close

Enter

Log in using OpenID

1. Öğretim Ders programı için tıklayınız.

embedDownload
T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN
1.Sınıf
SAAT
2.Sınıf
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
3.Sınıf
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
4.Sınıf (Elk)
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
4.Sınıf (Elktro)
Yeri
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
MF2
Aydınlatma ve Ġç Tesisat
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE1
Aydınlatma ve Ġç Tesisat
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE1
MF2
Aydınlatma ve Ġç Tesisat
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE1
Aydınlatma ve Ġç Tesisat
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE1
MF2
Aydınlatma ve Ġç Tesisat
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE1
Aydınlatma ve Ġç Tesisat
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE1
EE2
Elk.En.Dağıtımı
Doç.Dr.Musa AYDIN
EE4
Ġleri Sayısal Sist.
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
EE1
EE2
Elk.En.Dağıtımı
Doç.Dr.Musa AYDIN
EE4
Ġleri Sayısal Sist.
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
EE1
EE2
Elk.En.Dağıtımı
Doç.Dr.Musa AYDIN
EE4
Ġleri Sayısal Sist.
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
EE1
08:30-09:15
P
A
Z
A
R
T
E
S
Ġ
09:25-10:10
Lojik Devreler-A
Doç. Dr. Salih GÜNEġ
10:20-11:05
FL
Lojik Devreler-A
Doç. Dr. Salih GÜNEġ
FL
Lojik Devreler-A
Doç. Dr. Salih GÜNEġ
11:15-12:00
FL
Fizik Lab-A
FL
Fizik Lab-A
Fizik Lab.- B
Fizik Lab.- B
EE3
Lojik Devreler-B
Yrd.Doç. Dr. Rahime CEYLAN
EE3
Lojik Devreler-B
Yrd.Doç. Dr. Rahime CEYLAN
EE3
Lojik Devreler-B
Yrd.Doç. Dr. Rahime CEYLAN
EE4
E.M.T.-II- A
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
EE4
E.M.T.-II- A
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
EE4
12:10-12:55
13:15-14:00
14:10-14:55
15:05-15:50
Yabancı Dil-I/Okt. Bilge Ayça ESEN
Yabancı Dil-I/Okt. Bilge Ayça ESEN
Yabancı Dil-I/Okt. Bilge Ayça ESEN
EE5
EE5
Temel Elektrik ve Ölçme Lab.-A/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
Temel Elektrik ve Ölçme Lab.-A/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L3
L3
E.M.T.-II- B
Yrd Doç. Dr. Levent SEYFĠ
EE2
E.M.T.-II- B
Yrd Doç. Dr. Levent SEYFĠ
E.M.T.-II- A
E.M.T.-II- B
EE2
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
Yrd Doç. Dr. Levent SEYFĠ
Elk. Elt. Tasarım-I/Bölüm Öğretim Elemanları
Elk. Mak.-I- A/Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
Elk. Mak.-I- A/Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
Elk. Mak.-I- A/Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
EE5
EE2
EE3
EE3
EE3
Elk. Mak.-I- B/Doç.Dr.AfĢin KULAKSIZ
Elk. Mak.-I- B/Doç.Dr.AfĢin KULAKSIZ
Elk. Mak.-I- B/Doç.Dr.AfĢin KULAKSIZ
L1
16:00-16:45
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
S
A
L
I
11:15-12:00
Elektroteknik-A
Prof..Dr.Saadetdin HERDEM
Elektroteknik-A
Prof..Dr.Saadetdin HERDEM
Elektroteknik-A
Prof..Dr.Saadetdin HERDEM
EE3
EE3
EE3
Elektroteknik-B
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
Elektroteknik-B
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
Elektroteknik-B
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
EE1
EE1
Temel Elektrik ve Ölçme Lab.-B/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L3
EE1
Temel Elektrik ve Ölçme Lab.-B/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L3
12:10-12:55
13:15-14:00
Matematik I -A
EE1
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik I -B
Doç.Dr.AyĢe Dilek MADEN
EE4
14:10-14:55
Matematik I -A
EE1
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik I -B
Doç.Dr.AyĢe Dilek MADEN
EE4
15:05-15:50
Biyomedikal Müh. GiriĢ Lab.-A
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
Biyomedikal Müh. GiriĢ Lab.-A
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
Elektronik Devre Tasarım Lab.-A
Filtre Tasarımı
L2
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
Yrd.Doç. Dr. Rahime CEYLAN
Elektronik Devre Tasarım Lab.-A
Filtre Tasarımı
L2
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
Yrd.Doç. Dr. Rahime CEYLAN
Elk. Elt. Tasarım-I/Bölüm Öğretim Elemanları
Biyomedikal Mühendisliğine GiriĢ/Öğr.Gör.Dr.
Yüksek Ger.Tek./Doç.Dr.Musa AYDIN
EE2
Yalçın EZGĠNCĠ
Yüksek Ger.Tek./Doç.Dr.Musa AYDIN
EE2
Yüksek Ger.Tek./Doç.Dr.Musa AYDIN
EE2
Biyomedikal Mühendisliğine GiriĢ/Öğr.Gör.Dr.
Yalçın EZGĠNCĠ
Biyomedikal Mühendisliğine GiriĢ/Öğr.Gör.Dr.
Yalçın EZGĠNCĠ
EE5
EE5
Elk.Elt.M.Uyg.-A
Bölüm Öğretim Elemanları
Elk.En.Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
Elk.En.Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
Elk.En.Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
L1
EE2
EE2
EE2
Elk.Elt.M.Uyg.-B
Bölüm Öğretim Elemanları
Sayısal ĠĢaret ĠĢleme
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY
Sayısal ĠĢaret ĠĢleme
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY
Sayısal ĠĢaret ĠĢleme
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY
L1
EE4
EE4
EE4
L1
MF3
Güç Elektro.-II
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
EE3
HaberleĢme Tekn.
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
EE5
MF3
Güç Elektro.-II
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
EE3
HaberleĢme Tekn.
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
EE5
MF3
16:00-16:45
09:25-10:10
KL
Kimya Lab.
Kimya Lab.
Kimya Lab.
10:20-11:05
Atatürk Ġlk. Ġnk. Tarihi-I/Okt. Hatice YILDIRIM
11:15-12:00
Atatürk Ġlk. Ġnk. Tarihi-I/Okt. Hatice YILDIRIM
KL
KL
Devre Analizi-I-A
Prof..Dr.Saadetdin HERDEM
Devre Analizi-I-A
Prof..Dr.Saadetdin HERDEM
Devre Analizi-I-A
Prof..Dr.Saadetdin HERDEM
Devre Analizi-I-B
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
Devre Analizi-I-B
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
Devre Analizi-I-B
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
EE3
EE3
EE3
EE2
EE2
EE2
Elk. En. Yönet.
Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÇETĠNKAYA
Elk. En. Yönet.
Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÇETĠNKAYA
EE4
EE4
Uzman Sistemlere GiriĢ
Doç. Dr. Seral ÖZġEN
Uzman Sistemlere GiriĢ
Doç. Dr. Seral ÖZġEN
EE5
EE5
EE1
EE1
EE1
Elk.Elt.M.Uyg.-B
Bölüm Öğretim Elemanları
Sayısal Kontrol Sist.
Doç. Dr.Ömer AYDOĞDU
Sayısal Kontrol Sist.
Doç. Dr.Ömer AYDOĞDU
Sayısal Kontrol Sist.
Doç. Dr.Ömer AYDOĞDU
L1
EE1
EE1
EE1
Matematik I -A
EE4
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik I -B
Doç.Dr.AyĢe Dilek MADEN
EE1
Bilgisayar Programlama II-A
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
BĠL
Bilgisayar Programlama II-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
BĠL
Elk.Müh.Mat.-A
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
EE2
Elk.Müh.Mat.B
Yrd.Doç. Dr. Murat CEYLAN
EE3
Elk. Mak.-III Lab.-A
.Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
L5
HaberleĢme Tekn.Lab.-A
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
14:10-14:55
Matematik I -A
EE4
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik I -B
Doç.Dr.AyĢe Dilek MADEN
EE1
Bilgisayar Programlama II-A
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
BĠL
Bilgisayar Programlama II-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
BĠL
Elk.Müh.Mat.-A
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
EE2
Elk.Müh.Mat.B
Yrd.Doç. Dr. Murat CEYLAN
EE3
Elk. Mak.-III Lab.-A
.Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
L5
HaberleĢme Tekn.Lab.-A
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
Bilgisayar Programlama II-A
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
BĠL
Bilgisayar Programlama II-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
BĠL
Teknik Resim/Yrd.Doç.Dr.Mehmet BAĞCI
Teknik Resim/Yrd.Doç.Dr.Mehmet BAĞCI
16:00-16:45
09:25-10:10
Ġleri Yab. Dil-I/Okt. Bilge Ayça ESEN
10:20-11:05
Ġleri Yab. Dil-I/Okt. Bilge Ayça ESEN
11:15-12:00
Ġleri Yab. Dil-I/Okt. Bilge Ayça ESEN
AMFĠ-B
08:30-09:15
Elektronik-I-A
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY
Elektronik-I-A
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY
Elektronik-I-A
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY
Elektronik-I-B
Doç. Dr. Seral ÖZġEN
Elektronik-I-B
Doç. Dr. Seral ÖZġEN
Elektronik-I-B
Doç. Dr. Seral ÖZġEN
EE3
EE3
EE3
EE4
EE4
EE4
12:10-12:55
13:15-14:00
14:10-14:55
Fizik-I-A/Doç.Dr.Erhan AKIN
Fizik-I-A/Doç.Dr.Erhan AKIN
F4 Fizik-I-B/Doç.Dr.Berna GÜLVEREN
F4 Fizik-I-B/Doç.Dr.Berna GÜLVEREN
F5
F5
15:05-15:50
Türk Dili ve Edebiyatı-I/Okt.Ebru BĠRKAN AKHAN
EE4
16:00-16:45
Türk Dili ve Edebiyatı-I/Okt.Ebru BĠRKAN AKHAN
EE4
Diferansiyel Denklemler-A
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
Diferansiyel Denklemler -A
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
Diferansiyel Denklemler -A
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
EE3
EE3
EE3
Diferansiyel Denklemler-B
Yrd Doç. Dr. Levent SEYFĠ
Diferansiyel Denklemler-B
Yrd Doç. Dr. Levent SEYFĠ
Diferansiyel Denklemler-B
Yrd Doç. Dr. Levent SEYFĠ
EE2
EE2
Oto.Kont.I- A
Oto.Kont.I- B
EE1
Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU
Yrd.Doç.Dr.Akif DURDU
Oto.Kont.I- A
Oto.Kont.I- B
EE1
Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU
Yrd.Doç.Dr.Akif DURDU
Oto.Kont.I- A
Oto.Kont.I- B
EE1
Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU
Yrd.Doç.Dr.Akif DURDU
Elk. Elt. Tasarım-I/Bölüm Öğretim Elemanları
Yeni.Ener.Kay.
EE5
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
Yeni.Ener.Kay.
EE5
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
Elktr.D.T.L.-B/Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
Matematik I -A
10:20-11:05
EE1
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik I -A
11:15-12:00
EE1
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik I -B
Doç.Dr.AyĢe Dilek MADEN
Matematik I -B
Doç.Dr.AyĢe Dilek MADEN
TOSD- I
TOSD- I
TOSD- I
Elk.Elt.M.Uyg.-A
Bölüm Öğretim Elemanları
Elk.Elt.M.Uyg.-B
Bölüm Öğretim Elemanları
Sayısal Görüntü ĠĢleme
Yrd.Doç. Dr. Murat CEYLAN
Sayısal Görüntü ĠĢleme
Yrd.Doç. Dr. Murat CEYLAN
Sayısal Görüntü ĠĢleme
Yrd.Doç. Dr. Murat CEYLAN
EE2
EE2
Güç Elt. Lab.-A
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
Güç Elt. Lab.-A
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
L1
L3
L3
L1
DL
DL
DL
L1
Mikro.Tabnlı Sist.
EE1
Mikro.Tabnlı Sist.
EE1
Mikro.Tabnlı Sist.
Elktr.D.T.L.-B/Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
09:25-10:10
TOSD- I
EE2
EE2
08:30-09:15
C
U
M
A
L1
13:15-14:00
15:05-15:50
P
E
R
ġ
E
M
B
E
Elk.Elt.M.Uyg.-A
Bölüm Öğretim Elemanları
Sayısal Kontrol Sist.
Doç. Dr.Ömer AYDOĞDU
Sayısal Kontrol Sist.
Doç. Dr.Ömer AYDOĞDU
Sayısal Kontrol Sist.
Doç. Dr.Ömer AYDOĞDU
12:10-12:55
BĠL
Ç
A
R
ġ
A
M
B
A
KL
Kimya Lab.
AMFĠ-B
08:30-09:15
EE1
Mikro.Tabnlı Sist.
Mikro.Tabnlı Sist.
Mikro.Tabnlı Sist.
EE1
EE1
EE1
L2
Biyomedikal Müh. GiriĢ Lab.-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
Elk. Mak.-III Lab.-B
.Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
L5
L2
Biyomedikal Müh. GiriĢ Lab.-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
Elk. Mak.-III Lab.-B
.Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
L5
HaberleĢme Tekn.Lab.-B
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
EE2
HaberleĢme Tekn.Lab.-B
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
EE3
Temel Elektrik ve Ölçme Lab.-C/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L3
Mesleki Yabancı Dil-I/Doç.Dr.AfĢin KULAKSIZ
EE4
EE3
Temel Elektrik ve Ölçme Lab.-C/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L3
Mesleki Yabancı Dil-I/Doç.Dr.AfĢin KULAKSIZ
EE4
EE3
Mühendislik Mekaniği
Elk. Mak.-III
Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
Elk. Mak.-III
Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
EE2
12:10-12:55
13:15-14:00
14:10-14:55
Kimya-A
Yrd.Doç.Dr.Türkan ALTUN
Kimya-A
Yrd.Doç.Dr.Türkan ALTUN
EE2
EE2
Kimya-B
ArĢ.Gör.Dr.Özlem ġAHĠN
Kimya-B
ArĢ.Gör.Dr.Özlem ġAHĠN
15:05-15:50
EE3
EE1
Mühendislik Mekaniği
EE1
Mühendislik Mekaniği
EE1
Makine Elemanları
Makine Elemanları
EE5
EE5
Elktr.Devr.Tas.
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
Elktr.Devr.Tas.
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
EE4
EE4
Güç Elt. Lab.-B
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
Güç Elt. Lab.-B
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
L3
L3
Mikrodalga Tekniği
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
Mikrodalga Tekniği
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
Mikrodalga Tekniği
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
16:00-16:45
MF2:A BLOK 1.KAT, MF3:A BLOK 1.KAT, AMFĠ B:HALĠL CĠN KONFERANS SALONU, F4-F5:FEN FAKÜLTESĠ FĠZĠK BÖLÜMÜ , FL:FEN FAKÜLTESĠ FĠZĠK BÖLÜMÜ,
BĠL:BĠLMER, KL:KĠMYA LABORATUARI
03.09.2014
Doç. Dr. Ömer AYDOĞDU
Elk.-Elktro. Müh. Bölüm BĢk. V.
Dekan Yardımcısı
Doç.Dr.Ġ.Bülent GÜNDOĞDU
DL
DL
DL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content