close

Enter

Log in using OpenID

GÖZ TEK.SART.

embedDownload
ToRİc HİDROFOBİK LENS
ı. Monoblok (tek parçadan mamül) akrilat metakrilat'tan
üretilmiş olmalıdır.
2. Lensin su içeriği % 3'ten fazla olmamalıdır.
3. 400-550 nanometre arasında zararlı mavi ışığı filtre eden 0.04% sarı polimerize
ilave(n-2-13-(2-metilfenilazo )-4-hidroksifenil etilmetakrilamide,
al-8739 boya
maddesi lens materyalinin içeriğinde olmalıdır.
4. UV koruyucu olmalıdır.
5. Hidrofobik yapıda, anterior biconvex toric aspheric yüzeye sahip olmalıdır.
Haptik yapısı stableforce modifiye L olmalıdır. (sıvı ile doldurulmuş flakonlar
içinde olmamalıdır.) Katlanabilme özelliği olmalıdır.
6. Lens düzleminde düzeltici silindir gücü 1.5 D, 2.25 D, 3.00 D, 3.5 D, 4.0 D
olmalıdır.
7. Lensin arka yüzeyinde flat ekseni gösteren "eksen işaretleri" yer almalıdır.
8. Refraktif indeksi ı.55 olmalıdır.
9: Toplam lens uzunluğu 13.0 mm olmalıdır.
10. 6.0 mm optik çapında olmalıdır.
ll. Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır.
12. Ön kamara derinliği 5,20 mm olmalıdır.
13. A sabiti en az 119.0 olmalıdır.
14. +6-30 dioptiri ve 0.5 D aralığında Türkiye pazarında stoklu olmalıdır.
15. Sferik eşdeğer gücü hesaplayan, kullanıcıya kolaylık sağlayan onlıne bir
program olmalıdır.
16. Teslimatta 1 adet reusable lens unfolder ve her lens için 1 adet katlama kartuş
verilecektir.
ı7. Unfolder ve kartuş sistemi hasta güvenliği açısından teklif edilen lens ile aynı
marka olmalı ve bunların ubb kaydı olmalıdır. Teklif veren firmalar teklifleri ile
birlikte UBB kaydı ve katalog veya belge vermelidirler.
18. Teklif veren firmalar lenslerin değişimi 48 saat içinde yapacağına dair
taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vermelidir.
19. Teklifveren firmalar teknik şartnameye madde madde cevap vermelidir.
FOLDABLE MONOBLOK HİDROFOBİK GÖZİçİ LENSİ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MONOBLOK
(TEK
PARÇADAN
MAMÜL)
AKRİLAT
METAKRİLAT'TAN ÜRETİLMİş OLMALı, HAPTİKLER YAPıŞTıRMA
OLMAMALıDıR ..
TAMAMEN HİDROFOBİK YAPıDA OPTİGE SAHİp OLMALı.
KAPLAMA OLMAMALıDıR. rsıvı İLE DOLDURULMUŞ FLAKONLAR
İçİNDE OLMAMALıDıR.)
LENSLERİN SU İÇERİGİ % 3 'TEN FAZLA OLMAMALıDıR.
REFRAKTİF İNDEKSİ ENAZ 1.47-1.55OLMALIDIR.
TOPLAM LENS UZUNLUGU 13.0 mm OLMALIDIR.
UV KORUYUCU OLMALIDIR.
ASİMETRİK
BİKONVEKS OPTİK YAPıSı VE PLANAR HAPTİK
OLMALı
VEYA ASEFERİK OPTİK YAPıSıNDA OLMALIDIR. BU
BİLGİLER ÜRÜNÜN ÜZERİNDE VE KATALOGUNDA YAZıLı
OLMALIDIR.
6.0 mm OPTİK ÇAPıNDA OLMALIDIR.
OPTİK HAPTİK DÜZLEMİ ARASINDA AÇı OLMAMALıDıR.
HAPTİKLER MODİFİYE L OLMALIDIR.
ÖN KAMARA DERİNLİGİ 5,2 -5.4 mm OLMALIDIR.
A SABİTİ 118,4-119.0OLMALIDIR.
EQ İLE STERİL EDİLMİş OLMALIDIR.
+6-30 DİoPTİRİ ARALlGINDA 0.5 DİoPTRİLERİ VE 30-36 DİoPTRİ
1.0 DİoPTRİ
ARALlGINDA TÜRKİYE PAZARıNDA STOKLU
OLMALIDIR.
LENSLERİN MİATLARI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 4
YIL MİATLI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN LENSLERİN BÜTÜN DİoPTRİLER EN FAZLA 2.2
MM KESİDEN RAHATÇA İMPLANT EDİLEBİLMELİDİR.
