close

Enter

Log in using OpenID

AKÜ Merkezi Kütüphane Önü Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İşi

embedDownload
AKÜ Merkezi Kütüphane Önü Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/34011
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici
olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a)
Adı:YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI
AFYON
KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM
03200 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası:2722281056-11191
ç) Faks numarası:2722281260
d) Elektronik posta adresi:[email protected]
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................
b) T.C. Kimlik No: ....................................................................
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................
d) Telefon numarası: ..................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim
olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi
oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : AKÜ Merkezi Kütüphane Önü Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri
3.2. İşin yapılma yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusü
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
Sıra No İş Kalemi No
1
12.2190/1
2
12.2190/2
3
12.2201
4
12.2202
5
12.2203
6
12.2204
7
15.140/8
8
18.189
9
18.460/ 2
10
21.011
11
22.001/A
12
22.009/3C
13
23.242/2
14
23.243/ 5
Açıklama
Birimi
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik
taban elemanı ile parsel bacası
Adet
teşkili (H=0 60 mt ve boru
birleşim yerleri lastik contalı)
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik
gövde elemanı ile parsel bacası
Adet
teşkili (H=0 50 mt ve birleşim
yerleri 600 dz 'lu harç)
Ø 150 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun m
döşenmesi Tip 5
Ø 200 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun m
döşenmesi Tip 5
Ø 300 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun m
döşenmesi Tip 5
Ø 400 mm anma çaplı HDPE
koruge kanalizasyon borusunun m
döşenmesi Tip 5
Çakıl ile drenaj yapılması
m³
Parke,beton plak,adi kaldırım ve
m²
blokaj sökülmesi
Ø 200 mm çapında spiral sarımlı
PVC esaslı borularının temini ve
yerine döşenmesi (drenaj,
m
yağmur suyu ve kanalizasyon
için) Tip 4
Düz yüzeyli beton ve betonarme
kalıbı (sıva, taş ve benzeri
kaplama malzemesi ile
m²
kaplanacak beton ve betonarme
yüzeylerde)
Lamine levha kaplamalı iç
kapılara ait masif kasa ve pervaz m²
yapılması ve yerine takılması
Lamine levha kaplamalı, iki
yüzü odun lifinden yapılmış
levhalarla presli, kraft dolgulu iç m²
kapı kanadı yapılması, yerine
takılması
30x30x1 mm ebadında
alüminyum köşe profili
m
yapılması ve yerine tespiti
30x30 cm ebadında 0,50 mm
kalınlığında minimum 20
m²
mikron elektrostatik toz boyalı
Miktarı
33
50
66
425
238
71
99,665
13.408
635
769,408
3,006
3,602
27,45
17,35
15
24.061
16
25.015/1
17
25.048/3
18
26.005/037A
19
26.006/005A
20
26.006/127A
21
26.206/C1
22
26.222/MK
23
26.702/C1
24
27.528/3
25
27.530/1
26
27.534/MK
27
27.581/MK
(polyester esaslı) delikli
alüminyum plakadan (EN AW
3000 serisi) oturmalı sistem
asma tavan yapılması
Ø 100 mm çapında bir ucu
muflu sert PVC yağmur borusu
temini ve yerine tespiti
Demir imalatın bir kat antipas,
iki kat sentetik boya ile
boyanması
Saten alçılı yüzeylere astar
çekilerek iki kat yarımat su bazlı
plastik boya yapılması
45x45 cm ebadında düz yüzeyli
her renk ve desende seramik yer
karosu ile fugalı döşeme
kaplaması yapılması (Fayans ve
seramik yapıştırıcısı ile)
10x10 cm ebadında düz yüzeyli
her renk ve desende seramik
duvar karosu ile fugalı duvar ve
cephe kaplaması yapılması
(Fayans ve seramik yapıştırıcısı
ile)
30x45 cm ebadında düz yüzeyli
her renk ve desende seramik
duvar karosu ile fugalı duvar ve
cephe kaplaması
yapılması(Fayans ve seramik
yapıştırıcısı ile)
3 cm kalınlığında renkli mermer
ile döşeme kaplaması yapılması
(3x30xSerbestboy)
10x20x70 cm boyutlarında
andezit bordür temini ve yerine
döşenmesi
3 cm kalınlığında renkli mermer
plaklar ile dış denizlik yapılması
(3x30xSerbestboy)
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler
üzerine 3 mm kalınlığında saten
alçı kaplama yapılması
Hazır makine sıvası ile tavanlara
15 mm kalınlığında tek kat alçı
sıva yapılması
Kireç-çimento karışımı harçla
bir kat düz sıva yapılması
200 kg çimento dozlu tesviye
tabakası yapılması
m
18
m²
168,625
m²
41,4
m²
58,75
m²
7,2
m²
171,018
m²
31,92
m
664
m²
2,65
m²
41,4
m²
41,4
m²
368,717
m²
70,39
28
36.19704
29
A03
30
A07
31
A09
32
A10
33
B01
34
KGM/60.200
35
KGM/60.205
36
Ö.İN.04
37
Ö.İN.134
38
Ö.İN.135
39
Ö.İN.139
40
Ö.İN.14
41
Ö.İN.149
42
Ö.İN.35
43
Ö.İN.36
44
Ö.İN.41
45
ÖZ-AY-1
46
ÖZ-AY-11
Çapı 100 mm, PVC DRENAJ
BORULARININ DÖŞENMESİ
[TAŞIMA HARİÇ,BORU VE m
BAŞ BAĞLAMA BEDELİ
DAHİL]
Gömme makaralı iç kapı
kilidinin yerine takılması (Geniş Adet
ve dar tip)
Silindirli traşlı dış kapı kilidinin
Adet
yerine takılması
Lastik başlı tamponun yerine
Adet
takılması
Menteşenin yerine takılması
Adet
İspanyolet takımının yerine
takılması (Kol, demir ve
Adet
teferruatlı)
Soğuk yol çizgi boyası ile yol
çizgilerinin çizilmesi (Makina m²
ile)
Soğuk yol çizgi boyası ile yaya
geçitleri ve yavaşlama uyarı
m²
çizgilerinin çizilmesi
Albirfin kaplı pirinç kapı kolu ve
Tk
aynası
Grenli slikonlu dış cephe
m2
boyası+ astar dahil
Kapı altı fırçası(100 cm)
Adet
Lowe 4+12+4 temperli renkli
m2
cam takılması
Renkli alüminyum kompozit
m2
panel kaplama
MDF lam banko yapılması
Mt
17 x 25 alüminyum profillerle
menteşeli yanmaz sineklik
m2
yapılması
Akrikor kaplı mermerit tezgah
m
yapılması
Püskürtme polyurea sistemi ile
m2
çatı ,havuz vb. yalıtım yapılması
7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2
asfalt beton için astar
yapılması,binder tabakası
m2
yapılması(bitüm bedeli
dahil)(kırılmış ve elenmiş ocak
taşı ile)
Stablize malzeme veya elenmesi
gerekmeyen ince agrega
m3
malzeme ile temel tabanı ve
326,46
2
5
7
26
6
214,05
37,5
7
195,445
5
15,351
99,75
7,7
18,06
12
147,06
8.818
118,65
47
ÖZ-AY-12
48
ÖZ-AY-14
49
ÖZ-AY-15
50
ÖZ-AY-16
51
ÖZ-AY-17
52
ÖZ-AY-18
53
ÖZ-AY-19
54
ÖZ-AY-2
55
ÖZ-AY-20
56
ÖZ-AY-23
57
ÖZ-AY-24
58
ÖZ-AY-25
59
ÖZ-AY-28
60
ÖZ-AY-3
61
ÖZ-AY-32
62
ÖZ-AY-33
hendek dolgusu yapılması
Makinalı beton perdahlama
m2
yapılması
Panel çit temini ve montajının
yapılması(Yükseklik 1 mt,
mt.
genişlik 2,5 mt.)
Şantiye içi idare malı alt temel
malzemesi nakli serilmesi
m3
sıkıştırılması
Bitkisel toprak
m3
temin,nakli,serme,sıkıştırma(m3)
60 cm. çaplı dairesel veya
eşkanar üçgen trafik levhası ve Adet
omega direk montajı
50*75 trafik levhası ve omega
Adet
direk montajı
Kauçuk esaslı kasis montajı
mt.
