close

Enter

Log in using OpenID

celta kursu 20.03.2015 14:04 - Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
13. ulusal
A⁄RI
kongresi
05-08 HAZ‹RAN 2014
SHERATON ‹STANBUL MASLAK HOTEL
www.agrikon2014.org
www.facebook.com/agrikon2014
PROGRAM ve GENEL BİLGİLER
İÇİNDEKİLER
Komite
2
Kongre Özet Programı
3
Kongre Programı
4
Genel Bilgiler ve Sosyal Etkinlikler
7
Sergi Yerleşim Planı
9
10
Destekleyeciler ve Sergiye Katılan Firmalar
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Kongre Organizasyon Sekreteryası
Gül Köknel Talu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Algoloji Bilim Dalı 34390, İstanbul
Telefon : 0212 531 31 47 Faks : 0212 631 05 41
Şehit Muhtar Cad. Özerk İşhanı No:17 Kat:2/3 Taksim 34437, İstanbul
E-mail
Telefon : 0212 254 32 30 Faks : 0212 254 27 83
: [email protected]
E-mail
: [email protected]
KOMİTE
Kongre Başkanı
Serdar Erdine
Türk Algoloji-Ağrı Derneği Başkanı
Kongre Bilimsel Sekreteri
Gül Köknel Talu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Algoloji Bilim Dalı 34390, İstanbul
Telefon : 0212 531 31 47
Faks
: 0212 631 05 41
E-mail
: [email protected]
Türk Algoloji - Ağrı Derneği Yönetim Kurulu
Serdar Erdine
Fuat Güldoğuş
N. Süleyman Özyalçın
Ersin Tan
Gül Köknel Talu
Gülseren Akyüz
Meltem Uyar
Kongre Bilimsel Kurulu
Gülseren Akyüz
Serdar Erdine
Fuat Güldoğuş
Mehmet Sacit Güleç
Osman Hakan Gündüz
N. Süleyman Özyalçın
Gül Köknel Talu
Ersin Tan
Mehmet Ali Taşkaynatan
Meltem Uyar
İbrahim Yegül
Davetli Konuşmacı ve Moderatörler
Mert Akbaş
Engin Eker
Didem Akçalı
Serdar Erdine
Taylan Akkaya
Elvan Erhan
Feyza Arıcıoğlu
Deniz Evcik
İbrahim Aşık
Can Eyigör
Osman Nuri Aydın
Rainer Freynhagen
Işık Aydınlı
Alp Gurbet
Avni Babacan
Fuat Güldoğuş
Işın Baral Kulaksızoğlu
M. Sacit Güleç
Barış Baslo
Nurten İnan
Betül Baykan
Serdar Kahraman
Ayşegül Bilen
Bilge Karslı
Işın Ünal Çevik
Zeynep Kayhan
Demirhan Dıraçoğlu
Kader Keskinbora
Erdem Nail Duman
Banu Kuran
Ercan Kurt
Ateş Önal
Hayri Özbek
Emel Özcan
Fatih Özkan
N. Süleyman Özyalçın
Lütfiye Pirbudak
Ruhiye Reisli
Serra Sencer
Jordi Serra
Joseph V. Pergolizzi, Jr.
Aksel Siva
Şaziye Şahin
Ömer Faruk Şendur
Gülçin Fatma Şenel
2
İhsan Şengün
Levent Tabak
Suna Akın Takmaz
Gül Köknel Talu
Mehmet Ali Taşkaynatan
Andrea Trescot
Sema Tuncer
Kayıhan Uluç
Meltem Uyar
Yener Ünver
İlker Yağcı
İbrahim Yegül
Arif Yeğin
Alp Yentür
KONGRE ÖZET PROGRAMI
05 Haziran 2014, Perşembe
10:00 - 17:45
Geliştirme Kursları 1 - Salon B
06 Haziran 2014, Cuma
08:00 - 08:30
Açılış
08:30 - 09:30
Açılış Oturumu
09:30 - 11:00
BAŞ AĞRILARI
11:00 - 11:30
Kahve Molası
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P01-P18
11:30 - 11:40
Sözlü Bildiri Sunumu (S01-S02)
11:40 - 13:10
OTURUM 1
13:10 - 15:00
Medtronic Oturumu ve Öğle Yemeği
15:00 - 18:00
Geliştirme Kursları 2 - Salon B
15:00 - 15:10
Sözlü Bildiri Sunumu (S03-S04)
15:10 - 16:40
NÖROPATİK AĞRI
16:40 - 17:10
Kahve Molası
17:10 - 17:20
Sözlü Bildiri Sunumu (S05-S06)
17:20 - 18:50
KANSER AĞRISI
19:00 - 20:00
Kokteyl
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P19-P39
07 Haziran 2014, Cumartesi
08:30 - 10:00
ANA OTURUM
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P40-P60
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:00 - 12:00
Geliştirme Kursları 3 - Salon B
10:30 - 10:40
Sözlü Bildiri Sunumu (S07-S08)
10:40 - 12:10
BEL AĞRILARI
12:10 - 13:10
OTURUM 2
13:10 - 14:30
Actavis Oturumu ve Öğle Yemeği
14:30 - 14:40
Sözlü Bildiri Sunumu (S09-S10)
14:40 - 16:10
OTURUM 3
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P61-P71
16:10 - 16:40
Kahve Molası
16:40 - 17:40
ZOR AĞRI SENDROMLARI
08 Haziran 2014, Pazar
08:30 - 09:30
AĞRI İLE İLGİLİ SORUNLAR
09:30 - 11:00
OTURUM 4
11:00 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 13:00
OTURUM 5
13:00
Kapanış
3
KONGRE PROGRAMI
05 Haziran Perşembe
GELİŞTİRME KURSLARI 1 - SALON B
Kurs kapasiteleri maksimum 50 kişi olup, kayıt olunması koşuluyla ücretsizdir.
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
Radyasyon Güvenliği - Sema Tuncer
İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Ergonomi - Emel Özcan
Spinal Ağrı - Muayene, Ayırıcı Tanı, Kırmızı Bayraklar - Alp Gurbet
Kanser Ağrısı - Analjezik Kullanımı - Lütfiye Pirbudak
USG ve Ağrı Tedavisi Uygulamaları - Uygulamalar Sorunlar - Taylan Akkaya
Radyofrekans Uygulamaları - Temel İlkeler, Hasta Seçimi, Teknik Sorunlar - Can Eyigör
Noromodülasyon - Temel İlkeler, Hasta Seçimi, Teknik Sorunlar - Mert Akbaş
Baş Ağrısı - Muayene, Ayırıcı Tanı, Kırmızı Bayraklar - Betül Baykan
06 Haziran Cuma
GELİŞTİRME KURSLARI 2 - SALON B
Kurs kapasiteleri maksimum 20 kişi olup, kayıt olunması koşuluyla ücretsizdir.
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
Üst Ekstremite Temel Ultrasonografisi *- İlker Yağcı, Demirhan Dıraçoğlu
Girişimsel Yöntemlerde Ultrason Kullanımı* - Taylan Akkaya
*ESAOTE katkıları ile
07 Haziran Cumartesi
GELİŞTİRME KURSLARI 3 - SALON B
10:00 - 12:00
Kronik Migren Tedavisinde Botoks Uygulamaları* - Gül Köknel Talu, Meltem Uyar
*ALLERGAN Katkıları ile
06 Haziran Cuma
08:00 - 08:30
08:30 - 09:30
Açılış
Açılış Oturumu
Moderatör: İbrahim Yegül
Girişimsel Yöntemlerin Kötüye Kullanımı - Serdar Erdine
Viseral Ağrı - Işık Aydınlı
09:30 - 11:00
BAŞ AĞRILARI OTURUMU
Moderatör: Alp Yentür
Migren Tedavisinde Yenilikler - Betül Baykan
Temporo Mandibular Eklem Disfonksiyonu - Demirhan Dıraçoğlu
Acil Serviste Baş Ağrıları - Aksel Siva
Başağrısı Tedavisinde Minimal İnvazif Girişimlerin Yeri - Kanıta Dayalı Tıp - Alp Yentür
11:00 - 11:30
Kahve Molası
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P01-P18
11:30 - 11:40
Sözlü Bildiri Sunumu (S01-S02)
4
KONGRE PROGRAMI
06 Haziran Cuma
11:40 - 13:10
OTURUM 1
Moderatör: Ateş Önal
Fibromiyalji Nöropatik Ağrı mı? Tedavisi Mümkün mü? - Deniz Evcik
Başarısız Boyun Cerrahisi Sendromu Predispozan Faktörler, Sıklık ve Tedavi - M. Sacit Güleç
Diskojenik Ağrı - Ateş Önal
Sakroiliyak Eylem Disfonksiyonu ve Tedavisi - Ruhiye Reisli
13:10 - 15:00
Medtronic Oturumu ve Öğle Yemeği
Spinal Kord Stimulasyonunda Yenilikler: MRI Uyumlu Sistemin Önemi - N. Süleyman Özyalçın
15:00 - 15:10
Sözlü Bildiri Sunumu (S03-S04)
15:10 - 16:40
NÖROPATİK AĞRI PANELİ
Moderatör: Fuat Güldoğuş
KRAS Bir Nöropatik Ağrı Modeli mi? Nöropatik Ağrı Mekanizmaları - İhsan Şengün
KRAS MedikalTedavi Yaklaşımı - Nöropatik Ağrı Modelleri ve Tedavileri - Kayıhan Uluç
KRAS Sempatik Blokların Rolü - Fuat Güldoğuş
KRAS Nöromodülasyon Uygulamalarının Yeri - Arif Yeğin
16:40 - 17:10
Kahve Molası
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P19-P39
17:10 - 17:20
Sözlü Bildiri Sunumu (S05-S06)
17:20 - 18:50
KANSER AĞRISI PANELİ
Moderatör: N. Süleyman Özyalçın
Kanserli Hastaya Yaklaşım , Palyatif Bakım - Fatma Gülçin Şenel
Kanser Ağrısında İlaçların Yeri - Kader Keskinbora
Kanser Ağrısında Girişimsel Uygulamaların Yeri - Osman Nuri Aydın
19:00 - 20:00
Kokteyl
07 Haziran Cumartesi
08:30 - 10:00
ANA OTURUM
Moderatör: Serdar Erdine
Neuropathic Component of Chronic Pain
Kronik Ağrının Nöropatik Komponenti - Rainer Freynhagen
The Neurobiological Basis of Spontaneous Pain in Animals and Humans
İnsan ve Hayvanlarda Spontan Ağrının Nörobiyolojik Temeli - Jordi Serra
Cryoablation Procedures in Pain Management
Ağrı Tedavisinde Kriyo Terapi - Andrea Trescot
10:00 - 10:30
Kahve Molası
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P40-P60
10:30 - 10:40
Sözlü Bildiri Sunumu (S07-S08)
10:40 - 12:10
BEL AĞRILARI OTURUMU
Moderatör: Avni Babacan
Radyolojik İncelemenin Önemi - Serra Sencer
Bel Ağrılarında Rehabilitasyonun Yeri - Banu Kuran
Girişimsel Tedavinin Algoritması - Avni Babacan
Ne Zaman Cerrahi? - Serdar Kahraman
5
KONGRE PROGRAMI
07 Haziran Cumartesi
12:10 - 13:10
OTURUM 2
Moderatör: Elvan Erhan
Elektronörofizyolojik Çalışmaların Ağrılı Hasta Değerlendirmesinde Rolü - Barış Baslo
Ağrılı Hasta Değerlendirmesinde Testler - Işın Ünal Çevik
Differansiyal Bloklar - Uygulama Geçerlilik - Elvan Erhan
13:10 - 14:30
Actavis Oturumu ve Öğle Yemeği
Moderatör: Gül Köknel Talu
Maximizing Value in the Utilization of Opioid Analgesics - A look towards Oxycodone
Opioid Analjezik Kullanımına Yeni Değerler Katmak - Her Yönüyle Oksikodon - Joseph V. Pergolizzi, Jr.
14:30 - 14:40
Sözlü Bildiri Sunumu (S09-S10)
14:40 - 16:10
OTURUM 3
Moderatör: Meltem Uyar
RF Nedir? - Mekanizma, Etkinlik, Kanıt - Meltem Uyar
RF Uygulamalarında Yeni Seçenekler - İbrahim Aşık
Hangi Dozda RF - Endikasyonlar - Ercan Kurt
Konvansiyonel ve Non Konvansiyonel RF Uygulamalarında Komplikasyonlar - Hayri Özbek
16:10 - 16:40
Kahve Molası
POSTER TARTIŞMALARI - POSTER SALONU - P61-P71
16:40 - 17:40
ZOR AĞRI SENDROMLARI
Moderatör: Işık Aydınlı
Göğüs Ağrısı - Levent Tabak
Pelvik Ağrı - Gül Köknel Talu
Somatizasyon mu, Ağrı mı, Depresyon mu? - Işın Baral Kulaksızoğlu
08 Haziran Pazar
08:30 - 09:30
AĞRI İLE İLGİLİ SORUNLAR
Moderatör: Serdar Erdine
Algoloji ve Eğitim - Zeynep Kayhan
Hayvan Deneylerinde Etik - Feyza Arıcıoğlu
Algoloji Tedavisi Bağlamında Malpraktise Hukuksal Yaklaşım - Yener Ünver
09:30 - 11:00
OTURUM 4
Moderatör: Erdem Nail Duman
NSAI İlaçlar Kronik Ağrıda Uygun Seçim mi? - Şaziye Şahin
Kronik Opioid Kullanımında Sorunlar - Nurten Inan
Adjuvanlara Son Bakış - Erdem Nail Duman
İlaç Dışı Analjezik Uygulamalar - Mehmet Ali Taşkaynatan
11:00 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 13:00
OTURUM 5
Moderatör: Engin Eker
Osteoartrit ve Ağrı - Ömer Faruk Şendur
Demans ve Ağrı - Engin Eker
Yaşlılarda Ağrı Değerlendirme ve İnvazif Girişimler - Didem Akçalı
Ağrı Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı - Didem Akçalı
13:00
Kapanış
6
GENEL BİLGİLER ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Kongre Tarihi ve Yeri
05-08 Haziran 2014, Sheraton İstanbul Maslak Hotel.
Simültane Tercüme
Ağrıkon 2014 resmi dili Türkçe'dir. Kongre merkezinde Ana Toplantı Salonunda (Balo Salonu) 07 Haziran 2014
tarihinde belirli oturumlarda İngilizce - Türkçe dilleri arasında Simültane çeviri olacaktır. Tercümeden faydalanmak
isteyen katılımcılar salon önündeki görevlilerden kimlik karşılığında kulaklık temin edebilirler.
Kayıt Merkezi
Kongre boyunca, kongre kayıt işlemleri ve konaklama ile ilgili olası sorularınız için kongre kayıt merkezi ;
05 Haziran 2014 tarihinde
09:00 - 19:00,
06 ve 07 Haziran tarihlerinde 07:30 - 19:00,
08 Haziran tarihinde
07:30 - 14:00 saatleri arasında katılımcılara hizmet verecektir.
Kongre Kayıt Ücretleri ve İçerikleri
Uzman ve Firma Temsilcisi: 250.- Euro
Asistan: 200 .- Euro
Bilimsel aktivitelere katılım, sergi alanlarına giriş, kahve molaları, lunch box öğle yemekleri (1. gün alınacak öğle
yemeği için davetiyeyi lütfen Medtronic standından alınız, 2. Gün öğle yemeği kuponu yaka kartının içerisinde
yer alacaktır.), kokteyl, kongre malzemeleri, program kitabı, bildiri özetleri kitabı, yaka kartı ve sertifika dahildir.
Yaka Kartı
Tüm bilimsel toplantılara ve sosyal programlara girişte görevliler tarafından yaka kartı kontrolü yapılacaktır.
Yaka kartı bulunmayan kişiler katılımcı olarak sayılmayacak ve bilimsel yada sosyal aktivitelere alınmayacaklardır.
Yaka kartının kaybolması durumunda, kayıt ücretinin tamamının ödenmesi ile yeni yaka kartı verilecektir. Katılım
şekline göre beş ayrı renk yaka kartı kullanılacaktır.
Organizasyon Komitesi:
Kırmızı
Konuşmacı, Oturum Başkanı:
Lacivert
Katılımcı:
Mor
Sergi Firmaları:
Yeşil
Görevli Personelı:
Gri
7
GENEL BİLGİLER ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Kredilendirme
"13.Ulusal Ağrı Kongresi”, TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir. Kongre çantalarında
bulunan kredilendirme formlarının değerlendirmesi yapıldıktan sonra, kongre bitiminde kayıt masasındaki görevli
personele teslim edilmesi gerekmektedir.
Poster Tartışmaları
06 Haziran 2014 tarihinde saat 11:00-11:30, 16:40-17:10, 07 Haziran 2014 tarihinde saat 10:00-10:30,
16:10-16:40 saatleri arasında Poster Salonu'nda Poster Tartışmaları yapılacaktır.
Konuşmacı Hazırlık Odası
Sheraton Maslak İstanbul Hotel 1. Kat'da yer alan Pluton Salonu, konuşmacı hazırlık odası olarak kullanılacak olup,
tüm konuşmacıların sunumlarını sunum saatlerinden 1 saat önce teslim etmeleri rica olunur.
Hizmet Saatleri;
06 Haziran
07:30 - 19:00
07 Haziran
07:30 - 19:00
08 Haziran
07:30 - 14:00
Sergi
06-07-08 Haziran 2014 tarihlerinde ilaç ve tıbbı malzeme firmalarının oluşturduğu sergi, Sheraton Maslak İstanbul
Oteli Balo Salonu fuaye alanı 08:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır. Kongreye katılan firmaların
listesi ve sergi alanındaki yerleşim planı kongre program ve genel bilgiler kitabında 9. sayfada yer almaktadır.
İnternet Kullanımı
Tüm katılımcılar salonlarda ve odalarında ücretsiz olarak wireless internet hizmetinden yararlanabileceklerdir.
Sigara ve Cep Telefonu Yasağı
Tüm bilimsel toplantılar sırasında cep telefonlarının kapalı olması ve toplantı salonlarında sigara içilmemesi önemle
rica olunur.
Sigorta ve Sorumluluk
Kongre kayıt ücreti hiç bir sigortayı kapsamaz, tüm katılımcılara kendi sigortalarını yaptırmaları önerilir. Türk
Algoloji Ağrı Derneği veya Visitur Seyahat Ticaret A.Ş. olabilecek kazalarda veya kayıplarda hiçbir sorumluluk
kabul etmez.
Kokteyl
06 Haziran Cuma, 19:00-20:00 saatleri arasında sergi alanında kokteyl ikramı alınacaktır.
8
SERGİ YERLEŞİM PLANI
TOPLANTI SALONU
SALON G‹R‹fi
DEPO
SALON G‹R‹fi
Tavan yüksekli¤i 2.75 m.
FUAYE
Tavan yüksekli¤i 2.75 m.
PLUTON SALONU
(Sunum Kontrol)
ASANSÖR
JUPITER SALONU
Tavan yüksekli¤i 2.75 m.
BAR
Siyah ile iflaretli alanlar sergi alan› içerisinde yer alan sütunlard›r.
Tavan yüksekli¤i 2.15 m.
ASANSÖRLER
Tavan yüksekli¤i 2.15 m.
POSTER SALONU
9
DESTEKLEYİCİLER
ALTIN SPONSOR
GÜMÜŞ SPONSORLAR
BRONZ SPONSORLAR
SERGİYE KATILAN FİRMALAR
ALLERGAN
Boston Scientific
Boyraz Medikal Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fenisia Sağlık Medikal Ürünleri Pazarlama ve
Turizm İthalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Koçak Farma
Klinik Tıp Bilimleri Dergisi
Marmara Tıp Aletleri Pazarlama Ltd. Şti.
Neuromodulation Group Sağlık Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Opakim Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Orcan Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Smith ve Nephew Medikal
VEGA GROUP
Tüm firmalar›m›za de¤erli katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz...
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
944 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content