close

Enter

Log in using OpenID

AR-GE Bülteni İçin Tıklayınız... - Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
ar-ge bülteni
temmuz 2014
KASTAMONU
2014
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
İçindekiler Tablosu
GİRİŞ .................................................................................................................................................................2
1. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ....................................................................................................................2
1.1. Tosya Bilgi Şenliği ..................................................................................................................................2
1.2. İstiridye Mantarım ...................................................................................................................................3
1.3. Minik Eller Oyuncak Atölyesi .................................................................................................................3
2. STRATEJİK PLANLAMA .........................................................................................................................5
2.1. 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Dönemi .............................................................................................5
2.2. Stratejik Planlama Eğitimleri ...................................................................................................................7
3. EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ .............................................................................................8
4. YEREL VE AB PROJELERİ......................................................................................................................9
4.1. Yerel Projeler ...........................................................................................................................................9
4.1.1. “Değerler Şehri” Karakter Eğitimi Projesi........................................................................................9
4.1.2. Eğitimde Fark Oluşturanlar..............................................................................................................9
4.1.3. Kastamonu’yla Okumak .................................................................................................................10
4.1.4. YBO’larımızın Yanındayız .............................................................................................................10
4.1.5. Kurum Kültürü & Kurumsal Etkinlik .............................................................................................11
4.1.6. Okul Sağlığı ....................................................................................................................................12
4.1.7. “Değeler Şehri Okuyor” Kitap Okuma Yarışması ..........................................................................13
4.1.8. Mutlu Ev .........................................................................................................................................14
4.1.9. Kadınlar İçin Meslekî Eğitim Projesi..............................................................................................15
4.2. AB Projeleri ...........................................................................................................................................16
4.2.1. Erasmus+ Projeleri Tanıtım ve Eğitimleri ......................................................................................16
4.2.2. KA1 Projeleri ..................................................................................................................................18
4.2.3. KA2 Projeleri ..................................................................................................................................21
4.3. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yürütülen AB Projeleri ............................................................23
4.3.1. NELPAE .........................................................................................................................................23
4.3.2. IPERA .............................................................................................................................................23
4.3.3. KA2 Projeleri ..................................................................................................................................24
5. TÜBİTAK PROJELERİ ............................................................................................................................25
5.1. TÜBİTAK Bilim Projeleri ....................................................................................................................25
5.2. Bu Benim Eserim Projeleri ...................................................................................................................26
6. DİĞER PROJELERİ .................................................................................................................................27
7. EĞİTİMDE REHBERLİK ÇALIŞTAYI .................................................................................................27
8. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI ...................................................................................................................28
8.1. KİMEP Kız Çocukları Devamsızlık Anketi .........................................................................................28
8.2. KİMEP Öğrenci Annesi Mezuniyet Araştırması (İlçe Düzeyi) ............................................................35
8.3. KİMEP Öğrenci Annesi Mezuniyet Araştırması (Merkez İlçe Düzeyi) ...............................................36
8.4. “Değerler Şehri Kastamonu” Karakter Eğitimi Tutum Anketi.............................................................38
9. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI ...................................................................................................................38
İletişim Bilgileri...............................................................................................................................................41
1
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi Bülteni
GİRİŞ
Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde 4 öğretmen görevlendirilmiştir. ASKE
ekibinde 1 Türkçe öğretmeni, PEK ekibinde ise 1 İngilizce öğretmeni, 1 sınıf öğretmeni ve 1 elektrikelektronik meslek öğretmeni görev yapmaktadır. 16/05/2014 tarihinde çıkan İl Millî Eğitim
Müdürlükleri AR-GE yönergesine göre 9 olan öğretmen kontenjanı 3’e indirilmiştir.
AR-GE birimi olarak başta ulusal olmak üzere uluslararası, bölgesel ve yerel projeler
yürütülmektedir. Projelerin il genelinde uygulanması, koordinasyonu birimimiz tarafından
yapılmaktadır.
Stratejik plan çalışmaları, ikinci dönem stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2014
yılından itibaren başlayan Eğitimde Kalite Yönetim Sisteminin tanımı il genelinde gerçekleştirilmiş
ve ödül sürecinde okul ve kurumlara rehberlik edilmektedir.
1- EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
1.1. Bilgi Şenliği Proje– Tosya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Tosya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel
alanda var olmalarını sağlamak, iletişim becerilerini geliştirmek için ilçedeki 4.-7. sınıf öğrencileri
arasında bilgi yarışması projesini uyguladı. Yarışmalara öğrenciler grup olarak katılmıştır. Projenin
özel amaçları ve hedefleri arasında sosyal alanda iletişim, anlayış, saygı, aidiyet duygusunu
geliştirmek; farklı alanlarda bilgi edinmek, bu bilgilerini ne kadar ve nasıl kullanabildiğini farklı
ortamda görebilmesini sağlamak vardır. Ders saatleri dışında gerçekleşen yarışmalarda öğrenciler
centilmence yarışmış ve yarışma kültürünü yaşamışlardır.
2
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
1.2. İstiridye Mantarım- Özlem Burma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Okul Kastamonu Merkezde bulunmaktadır. Meslek lisesi olduğu için öğrencilere öğrenim sonrası
girişimcilik ve sorumluluk duygusunu kazandırmak hedeflenmiştir. Bu hedef çevresinde yaparakyaşayarak öğrenme yöntemiyle öğrencilere bir ürün ortaya koyma hazzını yaşatmak istenmiştir. Son
dönemde diğere artan istiridye (kayın) mantarı yetiştiriciliği,
öğrencilerin rahatlıkla
uygulayabilecekler bir faaliyet olarak belirlendi. Tarım Kredi Kooperatifi, mobilya üreticileri iş
birliği ile başlatılan projeye gönüllülük esasıyla öğrenciler katılımcı olarak alındı. Öğrencilere mantar
ve mantar yetiştiriciliği hakkında bilgi verildikten sonra okul bahçesi ve bina içerisinde uygun
bulunan yerlerde proje alanı belirlendi. Öğrenciler kendilerine ait olan yetiştirme alanlarında düzenli
olarak çalıştılar. Proje dönemi sonunda öğrencilerin sorumluluk alma, ürün ortaya koyma,
girişimcilik yönlerinde gelişme görüldü. Ayrıca öğrenciler mantar yetiştiriciliği öğrenerek hobi hatta
bir gelir kaynağı öğrenmiş oldular.
1.3. Minik Eller Ahşap Oyuncak Atölyesi- Fatih İlkokulu – Bozkurt İlçesi
Kastamonu-Bozkurt Fatih İlkokulunda kurulan “Minik Eller Ahşap Oyuncak Atölyesi” projesi,
bilinçsiz teknoloji kullanımının hastalık haline geldiği, arkadaşlık, paylaşma, yardımlaşma gibi
değerlerin unutulmaya yüz tuttuğu, iletişim kurmanın zayıfladığı, sosyal-kültürel faaliyetler açısından
akranlar arası eşit imkânların sağlanamadığı, toplumun temeli olan ailelerde iletişimsizlik ve nesil
çatışmasının yaşandığı, düşünmeyen, üretmeyen, hayal gücü sınırlı kalmış bir neslin oluştuğu
günümüz dünyasında;
“DOĞAL OYUNCAĞIM SAĞLIKLI HAYATIM” sloganı ile açılan oyuncak atölyesi ile
çocuklara kendi oyuncaklarını kendilerinin yapmalarına fırsat vermek, sosyalleşmelerini sağlamak,
üreten birey yetiştirmek, el becerilerini geliştirmek, özlenen değerleri kazandırmak, anne-babayı da
faaliyetlere katıp aile içi iletişimi kuvvetlendirmek, okul-veli ilişkilerini geliştirerek Okullar Hayat
Olsun projesine katkıda bulunmak, çocuğun temel ihtiyaçlarından biri olan oyuna ulaşmasını
sağlamak, hayallerini ortaya koymasına zemin hazırlamak, unutulmuş oyuncakları yaşatmak,
3
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
yaparak-yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmek, İnternet ve TV bağımlığından kurtarmak projenin
hedefleri arasındadır.
Bozkurt Kaymakamlığı, Bozkurt Orman
İşletme Müdürlüğü iş birliğinde iki yıldır
devam eden ahşap oyuncak yapma
faaliyetimiz ilçemizde büyük ilgi
görmektedir. Her yıl yaklaşık 40 öğrencimiz
bu faaliyete gönüllü olarak katılmıştır.
Atölye çalışmalarımız hafta sonları 4 grup
halinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz
yaptıkları oyuncakları yıl sonlarında açılan
sergide yine kendileri satmışlardır. Bu
sayede üretim ve satış ilişkisini de
pekiştirerek insanlarla iletişim kurma
becerileri ve girişimcilik duygusu
gelişmiştir. Sergiden elde edilen gelirle her
yıl öğrencilerimiz geziye götürülerek
kazandıkları paralar ile gönüllerinde eğlenmeleri sağlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile
öğrencilerimizde gözlemlediğimiz bazı davranışlar şöyledir:
 Öğrencilerimiz atölye çalışmalarında beraber çalışma, yardımlaşma zorunda oldukları için
arkadaşlık ilişkileri gelişmiş, yardımlaşma ve paylaşma duyguları artmıştır.
 Her öğrencinin kendine ait kendi yaptığı bir oyuncağı olduğu için güven ve başarabilme duygusu
artmıştır.
 Atölye ortamının düzeni, temizliği
beraber yapıldığı için sorumluluk
almaya başlamışlar, bunu yaparken de
mutlu olmuşlardır.
 Atölye çalışmaları sonrası serbest
zamanda kendi yaptıkları oyuncaklar
ile gönüllerince oynayarak çocuklarını
yaşamışlar ve mutlu olmuşlardır.
 Ulusal ve yerel basının, ilçe halkının ve
diğer öğrencilerin ilgisi yaptıkları işi
önemsemelerine ve sevmelerine yol
açmıştır.
 Okul ortamında hiçbir şey olmaz
dediğimiz öğrenciler kendilerini ifade
etme ortamı yakalamış, çocukların farklı
yönleri keşfedilmiştir.
 Belirli bir süre sonra çeşitli atölye araçlarını kullanmaya başlayan öğrencileri kendi fikirlerini
beyan etmeye, düşünmeye ve üretmeye başlamışlardır.
 Ders başarısı düşük öğrencilerin özellikle alındığı atölye çalışmaları sayesinde bazı öğrencilerin
sınıf öğretmenlerinden olumlu tepkiler alınmış ve öğrenci başarısında olumlu gelişmeler
sağlanmıştır. ( Bu gelişmeler uzun süreçte takip edilecektir)
Ve daha birçok örnek verilebilir ama bu çalışmaların en önemli yanı ÇOCUĞUN DÜNYASI OLAN
OYUN VE OYUNCAĞA ULAŞMASI VE MUTLU olmuştur.
4
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
2- STRATEJİK PLANLAMA
2.1. 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Dönemi
Bakanlığımız 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlık dönemini 16/09/2013 tarihinde
yayınlamış olduğu 2013/26 sayılı genelgesiyle başlatmış oldu. Bu genelge gereği Bakanlığımızın
belirlemiş olduğu çalışma planına göre Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık
Programı ve Çalışma Takvimi oluşturuldu. Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan
Hazırlık Programı 25/09/2013 tarihinde valilik oluru ile il genelinde ve Müdürlüğümüzün web
sayfasında yayınlandı.
Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü
stratejik planın hazırlanması ve il
genelinde
eğitim
ve
uygulama
faaliyetlerini yürütmek üzere İl MEM
Stratejik Plan Üst Kurulu, Stratejik
Plan Koordinasyon Ekibi ve Stratejik
Plan Ekipleri kuruldu.
Stratejik Plan Üst Kuruluna ve Stratejik
Plan Ekibine "stratejik planlama" ve
"durum analizi" konularında eğitimler
verildi. Stratejik Plan Üst Kurulu ve
stratejik plan ekibinde bulunan 12
yönetici, 16 şef, 1 avukat ve 5 teknik
personel eğitimlere katıldı.
Müdürlüğümüzün 2014-2015 yıllarını kapsayacak
olan ikinci dönem stratejik planının yazım aşamasına
geçildi. Müdürlüğümüzün durum analizi için stratejik
plan ekibiyle beraber paydaş analizi, GZFT analizi
yapıldı.
Durum analizi çalışmalarında ortaya çıkan paydaşlarla
ilgili görüş alma yöntemleri belirlendi. Kurum içi
paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapıldı.
5
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
Dış Paydaşlarımızla mülakat yöntemi ile dış paydaşlarımızdan Müdürlüğümüzün hizmetleri,
memnuniyetleri ve beklentileri gibi konularda görüş alındı.
Paydaşlardan alınan görüşler analiz edilerek raporlaştırıldı. Stratejik plan ekibi ve stratejik plan üst
kuruluyla sonuçlar paylaşıldı.
19 ilçeden yöneticilerin ve merkez
ilçedeki okul yöneticilerinin katılımıyla
GZFT ve paydaş analizi
gerçekleştirildi. Bu faaliyete geniş
katılımın olması sağlık bir analiz için
fırsat oluşturdu. İl merkezinden en uç
noktalardan paylaşım gerçekleştirildi.
6
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
3.2. Stratejik Planlama Eğitimleri
Kastamonu merkez ilçe ve diğer 19 ilçedeki okul/kurum yöneticilerine ve stratejik plan ekip üyelerine
"stratejik planlama" ve "durum analizi" eğitimleri verildi. Kastamonu coğrafyasının dağınık ve ilçe
sayısının çok oluşundan dolayı 10 farklı merkezde toplanmış ve durum analizi eğitimleri 24 Şubat07 Mart 2014 tarihleri arasında verilmiştir. Geleceğe yönelim eğitimleri ise 10 Mart-21 Mart 2014
tarihleri arasında verildi.
Stratejik planlama, durum analizi ve geleceğe yönelim çalışmalarında 257 okul ve kurumdan yönetici,
öğretmen ve diğer personel olmak üzere 537 kişiye eğitim verilmiştir.
7
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
İlçe ve okulların talepleri üzerine 13 ilçemizin ve 22 okulumuzun GZFT analizi için davet edildik
ve buralarda kurumların analizler rehberlik faaliyetinde bulunduk.
3. EĞİTİMDE KALİYET YÖNETİM SİSTEMİ
Ocak 2014 tarihinden itibaren toplam kalite yönetiminde değişikler yapılmış ve Eğitimde Kalite
Yönetim Sistemi adını alan kalite yönetiminin tanıtımı ve bilgilendirilmesi yapılmıştır. 257 kurumdan
müdür/müdür yardımcısına merkez ilçede ve diğer ilçeler 8 bölgede EKYS eğitimleri verilmiştir.
Ödül başvuru sürecinde okul ve
kurumlara rehberlik yapılarak
kurum ve ekip kategorisinden
oluşan 271 rapor
değerlendirilmiştir.
8
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4- YEREL VE AB PROJELERİ
4.1. Yerel Projeler:
4.1.1. “Değerler Şehri Kastamonu” Karakter Eğitimi
 “Değerler Şehri Kastamonu” Karakter Eğitimi Projesi Afiş Yarışması Ödül Töreni
Milli, manevi ve kültürel değerlerini tanıyan, bu değerleri benimseyen ve saygı duyan; kendilerine,
ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan bireyler yetiştirmek amacı ile “Değerler Şehri
Kastamonu” Karakter Eğitimi projesi uygulamaya konulmuştur. Projenin bu sene ki
uygulamalarında videolar, sunuların kullanılması tercih edilmiştir. Ayrıca bu çalışmalara ek olarak
her ay konusu değer temaları olan yarışmalar düzenlenmiştir.
4.1.2 Eğitimde Fark Oluşturanlar
Eğitimde Fark Oluşturanlar Yarışma Programı eğitimcilerin geliştirdikleri yenilikçi ve başarılı
uygulamaları birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine örnek olmalarını sağlamaya yöneliktir. Bu
bağlamda geliştirilen ve yarışma programına sunulan iyi uygulama ve örneklerin eğitim sürecinde
bir eksikliğe yanıt vermek, eğitim-öğretim sürecine olumlu yönde gelişim sağlayabilecek özellikte
olması hedeflenmiş olup proje sonucunda ortaya çıkan çalışmaların diğer okullara örnek teşkil
etmesi ve farklılık oluşturacak çalışmaların teşvik edilmesi sağlanmıştır.
9
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.1.3. Kastamonu’yla Okumak
 Orhan Şaik Gökyay Ortaokulu Öğretmen-Öğrenci-Veli Toplu Okuma Etkinliği
2 yıldan beri devam eden projemiz, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve tüm velilerimizle birlikte
2013-2014 eğitim-öğretim yılında hep beraber kitap okumak ve bu sayede projeye katılan herkese
okuma alışkanlığı kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Okul toplumu içerisinde yer alan bireylerin
kendilerini daha iyi ifade etme fırsatını yakalamaları ve lise, üniversite seçme sınavlarında
ilimizdeki öğrencilerin daha başarılı bir performans göstermeleri hedeflenmiştir. Bu hedef
çerçevesinde her bir öğrencimizin proje süresince en az 12 kitap okuması sağlanmış olup proje
uygulamasında öğretmenlerimiz her bir öğrenciye haftalık ve aylık okuma hedefleri belirlemiştir.
4.1.4. YBO’larımızın Yanındayız
Proje ile ilimizdeki YBO’lar da okuyan öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve
dezavantajlı durumlarını iyileştirmek için yıl içinde çeşitli etkinlikler yaparak farkındalık
oluşturulması amaçlanmıştır. Proje faaliyetleri olarak İl- İlçe yöneticilerinin YBO’ları ziyaret etmesi
ve aynı günde tüm YBO’larda kapsamlı veli toplantısı yapılması, sınavlara hazırlık kursu, Piknik
ve Uçurtma şenliği, Kastamonu gezisi İl Sağlık Müdürlüğü ile YBO’lardaki öğrencilerimize yönelik
sağlık muayenesi uygulamalarında bulunulması planlanmıştır.
10
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.1.5. Kurum Kültürü & Kurumsal Etkinlik
 Kastamonu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Kurum Kültürü Drama Etkinliği
“Kurum Kültürü & Kurumsal Etkinlik” Projesi; resmi-özel tüm okullarımızda, okul toplumunun
(yönetici, öğretmen, diğer personel, veli ve öğrenciler) kurumlarına karşı aidiyet kültürüne sahip
olmaları, kültürel alanlarda başarı sağlamaları amacıyla uygulamaya konulmuştur. Proje
kapsamında proje değerlendirme formları sonucunda her iki formdan da 70 üzerine puan alan
okullara “ Etkin Kurum Bayrağı ” bu okulların bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerine ise
“Etkin Kurum Hizmet Plaketi” verilmiştir. Ayrıca il genelinde en fazla puana sahip okulun 5
personeli “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.
11
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.1.6. Okul Sağlığı
 Gazipaşa İlkokulu Öğrenci Sağlık Taraması
Okul Sağlığı Projesinin hedefi ise; İlkokul birinci sınıf öğrencilerine sağlık taraması yapılarak, var
olan sağlık sorunlarının erken teşhis ve tedavisinin sağlanması amacıyla;
Genel çocuk sağlığı taraması
Diş sağlığı taraması
Göz sağlığı taraması
Gıda güvenliği bilgisi
Hijyen bilgisi
Obezite, beslenme bilgisi
Spor bilgisi
Sigaranın zararları
Temiz hava ve güneşin yararları
Kazalardan korunma
Sağlıklı giyinme
Sağlık hizmetlerinin hangi kurumlar tarafından verildiği ve hangi kişilerden nasıl
faydalanılacağı bilgisi
m) Acil durum koşullarında 112 acil servisine nasıl ulaşılacağı bilgisi
n) KKKA hastalığından korunma bilgisi, faaliyetlerini içerir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
12
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.1.7. "Değerler Şehri Okuyor" Kitap Okuma Yarışması

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu “Değerler Şehri Okuyor” Kitap Okuma Yarışması Final Sınavı
“Değerler Şehri Kastamonu” Karakter Eğitimi Projesinin sosyo-kültürel etkinlikleri ve hayata
dönük çalışmaları kapsamında değerler eğitimine destek sağlayacak kitapların okunmasını
gerçekleştirmek suretiyle, değerler eğitimine kültürel katkı sağlamak, kitap okumayı sevdirmek,
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu doğrultuda olumlu davranışları pekiştirmek amacıyla
hazırlanan ve tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle birlikte ve yetişkinler düzeyindeki bütün
Kastamonu halkını kapsayan çalışma/yarışma, il yarışma komisyonunun kategoriler için ayrı ayrı
belirlediği listelerdeki kitapların içeriğine dayanılarak hazırlanmış sorulardan oluşan sınav şeklinde
olmuştur. Okul kategorisi ile yetişkinler kategorisinde dereceye girenlere ödülleri proje finali
programında verilmiştir.
 Değerler Şehri Okuyor Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni
13
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.1.8. Mutlu Ev ( Hayat Boyu Öğrenme Birimi İlişkili )
Değişen ekonomik ve sosyo-kültürel etkenlerin , toplum normlarını değiştirmesi ile aile yapısındaki
bozulmalara neden olduğu gibi beraberinde mutsuz aile ortamlarını doğurması ve boşanma sayısını
artırması sonucunda da toplumun temel taşı olan aile kurumunun nitelik kaybına uğraması neticesi
Değerler Şehri Kastamonu " Mutlu Ev " Projesinin gerekçesini oluşturmuştur. Proje Kastamonu
genelinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerince açılmış olan kurslardaki
kursiyerleri kapsamaktadır.
 Araç Halk Eğitim Merkezi “Mutlu Ev Projesi” Etkinliği
14
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.1.9. Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi (KİMEP)
 Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi KİMEP Bilgilendirme Semineri
Proje Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde bulunan örgün eğitim dışında kalmış 14-45 yaş arasındaki
kız çocukları ve kadınları, örgün eğitim yaşında olup okula devam etmeyen ve okula devam sorunu
olan kız çocuklarını kapsamaktadır. Projenin amacı eğitim dışı kalmış kadınların eğitime geri
döndürülerek mesleki eğitimlerini tamamlamaları ve istihdamlarının sağlanmasıdır.
15
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.2. AB Projeleri:
4.2.1. Erasmus+ AB Projeleri Tanıtım ve Eğitimleri
Erasmus+ tanıtım ve bilgilendirme seminerleri: İlçelerimizde yapılan tanıtım seminerleri için ön talep
istenmiş ve istekli gruplara 8 bölgede seminer düzenlenmiştir.