Ocak taşının konkasörle
kırılması suretiyle en büyük
boyutu 75 mm. (3 inc)lik alt
m3
temel malzemesiyle alt temel
yapılması
Bordür boyanması uygulaması m2
20 x 60 cm Bilgilendirme
levhası imali, şantiye sahasına Adet
nakli ve yerine montajı
50 X 75 cm Trafik levhası imali
,şantiye sahasına nakli ve
Adet
mevcut omega direğe montajı
İdare malı sökülmüş parke
,bordür vb. malzemenin ANS
Kampüsü içindeki (ortalama
1km. mesafeye kadar) idarenin m3
belirleyeceği döküm sahasına
makine ile yükleme, nakli ve
boşaltılması
6 cm sıkışmış kalınlıktaki 1 m2
Tip 0-5 sıfır numara asfalt
betonu için astar
yapılması,binder tabakası
m2
yapılması(bitüm bedeli dahil)
desen verilip idarenin istediği
renkte boyanması
Mekanik temel yapılması(1 inc
m3
kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
Mevcut altyapı bacalarının
Adet
alçaltılması
Mevcut altyapı bacalarının
Adet
1.511,56
45
835
2.506,108
34
5
18
1.160,741
356,5
5
1
1.340,8
4.248,59
2.880,15
2
6
63
ÖZ-AY-34
64
ÖZ-AY-35
65
ÖZ-AY-37
66
ÖZ-AY-39
67
ÖZ-AY-4
68
ÖZ-AY-40
69
ÖZ-AY-41
70
ÖZ-AY-42
71
ÖZ-AY-43
72
ÖZ-AY-44
73
ÖZ-AY-45
yükseltilmesi
Teknik şartnamesindeki detaya
göre prefabrik beton bordürün
Mt
temini ve temel betonu dahil
döşenmesi
Mevcut bordürlerin sökülüp
düzlemine ve kotuna getirilip
Mt
yeniden döşenmesi
Teknik şartnamesindeki detaya
göre prefabrik beton yağmur
Adet
suyu kovasının temini ve
idarenin öngördüğü yere montajı
Her renkte ve desende (23 x 23 x
4 mm) ebadında kristal cam
mozaik temini, nakli,kaplama
m2
yapım işi(Çimento esaslı
yapıştıma harcı ve derz dolgu
dahil)
Çim saha teşkili
m2
Teknik şartnamesindeki detaya
göre(30 x 10 x 50 cm )ebadında
renkli,cilalı ve pahlı mermer
Mt
küpeşte temini ve montajının
yapılması
Teknik şartnamesindeki detayda
gösterilen 10 x 20 cm
boyutlarında prefabrik parlak
Mt
renkli bahçe beton bordürün
temini ve temel betonu dahil
döşenmesi
Çelik sistemli asma-germe
membranlı çadır temini ve temel
m2
yapılarak idarenin öngördüğü
yere montajı
30 x 60 x 2 cm ebatlarında limra
mermer taşının temini ve
idarenin uygun gördüğü yere
m2
döşenmesi (yapıştırma harcı
dahil)
Teknik şartnamesinde belirtilen
60 cm genişliğinde MDF lam
üzeri kaplamalı tezgah altı
m2
dolabın aksesuarlar dahil temin
edilmesi ve idarenin öngördüğü
yere montajı
Teknik şartnamesinde belirtilen
35 cm genişliğinde MDF lam
m2
kaplamalı tezgah üstü dolabın
aksesuarlar dahil temin edilmesi
1.234
192
40
494,32
3.609,89
71,4
519
286,8
24,36
7,2
7,8
74
ÖZ-AY-46
75
ÖZ-AY-47
76
ÖZ-AY-7
77
ÖZ-AY-9
78
ÖZ-ÇEV-1
79
ÖZ-ÇEV-10
80
ÖZ-ÇEV-11
81
ÖZ-ÇEV-12
82
ÖZ-ÇEV-13
83
ÖZ-ÇEV-14
84
ÖZ-ÇEV-15
85
ÖZ-ÇEV-16
86
ÖZ-ÇEV-17
87
ÖZ-ÇEV-18
88
ÖZ-ÇEV-19
89
ÖZ-ÇEV-2
90
ÖZ-ÇEV-20
91
ÖZ-ÇEV-21
92
ÖZ-ÇEV-22
93
ÖZ-ÇEV-23
94
ÖZ-ÇEV-24
95
ÖZ-ÇEV-25
ve idarenin öngördüğü yere
montajı
Teknik şartnamesindeki detaya
göre çelik konstrüksiyonlu ahşap
Adet
oturma grubu temini ve idarenin
öngördüğü yere montajı
Teknik şartnamesindeki detaya
göre çelik konstrüksiyonlu ahşap
Adet
bank temini ve idarenin
öngördüğü yere montajı
Şantiye içi dolgu toprak
m3
nakli,serilmesi,sıkıştırılması
75 cm lik P.Ü.delinatör montajı Adet
Mavi Ladin (2 Metre üstü,
Adet
Etekli) Temini ve Dikimi
Fıstık Çamı (50 cm. üstü)
Adet
Temini ve dikimi
Mahonya (50cm. üstü, Saksılı)
Adet
Temini ve Dikimi
Konik Ladin (1 Metre) Temini
Adet
ve Dikimi
Şimşir (Top 50cm ) Temini ve
