close

Enter

Log in using OpenID

bitkisel üretim ve bitki sağlığı - Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

embedDownload
BİTKİSEL ÜRETİM
VE
BİTKİ SAĞLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
BİTKİ HASTALIK VE
ZARARLILARIYLA
MÜCADELE
PROGRAMI BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/01.01
BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
EKÜY Bakanlık Talimatları
Üreticilerin şahsi bağ hastalık
ve zararlı ve yabancı ot teşhisi
müracaatları
Kış mücadelesi için arazi
çalışmalarının yapılması
Buna göre ilaçlama
önerisinin yapılması, reçete
yazılması ve eğitim
Reçete yazılması
İlaçlama yapılacaksa
Üreticilere EKÜY projesi ile
ilgili bilgi verilmesi
İlaçlama önerilmesi, reçete
yazılması
Gerekirse çiftçilerin cep
telefonlarına mesajla
bildirilmesi
Üreticilere proje tanıtımının
yapılması
İlaç kalıntı eğitiminin verilmesi
Kalıntı analizinde sonucu
temiz çıkan üreticilere sertifika
verilmesi
Entegre Kontrollü Ürün
Yönetimi Sertifikası
İ-MD
İ-PR
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/01.02
DOMUZ MÜCADELESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yerel yönetici ve üreticilerden
gelen dilekçe
Üreticilerin Sürek avı
taleplerinin İl Çevre Ve Orman
Müdürlüğü’ne bildirilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Müdürlüğümüz ve İl Çevre Ve
Orman Müdürlüğü teknik
elemanları ile birlikte saha
taraması yapılması
Saha taraması sonucu rapor
düzenlenmesi
Rapor
Sürek avı yapılmasına karar
verildiğinde Orman Ve Su
İşleri Bakanlığından veya ilgili
birimden izin alınması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Av yapıldıktan sonra
sonuçların Bakanlığa rapor
halinde bildirilmesi.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/01.03
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI TEŞHİS YÖNETİMİ İŞ
AKIŞ ŞEMASI
Endüstri bitkileri ekiliş alanları
tespiti
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
Hastalık ve zararlı
mücadelesi için arazi
çalışmalarının yapılması.
Hastalık ve zararlı yönünden
Buna göre ilaçlama önerilmesi.
Gerekirse çiftçilerin cep
telefonlarına mesajla
bildirilmesi
Reçete yazılması.
İ-PR
Yabancı ot yönünden
Arazi veya alanın yabancı ot
yönünden kontrol edilmesi.
K-PR
Gerekli ise mücadele için
ilaçlama önerilmesi (reçete
yazılması)
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/01.04
HUBUBAT HASTALIK VE ZARARLI TEŞHİSİ YÖNETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Hastalık ve zararlı mücadelesi
için arazi çalışmalarının
yapılması.
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
Hastalık ve zararlı mücadelesi için
arazi çalışmalarının yapılması.
Hastalık ve zararlı yönünden
Buna göre ilaçlama önerilmesi.
Gerekirse çiftçilerin cep
telefonlarına mesajla
bildirilmesi
Reçete yazılması.
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
İ-PR
Yabancı ot yönünden
Arazi veya alanın yabancı ot
yönünden kontrol edilmesi.
K-PR
Gerekli ise mücadele için
ilaçlama önerilmesi (reçete
yazılması)
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/01.05
MEYVE HASTALIK VE ZARARLILARI, EKÜY İŞ AKIŞ ŞEMASI
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
Üreticilerin şahsi meyve
hastalık ve zararlı ve yabancı
ot teşhisi müracaatları
Kış mücadelesi için arazi
çalışmalarının yapılması
EKÜY Bakanlık Talimatları
Buna göre ilaçlama
önerisinin yapılması, reçete
yazılması ve eğitim
Reçete yazılması
İlaçlama yapılacaksa
Üreticilere EKÜY projesi ile
ilgili bilgi verilmesi
İlaçlama önerilmesi, reçete
yazılması
İ-PR
Gerekirse çiftçilerin cep
telefonlarına mesajla
bildirilmesi
Üreticilere proje tanıtımının
yapılması
İlaç kalıntı eğitiminin verilmesi
Kalıntı analizinde sonucu
temiz çıkan üreticilere sertifika
verilmesi
Entegre Kontrollü Ürün
Yönetimi Sertifikası
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/01.06
SEBZE HASTALIK VE ZARARLI TEŞHİSİ YÖNETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda Ve Yem Kanunu
Arazi veya alanın yabancı ot
yönünden kontrol edilmesi.
Hastalık ve zararlı mücadelesi için
arazi çalışmalarının yapılması.
K-PR
Buna göre ilaçlama önerilmesi.
Gerekirse çiftçilerin cep
telefonlarına mesajla bildirilmesi
Reçete yazılması
İ-PR
ZİRAİ KARANTİNA
HİZMETLERİ
BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.01
İÇ KARANTİNA İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bitki pasaportunun alınması
için dosya verilmesi
Dosyanın incelenmesi
Beyanla uyumsuzluk yoksa
Beyan Kontrolü için
işletmeye gidilmesi
K-PR
Beyanla uyumsuzluk varsa
Eksik yoksa üretim
materyalinden toprak
numunesi alınması (Nematod
analizi için)
2 nüsha Numune etiketinin
düzenlenmesi, bir nüshanın
numune poşetinin içine
konularak
numunenin mühürlenmesi
Eksikliklerin giderilmesi için
süre verilmesi
Numune
Numunenin BZMAİ ya
gönderilmesi için ilgiliye teslim
edilmesi
BZMAİ’ dan
tahlil sonucu
Tahlil sonucu temiz
mi?
hayır
evet
ilgili şahısın çağrılması,
yönetmelik (Pasaport Sistemi
ve Operatörlerin kayıt altına
alınması hakkında
yönetmelik)ekindeki
taahhütnamenin imzalatılması
Bitki Pasaportu Kayıt
Sisteminden başvurunun
onaylanması ve 2 suret çıktı
alınması (Bir tanesi bizde,
diğeri ilgili şahısa)
Üretim materyalinin
değiştirilmesi veya dezenfekte
edilerek tekrar başvurusu
istenmesi
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.02
DIŞ KARANTİNA İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bitki Karantinası İnspektör
Yönetmeliği
Dış Karantina işlemleri
yazışmalar
Bitki Sağlık Sertifikası veya
Re-Export Belgesi için dilekçe
verilmesi
İhracat işlemi yapılan dört
ilçeye yazı tebliğ edilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Merkezde ihracat kontrolleri
yapan inspektörlere tebliğ
edilir.
İ-PR
Dört ayda bir İthalat, ihracat,
Re-export bilgileri Bakanlığın
belirlediği tabloya göre
düzenlenir, Bakanlığa
gönderilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Yıl sonunda ihracat istatistik
bilgileri rapor ve grafik olarak
düzenlenerek bakanlığa
gönderilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
ihracat
Bir inspektörün
görevlendirilmesi ve karantina
kontrolünün firmada yapılması
Kontrol ücret makbuzu
K-PR
Kontrol sonucu
Ürün temiz ise
Ürün bulaşık ise
Yaş meyve sebze mi?
Kuru ürün mü?
Yaş meyve sebze ise
BSS düzenlenerek firma
yetkilisine teslim edilmesi
Kuru ürün
Partinin iptal edilmesi.
İ-PR
Kuru ürünlerin fumigasyon
yaptırılması,
BSS düzenlenerek firma
yetkilisine teslim edilmesi
Bitki Sağlık
Sertifikası
İ-PR
Bitki Sağlık
Sertifikası
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.03
İÇ KARANTİNA BAYİİ VE ÜRETİCİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bitki Pasaportu Kayıt
Sisteminden denetim
müracaatı
Müracaatın değerlendirmesi
K-PR
Bayi mi?
üretici
Üretici mi?
bayi
Üreticiye haber verilmesi
Bayi denetimi için BPKS’nden
yapılan müracaatların yerinde
kontrol edilmesi
K-PR
Üretim yerine gidilmesi
Tamsa
Bayide evrak ve beyan kontrolünün
yapılması (Bitki pasaportlarının muhafaza edilip
edilmediği, gelen giden fidan kayıtlarının tutulup
tutulmadığı, fidanların saklama şartlarının
kontrolü gibi konular denetlenir)
Üretimi yapılan materyallerin
karantina etmeni ve sayı
yönünden kontrol edilmesi
Eksiklikler varsa
Yıllık denetimin yönetmelik
gereği yılda en az bir kere
yapılması
Eksikliklerin giderilmesi için
uyarılarak süre verilmesi
Gerekli halde numune
alınması
A
K-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.03
İÇ KARANTİNA BAYİİ VE ÜRETİCİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
2 nüsha Numune etiketinin
düzenlenmesi, bir nüshanın
numune poşetinin içine
konularak
numunenin mühürlenmesi
Numunenin BZMAİ ya
gönderilmesi için ilgiliye teslim
edilmesi
BZMAİ’ dan tahlil
sonucu
Numune
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
hayır
Tahlil sonucu temiz
mi?
evet
ilgili şahısın çağrılması,
yönetmelik (Pasaport Sistemi
ve Operatörlerin kayıt altına
alınması hakkında
yönetmelik)ekindeki
taahhütnamenin imzalatılması
Bitki Pasaportu Kayıt
Sisteminden başvurunun
onaylanması ve 2 suret çıktı
alınması (Bir tanesi bizde,
diğeri ilgili şahısa)
VG-PR
Üretim materyalinin
değiştirilmesi veya dezenfekte
edilerek tekrar başvurusu
istenmesi
14.02.2014
00
~2~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.04
SERTİFİKALI FİDANLARIN SÜRE UZATIMLARI VE ÜRETİMDE HAST. VE
ZAR. KONT. İŞ AKIŞ ŞEMASI
Tohumculuk Sektöründe
Denetleme Ve Yetkilendirme
Yönetmeliği
Sertifikalı Fidanların Süre
Uzatımı
Sertifikalı Üretimde Hastalık
Ve Zararlı Kontrolü
Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürlüğünün
sertifikasyon birimine gelen
müracaat doğrultusunda
sertifikalı fidanlar kontrolünde
Komisyon üyesi olarak nezaret
edilmesi.
Elindeki fidanı sezonunda
satamayan üreticiler dilekçe ile
müracaat etmesi
K-PR
İ-KOM
Uygunsa
Üretim sezonunda
kontrol edilmesi
Uygun değilse
Bir yıl süre uzatım verilmesi
RED
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.05
ISPM-15 İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
Ruhsata esas olan rapor için
fırının bulunduğu firma
adresine gidilmesi
Isıl işlem fırın ruhsatı için
genel Müdürlüğü müracaat
edilmesi
ISPM-15 Raporu
Ruhsat için rapor hazırlanması
Hazırlanan raporun GKGM’ne
gönderilmesi
İ-PR
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Giden Evrak
İş Akışı
Gelen Evrak
İş Akışı
Bakanlıktan onay yazısı
Onay olumlu mu?
evet
İzin belgesine ait ruhsatın
teslim edilmesi
hayır
Eksikliklerin giderilmesi ve
süre verilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Rutin kontrollerin yapılması
İ-PR
İ-DM
K-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.06
İÇ KARANTİNA BİTKİ PASAPORTU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bitki Pasaportu Sistemi Ve
Operatörlerin Kayıt Altına
Alınması Hakkında Yönetmelik
Operatörün BPKS’ne
başvurusu
Sistemden çıktı alınarak
pasaport düzenlenmesi (İki
nüsha)
K-PR
Bitki pasaportu
2 Yıl sonunda ilçe
müdürlüklerinin katılımı ile
değerlendirme toplantısının
yapılması
İlçelerden icmallerin gelmesi
İlçelerden pasaport sistemine
kayıt yapılan operatörlerin
icmallerinin alınması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İcmaller
İl İcmalinin çıkarılması
Karşılaşılan sorunların rapor
halinde icmal ile birlikte
GKGM’ne gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.07
FÜMİGASYON İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bitki Karantinası Fümigasyon
yönetmeliği
Dilekçenin incelenmesi
K-PR
Firma Dilekçesi
Gidilme tarihinin firmaya
bildirilmesi
Resmi veya özel araçla
firmaya gidilmesi
Güvenlik tedbirleri alınarak
ürünün fümigasyon uygun
hale getirilmesi
Fümigasyon yapılır
Ücreti tahsil edilir.
Belge düzenlenir
Fümigasyon belgesi
İ-PR
A
Hazırlayan
İç. Kontr. Sist. Kord..
Şube müdürü
Kontrol Eden
İl Müdür Yard.
ONAYLAYAN
İl Müdürü
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/02.07
FÜMİGASYON İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Metilbromid yada
alüminyumfosfit ilemi
yapılmış?
metilbromid
Her ay firmadan kullandığı
fümigant miktarı ve fümige
ettikleri ürüne ilişkin bilgileri
içeren form alınır
alüminyumfosfit
Yılda en az 2 defa firmalar
denetleniyor doldurulan
formlar bakanlığa gönderiliyor
Her ay İzmir Zirai Karantina
Müdürlüğüne, 3 ayda bir
Bakanlığa bilgi veriliyor
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Yılda en az 2 defa firmalar
denetleniyor doldurulan
formlar bakanlığa gönderiliyor
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Hazırlayan
İç. Kontr. Sist. Kord..
Şube müdürü
Kontrol Eden
İl Müdür Yard.
ONAYLAYAN
İl Müdürü
~2~
DEVLET DESTEKLİ
HASTALIKLAR VE
ZARARLILARIYLA
MÜCADELE BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/03.01
ÇEKİRGE MÜCADELESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
Boş arazilerde çekirge
taraması yapılması.
K-PR
Mart ayından itibaren çekirge
sahalarında survey yapılması
K-PR
Muhtarlıklara yazı yazılarak
çekirge görüldüğünde haber
verilmesinin istenmesi.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Çekirge çıkışı varsa ilacı
devletten karşılanması ve
ilacın muhtarlıklara dağıtılması
Çekirge yoksa herhangi bir
işlem yapılmaz.
14.02.2014
00
~1~
BİTKİ KORUMA
ÜRÜNLERİ BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.01
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BKÜ Toptan Ve Perakende
Satılması Ve Depolanması
Hakkında Yönetmelik
5996 sayılı kanun
Şahıs/ Firma dilekçelerinin
alınması
BKÜ Kontrol Yönetmeliği
Konusu?
Bayilik sınavı
Bayi toplantısı
Denetim
BKÜ bayilik izin belgesi
var mı?
B
A
var
Ruhsatlandırma Başvuru
dilekçesinin eklerinin kontrolünün
yapılması
BKÜ bayi toplantısının
programının yapılarak yazı
yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BKÜ bayi toplantısının ilçelere
yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BKÜ bayilerine toplantı
tebliğinin yapılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Toplantı sırasında katılım
formu imzalatılması
Eksik var ise
Eksiklik yok ise
Eksikliklerin giderilmesi için
süre verilmesi
Eksiklikler giderilmezse
başvurunun reddedilmesi
İşyeri kontrolünün yapılması
K-PR
İ-PR
İl Müdürü Onayı
İş Akışı
BKÜ bayilik belgesinin
düzenlenerek şahsa tebliğ
edilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~2~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.01
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
B
BKÜ bayilik sınavının
duyurulması
Şahıs Dilekçeleri
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Başvuru dilekçelerinin
alınması
Başvuruların kontrol edilmesi
K-PR
Listelerin hazırlanması
Listelerin Bakanlığa üst yazı
ve e-posta ile gönderilmesi
Sınava giriş belgelerinin
düzenlenmesi
Sınav Başarı Belgesi
(Bakanlık)
Sınavda başarılı olanların
belgelerinin verilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Sınav Giriş Belgesi
İ-PR
İ-DM
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~3~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.01
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Bayiye denetim için gidilmesi
Adres, BKÜ’nin miad
kontrolünün yapılması
K-PR
Kontrol formunun
doldurulması
Uygunsa
Uygunsuzluk varsa
Kontrol sonucunda
yönetmeliğe aykırı durumların
tutanakla tespit edilmesi, miadı
geçmiş olan ya da ruhsatsız
olan BKÜ varsa yed-i emin’e
alınması ve durumun kontrol
defterine yazılması
Yönetmeliklere aykırı
durumlarda idari yaptırım
cezaların yazılması
İl Müdürü Onayı
İş akışı
İdari Para Cezası
Yaptırım Kararı
İş Akışı
Uygunluk formu düzenlenerek
durum deftere yazılır.
İ-PR
İ-DM
Bakanlıktan gelen yazıların
BKÜ bayisine tebliğ edilmesi
ve yazıların gereğinin
yapılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İ-PR
İ-DM
Bakanlık Yazıları
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.02
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ NUMUNE ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BKÜ Kontrol Yönetmeliği
Bakanlıktan numune alınması
için yazının gelmesi
Firmaya veya bayiye numune
almak için gidilmesi
Tutanakla numune alınması
İ-PR
İ-DM
Numunenin test merkezine
gönderilmesi için kargoya
verilmek üzere firmaya teslim
edilmesi
İ-PR
Bakanlığa ve test merkezine
numune ile ilgili yazıların
yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.03
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA BELGESİ VERME İŞ AKIŞ
ŞEMASI
5996 sayılı kanun
Başvuru dilekçesi eklerinin
kontrolü
BKÜ Uygulama Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
K-PR
Dilekçe
Sınava katılım başvurusu
Eğitimin verilmesi
Dilekçe içeriği nedir?
İ-PR
İ-DM
Eğitimde başarılı mı?
Sınavsız başvuru ise
ZİLAÇ sisteminden kontrol
edilmesi
hayır
evet
BKÜ uygulama eğitimi yeterlilik
belgesinin düzenlenmesi
Red olur.
ZİLAC sistemine girişin
sağlanması
VG-PR
ZİLAC sisteminden çıktı alınması
İ-MD
Belgenin PVC kaplanması ve ilgili
kişiye teslim edilmesi
İ-PR
İ-DM
Belge yenileme
Evrak kontrolünün
yapılması
K-PR
ZİLAC sisteminden çıktı alınarak
ücret karşılığında tesliminin
yapılması
K-PR
İ-PR
İ-DM
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.04
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
5996 sayılı kanun
21.04.2011 tarih ve 27912
sayılı B.K.Ü. Reçeteli Satış
Usül Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
Reçete
Konusu ?
Denetim
Başvuru dilekçesinin alınması
evet
Sınavlı mı?
hayır
Adres denetiminin yapılması
Ziraat mühendisleri ve
tütünlerde kullanılan ilaçları
yazmaya yetkili tütün
eksperlerinin sınava
girmesinin sağlanması
Sınava gireceklerin listesinin
hazırlanması ve GKGM’ne
gönderilmesi
Evrak kontrolünün yapılması
K-PR
Reçete dökümanlarının
uygunluğunun kontrolünün
yapılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Uygunsa
. Sınavda başarılı olanların
evrak kontrolünün yapılması
K-PR
K-PR
Uygun değilse
Tutanak tutulması
İ-PR
İl Müdürlüğü onayı ile uyarı
cezası verilmesi
İ-MD
VG-PR
ZİLAC sistemine girişin
sağlanması
Herhangi bir işlem yapılmaz.
ZİLAC sistemine girilen
kişilerin BKÜ reçete yazma
yetki belgesinin çıktısının (2
nüsha) alınması
Uyarıdan sonra tekrarlanması
halinde yetki belgesinin iptal
edilmesi
Belgenin onaylanması
İ-MD
Belgenin PVC kaplanması ve
ilgili kişiye teslim edilmesi
İ-PR
İ-DM
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.05
ZİRAİ MUCADELE ALET VE MAKİNA BAYİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları Hakkında
Yönetmelik
5996 sayılı kanun
BKÜ Uygulama Usul Ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
BKÜ Uygulama Usul Ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
Şahıs/ Firma dilekçelerinin
alınması
Konusu?
Denetim
A
Ruhsatlandırma
Bayilik yapılacak yerin adres ve
yönetmeliğe uygunluk kontrolünün
yapılması
Uygun ise
Uygun değil ise
Bayilik izin belgesi için tutanak
tutulması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İ-PR
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları Bayilik İzin
Belgesinin düzenlenmesi
Kişiye izin belgesinin teslim
edilmesi
Eksikler giderilmiş ise
İ-PR
İ-DM
Eksikliklerin giderilmesi için süre
verilmesi
Eksiklik giderilmemiş ise
Red
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.05
ZİRAİ MUCADELE ALET VE MAKİNA BAYİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
A
Mahallinde belge ve adres
kontrolü için bayiye gidilmesi
Satılan ürünlerin ruhsat
kontrolünün yapılması
K-PR
Ürünlerin ruhsatlarına
uygunluğunun kontrolünün
yapılması
K-PR
Bayinin izin belgesine
uygunluğunun kontrolünün
yapılması
K-PR
Ürünlere ait Türkçe bakım ve
kullanım kılavuzunun
kontrolünün yapılması
K-PR
Ürünlerde bandrol ve etiket
kontrolünün yapılması
K-PR
Yedek Parça stok kontrolünün
yapılması
Satışın izin sahibi kişiler
tarafından yapılıp
yapılmadığının kontrol
edilmesi
B
K-PR
K-PR
~2~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~3~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.05
ZİRAİ MUCADELE ALET VE MAKİNA BAYİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
B
Uygunsuzluk var mı?
hayır
K-PR
evet
Tutanak tutularak yed-i emine
alınması
Yönetmeliklere aykırı
durumlarda idari yaptırım
cezaların yazılması
İdari Yaptırım kararı
İş Akışı
İ-PR
İ-DM
Daha önce tespit edilen
eksikliklerin tekrar kontrol
edilmesi, kontrol formu
doldurulması ve sonuca göre
işlem yapılması
Kontrol Formu
İ-PR
İ-DM
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.06
ZİRAİ MUCADELE ALET VE MAKİNA İMALAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları Hakkında
Yönetmelik
5996 sayılı kanun
Konusu?
Denetim
BKÜ Uygulama Usul Ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
Şahıs/ Firma dilekçelerinin
alınması
Ruhsatlandırma
İmalat mı?
Zir. Müc.Aletleri mi?
Zir.Müc. Aletleri
A
İmalat
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları İmalathane
kontrolü için Genel Müdürlük
elemanları ile birlikte mahalline
gidilmesi
B
Belge kontrolünün (İzin, ruhsat)
yapılması
Eksik ise
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları yed-i emin tutanağı
yazılması.
Söz konusu ekipmanın yed-i
emin olarak firmaya teslim
edilmesi
Tam ise
İ-PR
İ-PR
İ-DM
Üretilen alet ve makinaların kayıtlarının,
ruhsatlarının,teknik özelliklerine uygunluğunun,
imal iznine uygunluğunun,etiket,bandrol,parça stokunun
yeterli olup olmadığı,imalat sorumlusunun,
imalat kontrol defterinin kontrolü
Eksiklik var ise
İdari Para Cezası
İş Akışı
Eksiklik yok ise
İş yeri uygunluk tutanağının
düzenlenmesi
ZİR.MÜC.AL.MAK. İmal İzin
Belgesi ( Bakanlıktan)
İlgiliye teslim edilmesi
Eksiklerin giderilmesi için süre
verilmesi
K-KOM
İ-PR
İ-DM
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~2~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.06
ZİRAİ MUCADELE ALET VE MAKİNA İMALAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
A
Deney sonuçları
Ürünlerin ruhsatlarına
uygunluğunun kontrolünün
yapılması
Uygun değil ise
Uygun ise
Kontrol formunun
düzenlenmesi
İ-PR
İ-DM
Hatalı ürünlerin yed-i emin’e
alınması
İ-PR
İ-DM
Hatalı ürünlerin sahibi
tarafından toplatılmasının
sağlanması için tebliğ
edilmesi
İ-PR
İ-DM
İdari Para Cezası
İş Akışı
Dosyasına konması
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~3~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/04.06
ZİRAİ MUCADELE ALET VE MAKİNA İMALAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
B
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları ruhsat
süre uzatımı dilekçesi
Zirai Mücadele Alet Ve
Makinaları ruhsat uzatımı için
İmalathaneye gidilmesi
Numune alma tutanağı
Numune alınması ve tutanak
tutulması
Test merkezine gönderilmesi
için aletin firmaya teslimi
Deney sonuçları
İ-PR
İ-DM
İ-PR
İ-DM
Deney sonuclarının
değerlendirilmesi
Hayır
Deney sonucları uygun
mu?
Evet
İşlemlerin sonlandırılması
Bandrol denetiminin yapılması
K-PR
BİTKİSEL ÜRETİM
BİRİMİ
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/05.01
TARLA BİTKİLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
TEDGEM ve Orman Yangınları Önleme
Komisyonundan gelen Anız yangınlarının
önlenmesi ile ilgili talimat
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden
gelen Mısır kurutma tesisleri ile ilgili
formun düzenlenmesi ile ilgili talimat
Cumhuriyet Savcılığı, İl Emniyet
Müdürlüğü, İl ve İlçe Jandarma gibi
kuruluşların kenevir ve haşhaş ile ilgili
uzman incelemesi ve imha raporlarının
düzenlenmesi ile ilgili talep yazıları
Gelen talimat veya talep
yazısı ne ile ilgili?
Mısır
Kenevir ve haşhaş
Anız
Talimatın İlçe Müdürlüklerine
yazılması
İlçe Müdürlüklerinden gelen
formların birleştirilerek İl
İcmalinin BİTKİSEL ÜRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Anız ile ilgili Valilik tebliğinin
hazırlanması ve ilçe
Kaymakamlıklarına ve ilgili
tüm tarımsal kuruluşlara
Jandarma ve köy
muhtarlıklarına gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Hazırlanan Ekspertiz veya
imha raporlarının talepte
bulunan kuruluşa gönderilmesi
Anız Yangınlarının önlenmesi
ile ilgili eğitim ve yayım
çalışmaları
İl Yayım Program ve
Değerlendirme biriminin
talebine göre 3 ayda bir bilgi
alış veriş toplantılarına katılım
Anız yangınlarının
önlenmesine yönelik
denetimler (Arazide)
Anız yangını varsa ilgili arazi
sahibi hakkında tutanak
tutulması
Tutanakların üst yazı ile 2872
sayılı kanun gereği cezaya dö
nüştürülmesi için İl çevre
orman müdürlüğüne
gönderilmesi
Merkez ilçe ve İlçe
Müdürlüklerinden gelen
Raporların toparlanarak İl
Müdürlüğü Anız yangınları
raporunun hazırlanarak
TEDGEM e gönderilmesi
İlgili konunun yerinde
incelenmesi ve raporlama
Tutanak
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
İ-PR
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/05.02
BAHÇE BİTKİLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bit.Ür. ve Bit.Sağ. Şube
Müdürlüğünün görevlendirme
yazısı
Meyve, sebze ve bağ yayım
programının hazırlanması
P-PR
Yayım Programlarının
Programlama Birimine
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Uygulanan Programların İlçe
Müdürlüklerine ve merkez ilçe
Yayım Mühendisliğine Bildirilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İl Yayım Programlama
Biriminin Yayım programı ile
ilgili yazısı
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/05.03
BİÇERDÖVER KONTROLÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Biçerdöverle Ürün Hasadında
Kontrol Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin
Uygulama Talimat
İl Koordinatörü, Koordinatör
Yardımcısı ve Kontrolörler için
Valilik Olur’unun alınması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
O-V
Operatör belgesinin
sorgulanması.
Belge yoksa
Belge varsa
İşlemin sonlandırılması
Dane kaybı kontrolü
yapılması
Kabahatler Kanununun 32.
maddesine göre cezai işlem
uygulanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Kayıp oranı %2'nin altında ise
Tarla Kontrol Formu
doldurulur.
Kayıp oranı %2'nin üstünde ise
Kayıp giderilinceye kadar
biçerdöver aksam ayarı tekrar
yapılır
Tarla Kontrol Formu
doldurulur.
Tarla Kontrol Formu
İ-PR
İ-OP
İ-ÜR
İ-PR
İ-OP
İ-ÜR
ORGANİK TARIM
VE
İYİ TARIM
UYGULAMALARI
BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.01.01
İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM YERİ DENETLENMESİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI
Kontrol sertifikasyon
kuruluşundan gelen yazı
Yazının incelenmesi
K-PR
İTU ile üretim yapan üreticiden
randevu alınması ve
denetlemeye gidilmesi
İlgili dökümanların incelenerek
işletmenin denetlenmesi
Denetleme formunun
düzenlenmesi ve üreticiye
imzalatılması
Uygunsuz durum
var mı?
var
Uygunsuzlukların Kontrol
Sertifika Kuruluşu ve
Bakanlığın ilgili birimine
bildirilmesi için rapor
düzenlenmesi
K-PR
Denetleme
Formu
İ-PR
yok
Denetleme formunun
dosyalanması
K-PR
Denetleme icmalinin
hazırlanması
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
İ-PR
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Raporun Kontrol Sertifika
Kuruluşu ve Bakanlığın ilgili
birimine gönderilmesi
Uygunsuzluk
Raporu
İ-PR
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
Altı ayda bir Denetleme
icmalinin hazırlanarak
Bakanlığa gönderilmesi
Raporun dosyalanması
İcmalin dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
icmal
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.01.02
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
İTU Desteklemesi başvurusu
uygun
Başvurunun değerlendirilmesi
K-PR
ÇKS üzerinden başvuru kayıt
edilmesi
VG-PR
Başvuru uygunmu?
Uygun değil
Başvurunun red yazısı
icmal
Askı icmalinin alınması
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
İlgiliye tebliği ve dosyalanması
Başvuru İlçede mi?
İl Merkezinde mi?
İl de
İlçe de
İlçe Müdürlüklerine
gönderilmesi
A
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Merkez köylere askı icmalin
asılması
B
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~2~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.01.02
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
B
Giden Evrak
İş Akışı
İcmale itiraz varmı
Gelen Evrak
İş Akışı
evet
İlçelerden onaylanan icmalin
gelmesi
İtirazların değerlendirilmesi
İtiraz haklı ?mı
evet
İlçelerden onaylanan
icmallerin kontrol edilmesi
K-PR
K-PR
Gerekli düzeltmelerin
yapılması
K-PR
hayır
Kesin icmal
kesin icmalin alınması
İl İcmalinin hazırlanması
İ-S
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
Hazırlanan İl İcmalinin
Bakanlığa gönderilmesi ve
dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.01
ORGANİK TARIM DESTEKLEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
. Organik Tarımın Destekleme
si başvurusu
Başvurunun değerlendirilmesi
. Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik
Organik Tarım Birimlerinin
Görev ve Yetkilerine ait
Genelge
K-PR
Sitemden bilgilerin kontrolü
K-PR
Organik Tarım Kanunu
5996 Sayılı Veteriner
Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda
Ve Yem Kanunu
kayıtlı
Sistem üzerinden
onaylanması
Başvuru sonunda icmalin
alınması
Üretici OTBİS-1, OTBİS2 ye ve ÇKS ye kayıtlımı
Kayıtlı değil
Başvurunun red yazısı
VG-PR
İlgiliye tebliği ve dosyalanması
icmal
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
Başvuru İlçede mi?
İl Merkezinde mi?
İl de
İlçe de
Merkez köylere askı icmalin
asılması
İlçe Müdürlüklerine
gönderilmesi
A
B
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~2~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.01
ORGANİK TARIM DESTEKLEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
B
A
Giden Evrak
İş Akışı
İcmale itiraz varmı
Gelen Evrak
İş Akışı
evet
İtirazların değerlendirilmesi
K-PR
İlçelerden onaylanan icmalin
gelmesi
İlçelerden onaylanan
icmallerin kontrol edilmesi
K-PR
İtiraz haklı ?mı
evet
Sistem üzerinden
düzeltmelerin yapılması
VG-PR
hayır
Sistem üzerinden kesin
icmalin alınması
İl İcmalinin hazırlanması
Kesin icmal
İ-S
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
Hazırlanan İl İcmalinin
Bakanlığa gönderilmesi ve
dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.02
ORGANİK TARIM SATIŞ YERİ DENETLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Organik tarım satış yeri
denetimi için davet yada
şikayet
Yazının incelenmesi
K-PR
Denetim programı
Organik Ürün satış yerlerini
denetlemeye gidilmesi
İlgili dökümanların incelenerek
işletmenin denetlenmesi
Uygunsuzluk
önemli mi?
hayır
var
K-PR
Uygunsuz durum
var mı?
yok
İlgililere uyarılarda
bulunulması
İ-PR
İ-DM
İşletme denetim formunun
doldurulması
İşletme
Denetim formu
İdari Para Cezası
İş Akış Şeması
Formun dosyalanması
Ödeme
dekontu
Cezanın ödendiğine dair
dekontun gelmesi
Yıl sonu icmalerin
oluşturulması
Ödme dekontunun Bakanlık
Organik Tarım Komitesine bilgi
amaçlı gönderilmesi ve
dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
icmal
İl Müdürü Onayı
İş Akış Şeması
İcmalinin hazırlanarak
Bakanlığa gönderilmesi ve
dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.03
ORGANİK TARIM İŞLETMESİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Şikayet Dilekçesi
incelenmesi
K-PR
Denetim programı
Denetim şekli
Şikayet
Şikayet dilekçesinin
incelenmesi
Program gereği
Yıllık denetim
programı
Denetim Programının
hazırlanması
K-PR
Denetimin yapılması
Denetim formunun
doldurulması
Denetim
raporu
Denetim raporun hazırlanması
Denetim sonucu
olumlu mu?
İ-PR
hayır
evet
İlgili kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
A
İ-PR
İ-ŞM
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~2~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.03
ORGANİK TARIM İŞLETMESİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Numune Alma
İş Akışı
Analiz sonucu
uygun mu?
hayır
Organik Tarım Komitesine
yazı yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
evet
Başvuru Sahibine,İlgili Kurum
ve Kuruluşlara, Bakanlık
Organik Tarım Komitesine bilgi
yazısının yazılması
Giden Evrak
İş Akışı
Gelen Evrak
İş Akışı
OTK yazısı
Organik Tarım mevzuatına
göre işlem yapılması
İdari Para Cezası
İş Akışı
Evrakların dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.04
ORGANİK TARIM ARAZİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Başvuru/Şikayet Dilekçe
incelenmesi
K-PR
Denetim programı
Denetim şekli
Program gereği
Denetim Programının
hazırlanması
dilekçe
Şikayet dilekçesinin
incelenmesi
K-PR
Denetim yapılacak üretici ve
arazilerin belirlenmesi
Denetimin yapılması
Denetim formunun
doldurulması
Denetim
raporu
Denetim raporun hazırlanması
Denetim sonucu
olumlu mu?
İ-PR
hayır
evet
İlgili firma, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi
İ-PR
İ-ŞM
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
A
K-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~2~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/06.02.04
ORGANİK TARIM ARAZİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Numune Alma
İş Akışı
Analiz sonucu
uygun mu?
hayır
Organik Tarım Komitesine
yazı yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
evet
,İlgili firma,kişi, Kurum ve
Kuruluşlara, Bakanlık Organik
Tarım Komitesine bilgi
yazısının yazılması
Giden Evrak
İş Akışı
Gelen Evrak
İş Akışı
OTK yazısı
Organik Tarım mevzuatına
göre işlem yapılması
İdari Para Cezası
İş Akışı
Evrakların dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
TARIMSAL
DESTEKLEME
PRİMLERİ VE ÇİFTÇİ
KAYIT SİSTEMİ
BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.01
FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve
Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü
Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Ve Baklagil
Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı Uygulama Tebliği
(Her yıl çıkan) Tebliğ ve
genelgeler doğrultusunda
İlgililere duyuruların yapılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Arazi Kontrol çalışmalarının
yapılması
Yıllık tebliğ gereğince İl
Komisyonunca veya TÜİK
verileri dikkate alınarak verim
bilgilerinin belirlenmesi
Üreticiden alınan başvuru
belgelerinin ÇKS Sistemine
işlenmesi
Üreticiden destek başvuru
dilekçesi, alım-satım belgesi,
tohum sertifika belgesi
VG-PR
Üreticiden destek başvuru
dilekçesinin, alım-satım
belgesinin, tohum sertifika
belgelerinin alınması
Üretici bazındaki icmal-1
listelerinin ÇKS sisteminden
alınması
A
icmal-1 listesi
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.01
FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
İlgili İlçe Müdürlüklerine
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Üretici bazındaki icmal-1
listelerinin askıya çıkarılması
İtiraz ve yanlışlıkların
düzeltilmesi
Askı sonrası kesinleşmiş
icmallerin İlçelere gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Askı sonrası kesinleşmiş
icmallerin Bakanlığa
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~2~
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.02
YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yem Bitkileri Desteklemeleri
Uygulama Esasları Tebliği
Üreticiden destek
başvuru dilekçesi
(Her yıl çıkan) Tebliğ ve
genelgeler doğrultusunda
İlgililere duyuruların yapılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Üreticiden destek başvuru
dilekçenin incelenmesi
K-PR
Üretimi yapılan yem bitkisi
arazisi il merkezinde mi?
hayır
ÇKS’ye ilimizde kayıtlı olup
diğer İl/İlçelerde yem bitkisi
üretimi yapan çiftçilerin
arazilerinin kontrolünün ilgili İl/
İlçe Müdürlüğünden istenmesi
evet
İl/İlçelerden kontrol
tutanakların gelmesi
Arazi Kontrol çalışmalarının
yapılması
K-PR
Kontrol tutaklarının ÇKS
Sistemine işlenmesi
VG-PR
Üretici bazındaki askı
icmallerin ÇKS sisteminden
alınması
İlgili İlçe Müdürlüklerine
gönderilmesi
A
Askı İcmali
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.02
YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Üretici bazındaki alınan
icmallerin askıya çıkarılması
İtiraz dilekçeleri
İtiraz ve yanlışlıkların
düzeltilmesi
Kesin icmallerin ilçelere
aktarılması
İlçelerden Kesin
İcmallerin gelmesi
Kesin icmallerin il icmalinde
birleştirilerek Bakanlığa
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
14.02.2014
00
~2~
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
Sayfa No
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.03
SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek
Fidesi Ve Standart Fidan
Kullanımı Desteklemesi
Hakkında Tebliğ
Üreticiden destek
başvuru dilekçesi
(Her yıl çıkan) Tebliğ ve
genelgeler doğrultusunda
İlgililere duyuruların yapılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Üreticiden destek başvuru
dilekçesinin, başvuru kayıt
formu, fatura, sertifika örneği,
fidan üretici belgesi ya da
tohum bayii belgesi örneği,
gerekli durumda bitki muayene
raporunun alınması
K-PR
Üretimi yapılan Sertifikalı fidan
arazisi il merkezinde mi?
hayır
evet
ÇKS’ye ilimizde kayıtlı olup
diğer İllerde sertifikalı fidan
üretimi yapan çiftçilerin
arazilerinin kontrolünün ilgili İl/
İlçe Müdürlüğünden istenmesi
Arazi Kontrolünün yapılarak
kontrol tutanağının
düzenlenmesi
Üreticiden alınan başvuru
belgelerinin ÇKS Sistemine
işlenmesi
Üretici bazındaki icmal-1
listelerinin ÇKS sisteminden
alınması
İlgili İlçe Müdürlüklerine
gönderilmesi
A
VG-PR
Askı İcmali
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.03
SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Üretici bazındaki alınan
icmallerin askıya çıkarılması
İtiraz dilekçeleri
İtiraz ve yanlışlıkların
düzeltilmesi
Kesin icmallerin ilçelere
aktarılması
İlçelerden Kesin
İcmallerin gelmesi
Kesin icmallerin il icmalinde
birleştirilerek Bakanlığa
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
14.02.2014
00
~2~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/07.04
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bakanlıktan İlgili tebliğ ve
genelgenin gelmesi
Üretici ÇKS belgesi istediğine
dair dilekçe
Üreticiden Çiftçi kayıt formu ,
Tarımsal Faaliyet Bilgi Formu,
muhtar ve aza onaylı Arazi
Bilgileri Formu, beyan edilen
arazilerin onaylı tapu
çıktısının, Ziraat Odasından
alınmış güncel çiftçilik belgesi,
TC kimlik numarasını gösterir
kimlik belgesi alınması
K-PR
Birinci derece akrabalarının
arazilerini işleyen üreticilerden
muhtar ve aza onaylı
muvaffakatname 2 alınması
K-PR
Hisseli parsellerden hissesi
varsa diğer hisseler için hisse
sahiplerinden muhtar ve aza
onaylı muvaffakatname 1
alınır.
Arazi eğer yeni kiralandıysa ya
da kira sözleşmesinin süresi
dolduysa muhtar ve aza onaylı
yeni kira kontratı
alınır.Kiralanan alanlar 70 da.
Fazla ise noter onayı olmalıdır.
Üreticiden alınan başvurunun
ÇKS Sistemine işlenmesi
ÇKS belgesi verilmesi.
K-PR
K-PR
VG-PR
ÇKS Belgesi
İ-PR
ÇAYIR VE MERA
BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.01
ISLAH VE AMENAJMAN İŞ AKIŞ ŞEMASI
Mera Kanunu
İl Mera Komisyonu Tespit
Çalışması ve Kararı
Proje yapılacak köy ve
beldedeki alanların
belirlenmesi
Proje yapılacak meraların
incelenmesi
K-PR
Proje etüdünün yapılması
Proje hazırlanması
Proje danışmanının kontrolü
ve kabulü
Projenin bakanlığa
gönderilmesi
Bakanlık kontrol ve kabulü
Proje Uygulama
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.02
KİRALAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
Kiralama Talepleri
Talebin uygunluğunun teknik
ekipçe incelenmesi
K-PR
Mera Kanunu
Teknik ekip incelemesinin
komisyonca değerlendirilmesi
Kiralama İhale oluru
Kiralama askısı
İhalenin yapılması
Kiralama sözleşmesinin
imzalanması
Kiralama şartlarına
uyulduğunun yıllık mutad
kontrolü
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.03
MERBİS-GEP İŞ AKIŞ ŞEMASI
MERBİS
Aplikasyon verilerinin girilmesi
Mera Kanunu
Mera Koordinatlarının
memleket haritası üzerine
atılması
Meraların öz nitelik bilgilerinin
girilmesi
Verilerin sayısal ortamda
Bakanlığa gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.04
ŞİKAYET VE İŞGALLER İŞ AKIŞ ŞEMASI
Şikayet dilekçesi
Mera Kanunu
Mutad kontroller
K-PR
Teknik ekip incelemesi ve
rapor
K-PR
Raporun komisyonca
değerlendirilmesi
Uyarı yerine getirilirse
İşgalcilere meraya yaptığı
işgalleri sonlandırması ve merayı
eski haline getirme bedeli için
uyarı yazısı yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Uyarılar dikkate alınmazsa
İşlem sonlandırılır
İşgalciler hakkında 3091 sayılı
kanun veya 2886 sayılı
kanunun 75. Maddenin
uygulanması
İşgalciler hakkında Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda
bulunulması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Merayı eski haline getirmek
için tazminat davası açılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.05
TAHDİT İŞ AKIŞ ŞEMASI
İl Mera komisyonunun
aplikasyon ihalesine çıkma
kararı
Aplikasyon yapılacak alanın
belirlenmesi
Mera Kanunu
Aplikasyon ihale ilanı
Aplikasyonun teslimi
Muhtar/Belediye Başkanına
aplikasyon çalışmasının
neticelerinin teslimi
Tahdit askısına çıkılması
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Mera Kanunu
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.06
TAHSİS İŞ AKIŞ ŞEMASI
Tahsisi yapılacak köylerin
belirlenmesi
K-PR
Tahsis cetvellerinin tanzimi
tahsis çalışmalarının İl Mera
komisyonca kabulü
Tahsis askısına çıkılması
Tahsisin kesinleşmesinin
ardından tahsis kararının
gözden geçirilmesi (En az beş
yılda bir)
İ-KOM
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Mera Kanunu
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/08.07
TESPİT İŞ AKIŞ ŞEMASI
Tahsisi yapılacak köylerin
belirlenmesi
K-PR
Tahsis cetvellerinin tanzimi
tahsis çalışmalarının İl Mera
komisyonca kabulü
Tahsis askısına çıkılması
Tahsisin kesinleşmesinin
ardından tahsis kararının
gözden geçirilmesi (En az beş
yılda bir)
İ-KOM
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GÜBRE HİZMETLERİ
BİRİMİ
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/09.01
DENETİM HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Kimyevi ve organik gübre
denetim yönetmelikleri
Bakanlık tarafından denetim
elamanı talebinin gelmesi
Şikayet dilekçesi
İl Müdürlüğünün personel
görevlendirmesi
Bakanlık Hizmet İçi Eğitime
katılan personele Gübre
Denetçi Yetki Belgesi verilmesi
Gübre bayisine veya Üretim
yerlerine gidilmesi
Kontrol yapılması
Evrak kontrolü
Numune alınması
Ürünlerin kontrolü
A
B
C
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~2~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/09.01
DENETİM HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Numune alınması
Gübre Numunesi
Alma Tutanağı
Yıllık program dahilinde
numune alınması
Laboratuvara gönderilmesi
Analiz sonucu
İ-PR
P-PR
P-ŞM
İ-YRD
Analiz sonucu
olumlu mu?
evet
hayır
İlgili Bayii/ Üretim yeri ne yazı
ile bilgi verilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Süresi içerisinde itiraz
etti mi?
Analiz sonucu
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
hayır
Yönetmelik belirlenen tolerans
değerlerini göre İdari Para
Cezası veya Toplatma Kararı
uygulanır
evet
Şahit numunelerin referans
analiz laboratuvarına
gönderilmesi
İlgili Bayii/ Üretim yeri ne yazı
ile bilgi verilmesi
İ-PR
İ-MD
İ-VY
İ-V
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Olumlu mu?
evet
hayır
Yönetmelik belirlenen tolerans
değerlerini göre İdari Para
Cezası veya Toplatma Kararı
uygulanır
İ-PR
İ-MD
İ-VY
İ-V
İlgili Bayii ye yazı ile bilgi
verilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~3~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/09.01
DENETİM HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
B
Ürünlerin kontrolü
Toplatma kararı verilen ürün
kontrolü, Etiket kontrolü
Toplatma Kararı
ürünler varmı
var
İmha edilmek üzere tutanak ile
el konulur.
Gübre İmha Komisyonu
kurulması yazışmaları
tutunak
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Yok
Etiket uyumsuzluğunu tutanak
ile tespit edilmesi
İ-PR
Ürünler yedii emine alınması
İdari para cezası uygulanması
Komisyon kurulur (Vali
başkanlığında Komisyon
üyeleri Belediye, Ziraat odası,
Çevre ve Şehir Md, Sağlık Md
ve İl Müdürlüğünden personel)
Bakanlığa bilgi verilmesi
Komisyon tarafından
Mevzuatlara uygun olarak
imha edilir
İ-KOM
tutanak
İ-PR
İ-PR
İ-MD
İ-VY
İ-V
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
Sayfa No
~4~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/09.01
DENETİM HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
C
Evrak kontrolü
Evraklarda eksiklik var
mı?
Evet
Hayır
Bayii/Üretim yeri Denetim
Tutanağı tutulması
Bayii/Üretim yeri
Denetim Tutanağı
İ-PR
Tutanak tutulması
Tamamlanması için süre
verilmesi
Bayii/Üretim yeri
Denetim Tutanağı
İ-PR
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.02/09.02
ÜRETİM YERİ UYGUNLUK BELGESİ VE İTHALATA UYGUNLUK BELGESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Üretim yeri uygunluk belgesi veya
İthalata uygunluk belgesi almak
için üretici/İthalatçı firmanın
başvuru dosyası
Belge Konusu
İthalata uygunluk
Başvurunun değerlendirlmesi
Üretim yeri uygunluk
Firmadan
gerçekleştirme
belgeleri
Mahallinde inceleme olumlu
mu?
İthalata uygunluk belgesinin
düzenlenmesi
K-PR
Kimyevi/Organik
Gübre İthalat
Uygunluk
Belgesi
hayır
İthalat gerçekleştikten sonra
15 gün içerisinde gerçekleşme
belgelerinin gelmesi
evet
Eksiklerin giderilmesi için süre
verilmesi
Belge gelmesinin takip eden
ay sonunda Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğüne cetvel
tanzim edilerek gönderilir
Fiili ithalat icmal
cetveli
İthalat uygunluk
yazıları icmali
Uygunluk belgesi düzenlenir
Gübre Üretim
yeri uygunluk
tutanağı
evet
Eksikler
tamamlandı mı?
İ-PR
İ-ŞM
hayır
Düzenlenen belgenin Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü’ne
gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
İ-ŞM
İ-MD
Red edilir ilgiliye tebliğ edilir
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İ-PR
İ-ŞM
İ-MD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
14 699 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content