor
12.04.2013 15:40
08.01.2013 15:58
28.05.2013 13:04
10.06.2013 13:07
07.06.2013 09:17
22.05.2013 11:57
15.04.2013 09:07
03.06.2013 15:13
03.06.2013 15:17
12.06.2013 14:41
12.06.2013 14:41
12.06.2013 14:47
Fen Fak. B Blok
Kimya Müh.
Sks
Fen Fak. A Blok
Fen Fak. A Blok
Makine Müh.
205
Z-07
ups odası
119
119
152
Klima Arızası
11.06.2013 14:51
13.06.2013 11:34
Rektörlük
Tasarım-Web Ofisi
BİLET BAŞLIĞI
ARIZA ODA
NUMARASI
9
Bayram ŞENER
klima bozuldu
23.05.2013 14:54
27.05.2013 17:05
Fen Fak. C Blok
315
10
Bayram ŞENER
Klimalardan su damlıyor
10.07.2013 14:50
11.07.2013 12:30
Mol.Biyo. Genetik
Koridor
11
Bayram ŞENER
klima çalışmıyor.
22.07.2013 09:22
24.07.2013 14:16
Mim. Fak. E Blok
B10
12
Bayram ŞENER
Klima Arıza
18.07.2013 10:10
24.07.2013 14:17
Sks
Daire Başkanlığı Odası
13
Bayram ŞENER
Klima arızası
10.07.2013 10:39
24.07.2013 14:19
Fen Fak. C Blok
C-217
14
Bayram ŞENER
split klima yeri değişikliği
08.07.2013 13:34
24.07.2013 14:21
Fen Fak. B Blok
212
15
Bayram ŞENER
HVAC Sorunu
22.04.2013 09:43
24.07.2013 14:23
z35
16
Oktay KOÇ
soğutma sistemleri
02.04.2013 10:54
02.04.2013 17:46
17
Oktay KOÇ
soğutma sistemleri
02.04.2013 10:54
02.04.2013 17:46
18
Oktay KOÇ
fancoiller arızalı
07.03.2013 15:17
11.03.2013 15:52
Makina Müh. Lab.
Moleküler Biyoloji
Genetik
Moleküler Biyoloji
Genetik
Spor Salonu
K219
K219
soyunma odaları
19
Oktay KOÇ
havalandırma ve klima işleri
04.03.2013 10:05
14.03.2013 11:02
Moleküler Biyoloji
Genetik
20
21
22
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
klima arıza
klima sökümü
Klima
09.04.2013 10:13
26.04.2013 16:46
15.04.2013 09:55
10.04.2013 09:23
30.04.2013 11:29
15.04.2013 10:49
Sks
Fen Fak. B Blok
Makina Müh. Lab.
111
204
142
23
Oktay KOÇ
Odamdaki hem Havalandırma
hem de soğutma sistemi
çalışmıyor
11.04.2013 13:28
15.04.2013 15:09
Makine Müh.
129
24
Oktay KOÇ
klima arızası
06.05.2013 15:19
07.05.2013 13:12
Sks
110-112
25
Oktay KOÇ
fizik bölüm binası soğutma
sistemi
20.06.2013 15:05
20.06.2013 15:16
26
Oktay KOÇ
20.06.2013 15:05
20.06.2013 15:16
27
Oktay KOÇ
20.06.2013 15:04
20.06.2013 15:17
28
Oktay KOÇ
20.06.2013 15:03
20.06.2013 15:17
29
Oktay KOÇ
fen fakültesi soğutma sistemi
merkezi kafeterya soğutma
sisitemi
20.06.2013 15:03
20.06.2013 15:18
30
Oktay KOÇ
yabancı diller soğutma sistemi
20.06.2013 15:02
20.06.2013 15:18
31
Oktay KOÇ
makina bölüm binası soğutma
sistemi
20.06.2013 15:02
20.06.2013 15:19
32
Oktay KOÇ
kimya bölüm binası soğutma
sistemi
20.06.2013 15:01
20.06.2013 15:20
33
Oktay KOÇ
mediko binası soğutma
sistemi
20.06.2013 15:00
20.06.2013 15:20
34
Oktay KOÇ
kütüphane soğutma
sisteminin devreye alınması
20.06.2013 14:59
20.06.2013 15:20
biyoloji bölüm binası soğutma
sistemi
matematik bölüm binası
soğutma sistemi
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
D101
125
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
35
Oktay KOÇ
Daire başkanlıkları binası
soğutma sistemi
20.06.2013 14:59
20.06.2013 15:20
36
Oktay KOÇ
rektörlük soğutma sisteminin
devreye alınması
20.06.2013 14:58
20.06.2013 15:20
37
Oktay KOÇ
Klima soğutma yapmıyor
09.05.2013 16:28
22.05.2013 21:09
38
Oktay KOÇ
Soğutma Sorunu
05.06.2013 10:09
12.06.2013 14:43
39
40
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
titreşim sorunu
titreşim sorunu
31.05.2013 09:17
06.06.2013 09:24
13.06.2013 14:41
13.06.2013 14:42
Mimarlık Fak. E
Blok
Matematik
Matematik
41
Oktay KOÇ
soğutma arızası hk
28.05.2013 11:49
13.06.2013 14:57
Sks
derslik 1-2
42
Oktay KOÇ
klima soğurmuyor
28.05.2013 12:48
28.05.2013 12:50
Rektörlük
Prf.dr.Amet EROĞLU
43
Oktay KOÇ
deneme
22.05.2013 10:24
28.05.2013 12:51
Merkezi Kafeterya
deneme
44
Oktay KOÇ
Klima arızası ACİL
23.05.2013 13:24
28.05.2013 15:55
Fen Fak. C Blok
c 315
45
Oktay KOÇ
Üst havalandırma
18.06.2013 11:39
20.06.2013 14:55
Rektörlük
103
46
Oktay KOÇ
20.06.2013 15:08
20.06.2013 15:14
47
48
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Mimarlık fak. D Blok
soğutma sistemi
klima değişikliği
Kılıma
11.04.2013 09:12
21.06.2013 12:30
21.06.2013 12:24
21.06.2013 12:31
107
Erdal Saygın
49
Oktay KOÇ
Pompa Gürültüsü
24.06.2013 11:05
24.06.2013 20:24
Yabancı Diller İdari
Rektörlük
Mimarlık Fak. C
Blok
50
Oktay KOÇ
klima temizlik ve bakımları
19.06.2013 11:58
25.06.2013 15:53
Fen Fak. C Blok
226-227
51
Oktay KOÇ
çay ocağı fancoil
27.06.2013 11:08
27.06.2013 16:03
Rektörlük
çay ocağı
52
Oktay KOÇ
soğutma sistemi problemi
26.06.2013 11:23
27.06.2013 16:04
Fen Fak. B Blok
305
53
Oktay KOÇ
samsui marka klima
21.06.2013 09:01
27.06.2013 16:05
Çevre Arge
Bölüm sekreterliği
54
Oktay KOÇ
Klima Arızası
25.06.2013 10:43
27.06.2013 16:08
Rektörlük
101
55
Oktay KOÇ
soğutma sistemi arızası
25.06.2013 10:43
03.07.2013 13:28
Kimya Müh.
114
56
Oktay KOÇ
klima yeri değişimi
02.08.2013 11:57
13.08.2013 13:33
Fen Fak. C Blok
321
57
Oktay KOÇ
soğutma sistemi sorunu
02.08.2013 10:31
14.08.2013 14:38
Sks
136
58
59
60
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Klima arızası
klima arızası
klima arıza
16.08.2013 09:24
16.08.2013 11:25
19.08.2013 15:53
16.08.2013 11:10
16.08.2013 11:26
20.08.2013 12:21
Rektörlük
1
fitness salonu
61
Oktay KOÇ
Çok Acil-Soğutma Arızası
14.08.2013 10:04
20.08.2013 12:23
Spor Salonu
Moleküler Biyoloji
Genetik
62
Oktay KOÇ
fan coil arızası
02.08.2013 12:22
20.08.2013 14:30
Spor Salonu
19 nolu soyunma odası
63
Oktay KOÇ
soğutucu arızası
19.08.2013 14:32
21.08.2013 15:07
Fen Fak. C Blok
309
64
Oktay KOÇ
Klima Arızası
20.08.2013 15:30
21.08.2013 16:56
Elektronik Lab.