1- Yeri: Bozkurt Halk Eğitim Merkezi
Tarih:12.02.2014
Eğitimciler: Şenol Karabaltaoğlu, Selman Gökkaya
Katılımcı sayısı:12
2- Yeri: Cide Bayram Yusuf Aslan TOMBL
Tarih:12.02.2014
Eğitimciler: M. İlker Arıcıoğlu, Sezgin Durmuş
Katılımcı sayısı:25
3- Yeri: Tosya M. Akif Ersoy Ortaokulu
Tarih:12.02.2014
Eğitimciler: Mehmet Şanlı, Engin Karakethüdaoğlu
Katılımcı sayısı: 85
4- Yeri: İnebolu Mustafa Şerbetçi Ortaokulu
Tarih:13.02.2014
Eğitimciler: M.ilker Arıcıoğlu, Sezgin Durmuş
Katılımcı sayısı:12
16
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
5- Yeri: Azdavay YİBO
Tarih: 13.02.2014
Eğitimciler: Mehmet Şanlı, Engin Karakethüdaoğlu
Katılımcı sayısı:12
6- Yeri: Kastamonu Rehberlik Araştırma Merkezi
Tarih:14.02.2014
Eğitimciler: M.ilker Arıcıoğlu, Sezgin Durmuş, Mehmet Şanlı, Engin Karakethüdaoğlu, Şenol
Karabaltaoğlu, Selman Gökkaya
Katılımcı sayısı: 50
7- Yeri: Araç Öğretmenevi
Tarih:13.02.2014
Eğitimciler: Şenol Karabaltaoğlu, Gökhan Savaş
Katılımcı sayısı:16
8- Yeri: Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Tarih:18.02.2014
Eğitimciler: İlker Arıcıoğlu
Katılımcı sayısı:47
17
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
5.2.2. KA1 Projelerine Başvurular:
Sıra
No:
Başvuru
Yapan
Kurum
1
Kastamon
u Aytaç
Eruz
Anadolu
Lisesi
2
Tosya
Mesleki
Eğitim
Merkezi
3
Ali Fuat
Darende
İlkokulu
4
5
Tosya Halk
Eğitim
Merkezi
Ve ASO
Şenlik
Mustafa
Kaya Ybo
Faaliyete
Katılacak
Kişi
Sayısı
Faaliyetin
Tanımı(türü)
Faaliyetin
Yapılacağı
Ülke
Faaliyetin
Bütçesi
Faaliyetin
Tarihi
Proje Ortakları
13
Yurt Dışı Öğretmen
Eğitimi (Erken
Yaşta Okulu Terk
Etmelerinin
Önlenmesi)
İspanya
€
24.630,00
07-18
Temmuz
2014
-
Erdoğan Güven
22
Mesleki Eğitim
Öğrenci
Hareketliliği
Almanya Birleşik
Krallık
€
45.280,00
01.10.2014 01.10.2015
Kastamonu Mesleki
Eğitim Merkezi - Tosya
Halk Eğitim Merkezi Tellus Group - Nies
Building
Türkiye/Ali Fuat
Darende İlkokulu
5+5
Öğrenci Ve
Personel
Hareketliliği
Almanya İspanya
€
13.830,00
01.09.201431.08.2014
Almanya - İspanya
Necip KAPANCI
12
İş Güvenliği Avrupa
Deneyimi
Birleşik
Krallık
€
19.968,00
01.10.201401.10.2015
Tosya MESEM, Tosya
Ticaret Odası , Tellus
Group
Atasever Yiğit
5
Okul Hareketliliği
İspanya
Malta
€
20.180,00
01.06.2014 31.05.2015
Yurt Dışında
Personel Eğitimi
İspanya Ve
Çek
Cumhuriyeti
€
27.518,00
21/25.07.201
4 İspanya 26/31.08.201
4 Çek
Cumhuriyeti
İspanya Ve Çek
Cumhuriyeti
€
40.662,00
01/06/201430/06/2016
Yok
Proje
Koordinatörü
Salih Gün
6
Tosya
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
7
Kastamon
u Tosya
Atabinen
Kız Teknik
Ve Meslek
Lisesi
8
Kastamon
u Kız
Teknik Ve
Meslek
Lisesi
Hatice ŞAHİN
9
Bozkurt
Ortaokulu
10
Tok İ
İlkokulu
Ayşe Çilingir
6+10 Kişi
GÜLŞEN ÇİVİCİ
Faliyet 1
- (8 Kişi)
Faliyet2 (8 Kişi)
Faliyet3(7 Kişi)
Yetişkin Eğitimi
Personel
Hareketliliği
Faliyet1(Almanya)
Faliyet2,(Birleşik
Krallık)
Faliyet3(İspanya)
70+26
Mesleki Eğitim
Öğrenci Ve
Personel
Hareketliliği
Almanya İtalya Portekiz İsveç Avusturya İtalya,
€115416
€ 65000
01.09.2014 01.09.2016
Portekiz - İsveç- İtalyaAvusturya- Almanya
Bozkurt İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
3
Ka1 Okul Eğitimi
Personel
Hareketliliği
Almanya
€
27.015,00
25.02.2015 07.02.2015
İlçe Mem - Bozkurt
Anaokulu - Bozkurt
Ortaokulu - Bozkurt
Çpl - Fatih İlkokulu
İngiltere
1.Tur:4 2.Tur:4 3.Tur:3
Kişi
Gelecek
Okulumu
z Ev
Sahibi
Yerinde İzleme
(Staff Training
Abroad)
Türkiye
-----------
…/…/......
Türkiye - İngiltere
18
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
11
12
13
Merkez
HEM
Merkez HEM
Devrekani
Yunus
Emre
İlkokulu
Hülya Çınar
Küre ÇPL
Emin UYGUN
Proje Sahibi
Ayhan ÇAVUŞ
14
Bozkurt
Çok
Programlı
Lisesi
Orhan Özin
Müdür
15
Taşköprü
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğ
ü
Ertan Arıcı İlçe
Milli Eğitim
Müdürü
16
Taşköprü
Halk
Eğitim
Merkezi
Cengiz Eroğlu
Halk Eğitim
Merkezi Müdürü
17
Taşköprü
Sosyal
Yardımlaş
ma Ve
Dayanışm
a Vakfı
18
Seka
Ortaokulu
20
3
KA Yetişkin Eğitimi
Hareketliliği
Okul Eğitimi
Personel
Hareketliliği
30
Öğrenci
Meslek Lisesi
3
Öğrencileri Ve
Öğretme Öğretmenleri (KA1)
n
€
70.480,00
2015
Maltaİspanya
€
12.108,00
7-11
Temmuz
2014
(Malta)- 1418 Temmuz
2014
(İspanya)
Romanya
€
61.000,00
2014 Yılı
İngiltere
42
Meslek Lisesi
Öğrencilerinin
Avrupa’da Stajı
Almanya
İspanya
İsveç
€
99.465,00
01.09.2014
31.08.2015
16
Mesleki Eğitim
Öğrenici Ve
Personel
Hareketliliği
Almanya Belçika
€
21.632,00
Başlama:
01.07.2014
Bitişi:
30.06.2015
6
Yetişkin Eğitimi
Personel
Hareketliliği
Almanya Litvanya
€
13.968,00
Başlama:
01.07.2014
Bitişi:
30.06.2015
Esra
ELİGÜZELOĞLU
YILMAZ Taşköprü
Sosyal
Yardımlaşma Ve
Dayanışma Vakfı
Müdürü
18
Yetişkin Eğitimi
Personel
Hareketliliği
Birleşik
Krallık Almanya
26892.00
Başlama:
01.07.2014
Bitişi:
30.06.2015
Tamer Savaş
İngilizce
Öğretmeni
5
Okul Eğitimi
Personel
Hareketliliği
İspanya
€
9.090,00
15.03.2015
19
İngiltere
Romanya Marshall
Turism
*Ausbildungszentrum
Ota Ggmbh/Almanya*Moveu Eu
Mobılıty/İspanya *Sagbacksgymnaiset,H
uddinge
Kommun/İsveç
Taşköprü İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Almanya - 3a
Education & Service Belçika - Centre
Scolaire Saint-Adrien Taşköprü Mustafa Sıtkı
Erkek Teknik Ve
Endüstri Meslek Taşköprü Anadolu
İmam Hatip Lisesi Taşköprü Anadolu
Lisesi- Taşköprü
Gökırmak Eğitim
Rehabilitasyon Tic Ltd
Şti - Taşköprü Yatılı
Bölge Ortaokulu Taşköprü Anadolu
Öğretmen Lisesi
Taşköprü Halk Eğitim
Merkezi - Almanya Bbz Augsburg Der
Lehmbaugruppe
Ggmbh - Litvanya Utenos Kolegija
Taşköprü Sosyal
Yardımlaşma Ve
Dayanışma Vakfı Birleşik Krallık - IBD
Solutions Limited Almanya - 3A
Education & Service Taşköprü İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Taşköprü Halk Eğitim
Merkezi
- İspanya - Euneos
(Kurs Sağlayıcısı)
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
19
Seka
İlkokulu
Necati Binici
Müdür Yardımcısı
3
Okul Eğitimi
Personel
Hareketliliği
İspanya
€
5.454,00
15.03.2015
- İspanya - Euneos
(Kurs Sağlayıcısı)
20
Mustafa
Sıtkı Erkek
Teknik Ve
Endüstri
Meslek
Lisesi
Atila ŞENGÜL
Okul Müdürü
2
Okul Eğitimi
Personel
Hareketliliği
İngiltere
€
3.968,00
3.11.214
- İngiltere - Rex
Education
21
Kastamon
u Ticaret
Meslek
Lisesi
Kastamonu
Ticaret Meslek
Lisesi _M. Şükrü
Bayraktar
22
Cide
Bayram
Yusuf
Aslan
O.T.M.Lise
si
Dursun Yücel
23
Tosya
Anadolu
Lisesi
24
25
Birol
Durası
Anadolu
Lisesi
Cide
Bayram
Yusuf
Aslan
O.T.M.Lise
si
26
Seydiler
Ç.P.L.
