close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 öğretġm yılı bahar dönemġ doktora / tezlġ yüksek lġsans

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA
KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Sıralama
Adı Soyadı
1
ġenay CEYLAN
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Programı
Yüksek Lisans (Tezli)
Liste
Asıl
2
Sevcan AYDĠLEK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Turgut EMĠR
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Mustafa GÜMÜġ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Hasan SÖĞÜT
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Zeynep VESKE
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Mustafa YILMAZ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Emel Zeliha CĠHAN
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Nurcan ÖZBAL
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Mustafa KILIÇ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Ramazan KARABÖRK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
Gökçe YĠĞĠT
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
YaĢar ÖZSOY
Bilgin CANKAR
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Rukiye Aynur IġIK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Ali POYRAZ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Sadullah ÜSTÜN
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Mahmut ÇITIRIK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
4
ġerafettin SANLI
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
Mehmet Masum TUNÇ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Yön.ve Den.
Yüksek Lisans (Tezli)
5.Yedek
1
Yıldırım YILDIZ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Dilan AKDOĞAN
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Seyit KARABURÇAK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Edanur YÖNDEMLĠ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Taha Yasin BACAKOĞLU
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Rüveyda GÖZÜAK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Mehmet Rıdvan COġKUN
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Kübra Ayça KARLI
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Hacı ġENÖZ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Uğur TUNA
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Ġsmail ÜSTÜN
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
Ezgi Nur SĠNGER
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
Özgür IġIK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
Havva YILMAZ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Gökhan DEVECĠ
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Ziya KUNDAKÇI
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Fatma DEMĠR
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Meryem TAġTEMĠR
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Ġbrahim ERÇĠK
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
Fatih YALÇIN
Eğitim Bilimleri/Eğt.Prog.ve Öğr.
Yüksek Lisans (Tezli)
5.Yedek
1
Arife AYAZ
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Erdi ġAHĠN
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Sema BELHAN
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Hüseyin AKYÜREK
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Burcu TOMBUL
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Gamze ÇAY
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Hamza Celalettin OKUMUġ
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Mahir DEMĠRHAN
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Burakhan BOZKURT
Felsefe
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
1
Yasin ARSLAN
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Mehmet BAYRAM
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Hüseyin TOPAL
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Haluk Kemal DÜZGÜN
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Ömer Faruk DANIġ
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Celil ġahin
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Salih CIBIR
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Fatih Batuhan TUNA
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Ġsmailcan ÇÖLGEÇEN
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Murat KILIÇ
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Hakan DEMĠREL
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Muhammet OKUMUġ
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Mehmet YALÇINKAYA
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Nilgün ERDOĞAN
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
Yüksel ACAR
Ġktisat
Yüksek Lisans (Tezli)
5.Yedek
1
Özgür KANBĠR
Ġktisat
Doktora
Asıl
1
Zafer CAN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Osman ġAHĠN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Oğuz GÜLġEN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Resul OKULU
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Selahattin Eyüp EKMEN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Mustafa AKTEKĠN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Hidayet SARIKAYA
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Mehmet Nedim SARI
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Taha KURT
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Ömer Özmen BAġTÜRK
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Adem Burak AKYILDIZ
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
YeĢim ÇELĠK
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
Samet NAZLIOĞLU
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
M.Alper Buğra HOROZOĞLU
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Ekrem ULUCA
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
16
Gökmen GĠRGĠN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
17
Gamze ÇETĠN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
18
Mustafa ÖZANBARCI
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
19
Mehmet TÜKENMEZ
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
20
1
Ömer ÖĞÜT
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
YaĢar ALTUĞ
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Nuri ÖNDER
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Semih KAYHAN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Yüksel Ertürk BEZGĠN
Kamu Hukuku
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
ġerife AYAZ
1
Yüksek Lisans (Tezli)
Doktora
5.Yedek
Merve ALTINBAġ
Kamu Hukuku
Kamu Hukuku
2
AyĢe Melike MUġMAL
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
3
Fatma Betül ÖRER
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
4
Asıl
Ġsmail SARI
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
5
Göksel YÜZÜGÜLLÜ
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
6
Eyüp SAVCI
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
7
AyĢe ÜNLÜ
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
8
Murat AZAKLI
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
9
Bünyamin Alper EKġĠ
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
10
Bayram YAZAN
Kamu Hukuku
Doktora
Asıl
1
Ġmge KUZGUN ĠNCE
Kamu Hukuku
Doktora
1.Yedek
2
Buket Gülden KAYA
Kamu Hukuku
Doktora
2.Yedek
3
Orhan ÖNDER
Kamu Hukuku
Doktora
4
Ahmet MERT
Kamu Hukuku
Doktora
3.Yedek
4.Yedek
5
Fatih Mehmet DURSUN
Kamu Hukuku
Doktora
5.Yedek
1
Umut ACUN
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Tarık POLAT
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Fatih ULU
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Hatice AKÇAY
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Mustafa Serhan KĠBAR
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Ġbrahim Alper KARA
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Burak ÖZKAN
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Rukiye ÖZEN PĠRĠNÇÇĠ
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Feyza DĠNÇ
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Ferhat SATAN
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Mustafa BÜKME
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
Recep BADEMCĠ
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
Eda BOZER
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
Sevda KARTAL
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Kezban Kübra YASSIKAYA
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
BaĢar ATAK
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Yasemin MARAġLI
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Melike ÖNAL
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Fatih ARDOĞAN
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
5.Yedek
Hüseyin AYAZ
Özel Hukuk
Yüksek Lisans (Tezli)
1
Sibel DEMĠR SALDIRIM
Özel Hukuk
Doktora
Asıl
1
Ahmet KORKMAZ
Müzik
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Mehmet Erman METE
Müzik
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Ġbrahim AYGÖREN
Müzik
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Emrah KOÇ
Müzik
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Gökhan ARĠFOĞLU
Müzik
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Ömür DEMĠRÖZLÜ
Müzik
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
1
Ömer KAYA
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Hakan ALUMUR
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Cengiz HOKKA
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Selahattin DEMĠRCĠ
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Alper KÜLEKÇĠ
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Mustafa Kamil YALDIZ
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Mesut ġENSOY
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Semih DOĞANAY
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Ümran AKAY
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Gül YAVUZ
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Sevim SARI
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
Onurcan IġIK
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
Burak ġAHĠN
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
Tevfik KARAMAN
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Asiye SĠVRĠ
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Ramazan ZERZEVATCI
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Rifat SONGÜR
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Halil GÜVEN
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Süleyman YEġĠLAY
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
Hakan AKDAġ
Muhasebe ve Finansman
Yüksek Lisans (Tezli)
5.Yedek
1
Fikret ZAMAN
Siyaset Bili ve Kamu Yönetimi
Doktora
Asıl
2
Emre EKĠCĠ
Siyaset Bili ve Kamu Yönetimi
Doktora
Asıl
3
Onur YILDIRIM
Siyaset Bili ve Kamu Yönetimi
Doktora
Asıl
4
Ufuk COġTAN
Siyaset Bili ve Kamu Yönetimi
Doktora
Asıl
5
Fatma ÖKDE
Siyaset Bili ve Kamu Yönetimi
Doktora
Asıl
1
Atilla ALTUN
Sosyoloji
Doktora
Asıl
2
Aziz ġEKER
Sosyoloji
Doktora
Asıl
3
Ġsmail KARASU
Sosyoloji
Doktora
Asıl
4
Hasan Tahsin FURTUN
Sosyoloji
Doktora
Asıl
1
Esnur KARATAġ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
SavaĢ HÖÇÜK
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Ramazan LAÇĠNKAYA
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Ramazan ġEN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Ufuk ALKAN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
BüĢra ALIÇ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Said ġahin YILDIZ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Seher KAYAALP
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Gökhan UÇA
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
Tayfun MEMOĞLU
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Zehra YAVUZ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
Merve ERGÜN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
Hatice Ceren SOYDAM
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
Tuğçe CENGĠZ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Bayram KARADENĠZ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
16
Faatma AYAN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
17
Yusuf KIRILMAZ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
18
Nurgül YIDIZ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
19
BektaĢ ÇETĠNKAYA
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
20
Mikail ġENGÜL
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Celaleddin ERDOĞAN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Cihan AKKAN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
GülĢah DEMĠRCĠ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Gözde BüĢra GÜNEY
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
Tuncay ġĠMġEK
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
5.Yedek
6
Uyum TARHAN
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
6.Yedek
Yüksek Lisans (Tezli)
7.Yedek
8.Yedek
7
Yağmur TONGA
Tarih
8
Emre AKSEKĠLĠ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
9
Duygu ÖZATA
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
9.Yedek
10
Gözde ÖZEÇ
Tarih
Yüksek Lisans (Tezli)
10.Yedek
1
Habilhan PEHLĠVANLI
Tarih
Doktora
Asıl
1
Dursun Mehmet CENGĠZ
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Mehmet Murat BAYCAN
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Emine ÇETĠNER
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Ġsmail Samet MUTLU
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Ecem KÖKSAL
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Ebru ÇITAK
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
7
Mücahit GÜNDOĞDU
Uluslararası ĠliĢkiler
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Tuğba SARIKAYA
Uluslararası ĠliĢkiler
Doktora
Asıl
1
Abdurrahman HAMDEMĠR
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
2
Veysel SÖNMEZ
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
3
Serkan YÜKSEL
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
4
Ġbrahim ALSANCAK
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
5
Mehmet ÖZTÜRK
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
6
Aybala ĠNAN
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
Merve KOÇTÜRK
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
8
Fatma ÇELĠKSU
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
9
Merve KEKEÇ
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
10
7
Serkan YESĠLAY
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
11
Semra KÜTLE
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
12
Mücahit KARAKAYA
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
13
Engin BEĞEN
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
14
Abdulbaki AÇIKGÖZ
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
15
Yasemin Ceren ERĠġ
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
1
Fatih Hakan DOĞAN
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
1.Yedek
2
Selin DURAN
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
2.Yedek
3
Hüseyin BÜYÜKSU
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
4
Mesut SAĞLIK
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
3.Yedek
4.Yedek
5
Mehmet AYAKSIZ
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
5.Yedek
6
Murat ALTUN
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
6.Yedek
7
Emrah KOÇAK
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (Tezli)
7.Yedek
Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans Programları
Sıralama
1
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Murad QADAġOV
Kamu Hukuku
Programı
Liste
Yüksek Lisans (Tezli)
Asıl
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Sıralama
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Programı
Liste
1
Kadir Burak ER
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
2
Murat BAġARAN
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
3
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
4
M.Veysel Karani ÖZDURMUġ
Mustafa Onur ġAKĠROĞLU
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
5
Gültekin ASĠLTÜRK
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
6
YaĢar ÖZALP
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
7
Elif Gözde AKAY
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
8
Muhammet Erkam ĠġLER
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
9
Mustafa Emre MEYDANERĠ
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
10
Ġbrahim MERCAN
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
11
Ümit HARMAN
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
12
Mehmet Emin AKNAZ
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
13
Kadir TENĠZ
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
14
Engin PEKER
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
15
Ġsmail USTAġAHĠN
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
16
Abdulkadir TAġCIGÜL
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
17
Ġsmail ERDOĞAN
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
18
1
Fatih ALAN
Zeliha SARIDAĞKORKUT
ĠĢletme
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
2
Nihat KÖSE
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
3
Timuçin BAĞBAġI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
4
YaĢar ÖZALP
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
5
Bertuğ KÖMÜRCÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
6
Mehmet ÖZDEMĠR
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
7
Mehmet Salih BÜYÜKELYAS
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
8
Elif Derya BAĞBAġI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
9
Osman CEYLAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
10
Sinan ÖZSOY
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
11
Mehmet DELĠVELĠ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
12
Murat KILIÇ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
13
Halil Ġbrahim ARSLAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
14
Ramazan Emir YĠĞĠT
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
15
Seyfettin ÇETĠNER
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
16
Kadir Burak ER
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
17
Taki YILMAZER
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
18
Adil Murat ALAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
19
Arslan SERBEST
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
20
Kadir TENĠZ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
21
Ġsmail USTAġAHĠN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
22
Soner YALÇIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
23
Muzaffer Kemal BAYKAL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
24
Levent DEMĠR
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Asıl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content