Wireless Binası
65
Oktay KOÇ
soğutma sistemi-acil
31.07.2013 10:26
31.07.2013 13:51
Fen Fak. C Blok
310
66
67
68
69
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Klima isteği
Klima arızası
roof-tap cihazı arızası
klima çalışmıyor
31.07.2013 11:40
01.08.2013 11:03
05.08.2013 10:45
02.08.2013 15:44
31.07.2013 13:53
01.08.2013 11:06
05.08.2013 13:02
05.08.2013 13:05
Fen Fak. B Blok
Rektörlük
Kimya Müh.
Fen Fak. C Blok
204
1
çatı roof-tap
224
70
Oktay KOÇ
Soğutma panel kapağı
01.08.2013 15:46
05.08.2013 13:10
Fen Fak. B Blok
204
71
Oktay KOÇ
Menfez Degisimi
05.08.2013 15:59
06.08.2013 09:58
Kimya Müh.
Z-52
72
Oktay KOÇ
klima çalışmıyor acil
01.08.2013 15:07
06.08.2013 12:59
Makina Müh. Lab.
Z36
73
Oktay KOÇ
klima çalışmıyor
02.08.2013 15:43
02.09.2013 10:05
Fen Fak. B Blok
206
74
Oktay KOÇ
klima kontrol mekanizması
11.09.2013 08:58
20.09.2013 09:36
Daire Başkanlıkları
105
75
Oktay KOÇ
Klima sökülüp takılmasıACİL
04.09.2013 10:47
06.09.2013 14:52
Fen Fak. A Blok
324
76
Oktay KOÇ
Klima Taşınması
12.09.2013 15:05
23.09.2013 19:02
Fen Fak. C Blok
308
77
Oktay KOÇ
klima bakımı
25.09.2013 10:21
25.09.2013 13:04
Daire Başkanlıkları
ögrenci barınma ofisi
78
Oktay KOÇ
klima bakımı
25.09.2013 10:19
25.09.2013 13:04
Daire Başkanlıkları
ögrenci barınma ofisi
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Moleküler Biyoloji
Genetik
D-302
B-10
126
126
Z06
G-101
126
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
79
80
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Isıtma problemi
klima çalışmıyor
26.09.2013 14:13
17.09.2013 09:32
27.09.2013 11:12
17.09.2013 09:33
Sks
29 (zemin kat)
81
Oktay KOÇ
Klima Sigortası Atması
26.07.2013 16:51
19.09.2013 10:33
Fen Fak. B Blok
B-208
82
Oktay KOÇ
Klima ayarı çalışmıyor
03.10.2013 09:51
10.10.2013 19:23
Makina Müh. Lab.
145
83
Oktay KOÇ
klima
09.10.2013 11:06
10.10.2013 19:24
304
84
Oktay KOÇ
ısıtma
04.10.2013 11:12
10.10.2013 19:26
85
Oktay KOÇ
klima
09.10.2013 16:12
10.10.2013 19:27
Fen Fak. C Blok
Moleküler Biyoloji
Genetik
Fen Fak. C Blok
86
Oktay KOÇ
ısıtma/soğutma+buzdolabı
03.11.2013 23:36
05.11.2013 16:02
Fen Fak. B Blok
212
87
Oktay KOÇ
klima arızası
22.10.2013 10:56
22.10.2013 10:57
88
Oktay KOÇ
fankoil arızası
18.11.2013 15:15
20.11.2013 20:41
Mimarlık Fak. A
Blok
A-325
89
Oktay KOÇ
Tesisatta su damlaması
06.11.2013 14:41
11.11.2013 09:06
Çevre Arge
Lab 4
90
Oktay KOÇ
klima arızası
18.11.2013 09:37
21.11.2013 18:09
Daire Başkanlıkları
340-aletli analiz laboratuarı
91
Oktay KOÇ
klima arızası
18.11.2013 09:40
27.11.2013 11:17
Sks
117
92
Oktay KOÇ
Isıtma sistemi arızası
22.11.2013 11:43
27.11.2013 11:19
Daire Başkanlıkları
332
93
Oktay KOÇ
Bilgisayar Müh. Toplantı
odası kliması.
27.11.2013 11:28
28.11.2013 12:53
Sks
Bilg.müh.toplantı odası
94
95
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
20.11.2013 13:41
20.11.2013 11:54
28.11.2013 12:54
29.11.2013 19:58
Oktay KOÇ
18.11.2013 16:08
19.11.2013 18:54
97
Oktay KOÇ
Radyatör Arızası
02.12.2013 11:36
03.12.2013 22:11
Fen Fak. A Blok
Daire Başkanlıkları
Mimarlık Fak. A
Blok
Mimarlık Fak. C
Blok
231
335
96
Su sizintisi
kalorifer
Kalorifer ısıtmıyor, havası
alınacak
98
Oktay KOÇ
Soğutma Santrali
08.11.2013 12:04
03.12.2013 22:11
Fen Fak. Fizik
Z40
99
100
101
102
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
klima arızası
chiller arizasi
klima arızası
brülör arızası
09.12.2013 13:07
04.12.2013 18:47
06.12.2013 15:37
10.12.2013 10:00
12.12.2013 16:02
05.12.2013 14:01
23.12.2013 11:31
10.12.2013 10:24
204
mam
UPS odası
kazan dairesi
103
Oktay KOÇ
brülör arızası
10.12.2013 09:53
10.12.2013 10:26
104
Oktay KOÇ
fan coil
18.12.2013 09:25
25.12.2013 12:26
105
Oktay KOÇ
kalorifer ısıtmıyor !!
24.12.2013 10:01
25.12.2013 12:27
Fen Fak. B Blok
Daire Başkanlıkları
Sks
Yabancı Diller İdari
Yabancı Diller B
Blok
Mimarlık Fak. E
Blok
Fen Fak. C Blok
106
Oktay KOÇ
klima arızası
12.11.2013 15:54
25.12.2013 15:41
Sks
4
107
Oktay KOÇ
soğutma arızası hk
09.09.2013 14:12
11.12.2013 16:41
Sks
pc lab.2 ile 121 no'lu oda
108
Oktay KOÇ
ısıtma soğutma panel arızası
11.12.2013 15:00
02.01.2014 09:11
Sks
Derslik 2
109
Oktay KOÇ
tavandan su damlıyor
24.01.2013 16:47
05.02.2013 09:09
Kütüphane
z-60 erkekler tuvaleti
110
Oktay KOÇ
Elk kutuphane aşırı ısınma
10.01.2013 15:46
05.02.2013 09:11
Kütüphane
Z 40
111
Oktay KOÇ
Isıtma Sistemi
29.01.2013 15:37
05.02.2013 09:15
Sks
142
112
Oktay KOÇ
iklimlendirme sistemi hk.
28.01.2013 15:13
05.02.2013 09:20
Sks
147
113
Oktay KOÇ
klima arızası
21.01.2013 23:42
21.01.2013 23:44
114
Oktay KOÇ
Laboratuar ısıtma
08.01.2013 09:33
05.02.2013 11:34
Merkezi Atölyeler
115
116
117
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
kısa devre
klima
KLİMA
25.01.2013 16:29
31.01.2013 16:04
22.01.2013 09:34
05.02.2013 11:36
05.02.2013 11:39
22.01.2013 12:52
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Merkezi Atölyeler
Dinamik Test ve
Modelleme Laboratuarı
lab. 122
lab. 121
marangozhane
118
Oktay KOÇ
Klima sökülmesi
22.01.2013 16:30
22.01.2013 17:59
Rektörlük
Tepekule İş Mrk. Bayraklı
119
Oktay KOÇ
sks brülör arızası
22.01.2013 18:01
22.01.2013 18:04
120
Oktay KOÇ
sks brülör 2
22.01.2013 18:03
22.01.2013 18:05
121
Oktay KOÇ
makine brülör arızası
22.01.2013 18:07
22.01.2013 18:08
122
Oktay KOÇ
klima bozuk
02.01.2013 09:46
19.02.2013 10:19
123
Oktay KOÇ
roof-top arızası
21.01.2013 15:34
03.06.2013 15:09
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
Yabancı Diller A
Blok
Kimya Müh.
