close

Enter

Log in using OpenID

16-23 Ekim 2014 tarihlerinde Yapılan Sözlü Sınava Ait Sonuç Listesi

embedDownload
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
1
ÖZLEM COŞKUN
Đngilizce
MERKEZ - (706027)Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu
98,2
2
ALĐ RIZA YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (706115)Atatürk Đlkokulu
97,8
3
ŞEVKET ÇETĐN
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (137170)Halk Eğitim Merkezi
96,8
4
MEHMET LEK
Đngilizce
BĐGA - (735944)Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu
96,2
5
SELÇUK KILINÇ
Sosyal Bilgiler
MERKEZ - (706218)Ömer Mart Ortaokulu
95,8
6
MUSTAFA ŞAHĐN
Sınıf Öğretmenliği
LAPSEKĐ - (722350)Eçialan Đlkokulu
94,8
7
ALĐ YAPICI
Tarih
GELĐBOLU - (967806)Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Lisesi
94,8
8
AHMET DERE
Türk Dili ve Edebiyatı
BĐGA - (281490)Biga Atatürk Anadolu Lisesi
94,8
9
METĐN BĐLGĐÇ
Đnşaat Tek./Yapı
Tasarımı
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
94,2
10 BĐRGÜL UYAR SARI
Büro Yönetimi
BĐGA - (136869)Hamdibey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
11 ĐDRĐS YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (737589)Gökçebayır Đlkokulu
93,8
12 HAKKI GÜZEL
Sınıf Öğretmenliği
LAPSEKĐ - (137468)Halk Eğitim Merkezi
93,4
13 BÜLENT AVCIOĞLU
Coğrafya
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
93,2
14 DĐLA ÇĐLER ÇANKAYA
Okul Öncesi Öğrt
MERKEZ - (964762)Ali Ağaoğlu Anaokulu
93
15 ADNAN ULUTAŞ
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
92,6
16 MURAT ÇINAR
Đlköğretim Matematik
Öğr.
MERKEZ - (136451)Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
92
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (887978)Evciler Şehit Osman Özkan
Đlkokulu
92
18 BAYRAM ALĐ DUR
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710772)Yeniceköy Đlkokulu
91,4
19 NECMETTĐN GÜDER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
BĐGA - (362727)Biga Anadolu Đmam Hatip Lisesi
91,4
20 CAHĐT AYDIN
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
BĐGA - (362727)Biga Anadolu Đmam Hatip Lisesi
91,4
21 FATĐH ÖZKUL
Tarih
ECEABAT - (751752)Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi
91,4
22 AHMET ULUS
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710772)Yeniceköy Đlkokulu
91,2
23 KEMAL KAŞIKCI
Đ.H.L. Meslek Dersleri
BAYRAMĐÇ - (136691)Bayramiç Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
91
24 CAHĐT ŞAHĐN
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720535)Bolayır Şehit Nuriye Ak Đlkokulu
90,6
25 ERDĐNÇ OGUZ
Tarih
MERKEZ - (249340)Çanakkale Kepez Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
90,6
26 ORHAN KESKĐN
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720373)Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
90,4
27 SUAT ÜRÜT
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (703439)Anafartalar Đlkokulu
90,2
28 NĐHAL TAŞ
Görsel Sanatlar
LAPSEKĐ - (722533)Plevne Ortaokulu
90,2
29 SEMRA ÇETĐN
Okul Öncesi Öğrt
YENĐCE - (752249)Akçakoyun Đlkokulu
90,2
17
CEMĐLE ASLI TÜRKERĐ
YILDIZ
94
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
30 ALĐ GÜLEÇ
Sosyal Bilgiler
ÇAN - (137001)Çan Merkez Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
89,2
31 MURAT KARAGÖZ
Biyoloji
ÇAN - (264510)Çan Đbrahim Bodur Anadolu Lisesi
88,8
32 ERDAL SEZER
Mobilya ve Đç Mekan
Tasarımı
BAYRAMĐÇ - (907073)Bayramiç Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi
88,8
33 ZEKĐ ÇAVDAR
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (136451)Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
88,8
34 ERGUN ŞEN
Tarih
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
88,6
35 HARUN ÇETĐN
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (723229)Atatürk Đlkokulu
88,6
36 HAKAN KARAÖZ
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (709194)Küçükkuyu Đlkokulu
88,2
37 ENGĐN SEZER
Türk Dili ve Edebiyatı
YENĐCE - (964251)Reyan Bodur Anadolu Lisesi
87,6
38 HAYRĐ ULUTAŞ
Metal Teknolojisi
BĐGA - (136845)ĐÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
87,6
39 KEMAL POLATKAN
Beden Eğitimi
AYVACIK - (748566)Gülpınar Yatılı Bölge Ortaokulu
87,6
40 SALĐH ŞEVĐK
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717648)Kocayayla Enginuz Đlkokulu
87,4
41 CELAL AVCI
Sosyal Bilgiler
BĐGA - (853270)Biga Ortaokulu
87
42 HÜSEYĐN ŞENGĐL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
LAPSEKĐ - (722533)Plevne Ortaokulu
87
43 MUSTAFA ÇAKAR
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (137170)Halk Eğitim Merkezi
86,4
44 ĐSLAM DEMĐREL
Sosyal Bilgiler
GÖKÇEADA - (722135)Cumhuriyet Đlkokulu
86,4
45 SERKAN ÇALIŞKAN
Coğrafya
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
86,2
46 VAHDETTĐN BESLEN
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710041)Dumlupınar Ortaokulu
47 ĐSMAĐL ÇETĐN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
BĐGA - (136869)Hamdibey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
85,8
48 FERDA AYAN
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (719581)Geyikli Đlkokulu
85,8
49 RECEP GÜRER
Sosyal Bilgiler
GELĐBOLU - (749429)Gelibolu Đmam Hatip Ortaokulu
85,6
50 ZAFER ÖZDEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717558)Etili Đlkokulu
85,4
51 MURAT YILMAZ
Öğretmenlik Meslek
Bilgisi Dersleri
MERKEZ - (758222)Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi
85,2
52 NAHĐDE DALKIRAN
Sınıf Öğretmenliği
ECEABAT - (137074)Halk Eğitim Merkezi
85,2
53 MÜESSER AKGÜL
Coğrafya
MERKEZ - (962924)Çanakkale Đbn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
85
54 HAMĐT YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
ECEABAT - (719037)Köprülü Hamdibey Đlkokulu
85
55 MUSTAFA ÖZCAN
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (707408)Milli Hakimiyet Đlkokulu
85
56 REMZĐ VAROL
Türkçe
AYVACIK - (709230)Atatürk Ortaokulu
84,8
57 GÖKHAN GÜNAY
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710724)Sinekçi Đlkokulu
84,6
58 YILDIRAY DURMAZ
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (887678)Mehmet Akif Ersoy Đlkokulu
84,4
59 MAHMUT YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (748566)Gülpınar Yatılı Bölge Ortaokulu
84,2
86
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
60 KAMĐL ÖZDEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (730762)Đstiklal Đlkokulu
84
61 REFĐK ÇOBAN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ÇAN - (137025)Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
84
62 ALĐ ÇETĐN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
BĐGA - (136857)Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
84
63 MESUT KAYA
Coğrafya
GELĐBOLU - (963320)Ecebey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
83,6
64 SEÇĐL AÇAR
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (976649)Mustafa Kemal Đlkokulu
83,4
65 ĐSMAĐL ÇETĐNKAYA
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (719161)Gazi Đlkokulu
83,4
66 EROL BEKCĐ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
BĐGA - (136857)Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
83,4
67 ABDULVASĐ ÇETKĐN
Sınıf Öğretmenliği
LAPSEKĐ - (738137)Adatepe Đlkokulu
83,2
68 ĐBRAHĐM ÇAKIR
Kimya/Kimya Teknolojisi
YENĐCE - (907085)Yenice Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi
83,2
69 KEMAL KOCAOĞLU
Sosyal Bilgiler
ÇAN - (744602)Özer Ortaokulu
83,2
70 ESRA GÜRLER ERGEN
Okul Öncesi Öğrt
BĐGA - (757546)Gümüşçay Çocuklar Gülsün Diye
Olcay Doğan Anaokulu
82,8
71 NUMAN YAŞAR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
LAPSEKĐ - (746866)Şehit Hüseyin Çetin Đmam Hatip
Ortaokulu
82,8
72 ZAFER ĐSMAĐL BAŞAK
Tarih
GELĐBOLU - (137300)Halk Eğitim Merkezi
82,6
73 TARIK YETĐŞME
Teknoloji ve Tasarım
BAYRAMĐÇ - (723862)Türkmenli Ortaokulu
82,6
74 ÖNDER DEVRĐM GENÇ
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (971090)Öğretmenevi ve Akşam Sanat
Okulu
82,6
75 KAMĐL ÇALIŞAL
Türk Dili ve Edebiyatı
EZĐNE - (281095)Ezine Çok Programlı Anadolu Lisesi
82,4
76 MUAMMER YILMAZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ÇAN - (137025)Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
82,4
77 TURGAY DERELĐ
Beden Eğitimi
GÖKÇEADA - (722151)Gökçeada Ortaokulu
82,4
78 ĐBRAHĐM BAL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ÇAN - (964254)Çan Anadolu Lisesi
82,4
79 MUTLU ÖNDER
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (137170)Halk Eğitim Merkezi
80 MUHARREM KAHVECĐ
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (703762)Barbaros Hayrettin Paşa Đlkokulu
81,8
81 ŞABAN DUR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ÇAN - (137025)Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
81,8
82 MUSA KARTAL
Tarih
GELĐBOLU - (967806)Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Lisesi
81,6
83 MURAT KURU
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (971099)Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Okulu
81,4
84 TERCAN ATAŞ
Fizik
LAPSEKĐ - (137456)Lapseki Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
81
85 RECEP TOPAL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
BĐGA - (136869)Hamdibey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
80,8
86 ÜMĐT CĐNAY
Muhasebe ve Finansman
AYVACIK - (340734)Mehmet Akif Ersoy Çok
Programlı Anadolu Lisesi
80,4
87 ALĐ DEMĐRDAĞ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
GELĐBOLU - (967806)Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Lisesi
80,2
88 GÖKSEL KURT
Türkçe
ÇAN - (744572)Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu
80,2
89 NECLA MELEK
Okul Öncesi Öğrt
BOZCAADA - (974340)Bozcaada Anaokulu
80,2
82
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
90 SEYĐT ARDA
Beden Eğitimi
GELĐBOLU - (137265)Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
80
91 ÖZGÜR AYGÖR
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710724)Sinekçi Đlkokulu
80
92 EROL ERGÜN
Tarih
GELĐBOLU - (137277)Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
79,8
93 BERNA ARAS ÇAKAR
Sosyal Bilgiler
GÖKÇEADA - (137385)Halk Eğitim Merkezi
79,6
94 AHMET AKYÜZ
Teknoloji ve Tasarım
BAYRAMĐÇ - (723846)Evciler Şehit Osman Özkan
Ortaokulu
78,8
95 AHMET LÜTFĐ KÜÇÜK
Din Kült. ve Ahl.Bil.
GELĐBOLU - (963320)Ecebey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
78,6
96 AHMET DOĞANOĞLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
GELĐBOLU - (720373)Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
78,4
97 ĐDRĐS BULUT
Türk Dili ve Edebiyatı
BĐGA - (362727)Biga Anadolu Đmam Hatip Lisesi
77,2
98 ŞERĐF AHMET ULUTAŞ
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (703762)Barbaros Hayrettin Paşa Đlkokulu
76,6
99 YAŞAR GÜRSEL ALSOY
Sosyal Bilgiler
GELĐBOLU - (720373)Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
100 EVREN TÜRKER
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (709873)Sakarya Đlkokulu
75,6
101 ŞAHĐN UYANIK
Tarih
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
75,4
102 AYFER ĐŞÇEN
Okul Öncesi Öğrt
MERKEZ - (751784)Zübeyde Hanım Anaokulu
74,8
103 SERPĐL ÖNDER
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (737767)75.Yıl Đlkokulu
74,6
104 FAZIL SAYIN
Türk Dili ve Edebiyatı
ÇAN - (962920)Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
74,6
105 ABDULMELĐK UÇAK
Beden Eğitimi
YENĐCE - (747869)Akçakoyun Yatılı Bölge Ortaokulu
74,4
106 BORA KAŞLI
Đlköğretim Matematik
Öğr.
BĐGA - (710516)Bakacak Ortaokulu
74,4
107 ERKAN ERDEM
Sınıf Öğretmenliği
GÖKÇEADA - (722151)Gökçeada Ortaokulu
74,2
Tarih
GÖKÇEADA - (758079)Gökçeada Atatürk Anadolu
Lisesi
74
109 MESUT YĐĞĐT
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
AYVACIK - (706934)Korubaşı Ortaokulu
74
110 CAFER UÇGUN
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (709888)Diyarbakırlı Ekrem Ergün Đlkokulu
73,8
111 MEHMET AYDIN
Türkçe
GÖKÇEADA - (722151)Gökçeada Ortaokulu
73,8
112 GÖKMEN GÖKALP ELÇĐ
Tarih
BOZCAADA - (750780)Gazi Anadolu Lisesi
73,8
113 SEVGĐ KOLTUKCU
Giyim Üretim Teknolojisi
ÇAN - (137001)Çan Merkez Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
73,6
114 EMEL EGE
Giyim Üretim Teknolojisi
ÇAN - (137001)Çan Merkez Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
73,6
115 HÜSNÜ GEZER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ÇAN - (964254)Çan Anadolu Lisesi
73,2
116 NAĐL CAN
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
MERKEZ - (706066)Erenköy Ortaokulu
73,2
117 SELÇUK BOZKURT
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (707408)Milli Hakimiyet Đlkokulu
73
118 SEZGĐN TUNA
Beden Eğitimi
GELĐBOLU - (720373)Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
73
119 ĐSMAĐL AYDOĞAN
Türkçe
ÇAN - (717698)Kocayayla Enginuz Ortaokulu
73
108
ĐSMAĐL TÜRKER
OLGUNLAR
76
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
120 ZAFER TEPELĐ
Elektrik-Elektronik
Tek./Elektrik
GÖKÇEADA - (310187)Gökçeada Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
73
121 NURSEL BĐBER
Sağlık/Acil Sağlık
Hizmetleri
MERKEZ - (962924)Çanakkale Đbn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
72,8
122 ALĐ ESEN
Rehberlik
ÇAN - (216075)Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
72,8
123 RECEP GĐRGĐN
Beden Eğitimi
MERKEZ - (747239)Kepez Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi (Okulu)
72,8
124 SERKAN SERBES
Đngilizce
MERKEZ - (706288)Gazi Ortaokulu
72,7
125 MEHMET ÇOBAN
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710724)Sinekçi Đlkokulu
72,6
126 BORAY GEÇGĐL
Biyoloji
YENĐCE - (346755)Kalkım Çok Programlı Anadolu
Lisesi
72,6
127 HALĐL ĐBRAHĐM ÇELEN
Türk Dili ve Edebiyatı
MERKEZ - (136392)Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
72,6
128 AHMET GÜNGÖR
Tarih
MERKEZ - (972444)TOKĐ Anadolu Lisesi
72,6
129 MEHMET HARUN YILDIZ
Makine Tek./Makine ve
Kalıp
MERKEZ - (136379)Çanakkale Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
72,6
130 ĐLKER YILDIZ
Rehberlik
MERKEZ - (136426)Çanakkale Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
72,6
131 AYŞE ELĐF ÇELĐK
Đngilizce
BĐGA - (853497)Karabiga Mustafa Kemal Đlkokulu
72,6
132 NÜRSEN DĐNÇER
Halıcılık Kursu
MERKEZ - (136414)Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Sanat Okulu
72,4
133 YASEMĐN ŞENOL
Teknoloji ve Tasarım
GELĐBOLU - (746912)Yahya Çavuş Görme Engelliler
Ortaokulu
72,4
134 MURAT ERDEM
Sınıf Öğretmenliği
ECEABAT - (137074)Halk Eğitim Merkezi
72,4
135 AZĐZ SAVAŞ
Felsefe
ÇAN - (964254)Çan Anadolu Lisesi
72,2
136 ĐLKER DOĞAN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
GELĐBOLU - (720858)26 Kasım Đlkokulu
72,2
137 HALĐL ŞAHĐN
Beden Eğitimi
BĐGA - (954215)Yeni Biga Lisesi
72
138 SELAMĐ ASAN
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
GELĐBOLU - (737444)Namık Kemal Ortaokulu
72
139 AHMET MURAT SÖZER
Sosyal Bilgiler
BĐGA - (710431)Güvemalan Ortaokulu
72
140 RAFĐ ADĐKTĐ
Tarih
MERKEZ - (136367)Vahit Tuna Anadolu Lisesi
71,8
141 SAFFET UZEL
Metal Teknolojisi
MERKEZ - (136379)Çanakkale Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
71,8
142 AHMET FEVZĐ MERT
Görsel Sanatlar
GELĐBOLU - (746912)Yahya Çavuş Görme Engelliler
Ortaokulu
71,8
143 SÜHEYLA GÜVENÇ
Đlköğretim Matematik
Öğr.
EZĐNE - (719259)Gazi Ortaokulu
71,6
144 ERCAN KONYAR
Beden Eğitimi
GÖKÇEADA - (722135)Cumhuriyet Đlkokulu
71,6
145 ERKAN KURT
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (722854)Pazarköy Şehit Halil Kandemir
Đlkokulu
71,6
146 CEMAL KORKUT
Coğrafya
MERKEZ - (706027)Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu
71,6
147 KEMAL BALIKLI
Özel Eğitim
MERKEZ - (136426)Çanakkale Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
71,4
148 NURTEN ÇOLAK
Türk Dili ve Edebiyatı
AYVACIK - (136595)Ayvacık Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
71,4
149 METĐN KAYA
Metal Teknolojisi
YENĐCE - (907085)Yenice Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi
71,4
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
150 NĐHAT MUTLU
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
MERKEZ - (758222)Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi
71,3
151 AHMET MUSTAFA AYDOS
Felsefe
YENĐCE - (722906)Pazarköy Şehit Halil Kandemir
Ortaokulu
71,2
152 SEBAHATTĐN AYDIN
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (853535)Osman Caneri Đlkokulu
71,2
153 BĐLAL DUMAN
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720774)Piri Reis Đlkokulu
71,2
154 KAMĐL ÇÜRÜKSULU
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (971095)Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Okulu
71
155 MURADĐYE YAZAN
Okul Öncesi Öğrt
BĐGA - (136857)Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
71
156 YUNUS SOYGAN
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (737564)Uluköy Đlkokulu
71
157 HAMĐT SAYGILI
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (703483)Vali Fahrettin Akkutlu Đlkokulu
70,8
158 SEZGĐN UYSAL
Tarih
GELĐBOLU - (137289)Gelibolu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
70,8
159 MUSTAFA ŞERMUT
Fizik
AYVACIK - (340734)Mehmet Akif Ersoy Çok
Programlı Anadolu Lisesi
70,8
160 ĐLYAS ALAYLI
Felsefe
GÖKÇEADA - (750784)Gökçeada Anadolu Lisesi
70,8
161 MEHMET ZEKAĐ ÖZKAN
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (719310)22 Eylül Đlkokulu
70,7
162 MEHMET DEVRĐM BENLĐ
Teknoloji ve Tasarım
EZĐNE - (719740)Mahmudiye Ortaokulu
70,6
163 ĐSMAĐL EPÇĐN
Beden Eğitimi
BĐGA - (136845)ĐÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
70,6
164 KADĐR ÖZGÜL
Đlköğretim Matematik
Öğr.
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
70,4
165 MEHMET ALĐ KIR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
70,4
166 BAHAR TOPÇU ÇELĐK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
ÇAN - (137001)Çan Merkez Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
70,4
167 ĐBRAHĐM SEZEN
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710149)Bakacak Đlkokulu
70,2
168 FERĐT YILMAZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
LAPSEKĐ - (966425)Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu
Lisesi
70,2
169 DENĐZ AYDENĐZ
Türkçe
YENĐCE - (723206)Cumhuriyet Ortaokulu
70,2
170 SERPĐL KIRICI
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720908)Güneyli Đlkokulu
70,2
171 SÜLEYMAN ACARI
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720908)Güneyli Đlkokulu
70,2
Din Kült. ve Ahl.Bil.
YENĐCE - (747869)Akçakoyun Yatılı Bölge Ortaokulu
70,2
173 ERDEM ŞENOL
Rehberlik
MERKEZ - (136426)Çanakkale Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
70,2
174 KAMĐL AYDIN
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (730357)75. Yıl Cumhuriyet Đlkokulu
70,2
175 BEDRĐ ÇORAK
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717310)Cumhuriyet Đlkokulu
70,2
176 HAKAN ARI
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710724)Sinekçi Đlkokulu
70,2
177 MEHMET EMRE
Coğrafya
GELĐBOLU - (963320)Ecebey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
70
178 MUHARREM KORKMAZ
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (709421)Milli Zafer Đlkokulu
70
179 MUHAMMED KAYA
Matematik
LAPSEKĐ - (137456)Lapseki Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
70
172
HABĐB CELALEDDĐN
KARTAL
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
180 ENGĐN AÇA
Sosyal Bilgiler
ÇAN - (744602)Özer Ortaokulu
181 UFUK DOĞAN
Türk Dili ve Edebiyatı
AYVACIK - (758081)Ayvacık Anadolu Lisesi
67,4
182 AHMET MEYDAN
Tarih
ÇAN - (264510)Çan Đbrahim Bodur Anadolu Lisesi
67,2
183 YILMAZ ÜNAL
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (706115)Atatürk Đlkokulu
184 HAVA KARAKĐPRĐK
Coğrafya
GÖKÇEADA - (310187)Gökçeada Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
66,4
185 BĐRCAN ÖZKAN
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (737767)75.Yıl Đlkokulu
65,5
186 MUSTAFA PALA
Coğrafya
ÇAN - (962920)Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
64,2
187 HALĐL YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (971095)Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Okulu
64
188 ĐSMAĐL BAYKAL
Türk Dili ve Edebiyatı
YENĐCE - (736023)Yeşilyurt Ortaokulu
64
189 SEÇĐM MUTLU
Felsefe
AYVACIK - (750777)Küçükkuyu Fernur Sözen
Anadolu Lisesi
64
190 MEHMET ZENGĐN
Özel Eğitim
MERKEZ - (136426)Çanakkale Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
63,5
191 ÖZLEM FEYZA TAŞÇI
Fizik
GELĐBOLU - (317775)Gelibolu Anadolu Lisesi
63,5
192 HASAN ERIŞIK
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (137049)Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
63
193 ALĐ BOZCA
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (137300)Halk Eğitim Merkezi
62,4
194 ĐSMAĐL ATĐLLA GERAY
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (706266)Mustafa Kemal Đlkokulu
62,4
195 ADĐL KÖSEOĞLU
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (136701)Halk Eğitim Merkezi
62,2
196 BURHAN AYVAZ
Sosyal Bilgiler
ÇAN - (137037)Halk Eğitim Merkezi
62
197 SĐBEL ÇORAK
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
62
198 ALATTĐN ENGĐN
Đ.H.L. Meslek Dersleri
MERKEZ - (136402)Çanakkale Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
61,8
199 ALĐ CANPOLAT
Türk Dili ve Edebiyatı
BĐGA - (136869)Hamdibey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
61,8
200 MUSTAFA AKA
Metal Teknolojisi
MERKEZ - (136379)Çanakkale Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
61,6
201 METĐN ÖKTEM
Fizik
ÇAN - (964254)Çan Anadolu Lisesi
61,4
202 ERSOY SEZEN
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (709145)Çankaya Đlkokulu
61,4
203 CAHĐT DURMAZ
Tarih
MERKEZ - (972371)Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
61,2
204 ĐSMAĐL YARAMAZ
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (710685)Kozçeşme Đlkokulu
61,2
205 MEHMET FATĐH YILMAZ
Matematik
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
61,1
206 ŞĐNASĐ COŞKUN
Matematik
MERKEZ - (750785)Avukat Đbrahim Mutlu Anadolu
Lisesi
207 TOLGA CĐVAN
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717310)Cumhuriyet Đlkokulu
60,8
208 AHMET SARIKAYA
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (709975)Osmangazi Đlkokulu
60,6
209 ABDURRAHMAN AVCI
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720734)Gazi Süleymanpaşa Đlkokulu
60,4
70
67
61
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
210 ABDULLAH YAVUZ
Fizik
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
60,4
211 MURAT SAMIKIRAN
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (744577)Özer Đlkokulu
60,2
212 NADĐRE ÇIPLAK
Görsel Sanatlar
GÖKÇEADA - (750784)Gökçeada Anadolu Lisesi
60,2
213 MEHMET ĐNEGÖL
Beden Eğitimi
EZĐNE - (735969)Sarısöğüt Ortaokulu
60,2
214 ALĐ GALĐP AKYILDIRIM
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (971098)Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Okulu
60,1
215 BÜNYAMĐN TURAN
Beden Eğitimi
GELĐBOLU - (137277)Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
59,8
216 ÖZCAN YILMAZ
Coğrafya
MERKEZ - (758222)Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi
59,8
217 BARIŞ ÜNSAL
Türk Dili ve Edebiyatı
GELĐBOLU - (254592)Mesleki Eğitim Merkezi
59,6
218 AHMET YILDIRIM
Felsefe
BAYRAMĐÇ - (750779)Bayramiç Atatürk Anadolu
Lisesi
59,4
219 HÜSEYĐN KABAKCI
Coğrafya
YENĐCE - (346755)Kalkım Çok Programlı Anadolu
Lisesi
59,2
220 MUSTAFA SARIOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı
MERKEZ - (972371)Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
59,2
221 MUHAMMED YILMAZ
Rehberlik
MERKEZ - (751784)Zübeyde Hanım Anaokulu
59
222 HAYRETTĐN ÖZCAN
Biyoloji
MERKEZ - (136367)Vahit Tuna Anadolu Lisesi
58,4
223 ĐSMAĐL DOĞAN
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (748566)Gülpınar Yatılı Bölge Ortaokulu
58,2
224 SELEN ÇAY
Türkçe
MERKEZ - (136451)Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
58
225 HĐLMĐ BĐÇER
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (706266)Mustafa Kemal Đlkokulu
57,8
226 CAHĐT ZAFER TANEL
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
57,6
227 SĐBEL TAŞCI
Đlköğretim Matematik
Öğr.
MERKEZ - (972444)TOKĐ Anadolu Lisesi
57,6
228 HAYATĐ ÖZDEMĐR
Türk Dili ve Edebiyatı
MERKEZ - (249340)Çanakkale Kepez Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
57,6
229 MELTEM KORKUT
Sınıf Öğretmenliği
LAPSEKĐ - (738126)25 Eylül Đlkokulu
57,3
230 ĐSMAĐL BAYRAK
Đngilizce
MERKEZ - (750786)Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi
57,2
231 HASAN BAŞ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
YENĐCE - (907085)Yenice Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi
56,8
232 AYHAN AKDOĞAN
Tesisat Teknolojisi ve
Đklimlendirme
MERKEZ - (301775)Mehmet Pehlivan Mesleki Eğitim
Merkezi
56,8
233 KADRĐYE ÖZDEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717558)Etili Đlkokulu
56,8
234 RAMAZAN DAMAR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717558)Etili Đlkokulu
56,4
235 HAVVA KARAKAYA ÇĐÇEK
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (136451)Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
56,2
236 GÜRKAN GÜNGÖR
Kimya/Kimya Teknolojisi
GÖKÇEADA - (758079)Gökçeada Atatürk Anadolu
Lisesi
55,8
237 CAVĐT TÜRKER
Halıcılık Kursu
MERKEZ - (136414)Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Sanat Okulu
55,2
238 RAMĐZ GÜNERĐ
Sınıf Öğretmenliği
ECEABAT - (718005)Alçıtepe Đlkokulu
55,2
239 YAŞAR ÖZSOY
Metal Teknolojisi
GELĐBOLU - (254592)Mesleki Eğitim Merkezi
54,8
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
240 NĐHAL ORAL
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (709145)Çankaya Đlkokulu
54,8
241 ÖZDEN ÖZTÜRK
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
ÇAN - (744602)Özer Ortaokulu
54,6
242 HALĐL ERVAN
Sınıf Öğretmenliği
LAPSEKĐ - (722209)Đsmail Baykut Đlkokulu
54,4
243 RECEP KURT
Coğrafya
GELĐBOLU - (967806)Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Lisesi
54,4
244 MÜJDAT ERDOĞAN
Türk Dili ve Edebiyatı
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
54
245 ĐRFAN ÖNAL
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (887510)Tevfik Emin Başarır Đlkokulu
53,25
246 SERKAN ASLAN
Türkçe
MERKEZ - (705596)Kumkale Ortaokulu
53
247 ÖZCAN ERBAKAN
Rehberlik
MERKEZ - (964762)Ali Ağaoğlu Anaokulu
53
248 HATĐCE CAMCI ALAN
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (749903)Ayvacık Öğretmenevi ve Akşam
Sanat Okulu
52,8
249 MELTEM TAŞOĞLU
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (709145)Çankaya Đlkokulu
52,8
250 CAHĐT EMĐL
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (730357)75. Yıl Cumhuriyet Đlkokulu
52,6
251 AYFER PEHLĐVAN
El San.Tek./El Sanatları
GELĐBOLU - (966947)Armatör Yakup Aksoy Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
52,4
252 BEDĐRETTĐN ÜNAL
Beden Eğitimi
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
52,4
253 NEJDET BELGĐN
Makine Tek./Makine ve
Kalıp
GELĐBOLU - (137265)Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
52,2
254 ĐLHAN GÜZ
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720734)Gazi Süleymanpaşa Đlkokulu
255 RECEP ASLAN
Okul Öncesi Öğrt
MERKEZ - (973275)Hüseyin Akif Terzioğlu Anaokulu
51,6
256 AYTEKĐN KURULAR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (976998)Atatürk Đlkokulu
51,4
257 SALĐH KARSLIOĞLU
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
GELĐBOLU - (746912)Yahya Çavuş Görme Engelliler
Ortaokulu
50,6
258 CEVDET DĐNLER
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (976998)Atatürk Đlkokulu
50,4
259 AHMET ÜÇER
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (971092)Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Okulu
50,1
260 NĐHAT ERTÜRK
Felsefe
BAYRAMĐÇ - (964256)Bayramiç Mustafa-Gülşen
Çınaroğlu Anadolu Lisesi
50
261 MEHMET KARCI
Tarih
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
50
262 HÜSEYĐN ARSLAN
Sosyal Bilgiler
MERKEZ - (706288)Gazi Ortaokulu
50
263 RECAĐ YILMAZ
Beden Eğitimi
ÇAN - (137025)Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
49,8
264 ULUHAN HADIMOĞLU
Beden Eğitimi
LAPSEKĐ - (722430)Eçialan Ortaokulu
49,4
265 ĐSMAĐL ÖZEN
Türkçe
ÇAN - (879521)23 Eylül Ortaokulu
49,2
266 MEHMET ÇETĐN
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (705989)Hüseyin Akif Terzioğlu Đlkokulu
48,7
267 HALĐL ĐBRAHĐM AYMAZ
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
MERKEZ - (136414)Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Sanat Okulu
47,8
268 ŞÜHEDA OVACIK
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (853347)Kayadere Đlkokulu
47,6
269 AYŞE BULAN
Türk Dili ve Edebiyatı
MERKEZ - (758222)Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi
47,2
52
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
270 SELAMĐ YALÇIN
Coğrafya
ÇAN - (972633)Çan Fen Lisesi
47
271 HÜSEYĐN SOYDEMĐR
Türkçe
MERKEZ - (701148)Kepez Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
47
272 RIDVAN YILDIRIM
Din Kült. ve Ahl.Bil.
