close

Вход

Log in using OpenID

(SIS 2.0) Kullanıcı Kılavuzu - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü

embedDownload
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 1 / 269
Atılım Üniversitesi
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
(ÖİBS - Student Information System - SIS 2.0)
LİSANS & ÖN LİSANS OKULLARI,
ÖĞRENCİ, AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ MODÜLLERİ
Kullanıcı Kılavuzu
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 2 / 269
Formal Doküman Detayları
Hazırlanma Tarihi
08.05.2013
Hazırlayan
Ersun ERSOY, Kurtuluş ÜLKER, Yahya SÖNMEZ
Yayın
Final
Doküman Numarası
Revizyon Geçmişi
Revizyon Tarihi
Önceki Revizyon
Tarihi
Yapılan Değişikliklerin Özeti
Her işlem için, işlemi yerine getiren birimler ve işlem
sıklığı bilgileri eklendi.
18.06.2013
N/A
Süreçler için RACI matrisleri eklendi.
Tüm süreçleri kapsayan genel RACI matrisi eklendi.
29.08.2013
18.06.2013
Sayfa 16: Müfredat Derslerinde Seçmeli Ders Tanımlama
başlığı eklendi
Harç (Öğrenim Ücreti) İşlemleri, Kayıt İşlemleri, Personel
İşlemleri , Diploma İşlemleri, Anketler ve Yönetim
İşlemleri ile ilgili açıklamalar eklendi.
Ders Yükü tanımı eklendi.
24.09.2013
29.082013
Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci, Öğrenci Kayıt
Süreci ve Öğrenim Ücreti Tahakkuk Süreci açıklamaları
eklendi.
Süreçlerin sıraları ve numaraları değişti.
Akademik Takvime göre kontrol listeleri eklendi
Yasa, Yönetmelik, Yönerge Maddeleri ve Senato Kararları
EK olarak eklendi.
Akademik Takvime göre kontrol listeleri güncellendi
07.03.2014
24.09.2013
Operasyonel Kurallar kaldırıldı
20.08.2014
07.03.2014
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
SIS 2.0 ile ilgili değişiklikler güncellendi
Sayfa 3 / 269
Onay
Yayınlanma
Tarihi
Onaylayan
İmza
Görevi
Ersun Ersoy
EE
CIO
Ersun Ersoy
EE
CIO
24.09.2013
2.0
Ersun Ersoy
EE
CIO
07.03.2014
3.0
Ersun Ersoy
EE
CIO
20.08.2014
4.0
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
18.06.2013
Versiyon
1.1
Sayfa 4 / 269
İÇİNDEKİLER
I. ÖĞRENCİ MODÜLÜ _____________________________________________________________ 12
1. Öğrenci Modülü Fonksiyonları, Formları ve Ekranları _________________________________ 13
II. AKADEMİSYEN MODÜLÜ _______________________________________________________ 14
1. Genel İşlemler ________________________________________________________________ 15
1.1. Akademik Takvim _________________________________________________________________ 15
1.1.1. Akademik Takvim İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________ 15
1.2. Özlük Bilgileri ____________________________________________________________________ 15
1.2.1. Özlük Bilgileri İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________________ 15
1.3. Açılan Dersler ____________________________________________________________________ 15
1.3.1. Açılan Dersler İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________________ 15
1.4. Verilen Dersler ___________________________________________________________________ 16
1.4.1. Verilen Dersler İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _______________________________________________ 16
1.5. Danışmanı Olunan Öğrenciler _______________________________________________________ 23
1.5.1. Danışmanı Olunan Öğrenciler İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ___________________________________ 23
1.6. Ders Kayıt Onay (Danışman Onay) ____________________________________________________ 24
1.6.1. Ders Kayıt Onay İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ______________________________________________ 24
1.7. Duyuru İşlemleri __________________________________________________________________ 28
1.7.1. Duyuru İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________________ 28
2. Sınav İşlemleri ________________________________________________________________ 29
2.1. SınavTanımla _____________________________________________________________________ 29
2.1.1. Sınav Tanımlama İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________ 29
2.2. Not Giriş ________________________________________________________________________ 31
2.2.1. Not Girişi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ____________________________________________________ 31
3. Akademisyen Modülü Fonksiyonları, Formları ve Ekranları ____________________________ 34
III. YÖNETİCİ MODÜLÜ ___________________________________________________________ 36
1. Genel Tanımlamalar ___________________________________________________________ 37
1.1. Diploma Eki Tanımlamaları__________________________________________________________ 37
1.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 37
1.1.2. Diploma Eki Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________ 37
2. Akademik İşlemler _____________________________________________________________ 39
2.1. Akademik Dönem Tanımlamaları _____________________________________________________ 39
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 5 / 269
2.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 39
2.1.2. Akademik Dönem Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________ 39
2.2. Akademik Takvim _________________________________________________________________ 39
2.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 39
2.2.2. Akademik Takvim Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________ 40
3. Ders İşlemleri _________________________________________________________________ 41
3.1. Tanımlar & Kavramlar______________________________________________________________ 41
3.1.1. Müfredat (Curriculum) ____________________________________________________________________
3.1.2. Açılan Dersler (Courses Opened)/Ders-Hareket (Courses Transactions) _____________________________
3.1.3. Öğrenci - Ders Kayıt (Courses Registered) _____________________________________________________
3.1.4. Dönem Ders Yükü ________________________________________________________________________
3.1.5. Dönem Ders Kredi Yükü ___________________________________________________________________
41
41
42
42
42
3.2. Müfredat İşlemleri ________________________________________________________________ 42
3.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________
3.2.2. Müfredat İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ____________________________________________________
3.2.3. Müfredat Ekleme ________________________________________________________________________
3.2.4. Müfredata Göre Sınıf Geçme Şartlarını Belirleme _______________________________________________
3.2.5. Müfredat Derslerinin Yönetimi _____________________________________________________________
3.2.6. Müfredat Derslerinde Seçmeli Ders Tanımlama ________________________________________________
3.2.7. Müfredat Dersleri İçin AKTS Kredi Değerlerinin Tanımlanması ____________________________________
3.2.8. Müfredat Dersleri İçin AKTS Tanımlamalarının Kontrolü _________________________________________
3.2.9. Müfredat Dersleri İçin Dersi Veren Öğretim Üyesinin Tanımlanması _______________________________
3.2.10. Müfredatın Dönemlere Göre Zorunluluk/Sınırlama Bilgileri _____________________________________
3.2.11. Müfredat Sınıf Dönem Tanımları ___________________________________________________________
42
43
43
45
46
48
56
60
60
62
66
3.3. Ders Programı Tanımlama İşlemleri ___________________________________________________ 66
3.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 66
3.3.2. Ders Programı Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ___________________________________________ 67
3.4. Ders Açma İşlemleri _______________________________________________________________ 69
3.4.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 69
3.4.2. Ders Açma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ___________________________________________________ 69
3.5. Ders Aç (Müfredat) ________________________________________________________________ 70
3.5.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 70
3.5.2. Müfredattan Ders Açma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________ 70
3.6. Ders Aç (Hareket) _________________________________________________________________ 74
3.6.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 74
3.6.2. Geçmiş Ders Hareketlerinden Ders Açma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? __________________________ 75
3.7. Şubelendirme İşlemleri _____________________________________________________________ 78
3.7.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 78
3.7.2. Şubelendirme İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________________ 78
3.8. Derslik Tanımları __________________________________________________________________ 81
3.8.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 81
3.8.2. Derslik Tanımları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________________ 81
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 6 / 269
3.9. Sınav Müfredatı Tanımlama _________________________________________________________ 82
3.9.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 82
3.9.2. Sınav Müfredatı Tanımları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ______________________________________________ 82
3.10. Sınav Tanımlama_________________________________________________________________ 83
3.10.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 83
3.10.2. Sınav Tanımlama İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ____________________________________________ 84
3.11. Muafiyet Ders Kaydı ______________________________________________________________ 86
3.11.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 86
3.11.2. Muafiyet Ders Kaydı İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? __________________________________________ 86
3.12. Ders Veren Öğretim Üyeleri ________________________________________________________ 88
3.12.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 88
3.12.2. Ders Veren Öğretim Üyeleri Listeleme İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ___________________________ 88
3.13. Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesi ______________________________________________________ 89
3.13.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 89
3.13.2. Tek ders sınavı öğrenci listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? __________________________________ 89
3.14. Derse Göre Kayıt Yapan Öğrenciler __________________________________________________ 91
3.14.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 91
3.14.2. Derse göre kayıt yaptıran öğrenciler listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _______________________ 92
3.15. Eş Değer Dersler _________________________________________________________________ 92
3.15.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 92
3.15.2. Derse Göre Kayıt Yaptıran Öğrenciler Listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ______________________ 92
3.16. Ders Kayıt Kredi Düzenleme ________________________________________________________ 93
3.16.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı _______________________________________________ 93
3.16.2. Ders Kayıt Kredi Düzenleme İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ___________________________________ 94
4. Öğrenci İşlemleri ______________________________________________________________ 97
4.1. Öğrenci Rehber ___________________________________________________________________ 97
4.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı_________________________________________________ 97
4.1.2. Derse göre kayıt yaptıran öğrenciler listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________ 97
4.2. Öğrenci Sınıf Atlatma İşlemleri______________________________________________________ 101
4.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 101
4.2.2. Öğrenci Sınıf Atlatma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _________________________________________ 101
5. Harç (Eğitim Ücreti) İşlemleri ___________________________________________________ 106
5.1. Eğitim Ücreti Tanımla _____________________________________________________________ 106
5.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 106
5.1.2. Eğitim Ücreti Tanımlama SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ______________________________________________ 106
5.2. Eğitim Ücreti Tahakkuk ____________________________________________________________ 107
5.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 107
5.2.2. Eğitim Ücreti Tahakkuk SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _______________________________________________ 108
5.3. Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk ______________________________________________________ 113
5.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 113
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 7 / 269
5.3.2. Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? __________________________________________ 114
6. Kayıt İşlemleri _______________________________________________________________ 115
6.1. ÖSYM Kayıt _____________________________________________________________________ 115
6.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 115
6.1.2. ÖSYM Kayıt İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _________________________________________________ 115
6.2. ÖSYM Kayıt Belgeleri _____________________________________________________________ 117
6.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 117
6.2.2. ÖSYM Kayıt Belgeleri SIS 2.0’da Nasıl Tanımlanır? _____________________________________________ 117
7. Personel İşlemleri ____________________________________________________________ 120
7.1. Personel Rehber _________________________________________________________________ 120
7.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 120
7.1.2. Personel Rehber İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________ 120
7.2. Akademisyen İşlemleri ____________________________________________________________ 125
7.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 125
7.2.2. Akademisyen İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _______________________________________________ 125
7.3. Personel T.C. No Değiştir __________________________________________________________ 139
7.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 139
7.3.2. Personel Rehber İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________ 140
8. Diploma İşlemleri_____________________________________________________________ 142
8.1. Diploma İşlemleri ________________________________________________________________ 142
8.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 142
8.1.2. Diploma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ____________________________________________________ 142
9. Mezuniyet İşlemleri ___________________________________________________________ 144
9.1. Mezun Adayı İşlemleri ____________________________________________________________ 144
9.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 144
9.1.2. Mezun Adayı İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________________ 144
9.1.3. Kontrol Kriterleri ve Açıklamaları: __________________________________________________________ 146
9.2. Mezuniyet Onay Birimleri__________________________________________________________ 152
9.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 152
9.2.2. Mezun Onay Birimleri Tanımlama İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _______________________________ 152
9.3. Mezuniyet Onay _________________________________________________________________ 153
9.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı________________________________________________ 153
9.3.2. Mezuniyet Onay İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________________ 154
10. Anketler ___________________________________________________________________ 155
10.1. Anketler_______________________________________________________________________ 155
10.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı ______________________________________________ 155
10.1.2. Anketler SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? __________________________________________________________ 155
10.2. Anket Cevapları _________________________________________________________________ 161
10.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı ______________________________________________ 161
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 8 / 269
10.2.2. Anket Cevapları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ____________________________________________________ 161
10.3. Değerlendirme Formları __________________________________________________________ 162
10.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı ______________________________________________ 162
10.3.2. Değerlendirme Soruları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ______________________________________________ 162
10.4. Değerlendirme Form Sonuçları ____________________________________________________ 167
10.4.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı ______________________________________________ 167
10.4.2. Değerlendirme Form Sonuçları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ________________________________________ 167
11. Yönetim ___________________________________________________________________ 170
11.1. Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri____________________________________________ 170
11.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı ______________________________________________ 170
11.1.2. Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri Ayarlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? ____________________ 170
11.2. Sistem Parametreleri ____________________________________________________________ 174
11.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı ______________________________________________ 174
11.2.2. Sistem Parametreleri Ayarlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır? _____________________________________ 174
12. SIS İçinde Modellenmiş Olan Başlıca Akademik Süreçler ____________________________ 186
12.1. Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci ____________________________________________ 186
12.1.1. Referans Verilerinin Tanımlanması Sürecinin Ürettiği Çıktılar ___________________________________ 186
12.1.2. Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci Kontrol Listesi ______________________________________ 187
12.1.3. Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi __________________ 188
12.2. Öğrenci Kayıt Süreci _____________________________________________________________ 191
12.2.1. Öğrenci Kayıt Sürecinin Ürettiği Çıktılar ____________________________________________________ 191
12.2.2. Öğrenci Kayıt Süreci Kontrol Listesi _______________________________________________________ 192
12.2.3. Öğrenci Kayıt Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi ____________________________________ 192
12.3. Akademik Takvimin Tanımlanması Süreci ____________________________________________ 193
12.3.1. Akademik Takvimin Tanımlanması Sürecinin Ürettiği Çıktılar ___________________________________ 193
12.3.2. Akademik Takvimin Tanımlanması Süreci Kontrol Listesi ______________________________________ 193
12.3.3. Akademik Takvimin Tanımlanması Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi ___________________ 194
12.4. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçleri ______________________________________________ 195
12.4.1. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçlerinin Ürettiği Çıktılar _____________________________________ 195
12.4.2. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçleri Kontrol Listesi_________________________________________ 195
12.4.3. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçleri Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi ____________________ 196
12.5. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçleri _________________________________________________ 197
12.5.1. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçlerinin Ürettiği Çıktılar _________________________________________ 197
12.5.2. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçleri Kontrol Listesi ____________________________________________ 197
12.5.3. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçleri Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi ________________________ 199
12.6. Öğrenci Sınıf Geçme Süreci________________________________________________________ 200
12.6.1. Öğrenci Sınıf Geçme Sürecinin Ürettiği Çıktılar _______________________________________________ 200
12.6.2. Öğrenci Sınıf Geçme Süreci Kontrol Listesi __________________________________________________ 200
12.6.3. Öğrenci Sınıf Geçme Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi ______________________________ 201
12.7. Öğrenci Mezuniyet Süreci_________________________________________________________ 201
12.7.1. Öğrenci Mezuniyet Sürecinin Ürettiği Çıktılar ________________________________________________ 201
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 9 / 269
12.7.2. Öğrenci Mezuniyet Süreci Kontrol Listesi ___________________________________________________ 202
12.7.3. Öğrenci Mezuniyet Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi _______________________________ 202
12.8. Eğitim Ücreti Tahakkuk Süreci _____________________________________________________ 203
12.8.1. Eğitim Ücreti Tahakkuk Sürecinin Ürettiği Çıktılar ____________________________________________ 203
12.8.2. Eğitim Ücreti Tahakkuk Süreci Kontrol Listesi ________________________________________________ 203
12.8.3. Eğitim Ücreti Tahakkuk Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi ____________________________ 204
13. Tüm Akademik Süreçlerin Genel Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi _______________ 205
14. Akademik Takvime Göre Kontrol Listeleri ________________________________________ 212
14.1. Güz Dönemi ____________________________________________________________________ 212
14.1.1. LYS Ön Kayıt __________________________________________________________________________
14.1.2. TÜİK Raporlarının Gönderilmesi - II ________________________________________________________
14.1.3. Öğretim Ücreti 1. Taksit Ödeme __________________________________________________________
14.1.4. Öğretim Ücreti 1. Taksit Cezalı Ödeme _____________________________________________________
14.1.5. DGS Ön Kayıt__________________________________________________________________________
14.1.6. LYS-DGS Kesin Kayıt ____________________________________________________________________
14.1.7. Ders Kaydı ____________________________________________________________________________
14.1.8. Derslerin Başlaması ____________________________________________________________________
14.1.9. Ders Ekleme/Bırakma Başlaması __________________________________________________________
14.1.10. Ders Ekleme/Bırakma Bitişi _____________________________________________________________
14.1.11. LYS Ek Kontenjan Ön Kayıt ______________________________________________________________
14.1.12. DGS Ek Kontenjan Ön Kayıt _____________________________________________________________
14.1.13. KYK Raporlarının Gönderilmesi __________________________________________________________
14.1.14. ÖSYM, ALES Raporlarının Gönderilmesi ___________________________________________________
14.1.15. TÜİK Raporlarının Gönderilmesi - III ______________________________________________________
14.1.16. Dersten Çekilme İçin Son Gün ___________________________________________________________
14.1.17. Derslerin Kesilmesi ____________________________________________________________________
14.1.18. Dönem Sonu Sınavları _________________________________________________________________
14.1.19. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi ________________________
14.1.20. Bütünleme Sınavları ___________________________________________________________________
14.1.21. Bütünleme Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi _________________________
212
213
214
214
215
216
217
218
219
220
221
221
222
224
225
226
226
230
231
232
233
14.2. Bahar Dönemi __________________________________________________________________ 235
14.2.1. Öğretim Ücreti 2. Taksit Ödeme __________________________________________________________
14.2.2. Öğretim Ücreti 2. Taksit Cezalı Ödeme _____________________________________________________
14.2.3. Ders Kaydı ____________________________________________________________________________
14.2.4. Derslerin Başlaması ____________________________________________________________________
14.2.5. Ders Ekleme/Bırakma Başlaması __________________________________________________________
14.2.6. Ders Ekleme/Bırakma Bitişi ______________________________________________________________
14.2.7. TÜİK Raporlarının Gönderilmesi - I ________________________________________________________
14.2.8. Dersten Çekilme İçin Son Gün ____________________________________________________________
14.2.9. Derslerin Kesilmesi _____________________________________________________________________
14.2.10. Dönem Sonu Sınavları _________________________________________________________________
14.2.11. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi ________________________
14.2.12. Bütünleme Sınavları ___________________________________________________________________
14.2.13. Mezuniyet töreni _____________________________________________________________________
14.2.14. Bütünleme Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi _________________________
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 10 / 269
235
235
236
238
238
239
240
241
241
245
246
247
248
249
14.3. Yaz Dönemi ____________________________________________________________________ 251
14.3.1. Öğretim Ücreti Ödeme _________________________________________________________________
14.3.2. Ders Kaydı ____________________________________________________________________________
14.3.3. Derslerin Başlaması ____________________________________________________________________
14.3.4. Derslerin Kesilmesi _____________________________________________________________________
14.3.5. Dönem Sonu Sınavları __________________________________________________________________
14.3.6. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi _________________________
251
252
254
255
258
260
15. Yönetici Modülü Fonksiyonları, Formları ve Ekranları _______________________________ 262
16. Kullanıcı/Erişim Yetki Grupları ve Kullanıcı Türleri _________________________________ 266
EK-1 YASA, YÖNETMELİK, YÖNERGE MADDELERİ VE SENATO KARARLARI__________________ 267
EK-2 OPERASYONEL KARARLAR ___________________________________________________ 269
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 11 / 269
I. ÖĞRENCİ MODÜLÜ
Bu modüle, http://sis.atilim.edu.tr/oibs/ogrenci URL'i aracılığıyla erişim sağlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 12 / 269
1. Öğrenci Modülü Fonksiyonları, Formları ve Ekranları
Genel İşlemler
Özlük Bilgileri
Genel Bilgiler
Kullanım Klavuzu
Akademik Takvim
Danışman Bilgileri
Alınan Dersler
Program Dersleri
Sınav Takvimi
Sınıf Listeleri
Ders Programı
Derslik Ders Programı
Bölüm Ders Programı
Harç Bilgileri
Staj Bilgileri
Genel Duyurular
Öğretim Elemanı Duyuruları
Mezuniyet Onay Bilgileri
Form İşlemleri
Anketler
Değerlendirme Formları
Ders ve Dönem İşlemleri
Ders Kayıt
Ders Ekle/Bırak
Dönem Ortalamaları
Not Listesi (Sınav Notları)
Transkript
Transkript Senaryosu
Müfredat Durum
Devamsızlık Durumları
Diğer İşlemler
Bağlantılar
Mesajlar
Belge Talebi
Şifre Değiştir
Fotoğraf Güncelle
S.S.S.
Görüş Bildir
Çıkış
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 13 / 269
II. AKADEMİSYEN MODÜLÜ
Bu modüle, http://sis.atilim.edu.tr/oibs/akademik URL'i aracılığıyla erişim sağlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 14 / 269
1. Genel İşlemler
1.1. Akademik Takvim
1.1.1. Akademik Takvim İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Üniversite genelinde tanımlanmış olan akademik takvimin görülebildiği yerdir.
Danışman Onay, Sınav Notu Girişi gibi bazı fonksiyonlar, akademik takvimde belirtilen tarih
aralıklarına göre SIS 2.0 içinde açık veya kapalı olabilmektedir.
1.2. Özlük Bilgileri
1.2.1. Özlük Bilgileri İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Öğretim görevlisine ait olarak tanımlanmış olan kimlik ve iletişim bilgilerinin görülüp, üzerinde gerekli
düzenlemelerin yapılabildiği yerdir.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak yapılan değişiklikler
kaydedilebilir.
1.3. Açılan Dersler
1.3.1. Açılan Dersler İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Seçilen Fakülte/Bölüm/Program ve Döneme parametrelerine göre açılan derslerin listesinin
görülebildiği yerdir. Listelenen dersler üzerinde,
ulaşılabilir.
butonuna tıklanarak dersin istatistiki bilgisine
Listelenen dersler üzerine filtre eklenerek kısa listeler de oluşturulabilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 15 / 269
1.4. Verilen Dersler
1.4.1. Verilen Dersler İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Öğretim görevlisi tarafından verilen derslerle ilgili tüm işlemlerin yerine getirildiği yerdir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 16 / 269
Listede bulunan herhangi bir ders üzerinde işlem yapmak için, ilgili dersin üstüne tıklanarak, ders
seçilmelidir.
"Dersi Alan Öğrenciler" butonu ile, seçilen dersi alan öğrencin listesini gösteren form açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 17 / 269
Bu form üstünde, listedeki herhangi bir öğrencinin öğrenci numarasının sol tarafında bulunan
butonu ile ilgili öğrencinin "Öğrenci Not Belgesi" görüntülenebilir.
butonu ile ise, ilgili öğrencinin
dönem bazında aldığı dersleri ve her döneme ait ANO ve AGNO’ları görüntülenerek trakskript
simülasyonu yapılabilir. Transkript simulasyonu fonksiyonu aracılığıyla, öğrencinin almış olduğu
dersler üzerinde harf notları, kredi veya AKTS değerleri değiştirilerek, senaryolara göre not
ortalaması hesaplanabilir. Aynı zamanda, aktif dönemde ders kaydı yaparken kredi bilgileri
değiştirilerek, öğrenciye hangi dersleri seçerse en iyi ders kaydını yapabileceği tavsiyesi verilebilir. Bu
bilgiler sadece simülasyon olarak değerlendirilir. Öğrencinin gerçek ders kayıtlarını veya notlarını
etkilemez. Bu yüzden bütün veriler değiştirilerek, çeşitli senaryolar denenebilir.
"Dersin Ayrıntıları" butonu ile, ilgili dersin ayrıntılarının girildiği form açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 18 / 269
"Haftalık Ders Konuları" butonu ile, ilgili dersin haftalara bölünmüş konu başlıklarının girildiği
form açılır.
"Ders Ödevleri" butonu ile, ilgili dersin ödevlerinin girildiği form açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 19 / 269
"Sınıf Başarı İstatistiği" butonu ile, AGNO Aralıklarına Göre Sınıf Başarı İstatistiğinin alındığı form
açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 20 / 269
Bu istatistiğin alınabilmesi için harflendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
"Not Başarı İstatistiği" butonu ile, harf notlarına göre seçilen dersin not başarı istatistiğinin
grafik olarak raporlandığı form açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 21 / 269
"Sınav Notları" butonu ile, seçilen dersi alan öğrencilerin notlarının görüntülendiği form açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 22 / 269
"Ders Yoklama Girişi" butonu ile, seçilen derse ait yoklama girişinin yapılıp, yazdırılabildiği form
açılır.
Dersi alan öğrencilerin yoklama saatleri haftalık olarak işlenebilir. Form üzerindeki bilgiler seçilen
dersin Teorik ve Uygulamalı saatlerine göre otomatik olarak doldurulacaktır. Sistem, toplam hafta
üzerinden Teorik ve Uygulama saatleri için her ders haftası için ayrı ayrı giriş seçenekleri sunacaktır.
Öğrencinin devamsız duruma düştüğü haftadan itibaren "Devamsızlıktan Kaldı" seçeneği işaretlenip
kaydedilirse, öğrenci harf notuna otomatik olarak devamsızlıktan kaldı harf notu işlenecek ve sınav
listelerine bu şekilde aktarılacaktır.
1.5. Danışmanı Olunan Öğrenciler
1.5.1. Danışmanı Olunan Öğrenciler İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Danışmanlık verilen öğrencilerin listelenip, listelenen öğrencilerin detaylı akademik bilgilerinin
görüldüğü yerdir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 23 / 269
1.6. Ders Kayıt Onay (Danışman Onay)
1.6.1. Ders Kayıt Onay İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Öğrencinin, ders kaydını yaparak kesinleştirmesinden sonra, danışmanı tarafından onaylanması
işleminin yapıldığı yerdir.
Bir öğrencinin ders kaydı yaparak kesinleştirmesi sadece ders kotalarında yer almasını sağlar, fakat
danışman onayı olmaksızın ders kayıt yaptırmış sayılmaz ve sınıf listelerine dahil olamaz. Bu yüzden
öğrencinin yapmış olduğu ders kaydının mutlaka onaylanması gerekir.
Bu form üzerinde, öğretim üyesinin danışmanlık yaptığı bütün öğrenciler listelenir. Listeleme
işlemi yapılırken;
•
Hiç ders kaydı yapmayan öğrenciler renksiz olarak listelenirler.
•
Ders kaydını tamamlayarak kesinleştiren öğrenciler kırmızı renkte listelenirler; bu durum,
öğrenci ders kaydını tamamlamış, fakat henüz danışman onayı almamış anlamına gelir.
•
Ders kaydını tamamlayarak kesinleştiren ve danışman onayı alan öğrenciler yeşil renkte
listelenirler.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 24 / 269
butonu ile "Ders Kayıt Danışman Onay" formu açılır. Bu form iki kısımdan oluşur. Üstte yer alan
birinci kısım, öğrencinin seçebileceği derslerin listelendiği yerdir. Burada
eklenebilir, veya
aşağıda anlatılmaktadır.
butonu ile seçilen dersler listeden çıkarılabilir.
butonu ile yeni ders
butonu
İkinci kısım, seçilen derslerin listelendiği yerdir. Herhangi bir ders, birinci kısımdan seçildiği anda
bulunduğu listeden alınır ve ikinci kısıma, yani seçilen dersler listesine eklenir. İkinci kısımdan
çıkarılırsa, buradan silinerek Birinci Kısma eklenir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 25 / 269
Bu form üzerinde, öğrenci ders kaydı yapmadıysa veya ders kaydını onaylamadıysa "Kesinleştirmedi"
olarak, ders kaydını yaptıysa "Kesinleştirdi" olarak görüntülenir. Ekranda "Kesinleştirdi" ibaresi
görünüyorsa öğrenci ders kayıtları üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz.
Öğrenci ders kaydı yaparken başarısız olduğu dersler alacağı derslere otomatik olarak eklenir,
eklenen bu dersleri öğrenci silemez veya değiştiremez. Bu işlemi sadece danışman yapabilir.
"Ders Kayıt Tipi" alanının alabileceği değerlerin açıklaması şöyledir;
Dönem Dersleri: Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümde açılan dersler ve bu derslere ek olarak
müfredatın da yer alan fakat hiç almadığı dersler listelenir.
Alttan Dersler: Bu seçenek seçildiğinde öğrencinin başarısız olduğu dersler listelenir. Bu
dersler öğrenci veya Danışman ders kaydı ekranına girdiği anda öğrencinin başarısız olduğu
ders aktif dönemde açılmış ise otomatik olarak Alttan eklenir. Alttan başarıyla eklenen dersler
bu listeden silinir.
Not Yükseltme: Bu seçenek seçildiğinde öğrencinin önceki dönemlerde almış olduğu DC veya
DD gibi harf notları olan dersler listelenir. Bu derslerden herhangi biri seçildiğinde "Ders Alma
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 26 / 269
Tipi" Not Yükseltme olarak işaretlenir.
Üstten Ders Alma: Bu seçenek seçildiğinde öğrencinin bulunduğu sınıfın bir üstündeki dersler
listelenir. Öğrencinin genel not ortalaması yönetmelikteki kurallara uygun ise bu dersler
seçilebilir. Bu derslerden herhangi biri seçildiğinde Üstten olarak işaretlenir.
•
Öğrencinin yaptığı ders kaydı uygun ise "Danışman Onay" butonuna basılarak ders
kaydı onaylanır. Ders kaydı onaylandıktan sonra üzerinde tekrar işlem yapılarak
onaylama işlemi yapılması mümkündür.
DİKKAT:
Öğrenci veya danışman almak istediği dersi listelerde göremiyorsa veya seçilebilecek ekranında
döneme ait hiç ders yok ise: Öğrencinin müfredatı tanımlanmamıştır. Tanımlı ise bu programa
ders açılmamıştır.
Öğrencinin almış ve geçmiş olduğu bir ders, ders kayıt sırasında ekranında yeniden görünüyor
ise: Bu dersin kodu değişmiş ve ikame ders kodu yazılmamıştır veya ders saydırma işlemi
yapılmamıştır.
Öğrenci dönem içerisinde kaldığı bir dersi yaz okulunda almış ve geçmiş ancak, ders kayıt
esnasında hala KALDI görünüyor ve otomatik alttan eklendi ise ders farklı bir kod ile açılmış
olup Ders Saydırma işlemi yapılmamıştır. Bunun için, buradan öğrencinin yeni seçtiği bir dersi,
başarısız olduğu bir derse saydırma işlemi yapılır (saydırma işlemi yaparken kredi veya ders tipi
- zorunlu/seçmeli - farkı var ise ve bu nedenle saydırma işlemi yapılamıyor ise Müfredat
Dönem Tanımlarında bu kural aktif hale getirilmiştir). Yanlış yapılan saydırma işlemini iptal
etmek için ders kayıt ekranından ders seçilir, Dersin Saydırmasını İptal Et butonuna basılarak
ve o dersle olan saydırma işlemi iptal edilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 27 / 269
1.7. Duyuru İşlemleri
1.7.1. Duyuru İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Verilen derslerle ilgili olarak, sadece bu dersi alan öğrencilere ders notları, haftalık ders programları
v.b. duyuruların gönderildiği yerdir.
Gönderilen duyuruları, sadece verilen dersi alan öğrenciler, öğrenci internet modülü üzerinden
görebilecektir. Bu bölümde sınırsız sayıda duyuru gönderme işlemi yapılabilir.
Duyuru İşlemleri formunda, hakkında duyuru göndermek istenen dersin bulunduğu satırdaki
butonuna basılır. Açılan Duyuru Formu üzerinde, bu derse ait daha önceden gönderilmiş olan
duyurular görülebilir ve bunların üzerinde değişiklik yapılabilir.
Yeni bir duyuru eklemek için "Ekle" butonuna basılır ve duyuru girilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 28 / 269
Duyurunun konusu ve içeriği girildikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak tanımladığınız duyuru
kaydedilir.
2. Sınav İşlemleri
2.1. SınavTanımla
2.1.1. Sınav Tanımlama İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Sınav tanımlama işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Verilen derslere dair not girişi ve sonuçlandırma işlemlerinin yerine getirilebilmesi için, o derse ait
sınav tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Sınav tanımlanmamış olan bir derse not giriş
işlemi yapılamaz. Not girişi işlemi için o derse ait sınavın mutlaka tanımlı olması gerekmektedir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 29 / 269
"Sınav Tanımlama Formu" üzerinde, daha önceden tanımlanmış sınavlar varsa listede yer alacaktır.
mavi renk ile işaretlenmiş olan sınavlar “İlan Edilmiş” pembe renk ile işaretlenmiş olanlar ise
“Sonuçlandırılmış” sınavlardır. İlan edilmiş veya sonuçlandırılmış sınavlar üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılamaz.
Sınav tanımlandıktan sonra ilan edilinceye veya sonuçlandırılıncaya kadar sınav üzerinde değişiklikler
yapılabilir, fakat bu işlemlerden sonra sınav üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz (Öğrenci İşleri
Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekir).
"Sınav Tanımlama Formu" üzerinde yeni sınav tanımlanacak olan ders seçilip, "Ekle" butonuna
basılarak ilgili ders için yeni sınav tanımlaması yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 30 / 269
Açılan formdaki alanların açıklamaları şöyledir;
Sınav Adı/Kısa Adı: Final/Bütünleme (genel uygulama olarak, sadece dönem sonu ve bütünleme
sınavları sonunda, harf değerlerine dönüşecek olan, dönem içinde yapılmış olan tüm sınav ve
değerlendirmelere göre ağırlıklandırılmış olan notlar SIS 2.0 uygulamasına işlenmektedir).
Sınav Adı/Kısa Adı:Yapılacak olan sınava bir isim verilir. Girilen sınav adı bu dersi alan öğrenciler
tarafından görülecektir. Öğrenciye yapılan sınavın içeriği ve türü hakkında bilgi vermeyi
amaçlamaktadır.
Tarihi: Yapılacak olan sınavın tarihi.
Saati : Yapılacak olan sınavın saati.
Etki Oranı: %100.
Bu bilgiler girildikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak sınav kaydedilir. Kayıt işleminde sonra
öğrenci kendi modülü üzerinde tanımlanan sınavları görebilecektir.
Sınav tanımlandıktan sonra sınavlar listesine gelecektir. Bu listede
butonuna basılarak sınav
bilgileri değiştirebilir.
butonu ile sınava girecek öğrenci listesi alınabilir.
butonu ile sınav
silinebilir. Değiştirme veya silme işlemi eğer sınav İlan Edilmiş veya Sonuçlandırılmış ise yapılamaz.
2.2. Not Giriş
2.2.1. Not Girişi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Not girişi yapılabilmesi için ilgili derse ait sınavların tanımlanmış olması gerekmektedir. Form
açıldığında, önceden tanımlamış olan sınavlar aşağıdaki gibi listelenecektir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 31 / 269
Bu listede not girişi yapılmak istenen sınavın solunda bulunan
butonuna basılarak not giriş
işlemlerine başlanabilir. Bu butona basıldığında aşağıda gösterilen "Not Giriş Formu" açılır. "Not Giriş
Formu", sınav değerlendirme şekline göre farklılık gösterir. Sınav değerlendirme şekli, "Otomatik
Hesapla ve Harflendir" olarak tanımlıysa, "Not Giriş Formu" aşağıdaki gibi gözükür;
Sınav değerlendirme şekli, "Manual Sonuç Değeri Girilmesine İzin Ver" olarak tanımlıysa, "Not Giriş
Formu" aşağıdaki gibi gözükür;
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 32 / 269
Sınav değerlendirme şekli, "Manual Başarılı/Başarısız Değerlendir" olarak tanımlıysa, "Not Giriş
Formu" aşağıdaki gibi gözükür;
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 33 / 269
"Not Giriş Formu" üzerinde bulunana butonların açıklamaları şöyledir;
"Kaydet" butonu ile notlar girildikten sonra kaydedilir, ancak öğrenciler göremez. Böylece notların
hepsini bir defada girmek zorunluluğu ortadan kalkar, parça parça girilebilir.
"İlan Et" butonu ile girilen notlar yayınlanır.
"Yazdır" butonu ile listenin çıktısı alınır.
"Foto Göster" butonu ile öğrencilerin fotoğrafları görüntülenir/gizlenir.
"Yoklama Göster" butonu ile öğrencilerin devamsızlık durumunu görüntülenir/gizlenir. Buna göre
sınava girme durumu girmedi/girdi olarak işaretlenebilir.