G-03,G-02
304
325
110
kazan dairesi
tüm bina
224
219
Kantin
127
YTE
İ
124
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Oktay KOÇ
pot ısıtıcı arızası
21.02.2013 12:43
21.02.2013 12:49
Kütüphane
kazan dairesi
125
Oktay KOÇ
ısıtma sistem suyunun
eksilmesi
21.02.2013 12:46
21.02.2013 12:50
Spor Salonu
kazan dairesi
126
Oktay KOÇ
pot depo termostat arızası
22.02.2013 15:25
22.02.2013 16:46
Mimarlık Fak. A
Blok
kazan dairesi
127
128
Oktay KOÇ
Oktay KOÇ
brülör arızası
klima takılması
11.02.2013 13:57
07.02.2013 16:27
11.02.2013 13:59
11.02.2013 13:59
Rektörlük
Erdal saygın
129
Oktay KOÇ
fan coil arızalı
29.01.2013 10:35
12.02.2013 11:13
Kütüphane
Z-29
130
Oktay KOÇ
klima arızası
26.02.2013 14:40
27.02.2013 14:25
güvenlik
131
Oktay KOÇ
brülör arızası
14.02.2013 15:28
14.02.2013 16:13
Rektörlük
Mimarlık Fak. A
Blok
kazan dairesi
EK 5.2.8 FAN COİL GRUBU TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ONARIM İŞLERİ
SIRA
NO
1
BİLETİ
KARŞILAYAN
OLUŞ.
ZAMANI
BİLET BAŞLIĞI
KAPATILMA
ZAMANI
ARIZA
BİNA ADI
ARIZA ODA
NUMARASI
A.CALBAN
fan coilden ses gelmesi
03.06.2013 13:35
05.06.2013 09:00
Daire Başkanlıkları
strateji
2
A.CALBAN
daire başkanı odasındaki fan
coillerin çalışmaması
05.06.2013 09:17
06.06.2013 14:05
Daire Başkanlıkları
strateji
3
4
A.CALBAN
A.CALBAN
21.05.2013 10:31
22.05.2013 13:27
21.05.2013 11:08
22.05.2013 16:13
Makina Müh. Lab.
Makina Müh. Lab.
6744
142
5
A.CALBAN
16.05.2013 16:18
24.05.2013 08:40
Daire Başkanlıkları
332
6
7
8
9
10
11
12
13
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
27.05.2013 15:09
05.07.2013 11:07
09.07.2013 09:24
08.07.2013 16:30
21.06.2013 13:41
10.07.2013 15:10
10.07.2013 16:24
09.07.2013 10:34
27.05.2013 15:17
09.07.2013 16:26
10.07.2013 10:22
10.07.2013 10:23
24.06.2013 08:57
12.07.2013 09:58
12.07.2013 09:58
12.07.2013 09:59
Rektörlük
Daire Başkanlıkları
Makina Müh. Lab.
Makina Müh. Lab.
Makine Müh.
Kütüphane
Kütüphane
Daire Başkanlıkları
105
216
Z-33
Zemin 34
149
A-P VE Q-Z SALONLARI
elektronik kütüphane
123-132
14
A.CALBAN
15
16
17
18
19
20
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
21
A.CALBAN
22
23
24
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
25
A.CALBAN
26
A.CALBAN
27
A.CALBAN
28
29
A.CALBAN
A.CALBAN
30
A.CALBAN
31
32
33
34
35
36
37
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
klimalar soğutmuyor
klimalar soğutmuyor
fan coil içerisinde ölü hayvan
bulunması
fan coil ızgarası
klima arızalı. soğutmuyor.
sogutma sistemi
lab soğutması
soğutma problemi
soğutma yapmıyor
soğutma yapmıyor
fan coil kokusu
oda içindeki klima
soğutmamaya başladı
soğutucu çalışmıyor
klima çalışmıyor
tavandan su sızıyor
tavandan su damlıyor
soğutma sistemi
fan coil arzası
sogutucu verimsiz - fan
calsmiyor
soğutmanın çalışmaması
fan coil su gideri
fan coil su akıtıyor
sogutma sisteminden su
sizintisi
fan coillerden 2 tanesi
çalışmıyor
havalandırma ızgaralarının
değişmesi
ısıtmanın çalışžmaması
klima çalışmıyor
odadaki fan coillerden bir
tanesi çalışmıyor
ısıtmalar soğuk üflüyor
peteklerin soğutma arızası
fan coil arızası
fan coil su akıtıyor
soğutma arıza
ısıtma çalışmıyor
ısıtma problemi
26.06.2013 09:23
26.06.2013 11:19
Rektörlük
basın ve halkla ilişkiler
24.06.2013 14:12
10.07.2013 11:08
28.06.2013 16:06
28.06.2013 14:42
03.07.2013 12:44
14.08.2013 09:28
26.06.2013 11:21
17.07.2013 10:37
01.07.2013 15:50
04.07.2013 13:58
09.07.2013 08:43
15.08.2013 15:13
Daire Başkanlıkları
Makina Müh. Lab.
Kütüphane
Makine Müh.
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanlıkları
102
Z36
A-P SALONU ÖNÜ
152
335
idarimali işler
26.08.2013 14:05
29.08.2013 10:07
Daire Başkanlıkları
3.kat 316 nolu oda
19.08.2013 09:42
31.07.2013 19:02
18.07.2013 16:52
29.08.2013 10:07
12.08.2013 10:23
12.08.2013 10:24
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanlıkları
Makine Müh.
105
104
derslik:12
03.09.2013 14:59
05.09.2013 13:42
Daire Başkanlıkları
324
16.09.2013 15:59
24.09.2013 13:49
Daire Başkanlıkları
öğrenci işleri
04.11.2013 15:38
15.11.2013 10:29
Rektörlük
104
12.12.2013 10:33
25.06.2013 15:32
12.12.2013 13:13
12.12.2013 13:13
Daire Başkanlıkları
Fen Fak. C Blok
101-102-103-104-105-107
224
31.01.2013 14:45
12.12.2013 13:13
Fen Fak. C Blok
323
11.02.2013 10:47
04.06.2013 09:57
18.06.2013 15:31
09.07.2013 17:28
02.08.2013 09:41
21.11.2013 08:54
12.12.2013 21:31
12.12.2013 13:14
12.12.2013 13:14
12.12.2013 13:14
12.12.2013 13:15
12.12.2013 13:15
12.12.2013 13:16
13.12.2013 11:21
Fen Fak. C Blok
Fen Fak. A Blok
Fen Fak. C Blok
Fen Fak. B Blok
Fen Fak. B Blok
Sks
Daire Başkanlıkları
310
dekan ofisi
323
305
208
PC LAB. 2
322
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
128
YTE
İ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
38
39
40
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
18.11.2013 11:19
25.11.2013 10:36
20.11.2013 12:18
09.12.2013 09:05
09.12.2013 10:33
09.12.2013 10:34
Rektörlük
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanlıkları
basın ve halkla ilişkler
209
219
04.02.2013 09:42
05.02.2013 08:50
Rektörlük
Rekt.Yrd.Özel Kalemi
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
klima dan gelen ses..
fanlar hk
ısıtma sistemi arızası
kalorifer fanının üzerindeki
ızgara
ısıtma sisteminde ses
fan coil
ısıtma problemi
41
A.CALBAN
42
43
44
31.01.2013 10:24
18.01.2013 11:15
07.01.2013 08:59
05.02.2013 08:51
21.01.2013 11:24
24.01.2013 10:50
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanlıkları
Sks
45
A.CALBAN
tavandan su damlıyor
08.01.2013 11:35
24.01.2013 10:50
Kütüphane
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
A.CALBAN
Erhan ŞAHİN
Erhan ŞAHİN
Erhan ŞAHİN
Erhan ŞAHİN
Erhan ŞAHİN
Erhan ŞAHİN
11.01.2013 14:06
18.01.2013 14:19
07.01.2013 11:54
10.01.2013 09:28
21.01.2013 17:17
19.02.2013 13:02
01.02.2013 10:54
04.12.2013 11:18
03.12.2013 10:25
10.12.2013 15:41
09.12.2013 09:25
18.11.2013 14:49
20.11.2013 14:23
24.01.2013 10:51
25.01.2013 10:47
08.01.2013 09:22
10.01.2013 13:51
30.01.2013 08:42
21.02.2013 08:43
08.02.2013 10:48
06.12.2013 10:29
06.12.2013 10:41
11.12.2013 12:29
11.12.2013 12:30
27.12.2013 09:27
27.12.2013 09:27
Fen Fak. Fizik
Rektörlük
Makine Müh.
Makina Müh. Lab.
Merkezi Atölyeler
Daire Başkanlıkları
Rektörlük
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanlıkları
Makine Müh.
Makine Müh.
Makine Müh.
Makine Müh.
59
Erhan ŞAHİN
18.11.2013 13:51
27.12.2013 09:27
Kütüphane
107
60
E. TUNÇCAN
ısınma hk.
fan arıza
klimalar
ısıtma
kalörifer petekeleri ısınmıyor.
fancoil fanı
kalorifer
ısıtmanın arızası
ısıtma arızası.
kalorifer-ısınma problemi
ısıtma sistemi
fan coil soğuk üflüyor
ısıtma arızası
odada kalorifer
çalışmıyor,ısıtmıyor
klima menfez ayarı
209
maaş servisi
3
SÜRELİ YAYINLAR
SALONU ÖNÜ
3.kat ofisler
107
Z-10 Z-11
149
b06
231
109
mediha İŞžDAR
Strateji-Gel-Dai-Bşk
120
152
z64
145
04.06.2013 15:21
04.06.2013 16:33
Z33-Z34-Z35
61
E.TUNÇCAN
soğutma sistemi
09.07.2013 13:05
12.07.2013 10:50
62
63
E. TUNÇCAN
E.TUNÇCAN
su damlatma
soğutma
21.03.2013 10:27
12.07.2013 13:37
28.03.2013 15:54
15.07.2013 15:25
64
E.TUNÇCAN
fancoil arızası
12.07.2013 09:39
15.07.2013 15:30
65
E.TUNÇCAN
fancoil bağlantılarından ve
petek kısmından su sızdırıyor
11.07.2013 13:34
15.07.2013 15:33
66
E.TUNÇCAN
soğutma sistemleri
18.06.2013 16:07
01.07.2013 16:59
67
E. TUNÇCAN
fan coilin su hortumu patladı
13.06.2013 13:35
01.07.2013 17:00
68
E.TUNÇCAN
su akıtıyor
17.06.2013 11:41
01.07.2013 17:04
69
70
E. TUNÇCAN
E. TUNÇCAN
menfez değişimi
mazgalların kapatılması
04.07.2013 15:31
04.07.2013 13:38
05.07.2013 11:33
05.07.2013 11:34
71
E. TUNÇCAN
boruların su damlatması
14.08.2013 15:32
28.08.2013 16:55
72
73
74
E. TUNÇCAN
E. TUNÇCAN
E. TUNÇCAN
kalorifer peteği
menfez ayarlarının yapılması
menfez degisimi
16.09.2013 09:12
12.09.2013 10:41
22.11.2013 10:10
20.09.2013 14:50
12.09.2013 14:27
22.11.2013 11:35
75
E. TUNÇCAN
fan coil arızası
19.11.2013 13:34
22.11.2013 17:01
76
E. TUNÇCAN
12.12.2013 10:29
12.12.2013 11:14
77
E. TUNÇCAN
ısıtma problemi
ısıtma sisteminin düğmesinin
çalışmaması
Kimya Müh.
Yabancı Diller
İdari
Elektronik Lab.
Elektronik Lab.
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Yabancı Diller
İdari
Elektronik Lab.
Yabancı Diller
İdari
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Yabancı Diller A
Blok
Fen Fak. C Blok
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Yabancı Diller
İdari
Kimya Müh.
04.12.2013 09:58
16.12.2013 11:25
Elektronik Lab.
78
E.TUNÇCAN
fan-coil arızası
03.12.2013 16:28
05.12.2013 13:53
79
80
81
E.TUNÇCAN
E. TUNÇCAN
E.TUNÇCAN
ısınma problemi
ısınma
ısınma
23.12.2013 11:34
08.01.2013 09:23
07.01.2013 10:26
02.01.2014 09:22
08.01.2013 15:46
08.01.2013 15:47
82
E.TUNÇCAN
fan-coil su akıttı
18.02.2013 09:59
18.02.2013 13:31
83
G.YOLCU
G.YOLCU
fan ariza
22.01.2013 09:42
05.06.2013 17:25
Yabancı Diller A
Blok
Kimya Müh.
Elektronik Lab.
Elektronik Lab.
Yabancı Diller
İdari
Mim.Fak. A Blok
fan arızası
12.02.2013 15:19
17.05.2013 08:59
Fen Fak. Fizik
120
havalandırma sistemi
24.05.2013 10:38
05.06.2013 17:26
Matematik
126
onemlı
28.01.2013 09:43
05.06.2013 17:26
Mim. Fak. A Blok
109
84
85
86
G.YOLCU
G.YOLCU
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
111
102.229.227
107
120 müdür odası
111
111
104
111
149A
z45
106
koridor
134
149-A
105 nolu oda
150 A
222
zemin kat
Z-18
107
107
109
109
129
YTE
İ
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
G.YOLCU
sogutma birimi calismiyor
18.06.2013 11:23
25.06.2013 13:14
Mim. Fak. C Blok
103
su akıtma
11.07.2013 15:08
12.07.2013 09:35
Matematik
116
önemli çok acil!!
24.06.2013 11:01
26.06.2013 10:36
Mim.Fak. A Blok
109
su akıtma
26.06.2013 13:38
02.07.2013 13:35
Matematik
116
soğutmuyor
21.06.2013 14:14
22.07.2013 10:37
Fen Fak. Fizik
Fizik kantin klimaları
elektrik arızasına eşlik eden
fancoil arızası
14.02.2013 10:53
05.07.2013 11:28
Mim.Fak. B Blok
208
ses arızası
26.07.2013 10:32
26.07.2013 21:12
Mim. Fak. A Blok
303
termostat arızası
24.07.2013 11:20
26.07.2013 21:13
Mim. Fak. E Blok
109
fanlarda soğutma sorunu
14.08.2013 14:06
19.08.2013 10:47
Mol. Biyo. Genetik
G-101
fan coil su akıtııyor
13.08.2013 13:15
19.08.2013 10:49
Fen Fak. Fizik
B-06
bozuldu
26.07.2013 10:01
30.07.2013 15:31
Mim.Fak. A Blok
317
Mol. Biyo. Genetik
alarko sogutma petegi su
sızdırıyor
19.07.2013 11:31
31.07.2013 12:29
fanlarda soğutma sorunu
22.08.2013 13:53
23.08.2013 00:16
soğutucu arızası
13.08.2013 14:13
23.08.2013 00:18
soğutucu çalışmıyor
26.08.2013 10:07
26.08.2013 13:02
Mim.Fak. A Blok
323
fan coil arızası
20.08.2013 15:27
26.08.2013 13:06
Mimarlık Fak. E
Blok
B07
su akıtıyor.
26.06.2013 10:44
26.08.2013 13:22
Fen Fak. Fizik
Kolidor
petekten yerlere su akıtıyor.
01.08.2013 14:46
03.08.2013 22:52
Fen Fak. Fizik
Fizik Kantini
fan coil arızası
29.08.2013 17:55
16.09.2013 13:58
Mim.Fak. E Blok
B07
07.10.2013 10:08
21.11.2013 11:27
Mol. Biyo. Genetik
Kalorifer Dairesi
22.07.2013 15:00
06.12.2013 12:10
Fen Fak. Fizik
G150
18.06.2013 15:54
06.12.2013 12:18
Fen Fak. Fizik
G-150
kalorifer dairesinin yerlerinin
temizlenmesi
klimaların su drenajı
problemi
klimadan su akıyor
Mol. Biyo. Genetik
Mol. Biyo. Genetik
k215
G-101
K-215
110
R.BATUHAN
fan coilden gelen tıkırtı sesleri
07.01.2013 11:51
hakkında.
fan coil düzensiz çalışıyor
21.06.2013 16:14
12.12.2013 11:46
Fen Fak. Fizik
120
111
R.BATUHAN
fan coil
18.11.2013 11:02
12.12.2013 11:47
Mim.Fak. A Blok
323
112
R.BATUHAN
su akıtması
24.06.2013 14:20
12.12.2013 11:48
Mim. Fak. E Blok
116
113
R.BATUHAN
fancoil arızası
04.12.2013 16:15
13.12.2013 09:05
Yab. Diller B Blok
304 nolu sınıf
114
R.BATUHAN
fan coil su akıtıyor.
16.08.2013 14:04
05.12.2013 16:38
Mim. Fak. E Blok
B07
115
R.BATUHAN
fan coil su akıtıyor.
17.07.2013 12:43
05.12.2013 16:39
Mim. Fak. E Blok
E BLOK 116
116
117
118
R.BATUHAN
R.BATUHAN
R.BATUHAN
su akıtması
fan coil soğuk hava üflüyor
pompa gürültüsü
12.07.2013 10:55
03.12.2013 09:40
08.07.2013 09:51
05.12.2013 16:42
11.12.2013 16:19
11.12.2013 16:23
Mim. Fak. E Blok
Mim. Fak. B Blok
Mim. Fak. C Blok
E-116
7156
z06
119
120
121
R. BATUHAN
R BATUHAN
Ş. KOÇYİĞİT
fan coil odayı ısıtmak olamaz. 05.12.2013 09:19
klima arızası
26.11.2013 11:50
kalorifer ısıtmıyor.
06.02.2013 10:54
11.12.2013 16:26
11.12.2013 16:28
21.06.2013 15:23
Mim. Fak. A Blok
Sks
Kütüphane
A306
115
107
109
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
09.01.2013 15:05
Fen Fak. Fizik
B-03
130
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6. PLANLAMA / PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI
6.1. İYTE YAPILAŞMA PLANI
2013 yılı sonu itibariyle, kampüste devam eden inşaat ihaleleri ve 2014 yılı yatırım bütçesi göz önüne
alınarak, 2010- 2017 yıllarını kapsayan bir kampüs yapılaşma planının yapılması, bütçe ve yatırım
politikalarının belirlenmesi ve ilgili çalışma planlarının gerçekleştirilmesi açısından zorunlu görülmüştür.
6.1.1. KABULLER
Gerçekleştirilen yapılaşma planının temel kabulleri aşağıda verilmiştir:
1. Her yıl yapılan bütçe görüşmeleri, genel olarak bir yıl önceki bütçenin çok küçük revizyonları ile
sonuçlanmaktadır. 2013 yılı için YİTD Başkanlığı alanındaki yatırım projeleri için 16.072.088.- TL’lik
bütçe sağlanmıştır ( ek ödenek ve aktarmalar dahil). Bu bütçenin dağılımı Tablo 6.1’ de verilmiştir.
Tablo 6. 1: YİTD Başkanlığı 2013 Yılı Bütçesi
PROJE ADI
Ödenek (TL)
1.Merkezi Araştırma ve Lab. İnşaatı
4.500.000
2. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2.500.000
3. Alt Yapı
5.330.000
4. Proje-Etüd
98.000
5. Büyük Onarım
639.000
6. Kamulaştırma
213.000
7.Derslik ve Merkezi Birimler
TOPLAM
7.502.000
20.782.000
2. Yapılan ikinci kabul, 2010 – 2017 yıllarında yapılacak binaların birim maliyeti özelliği olan binalar
1270 TL/m2 ve diğer binalar için 800 TL/m2 alınmıştır. Bu değerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
2013 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğden alınmıştır. Yine şüphesiz planlama
periyodunda inşaat maliyetlerinde olacak değişmeler, planlamayı da etkileyecektir.
Bu kabullerle, gelecekte realize edilecek bina maliyetleri hesaplanmıştır. Yapılaşma planında yer alan
diğer bileşenler (Alt Yapı, Büyük onarımlar vs) için tahmini maliyet hesapları 2010 yılı parametreleriyle
yapılmıştır.
6.2. YAPILAŞMA PLANI
Yapılaşma planında yer alan projeler (Tablo 6.2: Yapılaşma Planı) 5 ayrı grupta toplanmıştır. Bu
gruplar içinde yer alan projeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
131
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.3. YÜRÜYEN PROJELER
Bu grupta yer alan projelerden aşağıda listesi verilen, ihalesi yapılmış ve halen yapımı sürmekte olan
projelerdir.
Bu grupta yer alan 1. proje Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı, 2. proje
Alt Yapı Projeleri, 3.proje Merkezi Araştırma ve Lab. İnşaatı, 4.proje Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
kapsamında Güneş Enerjili yarı olimpik tek tribünlü kapalı yüzme havuzu inşaatıdır.
6.3.1. PROJE
Yapılaşma planının bu bölümü, anahtar teslimi ihaleler öncesinde ilgili yatırımların projelerinin
yapılması ile ilgili dağılımı vermektedir. Bu bölümdeki rakamlar aşağıdaki proje-etüd planlama
tablosundan aktarılmıştır (Tablo 6.3).
Tablo 6.3: Proje – Etüd Planlama Tablosu
A-ÖNGÖRÜLEN PROJELER
1
Alanlar (m2)
Bilgisayar Müh. Böl.
Maliyet
2013
2014
2015
7.887
157.740
2 Yabancı Diller Okulu
7.000
140.000
140.000
3 Merkezi Derslikler Binası
5.000
100.000
100.000
14.000
280.000
280.000
4 Öğrenci Merkezi ve İYTE Toplantı Merkezi Binaları
Toplam
867.740
2016
157.740
157.740
520.000
6.3.2. ÖNGÖRÜLEN PROJELER
Bu grupta yer alan projeler, YİTD Başkanlığında var olan proje stokunu göstermektedir.
Planlama kabullerine göre 1, 2, 3 ve 4 nolu projelerin 2014–2015 yıllarında gerçekleşmesi mümkün
görülmektedir.
6.3.3. KAMULAŞTIRMA
Bu gruptaki yatırımlar, halen kampüsümüzde kamulaştırılması tamamlanmamış arazilerin 2008
yılında başlayan kamulaştırma bütçeleri için konulmuştur. Kamulaştırma ve davalı parsellerin
kamulaştırma işlemleri mahkeme kararları verildikçe devam etmektedir.
6.3.4. BÜYÜK ONARIMLAR
Bu grupta yer alan projeler, Büyük Onarım kalemi içinde yer alabilecek projelerdir. Bu grupta yer
alan 1-5 nolu projeler 2013 yılında ihalesi yapılarak onarım işleri tamamlanmıştır. 6-15 nolu projeler ise
Tablo 6.3.4’ de Büyük Onarımlar Planlama Tablosuna alınmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
132
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Tablo 6.3.4: Büyük Onarımlar Planlama Tablosu
A-ÖNGÖRÜLEN BÜYÜK ONARIM PROJELERİ
2013
1
FEN FAK. A,B VE C BLOK ALÜMİNYUM DOĞRAMA , CEPHE ONARIM VE ELEKTRİK YAPILDI
İŞLERİ
2
İYTE BİNALARINDA ÇEŞİTLİ MEKANİK TESİSAT İMALATLARI YAPILMASI VE YAPILDI
BİNALARDAKİ MEVCUT YANGIN SANTRALLERİNE AİT ALARM VE ARIZA
BİLGİLERİNİN TEK MERKEZDEN İZLENMESİ İŞİ
3
BİNALARDA ÇEŞİTLİ MAHALLERDE ASMA TAVAN YAPIM VE TADİLATI İLE YAPILDI
REKTÖRLÜK BİNASI KAPLAMASININ TADİLATI
4
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİNASI BİLGİSAYAR LABORATUARI UPS VE DATA HATLARI YAPILDI
TESİSATININ YAPILMASI
5
İYTE BİNALARINDA ÇEŞİTLİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA, ZEMİN KAPLAMASI, ASMA YAPILDI
TAVAN VE ALÇIPAN YAPILMASI İŞİ
6
7
FEN FAKÜLTESİ A BLOK BİNA İÇİ TADİLATI (İÇ KAPILARIN DEĞİŞMESİ,
TUVALETLERE ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI, VİTRİFİYE MALZEMELERİNİN
YENİLENMESİ, İÇ BOYA YAPILMASI, TRABZANLARIN ZIMPARALANIP BOYANMASI,
DEKANLIK- KİMYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM
BAŞKANLIĞININ DÜZENLENMESİ)
MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNALARI TADİLATI (A VE B BLOKTAKİ ESKİ PENCERE
DOĞRAMALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ, B BLOKTAKİ ÇİFT KANATLI KAPILARIN
ASİMETRİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ, B BLOK TUVALETLERİNİN TADİLATI, E
BLOKDA BULUNAN SIĞINAĞA ŞAP ATILMASI)
2014
YAPIM
YAPIM
İDARİ BİNA DIŞ CEPHESİNE SU VE ISI YALITIMI YAPILMASI, PENCERELERİN SU
YALITIMININ SAĞLANMASI
YAPIM
8
KAFETERYA BİNASI ÇATISININ SU İZOLASYONUNUN
BULUNAN IŞIKLIKLARIN SU YALITIMININ SAĞLANMASI
YENİLENMESİ, ÇATIDA
YAPIM
9
YABANCI DİLLER-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BİNASINDA TADİLAT YAPILMASI
(DERSLİK, OFİS, KANTİN VE KORİDORLARDA ASMA TAVAN YAPILMASI, KOLONLARIN
KAPLANMASI, MUTFAK YAPILMASI)
YAPIM
MİMARLIK FAKÜLTESİ A BLOK KANTİN TADİLATI (ASMA TAVAN YAPILMASI,
ALÜMİNYUM GİRİŞ KAPISININ YENİLENMESİ)
YAPIM
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ VE DERSLİK BİNALARI TADİLATI (MATEMATİK
BİNASI AMFİ Z11’İN ÇATISININ ALÜMİNYUM GÜNEŞ KIRICILARLA KAPATILMASI,
DERSLİK BİNASINDAKİ DERSLİKLERE AKUSTİK ASMA TAVAN YAPILMASI)
YAPIM
300M³ VE 1000M³’LÜK SU DEPOLARININ BORULARININ YENİLENMESİ
YAPIM
ÇEŞİTLİ BİNALARDA UFAK SU YALITIM TADİLATLARININ YAPILMASI, FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜNE YAZI TAHTASI ÜSTÜ AYDINLATMA YAPILMASI, FEN
FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİNASI ANA PANOSUNA HARMONİK FİLTRE
YAPILMASI
YAPIM
MÜH.FAK. GIDA MÜH.BÖLÜMÜ KORİDORU, ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ODALARI VE
BÖLÜM SEKRETERİ ODASINA ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI
YAPIM
10
11
12
13
14
15
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
133
2015
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.4.YAPILAN DİĞER HİZMETLER
6.4.1. A8 ARGE BİNASI
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile BSS Boray İnşaat Elektronik Turizm
Mak. San. firması tarafından yapımına başlanan 1.480,00 m2 kapalı alana sahip A8 KULUÇKA Binasının
12.10.2012 tarihinde inşaatına başlanmış olup 01.02.2013 tarihinde hizmete alınmıştır.
6.4.2. A9 ARGE BİNASI
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Temmuz 2012 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile ITS firması
tarafından yapımına başlanan 2.250,00 m2 kapalı alana sahip A9 AR-GE Merkezi Binasında 2012 yılında
kaba inşaatı tamamlanmış olup 2013 yılında hizmete açılmıştır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
134
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.4.3. İZTEKGEB A.Ş. İNOVASYON MERKEZİ BİNASI İNŞAATI İHALE
HAZIRLIK VE İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2012 yılında İZKA destekli proje ihalesi yapılmış olup 04 Mart 2013
tarihinde projeler teslim alınarak yapım ihalesine çıkılmıştır. Toplam 7510,00 m2 kapalı alana sahip
İnovasyon Merkezi binasında; 2000 m2 Ar-ge ofisi, 900 m2 kuluçka merkezi, tanıtım ofisi, paydaşlar ofisi,
yönetim ofisi, sosyal donatı alanları, teknik atölye ve çok amaçlı eğitim salonları bulunmaktadır.
İZTEKGEB İnovasyon Merkezi İnşaat İhalesi 22 Temmuz 2013 tarihinde yapılmış olup İhale
dosyasındaki yeterlik kriterlerini tam olarak sağlayan ve en düşük teklifi veren Lisans İnşaat Ltd. Şti. &
Adil Koza – Akkoza İnşaat Taahhüt Ortak Girişimi ile 6.388.000,00.-TL(KDV hariç) teklif bedel
üzerinden 23 Temmuz 2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İnovasyon Merkezi binasının yapımı onbir
ay olarak tasarlanmış ve 24/06/2014 tarihinde hizmete girmesi planlanmaktadır. 2013 yılı sonu itibarı ile
kaba inşaatı devam etmektedir.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
135
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.5.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ve ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ
Gıda Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri yapılaşma yeri Makine
Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Binaları ile birlikte kampüs yapılaşma planına göre
bir bütün olarak düşünülmüştür.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
136
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.5.1. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI
İYTE Yapılaşma planına göre 2015 yılında yapımı planlanmaktadır. Mimari projelendirme
aşamasında bölümün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Henüz inşaat ihalesine
çıkılmayan bölüm toplam 10.335 m2 olacaktır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
137
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.5.2. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI
Mimari projelendirmesi hazırlanan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü toplam 7393.54 m2
olacaktır. İYTE yapılaşma planına göre 2014 yılında yapım ihalesine çıkılacak Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği bölüm binası bütün ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
138
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.6. İYTE YAŞAM MERKEZİ
Enstitümüz kamulaştırma sınırları içinde 18.554 m2 lik alan İYTE Yaşam Merkezi olarak
tasarlanmıştır. 18 Ocak 2013 tarihinde 2886 Sayılı DİK’nun 51/g maddesine göre İYTE Yaşam
Merkezi yapılması amacı ile 26,5 yıl süre ile irtifak hakkı kiralanması ihalesi yapılmıştır. 26 Şubat 2013
tarihinde Astra İzmir Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmıştır. Bu
merkez içinde Restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fastfood, oyun salonu,
fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 kişilik öğrenci konaklama odaları tasarlanmıştır. Toplam 9.869 m2
kapalı alana sahip İYTE Yaşam Merkezinin; sözleşme imzalandıktan sonra 4 ay içinde projeleri
tamamlanarak, inşaatına başlanacaktır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
139
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.7. SONUÇ
Tablo-6.2’ de verilen yapılaşma planı, 2013 yılı toplam ödeneğe ve 2013 yılı maliyetlerine göre
yapılmıştır. Bu kabullerden olacak sapmalar yapılaşma hızını ve içeriğini etkileyecektir. Her yıl sonunda
gerçekleşen bütçeye ve diğer ekonomik parametrelere göre revize edilecektir.
Tablo-6.2 Yapılaşma Planı
A-YÜRÜYEN
PROJELER
1
2
3
İnşaat Mühendisliği
Araştırma Merkezi
ve Lab.
Gün. En.Yüzme
Havuzu
4
Alt Yapı
5
Eütd Proje
6
Büyük Onarımlar
B-ÖNGÖRÜLEN
PROJELER
1
Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Müh.
Toplam
Toplam
(KDV
dahil)
16.253
12.600.000
14.868.000
6.250
5.715.000
6.743.700
3.762
4.340.000
5.121.200
Alanlar
(m2)
Birim
Maliyet
TL/m2
10.335
1.270
13.125.450
15.488.031
7.394
1.270
9.390.380
11.080.648
Bilgisayar Müh. Böl.
7.887
1.270
10.016.490
11.819.458
4
Yabancı Diller Okulu
7.000
840
5.880.000
6.938.400
5
Öğrenci Merkezi ve
İYTE Toplantı
merkezi binaları
14.000
840
11.760.000
13.876.800
2
3
2012
2013
2014
2015
2016
1.053.000
5.400.000 6.000.000
3.468.000
3.000.000 4.500.000
500.000
1.200.000 2.500.000
2.400.000
4.000.000 5.330.000
3.000.000
1.053.000
98.000
98.000
100.000
91.000
1.500.000
627.000
1.175.000
1.000.000
6.000.000
7.767.352
4.720.679
3.080.648
2.000.000
3.000.000
3.000.000
4.127.321
7.692.137
2.000.000
4.938.400
5.000.000
5.876.800
Toplam
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
2017
140
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
7.İYTE KAMPUS FİZİKİ MEKAN TABLOSU
260
ÜNİVERSİTE TOPLAM
KAMPUS ALANI (*) m²
KAPALI SPOR
TESİSLERİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
DEKANLIK
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
TOPLAM
SPOR
ALANLARI
AÇIK SPOR
TESİSLERİ
SİRK. ALANI
LOJMAN
YURTLAR
KANTİN/
KAFETERYA
SOSYAL
ALANLAR
LAB.
EĞİTİM
ALANLARI
DERSLİK
TOPLAM
KAPALI SPOR
TESİSLERİ
AÇIK SPOR
TESİSLERİ
SPOR
ALANLARI
İDARİ BİNALAR
DEVAM EDEN VE YILLARA YAYGIN FİZİKİ KAPALI ALANLAR m²
SİRK. ALANI
YURTLAR
LOJMAN
KANTİN/
KAFETERYA
SOSYAL
ALANLAR
LAB.
DERSLİK
BİRİMLER
İDARİ BİNALAR
HİZMETE ALINIŞ TARİHİ
MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m²
EĞİTİM
ALANLARI
0
0
30
290
0
290
0
916
16.253
17.615
350
41
525
0
916
341
131
890
0
1.362
441
306
362
650
1.759
0
1.759
2000
440
691
1152
307
2.590
0
2.590
2005
1076
758
4258
377
3531
10.000
0
10.000
2009
737
1139
2230
271
5900
10.277
0
10.277
2001
482
0
1770
0
700
2.952
0
2.952
0
0
2006
2378
811
3.189
0
3.189
MİMARLIK
2004
834
640
334
711
2.519
0
2.519
ŞEHİR BÖLGE
PLANLAMA
2002
834
640
334
711
2.519
0
2.519
1999
834
640
334
711
2.519
0
2.519
1999
834
640
334
711
2.519
0
2.519
0
0
0
DEKANLIK
MOLEKÜLER
BİYOLOJİ VE
GENETİK
FİZİK
1999
806
1.270
0
1.270
2012
7868
500
4060
150
3955
16.533
0
16.533
2007
874
820
1373
229
1813
5.109
0
5.109
KİMYA
2000
808
282
2434
1181
4.705
0
4.705
MATEMATİK
2011
3035
995
315
2325
6.745
0
6.745
0
0
0
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
ELK.ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
ATÖLYELER
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
DEKANLIK
MİMARİ
RESTORASYON
ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ
TASARIM
FEN FAKÜLTESİ
250
75
214
REKTÖRLÜK
REKTÖRLÜK
ÖZEL KALEM
GENEL
SEKRETERLİK
PERSONEL
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ
DAİRE
BAŞKANLIĞI
SKS DAİRE
BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE
DÖK. DAİRE
BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ
İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRE
BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE
TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
GENEL KÜLTÜR
DERSLERİ
BÖLÜMÜ
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ
DÖNER
SERMAYE
İÇ DENETİM
LOJMANLAR
MÜH. VE FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
BİLGİSAYAR
UYG.
ARAŞTIRMA
MERKEZİ
MALZEME
ARAŞTIRMA
MERKEZİ
4195
902
3289
7867
1999
315
145
460
0
460
1999
2104
478
2.582
0
2.582
1999
261
108
369
0
369
2000
244
93
337
0
337
2006
1816
320
3.762
31.905
2006
3165
190
2000
6413
1667
7510
10417
28.143
3762
2625
5.980
0
5.980
263
119
437
0
437
2000
322
115
437
0
437
2000
924
93
1.017
0
1.017
1999
100
100
0
100
2006
236
79
315
0
315
2000
522
2334
6.325
0
6.325
2000
105
24
129
0
129
2000
18
18
0
18
4.280
0
4.280
100
305
0
305
0
496
6.000
6.741
3078
391
2002
4280
2000
205
0
2006
80
250
166
496
2000
378
248
115
741
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
1525
1671
13
2791
141
İYTE
SÜREKLİ EĞİTİM
MERKEZİ
JEO.ENERJİ
ARAŞTIRMA VE
UYG.MERKEZİ
2002
ULUSLAR ARASI
İLİŞKİLER OFİSİ
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
30
30
0
30
72
72
0
72
10
0
10
14.127
0
14.127
177
950
0
950
478
8.392
0
8.392
230
584
0
584
10
YURTLAR
2005
2327
ÇEVRE ARGE
2002
381
TEKNOPARK
900
1150
9750
392
7914
BİYOTEKNOLOJİ
GEO
SAV-TAG AR-GE
ZEYTİNZEYTİNYAĞI
İŞL.VE
GEL.MER.
A9 ARGE BİNASI
A8 KULUÇKA
BİNASI
İNOVASYON
BİNASI
118
236
2012
1879
1.879
0
1.879
2011
484,6
485
0
485
2013
2250
2.250
0
0
2.250
2013
1480
1.480
0
0
1.480
0
7510
7.510
7.510
2014
0
GENEL
TOPLAM
51.235
11.301
22.341
8.806
5.430
9.750
33.443
7.510
10.631
160.502
9.482
8.412
4.960
13
0
0
10.658
0
0
(*) Üniversite toplam kampus alanı 'Genel Toplam' sütununda yer alacaktır.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
142
0
0
33.525
194.027
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
8. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI
REKTÖR
Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Serdar KALE
EMLAK ve KAMULAŞTIRMA OFİSİ
Doç. Dr. Murat ÇELİK
Y.Şehir Plancısı Hüsnet CEYLAN
Y.Harita Mühendisi Ayşegül AFACAN
Avukat Füsun SİNGİ
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Sedat AKKURT
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKAN V.
İnşaat Mühendisi Bahadır YALDIZ
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE
BAŞKAN YARDIMCISI
Elektrik Mühendisi Belgin ÖZTÜRK
Şef Şahap TUNCER
BAKIM ve ONARIM GRUBU
1. SORUMLU
Elektrik Teknisyeni Abdullah KILINÇ
2. ELEKTRİK İŞLERİ
Elektrik Teknikeri Akif KARDAŞ
Elektrik Teknisyeni Kıyasettin YASA
Elektrik Teknisyeni Arif ULUÇ
Elektrik Teknisyeni Halil İNAL
3. İNŞAAT İŞLERİ
Har.Kad. Teknikeri Metin ÇAM
İnşaat Teknisyeni Ahmet TÜNER
İnşaat Teknisyeni Baki ŞİMŞEK
Hizmetli Mustafa DEMİR
4. TESİSAT İŞLERİ
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Mahmut OĞUR
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Ramazan ÇOBAN
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Bayram ŞENER
5.İKLİMLENDİRME
İklimlendirme Teknisyeni Oktay KOÇ
6.METAL İŞLERİ
Döküm Teknikeri Niran KÖYBAŞI
Teknisyen Şükrü KOÇYİĞİT
7.AĞAÇ İŞLERİ
Mob. Dek. Teknisyeni Ali ÇETİN
Mob. Dek. Teknisyeni Ozan YEŞİLDERE
Teknisyen Yar. Günay GELEMEYERLİ
8.HABERLEŞME İŞLERİ
Elektrik Teknikeri Kamil GERS
Torna Tes.Teknisyeni Emin ARSLAN
Telefon Teknisyeni Rahmi YÜZÜAK
KAZAN DAİRELERİ BAKIM GRUBU
Kaloriferci Erhan ŞAHİN
Kaloriferci Ali SEVER
Kaloriferci Ramazan BATUHAN
Soğ. İkl. Teknisyeni Ersan TUNÇSAN
Kaloriferci Gökhan YOLCU
Kaloriferci Ahmet CALBAN
Kaloriferci Sinan YAŞAR
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
KONTROL GRUBU
İnşaat Mühendisi Süleyman KOCABAŞ
İnşaat Mühendisi Nursen BAKİ
Elektrik Mühendisi Belgin ÖZTÜRK
Elektrik Mühendisi Kadir AKTAŞ
Makine Mühendisi Tolga TAŞ
Makine Mühendisi Şenol AKSOY
Y. Mimar Setenay KONTBAY
İnşaat Teknikeri Murat DİNÇER
İnşaat Teknikeri Korkmaz DÜZENLİ
İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT
Elektrik Teknisyeni Ersoy BULDUK
Sıhhi Tesisat Teknisyeni Oktay CAN
HARİTA- KADASTRO GRUBU
Harita Teknikeri Cihat KÜÇÜKBOYACI
Harita Teknisyeni Tolga İLKEN
ÇEVRE DÜZENLEME
Peyzaj Mimarı Nebahat EKŞİ
Aziz ALTAN
Abdurrahman ÇAKICI
Cengiz NAYIR
Ferdi KARABULUT
Faik AKGÜL
Özer PARLAK
Vahti EREN
Vural PARLAK
Yıldıray OKUŞ
Yener AKGÜL
Alaattin PARLAK
Nuri KOÇER
143
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
9. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONELİ EĞİTİM PROFİLLERİ
AÇLAR ve HEDEFLER
Daire Başkan V.
A. Bahadır Yaldız
İnşaat Mühendisi, DEÜ İnşaat Mühendisliği 14.10.1982
Şef
Şahap TUNCER, Ege Üniv. Edebiyat Fak. 08.01.2001
Harita Kadastro
Cihat KÜÇÜKBOYACI. Harita ve Kadastro Teknikeri, Trakya Üniv. Edirne MYO
15.10.1993
Tolga İLKEN. Harita ve Kadastro Teknisyeni,
KONTROL GRUBU
Süleyman KOCABAŞ. İnşaat Mühendisi DEÜ İnş. Müh. 1987
Nursen BAKİ. İnşaat Mühendisi. DEÜ İnş. Müh. 31.07.1989
Setenay KONTBAY. Y. Mimar İ.Y.T.E. Mim. Fak. 2008 Y. Lisans İ.Y.T.E 2011
Şenol AKSOY. Mak.Müh. Kocaeli Üniv. Mak. Müh. 05.07.2006
Mutlu BOZKURT. İnşaat Teknisyeni. Gazi Üniv. Tek.Eğt.Fak.Yapı Öğr. 2009
Korkmaz DÜZENLİ. İnşaat Teknikeri. Atatürk Üniv.Erzurum MYO 31.07.1986
Murat DİNÇER. İnşaat Teknikeri DEÜ İzmir MYO 31.07.1990
Belgin Öztürk. Elektrik Mühendisi DEÜ Elektrik-Elektronik müh. 1995
Kadir AKTAŞ. Elk.Müh. İTÜ Elk.Müh. 21.06.2006
Ersoy BULDUK. Elk. Teknisyeni Endüstri ML 30.06.1993
Tolga TAŞ. Mak.Müh. Pamukkale Üniv. Mak. Müh. 2005
Oktay CAN. Tes. Teknisyeni Endüstri ML 30.06.1989
ÇEVRE DÜZENLEME
Nebahat EKŞİ. Peyzaj Mimar Ankara Üniv. Ziraat Müh. Peyzaj Mimarlığı 31.07.1992
Aziz ALTAN
Abdurrahman ÇAKICI
Cengiz NAYIR
Ferdi KARABULUT
Faik AKGÜL
Nuri KOÇER
Vahti EREN
Vural PARLAK
Yıldıray OKUŞ
Yener AKGÜL
Özer PARLAK
Alaattin PARLAK
BAKIM ONARIM GRUBU
Sorumlu
Abdullah KILINÇ. Elk.Tek. EML 11.06.1982
Elektrik İşleri
Akif KARDAŞ. Elk.Tek.Trakya Üniv. MYO 31.07.1991
Kıyasettin YASA. Elk.Tek. EML 31.08.1993
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
144
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Arif ULUÇ, Elk.Tek. EML
Halil İNAL, Elk.Tek. EML
İnşaat İşleri
Metin ÇAM. Har.Kad.Tek. DEÜ. İMYO. 01.06.2008
Ahmet TÜNER İnş.Tek. EML. 2005
Mustafa DEMİR, Hizmetli
Sıhhi Tesisat İşleri
Baki ŞİMŞEK, İnş.Teknisyeni
Mahmut OĞUR. Sıhhi Tes.Tek. EML 25.06.1999
Ramazan ÇOBAN. Sıhhi Tes.Tek. EML 10.09.1991
Bayram ŞENER, Sıhhi Tes.Tek. EML
İklimlendirme
Oktay KOÇ. Sıh.Tes.Tek. EML (İklimlendirme)
Metal İşleri
Niran KÖYBAŞI. Döküm Teknikeri DEÜ MYO 17.10.1994
Şükrü KOÇYİĞİT, Teknisyen
AĞAÇ İŞLERİ GRUBU
Ali ÇETİN. Mobilya dekorasyon Teknisyeni EML
Ozan YEŞİLDERE. Mobilya dekorasyon Teknisyeni EML
Günay GELEMEYERLİ. Tek.yrd. EML
HABERLEŞME GRUBU
Kamil GERS. Elk.Teknikeri Anadolu Üniv. MYO 1989
Rahmi YÜZÜAK. Telefon Tek. EML 09.06.1995
Emin ARSLAN. Torna Tesviye Teknisyeni EML 05.06.1980.
KAZAN DAİRELERİ BAKIM GRUBU
Ersan TUNÇSAN Soğ.İkl.Tek. EML. Meram 28.01.2002
Ali SEVER Kaloriferci Namık Kemal Lisesi 01.06.1977
Ahmet CALBAN Kaloriferci Açık Öğretim Lisesi
Gökhan YOLCU Kaloriferci Emine Nabi Menemencıoğlu Lisesi 2007
Erkan ŞAHİN Kaloriferci
Ramazan BATUHAN Kaloriferci
Sinan YAŞAR Kaloriferci
KONTROL
GÜVENCE BEYANI
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
145
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
10. AMAÇLAR ve HEDEFLER
12. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Stratejik Amaçlar
• Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin kabul edilen stratejik amaçlarına ilişkin taleplerini
yerine getirmek ve mevcut alt yapı ve üst yapıların fiziki durumlarını ve donanımlarını korumak,
iyileştirmek ve geliştirmek
• Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerini
hazırlamak, uygunluğunu sağlamak ve sonuçlandırmak
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın personel ve fiziki altyapısını geliştirmek
• Üniversite Alt Yapısını geliştirmek
Stratejik Hedefler
• 2014 yılı sonuna kadar Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm binası
yapım ihalesine çıkılarak, inşaatına başlanılmasını sağlamak,
• 2015 yılı sonuna kadar Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm binası yapım ihalesine
çıkılarak, inşaatına başlanılmasını sağlamak,
• 2014 yılı sonuna kadar Bilgisayar Mühendisliği Bölüm binası proje ihalesine çıkılması, 2015 yılında
yapım ihalesine çıkılması,
• 2015 yılı sonuna kadar Yabancı Diller Bölüm Binası, Öğrenci Merkezi ve İYTE Toplantı Merkezi
binası proje ihalesine çıkılması,
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
146
İYTE
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
İdaremizin 2013 yılı faaliyet raporunun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
41.maddesi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 29.03.2007 yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları
Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ve anılan kanunun 41.maddesinde belirlenen hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu ve burada
raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. 31.03.2014
A.Bahadır Yaldız
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
2013 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2014 MART
147
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
7 972 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content