Adet
Dikimi
Yediveren Gül Kırmızı (3-4 yaş,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
YediverenGül Sarı (3-4 yaş,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
YediverenGül Pembe (3-4 yaş,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
YediverenGül Beyaz (3-4 yaş,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
Köknar (2 Metre üstü, Etekli,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
Akçaağaç (4 Metre üstü, Saksılı)
Adet
Temini ve Dikimi
Sedir Toros (4 Metre üstü)
Adet
Temini ve Dikimi
Huş (4 Metre üstü) Temini ve
Adet
Dikimi
Ihlamur (4 Metre üstü, ErkekAdet
Dişi Saksılı) Temini ve Dikimi
Top Akasya (2 Metre üstü, 3-4
Adet
yaş) Temini ve Dikimi
Mavi Selvi (3 Metre üstü, Düz)
Adet
Temini ve Dikimi
Berberis (50 cm. Saksılı) Temini
Adet
ve Dikimi
Kotanes (50 cm. Saksılı) Temini Adet
20
40
4.564,818
50
16
16
32
8
8
33
18
22
22
8
2
36
2
2
37
16
18
18
96
ÖZ-ÇEV-26
97
ÖZ-ÇEV-27
98
ÖZ-ÇEV-28
99
ÖZ-ÇEV-29
100
ÖZ-ÇEV-3
101
ÖZ-ÇEV-30
102
ÖZ-ÇEV-31
103
ÖZ-ÇEV-32
104
ÖZ-ÇEV-4
105
ÖZ-ÇEV-5
106
ÖZ-ÇEV-6
107
ÖZ-ÇEV-7
108
ÖZ-ÇEV-8
109
ÖZ-ÇEV-9
110
Y.15.001/2B
111
Y.15.006/2B
112
Y.16.050/03
113
Y.16.050/04
ve Dikimi
Altuni Piramid Mazı (3 mt.
Adet
Üstü, Saksılı) Temini ve Dikimi
Süs Eriği (4 Metre üstü, 3-4 yaş)
Adet
Temini ve Dikimi
Sabin Ardıç (50 cm üstü,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
Hatme Ağacı (2 Metre üstü
çiçekli, Saksılı) Temini ve
Adet
Dikimi
Leylandi (4 Metre üstü) Temini
Adet
ve Dikimi
Bahçe çiçeği (fide) kadife (Sarı
Adet
ve Turuncu) Temini ve Dikimi
Bahçe çiçeği (fide) rozet (5 renk)
Adet
Temini ve Dikimi
Bahçe çiçeği soğanlı lale (küçük
saksılı, kırmızı, sarı, beyaz)
Adet
Temini ve Dikimi
Ehrami Karaçam (2 Metre üstü)
Adet
Temini ve Dikimi
Smart Mazı (1 Metre üstü)
Adet
Temini ve Dikimi
Ters Dut (3-4 yaş, 2 Metre üstü,
Adet
Çift aşılı) Temini ve Dikimi
Ateş Dikeni (1 Metre üstü,
Adet
Saksılı) Temini ve Dikimi
Mavi Selvi (3 Metre üstü, Döner
Merdiven şekli verilecek)
Adet
Temini ve Dikimi
Mavi Selvi (3 Metre üstü, Üst
üste 3 Top şekli verilecek)
Adet
Temini ve Dikimi
Makine ile her derinlik ve her
genişlikte yumuşak ve sert
m³
toprak kazılması (Derin kazı)
Makine ile her derinlik ve her
genişlikte yumuşak ve sert
m³
küskülük kazılması (Derin kazı)
Beton santralinde üretilen veya
satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 16/20 basınç dayanım m³
sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya
satın alınan ve beton pompasıyla
m³
basılan, C 20/25 basınç dayanım
sınıfında beton dökülmesi (beton
1
12
42
8
36
2.520
1.097
1.080
16
45
29
101
4
4
3.643,067
2.428,711
39,648
166,611
114
Y.16.050/05
115
Y.16.050/06
116
Y.18.001/C04
117
Y.18.001/C05
118
Y.18.461/009
119
Y.18.461/042
120
Y.19.055/023
121
Y.19.056/002
122
Y.19.056/003
123
Y.19.085/010
124
Y.21.050/C01
125
Y.21.050/C03
nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya
satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 25/30 basınç dayanım m³
sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya
satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 30/37 basınç dayanım m³
sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
135 mm kalınlığında yatay
delikli tuğla (190 x 135 x 190
m²
mm) ile duvar yapılması
190 mm kalınlığında yatay
delikli tuğla (190 x 190 x 135
m²