"İşaretle" butonu ile seçilen girme/girmeme durumu, öğrenci bazında, bireysel olarak
değiştirilebilir.
butonu ile öğrencinin almış olduğu Dönem Derslerini ve bu derslerin final, bütünleme, vb. sınav
notları görüntülenebilir. Bu form aşağıdaki gibidir;
3. Akademisyen Modülü Fonksiyonları, Formları ve Ekranları
Genel İşlemler
Kullanım Klavuzu
Akademik Takvim
Özlük Bilgileri
Açılan Dersler
Verilen Dersler
Danışmanı Olunan Öğrenciler
Ders Kayıt Onay
Ders Ekle/Bırak Onay
Mezuniyet Onay
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 34 / 269
Derslik Ders Programı
Ders Programı
Duyuru İşlemleri
Değerlendirme Form Sonuçları
Ders Bologna Tanımları
Sınav İşlemleri
Sınav Tanımla
Not Giriş
Sınav Takvimi
Danışman Staj Not Giriş
Akademik CV
Eğitim Bilgileri
Akademik Ünvanlar
Uzmanlık Alanları
İdari Görevler
Ödüller
Görev Yaptığı Birimler
Kurul / Komisyon Üyelikleri
Bildiği Diller
Bil./Mes. Kuruluş Üyelikleri
Akademik CV Görüntüle
Akademik Faaliyetler
Kütüphane
Yerel Kütüphane
On-Line Kütüphaneler
Diğer
S.S.S.
Bağlantılar
Duyurular
Anketler
Şifre Değiştir
Fotoğraf Güncelleme
Çıkış
CV Yükleme
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 35 / 269
III. YÖNETİCİ MODÜLÜ
Bu modüle, http://sis.atilim.edu.tr/oibs URL'i aracılığıyla erişim sağlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 36 / 269
1. Genel Tanımlamalar
1.1. Diploma Eki Tanımlamaları
1.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Diploma Eki tanımlamaları
Bölüm Sekreterlikleri
Sadece bir defa (gerektiğinde)
1.1.2. Diploma Eki Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Diploma İşlemleri (No belirtilecek) kısmında, öğrenciler için basılan “Diploma Eki” çıktısında, her
öğrenci için sabit olan text bilgilerinin girildiği alandır.
SIS 2.0 menuleri içinde, Genel Tanımlar üst menu başlığı altında, Diploma Eki Tanımları menu
başlığını seçiniz. Açılan pencerede, fakülte, bölüm ve ilgili programı seçiniz.
Program için daha önce Diploma Eki Tanımı yapılmamışsa, “Kayıt Yok” mesajı çıkar. "(+)"
butonuna basarak açılan formda gerekli bilgileri doldurarak program için gerekli diploma eki
tanımlamalarını giriniz.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 37 / 269
Eğer bölüm/program için önceden girilmiş Diploma Eki Tanımlaması varsa, aşağıdaki gibi tek satırlık
bir liste çıkar. Tanımlamalarda düzenleme yapmak için “Düzenle” butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 38 / 269
2. Akademik İşlemler
2.1. Akademik Dönem Tanımlamaları
2.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine getiriliyor?
Akademik Dönem
tanımlamaları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi başında
2.1.2. Akademik Dönem Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS’in bir çok yerinde kullanılacak, Akademik Dönemlerin tanımlandığı yerdir.
Her Akademik Dönem başlarken, SIS 2.0 içinde bu tanımlamanın yapılması gerekir.
Yeni Akademik Dönem tanımlaması, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden yetkili kullanıcı tarafından yapılır.
2.2. Akademik Takvim
2.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Sayfa 39 / 269
Akademik Takvim
tanımlamaları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi başında
2.2.2. Akademik Takvim Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Fakültelere göre, dönemsel olarak Akademik Takvim Tanımlamasının yapıldığı yerdir.
Ön Kayıt, Ders Kayıt, Danışman Onay, Sınav Notu Girişi gibi bazı fonksiyonlar, akademik takvimde
belirtilen tarih aralıklarına göre SIS 2.0 içinde açık veya kapalı olabilmektedir.
İlgili formda, sistemde tanımlı aşamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini, GG.AA.YYYY formatında
girerek, “Değiştir” butonuna tıklayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 40 / 269
3. Ders İşlemleri
3.1. Tanımlar & Kavramlar
3.1.1. Müfredat (Curriculum)
Atılım Üniversitesi'nin örgün veya uzaktan eğitim metotlarından birisiyle eğitim veren, herhangi bir
Ön-Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Programı'ndan mezun olabilmek için başarıyla
tamamlanması gereken, sömestrlere ayrılmış olarak planlanmış olan dersler bütünüdür.
Atılım Üniversitesi SIS 2.0 uygulaması içinde müfredat tanımlama, değiştirme, öğrenim kuralları
tanımlama, vb. işlemler, "Ders İşlemleri - Müfredat İşlemleri" menü başlığı aracılığıyla yerine
getirilir.
Müfredatlar yıllar içinde değişebilir. Bu nedenle, Atılım Üniversitesi SIS 2.0 uygulaması içinde,
müfredatlar aktif ve pasif olarak işlem görür.
3.1.2. Açılan Dersler (Courses Opened)/Ders-Hareket (Courses Transactions)
Açılan dersler, Atılım Üniversitesi'nde herhangi bir Programın, herhangi bir dönemde, ilgili Programın
müfredatına göre, öğrencilerin kayıt yaptırması için erişime açılan dersleri ifade eder. Açılan dersler,
müfredata uygun olmak zorundadır, ancak açılan tek tek spesifik derslerin tamamı müfredat içinde
bulunmuyor olabilir. Örneğin, müfredat içinde bir seçmeli ders, kategorik olarak, genel özellikleriyle
tanımlanmıştır (Örneğin, Technical Elective). Ancak, ilgili seçmeli derse karşılık gelen tüm
alternatifler, tek tek açılan dersler olarak tanımlanır. Benzer biçimde, birbirine eşdeğer olan derslerin
tamamı müfredatta gösterilmez, ancak eşdeğer olan tek tek tüm dersler, açılan dersler listesi içinde
tanımlanır.
Atılım Üniversitesi SIS 2.0 uygulaması içinde açılan derslere dair tüm işlemler, "Ders İşlemleri"
ana menü başlığı altındaki, "Ders Aç (Müfredat)" , "Ders Aç (Hareket)" ve "Ders Açma
İşlemleri" menü başlıkları aracılığıyla yerine getirilir.
Ders Aç (Müfredat): Daha önce tanımlanmış bir müfredat referans alınarak, bu müfredatın
içerdiği derslerin baz alındığı ve sadece müfredatın içinden derslerin seçilerek açılabildiği ders açma
yöntemidir. Tüm Fakülte/Bölüm/Enstitü Sekreterlerinin bu işlem için yetkisi vardır.
Ders Aç (Hareket): Daha önce açılmış olan dersler referans alınarak, dönem bazında açılan
dersler havuzunda bulunan derslerin baz alındığı ve sadece bu havuzun içinden derslerin seçilerek
açılabildiği ders açma yöntemidir. Tüm Fakülte/Bölüm/Enstitü Sekreterlerinin bu işlem için yetkisi
vardır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 41 / 269
Ders Açma İşlemleri: Herhangi bir referans kullanılmaksızın, açılacak olan dersle ilgili bilgilerin
girilerek açılabildiği ders açma yöntemidir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün bu işlem için yetkisi vardır.
3.1.3. Öğrenci - Ders Kayıt (Courses Registered)
Atılım Üniversitesi'nde herhangi bir öğrenci, bir Programı başarıyla tamamlayarak mezun durumuna
gelebilmek için, kayıtlı bulunduğu Program dahilinde açılan dersler içinden, en az mezuniyetine
olanak sağlayacak kadar olanından, belirli kurallar içinde başarılı olmak zorundadır.
Öğrenci - Ders kayıt listesi (kayıt olunan derslerden başarı sağlandıysa), öğrenci mezun olduktan
sonra, Transcript veya Diploma Eki belgeleri aracılığıyla görüntülenebilir.
Transcript, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca başarıyla tamamladığı bütün derslerin detaylarını,
öğrencinin fiilen tecrübe ettiği şekilde gösterirken, Diploma Eki, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca
tabi olduğu Program müfredatının kapsamındaki detayları gösterir.
3.1.4. Dönem Ders Yükü
Dönem ders yükü, bir öğrencinin bir programın herhangi bir döneminde kayıt yaptırabileceği en fazla
ders sayısıdır. Öğrencilerin, okudukları programın müfredatına göre, bulundukları dönem içinde fazla
ders almaları yönetmelik ve yönergelerle sınırlandırılmış, ancak dönem ders sayısını azaltmaları
kısıtlanmamıştır.
3.1.5. Dönem Ders Kredi Yükü
Dönem ders kredi yükü, bir öğrencinin bir programın herhangi bir döneminde kayıt yaptırabileceği en
fazla toplam kredidir. Öğrencilerin, okudukları programın müfredatına göre, bulundukları dönem
içinde fazla kredi almaları yönetmelik ve yönergelerle sınırlandırılmış, ancak dönem kredi toplamını
azaltmaları kısıtlanmamıştır.
3.2. Müfredat İşlemleri
3.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla
yapılıyor?
Müfredat ekleme işlemleri
Müfredata göre sınıf geçme şartlarını
belirleme işlemleri
Müfredat derslerinin yönetimi işlemleri
Bölüm Sekreterlikleri
Müfredat dersleri için AKTS değerlerinin
tanımlanması işlemleri
Fakülte Sekreterlikleri
Sadece bir defa
(gerektiğinde)
Müfredat dersleri için AKTS
tanımlarının kontrolü
Müfredatın dönemlere göre
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 42 / 269
zorunluluk/sınırlama bilgilerinin girilmesi
Müfredat sınıf/dönem tanımlamaları
İşlem
Müfredat dersleri için dersi veren
öğretim üyesinin tanımlanması
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla
yapılıyor?
Bölüm Sekreterlikleri
Her öğretim dönemi
başında
Fakülte Sekreterlikleri
3.2.2. Müfredat İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Fakülte ve Bölüm'lerin kullandığı, müfredatları belirlediği ve düzenlediği ekrandır.
Açılan pencerede istediğiniz Fakülte ve Bölümü seçin. Daha önce tanımlanmış olan müfredatlar
ekranda listelenecektir.
3.2.3. Müfredat Ekleme
"Ekle" butonuna basarak yeni müfredat ekleme penceresini açın. Açılan pencerede müfredat ile ilgili
bilgileri doldurun.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 43 / 269
"Kaydet" butonuna basarak değişiklikleri kaydedin. Eklediğiniz müfredat ekranda listelenecektir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 44 / 269
3.2.4. Müfredata Göre Sınıf Geçme Şartlarını Belirleme
Eklediğiniz müfredatı seçin ve "Müfredat Sınıf" butonuna basın. Açılan pencerede öğrencinin bir
üst sınıfa geçebilmesi için gerekli olan koşulların yer alacağı boş bir liste görüntülenecektir.
"Ekle" butonuna basarak kayıt ekleme penceresini açın. Açılan pencerede bir üst sınıfa geçmek için
gerekli olan koşullar yazılacaktır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 45 / 269
"Kaydet" butonuna basarak yaptığınız değişiklikleri kaydediniz.
Eklediğiniz koşul ekranda listelenecektir.
Tüm sınıflar için kayıt ekledikten sonra pencereyi kapatabilirsiniz.
3.2.5. Müfredat Derslerinin Yönetimi
Eklediğiniz müfredatı tekrar seçip, "Müfredat Dersleri" butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 46 / 269
Açılan pencerenin sağ bölümünde ilgili müfredat içinde bulunan dersler listelenecektir. Yeni eklenen
derse daha önce tanımlanmış olan müfredattan ders eklemek için Referans Alınacak Müfredat
bölümünden müfredatı seçin ve eklemek istediğiniz dersleri işaretleyin.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 47 / 269
"Seçilenleri Ekle" butonuna basın.
3.2.6. Müfredat Derslerinde Seçmeli Ders Tanımlama
Menüden “Ders İşlemleri” başlığı altındaki “Müfredat İşlemleri” bölümüne giriniz. Açılan
pencerede istediğiniz Fakülte ve Bölümü seçiniz. Daha önce tanımlanmış olan müfredatlar ekranda
listelenecektir.
Düzenlemek istediğiniz müfredatı seçtikten sonra aşağısında bulunan “Müfredat Dersler”
butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 48 / 269
Müfredat dersleri arasında, seçmeli dersler “TE” ve “NTE” ile başlayan kodlarla, seçmeli grup dersi
olarak tanımlanmalıdır. Seçmeli ders eklemek için “Seçmeli Ders İşl” butonu kullanılmalıdır,
“Ekle” butonu ENG 101, HIST 101 gibi tek bir derse karşılık gelen dersler için kullanılır.
“TE” veya “NTE” gibi kodlarla tanımlanmış derslerin “Grup” hanesinde [Seçmeli Grup] ibaresi
olmalıdır. Eğer yoksa, seçmeli ders “Ekle” butonu kullanılarak tanımlandığından, o dersin
silinerek “Seçmeli Ders İşl.” butonuna basılarak yeninden tanımlanması gerekir.
"Seçmeli Ders İşl” butonuna basıldığında aşağıdaki ekran gelecektir. Seçmeli Grup Bilgileri
başlığı altındaki tüm bilgileri doğru bir şekilde, eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Seçmeli dersin türü
(TE, NTE, FE), sınıfı, dönem tipi ve sırası numarası seçildiğinde, seçmeli grup dersinin adı ve ders
kodu sistem tarafından, otomatik olarak belirlenecektir; ayrıca grup/ders adı ve kodu belirlemenize
gerek yoktur.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 49 / 269
Zorunlu Alınacak Ders Sayısı alanı da otomatik olarak belirlenir, eğer seçmeli grubun “Tipi”
Zorunlu Seçmeli ise bu alan kendiliğinden “1”, değilse “0” olur. Zorunlu Alınacak Ders Sayısı 1
olduğunda, öğrencilerin ders kaydı esnasında, bu seçmeli ders grubuna ait derslerden en az bir
tanesini alması gerekmektedir.
Gerekli bilgiler girildikten sonra, “Kaydet” butonuna basılarak, seçmeli ders grubu oluşturulur ve
pencere kapatılır.
Doğru şekilde tanımlanmış, seçmeli derslerin müfredat dersleri listesinde aşağıdaki
gibi gözükmesi gerekmektedir!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 50 / 269
Seçmeli grup derslerine karşılık gelecek, fiilen açılan dersler, seçmeli grup dersine bağlamak şartı ile
müfredat derslerine eklenebilir. Böylece, ders kaydı esnasında önem arz eden “Ön Koşul” tanımları
da bu dersler için belirlenebilir ve Zorunlu Alınacak Ders Sayısı alanında belirlenen kriterin geçerli
olması sağlanmış olur.
KURAL: Seçmeli dersler, "kategorik" olarak tanımlanmış olmalıdır. Yani, sadece ilgili sınıf ve
dönemde alınması gereken seçmeli ders başlığı ders olarak tanımlanmalı, seçmeli dersin fiili
karşılıkları, bağımsız dersler olarak tek tek müfredata girilmemelidir
TE-4FA1 veya NTE-4FA1 gibi tanımladığımız seçmeli grup derslerine bağlı olacak dersleri eklemek
için “Ekle” butonuna basılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 51 / 269
Açılan pencerede, diğer ders tanımlarında olduğu gibi gerekli bilgiler girilerek, “Kaydet” butonuna
basılır.
DİKKAT: Seçmeli ders grubunun “Kredisi, AKTS değeri, Sınıfı ve Dönem Türü” fiilen açılan
seçmeli derslerin bilgileriyle aynı olmalıdır!
Seçmeli grup derslerine bağlanacak dersler, “Ekle” butonuna basılarak bu şekilde tümü tanımlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 52 / 269
Eklemelerden sonra, seçmeli grup derslerine bağlanacak dersler, herhangi bir gruba bağlanmadığı
için yukarıdaki gibi görünür.
Ders listesinin altında bulunan bilgilerin açıklaması aşağıdaki gibidir:
Listelenen: Ders listesi üzerinde bulunan Sınıf ve dönem seçimlerine göre listelenen tüm derslerin
Kredi ve AKTS toplamlarını verir.
Müfredat Dönem Değerleri: Müfredat İşlemleri ekranında yer alan “Dönem” tanımlamalarında
belirlemiş Kredi ve AKTS toplamını verir.
Hesaplanan: Sınıf ve dönem seçimlerine göre listelenen derslerden Seçmeli Grup kontrolünü
yaparak, listenin Kredi ve AKTS toplamını verir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 53 / 269
DİKKAT: Yönetmelik gereği dönemsel olarak “30 AKTS” limitinin sağlanıp sağlanmadığı bu
değerlerden kontrol edilmelidir!
Örnekte dikkat edileceği üzere, seçmeli grup derslerine bağlanacak dersleri eklemden önce “30
AKTS” olan “Listelenen” değerleri, yeni derslerle beraber 50 AKTS’ye, bu dersler herhangi bir
seçmeli gruba bağlanmadığı için “Hesaplanan” değerleri de 50 AKTS’i olarak artmıştır. Bu dersleri
“TE-4FA1 veTE-4FA2” gruplarına bağladığımız zaman bu değerler değişecektir.
Seçmeli grup dersine, ders bağlamak için “TE veya NTE” ile başlayan grup dersi seçilir ve “Seçmeli
Ders İşl” butonuna basılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 54 / 269
Açılan pencerede, “Listelenen Müfredat Dersler” bölümünde, Sınıf ve Dönem seçimi yapılarak, bu
gruba bağlamak/eklemek istenen dersler, başındaki kutucuklar işaretlenerek seçilir ve listenin
aşağısında bulunan “Seçilen Dersleri Gruba Ekle” butonuna basılır.
DİKKAT: Seçilen dersler, grup dersi ile aynı Kredi, AKTS, Sınıf ve Dönem aynı değilse,
“Eklemek istediğiniz dersin; Kredisi, AKTS değeri, Sınıfı ve Dönem Türü grup dersin
değerleri ile aynı olmalıdır!” şeklinde hata alınır ve dersler eklenmez!
Başarılı bir şekilde, ekleme işlemi yapıldığında “…. Ders(ler) … Grubuna Eklendi" mesajı gelir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 55 / 269
Seçmeli Grup derslerine, ders bağlama /ekleme işlemi tamamlandıktan sonra, yukarıdaki gibi bir liste
görünümü oluşur.
Doğru tanımlamalar yapıldıktan sonra, Hesaplanan değer bilgileri, yönetmelikte belirtildiği gibi “30
AKTS” toplamı verecektir.
3.2.7. Müfredat Dersleri İçin AKTS Kredi Değerlerinin Tanımlanması
AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) - TYYÇ (Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilik Çerçevesi)
standartlarına göre, yüksek öğrenim programlarının müfredatlarında bulunan derslerin AKTS kredi
değerlerin içi belirlenmiş kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar doğrultusunda yapılması gereken AKTS
kredi değerleri tanımlamaları, SIS'in Müfredat Dersleri Yönetimi ekranları aracılığıyla yerine getirilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 56 / 269
KURAL: AKTS-TYYÇ kurallarına göre, bir müfredata ait derslerin AKTS kredi değerlerinin
toplamı, Lisans Programları için, her dönemde 30, tüm müfredatın genel toplamında ise 240
olmalıdır.
AKTS kredi değerleri toplamı, her dönemde toplam 30 kuralı değişmemek üzere, Tezli Yüksek
Lisans Programları için 120, Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 90, Doktora Programları için
ise 240 olmalıdır.
KURAL: "Müfredat Dersleri Tanımlama" ekranı üstünde listelenen müfredat derslerinin
içinde bulunan seçmeli dersler, "kategorik" olarak tanımlanmış olmalıdır. Yani, sadece ilgili sınıf
ve dönemde alınması gereken seçmeli ders başlığı ders olarak tanımlanmalı, seçmeli dersin fiili
karşılıkları tek tek müfredata girilmemelidir. Hal-i hazırda girilmiş olan, aynı seçmeli ders
kategori başlığı altında bulunan birden fazla ders tanımı varsa, müfredat listesinden silinmelidir.
KURAL: Seçmeli ders kategorik olarak tanımlanırken, Ders Kodu olarak, seçmeli ders
kategorisinin türü olan TE, NTE veya NDTE kısaltmalarından birisi ile dersin hangi sınıf/dönemde
açıldığını gösteren 3 basamaklı nümerik kod kullanılmalıdır.
ÖRNEK: TE 301 Technical Elective
KURAL: "Müfredat Dersleri Tanımlama" ekranı üstünde listelenen müfredat derslerinin
içinde birbirinin eşdeğeri olan dersler bulunmamalıdır. Hal-i hazırda girilmiş olan, birbirinin
eşdeğeri olan ders tanımları varsa, eşdeğer dersler arasından en güncel olanı müfredat
listesinde bırakılmalı, diğerleri silinmelidir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 57 / 269
listede gösterilen dersler tek tek seçilerek, her bir ders için, "Değiştir" butonuna basılır, ve açılan
"Müfredat Dersi Düzenleme" ekranı aracılığıyla, ilgili dersin detaylı özelliklerine erişilir.
İşaretlediğiniz dersler Müfredat Dersleri bölümüne kopyalanacaktır. Müfredata yeni ders eklemek
için Müfredat Dersleri bölümünde "Ekle" butonuna basın.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 58 / 269
Açılan pencerede ders ile ilgili bilgileri doldurunuz.
KURAL: Müfredatta yer alan tüm derslerin Sınıfı, Dönemi ve AKTS kredi değeri doğru olarak
girilmelidir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 59 / 269
KURAL: Müfredatta yer alan ders, aslında başka bir Bölüm'e ait ise, AKTS kredi karşılığı olarak,
o dersin açıldığı asıl Bölüm'ün belirlediği AKTS kredi değeri esas alınmalıdır.
KURAL: Müfredatta yer alan yaz stajlarının AKTS kredi karşılığı 1'den farklı olmalıdır.
Bir müfredatın listesinde bulunan bütün derslerin üstünden tek tek geçilmeli, kontrol edilmeli ve
gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
3.2.8. Müfredat Dersleri İçin AKTS Tanımlamalarının Kontrolü
Müfredata ait derslerin hepsinin AKTS tanımlama işlemleri yapıldıktan sonra, ilgili müfredatın tek tek
tüm dönemlerinin AKTS kredi değerleri toplamının 30, tüm müfredat AKTS kredi değerleri toplamının
ise 240 olup olmadığının genel kontrolü, "Müfredat İşlemleri" ekranı üstünde listelenen
müfredatlardan işlem yapılmak istenenin üstüne klikleyerek seçilmesi ve "Müfredat Dersleri"
butonuna basılmasıyla açılan ekran üstündeki "Sınıf" ve "Dönem" bilgilerinin seçilerek, ilgili
sınıf/dönem içindeki derslerin AKTS değerleri toplamının, "Listelenen- AKTS" başlığı altında
görüntülenen nümerik karşılığının, 30 olup olmadığının gözlenmesiyle sağlanır.
3.2.9. Müfredat Dersleri İçin Dersi Veren Öğretim Üyesinin Tanımlanması
Dersin Öğretim Üyesini atamak veya değiştirmek için, öğretim üyesi kutusunun yanında bulunan
"(...)" butonuna basınız.
Açılan personel rehber penceresinden istediğiniz öğretim üyesini bularak, işaretleyip, "Seç"
butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 60 / 269
Seçilen öğretim üyesi, öğretim üyesi kutusuna yazılacaktır.
Ders ile ilgili bilgileri girdikten sonra "Kaydet" butonuna basarak yaptığınız değişiklikleri
kaydedin.Yeni eklenen müfredat için tüm sınıflar ve dönemler için ders tanımlamasını tamamlayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 61 / 269
3.2.10. Müfredatın Dönemlere Göre Zorunluluk/Sınırlama Bilgileri
Müfredatlar listesinden, yeni eklediğiniz müfredatı tekrar seçerek "Ders Kayıt Tanımları" butonuna
basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 62 / 269
Açılan pencerede müfredata tabi olan öğrencilerin bir dönemde alması gereken ve alabileceği ders
sınırlandırmaları görülebilir. Her sınıf ve dönem için kayıt olmak zorundadır.
"Ekle" butonuna basarak, müfredat dönem tanımlama penceresini açın.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 63 / 269
Açılan pencerede öğrencinin bir dönemde alması gereken ve alabileceği ders sınırlandırmalarına ait
koşullar görüntülenecektir.
DİKKAT: Bu ekranda eğer herhangi bir değerin doğruluğundan şüpheniz varsa lütfen ilgili
Bölüm Başkanı'na başvurunuz.
Ekranda bulunan, aşağıdaki bilgiler mezuniyet hesaplamalarına kaynak teşkil etmektedir, ve
mutlaka doğru ve eksiksiz olarak girilmelidir;
1. Toplam Dönem Kredisi,
2. Zorunlu Ders Sayısı,
3. Seçmeli Ders Sayısı
4. Toplam Dönem AKTS'si
Kayıtların eksik veya yanlış olması durumunda, mezun olma durumuna gelmiş olan öğrencilerin
listesi doğru olarak hazırlanamayacaktır!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 64 / 269
DİKKAT: Ekranda bulunan, aşağıdaki bilgiler kayıt kısıtlama ve kurallarına kaynak
teşkil etmektedir, ve mutlaka doğru ve eksiksiz olarak girilmelidir;
1. Dönem AKTS Kredi Yükü
2. Dönem Ders Kredi Yükü
3. Dönem Ders Yükü
4. Dönem Seçmeli Ders Sayısı
5. Dönem Zorunlu Ders Sayısı
6. Başarılı AGNO ve Üstünde Dönem Ders Yüküne Ek Olarak Alınabilecek En
Fazla Ders Sayısı
7. Başarılı AGNO ve Üstünde Dönem Ders Yüküne Ek Olarak Alınabilecek En
Fazla Top. Kredi
8. Sınıf Geçme AGNO Altında Dönem Ders Yüküyle Sınırlı Olarak Alınabilecek En
Fazla Ders Sayısı
9. Sınıf Geçme AGNO Altında Dönem Ders Yüküyle Sınırlı Olarak Alınabilecek En
Fazla Top. Kredi
Eklediğiniz dönem tanımlaması aşağıdaki gibi ekranda listelenecektir.
Tüm sınıflar ve dönemler için dönem kaydı ekleyin.
DİKKAT: Eksik kayıt olması durumunda ilgili sınıf ve dönemdeki öğrenciler ders kaydı
yapamayacaklardır!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 65 / 269
3.2.11. Müfredat Sınıf Dönem Tanımları
"3.1. Müfredat İşlemleri" bölümünde anlatılan, müfredat için sınıf ve dönem tanımlamalarının tek
ekranda görülüp, düzenlendiği ekrandır. Müfredat için sınıf ve dönem tanımları aynı şekildedir.
3.3. Ders Programı Tanımlama İşlemleri
3.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine getiriliyor?
Ders programı
tanımlamaları
Fakülte Sekreterlikleri
Bölüm Sekreterlikleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi başında
Sayfa 66 / 269
3.3.2. Ders Programı Tanımlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Bir dersin, hangi fakültede, hangi derslikte hangi gün ve saatlerde verileceğinin tanımlandığı
bölümdür. SIS'in "Ders Açma İşlemleri -> Ders Programı Tanımları" menu başlığı aracılığıyla
ulaşılır.
Öğrencinin ve öğretim üyesinin haftalık ders programı sistem üzerinden takip edilebilir, çıktısı
alınabilir.
Açılan pencerede, seçilen bölüm ve programa tanımlanmış dersler listelenir. Bu listeden bir dersi
seçerek, "Ekle" butonuna basarak, o dersin derslik, gün ve saat tanımları girilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 67 / 269
Gerekli bilgiler girildikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak, ilk açtığımız listeye geri döneriz.
Eklediğimiz program “Seçili Dersin Ders Programı” listesinde yer alacaktır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 68 / 269
DİKKAT: Bu tanımlamalar eksik yapıldığı takdirde, bir öğrencinin aynı saate çakışan iki dersi
alması dolayısıyla derse devam edememe problemi ortaya çıkar..
Seçili bölümün ders programını görmek için "Bölüm Ders Programı" butonuna basınız.
3.4. Ders Açma İşlemleri
3.4.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Ders açma işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Öğretim dönemi başında
(gerektiğinde)
3.4.2. Ders Açma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Kullanıcının bunduğu yetki grubuna ek olarak, kullanıcı tipi “süper kullanıcı” olarak belirlenmiş
kullanıcıların, bölüm ve programlara yeni bir ders koduyla, ders açma işlemlerini yapıldığı yerdir.
Bu ekranın aşağıda anlatılacak olan 3.5. Ders Açma (Müfredat) ve 3.6. Ders Açma (Hareket)
ekranlarından farkı, geçmiş dönemlerde okutulmayan yeni bir dersin, program açılması gerektiğinde
kullanılmasıdır. Bu yüzden normal ders açma işlemlerinin buradan yapılması tavsiye
edilmemektedir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 69 / 269
DİKKAT: Ders Açma İşlemleri ekranı kullanılarak açılan bir ders, müfredat dışı olarak
tanımlanmış demektir. Bu nedenle, bu ekranı kullanma yetkisi sadece Öğrenci İşleri
Müdürlüğü'ne verilmiştir ve mutlaka gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
3.5. Ders Aç (Müfredat)
3.5.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine getiriliyor?
Müfredattan ders
açma işlemleri
Fakülte Sekreterlikleri
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi başında
3.5.2. Müfredattan Ders Açma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Bölüm ve programlar için tanımlanmış müfredat dersleri referans alınarak, seçilen programın
derslerinin açıldığı bölümdür. Açılacak pencereden kendi bölümünüzü, uygulanan müfredatı, sınıfı ve
dönemi seçiniz. Açılması gereken dersleri işaretleyiniz.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 70 / 269
"Seçilenleri Ekle" butonuna tıklayın, seçilen dersler Açılan Dersler bölümüne kopyalanacaktır.
Dersler, müfredat içinde tanımlanan bilgiler ile açılacaktır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 71 / 269
Açtığınız derslerin öğretim üyesi ve diğer bilgilerini güncellemek için, Açılan dersler bölümünden
dersi seçip, "Değiştir" butonuna basın.
DİKKAT: Bu ekranda ders için yapacağınız değişiklikler, müfredat işlemlerinden girilen aynı
kodlu dersin tanımlamalarını değiştirmeyecektir!
Müfredat dersleri ile açılan dersler birbirlerinden bağımsızdır aynı ders koduna ait derslerin
tanımlamaları her iki bölümde farklı olabilir.
Aynı şekilde derslerin açıldığı “Ders Hareket” havuzunda aynı dersin farkı dönemlerdeki
bilgileri de değişmeyecektir.
Aynı bölümde, aynı programda, aynı dönemde, aynı ders kodu ile birden fazla ders açılabilir fakat
şube kodu farklı olmak zorundadır. Bu işlem aynı zamanda şubelendirme işlemidir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 72 / 269
DİKKAT: Ekranda Dersin Aktif olarak işaretlendiğini,
Sınav değerlendirme tipinin, Kredili dersler için Manual Sonuç Girilmesine İzin Ver ,
Kredisiz dersler için Başarılı/Başarısız Değerlendir şeklinde seçildiğini, Sınıf, kredi ve
AKTS değerlerinin doğru olduğunu, Dersin adının ve İngilizce adının doğru olduğunu, Zorunlu
veya Seçmeli durumunun doğru olduğunu, lütfen kontrol ediniz!
Öğretim üyesini değiştirmek için Öğretim Üyesi metin kutusunun yanındaki butona basın.
Açılan pencerede, öğretim üyesini bulun işaretleyin ve "Seç" butonuna basın. Eğer dersi veren
öğretim üyesini bulamazsanız listede yer alan STAFF personelini seçin.
Seçtiğiniz öğretim üyesi, ekranda öğretim üyesi kutusuna yazılacaktır.
"Kaydet" butonuna basarak değişiklikleri kaydedin. Kaydedildi uyarısını gördükten sonra pencereyi
kapatabilirsiniz.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 73 / 269
Açılan dersi, sizin bölümüz dışındaki bölümlerden de öğrencilerin alması gerekiyor ise Açılan
Dersler bölümünde dersi seçin ve "Bölümler" butonuna basın.
Açılan pencerede dersi alan diğer bölümleri işaretleyin ve "Seçilenleri Ekle" butonuna basın.
Seçtiğiniz bölümler ekranın sağ bölümünde listelenecektir. Dersi alması gereken tüm bölümleri
ekledikten sonra pencereyi kapatabilirsiniz.
Bu işlemler açılan her ders için tekrarlanacaktır.
3.6. Ders Aç (Hareket)
3.6.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Geçmiş ders hareketlerinden
ders açma işlemleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Fakülte Sekreterlikleri
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi başında
Sayfa 74 / 269
3.6.2. Geçmiş Ders Hareketlerinden Ders Açma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Ders açma işlemini müfredat işlemlerinde tanımlanmış dersler yerine, önceki dönemler için açılmış
dersleri referans alarak, programın yeni dönemine ders açma işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Eğer ders daha önceki dönemlerde açılmış ise Referans Alınacak Dersler bölümünden dersi aktif
döneme kopyalayabilirsiniz. Eğer ders ilk kez açılacak ise Açılan Dersler bölümünde "Ekle"
butonuna basarak yeni ders ekleyebilirsiniz. Yeni ders ekleme işlemini yalnızca Süper Kullanıcılar
gerçekleştirebilir.
Referans Alınacak Dersler bölümünde dersi bulun işaretleyin ve "Seçilenleri Ekle" butonuna
basın.
Seçilen dersler, ekranın sağ tarafında bulunan Açılan dersler bölümüne kopyalanacaktır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 75 / 269
Açtığınız derslerin öğretim üyesi ve diğer bilgilerini güncellemek için, Açılan dersler bölümünden
dersi seçip, "Değiştir" butonuna basın.
DİKKAT: Bu ekranda ders için yapacağınız değişiklikler, müfredat işlemlerinden girilen aynı
kodlu dersin tanımlamalarını değiştirmeyecektir!
Müfredat dersler ve açılan dersler bağımsızdır, aynı ders koduna ait derslerin tanımlamaları her
iki bölümde farklı olabilir. Aynı şekilde derslerin açıldığı “Ders Hareket” havuzunda aynı
dersin farkı dönemlerdeki bilgileri farklı olabilmektedir!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 76 / 269
DİKKAT: Ekranda Dersin Aktif olarak işaretlendiğini,
Sınav değerlendirme
tipinin, Kredili dersler için Manual Sonuç Girilmesine İzin Ver , Kredisiz dersler için
Başarılı/Başarısız Değerlendir şeklinde seçildiğini , Sınıf, kredi ve AKTS değerlerinin
doğru olduğunu, Dersin adının ve İngilizce adının doğru olduğunu, Zorunlu veya Seçmeli
durumunun doğru olduğunu, lütfen kontrol ediniz!
Öğretim üyesini değiştirmek için Öğretim Üyesi metin kutusunun yanındaki butona basın.
Seçtiğiniz öğretim üyesi, ekranda öğretim üyesi kutusuna yazılacaktır.
"Kaydet" butonuna basarak değişiklikleri kaydedin. Kaydedildi uyarısını gördükten sonra pencereyi
kapatabilirsiniz.
Açılan dersi, sizin bölümüz dışındaki bölümlerden de öğrencilerin alması gerekiyor ise Açılan
Dersler bölümünde dersi seçin ve "Bölümler" butonuna basın.
Açılan pencerede dersi alan diğer bölümleri işaretleyin ve "Seçilenleri Ekle" butonuna basın.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 77 / 269
Seçtiğiniz bölümler ekranın sağ bölümünde listelenecektir. Dersi alması gereken tüm bölümleri
ekledikten sonra pencereyi kapatabilirsiniz.
3.7. Şubelendirme İşlemleri
3.7.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Şubelendirme işlemleri
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Fakülte Sekreterlikleri
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi başında
3.7.2. Şubelendirme İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Bir ders için şubelendirme (şube sayısını artırma) işlemlerinin yapıldığı ve dersi seçen öğrencilerin bu
şubelere dağılımını kontrol edip, şubeler arası öğrenci atamasının yapılabileceği yerdir. Öğrenci
Ders Kaydı öncesi şubelendirme yapılmışsa, öğrenci ders kaydı esnasında, dersi hangi şubede
alacağını seçmiş olur.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 78 / 269
DİKKAT: Ders Kaydı esnasında şube seçimi yapmış öğrencinin, Şubelendirme İşlemlerinde
başka bir şubeye taşınması o öğrencinin o ders için sınav notlarının silinmesine neden olur!
Şubelendirme işlemi, Ders Açama İşlemleri, Ders Aç (Hareket),Ders Aç (Müfredat) ekranlarında,
“Çoğalt” işlemi yapılarak da gerçekleştirilebilir.
Bir dersin kaç şubede verildiğini görmek için, Bölüm ve Program seçimi yapıp “Ara /Bul”
butonuna basınız. Program için açılan dersler listelenecektir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 79 / 269
Listeden ilgili dersi üzerine tıklayarak seçiniz. Ders seçildikten sonra sağ üst köşede, ders için
tanımlanmış şubeler listelenecektir. Şube çoğaltmak için, Şube Sayısı kutucuğuna 2-4 gibi bir
rakam girdikten sonra “Şubelendir” butonuna basınız. Şubenin öğretim görevlisini değiştirmek için
“Öğretim Elemanı Seç” butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 80 / 269
Sağ üst köşede listelenen ders şubelerinden bir seçim yaparak, o şubede bulanan öğrenciler
listelenir. Öğrenci listesinden, istenilen öğrenciler kutucukla işaretlenir, "Şubeye Taşı" butonuna
basılarak, öğrencilerin şubesi değiştirilebilir.
3.8. Derslik Tanımları
3.8.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Derslik tanımları
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Fakülte Sekreterlikleri
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi içinde (bir
defadan fazla)
3.8.2. Derslik Tanımları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Fakülte ve bölümlerin derslik tanımlamalarının girildiği yerdir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 81 / 269
3.9. Sınav Müfredatı Tanımlama
3.9.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Sınav Müfredatı tanımları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi başında
3.9.2. Sınav Müfredatı Tanımları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Belirlenen program için, Tanımlanacak sınavların sonuç hesaplanmasında, Öğrenci not
ortalamalarının hesaplanmasında, Sınav Etki Oranı kontrollerinde, Öğrenci Devamsızlık
kontrollerinde uygulanacak, parametrelerin ve limitlerin tanımlandığı yedir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 82 / 269
Sınav Müfredatı Tanımlama ekranı açıldıktan sonra bölüm ve program seçimi yapılır. Seçimden
sonra program için tanımlanmış sınav müfredatları listelenir. Eğer kayıt yoksa "(+)" butonuna
basılarak, yeni sına müfredatı eklenilebilir. Birden fazla müfredat varsa,, durumu “Aktif” olan dikkate
alınır. Son eklenen müfredat aktif kabul edilir.
Var olan bir müfredatı düzenlemek için satır sonundaki “Düzenle” butonuna basılır.
DİKKAT: Sınav Müfredatı olmayan bir programa, “Sınav
“
Tanımlama”” yapılamaz!
3.10. Sınav Tanımlama
3.10.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Sınav tanımlama işlemleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Fakülte Sekreterlikleri
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi sonunda
Sayfa 83 / 269
3.10.2. Sınav Tanımlama İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Belirlenen programın dersleri için yapılacak sınavların tanımladığı yerdir
Açılan pencerede aktif dönemi ve kendi bölümünüzü seçin. Sınav tanımlaması yapacağınız dersleri
işaretleyin.
Ekranın sağ bölümünde sınav bilgilerini girin.
DİKKAT: Program için bir Final sınavı tanımlanacaksa, o sınavın Etki Oranı %100 olmalıdır!
Tüm alanların dolu olması gerekmektedir!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 84 / 269
"Sınav Oluştur" butonuna basınız. Seçtiğiniz dersler için sınav oluşturulduğuna dair uyarı
görüntülenecektir.
Sınav oluşturduğunuz derslerden herhangi birini seçtiğinizde Tanımlanan sınavlar bölümünde
tanımladığınız sınavı, sınavı seçtiğinizde sınava girmesi gereken öğrencileri görüntüleyebilirsiniz.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 85 / 269
DİKKAT: Derse sınav tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrencileri listede
görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle"
butonuna basın!
Açılan pencereden Sınava girmeyen öğrencileri seçiniz ve "Seçilen Öğrencileri Aktar"
butonuna basarak, öğrencileri sınava ekleyiniz.
Sınava eklenmeyen öğrencilerin ders notlarının girilmesi mümkün değildir.
Öğretim üyesinden gelen bir ya da birkaç öğrenciye not yazılamaması şikâyetinde sınava
girmeyen öğrencileri sınava eklemek gerekir.
3.11. Muafiyet Ders Kaydı
3.11.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Muafiyet ders kaydı
işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi içinde
(gerektiği zaman)
3.11.2. Muafiyet Ders Kaydı İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Seçilen bir öğrenci için muaf olacağı derslerin girilebileceği yerdir.
Açılan sayfada "Öğrenci Numarası" alanına, muaf dersleri tanımlanacak olan öğrencinin numarasını
yazıp, "Başla" butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 86 / 269
Öğrenci bilgileri, muaf ders girişi için form ve o öğrenci için daha önce kaydedilmiş muaf ders
kayıtları listesi gelecektir. "Muafiyet Ders Kayıt İşlemleri" bölümünden yeni muaf dersi kaydı formunu
kullanarak, satır satır muaf ders listesini girermek suretiyle toplu kayıt yapabilirsiniz.
Ders kaydının yapılacağı dönem seçilip, ders kodu girildikten sonra alta yeni bir boş satır otomatik
gelecektir. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Kaydet" butonuna basarak işlemi tamamlamış
olursunuz.
DİKKAT: Girmiş olduğunuz ders kodu, öğrencinin bağlı olduğu müfredatta yoksa veya aynı
dönem için aynı dersin kaydı önceden yapılmışsa, ders kaydı yapılmaz!
Ders kodu girilerek yeni satırlar eklendikçe, gerekli kontroller otomatik yapılarak, ders kaydının
yapılıp yapılamayacağı "Kaydet" butonuna basılmaksızın, uyarı mesajlarıyla anlaşılabilir.
Muaf ders kaydının çalışma şekli şöyledir:
Seçilen dönemde kodu girilen ders için 000000 sicil numaralı (Staff) Öğretim Üyesi üzerine, "99"
şube kodu ve "0" kontenjanla bir ders açılmış olur (Ders Hareket).
Sonra açılan o derse, "Ders Geçme Durumu=Muaf, Ortalamaya Katılsın mı=Hayır, Ders Harf
Kodu=MU" bilgileriyle öğrencinin ders kaydı yapılır.
Aynı derse, aynı dönem ve program için başka bir öğrencinin muaf ders kaydı yapılacaksa, o
ders tekrar açılmaz, aynı ders hareketi kullanılır.
Dersin kontenjanın "0" olması nedeniyle, açılan derse başka bir ekrandan ders kaydı yapılamaz!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 87 / 269
Diploma Ekinde dersleri alındığı döneme göre değil de, müfredattaki dönemine göre
listeleneceğinden, muaf ders kayıtlarının tümünü "aktif" döneme kaydedebilirsiniz. Böylece
"öğrencilerin Üniversiteye kayıtlı olmadığı dönemlere ders kaydı yapılmasıyla", oluşan sorunlar
da engellenmiş olur.
DGS veya irregular öğrenciler için mevcut müfredata paralel fakat farklı müfredat dönem
ayarları tanımlanacağından, öğrenciler için girilmiş olan muafiyet dersleri, ders kayıt limitlerine
takılmayacak ve öğrenci sorunsuz bir şekilde normal ders kaydını yapabilecektir.
3.12. Ders Veren Öğretim Üyeleri
3.12.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Ders veren öğretim üyeleri
listeleme işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi içinde
(gerektiği zaman)
3.12.2. Ders Veren Öğretim Üyeleri Listeleme İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Seçilen program için açılmış derslerin, öğretim üyeleri ile birlikte listelenip, çıktısının alınabileceği
yerdir.
Açılan pencerede bölüm ve program seçimi yapınız. Gelen listenin çıktısını almak için yazıcı
simgesine tıklayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 88 / 269
3.13. Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesi
3.13.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Tek ders sınavı öğrenci
listesi işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi başında
(gerektiği zaman)
3.13.2. Tek ders sınavı öğrenci listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Tek Ders Sınavı ile mezun olabilecek öğrencilerin listelendiği, öğrencinin o dersin sınavına girebilmesi
için eğer ders açılmamışsa açılıp, öğrencinin derse kaydının yapılabildiği yerdir.
Açılan pencerede ilgili bölüm ve programı seçtikten sonra, "B.D. Say" kutucuğuna öğrencinin
başarısız olduğu en fazla ders sayısını girerek “Ara/Bul” butonuna basınız.
Öğrenci listesi, ders bilgileri ile listelenecektir. Öğrenci seçimi yaptıktan, sınavın verileceği dönem
seçilerek “Ekle” butonuna basınız. Listelenen tüm öğrencileri eklemek içinse “Tümünü Ekle”
butonuna basınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 89 / 269
Eklenen öğrenciler, Dönem kutucuğunun aşağıda bulunan listede yer alacaktır. Daha önce Tek Ders
Sınav için eklenmiş öğrencileri listelemek için yine Dönem seçme kutucuğu kullanılabilir.
Seçilen öğrencilerin ilgili dersi, seçilen dönem için açılıp, açılmadığını kontrol etmek için “Ders
Açma İşlemleri” butonuna basınız.
Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesinin ve liste için açılmış dersler, ayrı bir pencere olarak açılacaktır.
“Açılan Dersler” listesi boşsa, seçilen dönem için öğrencilerin ders kaydının yapılacağı dersler
açılmamıştır demektir. “Ders Aç” butonuna basarak, ilgili dersler için ders açma işlemi yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 90 / 269
“Açılan Dersler” listesindeki satırlara tıklayarak, sağ tarafta o derse kaydı olan öğrencileri listelenir.
Ders açma işleminden sonra , “Ders Kayıtları Yap” butonuna basılarak öğrencileri için ders kaydı
yapılarak işlem sonlandırılır.
3.14. Derse Göre Kayıt Yapan Öğrenciler
3.14.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Derse göre kayıt yaptıran
öğrenciler listesi işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi başında
(gerektiği zaman)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 91 / 269
3.14.2. Derse göre kayıt yaptıran öğrenciler listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Ders Kodu/Adı ve Dönem belirterek, derse kaydı olan öğrencilerin, gerekli bilgileriyle listelenip,
çıktısının alındığı bölümdür.
3.15. Eş Değer Dersler
3.15.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Eş Değer Dersler
tanımlamaları
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her öğretim dönemi içinde
(birden fazla defa)
3.15.2. Derse Göre Kayıt Yaptıran Öğrenciler Listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Bölüm ve Programa göre müfredatlarda yer alan derslerin eş değer işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Tanımlanan eş değer tablosu ders saydırma işlemlerinde dikkate alınacaktır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 92 / 269
DİKKAT: Eş değer dersler doğru ve eksiksiz olarak tanımlanmamışsa, ön koşullu ders
kısıtlama kuralları da çalıştırılamaz!
Özellikle, DGS yoluyla Atılım Üniversitesi'ne katılmış olan öğrenciler için, daha önce aldıkları
dersler, Atılım müfredatlarındaki ilgili dersler ile eş değer olarak tanımlanmazsa ve ön koşul
kuralları aktifse, öğrenciler bu kurallara takılırlar ve ilgili derslere kayıt yaptıramazlar.
3.16. Ders Kayıt Kredi Düzenleme
3.16.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Desler kayıt kredi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Her öğretim dönemi içinde
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 93 / 269
düzenleme işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
(birden fazla defa)
3.16.2. Ders Kayıt Kredi Düzenleme İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Ders Açma işlemlerinde kredisi ve AKTS değeri değişen derslerin, değişiklik olmadan önce o dersi
almış/kaydını yaptırmış öğrencilere kredi/AKTS değişikliğinin toplu olarak yansıtıldığı yerdir.
Kullanımı: Açılan pencerede dönem, bölüm ve program seçerek “Ara Bul” ilgili programa açılmış
dersleri listelenir.
Gelen ders listesinde, ders satırlarını tıklayarak seçim yapılır ve aşağısında o dersi olan öğrenciler,
dersi aldıkları kredi/AKTS bilgileri ile listelenir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 94 / 269
Kredi / AKTS bilgileri değişip, (Örnekteki görsellerde MATH 252 dersi 8 AKTS, 7 olarak
değiştirilmiştir) dersi alan öğrenciler için toplu kredi düzenlemesi yapılmak istenilen ders satırının
başındaki “Eşitle” butonuna basılır.
Bu işlemden sonra dersi alan tüm öğrencilerin kredi/AKTS bilgileri güncellenmiş olur.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 95 / 269
DİKKAT: Ders kredi değerleri Transkript belgesi, ders AKTS değerleri ise Diploma Eki belgesi
aracılığıyla, resmi evrak olarak öğrencilere verilir.
Değişen kredi ve AKTS değerlerinin "Ders Kayıt Kredi Düzenle" ekranı aracılığıyla
değiştirilmesi, daha önce Transkript ve Diploma Eki verilmiş olan öğrencilerin belgeleri üstünde
tutarsız bilgi bulunmasına yol açabilir!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 96 / 269
4. Öğrenci İşlemleri
4.1. Öğrenci Rehber
4.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Bölüm Sekreterlikleri
Öğrenci rehber işlemleri
Fakülte Sekreterlikleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Her öğretim dönemi içinde
(birden fazla defa)
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
4.1.2. Derse göre kayıt yaptıran öğrenciler listesi İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilerin bilgilerine ulaşıp, temel Öğrenci İşleri hizmetlerinin
yapılabileceği ekrandır.
Bu bölümden yapılabilecek başlıca işlemler şunlardır;
•
Yeni öğrenci kaydı,
•
Öğrenci genel-kimlik-iletişim bilgilerini düzenleme,
•
Öğrenci ders işlemleri,
•
Öğrenci evrak takibi
•
Öğrenci akademik işlemleri.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 97 / 269
Yeni öğrenci kaydı için açılan pencerede “Ekle” butonuna basılarak, yeni öğrenci formu ayrı bir
pencerede açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 98 / 269
Girilmesi zorunlu olan; kimlik, bölüm –program, danışman ve öğrenci numarası girildikten sonra
“Kaydet” butonuna basılarak öğrenci eklenmiş olur ve pencere kapatılır.
Kayıtlı öğrenciler arasından istenile öğrenci bilgisine ulaşmak için, Öğrenci Rehber sayfasında açılan,
gerekli kriterler girilerek “Ara/Bul” butonuna basılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 99 / 269
Gelen öğrenci listesinde, istenilen öğrencinin satırı tıklanarak işaretlenir sonrasında “Değiştir /
İncele / Sil / Yazdır” butonlarına basılarak seçili öğrenci için işlem yapılabilir.
“Değiştir” butonuyle açılan pencerede, öğrencinin aşağıdaki işlemleri yapılabilir;
•
Akademik Bilgileri (Fakülte/ Bölüm, Müfredat, Danışman Belirleme)
•
Kimlik Bilgileri
•
Kredi ve Burs Bilgileri
•
Ders İşlemleri (Ders Kaydı, Ders Saydırma)
•
Evrak İşlemleri
•
SIS 2.0 için şifre belirleme.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 100 / 269
Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, “Kaydet” butonuna basarak pencereyi kapatabilirsiniz.
4.2. Öğrenci Sınıf Atlatma İşlemleri
4.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Öğrenci sınıf atlatma
işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim yılı sonunda
4.2.2. Öğrenci Sınıf Atlatma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0 üzerinden yılda bir defa süper kullanıcılar tarafından yapılan, öğrencilerin bir üst sınıfa
geçirildiği yerdir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 101 / 269
KURAL: Bir öğrencinin sınıf atlayabilmesi için aşağıdaki altı koşulu yerine girmesi gerekir;
1. Hazırlık Sınıfı Kontrolü: Sınıfı 0 (sıfır) olarak tanımlanmış olan hazırlık sınıfı
öğrencileri ve hazırlık sınıfını tamamlayamayanlar sınıf atlayamaz.
2. Son Sınıf Kontrolü: Öğrenci, bağlı olduğu programda belirtilen öğretim süresini
doldurmuşsa veya aşmışsa sınıf atlayamaz.
3. Tekrar Atlatma Kontrolü: Aynı dönem içinde daha önce "Sınıf Atlatma" işlemine
girerek sınıfı artırılmış olanlar tekrar sınıf atlayamaz.
4. Kayıt Dondurma Kontrolü: Aktif Eğitim Öğretim Yılı içinde (örneğin, 2013-2014)
veya önceki yılda kayıt dondurmuş olan öğrenciler sınıf atlayamaz.
5. Ortalama Kontrolü: Seçilen dönem itibari ile hesaplanan ortalaması (ANO veya
AGNO, seçilen yönteme göre), Müfredat-Sınıf ayarlarında belirtilen "En Az Ort."
değerinden küçük olanlar öğrenciler sınıf atlayamaz.
6. DGS Kontrolü: Dikey geçiş öğrencileri için, sınıfı 2 veya altı ise, ikiden daha fazla
dersten başarısız olan öğrenciler sınıf atlayamaz.
DİKKAT: Sınıf atlatma işlemi, “Ders İşlemleri / Müfredat İşlemleri“ menu başlığı ile açılan
Müfredat Sınıf Formu üzerinde bulunan “En az Ort.” parametresi ile, “Yönetim / Genel Sistem
Ayarları“ menu başlığı ile açılan Genel Sistem Ayarları Formu üzerinde bulunan “Lisans
Öğrencilerinde Öğrenci Sınıf Atlama En Az Gerekli Ortalama" ve " Ön Lisans Öğrencilerinde
Öğrenci Sınıf Atlama En Az Gerekli Ortalama " parametrelerinin alacağı değerlere göre
yapılacağından, sınıf atlama işleminin yapılacağı Bölüm/Program için tanımlı “Müfredat Sınıf”
tanımlamalarının ve genel sistem tanımlamalarının doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.
Bu yüzden, sayfa ilk açıldığında müfredat tanımlamaları sorunlu olan, yani müfredat ataması
hiç yapılmamış veya atanmış müfredatı için müfredat sınıf tanımlaması belirtilmemiş veya
müfredat sınıf tanımlama bilgileri boş olan toplam öğrenci sayısı hesaplanarak “Müfredatı
Sorunlu Öğrenci Sayısı” bilgisi olarak ekranda yer alır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 102 / 269
"Müfredatı Sorunlu Öğrenci Sayısı" bilgisinin altında bulunan “Müfredat Kontrol” butonuna
tıklanarak bu öğrencilerin detaylı müfredat kontrol sonuçlarına, tek tek ulaşılabilir.
Sınıf atlatma işlemi yapılabilmesi için önce uygun öğrencilerin tespit edildiği bir “ön liste”
oluşturulmalıdır. Ön liste belirlendikten sonra, bu listenden durumu “Sınıf Atlayabilir” olan
öğrenciler, “Sınıf Atlat” butonuna basılarak, bir üst sınıfa geçilir.
Açılan pencerede, Bölüm/Program seçimi yaptıktan sonra, “Ara/Bul” butonuna basılarak, SIS 2.0’a
giriş yapan kullanıcının daha önceden oluşturmuş olduğu, “Ön Listeye” ulaşabilir.
Yeni bir “Ön Liste” yani sınıf atlayacak öğrencilerin tespit edilmesi işlemi yapmak için “Hazırla”
butonuna basılır.
“Hazırla” butonuna basmadan önce, sınıf atlatma yapılacak “Bölüm/Program” seçimi, bir üst sınıfa
geçmede not ortalamalarının hangi dönemden hesaplanacağını belirtmek için “1.Dönem” ve “2.
Dönem” bilgileri seçimi ve hesaplamada kullanılacak “Yöntem” seçimi yapılmalıdır.
“Hazırla” butonuna basıldıktan sonra yapılan seçimlere ek olarak, aşağıda belirlenmiş olan kriterlere
uygun öğrencilerin tespit edildiği bir liste oluşturulacaktır.
•
Hazırlık sınıfı öğrencileri için sınıfı 0 (sıfır) ve hazırlık durumunun başarılı olması
gerekmektedir.
•
Dikey geçiş öğrencileri için sınıfı 2 veya altı ve en fazla iki dersten başarısız olma şartı
aranmaktadır.
•
Kayıt donduran öğrenciler sınıf atlatılmamaktadır.
•
Diğer öğrenciler için Genel Ortalamalarının yukarda belirtilen kriterden büyük veya eşit olması
gerekmektedir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 103 / 269
•
Sınıf atlatma tipi sınırlı ise son sınıf öğrencileri listelenmez.
İşlem tamamlandıktan sonra “Sınıf atlatma listesi hazırlandı.” mesajı ekranda yer alacaktır.
Oluşturulmuş liste, “Ara/Bul” butonuna basılarak görüntülenebilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 104 / 269
KURAL: Sınıf atlatma işlemlerinden önce yeni akademik dönemin tanımlanıp aktif hale
getirilmesi gerekmektedir.
Oluşturulan listede durumu “Sınıf Atlayabilir” olan öğrenciler için “Sınıf Atlat” butonuna
basılarak işlem sonlandırılır. İşlem tamamlandıktan sonra “xxx adet öğrenci başarıyla sınıf
atlatıldı” şeklinde bilgilendirme mesajı çıkacaktır.
İşlem sonrası öğrencilerin yeni sınıf durumu, eklenen aktif dönem içinde geçerli olacaktır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 105 / 269
5. Harç (Eğitim Ücreti) İşlemleri
5.1. Eğitim Ücreti Tanımla
5.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Eğitim Ücreti Tanımla
Muhasebe Müdürlüğü
Her yıl başında bir kez
5.1.2. Eğitim Ücreti Tanımlama SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da belirli zamanlarda fakülte bazında kayıt yılına göre öğrencinin dönemsel eğitim
ücretlerinin tanımlandığı yerdir.
Muhasebe Müdürlüğü tarafından her yıl başında bir kez yapılır.
butonu ücret bilgilerinin SIS 2.0’a tanımlanması için kullanılır. Ekle butonuna basarak
"Ekle"
ücret tanımlama penceresini açınız. Açılan pencerede ücretle ilgili bilgileri doldurunuz ve “Kaydet”
butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 106 / 269
"Düzenle"
butonu seçilen harç bilgisini güncellemek için kullanılır. Listede yer alan ilgili ücret
tanımının sağ tarafındaki “Düzenle” butonuna basıldığında ücret güncelleme penceresi açılır.
Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
"Sil"
butonu seçilen tanımlı ücret bilgilerini silmek için kullanılır. Listede yer alan ücret tanımının
sağ tarafındaki “Sil” butonuna basıldığında “Silmek istediğinizden emin misiniz?” uyarı penceresi
çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili ücret tanımı bilgileri SIS 2.0’dan silinir.
5.2. Eğitim Ücreti Tahakkuk
5.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Eğitim Ücreti Tahakkuk
Muhasebe Müdürlüğü
Her dönem başında
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 107 / 269
5.2.2. Eğitim Ücreti Tahakkuk SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da öğrenci bazlı tahakkuk hareketlerinin takip edildiği ve düzenlendiği yerdir.
Muhasebe Müdürlüğü tarafından her dönem başında işlemler yapılır.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Ara"
butonuna basılır ve öğrenci arama penceresi açılır. Öğrenci
numarası biliniyorsa numara girilerek bulunabilir veya belirlenen kriterlere göre “Ara/Bul”
butonuyle arama yapılarak öğrenci bulunur. “Seç” butonuna basılırarak ilgili öğrenci seçilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 108 / 269
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 109 / 269
Seçilen öğrenciyle ilgili tahakkuk hareketleri listelenir. “Hesapla”
sonucu görüntülenir.
butonu ile tahakkuk
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Yeni"
butonu yeni tahkkuk kaydı oluşturmak için
kullanılır. Pencere üzerinde Hareket Tipi, Ödeme Tipi ve Tutar gibi değerler girilerek “Kaydet”
butonuna basılır ve işlem tamamlanır.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Düzenle"
butonu ilgili tahakkuk kaydını güncellemek için
kullanılır. Pencere üzerinde istenilen bilgiler güncellendikten sonra “Kaydet” butonuna basılarak
işlem tamamlanır.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Sil"
butonu ilgili tahakkuk bilgilerini silmek için kullanılır. Listede
yer alan tahakkuk tanımının sol tarafındaki “Sil” butonuna basıldığında “Silmek istediğinizden emin
misiniz?” uyarı penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili tahakkuk tanımı bilgileri SIS
2.0’dan silinir.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Listele" butonuna basıldığında ilgili akademik döneme ait tahakkuk
hareketlerinin listelendiği pencere açılır. Kriterler seçilir ve duruma uyan öğrenci listeleri
görüntülenir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 110 / 269
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Bursları"
aldığı burslarla ilgili işlem yapılacak pencere açılır.
butonuna basıldığında ilgili öğrencinin
Eğitim Ücreti Tahakkuk / Bursları / "Ekle"
butonu burs bilgilerinin SIS 2.0’a tanımlanması
için kullanılır. "Ekle" butonuna basarak burs tanımlama penceresini açınız. Açılan pencerede bursla
ilgili bilgileri doldurunuz ve “Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 111 / 269
Eğitim Ücreti Tahakkuk / Bursları / "Düzenle"
butonu seçilen burs bilgisini güncellemek
için kullanılır. Listede yer alan ilgili burs tanımının sağ tarafındaki “Düzenle” butonuna basıldığında
burs güncelleme penceresi açılır. Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna
basılarak işlem tamamlanır.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / Bursları / "Sil"
butonu seçilen tanımlı burs bilgilerini silmek için
kullanılır. Listede yer alan ücret tanımının sağ tarafındaki “Sil” butonuna basıldığında “Silmek
istediğinizden emin misiniz?” uyarı penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili burs tanımı
bilgileri SIS 2.0’dan silinir.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / "Veli Bilgileri"
veli bilgileriyle ilgili işlem yapılacak pencere açılır.
butonuna basıldığında ilgili öğrencinin
Eğitim Ücreti Tahakkuk / Veli Bilgileri / "Ekle"
butonu veli bilgilerinin SIS 2.0’a
tanımlanması için kullanılır. Ekle butonuna basarak veli bilgilerini tanımlama penceresini açınız. Açılan
pencerede veli ile ilgili bilgileri doldurunuz ve “Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 112 / 269
Eğitim Ücreti Tahakkuk / Veli Bilgileri / "Düzenle"
butonu seçilen veli bilgisini
güncellemek için kullanılır. Listede yer alan ilgili veli bilgisinin sağ tarafındaki “Düzenle” butonuna
basıldığında veli bilgilerini güncelleme penceresi açılır. Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra
“Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Eğitim Ücreti Tahakkuk / Veli Bilgileri / "Sil"
butonu seçilen veli bilgisini silmek için
kullanılır. Listede yer alan veli bilgisinin sağ tarafındaki “Sil” butonuna basıldığında “Silmek
istediğinizden emin misiniz?” uyarı penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili veli bilgileri
SIS 2.0’dan silinir.
5.3. Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk
5.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Eğitim Ücreti Toplu
Muhasebe Müdürlüğü
Her dönem başında
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 113 / 269
Tahakkuk
5.3.2. Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Eğitim ücreti tanımlama ayarlarına göre belirtilen kayıt yılı aralıklarında öğrencilerin toplu bir şekilde
borçlandırılma veya alacaklandırma işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Muhasebe Müdürlüğü tarafından her dönem başında yapılır.
“Akademik Dönem” seçildikten sonra “Hareket Tipi”, “Tahakkuk Tipi” ve diğer filtreler uygulandıktan
sonra “Tahakkuk Başlat” butonuna basılır, Eğitim Ücreti Tahakkuk bölümünde tanımlanan
ücretlere göre ilgili öğrencilerin tamamı boçlandırılır veya alacaklandırılır.
“Banka Kaydı Oluştur” butonu oluşturulan toplu tahakkukun banka verisini .txt formatında
oluşturmak için kullanılır. Butona basıldığında “Banka Dosyası Oluşturuldu” uyarısı çıkar ve işlem
tamamlanmış olur.
“Banka Dosyası İndir” butonu oluşturulan banka verisi dosyasını indirmek için kullanılır. Butona
basıldığında işletim sisteminize ait “Farklı Kaydet” penceresi çıkar bilgisayarınızdaki istediğiniz alanı
seçerek dosya kaydedilir.
“Tahakkuk Sil” butonu belirlenen tarihler arasındaki tahakkuku silmek için kullanılır. Butona
basıldığında “Seçili gruba ait tahakkuk kaytıları silinsin mi? Dikkat! Bu işlemin geri dönüşü yoktur.”
uyarı penceresi çıkar “Tamam” butonuna basılarak silme işlemi tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 114 / 269
6. Kayıt İşlemleri
6.1. ÖSYM Kayıt
6.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
ÖSYM kayıt işlemleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri
Müdürlüğü
Her öğretim yılı başında
(ÖSYM’nin ilgili sınav sonucunu
açıklama zamanında)
6.1.2. ÖSYM Kayıt İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
ÖSYM’den gelen öğrenci bilgilerinin sisteme kayıt işleminin yapıldığı yerdir.
Öğrenci kaydı yapılırken, tek tek veya çoklu olarak öğrenci bilgilerinin SIS 2.0’a tanımlanması
gerekir.
ÖSYM Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden yetkili kullanıcı tarafından yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 115 / 269
"Öğrenci Kayıt" butonu tek tek öğrenci kaydetmek için kullanılır. Öğrenciyi seçtikten sonra
"Öğrenci Kayıt" butonuna basarak öğrenci kayıt penceresini açınız. Açılan pencerede öğrenciyle
ilgili bilgi ve belgelerin durumunu kontrol ederek doldurunuz ve “Kaydet” butonuna basınız.
Öğrenci kayıtlı ise kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriyle birlikte kayıtlı olduğuna dair uyarı mesajı
yazılıdır.
"Tümünü Öğrenci Olarak Kaydet" butonu tüm öğrencileri kaydetmek için kullanılır. Butona
basıldığında uyarı penceresi açılır ve Tamam butonu tıklanır ve işlemin tamamlanmasıyla birlikte
“başarıyla aktarılmıştır” uyarı mesajı görülür.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 116 / 269
Öğrenciler çoklu olarak aktarıldığında, öğrencilerin öğrenim durumları “ÖSYM kazanıp kayıt
yaptırmadı” ve sınıfları “hazırlık sınıfı” olarak tanımlanmış olur. Hazırlık sınıfı okumaması
gereken öğrencilerin sınıf bilgileri daha sonra 1 (bir) olarak değiştirilmelidir.
6.2. ÖSYM Kayıt Belgeleri
6.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
ÖSYM kayıt belgeleri
tanımlama işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Sadece bir defa (gerektiği
zaman)
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
6.2.2. ÖSYM Kayıt Belgeleri SIS 2.0’da Nasıl Tanımlanır?
Öğrencilerden istenen belgelerin sisteme tanımlandığı yerdir.
Öğrenci kaydı yapılırken, istenen belgelerin durumunu kontrol etmek için SIS 2.0’a tanımlanması
gerekir.
ÖSYM Kayıt Belgelerinin tanımlanması, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden yetkili kullanıcı tarafından
yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 117 / 269
Düzenle
; butoa basıldığında belgeyle ilgili bilgilerin düzenlendiği pencere açılır. Bilgileri
düzenlendikten sonra “Kaydet” butonuna basılır.
Ekle
; butona basıldığında yeni bir belge oluşturma penceresi açılır. Belgeyle ilgili bilgiler
girildikten sonra “Kaydet” butonuna basılır,
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 118 / 269
Sil
; butonuna basıldığında “Silmek istediğinizden emin misiniz?”uyarı mesajı çıkar, “Tamam”
buton seçilirse belge sitemden silinir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 119 / 269
7. Personel İşlemleri
7.1. Personel Rehber
7.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Personel Rehber
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Müdürlüğü Çalışanları
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Dönem içerisinde herhangi bir
zaman
7.1.2. Personel Rehber İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da kayıtlı olan veya SIS 2.0’a kaydedilecek personel bilgilerinin ekle/güncelle/sil/incele
işlemlerinin yapıldığı yerdir.
SIS 2.0’a kaydedilecek olan akademik personel bilgilerinin bu ekranlardan SIS 2.0’a tanımlanması
gerekir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü ve Bölüm Sekreterliklerinden yetkili kullanıcı tarafından
yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 120 / 269
"Ara/Bul " butonuna basılarak tüm kayıtlar bulunabilir veya gerekli bilgiler girildikten sonra bu
butona basıldığında kriterlere uyan personel bilgileri bulunabilir.
"Ekle" butonu personel bilgilerinin SIS 2.0’a girilmesi için kullanılır. "Ekle" butonuna basarak kayıt
ekleme penceresini açınız. Açılan pencerede personelle ilgili bilgileri doldurunuz ve “Kaydet”
butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
"Değiştir" butonu seçilen personelin bilgilerini güncellemek için kullanılır. Listede yer alan ilgili
personeli seçtikten sonra “Değiştir” butonuna basıldığında güncelleme penceresi açılır. Gerekli
güncellemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 121 / 269
Değiştir / Genel Tanımlamalar / Kart Bilgileri personele ait “Akademik Bilgileri” ve “Kimlik
Bilgileri” içeren alandır. Güncellemeler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
Değiştir / Genel Tanımlamalar / İletişim Bilgileri personele ait iletişim bilgilerini içeren
alandır. Güncellemeler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 122 / 269
Değiştir / Genel Tanımlamalar / Şifre İşlemleri personele ait şifrelerini güncellemek için
kullanılır. Yeni şifreyi iki defa aynı şekilde girip güncellemeler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler akademik personele ait “Verdiği Dersler” a ait
bilgileri içeren alandır. “Verilen Ders Dönemi” alanında dönemler seçilebilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 123 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Danışmanı Olunan Öğrenciler akademik personelin
danışmanı olduğu öğrencilere ait bilgileri içeren alandır. Öğrenci seçildikten sonra “Öğrenci
Bilgileri” , “Aldığı Dersler”, “Sınav Notları”, “Staj Bilgileri”, “Müfredat Durumu”, “Not
Dökümü”, “Karne Senaryosu”, “Ders Programı”, “Aldığı Cezalar” gibi butonlara basılarak
detaylı bilgiler edinilebilir.
"Sil" butonu seçilen personel bilgilerini silmek için kullanılır. Listede yer alan personeli seçtikten
sonra “Sil” butonuna basıldığında “Seçilen personeli silmek istediğinizden emin misiniz?” uyarı
penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili personel bilgileri SIS 2.0’dan silinir.
SIS 2.0’da daha önce işlem yapmış olan personele ait bilgiler silinemez. “Değiştir” butonuna
basıp güncelleme penceresinde Arşiv Durumu “Arşivde” olarak seçilebilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 124 / 269
7.2. Akademisyen İşlemleri
7.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Akademisyen İşlemleri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Müdürlüğü Çalışanları
Bölüm Sekreterlikleri
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Dönem içerisinde herhangi bir
zaman
7.2.2. Akademisyen İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da kayıtlı olan veya SIS e kaydedilecek akademik personel bilgilerinin
ekle/güncelle/sil/inceleme işlemlerinin yapıldığı yerdir.
SIS 2.0’a kaydedilecek olan akademik personel bilgilerinin bu ekranlardan SIS 2.0’a tanımlanması
gerekir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü ve Bölüm Sekreterliklerinden yetkili kullanıcı tarafından
yapılır.
"Ara/Bul" butonuna basılarak tüm kayıtlar bulunabilir veya gerekli bilgiler girildikten sonra bu
butona basıldığında kriterlere uyan personel bilgileri bulunabilir.
"Ekle" butonu akademik personel bilgilerinin SIS 2.0’a girilmesi için kullanılır. "Ekle" butonuna
basarak kayıt ekleme penceresini açınız. Açılan pencerede akademik personelle ilgili bilgileri
doldurunuz ve “Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 125 / 269
"Değiştir" butonu seçilen personelin bilgilerini güncellemek için kullanılır. Listede yer alan ilgili
personeli seçtikten sonra “Değiştir” butonuna basıldığında güncelleme penceresi açılır. Gerekli
güncellemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 126 / 269
Değiştir / Genel Tanımlamalar / Kart Bilgileri personele ait “Akademik Bilgileri” ve “Kimlik
Bilgileri” içeren alandır. Güncellemeler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
Değiştir / Genel Tanımlamalar / İletişim Bilgileri personele ait iletişim bilgilerini içeren
alandır. Güncellemeler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 127 / 269
Değiştir / Genel Tanımlamalar / Şifre İşlemleri personelin şifresini güncellemek için kullanılır.
Yeni şifreyi iki defa aynı şekilde girip güncellemeler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.
Değiştir / Akademik İşlemler / Danışman Onay akademik personelin danışmanı olduğu
öğrencilere onay verdiği alandır. “Onay Verdiği” alanı içerisinden “Onay Bekleyen Öğrenciler”,
“Onaylanan Öğrenciler”,”Ders Kaydı Yapmayan Öğrenciler” veya “Tümü” seçenekleri ile öğreciler
listelenir. Öğrenci listesinin sol tarafındaki “İncele” butonuna basılarak öğrenci bilgileri gösterilir,
“Onayla” butonuna basılarak onay işlemi yapılabilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 128 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Ders Ekle/Bırak Onay akademik personelin öğrencilerle ilgili
ders ekleme veya bırakma işlemlerinin yapıldığı alandır.
Öğrencileri listelenip sol tarafındaki “Onayla” butonuna basılarak ders ekle/bırak penceresi açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 129 / 269
“Ders Programı”, “Bölüm Ders Programı”, “Müfredat Durumu” butonlarına basılarak detaylı
bilgileri içeren pencereler açılabilir,
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 130 / 269
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 131 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler akademik personelin “Verdiği Dersler” a ait
bilgileri içeren alandır. “Verilen Ders Dönemi” alanında dönemler seçilebilir.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Dersi Alan Öğrenciler akademik personelin
verdiği dersleri alan öğrencilerin listelendiği alandır. “Sınıf Listesini Yazdır” butonu ile öğrenci
listesinin yazıcı çıktısı alınabilir.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Dersi Ayrıntıları akademik personelin
verdiği dersle ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu alandır. “Ekle”
butonu ile bilgiler eklenir,
“Güncelle” butonu ile mevcut bilgiler güncellenir, “Sil” butonu ile bilgiler silinir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 132 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Haftalık Ders Konuları akademik
personelin dersle ilgili haftalık konu bilgilerinin bulunduğu alandır. “Ekle” butonu ile bilgiler eklenir,
“Güncelle” butonu ile mevcut bilgiler güncellenir, “Sil” butonu ile bilgiler silinir.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Ders Ödevleri akademik personelin verdiği
dersle ilgili ödev bilgilerinin bulunduğu alandır. “Ekle” butonu ile bilgiler eklenir, “Güncelle” butonu
ile mevcut bilgiler güncellenir, “Sil” butonu ile bilgiler silinir.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Sınav İstatistikleri dersle ilgili sınav
istatistiklerinin bulunduğu alandır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 133 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Sınav Notları dersle ilgili sınav notlarının
bulunduğu alandır.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Ders Yoklama Listesi dersle ilgili yoklama
listesinin bulunduğu alandır. “Print” butonu ile çıktı alınabilir.
