close

Enter

Log in using OpenID

: STATA KOMUTLARI : help save cd dir findit save internette save

embedDownload
:
STATA KOMUTLARI
help save
save komutu hakkında yardım istenir
lookup <kelime> herhangi bir kelime için arama yapar
cd
bulunduğu dizini gösterir
cd “c:\ders” dizin değiştirme yapar
dir
bulunduğu dizindeki dosyaları gösterir
findit save
internette save komutunu araştırır
display sqrt(5)/2 hesap yapar ve sonucu yazar
edit
veri ekleme, görme, düzeltme
edit var1 in 101/200
save deneme verileri deneme isimli dosyaya kaydeder
save deneme, replace deneme isminde kayıt yapıldıysa üstüne yazar
list verileri listeler
gen boy=0 boy isminde yeni değişken ekler
label variable boy “boyu” değişken açıklama yazma
drop cinsiyet cinsiyet ismindeki değişkeni siler
drop in 3 (3.gözlemi siler)
clear
hafızayı siler (hafızayı silmeden dosya açılamaz)
use data,clear hafızayı silerek ve dosyayı hafızaya yükler
histogram boyu boyu değişkeninin histogram grafiğini çizer
log using dosyaadı log dosyası açar
log using dosyaadı,append log dosyasını ilave çıktılar yüklemek için açar
sort cinsiyet veriyi cinsiyete göre sıralar
append using anket2
iki dosyayı birleştirir
recast float cinsiyet
cinsiyet değişkeni tipi (type) float olarak değiştirildi.
rename var1 bolum
değişken adı var1’i bolum olarak değiştirir
label define bolum 1 "İşletme" 2 "İktisat" değişken kodlamayı etiketler
label values bolum bolum kod etiketlerini sayılara verir
tab değişkenadı
frekans tablosu hazırlar
tab değişkenadı1 değişkenadı2
çapraz tablo hazırlar
su sayısaldeğişkenadı
özet(summary) istatistikleri verir
su fazla kilo,detail
ayrıntılı özet(summary) istatistikleri verir
scatter yas cep serpilme diyagramını çizer
cor yas cep korelasyon katsayısını hesaplar (ilk değişken bağımlı değişken olmalı)
reg yas cep regresyon analizi yapar (ilk değişken bağımlı değişken olmalı)
set level 99 α katsayısı değiştirilir (yazılmazsa % 5 dir)
reg dkira dbuyuk semt iki bağımsız değişken varsa regresyon analizi
ttest yaş==63
Hipotez testi : tek örneklem t-testi (One sample t-test)
ttest puan, by(grup) Hipotez testi : bağımsız örneklem t-testi (Independent samples t-test)
ttest ontest==sontest Hipotez testi : bağımlı örneklem t-testi (Paired samples t-test)
oneway satis urun Hipotez testi : varyans analizi (One-Way ANOVA)
:
:
Command
Variable
Properties
Label
Name
Type
Value label
Filename
Observation
Size
Create
Value
Add
Close
Obs
Mean
Std. Dev.
Min
Max
Cons
Coef.
Interval
Summary
Delete
New
List
Save
Regression
Correlate
İSTATİSTİK SÖZLÜĞÜ
: komut
: değişken
: özellikler
: etiket
: isim
: değişken tipi
: değer etiketi
: dosya adı
: gözlem
: genişlik
: oluştur
: değer
: ekle
: kapat
: gözlem
: ortalama
: standart sapma
: en küçük
: en büyük
: sabit
: katsayı
: aralık
: özet
: sil
: yeni
: listele
: kaydet
: regresyon
: ilişkiyi göstermek
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content