close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Anabilim

embedDownload
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi: 21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
Karar No: 01
24.04.2014 tarih ve 2014/02 sayılı toplantı kararları okunup imzalandı.
Karar No: 02
2014-2015 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz anabilim dalları tarafından açılacak
dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim üyeleri konusunda anabilim dalı başkanlıklarının teklif
yazıları ve ekleri üzerinde görüşüldü.
2014-2015 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz anabilim dalları tarafından açılacak
dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim üyeleri konusunda anılan anabilim dalı başkanlıklarının
teklif yazıları dikkate alınarak, ERÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılacak dersler ve ders
sorumlularının aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu Dersin Adı
T
U
AKTS
Zorunlu/
Öğretim Elemanı
Seçmeli
SEMİNER
0
2
4
AUB 500
Zorunlu
İLERİ ASTROFİZİK
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 501
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK
ETKİLEŞEN
ÇİFT
YILDIZLAR
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 503
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TANRIVER
YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 509
Yrd. Doç. Dr. İnci AKKAYA ORALHAN
YILDIZ FOTOMETRİSİ- I
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 517
Yrd. Doç. Dr. Hasan AK
ASTRONOMİDE GÖRÜNTÜ İŞLEME-I
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 527
Yrd. Doç. Dr. F. Fikri ÖZEREN
BİLİMSEL SONUÇLARIN SUNUMU
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 537
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU
YILDIZ DENGESİ VE ASTROSİSMOLOJİ
3
0
7.5
Seçmeli
AUB 541
Yrd. Doç. Dr. Nesibe ÖZEL
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ
ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
AUB 800
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
AUB 801
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Halit YETİŞİR
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
AKTS
Zorunlu/
Öğretim Elemanı
Seçmeli
SEMİNER
0
2
4
BB 500
Zorunlu
Prof. Dr. Halit YETİŞİR
BB 501
BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Halit YETİŞİR
BB 503
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. K. Uğurtan YILMAZ
BB 511
BAHÇE BİTKİLERİNİN ÖLÇÜM VE LABORATUAR
TEKNİKLERİ
BİTKİ GENOMU
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN
BB 525
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ ISLAHI
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Aydın UZUN
BB 529
BAHÇE BİTKİLERİNDE SİTOLOJİK ESASLAR
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. K. Uğurtan YILMAZ
BB 531
BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA:
KÜMELEME ANALİZİ
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN
6
0
4
0
1
0
7.5
25
5
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
YBD 502
BB 800
BB 801
BB 600
BB 609
BB 615
BB 617
BB 621
BB 623
BB 900
BB 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
Prof. Dr. Halit YETİŞİR
ÖZEL SEBZE ISLAHI I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Halit YETİŞİR
MEYVE POMOLOJİSİ (ÇEŞİT BİLİMİ)
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Aydın UZUN
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUM FİZYOLOJİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRKAYA
MEYVE SEBZELERDE GÜBRELEME VE VERİM
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ULAŞ
KALİTE İLİŞKİSİ
BİTKİLERDE KÖTÜ TOPRAK KOŞULLARINA
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ULAŞ
ADAPTASYON
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr. Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
AK
T
U
Zorunlu/Seçmeli Öğretim Elemanı
TS
0
2
4
Zorunlu
Dersin
Kodu
BİM 500
Dersin Adı
BİM 501
YAPAY SİNİR AĞLARI- I
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Alper BAŞTÜRK
BİM 503
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DANACI
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ
BİM 507
DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ VE
ANALİZİ
İLERİ RESİM İŞLEME TEKNİKLERİ VE
BİLGİSAYARLA GÖRME- I
İLERİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Celal ÖZTÜRK
BİM 511
VERİ MADENCİLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Mete ÇELİK
BİM 513
ZEKİ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
BİM 517
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Adem KALINLI
BİM 531
MÜHENDİSLİKTE ZEKİ PROGRAMLAMA TEKNİK VE
UYGULAMALARI- I
KOMBİNASYONEL OPTİMİZASYON
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Bahriye AKAY
BİM 533
BİLİŞSEL AĞALAR
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Bilal BABAYİĞİT
BİM 515
İLERİ OLASILIK
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZKAYA
BİM 519
GÖMÜLÜ VE GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖKDEM
BİM 523
AĞ GÜVENLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK
BİM 525
İLERİ WEB PROGRAMLAMA
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Rıfat KURBAN
YBD 502
BİM 800
BİM 801
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
6
0
4
0
1
0
7.5
25
5
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
BİM 505
SEMİNER
CENG 500
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
İSTATİSTİKSEL İŞARET İŞLEME
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Alper BAŞTÜRK
BİYOLOJİK OLAYLARDANESİNLENİLMİŞ AĞLAR
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Bilal BABAYİĞİT
İLERİ SİSTEM KİMLİK TEKNİK VE UYGULAMALARI
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DANACI
SÜRÜ ZEKASINA DAYALI ALGORİTMALAR
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
HAREKETLİ ROBOTLAR İÇİN MESAFE ÖLÇME
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ
TEKNİKLERİ
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
CENG 507
CENG 513
ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING
INTELLIGENT OPTIMIZATION TECHNIQUES
CENG 519
CENG 525
CENG 531
CENG 533
EMBEDDED & REAL TIME SYSTEMS
ADVANCED WEB PROGRAMMING
COMBINATORIAL OPTIMIZATION
COGNITIVE NETWORKS
BİM 600
BİM 601
BİM 609
BİM 613
BİM 621
BİM 623
BİM 900
BİM 901
EGB 601
EGB 602
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Celal ÖZTÜRK
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖKDEM
Yrd. Doç. Dr. Rıfat KURBAN
Doç. Dr. Bahriye AKAY
Yrd. Doç. Dr. Bilal BABAYİĞİT
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Prof. Dr.Nusret AYYILDIZ
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
D. Kodu
Dersin Adı
T U AKTS
Z/S
Öğretim Elemanı
SEMİNER
0 2
4
BİY 500
Zorunlu
Doç.Dr. Ertuğrul YÜZBAŞIOĞLU
BİY 507
BİY 509
BİY 515
BİY 516
BİY 521
BİY 522
BİY 527
BİY 531
BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR
BİTKİ SİTOGENETİĞİ
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ
KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN FİZYOLOJİSİ
BİTKİ TAKSONOMİSİ PRAKTİKUMU-I
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİPLERİ
BİY 533
MOLEKÜLER
BİYOLOJİDE
KULLANILAN
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I
SU KİRLİLİĞİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ
LİKEN SİSTEMATİĞİ
İLERİ RADYOBİYOLOJİ
İLERİ ENTOMOLOJİ
AKAROLOJİ
OMURGALI HAYVANLARIN KARŞILAŞTIRMALI
ANATOMİSİ
TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI
HİDROBİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PALİNOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
GIDA PATOJENLERİ
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
BİY 535
BİY 577
BİY 582
BİY 583
BİY 585
BİY 589
BİY 591
BİY 593
BİY 595
BİY 597
YBD 502
BİY 800
BİY 801
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ
Doç. Dr. M. Yaşar DADANDI
Doç. Dr. Mikail AKBULUT
Prof. Dr. Abdurrahman AYVAZ
Doç. Dr. Cem VURAL
Prof. Dr. Dilek DEMİREZEN YILMAZ
Doç. Dr. Ayşe TOLUK
Doç. Dr. Servet ÖZCAN
3 0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK KÜP
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Prof. Dr. Dilek DEMİREZEN YILMAZ
Doç. Dr. M. Gökhan HALICI
Prof. Dr. Aydın Ş.TUNÇBİLEK
Prof. Dr. Abdurrahman AYVAZ
Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ
Prof. Dr. Coşkun TEZ
3
3
3
3
6
0
4
0
0
0
0
0
1
0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
25
5
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Didem AYDIN
Doç. Dr. Fatih DUMAN
Doç. Dr. Cem VURAL
Doç. Dr. Sevil ALBAYRAK
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
3
3
3
3
3
3
3
KÖK HÜCRE İZOLASYONU, TEŞHİSİ VE KÜLTÜR 3
TEKNİKLERİ
BİY 600
BİY 601
BİY 607
BİY 609
BİY 613
BİY 619
BİY 621
BİY 623
BİY 637
BİY 639
BİY 641
BİY 900
BİY 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0 2
4
Zorunlu
Doç. Dr. Ayşe TOLUK
AKAROLOJİDE SON GELİŞMELER I
3 0 7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Ayşe TOLUK
ENZİM KİNETİĞİ
3 0 7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ
LİKENİKOL MANTARLARIN BİYOLOJİSİ
3 0 7.5
Seçmeli
Doç. Dr. M. Gökhan HALICI
PROTEOM ARAŞTIRMASI
3 0 7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Servet ÖZCAN
FİLOGENETİK SİSTEMATİK
3 0 7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Coşkun TEZ
BÖCEK EKOLOJİSİ
3 0 7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Aydın Ş.TUNÇBİLEK
İLERİ BİTKİ METABOLİZMASI
3 0 7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Mikail AKBULUT
MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ
3 0 7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK KÜP
DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI-I
3 0 7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Sevil ALBAYRAK
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÖLÇME
3 0 7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ
TEZ ÇALIŞMASI
0 1 25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4 0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3 0
6
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3 2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Dersin Adı
T U AK Zorunlu/Seçme Öğretim Elemanı
Kodu
TS
li
0 2 4
Zorunlu
ZBK 500 SEMİNER
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 501 ENTEGRE MÜCADELE
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL
ZBK 504 BÖCEK FİZYOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINOK
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 509 BİTKİ PATOJEN FUNGUSLARIN LABORATUAR
Yrd. Doç. Dr. H. Handan ALTINOK
TEKNİKLERİ
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 517 BİTKİ PATOJENLERİ İLE BİYOLOJİK MÜCADELE
Yrd. Doç. Dr. H. Handan ALTINOK
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 533 BİYOTEKNİK MÜCADELE
Yrd. Doç. Dr. Murat MUŞTU
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 541 BÖCEK DAVRANIŞLARI VE EKOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINOK
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 557 HERBOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Doğan IŞIK
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 558 YABANCI OT SİSTEMATİĞİ
Doç. Dr. Doğan IŞIK
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 563 BİYOLOJİK MÜCADELE TEORİK VE UYGULAMA
Yrd. Doç. Dr. Murat MUŞTU
3 0 7.5
Seçmeli
ZBK 656 ENTOMOPATOJEN NEMATODLAR
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL
İNGİLİZCEII
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
0 1 25
ZBK 800 TEZ ÇALIŞMASI
Zorunlu
Tez Danışmanları
Zorunlu
ZBK 801 UZMANLIK ALAN DERSİ
4 0
5
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. M. Emin YÜKSEL
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
AKT Zorunlu/
Dersin Adı
T U
Öğretim Elemanı
Kodu
S
Seçmeli
0
2
4
Zorunlu
BMM 500 SEMİNER
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. M. TOKMAKÇI
BMM 503 KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI
3
0
7.5
Seçmeli Prof. Dr. Kenan AYCAN
BMM 505 FONKSİYONEL ANATOMİ
3
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Semra İÇER
BMM 513 BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEDE SON
TEKNOLOJİLER
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU
BMM 515 BİYOMEDİKAL SİNYALLERİN ZAMAN VE FREKANS 3
DOMEN ANALİZİ
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. M. TOKMAKÇI
BMM 519 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. Esma UZUNHİSARCIKLI
BMM 521 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEM ANALİZİ
İLERİ
BİYOMEDİKAL
SİSTEMLER
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN
BMM 523
3
0
7.5
Seçmeli Prof. Dr. Mehmet Emin YÜKSEL
BMM 525 UYARLANIR SİNYAL İŞLEME VE UYGULAMALARI
3
0
7.5
Seçmeli Öğr. Gör. Duygu YÜCEL
BMM 527 BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMALARDA MODEL
ORGANİZMALAR
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli Okutman Yusuf DOĞDU
YBD 502
0
1
25
BMM 800 TEZ ÇALIŞMASI
Zorunlu Tez Danışmanları
4
0
5
BMM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ
Zorunlu Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
BMM600
BMM 601
BMM 613
BMM 619
BMM 621
BMM 900
BMM 901
EGB 601
EGB 602
SEMİNER
YAPAY ORGAN TASARIMI
İLERİ MATRİS ANALİZİ VE LİNEER CEBİR
BULANIK ÇIKARIM SİSTEMLERİ-I
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME-I: FİZİK
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM VE ÖĞRENME
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
0
3
3
3
3
0
4
3
3
2
0
0
0
0
1
0
0
2
4
7.5
7.5
7.5
7.5
25
5
6
6
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Gülşen AKDOĞAN
Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN
Prof. Dr. M. Emin YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Kazım Ziya GÜMÜŞ
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Halil KIRNAK
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Dersin Adı
T U AKT Zorunlu/ Öğretim Elemanı
Kodu
S
Seçmeli
0 2
4
Zorunlu
BSM 500 SEMİNER
KÜLTÜR
BİTKİLERİNİN
SULANMASI
3
0
7.5
Seçmeli
BSM 501
Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 502 SULAMA PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ
Prof. Dr. Halil KIRNAK
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 503 YÜZEY SULAMA HİDROLİĞİ
Doç. Dr. Sinan GERÇEK
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 506 EVAPOTRANSPİRASYON
Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 507 SULAMADA OTOMASYON
Doç. Dr. Sinan GERÇEK
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 512 TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİNDE
Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM
OPTİMİZASYON MODELLERİ
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 513 TRAKTÖR VE TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ
Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 517 SU KAYNAKLARI VE KİRLİLİĞİ
Doç. Dr. Zeki GÖKALP
3 0 7.5 Seçmeli
BSM 518 GÜBRE İDARESİ VE ATIK YÖNETİMİ
Doç. Dr. Zeki GÖKALP
6 0 7.5
Seçmeli Okutman Yusuf DOĞDU
YBD 502 İNGİLİZCE- II
0 1 25
BSM 800 TEZ ÇALIŞMASI
Zorunlu
Tez Danışmanları
Zorunlu
BSM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ
4 0
5
Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
BSM 600
BSM 607
BSM 613
BSM614
BSM900
BSM 901
EGB 601
EGB 602
SEMİNER
BİTKİ-SU-VERİM İLİŞKİSİ
SERA KONSTRÜKSİYONU TASARIMI VE HESABI
BETONARME HAYVAN BARINAĞI
PROJELENDİRİLMESİ
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM VE ÖĞRENME
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
0
2
4
Zorunlu
3 0
7.5
Seçmeli
3 0
3 0
7.5
7.5
Seçmeli
Seçmeli
Prof. Dr. Halil KIRNAK
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Emre GÖRKEM
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Emre GÖRKEM
0 1
4 0
3 0
3 2
25
5
6
6
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Dersin Adı
T U AKT Zorunlu/ Öğretim Elemanı
Kodu
S
Seçmeli
0 2
4
Zorunlu
ÇEM 500 SEMİNER
3 0 7.5 Seçmeli
ÇEM 547 SU ATIKSU ARITIMINDA ELEKTROKİMYASAL
Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
PROSESLER
3 0 7.5 Seçmeli
ÇEM 537 ÇEVRESEL SİSTEM ANALİZİ VE MODELLEMESİ
Yrd. Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK
ÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİNDE
EKOLOJİK
3
0
7.5
Seçmeli
ÇEM 545
Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN
UYGULAMALAR
3 0 7.5 Seçmeli
ÇEM 511 İLERİ SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
Doç. Dr. Oktay ÖZKAN
3 0 7.5 Seçmeli
ÇEM 523 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
Doç. Dr. Merve OĞUZ
İNGİLİZCEII
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
0 1 25
ÇEM800 TEZ ÇALIŞMASI
Zorunlu
Tez Danışmanları
4 0
5
ÇEM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ
Zorunlu
Tez Danışmanları
Dersin
Kodu
ÇEM 600
ÇEM 609
ÇEM 900
ÇEM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
T U K
Zorunlu/ Öğretim Elemanı
Seçmeli
SEMİNER
0 2
4
Zorunlu
İÇME SULARINDA ORGANİK MADDE KONTROLÜ 3 0 7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Nuray ATEŞ
TEZ ÇALIŞMASI
0 1 25
Zorunlu Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4 0 5
Zorunlu Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3 0 6
Seçmeli Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3 2 6
Seçmeli Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
Dersin Adı
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Zorunlu/
Dersin Adı
T
U AKTS
Öğretim Elemanı
Kodu
Seçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
EEM 500
NANOANTENLER
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 501
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
OLASILIK
VE
STOKASTİK
PROSESLER
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 507
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
OPTİMİZASYONDA SAYISAL YÖNTEMLER
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 513
Prof. Dr. N. KARABOĞA
DİNAMİK SİSTEMLER VE KAOS
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 515
Doç. Dr. E. GÜNAY
MÜHENDİSLER İÇİN FOTONİK
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 517
Doç. Dr. Ö. G. SARAÇOĞLU
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYISAL SÜZGEÇ
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 519
Yrd. Doç. Dr. M. BAHADIR ÇETİNKAYA
TASARIMI ALGORİTMALARI
KAVRAMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 521
Yrd. Doç. Dr. İ. DALKIRAN
PLAZMONİKLER VE METAMALZEMELER
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 523
Yrd. Doç. Dr. M. TÜRKMEN
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 527
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÜSTKOYUNCU
DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEM
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 531
Yrd. Doç. Dr. Hasan ZORLU
KİMLİKLENDİRME VE UYGULAMALARI
KOMPLEKS SAYISAL SİSTEMLERİN
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 533
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
TASARIMI VE
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI VE
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 547
Prof. Dr. M. ALÇI
SİMULASYONU
ÖZEL ELEKTRİK MAKİNELERİ
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 550
Yrd. Doç. Dr. F. DALDABAN
KIRINIM TEORISI
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 559
Prof. Dr. C. YILDIZ
MÜHENDİSLİK SİSTEMERİNİN
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 563
Yrd. Doç. Dr. A. BAĞIŞ
MODELLENMESI VE SİMULASYONU
ANTEN DIZI SENTEZI
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 564
Prof. Dr. K. GÜNEY
LINEER OLMAYAN DEVRELER VE KAOS
3
0
7.5
Seçmeli
EEM 587
Prof. Dr. R. KILIÇ
PROSES KONTROL VE ENSTRUMENTASYON 3
0
7.5
Seçmeli
EEM 589
Prof. Dr. K. DANIŞMAN
YAYILI SPEKTRUM HABERLEŞMESI
7.5
EEM 596
Prof. Dr. İ. DEVELİ
İNGILİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
EEM 800
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSI
4
0
5
EEM 801
Zorunlu
Tez Danışmanları
EEM 600
EEM 603
EEM 605
EEM 607
EEM 619
EEM 623
EEM 625
EEM 900
EEM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
NÜMERİK METODLARDA İNCE VE AÇIK
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. K. GÜNEY
ANTENLERİN DİZAYNI
ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORLARIN
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. F. DALDABAN
TEMELLERİ
KABLOSUZ AĞ HABERLEŞME Sİ VE
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. C. ÇİFLİKLİ
UYGULAMALARI
SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ
3
0
7.5
Prof. Dr. İbrahim DEVELİ
İLERİ SAYISAL YÖNTEMLER-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. N. KARABOĞA
ELEKTROMANYETİK ALANLARIN MÜHENDİSLİK
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Ö. Galip SARAÇOĞLU
UYGULAMASI
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Doç. Dr. İbrahim DOĞAN
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
AKT
Zorunlu/
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
Öğretim Elemanı
S
Seçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
ENM 500
ENVANTER
KONTROL
TEORİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
ENM 513
Yrd. Doç. Dr. Hülya BEHRET
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
3
0
7.5
Seçmeli
ENM 521
Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞENYİĞİT
DENEYSEL TASARIM
3
0
7.5
Seçmeli
ENM 529
Yrd. Doç. Dr. Erdal CANIYILMAZ
MAKİNE ÖĞRENME TEKNİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
ENM 535
Doç. Dr. İbrahim DOĞAN
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
ENM 800
Zorunlu Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
Zorunlu
ENM 801
4
0
5
Tez Danışmanları
ENM 600
ENM 601
ENM 603
ENM 604
ENM 607
ENM 611
ENM 619
ENM 900
ENM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
TEDARİK ZİNCİRİ AĞLARININ TASARIMI
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Mithat ZEYDAN
ÇOK AMAÇLI KARAR VERMEDE İLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Feyza GÜRBÜZ
YÖNTEMLER
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Erdal CANIYILMAZ
KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Banu SOYLU
DEPOLAMA SİSTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞENYİĞİT
METASEZGİSELLER
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Sinem KULLUK
TEZ ÇALIŞMASI
3
0
25
Seçmeli
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
4
0
6
Zorunlu
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE
3
0
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
DEĞERLENDİRME
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
AKTS
Zorunlu/S Öğretim Elemanı
eçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
ETM 500
Yrd. Doç. Dr. Sezai Alper TEKİN
SİSTEMATİK TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME
3
0
7.5
Seçmeli
ETM 507
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
ETM 527
Doç. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN
ENDÜSTRİYEL TASARIMDA 3B ANİMASYON
7.5
Seçmeli
ETM 515
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇORUH
3
0
UYGULAMALARI
İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER
3
0
7.5
Seçmeli
ETM 533
Yrd. Doç. Dr. Afşin Alper CERİT
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM
3
0
7.5
Seçmeli
ETM 535
Yrd. Doç. Dr. Bülent KAYA
HIZLI PROTOTİPLEME
3
0
7.5
Seçmeli
ETM 537
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
PIEZOELEKTRİK SİSTEMLER VE
7.5
Seçmeli
ETM 539
Yrd. Doç. Dr. Sezai Alper TEKİN
3
0
UYGULAMALARI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MEKANİZMA TASARIMI
7.5
Seçmeli
ETM 541
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERMURAT
3
0
VE ANALİZİ
İNGİLİZCE- I
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
ETM 800
Zorunlu Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
ETM 801
Tez Danışmanları
ETM 600
ETM 601
ETM 603
ETM 603
ETM 607
ENM 900
ENM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Sezai Alper TEKİN
PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI -I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Bülent KAYA
ÇOK AMAÇLI KARAR VERMEDE İLERİ YÖNTEMLER 3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN
İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Afşin Alper CERİT
UYGULANABİLİR TASARIMDA ELEKTRONİK
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Sezai Alper TEKİN
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Seçmeli
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Zorunlu
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Hüseyin YAPICI
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Kodu
Dersin Adı
T
U
AKTS
Z/S
Öğretim Elemanı
SEMİNER
0
2
4
ESM 500
Zorunlu
Doç. Dr. M. Serdar GENÇ
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METODLAR I
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 501
Prof. Dr. Hüseyin YAPICI
İLERİ ISI GEÇİŞİ
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 503
Yrd. Doç. Dr. Gülşah ÖZIŞIK
İLERİ TERMODİNAMİK
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 505
Doç. Dr. Nesrin KAYATAŞ DEMİR
İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 507
Doç. Dr. M. Serdar GENÇ
GÜNEŞ ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 519
Doç. Dr. Kemal ATİK
HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 523
Yrd. Doç. Dr. Gülşah ÖZIŞIK
ÖZEL ELEKTRİK MAKİNELERİ
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 529
Doç. Dr. Ferhat DALDABAN
MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ 3
0
7.5
Seçmeli
ESM 531
Doç. Dr. Aytekin BAĞIŞ
VE SİMÜLASYONU
PİEZOELEKTRİK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI 3
0
7.5
Seçmeli
ESM 535
Yrd. Doç. Dr. Sezai Alper TEKİN
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
ESM 800
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
ESM 801
Zorunlu
Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
ESM 600
Zorunlu
Doç. Dr. M. Serdar GENÇ
MÜHENDİSLİK
MATEMATİK
METODLARI
–II
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 601
Prof. Dr. Hüseyin YAPICI
ENERJİ SİSTEMLERİNİN YAŞAM DÖNGÜ ANALİZİ 3
0
7.5
Seçmeli
ESM 603
Yrd. Doç. Dr. Nesrin DEMİR
ENERJİ SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 607
Doç. Dr. Kemal ATİK
DENEYSEL AERODİNAMİK
3
0
7.5
Seçmeli
ESM 611
Doç. Dr. M. Serdar GENÇ
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
ESM 900
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
ESM 901
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
ESM 601
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE
PLANLAMA
VE
DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
ESM 602
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
FİZİK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE
Dersin Kodu
FİZ 500
FİZ 501
FİZ 504
FİZ 505
FİZ 507
FİZ 509
FİZ 510
FİZ 513
FİZ 515
FİZ 520
FİZ 540
FİZ 541
FİZ 542
FİZ 550
FİZ 560
FİZ 594
YBD 502
FİZ 800
FİZ 801
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Adı
T
U
AKTS
Zorunlu/
Seçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
KLASİK MEKANİK- I
3
0
7.5
Seçmeli
İSTATİSTİK MEKANİK- I
3
0
7.5
Seçmeli
TERMODİNAMİK
3
0
7.5
Seçmeli
FİZİKTE MATEMATİKSEL METODLAR-I
3
0
7.5
Seçmeli
HESAPLAMALI FİZİK
3
0
7.5
Seçmeli
YARI İLETKENLER FİZİĞİ -I
3
0
7.5
Seçmeli
SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ- I
3
0
7.5
Seçmeli
NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ
3
0
7.5
Seçmeli
ELEKTROMANYETİK TEORİ -I
3
0
7.5
Seçmeli
KATIHAL FİZİĞİ -I
3
0
7.5
Seçmeli
FAZ DÖNÜŞÜMLERİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
NÜKLEER FİZİK-I
3
0
7.5
Seçmeli
MALZEME BİLİMİ -I
3
0
7.5
Seçmeli
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
TEZ ÇALIŞMASI
25
Zorunlu
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ferhat TAŞKIN
Prof. Dr. Mustafa KESKİN
Prof. Dr. Mustafa GENÇASLAN
Doç. Dr. Ayşen DURMUŞ
Prof. Dr. Osman CANKO
Prof. Dr. Enise AYYILDIZ
Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU
Öğr. Gör. Dr. İsmail ÖÇSOY
Prof. Dr. Sedat ÖZSOY
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU
Prof. Dr. Buket SAATÇİ
Prof. Dr. Mehmet AKKURT
Prof. Dr. Yılmaz DAĞDEMİR
Doç. Dr. Gökhan KOÇAK
Doç. Dr. Tuncay KARAARSLAN
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
FİZ 600
FİZ 620
FİZ 604
FİZ 607
FİZ 611
FİZ 619
FİZ 627
FİZ 900
FİZ 901
EGB 601
EGB 602
PHYS 500
PHYS 503
PHYS 505
PHYS 507
PHYS 515
PHYS 520
PHYS 540
PHYS 800
PHYS 801
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
ELEKTROMANYETİK TEORİ -II
0
2
4
Seçmeli
Prof. Dr. Sedat ÖZSOY
İSTATİSTİK MEKANİK-II
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mustafa KESKİN
FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR- II
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Fevziye YAŞUK
İNCE FİLM BÜYÜTME TEKN. VE UYG.
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE
KATI-SIVI ARA YÜZEY FİZİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Buket SAATÇİ
RÖLATİVİSTİK KUANTUM TEORİ -I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Fevziye YAŞUK
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
FUNDEMENTALS OF SOLIDIFICATION PROCESSING-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
THERMODYNAMICS
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mustafa KESKİN
MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS-I
3
0
7.5
Zorunlu
Prof. Dr. Erhan ALBAYRAK
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
3
0
7.5
Seçmeli
Öğr. Gör. Dr. İsmail ÖÇSOY
ELECTROMGNETIC THEORY-I
3
0
7.5
Zorunlu
Prof. Dr. Erhan ALBAYRAK
SOLID STATE PHYSICS-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet ARI
THESIS STUDIES
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
SPECIAL FIELD COURSE
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu Dersin Adı
T
U
AKT Zorunlu/Seçme Öğretim Elemanı
S
li
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
GDM 500
GIDA ANALİZLERİNDE. KROMATOGRAFİK 3
0
7.5
Seçmeli
GDM 515
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAM
YÖNTEMLER
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM
3
0
7.5
Seçmeli
GDM 519
Prof. Dr. Hasan YETİM
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
GIDALARDA
BİYOKİMYASAL
GDM 521
DEĞİŞMELER
GDM 539
GDM 541
GDM 543
GDM 545
GDM 549
GDM 551
YBD 502
GDM 800
GDM 801
GDM 600
GDM 601
GDM 611
GDM 627
GDM 635
GDM 900
GDM 901
EGB 601
EGB 602
GIDA
ENDÜSTRİSİNDE
LAKTİK
ASİT 3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Oya SİPAHİOĞLU
BAKTERİLERİ
TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet HAYTA
GIDA PROTEİNLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet HAYTA
YENİ GELİŞEN GIDA TEKNOLOJİLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİNCAN
GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE ISI TRANSFERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Kemal SARIOĞLU
GIDA
KAYNAKLI
ÖKARYOT 3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. İsmet ÖZTÜRK
MİKROORGANİZMALAR
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Kemal SARIOĞLU
TEKNİKLERİ-I
REOLOJİYE GİRİŞ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
GIDA ANALİZLERİNDE MOLEKÜLER
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Zülal KESMEN
TEKNİKLER-I
ÇİZGİLİ KAS KİMYASI VE BİYOKİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Hasan YETİM
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FDE 500
FDE 519
FDE 539
FDE 543
FDE 545
FDE 800
FDE 801
FDE 600
FDE 633
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
METHODS IN SCIENTIFIC RESEARCH
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Hasan YETİM
LACTIC ACID BACTERIA IN FOOD INDUSTRY
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Oya SİPAHİOĞLU
FOOD PROTEINS
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet HAYTA
EMERGING FOOD TECNOLOGIES
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİNCAN
THESIS STUDIES
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
SPECIAL FIELD COURSE
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
PROTEIN CHEMISTRY
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Abdulatef M. AHMED
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Dersin
Kodu
JFM 500
JFM 501
JFM 503
JFM 505
JFM 527
JFM 535
JFM 537
YBD 502
JFM 800
JFM 801
JFM 600
JFM 603
JFM 623
JFM 900
JFM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Adı
AK Zorunlu/Seçmel Öğretim Elemanı
T
U
TS i
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
MATEMATİK İSTATİSTİK VE HİPOTEZ TESTLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
UZAKTAN ALGILAMA VE UYGULAMALARI
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Abdurrahman GEYMEN
UYGULAMALARI
TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
MEKANSAL VERİTABANI TASARIMI
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim İNAN
KARAR VERME TEKNİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
MODERN HESAPLAMA TEKNİKLERİ VE
OPTİMİZASYON
HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL
UYGULAMALAR
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM VE ÖĞRENME
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
0
3
2
0
4
7.5
Zorunlu
Seçmeli
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Abdurrahman GEYMEN
0
4
3
3
1
0
0
2
25
5
6
6
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU
Dersin Kodu
İNŞ 500
İNŞ 513
İNŞ 520
İNŞ 525
İNŞ 530
İNŞ 531
İNŞ 540
İNŞ 551
İNŞ 557
İNŞ 565
İNŞ 568
İNŞ 579
İNŞ 580
İNŞ 584
YBD 502
İNŞ 800
İNŞ 801
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
AKTS Zorunlu/
T U
Öğretim Elemanı
Seçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu Yrd. Doç. Dr. Canan YILMAZ
YER ALTI SUYU MÜHENDİSLİĞİ -I
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. Murat ÇOBANER
ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Hacı Bekir KARA
DERİN KAZILARIN DESTEKLENMESİ
3
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Mehmet Cemal ACAR
DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Zülküf KAYA
BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR
3
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
HİDRODİNAMİK- I
Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU
GEOTEKNİK MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR
3
0
7.5
Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Erdal UNCUOĞLU
UYGULAMALARI
AKARSULARDA KATI MADDE TAŞINIMI
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. Alper ÖNER
SONLU ELEMANLAR
3
0
7.5
Seçmeli Öğr.Gör. Dr. Müslüm KILINÇ
YAPI DİNAMİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli Prof. Dr. Cemal EYYUBOV
İLERİ BETON TEKNOLOJİ
3
0
7.5
Seçmeli Prof. Dr. Cengiz DURAN ATİŞ
BETONDA DAYANIKLILIK
3
0
7.5
Seçmeli Doç. Dr. Okan KARAHAN
BETONARMEDE YAPILARIN
3
0
7.5
Seçmeli Prof. Dr. Fatih ALTUN
GÜÇLENDİRİLMESİ
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
25
Zorunlu Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu Tez Danışmanları
Dersin Adı
İNŞ 600
İNŞ 619
İNŞ 621
İNŞ 625
İNŞ 627
İNŞ 629
İNŞ 900
İNŞ 901
EGB 601
EGB 602
CE 500
CE 502
CE 523
CE 540
CE 565
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
YAPISAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Fatih ALTUN
MALZEME BİLİMİ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Okan KARAHAN
YÜKSEK YAPILARIN ÇELİK TAŞIYICI
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Cemal EYYUBOV
SİSTEMLERİ
AKARSU HİDROLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU
KÖPRÜ HİDROLİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Alper ÖNER
TEZ ÇALIŞMASI
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
Zorunlu
0
2
4
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
EXPERIMENTAL SOIL MECHANICHS
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
HYDRODYNAMICS-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU
FINITE ELEMENT MODELLING
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Müslüm KILINÇ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
KİMYA ANABİLİM DALI Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Dersin Adı
T
U
AKTS Zorunlu/S Öğretim Elemanı
Kodu
eçmeli
SEMİNER
0
2
4
KİM 500
Zorunlu
KİMYADA İSTATİSTİKSEL ANALİZ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 501
Prof. Dr. Şenol KARTAL
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 503
Doç. Dr. Şerife SAÇMACI
FİZİKOKİMYA
HESAPLAMALARI
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 505
Prof. Dr. Zeki BÜYÜKMUMCU
KRİSTALOGRAFİYE GİRİŞ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 520
Prof. Dr. Şaban PATAT
KOORDİNASYON KİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 523
Prof. Dr. Tevfik Rıza KÖK
İNORGANİK KİMYADA MALZEMELERİN
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 525
Prof. Dr. Nilgün ÖZPOZAN
KAREKTERİZASYONU
METALLER KİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 527
Yrd. Doç. Dr. Halil ŞAHAN
KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 531
Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
SU KİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 537
Prof. Dr. Mustafa SOYLAK
ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 539
Prof. Dr. Şerife TOKALIOĞLU
SEMİEMPİRİK HESAPLAMALAR I
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 543
Prof. Dr. Emin SARIPINAR
ORGANİK KİMYADA PREPARATİF YÖNTEMLER
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 545
Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK
KİMYASAL
TERMODİNAMİK
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 551
Prof. Dr. Abdullah ÇOBAN
MOLEKÜLER ORBİTAL TEORİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 555
Prof. Dr. Yahya GÜZEL
TİTREŞİM (IR-RAMAN) SPEKTROSKOPİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 559
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
FENCİLER İÇİN BİLGİSAYAR
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 561
Prof. Dr. Yahya GÜZEL
SÜPER KRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 571
Doç. Dr. Şerife SAÇMACI
ORGANİKKİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 573
Prof. Dr. İsmail YILDIRIM
HETEROHALKALI BİLEŞİKLER
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 575
Prof. Dr. İlhan Özer İLHAN
BİYOPOLİMERLER
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 581
Yrd. Doç. Dr. Nalan ÖZDEMİR
KİMYADA ELEKTRONİK
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 591
Prof. Dr. Ahmet ÜLGEN
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 595
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUZUGÜDENLİ
METAL TÜRLEMESİ
3
0
7.5
Seçmeli
KİM 597
Prof. Dr. Mustafa SOYLAK
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
25
KİM 800
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
KİM 801
Zorunlu
Tez Danışmanları
KİM 600
KİM 623
KİM 625
KİM 633
KİM 641
KİM 643
KİM 645
KİM 649
KİM 651
KİM 653
KİM 659
KİM 661
KİM 671
KİM 675
KİM 900
KİM 901
EGB 601
EGB 602
CHEM 500
CHEM 505
CHEM 520
CHEM 525
CHEM 557
CHEM 559
CHEM 593
CHEM 595
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
ELEKTROKİMYASAL METODLAR I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Şaban PATAT
KATIHAL KİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Orhan TÜRKOĞLU
ANALİTİK KİMYADA ÖZEL KONULAR
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Şenol KARTAL
BESİN KİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Zülbiye KÖKBUDAK
KİMYADA BİLGİSAYAR HESAPLAMALARI- I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Emin SARIPINAR
VESİNAL-DİON KİMYASI
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İlhan Özer İLHAN
FİZİKSEL ORGANİK KİMYA
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İsmail YILDIRIM
MOLEKÜLER MODELLEME VE SİMULASYON
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Yahya GÜZEL
GRUP TEORİSİ VE KİMYASAL UYGULAMALAR
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
İLERİ ELEKTRONİK YAPI TEORİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Zeki BÜYÜKMUMCU
YER BİLİMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUZUGÜDENLİ
ÖZEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Nilgün ÖZPOZAN
PROTEİN AYIRMA SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Nalan ÖZDEMİR
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
PHYSICAL CHEMISTRY CALCULATIONS
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Zeki BÜYÜKMUMCU
INTRODUCTION TO CRYSTALLOGRAPHY
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Şaban PATAT
MATERIAL CHARACTERIZATION IN INORGANIC
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Nilgün ÖZPOZAN
CHEMISTRY
ADVANCED COMPUTER APPLICATIONS IN
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
CHEMISTRY
VIBRATIONAL SPECTROSCOPY
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
CORROSION CHEMISTRY
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUZUGÜDENLİ
RESEARCH TECHNIQUES
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUZUGÜDENLİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
AKTS Zorunlu/Seçm Öğretim Elemanı
eli
SEMİNER
0
2
4
MKM 500
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEKİN
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR-I
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 501
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
ELASTİSİTE TEORİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 503
Yrd. Doç. Dr. Recep EKİCİ
SONLU
ELEMANLAR
METODU
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 509
Doç. Dr. Recep GÜNEŞ
POLİMERİK MALZEMELER
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 511
Prof. Dr. Sedat ÖZDEN
MEKANİK SİSTEM DİNAMİĞİ
MKM 521
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
MEKANİZMALARIN İLERİ KİNEMATİĞİ
MKM 523
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU
ROBOT MEKANİĞİ
MKM 529
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
TİTREŞİM ANALİZİ VE KESTİRİMCİ BAKIM
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 531
Doç. Dr. Hamdi TAPLAK
UYGULAMALARI
VİSKOZ AKIŞKAN AKIMI
MKM 540
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZKILIÇ
İLERİ ISI GEÇİŞİ-I
MKM 541
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE VERİ SUNUM
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 555
Doç. Dr. Tahir AYATA
TEKNİKLERİ
İLERİ TERMODİNAMİK-I
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 543
Yrd. Doç. Dr. Gürsel ÇINAR
İÇTEN YANMALI MOTORLAR
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 549
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
İLERİ AKIŞKANLAR
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 568
Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEKİN
İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ
MKM 571
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Durmuş ODABAŞ
SERAMİK MATRİKS KOMPOZİTLER-I
MKM 573
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Eyyup GERÇEKCİOĞLU
YÜZEY MÜHENDİSLİĞİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 575
Prof. Dr. M. Baki KARAMIŞ
MÜHENDİSLİKTE SERAMİK KAPLAMALAR
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 577
Yrd. Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
MAKİNA TASARIM VE İLKELERİ I
3
0
7.5
Seçmeli
MKM 583
Prof. Dr. M. Baki KARAMIŞ
MODERN KAYNAK TEKNİKLERİ
MKM 585
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Recep KILIK
TALAŞLI İMALATTA SAYISAL DENETİM
MKM 587
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Eyüp Sabri TOPAL
UYGULAMALARI
YBD 502
MKM 800
MKM 801
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
6
4
0
0
7.5
25
5
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
MKM 600
MKM 601
MKM 609
MKM 645
MKM 667
MKM 900
MKM 901
EGB 601
EGB 602
ME 500
ME 511
ME 541
ME 543
ME 549
ME 571
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
Doç. Dr. Hamdi TAPLAK
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR-II
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
NÜKLEER HİDROJEN ÜRETİMİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÜNEŞ
GAZ DİNAMİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Tahir AYATA
TRİBOLOJİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. M. Baki KARAMIŞ
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
POLIMERIC MATERIALS
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Sedat ÖZDEN
ADVANCED HEAT TRANSFER-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN
ADVANCED THERMODYNAMICS-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN
SUPERCHARCING AND TURBOCHARCING IN
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
INTERNAL
ADVANCED TECHNOLOGYMATERIALS
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Levent ÖNAL
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Doç.Dr. Mehmet HANÇER
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Dersin Adı
T
U AKTS
Zorunlu/Seç
Öğretim Elemanı
Kodu
meli
0
2
4
MBM 500 SEMİNER
Zorunlu
Doç. Dr. Mehmet HANÇER
3
0
7.5
3
MBM 511 KATI HAL KİMYASI
Yrd. Doç. Dr. Bilal DEMİREL
3
0
7.5
Seçmeli
MBM 519 MALZEME ÜRETİM VE KAREKTERİZASYON
Yrd. Doç. Dr. Soner SAVAŞ
TEKNİKLERİ
3
0
7.5
3
MBM 526 POLİMERİK MALZEMELER
Doç. Dr. Mehmet HANÇER
3
0
7.5
3
MBM 549 İLERİ NANOÜRETİM TEKNİKLERİ İLERİ
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar ÖNSES
NANOÜRETİM TEKNİKLERİ
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
4
0
5
MBM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ
Zorunlu
Tez Danışmanları
0
1
25
MBM 800 TEZ ÇALIŞMASI
Zorunlu
Tez Danışmanları
MBM 600
MBM 609
MBM 619
MBM 622
MBM 623
MBM 641
MBM 900
MBM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
Doç. Dr. Mehmet HANÇER
İLERİ MALZEME ÜRETİM TEKNİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar ÖNSES
UYGULAMALI TERMODİNAMİK
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Bilal DEMİREL
SİNTERLEME
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Eyüp GERÇEKCİOĞLU
POLİMERİK MALZEMELERİN
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Soner SAVAŞ
KARAKTERİZASYONU
ELEKTROKİMYA
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Şaban PATAT
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
MATEMATİK ANABİLİM DALI Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
Dersin Kodu
MAT 500
MAT 501
MAT 517
MAT 521
MAT 529
MAT 531
MAT 535
MAT 541
MAT 551
MAT 553
MAT 555
MAT 557
MAT 565
MAT 567
MAT 571
MAT 575
YBD 502
MAT 800
MAT 801
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
T
U
AKT Zorunlu/S
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
S
eçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ –I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Nihal TUNCER
KRİPTOLAGRAFİYE GİRİŞ- I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Emin AYGÜN
İLERİ ANALİZ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Hikmet ÖZARSLAN
KATEGORİ TEORİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Muammer KULA
DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ -I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Pakize TEMTEK
YARGI GRUP TEORİSİ I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Bilal VATANSEVER
GRUP TEORİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Himmet CAN
CEBİRSEL TOPOLOJİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Osman MUCUK
FONKSİYONEL ANALİZ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Abdulcabbar SÖNMEZ
YÜKSEK GEOMETRİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Nural YÜKSEL
PERMÜTASYON GRUPLARI-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Himmet CAN
DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR- I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye ALEMDAR
FARK DENKLEMLER TEORİSİ VE
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
UYGULAMALARI-I
KODLAMA TEORİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Hacı AKTAŞ
ADİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. M. Tamer ŞENEL
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
MAT 600
MAT 607
MAT 621
MAT 625
MAT 627
MAT 635
MAT 637
MAT 639
MAT 649
MAT 900
MAT 901
EGB 601
EGB 602
MATH 500
MATH 511
MATH 549
MATH 551
MATH 559
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
KATAGORİLER VE GRUPOİDLER-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Osman MUCUK
YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Nural YÜKSEL
FRESCHE UZAYLARI-I
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Muammer KULA
NORMAL FORM VE ÇATALLANMA TEORİSİ I
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Ali DELİCEĞOLU
HALKA TEORİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Emin AYGÜN
DÜZGÜN UZAYLAR-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet BARAN
IRAKSAK SERİLER TEORİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Hikmet ÖZARSLAN
TOPOS TEORİSİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet BARAN
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
SEMINAR
0
2
4
Zorunlu
DYNAMIC SYSTEMS-I
3
0
7.5 Seçmeli
Doç. Dr. Ali DELİCEĞOLU
TOPOLOGY-I
3
0
7.5 Seçmeli
Prof. Dr. Mehmet BARAN
ALGEBRA TOPOLOGY-I
3
0
7.5 Seçmeli
Prof. Dr. Osman MUCUK
COMPUTATIONAL BASIS OF FLUID DYNAMIC
3
0
7.5 Seçmeli
Doç. Dr. Ali DELİCEOĞLU
EQUATIONS-I
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
Dersin Kodu
MEM 500
MEM 509
MEM 513
MEM 525
MEM 527
MEM 529
MEM 531
YBD 502
MEM 800
MEM 801
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Zorunlu/Seç
Dersin Adı
T U AKTS
Öğretim Elemanı
meli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
YAPAY SİNİR AĞLARI VE MÜHEND. UYGULAMALARI 3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
ROBOT MEKANİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
ANALOG TÜMDEVRELER VE MEKATRONİK SİSTEM
3
0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Recai KILIÇ
TAŞIT DİNAMİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. İkbal ESKİ
MEKANİK SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Selçuk ERKAYA
KİNEMATİĞİ VE DİNAMİĞİ
MOBİL ROBOTLARDA LOKALİZASYON VE
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KANAAN
NAVİGASYON
İNGİLİZCE- II
6
0
7
Seçmeli
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
MİMARLIK ANABİLİM DALI Öğr. Gör. Sultan TAŞÇI
MİM 527
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Zorunlu/Seç
Dersin Adı
T
U AKTS
Öğretim Elemanı
meli
Zorunlu
Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL
SEMİNER
0
2
4
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RÖLÖVE
3
0
PROJESİ
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI
GELEN. KONUT. KÜLTÜR- MEKAN
3
0
ETKİLEŞİM SİST. VE MİMARİ BİÇİMLENME
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. H. Sencer ERKMAN
MİMARLIKTA ESTETİK
3
0
MİM 539
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Hale KOZLU
MİM 545
PROJE YÖNETİMİ
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Özlem PARLAK BİÇER
MİM 551
3
0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ
YBD 502
MİM 800
ERKEN CUMH. DÖNEMİNDE MODERNİTE
ALGISI
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
6
0
0
1
7.5
25
Seçmeli
Zorunlu
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
MİM 801
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
Dersin Kodu
MİM 500
MİM 515
MİM 523
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI Prof. Dr. M.Kemal APALAK
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu
Zorunlu/Se
Dersin Adı
T
U
AKTS
Öğretim Elemanı
çmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
SHA 500
Doç. Dr. Pınar ÇİVİCİ BEŞDOK
İLERİ MATEMATİK
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 501
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERLER
UÇAK MALZEMELERİNİN HASAR ANALİZİ
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 510
Yrd. Doç. Dr. Adem KARCI
UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ-I
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 523
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN
İLERİ TEKNOLOJİ SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 529
Doç. Dr. İlke TÜRKMEN
MODERN
KONTROLSİSTEMLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 533
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
SAYISAL İŞARET İŞLEME
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 537
Doç. Dr. Pınar ÇİVİCİ BEŞDOK
GÖRÜNTÜ İŞLEME
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 538
Yrd. Doç. Dr. M. Tülin YILDIRIM
SİSTEMATİK KONSTRÜKSİYON
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 539
Doç. Dr. Ali Osman KURBAN
HAVA ARAÇLARINDA MEKATRONİK SİSTEMLER
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 541
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYLAK
BENZETİM YÖNTEMLERİ İLE SİSTEM
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 545
Yrd. Doç. Dr. Fatma YILDIRIM DALKIRAN
MODELLEME
OPTİMİZİZASYON YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 553
Yrd. Doç. Dr. Murat ONAY
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
SHA 800
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
SHA 801
Tez Danışmanları
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0
2
4
SHA 600
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. M. Tülin YILDIRIM
UYGULAMALI ENDÜSTRİYEL YATAKLAR
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 609
Doç. Dr. A. Osman KURBAN
İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 615
Doç. Dr. İlke TÜRKMEN
OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 619
Yrd. Doç. Dr. Murat ONAY
HELİKOPTER STABİLİTE VE KONTROLÜ
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 627
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
UÇAK MOTORLARINDA ALTERNATİF YAKITLAR
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 629
Doç. Dr. İlker YILMAZ
OLASILIK
VE
İSTATİSTİK
3
0
7.5
Seçmeli
SHA 631
Yrd. Doç. Dr. M. Tülin YILDIRIM
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
SHA900
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
SHA 901
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3
0
6
Seçmeli
EGB 601
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3
2
6
Seçmeli
EGB 602
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
(DERS ÖNERİLERİ BULUNMAMAKTADIR)
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI :Yrd. Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
YBD 502
ŞPL 800
ŞPL 801
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Zorunlu/Seç
T
U
AKTS
Öğretim Elemanı
meli
6
0
7.5
Seçmeli
Okutman Yusuf DOĞDU
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
KENTSEL TASARIM BİLİM DALI
Dersin
Kodu
YBD 502
KTS 800
KTS 801
Dersin Adı
İNGİLİZCE- II
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Zorunlu/Seçm
T
U
AKTS
Öğretim Elemanı
eli
6
0
6
Seçmeli
Okutman Yusuf DOĞDU
0
1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
4
0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Yunus SERİN
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu
Zorunlu/Seçm
Dersin Adı
T
U
AKTS
Öğretim Elemanı
eli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
TAB 500
TARLA TARIMI SORUNLARI
3
0
7.5
Seçmeli
TAB 507
Yrd. Doç. Dr. Sancar BULUT
TARLA BİTKİLERİNİN BESLENMESİ
3
0
7.5
Seçmeli
TAB 509
Yrd. Doç. Dr. Sancar BULUT
TARLA BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ
3
0
7.5
Seçmeli
TAB 513
Yrd. Doç. Dr. Satı UZUN
YEM
BİTKİLERİ
ÖZEL
YETİŞTİRME
VE
ISLAHI
3
0
7.5
Seçmeli
TAB 515
Yrd. Doç. Dr. Satı UZUN
TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
TAB 523
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAPLAN
ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
TAB 529
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAPLAN
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
TAB 800
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
TAB 801
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu
Zorunlu/S
Dersin Adı
T
U
AKTS
Öğretim Elemanı
eçmeli
SEMİNER
0
2
4
Zorunlu
TBT 500
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
MOLEKÜLER GENETİKTE ARAŞTIRMA
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 501
Yrd.Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN
PERSPEKTİFİ
DNA VE RNA MOLEKÜLER TEKNİKLERİ
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 502
Yrd.Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN
FİTOKİMYASAL ANALİZLER
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 519
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
HAYVANSAL ÜRÜN TEKNOLOJİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 520
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
MİKROBİYEL BİYOTEKNOLOJİ
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 527
Doç.Dr. Semih YILMAZ
PROKARYOT MOLEKÜLER GENETİĞİ
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 528
Doç.Dr. Semih YILMAZ
TARIMDA REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 534
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
BİTKİ
BÜYÜME
VE
GELİŞİMİNE
MOLEKÜLER
3
0
7.5
Seçmeli
TBT 535
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
YAKLAŞIM
İNGİLİZCE- II
6
0
7.5
Seçmeli
YBD 502
Okutman Yusuf DOĞDU
TEZ ÇALIŞMASI
0
1
25
Zorunlu
TBT 800
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
Zorunlu
TBT 801
Tez Danışmanları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi:21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin Kodu Dersin Adı
T U AKTS Zorunlu/Seçm Öğretim Elemanı
eli
SEMİNER
0 2
4
Zorunlu
TEM 500
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
TEKSTİL MEKANİĞİ – I
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 503
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
YAPAY LİF ÜRETİM TEKNİKLERİ
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 509
Prof. Dr. İsmail KARACAN
BOYALARIN VE RENKLERİN KİMYASI
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 511
Doç. Dr. Mustafa TUTAK
RENK BİLİMİ
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 513
Doç. Dr. İbrahim BAHTİYARİ
İLERİ İPLİKÇİLİK TEKNİKLERİ
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 515
Doç. Dr. H. Gazi TÜRKSOY
KOMPLEKS ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞLARI VE
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 517
Prof. Dr. Levent ÖNAL
TEKNİK TEKSTİL
TEKSTİL ÜRÜNL. AİT ÖZELLİKL. ÖLÇ. VE DEĞERL.
3 0
7.5
Seçmeli
TEM 521
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
BALİSTİK KUMAŞLARA GİRİŞ
TEM 527
3 0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK
TEM 539
TEM 545
TEM 547
TEM 551
YBD 501
TEM 800
TEM 801
MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ
İSTATİSTİK
TEKSTİL TERBİYESİNDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
KAPLAMA VE LAMİNASYON TEKNOLOJİSİ
POLİMERLERDE YAPI ÖZELLİK İLİŞKİSİ
İNGİLİZCE- I
TEZ ÇALIŞMASI
UZMANLIK ALAN DERSİ
3
0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
3
3
3
6
0
4
0
0
0
0
1
0
7.5
7.5
7.5
7.5
25
5
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Asım DAVULCU
Yrd. Doç. Dr. Emel ÇİNCİK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
Okutman Yusuf DOĞDU
Tez Danışmanları
Tez Danışmanları
TEM 600
TEM 609
TEM 611
TEM 613
TEM 615
TEM 617
TEM 621
TEM 623
TEM 625
TEM 627
TEM 900
TEM 901
EGB 601
EGB 602
GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
SEMİNER
0 2
4
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Emel ÇİNCİK
DENEYSEL TASARIM VE ANALİZİ
3 0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Nazım PAŞAYEV
TEKSTİL DESTEKLİ KOMPOZİTLERİN
3 0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. Levent ÖNAL
OPTİMİZASYONU VE
İPLİKÇİLİKTE PROSES VE KALİTE KONTROL
3 0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. H. Gazi TÜRKSOY
ENDÜSTRİYEL BOYARMADDELER
3 0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Mustafa TUTAK
LİFLERİN MEKANİK VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
3 0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. İlhan ÖZEN
BİYOKİMYA VE TEKSTİLUYGULAMALARI
3 0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. İbrahim BAHTİYARİ
İLERİ TEKSTİL VE POLİMER BİLİMLERİNDE ÖZEL
3 0
7.5
Seçmeli
Prof. Dr. İsmail KARACAN
KONULAR
TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİNDE YENİ YÖNTEMLER 3 0
7.5
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Asım DAVULCU
İLERİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL VE
3 0
7.5
Seçmeli
Doç. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
YÖNETİM
TEZ ÇALIŞMASI
0 1
25
Zorunlu
Tez Danışmanları
UZMANLIK ALAN DERSİ
4 0
5
Zorunlu
Tez Danışmanları
GELİŞİM VE ÖĞRENME
3 0
6
Seçmeli
Yrd. Doç.Dr.Semra DEMİR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
3 2
6
Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi: 21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
Karar No: 03
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın “Zootekni Anabilim Dalı” isminde yüksek lisans
programı açılmasına ilişkin 04.07.2014 tarih ve 44298 sayılı teklif yazısı ve ekleri üzerinde
görüşüldü.
Zootekni Anabilim Dalı’nda; YÖK’ün lisansüstü (yüksek lisans) programı açılması için
belirlemiş olduğu asgari öğretim üyesi şartlarını sağladığı; araç, gereç ve mekân durumu ile
mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak, ERÜ
Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca “Tezli Yüksek
Lisans Programı” açılmasının uygun olduğuna ve konunun Rektörlük Makamına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 04
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı”
isminde yüksek lisans programı açılmasına ilişkin 21.07.2014 tarih ve 47600 sayılı teklif
yazısı ve ekleri üzerinde görüşüldü.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda; YÖK’ün lisansüstü (yüksek lisans)
programı açılması için belirlemiş olduğu asgari öğretim üyesi şartlarını sağladığı; araç,
gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yükleri göz
önüne alınarak, ERÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesi
uyarınca “Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun olduğuna ve konunun
Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 05
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı ile Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının
açılması talebine ilişkin Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27.06.2014
tarih ve 42420 sayılı yazısı ve ekleri üzerinde görüşüldü.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı ile Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının
açılması taleplerinin Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunda
görüşülerek uygun olduğuna konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi: 21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
Karar No: 06
Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi bulunan Prof. Dr. Ahmed KAYACIER’in başka bir kuruma
geçmesi nedeniyle yönetim kurulu üyesi seçimi üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda seçim yapmak üzere; “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 3. maddesi “d” bendi uyarınca, boş bulunan bir üyelik için
Prof. Dr. Mehmet HAYTA ve Doç. Dr. Abdurrahman GEYMEN, Enstitü Müdürü tarafından
aday gösterildi. Yapılan seçim sonucu toplantıya katılan 23 (yirmiüç) üyenin kullandığı oyların
dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.
Prof. Dr. Mehmet HAYTA
Doç. Dr. Abdurrahman GEYMEN
Çekimser Oy
YToplam Oy
16
7
23
apılan seçim sonucuna göre; Prof. Dr. Mehmet HAYTA, üç yıl için Enstitü Yönetim Kurulu
Üyesi olmasına oy birliği ile karar verildi.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi: 21.08.2014
Toplantı Sayısı : 03
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU
Müdür
Prof. Dr.Abdurrahman AYVAZ
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa TUTAK
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK
Astronomi ve Uzay Bil. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA
Bilgisayar Müh. A.B.D. Bşk.
(Katılamadı)
Prof. Dr. Halit YETİŞİR
Bahçe Bitkileri A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Ramazan CANH İLAL
Bitki Koruma A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ
Biyoloji A.B.D. Bşk
Prof. Dr. Mehmet Emin YÜKSEL
Biyomedikal Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Halil KIRNAK
Biyosistem Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
Çevre Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
Elektrik ve Elektronik Müh.A.B.D. Bşk
(Katılamadı)
Doç. Dr. İbrahim DOĞAN
Endüstri Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
Endüstriyel Tasarım Müh.A.B.D.Bşk.
Prof. Dr. Hüseyin YAPICI
Enerji Sitemleri Müh. A.B.D. Bşk
(Katılamadı)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi: 24.04.2014
Toplantı Sayısı : 02
Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE
Fizik A.B.D. Bşk.
(Katılamadı)
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
Gıda Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Harita Müh. A.B.D. Bşk.
(Katılamadı)
Prof. Dr. Mehmet ARDIÇL IOĞLU
İnşaat Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
Kimya A.B.D. Bşk
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
Makine Müh. A.B.D. Bşk.
Doç. Dr. Mehmet HANÇER
Malzeme Bilimi ve Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
Matematik A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
Mekatronik Müh. A.B.D. Bşk.
(Katılamadı)
Öğr. Gör. Sultan ŞİMŞEK
Mimarlık A.B.D. Bşk
Prof.Dr.M.Kemal APALAK
Sivil Havacılık A.B.D.Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖT ELİ
Şehir ve Bölge Planlama A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Yunus SERİN
Tarla Bitkileri A.B.D. Bşk
Prof. Dr. Abdulkadir B İLİŞİK
Tekstil Müh. A.B.D. Bşk.
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Tarımsal Biyoteknoloji A.B.D. Bşk
(Katılamadı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content