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Ders Yoklama Listesi dersle ilgili sınav
yoklama listesinin bulunduğu alandır. “Print” butonu ile çıktı alınabilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 134 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Verdiği Dersler / Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler derse
devamsızlıktan dolayı öğrenci listesinin bulunduğu alandır. “Print” butonu ile çıktı alınabilir.
Değiştir / Akademik İşlemler / Danışmanı Olunan Öğrenciler akademik personelin
danışmanı olduğu öğrencilere ait bilgileri içeren alandır. Öğrenci seçildikten sonra “Öğrenci
Bilgileri” , “Aldığı Dersler”, “Sınav Notları”, “Staj Bilgileri”, “Müfredat Durumu”, “Not
Dökümü”, “Karne Senaryosu”, “Ders Programı”, “Aldığı Cezalar” gibi butonlara basılarak
detaylı bilgiler edinilebilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 135 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Sınav Tanımlama akademik personelin verdiği derslerle ilgili
sınavın tanımlandığı alandır.
Ders seçildikten sonra “Sınav Ekle” butonuna basılır açılan pencerede bilgiler girildikten sonra
“Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 136 / 269
Değiştir / Akademik İşlemler / Not İşlemleri akademik personelin verdiği derslerle ilgili sınav
notlarının verildiği alandır.
butonu tıklanır ve öğrenci
Listenin sol tarafında bulunan “Not Giriş / Değerlendirme”
listesini içeren pencere açılır. Harf notu ve diğer bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonuna
tıklanarak işlemler kaydedilir. “Kesinleştir” butonuna basıldığında “Bu işlemden sonra notlar
üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Sınavı ilan etmek istediğinizden emin misiniz?” uyarı mesajında
“Tamam” seçilerek işlemler tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 137 / 269
Değiştir / Akademik CV / Akademik CV Görüntüle akademik personelin cv bilgilerinin Türkçe
ve İngilizce olarak görüntülendiği alandır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 138 / 269
Değiştir / Akademik CV / Akademik Faaliyetler akademik personelle ilgili faaliyetlerin
bulunduğu alandır. Listenin sol tarafındaki kutucukların seçilip seçildikten sonra “Onay/Red” veya
“Toplu Onay/Red” butonlarına basılarak işlemler yapılır.
"Sil" butonu seçilen akademik personel bilgilerini silmek için kullanılır. Listede yer alan personeli
seçtikten sonra “Sil” butonuna basıldığında “Seçilen personeli silmek istediğinizden emin misiniz?”
uyarı penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili personel bilgileri SIS 2.0’dan silinir.
SIS 2.0’da daha önce işlem yapmış olan personele ait bilgiler silinemez. “Değiştir” butonuna
basıp güncelleme penceresinde Arşiv Durumu “Arşivde” olarak seçilebilir.
7.3. Personel T.C. No Değiştir
7.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Sayfa 139 / 269
getiriliyor?
Personel Rehber
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Müdürlüğü Çalışanları
Dönem içerisinde herhangi bir
zaman
7.3.2. Personel Rehber İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da kayıtlı olan personelin T.C. Kimlik numarasının değiştirildiği yerdir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü ve Bölüm Sekreterliklerinden yetkili kullanıcı tarafından
yapılır.
Personel T.C. kimlik numarası değiştirme penceresinde “Sicil No” alanının sağındaki “Arama”
butonuna tıklanır.
Açılan pencerede istenilen personel bulunur ve seçilir “Seç” butonuna tıklanarak bir önceki
pencereye personel bilgileri aktarılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 140 / 269
Personel T.C. kimlik numarası değiştirme penceresinde “Yeni T.C. No” alanına bilgiler girilir. “T.C No
Değiştir” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 141 / 269
8. Diploma İşlemleri
8.1. Diploma İşlemleri
8.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Diploma İşlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Dönem içerisinde herhangi bir
zaman
8.1.2. Diploma İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da kayıtlı, mezun durumda olan veya arşivde yer alan öğrencilerin Diploma ve Diploma Eki
Belgesi işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü çalışanları arasında yetkili kullanıcı tarafından yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 142 / 269
"Ara/Bul" butonuna basılarak tüm kayıtlar bulunabilir veya gerekli bilgiler girildikten sonra bu
butona basıldığında kriterlere uyan öğrenci bilgileri listelenir.
Listede ilgili öğrencinin sol tarafındaki kutucuk işaretlenerek öğrenci seçimi yapılır.
Belge Türü açılır kutusundan “Diploma Eki”, “Diploma (Yeni)” , “Diploma Ön Lisans (Yeni)”
seçeneklerinden istenilen belge türü seçilir. “Yazdır”
çıktı alınması sağlanır.
butonuna basılır ve yazıcıdan
“Yazdır” butonuna basılıp diploma yazdırma penceresi açıldığında o anki geçerli zaman “Diploma
Basım Tarihi” olarak kaydedilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 143 / 269
9. Mezuniyet İşlemleri
Öğrenci mezuniyet işlemleri, “Mezun Adayı İşlemleri” ana menusu altında bulunan menu
başlıkları aracılığıyla yerine getirilir.
DİKKAT: SIS’te öğrenci mezuniyet işlemlerinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için,
“Ders İşlemleri” ana menu başlığı altında bulunan “Müfredat İşlemleri” bölümdeki
“Müfredat Dönem” ve “Müfredat Sınıf” tanımlamalarının eksiksiz ve doğru bir şekilde
girilmiş olması gerekmektedir!
Müfredat Dönem tanımlamalarında öğrencinin her dönem için Toplam Dönem Kredisi,
Zorunlu Ders Sayısı, Seçmeli Ders Sayısı ve Toplam Dönem AKTS si değerlerinin,
Müfredat Sınıf tanımlamalarındaysa En az Ortalama (Min. Ortalama) değerlerinin doğru ve
eksiksiz olarak tanımlanmış olması gerekmektedir!
9.1. Mezun Adayı İşlemleri
9.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Mezun ön adayı listesi
oluşturma işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Her öğretim dönemi sonunda
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Mezun adayı listesi
oluşturma işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Yönetimi
Her öğretim dönemi sonunda
9.1.2. Mezun Adayı İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Mezun Ön Aday Listesi, Mezun Aday oluşturma ve öğrenci mezun etme işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 144 / 269
Fakülte, bölüm / program gibi gerekli seçimler yaptıktan sonra “Ara/Bul” butonuna basılır. Seçilen
Bölüm ve Program için daha önceden kullanıcının (SIS 2.0’a bağlanan kullanıcının) belirlemiş olduğu
“Mezun Ön Aday Listesi” varsa aşağıdaki gibi listelenir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 145 / 269
Eğer kayıt yoksa ve “Mezun Ön Aday Listesi” oluşturulmak isteniyorsa, Bölüm / Program seçimi
yaptıktan sonra, “Okuduğu Dönem Sayısı ve Sınıfa Göre, Sadece Sınıfa Göre, Sınıf Kontrolü
Yapma” seçimlerinden birini yaparak “Liste Hazırla” butonuna basılır.
Liste Hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra “Mezun aday listesi hazırlandı”
gözükecektir.
ibaresi
Hazırladığınız listeye ulaşmak için “Ara/Bul” butonuna basınız.
Arama seçeneklerinde bulunan; “AGNO, Kontrolü, Kredi Kontrolü, AKTS Kontrolü” gibi seçenekler
işaretlendiğinde gelecek listede kontrol kriterlerine uymayan öğrenciler “kırmızı bayrak” ile
işaretlenecektir.
Örneğin “Başarısız Ders Kontrolü” seçeneği işaretlenip “Ara/Bul” butonuna basıldığında aşağıdaki
gibi başarısız ders sayısı 0’dan büyük (! İle belirtilen)öğrencilerin kırmızı bayrak ile gösterildiği bir
liste gelecektir.
9.1.3. Kontrol Kriterleri ve Açıklamaları:
•
AGNO Kontrolü: Müfredat İşlemleri / Müfredat Sınıf tanımlamalarında belirlenen Min.
Ortalama değerinin altında kalan öğrenciler.
•
Kredi Kontrolü: Müfredat İşlemleri / Müfredat Dönem tanımlamalarında belirlenen Toplam
Kredi değerinin altında kalan öğrenciler.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 146 / 269
•
AKTS Kontrolü: Müfredat İşlemleri / Müfredat Dönem tanımlamalarında her dönem için
belirlenen “Toplam Dönem AKTS si” toplamları(Ör:240) değerini, aldığı derslerle
tutturamayan öğrenciler.
•
Zorunlu Ders Kontrolü: Müfredat İşlemleri / Müfredat Dönem tanımlamalarında belirlenen
“Zorunlu Ders sayısı” değerinin altında zorunlu ders almış öğrenciler
•
Seçmeli Ders Kontrolü: Müfredat İşlemleri / Müfredat Dönem tanımlamalarında belirlenen
“Seçmeli Ders sayısı” değerinin altında seçmeli ders almış öğrenciler
•
Staj Kontrolü: Müfredat İşlemleri / Müfredat Düzenle – Ekle işlemlerinde belirlenen “Staj
Süresi” değerlerinden az staj “kabul günü” olan öğrenciler
Liste Hazırlama ile belirlenen öğrenciler, gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Seçilen Öğrencileri
Mezun Adayı Olarak Ekle” ekle veya “Filtrelenen Öğrencileri Mezun Adayı Olarak Ekle
(Listelenen Tümü)” butonlarına basılarak, öğrenciler ön aday listeden asıl olan “Öğrenci Mezun
Aday” listesine aktarılmış olur.
DİKKAT: Bir öğrencinin mezun edilebilmesi için Öğrenci Mezun Adayı olarak belirlenmesi /
eklenmesi gerekmektedir!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 147 / 269
“Mezun Adayı Ekle” butonuna basıldıktan sonra, öğrenci “Mezun Aday Öğrenciler” listesine
eklenecektir.
Bu listeye yine yukarıda bulunan Bölüm / Program seçimine ek olarak “Liste Dönem” seçilerek
“Ara/Bul” butonuna basılarak da ulaşılabilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 148 / 269
Mezun aday olarak eklenen öğrenci önce ilgili danışmanın onay ekranında, sonra öğrencinin
bağlı olduğu program için “idari müdürlüklerden” belirlenmiş yetkili birimlerin onay ekranında
yer alır.
Mezun Aday Öğrencileri listesinde, öğrencinin danışman onayı ve diğer (idari birimler) onay
durumları takip edilebilmektedir.
Danışman onayı için SIS 2.0’a Akademisyen giriş yapılarak “Genel İşlemler -> Mezuniyet Onay”
menüsü kullanılmalıdır.
Danışman onayından sonra, İdari onay için yetkili birim kullanıcıları, SIS 2.0’a idari personel
girişi yaparak, “Mezun Aday İşlemleri -> Mezuniyet Onay” menüsünü kullanmalıdır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 149 / 269
Danışman ve İdari birimlerin onayından sonra, ilgili öğrenciye “Mezun Aday İşlemleri->Mezun Aday
İşlemleri” bölümünden Ara / Bul işlemi yapılarak tekrar ulaşılabilir.
Mezun Aday Öğrenciler listesinden ilgili öğrencinin satır sonunda bulunan "(i)" butonuna basılarak,
Mezuniyet Onay Detay bilgilerine ulaşılabilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 150 / 269
İdari personelin gerekli yetkisi varsa, öğrenci için verilmiş Danışman onayı ve İdari birim onaylarını,
“Onay/Ret Kaldır” butonuna basarak iptal edebilir.
Onayları ve kontrolleri tanımlanmış öğrenci, Mezun Adayı Öğrenciler listesinden işaretlenerek
“Diploma Tipi, Mezuniyet Tarihi, Karar Tarihi, Karar Sayı ve Açıklama” alanları doldurulduktan sonra
“Mezun Et” butonuna basılarak, mezun edilir.
İşlem hatasız gerçekleştirilirse “İşlem başarıyla tamamlandı” ibaresi çıkar.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 151 / 269
Mezun Et butonuna basıldıktan sonra, öğrenci için bir diploma numarası ve dosya numarası
üretilerek mezun kaydı oluşturulur, öğrenim durumu “mezun” diye değiştirilir ve arşive alınır.
9.2. Mezuniyet Onay Birimleri
9.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Mezun onay birimleri
tanımlama işlemleri
Öğrenci İşleri Müdürlüğü Çalışanları
Her öğretim dönemi sonunda
9.2.2. Mezun Onay Birimleri Tanımlama İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Mezun Aday Listesine eklenen öğrenciler için gerekli onayı verecek idari birimlerin, Bölüm / Program
bazında belirlendiği yerdir.
Bölüm / Program seçimi yapıldıktan sonra, ilgili program için tanımlanmış birimler, yetkili kullanıcı
isimleri ile beraber listelenir.
Program için tanımlı birim yoksa veya yeni bir birim eklenmek isteniliyorsa "(+)" butonuna basılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 152 / 269
9.3. Mezuniyet Onay
9.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Danışmanlar
İdari Birim Sorumluları
Öğrenci İşleri Md.
B & IT Md.
Mezuniyet onay
işlemleri
Muhasebe Md.
Kütüphane Md.
Her öğretim dönemi sonunda
Kültür Md.
Spor Koord.
Demirbaş & Ayniyat Md.
Kariyer Planlama Koord.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 153 / 269
9.3.2. Mezuniyet Onay İşlemleri SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Mezun Aday Listesine onay verecek idari birim yetkili kullanıcılarının, onay bekleyen mezun
adaylarının listesini görüp, “Onay” veya “Ret” işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Pencere ilk açıldığında, onay bekleyen öğrenciler varsa hemen listelenecektir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 154 / 269
10. Anketler
10.1. Anketler
10.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Anketler
Bölüm Başkanları
İhtiyaç duyulduğunda
10.1.2. Anketler SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da belirli tarih aralığına göre anketlerin tanımlandığı, anket bilgilerinin ekle/güncelle/sil
işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Anket tanımlandıktan sonra anket sorularının ve anketin uygulanacağı programların SIS 2.0’a
tanımlanması gerekir. Anket aktif ise tarih bilgilerine göre öğrenci ekranlarında yer alır ve öğrenciler
tarafından doldurulur.
Bölüm Başkanları tarafından ihtiyaç duyuldukça yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 155 / 269
"Ekle"
butonu yeni anket bilgilerinin SIS 2.0’a tanımlanması için kullanılır. Ekle butonuna
basarak anket ekleme penceresini açınız. Açılan pencerede anketle ilgili bilgileri doldurunuz ve
“Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
"Düzenle"
butonu seçilen anketin bilgilerini güncellemek için kullanılır. Listede yer alan ilgili
anketin sağ tarafındaki "Düzenle" butonuna basıldığında anket güncelleme penceresi açılır. Gerekli
güncellemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 156 / 269
"Sil"
butonu seçilen anket bilgilerini silmek için kullanılır. Listede yer alan anketin sağ tarafındaki
“Sil” butonuna basıldığında “Silmek istediğinizden emin misiniz?” uyarı penceresi çıkar. “Tamam”
butonuna basılarak ilgili anket bilgileri SIS 2.0’dan silinir.
Anket silindiği takdirde ankete bağlı olan tüm sorular ve verilen cevaplar otomatik olarak silinir.
Bu işlemin geri dönüşü yoktur.
"Anket Soruları" butonu seçilen anketle ilgili soruları tanımlamak için kullanılır. Anketle ilgili soru
tanımlanmamışsa “Kayıt Yok” uyarı mesajı yer alır. “Ekle” butonuna basılır soru ekleme penceresi
açılır. Anket sorusuyla ilgili bilgiler doldurur “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
“İptal" butonuna basılırsa soru ekleme penceresi kapatılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 157 / 269
Anket Soruları / “Düzenle” butonu seçilen anket sorusuyla ilgili bilgileri güncelleme için kullanılır.
“Düzenle” butonuna basılır soru güncelleme penceresi açılır. Anket sorusuyla ilgili bilgiler
güncellenir “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır. “İptal” butonuna basılırsa soru
güncelleme penceresi kapatılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 158 / 269
Anket Soruları / “Sil” butonu seçilen anket sorusunu silmek için kullanılır. Listede yer alan anket
sorusunun sağ tarafındaki “Sil” butonuna basıldığında “Silmek istediğinizden emin misiniz?” uyarı
penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili anket sorusu silinir. “İptal” butonuna basılırsa
herhangi bir işlem yapılmadan uyarı penceresi kapatılır.
"Anketin Uygulanacağı Programlar" butonu seçilen anketin uygulanacağı programları
tanımlamak için kullanılır. Anketin uygulanacağı program tanımlanmamışsa “Veri Yok” uyarı mesajı
yer alır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 159 / 269
Anketin Uygulanacağı Programlar / "Seçilenleri Ekle" butonu listeden seçilen programları SIS
2.0’a tanımlamak için kullanılır. Listenin sol tarafındaki kutucuklar işaretlenerek programlar seçilir
“Seçilenleri Ekle” butonuna basılır ve anketin uygulanacağı programlar tanımlanmış olur.
Tanımlama işlemi sonucunda “Seçilen programların ekleme işlemi başarı ile tamamlandı” uyarısı
çıkar.
Anketin Uygulanacağı Programlar / "Tümünü Çıkar" butonu tanımlanan programları
silmek/iptal etmek için kullanılır. Programı listeden tek tek silmek için ilgili programın sol tarafındaki
“Sil”
butonu tıklanır.
"Ön Tanımlı Anket Yanıtları" butonu anket soruları tanımlanırken yanıtlar her soru için aynı ise
yanıtların ön tanımlı hale getirilmesi için kullanılır. Yanıtlar girilip “Kaydet” butonuna basılarak işlem
tamamlanır. “Gizle” butonuna basılırsa işlem iptal edilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 160 / 269
10.2. Anket Cevapları
10.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Anket Cevapları
Bölüm Başkanları
İhtiyaç duyulduğunda
10.2.2. Anket Cevapları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da belirli tarih aralığına göre tanımlanan anketlerin cevaplarıyla ilgili istatistik bilgilerinin
bulunduğu yerdir.
Bölüm Başkanları tarafından ihtiyaç duyuldukça incelenebilir.
“Anket” alanından daha önce tanımlı olan anketlerden ilgili anket seçilir. “Fakülte" , “Bölüm” veya
“Program” alanlarından diğer kriterler de seçilebilir. “Ara/Bul” butonuna basılarak istatistikler
oluşturulur. “Yazdır”
butonuna basılırsa ilgili istatistik bilgileri “.xls” formatında çıktı üretilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 161 / 269
10.3. Değerlendirme Formları
10.3.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Değerlendirme Formları
Rektörlük
Her dönem sonunda
10.3.2. Değerlendirme Soruları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da belirli tarih aralığına göre değerlendirme sorularının tanımlandığı, değerlendirme
sorularında ekle/güncelle/sil işlemlerinin yapıldığı yerdir.
Değerlendirme formları tanımlandıktan sonra değerlendirme sorularının ve değerlendirme
uygulanacağı programların SIS 2.0’a tanımlanması gerekir.
Değerlendirme formu zorunlu ise tarih bilgilerine göre öğrenci ekranlarında yer alır ve öğrenciler
tarafından doldurulur.
Bölüm Başkanları tarafından ihtiyaç duyuldukça yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 162 / 269
butonu yeni değerlendirme formu bilgilerinin SIS 2.0’a tanımlanması için kullanılır.
"Ekle"
"Ekle" butonuna basarak değerlendirme formu ekleme penceresini açınız. Açılan pencerede formla
ilgili bilgileri doldurunuz ve “Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 163 / 269
"Düzenle"
butonu seçilen değerlendirme formu bilgilerini güncellemek için kullanılır. Listede yer
alan ilgili değerlendirme formunun sağ tarafındaki “Düzenle” butonuna basıldığında değerlendirme
formu güncelleme penceresi açılır. Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna
basılarak işlem tamamlanır.
"Sil"
butonu seçilen değerlendirme formu bilgilerini silmek için kullanılır. Listede yer alan
değerlendirme formunun sağ tarafındaki “Sil” butonuna basıldığında “Silmek istediğinizden emin
misiniz?” uyarı penceresi çıkar. “Tamam” butonuna basılarak ilgili form bilgileri SIS 2.0’dan silinir.
Değerlendirme formu silindiği takdirde forma bağlı olan tüm sorular ve verilen cevaplar
otomatik olarak silinir.
Bu işlemin geri dönüşü yoktur.
"Değerlendirme Soruları" butonu seçilen değerlendirme formuyla ilgili soruları tanımlamak için
kullanılır. Değerlendirme formuyla ilgili soru tanımlanmamışsa “Kayıt Yok” uyarı mesajı yer alır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 164 / 269
“Ekle” butonuna basılır soru ekleme penceresi açılır. Anket sorusuyla ilgili bilgiler doldurur
“Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Değerlendirme Soruları / “Düzenle” butonu seçilen değerlendirme formu sorusuyla ilgili bilgileri
güncelleme için kullanılır. “Düzenle” butonuna basılır soru güncelleme penceresi açılır. Form
sorusuyla ilgili bilgiler güncellenir “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Değerlendirme Soruları / “Sil” butonu seçilen değerlendirme formu sorusunu silmek için
kullanılır. Listede yer alan değerlendirme formu sorusunun sağ tarafındaki “Sil” butonuna
basıldığında “Silmek istediğinizden emin misiniz?” uyarı penceresi çıkar. “Tamam” butonuna
basılarak ilgili soru silinir. “İptal” butonuna basılırsa herhangi bir işlem yapılmadan uyarı penceresi
kapatılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 165 / 269
"Değerlendirme Uygulanacağı Programlar" butonu seçilen değerlendirme formunun
uygulanacağı programları tanımlamak için kullanılır. Değerlendirme formunun uygulanacağı program
tanımlanmamışsa “Veri Yok” uyarı mesajı yer alır.
Değerlendirme Uygulanacağı Programlar / "Seçilenleri Ekle" butonu listeden seçilen
programları SIS 2.0’a tanımlamak için kullanılır. Listenin sol tarafındaki kutucuklar işaretlenerek
programlar seçilir “Seçilenleri Ekle” butonuna basılır ve değerlendirme formunun uygulanacağı
programlar tanımlanmış olur. Tanımlama işlemi sonucunda “Seçilen programların ekleme işlemi
başarı ile tamamlandı” uyarısı çıkar.
Değerlendirme Uygulanacağı Programlar / "Tümünü Çıkar" butonu tanımlanan programları
silmek/iptal etmek için kullanılır. Programı listeden tek tek silmek için ilgili programın sol tarafındaki
“Sil”
butonu tıklanır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 166 / 269
10.4. Değerlendirme Form Sonuçları
10.4.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Değerlendirme Form
Sonuçları
Rektörlük
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Her dönem sonunda
10.4.2. Değerlendirme Form Sonuçları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
SIS 2.0’da belirli tarih aralığına göre tanımlanan değerlendirme formlarının cevaplarıyla ilgili istatistik
bilgilerinin bulunduğu yerdir.
Rektörlük tarafından her dönem sonunda incelenebilir.
"Ders Sonuç listeleri" butonuna basılır değerlendirme sonuçları ders listesi penceresi açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 167 / 269
Ders Sonuç listeleri / "Ara/Bul" butonuna basılır “Dönem”, “Fakülte”, “Bölüm” ,”Program” gibi
kriterlere uyan ders listesi bulunur.
Ders Sonuç listeleri / "Tümünü Hesapla" butonuna basılır “Dönem”, “Fakülte”, “Bölüm”,
”Program” gibi kriterlere uyan ders listesi oluşturulur.
Ders Sonuç listeleri / "Sonuç Göster" butonu ile listeden ilgili ders seçilir “Sonuç Göster”
butonuna basılır.
Dersle ilgili sonuçları içeren pencere açılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 168 / 269
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 169 / 269
11. Yönetim
11.1. Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri
11.1.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Akademik Takvim
Dönemsel Değişkenleri
Öğrenci İşleri Md. Yönetimi
Her Dönem Başında ve
Sonunda (Akademik Takvime
göre)
11.1.2. Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri Ayarlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri, ilgili eğitim/öğretim yılına dair Akademik Takvim
faaliyetlerine göre, SIS fonksiyonlarının aktif veya pasif hale getirilmesi için yapılan ayarların
bulunduğu bölümdür.
Menu başlıkları arasında bulunan Yönetim başlığı altındaki Akademik Takvim Dönemsel
Değişkenleri başlığına tıklanarak açılan aşağıdaki pencere üstünde bulunan parametrelerin
ayarlanmasını sağlar;
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 170 / 269
Bu ekran kullanlılarak ayarlanabilen parametreler şunlardır;
Yeni Öğrenci Ön Kayıt: ÖSYM'den gelen kazanan öğrenci verilerinin SIS 2.0’a aktarılmasından
sonra, Adaylar http://sis.atilim.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx adresindeki formu
kullanarak, TC Kimlik bilgisi ile giriş yaptıktan sonra ön kayıt bilgilerini (Adres, İletişim, Veli, Askerlik)
tamamlayabildiği modülün açılıp/kapandığı ayardır.
Öğrenci Harç: Kullanılmamaktadır !
Yeni Öğrenci Ders Kayıt: Kullanılmamaktadır !
Yeni Öğrenci Danışman Onay: Kullanılmamaktadır !
Ders Kayıt: Akademik takvime göre her dönem başında yapılan “Ders Kaydı” işleminin, öğrenci
ekranlarında açılıp/kapandığı ayardır.
Danışman Onay: Öğrencilerin “Ders Kaydı” işlemi ile seçtikleri derslerin onaylanma işleminin,
akademisyen (Danışman) ekranlarında açılıp/kapandığı ayardır.
Mazeretli Ders Kayıt: Öğrenci Ders Kayıt Ekranında, “Ders Kaydı” ayarı kapalı olsa bile, mazeret
listesinde olan öğrencilerin ders kaydı yapabilmesini sağlayan ekranın açılıp/kapandığı ayardır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 171 / 269
Mazeretli Danışman Onay: “Mazeretli Ders Kayıt” ayarına bağımlı olarak, akademisyen
(Danışman) ekranın açılıp/kapandığı ayardır.
Ders Ekle/Bırak: Akademik takvime göre her dönem başında yapılan “Dersleri Bırakma / Ekleme”
işleminin, öğrenci ekranlarında açılıp/kapandığı ayardır.
Ders Ekle/Bırak Onay: “Dersleri Bırakma / Ekleme” işlemini öğrenci adına yapıldığı ve onayladığı,
akademisyen(Danışman) ekranın açılıp/kapandığı ayardır.
Ara Sınav Not Giriş: Akademik takvimde, ara sınav uygulaması varsa, Akademisyen ekranlarında
not girişininaçılıp/kapandığı ayardır.
Ara Sınav Notlarının Öğrenciye Yayınlanması: “Ara Sınav Not Girişi” yapılmışsa, bu sonuçların
öğrenci ekranında açılıp/kapandığı ayardır.
Ara Sınav Mazeret Not Giriş: Ara Sınav uygulaması varsa, mazeret listesinde olan öğrenciler için,
Akademisyen ekranlarında not girişinin açılıp/kapandığı ayardır.
Ara Sınav Mazeret Notlarının Öğrenciye Yayınlanması: “Ara Sınav Mazeret Not Giriş”
yapılmışsa, bu sonuçların öğrenci ekranında açılıp/kapandığı ayardır.
Yarıyıl Sınavı Not Giriş: Akademik takvimde “Dönem Sonu Sınavları” olarak da geçen sınav
notlarının, Akademisyen ekranlarında not giriş ekranlarının açılıp/kapandığı ayardır.
Akademisyenlerin not girebilmesi için bu ayarın “Açık” olması yeterli değildir! Genel Sistem
Adaları’nda “Sınav not girişinde manuel harf değeri giriş aktif” değerinin “Evet” olması
gerekmektedir.
Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması: Dönem Sonu Sınav notlarının öğrenci, ders
listesi ekranında yer aldığı alanın, öğrenci ekranında açılıp/kapandığı ayardır.
Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş: Akademik takvime göre bütünleme not sınav notlarının,
Akademisyen ekranlarında not girişinin açılıp/kapandığı ayardır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 172 / 269
Akademisyenlerin not girebilmesi için bu ayarın “Açık” olması yeterli değildir! Genel Sistem
Adaları’nda “Sınav not girişinde manuel harf değeri giriş aktif” değerinin “Evet” olması
gerekmektedir.
Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye Yayınlanması: Bütünleme Sınav notlarının
ders listesi ekranında yer aldığı alanın, öğrenci ekranında açılıp/kapandığı ayardır.
Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması: Yarıl Yıl ve Dönem Sonu sınavlarındaki harf notlarının
ders listesi ekranında yer aldığı alanın, öğrenci ekranında açılıp/kapandığı ayardır.
Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması: Bütünleme sınavlarındaki harf notlarının
ders listesi ekranında yer aldığı alanın, öğrenci ekranında açılıp/kapandığı ayardır.
Öğrenci Web Modül: Öğrenci Bilgi Sistemi’nin öğrenci giriş ekranın açılıp/kapandığı ayardır.
Öğretim Elemanı Web Modül: Öğrenci Bilgi Sistemi’nin akademisyen giriş ekranın açılıp/kapandığı
ayardır.
Öğretim Elemanı Bologna Giriş: Akademisyen ekranında yer alan “Ders Bologna Tanımları”
sayfasının açılıp/kapandığı ayardır.
Öğretim Elemanı Değ.Form Sonuç: Akademisyen ekranında yer alan “Değerlendirme Form
Sonuçları” sayfasının açılıp/kapandığı ayardır.
Öğretim Elemanı Araştırma Konu Seçim: Kullanılmamaktadır !
Danışman Mezuniyet Onay: Akademisyen ekranlılarında yer alan “Danışman Onay” işlemlerinin
açılıp/kapandığı ayardır.
Öğretim Elemanı Sınav Tanımlama: Akademisyen ekranında yer alan “Sınavlar->Sınav
Tanımlama” sayfasının açılıp/kapandığı ayardır.
Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri ile ayarlanan her parametre, "Açık", "Kapalı" veya
"Ak. Takvime Bağlı" değerini alabilir. Eğer "Ak. Takvime Bağlı" olarak işaretlenirse,
Akademik İşlemler menu başlığı altındaki Akademik Takvim ekranında tanımlanan Akademik
Takvim bilgilerine göre, otomatik olarak "Açık" veya "Kapalı" duruma geçer.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 173 / 269
11.2. Sistem Parametreleri
11.2.1. İşlemi Yerine Getiren Birim(ler) ve İşlem Sıklığı
İşlem
Kim tarafından yerine
getiriliyor?
Hangi sıklıkla yapılıyor?
Akademik Takvim
Dönemsel Değişkenleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Md.
Yönetimi
Öğrenci İşleri Md. Yönetimi
Her Dönem Başında ve
Sonunda (Akademik Takvime
göre)
Finans Md. Yönetimi
Sadece Bir Defa (Gerektiğinde)
11.2.2. Sistem Parametreleri Ayarlamaları SIS 2.0’da Nasıl Yapılır?
Sistem Parametreleri, Öğrenci İşleri süreçleri ve kurumsal iş kurallarının bir bölümünün SIS 2.0
içinde parametrik olarak tanımlanabilmesi için yapılan ayarların bulunduğu bölümdür.
Menu başlıkları arasında bulunan Yönetim başlığı altındaki Sistem Parametreleri başlığına
tıklanarak açılan aşağıdaki pencere üstünde bulunan parametrelerin ayarlanmasını sağlar;
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 174 / 269
Akademik CV Faaliyet Girişinde Aktif Yıl: Akademisyen ekranında bulunan “Akademik CV ->
Akademik Faaliyetler” ekranında, yeni faaliyet eklendiğinde seçile bilinen yıldır. Bu ayarda belirtilen
yıl dışında akademisyenler faaliyet giremez.
Akademik CV Faaliyet Girişinde Otomatik Onayla: Kullanılmamaktadır !
Başarılı Durumu Belirten Yazı: Dönemsel Öğrenci not ortalaması hesaplamalarında, sistem
ayarlarında belirtilen “Lisans Başarılı Ortalaması” veya “Ön Lisans Başarılı Ortalaması” ortalamaları
tutturmuş öğrencinin bilgilendirme ekranlarında veya öğrenci belgelerinde ortalama not bilgisi
yanında yer alacak yazıdır-kelimedir.
Başarılı/Başarısız Öğrenciler Belirlenirken Kullanılacak Yöntem: “Bölüm İşlemleri ->Başarı
İstatistiği” sayfasında başarı istatistiği hesaplamada kullanılacak yöntemdir. Eğer belirtilmişse
sayfada yöntem seçimine izin vermez, belirtilmemişse hesaplama yöntemi her kullanım için
seçilebilir.
•
1.YÖNTEM - 1.Dönem ANO'su, Sınır Değerinden Büyük veya Eşitse
•
2.YÖNTEM - 1.Dönem ve 2.Dönem ANO'larının Her İkiside, Sınır Değerinden Büyük veya
Eşitse
•
3.YÖNTEM - 1.Dönem veya 2.Dönem ANO'larının Herhangi Biri, Sınır Değerinden Büyük veya
Eşitse
•
4.YÖNTEM - 1.Dönem ve 2.Dönemin ANO'larının Aritmatik Ortalaması, Sınır Değerinden
Büyük veya Eşitse
•
5.YÖNTEM - 1.Dönemin ANO'su veya 2.Dönemin ANO'su veya 2.Dönemin AGNO'su, Sınır
Değerinden Büyük veya Eşitse
Başarısız Durumu Belirten Yazı: Dönemsel Öğrenci not ortalaması hesaplamalarında, “Lisans
Başarılı Ortalaması” veya “Ön Lisans Başarılı Ortalaması” sistem ayarlarında belirtilen ortalamadan ve
“Lisans Şartlı Başarılı Ortalaması” veya “Ön Lisans Başarılı Ortalaması” değerlerinden küçük
(başarısız) öğrencinin bilgilendirme ekranlarında veya öğrenci belgelerinde ortalama not bilgisi
yanında yer alacak yazıdır-kelimedir.
Bütünleme Sınavı Oluştururken Otomatik Öğrenciler Aktarılsın mı: “Ders İşlemleri -> Sınav
Tanımla” ekranından yeni bütünleme sınavı oluştururken bu ayar “Evet” ise, Sınav oluştururken
seçilen ders veya dersleri alan öğrenciler, o “sınava katılan öğrenciler” olarak otomatik olarak
aktarılır.
Danışman Ders Kayıt Onayda Öğrencinin Bölümünün Dışında Ders Verebilsin mi:
Akademisyen ekranında açık olan “Ders Kayıt / Onay” ekranında, danışmanı olduğu öğrenciye farklı
bölümden ders ekleyip/ eklememesini sağlayan ayardır.
Danışman/İdari Ders Kayıt Saydırma Kapalı: “Evet” ise Akademisyen ekranında danışmanın
yaptığı ders kaydı sırasında “Ders Saydır” butonun / işlevi kapalı olur.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 175 / 269
Ders Açma İşlemlerinde Açılan Dersi Müfredattan Kontrol Et: “Evet” ise, “Ders Açma
İşlemleri” veya “Ders Aç (Hareket)” ekranlarından yapılan yeni ders ekleme işleminde, eklenen ders
seçilen programın “aktif” müfredatlarında yok ise ders açılamaz!
Ders harf notlarını sms olarak gönder: Kullanılmamaktadır !
Ders Kaydında Öğrenci Kesinleştirme İşlemine Bakmaksızın Danışmanın
Kesinleştirebilmesi: “Hayır” ise Ders Kayıtları Öğrenci Tarafından Kesinleştirilmeden, Danışman
Tarafından Onaylanamaz.
Ders Kayıt Formu Yazdırma Tipi: Akademisyen ve Öğrenci ders kayıt ekranlarında, alınan
derslerin “Yazdır” butonuna basıldığında gelecek çıktı formatı seçimidir.
Ders Kayıt Sırasında Ücret Kontrolü: “Evet” ise Ders kaydı esnasında, öğrenci ücret tipine göre
(ders başına veya dönemlik) öğrenci bakiyesi ekranda gösterilir.
Ders Kayıtta Gözardı edilecek borç tutarı: Ders kaydı esnasında yapılan öğrenci borç bakiye
kontrolünde, göz ardı edilecek tutardır. USD ve TL borç bakiyesi için aynı tutar söz konusudur.
Devamsızlık Harf Kodu: Sınava notu giriş esnasında “Devamsız” olarak işaretlenen öğrencinin,
sınav notunda yer alacak harf kodudur.
