close

Enter

Log in using OpenID

2013 Etkinlik raporunu indirmek için tıklayınız.

embedDownload
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013 ETKİNLİK RAPORU
Tel: +90 (312) 210 31 01
Fax: +90 (312) 210 31 00
http://www.fef.metu.edu.tr
E-mail: [email protected]
1
İçindekiler
1. ÖNSÖZ ....................................................................................................................................................... 3
2. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İDARİ YAPI ..................................................................................... 4
3. EĞİTİM ....................................................................................................................................................... 5
3.1. ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER........................................................................................ 5
3.1.1. İnsan Kaynakları .......................................................................................................................... 5
3.1.2. Disiplinlerarası Çalışmalar ........................................................................................................... 7
3.1.3. Ödül Alan Öğretim Elemanları .................................................................................................. 11
3.1.4. Terfi Eden ve Açıktan Atanan Öğretim Üyeleri ........................................................................ 12
3.1.5. Konferans Katılımları ................................................................................................................. 12
3.1.6. Editörlükler................................................................................................................................ 13
3.2. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER ...................................................................................................... 16
3.2.1. Bölüm ve Fakülte Öğrenci Temsilcileri ...................................................................................... 16
3.2.2. Öğrenci Toplulukları ve Etkinlikleri ........................................................................................... 16
3.2.3. Üniversite Giriş Puanı ile İlgili Bilgiler........................................................................................ 20
3.2.4. Öğrenci İstatistikleri .................................................................................................................. 21
3.2.5. 2013 Yılı Başarı İstatistikleri ...................................................................................................... 25
3.2.6. 2013 Öğretim Yılı Mezun Sayıları .............................................................................................. 27
3.2.7. Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları .......................................................................................... 28
3.2.8. Disiplin Cezaları ......................................................................................................................... 29
3.2.9. Erasmus ve Diğer Öğrenci Değişim Programları ....................................................................... 30
4. ARAŞTIRMA ............................................................................................................................................. 31
4.1. YAYINLAR.......................................................................................................................................... 31
4.2. PROJELER.......................................................................................................................................... 36
4.3. KİTAPLAR .......................................................................................................................................... 37
4.4. KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ ...................................................................................................................... 39
4.5. PATENTLER ....................................................................................................................................... 40
4.6. KONFERANS, ÇALIŞTAY VE YAZ OKULU ORGANİZATÖRLÜĞÜ .......................................................... 41
2
1. ÖNSÖZ
Saygılarımla,
Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ
Dekan
Fen Edebiyat Fakültesi
Ekim 2014 ANKARA
3
2. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İDARİ YAPI
Dekan
Prof. Dr. Ersan Akyıldız
(Matematik Bölümü)
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Özdemir Doğan
(Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör
(Sosyoloji Bölümü)
Dekan Danışmanı
Doç. Dr. Burak Yedierler
(Fizik Bölümü)
Dekan Sekreteri
Aymelek Budak
Dekanlık Ofisi
Gülercan Tek (Akademik İşler)
Gonca Yücedağ (Öğrenci İşleri)
Ebru Oral (Akademik/Öğrenci İşleri)
Cihangir Tezcan (Bilgisayar Koordinatörü)
Hamza Şahindokuyucu (Satın Alma)
Yılmaz Özçelik (Satın Alma)
Sultan Kul (Evrak Arşiv)
Ramazan Çiçek (Evrak Arşiv)
Serhat Kaya (Evrak Arşiv)
Kibariye Sarıkahya (Evrak Arşiv)
Kenan Günel (Teknisyen Yardımcısı)
Emine Kale (Hizmet Personeli)
Serdar Kurnaz (Hizmet Personeli)
Ali Tüfekçioğlu (Makam Şoförü)
4
3. EĞİTİM
3.1. ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.1.1. İnsan Kaynakları
2012-2013 eğitim yılı sonu itibariyle, Fakültemizdeki kadrolu ve yabancı uyruklu akademik
personelin bölümlere göre dağılımı çizelgelerde gösterilmiştir. Kadrolu Öğretim Üyelerinin (Prof.,
Doç., Yrd. Doç., Okutman, Yabancı Öğretim Üyesi, Ar. Gör., Uzman), Öğretim Görevlilerinin,
Okutmanların ve Yabancı Uyruklu Öğretim Üyelerinin bölümlere göre dağılımları gösterilmektedir.
Öğretim Elemanlarının Sayısı ve Bölümlere Göre Dağılımı
Bölümler
Prof.
Doç.
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
İstatistik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Felsefe
TOPLAM
31
21
15
20
2
11
4
3
5
112
14
8
5
6
3
6
5
3
4
54
Yrd.
Doç.
1
3
7
10
3
4
4
4
3
39
Öğretim
Okutman
Görevlisi
Uzman
2
1
1
1
3
1
4
2
1
12
3
3
4
Ar.
Gör.
34
34
17
39
8
4
4
4
4
148
Yabancı
Öğretim Üyesi
2
1
1
5
1
1
2
2
1
16
5
2013 Yılı Yılı Ek Görevli Öğretim Üyeleri
Bölüm
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbakan
Prof. Dr. Mehmet Tomak
Doç. Dr. Tuncay İncesu
Fizik
Prof. Dr. Şinasi Ellialtıoğlu
Prof. Dr. Sinan Bilikmen
Dale Allen Ross
Prof. Dr. Ural Akbulut
Prof. Dr. Şahinde Demirci
Kimya
Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman
Prof. Dr. Şahinde Demirci
Dr. Senem Kayahan
Biyoloji
Prof. Dr. Emel Arınç
Yrd. Doç Dr. Mustafa
Demirbaş
Prof. Dr. Abdurrahim Yılmaz
Matematik Prof. Dr. Mehpare Bilhan
Dr. Mehmet Onur Fen
Murat Işık
Doç. Dr. Selçuk Demir
İnci Apaydın Pekgüleç
Dr. Cem Baş
İstatistik
Prof. Dr. Öztaş Ayhan
Deniz Çelikel
Prof. Dr. Ali Uzun
Doç. Dr. Sait Uluç
Prof. Dr. Elif Barışkın
Psikoloji
Prof. Dr. Ferhunde Öktem
Dr. Nurten Özorçun
Sosyoloji
Tarih
Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Müjgan İnözü
Gülin Erinç
Merve Yüksel
Prof. Dr. Tayfun Atay
Dr. Cevriye Aysoy
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün
Doç. Dr. Jan K. Bertam
Yrd. Doç. Dr. Evanglia Pişkin
Bülent Yılmazer
Pary Naz Taheri
Prof. Dr. Z. Ayşe Dietrich
Dr. Haydar Dönmez
Prof. Dr. M. İlhan Başgöz
Hüsniye Eralp
İlter Ertuğrul
Prof. Dr. Ömer Engin Luthem
Dr. A. Hilmi Güven
Prof. Dr. Teo Grünberg
Öğr. Gör. Dr. Dilek Başar
Başkaya
6
3.1.2. Disiplinlerarası Çalışmalar
2013 yılında disiplinlerarası çalışmalarda bulunan öğretim üyelerimiz ve çalışmanın yapıldığı
birimler aşağıdaki gibidir:
Bölüm
Disiplinlerarası Çalışmaya Katılan
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mürvet Volkan
Prof. Dr. Teoman Tinçer
Prof. Dr. Mahinur S. Akkaya
Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman
Prof. Dr. Erdal Bayramlı
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
Prof. Dr. Levent Toppare
Kimya
Prof. Dr. Jale Hacaloğlu
Prof. Dr. Semra Tuncel
Doç. Dr. Gülay Ertaş
Doç. Dr. Ali Çırpan
Doç. Dr. Daniele Toffoli
Doç. Dr. Ayşen Yılmaz
Doç. Dr. Fatih Danışman
Doç. Dr. Nursen Çoruh
Yrd. Doç. Dr. İrem Erel
Yrd. Doç. Dr. Salih Özçubukçu
Disiplinlerarası Çalışmanın Yapıldığı Birim ve
Anabilim Dalı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve
Teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya
Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve
Teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve
Teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve
Teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve
Teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya
Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve
Teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
7
Prof. Dr. Münevver Tezer
Prof. Dr. Bülent Karasözen
Matematik
Prof. Dr. Ersan Akyıldız
Doç. Dr. Ali Doğanaksoy
Prof. Dr. Ferruh Özbudak
Öğr. Gör. Dr. Muhiddin Uğuz
Prof. Dr. İnci Batmaz
Doç. Dr. Özlem İlk Dağ
Doç. Dr. Vilda Purutçuoğlu
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kalaylıoğlu
Doç. Dr. Helga Rittersberger Tılıç
Prof. Dr. Mehmet Ecevit
Prof. Dr. Yıldız Ecevit
Sosyoloji
Prof. Dr. Ayşe Saktanber
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel
Hesaplama
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel
Hesaplama
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal
Matematik
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar
Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel
Hesaplama
Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya
Fen Bilimleri Enstitüsü, Deprem Çalışmaları
Rektörlüğe Bağlı Merkez, Afet Yönetimi
Uygulama ve Araştırma
Fen Bilimleri Enstitüsü, JeodejikJeoinformatik Bilgi Teknolojileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler
Biyoloji Genetik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman-Türk Ortak
Y.Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika
Fen-Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel
Çalışmalar
Yrd. Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman-Türk Ortak
Y.Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika
Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Psikoloji
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İdil Aybars
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika
8
Doç. Dr. Ayşegül Aydıngün
Doç. Dr. Ayça Ergun Özbolat
Doç. Dr. Erdoğan Yıldırım
Doç. Dr. Mustafa Şen
Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu
Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör
Prof. Dr. Orhan Adalı
Prof. Dr. Ufuk Gündüz
Prof. Dr. Can Bilgin
Prof. Dr. Vasıf Nejat Hasırcı
Biyoloji
Prof. Dr. Gülay Özcengiz
Prof. Dr. Meryem Beklioğlu Yerli
Prof. Dr. Semra Kocabıyık
Prof. Dr. Meral Yücel
Doç. Dr. Ayşegül Gözen
Doç. Dr. Ewa Doğru
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman-Türk Ortak
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman-Türk Ortak
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu
Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu
Çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafik
Bilgi Teknolojileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman-Türk Ortak
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji
Politikası Çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafik
Bilimler
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendislik
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya
Enformatik Enstitüsü, Tıp Bilişimi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp
Akademisi
9
Doç. Dr. Ayşe Elif Erson Bensan
Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son
Doç. Dr. Sreeparna Banerjee
Prof. Dr. Musa Doğan
Prof. Dr. İnci Togan
Prof. Dr. Şakir Erkoç
Prof. Dr. Raşit Turan
Fizik
Doç. Dr. Hande Toffoli
Yrd. Doç. Dr. Alpan Bek
Felsefe
Tarih
Psikoloji
Prof. Dr. Ahmet İnam
Doç. Dr. Samet Bağçe
Prof. Dr. Z. Ayşe Pamir Dietrich
Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel
Doç. Dr. Türker Özkan
Doç. Dr. Mine Mısırlısoy
Doç. Dr. Ahmet Uysal
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve
Nanoteknoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri
Enformatik Enstitüsü
Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları
Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Latin ve Kuzey
Amerika Çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği
Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bilimler
Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bilimler
10
3.1.3. Ödül Alan Öğretim Elemanları
2013 Yılı Fakültemiz öğretim elemanlarının kazandığı ödüller aşağıda gösterilmiştir.
Bölüm
Fizik
Öğretim Üyesi
Alpan Bek
İsmail Turan
Melahat Bilge Demirköz
Arslan Gülsün Gökağaç
Kimya
Nesrin Hasırcı
Ali Çırpan
Akın Akdağ
Biyoloji
Ayşe Elif Erson Bensan
Sertaç Önde
Tülin Gençöz
Psikoloji
Türker Özkan
Kazanılan Ödül
BAGEP
Fevzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Yılın Bilim Kadını
Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı
– Tez Ödülü (Tuğba Endoğan’ın tezi ile alınmıştır)
ODTÜ En İyi Tez Ödülü
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı
– Araştırma Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı
– Yılın Tezi Ödülü (H. Begüm Akman’ın tezi ile
alınmıştır)
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı
– Eğitimde Üstün Başarı Ödülü
ODTÜ Doktora Tez Ödülü ve Çiğdem Tansel Yayın
Ödülü (Dilek Sarıtaş’ın tezi ile alınmıştır)
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı
– Yılın Eğitimcisi Ödülü
TUBA-GEBIP Ödülü
11
3.1.4. Terfi Eden ve Açıktan Atanan Öğretim Üyeleri
Profesör
Kadrosuna
Atananlar
Enver Bulur
Bölüm
Fizik
Doçent Kadrosuna
Atananlar
Kimya
M. Fatih Danışman
Nursen Çoruh
Matematik
Semra Kaptanoğlu
Yardımcı Doçent
Kadrosuna
Atananlar
Ayrılanlar
Ali Tatlı
Sinan Bilikmen
Nihad Bekir Peynircioğlu
Emre Coşkun
Mehmet Somel
Biyoloji
Aykut Kence
Meral Kence
İstatistik
Sibel Kazak
Berument
Psikoloji
Deniz Canel
Çınarbaş
Sosyoloji
Tarih
Mustafa Şen
Kayhan Orbay
Ali Adnan Akçay
Seçil Karal Akgün
Aziz Fevzi Zambak
Erhan Demircioğlu
Felsefe
3.1.5. Konferans Katılımları
Konferans Katılımları
80
70
72
62
60
52
50
43
38 36
40
42
31
30
20
18
20
6
10
14
10
8 9
1
1
İstatistik
Psikoloji
11
5
5
0
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
Yurtdışı
Yurtiçi
Sosyoloji
Tarih
Felsefe
Kıbrıs
12
3.1.6. Editörlükler
Bölümlerimiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlardaki editörlükleri aşağıda
özet halinde verilmiştir:
Matematik Bölümü
Turkish Journal of Mathematics
International Journal of Group Theory
University of Istanbul, Faculty of Science the Journal of Mathematics, Physics
and Astronomy
Turgut Önder
Turkish Journal of Mathematics
Abstract and Applied Analysis
Discrete Dynamics in Nature and Society
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
Ağacık Zafer
Advances in Difference Equations
TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics
Bulletin of Mathematical Analysis and Application
Differential Equations and Applications
Sergey Finashin
JP Journal of Geometry and Topology
Bülent Karasözen Turkic World Mathematical Society J. App. & Eng. Math.
