close

Enter

Log in using OpenID

2014 kosgeb ayakkabı sanayi girişimci iş planı örnekleri dosyası

embedDownload
BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
AYAKKABI Hazırlayan Gülsevin ONUR 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
AYAKKABI Sitc No : 851 Armonize No : 64 ÜRETİM BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980’li yıllarda sektörde oldukça ciddi sayılabilecek makina parkı yatırımları yapılmış ve böylelikle sektörün %30­35’i sanayileşmesini tamamlamıştır. Sektörde üretimin % 65­70’i ise yarı makinalaşmış işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sektörde 300 000kişinin çalıştığı, bunun20 000kişilik grubunun sanayileşmiş, kalan 280 000 kişilik grubun ise sanayileşmemiş işletmelerde istihdam edildiği varsayılmaktadır. Sektördeki işletmelerin çoğunluğu İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmıştır. Üretici işletmelerin yaklaşık % 50’si İstanbul’da faaliyet göstermektedir. İzmir, Konya, Bursa, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli Adana, Malatya, Çorum(İskilip) ayakkabı üretiminin yapıldığı diğer önemli şehirlerdir. 500 milyon çift üretim kapasitesi olduğu söylenen ayakkabı sektörümüzde, bu kapasitenin ancak yarısı kullanılabilmektedir. Resmi rakamlarda ise üretim miktarı çok daha az olarak gözükmektedir. Ülkemiz ayakkabı sektöründe, 2006 yılında 106 milyon çift ayakkabı üretilmiştir. Üretimin yaklaşık % 21’ni deri ayakkabılar oluşturmaktadır. Ürün gruplarına göreayakkabıüretimi( 2008, çift) Kauçuk ya da plastik tabanlı veya yüzlü, su geçirmeyen ayakkabılar Kauçuk ya da plastik tabanlı ve yüzlü ayakkabılar Deri yüzlü ayakkabılar Yüzü tekstil maddelerinden yapılmış ayakkabılar, spor ayakkabıları hariç Kauçuk veya plastik tabanlı ve yüzü tekstil maddelerinden yapılmış antrenman ayakkabıları Diğer spor ayakkabıları, paten ayakkabıları hariç Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar 4 499 343 24 502 039 20 318 709 47 825 433 1 841 422 3 853 375 2 963 210 Kaynak: TÜİK istatistikleri Sektörde son yıllarda askeri ayakkabılar, botlar ve iş ayakkabıları üretiminde hızlı bir gelişme göze çarpmaktadır. Uluslararası standartlara uygun üretimin gerçekleştirildiği sektörde CE işaretliayakkabılarülkemizde satışa sunulmakta ve AB ülkelerine ihraç edilmektedir. Ayakkabı makinaları ve ayakkabı yan sanayii üretimi kapasite ve teknoloji olarak gelişmiştir. Ayakkabı yan sanayii üretiminin toplam ayakkabı sanayii üretimi içindeki payı ise % 5 dolayındadır. Üretim çeşitlilik açısından zengindir. Taban, ökçe, kalıp, vardola ihraç edilmektedir. Ayakkabı yan sanayii başta İstanbul olmak üzere, İzmir ve Ege Bölgesi, Konya ve Gaziantep’te yoğunlaşmıştır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 1 Ülkemizde ayakkabı üretiminde geleneksel ve enjeksiyon yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmakta olup, daha çok geleneksel yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntemde saya ve taban ayrı aşamalarda üretilerek birbirlerine yapıştırma veya yapıştırma/dikme veya enjeksiyon yöntemlerinden biriyle monte edilmektedir. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Türk Standartlar Enstitüsü tarafından hazırlanan 9 tane ayakkabı standardı vardır. Ancak bunların hiçbiri mecburi uygulamada değildir. İhracata dönük çalışan üreticiler, alıcılar tarafından talep edilen standarda uygun üretim yapmaktadırlar. Türk ayakkabı sanayii ve ayakkabı yan sanayiiçevre konularında duyarlıdır. Son yılllarda tasarıma yönelen Türk ayakkabı sektöründe modaya uygun koleksiyonlar hazırlanmaktadır. Ayakkabı sektöründe eğitim faaliyetlerine de önem verilmektedir. Sektördeki dernek ve kuruluşlar biraraya gelerek Türkiye Ayakkabı Sanayii Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV)’nı kurmuşlardır. Sektörün tasarım konusundaki nitelikli eleman açığını karşılamak için Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde iki yıllık “ Ayakkabı Tasarım Bölümü” açılmıştır. Yine tasarım konusunda genç yetenekleri ortaya çıkarmak için her yıl çeşitli tasarım yarışmaları düzenlenmektedir. DIŞ TİCARET İhracat Ayakkabı sanayinde sahip olunan avantajlara rağmen, küçük atölye tipi üretim biçiminin hakim olması, kalifiye olmayan işgücü, ayakkabı yan sanayii girdilerinde standart ve kalite eksikliği ve ithalat rekabeti gibi yapısal sorunlar nedeniyle ihracat potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir 1990’lı yılların başında ihracat, özellikle Rusya pazarı olmak üzere canlanmış ve 1997 yılında 200 milyon doları aşmıştır. Ancak, daha sonraki yıllarda Rusya’da yaşanan büyük kriz Türk ayakkabı sanayini de büyük ölçüde etkilemiş, ihracatta düşüş başlamıştır. Sektör 2002 yılından itibaren yeniden toparlanma sürecine girmiş olup; 2002 yılında 131,8 milyar dolar olan ihracat, 2010 yılında 395,7 milyon doları yakalamış ve bir önceki yıla göre % 27 oranında artmıştır. Dünya ayakkabı ihracatı içinde ise Türkiye’nin payı % 0,3 olup; bu rakam sektörün dünya ihracatı içinde önemli bir yere sahip olmadığını ve yurt içi piyasa odaklı üretim yapıldığını göstermektedir. Türkiye’nin Ayakkabı İhracatı YIL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DEĞER( Dolar) 114 184 806 126 116 480 131 883 679 183 779 402 204 747 638 215 576 433 236 542 954 316 650 101 345 040 548 289 636 625 395 730 822 Kaynak:DTM İstatistikleri
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 2 Ayakkabı sektörü ihracatının ürün gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise değer bazında % 50’sini yüzü deriden mamul ayakkabıların oluşturduğu görülmektedir. 2010 yılında 195 milyon dolarlık yüzü deriden mamul ayakkabı ihracatı gerçekleşmiştir. İkinci önemli ürün grubu ise dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar oluşturmakta olup, 2010 yılı ihracatı 96,9 milyon dolardır. Ürün gruplarına göreayakkabı ihracatı ( Dolar) 2010 5 841 374 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Yıl 2008 2009 Dış tabanı, yüzü kauçuk ve plastik su 6 225 123 3 540 373 geçirmez ayakkabılar Dış tabanı, yüzü kauçuk veya plastik 67 868 681 68 579 692 maddeden diğer ayakkabılar Yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii veya 188 055 231 147 602 104 suni deri ve kösele ayakkabılar Yüzü dokuma maddelerinden, tabanı 29 411 362 20 570 484 kauçuk, plastik vb. Ayakkabılar Diğer ayakkabılar 24 266 861 23 877 458 Ayakkabı aksamı,iç taban, topuk 29 062 552 25 312 818 rampası,getr,tozluk,dolak,vb TOPLAM 344 889 810 289 482 929 96 922 249 195 226 023 34 648 902 25 853 738 37 238 536 395 730 822 Kaynak: DTM ( Dış Ticaret Müsteşarlığı) Ayakkabı İhraç Edilen Başlıca Pazarlar (Dolar) Ülkeler RUSYA FED. IRAK SUUDİ ARABİSTAN ALMANYA FRANSA HOLLANDA 2008 49 242 869 21 383 839 21 657 154 17 660 590 10 340 450 17 783 912 2009 52 258 839 30 912 526 21 582 401 13 947 534 10 217 561 13 699 721 2010 101 600 911 44 615 886 25 457 962 17 664 723 16 108 070 13 359 745 BULGARİSTAN İNGİLTERE ROMANYA 25 053 285 14 374 439 25 134 483 9 302 012 13 229 356 9 580 051 12 584 779 12 023 414 10 747 473 İTALYA YUNANİSTAN 6 906 895 16 267 853 7 257 139 11 694 738 9 053 082 8 863 440 KAZAKİSTAN KUZEY KIBRIS T.C. İSRAİL 8 281 571 5 890 324 9 306 522 2 577 786 4 552 747 5 715 944 7 064 752 6 699 674 5 974 503 TÜRKMENİSTAN 3 144 976 3 597 903 5 818 183 KOSOVA UMMAN BELÇİKA 5 780 648 1 345 264 3 670 680 5 213 293 3 563 658 3 298 124 5 303 221 5 175 867 5 108 944 GÜRCİSTAN 3 368 188 1 690 464 4 756 560