mm) ile duvar yapılması
3 mm ve 4 mm kalınlıkta
elastomer esaslı (-20 soğukta
bükülmeli) polyester keçe
m²
taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler
ile iki kat su yalıtımı yapılması
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil
m²
keçe serilmesi
5 cm kalınlıkta expande
polistren levhalar (EPS - 16
kg/m3 yoğunlukta) ile dış
m²
duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve
üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün
levhalar (XPS - 300 Kpa basınç
dayanımlı) ile bodrum
m²
perdelerinde su yalıtımı üzerine
ısı yalıtımı yapılması
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün
levhalar (XPS - 300 Kpa basınç
dayanımlı) ile bodrum
m²
perdelerinde su yalıtımı üzerine
ısı yalıtımı yapılması
Çimento esaslı tek bileşenli
kristalize su yalıtım harcı ile file
takviyeli olarak, 2 kat halinde
m²
toplam 1.5 mm kalınlıkta su
yalıtımı yapılması
Çelik borudan kalıp iskelesi
m³
yapılması (0,00-4,00m arası)
Çelik borudan kalıp iskelesi
m³
yapılması (6,01-8,00m arası)
161,024
88,63
28,5
101,397
719,604
342,03
195,445
70,39
118,56
494,32
476,253
29,925
126
Y.23.011
127
Y.23.014
128
Y.23.015
129
Y.23.176
130
Y.23.244/L
131
071-116
132
071-129
133
072-501
134
073-201
135
074-101
136
079-100
137
079-200
138
083-401
139
084-202
140
091-1000
141
091-600
142
091-900
143
094-400
144
097-503
145
103-103
Nervürlü çelik hasırın yerine
konulması 3,001-10,000 kg/m2
(10,000 kg/m2 dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton
çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton
çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması.
Lama ve profil demirlerden
çeşitli demir işleri yapılması ve
yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı
yalıtımlı alüminyum doğrama
imalatı yapılması ve yerine
konulması
50x60 cm konsollu Bedensel
Engelli Lavabosu
41x50 cm Konsollu Yarım
Ayaklı Tk
Lavabo tesisatı, Birinci sınıf:
(Batarya TS EN 200; Sifon TSEN 274-1-2-3)
Ayna (kristal cam) 40x50
cm+D106
Etajer (fayans ekstra sınıf)
50x10 cm
Kendinden rezerv.alafranga hela
ve tes. (1.kalite) 35x55 cm
Bedensel engelli için, takriben
35x70cm (Ekstra Kalite)
Eviye (iki gözlü damlalıklı),
paslanmaz çelik, 60x140 cm
Eviye tesisatı (iki gözlü,
bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf)
Engelliler için katlanabilir
tutunma barı:
Sıvı sabun makinası: (Ölçü. Ad.:
İhzarat: % 60): (TSE kalite
belgeli)
Engelliler için klozet tutunma
barı:
Kağıtlık (paslanmaz çelik)
Banyo süzgeci (prinç kromajlı
ızgaralı), 15x15 cm
Soğuk su sayacı (çap 25 mm,
Ton
4,762
Ton
6,607
Ton
10,283
kg
2.585,059
kg
354
Adet
1
Adet
4
Tk
5
Adet
5
Adet
5
Tk
2
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
1
Adet
5
Adet
1
Adet
3
Adet
5
Adet
1
146
113-202
147
126-101
148
126-102
149
129-101
150
129-102
151
152
153
154
129-203
129-302
129-303
129-304
155
129-401
156
204-3102
157
204-3103
158
204-3104
159
204-3105
160
204-3106
161
204-3107
162
204-3108
163
204-3109
164
204-3110
165
204-401
(1"), vidalı)
Havalandırma boru ve şapkası
Adet
(PVC'den, çap 100 mm)
Kolye priz (çap 15-32 mm'ye
Adet
kadar (1/2"-1 1/4"))
Kolye priz (çap 40 mm'den
Adet
fazla)
SPREY TİP POP-UP SPRİNG:
Adet
(Ölçü: Adet, İhzarat % 80)
ROTOR TİP POP-UP SPRİNG:
Adet
(Ölçü: Adet, İhzarat % 80)
Kontrol ünitesi, 9 İstasyonlu
Adet
Selenoid vana, anma çapı 40 mm Adet