Diploma Ekinde ONUR ibaresi için kullanılacak İng. Metin: Mezuniyet ortalaması “Onur Alt
Sınır” sistem ayarında belirtilen değerden büyük olanlar için diploma ekinde yer alacak metinin
İngilizcesidir.
Diploma Ekinde ONUR ibaresi için kullanılacak metin: Mezuniyet ortalaması “Onur Alt Sınır”
sistem ayarında belirtilen değerden büyük olan öğrencilerin diploma ekinde yer alacak metinindir.
Diploma Ekinde YETERLİ İbaresi çin Kullanılacak İng. Metin: Mezuniyet ortalaması “Yeterli
Onur Alt Sınır” sistem ayarında belirtilen değerden büyük olan öğrencilerin diploma ekinde yer alacak
metinin İngilizcesidir.
Diploma Ekinde YETERLİ İbaresi çin Kullanılacak Metin: Mezuniyet ortalaması “Yeterli Onur
Alt Sınır” sistem ayarında belirtilen değerden büyük olan öğrencilerin diploma ekinde yer alacak
metinindir.
Diploma Ekinde YUKSEK_ONUR ibaresi için kullanılacak İng. Metin: Mezuniyet ortalaması
“Yüksek Onur Alt Sınır” sistem ayarında belirtilen değerden büyük olan öğrencilerin diploma ekinde
yer alacak metinin İngilizcesidir.
Diploma Ekinde YUKSEK_ONUR ibaresi için kullanılacak metin: Mezuniyet ortalaması
“Yüksek Onur Alt Sınır” sistem ayarında belirtilen değerden büyük olan öğrencilerin diploma ekinde
yer alacak metinindir.
Diploma No Deseni (Y-yıl F-fakülte B-bölüm P-prog. I-Öğr.Şekli S-sayı): Diploma numarası
üretilirken kullanılacak desenin tanımıdır.
•
Y=Yıl ( Ör: YY=>13, YYYY=2013)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 176 / 269
•
F=Fakülte Kodu (Ör: FFFF =>0320 )
•
B=Bölüm Kodu (Ör: BBBBBB =>000450 )
•
P= Program Kodu
•
I= Öğrenci Şekli – Program Tipi (Birinci öğretim vs.)
•
S=Sayı – Sola eklenecek “0” – basamak sayısı
Dönem Başarı Durumu Hesaplanırken Kullanılacak Ortalama: Dönem başarı ortalamasında
kullanılacak ortalama türünün seçildiği alandır.
•
AGNO= Ağırlıklı genel not ortalaması, alınmış tüm derslerin ağırlıklı ortalamasıdır.
•
ANO= Ağırlıklı not ortalaması, derslerin kredi sayılarına göre notlarının genel ortalamaya
yansıtılmasıyla hesaplanan ortalamadır.
Dönem Şartlı Başarılı Belirten Yazı: “Lisans Başarılı Ortalaması” veya “Ön Lisans Başarılı
Ortalaması” sistem ayarlarında belirtilen ortalamadan küçük ama “Lisans Şartlı Başarılı Ortalaması”
veya “Ön Lisans Başarılı Ortalaması” değerlerinden büyük ortalamaya sahip öğrenciler için
bilgilendirme ekranlarında veya öğrenci belgelerinde ortalama not bilgisi yanında yer alacak yazıdırkelimedir.
Eğitim Ücreti Eksi Bakiye Göster: SIS 2.0 Eğitim ücreti hareket verisinde eksi bakiye, öğrencinin
alacaklı olduğu bakiyedir. “Gösterme” iseÖğrencinin eksi bakiyesi, öğrenci ekranında yer alan “Harç
Bilgileri” sayfasında yer almaz. “Borcunuz Yoktur, ibaresi yer alır.”
Eğitim Ücreti Gösterim Şekli: Öğrenci ekranlarında yer alan “Harç Bilgileri” sayfasında, öğrenci
eğitim ücret bilgilerinin gösterilme şekli ayarıdır.
•
Özet: Sadece genel toplamlar gösterilir.
•
Detaylı: Genel toplamlara ek olarak dönemsel ücret tahakkukları satır satır gösterilir.
Eğitim Ücreti Hesaplama Şekli: Atılım Üniversitesi için yazılmış, eğitim ücreti hesaplama
fonksiyonunu kullanmak için “ATI” seçilmelidir.
Eğitim ücretlerinde günlük ceza tutarı: SIS 2.0 İdari personel ekranlarında “Harç İşlemleri”
başlıklı menü altında bulunan toplu tahakkuk, işlemlerinde, “son ödeme tarihini” temel alarak
hesaplanacak ceza tahakkuk tutarı için gerekli günlük ceza tutarıdır, $ ve TL için de geçerlidir.
Harç Dosyası Banka Oluşturma Fonksiyonu: SIS 2.0 İdari personel ekranlarında “Harç
İşlemleri” başlıklı menü altında bulunan toplu tahakkuk, işlemlerinden sonra, yapılan borç
tahakkuklarını – öğrenci bakiyesini bankaya iletmek için oluşturulacak, aktarım dosyasının hangi
banka için belirlendiği ayardır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 177 / 269
•
0: Halk Bankası
•
1: Ziraat Bankası
•
2: Vakıf Bankası
•
3: Ziraat Bankası 2
•
4: İş Bankası
•
5: BANK ASYA
•
6: GARANTİ
•
7: VAKIF BANK AFY
•
8: AKBANK BANK
Harç Dosyası Bankadan Gelen Dosya Aktarma Fonksiyonu: Kullanılmamaktadır !
Harç ek ücret hesaplama kriteri (Kredi/AKTS): Kullanılmamaktadır !
Harf Notları Gösterilirken Dersin Sonuçlandırılmasını Kontrol Etme: Öğrencilere harf notları
gösterimi açık ise, Dersin sonuçlandırma işlemi yapılmadan öğrencinin harf notunu görüp
göremeyeceğinin belirlendiği alandır.
İdari Taraftan Verilen Belgelerin Zeminine Basılacak Yazı: İdari personel tarafından alınan
Öğrenci belgelerinin araka planında yer alacak gri –silik yazıdır (watermark).
İlan Süresi Dolan Sınavları Kilitle: Öğrencilere not gösterimi, Akademik takvime göre
ayarlanmışsa ve bu ayar “Evet” olarak belirlenmişse, sınav süresi geçtikten sonra Akademisyen not
girişi yapamaz!
Kredisiz Ders Değerlendirmede Harf Girilsin mi: Kredili –Kredisiz tüm dersler için Akademisyen
not girişi ekranında harf notu girilip girilmeyeceğini belirleyen ayardır.
Kredisiz Ders Değerlendirmede Not Girilsin mi: Kredili –Kredisiz tüm dersler için Akademisyen
not girişi ekranında not değerinin girilip girilmeyeceğini belirleyen ayardır.
Kurum Tipi: Öğrenci sınıf gösterim fonksiyonlarında ve Harç işlemleri fonksiyonlarında kullanılan,
hesaplama türünü değiştiren ayardır.
Kütüphane Otomasyonu Entegrasyon Linki: Kullanılmamaktadır !
Lisans Başarı Ortalaması: Öğrenci başarı hesaplamasında, öğrencinin “başarılı” kabul edilmesi
için gereken asgari not ortalamasıdır.
Lisans Öğrencilerinde Öğrenci Sınıf Atlama En Az Gerekli Ortalama: Kullanılmamaktadır
! Sınıf atlatma işlemlerinde “Müfredat -> Sınıf” ayarları kullanılmaktadır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 178 / 269
Lisans Şartlı Başarılı Ortalaması: Öğrenci başarı hesaplamasında “Lisans Başarı Ortalaması”
değerinden küçük olan öğrencilerin şartlı başarılı kabul edilmesi için gereken ortalama alt limitidir.
Mernis Sorgulama Adresi: Kullanılmamaktadır !
Mutlak Harf Aralıkları Değiştirilebilir: SIS 2.0’da şu anda kullanılmayan, akademisyen not giriş
ekranında “Harf Aralık Belirleme” işleminde kullanılan ayardır.
Mutlak Harf Aralıkları Değiştirme Üst Sınır Kontrol Pasif: SIS 2.0’da şu anda kullanılmayan,
akademisyen not giriş ekranında “Harf Aralık Belirleme” işleminde kullanılan ayardır.
Mutlak Sınav Değerlendirmede HBN Yuvarla: SIS 2.0’da şu anda kullanılmayan, akademisyen
not giriş ekranında “Harf Aralık Belirleme” işleminde kullanılan ayardır.
Not Giriş Ekranında Not Yazdırma Tipi: Akademisyen not giriş ekranında, mevcut öğrenci not
listesinin “Yazdır” butonuyla alınacak çıktının formatının belirlendiği ayardır.
Onur / Yüksek Onur Öğrencileri Belirlenirken Kullanılacak Yöntem: “Bölüm İşlemleri >Başarı İstatistiği” sayfasında başarı istatistiği hesaplamada “İşlem Tipi” , “Onur / Yüksek Onur”
olarak seçilmişse kullanılacak yöntemin belirlendiği ayardır. Eğer belirtilmişse sayfada yöntem
seçimine izin vermez, belirtilmemişse hesaplama yöntemi her kullanım için seçilebilir.
•
1.YÖNTEM - 1.Dönem ANO'su, Sınır Değerinden Büyük veya Eşitse
•
2.YÖNTEM - 1.Dönem ve 2.Dönem ANO'larının Her İkiside, Sınır Değerinden Büyük veya
Eşitse
•
3.YÖNTEM - 1.Dönem veya 2.Dönem ANO'larının Herhangi Biri, Sınır Değerinden Büyük veya
Eşitse
•
4.YÖNTEM - 1.Dönem ve 2.Dönemin ANO'larının Aritmatik Ortalaması, Sınır Değerinden
Büyük veya Eşitse
•
5.YÖNTEM - 1.Dönemin ANO'su veya 2.Dönemin ANO'su veya 2.Dönemin AGNO'su, Sınır
Değerinden Büyük veya Eşitse
Onur Alt Sınır: Öğrenciye verilen mezuniyet belgeleri ve Başarı istatistikleri hesaplamalarında, Onur
Öğrencileri belirlemede kullanılacak asgari not ortalamasıdır.
Öğrenci Belge talebi gönderebilsin mi: Öğrenci ekranında bulunan “Belge Talep” modülünün
açılıp kapandığı ayardır.
Öğrenci Borç / Alacak Sorgulama Fonksiyonu: Öğrenci borç /alacak hesaplaması yapan
fonksiyonların hesaplama şeklinin belirlendiği ayardır. “Aktif Dönem” seçilirse, sadece aktif dönemde
yapıla ücret hareketleri kontrol edilerek, bakiye hesaplanır.
Öğrenci Borç / Alacak Tipi: Öğrenci ücret işlemlerinde kullanılan tüm fonksiyonların temel
anlamda belirlendiği ayardır. Temel bir ayardır, Üniversitenin ücret politikasına göre tek seferlik
yapılır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 179 / 269
Öğrenci Bütünleme Ders Kaydı Yapabilir: Öğrenci ekranında “Bütünleme Ders Kaydı”
menüsünün açılıp kapandığı ayardır.
Öğrenci Ders Kaydında veya Şube Değişikliklerinde Yeni Dersin Sınavlarına Oto.Ekle:
Ders için sınav tanımlandıktan sonra, dersi yeni alan veya şube değiştirerek bu dersi alan öğrencinin
otomatik olarak, sınava katılan öğrenci listesine dâhil olması işleminin açılıp kapandığı ayardır.
Öğrenci Ders Kayıt Saydırma Kapalı: “Evet” ise Öğrenci ekranında yapılan ders kaydı sırasında
“Ders Saydır” butonun / işlevi kapalı olur.
Öğrenci Ders Kayıtta Mufredat Harici Ders Gösterme: “Evet” ise, öğrencinin bağlı olduğu
program için açılmış dersler yerine, sadece müfredatında yer alan dersleri, “ders kayıt” ekranında
görür.
Öğrenci Ders Kayıtta Zorunlu Ders Kontrolü Var mı: “Evet” ise program için açılan derslerden
“Zorunlu” olarak belirlenmiş “Sınıf” derslerini, öğrenci ders kaydında almak zorundadır.
Öğrenci Ders Kayıtta Alttan Dersler Otomatik Eklensin mi: “Evet” ise, Öğrenci ders kayıt
ekranını açtığında, aktif dönem için herhangi bir ders kaydı yoksa, önceki dönemlerde ders geçme
durumu "Sorumlu Geçti,Devamsızlıktan Kaldı, Kaldı,Dersten Çekilme" olan derslerin, yeni döneme
otomatik olarak ders kaydı olarak eklenir.
Öğrenci Ders Kayıtta Ders Kota Kontrolü Varmı: “Evet” ise ders açıldığında belirlenen kota
kontrolü yaparak, kotası dolmuş derse kayıt yaptırılamaz.
Öğrenci Ders Kayıtta Ders Programı Saat Çakışma Kontrolü Varmı: Kullanılmamaktadır !
Öğrenci Ders Kayıtta Ön Koşul Kontrolü Varmı: “Evet” ise, Öğrenci –Akademisyen ders kayıt
ekranlarında, ders kesinleştirme ve onaylama işlemi sırasında, “Müfredat İşlemleri->Dersler->Ön
Koşul” tanımlamalarında yer alan kurallara göre ön koşul kontrolü yapar.
Öğrenci Ders Kayıtta Programının Dışında Ders Alabilsin mi: “Evet” ise öğrenci ders kayıt
ekranında, fakülte ve program seçimi yaparak, o program için açılmış derslerden seçim yapabilir.
Öğrenci Ders Kayıtta 1.60 - 1.69 kontrolü aktif: “Evet” ise, not ortalaması 1.60- 1.69 arasında
olan öğrenciler ders onay işlemi sırasında, “Ders Kayıt 1.60-1.69 Dönem dersi hakkını kullandı”
ibaresi öğrenci bilgi ekranına yansıyarak ve öğrenci durum hareket tablosuna işlenmektedir.
Öğrenci Ders Onay Özel Kontrol Fonksiyonu: Kullanılmamaktadır !
Öğrenci Kart > Yeni Kayıt varsayılan Öğrenim Durumu Kodu: İdari personel ekranında yer
alan “Öğrenci İşleri ->Öğrenci Rehber” menüsünden gerçekleştirilen yeni öğrenci “Ekle” formunda
varsayılan “Öğrenim Durumunun “ belirlendiği ayardır, öğrenim durum kodlarına “Genel
Tanımlamalar ->Öğrenci Durumları” menüsünden ulaşılabilir.
Öğrenci Kartında Popup Uyarı Kapalı: İdari personel ekranında yer alan “Öğrenci İşleri >Öğrenci Rehber” menüsünden öğrenci kart bilgileri açılmak istenildiğinde, öğrenci durumu için
verilen uyarıların açılıp/kapandığı ayardır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 180 / 269
Öğrenci Numara Verirken DGS ise Bir Önceki Yılı Kullan: “Evet” ise, ÖSYM’den gelen toplu
öğrenci aktarımında, sınav tipi DGS olan öğrencilerin numarası bir önceki yıldan başlar.
Öğrenci Numara Verirken Kullanılacak Fonksiyon: SIS’de farklı modellere ait (farklı ünv. için)
öğrenci numarası belirme fonksiyonları vardır. Atılım Ünv. İçin bu fonksiyon “Standart” olmalıdır.
Öğrenci Numara Verme Deseni: Yeni öğrenciler için verilecek öğrenci numarasını belirlemede
kullanılacak desenidir.
•
YY: Yıl ( ör: YY=>13, YYYY=>2013 )
•
FF: Fakülte kodu
•
PP: Program kodu
•
I: Öğrenim Türü (1 => Birinci Öğretim, 2=>İkinci öğretim)
•
SSS: Öğrencinin yerleştirildiği bölüm içindeki kazanma sırası (ÖSYM puanına göre hesaplanır)
Öğrenci Rehber Ekranında Öğrenci Sayıları İstatistiği Açık: İdari personel ekranında yer alan
“Öğrenci İşleri ->Öğrenci Rehber” sayfasında, öğrenci listesinin altında yer alan, “Bayan, Erkek ve
ÖSYM burs türleri” başlıklarındaki öğrenci sayılarını veren istatistik bilgilerinin açılıp/kapandığı yerdir.
Akademisyen Taraftan Alınan Belgelerin Zeminine Basılacak Yazı: Akademisyenler
tarafından alınan Öğrenci belgelerinin araka planında yer alacak gri–silik yazıdır (watermark).
Öğrenci Web'de Eğitim Borcu Kontrolü Var mı: İdari personel ekranında yer alan “Bölüm
İşlemleri -> Öğrenci İşleri” sayfasında, öğrencinin dönem borcunun gösterilip/gösterilmemesini
belirleyen ayardır.
Öğrencinin Sınıfı Programın Normal Süresini Geçebilirmi: Öğrenci Sınıf Atlatma işlemlerinde
kullanılan bir ayardır. “Hayır” ise, program tanımlarında belirlenen “Normal Süreyi” dolduran
öğrenciler sınıf atlayamaz.
Öğrenciye ders harf değişikliğini duyuru olarak gönder: Kullanılmamaktadır !
Öğrenciye sınav notu değişikliğini duyuru olarak gönder: Kullanılmamaktadır ! ( SIS
2.0’da öğrencilere toplu not duyusunu farklı bir uygulama ile SMS gönderdikten sonra, Diğer
İşlemler->Toplu SMS gönder sayfasından, bu öğrencilere SMS gönderildiğine dair kayıt ekleniyor )
Öğretim Elemanına ders harf değişikliğini duyuru olarak gönder: Kullanılmamaktadır !
Öğretim Elemanına sınav notu değişikliğini duyuru olarak gönder: Kullanılmamaktadır !
Öğretim Elemanının Sınav İlan İptal Etmesine İzin Ver: Akademisyen ekranında, öğrenci not
girişi sayfasında yer alan, “Sınav İptal” butonunun açılıp/kapandığı ayardır.
Öğretim Üyesi Ders Bologna Bilgileri Girişi: Kullanılmamaktadır !
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 181 / 269
Öğretim Üyesi Sınavları Değiştirebilir: Akademisyen ekranında bulunan “Sınav İşlemleri ->
Sınav Tanımla” bölümünden, sınav “Ekle/Düzenle” butonunun açılıp/kapandığı ayardır.
Ön kayıt aktif yılı: ÖSYM Kayıtlarını aktarırken ve Ön kayıt alırken kullanılan aktif yılın belirlendiği
ayardır.
Ön Lisans Öğrencilerinde Öğrenci Sınıf Atlama En Az Gerekli Ortalama:
Kullanılmamaktadır ! Sınıf atlatma işlemlerinde “Müfredat -> Sınıf” ayarları kullanılmaktadır.
Ön Lisans Şartlı Başarılı Ortalaması: Ön Lisans Öğrenci başarı hesaplamasında “ÖnLisans Başarı
Ortalaması” değerinden küçük olan öğrencilerin şartlı başarılı kabul edilmesi için gereken ortalama
alt limitidir.
ÖnLisans Başarı Ortalaması: Ön Lisans Öğrenci başarı hesaplamasında, öğrencinin “başarılı”
kabul edilmesi için gereken asgari not ortalamasıdır.
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu: ÖSYM kayıtlarının aktarımıyla oluşan ön
kayıtların, gerçek öğrenci kaydına dönüşürken atanacak “Kayıt Nedeni” kodunun girildiği ayardır.
Alabileceği değerler ve açıklamaları şöyledir;
KODU
1
D
4
11
KAYIT NEDENİ
ÖSS
ÖSS Ek Kontenjan Yerleştirme
DGS
DGS Ek Kontenjan Yerleştirme
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu: ÖSYM kayıtlarının aktarımıyla oluşan ön
kayıtların, gerçek öğrenci kaydına dönüşürken atanacak “Öğrenci Durumunun” belirlendiği ayardır.
Alabileceği değer, her zaman 30’dur. Bu değer, “ÖSYM Kazanıp Kayıt Yaptırmadı” anlamına gelir.
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü: ÖSYM aktarım uygulamasının, kayıtları “osym_kayıt”
tablosuna/ Kayıt İşlemleri->ÖSYM Kayıt bölümüne aktarırken kullandığı varsayılan sınav türünün
belirlendiği atardır. Alabileceği değerler;
KODU
21
22
11
12
KAYIT NEDENİ
ÖSS İlk Yerleştirme
ÖSS Ek Yerleştirme
DGS İlk Yerleştirme
DGS Ek Yerleştirme
Sınav Değerlendirme Ekranı Kesinleştir Butonu Yazısı: Akademisyen ekranında bulunan
“Sınav İşlemleri -> Not Girişi” bölümünden, not girişi yapıldıktan sonra sonuçları kesinleştirme işlemi
yapacak butonun yazısının belirlendiği yerdir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 182 / 269
Sınav not girişinde manuel harf değeri giriş aktif: Akademik Takvim Dönemsel
Değişkenlerindan açılıp/kapatılan "Not Giriş" ekranında, akademisyenin öğrenci notlarına müdahale
yapıp yapamamasının belirlendiği ayardır. Modül açık, bu değer "Hayır" ise, Akademisyen / Öğretim
görevlisi notları görebilir ama değiştiremez.
Sınav notlarını sms olarak gönder: Kullanılmamaktadır !
Sınav Ortak Not Girişi Aktif: Akademisyen ekranlarında bulunan “Ortak Not Giriş /
Değerlendirme” bölümünden, aynı programdaki şubelendirilmiş derslerin ortak değerlendirilmesini
sağlayan ayardır.
Sınava Girmedi Harf Kodu: Öğrenci notunun gösterildiği ekranlara, öğrenci sınav giriş tarihi
girilmemiş / belirtilmemiş öğrencilerin, sınav not hanesinde yer alacak not harf kodunun belirlendiği
ayardır.
Sınıf Atlatma İşl. DGS 3. Sınıf Altı Öğr. Kuralsız olarak üst sınıfa geçsin:
Kullanılmamaktadır !
Sınıf Atlatma İşl. DGS 3. Sınıf Altı Öğr. Sınıf Atlatılmasın: Kullanılmamaktadır !
Sonuç Değerlendirme Tipi: Sınav sonuç değerlendire fonksiyonlarında kullanılacak yönetim
belirlediği ayardır.
•
Standart: Harf değeri veya not değerini girildiği gibi kaydet
•
Ortak:
•
ATSOS: Not değerinden harf kodu hesapla
Şartlı Başarılı Kontrol İşlemlerinde Kullanılacak Hesap Tipi: Öğrenci başarı hesaplamasında
kullanılacak öğrenci not ortalama türünün belirlendiği yerdir.
•
AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması, alınmış tüm derslerin ağırlıklı ortalamasıdır.
•
ANO: Ağırlıklı not ortalaması, derslerin kredi sayılarına göre notlarının genel ortalamaya
yansıtılmasıyla hesaplanan ortalamadır.
Toplu Ders Kaydı Düzenlemede Otomatik Harflendir: “Evet” ise idari ekranda bulunan “Toplu
Ders Kaydı Düzenle” ekranında girilen notun “Harf notları” tanım tablosundaki karşılığına göre, ders
kaydının geçme durumunu değiştirir.
Toplu Ders Kayıt Ekranlarında Borç Bakiye Kontrolü YAPMA: "Hayır" ise, Öğrenci Ders Kaydı
prosedüründe borç bakiye kontrolü yapar. Borç, tolerans değerden büyükse öğrenci Ders Kaydı
yapamaz!
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 183 / 269
Transkript ve Not ortalamalarında kullanılacak Fonksiyon: SIS’deki tüm öğrenci not
ortalama hesaplamalarında kullanılacak fonksiyonun seçildiği ayardır. Temel bir ayardır, üniversiteye
veya akademik birime göre değiştirilebilir.
Vize Mazeret Sınavı Oluştururken Otomatik Girmeyen Öğrenciler Aktarılsın mı: “Evet” ise
Sınav tanımlama ekranında Sınav tipi “Vize”, türü ise “Mazeret” olan yeni sınav tanımlarında, aynı
derse ait aynı dönemdeki tipi “Vize”, türü “Yeni” olan önceki sınava katılmayan öğrencileri, yeni
sınava otomatik olarak eklenir.
Yaz Döneminde Öğrencinin Borç Alacak Bakiyelerini Göster: Kullanılmamaktadır !
Yaz Okulu Döneminde Ders Ücreti: “Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif” ayarı
“Evet” ise, Ders kayıt onayı kontrolünde, alınan ders sayısı bu değerle çarpılarak, öğrenci dönem
eğitim ücreti hesaplanır.
Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif: “Evet” ise herhangi bir dönem türü kontrolü
yapılmaksızın, “Yaz Okulu Döneminde Ders Ücreti” ayarında belirlenen ücret kullanılarak, öğrenci
dönem eğitim ücreti hesaplanır.
Yaz Okulu Ücret Hesaplama Fonksiyonu: Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme
hesaplamasının belirlendiği fonksiyondur. “Özel” seçilirse Atılım Ünv. İçin yazılmış yaz oklu ücret
hesaplama fonksiyonu kullanılır.
Yaz Okulunda Öğrenci Borçlu Olarak Kesinleştirebilsin: “Yaz Okulu Ücret Hesaplama
Fonksiyonu” ayarında “YÖK Esaslarına” göre hesaplayan fonksiyon seçilmişse, bu ayar kullanılır!
“Evet” ise ders onay da borç bakiye kontrolü yapmaz.
Yaz Okulundan Alınabilecek En Fazla Ders Sayısı: Yaz döneminde, gerçekleşen ders kayıt
işleminde öğrencilerin alabileceği en fazla ders sayısının belirlendiği ayardır.
Yedeklerin tutulduğu dizin adı: “Diğer İşlemler ->Yedekleme İşlemleri” bölümünde
kullanılmaktadır.
Yüksek Onur Alt Sınır: Öğrenciye verilen mezuniyet belgeleri ve Başarı istatistikleri
hesaplamalarında, Yüksek Onur Öğrencileri belirlemede kullanılacak asgari not ortalamasıdır.
Yeterli Onur Alt Sınır: Öğrenciye verilen mezuniyet belgeleri ve Başarı istatistikleri
hesaplamalarında, Yeterli Onur Öğrencileri belirlemede kullanılacak asgari not ortalamasıdır.
%10 a Giren Öğrenciler Belirlenirken Kullanılacak Yöntem: “Bölüm İşlemleri ->Başarı
İstatistiği” sayfasında başarı istatistiği hesaplamada “İşlem Tipi” , “%10'a Giren Öğrencileri Tespit
Et” olarak seçilmişse kullanılacak yöntemin belirlendiği ayardır.
•
1.YÖNTEM - 2.Dönem ANO'suna Göre %10 Hesapla
•
2.YÖNTEM - 1.Dönem ve 2.Dönem ANO'larının Aritmatik Ortalamalarına Göre %10 Hesapla
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 184 / 269
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 185 / 269
12. SIS İçinde Modellenmiş Olan Başlıca Akademik Süreçler
12.1. Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci
12.1.1. Referans Verilerinin Tanımlanması Sürecinin Ürettiği Çıktılar
1. Diploma Eki belgeleri
2. Yeni Öğrenci Ön Kayıt Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
3. Yeni Öğrenci Ders Kayıt Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
4. Yeni Öğrenci Danışman Onay Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
5. Ders Kayıt Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
6. Danışman Onay Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
7. Mazeretli Ders Kayıt Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
8. Mazeretli Danışman Onay Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
9. Ders Ekle/Bırak Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
10. Ders Ekle/Bırak Onay Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
11. Yarıyıl Sınavı Not Giriş Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
12. Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
13. Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması Dönemi Başlangıç/Bitiş Zamanları
14. Akademik CV Tanımlamaları
15. Eğitim Ücretlerinde Günlük Ceza Tutarı Tanımlamaları
16. Harf Notları Gösterilirken Dersin Sonuçlandırılmasını Kontrol Etme Aktivasyonu / Deaktivasyonu
17. Lisans Başarı Ortalaması Tanımlamaları
18. Lisans Öğrencilerinde Öğrenci Sınıf Atlama En Az Gerekli Ortalama Tanımlamaları
19. Lisans Şartlı Başarılı Ortalaması Tanımlamaları
20. Onur Alt Sınır Tanımlamaları
21. Öğrenci Bütünleme Ders Kaydı Yapabilir / Yapamaz Tanımlamaları
22. Öğrenci Ders Kayıtta Zorunlu Ders Kontrolü Tanımlamaları
23. Öğrenci Ders Kayıtta Alttan Dersler Otomatik Eklenme/Eklenmeme Tanımlamaları
24. Öğrenci Ders Kayıtta Ders Kota Kontrolü Tanımlamaları
25. Öğrenci Ders Kayıtta Ders Programı Saat Çakışma Kontrolü Tanımlamaları
26. Öğrenci Ders Kayıtta Ön Koşul Kontrolü Tanımlamaları
27. Öğrenci Ders Kayıtta Programının Dışında Ders Alabilme Kontrolü Tanımlamaları
28. Öğrenci Ders Kayıtta 1.60 - 1.69 Kontrolü Aktif/Pasif Tanımlamaları
29. Ön kayıt aktif yılı Tanımlamaları
30. Ön Lisans Öğrencilerinde Öğrenci Sınıf Atlama En Az Gerekli Ortalama Tanımlamaları
31. Ön Lisans Şartlı Başarılı Ortalaması Tanımlamaları
32. ÖnLisans Başarı Ortalaması Tanımlamaları
33. ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu Tanımlamaları
34. ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü Tanımlamaları
35. Sınav not girişinde manuel harf değeri giriş aktifleştirme Tanımlamaları
36. Sınav Ortak Not Girişi Aktifleştirme Tanımlamaları
37. Toplu Ders Kayıt Ekranlarında Borç Bakiye Kontrolü YAPMA Tanımlamaları
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 186 / 269
38. Yaz Okulu Döneminde Ders Ücreti Tanımlamaları
39. Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktifleştirme Tanımlamaları
40. Yaz Okulunda Öğrenci Borçlu Olarak Kesinleştirebilsin/Kesinleştiremesin Tanımlamaları
41. Yaz Okulundan Alınabilecek En Fazla Ders Sayısı Tanımlamaları
42. Yüksek Onur Alt Sınır Tanımlamaları
12.1.2. Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
1
Genel Tanımlar Diploma Eki
Tanımları doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
2
Yönetim Akademik Takvim
Dönemsel Değişkenleri
tanımlamaları doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
Evet
Hayır
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
• Doğru formatta Diploma Eki
Belgesi Üretilemez !
• Akademik Takvime göre
yapılması gereken hiçbir işlem
yapılamaz !
• Dönem açılamaz !
• Ön Kayıt, Ders Kayıt, Ders
Ekleme Bırakma, Sınav Açma,
Sınav Notu Girme, Sınav Sonucu
Açıklama işlemleri yapılamaz !
• Ders Kayıt Kontrolleri yapılamaz
!
• Doğru formatta Diploma Eki
Belgesi Üretilemez !
Yönetim
3
Sistem Parametreleri
tanımlamaları doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
• Öğrenim Ücreti işlemleri
yapılamaz !
• Yeni öğrenci kayıt işlemleri
yapılamaz !
• Öğrenci sınıf geçme işlemleri
yapılamaz !
• Sınav ve not işlemleri yapılamaz
!
• Yaz Okulu işlemleri yapılamaz !
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 187 / 269
12.1.3. Referans Verilerinin Tanımlanması Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Diploma Eki
tanımlamaları
YG
C
-
C
-
M
I
Yeni Öğrenci Ön
Kayıt Aktivasyon /
De-aktivasyonu
-
-
-
-
YG
M
B
Ders Kayıt
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Danışman Onay
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ders Ekle/Bırak
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ders Ekle/Bırak
Onay Aktivasyon /
De-aktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ara Sınav Not Giriş
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ara Sınav Notlarının
Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
YG
M
Ara Sınav Mazeret
Not Giriş Aktivasyon
/ De-aktivasyonu
B
B
B
B
YG
M
Ara Sınav Mazeret
Notlarının Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
YG
M
Yarıyıl Sınavı Not
Giriş Aktivasyon /
De-aktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Yarıyıl Sınavı
Notlarının Öğrenciye
Yayınlanması
B
B
B
B
-
YG
M
-
-
-
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 188 / 269
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Bütünleme (YYS
Mazeret) Not Giriş
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Bütünleme (YYS
Mazeret) Notlarının
Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Harf Notlarının
Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Bütünleme Harf
Notlarının Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Akademik CV
Faaliyet Gİrişinde
Aktif Yıl
Tanımlamaları
Akademik CV
Faaliyet Gİrişinde
Otomatik Onaylama
Tanımlamaları
Eğitim Ücretlerinde
Günlük Ceza Tutarı
Tanımlama
Harf Notları
Gösterilirken Dersin
Sonuçlandırılmasını
Kontrol Etme
Aktivasyonu / Deaktivasyonu
Lisans Başarı
Ortalaması
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
YG
M
YG
M
YG
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
YG
M
-
B
B
B
B
YG
M
-
-
-
-
-
YG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
YG
B
B
B
B
-
YG
M
Lisans
Öğrencilerinde
Öğrenci Sınıf Atlama
En Az Gerekli
Ortalama
Tanımlamaları
B
B
B
B
Lisans Şartlı Başarılı
Ortalaması
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
Onur Alt Sınır
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
Öğrenci Bütünleme
Ders Kaydı Yapabilir
/ Yapamaz
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
-
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
M
YG
Sayfa 189 / 269
Öğrenci Ders Kayıtta
Zorunlu Ders
Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Alttan Dersler
Otomatik
Eklenme/Eklenmem
e Tanımlamaları
-
B
B
B
B
B
B
B
Öğrenci Ders Kayıtta
Ders Kota Kontrolü
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
Öğrenci Ders Kayıtta
Ders Programı Saat
Çakışma Kontrolü
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
Öğrenci Ders Kayıtta
Ön Koşul Kontrolü
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
B
B
B
B
-
YG
M
-
-
-
-
YG
M
-
Öğrenci Ders Kayıtta
Programının Dışında
Ders Alabilme
Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
1.60 - 1.69 Kontrolü
Aktif/Pasif
Tanımlamaları
Ön kayıt aktif yılı
Tanımlamaları
YG
M
B
-
M
YG
-
M
YG
Ön Lisans
Öğrencilerinde
Öğrenci Sınıf Atlama
En Az Gerekli
Ortalama
Tanımlamaları
B
B
B
B
Ön Lisans Şartlı
Başarılı Ortalaması
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
ÖnLisans Başarı
Ortalaması
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
ÖSYM aktarım
varsayılan Kayıt
Nedeni Kodu
Tanımlamaları
-
-
-
-
YG
M
-
ÖSYM aktarım
varsayılan Sınav
Türü Tanımlamaları
-
-
-
-
YG
M
-
Sınav not girişinde
manuel harf değeri
giriş aktifleştirme
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
Sınav Ortak Not
Girişi Aktifleştirme
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
-
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
M
YG
Sayfa 190 / 269
Toplu Ders Kayıt
Ekranlarında Borç
Bakiye Kontrolü
YAPMA
Tanımlamaları
Yaz Okulu
Döneminde Ders
Ücreti Tanımlamaları
Yaz Okulu
Döneminde Ders
Ücretlendirme
Aktifleştirme
Tanımlamaları
Yaz Okulunda
Öğrenci Borçlu
Olarak
Kesinleştirebilsin/Kes
inleştiremesin
Tanımlamaları
Yaz Okulundan
Alınabilecek En Fazla
Ders Sayısı
Tanımlamaları
Yüksek Onur Alt
Sınır Tanımlamaları
-
-
-
-
-
M
-
M
-
-
-
-
YG
-
-
-
-
-
-
-
-
YG
YG
-
-
-
YG
B
B
B
B
B
YG
M
B
B
B
B
B
YG
M
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek
12.2. Öğrenci Kayıt Süreci
12.2.1. Öğrenci Kayıt Sürecinin Ürettiği Çıktılar
1. LYS Ön Kayıt yaptıran öğrenciler
2. LYS Ek Kontenjan Ön Kayıt yaptıran öğrenciler
3. LYS Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler
4. LYS Ek Kontenjan Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler
5. LYS Kayıt Belgeleri
6. DGS Ön Kayıt yaptıran öğrenciler
7. DGS Ek Kontenjan Ön Kayıt yaptıran öğrenciler
8. DGS Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler
9. DGS Ek Kontenjan Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler
10. GSF Özel Yetenek Sınavı Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler
11. GSF Özel Yetenek Sınavı Ek Kontenjan Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 191 / 269
12.2.2. Öğrenci Kayıt Süreci Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
Kayıt İşlemleri
1
2
Evet
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
Hayır
ÖSYM Kayıt
tanımları doğru ve eksiksiz olarak yapıldı
mı?
• Yeni öğrenci kaydı yapılamaz !
Kayıt İşlemleri ÖSYM Kayıt
Belgeleri tanımları doğru ve eksiksiz
• Yeni Öğrenci kesin kayıt
işlemleri yapılamaz !
olarak yapıldı mı?