TESLİMATTA 1 ADET REUSABLE LENS UNFOLDER VE HER LENS
İçİN 1 ADET KATLAMA KARTUŞ VERİLECEKTİR.
UNFOLDER VE KARTUŞ SİSTEMİ HASTA GÜVENLİGİ AÇısıNDAN
TEKLİF EDİLEN LENS İLE AYNI MARKA OLMALı VE BUNLARIN
UBB KAYDIOLAMALıDıR. TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİ
İLE BİRLİKTE UBB KAYDI VE
KATALOG VEYA BELGE
VERMELİDİRLER.
TEKLİF VEREN FİRMALAR LENSLERİN DEGİşİMİ 24 SAAT İçİNDE
YAPACAGINA DAİR TAAHHÜTNAMEYİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE
VERMELDİR.
TEKLİF VEREN FİRMALAR ŞARTNAMEYE MADDE MADDE CEVAP
BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDıR.
FAKO İCİN ÖZELLİKLİ VİSKOELASTİK
MADDE
1. Sodyum hyaluronat oranı % 1,4-1,7 arası 2.500.000 dalton ve kondritin sülfat %
3.70-4,0 22.500 dalton veya ayın mukavim bir kutuda 1 adet 0.60 ml viscositesi en
az 7.000.000 mpas, molecolar ağırlığı en az 4.000.000
dalton
%2.3 sodyum
hiyaluronat
ve 1 adet 0.55 ml viscositesi 300.000 mpas, molekül ağırlığı en az
4.000.000
dalton
%1.0 sodyum hiyaluronat materyallerden
oluşmalıdır. iki
özellikteki viskoelastik materyal ayrı ayrı şırıngalarda, ve 2 adet 27 g künt kanül ile
birlikte
ayın
mukavim bir
kutu
olmalı ve cerrahinin tüm aşamalarında
kullanılabilmelidir ..
2. Ürünün en az 1.0 ml olmalıdır
3. Visköz dispersif-kohesif özellikte bir viskoelastik solüsyon olmalıdır.
4. Ph' ı 7,0 - 7,5 arasında olmalıdır. steril 27 g, disposable, küt kıvrık uçlu bir kanül ve
kanül kilit halkası olmalıdır.
5. Ürün ve kanülü ayın blister steril bir kutuda olmalıdır. Bu mukavim kutunu üzerinde
ürünün içeriği son kullanma tarihi lot numarası ve ce işareti ubb kodu yazılı olmalı bu
yazılar sonradan yapıştırma stıcer olmamalıdır.
6. Enjektörün üzerinde ürünün markası son kullanma tarihi ve lot numarası yazılı
olmalıdır.
7. Ürün doğal yollarla üretilmiş olmalıdır. Sentetik olmamalıdır.
8. Ürün Latex arındırıcı teknoloji ile üretilmiş olamlıdır.Kutunu üzerinde ve steril blister
paketin üzerinde bu işaret orijinalolarak
yazılı olmalıdır. Sonradan yapıştırma
olmamalıdır.
9. Teklifveren firmalar teknik şartnameye madde madde cevap vermelidir.
BSS 500 ml
ı.
2.
3.
4.
5.
BEHER ml'de
Sodyum Klorür %0.64, Potasyum klorür %0.075,
Kalsiyum klorür 0/00.048, Magnezyum klorür %0.03, Sodyum asetat
0/00.39, sodyum sitrat %0.17, pH ayarı için Sodyum hidroksit veya
hidroklorik asit içermelidir.
Ürün
cam şişe içinde olmalıdır. Plastik şişe veya poşet içinde
olmamalıdır.
Ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı
olmalıdır. UBB barkod numarası ürünün üzerinde yazılı olmalı. Sonradan
yapıştırma sticer olmamalıdır.
Teslimat tarihinden itibaren en az 30 ay miatlı olmalıdır.
Teklifveren firmalar teklifleri ile birlikte ladetnumune vermelidir.
Numune vermeyen firrriaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Numuneler denendikten sonra karar verilecektir.
FAKO SLEEVE ve TEST CHAMBER
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
Hastanemizde bulunan Alcon İnfiniti model cihaza uyumlu olmalıdır.
Sleeve paketinde 2 adet sleeve, 1 adet test chamber ve 1 adet
irrigasyon aspirasyon sıkacağı olmalı ve otoklav sterilizasyonuna
uygun olmalıdır.
Çift sterilizasyon paketi içinde olmalıdır.
0.9 mm lik tiplere uygun olduğunu belirlemek ıçın mor renkte
olmalıdır.
