close

Вход

Log in using OpenID

Bülteni pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

embedDownload
3. SINIFLAR
BÜLTEN
2
DOĞAL SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ
İki basamaklı doğal sayılar bir basamaklı doğal sayılara bölündü.
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.
KESİRLER
Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğu belirtildi.
Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde edildi.
Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesir karşılaştırıldı ve sıralandı.
Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarı belirlendi.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ
Eldeli çarpma işlemi yapıldı; eldenin ne anlama geldiği açıklandı.
Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapıldı.
En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpıldı.
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.
01
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
02
ZAMAN ÖLÇÜLERİ
Saat okundu.
Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade edildi.
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözüldü ve kuruldu.
SIVI ÖLÇÜLERİ
Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle
ölçmeler yapıldı.
Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin edildi ve ölçme yaparak tahmin
kontrol edildi.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Çarpma işlemi ile
ilgili eğlenceli
çalışmalar yapıldı.
03
Ay Avcısı Eskimolar
Söğüt Ağacındaki Usta
Hava Tahmini Uzmanları
Yeryüzünün Gizemli Toprakları
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
METİN ÇALIŞMALARI
05
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
06
Adın durumları
Ön ad
Sahiplik ekleri
Sözcük türeten ekler
İsim yerine kullanılan sözcükler
Konu başlı ilişkisi
Kelimelerin doğru yazılımı
Açıklayıcı ve destekleyici ifadeler
Önem bildiren ifadeler
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Okulumuzun 129.
yılını neşeyle
kutladık.
07
BENİM EŞSİZ YUVAM
Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavratıldı ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtildi
Hayalindeki ev planlandı ve sanat yoluyla ifade edildi.
Adres bilgilerine sahip olmanın önemi belirtildi.
Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçlar araştırıldı
Farklılıkların doğal olduğu konuşuldu.
Fiziksel özellikler üzerine konuşuldu. Oulumlu beden imgesi geliştirildi.
İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocuklukları ve yaptıkları araştırıldı
Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanlar tanıtıldı ve yaptıkları işler açıklandı.
Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentiler konuşuldu.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
OKUL HEYECANIM
Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretildi.
Dürüst davranışların önemi kavratıldı.
Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güveninin kazanılacağı anlatıldı.
09
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
BENİM EŞSİZ YUVAM
10
Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığı fark edildi.
Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki fark
ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğu kavratıldı.
Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceği keşfedildi.
Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceği kabul edilerek bu
kişilere ön yargısız davranılması anlatıldı.
Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanıldı.
Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerini kullandığı araştırıldı.
Maddeyi Tanıyalım
Çevresindeki maddeler hâllerine göre sınıflandırıldı.
Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucu çıkarıldı.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
FEN BİLİMLERİ
11
3.SIINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
FEN BİLİMLERİ
12
Çevremizdeki Işık ve Sesler
Çevresindeki ışık kaynakları doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırıldı.
Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğu gözlemlendi ve her sesin insan kulağı tarafından
işitilemeyeceği fark edildi.
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki kavratıldı.
Şiddetli seslerin işitme kaybına neden olabileceği kavratıldı.
Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yönde yayıldığı sonucu çıkarıldı.
Çevresindeki ses kaynakları doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırıldı
İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp-uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında
çıkarımlarda bulunuldu.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Öğrencilerimiz
birbirinden farklı
çalışmalarla yönleri
kavradı.
13
Aralık
2. Hafta:
Aktif Yaşam ünitesine devam edildi. Spor yaparken nelere dikkat edilmeli, güvenlik kuralları nelerdir konuları üzerine internetten
araştırmalar yapıldı. Okuma yazma dersinde şiir yazma ve okuma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerle gruplar halinde belirli konularda
şiirler üretildi.
3. Hafta:
Sinema konusuna giriş yapıldı. Bu konu çerçevesinde belirli sıfatlar öğrenildi. Okuma yazma dersinde yeni konuya giriş yapıldı. Bu
konuyu pekiştirme amaçlı Sihirli Diş Fırçam projesi yapıldı. Konu ile ilgili hikayeler dinlendi, şarkılar söylendi.
