close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı şubat dönemi pedagojik formasyon

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
Yükseköğretim Kurulunun 20.01.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılı bahar dönemi için Karabük Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Kontenjanı 300 olarak belirlenmiştir.
Programa aşağıda belirtilen alanların 4.Sınıf öğrencileri (Üniversitemiz son sınıf öğrencileri,
bünyesinde eğitim fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin ilgili
lisans programlarına devam eden öğrenciler ve açık öğretim fakültesi öğrencileri) ve mezunları
başvurabilecektir. Ara sınıflardan kayıt alınmayacaktır. Başvurular başvuru önceliğine göre kontenjan
dolana kadar Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 02-05 Şubat 2015 tarihleri 09:0016:00 saatleri arasında alınacaktır. Kontenjan doluluk durumu başvuru günlerinde günlük ilan
edilecektir.
Programa Başvuru Yapabilecek Alanlar:
1- Tarih
2- Türk Dili ve Edebiyatı
3- Coğrafya
4- Felsefe Grubu (Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe bölümleri)
5- İngiliz Dili ve Edebiyatı
6- Spor Yöneticiliği
7- Sanat Tarihi/İç Mimarlık
8- Matematik
9- İlahiyat
10- Müzik
11- Sağlık (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Hemşirelik)
A- KAYITLAR:
Kayıtlar şahsen ya da noter vekâleti verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
a) Kayıt İçin İstenen Belgeler
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecektir)
2. Mezunlar İçin Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)
3. 4.Sınıf Öğrencileri İçin Öğrenci Belgesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)
4. Transkript (Aslı Veya Onaylı Sureti)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla).
6. 2 adet vesikalık fotoğraf.
7. Banka Dekontu*
b) Kayıt Yeri:
Başvurular ve kayıt işlemleri Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Edebiyat Fakültesinde
yapılacaktır.
B- PROGRAM ÜCRETİ:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti her iki dönem için toplam 2054 TL*dir.
Ücretler herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden(Üniversitemiz kampüsünde de Ziraat Bankası şubesi
bulunmaktadır) veya internet bankacılığı yoluyla Ziraat Bankası Karabük Şubesi
TR160001000425517219655001 nolu hesaba yatırılacaktır. (Açıklamaya TC Kimlik No ve “Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 1. dönemi ücreti” ibaresi ekletilecektir.)
Ücretler 2 eşit taksit halinde ödenecek olup ilk taksit (1027 TL) kayıt sırasında ödenecektir. Kayıt
ücretlerini yatırmayan ya da eksik yatıran öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir. Ücretini yatırıp
kesin kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kaydını sildirenlere yatırdıkları ücretler veya
bazı derslerden muaf olanlara muaf oldukları dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.
C- PROGRAM DERSLERİNE DEVAM:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 dönemden oluşmaktadır. Program derslerine
devam konusunda Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.
1.Dönemde Teorik dersler (7 ders), 2.Dönemde ise Uygulamalı dersler (3 ders) yürütülecektir.
Teorik dersler (I. Dönem) uzaktan öğretim yoluyla yapılacak olup Karabük’te bulunma zorunluluğu
yoktur. Ancak Uygulamalı dersler (2. Dönem) Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Yüz yüze
(Haftanın bir veya iki günü) yapılacaktır. Uygulamalı derslerde % 80 devam zorunluluğu vardır.
D- PROGRAM SINAVLARI
Sınavlar ile ilgili bilgiler öğrencilere formasyon (edebiyat.karabuk.edu.tr/pformasyon) web sayfası
yoluyla duyurulacaktır.
Ara Sınav, Mazeret Sınavı, Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavları Karabük Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde yüz yüze yapılacaktır.
Mazeret sadece ara sınavlar için geçerlidir. Ara sınav tarihinde sınava giremeyenlerin mazeretlerinin
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı verilecektir. Final ve
bütünleme sınavlarına katılamayanlara mazeret hakkı tanınamaz.
Ara sınava giremeyen öğrenciler bu konudaki mazeretlerini, sınavın yapıldığı tarihi izleyen 1 hafta
içinde Fakülte Pedagojik Formasyon Birimine yazılı olarak iletmek durumundadır.
Ara sınavın ağırlığı % 40, Dönem sonu sınavın ağırlığı % 60’dır. Geçme notu 60 dır.
E- DERSLERDEN MUAFİYET:
a) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerden,
Yükseköğretim Kurulu’nun 17.10.2014 tarih 72639413-301.99-4417 sayılı yazıları “Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ın Dördüncü Bölüm, madde
10, 3. Bendi gereğince programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde
pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamında bazı derslerden muaf olmak için dilekçe
ile başvuruda bulunabilirler.
b) Madde 10, 4. Bendi gereğince, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak isteyen
öğrencilerin gerekli belgeleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimine
göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Muafiyet isteğinin uygunluğuna
Yönetim Kurulu karar verecektir.
F- DİĞER HUSUSLAR:
ÖNEMLİ TARİHLER
02-05 Şubat 2015
11 Şubat 2015
16 Şubat 2015
20 Şubat 2015
28-29 Mart 2015
22 Mayıs 2015
23-24 Mayıs 2015
30-31 Mayıs 2015
Eylül-Aralık 2015
Ocak 2016
Kayıt Başvuruları
Öğrenci şifrelerinin ve ders gruplarının ilanı
Derslerin Başlangıcı
Ders Muafiyet Başvurularının son günü
Ara (Vize) sınavları
Derslerin Bitmesi
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
2. Dönem Ders dönemi
2. Dönem Derslerinin sınavları ve sertifika
teslimi
1. DÖNEM DERSLERİ*
Dersin Adı
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Eğitimde Program Geliştirme
Teori
2
2
2
2
2
2
2
Uygulama
0
0
0
0
0
0
0
Kredi
2
2
2
2
2
2
2
Teori
2
2
Uygulama
2
2
Kredi
3
3
2
6
5
2. DÖNEM DERSLERİ**
Dersin Adı
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması***
* 1. Dönem Dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapılacak olup. Karabük’te bulunma zorunluluğu yoktur
** 2. Dönem dersleri Edebiyat Fakültesinde yüz yüze yapılacaktır. % 80 Devam mecburiyeti vardır
*** Öğretmenlik Uygulaması dersleri Karabük Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda
yapılacaktır. Karabük dışında bir ilde yapma imkanı yoktur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content