Selenoid vana, anma çapı 50 mm Adet
Selenoid vana, anma çapı 80 mm Adet
Plastik vana kutusu, Tipi: Kübik,
En: 240mm, Boy: ..... mm,
Adet
Yükseklik: 240mm
Pn 20 polipropilen temiz su boru
1/2" 20/3,4 mm boru montaj
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen temiz su boru
3/4" 25/4,2 mm boru montaj
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen temiz su boru
1" 32/5,4 mm boru montaj
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 1 1/4"
40/6,7 mm boru montaj bedelleri m
fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 1 1/2",
50/8.4 mm boru montaj bedelleri m
fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 2",
63/10.5 mm boru montaj
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 2 1/2",
75/12.5 mm boru montaj
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 3",
90/15 mm boru montaj bedelleri m
fiyatlara dâhildir.
Pn 20 polipropilen boru 4",
110/18.4 mm boru montaj
m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Sert PVC pis su borusu (geçme
muflu, çap: 50-40 mm, et
m
kalınlığı 3 mm) boru montaj
2
212
36
212
128
2
2
3
3
9
285
102
180
105
95
85
94
87
30
15
166
204-402
167
204-403
168
204-801
169
204-802
170
204-803
171
204-804
172
204-805
173
210-623
174
210-624
175
210-625
176
210-626
177
210-627
178
210-628
179
210-708
180
210-709
181
210-710
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Sert PVC pis su borusu (geçme
muflu, çap: 75-70 mm, et
m
kalınlığı 3 mm) boru montaj
bedelleri fiyatlara dâhildir.
Sert PVC pis su borusu (geçme
muflu, çap: 100-110 mm, et
m
kalınlığı 3 mm) boru montaj
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 20 mm,
m
10 atü) boru montaj bedelleri
fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 25 mm,
m
10 atü) boru montaj bedelleri
fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 32 mm,
m
10 atü) boru montaj bedelleri
fiyatlara dâhildir.
Sert polietilen basınçlı boru (dış
çap: 40 mm, 10 atü) boru montaj m
bedelleri fiyatlara dâhildir.
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10
polietilen boru (dış çap: 50 mm,
m
10 atü) boru montaj bedelleri
fiyatlara dâhildir.
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 15 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 20 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 25 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 32 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 40 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon
Adet
contalı (çap: 50 mm)
Küresel vana, gövde pik küresi
paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 Adet
mm)
Küresel vana, gövde pik küresi
paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 80 Adet
mm)
Küresel vana, gövde pik küresi
Adet
paslanmaz çelik, flanşlı (çap:
24
70
225
120
90
66
60
21
10
6
5
1
5
2
1
2
182
221-304
183
221-309
184
228-104
185
276-102
186
ÖZEL-1
187
ÖZEL-ELK-86
188
05.5.3.3/D
189
204-103
190
30.4.2
191
715-309
192
718-203
193
718-310
194
718-400
195
718-507
196
718-508
197
724-601
198
724-606
199
724-607
200
724-608
201
725-721
202
725-904
100 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, vidalı
Adet
veya flanşlı (çap: 32 mm)
Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı
Adet
(çap: 100 mm)
Geri tepme ventili, pik döküm
Adet
gövdeli (çap: 32 mm)
Soğutma kapasitesi (min):
