close

Enter

Log in using OpenID

10. sınıf konu tarama testleri listesi / dil ve anlatım 10. sınıf bilgi

embedDownload
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Sunum - Tartışma - Panel
02
Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik)
03
Anlatıma Hazırlık
04
Anlatımda Konu ve Tema - I
05
Anlatımda Konu ve Tema - II
06
Anlatıma Hazırlık - Anlatımda Konu ve Tema (Etkinlik)
07
Anlatımın ve Anlatıcının Amacı - Tavrı
08
Anlatımın ve Anlatıcının Amacı - Tavrı (Etkinlik)
09
Anlatımın Özellikleri - I
10
Anlatımın Özellikleri - II
11
Anlatımın Oluşumu
12
Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
13
Anlatım Türleri - I
14
Anlatım Türleri - II
15
Anlatım Türleri (Etkinlik)
16
İsim (Ad)
17
Sıfat (Ön Ad)
18
Zamir (Adıl)
19
İsim - Sıfat - Zamir
20
İsim - Sıfat - Zamir (Etkinlik)
21
Zarf (Belirteç
22
Edat - Bağlaç - Ünlem
23
Zarf - Edat - Bağlaç - Ünlem
24
Zarf - Edat - Bağlaç - Ünlem (Etkinlik)
25
Fiil (Eylem) - I
26
Fiil (Eylem) - II
27
Fiil (Eylem) - III
28
Fiilimsi (Eylemsi) - I
29
Fiilimsi (Eylemsi) - II
30
Fiil - Fiilimsi (Etkinlik)
31
Sözcük Türleri (Genel)
32
Sözcük Türleri (Genel) (Etkinlik)
Ünite Adı
Sunum - Tartışma - Panel
Anlatım ve Özellikleri
Anlatım Türleri
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
BDS
No
Konu Adı
Sunum - Tartışma - Panel
Ünite Adı
Sunum - Tartışma - Panel
Anlatıma Hazırlık
Anlatımda Konu ve Tema
01
Anlatımın ve Anlatıcının Amacı - Tavrı
Anlatımın Özellikleri
Anlatım ve Özellikleri
Anlatımın Oluşumu
Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
Anlatım Türleri
İsim
02
Sıfat
Zamir
Zarf - Edat - Bağlaç - Ünlem
03
Fiil - Fiilimsi
Sözcük Türleri (Genel)
Anlatım Türleri
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Edebiyat-Tarih İlişkisi – Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasında Ölçütler
02
Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Sözlü-Yazılı Edebiyat
03
Tarih İçinde Türk Edebiyatı – Destan Dönemi Türk Edebiyatı (Etkinlik)
04
Tarih İçinde Türk Edebiyatı – Destan Dönemi Türk Edebiyatı / A
05
Tarih İçinde Türk Edebiyatı – Destan Dönemi Türk Edebiyatı / B
06
XI. ve XII yy.da İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
07
XI. ve XII.yy.da İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (Etkinlik)
08
XI. ve XII. yy’da İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
09
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. – XIV. Yüzyıllar) - I
10
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. – XIV. Yüzyıllar) - II
11
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. – XIV. Yüzyıllar) (Etkinlik)
12
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. – XIV. Yüzyıllar)
13
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiiri
14
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiiri
15
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Halk Şiiri
16
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Halk Şiiri
17
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiiri - Halk Şiiri (Etkinlik)
18
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
19
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
20
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı
Edebî Metinler (Etkinlik)
21
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı
Edebî Metinler
22
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı/Öğretici Metinler
23
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı/Öğretici Metinler (Etkinlik)
24
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı/Öğretici Metinler
Ünite Adı
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk
Edebiyatı
İslam Uygarlığı
Çevresinde Gelişen Türk
Edebiyatı
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
BDS
No
Konu Adı
Edebiyat Tarihi
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasında Ölçütler
Ünite Adı
Tarih İçinde Türk
Edebiyatı
Destan Dönemi
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk)
01
Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
Destan Dönemi
Türk Edebiyatı
Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)
XI.-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.)
(Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet-Divanü Lügâti’t-Türk)
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII.-XIV. yy.)
02
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) (İlâhi, Nefes, Gazel)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmentnâme, Mesneviler)
Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler, Nasreddin Hoca Fıkraları)
XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Divan Şiiri (Gazel, Kaside, Rubai, Musammatlar, Şarkı, Murabba, Terkib-i Bend...)