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 3 3 262 654 2 880 358 3 178 735 3 356 233 4 673 993 3 725 097 MAKEDONYA 3 483 559 3 436 618 3 439 877 BİR.ARAP EMİRLİK. KIRGIZİSTAN MACARİSTAN 5 765 927 3 330 631 3 912 383 2 112 197 3 207 654 3 357 332 3 401 357 3 237 001 2 865 642 TACİKİSTAN 3 607 534 2 415 976 2 864 316 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
AZERBAYCAN­NAHÇ. ARNAVUTLUK TUNUS POLONYA MISIR BOSNA HERSEK TOPLAM 282 836 4 129 928 1 118 247 3 062 369 344 889 810 1 145 940 1 869 262 1 914 962 2 182 298 289 482 929 2 750 209 2 637 477 2 631 034 2 526 398 395 730 822 Kaynak: DTM ( Dış Ticaret Müsteşarlığı) 2010 yılında ayakkabı ihraç ettiğimiz başlıca ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Irak, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa ve Hollanda yer almaktadır. 2010 yılında söz konusu beş pazara 218,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İngiltere, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan diğer önemli ihraç pazarlarımızdır. Ülke bazında ihraç pazarlarımızda çeşitlenme olmasına rağmen ayakkabı ihracatımızın daha çok komşu ve çevre ülkelere yapıldığı görülmektedir. Buna karşılık büyük miktarlarda ayakkabı ithalatı yapan alım gücü yüksek ve istikrarlı olan ABD ve Japonya pazarlarına ayakkabı ihracatımızda artış sağlanamamıştır. Ülkemiz ayakkabı sektörü ihracat açısından henüz arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Özellikle İspanya, Portekiz gibi Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyel dünyada bilinmemektedir. Özellikle İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupalı ayakkabı üreticisi ülkelerle rekabet etmemiz için sektörün, firmaların ürünlerimizin tanıtımının yapılması gerekmektedir. Türk ayakkabı firmaları yeni pazar arayışlarını sürdürmekte, var oldukları pazarlarda pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar; özellikle Batı Avrupa ülkelerine ihracat imklarını araştırmaktadırlar. Bu kapsamda sektör firmaları yurtdışındaki önemli uluslararası fuar ve sergilere katılmaktadır. GSD Shoe Fair­Düsseldorf, Motexha Spring Fair­Dubai, Lineapella­İtalya ve Mosshoes­ Moskova katılınan fuarların başında gelmektedir.Bunlara ilave olarak yurtdışında özellikle Rusya, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde perakende ayakkabı mağazaları açma girişimleri de gözlenmektedir. Ayakkabı sektöründe yer alan firmalar sektörel dış ticaret şirketi kurma çalışmalarına ise hız vermiş olup, böylelikle uluslararası piyasalarda rekabet şanslarını artırmak istemektedirler. Ayakkabı Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. (ASD) ayakkabı sektörünün dış ticaret şirketi olarak kurulmuş olup; yurtdışı tanıtım/pazarlama yapmaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 4 İthalat BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Türkiye’nin ayakkabı ithalatı 1994 yılında 28,1 milyon dolar iken, 1997 yılında AB ile Gümrük Birliği’nden hemen sonra 135,2 milyon dolar ile rekor düzeye ulaşılmıştır. 