close

Enter

Log in using OpenID

ARTCURE® DP CE - Class IIa (Annex II, Rule 2), 93/42/EEC 2179

embedDownload
2179
ARTCURE® DP
CE - Class IIa (Annex II, Rule 2), 93/42/EEC
Disk Hernisi (Fıtık)_
Yetişkin omurgasında 33 adet omur bulunmaktadır. Her iki omur kemiği arasında disk adı verilen ve yastıkçık
görevi gören diskus intervertebralis adı verilen bir adet yapı bulunmaktadır. Bu yapının iç kısmına nukleus pulposus denir. Nukleus pulposus; içinde yaklaşık %80 oranında su bulunan jelatinöz bir yapıdır. Bu yastıkçığın dış
kısmını saran sağlam, elastikiyeti kuvvetli bir yapı vardır. Buna annulus fibrozus denir. Diskin dışındaki sağlam
yapının yırtılıp, yumuşak jel benzeri yapının dışarı taşmasına da fıtık (disk hernisi) denir. Eğer bu taşan kısım,
omur sinirlerine bası yaparsa; ortaya çıkan klinik tabloya disk hernisi hastalığı adı verilir. Boyun bölgesinde olursa
boyun fıtığı hastalığı, bel bölgesinde olursa bel fıtığı hastalığı olarak adlandırılır.
Daha fazla bilgi için www.artcure.com
‘‘SIRT AĞRILARI;
İNSANOĞLUNU, ÜST SOLUNUM YOLU
ENFEKSİYONLARINDAN SONRA EN ÇOK
ETKİLEYEN HASTALIKTIR.
BU AĞRILARIN ÖNEMLİ BIR KISMI İSE
DİSK HERNİSİ KAYNAKLIDIR.”
- Dünya Sağlık Örgütü
Artcure® Nedir?
ART: SANAT, CURE: TEDAVİ ARTCURE®; Mevcut tedavi protokollerini değiştirecek ve bunu bir sanatın icrası kadar
derin, naif ve incitmeden yapacak, yeni bir sistemdir.
ARTCURE® cilt dışından uygulanarak mekanik etkisi ile disk hernilerini mevcut hacminden daha küçük hale getirerek spinal hat üzerindeki basının azalmasını sağlayan tek üründür.
Özel ARTCURE® taşıyıcısı sayesinde nukleus pulpozus’a (hernie diske) ulaşan ARTCURE® bileşenleri %80-90
oranında su içeren hernie nükleus pulpozus içindeki suyun nükleus pulpozusun dışına çıkmasını sağlayarak; Hernie nükleus pulpozusun ağırlığında büyük oranda azalmaya sebep olur. Ağırlığı azalan nukleus pulpozus sinir
köküne ve omiriliğin kendisine daha az baskı yapar. Böylece hastanın ağrısında belirgin bir azalma meydana gelir.
Hastada foraminal sinir kanalı darlığı, lomber dar kanal, kalsifiye disk hernisi eşlik etmediği durumlarda kullanılması
önerilir. Eğer hastada disk hernisine ilave olarak bu sayılan hastalıklar da mevcutsa ürünün etkinliği düşebilir.
ARTCURE® uygulaması yapabilmek için hastanın MR’ı gerekmektedir. Bu gereklilik endikasyonu doğru koyabilmek
içindir. Çünkü her bel ve boyun ağrısı bel fıtığı kaynaklı olmayabilir. Hastalarda uygulama sonrası oluşan klinik
iyileşmenin ardından tekrar MR istenerek oluşan etkinin gösterilmesi uygun görülmektedir.
ARTCURE® kısa sürelerde sağladığı yüksek klinik başarısıyla, çok düşük yan etki oranına sahip olması nedeniyle ve
insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermediğinin ciddi kilinik deneylerle ispatlanmış olması nedeniyle var olan
en etkin tedavi desteğidir.
Etki Mekanizması
Artcure® Diffusional Patch; Bir ilaç değildir. Etkisini mekanik olarak gösterir. Mekanik etkiyi saglayan sistem Artcure
içerisinde bulunan yağlardır. Bu yağlara dextrinpalmitate türeviyle form kazandırılmıştır.
Birinci mekanik etki Artcure’nin fıtığa ulaşabilmesi için cildin geçirgenliğinin artırılması olup bu etki oleum Limonis
Oleum ve Thymi ile sağlanmaktadır. İkinci mekanik etki olan difüzyon için gerekli yoğunluk farkının oluşturulması ise
Oleum Nigrae ve Oleum Chamillae sağlanmaktadır.
Disk damar yapısı olmayan, yani kan ile beslenmeyen bir organdır. Beslenmesini difüzyon ile sağlar. İç kısmı jel yapıdadır.
Dış çeperi ise geçirgen yapıdadır. Fıtık sonucu yapısı bozulan veya yırtılan disk bölümünde ise geçirgenlik artar ve
Artcure’nin içindeki yağların girişi mümkün hale gelir. Artcure herni olmayan yani dış çeperinin yapısı bozulmamış
sağlıklı diskin içine girmez. Bu nedenle etkisini sadece Herni bölgede gösterir.
Hernie bölgede oluşan yoğunluk farkı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişe yani difüzyona sebep olur. Difüzyon,
hernie dokunun içeriğinin yer değiştirmesini sağlar. Bu şekilde hernie dokunun su kaybetmesi mekanik olarak sağlanır.
Artcure Sistemik etki göstermeyen farmakoloji olarak tanımlanmayan bir üründür ve ilaç katagorisinden değildir.
Özet olarak;
Artcure düşük ve yüksek yoğunluklu yağlar içerir. Düşük yoğunluklu yağlar Hernie olan diskin içine girer. Bu nedenle
hastanın ağrıları ilk 12 saatte bir miktar artabilir. Artcure® bu özellikleriyle cerrrahi müdehaleden önce denenecek noninvaziv bir yöntem olarak CE sertifikası almaya hak kazanmıştır.
hızlı etki
yüksek başarı
düşük maliyet
düşük nüks oranı
Artcure® Etkisi_
ARTCURE® uygulamasında hasta seçimi çok önemlidir. ARTCURE® etkinliğini doğru hastaya uygulandığında gösterir.
hızlı etki
yüksek başarı
ARTCURE® özel patentli formülü, doğru hastaya
uygulandığında yüksek başarı oranıyla etki gösterir.
ARTCURE® hernie bölgeye; cilt üstünden uygulandıktan
sonra hastanın 24 saat istirahat pozisyonunda kalmasını
ister ve bu şekilde, mükemmel toleransı sağlar. ARTCURE®
disk hernisi (fıtık) tedavileri içinde çalışma hayatınıza ara
vermeden en hızlı iyileşmeyi sağlayan tedavi şeklidir..
ARTCURE® doğru hastaya uygulandığında yüksek başarı
oranıyla etki gösterir.
düşük maliyet
düşük nüks oranı
Diğer tüm tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında
ARTCURE® fizik tedavi ve cerrahi müdahaleye göre son
derece düşük toplam tedavi maliyetine sahiptir. Artcure
sadece en etkin tedavi değil aynı zamanda en ucuz tedavi yöntemidir.
ARTCURE® uygulaması sırasında anatomik bütünlük
bozulmadığından hastalığın tekrar etme oranı oldukça
düşüktür. Tedavi olan hastaların günlük yaşamlarında
disk hernisine neden olacak etkilere karşı kendilerini korumaya devam etmeleri gerekir.
Artcure® uygulaması_
belgeler_
ISO - ISO 13485 Sertifikalı
CE - Sınıf: Class IIa (Annex II, Rule 2), Direktifler: 93/42/EEC MDD Annex II, Onaylayan Kurum No: 2179, Sertifikasyon
Kayıt Numaraları: K-MDD-1059
Sitotoksite Testleri - Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Biyouyumluluk Testleri - Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Üretim tesisleri – Üretim tesislerimiz CE ve ISO sertifikalarına sahiptir.
endikasyonlar_
kontrendikasyonlar_
Lomber/Servikal Disk Herniasyonları (Bel/Boyun Fıtıkları),
( Lomber Diskopati,servikal Diskopati)
Mevcut klinik araştırmalarımızda herhangi bir kontrendikasyon görülmemiştir.
Ağrının, rahatsızlığın, şikayetin sebebi mutlaka herniasyon
(fıtık) olmalıdır. Yani Foraminal Darlık gibi, Kalsifiye disk gibi
veya instabilite gibi ilave bulgulardan kaynaklı bir ağrı/
rahatsızlık ise etkinlik çok azalmaktadır.
Hamileler kullanamaz. 3/5’ten daha fazla kas gücü kaybı
olan hastalara ve astım hastalarına önerilmez.
hangi aşamada kullanılır_
uygulama_
Kliniği tespit edilmiş lomber veya servikal disk hernilerinde etkilidir. (Protrüzyon, Ekstrüde disk, veya Sekestre/
fragmante disk. Foraminal disk hernilerinde etkinliği daha
düşüktür.)
Uygulama kılavuzunda gösterildiği şekilde uygulanır.
Uygulama sonrası fiziksel ihtiyaçları dışında 24 saat mutlak
yatak istirahati gerekmektedir.
İlk 24 saat uygulama esnasında ağrının şiddetinde artış
olduğu taktirde, bir aneljezik kullanılabilir. Uygulama
sonrası bu tablo ürünün etkinliği açısından olumlu bir
gelişmedir.
telefon: 0090.312.215 2407 email: [email protected]
Artcure® Diffusional Patch
www.artcure.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
50
File Size
2 515 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content