close

Enter

Log in using OpenID

D ah a yeşil b ir g eleceğ e d o ğ ru

embedDownload
Otis dünya çapındaki ürün ve proseslerinin tüm
yaşam döngüsünün çevreye dost olması konusunda
duyarlıdır.
Bu da, enerji tasarrufu sağlayan daha uzun ömürlü
mühendislik ürünleri demektir. Sürdürülebilir gelişme
ve çevreci üretim prosesleri demektir. Daha yeşil bir
geleceğe kapı açmak demektir.
Düşük çevresel etkiler
Daha yüksek enerji tasarrufları
Daha uzun ürün ömrü
ÇEVRECĐ ÜRETĐM
Otis Elevator Company TEDA
Merkezi, ABD Çevre Dostu Binalar
Konseyi’nin Enerji ve Çevresel
Tasarım Liderliği (LEED) Altın
standartlarını karşılayacak şekilde
tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Sonuç,
tesis enerji tüketiminde geleneksel
Otis ElevatorCompany TEDA Merkezi inşaat yöntem ve malzemelerine
kıyasla en az %25’lik bir tasarruftur.
Otis, Çin’in kalbi olan Tianjin
Merkeze entegre edilmiş ileri
Ekonomik-Teknolojik Geliştirme
teknolojiler, binanın ömrü
Alanındaki (TEDA) Otis Elevator
Company TEDA Merkezini açarak boyunca enerji tasarrufu ve
çevresel yararlar sağlayacak
çevreci üretimde büyük bir
şekilde tasarlanmıştır.
kilometre taşını geçmiş oldu.
1,5 milyon ft karelik (140.000
Isıtma ve soğutma
metre kare) bir alan üzerine
• Çatının bir kısmını çim ve bitkiler
kurulu olan Otis Elevator
kaplamakta ve bu da doğal bir dış
Company TEDA Merkezi, Gen2™ ortam ve çok daha az soğutma
ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.
asansörleri ve enerji tasarrufu
• Mekanik soğutma ihtiyacını en aza
sağlayan yüksek hızlı daimi
indirmek için, çatının büyük bir
mıknatıslı dişlisiz sistemler gibi
kısmı yüksek yansıtıcı özellikte
çevreci asansör ürünleri üretimini
malzemeden yapılmıştır.
hedefler.
• Kaplamalı camlar, güneş ışınlarını en
Geçen on yılda, Otis, enerji ve su
tüketimini %60 azaltarak çevresel
etkisini en aza indirmeye çalıştı.
Otis, çevreci üretim tesisini açarak
dünya çapındaki bu başarılarını
artırmaya devam etmektedir.
aza indiren bir izolasyon temin
etmektedir.
• Gölge oluşturan ekstra tertibat,
soğutma ihtiyacını azaltmaktadır.
• Doğal havalandırma sistemleri,
mekanik havalandırma ihtiyacını
azaltmaktadır.
• Gelişmiş soğutucular enerji
kullanımını azaltmaktadır
• Isı eşanjörleri kullanılarak, enerji,
havalandırma sisteminden geri
kazanılmaktadır.
Aydınlatma
• Artan gün ışığı kullanımı, elektrikli
aydınlatma ihtiyacını azaltmaktadır.
• Yeterli doğal ışık mevcut olduğunda
gün ışığı sensörleri elektrikli
aydınlatmayı kapatmaktadır.
Su
• Çatıya gelen yağmur suyu
toplanarak, tesisin bütün sulama
kullanma ihtiyacını karşılamak
üzere, geri dönüştürülmüş suyla
karıştırılmaktadır.
www.otis.com
Otis Elevator Company TEDA Merkezi,
Tianjin, Ç i n
Daha yeşil bir geleceğe doğru
AVANTAJLAR
Otis çevreye olan duyarlılığını bir adım öteye götürüyor
— dünya çapında geniş bir yelpazede çevre bilinciyle
oluşturulmuş üretim uygulamaları ve ürünleri temini
16 184 (0707) © Otis Elevator Company 2007. Her hakkı saklıdır
Daha yeşil bir geleceğe doğru
Çevresel sorumluluğa sahip,
ekonomik açıdan güçlü bir
geleceğe doğru.
1/2
Daha yeşil bir geleceğe doğru
Otis, tüm ürün yelpazesi için çevreye dost seçenekler sunarak
çevreye karşı ciddi bir duyarlılık göstermektedir. Otis müşterileri
Otis’in emniyet ve güvenilirliğinden emin olmanın yanı sıra,
daha uzun ürün ömrü, daha yüksek enerji tasarrufu ve düşük
çevresel etkilerin getirdiği avantajlardan da yararlanırlar.
ÇEVRECĐ ÜRÜNLER
Asansörler
(üstte) Yüksek Teknolojili
Gen2 asansör sistemi
(sağda) Enerji tasarrufu
sağlayan ReGen tahrik
Gen2TM Sistemleri
ReGenTM tahrikleri
Gen2 makine dairesiz asansör
sistemi, alçak mesken
binalarından yüksek ticari
binalara kadar çok çeşitli
uygulamalarda enerji tasarrufu
sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.
Gen2 sistemi, geleneksel
sistemlerden %50’ye kadar daha
verimlidir. Gen2 asansörü, enerji
tasarrufunun yanı sıra, patentli
poliüretan kaplı çelik halatları,
dişlisiz makinesi ve makara
kılavuzlarıyla yağlama ihtiyacını
ortadan kaldırdığından sistemin
çevresel etkilerini azaltır.
Gen2 sistemi, Đspanya’dan
Çin’e kadar, çevreci bir çözüm
olarak verimliliğini onaylayan bir
dizi çevre ödülüyle tanınmaktadır.
ReGen tahrikleri, normalde
frenleme sırasında ısı olarak
yayılan enerjiyi yakalayarak enerji
kullanımını azaltır. ReGen tahrikleri
bu enerjiyi tekrar binanın dahili
elektrik şebekesine besleyerek,
bitişik asansörler ve aydınlatma gibi
diğer bina sistemleri tarafından
kullanılmasını sağlar.
Sonuç, artan verim ve binanın
içindeki aşırı ısının azalmasıdır.
ReGen tahrikleri Gen2
asansörleriyle birlikte kullanıldığında
%75’e varan bir kombine enerji
tasarrufu temin eder.
ReGen tahriklerinin şu anda
alçak mesken binalarından
yüksek ticari binalara kadar çok
çeşitli kullanımları mevcuttur.
Tahrikler Gen2 asansörleri ve
yanı sıra diğer makine dairesiz ve
dişlisiz sistemler için optimize
edilmiştir.
Çevreci binalar için bir ürün
seçeneği olarak ReGen tahrikleri,
pik güç talebini ve toplam bina
işletim maliyetini de düşürerek
bina sahiplerine ve kiracılarına her
yıl önemli tasarruflar sağlar.
Yürüyen merdivenler ve yürüyen
yollar
Düşük güç tüketimi ve geri
dönüştürülebilir malzemeleriyle,
Otis yürüyen merdivenleri ve
yürüyen yollarının çevre
üzerindeki etkileri düşüktür.
Otis, trafiğin yoğun olmadığı
saatlerde enerji tüketimini
düşürmekle kalmayıp ürünün
ömrünü de uzatan değişken
frekanslı tahrikler ve fasılalı
işletim paketleri sunar.
Trav-o-lator® yürüyen yol
2/2
Açıkta kalan bütün kaplı
yüzeylerde, çevreye dost ve son
derece dayanıklı, zehirli madde
içermeyen bir toz kaplama tekniği
kullanılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content