close

Enter

Log in using OpenID

1. 6514 sayılı kanunun 43. maddesi ile 3359 sayılı sağlık hizmetleri

embedDownload
1. 6514 SAYILI KANUNUN 43. MADDESİ İLE 3359 SAYILI SAĞLIK
HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK-4 ÜNCÜ MADDESİNİN 2
NCİ FIKRASINA EKLENEN HÜKÜM KAPSAMINDA YAPILAN
DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI 22
OCAK
TARİHİNDE
2015
NOTER
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
2. KURA SONUCU YERLEŞTİRİLENLERİN ATAMA İŞLEMLERİ
TAMAMLANMIŞ OLUP, SONUÇLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
RESMİ İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLMİŞTİR.
3. BU İLAN 10 ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN TEBLİGAT
YERİNE GEÇECEKTİR.
4. ATAMASI YAPILANLAR KENDİSİNE POSTA YOLU İLE HERHANGİ
BİR EVRAK GELMESİNİ BEKLEMEYECEKLERDİR.
5. BAKANLIĞIMIZ PERSONELİ OLUP ATAMASI YAPILANLAR; 10
ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN 657 SAYILI DMK’NIN 62.
MADDESİNDE
BELİRTİLEN
AYRILIŞLARINI
YAPARAK,
SÜRELER(*)
YENİ
GÖREV
İÇERİSİNDE
YERLERİNE
BAŞLAYACAKLARDIR.
6. ATAMASI YAPILAN DİĞER PERSONEL İSE 10 ŞUBAT 2015
TARİHİNDEN İTİBAREN 657 SAYILI DMK’NIN 62. MADDESİNDE
BELİRTİLEN SÜRELER(*) İÇERİSİNDE YERLEŞTİKLERİ BİRİME
BAŞVURARAK GÖREVE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
(*) MADDE 62-(DEĞİŞİK: 23.12.1972- KHK 2/1 MD.) İLK DEFA VEYA YENİDEN VEYAHUT
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE;
A) AYNI YERDEKİ GÖREVLERE ATANANLAR ATAMA EMİRLERİNİN KENDİLERİNE
TEBLİĞ GÜNÜNÜ,
B) BAŞKA YERDEKİ GÖREVLERE ATANANLAR, ATAMA EMİRLERİNİN KENDİLERİNE
TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE O YERE HAREKET EDEREK BELLİ
YOL SÜRESİNİ,
İZLEYEN İŞ GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLAMAK ZORUNDADIRLAR. SAVAŞ VE OLAĞANÜSTÜ
HALLERDE BU SÜRE BAKANLAR KURULU KARARI İLE KISALTILABİLİR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content