High infusİon sleeve özelliği olmalıdır.
Paket üzerinde CE ibaresi olmalı ve 2 yıl miatlı olmalıdır
MVR BIÇAK 20 G
1- 420 NUMARALı ÇELİKTEN İLERİ TEKNOLOJİ İLE ELDE EDİLMİş KESİCİ
ucu OLAN; POLİsÜLFONDAN İMAL EDİLMİş VE YÜKSEK SICAKLIKLARA
DAYANABİLEN SAPı VE BU SAPıN ÜSTÜNDE KESİCİ YÜZEYLERİN
DOGRUL TUSUNU GÖSTEREN İŞARET VE ÜRETİcİ FİRMANIN ADI
OLMALIDIR
2- 20 G 1.3 mm DÜZ OLMALIDIR. BU BİLGİLER ÜRÜNÜN ÜZERİNDE YAZıLı
OLMALIDIR
3-ÜRÜN TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 3 YIL MİATLI OLMALIDIR.
4-BIÇAGIN AMBALAJININ ÜZERİNDE UBB KODU, CE İŞARETİ, LOT
NUMARASı, SON KULLANMA TARİHİ BULUNMALı VE BU BİLGİLER
SONRADAN YAPıŞTıRMA STICER OLMAMALıDıR.
2.75 mm FAKO BrçAK
1. 420 numaralı çelikten ileri teknoloji ile elde edilmiş 2.75 mm'lik çift yüzeyi
keskinleştirilmiş (bevelup ve beveldown) satınfınısh (parlamayan), 2.0 mm kesiye
ulaşıldığını ölçme olanağını sağlayan üst yüzeyde işareti bulunmalıdır. Polisülfondan
imal edilmiş ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen sapı olmalıdır.
2. Bıçağın sapının üzerinde üretici firmanın adı ve ölçüsü yazılı olmalıdır.
3. Bıçağı ambalajını üzerinde UBB kodu, CE işareti, lot numarası, son kullanma tarihi
bulunmalı ve bu bilgiler stıcer yapıştırma olmamalıdır.
4. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
5. Teklifveren firmalar teknik şartnameye madde madde cevap vermelidir.
6. Teklif veren firmalar
1 adet numune vermeli ve ürünler denendikten sonra karar
verilecektir.
2.2 mm FAKO BIÇAK
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
420 numaralı çelikten ileri teknoloji ile elde edilmiş 2.2 mm'lik çift yüzeyi
keskinleştirilmiş (bevelup ve beveldown) satınfınısh (parlamayan), 2.0 mm kesiye
ulaşıldığım ölçme olanağım sağlayan üst yüzeyde işareti bulunmalıdır. Polisülfondan
imal edilmiş ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen sapı olmalıdır.
Bıçağın sapının üzerinde üretici firmanın adı ve ölçüsü yazılı olmalıdır.
Bıçağı ambalajını üzerinde UBB kodu, CE işareti, lot numarası, son kullanma tarihi
bulunmalı ve bu bilgiler stıcer yapıştırma olmamalıdır.
Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
Teklifveren firmalar teknik şartnameye madde madde cevap vermelidir.
Teklif veren firmalar
ı adet numune vermeli ve ürünler denendikten sonra karar
verilecektir.
23 G KOMBİNE VİTREKTOMİ SETİ
ı.
HASTANEMİzDE BULUNAN ALCON CONSTELLATION CİHAZINA UYUMLU
OLMALIDIR.
2. BU PAK İLE HEM ÖN HEMDE ARKA SEGMENT CERRAHİsİ KASET
DEGİşTİRİLMEDEN YAPILABİLMELİDİR.
3. PAK; DIRECT VENTURI SİSTEME UYGUN, VENTURİ ODACIGINA SAHİp VE AYNI
ZAMANDA PERİsTALTİK DRENAJ POMP ASINA DA UYGUN KASET
İÇERMELİDİR.
4. BU KASET, DRENAJ SENSÖRÜ TARAFINDAN ALGıLANıP, İSTENİLDİGİ GİBİ
ÇALIŞMASI İçİN, ŞEFFAF VE DAYANıKLı PLASTİKTEN İMAL EDİLMİş
OLMALIDIR.
5. PAK; 5000 KESİ/DAKİKA PNÖMANTİK RADİAL KESİ YAPABİLEN VİTREKTOMİ
PROBUNU BÜNYESİNDE BULUNDURMALıDıR.
6. PAK; FİBEROPTİK İLLUMİNATÖR, 4 mm'LİK İNFÜZYON KANÜLÜ, 3 ADET 23
GAUGE SKLERAL PLUG, 23+ GAUGE M.V.R. BIÇAK (TROKAR SETİ KULLANıMA
HAZıR HALDE), SERUM SETİ VE İNFÜZYON HATTı TUBİNG SETİ, ŞEFFAF
AYLONDA İMAL EDİLMİş CİHAZ ÖN PANEL ÖRTÜSÜ, OTOMATİK ÜÇ YOLLU
MUSLUK, 20 cc.'LİK ENJEKTÖR VE YUKARıDA BAHSEDİLEN KASETE UYGUN
ATıK TORBASı İÇERMELİDİR.
7. PAK; İRRİGASYON VE ASPİRASYON TUBİNG BAGLANTILARI İÇERMELİDİR.
8. İRRİGASYON VE ASPİRASYON HATTı KONNEKTÖRLERİ CİHAZIN US HP UYGUN
OLARAK YANLıŞ BAGLANTIYA İMKAN VERMEYECEK ŞEKİLDE DİZAYN
EDİLMİş OLMALIDIR.
9. İRRİGASYON VE ASPİRASYON HATLARı FARKLI RENKLERDE OLMALIDIR.
10. PAKTE, İçİNDE 2 ADET 0.9 MM DIŞ YÜZEYI SÜRTÜNMEYE BAGLI TRAVMAYı
MİNİMUMA İNDİRMEK İçİN TEKRAR PRÜZSÜZLEŞTİRME İŞLEMİ
UYGULANMıŞ (MICRO SMOOTH) SLEEVE (1 ADET FAKO HP 'LERI İçİN
(KABARCIK ENGELLEYİCİ ŞEFFAF PARÇACıKLI) ; 1 ADET İSE TİPLERİ
DEGİşTİRİLEBİLEN IlA HP'LERİ İçİN) , 1 ADET TEST CHAMBER (TEST ODACIGI
),1 ADET PLASTIK IlA Tİp SIKIŞTIRıCı İÇEREN AYRI BİR AMBALAJ
OLMALIDIR.
11. PAK İçİNDE Kİ ATıK TORBASı, MİKROBİYOLOJİK VE DİGER LABORATUVAR
TESTLERİ İçİN ENJEKTÖRİLE ÖRNEKALMAYA YARAYAN SİLİKON BİR
SİSTEME SAHİp OLMALIDIR.
12. YUKARıDA ADI GEÇEN TÜM SARF MALZEMELER, ÖZEL OLARAK İMAL
EDİLMİş, MUKAVİM, PLASTİK BİR KUTU İÇERİSİNDE, STERİL OLARAK
BULUNMALıDıR.
13. PAK ÜZERİNDE ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHLERİ MUTLAKA
BULUNMALıDıR.
14. PAK'İN NEREDEN GÜVENLE AÇILABİLECEGİNİ GÖSTEREN BİR İŞARET
BULUNMALıDıR
15. PAK CİHAZIN ÜRETİcİ FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİLMİş OLMALIDIR.
23G ARKA VİTREKTOMİ PAKETİ
ı.
HASTANEMİzDE BULUNAN ALCON CONSTELLATION CİHAZINA UYUMLU
OLMALIDIR.
2. PAK İLE ARKA SEGMENT CERRAHİsİ YAPILABİLMELİDİR.
3. PAK; DIRECT VENTURI SİSTEME UYGUN, VENTURİ ODACIGINA SAHİp VE AYNI
ZAMANDA PERİsT ALTİK DRENAJ POMPASINA DA UYGUN KASET
İÇERMELİDİR.
4. BU KASET, DRENAJ SENSÖRÜ TARAFINDAN ALGıLANıP, İSTENİLDİGİ GİBİ
ÇALIŞMASI İçİN, ŞEFFAF VE DAYANıKLı PLASTİKTEN İMAL EDİLMİş
OLMALIDIR.
5. PAK; 5000 KESİ/DAKİKA PNÖMANTİK RADİAL KESİ YAPABİLEN VİTREKTOMİ
PROBUNU BÜNYESİNDE BULUNDURMALıDıR.
6. PAK; FİBEROPTİK İLLUMİNATÖR, 4 mm'LİK İNFÜZYON KANÜLÜ, 3 ADET 23
GAUGE SKLERAL PLUG, 3 ADET 23 GAUGE M.V.R. BIÇAK (TROKAR SETİ
KULLANıMA HAZıR HALDE), SERUM SETİ VE İNFÜZYON HATTı TUBİNG SETİ,
ŞEFFAF NAYLONDAN İMAL EDİLMİş CİHAZ ÖN PANEL ÖRTÜSÜ, OTOMATİK Üç
YOLLU MUSLUK, 20 cc. 'LİK ENJEKTÖR VE YUKARıDA BAHSEDİLEN KASETE
UYGUN ATıK TORBASı İÇERMELİDİR PAK İçİNDEKİ ATıK TORBASı,
MİKROBİYOLOJİK VE DİGER LABORATUVAR TESTLERİ İçİN ENJEKTÖR İLE
ÖRNEK ALMAYA YARAYAN SİLİKON BİR SİSTEME SAHİp OLMALIDIR.
7. YUKARıDA ADI GEÇEN TÜM SARF MALZEMELER, ÖZEL OLARAK İMAL
EDİLMİş, MUKAVİM, PLASTİK BİR KUTU İÇERİsİNDE, STERİL OLARAK
BULUNMALıDıR.
8. PAK ÜZERİNDE ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHLERİ MUTLAKA
BULUNMALıDıR.
9. PAK'İN NEREDEN GÜVENLE AÇILABİLECEGİNİ GÖSTEREN BİR İŞARET
BULUNMALıDıR
10. PAK CİHAZIN ÜRETİcİ FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİLMİş OLMALIDIR.
DISPOSABLE BACKFLUSH
SOFT TIP
l-Steril abalajında tek kullanımlık olmalıdır.
2-Doku hemorojilerinde kullanılmak amaçlı yapılmış olmalıdır
3-Aspirasyon ve backflush kontrolü doktor tarafından yapılmaya uygun olmalıdır
4-Hem aktifhem de pasif aspirasyona uygun tasarlanmış olmalıdır.
5-Silikon uç lu olmalıdır.
23G DİSPOSABLE
MICROFORCEPS
l-Disposable
olmalıdır,steril
2-Disposable
olmasına
paket içinde olmalıdır,
rağmen
steril edilebilme
3-Ürün tek parça ve ne tür forceps
4-Paket
üstünde kod numarası
olduğunu
ve markası
S-Serrated jaws çene tipi özelliğinde
6-Aletin
ucunu açıp kapamaya
mekanizma
i
olmalıdır,bu
7-Alet ucu titanyumdan
SERATED JA WS
vazgeçilmez
belirtilmiş
olmalıdır,
renk kodu olmalıdır,
olmalıdır,
olmalıdır,
yarayan
üretilmiş
özelliği
belirten
mekanizma
içinde uzun kullanımı
sağlamak
bir özelliktir.
olmalı ve bu özellik ucu n renginden
de belli olmalıdır,bu
özelliktir,
8-Alet ucu mikroskop
amacı ile metal yay
ışığı altında kesinlikle
parlamamalıdır.
9-Teklif edilen ürünün handie kısmı 360 derece tutulabilme
10-23 gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır.
özelliğine
sahip olmalıdır
durum vazgeçilmez
ILM FORCEPS
1-23 Gauge gövde ölçüsünde ILM sayma işlemi için özelolarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2-Uç bölümü hassas tutma sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
3-Makuloreksis ve hassas membran girişimlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
4-Görünürlüğü mükemmel olarak gelitirilmiş tip dizaynma sahip olmalıdır.
S-Hafif, dayanıklı, rahat ve kontrolü mükemmel DSP handie a sahip olmalıdır.
6-Tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır
7- Teklif edilen ürünün handle kısmı 360 derece tutulabilme özelliğine sahip olmalıdır.
CHANDELIER
SARTNAMESİ
i-Fiber optik İllüminatörün
cihaz bağlantısını sağlayan fiber optik kablo araya konan herhangi bir konnektöre gerek
duymadan özel bir bağlantı ucu ile direk cihaza bağlanrnalrdır.
2-Fiber optik İllüminatör 25 G kalınlığında kesiden geçebilmeli, paketin içinden 23 ga trocar seti ile beraber MVR
bıçak ve bimanuel kullanıma uygun özel bir trokar sistemle skleraya fikse edilebilmelidir.
3-Bullet type geniş açılı olmalıdır.
4-Fiber optik İllüminatör kullanılacağı cihazı üreten firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
SİLİKON ALMA VERME SETİ
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HASTANEMİzDE BULUNAN ALCON CONSTELLATION CİHAZINA UYUMLU OLMALıDıR.
SET CİHAZ BAGLANTI KISMINDA BASINÇLl HA VA ÇIKIŞINA UYGUN olaıst BULUNAN
YÜKSEK BASINCA DA YANlKLI BIR HORTUM SiSTEMİ VE UCUNDA ŞIRINGASI BULUNMALı.
ENJEKTÖR SETİN içiNDEN AYRıCA 20 23 VE 25 GA LUK 8 MİLİMETERE UZUNLUGUNDA
BLUNT KANÜL BULUNDURMALI.·
SET HEM VERME HEMDE ALMA iŞLEMİNE UYGUN OLMALJDIR.
CİHAZA BAGLANTI NOKTASı RFID (RADIO FREKANS IDENTIFICATION) ÖZELLiGİ
TAŞlMALI BU SAYEDE CİHAZA HATALı BAGLANTI İMKANı VERMEMELİDİR.
YUKARıDA ADI GEÇEN TÜM SARF MALZEMELER, ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİş, PLASTİK
BİR PAKET iÇERİsİNDE, STERİL OLARAK BULUNMALIDIR.
PAK ÜZERİNDE ÜRETİM VE SON KULLANMA TARiHLERİ MUTLAKA BULUNMALlDıR.
PAK NEREDEN GÜVENLE AÇILABİLECEGİNİ GÖSTERECEK ŞEKİLDE YAPıŞTIRILMIŞ
OLMALIDIR.
PAK CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMAsı TARAFINDAN ÜRETİLMİş OLMALIDIR.
PC-9 10/0 SÜTÜR
1. PC-9 tipinde, 1/4 daire, 0.23 mm. kalınlığında, 15.30 mm. uzunluğunda, lup
iğneye sahip olmalı ve bu bilgiler ürünün üzerinde veya orijinal kataloğunda
yazılı olmalıdır.
2. Mavi renkte monofilaman 10/0 poli-propilen yapıda olmalıdır. sütur uzunluğu
en az 20cm. olmalıdır.
3. Çift steril ambalaj içinde olmalıdır.
4. Ürünün UBB kodu olmalı ve ürünün üzerinde yazılı olmalıdır.
5. Sütür sterilizasyonu koruması için aleminyum veya karton poşette olmalıdır ve
karton poşetler jelatinle kaplanmış olmalıdır.
6. İç ambalaj özel laklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü
şeffaf diğer yüzü özel laklı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
7. İç amleminyum folyo ıkarton ambalaj işarteli açılma yerinden açıldığında
iğnenin portegü ile tutulması için kapak açıldığında /yırtıldığında iğne
görüıebilmelidir.
8. Ürünün paketi üzerinde iğne modeli, iğne daire ölçüsü, sütürün kaç cm olduğu
yazılı olmalıdır. Bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
9. Ürünleri miatları teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.
P AİR PAK
10/0 SUTÜR
1. AUM-S tipinde olan iğne daire yı kalınlık O.lS iğne uzunluğu 4.22 olmalı / SC-S
tipinde olan iğne straight kalınlık O.lS iğne uzunluğu 16.00 mm yapısı olmalı, ve
bu bilgiler ürünün üzerinde veya orijinal kataloğunda yazılı olmalıdır.
2. Sütür uzunluğu en az 30 cm olmalı ve mavi renkte monofilaman 10/0 polipropilen yapıda olmalıdır.
3. Çift steril ambalaj içinde olmalıdır.
4. Ürünün UBB kodu olmalı ve ürünün üzerinde yazılı olmalıdır.
S. Sütür sterilizasyonu koruması için aleminyum veya karton poşette olmalıdır ve
karton poşetIer jelatinle kaplanmış olmalıdır.
6. İç ambalaj özellaklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü
şeffaf diğer yüzü özellakıı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
7. İç aleminyum folyo ıkarton ambalaj işarteli açılma yerinden açıldığında iğnenin
portegü İle tutulması için kapak açıldığında /yırtıldığında iğne görÜıebilmelidir.
8. Ürünün paketi üzerinde, iğne modeli, iğne daire ölçüsü, sütürün kaç cm olduğu
yazılı olmalıdır. Bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
EX PRESS GLOKOM
SHUNT FİLTRASYON AP ARA Tl
1- Aparat 3 mm'den küçük ve paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
2- MR! açısından güvenli olmalıdır.
3- 25 G kesiden implante edilebilmelidir.
4- İç çapı en az 50 veya en fazla 400 mikro n olabilecek şekilde farklı göz içi basınç
seviyelerinde kullanılabilmeye olanak sağlamalıdır.
5- Aparat, kolay implante edilebilme özelliğinin yanı sıra düzenli ve kontrollü aköz
hümör dışa akımını sağlamaya hizmet etmek amacı İle tasarlanmış olmakla
birlikte arka kısmında mutlaka olması gereken çentik İle skleral flebin olası
tıkama riskini bertaraf etmek üzere de tasarlanmış olmalıdır. Çentik(yarık) ,
tıbbi riskler nedeni ile diğer maddeler gibi mutlaka bulunması gereken
özelliklerdendir.
6- Ürünle beraber 1 adet 25G Düz mvr bıçak verilmelidir.
C3F8 GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı. Çok kullanımlı çelik tüplerde olması tercih nedenidir.
2. Steril filtre 3 lü musluk enjektör ve kanülde beraberinde verilmelidir.
3. Oftalmik cerrahide göz içine verilerek vitreus boşluğunda hacim yaratması ve retinaya bası
yapması amacıyla üretilmiş olmalıdır
4. Oktafloropropan gazı içermelidir.
5. TİTUBB onaylı olmalıdır.
6. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
SF6 GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
Çok kullanımlı çelik tüplerde olması tercih nedenidir.
Steril filtre 3 lü musluk enjektör ve kanülde beraberinde verilmelidir.
Oftalmik cerrahi de göz içine verilerek vitreus boşluğunda hacim yaratması ve retinaya
bası yapması amacıyla üretilmiş olmalıdır
Sülfürhexaflorid gazı içermelidir. .
TİTUBB onaylı olmalıdır.
İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
PERFLORODECALİNE
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Vitrektomi ameliyatlarında kullanılmak için üretilmiş olamlıdır.
2- Ürün saydam ve renksiz olmalıdır.
3-Steril tekli paketler halinde 5 ml şişeler halinde hazırlanmış olmalıdır. Bir şişede 5 ml'den
az olan paketler kabul edilmeyecektir.
4-ürün % 100 pürifiye olmalıdır.
5-Formülü C10F18 olmalıdır.
6-Yoğunluğu yaklaşık olarak 20 derecede 1.94 olmalıdır.
7-Kırılma endeksi yaklaşık olarak 20 derecede 1.31 olmalıdır.
8-Viskositesi 25 derecede 2.7 cts olmalıdır.
9-Son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
10- Ürünün TİTUBB kaydı bulunmalıdır.
11- İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir. Karar aşamasında numune gerek
görüldüğü takdirde açılarak değerlendirilmelidir.
BRİLLİANT BLUE G DUAL TEKNİK ŞARTNAMESi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tek kullanımlık olmalıdır.
Steril tek ambalaj, 5 ml enjektör içinde olmalıdır.
içeriği en az %95 saflıktan az olmaması vazgeçilmez bir üstünlüktür.
Herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmadan (sulandırmadan, hava ve sıvı desteğine
ihtiyaç duyulmadan) kullanılmalıdır.
Enjektörün ucunda luer lock mekanizma ve plastikten üretilmiş güvenlik tapası
olmalıdır.
.
iLM, ERM ve PVR membrane boyuyabilmek, soyabilmek, kaldırabilmek için formülize
edilmiş olmalıdır.
içeriği;O,5 ml enjektörde Trypan blue+BBG+PEG şeklinde olmalıdır.
ÖN KAPSÜL BOYASı (TRİPAN MAVİSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı. Konsantrasyonu %0,05-%0,04 arasında olmalı.
2. Hücre kültüründe test edilmiş olmalı
3. Steril filtre edilmiş olmalı
4. Boya maddesi Tripan Mavisi olmalı
5. %0,8 ısodyumklorid ve &0,06 potasyumfosfat içinde hazırlanmış olması tercih nedenidir.
6. Katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı.
7. lens ön kapsülünü boytayarak görünür hale getirmelidir.
8. Ampullerde steril bir şekilde hazırlanmış, tek kullanımlık olmalıdır.
9. TİTUBB onaylı olmalıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
ORBiTAl iMPlANT (KÜRE- SFER)TEKNiK ŞARTNAMESi
1.implantlar enükleasyon ve eviserasyon ameliyatlarında
kullanılabilir küre
şeklinde olmalıdır.
2.Akrilikten yapılmış olmalı opak veya saydam olabilir.
3.Çapları 14 mm olmalıdır.
4.yüzeyleri deliksiz
i
pürüzsüz, ve gözeneksiz olmalı, polimerizasyonu tam
olmalıdır.
5.TiTUBB kaydı bulunmalıdır
6.ihale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
KONFORMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
Enükleasyon ve evisserasyon ameliyatlanndan sonra yuvayı koruyabilmek nitelikte,
akrilikten üretilmiş olmalıdır.
Yüzeyleri pürüzsüz, polimerizasyonu tam olmalıdır.
Saydam olması tercih sebebidir.
Ortasında altındaki sıvıyı boşaltacak ıveya 2 tane, 1 veya 2 mmlik delikleri olmalıdır.
Her iki gözde de kullanılabiliyor olması tercih sebebidir.
Küçük, orta ve büyük şeklinde 3 boyutu olmalıdır.
J
CRESCENTBIÇAKTEKNiK ŞARTNAMESi
l.Bıçak tünel insizyonları oluşturmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2.Bıçak eğimi yukarı olmalıdır( bevel up).
3.Kullanım esnasında mikroskoptan gelen ışığın yansımalarını engelleyecek
önlemlerin alınması (mat yüzey) tercih edilmelidir.
4.Bıçak sapı üzerinde bıçak özeliklerini tanıtıcı ve kolay görülebilir işaretler
olması tercih sebebidir.
S.Bıçak tek kullanımiı steril paket içinde sunulrnah , ancak gerektiğinde gaz
otoklavda resterilize edilebilmelidir.
6.Bıçak uluslar arası standartlarda olmalı, en az iki farklı merkezde kullanılıp
kalitesini kanıtlamış olmalıdır.
7.TiTUBB kaydı bulunmalıdır
8.ihale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
FAKO KASET TEKNİK SARTNAMESİ
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
HAST ANEMİzDE
BULUNAN ALCON İNFİNİTİ MODEL CİHAZA UYUMLU
OLMALIDIR.
KASET
1 ADET
YÜKSEK
VAKUMLARA
DAYANıKLı
TUBİNGİ
KALINLAŞTIRILMIŞ
PVC BAZLı KASET İÇERMELİDİR.
KASET
INTREPID PLUS SİSTEMİNE UYGUN OLMALı VE BU BİLGİLERİ
ÜRÜNÜN ÜZERİNDE YAZILIOLMALIDIR.
KASET
1 ADET cİHAz TEPsİsİNİN
ÜZERİNİ KAPLAMAK ÜZERE DİzA YN
EDİLMİş
VE UYGULAMA SıRASıNDA ELLERİN
BULUNMASI GEREKE
KONUM ÜZERİNDE BELİRTİLMİş STERİL NAYLON TORBA İÇERMELİDİR.
KASETİN
ÜZERİNE
"
SEALED"
YAPıŞıK
BAGLANTILI
OLARAK
İRRİGASYON.
ASpİRASYON
VE DAMLACIK
ODACIKLI
SERUM
SETİ
İÇERMELİDİR.
İRRİGASYON VE ASpİRASYON HATTı KONNEKTÖRLERİ
CİHAZIN US HP
UYGUN OLARAK YANLıŞ BAGLANTIY A İMKAN VERMEYECEK
ŞEKİLDE
DİzA YN EDİLMİş OLMALIDIR.
İRRİGASYON VE ASpİRASYON HATLARı FARKLI RENKLERDE OLMALIDIR.
YUKARıDA ADI GEÇEN TÜM SARF MALZEMELER,
ÖZEL OLARAK İMAL
EDİLMİş, MUKA VİM, PLASTİK BİR KUTU İÇERİSİNDE, STERİL OLARAK
BULUNMALıDIR.
KASET ÜZERİNDE ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHLERİ
MUTLAKA
BULUNMALıDıR.
KASETİN
NEREDEN GÜVENLE AÇILABİLECEGİNİ
GÖSTEREN BİR İŞARET
BULU MALIDIR.
CİHAZDA
KULLANILAN
HANDPİECELERE
UYGUN
FARKLI
KASET
SEÇENEKLERİ OLMALIDIR.
KASET CİHAZIN ÜRETİcİ FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİLMİş OLMALIDIR.
KASETLERİN
MİATLARI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 18 AY
MİATLI OLMALIDIR.
EYE SHİELD (Göz Kapağı) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
Sağ ve sol her iki gözün kapatılmasına uygun ulmalıdır.
Saydam delikli ve plastikten imal edilmiş olmalı kenarları keskin olmamalıdır.
7-8cmx6-7 cm ölçülerinde olmalıdır
TİTUBB onaylı olmalıdır.
İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
8/0 VİCRYL SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
4. Sütür 8/0 çapında olmalıdır
5. İğnesi spatül tarzında olmalıdır.
6. Sütür çift iğneli olmalaıdır.
7. Sütür uzunluğunun enaz 30 cm olması tercih nedenidir.
8. İgnesinin 3/8c olması tercih nedenidir.
9. Sütür cerrahi kalitede 8/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
LO.Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
11. TİTUBB onaylı olmalıdır.
12. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
6/0 VİCRYL SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sütili göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
4. Sütür 6/0 çapında olmalıdır
5. İğnesi spatül tarzında olmalıdır.
6. Sütür çift iğneli olmalaıdır.
7. Sütür uzunluğunun enaz 45 cm olması tercih nedenidir.
8. İgnesinin 1/4c olması tercih nedenidir.
9. Sütür cerrahi kalitede 6/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
10. Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
11. TİTUBB onaylı olmalıdır.
12. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
13 450 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content