10.500 Btu/h, ısıtma kapasitesi Ad.
(min): 12.500 Btu/h
ZAMBAK FISKİYE SİSTEMİ
(yatay paslanmaz çelik dalgıç
Adet
pompalar dahil)
YOĞUN TRAFİK KOLLU
UZAKTAN KUMANDALI
AD
BARİYER
Tip Projeli Çelik Poligon
Aydınlatma Direkleri
kg
DEMONTAJI
Sert PVC içme su borusu
(yapıştırma muflu, çap: 32 mm, m
10 atü)
2 m, 65x65x7'lik galv.toprak
Adet
elektrot ve gömülmesi
Termik Magnetik Şalter-tablo
Adet
arkası-3x100 A'e kadar
Kuru tip Termik Kontaktör-3x25
Adet
A'e kadar
Aydınlatma kontrollünde
kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Adet
Adet, İhzarat % 60)
Fotosel şalter
Adet
Kaçak akım koruma şalterleriAdet
4x25 A'e kadar (30 mA)
Kaçak akım koruma şalterleriAdet
4x40 A'e kadar (30 mA)
Anahtarlı otomatik sigorta (6
Adet
kA)-16 A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (6
Adet
kA)-3x16 A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (6
Adet
kA)-3x40 A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (6
Adet
kA)-3x63 A'e kadar
Üç Fazlı Zaman Tarifeli
Elektronik Tip Aktif Sayaç,
Adet
3x230/400 V:3x10 (60) A
İşaret lambası 250 V'a kadar
Adet
1
1
1
2
4
2
210
1.000
5
2
10
5
5
2
2
58
1
1
1
2
3
203
726-104
204
727-405
205
727-406
206
727-513
207
727-524
208
727-526
209
727-527
210
727-528
211
212
213
734-101
734-102
735-102
214
740-105
215
742-455
216
742-457
217
750-101
218
780-119
219
780-205
220
815-101
221
818-203
222
819-201
223
880-395/07
224
880-563
225
980-100
226
980-214
Topraklama hattı-16 mm²
m
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM)
m
kablo-2x2,5 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM)
m
kablo-2x1,5 mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)m
3x2,5 mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)m
4x16 mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6
m
mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4
m
mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)m
4x2,5 mm²
Normal sorti
Adet
Komütatör sorti
Adet
Güvenlik hatlı priz sortisi
Adet
Linye ve sorti hattı kurşunsuz
antigron malzeme ile Etanş priz Adet
sortisi
LED PRJ - 100 W'a kadar (100
W dahil ) (220 V. AC.), Led
Adet
Projektörler
LED PRJ - 200 W'a kadar (200
W dahil ) (220 V. AC.), Led
Adet
Projektörler
1 Faz giriş 1 faz çıkışlı kesintisiz
güç kaynağı, 6 kVA 10 dakikaya Adet
kadar akü besleme süreli
Plastik izoleli iletken, (NYA)m
1x2,5 mm²
20 W-1200 Lümen E.27 duylu
(Balastı gövde içinde) Kompakt Adet
flüoresan ampul
Telefon tesisatı sortisi
Adet
Bina haricinde ana hat tesisatı
m
(10 çifte kadar)
Yanmaz plastik telefon dağıtım
Adet
kutusu- 20 çifte kadar
8x1.0 mm2, LIYCY Sinyal
m
kablosu
Bakır data kablosu, Utp Cat6
m
Madeni yakalama ucu
Adet
(Yıldırımdan korunma tesisatı)
Ortalama uyarım yolu dl=60 m,
Adet
aktif yakalama ucu
300
84
375
200
70
500
50
500
1
4
10
5
6
36
1
200
56
2
100
2
100
130
4
1
227
981-101
228
983-102
229
ÖZEL-ELK-242
230
ÖZEL-ELK-244
231
ÖZEL-ELK-247
232
ÖZEL-ELK-248
233
ÖZEL-ELK-249
234
ÖZEL-ELK-250
235
236
ÖZEL-ELK-38
ÖZEL-ELK-40
237
ÖZEL-ELK-53
238
ÖZEL-ELK-56
239
ÖZEL-ELK-7
50 mm² elektrolitik bakır tel ile
çatı ihata ve indirme iletkenleri
tesisatı
TS 435 / T1 standardına uygun,
Toprak elektrodu
(Çubuk)elektrolitik bakır
SIVA ALTI LED PANEL
ARMATÜR 9 W
SIVA ALTI LED PANEL
ARMATÜR 35 W
HARİCİ TİP GALVANİZ
DAĞITIM PANOSU
WALLWASHER DUVAR
PROJEKTÖRÜ
WALLWASHER CEPHE
PROJEKTÖRÜ (60 CMLİK)
WALLWASHER CEPHE
PROJEKTÖRÜ (120 CMLİK)
40*50 PLASTİK PANO
50*80 PLASTİK PANO
12 MT GALVANİZ
PLATFORMLU PROJEKTÖR
DİREĞİ VE MONTAJI
ÇİFT KOLLU AYDINLATMA
DİREĞİ
SİGORTA KUTUSU 24 LÜ
m
50
Adet
5
AD
5
AD
4
AD
1
AD
32
AD
4
AD
40
AD
AD
5
1
AD
5
AD
28
AD
2
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında
oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin
projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı
olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan tutarların toplamı olan ..................................................... (rakam ve
yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin
teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan
tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin
belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri
sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi
sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve
Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki
hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler
esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki
gibidir
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-İdari Şartname,
3-Sözleşme Tasarısı,
4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,
5-Mahal Listesi,
6-Özel Teknik Şartname,
7-Genel Teknik Şartname,
8-Ön / Kesin Projeler,
9-Açıklamalar (varsa),
10-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) gün içinde
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında;
havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate
alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 31.12 - 01.04
tarihleri arasındaki 121 (Yüzyirmibir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate
alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu
dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde,
çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat
vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun
süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma
nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de
işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin
ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen
değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden
hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun
süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34
üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece
alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı veznesince ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde
düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü
içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz
gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
2014
% 100
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş
programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla
Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize
iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek
zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare
bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına
temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve
şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün
içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak,
ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de
dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca;
iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)
yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört
nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri
Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni
mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan
sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili
sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek
hizmetlerine ait şartlar
16.1. Ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacaktır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri,
taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama
tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını,
toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı,
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta
yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve
kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere
verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu
olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları
konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul
işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri
uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının
kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş
programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
İnş. Yük. Müh., İnş. Müh.veya Mimar
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Harita Mühendisi
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Makine Mühendisi
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Teknikeri
İnşaat veya Harita
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına
göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
1-
İnş. Yük. Müh., İnş. Müh.veya Mimar
200 TL/Gün
2-
Harita Mühendisi
150 TL/Gün
3-
Makine Mühendisi
150 TL/Gün
4-
Elektrik Mühendisi
150 TL/Gün
5-
İnşaat veya Harita Teknikeri
100 TL/Gün
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi
belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak
zorundadır.
Cinsi
Çeşidi
Adedi Kapasitesi
Düz Çelik Sac Kasalı
Kamyon
6
22 Ton (minimum)
(Damperli)
Kazıcı Lastik Tekerlekli
2
12 Ton (minimum)
Yükleyici
Kamyon
Su Tankeri
1
18 Ton (minimum)
Statik Ağırlıklı Vibrasyonlu8-16 Ton
Silindir
1
Toprak
(minimum)
8-12 Ton
Silindir
Vibrasyonlu-Asfalt
1
(minimum)
Yükleyici
Lastikli Tekerlekli
1
1 metreküp
Kompaktör
Çelik Tablalı
1
0,3 Ton
Greyder
En fazla 5 yaşında
1
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde
değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun
olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme
cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen
her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) oranında gecikme cezası
uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak
hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde
Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük
gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin
tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve
sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım
İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin
hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri
Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2.İş kalemi miktarının değişmesi
28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin
miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam
artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme
bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği
şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat
üzerinden ödeme yapılır.
R = F x [ 1 - (A x F) / S ]
S = Sözleşme bedeli ( TL),
F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ....),
A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),
R = Revize birim fiyat (TL / ....).
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin
sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna
ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması
30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı
süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın
tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak
peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.
30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş
imalatlara ait tutarların % 5–i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından
onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun
ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. İşin taahhüt süresi boyunca kontrollük hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, bir
adet çalışır vaziyette TUSAGA - Aktif (CORS-TR) uyumlu GPS donanımı ile Nivelman
aleti idaremiz kullanımına sunulacaktır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare,
Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip
Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content