27
Tosya
Anadolu
Sağlık
Meslek
Lisesi
60
Ka1 Mesleki Eğitim
/ Avrupa
Standartlarında
Css3 Eğitimi
Portekiz Çek
Cumhuriyeti
€
111.032,00
-
Kastamonu Tıcaret
Meslek Lısesı - Besni
Ticaret Meslek Lisesi/
Adıyaman- Hatıce
Mustafa Gencten
Tıcaret Meslek Lısesı
/Gaziantep Kastamonu Kız Teknık
Ve Meslek Lısesı Stredni Prumyslova
Skola
Elektrotechnicka,
Praha 10, V Uzlabine
320 Çek Cumhuriyeti Centro Europeu De
Línguas Portekız
4+2
Hizmetiçi EğitimYerinde Gözlem(
Job Shadowing)
İngiltere İtalya
€
17.036,00
01.07.201430.06.2015
İtalya
€
52.568,00
25/8/2014 15.03.2015
Kurs Şirketleri (Itc-Etı)
Personel Eğitimi
20
Kurs
-Çek
CumhuriyetiMalta
Cumhuriyeti
Birol Durası
Anadolu Lisesi
35
Ka1-Gençlik
Değişimi
Türkiye
€
16.000,00
17-25 Eylül
2014
Türkiye İtalya
Romanya Polonya
Azerbaycan
Dursun Yücel
4+2
Hizmetiçi EğitimYerinde Gözlem(
Job Shadowing)
İngiltere İtalya
€
17.036,00
01.07.201430.06.2015
İtalya
28
Gençlik Hareketleri
(Bireylerin
Öğrenme
Hareketliliği Ka1)
İtalyaTürkiye
€
15.204,00
07.07.2014 –
07.12.2014
İtalya
6
Mesleki Eğitim
Öğrenici Ve
Personel
Hareketliliği
01/06/201431/05/2015
Compass Európai
Ifjúsági Közösségért
Egyesület(Macaristan),
Europroyectos
Leonardo Da Vıncı
S.L.(İspanya)
Seydiler Çpl
Figen Ar
20
İspanya,
Macaristan
€
16.674,00
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
4.2.3. KA2 Projelerine Başvurular:
Sıra
No:
Başvuru Yapan Kurum
Proje
Koordinatörü/Ortağı
Projenin
Tanımı(Türü)
Proje Ortakları
1
Kastamonu Teknik Ve
Endüstri Meslek Lisesi
Koordinatör
Ka 2
Turkiye,Polonya,Litvanya
2
Pınarbaşı Şehit
Ramazan Akkaya Ybo
Polonya
Ka2
Polonya -Türkiye - İtalya Çek Cumhuriyeti Almanya - Slovakya
3
Cide Bayram Yusuf
Aslan Otelcilik Ve
Turizm Meslek Lisesi
Bayram Yusuf Aslan
Otelcilik Ve Turizm
Meslek Lisesi
Envıronmental
Upbrıngıng
Italy - Spaın - Poland Romaın - Germany
4
Cide Yatılı Bölge
Ortaokulu
Koordinatör
Okul Eğitimi Alanında
Stratejik Ortaklık (K2)
İtalya - Çek Cumhuriyeti Polonya - Romanya
5
Devrekani Yunus Emre
İlkokulu Müdürlüğü
Devrekani Yunus Emre
İlkokulu
Erasmus + Okul
Ortaklığı
Romanya - Makedonya Makedonya - Hırvatistan Polonya
6
İhsangazi Ortaokulu
İhsangazi Ortaokulu
Erasmus + Okul
Ortaklığı
Stowarzyszenie
Absolwentow İ
Sympatykow Liceum
Ogolnoksztalcacego İm.
Powstancow
Wielkopolskich W Srodzie
Wielkopolskiej Polonya
7
Göl Anadolu Öğretmen
Lisesi
Portekiz
Erasmus+ Ka2
İtalya - Portekiz - İrlanda Türkiye
8
Kastamonu Kız Teknik
Ve Meslek Lisesi
Kastamonu Kız Teknik
Ve Meslek Lisesi
Erasmus+ Ka2
İtalya - Portekiz- Almanya Türkiye- Avusturya,İsveç
9
Araç Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürlüğü
Reflection Of Cultures
İn The Glass
Stratejik Ortaklık,
Mesleki Eğitim
Hareketliliği.
10
Şehit Ünsal Aksoy Ybo
Türkiye
Our Speaking Nature
11
Kastamonu Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi
Karaman Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
Mesleki Eğitim
Öğrenci Ve Personel
Hareketliliği
12
İnebolu Otelcilik Ve
Turizm Meslek Lisesi
Koor.: Kürşad Türkoğlu
Ortak: Ali Çetinkaya
Avrupa Mutfağı Ve
Servis Şekilleri
Ortağı
Ka 2 Stratejik Ortaklık
Yenilikçi, Teknolojik
Yaklaşımları Okul
Eğitimine Uygulamak.
13
Polonya
21
Centro Liber-İspanya
Domani Dana-İtalya
M.A.D.I-Hırvatistan Şahika
Sanat Evi-Türkiye
Romanya, Polonya,
Yunanistan, Portekiz
1-Kastamonu Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi 2Muğla Yatağan Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi 3Karaman İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
Ceıpes: İnternational
Center For Promotion Of
Education And
Development
Taşköprü Lisesi- Romanya
- Portekiz - Danimarka Bulgaristan
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
14
Taşköprü Sevim Tokatlı
Kız Teknik Ve Meslek
Lisesi
15
Bozkurt Çok Programlı
Lisesi
16
Bozkurt Fatih İlkokulu
Malta-Xghajra Local
Council
Stratejik Okul
Ortaklıkları İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
Genç Yaşamın Sesleri
Derneği - Kastamonu
Ticaret Meslek Lisesi Taşköprü Sevim Tokatlı Kız
Teknik Ve Meslek Lisesi
Bozkurt Çok Programlı
Lisesi Sema Özdemir
Müdür Yrd
Enjoy Life (Ka2)
Almanya - İtalya- Çek
Cumhuriyeti - Macaristan
Fatih İlkokulu
Müdürlüğü
Projenin Adı: "Playing
With My Dreams"
Hayallerimle
Oynuyorum Projenin
İçeriği Kültürel Ahşap
Oyun Ve Oyuncaklar
Almanya- Polonya Romanya
4.3. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yürütülen AB Projeleri
4.3.1 NELPAE (New e-Learning Platform for Adult Education)
Özellikle eğitim faaliyetlerinden uzak kalan dezavantajlı yetişkinleri hedef alan projemizde
oluşturulan internet sitesi üzerinden kurslar düzenlenmiştir. Yabancı Dil Eğitimi ve Model Ev Yapımı
gibi farklı başlıklarda verilen eğitimler ve sertifikalandırılmıştır. Türkiye, Romanya, Portekiz,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ortaklığında yürütülen proje kapsamında 16 öğrenici, 8
personel olmak üzere toplam 24 hareketlilik gerçekleştirilmiştir.
4.3.2. IPERA (Innovative Pathways for Entrepreneurship in Rural Areas)
İş imkânlarının sınırlı olduğu alanlarda girişimcilik ruhunun canlanması, geleneksel el sanatlarından
faydalanılmasını hedefleyen proje, İspanya´nın koordinatörlüğünde iki yıl önce başladı. Türkiye,
İspanya, Letonya, Macaristan ve Estonya´nın ortak olduğu proje kapsamında 12 hareketlilik
gerçekleştirildi. Son olarak 24-28 Nisan tarihlerinde Letonya’ya hareketlilik gerçekleştirildi ve
kapanış toplantısı 25-26 Haziran 2014 tarihinde Kastamonu’da gerçekleştirildi.