12.2.3. Öğrenci Kayıt Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
LYS Ön Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
LYS Ek Kontenjan
Ön Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
LYS Kesin Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
M
LYS Ek Kontenjan
Kesin Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
M
LYS Kayıt Belgeleri
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
M
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 192 / 269
DGS Ön Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
DGS Ek Kontenjan
Ön Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
DGS Kesin Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
DGS Ek Kontenjan
Kesin Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
GSF Özel Yetenek
Sınavı Kesin Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
GSF Özel Yetenek
Sınavı Ek
KontenjanKesin
Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek
12.3. Akademik Takvimin Tanımlanması Süreci
12.3.1. Akademik Takvimin Tanımlanması Sürecinin Ürettiği Çıktılar
1. Akademik Takvim
2. Akademik Dönem
3. Akademik Dönem Ders Açma, Ders Kayıt, Ders Ekleme- Bırakma, Harf Notları Belirleme
zaman tabloları
12.3.2. Akademik Takvimin Tanımlanması Süreci Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
1
Akademik İşlemler Fakülte /
Bölüm / Program Tanımları doğru ve
Evet
Hayır
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
• Hiç bir işlem yapılamaz !
eksiksiz olarak yapıldı mı?
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 193 / 269
2
• Dönem açılamaz !
Akademik İşlemler Akademik
Dönem Tanımları işlemleri doğru ve
• Dönem seçilmesini gerektiren
hiç bir işlem yapılamaz !
eksiksiz olarak yapıldı mı?
3
• Yeni Öğrenci/Öğrenci Ön Kayıt,
Ders Kayıt, Ders Ekle-Bırak,
Danışman Onay işlemleri
yapılamaz !
Akademik İşlemler Akademik
Takvim tanımları doğru ve eksiksiz
• Ara Sınav/Yarıyıl
Sınavı/Bütünleme Sınavı
işlemleri yapılamaz !
olarak yapıldı mı?
• Harf Notları işlemleri yapılamaz
!
12.3.3. Akademik Takvimin Tanımlanması Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Fakülte/Bölüm/Progr
am tanımlamaları
B
-
-
YG
-
B
M
Akademik Dönem
tanımlamaları
B
-
-
B
-
YG
M
Akademik Takvim
tanımlamaları
B
-
-
B
-
YG
M
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 194 / 269
12.4. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçleri
12.4.1. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçlerinin Ürettiği Çıktılar
1. Program müfredatları
2. Dönem başında açılan dersler
3. Ön koşul oluşturan ve ön koşula bağlı dersler
4. Sınıf geçme kriterleri
5. Öğrencilerin devam etmeye hak kazandığı sınıf bilgileri
6. Öğrenci mezuniyet kriterleri
7. Transkript belgelerine baz oluşturan veriler
8. Diploma Eki belgelerine baz oluşturan veriler
12.4.2. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçleri Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
1
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Ekle / Değiştir işlemleri doğru ve
eksiksiz olarak yapıldı mı?
2
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Müfredat Sınıf tanımlamaları doğru
ve eksiksiz olarak yapıldı mı?
3
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Dönem tanımlamaları doğru ve
eksiksiz olarak yapıldı mı?
Evet
Hayır
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
• Dönem başlarında ders açma
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
• Öğrencilerin sınıf geçme
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
• Dönem başlarında öğrencilerin
ders kayıtları doğru olarak
yapılamaz !
• Mezuniyete hak kazanmış
öğrencilerin listesi doğru olarak
oluşturulamaz !
• Dönem başlarında ders açma
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
4
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Müfredat Dersleri işlemleri doğru
ve eksiksiz olarak yapıldı mı?
• Öğrencilerin mezuniyet işlemleri
doğru olarak yapılamaz !
• Öğrencilerin Transkript
belgeleri doğru olarak
hazırlanamaz !
• Öğrencilerin Diploma Eki
belgeleri doğru olarak
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 195 / 269
hazırlanamaz !
5
• Dönem başlarında ders açma
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Sil işlemleri doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
6
• Öğrencilerin ders kayıtları
sırasında ön koşullu dersler
kontrolü ve kısıtlaması
yapılamaz, ön koşul kuralları
elektronik olarak uygulanamaz !
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Ön Koşul işlemleri doğru ve eksiksiz
olarak yapıldı mı?
12.4.3. Müfredat ve Ders Tanımlama Süreçleri Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Müfredat ekleme
işlemleri
YG
B
B
D
-
M
B
Müfredata göre sınıf
geçme şartlarını
belirleme işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat derslerinin
yönetimi işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat dersleri
için AKTS
değerlerinin
tanımlanması
işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat dersleri
için AKTS
tanımlarının kontrolü
YG
B
B
D
-
M
B
Müfredatın
dönemlere göre
zorunluluk/sınırlama
bilgilerinin girilmesi
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat
sınıf/dönem
tanımlamaları
YG
M
B
D
-
B
B
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 196 / 269
Müfredat dersleri
için dersi veren
öğretim üyesinin
tanımlanması
YG
B
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
B
B
-
M
B
12.5. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçleri
12.5.1. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçlerinin Ürettiği Çıktılar
1. Dönem başında açılan dersler
2. Ders programı tabloları
3. Ders şubeleri
4. Eş değerli (birbirlerinin yerine sayılabilen) dersler
5. Dersleri veren öğretim üyeleri
6. Açılan dersler içinden öğrencilerin kayıt yaptırdığı dersler
7. Sınav müfredatları
8. Öğrenci mezuniyet kriterleri
9. Transkript belgelerine baz oluşturan veriler
12.5.2. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçleri Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
1
Ders İşlemleri Ders Programı
Tanımları işlemleri doğru ve eksiksiz
2
Evet
Hayır
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
olarak yapıldı mı?
• Öğrencinin kayıt yaptırdığı
derslerin saatlerinin
çakışmaması garanti edilemez !
Ders İşlemleri Ders Aç
(Müfredat) / Ders Aç (Hareket)
• Dönem başlarında ders açma
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
işlemleri doğru ve eksiksiz olarak yapıldı
mı?
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
• Dersin öğretim üyesi doğru
olarak tanımlanamaz !
Sayfa 197 / 269
• Dönem başlarında öğrencilerin
ders kayıtları doğru olarak
yapılamaz !
• Mezuniyete hak kazanmış
öğrencilerin listesi doğru olarak
oluşturulamaz !
• Dönem başlarında müfredat dışı
(müfredata ek olarak) ders
açma işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
3
Ders İşlemleri Ders Açma
İşlemleri doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
• Dersin öğretim üyesi doğru
olarak tanımlanamaz !
• Dönem başlarında öğrencilerin
ders kayıtları doğru olarak
yapılamaz !
• Mezuniyete hak kazanmış
öğrencilerin listesi doğru olarak
oluşturulamaz !
4
Ders İşlemleri Şubelendirme
İşlemleri doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
5
Ders İşlemleri Sınav Müfredatı
Tanımla işlemleri doğru ve eksiksiz
olarak yapıldı mı?
Ders İşlemleri
6
Eş Değer Dersler
tanımlamaları doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
• Öğrencinin ilgili dersi aldığı
öğretim üyesi doğru olarak
belirlenemez !
• Sınavların sonuç
değerlendirmeleri doğru olarak
yapılamaz !
• Öğrenci not ortalamaları,
sınavların etki oranı kontrolleri,
öğrenci devamsızlık kontrolleri
doğru olarak yapılamaz !
• Dikey geçiş ile gelmiş olan
öğrencilerin daha önce aldıkları
derslere karşılık ders muafiyeti
doğru olarak uygulanamaz !
• Öğrencilerin ders kayıtları
sırasında ön koşullu dersler
kontrolü ve kısıtlaması
yapılamaz, ön koşul kuralları
elektronik olarak uygulanamaz !
Sayfa 198 / 269
12.5.3. Ders Açma ve Ders Kaydı Süreçleri Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Ders programı
tanımlamaları
YG
M
B
B
-
B
B
B
B
B
D
-
YG
M
Müfredattan ders
açma işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Geçmiş ders
hareketlerinden ders
açma işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Şubelendirme
işlemleri
YG
B
B
D
-
M
B
Derslik tanımları
YG
B
B
D
-
M
B
Sınav Müfredatı
tanımları
B
B
B
-
-
YG
M
Sınav tanımlama
işlemleri
YG
B
B
-
-
M
-
Ders veren öğretim
üyeleri listeleme
işlemleri
D
-
-
-
B
YG
-
Tek ders sınavı
öğrenci listesi
işlemleri
-
-
B
B
-
YG
-
Derse göre kayıt
yaptıran öğrenciler
listesi işlemleri
-
-
B
B
B
YG
-
Eş Değer Desler
tanımlamaları
D
D
-
D
-
YG
M
Ders kayıt kredi
düzenleme işlemleri
B
B
-
D
-
YG
M
Ders açma işlemleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 199 / 269
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
12.6. Öğrenci Sınıf Geçme Süreci
12.6.1. Öğrenci Sınıf Geçme Sürecinin Ürettiği Çıktılar
1. Sınıf geçme kriterleri
2. Öğrencilerin devam etmeye hak kazandığı sınıf bilgileri
12.6.2. Öğrenci Sınıf Geçme Süreci Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
1
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Müfredat Sınıf tanımlamaları doğru
ve eksiksiz olarak yapıldı mı?
2
Öğrenci İşlemleri Sınıf Atlatma
İşlemleri doğru ve eksiksiz olarak
yapıldı mı?
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Evet
Hayır
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
• Öğrencilerin sınıf geçme
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
• Öğrencilerin sınıf geçme
işlemleri doğru olarak
yapılamaz !
Sayfa 200 / 269
12.6.3. Öğrenci Sınıf Geçme Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Müfredata göre sınıf
geçme şartlarını
belirleme işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat derslerinin
yönetimi işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat
sınıf/dönem
tanımlamaları
YG
M
B
D
-
B
B
B
B
B
D
-
YG
M
Öğrenci sınıf atlatma
işlemleri
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
12.7. Öğrenci Mezuniyet Süreci
12.7.1. Öğrenci Mezuniyet Sürecinin Ürettiği Çıktılar
1. Öğrenci mezuniyet kriterleri
2. Mezuniyete aday öğrenciler listesi
3. Mezun öğrenciler listesi
4. Transkript belgesi
5. Diploma belgesi
6. Diploma Eki belgesi
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 201 / 269
12.7.2. Öğrenci Mezuniyet Süreci Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
Evet
1
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Dönem tanımlamaları doğru ve
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
Hayır
• Mezuniyete hak kazanmış
öğrencilerin listesi doğru olarak
oluşturulamaz !
eksiksiz olarak yapıldı mı?
2
Ders İşlemleri Müfredat İşlemleri
Müfredat Dersleri işlemleri doğru
• Öğrencilerin mezuniyet işlemleri
doğru olarak yapılamaz !
ve eksiksiz olarak yapıldı mı?
3
• Mezun olmaya ön aday
öğrencilerin listesi doğru olarak
oluşturulamaz !
Mezun Adayı İşlemleri Mezun
Adayı İşlemleri doğru ve eksiksiz
• Danışmanlar tarafından
kullanılmak üzerei, mezun
olmaya aday öğrencilerin listesi
doğru olarak oluşturulamaz !
olarak yapıldı mı?
4
• Öğrenciler mezun statüsü
kazanamaz, diploma numarası
üretilemez !
Mezun Adayı İşlemleri Mezuniyet
Onay işlemleri doğru ve eksiksiz
olarak yapıldı mı?
12.7.3. Öğrenci Mezuniyet Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Diploma Eki
tanımlamaları
YG
-
-
D
-
M
B
Müfredat derslerinin
yönetimi işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 202 / 269
Müfredat
sınıf/dönem
tanımlamaları
YG
M
B
D
-
B
B
Mezun ön adayı
listesi oluşturma
işlemleri
-
-
-
-
-
YG
M
Mezun adayı listesi
oluşturma işlemleri
B
B
B
B
-
YG
M
Mezun onay birimleri
tanımlama işlemleri
-
-
-
-
-
YG
M
Mezuniyet onay
işlemleri
B
-
YG
B
YG
B
M
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
12.8. Eğitim Ücreti Tahakkuk Süreci
12.8.1. Eğitim Ücreti Tahakkuk Sürecinin Ürettiği Çıktılar
1. Eğitim ücretleri
2. Tahakkuk eden eğitim ücretleri
12.8.2. Eğitim Ücreti Tahakkuk Süreci Kontrol Listesi
#
İşlem / Tanımlama
1
Harç İşlemleri Eğitim Ücreti
Tanımla işlemleri doğru ve eksiksiz
olarak yapıldı mı?
2
Harç İşlemleri Eğitim Ücreti
Tahakkuk işlemleri doğru ve eksiksiz
olarak yapıldı mı?
3
Harç İşlemleri Eğitim Ücreti Toplu
Tahakkuk işlemleri doğru ve eksiksiz
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Evet
Hayır
İşlem / Tanımlama Doğru
Yapılmazsa Ortaya Çıkacak
Sorunlar
• Tahakkuk edecek olan eğitim
ücretleri doğru olarak
hesaplanamaz !
• Ders kaydı yapılamaz !
• Alacak tahakkuku işlemleri
doğru olarak yapılamaz !
• Ders kaydı yapılamaz !
• Alacak tahakkuku işlemleri
Sayfa 203 / 269
olarak yapıldı mı?
doğru olarak yapılamaz !
12.8.3. Eğitim Ücreti Tahakkuk Süreci Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI) Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Eğitim Ücreti
Tanımlama
-
-
-
-
YG
B
-
Eğitim Ücreti
Tahakkuk İşlemleri
-
-
-
-
YG
B
-
Eğitim Ücreti Toplu
Tahakkuk İşlemleri
-
-
-
-
YG
B
-
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 204 / 269
13. Tüm Akademik Süreçlerin Genel Görev/Sorumluluk/Yetki (RACI)
Matrisi
İdari
Birimler
(Muhasebe
Md.
Fakülte /
Bölüm /
Enstitü
Sekr.
Öğretim
Üyeleri
Akademik
Danışmanlar
Dekanlıklar
/ Bölüm
Başk.lıkları
Kütüphane
Md.
Kültür Md.
Spor Koord.
Öğrenci
İşleri
Md.
Rektörlük
Demirbaş &
Ayniyat Md.
Kariyer
Planlama
Koord.)
Diploma Eki
tanımlamaları
YG
C
-
C
-
M
I
Yeni Öğrenci Ön
Kayıt Aktivasyon /
De-aktivasyonu
-
-
-
-
YG
M
B
Ders Kayıt
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Danışman Onay
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ders Ekle/Bırak
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ders Ekle/Bırak
Onay Aktivasyon /
De-aktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
Ara Sınav Not Giriş
Aktivasyon / Deaktivasyonu
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
Ara Sınav Notlarının
Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Ara Sınav Mazeret
Not Giriş Aktivasyon
/ De-aktivasyonu
Ara Sınav Mazeret
Notlarının Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Yarıyıl Sınavı Not
Giriş Aktivasyon /
De-aktivasyonu
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 205 / 269
Yarıyıl Sınavı
Notlarının Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Bütünleme (YYS
Mazeret) Not Giriş
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Bütünleme (YYS
Mazeret) Notlarının
Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Harf Notlarının
Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Bütünleme Harf
Notlarının Öğrenciye
Yayınlanması
Aktivasyon / Deaktivasyonu
Akademik CV
Faaliyet Gİrişinde
Aktif Yıl
Tanımlamaları
Akademik CV
Faaliyet Gİrişinde
Otomatik Onaylama
Tanımlamaları
Eğitim Ücretlerinde
Günlük Ceza Tutarı
Tanımlama
Harf Notları
Gösterilirken Dersin
Sonuçlandırılmasını
Kontrol Etme
Aktivasyonu / Deaktivasyonu
Lisans Başarı
Ortalaması
Tanımlamaları
Lisans
Öğrencilerinde
Öğrenci Sınıf Atlama
En Az Gerekli
Ortalama
Tanımlamaları
Lisans Şartlı Başarılı
Ortalaması
Tanımlamaları
Onur Alt Sınır
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
YG
M
-
B
B
B
B
YG
M
-
-
-
-
-
YG
-
-
-
-
-
-
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 206 / 269
Öğrenci Bütünleme
Ders Kaydı Yapabilir
/ Yapamaz
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Zorunlu Ders
Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Alttan Dersler
Otomatik
Eklenme/Eklenmem
e Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Ders Kota Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Ders Programı Saat
Çakışma Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Ön Koşul Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
Programının Dışında
Ders Alabilme
Kontrolü
Tanımlamaları
Öğrenci Ders Kayıtta
1.60 - 1.69 Kontrolü
Aktif/Pasif
Tanımlamaları
Ön kayıt aktif yılı
Tanımlamaları
Ön Lisans
Öğrencilerinde
Öğrenci Sınıf Atlama
En Az Gerekli
Ortalama
Tanımlamaları
Ön Lisans Şartlı
Başarılı Ortalaması
Tanımlamaları
ÖnLisans Başarı
Ortalaması
Tanımlamaları
ÖSYM aktarım
varsayılan Kayıt
Nedeni Kodu
Tanımlamaları
ÖSYM aktarım
varsayılan Sınav
Türü Tanımlamaları
Sınav not girişinde
manuel harf değeri
giriş aktifleştirme
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
-
-
-
-
YG
M
-
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
B
B
B
B
-
YG
M
-
-
-
-
YG
M
-
-
-
-
-
YG
M
-
B
B
B
B
-
YG
M
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 207 / 269
Sınav Ortak Not
Girişi Aktifleştirme
Tanımlamaları
B
B
B
B
-
YG
M
-
-
-
-
YG
-
M
-
-
-
-
YG
-
M
-
-
-
-
YG
-
-
-
-
-
-
YG
-
-
B
B
B
B
B
YG
M
B
B
B
B
B
YG
M
LYS Ön Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
LYS Ek Kontenjan
Ön Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
LYS Kesin Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
M
LYS Ek Kontenjan
Kesin Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
M
LYS Kayıt Belgeleri
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
M
DGS Ön Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
DGS Ek Kontenjan
Ön Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
YG
M
-
DGS Kesin Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
DGS Ek Kontenjan
Kesin Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
Toplu Ders Kayıt
Ekranlarında Borç
Bakiye Kontrolü
YAPMA
Tanımlamaları
Yaz Okulu
Döneminde Ders
Ücreti Tanımlamaları
Yaz Okulu
Döneminde Ders
Ücretlendirme
Aktifleştirme
Tanımlamaları
Yaz Okulunda
Öğrenci Borçlu
Olarak
Kesinleştirebilsin/Kes
inleştiremesin
Tanımlamaları
Yaz Okulundan
Alınabilecek En Fazla
Ders Sayısı
Tanımlamaları
Yüksek Onur Alt
Sınır Tanımlamaları
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 208 / 269
GSF Özel Yetenek
Sınavı Kesin Kayıt
İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
GSF Özel Yetenek
Sınavı Ek
KontenjanKesin
Kayıt İşlemleri
B
-
-
B
-
YG
-
YG
M
B
B
-
B
B
Akademik Dönem
tanımlamaları
B
-
-
B
-
YG
M
Akademik Takvim
tanımlamaları
B
-
-
B
-
YG
M
Müfredat ekleme
işlemleri
YG
B
B
D
-
M
B
Müfredata göre sınıf
geçme şartlarını
belirleme işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat derslerinin
yönetimi işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat dersleri
için AKTS
değerlerinin
tanımlanması
işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat dersleri
için AKTS
tanımlarının kontrolü
YG
B
B
D
-
M
B
Müfredatın
dönemlere göre
zorunluluk/sınırlama
bilgilerinin girilmesi
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat
sınıf/dönem
tanımlamaları
YG
M
B
D
-
B
B
Müfredat dersleri
için dersi veren
öğretim üyesinin
tanımlanması
YG
B
B
B
-
M
B
Ders programı
tanımlamaları
YG
M
B
B
-
B
B
B
B
B
D
-
YG
M
Müfredattan ders
açma işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Geçmiş ders
hareketlerinden ders
açma işlemleri
YG
M
B
D
-
B
B
Ders programı
tanımlamaları
Ders açma işlemleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 209 / 269
Şubelendirme
işlemleri
YG
B
B
D
-
M
B
Derslik tanımları
YG
B
B
D
-
M
B
Sınav Müfredatı
tanımları
B
B
B
-
-
YG
M
Sınav tanımlama
işlemleri
YG
B
B
-
-
M
-
Ders veren öğretim
üyeleri listeleme
işlemleri
D
-
-
-
B
YG
-
Tek ders sınavı
öğrenci listesi
işlemleri
-
-
B
B
-
YG
-
Derse göre kayıt
yaptıran öğrenciler
listesi işlemleri
-
-
B
B
B
YG
-
Eş Değer Desler
tanımlamaları
D
D
-
D
-
YG
M
Ders kayıt kredi
düzenleme işlemleri
B
B
-
D
-
YG
M
Öğrenci rehber
işlemleri
B
-
-
-
-
YG
M
Öğrenci sınıf atlatma
işlemleri
B
B
B
D
-
YG
M
Mezun ön adayı
listesi oluşturma
işlemleri
-
-
-
-
-
YG
M
Mezun adayı listesi
oluşturma işlemleri
B
B
B
B
-
YG
M
Mezun onay birimleri
tanımlama işlemleri
-
-
-
-
-
YG
M
Mezuniyet onay
işlemleri
B
-
YG
B
YG
B
M
Eğitim Ücreti
Tanımlama
-
-
-
-
YG
B
-
Eğitim Ücreti
Tahakkuk İşlemleri
-
-
-
-
YG
B
-
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 210 / 269
Eğitim Ücreti Toplu
Tahakkuk İşlemleri
-
-
YG
:
Yerine Getiren (Responsible)
M
:
Mesul (Accountable)
D
:
Danışılacak (To be Consulted)
B
:
Bilgi Verilecek (To be Informed)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
-
-
YG
B
Sayfa 211 / 269
-
14. Akademik Takvime Göre Kontrol Listeleri
14.1. Güz Dönemi
14.1.1. LYS Ön Kayıt
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Temmuz'un son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 1 (ÖSS)
30 (ÖSYM
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
ÖSS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(21)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 212 / 269
14.1.2. TÜİK Raporlarının Gönderilmesi - II
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Temmuz'un son haftası.
Atılım Üniversitesi'nin mevcut öğrencilerine ait bilgilerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılmak
üzere, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na, YOK-SIS aracılığıyla gönderilmesi faaliyetidir. Bu faaliyet,
Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç defa yapılır.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. SIS 2.0 Uygulamasının, "Raporlar -> TÜİK Raporları" menu başlıkları altından "TUİK Öğrenci Listesi"
raporu tıklanarak seçilir ve formun altında bulunan "Excel Çıkar" butonuna basılır. Butona basıldığında
açılan pencerede sorulan tarih aralıklarına, ikinci rapor periyoduna dir bilgi gönderildiği için, başlangıç
tarihi olarak 1 Nisan, bitiş tarihi olarak ise 31 Temmuz girilir (NOT: Birinci rapor periyoduna dair bilgi,
Mart ayı sonunda gönderilir ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayı bilgilerini içerir. İkinci rapor periyoduna dair
bilgi, Temmuz ayı sonunda gönderilir ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayı bilgilerini içerir. Üçüncü rapor
periyoduna dair bilgi, Kasım ayı sonunda gönderilir ve Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı bilgilerini içerir).
Daha sonra "Listele" butonuna basılarak, ilgili öğrenci listesi MS Excel dosyası olarak lokal bilgisayara
indirilir (listede bulunan öğrenciler, Ön Lisans ve Lisans Okulları ile, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Enstitülerinin tüm öğrencilerini kapsar).
2. YÖK Başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne verilen şifre ile, https://yoksis.yok.gov.tr/ URL'i
aracılığıyla erişilen YOK-SIS uygulamasından lokal bilgisayara indirilerek kurulan ve kullanılan, Öğrenci
Bilgi Toplama Sistemi uygulaması (Ogrenci.Exe) çalıştılır. Uygulamanın "Veri Kontrolü" menüsü altında
bulunan "Excelden CVS ye Dönüştürme" işlemi seçilir. Açılan pencerede, "Dosya Seç" butonuna
basılarak, yukarıda açıklanan Adım-1'de lokal bilgisayara indirilen MS Excel dosyası seçilir ve
"Dönüştür" butonuna basılır. Bu işlem sonucunda, seçilen MS Excel dosyasıyla aynı klasörde, aynı
isimde, ancak .csv formatında ortaya çıkan dosya kaydedilir.
3. Öğrenci Bilgi Toplama Sistemi uygulamasındaki "Veri Kontrolü" menu başlığı altında bulunan "Birim
Kontrolü" ve "TC Kimlik Numaralarının KPS Sisteminden Kontrolü" bölümlerine ayrı ayrı girilerek,
yukarıda açıklanan Adım-2'de oluşturulan .csv dosyası, "Dosya Seç" butonu aracılığıyla seçildikten
sonra, "Kontrole Başla" butonuna basılarak veri kontrolü işlemi yapılır. Bu işlem, öğrenci listesi transferi
öncesi veri kontrolü işlemidir. İşlem tamamlandıktan sonra, "Kayıt Sayısı" ve "Hatalı - Uygun Kayıt Sayısı"
bilgileri kontrol edilir. "Hatalı Kayıt Sayısı" sıfır olmalıdır. Eğer değilse, uygulama tarafından aynı klasörde
otomatik oluşturulan "TCKKPSKontrolu.csv" ve "BirimKontrolu.csv" dosyaları incelenerek hatalı kayıtların
detayları incelenir. T.C. Kimlik Numarası hatalı olan öğrenciler SIS 2.0’daki "Öğrenci Rehber" bölümünde,
Hatalı Birim Kodu olan öğrenciler ise SIS 2.0'in "Akademik İşlemler->Program Tanımlama" menu
başlıkları ile erişilen program düzenleme formunda yer alan "TUIK Birim Kodu" alanlarına güncel TUIK
birim kodlarının girilmesi yoluyla düzeltilir. Hatalar düzeltildikten sonra tüm süreç, Adım-1'den itibaren
tekrar başlatılır.
4. Öğrenci Bilgi Toplama Sistemi uygulamasındaki "Veri Transferi" menu başlığı altında bulunan "Veri
Gönderme" işlemi seçilir. "Dosya Seç" butonuna basılarak, veri kontrolleri yapılmış ve (gerekiyorsa)
hataları düzeltilmiş, .csv dosyası seçilir. "Veri Yılı" alanı için aktif akademik yıl seçilir, "Veri Periyodu" alanı
için Temmuz seçeneği seçilir (NOT: Birinci rapor periyodu için Mart, ikinci rapor periyodu için Temmuz,
ve üçüncü rapor periyodu için Kasım seçenekleri seçilir). Ardından "Transfere Başla" butonuna
basılarak transfer işlemi başlatılır. Bu işlem, öğrenci sayısına bağlı olarak birkaç saniye ile dakikalar
arasında bir süre içinde tamamlanabilir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 213 / 269
AÇIKLAMA: Yukarıda açıklanan adımlar, Atılım Üniversitesi öğrenci bilgilerinin YOK-SIS altyapısına toplu
aktarımı için yerine getirilir. Herhangi bir sebeple bu toplu aktarım sırasında YOK-SIS'e bilgileri ulaşmayan
öğrencilerin bilgilerinin münferit olarak aktarımı için, https://yoksis.yok.gov.tr URL'i aracılığıyla, YÖK
Başkanlığı tarafından verilen şifre ile erişilen uygulamanın, "Öğrenci İşlemleri --> Öğrenci Ekleme" menu
başlıkları ile açılan veri giriş formu kullanılır.
14.1.3. Öğretim Ücreti 1. Taksit Ödeme
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken işlemler şunlardır;
1. İlgili Eğitim-Öğretim Yılının Güz Dönemi tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlama işlemi, Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından, SIS 2.0'in "Akademik İşlemler / Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları
aracılığıyla açılan formun üzerindeki "Ekle" butonu aracılığıyla gerçekleştirilir.
2. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tanımla" menu başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti
Tanımlama Formunun üzerinde, ilgili Fakülte/Yüksek Okul seçilerek, tüm öğrenci kategorileri için (ÖSS,
DGS, vb.), ilgili Eğitim-Öğretim Yılı'nın, Hazırlık Sınıfı ve Diğer sınıflar için olan Eğitim Ücreti bilgileri
girilmiş olmalıdır.
3. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk" menu başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim
Tahakkuk Bilgileri Formunun üzerindeki Akademik Dönem ve Yıl bilgileri girilir. "Hareket Tipi" alanı için
"Eğitim Ücreti", "Tahakkuk Tipi" için "Borç" değerleri seçilerek, ve diğer alanlardaki kriterler belirlenerek,
ilgili kriterlere uyan tüm öğrenciler için toplu borç tahakkuku oluşturulur. Borç tahakkuku, Madde 2'de
girilmiş olan Eğitim Ücreti bilgilerine göre oluşur. Form üzerinde bulunan, "Son Ödeme Tarihi" alanına
girilen bilgiye göre, cezalı borç tahakkuku işlemleri gerçekleştirilir.
4. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk Excel'den" menu başlıkları aracılığıyla açılan
formunun üzerine, bankalardan gelen ödeme hareketlerini içeren MS Excel sayfası kopyalanarak,
tahakkuk ettirilmiş olan borcun tahsilat kayıt işleminin yapılması sağlanır. Form üzerinde bulunan, "Son
Ödeme Tarihi" alanına girilen bilgiye göre, cezalı borç tahakkuku işlemleri gerçekleştirilir. Öğrenciler için
tahakkuk ettirilen borç ile tahsil edilen ödeme kaydı bilgileri örtüşmediği zaman öğrenci borçlu veya
alacaklı olarak gözükür.
5. Toplu borç tahakkuku ve toplu tahsilat kaydı işlemleri dışında, münferit bir öğrenci için tahakkuk
işlemleri yapmak gerekirse, SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tahakkuk" menu başlıkları
aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti Bilgileri Formu kullanılır. Daha önce gerçekleştirilmiş olan bir tahakkuk
işlemi hakkında değişiklik yapılması istendiğinde de bu form kullanılır.
14.1.4. Öğretim Ücreti 1. Taksit Cezalı Ödeme
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un üçüncü haftası.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 214 / 269
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
1
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 1 (ÖSS)
30 (ÖSYM
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
ÖSS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(21)
14.1.5. DGS Ön Kayıt
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 215 / 269
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 4 (DGS)
30 (ÖSYM
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
DGS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
14.1.6. LYS-DGS Kesin Kayıt
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un son haftası – Eylül'ün ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 216 / 269
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 4 (DGS)
30 (ÖSYM
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
DGS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
14.1.7. Ders Kaydı
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Eylül'ün ikinci haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Açık
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Açık
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 217 / 269
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 4 (DGS)
30 (ÖSYM
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
DGS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
14.1.8. Derslerin Başlaması
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Eylül'ün üçüncü haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 218 / 269
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 4 (DGS)
30 (ÖSYM
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
DGS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
14.1.9. Ders Ekleme/Bırakma Başlaması
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Eylül'ün son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Açık
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Açık
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
Sayfa 219 / 269
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 4 (DGS)
30 (ÖSYM
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
DGS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
14.1.10. Ders Ekleme/Bırakma Bitişi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Eylül'ün son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Yönetim / Sistem Parametreleri /
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 4 (DGS)
30 (ÖSYM
ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
DGS İlk
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 220 / 269
14.1.11. LYS Ek Kontenjan Ön Kayıt
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ekim'in ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
(ÖSS Ek
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : D
Kontenjan)
30 (ÖSYM
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSS Ek
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(22)
14.1.12. DGS Ek Kontenjan Ön Kayıt
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ekim'in üçüncü haftası.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 221 / 269
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri /
15
16
Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
(ÖSS Ek
ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : D
Kontenjan)
30 (ÖSYM
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
Yönetim / Sistem Parametreleri /
DGS Ek
17
Yönetim / Sistem Parametreleri /
ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(11)
14.1.13. KYK Raporlarının Gönderilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ekim'in son haftası.
Atılım Üniversitesi'nin mevcut öğrencilerinin başarı durumları ile yeni kayıt yaptıran öğrenciler de dahil
olmak üzere Öğrenim Bursu ve KYK Bursu alması gereken tüm öğrencilerin listesinin Kredi Yurtlar
Kurumu'na gönderilmesi faaliyetinin 1 Kasım 2013 tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 222 / 269
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. http://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/universitePersonelGiris.jsp URL'i aracılığıyla açılan log on
ekranından, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne verilmiş olan hesap bilgileri ile
sisteme girilir ve buradan ulaşılan aşağıdaki iki farklı liste, lokal bilgisayara indirilir;
•
Burs alan öğrenciler
•
Öğrenim bursu alan öğrenciler
2. SIS 2.0 Uygulamasının, "Harç İşlemleri --> KYK İşlemleri" menu başlıkları altında bulunan "KYK
İşlemleri" formu açılır.
3. Açılan formdaki "Toplu İşlemler" butonuna basılır ve bu buton ile açılan "Öğrenci Harc/Burs/Kredi
Durumu Toplu İşlemleri" formu üstünde aşağıdaki ayarlamar yapılır;
#
Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Fakülte : Tümü
2
Bölüm : Tümü
3
Program : Tümü
4
Öğrenci Durumu : Aktif Öğrenciler
5
Kayıt Tarih Aralığı : [Boş bırakılacak]
6
Öğrenci No / AD Soyad : [Boş bırakılacak]
7
Burs-Kredi Dönemi/Tipi/Durumu : Tümü / KYK Bursu / Burs/KRD Aktif
4. Yukarıdaki parametreler girildikten sonra, form üstündeki "Ara/Bul" butonuna basılarak ilgili öğrenci
listesi ekrana getirilir. Listenin altında bulunan "Yeni Değerler" alanına "Değiştirme / Değiştirme /
Burs/Krd Pasif" değerleri verilir ve "Yeni Değerleri ile Güncelle" butonuna basılır. Böylece, daha önce
SIS 2.0 içinde bulunan tüm KYK bursları toplu olarak pasif duruma getirilerek yeni veri girişinin hazırlığı
tamamlanmış olur.
5. "Öğrenci Harc/Burs/Kredi Durumu Toplu İşlemleri" formu kapatılır. KYK İşlemleri formu üstünde, "KYK
Dosyası" alanına tıklanarak "Browse" butonuna basılır.
http://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/universitePersonelGiris.jsp URL'i aracılığıyla açılan Kredi Yurtlar
Kurumu web sayfasından indirilmiş olan, cvs formatındaki BursAlanOgrenciListesi.do dosyası seçilir.
"Dosyayı Sunucuya Yükle" butonuna basılarak ilgili liste sunucuya aktarılır.
6. "KYK İşlemleri" formu üstündeki "İşlemler" alanı için "Burs Alan Öğrencileri Aktar" değeri seçilir ve
"KYK Dosyası Hazırla" butonuna basılır.
7. "KYK İşlemleri" formu üstündeki "KYK Dosyası İşle" butonuna basılırak listede bulıunan tüm
öğrencileri için "KYK Bursu tanımlama" işlemi tamamlanır.
8. Yukarıdaki 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerin tamamı,
http://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/universitePersonelGiris.jsp URL'i aracılığıyla erişilen, Öğrenim bursu
alan öğrenciler için de yerine getirilir. Bu işlemler sırasında, yukarıdakilerden farklı olarak 3. Madde
içindeki "Burs-Kredi Dönemi/Tipi/Durumu" alanı için "Tümü / Öğrenim Kredisi / Burs/KRD Aktif" değerleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 223 / 269
seçilir; 5. Madde'de OgrenimBursAlanOgrenciListesi.do dosyası kullanılır; ve 6. Madde'de "Öğrenim
Kredisi Alan Öğrencileri Aktar" değeri seçilir.
9. Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra, Kredi Yurtlar Kurumu'na gönderilmek üzere hazırlanacak olan
rapor dosyaları, SIS 2.0'in Raporlar --> KYK Raporları menu başlığı altında bulunan "Yıllık KYK Durum
Raporu" kullanılarak hazırlanır ve FTP aracılığıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na gönderilir.
14.1.14. ÖSYM, ALES Raporlarının Gönderilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Kasım'ın ilk haftası.
Atılım Üniversitesi'nin mevcut öğrencilerinin arasından, ÖSYM sınavlarına (ALES) başvuruda bulunanların
diploma notları listesinin ÖSYM Başkanlığı'na gönderilmesi faaliyetidir.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. ftp://ftp-bd.osym.gov.tr URL'i aracılığıyla açılan log on ekranından, ÖSYM tarafından Öğrenci İşleri
Müdürlüğü'ne verilmiş olan hesap bilgileri ile sisteme girilir ve buradan ulaşılan, Atılım Üniversitesi'nin
mevcut öğrencilerinin arasından, ÖSYM sınavlarına (ALES) başvuruda bulunanların TC Kimlik Numaralarını
içeren "ATILIM_ÜNİVERSİTESİ_TC.csv (veya ATILIM_ÜNİVERSİTESİ_ANKAR.txt )" isimli dosya lokal
bilgisayara indirilir;
2. SIS 2.0 Uygulamasının, "Mezun Adayı İşlemleri --> Mezun Diploma Notları (ÖSYM, ALES için)" menu
başlıkları altında bulunan " Mezun Diploma Notları (ÖSYM, ALES için)" formu açılır. Form üzerinde
bulunan, "1.Adım Öğrenci TC. Kimlik numaralarını içeren dosyayı aktarınız" alanının karşısında bulunan
"Browse" butonuna basılır, 1. adımda lokal bilgisayara indirilmiş olan "ATILIM_ÜNİVERSİTESİ_TC.csv
(veya ATILIM_ÜNİVERSİTESİ_ANKAR.txt )" isimli dosya seçilir ve "Dosyayı Sunucuya Yükle"
butonuna basılarak dosya sunucuya aktarılır.
3. Daha sonra, aynı form üzerinde bulunan, " 2.Adım Aktarılan Öğrencilerin, Diploma Not bilgilerini içeren
dosyayı oluşturun" alanının karşısındaki"Dosyayı Oluştur" butonuna basılır (bu işlemin tamamlanması,
öğrenci sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir). Oluşturulan dosyanın formatı, ÖSYM Başkanlığı'nın
isteği üzerine, aşağıdaki veri alanlarından oluşmaktadır;
•
Alan 1: TC Kimlik No (11 karakter uzunluğunda)
•
Alan 2: Diploma Notu (ondalık ayıracı, virgül)
•
Alan 3: Not Sistemi (4 veya 100)
•
Alan 4: Mezuniyet Tarihi (10 karakter uzunluğunda, DD.MM.YYYY)
•
Alan 5: Yüksek Öğretim Prgram Kodu
•
Alan 6: Program Adı
4. Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra, sayfanın en altında yer alan "Dosyayı İndir" link'i aktif hale gelir.
Bu link'e tıklanarak, ÖSYM'nin FTP adresine yüklenecek olan, sistem tarafindan otomatik olarak
ATILIMUNIVERSITESI[SSDD].csv şeklinde isimlendirilen dosya lokal bilgisayara indirilir.
5. Lokal bilgisayara indirilen ATILIMUNIVERSITESI[SSDD].csv isimli dosya, ftp://ftp-bd.osym.gov.tr URL'i
aracılığıyla açılan log on ekranından, ÖSYM Başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne verilmiş
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 224 / 269
olan hesap bilgileri ile sisteme girilerek, dosyanın "ALES_Diploma_Notu" klasörüne kopyalanması yoluyla
ÖSYM'ye gönderilir.
14.1.15. TÜİK Raporlarının Gönderilmesi - III
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Kasım'ın son haftası.
Atılım Üniversitesi'nin mevcut öğrencilerine ait bilgilerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılmak
üzere, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na, YOK-SIS aracılığıyla gönderilmesi faaliyetidir. Bu faaliyet,
Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç defa yapılır.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. SIS 2.0 Uygulamasının, "Raporlar -> TÜİK Raporları" menu başlıkları altından "TUİK Öğrenci Listesi"
raporu tıklanarak seçilir ve formun altında bulunan "Excel Çıkar" butonuna basılır. Butona basıldığında
açılan pencerede sorulan tarih aralıklarına, üçüncü rapor periyoduna dir bilgi gönderildiği için, başlangıç
tarihi olarak 1 Ağustos, bitiş tarihi olarak ise 30 Kasım girilir (NOT: Birinci rapor periyoduna dair bilgi,
Mart ayı sonunda gönderilir ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayı bilgilerini içerir. İkinci rapor periyoduna dair
bilgi, Temmuz ayı sonunda gönderilir ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayı bilgilerini içerir. Üçüncü rapor
periyoduna dair bilgi, Kasım ayı sonunda gönderilir ve Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı bilgilerini içerir).
Daha sonra "Listele" butonuna basılarak, ilgili öğrenci listesi MS Excel dosyası olarak lokal bilgisayara
indirilir (listede bulunan öğrenciler, Ön Lisans ve Lisans Okulları ile, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Enstitülerinin tüm öğrencilerini kapsar).
2. https://yoksis.yok.gov.tr/ URL'i aracılığıyla ve YÖK Başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne
verilen şifre erişilen YOK-SIS uygulamasından lokal bilgisayara indirilerek kurulan ve kullanılan, Öğrenci
Bilgi Toplama Sistemi uygulaması (Ogrenci.Exe) çalıştılır. Uygulamanın "Veri Kontrolü" menüsü altında
bulunan "Excelden CVS ye Dönüştürme" işlemi seçilir. Açılan pencerede, "Dosya Seç" butonuna
basılarak, yukarıda açıklanan Adım-1'de lokal bilgisayara indirilen MS Excel dosyası seçilir ve
"Dönüştür" butonuna basılır. Bu işlem sonucunda, seçilen MS Excel dosyasıyla aynı klasörde, aynı
isimde, ancak .csv formatında ortaya çıkan dosya kaydedilir.
3. Öğrenci Bilgi Toplama Sistemi uygulamasındaki "Veri Kontrolü" menu başlığı altında bulunan "Birim
Kontrolü" ve "TC Kimlik Numaralarının KPS Sisteminden Kontrolü" bölümlerine ayrı ayrı girilerek,
yukarıda açıklanan Adım-2'de oluşturulan .csv dosyası, "Dosya Seç" butonu aracılığıyla seçildikten
sonra, "Kontrole Başla" butonuna basılarak veri kontrolü işlemi yapılır. Bu işlem, öğrenci listesi transferi
öncesi veri kontrolü işlemidir. İşlem tamamlandıktan sonra, "Kayıt Sayısı" ve "Hatalı - Uygun Kayıt Sayısı"
bilgileri kontrol edilir. "Hatalı Kayıt Sayısı" sıfır olmalıdır. Eğer değilse, uygulama tarafından aynı klasörde
otomatik oluşturulan "TCKKPSKontrolu.csv" ve "BirimKontrolu.csv" dosyaları incelenerek hatalı kayıtların
detayları incelenir. T.C. Kimlik Numarası hatalı olan öğrenciler SIS 2.0’daki "Öğrenci Rehber" bölümünde,
Hatalı Birim Kodu olan öğrenciler ise SIS 2.0'in "Akademik İşlemler->Program Tanımlama" menu
başlıkları ile erişilen program düzenleme formunda yer alan "TUIK Birim Kodu" alanlarına güncel TUIK
birim kodlarının girilmesi yoluyla düzeltilir. Hatalar düzeltildikten sonra tüm süreç, Adım-1'den itibaren
tekrar başlatılır.
4. Öğrenci Bilgi Toplama Sistemi uygulamasındaki "Veri Transferi" menu başlığı altında bulunan "Veri
Gönderme" işlemi seçilir. "Dosya Seç" butonuna basılarak, veri kontrolleri yapılmış ve (gerekiyorsa)
hataları düzeltilmiş, .csv dosyası seçilir. "Veri Yılı" alanı için aktif akademik yıl seçilir, "Veri Periyodu" alanı
için Kasım seçeneği seçilir (NOT: Birinci rapor periyodu için Mart, ikinci rapor periyodu için Temmuz, ve
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 225 / 269
üçüncü rapor periyodu için Kasım seçenekleri seçilir). Ardından "Transfere Başla" butonuna basılarak
transfer işlemi başlatılır. Bu işlem, öğrenci sayısına bağlı olarak birkaç saniye ile dakikalar arasında bir
süre içinde tamamlanabilir.
AÇIKLAMA: Yukarıda açıklanan adımlar, Atılım Üniversitesi öğrenci bilgilerinin YOK-SIS altyapısına toplu
aktarımı için yerine getirilir. Herhangi bir sebeple bu toplu aktarım sırasında YOK-SIS'e bilgileri ulaşmayan
öğrencilerin bilgilerinin münferit olarak aktarımı için, https://yoksis.yok.gov.tr URL'i aracılığıyla, YÖK
Başkanlığı tarafından verilen şifre ile erişilen uygulamanın, "Öğrenci İşlemleri --> Öğrenci Ekleme" menu
başlıkları ile açılan veri giriş formu kullanılır.
14.1.16. Dersten Çekilme İçin Son Gün
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Kasım'ın ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. Dersten çekilmek isteyen öğrencilerin, ilgili kağıt formu doldurarak, bir dilekçe ile birlikte akademik
danışmanlarına onaylatmasının ve sonrasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmesinin ardından,
Öğrenci İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından başvuran öğrenciler, SIS üzerinden "Öğrenci İşlemleri ->
Öğrenci Rehber" menüsünden, öğrenci numaraları aracılığıyla tek tek bulunur. Öğrenci numarasının
girilmesi ve "Ara/Bul" butonuna basılmasıyla listelenen öğrenci kaydının üstüne çift tıklanarak "Öğrenci
Kart işlemleri" formu açılır.
2. "Öğrenci Kart İşlemleri" formu üzerinde bulunan menu başlıkları arasından, "Ders İşlemleri->Tüm Ders
Kayıt Düzenle" menu başlığına tıklanarak, "Öğrenci Ders Kayıt Düzenle" formu açılır. Bu form üzerinde,
ilgili öğrencinin öğrenim hayatı boyunca aldığı tüm dersler listelenir. Listede ilgili dersin bulunduğu
satırda, "Geçme Durumu" alanı "Dersten Çekilme" olarak işaretlenip, "Harf" alanına "W" değeri girildikten
sonra "Kaydet" butonuna basılarak, dersten çekilme işlemi tamamlanır.
14.1.17. Derslerin Kesilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Aralık'ın son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. Final veya Bütünleme sınavı tanımlanmadan önce, ilgili program için sınav müfredatı tanımlanmalıdır.
Çünkü, SINAV MÜFREDATI OLMAYAN BİR PROGRAM İÇİN SINAV TANIMLAMALARI DOĞRU VE EKSİKSİZ
OLARAK YAPILAMAZ. Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Müfredatı Tanımla" menu başlığı
altında açılan form üzerinde, ilgili Fakülte, Bölüm ve Program seçilir. Belirlenen program için,
tanımlanacak olan sınavların sonuçlarının hesaplanmasında, ağırlıklı dönem notlarının hesaplanmasında,
sınav etki oranı kontrollerinde, öğrenci devamsızlık kontrollerinde kullanılacak olan parametreler ve
kısıtlamalar burada belirlenir.
2. Fakülte, Bölüm ve Program seçimi yapıldıktan sonra program için tanımlanmış sınav müfredatları
ekranda listelenir. Eğer listelenen kayıt yoksa "(+)" butonuna basılarak, yeni sınav müfredatı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 226 / 269
eklenmelidir. Birden fazla sınav müfredatı listelendiyse, durumu “Aktif” olan dikkate alınmalıdır. Listede
var olan bir sınav müfredatı değiştirilmek isteniyorsa, satır sonundaki “Düzenle” butonuna basılmalıdır.
3. SADECE DÖNEM SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARI SONUNDA, HARF DEĞERLERİNE DÖNÜŞECEK
OLAN, DÖNEM İÇİNDE YAPILMIŞ OLAN TÜM SINAV VE DEĞERLENDİRMELERE GÖRE
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ OLAN NOTLAR SIS 2.0 UYGULAMASINA İŞLENMEKTEDİR. Bu yöntem
kullanılacaksa, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstünde ara sınavlar ve dönem sonu sınavlarının
ağırlıkları ayrı ayrı girilmez, onun yerine dönem sonu sınavının ağırlığı %100 olarak belirtilir ve dönem
içindeki tüm sınavların ağırlıklı ortalamaları, dönem sonu sınavı olarak girilir. Bu durumda, ara sınavlar
için sınav tanımlamaya da gerek yoktur; SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstünde bulunan toplam 51
adet parametre arasından 17 tanesi aracılığıyla MUTLAKA yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Sınav
Müfredatı Parametresi
1
Yıl : [Sınav Müfredatının Uygulanacağı Yıl]
2
Adı : [Sınav Müfredatına Verilen İsim]
Aktif : Kutucuk işaretlenmelidir.
3
4
5
Değer
Ara Sınav Sayısı : 0 (sıfır) ise ara sınavlar SIS 2.0’a girilmeyecek demektir.
Yarı Yıl Sonu Sınav Sayısı : 1
6
Geçme Notu : 50
7
Başarılı Başarısız Değ. Taban Geçer Harf : DD
8
Sınav Değerlendirme Tipi : Mutlak
9
Mutlak Değerlendirme Harf Tablosu : Mutlak
10
Bütünleme Hesap Tipi
Mutlak
11
Bütünleme Harf Tablosu
Mutlak
12
13
En Az Ara Sınav Etki Oran% :
Ara sınav sayısı 0 (sıfır) ise, bu değer de 0 (sıfır)
olmalıdır.
En Az Yarıyıl Sonu Etki Oranı% : 100
14
Ders Yoklama Yöntemi : Pasif
15
Büte Girmeyen Öğrenciye 0 Ver : Hayır
16
Ara Sınava Grmyn Fin veya Büte Giremez : Hayır
17
Finale Girmeyen Kalır : Evet
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 227 / 269
Bu sistem ayarlarının bütün Programlar için doğru ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığı, Sınav
Müfredatı Ara Sınav Parametreleri, Sınav Müfredatı Final/Bütünleme Sınavı Parametreleri ve Sınav
Müfredatı Genel Parametreler raporları aracılığıyla kontrol edilmelidir.
4. Yukarıdaki Madde-3'te bulunan tabloda gösterilen 8 numaralı "Sınav Değerlendirme Tipi" parametresi
[Mutlak] olarak işaretlendiyse, SIS'in "Sınav Müfredatı" Formu üstündeki aşağıda bulunan parametreler
ayarlanmaksızın boş bırakılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Boş Bırakılması Gereken Sınav
Değerlendirme Yöntemi Parametresi
Değer
1
Bğl Değ. Katma Limiti : [Boş/Varsayılan Değer]
2
Ham Başarı Notu Alt Limiti2 : [Boş/Varsayılan Değer]
3
En Fazla Ham Başarı Notu Ort. : [Boş/Varsayılan Değer]
4
Bğl Değ.Dışı Sınıf Ort.(Tavan)
5
Bğl Değ.Dışı Sınıf Ort.Hesap Tipi
6
Bğl Değ.En Az Öğr.Harf Tablosu
7
2.Aralık En Az Öğrenci Sayısı
8
2.Aralık En Az Öğr.Hesap Tipi
9
Varsayılan Bağıl Hesap Tipi
10
Bağıl Değerlendirme Mutlak Alt Sınırlı
11
Sınıf Ortamalası Toleransı%
12
Yarıyıl Sonu Sınav Limiti(Bağıl)
13
Başarılı Başarısız Değ. Mutlak
14
En Az Ham Başarı Notu Ort.
15
Ham Başarı Notu Alt Limiti
16
En Fazla Ham Başarı Notu Ort. Altı Harf Kodu
17
Bğl Değ. Dışı Sınıf Ort. Harf Tablosu
18
Bğl Değ. En Az Öğrenci Sayısı
19
Bğl Değ.En Az Öğr.Hesap Tipi
20
2.Aralık En Az Öğr.Harf Tablosu
21
Varsayılan Bağıl Harf Tablosu
22
YSSL Altı Not Bağıla Dahil
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
Sayfa 228 / 269
23
Varsayılan Mutlak Hesap Tipi
24
TSKOR Katkı Değeri
25
Standart Sapma Toleransı%
26
En Az Ham Başarı Notu Ort. Altı Atanacak Harf
:
:
:
:
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
5. GENEL EĞİLİM OLARAK ÖĞRENCİLERİN DEVAM DURUMU SIS 2.0 UYGULAMASI İÇİNDE TAKİP
EDİLMEMEKTEDİR. Bu durumda, Madde-3'te bulunan tabloda gösterilen 14 numaralı "Ders Yoklama
Yöntemi" parametresi [Pasif] olarak işaretlendiyse, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstündeki aşağıda
bulunan parametreler ayarlanmaksızın boş bırakılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Ders
Yoklama Parametresi
Değer
1
Ders Yoklama Devamsızlık Oranı Teori : [Boş/Varsayılan Değer]
2
Ders Yoklama Hafta Sayısı : [Boş/Varsayılan Değer]
3
Ders Yoklama Devamsızlık Oranı Uygulama : [Boş/Varsayılan Değer]
6. Sınav müfredatı tanımlamaları tamamlandıktan sonra, programa ait ilgili dönem içinde verilen tüm
dersler için tek tek sınav tanımlaması yapılmalıdır (DİKKAT: SINAV TANIMLAMASI YAPILMADIYSA, İLGİLİ
DERS İÇİN NOT GİRİŞİ YAPILAMAZ!). Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu
başlığı altındaki "Sınav Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde, aktif dönem ve ilgili
Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan Dersler" listesinden sınav tanımlaması yapılacak olan ders
işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli ve daha sonra
"Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
2
3
Sınav Tipi : Final
Sınav Türü : Yeni Sınav
Etki Oranı (%) : 100
4
Açıklama
5
Tarihi
6
Saati
7
Sınav Adı
8
Kısa Adı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Değer
:
:
:
:
:
[Sınavın açıklaması]
[Sınavın tarihi]
[Sınavın saati]
[Sınavın adı]
[Sınavın kısa adı]
Sayfa 229 / 269
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
7. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
14.1.18. Dönem Sonu Sınavları
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ocak'ın ikinci haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
1. SIS 2.0 üzerinde SINAV TANIMLAMASI yapılmamış olan dersler için not girişi yapılamaz; bu nedenle,
not girişi yapılması gereken her ders için sınav tanımlaması yapılmalıdır. Bunun için SIS 2.0'in "Ders
İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu başlığı altındaki "Sınav Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde,
aktif dönem ve ilgili Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan Dersler" listesinden sınav tanımlaması
yapılacak olan ders işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli
ve daha sonra "Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
2
3
Değer
Sınav Tipi : Final
Sınav Türü : Yeni Sınav
Etki Oranı (%) : 100
4
Açıklama
5
Tarihi
6
Saati
7
Sınav Adı
8
Kısa Adı
:
:
:
:
:
[Sınavın açıklaması]
[Sınavın tarihi]
[Sınavın saati]
[Sınavın adı]
[Sınavın kısa adı]
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
2. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 230 / 269
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
3. Dönem sonu sınavları tanımlandıktan sonra, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken
dönemsel parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Açık
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.1.19. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ocak'ın üçüncü haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 231 / 269
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.1.20. Bütünleme Sınavları
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ocak'ın son haftası – Şubat'ın ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
1. Her programa ait ilgili dönem içinde verilen tüm dersler için tek tek bütünleme sınav tanımlaması
yapılmalıdır (DİKKAT: SINAV TANIMLAMASI YAPILMADIYSA, İLGİLİ DERS İÇİN NOT GİRİŞİ
YAPILAMAZ!). Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu başlığı altındaki "Sınav
Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde, aktif dönem ve ilgili Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan
Dersler" listesinden sınav tanımlaması yapılacak olan ders işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda
bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli ve daha sonra "Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
Değer
Sınav Tipi : Bütünleme
2
Sınav Türü : Mazeret Sınavı
3
Maz. Ol. Sınav No : 1. Bütünleme Sınavı
4
Açıklama : [Sınavın açıklaması]
5
Tarihi : [Sınavın tarihi]
6
Saati : [Sınavın saati]
7
8
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sınav Adı : [Sınavın adı]
Kısa Adı : [Sınavın kısa adı]
Sayfa 232 / 269
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
2. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
3. Bütünleme sınavları tanımlandıktan sonra, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken
dönemsel parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Açık
9
10
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.1.21. Bütünleme Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Şubat'ın ikinci haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Değer
Sayfa 233 / 269
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Açık
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Açık
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 234 / 269
14.2. Bahar Dönemi
14.2.1. Öğretim Ücreti 2. Taksit Ödeme
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ocak'ın ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken işlemler şunlardır;
1. İlgili Eğitim-Öğretim Yılının Bahar Dönemi tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlama işlemi, Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından, SIS 2.0'in "Akademik İşlemler / Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları
aracılığıyla açılan formun üzerindeki "Ekle" butonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Ancak, Bahar DönemiÖğretim Ücreti 2. Taksit Ödeme işlemleri yapılırken henüz ilgili Eğitim-Öğretim Yılının Güz Dönemi
tamamlanmamış olduğundan, dönem tanımlama işlemi sonrasında açılan Bahar Dönemi "Pasif" olarak
işaretlenir.
2. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tanımla" menu başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti
Tanımlama Formunun üzerinde, ilgili Fakülte/Yüksek Okul seçilerek, tüm öğrenci kategorileri için (ÖSS,
DGS, vb.), ilgili Eğitim-Öğretim Yılı'nın, Hazırlık Sınıfı ve Diğer sınıflar için olan Eğitim Ücreti bilgileri
girilmiş olmalıdır.
3. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk" menu başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim
Tahakkuk Bilgileri Formunun üzerindeki Akademik Dönem ve Yıl bilgileri girilir. "Hareket Tipi" alanı için
"Eğitim Ücreti", "Tahakkuk Tipi" için "Borç" değerleri seçilerek, ve diğer alanlardaki kriterler belirlenerek,
ilgili kriterlere uyan tüm öğrenciler için toplu borç tahakkuku oluşturulur. Borç tahakkuku, Madde 2'de
girilmiş olan Eğitim Ücreti bilgilerine göre oluşur. Form üzerinde bulunan, "Son Ödeme Tarihi" alanına
girilen bilgiye göre, cezalı borç tahakkuku işlemleri gerçekleştirilir.
4. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk Excel'den" menu başlıkları aracılığıyla açılan
formunun üzerine, bankalardan gelen ödeme hareketlerini içeren MS Excel sayfası kopyalanarak,
tahakkuk ettirilmiş olan borcun tahsilat kayıt işleminin yapılması sağlanır. Form üzerinde bulunan, "Son
Ödeme Tarihi" alanına girilen bilgiye göre, cezalı borç tahakkuku işlemleri gerçekleştirilir. Öğrenciler için
tahakkuk ettirilen borç ile tahsil edilen ödeme kaydı bilgileri örtüşmediği zaman öğrenci borçlu veya
alacaklı olarak gözükür.
5. Toplu borç tahakkuku ve toplu tahsilat kaydı işlemleri dışında, münferit bir öğrenci için tahakkuk
işlemleri yapmak gerekirse, SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tahakkuk" menu başlıkları
aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti Bilgileri Formu kullanılır. Daha önce gerçekleştirilmiş olan bir tahakkuk
işlemi hakkında değişiklik yapılması istendiğinde de bu form kullanılır.
14.2.2. Öğretim Ücreti 2. Taksit Cezalı Ödeme
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ocak'ın ikinci haftası (Güz Dönemi final sınavları
notlarının Öğrenci İşleri Md.'ne tesliminden önce).
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 235 / 269
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken işlemler şunlardır;
1. SIS 2.0'in "Yönetim / Sistem Parametreleri" menu başlıkları aracılığıyla açılan Form üzerindeki Eğitim
Ücretlerinde Günlük Ceza Tutarı bilgisi girilmiş olmalıdır.
2. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk" menu başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim
Tahakkuk Bilgileri Formunun üzerindeki Akademik Dönem ve Yıl bilgileri girilir. "Hareket Tipi" alanı için
"Ceza", "Tahakkuk Tipi" için "Borç" değerleri seçilerek, ve diğer alanlardaki kriterler belirlenerek, ilgili
kriterlere uyan tüm öğrenciler için toplu cezalı borç tahakkuku oluşturulur. Cezalı borç tahakkuku, SIS
2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tanımla" menu başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti Tanımlama
Formunun üzerinde girilmiş olan Eğitim Ücreti bilgilerine, yukarıdaki Madde-1'de açıklanan günlük ceza
tutarının, "Son Ödeme Tarihi" alanına girilen bilgiye göre hesaplanan gün sayısına göre uygulanmasıyla
oluşur.
3. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk Excel'den" menu başlıkları aracılığıyla açılan
formunun üzerine, bankalardan gelen ödeme hareketlerini içeren MS Excel sayfası kopyalanarak,
tahakkuk ettirilmiş olan cezalı borcun tahsilat kayıt işleminin yapılması sağlanır. Öğrenciler için tahakkuk
ettirilen cezalın borç ile tahsil edilen ödeme kaydı bilgileri örtüşmediği zaman öğrenci borçlu veya alacaklı
olarak gözükür.
4. Toplu cezalı borç tahakkuku ve toplu tahsilat kaydı işlemleri dışında, münferit bir öğrenci için cezalı
borç tahakkuku işlemleri yapmak gerekirse, SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tahakkuk" menu
başlıkları aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti Bilgileri Formu kullanılır. Daha önce gerçekleştirilmiş olan bir
tahakkuk işlemi hakkında değişiklik yapılması istendiğinde de bu form kullanılır.
14.2.3. Ders Kaydı
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Şubat'ın ikinci haftası (Güz Dönemi bütünleme
sınavları notlarının Öğrenci İşleri Md.'ne tesliminden sonra).
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken işlemler şunlardır;
1. SIS 2.0’da ilgili Eğitim ve Öğretim Yılının Bahar Dönemi tanımlanmalıdır. Yeni dönem tanımlama, SIS
2.0'in "Akademik İşlemler / Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları aracılığıyla, "Ekle" butonuna
basılarak yerine getirilir. Bahar Dönemi için tanımlanması gereken parametreler aşağıdaki gibi olmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken
Akademik Dönem Parametresi
1
Değer
Tip : Bahar Dönemi
2
Yıl : [İlgili Yıl]
3
Ad : [İlgili Yıl Bahar Dönemi]
4
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Durumu
:
Pasif
Sayfa 236 / 269
Ders Kaydı için Akademik Takvim'de belirlenen süre başlar başlamaz, SIS 2.0'in "Akademik İşlemler /
Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları ile açılan form üstünde ilgili yılın Bahar Dönemi seçilerek
"Değiştir" butonuyla "Durumu=Aktif" olarak değiştirilmeli ve kaydedilmelidir.
2. SIS 2.0 üzerinde bütün dersler sonuçlandırılmalıdır. DİKKAT: SIS 2.0 üzerinde, ders kayıtlarından önce
sonuçlandırılmamış ders kalırsa, ilgili dersin ön koşul teşkil ettiği derslere kayıt işlemi yapılamaz, ders
kayıt işlemleri sekteye uğrar! Ders sonuçlandırma, SIS 2.0'in "Ders İşlemleri / Sınav Tanımla" menu
başlıkları aracılığıyla açılan form üstünde, yerine getirilir. İlgili Dönem, Fakülte, Bölüm ve Program
seçildikten sonra açılan dersler listesi üzerinde, sonuçlandırılmamış olan final veya bütünleme sınavları
seçilmeli, önce "Kesinleştir", sonra da "İlan Et" butonlarına basılarak sonuçlandırılmalıdır.
3. ATIS'in "Ön Koşula Tabi Olan ve Ön Koşul Oluşturan Dersler" raporu aracılığıyla, ön koşullu dersler
kontrol edilmelidir. DİKKAT: Derslerin ön koşul durumları birbirleriyle doğru olarak ilişkilendirilmemişse
ders kayıt işlemleri sekteye uğrar!
4. Ders kayıtları için, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken dönemsel parametreleri
aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Açık
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Açık
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 237 / 269
14.2.4. Derslerin Başlaması
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Şubat'ın üçüncü haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.5. Ders Ekleme/Bırakma Başlaması
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Şubat'ın son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 238 / 269
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Açık
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Açık
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.6. Ders Ekleme/Bırakma Bitişi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Şubat'ın son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 239 / 269
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.7. TÜİK Raporlarının Gönderilmesi - I
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Mart'ın son haftası.
Atılım Üniversitesi'nin mevcut öğrencilerine ait bilgilerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılmak
üzere, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na, YOK-SIS aracılığıyla gönderilmesi faaliyetidir. Bu faaliyet,
Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç defa yapılır.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. SIS 2.0 Uygulamasının, "Raporlar -> TÜİK Raporları" menu başlıkları altından "TUİK Öğrenci Listesi"
raporu tıklanarak seçilir ve formun altında bulunan "Excel Çıkar" butonuna basılır. Butona basıldığında
açılan pencerede sorulan tarih aralıklarına, ikinci rapor periyoduna dir bilgi gönderildiği için, başlangıç
tarihi olarak 1 Aralık, bitiş tarihi olarak ise 31 Mart girilir (NOT: Birinci rapor periyoduna dair bilgi, Mart
ayı sonunda gönderilir ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayı bilgilerini içerir. İkinci rapor periyoduna dair bilgi,
Temmuz ayı sonunda gönderilir ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayı bilgilerini içerir. Üçüncü rapor
periyoduna dair bilgi, Kasım ayı sonunda gönderilir ve Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı bilgilerini içerir).
Daha sonra "Listele" butonuna basılarak, ilgili öğrenci listesi MS Excel dosyası olarak lokal bilgisayara
indirilir (listede bulunan öğrenciler, Ön Lisans ve Lisans Okulları ile, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Enstitülerinin tüm öğrencilerini kapsar).
2. YÖK Başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne verilen şifre ile, https://yoksis.yok.gov.tr/ URL'i
aracılığıyla erişilen YOK-SIS uygulamasından lokal bilgisayara indirilerek kurulan ve kullanılan, Öğrenci
Bilgi Toplama Sistemi uygulaması (Ogrenci.Exe) çalıştılır. Uygulamanın "Veri Kontrolü" menüsü altında
bulunan "Excelden CVS ye Dönüştürme" işlemi seçilir. Açılan pencerede, "Dosya Seç" butonuna
basılarak, yukarıda açıklanan Adım-1'de lokal bilgisayara indirilen MS Excel dosyası seçilir ve
"Dönüştür" butonuna basılır. Bu işlem sonucunda, seçilen MS Excel dosyasıyla aynı klasörde, aynı
isimde, ancak .csv formatında ortaya çıkan dosya kaydedilir.
3. Öğrenci Bilgi Toplama Sistemi uygulamasındaki "Veri Kontrolü" menu başlığı altında bulunan "Birim
Kontrolü" ve "TC Kimlik Numaralarının KPS Sisteminden Kontrolü" bölümlerine ayrı ayrı girilerek,
yukarıda açıklanan Adım-2'de oluşturulan .csv dosyası, "Dosya Seç" butonu aracılığıyla seçildikten
sonra, "Kontrole Başla" butonuna basılarak veri kontrolü işlemi yapılır. Bu işlem, öğrenci listesi transferi
öncesi veri kontrolü işlemidir. İşlem tamamlandıktan sonra, "Kayıt Sayısı" ve "Hatalı - Uygun Kayıt Sayısı"
bilgileri kontrol edilir. "Hatalı Kayıt Sayısı" sıfır olmalıdır. Eğer değilse, uygulama tarafından aynı klasörde
otomatik oluşturulan "TCKKPSKontrolu.csv" ve "BirimKontrolu.csv" dosyaları incelenerek hatalı kayıtların
detayları incelenir. T.C. Kimlik Numarası hatalı olan öğrenciler SIS 2.0’daki "Öğrenci Rehber" bölümünde,
Hatalı Birim Kodu olan öğrenciler ise SIS 2.0'in "Akademik İşlemler->Program Tanımlama" menu
başlıkları ile erişilen program düzenleme formunda yer alan "TUIK Birim Kodu" alanlarına güncel TUIK
birim kodlarının girilmesi yoluyla düzeltilir. Hatalar düzeltildikten sonra tüm süreç, Adım-1'den itibaren
tekrar başlatılır.
4. Öğrenci Bilgi Toplama Sistemi uygulamasındaki "Veri Transferi" menu başlığı altında bulunan "Veri
Gönderme" işlemi seçilir. "Dosya Seç" butonuna basılarak, veri kontrolleri yapılmış ve (gerekiyorsa)
hataları düzeltilmiş, .csv dosyası seçilir. "Veri Yılı" alanı için aktif akademik yıl seçilir, "Veri Periyodu" alanı
için Mart seçeneği seçilir (NOT: Birinci rapor periyodu için Mart, ikinci rapor periyodu için Temmuz, ve
üçüncü rapor periyodu için Kasım seçenekleri seçilir). Ardından "Transfere Başla" butonuna basılarak
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 240 / 269
transfer işlemi başlatılır. Bu işlem, öğrenci sayısına bağlı olarak birkaç saniye ile dakikalar arasında bir
süre içinde tamamlanabilir.
AÇIKLAMA: Yukarıda açıklanan adımlar, Atılım Üniversitesi öğrenci bilgilerinin YOK-SIS altyapısına toplu
aktarımı için yerine getirilir. Herhangi bir sebeple bu toplu aktarım sırasında YOK-SIS'e bilgileri ulaşmayan
öğrencilerin bilgilerinin münferit olarak aktarımı için, https://yoksis.yok.gov.tr URL'i aracılığıyla, YÖK
Başkanlığı tarafından verilen şifre ile erişilen uygulamanın, "Öğrenci İşlemleri --> Öğrenci Ekleme" menu
başlıkları ile açılan veri giriş formu kullanılır.
14.2.8. Dersten Çekilme İçin Son Gün
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Nisan'ın son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. Dersten çekilmek isteyen öğrencilerin, ilgili kağıt formu doldurarak, bir dilekçe ile birlikte akademik
danışmanlarına onaylatmasının ve sonrasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmesinin ardından,
Öğrenci İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından başvuran öğrenciler, SIS 2.0 üzerinden "Öğrenci İşlemleri > Öğrenci Rehber" menüsünden, öğrenci numaraları aracılığıyla tek tek bulunur. Öğrenci numarasının
girilmesi ve "Ara/Bul" butonuna basılmasıyla listelenen öğrenci kaydının üstüne çift tıklanarak "Öğrenci
Kart işlemleri" formu açılır.
2. "Öğrenci Kart İşlemleri" formu üzerinde bulunan menu başlıkları arasından, "Ders İşlemleri->Tüm Ders
Kayıt Düzenle" menu başlığına tıklanarak, "Öğrenci Ders Kayıt Düzenle" formu açılır. Bu form üzerinde,
ilgili öğrencinin öğrenim hayatı boyunca aldığı tüm dersler listelenir. Listede ilgili dersin bulunduğu
satırda, "Geçme Durumu" alanı "Dersten Çekilme" olarak işaretlenip, "Harf" alanına "W" değeri girildikten
sonra "Kaydet" butonuna basılarak, dersten çekilme işlemi tamamlanır.
14.2.9. Derslerin Kesilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Mayıs'ın son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. Final veya Bütünleme sınavı tanımlanmadan önce, ilgili program için sınav müfredatı tanımlanmalıdır.
Çünkü, SINAV MÜFREDATI OLMAYAN BİR PROGRAM İÇİN SINAV TANIMLAMALARI DOĞRU VE EKSİKSİZ
OLARAK YAPILAMAZ. Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Müfredatı Tanımla" menu başlığı
altında açılan form üzerinde, ilgili Fakülte, Bölüm ve Program seçilir. Belirlenen program için,
tanımlanacak olan sınavların sonuçlarının hesaplanmasında, ağırlıklı dönem notlarının hesaplanmasında,
sınav etki oranı kontrollerinde, öğrenci devamsızlık kontrollerinde kullanılacak olan parametreler ve
kısıtlamalar burada belirlenir.
2. Fakülte, Bölüm ve Program seçimi yapıldıktan sonra program için tanımlanmış sınav müfredatları
ekranda listelenir. Eğer listelenen kayıt yoksa "(+)" butonuna basılarak, yeni sınav müfredatı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 241 / 269
eklenmelidir. Birden fazla sınav müfredatı listelendiyse, durumu “Aktif” olan dikkate alınmalıdır. Listede
var olan bir sınav müfredatı değiştirilmek isteniyorsa, satır sonundaki “Düzenle” butonuna basılmalıdır.
3. SADECE DÖNEM SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARI SONUNDA, HARF DEĞERLERİNE DÖNÜŞECEK
OLAN, DÖNEM İÇİNDE YAPILMIŞ OLAN TÜM SINAV VE DEĞERLENDİRMELERE GÖRE
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ OLAN NOTLAR SIS UYGULAMASINA İŞLENMEKTEDİR. Bu yöntem kullanılacaksa,
SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstünde ara sınavlar ve dönem sonu sınavlarının ağırlıkları ayrı ayrı
girilmez, onun yerine dönem sonu sınavının ağırlığı %100 olarak belirtilir ve dönem içindeki tüm
sınavların ağırlıklı ortalamaları, dönem sonu sınavı olarak girilir. Bu durumda, ara sınavlar için sınav
tanımlamaya da gerek yoktur; SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstünde bulunan toplam 51 adet
parametre arasından 17 tanesi aracılığıyla MUTLAKA yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Sınav
Müfredatı Parametresi
1
Yıl : [Sınav Müfredatının Uygulanacağı Yıl]
2
Adı : [Sınav Müfredatına Verilen İsim]
Aktif : Kutucuk işaretlenmelidir.
3
4
5
Değer
Ara Sınav Sayısı : 0 (sıfır) ise ara sınavlar SIS 2.0’a girilmeyecek demektir.
Yarı Yıl Sonu Sınav Sayısı : 1
6
Geçme Notu : 50
7
Başarılı Başarısız Değ. Taban Geçer Harf : DD
8
Sınav Değerlendirme Tipi : Mutlak
9
Mutlak Değerlendirme Harf Tablosu : Mutlak
10
Bütünleme Hesap Tipi
Mutlak
11
Bütünleme Harf Tablosu
Mutlak
12
13
En Az Ara Sınav Etki Oran% :
Ara sınav sayısı 0 (sıfır) ise, bu değer de 0 (sıfır)
olmalıdır.