03
Halk Şiiri (Anonim Halk Şiiri, Âşık Tarzı Halk Şiiri, Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa)(Karagöz, Meddah, Ortaoyunu)
Öğretici Metinler (Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Eserler, Dinî Eserler)
İslam Uygarlığı
Çevresinde
Gelişen Türk
Edebiyatı
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TARİH
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Osmanlı Devleti’nin Balkan Siyaseti
02
Osmanlı Devleti’nin Balkan Siyaseti (Etkinlik)
03
Osmanlı Devleti’nin Anadolu Siyaseti
04
Osmanlı Devleti’nin Anadolu Siyaseti (Etkinlik)
05
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - I
06
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - I (Etkinlik)
07
II. Mehmet (Fatih) ve II. Bayezid Dönemleri
08
Coğrafi Keşifler - Rönesans - Reform
09
II. Mehmet ve II. Bayezid Dönemleri - Coğrafi Keşifler - Rönesans - Reform (Etkinlik)
10
Yavuz ve Kanuni Dönemleri
11
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - II
12
Yavuz ve Kanuni Dönemleri - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - II (Etkinlik)
13
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
14
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Etkinlik)
15
XVII. Yüzyıl Islahatları
16
XVII. Yüzyıl Islahatları (Etkinlik)
17
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
18
XVII. Yüzyıl Genel Olaylar
19
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa - XVII. Yüzyıl Genel Olaylar (Etkinlik)
20
XVIII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
21
XVIII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (Etkinlik)
22
Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı
23
Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı (Etkinlik)
24
ABD’nin Kurulması ve Fransız İhtilali
25
XVIII. Yüzyıl Islahatları
26
ABD’nin Kurulması ve Fransız İhtilali - XVIII. Yüzyıl Islahatları (Etkinlik)
27
XIX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri - I
28
XIX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri - II
29
XIX. Yüzyıl Islahatları
30
XIX. Yüzyıl Gelişmeleri - XIX. Yüzyıl Islahatları (Etkinlik)
31
XX. Yüzyıl Gelişmeleri
32
XX. Yüzyıl Gelişmeleri (Etkinlik)
Ünite Adı
Beylikten Devlete
(1300–1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453–1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti
(XVIII. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl
(1800–1922)
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TARİH
BDS
No
01
Konu Adı
Osmanlı Devleti’nin Balkan Siyaseti - Osmanlı Devleti’nin Anadolu Siyaseti
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - I
Ünite Adı
Beylikten Devlete
(1300–1453)
II. Mehmet (Fatih) ve II. Bayezid Dönemleri
Coğrafi Keşifler - Rönesans - Reform
02
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453–1600)
Yavuz ve Kanuni Dönemleri - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - II
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti - XVII. Yüzyıl Islahatları
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa - XVII. Yüzyıl Genel Olaylar
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
XVIII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri - Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı
ABD’nin Kurulması ve Fransız İhtilali
03
Avrupa ve Osmanlı Devleti
(XVIII. Yüzyıl)
XVIII. Yüzyıl Islahatları
XIX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri - XIX. Yüzyıl Islahatları
XX. Yüzyıl Gelişmeleri
En Uzun Yüzyıl
(1800–1922)
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / COĞRAFYA
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Topoğrafya ve Kayaçlar - Levha Hareketleri
02
Topoğrafya ve Kayaçlar - Levha Hareketleri (Etkinlik)
03
Yüzey Suları, Yer Altı Suları ve Kaynaklar
04
Toprak Oluşumu ve Bitki Toplulukları
05
Sular, Toprak ve Bitkiler (Etkinlik)
06
Nüfus ve Nüfus Artışı
07
Göçler ve Geçim Tarzları
08
Nüfus ve Nüfus Hareketleri (Etkinlik)
09
Türkiye’nin Yerşekilleri - I
10
Türkiye’nin Yerşekilleri - II
11
Türkiye’nin İklimi - I
12
Türkiye’nin İklimi - II
13
Türkiye’nin Yerşekilleri ve İklimi (Etkinlik)
14
Türkiye’nin Toprak ve Bitki Varlığı
15
Türkiye’nin Su Varlığı
16
Türkiye’nin Toprak, Bitki ve Su Varlığı (Etkinlik)
17
Türkiye’de Yerleşme
18
Türkiye’de Nüfus Özellikleri
19
Ülkemizde Göçler
20
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme (Etkinlik)
21
Kıtaların Keşfi
22
Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Yeri /
Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar
23
Doğal Afetler
24
Bölgeler ve Ülkeler / Doğal Afetler (Etkinlik)
Bölüm Adı
Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / COĞRAFYA
BDS
No
Konu Adı
Bölüm Adı
Topoğrafya ve Kayaçlar
Levha Hareketleri
Yüzey Suları, Yer Altı Suları ve Kaynaklar
01
Doğal Sistemler
Toprak Oluşumu ve Bitki Toplulukları
Nüfus Sayımları ve Nüfusun Alansal Dağılışı
Nüfus Artışı ve Nüfus Piramitleri
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
Beşeri Sistemler
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
Türkiye’nin Yerşekilleri
Türkiye’nin İklimi
Türkiye’nin Toprak ve Bitki Varlığı
02
Türkiye’nin Su Varlığı
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Türkiye’de Yerleşme
Türkiye’de Nüfus Özellikleri
Ülkemizde Göçler
Kıtaların Keşfi
03
Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Yeri
Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler
Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar
Doğal Afetler
Çevre ve Toplum
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / MATEMATİK
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / MATEMATİK
Konu
Tarama
No
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
Konu Adı
01
Polinom ve Polinomda İşlemler - I
26
Trigonometrik Fonksiyonlar - I
02
Polinom ve Polinomda İşlemler - II
27
Trigonometrik Fonksiyonlar - II
03
Polinomlarda Kalanın Bulunuşu - I
28
Trigonometrik Fonksiyonlar - III
04
Polinomlarda Kalanın Bulunuşu - II
29
05
Polinomlarda Kalanın Bulunuşu - III
Trigonometrik Fonksiyonların Grafiği ve
Periyot
06
Çarpanlara Ayırma - I
30
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
07
Çarpanlara Ayırma - II
31
Trigonometrik Bağıntılar - I (Üçgenin Alanı
ve Sinüs Teoremi)
08
Özdeşlikler - I
32
09
Özdeşlikler - II
Trigonometrik Bağıntılar - II (Kosinüs
Teoremi)
10
Özdeşlikler - III
33
Toplam ve Fark Formülleri
11
Rasyonel İfadeler - I
34
Dönüşüm ve Ters Dönüşüm Formülleri
12
Rasyonel İfadeler - II
35
Trigonometrik Denklemler - I
13
Polinomlar ve Çarpanlara Ayırma (Etkinlik)
36
Trigonometrik Denklemler - II
14
II. Dereceden Denklemler - I
37
Trigonometri - 1 (Etkinlik)
15
II. Dereceden Denklemler - II
38
Trigonometri - 2 (Etkinlik)
16
II. Dereceden Denklemler - III
39
Trigonometri (Genel Tekrar)
17
II. Dereceden Denklemler - IV
40
Trigonometri (Genel Tekrar)
18
Eşitsizlikler - I
19
Eşitsizlikler - II
20
Eşitsizlikler - III
21
II. Dereceden Fonksiyonlar (Parabol) - I
22
II. Dereceden Fonksiyonlar (Parabol) - II
23
II. Dereceden Fonksiyonlar (Parabol) - III
24
II. Dereceden Fonksiyonlar (Parabol) - IV
25
II. Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve
Parabol (Etkinlik)
Polinomlar
İkinci Dereceden
Denklemler,
Eşitsizlikler ve
Fonksiyonlar
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / MATEMATİK
BDS
No
01
02
Konu Adı
Ünite Adı
Polinomlar
Polinomlar Kümesinde İşlemler
Çarpanlara Ayırma
Polinomlar
Rasyonel İfadeler ve Denklemler
İkinci Dereceden Denklemler
03
Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Denklemler,
Eşitsizlikler ve Fonksiyonlar
İkinci Dereceden Fonksiyonlar
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
04
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
Toplam ve Fark Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Trigonometri
Ünite Adı
Trigonometri
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / GEOMETRİ
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
Öklid Postulatları ve Geometrik İspatlar
01
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / GEOMETRİ
Konu
Tarama
No
Düzlem Geometride
Temel Elemanlar ve
İspat Biçimleri
Düzlemde Nokta ve Doğru
02
Düzlemde Vektörler (Etkinlik)
03
Düzlemde Vektörler
04
Dik Koordinat Sistemi (Etkinlik)
05
Dik Koordinat Sistemi
Düzlemde Nokta,
Doğru ve Vektörler
06
Vektörler Üzerinde İşlemler (Etkinlik)
07
Vektörler Üzerinde İşlemler - I
08
Vektörler Üzerinde İşlemler - II
Koordinat Sistemleri
Konu Adı
18
Üçgenin Temel Elemanlarıyla İlgili İşlemler
19
Üçgenin Kenarları Üzerinde İşlemler
20
Üçgende Merkezler
21
Üçgenin Alanı (Etkinlik)
22
Üçgenin Alanı - I
23
Üçgenin Alanı - II
24
Carnot (Karnot) Teoremi
25
Düzlemde Öteleme ve Dönme
26
Düzlemde Yansıma ve Ötelemeli Yansıma - I
27
Düzlemde Yansıma ve Ötelemeli Yansıma - II
28
Süsleme ve Kaplama - I
29
Süsleme ve Kaplama - II
30
Üçgenlerin Eşliği (Etkinlik)
09
Doğrunun Kapalı ve Parametrik Denklemi
(Etkinlik)
10
Doğrunun Kapalı ve Parametrik Denklemi
11
İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları - I
31
Üçgenlerin Eşliği
12
İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları - II
32
Fraktal
13
Doğrunun Eğimi ve Noktanın Doğruya
Uzaklığı
33
Üçgenlerde Benzerlik (Etkinlik)
34
Üçgenlerde Benzerlik - I
14
Çokgenler
35
Üçgenlerde Benzerlik - II
15
Üçgenin Temel ve Yardımcı Elemanları
(Etkinlik)
36
Dik Üçgende Metrik Bağıntılar (Etkinlik)
37
Dik Üçgende Metrik Bağıntılar
38
Tales, Menelaus ve Seva Teoremi (Etkinlik)
39
Tales, Menelaus ve Seva Teoremi
40
Üçgen Çizimi ve Üçgen Desenleri
16
Üçgende Açılar ve Açı - Kenar İlişkisi - I
17
Üçgende Açılar ve Açı - Kenar İlişkisi - II
Doğrular
Üçgenler
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / GEOMETRİ
BDS
No
Konu Adı
Düzlemde Nokta ve Doğru
01
Düzlemde Vektörler
Dik Koordinat Sistemi
Vektörler Üzerinde İşlemler
Ünite Adı
Düzlemde Nokta, Doğru ve
Vektörler
Koordinat Sistemleri
Doğrunun Kapalı ve Parametrik Denklemi
02
İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Doğrular
Doğrunun Eğimi ve Noktanın Doğruya Uzaklığı
Çokgenler
Üçgende Açılar
03
Üçgende Açı - Kenar İlişkileri
Sinüs ve Kosinüs Teoremi
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları (Açıortay, Kenarortay, Yükseklik)
Üçgenin Alanı
Carnot (Karnot) Teoremi
04
Düzlemde Öteleme ve Dönme
Düzlemde Yansıma ve Ötelemeli Yansıma
Süsleme ve Kaplama
Üçgenlerin Eşliği
Fraktal
05
Üçgenlerde Benzerlik
Dik Üçgende Metrik Bağıntılar
Tales, Menelaus ve Seva Teoremi
Üçgen Çizimi ve Üçgen Desenleri
Dönüşümlerle Geometri
Ünite Adı
Üçgenler
Dönüşümlerle
Geometri
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / FİZİK
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Madde ve Özellikleri (Etkinlik)
02
Madde ve Özellikleri
03
Kuvvetin Etkileri ve Bileşke Kuvvet - I
04
Kuvvetin Etkileri ve Bileşke Kuvvet - II
05
Kuvvetin Harekete Etkisi (Etkinlik)
06
Kuvvetin Harekete Etkisi
07
Bağıl Hareket
08
Bağıl Hareket
09
Hareket ve Grafikler
10
Grafik Dönüşümleri ve Yorumu
11
Düşey Doğrultuda Hareket
12
Düşey Doğrultuda Hareket
13
Yatay ve Eğik Atış Hareketi (Etkinlik)
14
Yatay ve Eğik Atış Hareketi
15
Etki-Tepki Prensibi / Eğik Düzlem
16
Eylemsizlik Kuvveti
17
Elektriklenme Çeşitleri / Yük Dağılımı
18
Elektriksel Kuvvet
19
Elektriksel Alan
20
Elektriksel Potansiyel ve Enerji (Etkinlik)
21
Elektriksel Potansiyel ve Enerji
22
Elektrik Akımı – Üreteçlerin Bağlanması (Etkinlik)
23
Elektrik Akımı – Üreteçlerin Bağlanması
24
Elektriksel Güç
25
Modern Fizik (Etkinlik)
26
Modern Fizik
27
Yay Dalgaları (Etkinlik)
28
Yay Dalgaları
29
Yay Dalgaları
30
Su Dalgaları (Etkinlik)
31
Su Dalgaları - I
32
Su Dalgaları - II
Ünite Adı
Madde ve Özellikleri
Kuvvet ve Hareket
Elektrik
Modern Fizik
Dalgalar
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / FİZİK
BDS
No
Konu Adı
Madde ve Özellikleri
Ünite Adı
Madde ve Özellikleri
Kuvvetin Etkileri ve Bileşke Kuvvet - Kuvvetin Harekete Etkisi
01
Bağıl Hareket
Tek Boyutta Sabit İvmeli Hareket - Hareket ve Grafikler
Kuvvet ve Hareket
İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Etki-Tepki Prensibi - Cismin Eylemsizliği
Elektriklenme Çeşitleri / Yük Dağılımı
02
Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan - Elektriksel Potansiyel Enerji
Elektrik
Elektrik Akımı - Üreteçlerin Bağlanması - Elektriksel Güç
03
Modern Fizik - Özel Görelilik
Modern Fizik
Yay Dalgaları - Su Dalgaları
Dalgalar
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / KİMYA
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Atom ve Elektrik
02
Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
03
Kuantum Mekaniğinin Tarihsel Gelişimi
04
Atomun Kuantum Modeli
05
Atomun Yapısı (Etkinlik)
06
Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı - I
07
Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı - II
08
Periyodik Sistemin Tarihçesi
09
Özelliklerde Periyodik Değişim - I
10
Özelliklerde Periyodik Değişim - II
11
Elementlerin Özellikleri - I
12
Elementlerin Özellikleri - II
13
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
14
Güçlü Etkileşimler - I
15
Güçlü Etkileşimler - II
16
Zayıf Etkileşimler - I
17
Zayıf Etkileşimler - II
18
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler (Etkinlik)
19
Gazların Genel Özellikleri
20
Gaz Kanunları - I
21
Gaz Kanunları - II
22
Gaz Karışımları
23
Gerçek Gazlar
24
Sıvıların Özellikleri
25
Hâl Değişimleri / Amorf ve Kristal Katılar
26
Çözeltiler
27
Derişim - I
28
Derişim - II
29
Derişim (Çözünürlük) - III
30
Çözeltilerin Derişime Bağlı (Koligatif) Özellikleri - I
31
Çözeltilerin Derişime Bağlı (Koligatif) Özellikleri - II
32
Heterojen Karışımlar
Ünite Adı
Atomun Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
Maddenin Hâlleri
Karışımlar
10. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / KİMYA
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
Atom ve Elektrik
01
Atom Modellerinin ve Kuantum Mekaniğinin Gelişimi
Atomun Yapısı
Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı
Periyodik Sistemin Tarihçesi - Özelliklerde Periyodik Değişim
02
Elementlerin Özellikleri
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
Güçlü ve Zayıf Etkileşimler
03
Gazlar - Sıvılar
Hâl Değişimleri / Amorf ve Kristal Katılar
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
Maddenin Hâlleri
Çözeltiler
04
Derişim
Heterojen Karışımlar
Karışımlar
10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / BİYOLOJİ
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
ATP - Glikoliz
02
Oksijenli Solunum - I
03
Oksijenli Solunum - II
04
Fermantasyon
05
ATP - Fermantasyon - Oksijenli Solunum (Etkinlik)
06
Fotosentez - I
07
Fotosentez - II
08
Fotosentez - Kemosentez
09
Fotosentez - Solunum
10
Fotosentez - Kemosentez - Solunum (Etkinlik)
11
Mitoz Bölünme - I
12
Mitoz Bölünme - II
13
Eşeysiz Üreme
14
Mitoz Bölünme - Eşeysiz Üreme (Etkinlik)
15
Mayoz Bölünme - I
16
Mayoz Bölünme - II
17
Eşeyli Üreme
18
Mayoz Bölünme - Eşeyli Üreme (Etkinlik)
19
Hücre Bölünmesi ve Üreme
20
Ekosistemin Yapısı
21
Ekosistemde Enerji Akışı - I
22
Ekosistemde Enerji Akışı - II
23
Madde Döngüsü
24
Ekosistem Ekolojisi (Etkinlik)
Ünite Adı
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Hücre Bölünmesi ve Üreme
Ekosistem Ekolojisi
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / BİYOLOJİ
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
ATP - Glikoliz
Oksijenli Solunum
01
Oksijensiz Solunum
Fotosentez
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Kemosentez
Fotosentez - Solunum
Mitoz Bölünme
02
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Hücre Bölünmesi ve Üreme
Eşeyli Üreme
Ekosistemin Yapısı
03
Ekosistemde Enerji Akışı
Madde Döngüsü
Ekosistem Hizmetleri ve Sürdürülebilirlik
Ekosistem Ekolojisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content