22
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
5.3.3. THESAURUS (Treasury for Adult Education)
Yetişkin eğitiminde kültürel değerlerimizi birer rehabilitasyon aracı olarak kullanırken, bu
değerlerimizi yenilikçi yollar ve teknoloji ile desteklemek üzerine kurulu projemiz Türkiye,
Romanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Portekiz ve Hırvatistan ortaklığında
yürütülmektedir.1 Ağustos 2013 tarihinde başlayan ve toplamda 12 hareketlilik içeren proje
kapsamında 6 hareketlilik gerçekleştirilmiştir.
23
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
5-TÜBİTAK PROJELERİ
5.1. TÜBİTAK Bilim Projeleri:
1. Kastamonu Bozkurt Çok Programlı Lisesi:1 proje
2. Göl Anadolu Öğretmen Lisesi 3 proje
3. Kuzeykent Anadolu Lisesi 1 proje
4. Tosya Anadolu Öğretmen Lisesi 1 proje
5. Tosya Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi 1 proje
2013 yılı toplam proje sayımız 7’dir. İldeki proje sayısının toplam proje sayısına göre yüzdesi: 0,067
2014 Yılı Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine Davet
Edilen Projeler:
Kastamonu Kuzeykent Anadolu Lisesi
Öğrenciler: Zeynep YILMAZOĞLU – Dilek ESEN
Rehber Öğretmen: Kerem TEKŞEN
9. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ve Boyutları: Kastamonu İli Örneği Psikoloji Samsun
5.2. Bu Benim Eserim:
İlimizden 156 eser üretilmiş 7 tanesi bölge finallerine davet edilmiştir. Bu eserler aşağıya
çıkarılmıştır.
S
.
N
O
İLİ
İLÇESİ
KURUMU/OKULU
PROJE
ALANI
1. ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
2. ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
PROJE SORUMLUSU
İDARECİ/PROJE
DANIŞMANI
ÖĞRETMEN ADI
SOYADI
1
KASTAMONU
MERKEZ
Atabey İmam Hatip
Ortaokulu
BİYOLOJİ
AHMET
ABDULLAHBEŞE
ENES KATIRCI
ERKAN BAKIR
2
KASTAMONU
MERKEZ
Darende Ortaokulu
BİYOLOJİ
SEFA DEMİR
ONUR
DIKKILOĞLU
EMİNE SAYIR
3
KASTAMONU
MERKEZ
Bilim ve Sanat
Merkezi
BİYOLOJİ
SELİN ÖZDEMİR
SERAP ÇİFTCİ
FATMA BAKAR
4
KASTAMONU
MERKEZ
Bilim ve Sanat
Merkezi
KİMYA
İBRAHİM GÜLER
ÖZLEM KOÇ
FATMA BAKAR
5
KASTAMONU
İNEBOLU
Atatürk Ortaokulu
MATEMATİK
ALEYNA NİL
UZUNOĞLU
NURSİNEM OĞUZ
ALİ TAŞ
6
KASTAMONU
BOZKURT
Bozkurt Ortaokulu
BİYOLOJİ
OLCAY DEMİRCİ
REFI ANDAÇ FIÇI
MURAT ÇELİK
7
KASTAMONU
BOZKURT
Bozkurt Ortaokulu
MATEMATİK
KÜBRA AKÇA
RABİA ÇELİK
RIDVAN BÜYÜKDEĞERLİ
24
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
Yarışmaya katılan toplam 81 ilden 42 bin 494 projeden 100’ü finale kalmış ve Samsun Bölge
Finalinden Ankara’daki Türkiye Finaline gidecek 9 projeden 3’ü Kastamonu’dan çıkmıştır. Eser
sahibi öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından tablet bilgisayarla ödüllendirildi.
Türkiye Finallerinde 1. Olan Projeler:
Merkez Darende Ortaokulu
Biyoloji Dalı: Ağaç Kurtaran Altın
Öğrenciler: Sefa DEMİR- Onur DIKKILOĞLU,
Danışman Öğretmen: Emine SAYI
Merkez Bilim ve Sanat Merkezi
Biyoloji Dalı: Söğüt Ağacı Keser Ağrıyı
Öğrenciler: Selin ÖZDEMİR-Serap ÇİFTÇİ
Danışman Öğretmen: Fatma BAKAR
İnebolu Atatürk Ortaokulu
Matematik Dalı: Döndürmeden Alan Hesaplama
Öğrenciler: Aleyna Nil UZUNOĞLU-Nursinem OĞUZ
Danışman Öğretmen: Ali TAŞ“BU BENİM ESERİM” PROJESİ TÜRKİYE FİNALİNE KATILANLARIN LİSTESİ
S.
N
O
İLİ
İLÇESİ
KURUMU/OKULU
PROJE ALANI
1. ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
2. ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
PROJE SORUMLUSU
İDARECİ/PROJE
DANIŞMANI
ÖĞRETMEN ADI
SOYADI
1
KASTAMONU
MERKEZ
Darende Ortaokulu
BİYOLOJİ
SEFA DEMİR
ONUR
DIKKILOĞLU
EMİNE SAYIR
2
KASTAMONU
MERKEZ
Bilim ve Sanat
Merkezi
BİYOLOJİ
SELİN ÖZDEMİR
SERAP ÇİFTCİ
FATMA BAKAR
3
KASTAMONU
İNEBOLU
Atatürk Ortaokulu
MATEMATİK
ALEYNA NİL
UZUNOĞLU
NURSİNEM
OĞUZ
ALİ TAŞ
25
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
6-DİĞER PROJELER
6. 1. KUZKA Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Projesi:
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2013 yılı teklif çağrısı, Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)
Mali Destek Programı kapsamında, Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 14 Mart
2014 tarihinde hibe başvurusunda bulunulmuştur. Müdürlüğümüze bağlı Merkez Halk Eğitimi ve
Akşam Sanat Okulu çok amaçlı salonunun revizasyonu (tadilatı) ve Şehit Şerife Bacı Ortaokulu
kapalı spor salonu yapımı için; toplam ₺2.212.553,50 bütçeli projenin ₺1.327.532,10 tutarı hibe ve
₺885.021,40 tutarı ise Müdürlüğümüzün bütçesinden kaynak aktarımı yapılarak gerçekl eştirilecektir.
6. 2. Mesleğim Olsun Projesi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi programı “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” hibe programı
kapsamında Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu ortaklığında “Mesleğim Olsun” adlı €215.000,00 talep edilerek bölgemizdeki
dezavantajlı bireylerin istihdamına yönelik proje hazırlanmıştır.
7- EĞİTİMDE REHBERLİK ÇALIŞTAYI
Rehberlik Araştırma Merkezinde gönüllü öğretmenlerden oluşan Rehberlik Ar-Ge Birimi
oluşturuldu. Birim tarafından yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda ilgili paydaşlarla
işbirliği içerisinde psikolojik danışma, rehberlik anlayışını güçlendirme ve psikolojik danışma ve
rehberlik konusunda ile okul içi ve okul dışı bütün paydaşlarda görev, sorumluluklar konusunda
farkındalık oluşturabilmek amacıyla “Eğitimde Rehberlik” konulu çalıştay hazırlanmasına karar
verilmiştir.
Beş grup halinde çalışan çalıştayda Kastamonu
Üniversitesi Öğretim üyelerinden Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KILDAN, Doç. Dr. Ergün
RECEPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. E. Nihal LİNDBERG,
Yrd. Doç. Dr. Selman Tunay KAMER, Uzman
Psikolog Ömer ERDOĞAN, grupların moderatörlüğünü yürütmüşlerdir.