En Az Yarıyıl Sonu Etki Oranı% : 100
14
Ders Yoklama Yöntemi : Pasif
15
Büte Girmeyen Öğrenciye 0 Ver : Hayır
16
Ara Sınava Grmyn Fin veya Büte Giremez : Hayır
17
Finale Girmeyen Kalır : Evet
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 242 / 269
Bu sistem ayarlarının bütün Programlar için doğru ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığı, Sınav
Müfredatı Ara Sınav Parametreleri, Sınav Müfredatı Final/Bütünleme Sınavı Parametreleri ve Sınav
Müfredatı Genel Parametreler raporları aracılığıyla kontrol edilmelidir.
4. Yukarıdaki Madde-3'te bulunan tabloda gösterilen 8 numaralı "Sınav Değerlendirme Tipi" parametresi
[Mutlak] olarak işaretlendiyse, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstündeki aşağıda bulunan
parametreler ayarlanmaksızın boş bırakılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Boş Bırakılması Gereken Sınav
Değerlendirme Yöntemi Parametresi
Değer
1
Bğl Değ. Katma Limiti : [Boş/Varsayılan Değer]
2
Ham Başarı Notu Alt Limiti2 : [Boş/Varsayılan Değer]
3
En Fazla Ham Başarı Notu Ort. : [Boş/Varsayılan Değer]
4
Bğl Değ.Dışı Sınıf Ort.(Tavan)
5
Bğl Değ.Dışı Sınıf Ort.Hesap Tipi
6
Bğl Değ.En Az Öğr.Harf Tablosu
7
2.Aralık En Az Öğrenci Sayısı
8
2.Aralık En Az Öğr.Hesap Tipi
9
Varsayılan Bağıl Hesap Tipi
10
Bağıl Değerlendirme Mutlak Alt Sınırlı
11
Sınıf Ortamalası Toleransı%
12
Yarıyıl Sonu Sınav Limiti(Bağıl)
13
Başarılı Başarısız Değ. Mutlak
14
En Az Ham Başarı Notu Ort.
15
Ham Başarı Notu Alt Limiti
16
En Fazla Ham Başarı Notu Ort. Altı Harf Kodu
17
Bğl Değ. Dışı Sınıf Ort. Harf Tablosu
18
Bğl Değ. En Az Öğrenci Sayısı
19
Bğl Değ.En Az Öğr.Hesap Tipi
20
2.Aralık En Az Öğr.Harf Tablosu
21
Varsayılan Bağıl Harf Tablosu
22
YSSL Altı Not Bağıla Dahil
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
Sayfa 243 / 269
23
Varsayılan Mutlak Hesap Tipi
24
TSKOR Katkı Değeri
25
Standart Sapma Toleransı%
26
En Az Ham Başarı Notu Ort. Altı Atanacak Harf
:
:
:
:
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
5. GENEL EĞİLİM OLARAK ÖĞRENCİLERİN DEVAM DURUMU SIS 2.0 UYGULAMASI İÇİNDE TAKİP
EDİLMEMEKTEDİR. Bu durumda, Madde-3'te bulunan tabloda gösterilen 14 numaralı "Ders Yoklama
Yöntemi" parametresi [Pasif] olarak işaretlendiyse, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstündeki aşağıda
bulunan parametreler ayarlanmaksızın boş bırakılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Ders
Yoklama Parametresi
Değer
1
Ders Yoklama Devamsızlık Oranı Teori : [Boş/Varsayılan Değer]
2
Ders Yoklama Hafta Sayısı : [Boş/Varsayılan Değer]
3
Ders Yoklama Devamsızlık Oranı Uygulama : [Boş/Varsayılan Değer]
6. Sınav müfredatı tanımlamaları tamamlandıktan sonra, programa ait ilgili dönem içinde verilen tüm
dersler için tek tek sınav tanımlaması yapılmalıdır (DİKKAT: SINAV TANIMLAMASI YAPILMADIYSA, İLGİLİ
DERS İÇİN NOT GİRİŞİ YAPILAMAZ!). Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu
başlığı altındaki "Sınav Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde, aktif dönem ve ilgili
Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan Dersler" listesinden sınav tanımlaması yapılacak olan ders
işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli ve daha sonra
"Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
2
3
Sınav Tipi : Final
Sınav Türü : Yeni Sınav
Etki Oranı (%) : 100
4
Açıklama
5
Tarihi
6
Saati
7
Sınav Adı
8
Kısa Adı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Değer
:
:
:
:
:
[Sınavın açıklaması]
[Sınavın tarihi]
[Sınavın saati]
[Sınavın adı]
[Sınavın kısa adı]
Sayfa 244 / 269
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
7. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
14.2.10. Dönem Sonu Sınavları
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Haziran'ın ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
1. SIS 2.0 üzerinde SINAV TANIMLAMASI yapılmamış olan dersler için not girişi yapılamaz; bu nedenle,
not girişi yapılması gereken her ders için sınav tanımlaması yapılmalıdır. Bunun için SIS 2.0'in "Ders
İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu başlığı altındaki "Sınav Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde,
aktif dönem ve ilgili Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan Dersler" listesinden sınav tanımlaması
yapılacak olan ders işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli
ve daha sonra "Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
2
3
Değer
Sınav Tipi : Final
Sınav Türü : Yeni Sınav
Etki Oranı (%) : 100
4
Açıklama
5
Tarihi
6
Saati
7
Sınav Adı
8
Kısa Adı
:
:
:
:
:
[Sınavın açıklaması]
[Sınavın tarihi]
[Sınavın saati]
[Sınavın adı]
[Sınavın kısa adı]
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 245 / 269
2. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
3. Dönem sonu sınavları tanımlandıktan sonra, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken
dönemsel parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Açık
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.11. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Haziran'ın ikinci haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 246 / 269
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
11
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Harf Notları Gösterilirken Dersin Sonuçlandırılmasını Kontrol Etme : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.12. Bütünleme Sınavları
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Haziran'ın üçüncü haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
1. Her programa ait ilgili dönem içinde verilen tüm dersler için tek tek bütünleme sınav tanımlaması
yapılmalıdır (DİKKAT: SINAV TANIMLAMASI YAPILMADIYSA, İLGİLİ DERS İÇİN NOT GİRİŞİ
YAPILAMAZ!). Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu başlığı altındaki "Sınav
Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde, aktif dönem ve ilgili Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan
Dersler" listesinden sınav tanımlaması yapılacak olan ders işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda
bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli ve daha sonra "Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
Değer
Sınav Tipi : Bütünleme
2
Sınav Türü : Mazeret Sınavı
3
Maz. Ol. Sınav No : 1. Bütünleme Sınavı
4
Açıklama : [Sınavın açıklaması]
5
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Tarihi : [Sınavın tarihi]
Sayfa 247 / 269
6
Saati : [Sınavın saati]
7
Sınav Adı : [Sınavın adı]
8
Kısa Adı : [Sınavın kısa adı]
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
2. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
3. Bütünleme sınavları tanımlandıktan sonra, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken
dönemsel parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Açık
9
10
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.13. Mezuniyet töreni
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Haziran'ın son haftası.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 248 / 269
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Açık
9
10
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
14.2.14. Bütünleme Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Temmuz'un ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Kapalı
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 249 / 269
7
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Açık
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Açık
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Harf Notları Gösterilirken Dersin Sonuçlandırılmasını Kontrol Etme : Pasif
14
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Pasif
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 250 / 269
14.3. Yaz Dönemi
14.3.1. Öğretim Ücreti Ödeme
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Temmuz'un ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
1. İlgili Eğitim-Öğretim Yılının Yaz Dönemi tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlama işlemi, Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından, SIS 2.0'in "Akademik İşlemler / Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları
aracılığıyla açılan formun üzerindeki "Ekle" butonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yaz Dönemi için
tanımlanması gereken parametreler aşağıdaki gibi olmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken
Akademik Dönem Parametresi
1
Değer
Tip : Yaz Dönemi
2
Yıl : 2014
3
Ad : 2013 - 2014 Yaz Dönemi
4
Durumu : Pasif
Yaz Dönemi Öğretim Ücreti Ödeme işlemleri yapılırken henüz ilgili Eğitim-Öğretim Yılının Bahar Dönemi
tamamlanmamış olduğundan, dönem tanımlama işlemi sonrasında açılan Yaz Dönemi "Pasif" olarak
işaretlenir. Ders Kaydı için Akademik Takvim'de belirlenen süre başlar başlamaz, SIS 2.0'in "Akademik
İşlemler / Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları ile açılan form üstünde ilgili Eğitim ve Öğretim
Yılının Yaz Dönemi seçilerek "Değiştir" butonuyla "Durumu=Aktif" olarak değiştirilmeli ve
kaydedilmelidir.
2. Dönem tanımlandıktan sonra, SIS 2.0'in Yaz Okulu parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
1
2
3
4
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Aktif
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücreti : [Ders Ücreti]
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulunda Öğrenci Borçlu Olarak Kesinleştirebilsin : Hayır
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulundan Alınabilecek En Fazla Ders Sayısı : [Ders Sayısı]
3. SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk Excel'den" menu başlıkları aracılığıyla açılan
formunun üzerine, Yaz Okulu'na kayıt yaptırmak isteyen tüm öğrenciler için, bankalardan gelen ödeme
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 251 / 269
hareketlerini içeren ve Yaz Okulu Ücreti Alacak Bakiyesi tahakkuku bilgilerini oluşturan dosya yüklenerek
toplu alacak tahakkuku oluşturulur. Alacak tahakkuku, Madde 2'de girilmiş olan Yaz Okulu Ders Ücreti ve
ilgili öğrencinin almak istediği ders sayısı bilgilerine göre oluşur. Daha sonra, Yaz Okulu'na kayıt
yaptırırken, öğrenciler alacak durumlarına göre ders kaydı yaptırırlar ve aldıkları ders sayısına göre
bakiyeleri düşürülür.
4. Toplu borç tahakkuku ve toplu tahsilat kaydı işlemleri dışında, münferit bir öğrenci için tahakkuk
işlemleri yapmak gerekirse, SIS 2.0'in "Harç İşlemleri / Eğitim Ücreti Tahakkuk" menu başlıkları
aracılığıyla açılan Eğitim Ücreti Bilgileri Formu kullanılır. Daha önce gerçekleştirilmiş olan bir tahakkuk
işlemi hakkında değişiklik yapılması istendiğinde de bu form kullanılır.
14.3.2. Ders Kaydı
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Temmuz'un ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken işlemler şunlardır;
1. SIS 2.0’da 2013 - 2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Yaz Dönemi tanımlanmalıdır (dönem tanımlama
işlemleri, Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir). Yeni dönem
tanımlama, SIS 2.0'in "Akademik İşlemler / Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları aracılığıyla,
"Ekle" butonuna basılarak yerine getirilir. Yaz Dönemi için tanımlanması gereken parametreler aşağıdaki
gibi olmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken
Akademik Dönem Parametresi
1
Değer
Tip : Yaz Dönemi
2
Yıl : 2014
3
Ad : 2013 - 2014 Yaz Dönemi
4
Durumu : Pasif
Ders Kaydı için Akademik Takvim'de belirlenen süre başlar başlamaz, SIS 2.0'in "Akademik İşlemler /
Akademik Dönem Tanımları" menu başlıkları ile açılan form üstünde ilgili Eğitim ve Öğretim Yılının Yaz
Dönemi seçilerek "Değiştir" butonuyla "Durumu=Aktif" olarak değiştirilmeli ve kaydedilmelidir.
2. ATIS'in "Final Sınavı Tanımlama, Kesinleştirme Durumu" ve "Bütünleme Sınavı Tanımlama,
Kesinleştirme Durumu" raporları aracılığıyla, SIS 2.0 üzerindeki bütün derslerin (sınavların) sonuçlandırılıp
sonuçlandırılmadığı kontrol edilmelidir (ders/sınav sonuçlandırma/ilan işlemleri, Bölüm/Fakülte
Sekreterlikleri veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir). DİKKAT: SIS 2.0
üzerinde, ders kayıtlarından önce sonuçlandırılmamış ders kalırsa, ilgili dersin ön koşul teşkil ettiği
derslere kayıt işlemi yapılamaz, ders kayıt işlemleri sekteye uğrar! Ders sonuçlandırma, SIS 2.0'in "Ders
İşlemleri / Sınav Tanımla" menu başlıkları aracılığıyla açılan form üstünde, yerine getirilir. İlgili Dönem,
Fakülte, Bölüm ve Program seçildikten sonra açılan dersler listesi üzerinde, sonuçlandırılmamış olan final
veya bütünleme sınavları seçilmeli, önce "Kesinleştir", sonra da "İlan Et" butonlarına basılarak
sonuçlandırılmalıdır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 252 / 269
3. ATIS'in "Ön Koşula Tabi Olan ve Ön Koşul Oluşturan Dersler" raporu aracılığıyla, ön koşullu dersler
kontrol edilmelidir (ön koşul tanımlama işlemleri, Bölüm/Fakülte Sekreterlikleri tarafından yerine
getirilmektedir). DİKKAT: Derslerin ön koşul durumları birbirleriyle doğru olarak ilişkilendirilmemişse ders
kayıt işlemleri sekteye uğrar!
4. ATIS'in "Açılan Müfredat Dersleri" raporu aracılığıyla, program müfredatının ilgili dönemindeki bütün
derslerin açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir (ders açma işlemleri, Bölüm/Fakülte Sekreterlikleri tarafından
yerine getirilmektedir). DİKKAT: Açılması gereken bütün müfredat dersleri doğru olarak açılmadıysa ders
kayıt işlemlerinin Yönetmeliklere uygunluğu şüpheli hale gelir!
5. ATIS'in "Program Müfredatı Dönem Kredi Yükü, Dönem Ders Yükü ve Mezuniyet Parametreleri" raporu
aracılığıyla, program müfredatlarının dönemlere göre bütün kredi yükü ve ders yükü verilerinin doğru
olup olmadığı kontrol edilmelidir (müfredat bilgilerini tanımlama işlemleri, Bölüm/Fakülte Sekreterlikleri
tarafından yerine getirilmektedir). DİKKAT: Program müfredatlarının kredi yükü ve ders yükü verileri
doğru değilse kayıt işlemlerinin Yönetmeliklere uygunluğu şüpheli hale gelir!
6. Ders kayıtları için, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken dönemsel parametreleri
aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır (dönemsel parametre ayarlama işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından yerine getirilmektedir);
#
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
1
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Açık
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Açık
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Açık
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Açık
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Aktif
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücreti : [Ders Ücreti]
14
15
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulunda Öğrenci Borçlu Olarak Kesinleştirebilsin : Hayır
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 253 / 269
16
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulundan Alınabilecek En Fazla Ders Sayısı : [Ders Sayısı]
14.3.3. Derslerin Başlaması
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Temmuz'un ilk haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
3
Değer
Yönetim / Sistem Parametreleri / Ön kayıt aktif yılı : 2014
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : D
4
ÖSS İlk
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(21)
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
13
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
14
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
15
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Açık
16
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Aktif
17
18
19
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücreti : [Ders Ücreti]
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulunda Öğrenci Borçlu Olarak Kesinleştirebilsin : Hayır
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulundan Alınabilecek En Fazla Ders Sayısı : [Ders Sayısı]
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 254 / 269
14.3.4. Derslerin Kesilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un üçüncü haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken adım adım işlemler şunlardır;
1. Final veya Bütünleme sınavı tanımlanmadan önce, ilgili program için sınav müfredatı tanımlanmalıdır.
Çünkü, SINAV MÜFREDATI OLMAYAN BİR PROGRAM İÇİN SINAV TANIMLAMALARI DOĞRU VE EKSİKSİZ
OLARAK YAPILAMAZ. Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Müfredatı Tanımla" menu başlığı
altında açılan form üzerinde, ilgili Fakülte, Bölüm ve Program seçilir. Belirlenen program için,
tanımlanacak olan sınavların sonuçlarının hesaplanmasında, ağırlıklı dönem notlarının hesaplanmasında,
sınav etki oranı kontrollerinde, öğrenci devamsızlık kontrollerinde kullanılacak olan parametreler ve
kısıtlamalar burada belirlenir.
2. Fakülte, Bölüm ve Program seçimi yapıldıktan sonra program için tanımlanmış sınav müfredatları
ekranda listelenir. Eğer listelenen kayıt yoksa "(+)" butonuna basılarak, yeni sınav müfredatı
eklenmelidir. Birden fazla sınav müfredatı listelendiyse, durumu “Aktif” olan dikkate alınmalıdır. Listede
var olan bir sınav müfredatı değiştirilmek isteniyorsa, satır sonundaki “Düzenle” butonuna basılmalıdır.
3. SADECE DÖNEM SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARI SONUNDA, HARF DEĞERLERİNE DÖNÜŞECEK
OLAN, DÖNEM İÇİNDE YAPILMIŞ OLAN TÜM SINAV VE DEĞERLENDİRMELERE GÖRE
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ OLAN NOTLAR SIS 2.0 UYGULAMASINA İŞLENMEKTEDİR. Bu yöntem
kullanılacaksa, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstünde ara sınavlar ve dönem sonu sınavlarının
ağırlıkları ayrı ayrı girilmez, onun yerine dönem sonu sınavının ağırlığı %100 olarak belirtilir ve dönem
içindeki tüm sınavların ağırlıklı ortalamaları, dönem sonu sınavı olarak girilir. Bu durumda, ara sınavlar
için sınav tanımlamaya da gerek yoktur; SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstünde bulunan toplam 51
adet parametre arasından 17 tanesi aracılığıyla MUTLAKA yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Sınav
Müfredatı Parametresi
1
Yıl : [Sınav Müfredatının Uygulanacağı Yıl]
2
Adı : [Sınav Müfredatına Verilen İsim]
3
Aktif : Kutucuk işaretlenmelidir.
4
5
Değer
Ara Sınav Sayısı : 0 (sıfır) ise ara sınavlar SIS 2.0’a girilmeyecek demektir.
Yarı Yıl Sonu Sınav Sayısı : 1
6
Geçme Notu : 50
7
Başarılı Başarısız Değ. Taban Geçer Harf : DD
8
Sınav Değerlendirme Tipi : [Mutlak]
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 255 / 269
9
Mutlak Değerlendirme Harf Tablosu : [Mutlak]
10
Bütünleme Hesap Tipi
[Mutlak]
11
Bütünleme Harf Tablosu
[Mutlak]
12
13
En Az Ara Sınav Etki Oran% :
Ara sınav sayısı 0 (sıfır) ise, bu değer de 0 (sıfır)
olmalıdır.
En Az Yarıyıl Sonu Etki Oranı% : 100
14
Ders Yoklama Yöntemi : [Pasif]
15
Büte Girmeyen Öğrenciye 0 Ver : [Hayır]
16
Ara Sınava Grmyn Fin veya Büte Giremez : [Hayır]
17
Finale Girmeyen Kalır : [Evet]
Bu sistem ayarlarının bütün Programlar için doğru ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığı, Sınav
Müfredatı Ara Sınav Parametreleri, Sınav Müfredatı Final/Bütünleme Sınavı Parametreleri ve Sınav
Müfredatı Genel Parametreler raporları aracılığıyla kontrol edilmelidir.
4. Yukarıdaki Madde-3'te bulunan tabloda gösterilen 8 numaralı "Sınav Değerlendirme Tipi" parametresi
[Mutlak] olarak işaretlendiyse, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstündeki aşağıda bulunan
parametreler ayarlanmaksızın boş bırakılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Boş Bırakılması Gereken Sınav
Değerlendirme Yöntemi Parametresi
Değer
1
Bğl Değ. Katma Limiti : [Boş/Varsayılan Değer]
2
Ham Başarı Notu Alt Limiti2 : [Boş/Varsayılan Değer]
3
En Fazla Ham Başarı Notu Ort. : [Boş/Varsayılan Değer]
4
Bğl Değ.Dışı Sınıf Ort.(Tavan)
5
Bğl Değ.Dışı Sınıf Ort.Hesap Tipi
6
Bğl Değ.En Az Öğr.Harf Tablosu
7
2.Aralık En Az Öğrenci Sayısı
8
2.Aralık En Az Öğr.Hesap Tipi
9
Varsayılan Bağıl Hesap Tipi
10
Bağıl Değerlendirme Mutlak Alt Sınırlı
11
Sınıf Ortamalası Toleransı%
12
Yarıyıl Sonu Sınav Limiti(Bağıl)
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
Sayfa 256 / 269
13
Başarılı Başarısız Değ. Mutlak
14
En Az Ham Başarı Notu Ort.
15
Ham Başarı Notu Alt Limiti
16
En Fazla Ham Başarı Notu Ort. Altı Harf Kodu
17
Bğl Değ. Dışı Sınıf Ort. Harf Tablosu
18
Bğl Değ. En Az Öğrenci Sayısı
19
Bğl Değ.En Az Öğr.Hesap Tipi
20
2.Aralık En Az Öğr.Harf Tablosu
21
Varsayılan Bağıl Harf Tablosu
22
YSSL Altı Not Bağıla Dahil
23
Varsayılan Mutlak Hesap Tipi
24
TSKOR Katkı Değeri
25
Standart Sapma Toleransı%
26
En Az Ham Başarı Notu Ort. Altı Atanacak Harf
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
[Boş/Varsayılan Değer]
5. GENEL EĞİLİM OLARAK ÖĞRENCİLERİN DEVAM DURUMU SIS 2.0 UYGULAMASI İÇİNDE TAKİP
EDİLMEMEKTEDİR. Bu durumda, Madde-3'te bulunan tabloda gösterilen 14 numaralı "Ders Yoklama
Yöntemi" parametresi [Pasif] olarak işaretlendiyse, SIS 2.0'in "Sınav Müfredatı" Formu üstündeki aşağıda
bulunan parametreler ayarlanmaksızın boş bırakılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Ders
Yoklama Parametresi
Değer
1
Ders Yoklama Devamsızlık Oranı Teori : [Boş/Varsayılan Değer]
2
Ders Yoklama Hafta Sayısı : [Boş/Varsayılan Değer]
3
Ders Yoklama Devamsızlık Oranı Uygulama : [Boş/Varsayılan Değer]
6. Sınav müfredatı tanımlamaları tamamlandıktan sonra, programa ait ilgili dönem içinde verilen tüm
dersler için tek tek sınav tanımlaması yapılmalıdır (DİKKAT: SINAV TANIMLAMASI YAPILMADIYSA, İLGİLİ
DERS İÇİN NOT GİRİŞİ YAPILAMAZ!). Bunun için SIS 2.0'in "Ders İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu
başlığı altındaki "Sınav Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde, aktif dönem ve ilgili
Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan Dersler" listesinden sınav tanımlaması yapılacak olan ders
işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli ve daha sonra
"Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 257 / 269
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
Değer
Sınav Tipi : [Final]
1
Sınav Türü : [Yeni Sınav]
2
Etki Oranı (%) : [100]
3
4
Açıklama
5
Tarihi
6
Saati
7
Sınav Adı
8
Kısa Adı
:
:
:
:
:
[Sınavın açıklaması]
[Sınavın tarihi]
[Sınavın saati]
[Sınavın adı]
[Sınavın kısa adı]
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
7. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
14.3.5. Dönem Sonu Sınavları
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
1. SIS 2.0 üzerinde SINAV TANIMLAMASI yapılmamış olan dersler için not girişi yapılamaz; bu nedenle,
not girişi yapılması gereken her ders için sınav tanımlaması yapılmalıdır. Bunun için SIS 2.0'in "Ders
İşlemleri --> Sınav Tanımla" menu başlığı altındaki "Sınav Tanımla" Formu açılır. Açılan form üzerinde,
aktif dönem ve ilgili Fakülte/Bölüm/Program seçilir; "Açılan Dersler" listesinden sınav tanımlaması
yapılacak olan ders işaretlenir. Formun sağ tarafındaki aşağıda bulunan parametrelerin TAMAMI girilmeli
ve daha sonra "Sınav Oluştur" butonuna basılmalıdır;
#
SIS 2.0’da Tanımlanması Gereken Sınav
Parametresi
1
2
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Değer
Sınav Tipi : Final
Sınav Türü : Yeni Sınav
Sayfa 258 / 269
Etki Oranı (%) : 100
3
4
Açıklama
5
Tarihi
6
Saati
7
Sınav Adı
8
Kısa Adı
:
:
:
:
:
[Sınavın açıklaması]
[Sınavın tarihi]
[Sınavın saati]
[Sınavın adı]
[Sınavın kısa adı]
Sınavların bütün dersler için doğru ve eksiksiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı, Sınav Tanımlama
Durumu raporu aracılığıyla kontrol edilmelidir.
2. Sınav oluşturulan derslerden herhangi biri seçildiğinde, Tanımlanan sınavlar bölümünde ilgili sınav,
ve sınav seçildiğinde ise sınava girmesi gereken öğrenciler görüntülenir (NOT: Derse sınav
tanımlanmasından sonra kayıt yapan öğrenciler listede görüntülenmeyeceklerdir. Bu öğrencileri eklemek
için Tanımlı Sınavlar bölümünde "Ekle" butonuna basılmalı, açılan pencereden Sınava Girmeyen
Öğrenciler seçilmeli ve "Seçilen Öğrencileri Aktar" butonuna basılarak, öğrenciler sınava
eklenmelidir).
3. Dönem sonu sınavları tanımlandıktan sonra, SIS 2.0'in Akademik Takvime göre değiştirilmesi gereken
dönemsel parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Açık
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Kapalı
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 259 / 269
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Aktif
14
15
16
17
Yönetim / Sistem Parametreleri / Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 1 (ÖSS)
30 (ÖSYM
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu : Kazanıp Kayıt
Yaptırmadı)
ÖSS İlk
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(21)
14.3.6. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi
İlgili Akademik Takvim faaliyetinin yapıldığı dönem: Ağustos'un son haftası.
Faaliyetin doğru ve sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS 2.0) içinde
yapılması gereken sistem ayarları şunlardır;
#
1
Akademik Takvim Faaliyetine Göre SIS 2.0’da Ayarlanması Gereken Parametre
Değer
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yeni Öğrenci Ön Kayıt : Açık
2
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Kayıt : Kapalı
3
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Onay : Kapalı
4
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak : Kapalı
5
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Ders Ekle/Bırak Onay : Kapalı
6
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Not Giriş : Kapalı
7
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Yarıyıl Sınavı Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
8
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Not Giriş : Kapalı
9
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme (YYS Mazeret) Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
10
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Harf Notlarının Öğrenciye Yayınlanması : Açık
11
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Bütünleme Harf Notlarının Öğrenciye
: Kapalı
Yayınlanması
12
Yönetim / Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri / Danışman Mezuniyet Onay : Kapalı
13
Yönetim / Sistem Parametreleri / Yaz Okulu Döneminde Ders Ücretlendirme Aktif : Aktif
14
15
16
Yönetim / Sistem Parametreleri / Ön kayıt aktif yılı : <ilgili Yıl>
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Kayıt Nedeni Kodu : 1 (ÖSS)
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Öğrenim Durumu Kodu :
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
30 (ÖSYM
Kazanıp Kayıt
Sayfa 260 / 269
Yaptırmadı)
17
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
ÖSS İlk
Yönetim / Sistem Parametreleri / ÖSYM aktarım varsayılan Sınav Türü : Yerleştirme
(21)
Sayfa 261 / 269
15. Yönetici Modülü Fonksiyonları, Formları ve Ekranları
Genel Tanımlar
Genel Parametreler
Askerlik Durumları
Görev Tanımları
Kayıt Nedenleri
Lise Kodları
Lise Kolları
Öğrenci Belge Türleri
Öğrenim Tipleri
Ösym Puan Türleri
Ülke Tanımları
İl Tanımları
İlçe Tanımları
Sınav İlanı Süre Tanımları
Ünvan Tanımları
Branş Tanımları
Öğrenci Harç Durumları
Öğrenci Kredi Durumları
Öğrenci Durumları
Ders Açma Nedenleri
Ders Alma Türleri
Öğrenci Yurt Durumları
Ceza Tanımları
Ek Süre Türleri
Adres Türleri
Üniversite Tanımları
Akademik Dönem Tipleri
Ders Geçme Durumları
Birim Tanımları
Akademik Faaliyet Tipleri
Burs Tipi Tanımla
Program Yöneticileri
Diploma Eki Tanımları
Belge Paraf Tanımları
Öğrenci Kulüp Tanımları
Akademik İşlemler
Akademik Dönem Tanımları
Fakülte Tanımları
Bölüm Tanımları
Program Tanımları
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 262 / 269
Akademik Takvim
Ders İşlemleri
Müfredat İşlemleri
Müfredat Sınıf Dönem Tanımları
Ders Toplu Öğr. Elemanı Atama
Ders Programı Tanımları
Müfredat Ders Kod Düzenleme
Ders Açma İşlemleri
Müfredat Ders İntibak İşlemleri
Ders Aç (Müfredat)
Ders Aç (Hareket)
Şubelendirme İşlemleri
Derslik Tanımları
Ders Veren Öğretim Üyeleri
Sınav Müfredatı Tanımla
Sınav Tanımla
Sınav Tarihleri Düzenle
Muafiyet Ders Kaydı
Tek Ders Sınav Öğrenci Listesi
Derse Göre Kayıt Yapan Öğrenciler
Eş Değer Dersler
Ders Kayıt Kredi Düzenle
Öğrenci İşlemleri
Öğrenci Rehber
Öğrenci No Değiştirme
Sınıf Atlatma İşlemleri
Öğrenci Nakil İşlemleri
Toplu Danışman Atama
Toplu Müfredat Atama
Toplu Ders Kaydı
Ders Kayıt Düzenle
Şubeler Arası Öğrenci Transfer
Harf Notu Düzenle
Askerlik İşlemleri
Ön Tanımlı Danışman Atama
Belge Talepleri
Ders Kayıt Nakil İşlemleri
Şartlı Başarılı İşlemleri
Ders Kaydı Mazeret İşlemleri
Öğrenci Kulüp Kayıt
Harç İşlemleri
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 263 / 269
Eğitim Ücreti Tanımla
Eğitim Ücreti Tahakkuk
Eğitim Ücreti Toplu Tahakkuk
Muhasebe Entegrasyon
Banka Hareket Aktar
KYK İşlemleri
Ticari Sistem Entegrasyonu
Kayıt İşlemleri
ÖSYM Kayıt
ÖSYM Kayıt İstatistik
ÖSYM Kayıt Belgeleri
Ön Kayıt Öğrenci Listesi
Personel İşlemleri
Personel Rehber
Akademisyen İşlemleri
Personel T.C. No Değiştir
Raporlar
Raporlar
Rapor Tasarımı
Kontrol İşlemleri
Ders Kayıt Kontrol İşlemleri
Sınav Kontrol İşlemleri
Ders Kayıt İstatistikleri
Notu Girilmeyen Öğrenciler
Müfredat Kontrol İşlemleri
Diploma İşlemleri
Diploma İşlemleri
Mezun Adayı İşlemleri
Mezun Adayı İşlemleri
Mezuniyet Onay Birimleri
Mezuniyet Onay
Bologna İşlemleri
Program Bologna Tanımları
Program Öğr.Çıktıları ve Yetkilileri
Ders Bologna Tanımları
Bologna Bilgileri Kopyala
Bologna Web İşlemleri
Anketler
Anketler
Anket Cevapları
Değerlendirme Formları
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 264 / 269
Değerlendirme Form Sonucları
Evrak Takip
Evrak Takip
Mezunlar Portalı
Firma İşlemleri
Mezun Portalı
SKS İşlemleri
Öğrenci İşlemleri
Harç İşlemleri
Bölüm İşlemleri
Öğrenci İşlemleri
Sınıf Listeleri
Bölüm Ders İşlemleri
Ders Aç (Müfredat)
Ders Aç (Hareket)
Şubelendirme İşlemleri
Derslik Tanımla
Ders Veren Öğretim Üyeleri
Öğretim Elemanı Ders Yükleri
Toplu Danışman Atama
Toplu Müfredat Atama
Sınav Kontrol İşlemleri
Şifre Değiştir
Öğrenci Şifre İşlemleri
Toplu Karne İşlemleri
Ders Kayıt İstatistikleri
Başarı İstatistiği
Akademik CV İşlemleri
Ders Başarı İstatistiği
Öğretim Elemanı Sınav Notları
Staj Not Girişi
Akademik CV Ek İşlemleri
Diğer İşlemler
Rapor Grupları
Rapor Tanım
Duyurular
Toplu SMS
Toplu E-Posta
Ajanda İşlemleri
Fotoğraf Onay
Sayfa Duyuruları
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 265 / 269
YÖK Cezalı Öğrenciler
Öğrenci Fotoğraf işlemleri
Yedekleme İşlemleri
Toplu Kimlik Güncelleme
Yönetim
Kullanıcı Tanımlama
Kullanıcı Rapor Grupları
Kullanıcı Yetki Grupları
Şifre Değiştir
Akademik Takvim Dönemsel Değişkenleri
Sistem Parametreleri
LOG
16. Kullanıcı/Erişim Yetki Grupları ve Kullanıcı Türleri
YETKİ GRUPLARI
Bölüm Başkanı
Öğrenci İşleri Personeli
Öğrenci İşleri Şefi
Öğrenci İşleri Yöneticisi
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
SKS Birimi
Bölüm Sekreteri
Muhasebe
Bilgi İşlem
KULLANICI TÜRLERİ
Standart Kullanıcı
Bölüm Başkanı
Müdür
Dekan
Rektör
Yönetici
Süper Kullanıcı
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 266 / 269
EK-1 YASA, YÖNETMELİK, YÖNERGE MADDELERİ VE SENATO
KARARLARI
1. Azami öğrenim süresi 7 yıldır. Bu süreyi dolduran öğrenciler ders kaydı yaptırabilirler. Ancak
derslere katılma ve sınava girme haklarının dışındaki diğer öğrenci haklarından
yararlanamazlar.
2. Sınıf atlatmada kriter olarak 1.70 genel not ortalaması esas alınır.
3. Alınmamış ve devam şartı yerine getirilmemiş derslerin sınavlarına girilemez.
4. NA (devamsızlık) notu alan öğrenciler final, bütünleme ve ek sınavlara giremezler.
5. Mezun olmak için sadece 2 dersi kalan öğrenciler ek sınava girebilir. Her yarıyılda ek sınava
yalnızca bir defa girilebilir. Bu sınavda başarılı olduğu halde genel not ortalaması 2.00’ın
altında kalan öğrenciler, aynı dönemde yapılan not yükseltme sınavına giremezler.Genel not
ortalaması 2.00 ve üstünde olan öğrenciler, 10 kredi ile sınırlı olmak üzere yarıyıl ders kredi
yüküne ek olarak 3 fazla ders alabilirler.
6. Genel not ortalaması 1.70’in altında olan öğrenciler, öncelikle daha önce FF, FD, NA ve U
notu aldıkları dersleri almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmekle birlikte,
bulundukları dönemin ders yükü ile sınırlı olmak ve 10 krediyi geçmemek şartı ile daha önce
almadıkları derslerden en fazla 3 adet yeni ders alabilirler.
7. Dersten çekilme nedeniyle W notu alınmış ise, o dersin açıldığı ilk dönemde tekrar alınması
gerekir.
8. Bir dersten FF, FD, NA, W ve U notu alan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği zaman almak
zorundadırlar.
9. Ara sınıftaki öğrenciler ile mezun durumunda olmayan öğrenciler Yaz Döneminde en fazla 2
ders alabilirler; ancak mezun olmak için en fazla 5 dersi bulunan öğrenciler Yaz Döneminde 3
ders alabilirler.
10. Genel not ortalaması 1.70’in altında olan öğrenciler Yaz Döneminde sadece kayıtlı
bulundukları yıla ait dönemlerden yeni ders alabilirler.
11. DGS öğrencilerinin sınıflarının belirlenmesinde öğrencilerin ders aldıkları en üst yarıyılın
bulunduğu sınıf esas alınır.
12. Tüm derslerden başarılı olan ancak genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler her
dönemde bir defaya mahsus olmak üzere DD, DC veya CC aldıkları en çok iki dersten ek
sınava (not yükseltme sınavına) girebilirler.
13. Atılım Üniversitesinden alınan ve muaf olunan derslerin notları genel not ortalamasına katılır.
14. Diğer üniversitelerden alınan ve muaf olunan derslerin notları genel not ortalamasına
katılmaz.
15. Ders muafiyetlerinde tüm programın en fazla %50’sinden muafiyet verilir.
16. Not yükseltme amacı ile yapılan ders tekrarında en son alınan not geçerlidir.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 267 / 269
17. Final, bütünleme ve ek sınavlar için mazeret sınavı yoktur.
18. Bir müfredata ait derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamı, Lisans Programları için, her
dönemde 30, tüm müfredatın genel toplamında ise 240 olmalıdır. AKTS kredi değerleri
toplamı, her dönemde toplam 30 kuralı değişmemek üzere, Tezli Yüksek Lisans Programları
için 120, Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 90, Doktora Programları için ise 240 olmalıdır.
19. Yaz staj derslerinin AKTS kredi değerleri 1 krediden fazla olmalıdır.
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 268 / 269
EK-2 OPERASYONEL KARARLAR
Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
Sayfa 269 / 269
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
16 640 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа