close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2015 öğretim yılı mühendislik ve tasarım fakültesi iç mimarlık

embedDownload
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
1. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
9.00-9.50
10.00-10.50
Eskiz Teknikler i
Yrd. Doç. Yaprak Özel
11.00-11.50
309
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Tasar ım Stüdyosu I - II
Mimar i Çizim ve Sunum
Teknikler i I
Yrd. Doç. Dr. İlgin Erkmen (A
Şubesi)
Prof. Dr. Ayşen Akpınar (A
Yrd. Doç. Dr. Günhan (B Şubesi)
Şubesi)
Yrd. Doç. Yaprak Özel (B Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Elif Kısar Koramaz
Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı Aksu (C
(C Şubesi)
Şubesi)
307
315-310
12.00-12.50
Mimari Teknik Çizim II
Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı Aksu
308
13.00-13.50
14.00-14.50
Matematik
15.00-15.50
Doç. Dr. Hamdullah Şevli
16.00-16.50
143
17.00-17.50
CUMA
Tasar ım Stüdyosu I - II
Prof. Dr. Ayşen Akpınar (A
Şubesi)
Yrd. Doç. Yaprak Özel (B Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı Aksu (C
Şubesi)
315-310
Yabancı Dil I
Okutman Fatih Tanrıverdi
(A şubesi)
137
Okutman …………...
(B Şubesi) 139
Tür k Dili ve Yazım Kur allar ı I
Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu
ÇABUK
Kültür ve İstanbul
Konferans Salonu
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI
İç Mimarlık Projesi I - II
9.00-9.50
10.00-10.50
Yapı ve Str üktür I
(A Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. İlgin Erkmen
11.00-11.50
307
12.00-12.50
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karahan (A Şubesi)
Uzm. Öğr. Gör. Haluk Hatipoğlu (B
Şubesi)
Sürdürülebilirlik ve
Estetik ve
Uzm. Öğr.Gör. İmre Hadi (C Şubesi)
Ekoloji
Yaratıcılık
Uzm. Öğr. Gör. Hakan Dölgen (D
Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı
Dr. Nevbahar Atalay
Aksu
307
146
141
Alan İçi Der s
Alan İçi Der s
PERŞEMBE
Alan İçi Ders
Mimarlık Tarihi
Dr. Didem Boyacıoğlu
315
Bilgisayar Destekli Mim.
Tasar ım I
A Şubesi
Uzm. Öğr. Gör Handan Şen Köksal
227
Atatür k İlkeler i ve İnkılap Tar ihi I
Dr. Bekir Tank
13.00-13.50
315
İç Mimarlık Projesi I - II
Alan İçi Der s
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karahan (A Şubesi)
Uzm. Öğr. Gör. Haluk Hatipoğlu (B
Şubesi)
Uzm. Öğr.Gör. İmre Hadi (C Şubesi)
Uzm. Öğr. Gör. Hakan Dölgen (D
Şubesi)
Mekansal Düzenlemeler
Bilgisayar Destekli Mim.
Tasar ım I
B Şubesi
Yrd. Doç. Dr. Elif Kısar Koramaz
Uzm. Öğr. Gör Handan Şen Köksal
142
227
14.00-14.50
15.00-15.50
CUMA
Yapı ve Str üktür I
(B Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. İlgin Erkmen
16.00-16.50
307
17.00-17.50
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS OLARAK BÖLÜM DIŞI DERSLERDEN BİR ADET SEÇİLECEKTİR.
ALAN İÇİ SEÇME DERSLERDEN BİR TANE SEÇİLECEKTİR.
307
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
3. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
SALI
9.00-9.50
Yapı ve Fizik Çevr e I
A Şubesi
10.00-10.50
Uzm. Öğr. Gör. Aydan Hacaloğlu
Alan İçi Der s
Su ve Mekan
Alan İçi Der s
Prof. Dr. İdris Oğurlu
Sanatın Yansımalar ı
11.00-11.50
B-111
315
12.00-12.50
Yrd. Doç. Dr. Elif Kısar
Koramaz
234
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İç Mim. Pr ojesi III - IV
Mobilya ve Mekansal Donanım
Tasar ımı
Doç. Sevinç Hadi (A Şubesi)
Dr. Seba Türker (B Şubesi)
Uzm. Öğr. Gör. Almila Sağdıç (C
Şubesi)
309
14.00-14.50
Yapı ve Fizik Çevr e I
B Şubesi
Uzm. Öğr. Gör. Berke
Hatipoğlu
Uzm. Öğr. Gör. Aydan Hacaloğlu
227
15.00-15.50
16.00-16.50
315
307
Yapı ve Malzeme
(A Şubesi)
Alan İçi Der s
13.00-13.50
Bilgisayar Destekli
Sunum Teknikler i
Prof. Dr. Ayşen Akpınar (A Şubesi)
Yrd. Doç. Yaprak Özel (B Şubesi)
Uzm. Öğr. Gör. Sinan Polvan (C
Şubesi)
Doç. Dr. Hale Gezer
Alan İçi Der s
İç Mim. Pr ojesi III - IV
Sür dür ülebilir Bina
Tasar ımı
Yrd. Doç. Dr. İlgin
Erkmen
234
Doç. Sevinç Hadi (A Şubesi)
Dr. Seba Türker (B Şubesi)
Uzm. Öğr. Gör. Almila Sağdıç (C
Şubesi)
17.00-17.50
ALAN İÇİ SEÇME DERSLERDEN BİR TANE SEÇİLECEKTİR.
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS OLARAK BÖLÜM DIŞI DERSLERDEN BİR ADET SEÇİLECEKTİR.
309
235
Yapı ve Malzeme
(B Şubesi)
Doç. Dr. Hale Gezer
235
CUMA
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
4. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI
Uzm. Öğr. Gör. Aydan Hacaloğlu
Prof. Işık Aydemir (A
Şubesi)
Doç. Dr. Kaya Dinçer (B
Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Alp Sunalp (C
Şubesi)
137
Moda Stüdyo C
Alan İçi Der s
10.00-10.50
Aydınlatma Tasar ımı ve Teknolojiler i
11.00-11.50
12.00-12.50
Alan İçi Der s
Geleceğin Çevr esi
Prof. Dr. İdris Oğurlu
Alan İçi Der s
Tasar ımda
Er işebilir lik
B-111
Doç. Dr. Hale Gezer
16.00-16.50
17.00-17.50
Bitir me Pojesi
İstanbul'un Kentsel
Analizi
Prof. Işık Aydemir
Prof. Dr. İbrahim Baz
208
140
CUMA
Alan İçi Der s
Çağdaş Yapı
Maliyet ve Pr oje
Yönetimi
Doç. Dr. Hale Gezer
236
Yrd. Doç. Dr. Ebru
Karahan
144
Alan İçi Der s
14.00-14.50
15.00-15.50
Alan İçi Der s
İç Mimar lık Pr ojesi V
9.00-9.50
13.00-13.50
PERŞEMBE
236
İç Mimar lık Pr ojesi V
Prof. Işık Aydemir (A
Şubesi)
Doç. Dr. Kaya Dinçer (B
Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Alp Sunalp (C
Şubesi)
Moda Stüdyo C
ALAN İÇİ SEÇME DERSLERDEN İKİ TANE SEÇİLECEKTİR.
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS OLARAK BÖLÜM DIŞI DERSLERDEN BİR ADET SEÇİLECEKTİR.
Çağdaş Sanat
Kor uma ve Restor asyon
Dr. Didem Boyacıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gülhan
Benli
137
144
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content