close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0098-K
Adresi : Tekstilkent Ticaret Merkezi A5
Blok No:51
Esenler 34235
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 438 19 22
Faks
: 0 212 438 08 03
E-Posta : [email protected]
Website : www.uml.com.tr
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
BASINÇ
-0,8bar….. 0 bar
Pnömatik
Bağıl basınç
doğruluk sınıfı
0,6'dan daha kaba
manometreler
KL>0,6
0 bar …….25 bar
Pnömatik
0bar…… 70 bar
Hidrolik
70 bar…… 350 bar
Hidrolik
-100mbar…….. +100
mbar
Pnömatik
Fark basıncı
Atmosfer Basıncı
750hPa……. 1050hPa
TERAZİ(*)
Otomatik Olmayan
Terazilerin
Kalibrasyonu
m £ 500 g
500 g < m £ 6 kg
6 kg < m £ 500 kg
500 kg < m £ 1000
Pnömatik
E2 sınıfı kütle ile
F1 sınıfı kütle ile
M1 sınıfı kütle ile
İkame kütleler ile
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
%0,3 FS
FS Full skala değeri
TS EN 837,
DKD-R-6-1ve
EURAMET cg.17/v.02
Dökümanları referans
alınarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü.
*laboratuvarda ve
yerinde yapılır.
%0,3 FS
FS Full skala değeri
TS EN 837,
DKD-R-6-1ve
EURAMET cg.17/v.02
Dökümanları referans
alınarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü.
*laboratuvarda ve
yerinde yapılır.
%0,3 FS
FS Full skala değeri
TS EN 837,
DKD-R-6-1ve
EURAMET cg.17/v.02
Dökümanları referans
alınarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü.
*laboratuvarda ve
yerinde yapılır.
2x10-6
7x10-6
7x10-5
1x10-4
Kalibrasyon terazinin
kullanıldığı yerde
EURAMET/cg-18/v.03
Dökümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
* Yerinde kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0098-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
BOYUT
Kumpas
Ölçüm Aralığı
İç dış ve derinlik
Ölçümler
0-1000 mm
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,01 mm
(16+10L) µm;L=m
0,005 mm
Derinlik Kumpası
(10+10L) µm;L=m
600 mm ye kadar
Açıklamalar
DIN 862 ve
VDI/VDE/DGQ
2618 Böl.9.1
Dökümanına göre
hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
DIN 862 ve
VDI/VDE/DGQ
2618 Böl.9.2-3
Dökümanına göre
hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
Mikrometre
Dış Çap Mikrometresi
0-500 mm
Komparatör Saati
100 mm'ye kadar
0,001 mm
L ≤ 25 mm
(0,001 mm)
25 < L ≤ 100 mm
(2,2+18L) µm;L=m
DIN 863/1, DIN 863/3
ve VDI/VDE/DGQ 2818
Bölüm 10.1
dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü.
2,2 µm
DIN 878 ve
VDI/VDE/DGQ
2618 Böl. 11.1
Dokümanlarınagöreha
zırlanmışkalibrasyonpr
osedürü
(2,2+10∙L)µm L=m
Salgı Komparatörü
2 mm'ye kadar
0,001 mm
2,2 µm
DIN 878 ve
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.3
dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü.
Kalınlık ölçer
50 mm'ye kadar
0,001 mm
3,9 µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Böl.12.1 ve 13.1
Dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürüne göre
Kollu Ölçme Saati
200 mm'ye kadar
0,001 mm
5,4 µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Böl.12.1 ve 13.1
Dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü
Mihengir
600 mm'ye kadar
(11+11L) µm;L=m
DIN 862 ve
VDI/VDE/VGQ
2618 Böl. 9.3
Dokümanlarına göre
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne göre
0,005 mm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0098-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Çelik Cetvel
0-2 m'ye kadar
DIN 865/DIN 866
Şeritmetre
50 m'ye kadar
TS 9505
Sentil
0,03 ile 2 mm arası
DIN 2275'e uygun
Profil Projektör ve
Ölçme Mikroskobu(*)
300 mm'ye kadar
X ve Y ekseni
Açı göstergesi 0-360
Mikrometre Ayar
Mastarı
600 mm'ye kadar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,28 mm
DIN 865/DIN866
Dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü
(250+28L)µm;L=m
TS 9505
Dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü
2 µm
DIN 2275
Dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü
0,001 mm
1'
(4,9+L)µm;L=m
1'
VDI/VDE/DGQ 2617
Bölüm 3
Dökümanlarına göre
hazırlanmış kalibrasyon
prosedürü.
Yerinde kalibrasyon
0≤L≤350 mm
375≤L≤600 mm
(2,8+3∙L)µm L=m
DKD-R 4-3
Blatt4.4Dokümanlarına
görehazırlanmışkalibra
syonprosedürü
(5+3∙L)µm L=m
Radius Mastar
R(1-25) mm
1 ≤ R ≤ 25 mm
5,5 µm
Profil projektorde direk
ölçüm metodu
KaplamaKalınlıkÖlçe
r
1,4 mm'yekadar
0,1 µm
3,4 µm
TS 2674 ISO 2360
TS 2311 EN 2178
Dokümanlarınauygunh
azırlanmışkalibrasyonp
rosedürü
Folyo
1,4 mm'yekadar
2,5 µm
TS EN ISO 2360
TS EN 2178
Dokümanlarınauygunh
azırlanmışkalibrasyonp
rosedürü
TS EN ISO 2360
TS EN 2178
İçÇapMikrometresi
(İki Çizgi Temaslı)
500 mm'yekadar
0,001 mm
2 µm
Mastar bağlama
aparatları ve blok
mastar ile
Derinlik Mikrometresi
300 mm'yekadar
0,001 mm
5,5 µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt10.5
Dokümanınauygunhazı
rlanmışkalibrasyonpro
sedürü
Grindometre
500 µm'yekadar
ISO 1524 ve
ASTM D1210
2,5 µm
ISO1524,ve
ASTM1210
Dokümanlarınauygunh
azırlanmışkalibrasyonp
rosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0098-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Aplikatör
500 µm'yekadar
ASTM D3258 ve
ASTM D4228
2,5 µm
ASTM D3258, ve
ASTM D4228
Dokümanlarınauygunh
azırlanmışkalibrasyonp
rosedürü
Gönye
500 mm'yekadar
DiklikveParalellik
5 µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 22
Cam Cetvel
(Optik Skala)
150 mm'yekadar
(2+5*L) µm L:m
KarşılaştırmaYöntemi
ile
EğimÖlçer
0-90 º
0,01º
0,009º
0-180 º
0,1º
0,09º
Su Terazisi
200 mm'yekadar
AçıÖlçer
0-360º
Test Eleği
Tel Örgülü
(20µm - 125 mm)
0,02mm/m≤
Hassasiyet
0,02mm/m
TS 10832 ve DIN 877
Dokümanlarınauygunh
azırlanmışkalibrasyonp
rosedürü
1'
2'
5'
1'
1,2'
2,9'
VDI/VDE/VDQ 2618
Bl.12
Dokümanınauygunhazı
rlanmışkalibrasyonpro
sedürü
Mesh
Aralığı≤1,5mm
6,5 µm
ISO 3110/1
Dokümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
ISO 3310/2
Dokümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
0,04 mm
Plaka Delikli
(1 mm - 125 mm)
SICAKLIK
Direnç Termometresi
-40ºC/80ºC
80ºC/250ºC
TS 10832 ve DIN 877
Dokümanlarınauygunh
azırlanmışkalibrasyonp
rosedürü
Mesh
Aralığı≥1,5mm
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(Sıvıbanyolarda)
250ºC/450ºC
±0,10ºC
±0,15ºC
(Yerinde veya
Laboratuvarda
Kalibrasyon)
±0,30ºC
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(Blok
Kalibratörlerde)
Isıl Çift(Termokupl)
-40ºC/250ºC
250ºC/400ºC
400ºC/450ºC
450ºC/1100ºC
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(Sıvı banyolarda)
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(Blok
Kalibratörlerde)
±0,03ºC
±0,05ºC
±0,30ºC
±2,00ºC
Tüm Tipler için
(Yerinde veya
Laboratuvarda
kalibrasyon)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0098-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Göstergeli Sıcaklık
Ölçer
Ölçüm Aralığı
-40ºC/80ºC
80ºC/250ºC
250ºC/400
400ºC550ºC
550ºC/1100ºC
Sıvılı Cam
Termometre
-40ºC/80ºC
80ºC/250ºC
Ölçüm Şartları
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(Sıvı banyolarda)
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(Blok
Kalibratörlerde)
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
(Sıvı banyolarda)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
±0,05ºC
±0,07ºC
Buz Noktası Belirsizliği
Dahil
±0,45ºC
±1,75ºC
±2,00ºC
(Yerinde veya
Laboratuvarda
Kalibrasyon)
±0,07ºC
±0,08ºC
Buz Noktası Belirsizliği
Dahil
(Bölüntüsü 0,1°C veya
Üzerinde)
Sıcaklık Kontrollü
Hacimlerde Sıcaklık
Dağılımı
-40ºC/400ºC
%10 /%95
DKD R5-7, DIN
12880
Standartlarına göre
Hazırlanmış
Kalibrasyon
Prosedürü
±0,50ºC
%2,5 Rh
Otoklav
121ºC/150ºC
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu
0,19ºC
Kül Fırını
100ºC/1100ºC
Hacim İçerisindeki
Eksenel Sıcaklık
Dağılımı
±2,20ºC
Blok Sıcaklık
Kalibratörü
40ºC/400ºC
Referans Direnç
Termometresi
Kullanılarak
Referans Isılçift
Kullanılarak
400ºC/1100ºC
Sıcaklık Göstergesi
veya Elektriksel
Sıcaklık Simülatörü
(Ölçme Konumu)
0 °C 1820 °C arası
-50 °C 1760 °C arası
-50 °C 1760 °C arası
-270 °C 1370 °C arası
-210 °C 1200 °C arası
-270 °C 1300 °C arası
-270 °C 1000 °C arası
-270 °C 400 °C arası
B tipi
S tipi
R tipi
K tipi
N tipi
J tipi
T tipi
E tipi
-200 °C ile 650 °C
arası
Pt 100
±0,70ºC
Yerinde Kalibrasyon
(Sterilizatör, İnkübatör,
Etüv, Fırın,
İklimlendirme Kabini,
Derin dondurucu,
Soğuk Oda, Buz
Dolabı, Kür Havuzu,
Otoklav)
Yerinde Kalibrasyon
Tek veya Daha Fazla
Delikli tipler için
±1,70ºC
±0,8ºC
±0,6ºC
±0,6ºC
±0,3ºC
±0,3ºC
±0,2ºC
±0,2ºC
±0,2ºC
Isılçift Sensörlü Tipler
için
±0,07ºC
Direnç Termometresi
Sensörlü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0098-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Elektriksel Sıcaklık
Simülatörü
(Kaynak Konumu)
Ölçüm Aralığı
0 °C 1820 °C arası
-50 °C 1760 °C arası
-50 °C 1760 °C arası
-270 °C 1370 °C arası
-210 °C 1200 °C arası
-270 °C 1300 °C arası
-270 °C 1000 °C arası
-270 °C 400 °C arası
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
B tipi
S tipi
R tipi
K tipi
N tipi
J tipi
T tipi
E tipi
±0,8ºC
±0,8ºC
±0,8ºC
±0,3ºC
±0,3ºC
±0,2ºC
±0,2ºC
±0,2ºC
±0,08ºC
-200 °C 650 °C arası
Radyasyon
Termometresi
Ortam
Termometreleri
NEM
Analog ve Sayısal
Nem Ölçerler
KUVVET
Çekme Basma Test
Makinası
25ºC/200ºC
200ºC/400ºC
400ºC /500ºC
-10ºC ile 50ºC
18ºC/28ºC
%10/%95
1N-500N
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
±0,75ºC
±1,50ºC
± 2,30ºC
±0,6ºC
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
23ºC ile 25ºC
±0,60ºC
Ölü ağırlıklarla
çekme
%0,08
25N-100kN
1N-500N
Kütleler ile
çekme/basma
%0,08
%0,16
Yük hücresi ile
basma ve çekme
0 mm - 600 mm
Mihengir ile
0 mm - 1000 mm
Lazermetre ile
2,5.10-3.L
(0,0005 mm'den az
olmamak şartıyla)
1,5 mm
Shormetre (A, D)
Kuvvet
Uzunluk
Açı
Sertlik
Direnç Termometresi
Sensörlü
Terazi
ve
Profil Projektör ile
ɛ=0,94(Emisivite)
Kontrollü Sıcaklık
Kabininde
Nem Kabininde
%2,8Rh
%0,16
25N-100kN
Ekstensometrte
(Uzama Ölçer)
Isılçift Sensörlü Tipler
için
Pt 100
Karşılaştırmalı
Kalibrasyon
(Referans Siyah
Cisim Kullanılarak)
Yük hücresiyle
çekme/basma
Kuvvet Ölçer
Açıklamalar
% 0,5
0,006 mm
0,15º
1,0 Shore
TS EN ISO 7500-1
Dökümanına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
EN ISO 376
Dökümanına uygun
olarak Durum-A ve
Durum-B hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
TS EN ISO 9513 ve
ASTM E83
Dökümanlarına uygun
hazırlanmış yerinde
kalibrasyon
prosedürüne göre
ISO 868, ISO 18898
ve ASTM 2240
Standartlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürüne göre
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
UML
Uzmanlar Metroloji Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0098-K
Revizyon No: 02 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0098-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
TORK
Tork El Aletleri
Ölçüm Aralığı
0,2N.m ile 1100N.m
Ölçüm Şartları
Sıcaklık
(18 ile 28)ºC
arasında ve
kalibrasyon
süresinde
müsaade edilen
dalgalanma
±1ºC
Bağıl nem %50±15
RH
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
%1
Açıklamalar
ISO 6789 Standardına
göre Tork el aletleri
kalibrasyon düzeneği
kullanılır.Saat yönü ve
saat yönünün tersinde
kalibre edilir.
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content