2002 yılında bir önceki yıla göre hem AB ülkelerinden gerçekleştirilen ayakkabı ithalatı hem de uzak doğu ülkelerinden yapılan ithalat artmıştır ve toplam 116 milyon dolarlık ayakkabı ithal edilmiştir. Kriz yıllarında azalan ithalat 2002’den sonra sürekli artarak 2010 yılında 659,6 milyon dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Yıllar içinde ayakkabı ithalatımızın artmasının en önemli nedeni, AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği ile gümrük vergilerinin AB ülkelerine karşı sıfırlanması, üçüncü ülkelere karşı ise AB’nin ortak tarifesi (OGT)’nin adapte edilmesi nedeniyle mevcut gümrük vergilerinde %60­70’ler oranında indirim durumunda kalınmasıdır. Türkiye’nin Ayakkabı İthalatı YIL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Değer(Dolar) 84 222 227 116 209 270 191 057 766 303 284 161 412 712 611 514 967 309 569 928 759 672 917 487 538 988 138 659 673 910 Kaynak. DTM Türkiye’nin Ürün Gruplarına Göre Ayakkabı İthalatı Dış tabanı, yüzü kauçuk ve plastik su geçirmez ayakkabılar Dış tabanı, yüzü kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar Yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii veya suni deri ve kösele ayakkabılar Yüzü dokuma maddelerinden, tabanı kauçuk, plastik vb. Ayakkabılar Diğer ayakkabılar Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası,getr,tozluk,dolak, vb. 2008 1 709 189 2009 3 277 932 2010 5 495 517 207 971 460 172 106 612 218 085 267 302 160 527 230 190 326 263 086 550 113 989 641 98 688 935 124 158 374 12 747 206 34 339 464 9 766 909 25 439 661 14 758 676 34 089 526 672 917 487 539 470 375 659 673 910 Kaynak. DTM
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 5 Ayakkabı ithalatımızın yaklaşık yarısı Çin’den yapılmaktadır. Bu ülkeden 2010 yılında 372 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Söz konusu ithalatın % 47’sini dış tabanı, yüzü kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar, % 22’sini deri ayakkabılar oluşturmuştur. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Dünya ayakkabı üretimi içinde ilk üç arasında bulunan ve dünya ayakkabı modasına yön veren İtalya ayakkabı ithal ettiğimiz ülkeler arasında dördüncü sırada gelmektedir. Bu ülkeden 2010 yılında 62 milyon dolarlık ayakkabı ithal edilmiş olup, bu ithalatın % 76’sını yüzü deriden mamul ayakkabılar oluşturmaktadır. Vietnam, Endonezya, Hindistan, Tayland, Brezilya ve İspanya ise ayakkabı ithal ettiğimiz diğer önemli ülkelerdir. 2002 yılında toplam ayakkabı ithalatının % 41’ni AB ülkelerinden gerçekleştirirken, 2004 yılından itibaren ithalatımız uzak doğu ülkelerine yönelmiş olup; 2010 yılı itibariyle ayakkabı ithalatımızın % 81’i bu ülkelerden tedarik edilmeye başlanmıştır. Ayakkabı İthal Edilen Başlıca Pazar lar ( Dolar) Ülkeler ÇİN HALK CUM. VİETNAM ENDONEZYA İTALYA HİNDİSTAN İSPANYA BREZİLYA TAYLAND SURİYE PORTEKİZ FAS ROMANYA KAMBOÇYA ALMANYA DOMİNİK CUMHUR. TOPLAM Kaynak. DTM 2008 334 182 597 79 277 415 72 374 241 88 482 976 10 899 163 12 601 947 13 601 071 16 304 553 7 117 010 6 527 817 2 231 215 7 028 061 902 058 3 428 348 1 531 140 672 917 487 2009 288 679 256 70 768 429 53 982 094 53 499 526 13 731 415 7 254 923 8 045 607 9 681 281 3 885 782 4 557 501 2 093 167 3 211 861 1 438 528 2 437 942 1 847 828 539 470 375 2010 372 273 619 83 347 970 62 384 849 62 186 508 13 827 211 8 196 482 8 080 333 6 860 136 6 831 001 4 276 467 3 613 473 3 588 294 2 754 831 2 498 278 1 819 305 659 673 910 DÜNYA AYAKKABI ÜRETİMİ VE TİCARETİ Üretim 2007 yılı itibariyle dünya ayakkabı üretimi 11 099 milyon çiftcivarındadır. 2003­2007 yılları arasında dünya ayakkabı üretimi çift bazında % 24,4, değer bazında % 28 oranında artmıştır. Ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte bugün kişi başına yıllık ayakkabı tüketimi ortalama 2 çift olup; Avrupa ülkelerinde bu rakam 7 ile 9 çift arasında değişmektedir. Dünya ayakkabı üretiminde Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, İtalya, Meksika, Vietnam, Tayland, Pakistan ve İspanya söz sahibi ülkeler arasında yer almaktadır. Dünyada en çok
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 6 ayakkabı üretilen Çin’de 2007 yılında yaklaşık 2,5 milyon çift ayakkabı üretimi gerçekleştirilmiştir. Çin’in ayakkabı üretiminin 2012 yılına kadar % 27 oranında büyüyerek 3,2 milyar çift olacağı tahmin edilmektedir. Bir diğer önemli ayakkabı üreticisi İtalya’da ise 2007 yılında yaklaşık 258 milyon çift ayakkabı üretimi yapılmıştır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Yüksek iş gücü maliyeti nedeniyle Avrupa ülkelerinde ayakkabı sanayi hızla küçülmüş olup; dünya ayakkabı üretimi içindeki payları hızla azalmıştır. Amerika kıtasının dünya üretimindeki payı, Avrupa kıtasına göre, daha küçük bir hızla azalmaktadır. Bunun nedeni ABD kıtasında Brezilya, Meksika gibi ayakkabı sanayinde güçlü ülkelerin varlığıdır. Miktar bazında dünyada en çok üretim yapan ülke Çin’dir. Çin’in orta ve düşük kalitede ayakkabı üretiminde yüksek rekabet gücü bulunmaktadır. Çin’deki bu gelişmeye, uzun zamandan beri, başta ABD’li ayakkabı üreticileri olmak üzere pek çok üreticinin bu ülkede yatırım yapması yol açmıştır. Çin, miktar bazında dünya üretiminin % 22,4’nü, değer bazında ise sadece % 4,7’sini gerçekleştirmektedir. İthalat ITC verilerine göre değer bazında,2000 yılında 49,6 milyar dolar olan dünya ayakkabı ithalatı, dokuz yıl içinde % 94.7 artış göstererek, 2008 yılında 96,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak 2009 yılında, tüm sektörlerde yaşanan gerileme ayakkabı sektöründe de yaşanmış ve dünya ayakkabı ithalatı bir önceki yıla göre % 11 azalarak, 86 milyar dolara düşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ayakkabı ithalatçısı ülke olup, dünya ithalatının yaklaşık % 21,5’ini gerçekleştirmektedir. 2009 yılında ABD’nin ithal ettiği ayakkabı tutarı 18,2 milyar dolardır. Dünyadaki diğer büyük ayakkabı ithalatçısı ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya veHong Kong’dur.Dört AB ülkesinin ayakkabı ithalatı,2009 yılındaki dünya ayakkabı ithalatının % 26’sını oluşturmaktadır. Dünyanın yedinci büyük ayakkabı ithalatçısının Hong Kong olduğu gözlenmektedir. 2009 yılı itibariyle 4,1 milyar dolarlık ayakkabı ithal etmiştir. Ancak, önemli bir üretim yapmayan bu ülke söz konusu ithalatı reeksport amacıyla yapmaktadır. Hong Kong ithalatının tamamına yakınını Çin’den gerçekleştirmektedir. Hong Kong dolaylı olarak Çin ayakkabılarını dünya pazarına ihraç etmektedir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 7 Dünya Ayakkabı ithalatı ( 1000 Dolar) İthalatçı Ülkeler 2008 2009 2008­ 2009(%) artış Dünya ithalatında pay (%) 88 200 416 95 925 496 20 404 470 20 502 444 6 377 277 7 005 895 5 719 759 5 947 426 5 556 900 5 808 616 5 371 543 5 304 391 4 096 788 4 457 032 5 136 063 5 207 436 2 570 051 2 925 672 2 520 341 3 046 010 2 350 872 2 628 905 2 143 054 2 954 241 1 723 887 1 801 267 1 282 009 1 475 753 1 050 605 1 215 574 969 483 1 105 276 Kaynak : IT C, Comtrade Statistics 86 090 584 18 245 270 7 047 779 5 565 736 5 240 263 4 862 223 4 387 050 4 193 472 2 603 720 2 564 721 2 529 446 2 267 089 1 697 513 1 329 795 1 144 919 1 042 369 ­11 ­11 ­8 ­6 ­10 ­8 ­2 ­19 ­11 ­16 ­4 ­23 ­6 ­10 ­6 ­6 100 21,5 7,6 6,5 6,1 5,7 5,2 4,9 3,1 3 3 2,7 2 1,6 1,3 1,2 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Dünya ABD Almanya Fransa İtalya İngiltere Japonya Hong Kong Belçika İspanya Hollanda Rusya Fed. Kanada Avusturya İsviçre Avustralya 2007 Dünyanın en büyük ayakkabı üreticisi ve ihracatçılarından olan İtalya’nın 5,2 milyar dolarlık ayakkabı ithalatı yapmasında, kendi tüketimini karşılama amacı yanı sıra yurt dışında fason yaptırdığı ürünlerin ithalatı ile reeksport amacıyla yaptığı ithalat etkili olmaktadır. Belçika ve Hollanda’nın ithalat tutarlarının yüksek olmasında, reeksport büyük paya sahiptir. Nitekim Belçika dünyanın sekizinci büyük, Hollanda ise onuncu büyük ihracatçısıdır. Ayakkabı ithalat vergilerinin, gelişmiş ülkelerde genellikle daha düşük oranda, gelişmekte olan ülkelerde ise bu ülkelerin kendi sanayilerini koruma çabaları nedeniyle daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Ayakkabı sanayinde Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika gibi ülkeler yüksek gümrük tarifeleri uygulamaktadırlar. İhracat ITC (International Trade Center / UNCTAD / WTO) verilerine göre değer bazında, 2000 yılında 37.9 milyar dolar olan dünya ayakkabı ihracatı, dokuz yıl içinde % 141 artış göstermiş ve 2008 yılındadünya ihracatı91,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılı itibariyle ise dünya ihracatı % 8 azalarak 84 milyar dolara düşmüştür. Dünya ayakkabı ihracatında, Çin lider ülke konumunda olup, 2009 yılında 28 milyar dolarlık ayakkabı ihraç ederek dünya ihracatının % 33,6’sını gerçekleştirmiştir. Bu ülkeyi 9,1 milyar dolarlık ihracatla İtalya, 6,7 milyar dolarlık ihracatla Vietnam, 4,7 milyar dolarlık ihracatla Hong Kong, 3,6 milyar dolarlık ihracatla Almanya, 3,4 milyar dolarlık ihracatla Belçika ve 2,6 milyar dolarlık ihracatla ispanya izlemektedir. Bu ülkelerin dünya ihracatı içindeki payları sırasıyla % 10,8,% 8,1, % 5,7, % 4,2, % 4,1 ve % 3,1’dir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 8 Çin ve İtalya birlikte toplam 37,1 milyar dolarla, dünya ayakkabı ihracatının % 44’ünü gerçekleştirmektedir. 2009 yılı itibarıyla dünya ayakkabı ihracatının % 50’sini deri yüzlü ayakkabılar, % 23,3’nüyüzü plastik / kauçuk malzemeden olan diğer ayakkabılar ve % 12,5’ni yüzü dokuma maddelerinden olan ayakkabılar oluşturmaktadır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Dünyada, Çin hariç büyük ihracatçı ülkelerin tamamının ağırlıklı olarak deri ayakkabı ihraç ettikleri ve deri ayakkabı üretiminde uzmanlaşmış oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki yıllarda dünya ayakkabı pazarındaki rekabetin deri ayakkabı alt sektöründe daha yoğun yaşanması beklenmektedir. Dünya Ayakkabı İhracatı (1000 Dolar) İhracatçı Ülkeler 2007 2008 2009 2008– Dünya 2009 artış ihracatında pay (%) (%) Dünya 82 244 272 91 255 360 84 050 264 ­11 100 Çin 25 350 736 29 720 438 28 016 268 ­6 33,6 İtalya 11 011 374 11 456 558 9 149 527 ­20 10,8 Vietnam 4 076 199 4 872 365 6 753 725 ­12 8,1 Hong Kong 5 962 447 5 980 830 4 757 046 ­20 5,7 Almanya 3 271 395 3 907 066 3 690 604 ­6 4,2 Belçika 3 396 171 3 703 291 3 486 261 ­12 4,1 İspanya 2 626 815 2 835 733 2 611 127 ­8 3,1 Hollanda 1 842 887 2 268 811 2 267 141 0 2,7 Fransa 1 984 034 2 142 325 1 906 979 ­11 2,3 Portekiz 1 801 224 1 975 019 1 744 409 ­8 2,1 Endonezya 1 637 955 1 885 473 1 736 114 ­14 1,9 Hindistan 1 412 039 1 581 201 1 481 177 ­6 1,8 Brezilya 2 038 057 2 025 176 1 477 085 ­27 1,8 Romanya 1 782 507 1 749 188 1 359 777 ­22 1,6 İngiltere 1 074 641 1 150 740 1 106 698 ­4 1,3 Kaynak : IT C, Comtrade Statistics
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 9 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
768 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content