close

Enter

Log in using OpenID

Dahili Telefon Numaraları - Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma

embedDownload
HASTANE YÖNETİCİSİ
Doç.Dr. Nurullah OKUMUġ
Yönetici Sekreterliği
Faks
BEBEK 2 SERVİSİ
Uzm.Dr.Pelin ZORLU
6013-6014 Uzm.Dr.Odası
317 03 53 Asistan Dr.Odası
HemĢire Deski
BAŞHEKİM YARDIMCILARI
BĢh.Yrd.Tahsin TORUN
6027
BÜYÜK ÇOCUK
BĢh.Yrd. Eyüp SARI
6562 Doç.Dr. Saliha ġENEL
BĢh.Yrd. Ahmet ReĢat DOĞUSAN
6030 Uzm.Dr.Odası
BĢh.Yrd. Celal TÜTÜNCÜ
6010 Asistan Doktor Odası
BĢh.Yrd. Serkan SEVEN
6011 HemĢire Deski
İDARİ VE MALİ HİZ.MÜD.
Müdür Oktay ARSLAN
Müdür Sekreteri
Faks
Müdür Yrd. Ayberk ZENGĠN
6017-6018
3056016
6560
SAĞLIK H.VE HASTA OTEL. MÜD.
Müdür Ferhat DEĞĠRMENCĠ
6563
Müdür Filiz BOZDEVECĠ
Müdür Yrd. Gülnur çoban
Müdür Yrd. Ebru Atik
Müdür Yrd. Sibel ÖZTÜRK
6019
6041
6051
6041
SAĞLIK BAKIM HİZ.MÜDÜRÜ
ACİL POLİKLİNİK
Sekreterlik
Acil Faks
Acil Poliklinik Odası 1 triyaj odası
Acil Poliklinik Odası 2
Acil Poliklinik Odası 3
Acil HemĢire odası
Acil ġef Odası
6116
3170350
6115
6114
6112
6113
6048
6135
6136
6134
6049
6155
6137
6133
ACİL GÖZLEM SEKR.
Acil Gözlem HemĢire Deski
Acil HemĢire odası
Acil Ġdari ġef Odası
Acil Güvenlik
Poliklinik Hasta Kayıt
Müracaat Doktoru
PEDİATRİ POLİKLİNİKLERİ
1.nolu Poliklinik
2 nolu Poliklinik
3.nolu Poliklinik
4 nolu Poliklinik
5 nolu Poliklinik
6.nolu Poliklinik
7.nolu Poliklinik
8 nolu Poliklinik
9.nolu Poliklinik
10.nolu Poliklinik
11.nolu Poliklinik
13.nolu Poliklinik Balgat
14.nolu Poliklinik Balgat
15.nolu Poliklinik Balgat
16.nolu Poliklinik
Prof.Dr.ilknur BOSTANCI
Doç.Dr.Serap Eldem ÖZMEN
Allerji 1. Poliklinik
Allerji 2. Poliklinik
Allerji 3. Poliklinik
Allerji 4. poliklinik
Allerji Test Odası
Allerji Solunum Test Odası
Allerji Test Odası
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6130
6641
6640
6628
6131
6090
6091
6249
6192
6249
6132
6050
6314
6316
6250
6315
6312
6313
6307
6252
6244-6330
6309
Doç.Dr.Candemir KARACAN
Uzm.Dr.Odası
HemĢire Deski
6191
6138
6139-6149
Metabolizma
Anestezi Poliklinik
Enjeksiyon Odası
Acil Kan Alma
Ekg
AĢı Odası
Tartı Ve AteĢ Odası
ALLERJİ SEKR.
BEBEK 1 SERVİSİ
SERVİS
6184
6194
6195
6196
6185-6144
6144-6145
6152
6146
KARDİYOLOJİ SERVİS
Prof.Dr.Selmin KARADEMİR
Doç.Dr.Utku Arman ÖRÜN
Uzm.Dr.Odası
HemĢire Odası
KVC AMELİYATHANE
Prof.Dr.Ali KUTSAL
Op.Dr.Hakan AYDIN
Op.Dr.Murat KOÇ
Uz.Dr. ve Konsey Odası
Asistan Doktor Odası
CERRAHİ POLK.
Cerrahi 1.Poliklinik
6117 Ameliyathane
Cerrahi 2. Poliklinik
6118 HemĢire Deski
Cerrahi Poliklinik HemĢiresi
6044
Konsey Odası
CERRAHİ SERVİSİ
Doç.Dr.AyĢe KARAMAN
6580 Teknisyen Odası
Op.Dr.Derya ERDOĞAN
6206-6207 Ameliyathane
Doç.Dr.Faruk ÖZGÜNER
6206-6207 Uyandırma
HemĢire Deski
6209 NEFROLOJİ POLK SEKR.
Op.Dr.HaĢim ATAMADEN
6208 Nefroloji 1. Poliklinik
Bay Asistan Doktor Odası
6211 Nefroloji 2. Poliklinik
Bayan Asistan Doktor Odası
6031 Nefroloji Poliklinik HemĢiresi
HemĢire Deski
6210 NEFROLOJİ SERVİSİ
Ameliyathane HemĢiresi
6213-6060 Doç.Dr.Özlem AYDOĞ
Anestezi Teknisyeni
6214-6215 Uzm.Dr.Mehmet BÜLBÜL
Anestezi Uzm.Dr.Odası
6212 HemĢire Deski
Uzm.Dr.Odası
Uzm.Dr.Asuman GÜRKAN
6308 Hemodiyaliz Doktor Odası
Hemodiyaliz HemĢire odası
Dt.Hüseyin AKKUġ
6488 NÖROLOJİ POL SEKR
6508-6509 Nöroloji 1.Poliklinik
ENDOKRİN POLK.SEKR
Prof.Dr.Zehra AYCAN
6515 Nöroloji 2.Poliklinik
Doç.Dr.Semra ÇETĠNKAYA
6514 Nöroloji 3.Poliklinik
1.nolu Poliklinik
6510 Doç.Dr.Deniz YÜKSEL
2.nolu Poliklinik
6511 Uzm.Dr.Mehpare ÖZKAN
3.nolu Poliklinik
6512 Uzm Dr.AyĢe AKSOY
4.nolu Poliklinik
6513 EEG SEKRETERLİK
Adölesan Poliklinik
6345 EEG Laboratuvarı
Toplantı Odası
6498 EMG WAEP BAER
Poliklinik Kan Alma
6477 ONKOLOJİ POLSEKR
Faks
3056337 Onkoloji 1. Poliklinik
Onkoloji 2. Poliklinik
ENDOKRİN SERVİSİ
Hemşire Deski
6275 Onkoloji Poliklinik Laboratua
Uzm.Dr. Odası
6303-6279 Onkoloji Polk. Tedavi Odası
Diyabet Eğitim Odası
6272 ONKOLOJİ SERVİSİ
6084
Doç.Dr.Gürses ġAHĠN
ENFEKSİYON POLK
Kemik iliği odası
ENFEKSİYON SERVİSİ
Doç.Dr.Gönül TANIR
6181 HemĢire Deski
HemĢire Deski
6540-6541 Kemoterapi Odası labaratuar
Asistan Dr.Odası
6544 PEDİATRİ YOĞUN BAKIM
Uzm.Dr. Odası
6545 Uzm.Dr.Emine POLAT
6485 HemĢire Deski
FİZİK TEDAVİ POLK.SEKR.
Doç.Dr.Kıymet Ġkbal KARADAVUT
6363-6642 Uzm.Dr. Odası
Uzm.Dr.Sevim GÜMÜġOK
6363 PSİKİYATRİ SEKR.
Fizyoterapi Odası
6558 Psikolog Murat SABANCI
6186
Psikolog Nuray SALAR
GASTRO POLK.SEKR.
1.nolu Polk.Uzm.Dr Ferda ÖZBAY
6255 Psikolog Hülya ÇELEBĠ
2.nolu polk Uzm.dr Gülseren ġahin
6188 Psikolog Eray KEMEÇ
Endoskopi
6043 Uzm.Dr.Candan TAġKIRAN
6428 Uzm.Dr.ġahin BODUR
GENETİK LABR.
Uzm.Dr.Tülay TOZ
6429 Uzm.Dr.YetiĢ IġILDAR
6186 SOSYAL PED.POLK.
GÖZ POLK.SEKR
Uzm.Dr.Gökçe ERTUĞRUL
6167 Doç.Dr.Gonca YILMAZ
Uzm.Dr.Emrah KABATAġ
6167 YENİDOĞAN POLK.SEKR.
Yenidoğan 1. Poliklinik
İMMÜNOLOJİ POLK.
Uzm. Dr.Caner ERTEKĠN
6165 Yenidoğan 2. Poliklinik
KARDİYOLOJİ POLK SEKR. 6086-6087 GeliĢimsel Pediatri polk.
Kardiyoloji 1. Poliklinik
6088 YENİDOĞAN SERVİSİ
Kardiyoloji 2. Poliklinik
6089 Doç.Dr.AyĢegül ZENCĠROĞLU
Holter Odası
6085 Uzm.Dr. Dilek DĠLLĠ
6164 HemĢire Deski
EKO ÇEKİM ODASI1
EKO Poliklinik
6253 Uzm.Dr.Odası
Prematüre
KULAK BURUN BOĞAZ
Uzm.Dr.Umut KAYGUSUZ
6484 DİYETİSYEN
ANJİO
CİLDİYE POLK
DİŞ POLİKLİNİK
RADYOLOJİ
TOMOGRAFİ
Varis Tedavi Poliklinik
ULTRASON 1
Çocuk Ultrason Randevu
Ultrason 2
Ultrason 3 (Yatan Hasta)
Kadın Doğum Ultrason Randevu
Kadın Doğum Ultrason Sekreter
Kadın Doğum Ultrason Okuma
Kemik Dansitometri-Mamografi
RONTGEN
Uzm.Dr.Yasemin TaĢçı Yıldız
Uzm.Dr. Gökçe ÇINAR
Uzm.Dr. Çiğdem ÜNER
PATOLOJİ
6108
6239
6240
6109
6238
6168
6367
6366
6365
6438-6493
6110
6107
6107
6107
Sonuç Verme ve Sekreterlik
Uzm.Dr. Nilüfer ARDA
Uzm.Dr. Ġlhan BEBĠTOĞLU
Uzm.Dr. Sevil GÜNÇE
Uzm.Dr. Esin BODUROĞLU
Uzm.Dr. Sema APAYDIN
ORTOPEDİ SEKR.
DOĞUM AMELİYATHAN
Ameliyathane
Ameliyathane HemĢire - Hazırlık
Anestezi Teknisyen Odası
Anestezi Doktor Odası
Anestezi Nöbetçi Doktor Odası
Hasta Uyandırma
LABORATUVAR
Sekreterlik
Örnek Alma
Laboratuvar Teknisyen Odası
Kan Alma
DıĢ Laboratuvar Numune Kabul
Biyokimya Uzm.Dr. Bülent KARA
Biyokimya Uz.dr.EriĢ BĠLALOĞLU
Biyokimya Uzm.Dr. Serap FIRAT
Biyokimya Uzm.Dr. Seray ġĠRVAN
Hemogram ve Hormon Laboratuv
Hormon Laboratuvarı Doktor Odası
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Mikr.Uzm.Dr. NeĢe GÖL
Mikr.Uzm.Dr. ġengül ÖZKAN
Mikr.Uzm.Dr. Yasemin BÜZKAYA
6358
6383-6388
6383-6388
6383-6388
6383-6388
6383-6388
6229
NÜKLEER TIP SEKR
6228
Nükleer Teknisyen
6230
Nükleer Tıp Asistan Doktor Odası
6227 K.DOĞUM KAN ALMA
Uzm. Dr. Nedim GÜLALDI
6227 Kan Alma Numune Kabul - D.Blok
Uzm. Dr. Sevil ATALCI
6227 BALGAT SEMT POLK
Uzm. Dr. Nazlı ALTINYOLOĞLU
Sekreterlik
6362 Uzm.Dr.Umut YILMAZER
Kadın Doğum Poliklinik -1
6478 Sor. HemĢire Zihniye ERTÜRK
Kadın Doğum Poliklinik -2
6479 Doktor Odası
Kadın Doğum Poliklinik- 3
6480 DanıĢma
Kadın Doğum Poliklinik -4
6481 Genel Cerrahi Polk.
Kadın Doğum Poliklinik -5
6482 Kulak Burun Boğaz Polk.
Kadın Doğum Poliklinik- 6
Çocuk Cerrahi Polk.
6378 Dahiliye Polk.
Sekreterlik
6535 1.nolu Kadın Doğum Polk
Acil Muayene Odası 1
6537 2.nolu Kadın Doğum Polk.
HemĢire Odası
6538 13.nolu Pediatri Polk.
Doktor Odası
14.nolu Pediatri Polk.
KADIN DOĞUM DR. ODASI
6400 15.nolu Pediatri Polk.
Prof.Dr.Tuncay KÜÇÜKÖZKAN
6357-6426 Göz Polk.
Op.Dr.Fatih Sinan ÖZCAN
6357-6426 DiĢ polk.
Op.Dr.Hilmi YILDIRIM
6357-6426 Aile Planlama
Op.Dr.Gürcan AKGÜL
6439 Tartı-Ekg
Op.Dr. Osman Fadıl KARA
6435 Laboratuvar
Op.Dr. Nusret ġANAY
6434 Rontgen
Op.Dr.Banu SEVEN
6434 Vezne
Op.Dr.Nihal GÜNERĠ DOĞAN
6435 Faks
Op.Dr.Orhan ALTINBOĞA
6435 KADINDOĞUM YENİDOĞAN
Op.Dr.Soner DÜZGÜNER
6385 HemĢire Deski
Op.Dr.Zehra YILMAZ
6434 Yoğun Bakım
Op.Dr Mehmet FATĠH KARSLI
6385 Asistan Doktor Odası
Op.Dr.Handan ÖZKAN
6385 Uzm.Dr.Odası
Op.Dr.Elif AKKUġ
6385 HemĢire Odası
Op.Dr. Fatma DOĞA ÖÇAL
6385
Dahiliye Dr.Aysel YALÇIN
ORGAN BAĞIŞI
6474
Bay Asistan Doktor Odası
Bayan Asistan Doktor Odası
6403
NİSAİYE SERVİSİ
6458-6459
DOĞUM SALONU
Poliklinik /Servis Nöb. Dr. Odası
6437
İNFERTİLİTE POLK.
YRG HEMŞİRE DESKİ
6461
6462 YEŞİL KART-ADLİ YAZI
YRG Asistan Doktor Odası
6342
SEPTİK SERVİSİ SEKR
6427
Septik Servisi HemĢire Deski
ACİL RONTGEN
6424
Septik Müdahale Odası
6440
Septik Müdahale Histerkopi od
MÜHENDİS
SEZARYEN SERVİSİ 6475-6476
6490
AİLE PLANLAMA
KADIN DOĞUM POLK
KADIN DOĞUM ACİL
6186
6254
6501-6502
6504
6505
6506
6420
6507
6077
6075
6076
6078
6063
6286
6286
6286
6286
6074
6287
6072
6071
6071
6071
6387
6382
HEMATOLOJİ
KAN MERKEZİ
ArĢiv Kadın Doğum ve Çocuk
Ayniyat Saymanlığı
ÇamaĢırhane
Çay Ocağı
Depo Ambar Mem. Ali Murat GÜR
Depo Memurluğu YaĢar KANĠ
Dosya Ġnceleme
DÖNER SERMAYE
Eczane Depo
Eczane.Ülker ġanalan
Eğitim HemĢiresi
Enfeksiyon Konrt Komite HemĢiresi
Evrak Kayıt
Faturalama
Gece Nöbetçi Memurluğu
DIŞ GÜVENLİK
Güvenlik D-Blok
BaĢhekim Güvenlik
Güvenlik Otopark
Ġç Güvenlik
HASTA HAKLARI
Hasta Hakları Faks
Hasta Kabul A-Blok
Hasta Kabul D-Blok
Hasta YatıĢ
Hastane Okulu
6631-6651 Hastane Polisi
6626 Heyet Rapor / Anons D-Blok
6627 Ġstatistik
6629
KALİTE
6630 Kantin
6632 Kazan Dairesi -(D Blok )
6633 Klinik Kodlama TĠG
6634
KREŞ
6635 Kütüphane
6636 Mama Mutfağı
6637 MONAD BİLGİ İŞLEM
6641 MaaĢ Mutemetlik
6642 Otoklav - Steril
6628
ÖZLÜK İŞLERİ
6638 Ümit ERDEM
6639 SAĞLIK KURULU-SEVK
6642 Senet -Borç Takip
6643
SATIN ALMA
6644 Satın Alma
6645 Satın Alma Faks
6650 Sivil Savunma
3056649
SOSYAL SERVİS
6450 HaĢim KĠRAZ
6442-6443 ġöför Odası
6444-6445
TAHAKKUK
6453
6454 Tahakkuk Faks
6455 Muayene Komisyon
6608 Marangozhane
Teknisyen Odası
6406
TPN ODASI
Temizlik ġef Odası
6418 Temizlik ġef Odası
Terzi
6276 Vezne
SARP DEPO
6046 Yemekhane
6567
6394
ERVİS
HANE
6264
6574
6161
6162
6265-6566
6183
6569
6157
6156
6158
6159
ERVİSİ
6570
6571
6572
6573
6064
6066
6067
6065
6268
6269
6259-6260
6257
6262
6295
6311
6170
6171
6172
6585
6245
6245
6246
6247
6248
6058
6061
6039
6059
6062
RVİSİ
6198-6189
6199
6200
6201
6317
6323
6320-6233
6321-6322
6129
6173
6174
6174
6175
6176
6177
6178
6169
6032
6324
6326
6327
6328-6329
6282-6267
6179
6310
6283
6284
6285
6190
6182
6052-6053
6111-6397
6343-6344
6338
6042
6219
6290-6220
6384
6621
6021
6217-6218
6410
6410
6222
6376-6398
6034
6143
6370-6393
6334
6020
6054
6092
3170349
6137
6374
6603
6205
6141
6377
6617-6618
6340
6372-6373
6396
6615-6616
6525-6526
6193
6153
6456-6457
6619-6620
6391-6392
6335-6336
6341-6350
6140-6142
6602
6352-6353
6355-6356
3056354
6360
6380-6359
6101
6348-6339
3056347
6346
6349
6096-6097
6306
6369
6605-6606
6104
6368
6381
6224-6226
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
422 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content