Gülin Ercan
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
Mahmut
Kuzucuoğlu
Kimya Bölümü
Osman Yavuz Ataman
Nesrin Hasırcı
Salih Özçubukçu
Cihangir Tanyeli
Levent Kamil Toppare
Burhan Lemi Türker
International Journal of Pure and Applied Chemistry
Pakistan Journal of Analytical and Environmental Chemistry
Journal of Chemical Metrology
Turkish Journal of Chemistry
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering
Turkish Journal of Chemistry
Turkish Journal of Chemistry
Journal Macromolecular Science Pure and Applied Chemistry
Chemistry and Chemical Engineering of Macedonian Journal
Turkish Journal of Chemistry
Central European Journal of Energetic Materials
New Trends in Energetic Material
Psikoloji Bölümü
Türker Özkan
Timo Lajunen
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
13
Fizik Bölümü
Enver Bulur
Şakir Erkoç
Altuğ Özpineci
Journal of Nuclear Sciences
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
The Open Physical Chemistry Journal (Editorial advisory board)
Journal of Atomic and Molecular Sciences (Associate editor)
International Journal of Modern Physics C (Associate editor)
Journal of Physics and Astronomy
E-Journal of Chemistry
Conference Papers in Physics
Turkish Journal of Physics
Felsefe Bölümü
Ahmet İnam
Felsefe Dünyası
Yeditepe
Milli Eğitim Dergisi
Tarih Bölümü
Recep Boztemur
Journal for the Study of Religions and Ideologies
ERDEM Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Chief Editor)
Biyoloji Bölümü
Yerli Meryem
Beklioğlu
Vasıf Nejat Hasırcı
Ufuk Gündüz
Sreeparna Banerjee
Zeki Kaya
Gülay Özcengiz
Feride Severcan
Turkish Journal of Zoology
Journal of Biomaterials Science Polymer Edition
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Journal of Hydrogels
Nanomedicine
ISRN Biomaterials
Biomaterials
Journal of Integrated Pharmacy Research and Practice
IUFS Journal of Biology (Advisory board)
Turkish Journal of Biochemistry
Tree Genetics and Genomes
Turkish Journal of Botany
The Open Forest Science Journal
ISRN Forestry
Journal of Aegean Agricultural Research Institute
Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty
Bioengineered
Spectroscopy – An INT Journal
14
Biomedical Spectroscopy and Imaging
Frontiers in Microbiology
İstatistik Bölümü
Vilda Purutçuoğlu
İnci Batmaz
Özlem İlk
Journal of Biostatistics
Journal of Clinical Reviews and Opinions
Altı Sigma Forum
İstatistik Araştırma Dergisi
15
3.2. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.2.1. Bölüm ve Fakülte Öğrenci Temsilcileri
2013 yılında öğrenci temsilcileri seçimi yapılmamıştır.
Fakülte Birincisi
2012-2013 öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencimiz Onur Hastürk Fen
Edebiyat Fakültesi birincisi ve Üniversite birincisi olmuştur.
3.2.2. Öğrenci Toplulukları ve Etkinlikleri
Öğrenci Toplulukları
Topluluk Adı
Başkan ve Yardımcıları
Fizik Topluluğu (OSA, SPIE,EPS)
Kimya Topluluğu
Biyogen Topluluğu
İgem Topluluğu
Sosyoloji Topluluğu
Matematik Topluluğu
Psikoloji Topluluğu
İstatistik Topluluğu
Tarih Topluluğu
Felsefe Topluluğu
Merve Yağmur
İrem Yılmaz
Doruk Ergöçmen
Korcan Yahşi
Betül Şeker
Oğuzhan Beyik
Özgün Kırdar
Uğuz Bolgi
Emre İlpars
Nihan Karagül
Gülper Kıraç
Eren Ertürk
Volkan Yağdı
Cansu Akyüz
Kübra Gökhan
Aykal Refik Aşkın
Gürkan Akan
Yunus Doğan
Melike Batgıray
İsmail Aslan
Akademik Danışman
Doç. Dr. Hakan Altan
Yrd. Doç. Dr. Alpan Bek
Prof. Dr. Raşit Turan
Doç. Dr. Fatih Danışman
Yrd. Doç. Dr. Gülay Ertaş
Doç. Dr. Meral Kence
Doç. Dr. Mesut Muyan
Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Semra Pamuk
Prof. Dr. Sibel Kazak Berument
Yrd. Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Dursun
Prof. Dr. Ş. Halil Turan
Etkinlikler
Topluluk
Fizik Topluluğu
-
Etkinlikler
Prof. Dr. Mehmet Tomak “Nanofizik Semineri”, 25
Mart
Prof. Dr. Namık Kemal Pak ve Prof. Dr. Müge Boz
Evinay, 13 Nisan
16
-
-
-
Kimya Topluluğu
-
Biyoloji ve Genetik Topluluğu
Sosyoloji Topluluğu
Matematik Topluluğu
-
Prof. Dr. Ali Murat Güler “Higgs Semineri”, 31 Ekim
Doç. Dr. Hakan Altan “ODTÜ’de Terahertz
Çalışmaları”, 14 Kasım
Dr. Engin Durgun “Computational Nanoscience: The
Impact of Computational Simulations in Nanoscale
Application”, 26 Kasım
Doç. Dr. Seçkin Kürkçüoğlu “Quantum Hall Effect”, 5
Aralık
Doç. Dr. Sadi Turgut “Bell Einstein’a Karşı: Kuantum
Kuramı, Gerçeklik Kavramı ve Bell Deneyleri”, 19
Aralık
Kimya Kış Okulu, Şubat
Mezunlarla Söyleşi
MEV Koleji, bölüm ve topluluk tanıtımı
Bursa Bilim Şenliği katılımı
ODTÜ’de Bilim Eğlencelidir etkinliğinde görsel
deneyler
Hocalarla Söyleşi isimli haftalık söyleşiler
Yılbaşı Partisi
Bölüm değerlendirme anketi
Bilgilendirme Semineri
XIII. Kimya Haftası:
1. Teknik Gezi: Novagenix Bioanalitik İlaç Ar-Ge
Merkezi
2. Söyleşi: Prof. Dr. Hasan ERTEN “1960- ODTÜ Kimya
ve Ötesi”
3. Söyleşi: Doç. Dr. Mustafa GÜLER “Self-Assembled
Peptide Nanofibers for Functional Materials”
4. Söyleşi: Prof. Dr. Çetin GÜLER “Kimyager ve
Sanayideki Yalan”
5. Söyleşi: Prof. Dr. Mahinur AKKAYA “ODTÜ- Grand
Valley State University Öğrenci Değişim Programı”
6. Söyleşi: Dr. Batuhan GÜNAY “Akkim Firma Tanıtım
Sunumu”
7. Söyleşi: Dr. Senem KAYAHAN “Patent Sektöründe
Kimyagerler için İş İmkanı”
Çok Güzel Moleküller Bunlar IV, molekül tasarım
yarışması
TED Koleji öğrencileri ile söyleşi
Jandarma Kriminoloji Laboratuvarı gezisi
Novagenix Bioanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi Gezisi
Etkinlik bilgisi yok.
9. Geleneksel ODTÜ Sosyoloji Günleri, 11-13 Mart
Seminer: Prof. Dr. Cem Tezer “Bir Matematikçinin
17
-
-
-
-
Psikoloji Topluluğu
-
-
-
İstatistik Topluluğu
-
İtirafları”
Seminer: Prof. Dr. Mahmut Kuzucuoğlu “Neden Group
Theory”
Pi Günü Sergisi: Dünyada Pi Günü olarak kutlanılan 14
Mart günü Cahit Arf Amfisi önündeki fuaye alanında
sergi açılmıştır.
Bahar futbol turnuvası
Seminer: Doç. Dr. Ali Doğanaksoy “Boyutlar Arası
Sohbetler”
75. Yıl Anadolu Lisesi bölüm tanıtımı
Üniversite genelinde Ayın Sorusu yarışması
düzenlenmiştir. Sorular Prof. Dr. Cem Tezer ve Doç.
Dr. Ali Doğanaksoy tarafından hazırlanmıştır.
ODTÜ 1. Sinirbilim Günleri (16-17 Şubat): ODTÜ
Psikoloji Topluluğu ve ODTÜ Biyoloji ve Genetik
Topluluğu işbirliğiyle ilk kez düzenlenen ve
gelenekselleşmesi planlanan bir etkinliktir.
5. ODTÜ Psikoloji Günleri (13-14 Nisan): “Korku ve
Kaygı” temasıyla ve 2 gün boyunca birçok
konuşmacının ve yüzlerce katılımcının katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Yaratıcı Drama Atölyesi (25 Şubat, 4-11-19-26 Mart, 29-16-30 Nisan): 9 hafta boyunca, psikolojiden
faydalanarak iletişimi artırmak ve anlamak ve
yaratıcılığımızı pekiştirmek amacıyla sürdürülmüştür.
OKUMA-TARTIŞMA (6-13 Mart, 3-24 Nisan): Her hafta
farklı bir konu belirleyerek (İlişkiler, kıskançlık,
psikanaliz, disosiyatif bozukluklar vb.), 4 hafta
boyunca okuma-tartışma faaliyeti düzenlenmiştir
Film Gösterimi (10 Nisan 2013): ): The Life of David
Gale filmini izleyip, ardından bölüm asistanımız
Yağmur Ar ile film analizi yapılmıştır.
İstanbul’da mezunlar yemeği, “İstatistiğin Farklı
Mesleklerdeki Yeri 2” konulu İstanbul paneli ve
İstanbul gezisi
10. İstatistik Kolokyumu (Muğla Etkinliği)
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) teknik gezisi
Bölüm mezunumuz Mehmet Kuzu ile üniversite
öğrenci temsilciliği üzerine söyleşi
Bilge Adam İleri Düzey Excel Eğitim Semineri
Bölüm mezunumuz Hakan Şahin ile kişisel gelişim
semineri
ODTÜ KKM’de bölüm tanıtım fuarı
Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasına destek veren
18
Tarih Topluluğu
Felsefe Topluluğu
-
öğrenci topluluğu
Merkez Bankası teknik gezisi
Bir Kelime Bir İşlem Yarışmasına katılım
Topluluk odasının yenilenmesi ve kütüphane yapımı
Yurtlar anketi çalışması
Yüksek Lisans Tez çalışmaları
Tiyatro organizasyonu
Dünya İstatistik Yılı etkinliği, İstatistiğin diğer
disiplinlerde kullanımı ile ilgili poster sunumları
“National Geographic – Tüfek, Mikrop ve Çelik”
belgesel izleme, 9 Ekim ve 30 Ekim
Güneydoğu Anadolu Gezisi, 25-28 Eki
Timuçin Aslan “Başlangıçtan Mezopotamya’ya: Evrim
ve İnsan” sunumu, 21 Kasım
Yunus Doğan “Aztekler” sunumu, 12 Aralık
1. Teoloji Sempozyumu (15-17 Şubat)
19
3.2.3. Üniversite Giriş Puanı ile İlgili Bilgiler
Fakültemize bağlı bölümlerin, Üniversite Giriş Bilgileri, yıllara göre karşılaştırılarak verilmiştir.
Üniversite Giriş Taban Puanları İle İlgili Bilgiler
Program
Üniversite
ODTÜ
Biyoloji
HACETTEPE
MARMARA
BOĞAZİÇİ
Kimya
İT
ODTÜ
BOĞAZİÇİ
Moleküler
ODTÜ
Biyoloji ve
İTÜ
Genetik
(İNGİLİZCE)
BOĞAZİÇİ
Tarih
ODTÜ
İSTANBUL
BOĞAZİÇİ
Matematik GALATASARAY
ODTÜ
BOĞAZİÇİ
Felsefe
GALATARASAY
ODTÜ
BOĞAZİÇİ
Fizik
ODTÜ
YILDIZ TEKNİK
BOĞAZİÇİ
Psikoloji
ODTÜ
HACETTEPE
BOĞAZİÇİ
Sosyoloji GALATASARAY
ODTÜ
ODTÜ
İstatistik
YILDIZ TEKNİK
HACETTEPE
2012
2013
Kontenjan Kontenjan
52
129
77
41
47
72
41
36
57
52
129
52
41
72
72
41
36
57
2010
Taban
Puanı
455.150
364.217
355.319
484.173
434.100
440.116
518.794
511.738
503.304
52
47
93
52
21
82
41
21
47
41
96
103
52
67
72
52
21
77
52
93
108
52
47
93
52
21
82
41
21
47
41
96
72
52
67
72
52
21
77
52
93
108
497.274
478.977
445.436
504.678
475.188
482.017
481.644
454.037
436.021
469.523
401.998
326.564
519.617
499.505
490.245
498.443
478.378
451.500
467.942
392.583
408.403
2011
Taban
Puanı
434.827
331.256
323.442
478.649
431.843
415.856
515.215
504.173
494.752
2012
Taban
Puanı
387.323
269.685
266.826
447.926
392.197
368.862
486.845
472.267
464.242
2013
Taban
Puanı
368,500
257,005
271,757
406,889
346,589
351,299
458,926
439,988
430,505
479.623
462.530
429.557
499.070
463.065
465.009
476.120
444.149
420.030
460.957
380.760
298.221
509.842
488.652
476.894
495.874
471.871
438.750
454.888
374.792
376.731
462.046
433.421
390.979
456.927
420.941
403.226
439.711
420.827
385.341
432.521
320.276
215.505
486.451
464.641
448.312
469.451
446.138
413.003
401.294
327.365
316.901
464,558
441,035
399,494
430,217
398,613
377,950
433,876
410,521
380,340
394,540
322,378
236,897
475,409
453,541
437,786
458,371
426,421
404,509
372,684
292,374
272,231
20
2008-2013 Taban Puan Sıralaması
Fen Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Puan Türü
2008-2009
ÖSS
2008
2009
SAY-2
EA-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
SAY-2
32140
30187
47769
21649
31555
17853
34369
44704
54705
26662
34102
21748
Puan
Türü
20102012
ÖSYS
MF-2
TM-3
MF-2
MF-1
MF-2
MF-1
SAY-2
7275
8291
MF-3
10818 12248
15902
21272
EA-2
EA-2
SÖZ-2
2817 2675
21327 25202
5365 4932
TM-3
TM-3
TS-2
3593 5082
20465 27035
2788 3265
4566
25105
3847
4986
26131
3593
2010
2011
2012
2013
38621
30899
72056
32997
47158
25590
46333 60485 58507
41625 46710 46085
78520 106781 92186
38443 52330 51264
56795 71841 70058
32997 51198 47969
3.2.4. Öğrenci İstatistikleri
Bölümlere ve dönemlere göre, öğrencilerimizin aldığı dersler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Her öğrenci
almış olduğu farklı ders sayısı kadar sayılmaktadır. Dolayısıyla, bu şekilde hesaplanan öğrenci sayıları
“Verilen Toplam Not’’ sayısına eşit olmaktadır. Çizelgede verilen sayılar, bölüm içi ve bölüm dışına
verilen derslere karşı gelen toplam not ve açılan ders sayılarıdır.
21
2012-2 Dönemi Verilen Notların Yüzdeleri
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
AA
BA
İstatistik
BB
Kimya
CB
CC
DC
Matematik
DD
FD
Psikoloji
FF
Sosyoloji
Tarih
NA
2012-2’de Bölümlere Göre Alınan Ders ve Verilen Not Sayıları
Fen
Edebiyat
Fakültesi
Ders
Sayısı
(A)
Toplam
Verilen
Not (B)
Ders
Başına
Ortalama
Not (B/A)
Biyoloji
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
27
968
4
22
37
16
36
33
22
22
29
248
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
NA
35,85
270
150
149
115
103
61
43
15
27
35
141
35,25
29
13
21
11
10
14
10
13
6
14
837
4067
769
3027
6470
1189
1260
780
19508
38,05
109,92
48,06
84,08
196,06
54,05
57,27
26,90
68,55
167
273
135
234
555
382
314
223
2582
102
221
85
313
428
177
214
123
1826
112
269
98
384
551
178
213
89
2064
88
329
119
450
671
120
118
72
2093
78
410
96
465
772
93
145
73
2245
43
354
80
333
625
61
61
50
1682
69
404
63
279
609
52
59
51
1639
31
637
36
203
697
28
11
11
1682
65
766
32
144
764
34
32
58
1928
82
404
25
222
798
64
93
30
1767
22
2013-1 Dönemi Verilen Notların Yüzdeleri
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
AA
İstatistik
BA
BB
CB
Kimya
CC
DC
Matematik
DD
FD
Psikoloji
FF
Sosyoloji
Tarih
NA
2013-1’de Bölümlere Göre Alınan Ders ve Verilen Not Sayıları
Fen
Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
Ders
Sayısı
(A)
Toplam
Verilen
Not (B)
Ders
Başına
Ortalama
Not (B/A)
32
1292
8
23
44
15
39
26
24
22
33
266
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
40,38
291
186
214
174
152
84
84
21
43
43
231
28,88
48
43
44
28
18
13
11
8
10
8
764
4319
693
3743
7964
1395
1282
1080
22763
33,22
98,16
46,20
95,97
306,31
58,13
58,27
32,73
85,58
153
284
143
360
846
580
265
313
3283
82
313
99
357
644
250
204
176
2354
83
402
108
470
808
193
236
136
2694
60
534
64
544
901
124
144
121
2694
82
590
97
561
1124
88
130
87
2929
52
417
51
404
821
54
78
49
2023
61
396
57
359
679
35
75
50
1807
22
282
20
221
716
11
30
16
1347
68
539
27
180
664
19
46
68
1664
101
562
27
287
761
41
74
64
1968
23
NA
ÖĞRENCİ BAŞARI ORANLARI VE MEZUN SAYILARI
Fakültemiz kendi öğrencilerinin bölümlere ve sınıflara göre dağılımları ve Başarı durumları aşağıda
verilmiştir. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının her iki dönem için uygulanan BAŞARI ölçüsü, genel not
ortalaması 2.00’nin üzerinde olan öğrencilerin başarılı kabul edilmesi ve başarı oranının da bu ölçü
üzerinden hesaplanmasıdır.
Aşağıdaki çizelgelerde verilen başarı derecelerinin İngilizce karşılıkları şunlardır:
Yüksek Şeref : High Honour,
Şeref : Honour,
Başarılı : Satisfactory,
Başarısız : Unsatisfactory,
Akademik Yetersiz : Suspension,
Akademik Yetersiz Uyarısı : Suspension Warning,
İlişik Kesme : Dismissed,
İzinli : On Leave
Yüksek Şeref:
Şeref:
Başarılı:
Başarısız:
Sınamalı:
GPA 3.50 – 4.00
GPA 3.00 – 3.49
GPA > 2.00, CumGPA ≥ 2.00
1.80 ≤ CumGPA < 2.00, GPA > 2.00
CumGPA < 1.80
24
3.2.5. 2013 Yılı Başarı İstatistikleri
2012-2013 öğretim yılı II. Dönemi başarı sayıları çizelgelerde verilmiştir.
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
Yüksek Şeref Şeref Başarılı Başarısız Sınamalı Toplam
34
17
66
33
27
177
16
18
53
29
32
148
27
24
105
115
123
394
24
30
64
30
51
199
15
28
115
75
55
288
32
18
121
83
81
335
22
25
39
27
17
130
82
55
87
11
13
248
62
49
116
30
39
296
18
22
57
25
18
140
332
286
823
458
456
2355
2013-2014 öğretim yılı I. Dönemi başarı sayıları çizelgelerde verilmiştir.
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
Yüksek Şeref Şeref Başarılı Başarısız Sınamalı Toplam
34
17
66
33
27
177
16
18
53
29
32
148
27
24
105
115
123
394
24
30
64
30
51
199
15
28
115
75
55
288
32
18
121
83
81
335
22
25
39
27
17
130
82
55
87
11
13
248
62
49
116
30
39
296
18
22
57
25
18
140
332
286
823
458
456
2355
25
2012 - 2013 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi Başarı Durumu
140
120
100
80
60
40
20
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Yüksek Şeref
Kimya
Şeref
Matematik Moleküler Psikoloji
Biyoloji ve
Genetik
Başarılı
Başarısız
Sosyoloji
Tarih
Sınamalı
2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Başarı Durumu
300
250
200
150
100
50
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Yüksek Şeref
Kimya
Şeref
Matematik Moleküler Psikoloji
Biyoloji ve
Genetik
Başarılı
Başarısız
Sosyoloji
Tarih
Sınamalı
26
3.2.6. 2013 Öğretim Yılı Mezun Sayıları
2013 öğretim yılı mezun sayıları tabloda verilmiştir.
Biyoloji
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
2012 – 2013 II.
Dönemi
34
2012 – 2013 Yaz
Dönemi
1
2013 – 2014 I.
Dönemi
6
TOPLAM
20
2
1
23
23
32
36
43
40
53
62
20
363
3
7
2
2
8
6
2
1
34
10
20
2
15
16
4
11
5
90
36
59
40
60
64
63
75
26
487
41
27
3.2.7. Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları
2012-2013 Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları öğrenci sayıları ve Toplam Mezun Sayıları aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Çift Ana Dal Programları
Biyoloji
Felsefe
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
TOPLAM
2012 – 2013 II. Dönemi
Öğrenci Sayısı
3
6
21
2
13
12
57
2013 – 2014 I. Dönemi
Öğrenci Sayısı
4
5
23
2
8
13
55
Programın Toplam
Mezun Sayısı
19
14
67
32
151
41
324
Yan Dal Programları
Yan Dal
Programının Adı
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
Biyoloji
Felsefe Tarihi
Mantık ve Bilim
Felsefesi
Fizik
Katı Hal Fiziği
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
2012 – 2013 II.
Dönemi
Öğrenci Sayısı
4
11
2013 – 2014 I.
Dönemi
Öğrenci Sayısı
6
14
Programın
Toplam Mezun
Sayısı
48
8
8
12
8
3
10
15
21
12
13
3
14
15
19
19
37
62
141
6
6
5
21
11
130
22
9
141
132
17
607
105
41
28
3.2.8. Disiplin Cezaları
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
TOPLAM
2012 – 2013 II. Dönemi
1
6
1
1
1
3
1
1
15
2013 – 2014 I. Dönemi
2
4
4
1
4
2
2
1
20
29
3.2.9. Erasmus ve Diğer Öğrenci Değişim Programları
Gelen Öğrenciler
Değişim Programlarıyla Gelen Öğrencilerin Bölümlere göre
Dağılımı
14
13
12
10
9
8
8
6
4
4
2
2
1
1
1
Fizik
Kimya
Biyoloji
0
Matematik
İstatistik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Felsefe
Giden Öğrenciler
Değişim Programlarıyla Giden Öğrencilerimizin Bölümlere göre
Dağılımı
25
22
22
20
20
15
10
10
5
5
3
3
3
1
0
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik
İstatistik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Felsefe
30
4. ARAŞTIRMA
4.1. YAYINLAR
Dergi Yayınlar
160
144
140
112
120
100
80
65
60
46
40
30
25
14
20
2
1
9
1
3
5 2
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Uluslararası
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Ulusal
Uluslararası Dergi Yayınları
140
121
120
102
100
80
60
57
34
40
20
18
7
1
1
5 10 4
10
11
17
1
7
1
4
5
3 11
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik Psikoloji
SCI-E A tipi liste, SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide tam makale (1.1.1.0.1)
Sosyoloji
Tarih
SCI-E A tipi liste, SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide tam makale (1.1.1.0.2)
SCI-E B tipi liste kapsamındaki hakemli dergide veya uluslararası endeks kapsamındaki dergide tam makale
ya da 1.1.1.0.1 türü dergide yayımlanan teknik not, vaka incelemesi (1.1.1.0.3)
B tipi hakemli dergide makale (1.1.1.0.4)
C tipi uluslararası dergide makale veya 1.1.1.0.2 türü dergide editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi,
tartışma, kitap incelemesi (1.1.1.0.5)
1.1.1.0.3, 1.1.1.0.4 veya 1.1.1.0.5 türü dergide editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma veya
1.1.1.0.3 türü hakemsiz dergide tam makale (1.1.1.0.6)
31
Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Dergi Yayınları
3,5
3,2
3,0
2,6
2,5
2,1
2,0
1,5
1,3
1,3
0,9
0,8
1,0
0,5
0,30,3
0,5
0,4 0,3
0,3
0,3
0,1
0,4
0,3
0,2
0,10,0
0,0 0,10,1
0,0
SCI-E A
Biyoloji
SCI-E B
Felsefe
Fizik
İstatistik
B tipi hakemli dergide
makale
Kimya
Matematik
Psikoloji
C tipi
Sosyoloji
Tarih
FEF
Ulusal Dergi Yayınları Türleri
30
26
25
20
15
10
5
2
3
1
1
111
2
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
A-Tipi ulusal dergide tam makale (1.2.1.0.1)
B-Tipi ulusal dergide tam makale (1.2.1.0.2)
A-Tipi ulusal dergide tam makale (1.2.1.0.3)
B-Tipi ulusal dergide tam makale (1.2.1.0.4)
Tarih
C-Tipi ulusal dergide tam makale (1.2.1.0.5)
32
Konferans Yayınları
90
83
80
70
60
58
50
36
40
28
30
36
24
26
25
23
20
10
11
8
5
2
7
6
1
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Uluslararası
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Ulusal
Konferans Yayın Türleri
90
81
80
70
60
50
50
40
36
31
30
24
21
24
18
20
10
8
7
3 2
5
5
16
10
2
2
1
10
4 4
1
1
1
6
2 4
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve
konferans kitabında yayımlanan tam makale (1.1.5.0.1)
Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve
konferans kitabında yayımlanan özet (1.1.5.0.2)
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale
(1.2.5.0.1)
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet (1.2.5.0.2)
33
Öğretim Üyesi Başına Düşen Konferans Yayın Sayıları
3,0
2,5
2,5
2,3
2,0
1,9
1,7
1,5
1,2
1,0
0,3
0,3
0,1 0,1
0,8
0,5
0,4
0,5
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,30,3
0,20,2
0,1
0,2
0,1 0,1 0,1
0,0
0,3
0,3
0,1
0,0
0,0
(1.1.5.0.1)
Biyoloji
(1.1.5.0.2)
Felsefe
Fizik
İstatistik
(1.2.5.0.1)
Kimya
Matematik
(1.2.5.0.2)
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
FEF
Atıflar
3500
2933
3000
2500
2000
1793
1655
1500
1204
1000
500
284
67
2
36
8
Sosyoloji
Tarih
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
34
100,0
91,7
90,0
80,0
70,0
61,3
57,3
60,0
50,0
39,0
40,0
29,9
30,0
20,0
8,4
10,0
7,9
2,8
0,2
0,8
0,0
Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf sayısı
FEF
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
35
4.2. PROJELER
Projeler
100
87
90
80
68
70
60
47
50
46
40
36
40
29
30
27
21
20
20
10
4
11
6
2 2
3
7
12
2
1010
2 4 2
1
8
7 8 6
8 8
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Uluslararası Proje Çalışması (3.1.2.0.1)
Ulusal Proje Çalışması (3.2.2.0.1)
Ulusal Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (3.2.2.0.2)
Toplam
Tarih
Proje Türleri
50 47
45
40
35
30
30
27
26
25
20
15
15
11
10
5
3
6
3 23 24 232
5
1
1 2
10
8
1
3
1
55
1 11 2
1
4
1 21
8
6
1
23 311 32
0
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
BAP-1
TÜBİTAK
AB
Kısmi Uluslararası
UN
Teknokent
Diğer Uluslararası
DPT
SANTEZ, 1505
AGÜDOS
Diğer Ulusal
Tarih
36
4.3. KİTAPLAR
Felsefe Bölümü
Yazar
David
Grünberg
David
Grünberg
Diğer
Yazarlar
Grünberg T.
Grünberg T.
Başlık
Yayıncı
Bilim Felsefesi
(3. Baskı)
Anadolu
Üniversitesi
Yayınları
Anadolu
Üniversitesi
Yayınları
Metafizik (4.
Baskı)
Editörler
Ülke
İ. Taşdelen
Türkiye
Sayfa
Sayısı
171
İ. Taşdelen
Türkiye
199
İstatistik Bölümü
Yazar
Diğer Yazarlar
Berna Burçak
Başbuğ Erkan
Gulgun Tezgider,
A.Nuray Karanci,
Sibel Kalaycioglu
Başlık
Yayıncı
Editörler
Güvenli
ODTÜ
Yasamak:
Afetlerden
Korunmayı
Öğreniyoruz
Ülke
Türkiye
Sayfa
Sayısı
74
Matematik Bölümü
Yazar
Marat Akhmet
Diğer
Yazarlar
Yılmaz, E.
Başlık
Yayıncı
Editörler
Neural Networks with Springer Albert C.
Discontinuous/Impact
J. Luo
Activations
Ülke
Amerika
Birleşik
Devletleri
Sayfa
Sayısı
169
Psikoloji Bölümü
Yazar
Diğer
Yazarlar
Ayşe
Tezgider,
Nuray G.,
Karancı Kalaycıoğlu,
S., Başbuğ
Erkan, B.
Nebi
Solak, N.,
Sümer Harma, M.
Başlık
Yayıncı
Güvenli Yaşamak:
Afetlerden Korunmayı
Öğreniyoruz (Aile
Afete Hazırlık El
Kitabı)
İşsiz Yaşam: İşsizliğin
ve İş Güvencesizliğinin
Birey ve Aile
Üzerindeki Etkileri
ODTÜ, Afet
Yönetim
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi, Ankara
Koç Üniversitesi
Yayınları.
İstanbul
Editörler
Ülke
Sayfa
Sayısı
Türkiye
Türkiye
213
37
Tarih Bölümü
Yazar
Gürer Karagedikli
Diğer
Yazarlar
Başlık
Yayıncı
90. Yıldönümünde 90
Soruda Lozan Barış
Antlaşması
Bilgi
Yayınevi
Editörler
Ülke
Sayfa
Sayısı
Türkiye
38
4.4. KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ
Sosyoloji Bölümü
Yazar
Sibel Hediye
Kalaycıoğlu
Diğer
Editörler
Peter
Herrman
Başlık
Yayıncı
Fatma Yıldız
Eceit
Nadide
Karkiner
Precarity : More Than a
Challenge of Social Security:
Or Cynicism of EU’s Concept
of Economic Freedom
Toplumsal Cinsiyet
Sosyolojisi
Fatma Yıldız
Ecevit
Nadide
Karkiner
Toplumsal Cinsiyet
Çalışmaları
Sayfa
Sayısı
Europaischer Hoch Schul
Verlag GmbH and Co.KG.
Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi
Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi
201
193
Felsefe Bölümü
Yazar
David Grünberg
Diğer Editörler
Başlık
Mantığın Gelişimi
(2. Baskı)
Yayıncı
Anadolu Üniversitesi
Yayınları
Sayfa Sayısı
123
Fizik Bölümü
Yazar
Diğer
Editörler
Hamit Hasan Yurtseven
Hamit Hasan Yurtseven
Hamit Hasan Yurtseven
Hamit Hasan Yurtseven
Hamit Hasan Yurtseven
Başlık
Yayıncı
Sayfa
Sayısı
Yayıncı
Sayfa
Sayısı
Open Journal of Inorganic Chemistry
(OJIC)
European Journal of Biophysics (EJB)
Modeling and Numerical Simulation
of Material Sciences (MNSMS)
Open Journal of Fluid Dynamics
(OFJD)
Open Journal of Modern Physics
Kimya Bölümü
Yazar
Nesrin Hasırcı
Diğer
Editörler
26
Başlık
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering,
Editor-in-Chief: Dr. Murugan Ramalingam
39
Matematik Bölümü
Yazar
Diğer
Editörler
Şafak Alpay
Ersan Akyıldız
Turgut Önder
M.Alkan, Ş.
Sağıroğlu
Akbulut S.,
Auroux D.
Başlık
Yayıncı
Doğrusal Cebire Giriş (Yazarlar: Ç. Koç,
S. Esin)
International Confernce on
Information Security and Cryptology
Proceedings of Gökova GeometryTopology Conference 2012
Sayfa
Sayısı
420
Matematik
Vakfı
Bilgi Güvenliği 362
Derneği
International
153
Press,
Massachusetts
4.5. PATENTLER
Biyoloji Bölümü
Patent Sahibi
Mayda Gürsel
Diğer Patent
Sahipleri
Dennis M.
Klinman, Rainald
Zeuner, Ihsan
Gursel, Daniel
Patent İsmi
Suppressors of CpG
oligonucleotides and
methods of use
Patent
Tarih
Numarası
8580944 11 2013
Ülke
Amerika
Birleşik
Devletleri
40
4.6. KONFERANS, ÇALIŞTAY VE YAZ OKULU ORGANİZATÖRLÜĞÜ
Biyoloji Bölümü
Organizatör
Tür
Organizatör
Organizasyon İsmi
Sayısı
7
Kanser-Panel
1st Cell Death Research Congress
15
with International Participation
Ufuk Gündüz
Ulusal
Ufuk Gündüz
Ulusal
Vasıf Nejat Hasırcı
Ulusal
2
BIOMATEN Workshop
Ayşegül Birand
Ulusal
4
Ayşe Meral Yücel
Ulusal
2
Matematiksel Evrim Çalıştayı
Microarray Training and Data
Analysis Course IV
Tarih
10/2013
10/2013
2/2013
12/2013
9/2013
6/2013
Fizik Bölümü
Organizatör
Tür
Organizatör
Sayısı
Meltem Serin
Uluslararası
2
Hakan Altan
Günal İbrahim
Uluslararası
Ulusal
1
1
Osman Yılmaz
Uluslararası
12
Raşit Turan
Uluslararası
2
Raşit Turan
Uluslararası
3
Raşit Turan
Ulusal
4
Raşit Turan
Ulusal
9
Bilge Demirköz
Uluslararası
22
Bayram Tekin
Uluslararası
4
Alpan Bek
İbrahim Günal
Ulusal
Ulusal
5
1
Organizasyon İsmi
2nd International Workshop on
Recent Developments in High Energy
Physics
ASEPE-2013
Fizik Olimpiyatı Kış Kampı
Fourth International Conference on
Nuclear Fragmentation
Güneş Kentleri Sempozyumu ve
Solar Kampüs Çalıştayı
ITAP Summer School on
Photovoltaics
NanoTR 9 Ulusal Kongresi
İzmir Yüksek Enerji Fiziği Çalıştayı
(İZYEF 2013)
Türk Fizik Derneği 5. Uluslararası
Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları
Workshop on Quantization, Dualities
and Integrable Systems
Yoğun Madde Fiziği, İzmir Toplantısı
Fizik Olimpiyatı Yaz Kampı
Tarih
6/2013
8/2013
2/2013
9/2013
11/2013
8/2013
6/2013
9/2013
9/2013
4/2013
4/2013
9/2013
41
İstatistik Bölümü
Organizatör
Tür
Organizatör
Sayısı
Vilda Purutçuoğlu
Uluslararası
13
Vilda Purutçuoğlu
Uluslararası
10
İnci Batmaz
Uluslararası
15
Organizasyon İsmi
26th European Conference
on Operational Research
8th International Symposium
on Health Informatics and
Bioinformatics
ENBIS: European Network for
Business and Insdustrial
Statistics-13
Tarih
7/2013
9/2013
9/2013
Kimya Bölümü
Organizatör
Tür
Metin Balcı
Organizatör
Organizasyon İsmi
Sayısı
Uluslararası
6
45. IUPAC Chemistry Conference
Tarih
Nesrin Hasırcı
Ulusal
2
BIOMATEN Çalıştayı
Ali Çırpan,
Emren Esentürk
Nalbant
Uluslararası
10
IUPAC-Macro and Nano Science and
Technology
8/2013
Levent Kamil
Toppare
Uluslararası
10
International Union of Pure and
Applied Chemistry Annual
Conference
8/2013
8/2013
2/2013
12/2013
Matematik Bölümü
Organizatör
Turgut Önder
Semra
Kaptanoğlu
Ersan Akyıldız
Ferruh Özbudak
Tür
Organizatör
Organizasyon İsmi
Sayısı
Uluslararası
7
20. Gökova Geometry-Topology
Conference
Uluslararası
4
2nd Biennial Group Theory
Conference
Uluslararası
3
International Information Security
and Cryptology Conference
Uluslararası
10
The 11th International Conference on
Finite Fields and Their Applications
Tarih
5/2013
2/2013
9/2013
7/2013
42
Sosyoloji Bölümü
Organizatör
Tür
Ayça Ergun Özbolat
Uluslararası
Ayça Ergun Özbolat
Çağatay Topal
Uluslararası
Ulusal
Ayşe N. Saktanber
Uluslararası
Fatma Umut Beşpınar,
Ayşe İdil Aybars
Uluslararası
Organizatör
Organizasyon İsmi
Sayısı
3
Constitutional Politics in
Turkey
2
EUBODERREGIONS
3
Hasan Ünal Nalbantaoğlu
Sempozyumu II – Üretim /
Bilgi / Sanat
4
Isa CNS Sociology in Times of
Turmoil
4
ISA Conference of the Council
of National Associations
Tarih
10/2013
9/2013
3/2013
5/2013
5/2013
Tarih Bölümü
Organizatör
Kayhan Orbay
Kayhan Orbay
Ömer Turan
Ömer Turan
Ömer Turan
Ömer Turan
Tür
Organizatör
Organizasyon İsmi
Sayısı
Uluslararası
1
17th Century Crisis Workshop
Ulusal
2
Economic History Study Group
Workshop
Uluslararası
49
90. Yılında Lozan ve Türkiye
Cumhuriyeti Uluslararası
Sempozyumu
Uluslararası
39
International Balkan Annual
Conference 2013
Uluslararası
15
Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye
Cumhuriyeti Uluslararası Konferansı
Uluslararası
31
Mudanya Mütarekesi’nden
Günümüze Bursa Uluslararası
Sempozyumu
Tarih
2/2013
12/2013
11/2013
10/2013
10/2013
9/2013
43
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content