MERKEZ - (703432)Şinasi ve Figen Bayraktar
Ortaokulu
47
273 ĐBRAHĐM KAYA
Coğrafya
EZĐNE - (878889)Geyikli Çok Programlı Anadolu
Lisesi
46,6
274 MUSTAFA IŞIK
Tarih
GELĐBOLU - (137277)Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
46,6
275 RECEP ÇETĐN
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE - (719670)Mahmudiye Đlkokulu
45,7
276 ĐSMAĐL HAKKI YAVAŞ
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (744577)Özer Đlkokulu
45,4
277 ĐRFAN ÜNAL
Tarih
BĐGA - (964255)Biga Anadolu Lisesi
45,2
278 SEBĐHA DĐK
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720535)Bolayır Şehit Nuriye Ak Đlkokulu
44,2
279 VADĐ ÖZCAN
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (887678)Mehmet Akif Ersoy Đlkokulu
280 ALAĐDDĐN KARABULUT
Sınıf Öğretmenliği
GELĐBOLU - (720734)Gazi Süleymanpaşa Đlkokulu
43,8
281 MĐTHAT GULA
Fizik
BĐGA - (758080)Biga 18 Eylül Anadolu Lisesi
43,8
282 AHMET TURAN
Tarih
ÇAN - (216075)Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
43,4
283 SELÇUK ADANUR
Okul Öncesi Öğrt
GELĐBOLU - (971856)Gelibolu Bağımsız Anaokulu
42,2
284 AYPERĐ DĐNÇER
Bilişim Teknolojileri
MERKEZ - (703432)Şinasi ve Figen Bayraktar
Ortaokulu
285 HAKAN HANGÜL
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (738331)Yeşilyurt Đlkokulu
41,6
286 TEKĐN OKTA
Coğrafya
GÖKÇEADA - (750784)Gökçeada Anadolu Lisesi
41,6
287 ĐLHAN ÖZKAN
Biyoloji
ÇAN - (137013)Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
41,5
288 SERKAN AYDIN
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (714237)Cumhuriyet Ortaokulu
289 DĐLEK ÖZCAN
Türk Dili ve Edebiyatı
ÇAN - (310175)Mesleki Eğitim Merkezi
40,8
290 MĐNE OK
Sınıf Öğretmenliği
GÖKÇEADA - (722135)Cumhuriyet Đlkokulu
40,8
291 SEZAĐ CESUR
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (706037)Erenköy Đlkokulu
40,2
292 RAMAZAN AYGÜL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
MERKEZ - (758222)Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi
40,2
293 ERGÜN ALTAN
Coğrafya
MERKEZ - (972444)TOKĐ Anadolu Lisesi
39,8
294 MEHMET GEZEN
Sosyal Bilgiler
BĐGA - (887510)Tevfik Emin Başarır Đlkokulu
39,6
295 ĐBRAHĐM DEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (853461)Türkmenli Đlkokulu
39,4
296 SALĐH BĐLĐR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (971093)Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
39,4
297 MUHARREM EKER
Beden Eğitimi
EZĐNE - (719259)Gazi Ortaokulu
39,2
298 ALĐ CAN
Gemi Yapımı/Çelik Gemi GELĐBOLU - (966947)Armatör Yakup Aksoy Mesleki
Yapımı
ve Teknik Anadolu Lisesi
39,2
299 RAMAZAN ÇOBAN
Sınıf Öğretmenliği
38,6
MERKEZ - (703483)Vali Fahrettin Akkutlu Đlkokulu
44
42
41
SR.
NO
300
ADI SOYADI
BANU BĐLGE ÇELĐK
UYANIKTÜRK
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (730418)Gündoğdu Nevzat Duman Đlkokulu
38,2
301 ĐDRĐS UZUN
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (976998)Atatürk Đlkokulu
38,2
302 TUNCER EĞĐ
Beden Eğitimi
GÖKÇEADA - (750784)Gökçeada Anadolu Lisesi
37,4
303 BĐLAL YETĐM
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
GELĐBOLU - (964252)Cumhuriyet Anadolu Lisesi
37
304 ĐSKENDER DORUK
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (747869)Akçakoyun Yatılı Bölge Ortaokulu
36,6
305 AZĐZ FERHAN GÜLER
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (853535)Osman Caneri Đlkokulu
36,4
306 DĐLAVER AKSAK
Teknoloji ve Tasarım
MERKEZ - (706288)Gazi Ortaokulu
35,2
307 ĐSMAĐL GÜL
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
35,2
308 MEHMET ALĐ ÖZKÖK
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (703483)Vali Fahrettin Akkutlu Đlkokulu
35
309 ALĐ ĐHSAN ÇETĐN
Motorlu Araçlar
Teknolojisi
MERKEZ - (950195)Çanakkale ĐMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
35
310 TOLGA SARIAKÇALI
Kimya/Kimya Teknolojisi GÖKÇEADA - (750784)Gökçeada Anadolu Lisesi
34,4
311 RUKĐYE KÜÇÜKÇAKIROĞLU Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (709421)Milli Zafer Đlkokulu
34,4
312 ABDULLAH YURTER
Sınıf Öğretmenliği
ECEABAT - (719037)Köprülü Hamdibey Đlkokulu
34,2
313 BĐLAL TURPCU
Büro Yönetimi
EZĐNE - (306969)Mesleki Eğitim Merkezi
33,8
314 ERDEM YEŞĐLYURT
Türkçe
MERKEZ - (703432)Şinasi ve Figen Bayraktar
Ortaokulu
33,8
315 KADĐR BAŞOL
Đlköğretim Matematik
Öğr.
MERKEZ - (703483)Vali Fahrettin Akkutlu Đlkokulu
33,4
316 MUTAHHAR GÜNEL
Türk Dili ve Edebiyatı
GÖKÇEADA - (750784)Gökçeada Anadolu Lisesi
33,2
317 MURAT CANDEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (744553)Terzialan Đlkokulu
32,8
318 KAYA PALAOĞLU
Beden Eğitimi
MERKEZ - (703432)Şinasi ve Figen Bayraktar
Ortaokulu
32,6
319 FĐLĐZ ÇĐÇEK
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (748944)Yaykın Đlkokulu
32,6
320 HÜSEYĐN ÖZKAN
Sınıf Öğretmenliği
YENĐCE - (723229)Atatürk Đlkokulu
32,4
321 TAHĐR ATAK
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ÇAN - (264510)Çan Đbrahim Bodur Anadolu Lisesi
32
322 ALĐ YURTSEVEN
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (705989)Hüseyin Akif Terzioğlu Đlkokulu
31,8
323 HAYATĐ YILDIZ
Sınıf Öğretmenliği
LAPSEKĐ - (722209)Đsmail Baykut Đlkokulu
31,8
324 ZÜLKARNĐ ÇETĐN
Matematik
ÇAN - (216075)Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
31,4
325 HÜSMEN ESEN
Fizik
ECEABAT - (751752)Mehmet Akif Ersoy Anadolu
Lisesi
31,4
326 MUZAFFER KARA
Fransızca
MERKEZ - (301775)Mehmet Pehlivan Mesleki Eğitim
Merkezi
31
327 EKREM OKUMUŞ
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (703762)Barbaros Hayrettin Paşa Đlkokulu
30,8
328 FĐRDES GÜLTEN
El San.Tek./El Sanatları
MERKEZ - (747239)Kepez Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi (Okulu)
30,6
329 SĐBEL DĐNÇ
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (976998)Atatürk Đlkokulu
30,6
SR.
NO
ADI SOYADI
ALANI
GÖREV YERĐ
SÖZLÜ SINAV
PUANI
330 SEMRA KUVVETLĐ
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (136451)Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
30,2
331 HALĐT ALTIN
Tarih
ÇAN - (964254)Çan Anadolu Lisesi
29,6
332 SABĐT ÖZLENĐR
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (706160)Çanakkale Ticaret Borsası
Đlkokulu
29,4
333 BĐRCAN BÖYÜKMEDAR
Okul Öncesi Öğrt
AYVACIK - (973317)Fernur SÖZEN Anaokulu
29,4
334 ERDAL LAÇĐNKAYA
Beden Eğitimi
MERKEZ - (701273)Turgut Reis Ortaokulu
29,2
335 YAVUZ GÜVERCĐN
Sınıf Öğretmenliği
GÖKÇEADA - (137385)Halk Eğitim Merkezi
29,2
336 KADER ELDEM KAYNAK
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (853461)Türkmenli Đlkokulu
29,2
337 MEHMET EMĐN ŞEVĐK
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (853535)Osman Caneri Đlkokulu
338 KADĐR MUSLU
Kimya/Kimya Teknolojisi
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
28,8
339 MUSTAFA TĐMOÇĐN
Makine Tek./Makine ve
Kalıp
BAYRAMĐÇ - (907073)Bayramiç Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi
28,8
340 MUSTAFA ALKIN
Rehberlik
MERKEZ - (136426)Çanakkale Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
28,4
341 ĐBRAHĐM AVCI
Sınıf Öğretmenliği
BĐGA - (887510)Tevfik Emin Başarır Đlkokulu
27
342 SEMAHAT KADAYIF
Sınıf Öğretmenliği
AYVACIK - (709145)Çankaya Đlkokulu
27
343 ĐSMAĐL USLU
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ - (701273)Turgut Reis Ortaokulu
344 AHMET GÜMÜŞ
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
MERKEZ - (136402)Çanakkale Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
26
345 ÖMER DURAN
Kimya/Kimya Teknolojisi
MERKEZ - (964257)Çanakkale Đbrahim Bodur
Anadolu Lisesi
26
346 SERKAN DAL
Türk Dili ve Edebiyatı
ÇAN - (137025)Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
25,6
347 ŞEVKET GĐRGĐN
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
25,2
348 ERDAL TAŞ
Sınıf Öğretmenliği
ÇAN - (717260)75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
22,2
349 MUSTAFA ENGĐN
Görsel Sanatlar
ÇAN - (216075)Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
21,2
350 ŞENOL TUNÇ
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAMĐÇ - (709421)Milli Zafer Đlkokulu
29
26,2
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content