Çalıştayda “Okulda Rehberlik Ve Psikolojik Danışmaya Bakış Açısı”, “Özel Eğitim Hizmetlerinde
Rehberlik”, “Riskli Yaşam Koşullarında Rehberlik”, “Rehber Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” konu
başlıkları altında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
26
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
8-EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
8.1. Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi Kız Çocukları Devamsızlık Anketi (Lise Öğrencisi)
ANKET KATILIMCI SAYISI: 2765
1) Okulda günlük ders saatinin çok fazla olması nedeniyle derslerden sıkılıyorum ve
devamsızlık yapıyorum
ONAY
498
%100
2) Zor derslerin aynı güne denk gelmesi nedeniyle devamsızlık yapıyorum
ONAY
323
%100
3) Sağlık sorunlarım nedeniyle devamsızlık yapıyorum
ONAY
1226
%100
4) Moralim bozuk olduğundan dolayı devamsızlık yapıyorum
ONAY
247
%100
5) Sabahları zamanında uyanamadığım için devamsızlık yapıyorum
ONAY
374
%100
27
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
6) Sevmediğim, başaramadığım derslerin olduğu günlerde devamsızlık yapıyorum
ONAY
223
%100
7) Okulu sevmediğim için devamsızlık yapıyorum
ONAY
167
%100
8) Kız/erkek arkadaşlarımla buluşmak için devamsızlık yapıyorum
ONAY
75
%100
9) Dinlenmek ve eğlenmek için devamsızlık yapıyorum
ONAY
216
%100
10) Okulda disiplin sıkı olduğu için devamsızlık yapıyorum
ONAY
85
%100
11) Okulda yakın arkadaşım olmadığı için devamsızlık yapıyorum.
ONAY
84
%100
28
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
12) Arkadaşlarım benimle dalga geçtiği için devamsızlık yapıyorum.
ONAY
82
%100
13) Öğretmenimden korktuğum için devamsızlık yapıyorum.
ONAY
70
%100
14) Ailem çoğu zaman okula göndermediği için devamsızlık yapıyorum.
ONAY
60
%100
15) Okula gitmek istemediğim zamanlarda ailem buna izin verdiği için devamsızlık
yapıyorum.
ONAY
172
%100
16) Ailem çok kalabalık
ONAY
336
%100
17) Ayrı bir çalışma odam yok.
ONAY
737
%100
29
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
18) Ailemden ayrı kalıyorum.
ONAY
294
%100
19) Annem - Babam beni sık sık döver.
ONAY
42
%100
20) Ailem beni fazla ihmal ediyor,benimle fazla ilgilenmiyorlar.
ONAY
185
%100
21) Öğretmenimin anlattıklarını anlamıyorum.
ONAY
313
%100
22) Dikkatimi devamlı olarak derse veremiyorum.
ONAY
811
%100
23) Okuduğumu anlamıyorum.
ONAY
262
%100
30
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
24) Başarısız olduğum derslere ilgi duymuyorum.
ONAY
660
%100
25) Arkadaşlarımla iyi geçinemiyorum.
ONAY
135
%100
26) Sınıfımız çok kalabalık bu yüzden dersleri iyi takip edemiyorum.
ONAY
315
%100
27) Ailemin verdiği işleri yapmaktan ders çalışmaya vakit bulamıyorum.
ONAY
105
%100
28) Sağlığım pek iyi değil.
ONAY
167
%100
29) Araştırma yapmak için yeterli kaynak bulamıyorum.
ONAY
451
%100
31
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
30) Ödevlerim çok ağır geliyor.
ONAY
393
%100
31) Derslerde iyi not tutamıyorum.
ONAY
321
%100
32) Derslere beraber çalışacağım arkadaş grubum yok.
ONAY
364
%100
33) Maddi durumumuz iyi değil bu durum derslerime yansıyor.
ONAY
187
%100
34) Arkadaşlarımla beraber devamlı olarak gezip ve eğleniyoruz
ONAY
232
%100
35) Annem ve babam sürekli kavga ediyor.
ONAY
73
%100
32
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
36) Nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmiyorum.
ONAY
469
%100
37) Etrafımda derslerle ilgili yardım alabileceğim kimse yok.
ONAY
361
%100
38) Sabahçı/öğleci olmak beni olumsuz etkiliyor.
ONAY
162
%100
39) Ailem beni okutmak taraftarı değil.
ONAY
64
%100
40) Bir hedefim yok.
ONAY
197
%100
33
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
8.2. Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi İlçe Düzeyi Öğrenci Annesi Mezuniyet Araştırması
OKUR
YAZAR
DEĞİL
OKUR
YAZAR
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
MYO
FAKÜLTE
1
ABANA
4
20
166
53
49
1
16
LİSANS
ÜSTÜ
DOKTORA
0
2
AĞLI
12
44
98
35
6
4
6
0
3
ARAÇ
44
458
1381
207
174
19
29
0
4
AZDAVAY
33
16
378
35
31
1
3
2
5
BOZKURT
10
0
643
92
103
19
18
1
6
CİDE
163
33
975
161
180
9
22
2
7
ÇATALZEYTİN
25
118
359
112
64
9
10
1
8
DADAY
44
141
475
94
88
5
15
0
9
DEVREKÂNİ
27
9
1214
199
95
9
14
0
10
DOĞANYURT
20
9
43
0
0
0
0
0
11
HANÖNÜ
16
43
304
49
42
0
8
0
12
İNEBOLU
211
299
2511
586
401
61
116
1
13
İHSANGAZİ
31
3
370
62
34
1
3
0
14
KÜRE
20
127
433
53
43
7
8
0
15
MERKEZ
284
1348
8478
2658
2710
387
1070
34
16
PINARBAŞI
0
15
123
54
38
9
3
1
17
SEYDİLER
13
3
412
48
28
5
9
0
18
ŞENPAZAR
31
54
383
16
17
1
4
0
19
TAŞKÖPRÜ
84
191
271
123
110
5
13
0
20
TOSYA
62
163
2410
721
466
67
96
3
21
TOPLAM
1134
3094
21427
5358
4679
619
1463
45
22
GENEL TOPLAM
S.N
OKUL ADI
38205
34
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
8.3. Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi Merkez İlçe Öğrenci Annesi Mezuniyet Bilgisi
S.N
KURUM ADI
OKUR
YAZAR
DEĞİL
OKUR
YAZAR
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
MYO
FAKÜLTE
LİSANS ÜSTÜ
DOKTORA
1
Abdulhakhamit İlkokulu
5
10
101
46
30
1
3
0
2
Abdurrahmanpaşa Lisesi
1
1
194
76
171
7
70
2
3
Akkaya Yatılı Bölge Ortaokulu
0
0
105
0
1
0
0
0
4
Ali Fuat Darende İlkokulu
0
0
215
87
185
64
122
4
5
Atabey İmam Hatip Ortaokulu
12
65
92
44
34
0
9
0
6
Atatürk İlkokulu
4
4
133
54
75
11
30
0
7
Aytaç Eruz Anadolu Lisesi
14
634
355
115
110
7
31
0
8
Behçet Necatigil İlkokulu
0
81
35
26
19
0
1
0
9
Behiye Barut Anaokulu
0
0
1
1
9
4
19
1
10
Candaroğulları İlkokulu
3
3
205
97
127
32
95
4
11
Candaroğulları Ortaokulu
0
1
75
21
36
6
15
1
12
Ceritoğlu İlkokulu
13
2
177
43
26
4
10
0
13
Cumhuriyet İlkokulu
6
3
82
27
4
0
0
0
14
Darende İlkokulu
13
0
258
89
97
7
22
0
15
Duruçay İlkokulu
0
2
153
30
7
0
1
0
16
Elyakut İlkokulu
13
5
228
27
2
0
0
0
17
Göl Anadolu Öğretmen Lisesi
2
11
257
41
98
31
103
6
18
Halime Çavuş İşitme Engelliler
Ortaokulu
4
1
23
2
2
0
0
0
19
İhsan Ozanoğlu İlkokulu
1
36
8
4
2
2
0
0
20
İsfendiyarbey İlkokulu
15
10
184
56
50
4
4
0
21
Karadere İlkokulu
10
0
134
13
1
0
0
0
22
Karaş İlkokulu
10
3
117
16
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
0
247
81
71
0
23
0
23
24
Kastamonu Anadolu İmam Hatip
Lisesi
Kastamonu Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
25
Kastamonu Fen Lisesi
1
1
85
40
70
11
108
6
26
Kastamonu Güzel Sanatlar Lisesi
2
0
61
20
26
0
5
0
27
Kastamonu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
11
338
353
154
41
1
3
1
28
Kastamonu Ticaret Meslek Lisesi
0
0
524
88
87
10
2
0
29
Kastamonu Turizm Eğitim
Merkezi
0
7
12
10
3
0
0
0
30
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
26
12
465
45
52
3
2
0
31
Kurucaören İlkokulu
3
1
80
6
1
0
0
0
32
Kuzeykent Anadolu Lisesi
14
28
333
148
120
29
12
0
33
Kuzeykent İlkokulu
0
0
146
194
251
57
54
6
34
Kuzyaka İlkokulu
2
1
303
11
8
0
0
0
35
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
35
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
6
0
91
27
12
1
1
0
36
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
14
3
143
16
10
0
3
0
37
Merkez Ortaokulu
3
165
192
203
125
0
18
38
Mescit İlkokulu
21
83
235
17
9
1
1
0
39
Mustafa Kaya Anadolu Lisesi
0
1
257
70
144
3
69
2
40
Orgeneral Atilla Ateş İlkokulu
0
19
439
77
46
6
6
0
41
Orhan Şaik Gökyay İlkokulu
7
1
268
146
30
1
3
0
42
Orhan Şaik Gökyay Ortaokulu
8
3
225
134
164
18
64
1
1
0
177
32
31
1
9
0
2
1
160
71
84
2
29
0
43
44
Özlem Burma Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Prof.Dr. Saime İnal Savi Anadolu
Lisesi
45
Şehit Şerife Bacı Ortaokulu
4
3
228
135
189
12
140
0
46
Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu
İlkokulu
13
6
217
25
20
1
1
0
47
TOKİ İlkokulu
2
7
340
125
203
43
65
2
48
Vali Aydın Arslan Ortaokulu
8
6
329
52
129
62
2
2
49
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
0
0
24
15
31
2
8
0
50
Yıldırım Beyazıt İlkokulu
11
4
113
43
12
0
1
0
51
Yirmiüçağustos Ortaokulu
2
38
241
124
103
10
4
0
36
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
8.4. “Değerler Şehri Kastamonu” Karakter Eğitimi Projesi Tutum Karşılaştırması
Ö ĞR ETMEN T UT UM KAR ŞILAŞTIRMASI MER KEZ % 77 , 5
İLÇE % 84,7
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Değerler
Eğitimi
Projenin İsmi
Projesinin
Gerekliliği
Projenin
Tanıtım
Yeterliliği
Okulunuzda
Projede Ele
Proje
Veliler İçin Uygulanan
Projeye
Değerler
Alınan
Öğrenci
Projenin
Projenin
Bilgilendirme
Değerli
Öğrenci
Eğitimi
Projeye
Etkinlikler
Etkinliklerinin
Öğrencilere Okula-Sınıfa
Değerlerin
Yeterliliği
Yapraklarının Dışındaki
Velilerinin Öğrenci İlgisi
Projesinin
Sayısal
Katkısı
Olumlu Etkisi Olumlu Etkisi
Aktivitelerin
(veli)
Katkısı
İlgisi
Devamlılığı
Yeterliliği
Yeterliliği
MERKEZ ORT.
77,5
74,0
61,0
51,4
57,4
52,2
56,5
58,1
59,8
46,9
56,8
62,9
59,0
İLÇE ORT.
84,7
83
63,8
56,3
64,3
60,2
63,8
69,2
66,7
45,1
57,7
81,9
66,5
37
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
ÖĞRETMEN TUTUM KARŞILAŞTIRMASI İLKOKUL % 70,6 ORTAOKUL % 63,1 LİSE % 47,4
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Projenin İsmi
Projenin
Logosu
Değerler
Eğitimi
Projesinin
Gerekliliği
Projenin
Tanıtım
Yeterliliği
Proje Bilgi.
Yeterliliği
Veliler İçin
Öğrenci
Veliler İçin
Etkin.
Değerli
Faydalanabili Yaprakların
rliği
Katkısı
Okulunuzda
Uygulanan
Projenin
Projenin
Etkinlikler
Öğrencilere Okula Sınıfa
Dışındaki
Olumlu Etkisi Olumlu Etkisi
Aktivitelerin
Yeterliliği
Projeye
Öğrenci
Velilerinin
İlgisi
Projeye
Öğrencinin
İlgisi
Projede Ele
Alınan
Değerlerin
Sayısal
Yeterliliği
Değerler
Eğitimi
Projesinin
Devamlılığı
46,8
LİSE
66,1
58,25
61,35
46,8
46,05
43,95
36,6
48,25
43,75
43,45
34,25
39,2
49,85
ORTAOKUL
81,9
74,55
78,45
63,3
45,25
61,35
56,9
54,4
59
69
48
66,25
68,5
56,7
MERKEZ İLKOKUL
84,4
85
82,1
72,9
62,95
66,75
62,95
66,7
71,4
66,8
58,5
65
70,35
73,45
ÖĞRENCİ TUTUM KARŞILAŞTIRMASI ; MERKEZ % 71,7 İLÇE % 73,1
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MERKEZ
İLÇE
Proje etkinlikleri bende olum lu
bir değişim sağladı.
Proje etkinlikleri sınıfta olum lu
bir değişim sağladı.
Proje etkinlikleri ailemde olum lu
bir değişim sağladı.
Proje etkinlikleri okulda olum lu
bir değişim sağladı.
Projenin gelecek yıl devam
etmesini isterim.
76,5
67,65
68,1
70,7
75,8
75
68,2
66,3
73,3
83,1
38
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
TUTUM KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Proje tanıtımının gerek okul içi gerek okul dışı boyutta daha etkin yapılması
 Öğrencilere sunulacak etkinlikler için her eğitim alanı için özel komisyon kurulması
 Veli bilgilendirme dokümanlarının dağıtımı ile birlikte “ Değerler Eğitimi ” konusunda
okullarımızda velilere yönelik idarecilerinde katılacağı seminerlerin düzenlenmesi
 Proje uygulama sürecinde proje danışmanları ile daha etkin çalışılması
 Etkinlikler ve uygulamalar boyutunda görselliğe ve yaşama dönük çalışmalara ağırlık
verilmesi
 “Değerler Eğitimi “ kapsamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize etkili isimlerce
seminerler verilmesi
 Değer sayısının azaltılması, her aya bir değer uygulamasına geçilmesi
 İlçe formatörleri ile dönemsel toplantıların düzenlenmesi
 Değerlerimiz ile ilgili olarak her eğitim alanında ayrı ayrı yarışmalar düzenlenmesi
 Kastamonu değerleri daha fazla ön plana çıkarmak amacı ile öğrenci ve veli gezilerinin
düzenlemesi
 Okullarımıza gönderilen materyallerin sayıca artırılması
39
KASTAMONU MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Hizmetleri
AR-GE Birimi
Adres:
Saraçlar Mah. Bayındır Sk. No:8 37100 KASTAMONU
Telefon:
0366 214 10 01 Dahili: 166, 132
Faks:
0366 214 64 94
E-posta:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ahmet ŞİRİN – Şube Müdürü_______________________________________________________
Tel: 0366 214 10 01 Dâhili: 216
0505 561 21 09
e-posta: [email protected]
Selman GÖKKAYA – Stratejik Plan İl Koordinatörü___________________________________
Tel: 0366 214 10 01 Dâhili: 166
0505 212 81 32
e-posta: [email protected]
Volkan SAYGILI – Yerel Projeler Koordinatörü_______________________________________
Tel: 0366 214 10 01 Dâhili: 166
0505 487 69 39
e-posta: [email protected]
Sezgin DURMUŞ – Yerel Projeler Sorumlusu__________________________________________
Tel: 0366 214 10 01 Dâhili: 166
0505 713 59 22
e-posta: [email protected]
Mahir İlker ARICIOĞLU – AB Projeler Sorumlusu____________________________________
Tel: 0366 214 10 01 Dâhili: 166
0553 601 61 42
e-posta: [email protected]
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 624 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content