close

Вход

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
ISSN: 1303-9210
LEGAL
Hukuk Dergisi
LEGAL JOURNAL OF LAW
Cilt: 12 / Sayı: 133
Volume: 12 / Issue: 133
Yıl / Year: 2014
YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI
VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI,
HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER,
GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
ÖNEMLİ BİLGİLER
COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS
AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL
WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE, MAJOR INFORMATION
Legal Hukuk Dergisi
Legal Journal of Law
“Hakemli Dergidir”/“Peer reviewed Journal”
Cilt: 12/Sayı: 133
Volume: 12/Issue: 133
Yıl/Year: 2014
Yayın Sahibi/Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık
INC. Publisher and Executive Editor
Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika No./Certificate No.: 16053)
Tel.: 0212 482 99 10 Faks/Fax: 0212 482 99 78
Basıldığı Yer/Place of Publication: Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1
Topkapı/İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Ocak/January 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This
journal is a peer reviewed national law journal
published per month
İzmir Temsilcisi/
Izmir Representative
Av. / Aal. İsmet KÖYMEN
Mersin Temsilcisi/
Mersin Representative
Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL
ISSN: 1303-9210
Dergiye yapılan atıflarda “LHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “LHD”
E-mail: [email protected]
Telefon/Phone: 0 216 449 04 85
Faks/Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi/Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
DANIŞMA ve YAYIN KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cevdet ATAY
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Süheyl BATUM
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gürsel ÇETİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman DOĞRU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ
Prof. Dr. Eser KARAKAŞ
Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işıl KARAKAŞ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku
Prof. Dr. Mahmut KOCA
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU
Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Necip ORTAN
İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan ÖNDER
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü
Prof. Dr. Saba ÖZMEN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Samim ÜNAN
Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Serap YAZICI
Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hamdi YILMAZ
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Pınar AKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Müslüm AKINCI
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Çetin ARSLAN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Osman CAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Pelin GÜVEN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şafak NARBAY
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İlhan YILMAZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sevtap YOKUŞ
Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru CEYLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. A. Kürşat TANGÜN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı
Dr. İsmet Nezih ABANOZ
Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Haşmet Sırrı AKŞENER
İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı
Hasan ÖZKAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
İzzet DOĞAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
Arş. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Av. Atilla COŞKUN, Av. Süleyman ÇETİN,
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKİN,
Av. Fikret İLKİZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 12/Sayı: 133
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri ........................................................... XXI
Hukukî Makaleler......................................................................................................... 1
6102 Sayılı TTK’da Taşıma İşleri Komisyoncusu İçin Öngörülmüş Yeni Bir Hüküm
“Toplama Yük”
Dr. Umut AKDENİZ................................................................................................. 3
CEO’nun Konumunun Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Ahmet Cemil ÜNAL......................................................................................... 19
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Gündemi,
Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları
Öğr. Gör. Özgür MEMİŞOĞLU ............................................................................. 45
Bir Şirketler Topluluğu En Az Kaç Bağlı Şirketten Oluşur?
-Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu m. 195 Hükmü ile
Uyumsuzluğu SorunuArş. Gör. Dr. iur. Gökmen GÜNDOĞDU............................................................. 107
Uzman Görüşü .......................................................................................................... 127
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşlarına Dair Esaslar
Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı).................................................. 129
Hukuk Haberleri....................................................................................................... 149
Yargıtay Hukuk Kararları....................................................................................... 207
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................................... 209
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 248
Yargıtay Ceza Kararları .......................................................................................... 327
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı........................................................................ 329
Yargıtay Ceza Daire Kararları............................................................................... 333
Danıştay Kararı ........................................................................................................ 351
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 353
Anayasa Mahkemesi Kararları ............................................................................... 359
Güncel Mevzuat ........................................................................................................ 399
Kanunlar................................................................................................................ 401
Resmî Gazete Özetleri........................................................................................... 417
X
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 431
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ................................................... 478
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ....................................................... 479
Kavramlara Göre Arama Dizini ............................................................................ 481
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 487
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 491
LEGAL JOURNAL OF LAW
Volume: 12/Issue: 133
Year: 2014
CONTENTS
Plot Summary of Supreme Court Decisions .......................................................... XXI
Legal Writings............................................................................................................... 1
“Consolidated Cargo”: A New Provision Stipulated by the Turkish
Code on Commerce for Freight Forwarder
Dr. Umut AKDENİZ................................................................................................. 3
Position of CEO in Terms of Comparative Law
Dr. Ahmet Cemil ÜNAL......................................................................................... 19
The Principle of Commitment to Agenda in Joint Stock Companies’
General Board And Exceptions of the Principle (According to Turkish Commercial
Code No. 6102)
Associate Member Özgür MEMİŞOĞLU............................................................... 45
(What is the Least Number of Subsidiaries Constituting a
Corporate Group? - The Problem of Incompatibility Between
Art. 105/1 of the Trade Registry Regulation and Art. 195 of the
Turkish Commercial Code)
Res. Asst. Dr. iur. Gökmen GÜNDOĞDU ........................................................... 107
Expert Opinion.......................................................................................................... 127
Basics About Payment and Security Reconciliation Systems, Electronic
Money Institutions and Payment Services
Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) ......................... 129
Legal News................................................................................................................. 149
Court of Cassation Civil Chamber Decisions ......................................................... 207
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions ................................. 209
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 248
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions.................................................. 327
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ................................ 329
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions ..................................................... 333
Council of State Decision.......................................................................................... 351
Council of State Chamber Decision ...................................................................... 353
Turkish Constitutional Court Decisions ................................................................. 359
XII
Current Legislation................................................................................................... 399
Law Codes............................................................................................................. 401
Abstracts of Official Gazette................................................................................. 417
Major Informations .................................................................................................. 431
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 478
Index of Supreme Court Decisions .......................................................................... 479
Index of Related Legal Terms ............................................................................... 481
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 487
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL
DATABASE ......................................................................................................... 491
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERİ
PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS
ALACAK HUKUKU
Asıl Alacağa Bağlı Feri Alacaklarda Faiz- Asıl alacağa bağlı feri
nitelikte bir alacak oluşu karşısında bu anlamdaki faiz yürütülmesi
talebinin reddi nedeniyle davalı lehine vekalet ücretine
hükmedilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın
giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün
HMK.nun geçici 3/1. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7.
maddesi uyarınca düzelterek onanmasına karar vermek
gerekmiştir................................................................................................... 282
AVUKATLIK HUKUKU
Avukatlık Ücretinin Niteliği ve Belirlenmesi- Yargılama
giderlerinin ve yargılama giderlerine dahil bulunan vekalet
ücretinin davanın tarafları hakkında kurulması gerekir. Avukatlık
Yasası'ndaki, vekalet ücreti avukata aittir biçimindeki düzenleme
hükmü kuran mahkemeye değil, vekil vekil edene yönelik bir
kuraldır. Mahkemece, vekalet ücretlerine dair olarak vekillere ait
olmak üzere hüküm tesisi de doğru görülmemiştir. .................................... 256
Vekalet Ücreti- Somut olayda, mahkemece davacının dava
dilekçesinde talep ettiği çekişme konusu taşınmazın geç teslimi
sebebiyle 10.000 TL, 3.1.2012 tarihli dilekçeyle de 74.000 TL
tazminatın tahsili istemi reddedilmiştir. Davanın reddedilen 74.000
TL kısmı üzerinden kendini vekil temsil ettiren davalı yararına
karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
hükümleri uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir. ...................................... 301
BORÇLAR HUKUKU
Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmeden Dönme veya FesihSözleşmenin kuruluşundan sonra değişen hal ve şartların
olağanüstü ve objektif nitelikte olmayan nispi bir oransızlığın, tek
başına sözleşmenin uyarlanması için yeterli olmadığı sözleşme
tarihinde ödenen taksitler ile ülkemizdeki yatırım enstrümanlarının
özelliğine göre TL bazında olan borçlanma arasında fahiş bir
farkın oluşmadığı, risk aralığında kaldığı kabul edilmeli, sözleşme
şartlarının gelinen noktada davacı için tahammül edilemez
olmadığı ve uyarlama şartlarının oluşmadığı gözetilerek karar
verilmesi gerekir.......................................................................................... 295
XIV
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri
Eser Sözleşmesinin Feshi- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun
950.maddesi hükmü gereğince, yüklenici borç ödeninceye kadar,
taşınır mal olan vinci davacıya teslimden kaçınabilir ve hapis
hakkını kullanabilir.Davacı iş sahibinin alacaklı temerrüdüne
düştüğü ve dolayısıyla sözleşmeyi feshinin haksız olduğu
anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca paralel gerekçelere dayalı olarak
yerel mahkemenin asıl ve birleşen davanın reddine karar vererek,
önceki kararda direnmesi usul ve yasaya uygundur. ................................... 240
Eser Sözleşmesinin Tanımı- Eser sözleşmesinde temel ilke olarak
yüklenici yapımını üstlendiği eseri sözleşmeye, fen ve sanat
kurallarına ve amaca uygun olarak imal edip iş sahibine teslim
etmekle, iş sahibi de teslim aldığı eserin bedelini ödemekle
yükümlüdürler. Dava konusu olayda davacı yüklenici taraf olup
öncelikli edimi ifa borcu ona aittir. İmal edip teslim ettiği eserin
fen ve sanat kurallarına ve amaca uygun olarak yapıldığını
kanıtlamak zorundadır. Bu kapsamda malzemelerle ilgili analiz
yapılması için gereken masrafları karşılaması gerekmektedir. ................... 303
Sebepsiz Zenginleşmeden Sorumluluk Koşulları- Taraflar
arasındaki uyuşmazlık bankaya yapılan ödemenin mükerrer olup
olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalı bu paranın bir gün
sonra elden ödenen para olup kendisi tarafından davacı adına
hesaba yatırıldığını savunduğuna göre 18.11.2008 tarihinde banka
hesabına yapılan ödemenin kimin tarafından yapıldığının ilgili
banka şubesinden sorulup etraflıca araştırılarak varılacak sonuç
doğrultusunda uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekir. ................... 268
BOŞANMA HUKUKU
Boşanma Halinde Mal Rejiminin Tasfiyesi- Yerel mahkemenin,
eldeki katılma alacağı davasının belirsiz alacak davası niteliğinde
olduğu, belirsiz alacak davalarında zamanaşımının işlemediği
yönündeki direnme kararı yerinde değilse de katılma alacağında
zamanaşımı süresinin 6098 sayılı TBK 146. maddesi uyarınca on
yıl olarak uygulanması gerektiğinden direnme kararının belirtilen
değişik gerekçe ile oybirliğiyle onanması gerekmiştir................................ 226
Boşanma Nedeniyle Yoksulluk Nafakası- Hükümden sonra
yoksulluğun ortadan kalkması halinde nafakanın kaldırılması da
olanaklı olduğuna göre, usul ekonomisi de bunu gerektirir.O halde,
davacının yoksulluk nafakası isteminin reddi gereğine değinen,
Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma
ilamına uyulmak gerekir.............................................................................. 246
Bütün kararlar bu şekilde özetli olarak dergimizde yer
a l m a k t a d ı r v e 1 4 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
HU KU KÎ MA KA L E L E R
LEGAL WRITINGS
* 6102 Sayılı TTK’da Taşıma İşleri Komisyoncusu İçin Öngörülmüş Yeni Bir
Hüküm “Toplama Yük”
“Consolidated Cargo”: A New Provision Stipulated By The Turkish Code on
Commerce for Freight Forwarder
Dr. Umut AKDENİZ
* CEO’nun Konumunun Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Position of CEO in Terms of Comparative Law
Dr. Ahmet Cemil ÜNAL
* 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı
Gündemi, Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları
The Principle of Commitment to Agenda in Joint Stock Companies’ General
Board And Exceptions of the Principle (According to Turkish Commercial
Code No. 6102)
Öğr. Gör./Associate Member Özgür MEMİŞOĞLU
* Bir Şirketler Topluluğu En Az Kaç Bağlı Şirketten Oluşur?
-Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu m. 195
Hükmü ile Uyumsuzluğu Sorunu(What is the Least Number of Subsidiaries Constituting a Corporate Group?
- The Problem of Incompatibility Between Art. 105/1 of the Trade Registry
Regulation and Art. 195 of the Turkish Commercial Code)
Arş. Gör. Dr. iur./Res. Asst. Dr. iur. Gökmen GÜNDOĞDU
H
6102 SAYILI TTK’DA TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU
İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ YENİ BİR HÜKÜM “TOPLAMA YÜK”
(“CONSOLIDATED CARGO”: A NEW PROVISION STIPULATED BY THE
TURKISH CODE ON COMMERCE FOR FREIGHT FORWARDER)
Dr. Umut AKDENİZ*
ÖZET
“6102 sayılı TTK’nın, çalışma konumuzu oluşturan “toplama yük” başlığını taşıyan
927. maddesi, 6762 sayılı TTK’da yer almayan yeni bir hükümdür. Anılan maddeye göre
“taşıma işleri komisyoncusu kendi hesabına yapılmış bir taşıma sözleşmesine dayanarak,
eşyayı başka bir gönderenin eşyasıyla birlikte taşıtma hakkına sahiptir....”
Anahtar Kelimeler: Taşıma işleri komisyoncusu, toplama yük, taşıyıcı, taşıma
sözleşmesi, başka bir gönderen.
ABSTRACT
“The subject of our study, Article 927 of the Turkish Code on Commerce aka the law
number 6102 which has the title of “Consolidated Cargo”, is a new provision which was not
a part of the previous Turkish Code on Commerce aka law number 6762. The said article
stipulates that “the freight forwarder is entitled to get the goods transported together with the
goods of another consignor based on a carriage contract made in his name....
Keywords: Freight forwarder, consolidated cargo, contract carrier, third party
consignor, carriage contract
***
“...Kanun Koyucu’nun, kural olarak, taşıyıcının fiillerinden sorumlu olmayan
taşıma işleri komisyoncusunu, toplama yükün taşınması konusunda taşıyıcının
sorumluluğuna tâbi kılması yerinde bir tercih olmuştur. Zira, aksi bir düzenleme,
gönderenin menfaatlerine aykırılık teşkil ederdi. Çünkü, söz konusu hâlde, taşıma işleri
komisyoncusu, gönderenin değil, kendisi hesabına hareket etmektedir. Bu nedenle, söz
konusu hâllerde, taşıma işleri komisyoncusu, taşımanın yerine getirilmesinden de
sorumlu olur. Eşyanın toplama yük olarak taşıtılması hâlinde taşıma işleri
komisyoncusunun, taşıyıcının sorumluluğuna tâbi olması, eşyanın toplama yük
taşıyıcısına teslimi ile başlar; toplama yükün boşaltılması ile de sona erer...”
Makalenin devamına, dergimizin Ocak 2014 tarihli
133. sayısından ulaşabilirsiniz
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.
H
CEO’NUN KONUMUNUN MUKAYESELİ HUKUK
AÇISINDAN DEĞERLENDİRLMESİ
(POSITION OF CEO IN TERMS OF COMPARATIVE LAW)
Dr. Ahmet Cemil ÜNAL∗
ÖZET
“CEO kavramı, ülkemiz mevzuatında yer almadığı gibi, diğer ülke mevzuatlarında
da kavram olarak yer almamış ve tanımlanmamıştır. Fakat CEO’luk görevinin varlığı ve
konumu, yönetim-kontrol ayrımının kaçınılmaz bir sonucu olarak tanınırken; bu göreve
ilişkin kurallar daha çok kurumsal yönetim düzenlemeleri ile oluşturulmuştur. Başka bir deyişle CEO, uygulamada şirket içinde üstlendikleri önemli rol ve kurumsal yönetim
ilkelerine yansıyan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır...”
Anahtar Kelimeler: Ceo, Kurumsal Yönetim, Komiteler, İcra yetkisi Olan Üyeler,
İcra Yetkisi Olmayan Üyeler
ABSTRACT
“Concept of CEO, which is not take part in Turkish legislation, also has not been
take part and define in other countries legislations. However, the existence and status of
CEO has acknowledged as an inevitable result of division of management and control;
rules regarding this duty has been constituted with corporate governance regulations. In
other words, CEO has emerged an important role in company in practice and as a concept
reflects to principles of corporate governance...”
Keywords: Ceo, Corporate Governance, Committees, Executive Directors, Nonexecutive Directors
***
“.... yönetim kurulu başkanlığı, murahhas üyelik ve CEO görevlerin şirket esas
sözleşmesi ile ya da iç yönergede düzenleme yapılması kaydıyla birleşmesine engel bir
durum yoktur. Başka bir deyişle, yönetimin bir bütün olarak, şirketlerin esas
sözleşmelerinde hüküm bulunmak ve ayrıntıları iç yönergede düzenlenmek kaydıyla
yönetimin CEO olarak nitelendirilebilecek bir müdüre devrine imkân tanınmaktadır. Fakat
yönetim kurulunun devredilemez yetkileri mevcut olmaya devam edecektir..”
Makalenin devamına, dergimizin Ocak 2014 tarihli
133. sayısından ulaşabilirsiniz
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Başkent Üniversitesi Ticaret Hukuku Bilim Dalı Araştırma Görevlisi
H
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ANONİM
ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ, GÜNDEME
BAĞLILIK İLKESİ VE İSTİSNALARI
(THE PRINCIPLE OF COMMITMENT TO AGENDA IN JOINT STOCK
COMPANIES’ GENERAL BOARD AND EXCEPTIONS OF THE PRINCIPLE
(ACCORDING TO TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102))
Öğr. Gör./Associate Member Özgür MEMİŞOĞLU
ÖZET
“Anonim şirketlerde genel kurul, bütün paydaşlardan oluşmakta ve şirketin
işleyişi ile ilgili esaslı kararların alındığı ve tüm paysahiplerinin haklarını kullandığı bir
iç organ niteliğini taşımaktadır. Genel kurul toplantılarının gündeminin belirlenmesi ile
birlikte, “gündeme bağlılık ilkesi”nin de önemi ortaya çıkmış olmaktadır..”
Anahtar kelimeler: Gündeme bağlılık ilkesi, anonim şirket, genel kurul.
ABSTRACT
“General board of joint stock companies consists of all shareholders of the
company and is an internal organ where fundemental decisions regarding the company’s
operation are made and all shareholders exercise their rights. It is possible to emphasize
the importance of “principle of commitment to agenda” as the agenda of general board is
determined..”
Keywords: Principle of Commitment to Agenda, Joint stock company, general board.
***
“.... TTK m.413/f.2 hükmünün istisnasız biçimde uygulanması, şirketler
hukukuna özgü menfaat dengesinin sağlanması için öngörülen bir kısım özel nitelikteki
hakları doğrudan kullanılmaz hale getirebilir. Önceden ilan edilmek suretiyle gündeme
eklenebilir karakterde olmayan (ör. Özel denetçi talebi, bilanço onay görüşmelerinin
ertelenmesi, sorumluluk davası açılması), paysahibi açısından başvuru gerekçeleri pek
çok kez görüşmeler sırasında belirginleşen ve denetimsel yönü ağır basan tür haklar,
gündeme bağlılıktan çok daha farklı amaçlara hizmet etmeleri sebebiyle hukuki
nitelikleri gereği istisna teşkil ederler.
Gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarını haklı sebeplerle YK üyelerinin
azledilmesi, bilançonun onaylanmasına ilişkin görüşmenin ertelettirilmesi, özel denetçi
tayini, ibranın önlenmesi, şirketin doğrudan zararının tazmini için sorumluluk davası
açılması kararı verilmesi, SPK m.29/f.4 gereği Kurum’un talep ettiği hususların
gündeme eklenmesi, GKY m.13/f.5 gereği Bakanlığın taleplerinin gündeme eklenmesi,
nama yazılı pay senedi bastırılmasının talep edilmesi, GK dışında verilen bilginin
paysahibine aktarılması ve çağrısız GK toplantısı yapılmasıdır.
Bu ilkenin nispi emredici karakteri ve koruduğu hukuki menfaat dikkate
alındığında, gündeme bağlılığa aykırılığın yaptırımın iptal müessesesi olacağı
düşünülmektedir. Bu sebeple gündemde olmayan bir hususun görüşülerek karara
bağlanması veyahut GK’da paysahiplerinden bir kısmı dağıldıktan sonra, kendi
aralarında anlaşarak toplantıda kalan paysahiplerince karar alınması hallerinde iptale
tabi kararlardan söz edilmelidir...”
Makalenin devamına, dergimizin Ocak 2014 tarihli
133. sayısından ulaşabilirsiniz
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
H
BİR ŞİRKETLER TOPLULUĞU EN AZ KAÇ BAĞLI
ŞİRKETTEN OLUŞUR?
-Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu
m. 195 Hükmü ile Uyumsuzluğu Sorunu(WHAT IS THE LEAST NUMBER OF SUBSIDIARIES
CONSTITUTING A CORPORATE GROUP?
- The Problem of Incompatibility Between Art. 105/1 of the Trade
Registry Regulation and Art. 195 of the Turkish Commercial Code)
Arş. Gör. Dr. iur./Res. Asst. Dr. iur. Gökmen GÜNDOĞDU∗
ÖZET
“27.01.2013 tarihinde 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticaret Sicil
Yönetmeliği m. 105/1 şirketler topluluğu kavramını tanımlayan bir düzenleme
içermektedir. Buna göre bir şirketler topluluğu bir hâkim ve en az iki bağlı şirketten
oluşur. Oysa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 195’e göre en küçük şirketler
topluluğu için bir hâkim ve bir de bağlı şirketin bulunması yeterlidir...”
Anahtar Kelimeler: Şirketler Topluluğu, En Az Bağlı Şirket Sayısı, Ticaret Sicil
Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Normlar Hiyerarşisi
ABSTRACT
“The Trade Registry Regulation published in the Official Gazette on 27 January
2013 and numbered 28541 includes an arrangement which defines the concept of
“corporate groups” in art. 105/1. According to this norm, a corporate group consists
of a parent company and at least two subsidiaries. However art. 195 of the Turkish
Commercial Code Nr. 6102 states that a corporate group requires a parent company
and a subsidiary. As it is shown, art. 105/1 of the Trade Registry Regulation
contradicts with the art. 195 of the Turkish Commercial Code...”
Keywords: Corporate Group, Minimum Number of Subsidiaries, Trade Registry
Regulation, Turkish Commercial Code, Hierarchy of Norms
***
“... şirketler topluluğu için en az iki bağlı ve bir de hâkim ticaret şirketinin
bulunması; topluluğun hâkiminin TTK m. 195/5 anlamında bir teşebbüs olması halinde
ise, bu teşebbüse bağlı olan ticaret şirketi sayısının üçü aşması gerektiğini belirten TSY
m. 105/1 hükmünün TTK m. 195’e aykırılık teşkil ettiği açıktır.
Normlar hiyerarşisine göre yönetmelikler üst derece normlara ve bu arada
kanunlara aykırı olamaz. Bir şirketler topluluğundan söz edebilmek için gerekli olan en
az bağlı şirket sayısının belirlenmesinde bu nedenle, aralarındaki çelişki giderilene
kadar, TSY m. 105 hükmü değil doğrudan TTK m. 195 dikkate alınmalıdır...”
Makalenin devamına, dergimizin Ocak 2014 tarihli
133. sayısından ulaşabilirsiniz
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
(gö[email protected])
UZMAN GÖRÜŞÜ
EXPERT OPINION
* Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşlarına Dair Esaslar
Basics About Payment and Security Reconciliation Systems, Electronic Money
Institutions and Payment Services
Yavuz AKBULAK
(SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor)
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ,
ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA
KURULUŞLARINA DAİR ESASLAR*
(BASICS ABOUT PAYMENT AND SECURITY RECONCILIATION SYSTEMS,
ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS AND PAYMENT SERVICES)
Yavuz AKBULAK
(SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor)
“..ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme
kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen
20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (Kanun)
27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. Bu yazıda, esasen söz konusu Kanun ile getirilen temel düzenlemelere
yer verilmeye çalışılacaktır.
...
2. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMİ
(“SİSTEM”)
2.1. Genel hükümler: Sistem, sistem işleticisi tarafından işletilir. TCMB ve
6493 sayılı Kanun uyarınca faaliyet izni alanlar dışındaki kişiler sistem işleticisi olarak
faaliyette bulunamaz. Sistemin işleyişine ve sisteme katılıma ilişkin kural ve
sözleşmeler, TCMB tarafından çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak sistem işleticisi
tarafından belirlenir. TCMB, sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz işlemesini sağlamak
üzere gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
2.2. Sistem işleticisinin faaliyet izni: Sistem işleticisi TCMB’den izin alması
kaydıyla anılan Kanun kapsamında sistem işletebilir. Sistem işleticisinin;
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 5
milyon Türk Lirası (TL) olması,
c) Sistemi işletebilmek için yeterli sayıda nitelikli personel çalıştırması ve
gerekli teknik donanım ile yönetime sahip olması,
ç) Yeterli risk yönetimine sahip olması ve bilgilerin güvenliği ile güvenilirliğine
ve iş sürekliliğine dair gerekli tedbirleri alması,
d) Sistemin, katılımcıların ve işletim kurallarının 6493 sayılı Kanun’a ve anılan
Kanun uyarınca çıkarılacak düzenlemelere uygunluğunu sağlaması,
e) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,
f) Bankanın etkin gözetimini engellemeyecek saydam ve açık bir ortaklık yapısı
ve organizasyon şemasına sahip olması,
*
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm
hata ve eksiklikler yazarına aittir.
10
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşlarına Dair Esaslar
g) Sermayesinde %10 ve üzerinde paya sahip olanların ve kontrolü elinde
bulunduranların 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda banka
kurucuları için aranan nitelikleri haiz olması
gerekir. 14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu1 kapsamında çek takası
faaliyetlerini yürüten tüzel kişiye bu koşullar uygulanmaz. Faaliyet izni verilen sistem
işleticisi, faaliyete başladığı tarihten itibaren 10 gün içinde faaliyete başladığına dair
TCMB’ye bildirimde bulunur. TCMB tarafından işletilen sistemlere ise bu bölümde yer
alan hükümler uygulanmaz.
...
Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon
aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat
işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıyı ifade eden “ödeme
sistemi”; üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan
menkul kıymet aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve
mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıyı ifade
eden “menkul kıymet mutabakat sistemi”; elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından
kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini
gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek
ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade eden
“elektronik para” ve elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi tanımlayan
“elektronik para kuruluşları”nı düzenleyen 6493 sayılı Kanun, esasen halen
uygulamada var olan, ancak düzenlenmemiş çok önemli bir hukuki altyapıyı konu
edinmiştir.
Söz konusu Kanun, temelde günlük yaşamda yapılan fatura vb. ödemelere
ilişkin;
- hizmetleri,
- emirleri,
- mutabakat koşullarını,
- araçları,
- sistem sağlayıcısı ve kuruluşlarını,
- para havalesini,
- para ve fon transfer emirlerini,
- elektronik para ihracını vs.
düzenlemekte, yapılan düzenlemelere uyulmaması durumunda uygulanacak
yaptırımları belirlemekte, yanı sıra soruşturma ve kovuşturma yöntemlerini ayrıntılı
olarak açıklamaktadır.
Yapılan bu düzenlemenin oldukça yerinde olduğu ve ülkemizde bu alanda var
olan hukuki boşluğu doldurabileceği düşünülmektedir.
Uzman Görüşlerinin devamına, dergimizin Ocak 2014
tarihli 133. sayısından ulaşabilirsiniz
1
20.12.2009 tarihli ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
HU KU K HA B E R L E R İ
LEGAL NEWS
* Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Değiştirildi
* Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan
Edilmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı
* Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin
Tebliğ (TPE: 2013/2) Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri
Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici
Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji
ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici
Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Yayınlandı
* Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile
Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
* Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Karayolları Trafik Yönetmeliği Değiştirildi
* Adlî Kolluk Yönetmeliği Değiştirildi
* İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Yayınlandı
* 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25inci Maddesine Göre 2014
Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Tgm2013/1) Yayınlandı
* 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22nci ve Tüketici Sorunları
Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların
Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Tgm-2013/2) Yayınlandı
* 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yayınlandı
* Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği Değiştirildi
* 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Yayınlandı
* Vadesine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığında Yapılacak Reeskont Işlemlerinde
Uygulanacak Iskonto Faiz Oranı Yıllık %10, 25, Avans Işlemlerinde Uygulanacak Faiz
Oranı Ise Yıllık %11, 75 Olarak Tespit Edilmiştir
* 2014 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Yayınlandı
* 2014 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
* Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
* Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123) Yayınlandı
* Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) Yayınlandı
* Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) Yayınlandı
* Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) Yayınlandı
* Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1) Yayınlandı
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) Yayınlandı
* Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair
Tebliğ Yayınlandı
* Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere
Yapılacak Ödemelere İlişkin 2014 Yılı Tarifesi Yayınlandı
* Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Değiştirildi
* Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik Değiştirildi
* 2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
Haberler ayrıntılı bir şekilde dergimizde yer almaktadır ve
5 8 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
YARGITAY HUKUK KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/22-203
Karar No. 2013/1505
Tarihi:
30.10.2013
İlgili Kanun/Madde
4447 s. İşsizlikSK/46/4
2004 s. İİK/67
• EDA DAVASI
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
• TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI
ÖZETİ: İtirazın iptali davası, müddeabihi takip konusu yapılmış ve
borçlunun itiraz ettiği alacak üzerine açılan bir eda davasıdır.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesinde açıkça
belirtildiği üzere, takip alacaklısı tarafından ödeme emrine
süresi içinde itiraz etmiş olan takip borçlusuna karşı, genel
mahkemede açılır ve genel hükümlere göre görülür. Alacaklı
bu davada genel hükümler çerçevesinde alacağının varlığını
ispat suretiyle itirazın iptalini dava etmektedir. Buna göre
itirazın iptali davasında temyiz edilebilirlik sınırı, takibe konu
ve borçlunun itiraz ettiği alacak miktarına ve temyiz edilen
kararın verildiği tarihe göre belirlenmelidir.
Yargıtay Hukuk Kararları
14
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/17-224
Karar No. 2013/1478
Tarihi:
23.10.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/277
• SÖZLEŞMENİN KESİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
• ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI
TASARRUFLARIN İPTALİ
• ACİZDEN DOLAYI TASARRUFLARIN BUTLANI
• BEDELSİZ TASARRUFLARIN BUTLANI
• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
• TAŞINIR HACZİNDE BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ
VESİKASI
ÖZETİ: Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Davalı-borçlunun kızının davacıalacaklının kardeşi ile evli olması ve aradaki akrabalık bağı
alacağın gerçek olmadığının kabulü için yeterli olmadığı gibi;
davalı tanıkları davacı ve borçluyu tanımamakta olup, davacı
tanığının alacağın muvazaalı olduğu yönünde beyanı bulunmamaktadır. Öte yandan takip, dava konusu tasarruftan sonra
yapılmış olmakla beraber borcun, iptali istenen tasarruftan
önce doğmuş olması ve ayrıca davalı-üçüncü kişi tarafından
davalı-borçluya gönderilen 13.03.2007 tarihli ihtarnamenin,
davalı-borçlu hakkında 06.03.2007 tarihli takipten sonra olması ve elatmanın önlenmesi davasının, iş bu tasarrufun iptali
davasından sonra 24.04.2007 tarihinde açılmış ve davalıborçlunun 11.10.2006 tarihinde davalı-üçüncü kişiye sattığı
evde 21.05.2010 tarihli tahliye ve hacze kadar oturması gözetildiğinde, takip konusu alacağın muvazaalı olduğunu kabule
imkan bulunmamaktadır. Takip konusu bonoların tanzim ve
vade tarihleri ile takip tarihinin, tarafların akraba oluşları ile
birlikte değerlendirilmesi sonucunda, borcun gerçek olmadığının kanıtlandığı, bu nedenle direnme kararının doğru olduğu belirtilmiş ise de, bu görüş kurul çoğunluğu tarafından
yukarıda açıklanan gerekçelerle kabul edilmemiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2012/17-1828
Karar No. 2013/819
Tarihi:
12.06.2013
15
İlgili Kanun/Madde
2918 s. KTK/85
• SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU
• MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOĞAN MADDİ
TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI
• KARAYOLU TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI
• ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA EN
AZ SİGORTA TUTARLARI
ÖZETİ: Özel sigorta hukuku alanında sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğunun amacı, bazı meslek ve faaliyetler sonucu ortaya
çıkabilecek mal veya can zararlarının ödenmesini sağlayarak,
toplumda bu çeşit risklere maruz kalan kişileri korumaktır.
Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara
uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara
uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması
zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası (ZMSS) adı verilmektedir. ZMSS’nın
amacı, trafik kazaları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacakları zararların kolayca tazmin edilmesi ile zarardan sorumlu
olan işletenin kaza riskine karşı ekonomik bakımdan korunmasıdır. ZMSS ile ilgili hükümler 2918 sayılı Kanunun 91 ila
111. maddelerinde ve aynı Kanunun 93. maddesi hükümleri
uyarınca çıkarılan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartlarında ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup sigortacı ile
sigorta ettiren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Genel
Şartların uygulanması gerekmektedir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
16
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/12-19
Karar No. 2013/817
Tarihi:
12.06.2013
İlgili Kanun/Madde
7201 s. TebligatK/21
• USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ
• TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
ÖZETİ: Tebligat, bir davaya ilişkin işlemleri o davayla ilgili kişilere
bildirmek için, mahkemelerce Kanuna uygun biçimde yapılan
bir belgelendirme işlemidir. Dolayısıyla, Kanun ve Yönetmelik
(tebligatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tebligat Tüzüğü) hükümlerinin en küçük ayrıntılarına kadar uygulanması zorunludur. Muhatabın adreste bulunmaması halinde
tebliğ memurunun ne şekilde davranması gerektiği Tebligat
Kanunu’nun 21. maddesi ile tebligat tarihinde yürürlükte olan
mülga Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinde düzenlenmiştir.
Mülga Tüzüğün 28.maddesi gereğince, tebliğ memurunca
muhatabın neden adreste bulunmadığı, kısa ya da uzun süreli
veya geçici olarak mı adresten ayrıldığını, tevziat saatlerinden
sonra gelip gelmeyeceği hususları araştırılarak, araştırma
sonucu tebliğ evrakına yazılıp ilgilisine imzalatılmalıdır. Ancak bu şekilde yapılan tebligat işleminin usulüne uygun olup
olmadığı, Hakim tarafından denetlenebilir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/8-1013
Karar No. 2013/816
Tarihi:
12.06.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/107
• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN
TASFİYESİ
• BOŞANMA HALİNDE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
• BOŞANMA NEDENİYLE DOĞAN DAVA
HAKLARINDA ZAMANAŞIMI
ÖZETİ: Eldeki olayda; tarafların 21.08.2000 tarihinde evlendikleri,
uyuşmazlığın katılma alacağına ilişkin bulunduğu, 09.01.2009
tarihinde açılan boşanma davasının kabulle sonuçlandığı ve
boşanma hükmünün 03.07.2009 tarihinde kesinleşmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, ıslah tarihi olan 24.02.2011
tarihi itibariyle Kanunda öngörülen on yıllık zamanaşımı süresinin geçmediği kabul edilmelidir. Hal böyle olunca; yerel
mahkemenin, eldeki katılma alacağı davasının belirsiz alacak
davası niteliğinde olduğu, belirsiz alacak davalarında zamanaşımının işlemediği yönündeki direnme kararı yerinde değilse
de; katılma alacağında zamanaşımı süresinin 6098 sayılı TBK
146. maddesi uyarınca on yıl olarak uygulanması gerektiğinden direnme kararının belirtilen değişik gerekçe ile oybirliğiyle onanması gerekmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2012/6-1704
Karar No. 2013/774
Tarihi:
29.05.2013
17
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/3
1086 s. HUMK/429
• KİRALANANI TEK TARAFLI OLARAK TAHLİYE
EDEN KİRACININ SORUMLULUĞU
• KİRALANANIN AYNI KOŞULLARLA YENİDEN
KİRAYA VERİLMESİ İÇİN GEREKEN MAKUL SÜRE
• KİRAYA VERENİN KİRALANANI TESLİM BORCU
ÖZETİ: Kralananı aynı koşullarla yeniden hangi süre içerisinde
kiraya verebileceği; eş söyleyişle, aynı koşullarla yeniden
kiralama için gereken makul sürenin ne olduğu, tarafların ve
Yargıtay’ın denetimine elverişli bir raporla saptanmalı, daha
sonra davalı kiracı bu tarihe kadar olan kira parasından
sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmeli, bu çerçevede
davalı kiracının sorumluluğuna hükmedilmelidir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2012/15-1493
Karar No. 2013/731
Tarihi:
22.05.2013
İlgili Kanun/Madde
818 s. BK/81, 82, 90, 91, 95, 101, 106,
107, 317, 355, 364, 368
6098 s. TBK/97, 98, 106, 107, 111, 117,
123, 124, 125, 470, 479, 483
4721 s. TMK/950
• ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
• KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ
ÖZETİ: Somut olayda, 30.10.2008 ve 30.11.2008 tarihli ve her biri
10.000 TL bedelli bono ile 30.12.2008 tarihli 15.000 TL bedelli
bonolar için davacının davalıya borçlu olmadığının tespiti de
istenmektedir. Oysa fesih bildirimi 16.01.2009 tarihinde yapılmıştır. Bu bonolarda gösterilen alacaklar, yüklenicinin
istenilebilir alacaklarıdır. Yüklenicinin istenebilir alacağının
ödenmemesi, BK'nun 101. maddesi gereğince de iş sahibini
borçlu temerrüdüne düşürür. Bu durumda, 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu'nun 950.maddesi hükmü gereğince, yüklenici
borç ödeninceye kadar, taşınır mal olan vinci davacıya teslimden kaçınabilir ve hapis hakkını kullanabilir.Davacı iş sahibinin alacaklı temerrüdüne düştüğü ve dolayısıyla sözleşmeyi
feshinin haksız olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca;
paralel gerekçelere dayalı olarak yerel mahkemenin asıl ve
birleşen davanın reddine karar vererek, önceki kararda direnmesi usul ve yasaya uygundur.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
18
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2012/2-1165
Karar No. 2013/406
Tarihi:
27.03.2013
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/175
6100 s. HMK/Gç3
• TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE HUKUK USULÜ
MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANACAĞI
• BOŞANMA NEDENİYLE YOKSULLUK NAFAKASI
ÖZETİ: Somut olayda davacının işe girdiği ve 1007 TL maaş aldığı
ibraz edilen belgelerden anlaşıldığına göre yoksulluğa düşme
olgusunun bulunmadığının kabulü gerekir. Davacının ekonomik durumundaki değişikliğin yargılama sonuçlanıncaya
kadar göz önünde bulundurulması gerekir. Hükümden sonra
yoksulluğun ortadan kalkması halinde nafakanın kaldırılması
da olanaklı olduğuna göre, usul ekonomisi de bunu gerektirir.O halde, davacının yoksulluk nafakası isteminin reddi gereğine değinen, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel
Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Ocak 2014
tarihli 133. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/7207
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/1023
Karar No. 2013/15364
Tarihi:
18.12.2013
• MİRASTAN MAL KAÇIRMA VE MUVAZAA
• TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ
ÖZETİ: Miras bırakanın eşine yapmış olduğu temlikin; satış tarihi
itibariyle keşfen belirlenen gerçek değer ile akitte belirtilen
satış bedeli arasında aşırı oransızlık bulunması yanında, çekişmeli payın gerçekte bedelsiz temlik edildiğinin davacı tanıkları tarafından ifade edilmesi karşısında, anılan bu olgular
yukarıda değinilen ilkelerle birlikte değerlendirildiğinde mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu sonucuna
varılmaktadır. Mahkemenin kabul ettiği gibi, davalı A., dava
konusu edilen 1/2 payı diğer davalı M.’dan bedelini ödeyerek
satın almış olsa bile, ilk temlikin muvazaalı olduğunu bildiğinden iyiniyetli olarak kabul edilemeyeceği; başka bir ifadeyle, Türk Medeni Kanununun 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacağı açıktır. Hal böyle olunca, çekişmeli taşınmazda miras bırakandan gelen pay bakımından
asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/10332
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/12170
4721 s. TMK/571/1
09.09.2013
Tarihi:
• MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİNDE
UYGULANACAK HÜKÜMLER
ÖZETİ: Dava, tenkis isteğine ilişkindir. Somut olayda, davanın temlikten 19 yıl sonra, mirasbırakanın ölümü tarihinden ise 8
sene sonra açıldığı, davalının bu süre zarfında anılan taşınmazı kullanmaya devam ettiği, davacıların yargılamanın hiçbir aşamasında hibe niteliğindeki temliki geç öğrendiklerini
ileri sürmedikleri, nitekim zamanaşımı itirazına karşı verdikleri cevap dilekçesinde temliki geç öğrendiklerini ileri sürmeyip, davanın 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açıldığını
beyan ettikleri görülmektedir. O halde, davanın Türk Medeni
Kanununun 571. maddesi uyarınca 1 yıllık hak düşürücü süre
içerisinde açılmadığı gözetilerek, hak düşürücü süre nedeniyle
reddi gerekirken yazılı üzere davanın kabulüne karar verilmiş
olması doğru değildir.
20
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/13092
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/27099
4721 s. TMK/407
Tarihi:
20.11.2013
• TARAFLARIN TAHKİKAT İÇİN DURUŞMAYA
DAVETİ VE USULÜ
• TARAFLARIN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
• VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDEN ÖZGÜRLÜĞÜ
BAĞLAYICI CEZA
ÖZETİ: Dava, 09.05.2012 tarihinde ikame edilmiş, davalı (koca) Türk
Medeni Kanunun 407 maddesi uyarınca dava tarihinden önce
12.09.2011 tarihinde kısıtlanmıştır. Mahkemece dava ve ıslah
dilekçesi ile öninceleme duruşma günü davalı vasisine tebliğ
edilmiş, ancak davalı koca vasisi cevap vermediği gibi ön inceleme duruşmasına da gelmemiştir. Mahkemece, ön inceleme
duruşması tamamlanıp, tahkikat aşamasına geçildiğinin anlaşılmasına göre, davalı koca vasisinin Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 147. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına
davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılıp, davalı koca vasisinin tahkikat duruşmasında bulunmasına olanak sağlamaksızın, davanın esası hakkında hüküm
kurulması, davalı tarafın hukuki dinlenilme hakkına (HMK
md. 27) aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/21952
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/25214
2004 s. İİK/257
06.11.2013
Tarihi:
• İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI
• İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ
ÖZETİ: Somut olayda mahkemece davacı-davalı kadının açmış olduğu
davada maddi ve manevi tazminat ile katılma alacağına ilişkin
talebi yönünden davalı-davacının banka hesaplarında bulunan paranın 1/2'sine ihtiyati tedbir konulmuştur. Davacı-davalının maddi ve manevi tazminat ile mal rejiminden kaynaklanan alacağı esasında bir para alacağı olduğuna göre, para
alacakları hakkında bu istemleri için ihtiyati tedbir değil, İcra
ve İflas Kanununun 257 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz isteyebileceği gözetilerek tedbir kararının kaldırılması talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
21
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/18838
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/1876
818 s. BK/58
Tarihi:
11.02.2013
6098 s. TBK/69
• YAPI MALİKİNİN ZARARI GİDERİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• KUSURSUZ SORUMLULUK
• İSPAT YÜKÜ
ÖZETİ: Kusursuz sorumluluğun süjesi kendi alanındaki durumu ve
gözetim teknik-denetim izleme fonksiyonlarını en iyi bilen kişi
veya kurum olmasına göre tüm tedbiri-önleyici fiil ve işlemi
yeterli özeni gösterdiğini-kaçak elektrik kullanımındaki donanım ve akım faaliyetlerinin izlendiğini ispatlaması halinde
sorumluluktan kurtulabilir. Sebep ve sonuç sorumluluğundaki
yeterli özen-denetim ve gözetim, her somut olaya göre incelenmeli ve hareket alanı belirlenmelidir. Tehlikenin faaliyet
alanında ve akım seyrindeki denetiminin olası bir zararın doğabileceği gözetimi yapılmalıdır. Kuvvetli emareler nedensellik
bağıyla ispat yükünün ağırlığı kusursuz sorumluluğun bir
sonucudur. Somut olayda, mahkemece belirlenen tazminat
miktarından davacı kusuru olan %20'nin mahsubuyla bunun
dışında kalan miktardan davalının sorumlu olduğuna karar
verilmesi gerekir.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2012/554
Karar No. 2013/761
4721 s. TMK/24
Tarihi:
23.01.2013
• BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
• SALDIRIYA KARŞI KİŞİLİĞİN KORUNMASI İLKESİ
ÖZETİ: Basın özgürlüğüyle kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği
durumlarda; hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda
koruma altına alması düşünülemez. Bu iki değerden birinin
diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonucunda da, daha
az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken yarar
karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine
getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini
gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de
korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve görünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu tutulmamalıdır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
22
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/13597
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/688
6100 s. HMK/2, 390
Tarihi:
22.01.2013
• İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ
• YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
• GÖREVSİZ MAHKEME
ÖZETİ: Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan davalar
kişi varlığına yönelik davalar olup, H.M.K.2. maddesine göre
miktara bakılmaksızın tüm mal varlığı ve kişi varlığına dair
davalara bakmaya Asliye Hukuk mahkemeleri görevlidir.
H.M.K.390. maddesine göre ihtiyati tedbirin, dava açılmadan
önce esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden: dava
açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edileceği gözetildiğinde tedbir kararının görevsiz
mahkemeden talep edildiği ve verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemenin bu yoldaki belirlemesi doğrudur. Ancak ihtiyati tedbir görevsiz mahkemeden istenmiş ve verilmiş bulunduğuna
göre yine itiraz üzerine mahkemece görevsiz olduğu anlaşıldığına göre görevsizlik kararı verilmekle birlikte, görevsiz olarak
verdiği ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına da karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru
değildir.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/11308
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/19084
2942 s. KamulaştırmaK/6
Tarihi:
17.11.2013
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ
BEDELİNİN TAHSİLİ
• TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR
ÖZETİ: Kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için taşınmaz
zilyetliğinin idareye geçmesi ve taşınmazın fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerekir; imar kısıtlamalarında taşınmazın zilyetliğinin malikte kalmaya devam etmekte olup,
yalnızca malikin tasarruf yetkisinin, ilgili mevzuattan kaynaklanan bazı kısıtlamalara maruz kaldığı, bu nedenle imar
kısıtlamalarından kaynaklanan tazminat davaları idari yargıda açılabilir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
23
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/3411
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/13266
1086 s. HUMK/428
Tarihi:
20.06.2013
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ
BEDELİNİN TAHSİLİ
• İLANEN TEBLİGAT
ÖZETİ: Dava konusu 1062 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hakkında verilen tescil karar davacı M.’ye ilanen tebliğ edilmek suretiyle
kesinleştirilmiş ise de; o tarihte yürürlükte bulunan 6830 sayılı
Yasa uyarınca davacının adresi, tapu, vergi ve haricen zabıta
marifetiyle araştırıldıktan sonra tespit edilememesi halinde
ilanen tebliğ edilmesi gerekirken, vergi dairesinden araştırılmadan ve dosya kapsamına göre davacının tarihte Almanya’da
çalıştığı belirlenmesine rağmen bu adrese tebliğ işlemi yapılmadan ilanen tebliğ edildiği anlaşılmakla, yapılan tebligat
usulüne uygun değildir. Dolayısıyla hukuken kesinleşmiş bir
karardan da söz edilemez. Bu itibarla, bu parsel yönünden
açılan davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik
görülmemiştir.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/7099
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/11036
818 s. BK/61
25.06.2013
6098 s. TBK/77
Tarihi:
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN SORUMLULUK
KOŞULLARI
• FAZLA ÖDENEN KİRA PARASININ İSTİRDADI
TALEBİ
ÖZETİ: Somut olayda, davacı, kiracılığın devri konusunda teminat
isteyen davalıya 17.11.2008 tarihinde makbuz karşılığı 50.000
TL ödediğini, ertesi gün de davalının banka hesabına 50.000
TL daha ödediğini iddia etmiştir. Davalı ise kendisine bir kez
50.000 TL'lik ödeme yapıldığını, 17.11.2008 tarihinde elden
yapılan ödemenin, yasal zorunluluk nedeniyle, ertesi gün davacı adına banka hesabına geçirildiğini savunmuştur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık bankaya yapılan ödemenin mükerrer olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalı bu paranın bir gün sonra elden ödenen para olup kendisi tarafından
davacı adına hesaba yatırıldığını savunduğuna göre
18.11.2008 tarihinde banka hesabına yapılan ödemenin kimin
tarafından yapıldığının ilgili banka şubesinden sorulup etraflıca araştırılarak varılacak sonuç doğrultusunda uyuşmazlığın
çözüme kavuşturulması gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
24
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/5159
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/13116
3308 s. MeslekiEğitimK/3
Tarihi:
11.07.2013
4857 s. İşK/1, 4
• İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI
• KALFALIK BELGESİ
• GÖREVLİ MAHKEME
Somut
olayda, davacı dava dilekçesinde “kalfalık belgesini
ÖZETİ:
almak için Devletin kurumuna devam ettiğini, kalfalık belgesinin alınmaması konusunda her türlü sorunun çıkartılacağı
baskısı ile elinden istifa dilekçesi alındığını” dile getirmiş;
bilirkişi raporunda da taraflar arasındaki çıraklık ilişkisinden
bahsedilmiştir. Dosyaya sunulan 01.10.2009 tarihli çıraklık
sözleşmesi ve davacının 01.10.2009-21.07.2011 tarihleri arasında davalı işletmede Mesleki Eğitimini Çırak öğrenci olarak
aldığı yolundaki bilgi yazısı da dikkate alındığında davacının
çırak konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü iş mahkemesi olmayıp
görevli hukuk mahkemesi olduğundan mahkemece görevsizlik
kararı verilmesi gerekir.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/4915
Karar No. 2013/12050
27.06.2013
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
375 s. MemurTazminatKHK/Ek3
406 s. TelefonTelgrafK/Ek29
4046 s. ÖzelleştirmeK/22
• SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE KAPSAM DIŞI
PERSONEL STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR
• İDARİ YARGI
ÖZETİ: Davacının iş sözleşmesiyle çalıştığı dönemde, davalı şirkete
davacının ücreti konusunda “artış oranının, kamudaki memur
maaş artış oranında” olacağı yönünde yükümlülük getirildiği
gibi 406 sayılı Yasa hükümleri uyarınca davalı şirkete, hak
sahibi personeli Devlet Personel Başkanlığına bildirmesi,
bildirimle beraber personelin nakledileceği kamu kurumunda
yararlanacağı parasal haklara esas olmak üzere memur maaş
nakil ilmühaberi düzenlenmesi, personelin ilişiğinin kesilmesi
gibi işlemler yaptırıldığı görülmektedir. Bu işlemler idare
hukuku alanında hukuki sonuçlar doğurduğu ve ilgili
personelin nakledilecekleri kurumdaki statülerini, özlük ve
parasal haklarını belirlediği, söz konusu işlemlerin kamu
personeli hakkında ve idare hukuku alanında tesis edilmiş
birer idari işlem niteliğinde oldukları açıktır. İdari işlemlerle
ilgili uyuşmazlığın ise adli yargı yerinde değil, idari yargı
yerinde çözümlenmesi gerekir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
25
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/5506
Karar No. 2013/14915
818 s. BK/118
Tarihi:
21.10.2013
6098 s. TBK/139
• TAKAS VE MAHSUP DEFİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
• İCRA DAİRESİNCE FAZLA TAHSİL OLUNAN
PARALARIN GERİ ALINMASI
ÖZETİ: HGK'nun 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 sayılı kararında,
icra mahkemesinde takas ve mahsup iddiasının; takasa konu
alacağın İİK'nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması, bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması ya da alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabileceği, bu istemin, takibin her safhasında
ileri sürülebileceği belirtilmiştir. Ayrıca borçlunun takas mahsup talebinden sonra ödenmiş olan paranın lIK'nun 41.
maddesi göndermesi ile uygulanması gereken İİK'nun 361.
maddesi kapsamında kalacağı ve ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın geri istenebileceği düşünülmelidir, iflasın ertelenmesi karan ise hakkın özünü ilgilendiren takas - mahsup talebinde bulunulmasına engel değildir. Bu durumda Mahkemece, şikayetin reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/6051
Karar No. 2013/9973
Tarihi:
25.06.2013
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/202, 225, 227, 229, 231,
236
4722 s. TMKYürK/10
• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN
TASFİYESİ
• EŞLER ARASINDA YASAL MAL REJİMİ
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
26
ÖZETİ: Dava konusu dükkan H. T. adına tapuda kayıtlı iken
25.10.2004 tarihinde R. oğlu A. L.'e satılmış, 24.6.2005 tarihinde ise A. tarafından kardeşi M. H. L.'e satılarak tapuda
devredilmiştir. Davacı, dava konusu dükkan yanında bu dükkanın kiraya verilmesiyle elde edildiği iddia edilen kira gelirleriyle ilgili olarak da katılma alacağı talebinde bulunmaktadır.
Bu tür davalarda, eklenecek değerlerden ve denkleştirmeden
elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın
toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra
kalan artık değerin yarısı üzerinden tarafların kazanılmış
hakları da dikkate alınarak katılma alacağının hesaplanması
ve eşlerden biri, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın
katkıda bulunmuş ise, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan
değer artışı için katkısı oranında değer artış payı alacağının
belirlenmesi gerekir.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/41438
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/28491
6100 s. HMK/3/1
Tarihi:
07.11.2013
1086 s. HUMK/438/7
• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI
• ASIL ALACAĞA BAĞLI FERİ ALACAKLARDA FAİZ
ÖZETİ: Dava fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine ilişkindir.
Mahkemece davacının talep ettiği faizin klasik anlamda bir
faiz alacağı olmayıp, yatırılan paranın işleyecek faizine ilişkin
olduğu, miktar içermediği anlaşılmaktadır. Asıl alacağa bağlı
feri nitelikte bir alacak oluşu karşısında bu anlamdaki faiz
yürütülmesi talebinin reddi nedeniyle davalı lehine vekalet
ücretine hükmedilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu
yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK.nun geçici 3/1. maddesi yollaması ile
HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzelterek onanmasına
karar vermek gerekmiştir.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
2011/36860
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2013/27208
4857 s. İşk/25
Tarihi:
24.10.2013
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
• EŞİT İŞLEM İLKESİ
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
27
ÖZETİ: İş sağlığı ve güvenliği mühendisi olan davacının amirinin
emri üzerine işçileri gerekli önlemleri almadan banda çıkardığı, ardından işçilerin bulunduğu yerden ayrıldığı, bir süre
sonra işçilerden birinin banttan düşerek yaralandığı, daha
sonra ikaz eden amiri ile tartışıp itişerek sataşmada bulunduğu için iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Ancak
olayın gerçekleştiği gün davacıya işini savsakladığı, iş kazası
meydana gelmesine neden olduğu için uyarı cezası verilmiştir.
Davacının iş kazası ve iş güvenliğine aykırı eylemlerinin uyarı
cezası ile karşılanması sebebiyle aynı eylemden dolayı iki ayrı
ceza verilemez. Dolayısıyla feshin gerekçesi ancak davacının
amirine sataşması olabilir. Tarafların şikayeti üzerine Sulh
Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda kimin eyleminin daha önce olduğu tespit edilememiştir. Ayrıca davacı ile
tartışan işçinin işten çıkarılmadığı böylece eşit işlem ilkesine
aykırı hareket edildiği de anlaşıldığından kıdem tazminatı
isteğinin kabulü gerekir.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2013/13376
Esas No.
Karar No. 2013/17109
6100 s. HMK/114
Tarihi:
23.09.2013
• DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS
• HARÇ VE AVANS ÖDENMESİNİN YAPILMASI
ZORUNLULUĞU
• DAVA ŞARTLARI
ÖZETİ: Somut olayda davanın 1086 sayılı HUMK zamanında açılmış
bulunması, dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu aşamada, sadece
HMK’nun 324 ve 325. maddeleri uyarınca delil avansı istenebileceği gözden kaçırılarak, kapsamı da belirtilmeden yazılı
şekilde gider avansı istenmesi yerinde olmadığı gibi; mahkemenin davanın reddine dayanak aldığı, davacı vekiline verilen
kesin süreye ilişkin ara kararında alınması gereken avansın
hangi işlere ilişkin olduğu, hangi iş için ne miktar avans yatırılacağının açıkça belirtilmemesi de isabetsizdir. Kesin sürenin
sonuç doğurabilmesi için ihtarın usulünce ve eksiksiz olması
gerekir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/18689
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/16982
6100 s. HMK/150
Tarihi:
01.10.2013
• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
28
ÖZETİ: Yazılı yargılama usulüne tabi olan davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk
yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi
halde dava açılmamış sayılır. Somut olayda davanın takipsiz
bırakıldığı anlaşılmaktadır. Yani ilk yenilemeden sonra bir
defadan fazla bir takipsiz bırakma söz konusu değildir. Bu
itibarla mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar
verilmesi yerinde olmamış kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
2013/10359
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2013/14109
6100 s. HMK/394
Tarihi:
03.07.2013
2709 s. AY/141
• İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ
• GEREKÇELİ KARAR YAZILMADIĞINDAN VERİLEN
BOZMA KARARI
ÖZETİ: 6100 sayılı HMK'nın 394/5. maddesi uyarınca, karşı taraf
kendisi dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına
itiraz edebilir. İtiraz hakkında verilen karara karşı, kanun
yoluna başvurulabilir. Ancak temyiz edilen bir kararın Yargıtay tarafından temyiz incelemesinin yapılabilmesi için öncelikle kararın taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi ve
süresi içerisinde temyiz edilmiş olması; ayrıca verilen kararın
HMK kapsamında gerekçeli karar şeklinde yazılması gerekmekte olup, esasen Yargıtay denetiminin de gerekçeli karar
üzerinden yapılması mümkündür. 1982 Anayasası’nın 141.
maddesine göre, tüm mahkeme kararlarının gerekçeli olması
gerekmektedir. Temyiz edilen kısa karar, bu hususları kapsamadığından, temyiz denetimi mümkün değildir. Bu durumda,
mahkemece, ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine dair karar
verilmesi üzerine, HMK hükümleri uyarınca usulüne uygun
şekilde gerekçeli karar yazılmamış olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/30007
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/35898
7201 s. TebligatK/21/1
Tarihi:
12.11.2013
2004 s. İİK/127
• TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ
• TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
29
ÖZETİ: Somut olayda her ne kadar mahkeme gerekçesinde satış ilanının şikayetçiye TK. 21/2 maddesine göre tebliğ edildiğini gerekçe göstermiş İse de takip dosyasında tebligat parçasının
aslının mevcut olmadığı, PTT müdürlüğünün 13.09.2012 tarihli yazısına göre de tebligatın TK. 21/1 maddesine göre yapılmaya çalışıldığı ancak haber verilen güvenliğin kim olduğu,
isim ve imzadan çekinip çekinmediği şerh verilmediğinden
usulüne uygun bir tebligattan söz edilemez. İİK.nun 127.
maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir
örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına
ihalenin feshi sebebidir. Bu durumda mahkemece, satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi nedeniyle şikayetin İİK.'nun 127. maddesi gereğince kabulü gerekir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
2013/11149
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
6101 s. TBKYürk/7
Karar No. 2013/26086
Tarihi:
28.10.2013
• AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN
DÖNME VEYA FESİH
• SERBEST İRADE
• UYARLAMA ŞARTLARININ OLUŞUP
OLUŞMADIĞININ TESPİTİ
Dövizde
günlük artışların yaşandığı bir ortamda davacının
ÖZETİ:
başlangıçta seçme özgürlüğü varken serbest iradesiyle kredi
türünü belirleyerek yasak olmayan döviz ile borçlanmayı tercih ettiği ve uzun süreli bir sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmakta
olup, davalı bankanın davacıyı yönlendirdiği iddiası da ispatlanamamıştır. Sözleşmenin kuruluşundan sonra değişen hal
ve şartların olağanüstü ve objektif nitelikte olmayan nispi bir
oransızlığın, tek başına sözleşmenin uyarlanması için yeterli
olmadığı sözleşme tarihinde ödenen taksitler ile ülkemizdeki
yatırım enstrümanlarının özelliğine göre TL bazında olan
borçlanma arasında fahiş bir farkın oluşmadığı, risk aralığında kaldığı kabul edilmeli, sözleşme şartlarının gelinen
noktada davacı için tahammül edilemez olmadığı ve uyarlama
şartlarının oluşmadığı gözetilerek karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/10493
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/27
Karar No. 2013/12727
Tarihi:
03.10.2013
7201 s. TebligatK/28
• İLANEN TEBLİGAT
• TARAFLARIN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
30
ÖZETİ: 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince yabancı memleketlerde
oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde
tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini
yabancı memlekette bulunan kimsenin malum adresine ayrıca
iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilanen tebligat usulünü düzenleyen 49/2.maddesinde
de aynı düzenleme yer almış olup adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde,
tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini
yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine
ayrıca iadeli taahhütlü mektupla göndereceği ve posta
makbuzunu dosyasında saklayacağı hüküm altına alınmıştır.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
2013/3273
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2013/9255
6100 s. HMK/323
Tarihi:
18.06.2013
• YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI
• VEKALET ÜCRETİ
ÖZETİ: Yargılama gideri ve harçlar kural olarak davada haksız çıkan
tarafa yükletilir. Gerek 1086 Sayılı H.U.M.K.nun 423/6., gerekse 6100 Sayılı Kanunun 323/ğ maddesi uyarınca yargılama
giderleri arasında vekalet ücreti de bulunmaktadır. Vekalet
ücreti, harcı yatırılan dava konusunun değerine göre ve davadaki haklılık payı oranına göre belirlenir. Somut olayda, mahkemece davacının dava dilekçesinde talep ettiği çekişme konusu taşınmazın geç teslimi sebebiyle 10.000 TL, 3.1.2012
tarihli dilekçeyle de 74.000 TL tazminatın tahsili istemi reddedilmiştir. Davanın reddedilen 74.000 TL kısmı üzerinden kendini vekil temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri
uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/1083
İlgili Kanun/Madde
4077 s. TüketiciK/1, 2, 3, 23
Karar No. 2013/4239
Tarihi:
27.06.2013
• TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE
YETKİLERİ
• TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNUNUN AMACI
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
31
ÖZETİ: 4822 Sayılı Yasayla değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Amaç başlıklı 1 inci maddesinde
Yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2 nci
maddesinde “bu Kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne
yer verilmiştir. Yasa'nın 3 üncü maddesinde “mal; alışverişe
konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.”
hükmü düzenlenmiş, aynı Yasa'nın 23 üncü maddesinin 1 inci
fıkrasında ise “bu Kanun'un uygulanmasıyla ilgili olarak
çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılacağı” belirtilmiştir. Somut olayda davacı “alıcı”, davalı ise
“satıcı” olup uyuşmazlığın daire satımından kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Bu durumda davaya bakmaya Tüketici mahkemesi görevlidir. Görevli ilgili düzenlemeler kamu düzenine
ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış
hak söz konusu olmaz.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/1200
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/4152
818 s. BK/355
Tarihi:
25.06.2013
6098 s. TBK/470
• ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
ÖZETİ: Eser sözleşmesinde temel ilke olarak yüklenici yapımını üstlendiği eseri sözleşmeye, fen ve sanat kurallarına ve amaca
uygun olarak imal edip iş sahibine teslim etmekle, iş sahibi de
teslim aldığı eserin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Dava
konusu olayda davacı yüklenici taraf olup öncelikli edimi ifa
borcu ona aittir. İmal edip teslim ettiği eserin fen ve sanat
kurallarına ve amaca uygun olarak yapıldığını kanıtlamak
zorundadır. Bu kapsamda malzemelerle ilgili analiz yapılması
için gereken masrafları karşılaması gerekmektedir.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/3628
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/4089
4077 s. TüketiciK/3
Tarihi:
21.06.2013
• TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNUNDA GEÇEN
TANIMLAR
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
32
ÖZETİ: 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 3/e
maddesinde tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki
olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek
ya da tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre
yasa, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Somut
olayda taraflar arasındaki hukuki ilişki eser sözleşmesinden
kaynaklandığından, Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verilerek davaya Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla bakılması
gerekir.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
2013/7474
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2013/7488
2004 s. İİK/337/A
Tarihi:
28.06.2013
• TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI
ÖZETİ: Ticaret şirket yetkilisi olan sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifiyle alacaklılarının
isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin
gerekmesi nedeniyle, somut olayda Kadıköy Vergi Dairesi
Müdürlüğünün 11.06.2009 tarih ve 35071 sayılı yazısına göre
sanığın yetkilisi olduğu ticaret şirketinin 31.08.2007 tarihi
itibarıyla re'sen terk ettirildiğinin bildirilmiş olması, diğer
taraftan kayıtlı adresinde zabıta marifetiyle yapılan araştırma
sonunda düzenlenen 27.03.2009 tarihli tutanağa göre de
borçlu şirketin faaliyetine rastlanmadığının ve tanıyan bilen
olmadığının tespit edilmesi karşısında suçun oluştuğunun
kabulü gerekir.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/5621
Karar No. 2013/7182
Tarihi:
25.06.2013
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/333/A
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
33
• BORÇLUNUN ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMA
KASTI
• ŞİRKET MAL VARLIĞININ BORCU KARŞILAMAYA
YETİP YETMEDİĞİNİN TESPİTİ
• BİLİRKİŞİ RAPORU
ÖZETİ: Dönen ve duran varlıkların nerede olduğunu belirtmeyen bilirkişi raporunda şirketin borcu ödeme gücünün var olduğunun belirtildiği ve bu durumun mahkemece kabul edildiği
anlaşıldığı halde, dönen ve duran varlıkların neler ve nerede
oldukları, şikayet tarihi itibariyle mevcut bulunup bulunmadığı hususunda yeterli açıklama bulunmayan bilirkişi raporu
esas alınarak sanığın beraatine karar verilmesi, kabule göre
de, şirket mal varlığının borcu karşılamaya yeter miktarda
olması halinde atılı suç oluşacağından, sanığın mahkumiyeti
yerine, beraatine karar verilmesi hatalıdır.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2013/10388
Esas No.
Karar No. 2013/12468
6100 s. HMK/Gç3
Tarihi:
19.09.2013
1086 s. HUMK/438
• ALACAĞIN LİKİT OLUP OLMADIĞI
• KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DÜZELTEREK
ONAMA
ÖZETİ: Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayanılarak itirazın iptali
şeklinde açılan alacak istemine ilişkindir. Hükmedilecek alacak, likit olmayıp alacak miktarının tespiti bilirkişi incelemesini ve yargılama yapılmasının gerektirdiğinden davacı tarafın
icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru değil, bozma sebebi ise de bu yöndeki
yanılgını giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirecek nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar
vermek gerekmiştir.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/12238
Karar No. 2013/12403
Tarihi:
17.09.2013
İlgili Kanun/Madde
2918 s. KTK/106, 110
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
34
• MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME
• DEVLETE VE KAMU KURULUŞLARINA AİT
ARAÇLAR
ÖZETİ: Somut olayda, kamu araçlarının verdikleri zararlardan dolayı
idare, kamu hukuku kurallarına göre değil, “işleten” sıfatıyla
özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutulabilecektir. Bu durumda, askeri aracın verdiği zararın tazmini isteği ile açılan
davanın, bu kuralları uygulamakla görevli adli yargı yerinde
görülmesi gerekmektedir.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/8649
Karar No. 2013/12427
Tarihi:
30.09.2013
İlgili Kanun/Madde
3194 s. İmarK/7, 8
2942 s. KamulaştırmaK/Gç6
6100 s. HMK/114, 115
• DAVA ŞARTLARI
• İMAR PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE
KONULMASI
ÖZETİ: Dava konusu taşınmaza ne zaman elatıldığının taraflardan
sorularak tespiti ile el atma tarihi tespit edildikten sonra, bu
tarih itibariyle dava konusu taşınmazın imar planı içinde olup
olmadığının, imar planı içinde ise ilk olarak imara alınış tarihi, ölçeği ve türü, belediye ve diğer altyapı hizmetlerinden
yararlanma durumunun, etrafının meskûn bulunup bulunmadığının, nazım imar planı içinde ise bu plandaki konumu,
hangi amaçla plan kapsamına alındığı, yerleşim merkezine
uzaklığı, belediye sınırları içinde bulunup bulunmadığının,
beldenin gelişme yönünde olup olmadığının ilgili belediye
başkanlığından sorulup ve taşınmazın ilk tesisinden itibaren
tedavüllü tapu kaydı getirtilip, gerektiğinden tanık beyanlarına
başvurulup tüm deliller değerlendirilerek dava konusu taşınmazın el atma tarihindeki vasfı belirlendikten sonra değerlendirme yapılması gerekir.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/8207
Karar No. 2013/10812
Tarihi:
20.06.2013
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
İlgili Kanun/Madde
2942 s. KamulaştırmaK/17, 38, Gç6
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
35
• KAMULAŞTIRMADA KAMU YARARI KARARINI
ONAYLAYACAK MERCİLER
• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
• TESCİL
ÖZETİ: Kamulaştırılan taşınmazın 2942 Sayılı Kanuna göre kamulaştırmayı yapan idare adına tescili için, öncelikle kamulaştırma
kararının ve diğer ilgili belgelerin taşınmazın malikine veya
maliklerine yöntemince tebliğ edilmiş olması gerekir. Taşınmaz sahibi, tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı süresinde idari ve adli yargıya başvurmamış veya bu konuda açılan davalar kesin olarak sonuçlanmış olmasına karşın, tapuda
ferağ vermediği takdirde; idare, takdir edilen ve dava açılmış
olması halinde artırılan kamulaştırma bedelinin ve ferilerinin
tamamını hak sahibi adına ulusal bankalardan birine yatırarak makbuzu ilgili belge örnekleriyle birlikte mahkemeye vererek taşınmazın adına tescilini isteyebilir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/8667
Karar No. 2013/14580
24.09.2013
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/72
818 s. BK/53
6098 s. TBK/74
• CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK
MAHKEMESİNİ BAĞLAMAMASI
• İCRA TAKİBİNE KARŞI MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
DAVALARI
ÖZETİ: BK’nun 53.maddesi uyarınca ceza mahkemesinin mahkumiyet
kararında tespit ettiği maddi olgu hukuk hakimini bağlar ise
de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ceza
mahkemesi kararlarının böyle bir etkiye sahip olmayacağı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla belirtilmiştir. Hal
böyle olunca mahkemece, senetteki imzanın davacıya ait olup
olmadığı konusunda usulen inceleme yapılması gerekir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/5216
Karar No. 2013/8400
Tarihi:
08.05.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/109, 115
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
36
• KISMİ DAVADA HUKUKİ YARAR
• DAVA ŞARTLARI
ÖZETİ: HMK.'nın 109. ve 115. Maddeleri göz önünde bulundurulduğunda mahkemece, dava ve usul ekonomisi bakımından davasını tam dava olarak devam ettirmesi ve harcı tamamlatması
konusunda davacı vekiline kesin süre verilerek sonucuna göre
işlem yapılması gerekirken bu yönler gözetilmeksizin davanın
doğrudan usulden reddi isabetsizdir.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/9055
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/10287
6831 s. OrmanK/2/B
Tarihi:
18.11.2013
• ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZ
MALLARDA İKTİSAP
ÖZETİ: Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde kesinleşen orman
kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması
bulunmaktadır. Kararın dayandığı gerekçeye ve temyize konu
149 ada 5 parsel sayılı taşınmazın eski tarihli memleket haritası ve hava fotoğraflarında orman sayılan yerlerden olduğu
gibi, 2009 yılı G.. Earth uydu görüntüsünde dahi üzerinde
büyük oranda orman bitki örtüsünün bulunduğu anlaşıldığına, tapu ve zilyetlikle ormandan toprak kazanma olanağı
sağlayan 3402 sayılı Kanunun 45. maddesinin ilgili fıkraları,
Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.;
14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K.
sayılı kararları ile iptal edilmiş olduğu, diğer fıkraları da
03.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5304 sayılı Kanun ile
yürürlükten kaldırıldığından bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağına; öncesi orman olan bir yerin üzerindeki orman bitki örtüsü yok edilmiş olsa dahi, salt orman toprağının
orman sayılan yer olduğuna göre usul ve kanuna uygun olan
hükmün onanması gerekir.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/7744
Karar No. 2013/13094
Tarihi:
01.07.2013
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
İlgili Kanun/Madde
506 s. SSK/79
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
37
• TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI
• PRİM KESİNTİSİNİN BULUNMADIĞI YILLARDA
TARIMSAL FAALİYETİN SAPTANMASI
ÖZETİ: Prim kesintisinin bulunmadığı yıllarda, tarımsal faaliyetin
saptanması bakımından, ürünlerin ne şekilde değerlendirdiğini ortaya koymak, davacının tarımsal faaliyete elverişli taşınmazlarının bulunup bulunmadığını araştırmak, tarımsal
faaliyetin taşınmazların kiralanması suretiyle yürütüldüğü
iddia ediliyor ise, bu konuda taşınmazların kimden, hangi
yıllar için kiralandığı, hangi tarımsal ürünlerin üretimi için
faaliyette bulunulduğu, kiralayan kişinin Tarım Bağ-Kur sigortalılığının bulunup bulunmadığı, kiracının kiralama yoluyla tarımsal faaliyetini yürütmeye elverişli tarımsal alet edevatının bulunup bulunmadığı gibi ayrıntılı araştırma yapmak,
gerektiğinde tarımsal faaliyetin yapıldığı iddia edilen dönemdeki muhtar ve azaların bilgilerine başvurmak, özetle, tarım
faaliyetinin devam edip etmediğini hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde ortaya koymak ve sonucuna göre
hüküm kurmak gerekir.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/26654
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/83
Karar No. 2013/22806
17.11.2013
Tarihi:
• DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
• SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
• KURULUŞLARIN GENEL KURULUNDA YAPILAN
SEÇİMLERE İTİRAZ
ÖZETİ: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak
alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar
tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde
ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer
organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok
veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Ocak 2014
tarihli 133. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
YARGITAY CEZA KARARLARI
COURT OF CASSATION CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI
COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
Esas No.
2012/11-1337
Karar No. 2013/292
Tarihi:
11.06.2013
İlgili Kanun/Madde
765 s. MülgaTCK/29
5237 s. TCK/3, 53, 61, 62, 116, 204
•
•
•
•
•
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ
CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
HAKİMİN CEZAYI BELİRLEMESİ
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN
BIRAKILMA
• ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
ÖZETİ: Sanığın sabıka kaydında geçmiş hükümlülüklerinin bulunması, şartlarının varlığı halinde tekerrür uygulamasında dikkate alınabilecek bir husus olup, TCK'nun 61. maddesinde
sayılan temel cezanın belirlenmesi ölçütleri arasında bulunmadığından alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi olarak kullanılamayacaktır. Bununla birlikte sabıka kaydındaki geçmiş hükümlülükler ile bu hükümlülüklerin niteliği ve sayısının, aynı
kanunun 61/1-f maddesinde yer alan “failin kastının ağırlığı”nın belirlenmesi sırasında hakim tarafından gözönüne
alınabilmesinde de kanuni bir engel bulunmamaktadır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Ocak 2014
tarihli 133. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI
COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2011/4837
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/35, 81, 86, 87
Karar No. 2013/4838
1412 s. MülgaCMUK/305, 317
Tarihi:
02.09.2013
• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA
• KASTEN YARALAMA SUÇU
• KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
• SUÇA TEŞEBBÜS HALİ
• SUÇTA KULLANILAN ALETİN SUÇU İŞLEMEYE
ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI
ÖZETİ: Somut olayda suçta kullanılan aletin elverişliliği, hedef alınan
vücut bölgesi ve engel sebebin bulunması nedeniyle sanığın
eylemini tamamlayamaması hususları birlikte dikkate alındığında, sanığın kastının mağduru öldürmeye yönelik olduğu
anlaşıldığından, sanık hakkında kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması yerine; suç niteliğinde
hataya düşülerek yazılı şekilde kasten silahla yaralama suçundan hüküm kurulması hatalıdır.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/28561
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/19565
5237 s. TCK/58, 116, 119, 168
Tarihi:
11.07.2013
• MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ETKİN
PİŞMANLIK
• HÜRRİYETE KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜM
• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ
• SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR
ÖZETİ: Somut olayda sanıklar hakkında hırsızlık suçundan 5237 sayılı Kanun 168/1. maddesinin uygulanması sırasında aynı
maddenin ikinci fıkrası da dikkate alındığında indirim oranının 1/2'den fazla olması gerektiğinin gözetilmemesi, sanık
G.'ün konut dokunulmazlığını bozma suçunu birden fazla kişi
ile birlikte gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK.nın 119/1-c maddesinin uygulanmaması hatalıdır.
40
Yargıtay Ceza Kararları
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/21265
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/36487
59 sayılı KHK/6/3
Tarihi:
24.10.2013
• MUHAKEMAT HİZMETİ TEMİN EDİLEMEYEN
HALLER
ÖZETİ: 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca muhakemat
hizmeti temin edilemeyen hallerde adlî ve idari davalar ile icra
takiplerini yürütmek üzere merkez ve taşra birim amirlerine,
aynı KHK'nin 2/1-e maddesinde tanımlanan üst yönetici
tarafından temsil yetkisi verilebileceğinin hüküm altına alınmasına göre, dava takip yetkisinin üst yönetici tarafından müdürlük
teşkilatı bulunan yerlerde Orman işletme Müdürüne, şeflik
teşkilatı bulunan yerlerde ise Orman İşletme Sefine devredilebileceği, taşra birim amirlerinin bu yetkilerinin devredilmesinin ise anılan KHK tarafından öngörülmediği gözetildiğinde karar tarihi itibariyle dava takip yetkisi bulunmayan
dava takip memurunun temyiz yetkisi de bulunmamakla
temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca
reddi gerekir.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
2012/22733
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2013/21987
5271 s. CMK/231
Tarihi:
11.09.2013
3194 s. İmarK/5
• İMAR KANUNUNUNDA YERALAN TANIMLAR
• HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
ÖZETİ: Somut olayda sanığın sabıka kaydında yer alan hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ilamın CMK'nın
231/5 madde ve fıkrasının uygulanmasına engel oluşturmaması karşısında; CMK'nm 231. maddesinin 6. fıkrasının (b)
bendi uyarınca, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki
tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, yeniden
suç işleyip işlemeyeceği konusunda bir değerlendirme yapılıp,
sonucuna göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla
ilgili bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, “sanığın kasıtlı suçtan sabıkası olduğu” şeklinde kanuni ve yeterli olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer
olmadığına karar verilmesi hatalıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
41
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/10162
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/9307
5237 s. TCK/241
Tarihi:
25.09.2013
• TEFECİLİK SUÇU
• KESİNTİSİZ SUÇLAR
• ZİNCİRLEME SUÇ
• HAPİS CEZASININ TAYİNİNDE GEREKÇE
GÖSTERİLMEMESİ
ÖZETİ: Sanık hakkında düzenlenen 05.06.2008 günlü Vergi Tekniği
Raporunda sanığın bir kısım şahıslara kazanç elde etmek
amacıyla borç para verdiğinin tespit edilmesi karşısında, raporda ismi geçen şahısların tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulup, sanıktan ivaz karşılığı borç para alıp almadıkları, almışlar ise hangi tarihlerde aldıkları, sanıkla aralarında yakın
akrabalık veya ticari münasebet bulunup bulunmadığı hususlarında açık ve net beyanları tespit edilmeden, maddede yazılı
tipik hareketin bir kez işlenmesiyle oluşan sırf hareket suçu
niteliğindeki tefecilik suçunun ne şekilde 01.06.2005 tarihinden sonra işlendiği açıklanmadan, tanıkların sanıktan ivaz
karşılığı aldıklarını iddia ettikleri borç para tarihleri gerekirse
beyanlarına yeniden başvurulmak suretiyle kesin ve net olarak
tespit edilmeden, buna göre dava zamanaşımı süresinin dolup
dolmadığı da tartışılmadan eksik araştırma ve yetersiz gerekçe
ile yazılı şekilde karar verilmesi ve ayrıca temel hapis cezası
herhangi bir gerekçe gösterilmeden takdiren denilmek suretiyle alt sınırdan tayin edildiği halde, hapis cezası yanında
tayin edilen adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının
da gerekçesiz olarak ve takdiren denilerek alt sınırın üstünde
belirlenmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2011/10820
İlgili Kanun/Madde
1412 s.CMUK/326
Karar No. 2013/22203
Tarihi:
12.11.2013
• YAĞMA SUÇU
ÖZETİ: Sanığın eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden,
yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırıdır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
42
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/28604
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/20892
5271 s.CMK/148
Tarihi:
01.11.2013
• İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER
ÖZETİ: Sanık.....'ın savcılık ve mahkemedeki savunmalarında, suçlamayı reddederek davaya konu kaçak akaryakıtın sanık......'a
ait olduğunu beyan etmesi, bu savunmasının tüm aşamalarda
diğer sanık tarafından doğrulanması, kaçak akaryakıt varillerinin sanığın babasına ait bahçe ve diğer sanığın bahçesinin
yakınında bulunması, sanığın kollukta müdafii olmaksızın
alınan suçlamayı ikrara yönelik beyanının sonraki aşamalarda doğrulanmaması karşısında, 5271 sayılı CMK'nın
148/4.maddesi uyarınca hükme esas alınamayacağı ve bu kapsamda sanığın atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli
kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatine
karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/9473
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/28192
1412 s. CMUK/321
Tarihi:
27.11.2013
• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU
• TAŞINMAZIN MERA VASFINI KAYBETMESİ
ÖZETİ: Taşınmazın, mera vasfını kendiliğinden kaybettiği ve meranın
hazine adına tescilinin yapılması gerektiğinin belirtilmesi karşısında; sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine
karar verilmesi yasaya aykırıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
43
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2011/4800
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/8845
5271 s. CMK/318
Tarihi:
11.06.2013
• YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP
OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ
ÖZETİ: Sanıklara yüklenen eylemlerin ne şekilde sübuta erdiği ve
sanıkların terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına dair neticeye nasıl ulaşıldığının sübut delilleriyle birlikte
ayrı ayrı tartışılması gerekirken, iddianame kapsamına göre
kamu davası açıldığı anlaşılan terör örgütü propagandası
suçuna dair eylemler de nazara alınmadan yetersiz gerekçeyle
yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/5053
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/6339
5237 s. TCK/191
Tarihi:
24.06.2013
• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI
MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA
BULUNDURMAK
ÖZETİ: CMK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında, denetimli serbestlik
tedbirinin gereklerine uymayan sanık hakkında davaya devam
edilerek hüküm verileceği öngörüldüğünden; duruşma için
sanığa gönderilen davetiyenin "denetimli serbestlik tedbirine
uymadığının iddia edilmesi nedeniyle, bir mazereti varsa gelip
bildirmesi, gelmediği ve bir mazeret bildirmediği takdirde denetimli serbestlik tedbirine uymadığı kabul edilerek hakkında
cezaya hükmolunacağı" uyarısıyla birlikte duruşma tarihi ve
saati yazılarak sanığa tebliğ edilmesi gerektiği gözetilmeden,
belirtilen nitelikte uyarıyı içermeyen tebligatla yetinilerek
mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
44
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/12202
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/17316
5271 s. CMK/223/2
Tarihi:
20.11.2013
• HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
• DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
• CEZA KANUNUNDAKİ TANIMLAR
• SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ
• MÜHÜR BOZMA SUÇU
ÖZETİ: 5237 sayılı TCK'nun "Kamu güvenine karşı suçlar" bölümünde, 203. maddede düzenlenen "mühür bozma" suçunun
konusu, kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir
şeyin olduğu gibi korunması veya üzerinde değişiklik yapılmaması için konulan mühürdür. Suçla korunan değer, kamu
idaresinin, dolayısıyla devletin otoritesidir. Kanunla verilmiş
yetkiye dayalı olarak ve usulüne uygun bir şekilde yetkili makam tarafından konulan mührün kaldırılması ya da konuluş
amacına aykırı hareket edilmesi ile mühür bozma suçu oluşur.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/22410
Karar No. 2013/16061
Tarihi:
12.06.2013
İlgili Kanun/Madde
1412 s. MülgaCMUK/321
5320 s. CMKYürK/8
5237 s. TCK/50
5271 s. CMK/231
• HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK
YAPTIRIMLAR
• CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR
DÜZELTME
ÖZETİ: Sabıkası bulunmayan sanık hakkında 5271 Sayılı C.M.K.nın
231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri
bırakılması düzenlemesinin, kararın 5 paragrafında kasıtlı
suçtan sabıkalarının bulunması gerekçesiyle reddedilmesi ve
yine kararın 8. paragrafında C.M.K.nın 231. maddesinde düzenlenen bu düzenlemenin, sanığın suçtan dolayı pişmanlığının bulunmaması gerekçesiyle tekrar uygulanmamasına karar
verilerek hükümde çelişkiye neden olunması kanuna aykırıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
45
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/24168
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/40738
765 s. MülgaTCK/58
Tarihi:
23.12.2013
• NİTELİKLİ HIRSIZLIK
• HIRSIZLIK SUÇU
• SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR
ÖZETİ: Somut olayda müştekiye ait aracın yarı açık olan camından
elini sokmak suretiyle suça konu çantayı çalan sanığın eyleminin, TCK'nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu halde aynı Kanun'un 142/1-b maddesiyle
hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/7364
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/9172
5237 s. TCK/102/1, 3-d, 62
Tarihi:
16.09.2013
5275 s. CezaİnfazK/107
• TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
• KOŞULLU SALIVERİLMEDEN YARARLANMA
• KANUN YARARINA BOZMA
• CİNSEL SALDIRI SUÇU
• CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
• ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
ÖZETİ: Koşullu salıverilmenin geri alınmasıyla ilgili olarak Mülga
765 sayılı TCK'nın 17. maddesi gibi benzeri düzenlemeleri
içeren 5275 sayılı CGTİHK'un 107. maddesine göre; hukukumuzda koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için,
hükümlü olan kişinin öncelikle koşullu salıverilmesi ve koşullu salıverilmesinden sonra ya denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi ya da kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta
ısrar etmesi gerekmektedir. Buna göre, ikinci ve yeni suçun
hükümlünün koşullu salıverilmeden önce işlemesi durumda
koşullu salıverilme kararının geri alınmasının mümkün bulunmadığı ancak, bu durumun anılan maddenin birinci fıkrası
gereğince hükümlünün “iyi halli olma” kriteri içinde değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 133 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
46
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/14438
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/14553
5237 s. TCK/151-153
Tarihi:
01.10.2013
• MALA ZARAR VERME SUÇU
ÖZETİ: Köy muhtarı olan sanığın T… görevlileri tarafından elektrik
direklerinin yenilenmesi sırasında, katılana ait ceviz ağaçlarından birinin elektrik tellerinin altına gelmesi nedeniyle sanık tarafından ağacın söktürülüp bırakıldığı olayda; sanığın
mala zarar verme kastının bulunmadığı, sanığın olayı gerçekleştirmekteki amacının T… görevlilerinin elektrik direklerinin
yenilenmesine yardım etmek olduğu, yine ağacın tellere değmesi sebebiyle kişilerin zarar görebileceğinden dolayı ağacın
söküldüğü gerekçeleriyle mala zarar verme suçunun kast unsurunun bulunmadığına yönelik mahkeme kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Ocak 2014
tarihli 133. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL OF STATE DECISIONS
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
2. DAİRE
Esas No.
2012/1445
Karar No. 2013/1405
Tarihi:
13.03.2013
İlgili Kanun/Madde
657 s. DevletMemurlarıK/4
1050 s. MülgaMuhasebeK/93
2577 s. İYUK/7, 10, 11, 51
6245 s. HarcırahK/59
• SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE SÜREKLİ GÖREV
YOLLUĞU ÖDENMEYECEĞİ
ÖZETİ: Somut olayda, dava konusu işlemin yasal dayanaklarını oluşturan ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan; “Sözleşmeli
personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.”
ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe sokulan Milli Eğitim
Bakanlığı’nın 2006/58 sayılı Genelgesi’nin 11. maddesinde
yer alan; “Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu
ödenmeyecektir.” ibaresinin Danıştay İkinci Dairesi’nin
28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin
durdurulmuş olması nedeniyle oluşan yeni hukuki durum
karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu alabilmek için,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesi
kapsamında idareye her zaman başvurabileceği de açıktır.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin Ocak 2014
tarihli 133. sayısından ulaşabilirsiniz
A N A Y A S A MA HKE ME S İ
KA R A R L A R I
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT
DECISIONS
Anayasa Mahkemesi kararları dergimizde ayrıntılı bir
ş e k i l d e y e r a l m a k t a d ı r v e 4 0 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
GÜNCEL MEVZUAT
CURRENT LEGISLATION
* Kanunlar
Law Codes
* Resmî Gazete Özetleri
Abstracts of Official Gazette
KANUNLAR
LAW CODES
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA GERİ KABUL ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUK
MENSUPLARININ AİLE BİREYLERİNİN KAZANÇ GETİRİCİ BİR
İŞTE ÇALIŞMALARINA OLANAK SAĞLAYAN ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE
İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAMERUN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ VE HİDROKARBONLAR ALANLARINDA
İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK VE KONSÜLER MİSYONLARDA
ÇALIŞAN PERSONELİN YAKINLARININ KAZANÇ GETİRİCİ BİR
İŞTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
* TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA METEOROLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE
İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
* 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
* 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
Kanunların tam metinleri dergimizde yer almaktadır ve 16
s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE
KANUNLAR
MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR
TÜZÜK
BAKANLAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
Aylık resmi gazete özetleri dergimizde yer almaktadır ve 14
s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
ÖNEMLİ BİLGİLER
MAJOR INFORMATIONS
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI
(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2014)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2014)
HARÇ TARİFESİ (2014)
Yargı Harçları (2014)
NOTER HARÇLARI (2014)
VERGİ YARGISI HARÇLARI (2014)
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI (2014)
Önemli Bilgiler
56
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI (2014)
KİRA ARTIŞINA YARGITAY’CA UYGULANAN ENDEKSLER
ENFLASYON ORANLARI (%) (TUİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
HMK’YA GÖRE PARASAL SINIRLAR TABLOSU
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
Önemli bilgilerin detayları en güncel halleri ile dergimizde
y e r a l m a k t a d ı r v e 3 5 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 133 / Yıl: 2014
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF SUPREME COURT
DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
A
Acizden Dolayı Tasarrufların Butlanı ............................................................ 213
Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi .................................................. 329, 347
Alacağın Likit Olup Olmadığı........................................................................ 308
Asıl Alacağa Bağlı Feri Alacaklarda Faiz ...................................................... 282
Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmeden Dönme veya Fesih...................... 295
Avukatlık Ücretinin Niteliği ve Belirlenmesi................................................. 256
B
Basın Özgürlüğü............................................................................................. 258
Bedelsiz Tasarrufların Butlanı........................................................................ 213
Bedelsiz Temlik Edildiğinin Tanıkla İspatı.................................................... 248
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma ............................................. 329
Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği ........................................................... 308
Bilirkişi Raporu .............................................................................................. 307
Borçlunun Alacaklısını Zarara Uğratma Kastı ............................................... 307
Borçlunun Temerrüdünde Alacaklının Seçimlik Hakları ............................... 240
Boşanma Halinde Mal Rejiminin Tasfiyesi.................................................... 226
Boşanma Nedeniyle Doğan Dava Haklarında Zamanaşımı ........................... 226
Boşanma Nedeniyle Yoksulluk Nafakası ....................................................... 246
C
Ceza Hukukunda Takdiri İndirim Nedenleri .......................................... 329, 347
Ceza Kanunundaki Tanımlar .......................................................................... 343
Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesini Bağlamaması ................... 316
Ceza Yargılamasında Temyiz ve Karar Düzeltme ......................................... 345
Cinsel Saldırı Suçu ......................................................................................... 347
D
Dava Şartları................................................................................... 286, 311, 317
Davanın Açılmamış Sayılması ....................................................................... 290
Delil İkamesi İçin Avans ................................................................................ 286
Dernek Genel Kurul Kararının İptali.............................................................. 323
Devlete ve Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlar .................................................. 310
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm ............................................................. 343
Bütün kararların bu şekilde kavramlara göre arama dizini
d e r g i m i z d e y e r a l m a k t a d ı r v e 6 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Avukatlık Kanunu (1136)
Madde
Sayfa
164..............................................................256
Borçlar Kanunu (Mülga) (818)
Sayfa
Madde
53................................................................316
58................................................................254
61................................................................268
81................................................................240
82................................................................240
90................................................................240
91................................................................240
95................................................................240
101..............................................................240
106..............................................................240
107..............................................................240
118..............................................................277
317..............................................................240
355..................................................... 240, 303
364..............................................................240
368..............................................................240
Ceza Muhakemeleri Kanunu (5271)
Madde
Sayfa
148..............................................................340
223..............................................................343
231..................................................... 336, 345
318..............................................................341
Ceza Muhakemesi Kanununun
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun (5320)
Madde
Sayfa
8..................................................................345
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun (5275)
Madde
Sayfa
107............................................................. 347
Devlet Memurları Kanunu (657)
Madde
Sayfa
4 ................................................................. 353
Harcırah Kanunu (6245)
Sayfa
Madde
59 ............................................................... 353
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (6100)
Madde
Sayfa
2 ................................................................. 260
3 .........................................................235, 282
27 ............................................................... 299
107............................................................. 226
109............................................................. 317
114.....................................................286, 311
115.....................................................311, 317
150............................................................. 290
323............................................................. 301
390............................................................. 260
394............................................................. 291
Gç3 ....................................................246, 308
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
(Mülga) (1086)
Sayfa
Madde
428............................................................. 265
429............................................................. 235
438.....................................................282, 308
Bütün kararların bu şekilde kanun maddelerine göre arama
dizini dergimizde yer almaktadır ve 6 sayfa devam etmektedir
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 349 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа