close

Enter

Log in using OpenID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 07/04/2014 TARİHLİ SAAT 10

embedDownload
07/04/2014 TARİHLİ SAAT 10:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
SINAV
1
Harun Reşit SARACIK
ADB
2
Aytaç ARSLAN
ADB
3
İsmail KOÇARSLAN
ADB
4
YAŞAR GÜLTEKİN
ADB
5
YALÇIN KUNTER
ADB
6
HÜSEYİN GÜZLÜK
ADB
7
AHMET ŞENYAPRAK
ADB
8
CANER KURTULDUM
ADB
9
ELİF FUNDA MUTLU
ADB
10
MUSA ŞENOL MUTLU
ADB
11
VEDAT KARDEŞOĞLU
ADB
12
GÖKSEL KOCAKÜLAH
ADB
13
EFE CAN SALMAN
14
EMRE BATMAZ
15
BUNYAMİN SOLMAZ
16
İLKER KURTULDUM
ADB
ADB
ADB
ADB
Sayfa - 1
07/04/2014 TARİHLİ SAAT 11 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI - SOYADI
Sıra No
1
2
3
4
5
GÜLDEM ÇINAR YILMAZER
KMT(191)
TARIK TÜRKMEN
KMT(191)
FİKRET YILMAZ
KMT(210)
SEDAT ÇELENK
KMT(210)
TANYER SARNIÇ
KMT(210)
6
H Ü SE Y İN GÜZLÜK
7
AHM ET ŞENYA PR AK
8
C A NER K U R TU LD U M
9
ELİF F U N D A M UTLU
10
M U SA ŞENOL M UTLU
11
VE D A T K ARD EŞO Ğ LU
12
13
14
15
SINAV
K M T(202)
KMT(191)
KMT(191)
KMT(191)
KMT(191)
KMT(191)
EFE CAN SALMAN
KMT(203)
EMRE BATMAZ
K M T(203)
BÜNYAMİN SOLMAZ
K M T(57)
İLKER K U R T U L D U M
KMT(191)
16
Sayfa - 2
07/04/2014 TARİHLİ SAAT 14:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FERUZ BOZASLAN
HACI MEHMET TAŞTEKİN
HAŞÎM ERGİN
HÜSEYİN İNCE
İBRAHİM TAŞKIN
İSMAİL HAKAN CANTÜRK
MEHMET ÖZGÜN
MEHMET ALİ SALMAN
MEHMET ARİF TANZER DURMAZ
MEHMET EMİN ER
MESUT İNCE
MURAT İNCE
OYA TERZİBAŞIOĞLU
SELİM ORAL SAYGIN
MEHMET ASIM TAYMAZ
16
Sayfa - 3
0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 TARİHLİ SA A T 1 5 :1 5 'D A K M T SIN A V IN A GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI - SOYADI
1
FERUZ BOZASLAN
2
HÜSEYİN İNCE
3
İBRAHİM TAŞKIN
4
İSMAİL HAKAN CANTÜRK
5
MEHMET ÖZGÜN
6
MEHMET ALİ SALMAN
7
MEHMET ARİF TANZER DURMAZ
8
MEHMET EMİN ER
9
MESUT İNCE
10
MURAT İNCE
11
OYA TERZİBA ŞIOGLU
12
SELİM ORAL SAYGIN
13
MEHMET ASIM TAYMAZ
14
FİLİZ SORĞUN
15
YALÇIN KUNTER
SINAV
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(191)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(203)
KMT(210)
KMT(2)
KMT(99)
16
Sayfa - 4
2
07/04/2014 TARİHLİ SAAT 16:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SERKAN ETİNGÜN
ZAFER GÜNGÖRMÜŞ
BÜLENT ERDİNÇ
CEMAL ONAN
ENDER AKBAŞ
ERDAL GEYİK
İRFAN ONAN
İSMAİL YENER
MEHMET ÇORBACIOĞLU
MEHMET GÖKHAN SERVİ
MURAT TEZCAN
MÜCAHİT BAYSAL
NAZIM BAŞŞİMŞEK
NİHAT ERBEKLİ
ANIL OSMAN AKAY
16
Sayfa - 5
07/04/2014 TARİHLİ SAAT 17:15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
SINAV
ADT - SOYADT
1
KMT(191)
ZAFER GÜNGÖRMÜŞ
2
BÜLENT ERDİNÇ
KMT(191)
3
CEMAL ONAN
KMT(202)
4
ENDER AKBAŞ
KMT(202)
5
ERDAL GEYİK
KMT(202)
6
İRFAN ONAN
KMT(202)
7
MEHMET ÇORBACIOĞLU
KMT(202)
8
MURAT TEZCAN
KMT(191)
9
MÜCAHİT BAYSAL
KMT(202)
10
NAZIM BAŞŞİMŞEK
KMT(202)
11
NİHAT ERBEKLİ
KMT(202)
12
Sayfa - 6
08/04/2014 TARİHLİ SA AT 10:00'DA A D B SIN A V IN A GİRECEKLER LİSTESİDİR
A D I SO YA DI
Sıra N o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINA V
AHMET MERT ŞENBAHAR
AD B
ASYA CANTÜRK
AD B
AYHAN DOĞAN
AD B
BARIŞ ERKISA
AD B
BATU ÖNELÇİN
AD B
CANSU AKAY
AD B
ETHEM İÇÖZ
AD B
HAKAN KUTLU
AD B
İSA ÇAKAR
AD B
LEVENT OFLAZ
AD B
MUTLU KAZAKCI
AD B
OSMAN KUŞOĞLU
AD B
SACİDE ASLAN KUŞOĞLU
AD B
YILMAZ BARAN
AD B
MUSTAFA KOÇYİĞİT
AD B
16
Sayfa - 7
08/04/2014 TARİHLİ SAAT 11 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI - SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SINAV
AHMET MERT ŞENBAHAR
KMT(210)
ASYA CANTÜRK
KMT(203)
AYHAN DOĞAN
KMT(210)
ETHEM İÇÖZ
KMT(210)
HAKAN KUTLU
KMT(210)
LEVENT OFLAZ
KMT(210)
OSMAN KUŞOĞLU
KMT(203)
SACİDE ASLAN KUŞOĞLU
KMT(203)
YILMAZ BARAN
KMT(202)
MUSTAFA KOÇYİĞİT
KMT(202)
11
12
13
14
15
Sayfa - 8
08/04/2014 TARİHLİ SAAT 14:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
A D I SO YA DI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SERKAN BÜTE
SEVİL DİDEM VAN ARNHEM
SÜLEYMAN HÜSÜN
YELİZ KAZAKCI
AKIN ERDOĞ
AYŞE SİBEL SEZER
CEMAL ARSLAN
FERDİ GÖKÇE
HAKAN ERMAN
HÜSEYİN GÜL
İNANÇ GÜLPINAR
KAMİL DUMAN
MELİH OLCAYTÜRK
MELİSA DEMİRKOL
15
16
17
Sayfa - 9
08/04/2014 TARİHLİ SAAT 15 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI-SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SINAV
SEVİL DİDEM VAN ARNHEM
KMT(203)
AKIN ERDOG
KMT(210)
AYŞE SİBEL SEZER
KMT(1)
CEMAL ARSLAN
KMT(1)
FERDİ GÖKÇE
KMT(1)
HACI OSMAN ANKAY
KMT(1)
HAKAN ERMAN
KMT(1)
HÜSEYİN GÜL
KMT(1)
İNANÇ GÜLPINAR
KMT(1)
MELİSA DEMİRKOL
KMT(1)
10
MELİH OLCAYTÜRK
11
KMT(156)
12
13
14
15
Sayfa - 10
08/04/201 TARİHLİ SAAT 16:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MURAT ÖZTÜRK
ÖMER OKUROĞLU
ÖZCAN SAĞDIÇ
SEZER DURAN
YAŞAR HAMDİ İPEK
YILMAZ ÖZ
YÜKSEL DEMİRKOL
ARZU BİLGİN
EMİN İLBAY
ERCAN SAYIN
HAKAN GÜRKAN
HÜSEYİN ÖRNEK
HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER
LEVENT GÖKDUMAN
MEHMET YAVUZ
Sayfa - 11
08/04/2014 TARİHLİ SAAT 17 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTES İDİR
ADI-SOYADI
1
MURAT ÖZTÜRK
KMT(1)
2
YILMAZ ÖZ
KMT(1)
3
YÜKSEL DEMÎRKOL
KMT(1)
4
EMİN ÎLBAY
KMT(2)
5
ERCAN SAYIN
KMT(2)
6
HAKAN GÜRKAN
KMT(2)
7
HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER
KMT(2)
8
LEVENT GÖKDUMAN
KMT(2)
9
10
11
12
13
14
15
Sayfa - 12
SINAV
09/04/2014 TARİHLİ SAAT 10:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
MURAT DURAN
2
NECMETTİN ÇETİN
3
NECMİ YELERÇİFCİ
4
REFİK BOSTANOĞLU
5
SELAHATTİN ÇETİN
6
SERKAN SERT
7
BERKE POLAT
8
BÜLENT BALTA
9
CUMALİ SAYIN
10
ÇAĞIL ORAY ALTINOK
11
ÇAĞIN ORGÜN ALTINOK
12
FATİH GÜVEN
13
FIRAT GÜVEN
14
FİKRET POLAT
15
GÜZİN DURAL
16
ŞÜ K R Ü E R SA N
Sayfa - 13
09/04/2014 TARİHLİ SAAT 11 :15'DE KM T SIN AVIN A GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI-SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NECMETTİN ÇETİN
SELAHATTİN ÇETİN
SERKAN SERT
BERKE POLAT
BÜLENT BALTA
CUMALİ SAYIN
ÇAĞIL ORAY ALTINOK
FIRAT GÜVEN
FİKRET POLAT
GÜZİN DURAL
10
11
ŞÜ K R Ü E R SA N
12
13
14
15
Sayfa - 14
09/04/2014 TARİHLİ SAAT 14:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
HALUK RECAİ ÜNALP
2
HİLMİ SERDAR KAÇAR
3
KEREM ERKAN
4
MUHAMMER TOZAN
5
MUSTAFA SELİM SAYIN
6
RECEP DAĞLATAN
7
SELÇUK KILINÇ
8
SEMİH HARBEK
9
ULVİ YILDIRIMKARAMAN
10
YUSUF ZİYA DURU
11
ALP YALVAÇ
12
CENGİZ GÜN
13
EDA YAĞCI
14
FERDİ YURDAKUL
15
GÖKHAN YAĞCI
Sayfa - 15
09/04/2014 TARİHLİ SAAT 15 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI-SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HALUK RECAÍ ÜNALP
HİLMİ SERDAR KAÇAR
KEREM ERKAN
MUSTAFA SELİM SAYIN
RECEP DAĞLATAN
SELÇUK KILINÇ
SEMİH HARBEK
ULVİ YILDIRIMKARAMAN
YUSUF ZİYA DURU
CENGİZ GÜN
10
EDA YAĞCI
11
GÖKHAN YAĞCI
12
13
14
15
Sayfa - 16
09/04/2014 TARİHLİ SAAT 16:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINAV
HAMDI KASAP
ADB
HARUN İSMAİL GÜLLER
ADB
HASAN TANER
ADB
MEHMET ÇETİN
ADB
MEHMET AKİF OKUR
ADB
MEHMET HALUK BULUT
ADB
MELİH KUZU
ADB
MUSTAFA DİNÇ
ADB
ÖZKAN TEKİN
ADB
SEÇKİN TURHAN SEÇKİNER
ADB
SEMA BULUT
ADB
SERKAN ERGÜL
ADB
YUSUF HAKAN DOĞAN
ADB
AHMET VARLIK
ADB
ARCAN MAKİNECİ
ADB
Sayfa - 17
09/04/2014 TARİHLİ SAAT 17 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
Sıra No
SINAV
ADI-SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HARUN İSMAİL GÜLLER
KMT(30)
HASAN TANER
KMT(30)
MEHMET AKİF OKUR
KMT(30)
MEHMET HALUK BULUT
KMT(30)
MELİH KUZU
KMT(30)
MUSTAFA DİNÇ
KMT(30)
ÖZKAN TEKİN
KMT(30)
SEÇKİN TURHAN SEÇKİNER
KMT(30)
SERKAN ERGÜL
KMT(30)
YUSUF HAKAN DOĞAN
10
KMT(30)
ARCAN MAKİNECİ
11
KMT(57)
SEMA BULUT
12
KMT(30)
13
14
15
Sayfa - 18
10/04/2014 TARİHLİ SAAT 10:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
AD I SO YA DI
1
AYDIN İŞCEN
2
BAHATTİN OMAK
3
ERTAN ÇEKİ
4
ERTAN ÖNEN
5
FERCAN AKYOL
6
GÜRCAN AKYOL
7
GÜRHAN GÖRKEM DEHMEN
8
HAKAN SÜSLÜER
9
HÜLYA ÖZLEM YAZGAN
10
HÜSNÜ GÜDÜCÜ
11
İDRİS BOZBALAK
12
KENAN DEDE
13
KÛRTELKÛRTOĞLÜ
14
LEVENT YAZAR
15
ALP YALVAÇ
Sayfa - 19
10/04/2014 TARİHLİ SAAT 11 :15'DE KM T SIN AVIN A GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI-SOYADI
1
2
3
4
5
6
BAHATTÍN OMAK
HAKAN SÜSLÜER
HÜLYA ÖZLEM YAZGAN
KENAN DEDE
ZAFER ADAYLAR
ALP YALVAÇ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sayfa - 20
10/04/2014 TARİHLİ SAAT 14:00'DE ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
MEHMET ARICI
1
MEHMET ÜSTDAĞ
2
MEHMET SERHAT ÇEVİK
3
MURAT AKSAKAL
4
MUSTAFA TOPUZ
5
NURİ GÜN
6
ÖMER GÜNDÜZ GÜNAY
7
RAMAZAN TUNCER
8
UĞUR KARATEPE
9
VASİ ALTINEL
10
ABDULMECİT PERİHANOĞLU
11
ADEM GÖK
12
AHMET KURT
13
14
15
Sayfa - 21
10/04/2014 TARİHLİ SAAT 15 :15'DE KM T SIN AVIN A GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI-SOYADI
1
MEHMET SERHAT ÇEVİK
2
NURİ GÜN
3
ABDULMECİT PERİHANOĞLU
4
ADEM GÖK
5
AHMET KURT
6
7
8
9
10
11
12
13
Sayfa - 22
10/04/2014 TARİHLİ SAAT 16:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ALİCAN ŞİMŞEK
ENGİN ALBOĞA
ERDEMİREL YILMAZ
GAYE ERSİN
HAKAN HORATA
HAKAN ŞEVKET ERSİN
HÜSEYİN YAYLA
İSMAİL DEMİR
İSMAİL YENİCE
MEHMET ŞAHİN
RECEP KASAP
TALAT KIVANÇÇI
13
14
Sayfa - 23
10/04/2014 TARİHLİ SAAT 17 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
SINAV
ADI-SOYADI
1
ALİCAN ŞİMŞEK
2
ENGİN ALBOĞA
3
ERDEMİREL YILMAZ
4
GAYE ERSİN
5
HAKAN HORATA
6
HAKAN ŞEVKET ERSİN
7
İSMAİL YENİCE
8
MEHMET ŞAHİN
9
RECEP KASAP
10
TALAT KIVANÇÇI
KMT(71)
KMT(71)
KMT(71)
KMT(71)
KMT(71)
KMT(71)
KMT(71)
KMT(71)
KMT(57)
KMT(57)
11
12
13
14
Sayfa - 24
11/04/2014 TARİHLİ SAAT 10:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
MEHMET FATİH YIRTLAZLI
2
MURAT ÇUKADAR
3
MUSTAFA KILIÇ
4
EMSAL ÖZBAŞI
5
SAADET ÇEŞMECİ
6
SEYDİ SÖNMEZ
7
GÖKAY ÖZBAŞI
8
TURGUT AKSOY
9
ABDULVAHİT GÖKALP
10
AHMET UFUK BOZGÜL
11
ALİ SÖNMEZ
12
DENİZ KARABACAK
13
ERDOĞAN ASLAN
14
GÜRCAN KARABULUT
15
HÜRDOĞAN SARPKAYA
16
FİKRET TAYYAR ÖNCÜ
Sayfa - 25
11/04/2014 TARİHLİ SAAT 11 :15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI-SOYADI
1
MEHMET FATİH YIRTLAZLI
2
MURAT ÇUKADAR
3
MUSTAFA KILIÇ
4
SAADET ÇEŞMECİ
5
SEYDİ SÖNMEZ
6
TURGUT AKSOY
7
ALİ SÖNMEZ
8
ERDOĞAN ASLAN
9
HÜRDOĞAN SARPKAYA
10
FİKRET TAYYAR ÖNCÜ
11
EMSAL ÖZBAŞI
12
GÖKAY ÖZBAŞI
13
14
15
Sayfa - 26
11/04/2014 TARİHLİ SAAT 14:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAMAZAN ÖZTÜRK
SERKAN TAŞKAN
TANER KEÇİKÇİ
TARKAN ARSLANMUĞUL
ADNAN TÜTEN
MESUT ÖZEN
ÜMİT KAZIM BACA
BİLAL CAN
ERTUĞRUL ALTINKESER
FİLİZ KETENCİ SELÇUKOĞLU
HASAN EKREM ALTINOLUK
HÜSEYİN NAİL ÖZEL
İSMAHAN CAN
SEBAHATTİN TÜRKER
15
16
17
TÜRKER KORKMAZ
OĞUZ AVŞIN
Sayfa - 27
11/04/2014 TARİHLİ SAAT 15:15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI - SOYADI
SINAV
1
YILDIRIM İLHAN İLTER
KMT(204)
2
MURAT HAKAN ELGİNÖZ
KMT(204)
3
HALİT KAFADAR
KMT(156)
4
ADNAN TÜTEN
KMT(204)
5
MESUT ÖZEN
KMT(204)
6
ÜMİT KAZIM BACA
KMT(204)
7
ERTUĞRUL ALTINKESER
KMT(204)
8
FİLİZ KETENCİ SELÇUKOĞLU
KMT(204)
9
HASAN EKREM ALTINOLUK
KMT(204)
10
HÜSEYİN NAİL ÖZEL
KMT(204)
11
SEBAHATTİN TÜRKER
KMT(204)
12
TÜRKER KORKMAZ
KMT(57)
13
RAMAZAN ÖZTÜRK
KMT(191)
14
TANER KEÇİKÇİ
KMT(202)
15
BİLAL CAN
KMT(210)
16
İSMAHAN CAN
KMT(210)
17
OĞUZ AVŞIN
KMT(106)
Sayfa - 28
11/04/2014 TARİHLİ SAAT 16:00'DA ADB SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MEHMET ABDULLAH ÇEVİKKALP
METE TUFAN
METİN YILMAZ
MURAT ZİNNUR AKTOLGA
MUZAFFER TEK
OSMAN ORHAN KÖMÜRCÜ
AYHAN DOĞAN
TANER ÜLGEN
TOLGA ÜSTÜNDAĞ
UFUK KARACA
UĞUR BÜLEND ACARBAY
YÜKSEL AKTAŞ
ALİ GÜLTEKİN AŞER
KAAN BERKCAN AŞER
Sayfa - 29
11/04/2014 TARİHLİ SAAT 17:15'DE KMT SINAVINA GİRECEKLER LİSTESİDİR
ADI - SOYADI
1
MEHMET ABDULLAH ÇEVİKKALP
2
METE TUFAN
3
METİN YILMAZ
4
MURAT ZİNNUR AKTOLGA
5
MUZAFFER TEK
6
OSMAN ORHAN KÖMÜRCÜ
7
AYHAN DOĞAN
8
TANER ÜLGEN
9
TOLGA ÜSTÜNDAĞ
10
UFUK KARACA
11
UĞUR BÜLEND ACARBAY
12
YÜKSEL AKTAŞ
13
ALİ GÜLTEKİN AŞER
14
KAAN BERKCAN AŞER
15
Sayfa - 30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
409 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content