4. Hafta:
Sinema konusuna devam edildi. Karşılaştırma sıfatları üzerine yoğunlaşıldı. Karşılaştırma sıfatları kullanıp küçük projeler yapılarak
konu pekiştirildi. Okuma dersinde hikaye okundu. Hikaye üzerine Kavanozdaki Balkabağı Projesi yapıldı.
5. Hafta
Yeni Yıl aktiviteleri yapıldı. Parti kelimeleri, yeni yıl temalı çalışmalar yapılarak yeni yılın gelişi kutlandı. Christmas hakkında da
öğrencilere bilgiler verildi ve kültür paylaşımı yapıldı. Dünyada var olan diğer özel günler konuşuldu, festivaller okundu. Okuma yazma
dersinde, okunan bir hikayenin giriş – gelişme ve sonuç öğeleri üzerinde duruldu. Öğrenilenleri hayata geçirmek adına hikaye yazım
ve anlatım çalışmaları yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
1. Hafta:
Tatil dönüşü kitabımızdaki Aktif Yaşam ünitesine başlandı. Bu ünitede kapsamında spor dalları işlendi ve yine spor üzerine yazılar
okundu ve dinlendi. Türkçe ve Beden Eğitimi dersleri ile bağlantılı olarak Spor Dalllarında Hoşgörü ve Sabır konularına değinildi.
Okuma yazma dersinde ise öğrencilerle şiirler okundu. Şiirde uyak nasıl oluşturuluyor ve İngilizce uyak nasıl yazılıyor örneklerle
gösterildi.
15
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Ocak
16
1. Hafta:
Ailemi Seviyorum konusuna giriş yapıldı. Bu konu çerçevesinde karşılaştırma sıfatları kullanılarak aileler tanıtıldı.
Evimiz, evimizdeki odalar tanıtıldı. Öğrencilerle tek tek odalar hazırlanıp, bu odaların tanıtımları yapıldı. Hayat
Bilgisi dersinde işledikleri Yuvamız konusu ile ilgili disiplinler arası çalışmalar yapıldı. Okuma yazma dersinde
tekerlemeler okundu. Öğrencilerle öğretmenleri denetiminde şiir yazma çalışmaları yapıldı.
2. Hafta
Genel tekrar çalışmaları yapıldı. Öğrencilerle geçtiğimiz dönem öğrenilen tüm yapılar ve kelimeleri tekrar amaçlı
oyunlar oynandı, aktiviteler yapıldı. Okuma yazma dersine bir şiirin ne olduğu üzerine okumalar yapıldı. Pekiştirme
çalışması olarak Hayvanlar Şiiri yazıldı.
3. Hafta:
Benim Okulum adlı proje çalışması yapıldı. Bu proje çerçevesinde öğrencilerle okul resmi çizilip okulumuzun detaylı
tanıtımı ve anlatımı yapıldı. Bu proje yapılırken önceden öğrenilen yapıların ve kelimelerin yanında sıra sayı sıfatları
da kullanıldı. Okuma yazma dersinde film çalışması yapıldı. Önceden öğrenilen konularla ilgili film izlenilip, film ile
ilgili mini kitapçık hazırlanıldı.
3..SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
3. Sınıflarda
İngilizce
Derslerinde Yapılan
Çalışmalardan
Örnekler
17
1.Hafta:
«Kış mevsimi» konulu resimlerine başlandı. Çoğunlukla koyu renk kağıtlar kullanılarak pastel boyayla karlı manzara
resimleri yapıldı.
2. Hafta
«Kış mevsimi» konulu resim çalışmalarına devam edildi. Öğrenciler resimlerine pamuklar ve renkli kağıtlar yapıştırdılar.
3. Hafta
«Yılbaşı» ile ilgili büyük boyutlarda grup çalışmalarına başlandı.
4. hafta
«Yılbaşı» ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
ARALIK
19
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
20
OCAK
1. Hafta:
Okulumuzdaki bütün düzeylerin ortak kitabı olan «Martı» ile ilgili kitap kapağı tasarımı çalışmasına başlandı.
Öğrencilerimize kuşlarla ilgili görsel malzemeler gösterildikten sonra onlardan bu canlıları kağıtlara tasarlamaları istendi.
Öğrencilerimiz keyifle çalışarak martılar ve farklı kuş türleriyle kapak tasarımı yaptılar.
2. Hafta:
«Martı» konulu kitap kapağına devam edildi. Öğrencilerimiz tasarladıkları kitap kapağı çalışmalarını renklendirdiler.
3. Hafta:
Sanat eseri inceleme alanında «Mağara resimleri» yapılan sunumla öğrencilerle tartışarak keşfedildi. Mağara
resimlerinden yola çıkarak çalışma yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Yeniyıl resim
çalışmalarından
örnekler
21
1. Hafta:
Çalgısıyla ezgi denemeleri yapar.
• Öğrencilere, çalgılarıyla ezgi denemeleri yapabilecekleri ortam oluşturuldu. Müziksel yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla verilen ezginin
devamı tamamlatıldı.
• Do-İnce Do sesleri arasında melodika ile çalışıldı. «Macar dansı» melodika ile çalışıldı.
2.Hafta:
Müzikteki ses yükseklikleri grafikle gösterilir.
Duydukları seslerin ince ve kalın olanları belirlendi. Çalgıdan çıkan sesleri n inceden kalına doğru sıralanışları ile ilgili grafik oluşturuldu.
Daha önce öğrenilen parçaların ses yüksekliklerine dikkat edilerek hepsi tekrarlandı. Melodika ile çalındı.
3.Hafta:
Müziklerde yer alan farklı ezgi cümleleri harekete dönüştürülür.
Söz kümelerine hareket oluşturulurken, tekrar eden söze aynı, değişen sözlere farklı hareketler oluşturuldu.
«Gençlik» adlı şarkı melodika ile çalındı.
4.Hafta:
Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder. Öfke için vurmalı, sevinç için çelik üçgen, hüzün için
nefesli çalgılar seçilebilir duygularının ifade etmeleri istendi.
5.Hafta:
Çalgısıyla seslendirdiği müziklerdeki kuvvetli ve hafif ses yüksek gürlüklerine uyar.
«Samanyolu» adlı şarkı melodika ile çalındı.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
ARALIK
23
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
24
OCAK
1.Hafta:
Çalgısıyla seslendirdiği müziklerdeki kuvvetli ve hafif ses gürlüklerine uyar.
Öğrencilerin çalgılarıyla seslendirdikleri müziklerin kuvvetli ve hafif ses gürlüğündeki bölümleri belirlendi. Bu
bölümlerin uygun gürlükte seslendirilmesi sağlandı.
Öğrenilen şarkılar melodika ile tekrarlandı.
2.Hafta:
Farklı ritmik yapılardaki ezgilere uygun hareket eder
Öğrencilere ¾ lük ve 4/4 lük ölçülerden oluşan müzikler çaldırıldı ve vuruşları yaptırıldı. «İzmir Marşı» deftere
yazıldı. Notaları piyano eşliğinde çalışıl
3.Hafta:
Farklı türdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
Öğrencilere müzik türleri hakında kısa bilgiler verilerek örnek eserler dinlettirilip müzik kültürlerinin gelişmesi
sağlandı.
YARI YIL TATİLİ
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Bu kısma ders
içerisinde yapılan
etkinliklerle ilgili
resimler koyulup bu
etkinliklerle ilgili
açıklayıcı bilgi
verilecek.
25
ARALIK
1.Hafta : Hareket becerisi, aktif ve sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek için çeşitli ekipman
ve teknolojileri kullandı. Çeşitli nesnelerin üzerinde denge gösterdi.
3.Hafta: Hareket becerisi, aktif ve sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek için çeşitli ekipman
ve teknolojileri kullandı. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket
ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapabildi.
4.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarıyla etkili işbirliği becerileri geliştirdi.
Nesne kontrolü gerektiren hareketleri geliştirdi.
5.Hafta:Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarıyla etkili işbirliği becerileri geliştirdi.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
2.Hafta :Hareket becerisi, aktif ve sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek için çeşitli ekipman
ve teknolojileri kullandı. Çeşitli nesnelerin üzerinde denge gösterdi.
27
OCAK
1.Hafta : Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarıyla etkili işbirliği becerileri geliştirdi.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
2.Hafta :Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi ve arkadaşları için güvenlik riski oluşturan unsurları
nedenleriyle açıkladı.
28
3.Hafta :Oyun ve fiziki etkinliklerde kendi ve arkadaşları için güvenlik riski oluşturan unsurları
nedenleriyle açıkladı.
4.Hafta : YARIYIL TATİLİ
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
Oyun ve Fiziki etkinlik
dersinde sıralanma
çalışmaları, jimnastik, top
alıştırmaları , oyun ve
yarışmalar yapıyoruz.
29
BÖCEKLER İÇİN İLKYARDIM MERKEZİ
YAZAR ADI: GUIDO SGARDOLI
Veteriner Dario Pistolazzi dünyanın en güzel mesleğini
yapmaktadır, ancak bir gün hayvanların takıntılı sahipleri
yüzünden işinden çok bunalır.
On yaşındaki kızı Camilla'nın ise babası için hiç beklenmedik
yeni hastaları vardır: Türlü böcekler, fareler, örümcekler,
akrepler... Camilla gelecekte böcekbilimci olmak istemektedir.
Herkesin tiksindiği bu hayvanlara karşı, küçük kızın duyduğu
aşırı sevginin temelinde, aslında annesinin erken ölümü
yatmaktadır. Böcekler çok küçük ve çirkindir. Herkes acımadan
onları ezmekte ya da üstlerine zehirli ilaç sıkmaktadır. Ama
onların da yaşamaya hakkı vardır! Ve bir anneye...
Camilla'nın yetim, yaralı böceklere karşı korumacı sevgisi
olağanüstü, çok şaşırtıcı sonuçlar doğuracaktır.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
YAYINLAYAN: YAPI KREDİ YAYINLARI
31
FENERDEN TAŞINAN IŞIK
YAZAR ADI: İREM UŞAR
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
YAYINLAYAN: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
32
Yaralı bereli, yaramaz oğlan, ailesiyle birlikte, kayalıklardaki deniz
fenerinde yaşıyordu. En iyi oyun arkadaşları, köstebeği Arpacık’la
yılanı Zilli’ydi. Oğlanın babası, aile geleneğini sürdürüyor, gemilere yol
göstermek için, her gece aynı saatte fenerin ışığını yakıyordu. Fenerin
ışığı, yaramaz oğlanın en sevdiği şeydi. Ama bir gün postacı kapıya
öyle bir zarf getirdi ki, ailenin dünyası allak bullak oldu. Yaramaz oğlan,
fenerin ışığına ne diyeceğini şaşırdı!..
DOĞRU KARAR
YAZAR ADI: CHIP HEATH, DAN HEATH
Hepimizin, iş hayatında ya da özel hayatında sürekli kararlar
vermesi gerekmektedir. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar,
insanların karar verirken nasıl bir dizi önyargının ve duygusal
faktörün etkisi altında kaldığınız ve verdiği karardan sonradan
pişmanlık duyduğunu ortaya çıkarmıştır. Karar verirken,
çoğunlukla kendimize aşırı güven duyarız. Kısa vadeli
duygularımızın etkisinden kurtulamayız. Ancak, miyop
olduğumuz gerçeğini bilmemiz nasıl görmemize yardımcı
olamıyorsa, bu eksiklerin farkında olmamız da sorunu
çözebilmemiz için yeterli değildir.
3.SINIF BÜLTENİ Aralık Ocak
YAYINLAYAN: BOYNER YAYINLARI
33
Bülten Sorumlusu
Deniz FINDIK URUN
Sınıf Öğretmenleri
Büşra MERİÇ
Leman DEMİRAL
Aygün ATMACA
Melike SÜNBÜL
Tuba ÇOLAKOĞLU
Mukaddes SÖYLEV
Özgül AKBABA
Başak KAYA
Branş Öğretmenleri
Aylin BAŞAR
Yonca İŞLEK
Mine TEPEKÖYLÜ
Güler ASAN
Alper KORKMAZ
Z. Gaye GÜLERYÜZ
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 617 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа