close

Enter

Log in using OpenID

Dergiyi Ücretsiz İndirmek İçin Tıklayınız.

embedDownload
Stratejik Tedarik Yönetimi ve
Satınalma Süreç Haritası
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans
Başvuruları 24 Ağustos’ta Sona Eriyor !
Satınalma
www.satinalmadergisi.com
Yıl: 2
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi
Satınalma Yöneticisinin
Özellikleri
Sayı: 20
Ağustos 2014
Arş.Gör. Adil ÜNAL
Ülkelerin
Tedarik Zinciri Risk Düzeyi
M.Vefa TOROSLU
Satınalmada Bir Alternatif:
BARTER
İş Güvencesi Kavramı
Bayram Sonrası Stok Fazlası
ve Uygulamaları
Ürün İadeleri
Sertaç Sedat KÖKSAL
Eda EKİNCİOĞLU
Tedarikçi Yönetimli Envanter
ve Sürekli İkmal Programı
2
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
BU SAYIDA
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Mahmut TEKİN
37
İşiniz
Rüyalarınıza
Giriyor mu?
AĞUSTOS 2014
06
07
08
21
24
27
30
31
32
34
37
Satınalma Yöneticisinin Özellikleri
Tedarikçi Yönetimli Envanter ve Sürekli İkmal
Programı
Stratejik Tedarik Yönetimi ve
Satınalma Süreç Haritası
06
Satınalma
Yöneticisinin
Özellikleri
Esneklik İndeksi Ülkelerin Tedarik Zinciri
Risk Düzeyini Ortaya Koyuyor
Arş. Gör. Adil ÜNAL, İstanbul Üniversitesi
Satınalmada Bir Alternatif: Barter
H a l i t K AYA
M. Vefa TOROSLU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yaratıcılık Konjenital midir?
F ü s u n KO L AT , M a n a g e r - O p e r a t i o n a n d E d u c a t i o n
Gıda Lojistiği ve Soğuk Hava Depoculuğu
H a l i t K AYA , S ü r a t L o j i s t i k S a t ı ş S o r u m l u s u
Gıda Lojistiği
ve Soğuk Hava
Depoculuğu
Satınalma ve Etik İlkeler
Düzenlenmesi Zorunlu ve Sorunlu Bir Alan
30
Sayfa 13
Zaman Yönetimi - II
Simge ERDAĞ
Simge ERDAĞ
Bayram Sonrası Stok Fazlası Ürün İadeleri
E d a E K İ N C İ O Ğ L U , P e r a k e n d e Te d a r i k Z i n c i r i M d r .
31
İş Güvencesi Kavramı ve Uygulamaları
S e r t a ç S e d a t KÖ K S A L , D e n e t m e n / S o s y a l G ü v e n l i k
Kurumu
İşiniz Rüyalarınıza Giriyor mu?
Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Selçuk Üniversitesi
Zaman
Yönetimi
3
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
BU SAYIDA
AĞUSTOS 2014
Sevgili Satınalma ve
Tedarik Zinciri Yöneticileri,
Reklam İndeksi
Şirket / Marka Adı
Sayfa
5
www.lojistiknet.net
Asbir Antrepo
12
www.asbir.com
Temesist
15
www.temesist.com
Martı Gümrük
Müşavirliği
Planet Lojistik
23
www.martiglobal.com.tr
28
www.planetlogistics.com.tr
Buyer Network
40
www.buyernetwork.net
EDİTÖR
PROF. DR. MURAT ERDAL
İNTERNET EDİTÖRÜ
ARŞ. GÖR. ADİL ÜNAL
GRAFİK TASARIM
FİLİZ ÜNAL
ONLINE DAĞITIM
satınalmadergisi.com
buyernetwork.net
REKLAM VE SPONSORLUK
[email protected]
ADRES
Prof.Nurettin Mazhar Öktel Sokak,
Dilek Apt. No:19/3, 34381 Şişli /
İstanbul
(0212) 296 96 49
Faks (0212) 219 30 04
Web
Satınalma Dergisi ile çıktığımız yolculukta
20. sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Bir yandan
tatilinizi yaparken diğer yandan da dergide
yer verdiğimiz konulara göz atmak keyifli
olacaktır.
Web Sitesi
Lojistiknet
Tel
Sayfa
www.satinalmadergisi.com
Bu sayıda satınalma yöneticilerinin özellikleri, stratejik tedarik yönetimi faaliyetleri ve
satınalma süreç haritası. tedarikçi yönetimli
envanter ve sürekli ikmal programı, ülkelerin tedarik zinciri esnekliğini ortaya koyan
esneklik indeksi gibi yazılara yer verdik. İş
güvencesi ve Barter ile ilgili makalelerimizde
Sayfa
oldukça ilgi çekici.
Bayram sonrası tatilini geçirenlere ya da tatil
planlarını henüz yapmakta olan okurlarımıza
bir konuyu hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz
gibi İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri
Yönetimi Yüksek Lisans Programı ağırlıklı
olarak satınalma yöneticilerine yönetlik
olarak hazırlanmış bir program. Her yıl çeşitli
sektörlerden satınalma uzmanlarının kayıt
olduğu ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programı başvuruları 24 ağustos tarihine kadar devam ediyor. Tatil dönüşü veya tatile çıkmadan online başvurunuzu yapmanızı tavsiye
ederim. Başvurunuzu http://nokta.istanbul.
Sayfa
edu.tr adresinden yapabilirsiniz.
Eylül ayı ile birlikte Satınalma Dergisi’ni Apple
Gazetelik uygulaması üzerinden takip edebileceksiniz. Ayrıca sizlere özel bilgileri sunacağımız ek mobil uygulamalarımız da yayına
girecek. Artık derginin tüm sayılarını tablet ve
telefonlarınızda arşivleyebileceksiniz.
Dergimizin Ağustos sayısına katkıda bulunan
yazarlarımıza teşekkür eder, yeni sayılarda siz
sevgili okurlarımızın da yazılarını yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.
Keyifli Okumalar,
Sayfa
EDİTÖR
PROF. DR. MURAT ERDAL
www.muraterdal.com
http://www.buyernetwork.net/members/muraterdal
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Satınalma ve Tedarik Zinciri Günleri
İstanbul Üniversitesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Sektör uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek teknik
çalıştay dizisi Eylül ayında başlıyor. Tam gün sürecek
ücretsiz etkinlikte bilgi paylaşımı ve mesleki sosyalleşme
bir arada olacak.
Katılımın 40 kişiyle sınırlandığı bu özel ve ücretsiz etkinlikte yer almak ve katılım koşulları hakkında
bilgi sahibi olmak için www.buyernetwork.net adresini ziyaret edebilirsiniz.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
5
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
türkİye’nİN LOJİSTİK AĞI:
LOJİSTİKNET.NET YAYINDA
Lojistiknet, yöneticilerin, firmaların,
akademisyenlerin, öğrencilerin ve ülkemizin
lojistik ailesinin sosyal ağ sitesidir.
Kişisel ve kurumsal kullanımı ücretsizdir.
Tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz.
www.lojistiknet.net
6
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Satınalma Yönetİcİsİnİn
Özellİklerİ
Dergimizin bu sayısında satınalma uzmanının özelliklerine yer veriyoruz. Günümüz iş koşullarında
satınalma uzmanlarının ürün ve malzeme uzmanlığının yanı sıra tedarikçi ilişkileri yönetimi
konusunda da yetenekli olmaları beklenmekte
Siz neler düşünüyorsunuz?
Ürün Bilgisi
- Ürün ve Malzemeler
- Fiyatlar
- Ana Kaynaklar
- Kalite Konuları
- Müşteri
Gereksinimleri
Teknik Yetenek
- Ürün Bilgisi
- Satınalma İlkeleri
- İşletme Faaliyet
Alanı
- Mevcut Trendler
- Dış Müşteri
İhtiyaçları
- İç Müşteri İhtiyaçi
Satınalma
ve Yönetim İlkeleri
- Kalite Yönetimi
- Fiyat/Maliyet Yönetimi
Envanter Kontrolü ve
Yönetimi
- Değer Analizi
- Tedarik Zinciri Yönetimi
- Üret ya da Satın al kararları
- Sermaye Ekipman
Alımları
- Pazarlık
- Sözleşme Yönetimi
- Lojistik Yönetimi
- Tedarikçi Performans
Değerleme
- Tedarikçi Geliştirme
- Diğer fonksiyonlar
hakkında bilgi
Kişisel Özellikleri
Kişilerarası Beceriler
- Dürüstlük
- Ayrıntı Yönelimli
- Araştırma Yapmayı
Seven
- Dikkatli Karar Veren
- Anlaşmazlık ve
Belirsizliklere
Tolerans Gösterebilen
- Risk Alabilen
- Onurlu
- İnisiyatif Sahibi
Takım Çalışmasına Yatkın
İyi Bir Dinleyici
İyi Bir Konuşmacı
Etki ve İkna
Yönetici
- İç ve Dış Müşterilerle
İyi Çalışır
- Uyuşmazlıkları Çözer
- Çatışmalarda İyi Bir
Yaklaşım Sergiler
- Örgüt Politikalarını
Benimser
- Pozitif Tutum
- Satınalma
Departmanının Rolü ile
İşletmeyi Koordine Eder
Analitik Yetenek
- Tanımlama ve Problemlerin Çözümü
- Hızlı ve Doğru Karar Alabilen
- Soyut Düşünebilen
- Çeşitli Stratejik Durumları ve Onların Doğrudan
ve Dolaylı - Olarak İşletme Etkilerini Analiz Edebilen
Yönetim
- Planlama
- Organizasyon
- Liderlik
- İletişim
- Motivasyon
- Kontrol
- Hedef ve Stratejiler
Tablo, Prof. Dr. Murat ERDAL’ ın Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
7
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Tedarİkçİ Yönetİmlİ Envanter VE
Süreklİ İkmal Programı
Tedarikçi yönetimli envanter,
tedarikçinin envanterin yönetiminden
ve ikmalinden sorumlu olduğu bir
yaklaşımdır. Süreç tedarikçi işletmenin
alıcının satış ve envanter bilgilerine
erişim sağlaması ile işlemektedir. Bu tür
bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesi
için müşterinin tedarikçisine gereken
bilgileri sunması gerekmektedir. Alıcı
işletme tedarikçisi ile güvene dayalı bir
ilişki içerisinde ise bilgileri paylaşmakta
istekli olabilmektedir. Tedarikçi,
alıcının ani taleplerini karşılayabilmek
adına tampon stok bulundurmak
durumundadır. Fakat müşterisinin satış
bilgilerine eş zamanlı olarak ulaşabilmesi
durumunda kendisi ve alıcı işletme
açısından verim artmış olacaktır.
TYE, tedarik zinciri
boyunca maliyetleri ve envanter
seviyelerini azaltmanın bir yolu
olarak kullanılmaktadır. Wal-Mart
gibi departmanlı mağazalar TYE
uygulamasının öncülerindendir. TYE
uygulamasının hedefleri arasında;
Sürekli İkmal Programı,
dağıtım kanalı üzerinde bulunan
işletmelerin gerçek ve öngörülebilir
ürün talebine bağlı olarak ekonomik
sipariş miktarlarının oluşturulması
yönünde bir partnerlik uygulamasıdır.
SİP tedarik zincirindeki tüm üyelerin
karlılığını arttırıcı teknoloji etkin bir süreç
inovasyonudur. Uygulamanın amacı
zincir üyeleri arasında talebe dayallı bir
tüketici cevaplama sistemi sağlamaktır.
SİP’in amaçları şunlardır:
• Envanter yenileme süresini
arttırmak,
•Envanter seviyelerinin azaltılması,
• Depo verimliliğinin arttırılması,
• Müşteri hizmet seviyelerini
iyileştirmek,
•Ortakların değer algısını arttırmak
SİP, etkin tüketici yanıtlama
alanında yer alan bir kavramdır ve
tedarik zinciri boyunca ürün akışının
• Envanterin daha iyi
yönetilmesini sağlamak,
• Satışları arttırmak,
• Müşteri hizmet düzeyini
geliştirmek,
• Brüt kar marjlarını
arttırmak,
• Tedarik zinciri boyunca
stok düzeyini düşürmek,
• Tedarikçinin üretimini
sabitlemek sayılabilmektedir.
Tedarikçinin perspektiften
bakıldığında, TYE genellikle;
• Müşteri stok düzey
bilgisini,
• Müşteri satış tahminlerini,
• Gerektiğinde ikmal emri
oluşturmayı,
• Müşteri satış raporlarına
ulaşmayı gerektirmektedir.
Şekil 1: Etkin Tüketici Yanıtlama’nın odaklandığı alanlar
8
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Stratejİk Tedarİk Yönetİmİ FAALİYETLERİ
ve Satınalma Süreç Harİtası
Tedarik Zinciri
Yönetimi
Hammadde
İzleme ve Tahminleme
Garanti Yönetimi
Envarter
Yönetimi
Pazar/Ürün
Araştırma
Analizi ve
Değerlendirmesi
Pazarlık
Stratejisi
Geliştirme
Satınalma
Geçmişi
Anbalajlama
Gereksinimleri
Değer Zinciri
Analizi
Envarter
Yenileme
Stratejik
Kaynak
Metodolojisi
Değerlendirme
Satınalama
Gereksinimleri
ve Edinme
Kaynak
Stratejisinin
Geliştirilmesi
Risk Değerlendirme ve
Yönetimi
Değer Fırsat
Tanımlaması
Sözleşme
Yönetimi
Tedarik
Yönetimi Süreç
İzleme
Sürekli Eğitim
Tedarikçi
Değerlendirme
ve Performans
İzleme
RFQ/RFP
Hazırlama
Sözleşme
Hazırlama
Taşıma Gereksinimle
RFQ/RFP
Analizi ve
Değerlendime
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
9
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Goodyear, karayolu naklİyesİnde
sürdürülebİlİr bİr gelecek İçİn İlgİlİ sektörlerİ
İşbİrlİğİne çağırıyor
Goodyear tarafından Avrupa karayolu nakliyesi alanında yapılan yeni bir araştırma, yasal düzenleyici uygulamaların Avrupa’da faaliyet
gösteren kamyon filolarında hayati öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Avrupa pazarındaki 8 ülkede 600’e yakın filo yöneticisiyle
yapılan araştırma; yasal düzenlemelerin filoların karlılığını ve sürdürülebilirliğini nasıl arttırabildiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Yakıt maliyetinin haricinde,
düzenlemelerin etkisi filo yöneticileri tarafından en çok sözü edilen ikinci konu olarak
öne çıkıyor. Düzenlemelerin etkisi en çok küçük filolar tarafından hissedilirken, 20-25
kamyondan oluşan filoların dörtte biri, Avrupa Birliği kurallarının işletmelerinde yakıt
masraflarından sonra en büyük etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Personel işe alımı ve
elde tutma zorluğu da ayrıca önem arz ediyor. Sürücülerin artan yaş ortalamalarıyla,
bu sorun gelecek yıllarda artan bir etkide olması öngörülüyor.
Ford Otosan teknolojİlİ kamyonlar,
dünyanın en büyük kamyon pazarı Çİn’de
üretİlecek
Türkiye’nin otomotiv sektörü Ar-Ge lideri Ford Otosan,
dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de kamyon
üretimi için lisans verecek. Ford Otosan, Nisan 2013’te
Jiangling Motors Corporation Limited Şirketi (JMC) ile
Ecotorq motorların Çin’de üretimi için gerçekleştirdiği
motor teknolojisi lisans anlaşmasının ardından, şimdi
de kamyon şasi ve kabin lisans anlaşmaları ile kamyon
üretim lisans anlaşmasını tamamlayarak bir ilke imza
attı. JMC, Ford Otosan’a 8 milyon Euro başlangıç lisans
ücreti ödeyecek.
Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge lideri Ford Otosan,
mühendislik ihracatı faaliyetlerine bir ilki daha ekledi.
Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ecotorq
motorlarının ardından, yine Ford Otosan mühendislerinin
imzasını taşıyan kamyonların şasi ve kabinlerinin Çin’de
üretimi için Ford Otosan, Ford Motor Company ve Ford
Global Technologies LLC, Jiangling Motors Corporation
Ltd ve kuruluşu JMC Heavy Duty Vehicle Co. Ltd şirketleri
arasında teknoloji lisans anlaşması imzalandı.
Ford marka kamyonlarının şasi, kabin ve parçalarının
tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili ürün
teknolojisi ve know-how aktarımını öngören lisans ile
komple kamyon lisansı tamamlanıyor. Yüzde yüz Ford
Otosan mühendisliğine sahip Ecotorq motorlarla üretilecek
olan kamyonlar, JMC markası ile satışa sunulacak.
JMC Heavy Duty Vehicle Co.Ltd, Ford Otosan’a başlangıç
Lisans Ücreti olarak 8,000,000 Euro ödeyecek. Lisans
anlaşması, üretimin başlayacağı 2016 yılından itibaren 12 yıl
geçerli olacak. Birim başına ortalama lisans bedeli şasi için
390 Euro ve kabin için 39 Euro olacak.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuyla
ilgili olarak yaptığı açıklamada; “1959 yılından bu yana
gerçekleştirdiğimiz 180.000 adedin üzerinde kamyon ve
550.000 adedin üzerinde motor üretimine, ağır ticari ve
dizel motorlardaki Ar-Ge birikimimizi ekliyor, mühendislik
gücümüzü global başarılarımızla taçlandırıyoruz. Ford
Otosan olarak Ecotorq motorlarla başlattığımız teknoloji
lisans anlaşmasını şasi ve kabin lisansları ile tamamlayarak
dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’e mühendislik
ihraç ediyoruz. Motor teknoloji lisansı ile başlayan Çin’deki
yolculuğumuzu şasi ve kabin lisans anlaşması ile devam
ettirerek komple kamyon üretimi için lisansı tamamlamış
bulunuyoruz. Ford Otosan’ın global arenadaki yeri ve
global mühendislik gücü ile Türkiye ekonomisine ve
otomotiv sektörüne katma değer sağlamaktan dolayı gurur
duyuyoruz.” dedi.
Ford dünyasının Avrupa’daki üretim üssü olan ve
Türkiye’nin otomotivde en büyük Ar-Ge yapılanmasına
sahip Ford Otosan’ın 1.300 Ar-Ge mühendisinin 500’ü Ford
Cargo kamyonların geliştirilmesi için çalışıyor.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
İnsan kaynaklarında
“gülümseten”
uygulamalar
NT, işe alım süreçlerinde başlattığı ve çalışanlarına verdiği eğitimlerde sürdürdüğü “gülümseme” uygulamalarıyla mağaza ziyaretçilerine daha güler yüzlü hizmet
sunmayı amaçlıyor.
NT insan kaynakları sürecinde “gülümseme”
uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Gülümsemeyi kurum
kültürü haline getirmeyi amaçlayan NT, işe girişten
itibaren gülümsemenin önemini adaylara belirtmek
için mülakatlarda bu konuya önem veriyor ve işe giriş
evraklarında ilk sırada “Gülümseyen fotoğraf” ibaresi yer
alıyor. Gülümseyen fotoğrafları olmayan adayların işe
girişleri kabul edilmiyor.
NT İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Kik öncelikle
perakende sektöründeki genç kuşağı tanımak, rol model
olmak ve gülümsemeyi kurum kültürü haline getirmek için
sabırlı bir çalışma gerektiğinin altını çiziyor.
Ahmet Kik gülümseme uygulamalarıyla ilgili şunları
söylüyor: “Gülümseme perakendenin anahtarıdır ve
perakendecinin müşterisine satacağı ilk şeydir. Bu durumun
perakende sektöründe ne kadar önemli olduğunun farkında
olarak hazırlamış olduğumuz sıra dışı uygulamalarla
çalışanlarımızın güler yüzlü hizmet konusunda bilinçli
ve yetkin olmasını istiyoruz. Gülümsemek hayatın her
alanında önemli olup özel hayatlarımızdaki sağlıklı ve mutlu
ilişkiler için de gereklidir. Çalışanlarımızın gülümsemenin
önemini kavrayıp bunu bir davranış haline getirmelerini özel
hayatlarındaki mutlulukları için de çokça önemsiyoruz.”
Ahmet Kik iş hayatının çoğu kişinin çalışarak sorunlarını
unuttuğu bir yer olduğuna da dikkat çekerken şunları da
TPF’DEN İSRAİL
ÜRÜNLERİNE BOYKOT İLE
İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye perakendesinin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler
Federasyonu (TPF) olarak, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları
kınıyoruz.
10
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
ifade ediyor: “Mutlu bir iş ortamı çalışanın rahatlamasını
ve nefes almasını sağlar. İnsan etkileşen bir varlıktır.
Çevresinden etkilenir. Bu etkilenme uzun sürerse bu
onun davranışlarına yansır ve huy halini alır. Bu nedenle
çalışanlarımıza ‘gülümseme’ konusunda bilinç aşılamak
için onları gülümsetecek yeni projeler üretmeye devam
edeceğiz.”
“Gülümseten” uyarılar
· NT personeline güne başladığında hatırlatıcı “kısa
gülümseyen mesajlar” gönderiliyor. Örneğin, kasiyer her
gün kasasını açtığında kasa ekranında gülümsemenin
önemini hatırlatan bir mesajla karşılaşıyor.
· Çalışanlara “gülümseme” mesajları veren not defteri,
kalem, kitap ayraçları, güler yüz pastaları gibi güler yüze
verdiğimiz önemi destekleyici materyaller kullanılıyor.
· Çinlilerin “Gülümsemeyi bilmeyen dükkan açmasın” sözü
mağaza anahtarlıklarında yer alıyor.
· Kasa anahtarlarına takılmak üzere “Hoş geldiniz,İyi
günler” sözcükleri ile de kasiyerlerimize ziyaretçilerimizi
güler yüzle karşılama ve uğurlamanın önemi hatırlatılıyor.
· Gülümsemenin önemini anlatan e-hap (kısa / e-eğitim )
ve karikatürlerle desteklenen mesajlar haftada bir kere NT
çalışanlarıyla paylaşılıyor.
Saldırıların ardından sosyal medya başta olmak üzere
birçok kesim tarafından başlatılan İsrail ürünlerine
boykot çağrısı hızla büyüyor. Bu çağrı nedeniyle oluşan
yanlış algılamalardan dolayı konuyla ilgili olmayan
firmaların zarar görmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Boykot yapılacaksa hep birlikte bilinçli bir şekilde yapılmasından yana olduğumuzu ifade ederiz.
Bu vesileyle bu yanlış algılamaların ortadan kalması
için ilgili kişi ve kurumları göreve çağırıyor ve İsrail’de
üretilen ürünlerin neler olduğuyla ilgili bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.
Mustafa Altunbilek
TPF Yönetim Kurulu Başkanı
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
11
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Global Gaz Devİ Lİnde, Lojİstİk
Tedarİkçİlerİ Arasına TLS’yİ Dahİl Ettİ
Endüstriyel gaz
sektörünün önde gelen
uluslararası oyuncularından
Linde Gaz, Yurtiçi dağıtım
faaliyetlerinde çalıştığı
Lojistik firmalarının arasına
TLS Lojistik’i de dahil etti.
Mayıs ayında imzalanan
anlaşma çerçevesinde TLS
Lojistik, Linde Gaz’ın üretim
noktalarından yüklediği gazın
Türkiye genelinde dağıtımını
gerçekleştirecek.
TLS Lojistik, endüstriyel gaz
sektörünün önde gelen uluslararası
oyuncularından Linde Gaz ile el sıkıştı.
Türkiye’de kendi operasyonuyla
faaliyet gösteren Alman şirketi Linde
Gaz, ürünlerinin Türkiye geneline
dağıtılmasında lojistik hizmet
tedarikcilerine TLS Lojistiğide dahil
etmiştir.
Linde Gaz, Gebze, Orhangazi,
Aksaray, Denizli ve Aydın’da oksijen,
argon, azot ve karbondioksit üretimi
yapıyor. Ürünlerin Türkiye geneline
taşınması, aynı segmentten Aygaz,
Lukoil ve Petrol Ofisi’ne de hizmet veren
TLS Lojistik’in Euro 5 standardındaki
ADR’li Çekicileriyle gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili görüşlerini dile
getiren TLS Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Altuğ Hacıalioğlu şunları
söyledi: “TLS’nin uyguladığı SEC-G
politika ve talimatları, Avrupa menşeli bir
şirket olan Linde Gaz’ın uygulamalarıyla
örtüşüyor. TLS’nin güvenli ve emniyetli
taşıma politikası, Linde Gaz’ın tehlikeli
maddelerin taşınması konusuna verdiği
önem ve gözettiği kriterlerle paralellik
sergiliyor. TLS’nin müşteri memnuniyeti
odaklı çalışmalarını da yakından takip
eden Linde Gaz, yaptığı inceleme ve
değerlendirmeler sonrasında TLS
Lojistik’in çokuluslu müşteri portföyüne
katılmış bulunuyor.”
Linde Gaz Türkiye Tonaj ve
Dökme Operasyonlar Direktörü
Bora Uluğ da konuya ilişkin şu
değerlendirmeyi yaptı:
“ Linde Gaz olarak öncelikli
kriterlerimiz olan emniyet , güvenlik
, çevre ve ISIG standartlarımız
ve politikalarımız TLS firmasıyla
taşımacılık konusunda işbirliğimizde
temel oluşturuyor . Tehlikeli madde
taşımacılığında ; hem güvenlik hemde
operasyonel verimlilik alanındaki
uygulamalarımız TLS firması ile
örtüşüyor . Güvenlik ve verimlilik
performansımız müşterilerimize
sürdürülebilir ve rekabetçi
hizmetlerimizin devamı için öne çıkıyor.
Bu yıl içerisinde uygulamaya koyulan
ADR yönetmeliği sayesinde halihazırda
firma olarak yıllardır uyguladığımız
standartlar sektör taşımacılık standartları
olarak zorunlu hale geliyor. Dileğimiz bu
yöndeki denetimlerin de ilgili kurumlarca
hakkaniyetiyle yapılması ve haksız
rekabetin önlenmesi. Bu bağlamda
gelecekte de TLS gibi kurumsal ve
şirket kültürümüzle uyumlu firmalarla
işbirliğimizi arttırma potansiyeli
görüyoruz.”
TLS Lojistik, 2014 yılında enerji
ve tehlikeli maddeler alanında büyümeyi
hedefliyor. Gaz sektörünün bu alanlar
içinde büyük bir payı var. TLS, bu hedefi
gerçekleştirmek için ADR normlarına
uygun, sertifikalı çekicilere yatırım
yapıyor. TLS’nin müşteri portföyünün
%50’den fazlasını çokuluslu şirketler
oluşturuyor.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
12
www.asbir.com
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
İŞ DÜNYASI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN
6. KEZ 23-24 EYLÜL’DE
BİR ARAYA GELİYOR!
Ülkemizin büyük sürdürülebilirlik konferansı Yeşil İş 2014:
Sürdürülebilir İş Buluşması, ‘Değişimi Yönetmek’ temasıyla
23-24 Eylül tarihleri arasında 6. kez İstanbul’da düzenleniyor. İş dünyasının liderleri sürdürülebilir iş dünyasının
geleceğini şekillendirmek, değişimi ve en yeni gelişmeleri
tartışmak, yeni düşünce sistemlerini oluşturmak ve iş dünyasına ortak değer yaratarak sürdürülebilir iş dönüşümünü
yönetmek üzere Yeşil İş 2014’te bir araya geliyor.
Geçtiğimiz senelerde de Yeşil İş’in moderatörlüğünü yapan,
sürdürülebilir iş dünyasına yön veren liderlerden biri olan The
Guardian Gazetesi Sürdürülebilir İş Bölümü Başkanı ve Editörü
Jo Confino, bu yıl da moderasyonu ile tartışmalara yön verecek.
Sürdürülebilir Finans ve Sürdürülebilir Gıda Yeşil İş 2014’te!
Ekonomik ve finansal belirsizlikten dolayı ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunlar iş dünyasını da etkiliyor ve yakından
ilgilendiriyor. Yeşil İş 2014’te fırsat yaratan ve olumlu çevresel,
sosyal ve ekonomik sonuçlar ortaya çıkaran yeni bir yaklaşım
olan sürdürülebilir finansman ve üretimde çevreye, toplumsal
sağlığa ve hayvan ve insan haklarına saygılı bir süreci kapsayan
sürdürülebilir gıda konuları geniş bir yelpazede incelenecek.
Konuk Şehirler Yeşil İş 2014 ’te! İlk Konuk Şehir: Gaziantep!
Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Buluşması çatısı altında 2014 yılından
itibaren her yıl bir sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar
yürüten bir şehir konuk olarak ağırlanacak ve konuk şehir
Türkiye’de sürdürülebilir şehir sayısını arttırmak için çalışmalarını ve iyi uygulama örneklerini tüm taraflarla ile paylaşacak.
Konferansın ilk konuk şehri ise Gaziantep olacak. Sürdürülebilirlik alanında çok sayıda çalışma yapan ve sürdürülebilir bir
şehir modeli yolunda önemli adınlar atan Gaziantep, Yeşil İş
2014: Sürdürülebilir İş Buluşması’nda Gaziantep sanayi, kamu,
üniversite ve STK temsilcileri ile yapılacak farklı oturumlar ile
sürdürülebilir iş modellerini katılımcılar ile paylaşılacak.
Yeşil İş 2014’te Yeni Uluslararası İşbirlikleri: Global Reporting
Iniative (GRI) işbirliği ile “Sürdürülebilirlik Raporlaması”
Yeşil İş bu yıl uluslararası işbirliklerini daha güçlendirerek
sürdürülebilirlik raporlaması için küresel bir çerçeve sunarak
tüm global iş dünyasına rehber oluşturan ve bu rehber kapsamında sürdürülebilirlik raporlarını belgelendiren Global Reporting Iniatiative (GRI) işbirliği ile Yeşil İş 2014’ün ilk günü- 23
Eylül’de “Şeffaflık ve Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilirlik Raporlaması” yan etkinliği gerçekleşecek.
13
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Kur ve ÖTV artışları
İkİncİ el vasıtaya
İlgİyİ artırdı
ÖTV zammı ve kur artışı nedeniyle 2014 yılının ilk
yarısında yaşanan sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el
vasıtaya ilgiyi artırdı. Ramazan ve yaklaşan Kurban bayramlarının bu artışı sürdürmesi beklenirken, piyasadaki
hareketlilik sahibindex vasıta verilerine de yansıdı.
Ayda 28 milyon tekil kullanıcının 90 milyondan fazla ziyaret
ettiği Türkiye’nin en sevilen ve en çok ziyaret edilen online
ticaret platformlarından sahibinden.com, 2014 yılı ilk yarı
sahibindex “vasıta” verilerini açıkladı. Verilere göre yılın ilk 6
aylık döneminde, 3 milyon 429 bin 145 adet vasıta ilanı girildi.
Bu dönem içinde sahibinden.com aracılığıyla 760 bin 558
adet vasıta satıldı ya da kiralandı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre
sıfır araç satışları 2014 yılının ilk iki ayında yüzde 19,25
düşerken bu düşüş ikinci el pazarını tetikledi ve ilan adetlerinde geçen seneye göre yüzde 11 artış görüldü.
Sahibindex “vasıta” verilerine göre 2014’ün ilk yarısında sahibinden.com üzerinden her 21 saniyede 1 vasıta yeni alıcısıyla buluştu.
Renault en çok satılan marka oldu
Aynı dönem içinde ilan giriş tarihinden bağımsız olarak en
çok satılan marka Renault oldu. Renault’u sırasıyla Volkswagen, Fiat ve Opel takip etti. Hyundai ise ortalama 8 gün ile en
hızlı satışı gerçekleşen otomobil markası oldu.
İlk yarının en çok talep gören vasıtalarının özellikleri
sahibinden.com kullanıcılarının 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde tercih ettikleri vasıta özellikleri şöyle şekillendi; 2011,
2012 ve 2004 model, yakıt tipi benzin ve LPG, manuel vites,
beyaz renkli ve Sedan kasa.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
Otomobİlİ almak
zor, kİralamak
kolay
Veriler otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yılın
ilk 6 ayında yüzde 25 azaldığını gösterirken, oto filo
sektörü hızla büyüyor
Kurdaki yükseliş, kredi sınırlaması ve ÖTV artışı nedeniyle Şubat ayından beri satışlarda hızlı bir düşüş yaşayan
otomotiv sektöründe alımlar gerilerken, oto filo kiralama
sektörü tam tersi büyüme trendi yaşıyor.
Alınan bilgiye göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılı ilk 6 ayında yüzde 25 azaldı. Otomobil pazarı
yüzde 23, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 32 gibi ciddi
oranda daralma gösterdi. En büyük azalma ise otomobil
ve hafif ticari araç pazarında yüzde 19 ile Haziran ayında
gerçekleşti. Haziran’da otomobil pazarı yüzde 19, hafif
ticari araç pazarı yüzde 18,5 daraldı.
Oto filo sektörüne yön veren şirketlerden UZL Filo’nun
Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Pala, yerel seçim ve siyasi
belirsizliklerin de yılın ilk 6 ayında otomobil satışlarının
azalmasına neden olduğunu ancak bu düşüşün yılın
ikinci 6 aylık bölümünde kendini toparlamasını beklediklerini söyledi.
Oğuz Pala, otomobil almanın yeni vergilerle birlikte zorlaşmasına karşın, kiralamanın gün geçtikçe daha kolay
ve avantajlı boyut kazandığını dile getirerek, şunları
söyledi:
“Bir kere şirketinin ulaştırmasını filoya emanet eden
patronlar, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin başı
ağrımıyor, işletme maliyetleri ciddi şekilde düşerken
konforları artıyor. Alım, satım, kaza, zarar ettim derdi
olmadığı için bünyemize her yıl çok farklı sektörlerden
şirketler dahil ediyoruz. Bu gidişle kısa süre sonra kendi
aracını kullanan şirket veya kuruluş kalmayacak dersek
yalan olmaz. Bu tezi rakamlar da doğruluyor. Geçen yıl
operasyonel filo kiralama yüzde 20 büyümeyle kapandı.
Bu yıl en az yüzde 30 büyüme bekleniyor. UZL Filo ise
2013’de yüzde 70 büyüdü.”
14
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
MEDIA MARKT İLE “ÇAK Bİ 5’LİK”
DİYENLERE BÜYÜK ÖDÜL
5 BİN TL’YE ÇAK Bİ 5’LİK
Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media
Markt, sosyal medyada eğlendirirken kazandıran bir yarışma
başlatıyor. 25 Temmuz - 25 Ağustos 2014 tarihleri arasında
cakbi5lik.com üzerinden yapılacak “Çak Bi 5’lik!” isimli
yarışmaya katılanlar, 5000 TL değerinde ödülün sahibi olma
şansını elde edecek.
Media Markt, sosyal medyadaki yeni yarışması ile yaz tatilini daha
da eğlenceli hale getiriyor. cakbi5lik.com’a tıklayarak kayıt olan
kullanıcılar, Media Markt tarafından hazırlanan listedeki ürünlerden seçim yaparak kendilerine ait olan sepeti, toplamda 5000
TL değerinde ürünle dolduracak. Oluşturdukları sepete en yaratıcı
ismi veren ve jüri tarafından en çok beğenilen kombinasyonun
sahibi 5000 TL’lik hediye kartı ile ödüllendirilecek.
Yarışmada ayrıca sisteme 10 arkadaşını kayıt ettirenler ise Philips
SHL3000 kulaklığın sahibi olacak.
TEMMUZ AYINDA
YATIRIMCI EN ÇOK
PERAKENDE SEKTÖRÜNE
GÜVENDİ
Temmuz ayında perakende ticaret sektörü güven
endeksi girişim yöneticisi sayısının artmasıyla yüzde 1,1
artış ile 103,6’ya yükseldi. Sektöre olan ilgiyi franchise
başvurularından takip ettiklerini anlatan Little Caesars
Genel Müdürü Banu Arıduru, sektördeki istihdam oranının
da arttığına dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mevsim etkilerinden
arındırılmış hizmet sektörü güven endeksine göre perakende
sektörüne güven Temmuz ayında yüzde 1,1 arttı.
Haziran ayında yüzde 102,5 olan perakende ticaret sektörü
güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 103,6 değerine yükseldi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artışın en
önemli kaynağı ise girişim yöneticisi sayısının artması oldu.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
15
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
16
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Goodyear’dan tatİle çıkanlara
trafİkte altın değerİnde önerİler
Tatile çıkmadan önce Goodyear’dan önemli
uyarılar!
1. Lastiklerinizi kontrol edin:
Lastiklerinizin uygun çalışma koşullarında
olduğundan emin olmanız güvenli ve
rahat bir yolculuk için büyük önem taşır.
Lastiklerinizin mevsime ve yol koşullarına
uygun, en doğru lastikler olduğundan emin
olun. Yalnızca lastik dişlerinizi yıpranmaya
karşı kontrol etmekle kalmayın, (yüklü)
aracın ihtiyaçlarını karşılamaya en uygun
miktarda, doğru basınçta şişirilmiş
olduğundan da emin olun. Eğer aracınıza
karavan, yük vagonu ya da tekne vagonu
bağlıyorsanız, çekme kancası ve arka
ışıklar ile diğer gerekli öğelerin çalışmasını
sağlayan elektrik devreleriyle, karavan ya
da vagonunuzun lastiklerinin de uygun
olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
2. Trafik yoğunluğunu dikkate alın:
Yolculuğa çıkmak için çoğunluğun
tercih etmediği zamanları seçin. Tatilin
ikinci günü yola çıkmak veya gece yol
almak trafikten daha az etkilenmenizi
sağlayabilir.
3. Sıcağa karşı önleminizi alın:
Derecelerin iyice yükseldiği bu günlerde
yolculuk sırasında yeterince sıvı almayı
ihmal etmeyin. Aracınızda, siz ve
aileniz için soğuk içecekler bulundurun.
Ayrıca özellikle çocukların güneşten
etkilenmemesi için arka ve yan camlara
güneşlikler takın.
4. Çocukları yolculuğa hazırlayın:
Uzun yolculukların çocuklar açısından
kabusa dönmemesi için yolculuk
sırasında oynayabilecekleri oyunları
almayı unutmayın. Rahat uyuyabilmeleri
için seyahat yastığı, güvenlik açısından
yaşlarına göre çocuk koltuğu, istedikleri
anda ulaşabilmeleri için oyuncak, yiyecek,
su konulabilecek koltuk arkası cepleri
ve en zor anlarda başvurmak için portatif
DVD player çocuklu ailelerin unutmaması
gereken diğer detaylar.
5. Hazırlıklarınızı tamamlayın: İhtiyacınız
olan her şeyi yanınıza aldığınızdan,
evinizden sorunsuz ayrıldığınızdan
emin olun. Aracınızı sürerken sorunları
çözmek için yapacağınız stresli telefon
görüşmelerinin ya da geri dönmek
zorunda kalma ihtimalinin önüne
geçmenizin yolu budur. Bir seyahat listesi
hazırlamak da yardımcı olacaktır.
6. İyi dinlenin: Bu, hem sürücüler
hem de yolcular için geçerli. Özellikle
tanımadığınız yollarda, ya da yoğun trafikte
uzun bir sürüşün fiziksel olarak ne kadar
yorucu olduğunu asla küçümsemeyin.
Sürücüler sürüş esnasında iyi dinlenmiş
ve çevrelerinin tamamen farkında
olmalıdırlar. Yorgun olmayan yolcular da
araç içerisindeki stresi azaltmakta önemli
bir unsurdur!
7. Eşyalarınızı aracınıza uygun şekilde
yükleyin: İşte size uzun yolculuklarda
vakit geçirmek için oynayabileceğiniz
klasik bir oyun: Tatile doğru yol alırken,
etrafınızdaki eşyalarla aşırı yüklenmiş
arabaları bulun. Siz ise aracınızı aşırı
yüklememeye özen göstermiş olmalısınız.
Yanınıza ne alacağınızı iki defa düşünün
– upuzun bir plaj şemsiyesi önemli gibi
görünebilir, ama eğer aracınızın yolcu
koltuklarından dışarı çıkıyorsa, aracınızda
rahatsız ve tehlikeli saatler geçirmek
yerine, gittiğiniz yerde bir şemsiye
kiralamak daha iyi olacaktır.
8. Rotanıza hâkim olun: GPS harika
bir gereç, ama sürüş süresi, gireceğiniz
yollar ve muhtemel mola yerleriniz
hakkında seyahat öncesi küçük bir
araştırma yapmak, stresinizi büyük oranda
azaltacaktır.
9. Yolunuzu parçalara ayırın: Tüm yol
güvenlik kuruluşları uzun yolların “tek
lokmalık” yollara bölünmesi tavsiyesinde
bulunur. Her birkaç saatte bir mola
vermek sürücünün dikkatini
yoğunlaştırmasına yardımcı
olur. Ağır ya da yağlı yemeklerin
getirdiği doygunluk (ve yorgunluk)
hissinden kaçınmak için hafif
öğünler yiyin ve bol bol su için.
Aynı şey yolcularınız için de
geçerli – ara sıra yürüyüş yapma
fırsatı bulmaları hem yolcuları,
hem de sürücüyü daha mutlu
kılacaktır.
10. Direksiyon başına sırayla geçin:
Mümkünse başka bir sürücüyle yola
çıkın ve varana kadar sırayla araç sürün.
Böylece her bir sürücü mola vermiş olacak
ve dikkatlerinin yoğunluğu artacaktır.
İkinci bir sürücü tehlikeli durumlarda yolcu
koltuğundan sizi uyararak da yardımcı
olabilir.
11. Aracınızı servise verin, kontrol ettirin:
Günümüzde araçlar hayli güvenilir, ama
uzun bir yolculuğun orta yerinde küçük
bir sorunun getirdiği bir arıza dahi stresli
ve pahalı bir kâbusa dönüşebilir. Yola
çıkmadan önce lastik dişlerinizi kontrol
ettirmeyi unutmayın – lastiklerinizi
zamanında değiştirmemek, tehlikeli
durumlara yol açabilir.
12. Güvenlik şeritlerini yalnızca kesin
ihtiyaç hâlinde kullanın: Bu şeritler
acil durumlar için tasarlanmış olsa da
güvenliğinizi garanti altına almaya yetmez.
Kamyonlar ve diğer arabalar birkaç metre
yakınınızdan rüzgârlarıyla geçerken
kendinizi güvenliğe almak için uyarı yeleği
giyin, uyarı ışıklarınızı yakın ve herkesi
çarpma bariyerinin ardına geçirerek
güvenli bir yere alın. Eğer midesi bulanmış
ya da ilgi isteyen bir çocuğunuz varsa
en iyisi güvenle park edebileceğiniz bir
sonraki benzin istasyonuna kadar yola
devam etmek olacaktır.
13. Müzik: Yolda giderken radyo
istasyonlarının frekansları değiştiği için
müzik dinlemek zor olacaktır. Ayrıca
radyo frekansı aramak dikkati dağıtabilir.
Gerginlik ve sıkıntıdan kaçınmak için
yola çıkmadan önce yanınıza birkaç
CD aldığınızdan ya da müzik çalarınızın
aracınıza takılı olduğundan emin olun.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
Opet Madenİ
Yağları’nın ortağı
Fuchs, 2014
Volkswagen Grup
Ödülü’ne layık bulundu
Madeni Yağ sektöründe OPET’in tam ortağı olan dünyanın en büyük bağımsız madeni yağ şirketi Fuchs,
önde gelen tedarikçileri arasında yer aldığı Volkswagen
Grup’un, “2014 Volkswagen Grup Ödülü”ne layık bulundu.
Otomotiv endüstrisi için mini bir “Dünya Kupası” olarak değerlendirilen ödül için dünyanın en iyileri arasında
yer alan 18 tedarikçi değerlendirildi. Yenilikçi gücü, ürün
kalitesi, geliştirme uzmanlıkları ve üstün rekabetçi proje
yönetimleri ile öne çıkan Fuchs, ödülünü Almanya - Leipzig’deki Porsche Fabrikası’ndaki düzenlenen törenle aldı.
Dünyanın en büyük bağımsız madeni yağ şirketi olan
Fuchs Petrolub SE, 50’nin üzerinde ülkede 4 bin çalışanı
ile faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100 bin müşterisine
özel çözümler üreten Fuchs, özellikle teknoloji ve ArGe çalışmalarına yaptığı yatırımlarla sektöründeki öncü
konumunu koruyor. Türkiye faaliyetlerini Opet Fuchs ile
2005 yılında endüstriyel yağlar ürün grubunda başlatan Fuchs, 2012 yılında otomotiv ürünlerini de kapsayan
tam ortaklık yapısına geçerek Türkiye’deki yatırımlarını
genişletti.
Opet Fuchs; Opet, Fuchs, Rom, Wynn’s, Ford Otosan
onaylı FMY, Tofaş onaylı Opar Olio ve Türk Traktör markalı
ürünler ile madeni yağ ve oto bakım alanlarında geniş bir
ürün yelpazesine sahiptir. MAN, Volvo, Mercedes Benz,
Ford gibi dünyada saygın motor üreticilerinin onayına
sahip olan ürünleri ile tüketicilerin tercihidir.
17
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Tatİl yolculuğuna lastİk
kontrolünüzü yapmadan
çıkmayın
Meydana gelen trafik kazalarının temel sebebi sürücü hatalarına ek olarak doğru lastik seçimi yapılmaması, lastiklerin düzenli
kontrolünün gerçekleştirilmemesi ve zamanında lastik değişiminin yapılmaması olarak gözlemleniyor. Tatil yolculuklarının
arttığı yaz aylarında ve bayram tatili hazırlıkları yapan sizler de
sorunsuz bir tatil geçirmek için uzun yola çıkmadan önce kontrollerinizi yaptırmayı atlamayın.
Dünya’nın en büyük lastik üreticilerinden biri olan Michelin, lastik
sektöründeki tecrübelerini daha güvenli bir yolculuk için sürücülerle
paylaşmaya devam ediyor. Yaz aylarıyla birlikte uzun yolculukların
artması sebebiyle kaza riskleri de artıyor. İşte uzun yolculuklara çıkmadan önce tamamlanması gereken hayat kurtaracak tavsiyeler;
Lastiklerinizi kontrol ettirmeyi unutmayın
Düzenli olarak lastik bakımı yaptırmak kaza riskini önemli ölçüde
hafifletir. Yedek lastikleriniz dahil bütün lastiklerinizi yılda en az
bir kere ve sonrasında da periyodik bir şekilde kontrol ettirin. Yola
çıkmadan en az bir hafta öncesinde lastiklerinizi kontrol ettirmeniz
karşılabilecek herhangi bir soruna karşı önceden önlem almanızı
sağlayacak ve güvenliğinizi büyük ölçüde arttıracaktır.
Kendi kontrolünüzü yapın
Lastiğinizdeki aşınma düzeyini kontrol etmeniz hayati derecede
önemlidir. Periyodik olarak lastiğinizin performansını düşüren kesik,
çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonları kontrol edebilirsiniz.
Aşınma belirtilerini gözle, elle kontrol ederek, dişölçerle zaman zaman lastiğin farklı noktalarında gözlemleyin. Kesik olan, düzleşen veya
balon yapan noktaları tespit ettiğinizde lastiğinizi değiştirme zamanınız gelmiştir. Bu kontrolleri periyodik olarak yapmanız yolculuk
öncesinde size hem zaman kazandırır, hem de güvenli bir yolculuk
yapmanızı sağlar.
Uzmana danışmaktan çekinmeyin
Eğer bir aşınma ya da aynı dingil üzerindeki iki lastik arasında
bir aşınma farklılığı tespit ederseniz, aracınızı bir lastik uzmanına
götürün. Lastiğinizin aşınma derecesi yasal sınırı aşmışsa lastiğinizin
değiştirilmesi gerekir.
Lastiğiniz basınç değerlerini kontrol edin
Daha düşük yakıt tüketimi, daha fazla güvenlik ve daha uzun bir
lastik ömrü için lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan
emin olun. Doğru basınç, lastiklerinize daha fazla güvenlik, daha
uzun bir kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlar. Lastik
basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek
olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını
olumsuz yönde etkiler. Daima aracınızın kullanma kılavuzunda yer
alan basınç değerlerini esas alın ve basınçölçer kullanmayı ihmal
etmeyin. Basınç seviyesini lastiğiniz soğukken ölçmeniz en doğru
sonucu almanızı sağlayacaktır.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
18
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
19
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticileri için
Tedarik Zinciri Yönetimi
Yüksek Lisans Programları
Başvuru Dönemi:
Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 01 Temmuz - 24 Ağustos 2014
Online Başvuru: http://nokta.istanbul.edu.tr
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
Yüksek Lisans,
Yüksek Hedefler !
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
20
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Yeşİlİ Sevİyoruz, Yeşİl Ofİsİ
Desteklİyoruz !
Satınalma Dergİsİ Ve Buyer Network Olarak Okur Ve Paydaşlarımıza Yeşİl Ofİsİ Önerİyoruz.
Siz de ofisinizde gerekli önlemleri alıp, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak iklim
değişikliğiyle mücadeledeki yerinizi alın. Geç kalmadan, ofisinizde bilinçli tüketimi
sağlamak ve bunu yaygınlaştırmak için Green Office Programı’na katılın.
Yeşil Ofis Hakkında Detaylı Bilgi İçin: www.wwf.org.tr
21
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Arş.Gör. Adil ÜNAL
İstanbul Üniversitesi
[email protected]ıstanbul.edu.tr
Esneklİk İndeksİ Ülkelerİn
Tedarİk Zİncİrİ Rİsk Düzeyİnİ
Ortaya Koyuyor
Tedarik zincirindeki kesintiler ve akışta meydana gelen
sorunlar iş süreçlerindeki dalgalanmaların önde gelen
nedenlerindendir. FM Global Esneklik İndeksi 130 ülkedeki
iş süreçleri esnekliğini ortaya koyan bir veri deposu
özelliğini taşımakta. Her yıl güncellenen indeks ile ülkelerin
tedarik zinciri risk düzeyleri ortaya konuyor. Böylece
hem yöneticilere karar almada yardım sağlayacak bir veri
seti sunuluyor, hem de tedarik zinciri riskleri yönetilmesi
konusunda destek olunuyor.
• Tedarik Zinciri Faktörü
o Yerel Tedarikçi Kalitesi
o Altyapı Faktörü
o Tedarik Zinciri Kesintilerinin Kontrolü
İndeks nasıl oluşturuluyor ?
Esneklik indeksi 9 tedarik zinciri bileşeninin 3 kategoriye
ayrılıp hesaplanması ile oluşturuluyor. İndeks hazırlanırken
9 bileşen aşağıdaki 3 kategoriye ayrılıyor:
• Risk Kalitesi Faktörü
o Doğal Afet Tehlikesi
o Doğal Afet Risk Yönetiminin Kalitesi
o Yangın Risk Yönetiminin Kalitesi
• Ekonomik Faktör
o Kişi Başına GSYİH
o Politik Risk
o Petrol Yoğunluğu
Esneklik İndeksinde İlk 10 Ülke ve Türkiye’nin Yeri (2014)
Ülke
Norveç
İsviçre
Kanada
Avustralya
İrlanda
Almanya
Lüksemburg
Hollanda
Belçika
ABD 3. Bölge
Genel Sıralama
Genel İndeks Puanı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100.0
98.9
93.2
92.1
90.4
89.8
89.7
87.6
87.6
87.4
Ekonomik Faktör Risk Kalitesi Faktörü Tedarik Zinciri Faktörü
100.0
93.7
72.9
83.0
74.1
70.2
98.8
71.0
67.2
68.1
83.7
67.0
92.1
86.7
100.0
81.1
61.5
77.0
88.4
95.0
79.2
100.0
85.4
78.3
71.0
92.3
82.2
91.4
84.0
76.1
22
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Esneklik indeksi 2014 rakamları incelendiğinde Norveç’in ilk sırada yer alarak en yüksek esnekliğe sahip olduğu
görünmektedir. İsviçre genel sıralamada ikinci sırada yer alırken tedarik zinciri faktörü açısından ilk sırada yer
almaktadır. Ülkemiz ise 2014 yılı genel sıralamada 65. Sırada yer alırken tedarik zinciri faktörü açısından 43.
sırada yer almaktadır.
Esneklik İndeksinde Türkiye’nin Durumu
2011
2012
Bölge Bölge
Maks. Min.
Sıra
Puan
Genel Sıralama
58
41.8
Tedarik Zinciri
Faktörü
56
46.8
100
Ekonomik Faktör
73
39.8
Risk Kalitesi
Faktörü
97
62.2
2013
Bölge Bölge
Maks. Min.
Sıra
Puan
58
45.2
11
53
48.5
100
100
0
69
44
100
49
112
53
Bölge
Maks.
Sıra
Puan
68
41
13
47
51.5
100
100
0
69
42.1
100
48
108
58.9
2014
Bölge
Min.
Sıra Puan
Bölge Bölge
Maks. Min
65
40.9
15
43
52.8
100
16
100
0
79
37.4
100
0
100
46
100
60.4
100
43
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
23
Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No:24 Kat:3 Yenibosna-İSTANBUL
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
http://www.martiglobal.com.tr
24
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
M. Vefa TOROSLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
SATINALMADA BİR ALTERNATİF:
BARTER
Barter sisteminin
Türkiye’de kullanımını artırmak
için gerekli düzenlemelerin
yapılması öncelikli KOBİ’ler
olmak üzere, Türkiye
ekonomisine önemli katkı
sağlayacaktır.
Yaşanan finansal krizlerle
birlikte, paranın maliyetinin
yükselmesi, ekonomilerde pek
çok finansal tekniğin gelişmesini
de zorunlu hale getirmiştir. Söz
konusu finansal teknikler, ekonomi
dünyasının gerek yüksek enflasyon,
gerekse yükselen faizlerden korunma
tedbirlerinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Ancak bu tekniklerin
hemen hepsi para temeline
dayandığından, çoğu zaman paranın
maliyetinin düşürülmesinde yetersiz
kalmaktadırlar. Bu nedenle paranın
maliyetini minimum düzeye indirmek,
hatta ortadan kaldırmak için tek yol,
ulusal ve uluslararası ticarette en
önemli maliyet unsuru olan parayı
kullanmamaktır. Zaten paranın
icadından önce de insanlık, ihtiyacı
olan ürünleri elde edebilmek için,
ihtiyaç fazlası ürünlerini kullanmakta,
mal ve hizmetler birbirleriyle takas
edilmek suretiyle ihtiyaç sahipleri
arasında el değiştirmekteydi.
İşte bu noktadan hareketle 1929
büyük ekonomik krizinin yol açtığı
ekonomik çöküntüden kurtulmanın
bir yolu olarak takas, yeniden dünya
ekonomisinin gündemine girmiştir.
İlk örnekleri iki istasyonlu olan
takas işlemleri, mal ve hizmetlerin
çeşitlenmesiyle, günümüzde çok
istasyonlu olarak uygulanmakta ve
barter adıyla anılmaktadır. Barter
sisteminde, satın alman mal veya
hizmetin bedeli, üretilen mal veya
hizmetle ödenmekte, sistem, barter
şirketi tarafından üye işletmelerin
barter işlemlerinin organize edilmesi
suretiyle işlemektedir. Sistem üyesi
işletmelerin mal ve hizmetlere
olan arz ve talepleri, barter şirketi
tarafından, sistemin ana unsuru olan
bilgi bankası aracılığı ile diğer üye
işletmelere duyurulmakta, böylelikle
de söz konusu arz ve talepler üyeler
arasında el değiştirmektedir. Barter
sisteminde arz ve talebin para
kullanılmadan el değiştirmesi, sistemi
diğer finansman tekniklerinden üstün
kılmaktadır.
Günümüzde en başarılı
örneklerinin ABD’de uygulandığı
barter sistemi, pek çok Avrupa
ülkesinde de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Türkiye’de ise
sistem 1990’lı yılların başlarında
kullanılmaya başlanmıştır. Barter
sistemi ülkemizde hala yeteri kadar
tanınmamakla birlikte kullanım oranı
giderek artmaktadır. Barter sisteminin
Türkiye’de kullanımını artırmak için
gerekli düzenlemelerin yapılması
öncelikli KOBİ’ler olmak üzere,
Türkiye ekonomisine önemli katkı
sağlayacaktır.
BARTER SiSTEMiNiN TANIMI
Barter kelimesi İngilizce
kökenli olup, mal veya hizmetin
takası (trampa edilmesi) anlamına
gelmektedir. Bilindiği üzere takas,
ticaret yapmanın bilinen en eski
yoludur ve insanlığın ortaya çıktığı
tarihlerden günümüze kadar ulaşan
tek ticaret ve finansman metodudur.
Mal ve hizmet değiş tokuşu, paranın
kullanılmaya başlanmasından önce
insanların ihtiyacı olan, ancak kendi
üretemediği veya tedarik edemediği
malları elde edebilmelerinin tek yolu
olmuştur.
Hızla küreselleşen
dünyamızın ulusal ve uluslararası
ticaret hacminde meydana gelen
genişlemeyi, mevcut pazarlama ve
finansman teknikleriyle sürdürebilme
çabası, zaman zaman işletmeleri zor
duruma düşürebilmektedir. Çünkü,
gelinen bu noktada işletmelerin
rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri
ya da mevcut rekabet gücünü
koruyabilmeleri, ulusal ve uluslararası
pazarlardaki etkinliklerine bağlıdır.
Diğer taraftan hem ülkelerarası
anlaşmalar ve/veya anlaşmazlıklar,
hem de ülke içerisinde ortaya çıkan
ekonomik krizler, işletmeleri yeni
arayışlara yöneltmektedir. Bütün bu
sebeplerden dolayı barter da factoring,
forfaiting, franchasing gibi alternatif
teknikleri gibi giderek ön plana
çıkmaktadır.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
Barter, para vermeden
alış veriş imkanı sağlamasından
dolayı işletmeler için bir finansman
tekniğidir. İşletmelerde finansman
yükünün hafifletilmesi, işletmenin
sattığı mal ya da hizmetin girdi
maliyetinin düşürülmesi anlamındadır.
Barter finansman tekniği, diğer
finansman tekniklerinden farklı
olarak girdi maliyetini en aza indiren
bir tekniktir. Çünkü barter sistemiyle
finansman, mal veya hizmet alımında
para ve paranın yükü olan faiz değil,
mal ya da hizmete karşılık mal ya
da hizmetle ödemektedir. Sistem
yoluyla karşı karşıya gelen alıcı
ya da satıcı, talepte bulundukları
mal ya da hizmetin temini için faiz
yüküne katlanmazlar. Aynı mal
ya da hizmeti kredi kullanmak
yoluyla satın almak istediklerinde
ise, kredilendirdikleri tutar kadar
faiz yüküne katlanırlar. Oysa barter
sisteminde faiz yoktur. Barter sistemi
takas sisteminin geliştirilmiş ve
organize olmuş şeklidir. Alıcı firma
tarafından bir finans sistemi, satıcı
açısından pazarlama satış tekniği
olarak kullanılan barter, organize
bir piyasada mal ve hizmetlerin
para kullanılmadan karşılıklı olarak
değiştirilmesi işlemidir. Bir başka
deyişle barter, bir işletmenin satın
aldığı mal ve hizmetlerin bedelini
para ile değil, kendi ürettiği mal veya
hizmetlerle ödemesini sağlayan
bir sistemdir. Bu sistemde para, bir
değer saklama ve değişim aracı değil,
25
sadece bir muhasebe birimi olarak
işlev görmektedir. Barter sistemi, bir
taraftan pazarlama ve satış tekniği
olarak kullanılırken, diğer taraftan
da bir finansman tekniği işlevi
görmektedir. Barter uygulamasında
takastan farklı olarak birden çok
firma ve çok sayıda mal veya hizmet
bulunmaktadır. Barter sisteminde
işlemler takastan farklı olarak bire
bir değil, barter sistemi içerisinde
gerçekleştirilmektedir. Barter şirketi
ve üye firmalar sistemin taraflarını
oluşturmaktadır.
Barter sistemine üye olan
bir işletme, ihtiyaç duyduğu mal
veya hizmeti sistem üyesi herhangi
bir satıcıdan nakit kullanmadan
alabilmektedir. Aldığı mal bedelini de
malı satan işletmeye değil, sisteme
borçlanmaktadır. Borcunu ise sisteme
üye olan herhangi bir alıcıya, kendi
ürettiği mal veya hizmeti satarak
ödemektedir. Satıcı işletme ise
alacağını sisteme mal veya hizmet
satan bir başka satıcıdan mal veya
hizmet alarak tahsil etmektedir.
Barter şirketi bu değiş-tokuş işlemini
organize etmekte, alıcı ve satıcıların
hesaplarını tutmakta ve yaptığı bu
işlemden de komisyon almaktadır.
BARTER SİSTEMİNİN
TARAFLARI
Barter sisteminde barter
firması ve üyelerden oluşan iki taraf
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
bulunmaktadır.
a) Barter Firması: Barter
sistemini organize eden ve
işleten kurumdur. Üyelerin barter
sisteminden yararlanma şekil ve
esaslarını belirler, üyelerin cari
hesaplarını tutar, üyeler arasında
bilgi akımını sağlayacak iletişim
sistemini oluşturur. Kısaca, mal
ve hizmetlerin alıcı ve satıcılarını
karşılaştırarak işlemin yapılmasını
sağlar. Barter şirketinin birincil görevi
sistemin sağlıklı ve sürekli işleyişini
temin etmektir. Barter şirketlerinin
gelirlerini sisteme giriş aidatları,
aylık veya yıllık aidatlar ile yapılan
işlem tutarları üzerinden alınan
komisyonlar oluşturmaktadır. Barter
şirketleri gerçekleştirilen her barter
işlemi üzerinden hem alıcıdan hem
de satıcıdan % 2 ile % 5 arasında
komisyon almaktadır.
b) Üye Firma: Ticari hayatta
faaliyet gösteren herhangi bir firma
barter sistemine üye olabilmektedir.
Üyeler sisteme ya belirli bir süre için
üye olmakta ya da sadece bir işlem
için üye olmaktadırlar. Üyeler ya
sistemden öncelikle mal talebinde
bulunmakta ve karşılığında sisteme
mal vermeyi taahhüt etmektedirler.
Ya da sisteme öncelikle mal arzında
bulunmakta ve karşılığında sistemden
zaman içerisinde mal almayı taahhüt
etmektedirler.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
BARTER SİSTEMİNİN İŞLEYIŞI
Barter sisteminde üyeler
bilgisayar ağıyla birbirlerine,
merkeze ve merkezdeki bilgi
bankasına bağlıdır. Mal veya
hizmeti satan işletmeler arz ve
taleplerini sisteme bildirirler. Barter
firmaları da internet yoluyla talebi
ya da arzı, diğer firmalara bildirir.
Bu sayede firmaların, oluşturmuş
olduğu arz ve talep bilgi bankası
meydana gelmektedir. Sisteme
üye olan her firma, kullanıcı adı ve
parola yoluyla internet üzerinden
diğer firmaların arz ve taleplerine
ulaşabilmektedirler. Üyelerden gelen
taleplerin birikmesiyle ortaya çıkan
bilgi bankası yoluyla, piyasaya yeni
bir mamul çıkarmayı planlayan üye
firma; bu mamulle ilgili bir talep olup
olmadığı, talebin kimden geldiği, bu
talebe karşılık kimlerin arz bildirdiği,
satışın kaça yapıldığı, barter oranı,
tekrar satış yapılıp yapılmadığı,
talebin sürekliliği gibi konularda bilgi
edinmektedir.
Barterde çoklu takas söz
konusu olduğu için bir firma
başka bir firmaya mal satarken
üçüncü bir firmadan hizmet satın
alabilmektedir. Bütün bu barter
işlemleri, merkezdeki müşteri cari
hesaplarına genellikle USD veya EUR
olarak kaydedilmektedir. Barter üyesi
firma, sisteme olan borcunu barter
çekleriyle, yaptığı alışveriş tarihinden
itibaren genellikle 9 ay içinde sisteme
dahil üyelere mal veya hizmet satarak
ödemek durumundadır. Aksi halde
vade sonunda barter organizatörünün
banka hesabına söz konusu borcunu
döviz karşılığı TL olarak yatırmak
zorundadır. Diğer taraftan barter
kuruluşu, barter yoluyla mal ve
hizmet satan işletmelerin bu mal ve
hizmet satışından vazgeçmeleri veya
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri,
gibi bazı riskleri karşılamak üzere
üyelerinden teminat alırlar. Söz
26
konusu teminatlar; banka teminat
mektubu, gayrimenkul ipoteği, devlet
tahvili ve hazine bonosu gibi varlıklar
olabilmektedir. Diğer teminat türü de
alım işleminden önce satım işlemi
olmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Dünyada modern anlamda
barter uygulamalarının geçmişi
1930’lu yıllara kadar uzanmasına
rağmen ülkemizde barter
organizasyonları 1990’lı yılların
ikinci yarısından itibaren faaliyet
göstermeye başlamıştır. Şu anda
Türkiye’de halen faaliyet gösteren 60
civarında barter şirketi bulunmaktadır.
Türkiye’de barter sistemi
son yıllarda gelişmeye başlayan
ve özellikle nakit sıkıntısı çeken,
KOBİ’lerin üye oldukları bir ticaret
yöntemidir. Sektör kısıtlaması
olmadan her firmanın rahatlıkla barter
sisteminde çalışabilmesi mümkündür.
Türkiye’de inşaat, gayrimenkul,
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
medya, gıda, sigorta, tekstil gibi pek
çok mal ve hizmet sektöründe barter
kuruluşları hizmet vermektedir. Barter
sistemi, KOBİ’ler için bankacılık
çözümlerine alternatif vazgeçilmez
bir enstrümandır. Barter sayesinde,
KOBİ’ler için geri ödemede zorlukları
yaşadıkları banka kredilerinden
kurtulma olanağı doğmuş oluyor.
Barter sistemi sayesinde
KOBİ’ler kriz dönemlerinde ayakta
kalabilme, üretimini sürdürme
ve yatırım yapabilme imkânına
sahip olabilmektedir. Barter
sistemi sayesinde her sektörden
KOBİ sisteme dahil olabilmekte
ve birbirleriyle alışveriş yapma
imkanına kavuşmaktadır. KOBİ’ler
barter sayesinde sistemden satın
aldıkları mal yada hizmetin bedelini
para yerine ürettikleri ürün yada
sundukları hizmetle ödeme olanağı
bulmaktadırlar. Bu durumda KOBİ’lerin
atıl kapasitelerini değerlendirebilme
ve ellerinde bulunan stokları
eritebilme olanağını doğurmaktadır.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
27
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
F ü s u n KO L AT
Manager – Operation and Education
Intelligent Hospital Systems Sağlik Ürünleri A.Ş
[email protected]
Yaratıcılık
Konjenİtal mİdİr?
“Hayata karşı meraklı olmak, her yönden, bence muhteşem yaratıcı
insanların en büyük sırrıdır.”
Leo Burnett
Yıllar önce ve mezuniyetten yaklaşık 15 yıl sonra
olur. Biraz ileri gidersek önemli bir maliyeti düşürebilir,
gerçekleşen bir lise mezunlar buluşmasında Türkiye’ nin
hatta var olmayan ve planlanmayan yeni bir görev
en büyük iletişim şirketlerinden birinde üst düzey yönetici
bile yaratabiliriz. Size «Screet» in vadettiği mükemmel
olarak bizi gururlandıran çok değerli bir arkadaşımın
bir dünyadan bahsetmeye çalışmıyorum. Ama sahip
söylediği şu sözleri unutamıyorum: «İnternet 1994 yılında
olduklarımızın çok azını kullanabildiğimize eminim!
Türkiye’ ye geldiğinde ODTU de okuyordum, bölüm
Elektronik ve Haberleşme, internet bağlantılı ilk
Problem / Solution Analysis
bilgisayar bizim bölüme kuruldu ve kullanıma açıldı.
Düşünüyorum da ne kadar vizyon yoksunuymuşuz
Problem
o yıllarda. Çoğu gün o bilgisayara uğramadan biterdi.
Neler yapılabileceğini hayal bile edemezdik, ama
biraz yenilikçi davranabilsek belki facebook’ u biz
Option*1
Option*2
Option*3
inşa edebilirdik düşünsene. Türkiye’ nin tek internetli
bilgisayarı elimizin altındaydı ve hiçbir şey yapmak
aklımıza gelmedi.»
Consequences
Consequences
Consequences
Şimdiki kariyerinde yenilikçiliğin üst
sınırlarında dolaşan arkadaşımın bu sözleri beni
1a
1b
2a
2b
3a
3b
çok etkilemişti. Yaratıcılığın insanın doğasında var
olduğu bir kitle olduğunu kabul ediyorum, ama bu
geliştirilemeyeceği anlamına gelmiyor. Yaşadığımız
gezegende karşılaştığımız her görüntü ve söylemden ilham
almak mümkün.
Her yenilikçi iş insanı, gün içinde gelen mesajları not
etmek için bir not defterine sahip olmalı. . «İlham gelmesini
bekleyemezsiniz, ilhamı kovalamanız gerekir» dediği gibi
London’ ın merak etmeli, öğle yemeğinde bile algılarını
sonuna kadar açık tutmalı tüm alt yazıları okumalı. En
önemlisi de yaşadığı toplumun getirdiği tüm önyargıları
yok sayacak bir zihinsel esnekliğe sahip olmalı. Önemli
olabilecek her bilgiyi not etmeli, ve ara sıra bunları okumalı.
Bilgi biriktikçe ve çoğaldıkça bir anlam ifade etmeye
başlıyor çünkü.
Departmanlarımızda yapacağımız küçük beyin
fırtınaları ne mucizeler yaratabilir farkında mıyız? Elde
edeceğimiz en kötü sonuç departmana bağlılığı artırmak
“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses”
- Henry Ford -
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
28
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Uluslararası
Taşımacılık
PLANET ile
Yeniden Şekilleniyor
Planet Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Prof N. Mazhar Öktel Sk. Dilek Apt No:19/3 Şişli İstanbul
+90 212 219 11 81 - 219 82 32
www.planetlogistics.com.tr
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
29
www.b u y ernet work.net
Satınalma Dergisi ile
Ürün ve Hizmetlerinizi
Örgütsel Pazarlarda
En Kolay ve Doğrudan
Tanıtma Fırsatı
B2B pazarında en hızlı büyüyen sektör dergisiyiz. Türkiye’nin
tüm bölgelerinden hemen her şirketten yöneticiler Satınalma
Dergisi’ni takip ediyor. Birçok şirketimiz üretici (alıcı) fakat aynı
zamanda tedarikçi (satıcı) kimliğine sahip. Kurumsal iletişime
daha fazla değer verildiği bir dönemdeyiz. Şirketiniz ile ilgili
teknik çalışmaları, haber ve bültenleri doğrudan bizlere yönlendirin. Hedef pazarınızda yer alan diğer şirketlerin satınalma yöneticilerinin de bu dergiyi okuduğunu unutmayın. Şirketiniz ve ürünlerinin bilinirliğini Satınalma Dergisi ile yükseltin.
Rek l a m A la n la r ı H a kkı n d a Bi lgi i çi n
de r g i @ s a t i n a lm a d e r g i s i . c o m
www.sat inalmadergisi.com
30
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
H a l i t K AYA
Sürat Lojistik A.Ş
Lojistik Satış Sorumlusu
GIDA LOJİSTİĞİ VE SOĞUK HAVA
(FRİGOFRİK ARAÇLAR) DEPOCULUĞU
Gelişen şartlarlar birlikte
Soğuk Zincir Taşımacılığı ve
depolanması süreci hız kazanmıştır.
Bu bağlamda özellikle ülkemizde bu
konuda profesyonelleşmiş firmalara
ihtiyaç vardır. Bu tür firmaların soğuk
zincir ürünlerin depolanmasından,
son noktaya dağıtımı noktasında
ki tüm süreçleri çok iyi organize
etmesi gerekmektedir. Soğuk Zincirin
depolama alanlarının gerekli tüm
prosedürlere uygun olması kadar,
bu ürünlerin dağıtımlarını yapacak
olan frigofirik araçlarından tüm
donanımlarının tam ve eksiksiz
olması gerekmektedir. Soğuk
zincir lojistiği; hangi gıdanın hangi
derecelerde depolanacağı, dağıtılacağı,
dağıtım yapacak aracın özelliklerinin
uygunluğu, aracın modeline kadar her
türlü unsurun göz önünde tutulması
gerekli bir sektördür.
Olayı daha da belirgin hale
getirmek ve yaşanılabilecek sorunları
anlatmak amacıyla, yabancı bir
firmanın soğuk zincir lojistiğini yürüten
Necati Boztaş’ın konu hakkında ki
görüşmelerini yazmak istiyorum.
“Soğuk zincir operasyonun
yapılacağı alanın izolasyonunun
uygun nitelikte olmalıdır. Uygun
izolasyonu sağlayamazsanız işin
başında kaybetmişsiniz denilebilir.
Çünkü soğuk zincir operasyonunu
yöneten tüm birimlerce dikkat edilen
en önemli konu kalite standartlarına
uygun ısı derecelerinin yakalanması ve
bu derecenin muhafaza edilmesidir. Bu
sağlanamazsa yaptığınız sözleşmeye
göre değişkenlik arz etmekle birlikte
müşterinizden gelen yüklü bir fatura ile
karışılabilirsiniz.
Örneğin; su ürünleri
platformunun
inşasında operasyon
alanın sürekli
suya, tuzlu suya
maruz kalacağı
unutulmamalıdır.
Buna göre zemin
uygun kimyasalla
kaplanmalı aksi
durumda zamanla
çökmeler meydana
gelebilir.Taşıyıcı
trans paletlerinin
uygun alaşımdan
olmalı çelik gibi
aksi durumda tuzlu
nedeniyle operasyonunuz aksayabilir.
LHS marifetiyle bir müşteri
olarak çalıştığı şirketin soğuk zincir
lojistiğini yöneten kişi olarak şunu
diyebilirim ki, bu operasyonda
karşılaştığım en büyük sorun mal kabul,
depolama, sevkiyat alanında uygun
ısı derecesinin yakalanması ve bu
derecenin muhafazası.
Sevkiyat esnasında istenilen
derecede taşıma yapılması ve bu seyir
süresince ısı takibinin yapılabilmesidir.”
31
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Simge ERDAĞ
[email protected]
Zaman Yönetİmİ - II
Zaman yönetimini engelleyen ve
etkin zaman yönetminden önce dikkate
almamız gereken durumları belirledikten
sonra zaman yönetimi tekniklerini ele
alabiliriz.
Öncelikle bir hedef belirlemeniz
gerekir. Unutmayın ki zaman yönetimi
aslında davranışlarınızı değiştirmektir
zamanı değil. Dolayısıyla, zamanı
etkin kullanmaya yönelik davranışlar
kazanabilmek ve ne derece başardığınızı
ölçebilmek açısından hedef belirlemeniz
gerekir. Hedeflerinizin net, ölçülebilir,
ulaşılabilir, sonucu olan ve zaman sınırı
olması önemlidir.
Sizi belirleridğiniz hedeflere
ulaştıracak bir plan yapmanız, ne kadar
ilerleme kaydettiğinizi belirlemenizi
sağlayacaktır. Kısa veya uzun vadeli
planlar için “yapılacaklar listesi”
hazrılamanız, yapılması gerekenleri
hatırlamanız konusunda yardımcı
olacaktır. Plan yaparken zamanınızın %20
’sini beklenmedik işlere ve geri kalan
%80’ini yapılması gereken işlere ayrımanız
beklenmedik durumlar karşısında
da mevcut işlerinizin aksamamasını
sağlayacaktır.
Planlarınızı uygularken bunları
hangi öncelik sırasına göre ele alacağınızı
analiz etmeniz zamanınızı daha etkin
kullanmanıza yardımcı olacaktır. İster
günlük, ister haftalık, aylık veya yıllık
olsun yapılacak tüm işlerin öncelik
sıralarını belirlemek zaman yönetimi
konusunda önemli bir rol oynayacaktır.
Yapılacak işler dört kategoride
toplanabilir:
Acil ve önemli: Bu gruba giren işler
önceliğiniz olmalı ve hemen yapılmalıdır.
Örneğin; gerçek kriz yarabilecek durumlar,
çok yakın tarihli projeler, müşteri
toplantıları, ciddi bilgi talepleri.
Acil olmayan fakat önemli: İşlerin
büyük bir bölümü genellikle bu grupta yer almaktadır. Bu işleri ne
zaman yapacağınıza karar vermek için
bu grubu da kendi içinde alt sınıflara
ayırabilirsiniz. Örneğin; planlama ve
hazırlık, araştırma, networking, süreç geliştirme, değişiklik gerektiren durumları
belirleme, test etme, tasarlama.
Acil fakat önemsiz: Bu işleri
başkasına delege edebilir veya reddedebilirsiniz. Örneğin; şikayet gibi
görünen yanlış anlamalar, amaçsız
gözden geçirmeler, yöneticinin kaprisleri
ve aksilikleri.
Acil olmayan ve önemsiz:
Zamanınızı bu işlere harcamayın. Örneğin; uzun kahve/ sigara molaları,
bilgisayar oyunları, internette gezinme, dedikodu.
Beklenmedik durum planı
yapmanız veya alternatif yollar
belirlemeniz, sizi etkin zaman yönetimi
sürecinde mevcut planlarınızdan
alıkoyabilecek engelleri minimize edecek
veya ortadan kaldıracaktır.
İşler her zaman sizi hedefinize
sorunsuzca ulaştıracak şekilde
olmayacaktır. Fakat önemli olan böyle
bir engellenme veya başasırızlıkla
karşılaştığınızda durumu pozitif şekilde
ele alabilmektir. Hata yapmaktan
korkarak, gerekli adımları atmayı
ertelemek zaman yönetiminde
başladığınız noktaya sizi geri götürecektir.
Planlarınızın esnek olması fakat
planlarınız doğrultusunda ilerlemeye
devam etmeniz burada önemli bir rol
oynayacaktır.
Etkin bir zaman yönetimi daha
fazla değil daha akıllıca çalışmayı
gerektirir. Bir işe daha falza zaman
harcamak daha çok şey başarmak
anlamına gelmez. Hedeflerinize
ulaşmaya yönelik planlarınızı süreç
boyunca değerlendirerek ne kadar
ilerleme kaydettiğinizi ölçmeniz, ve
gerekirse hedeflerinize ulaşmak için
daha uygulanabilir planlar yapmanız
gerekebilir. Burada önemle üstünde
durmanız gereken konu zaman yönetimi
konusunda sebatlı davranmanızdır.
Zaman yönetiminin karşıtı zaman
harcama değil ertelemedir. Yapmanız
gereken işleri ertelemek zaman yönetimi
karşısındaki en büyük engeldir. Erteleme
nedeni genellikle daha rahat olduğunuz
işe öncelik verip endişe duyduğunuz,
rahat olmadığınız veya çok uzun
süreceğini düşüdüğünüz işleri daha
sonraya bırakmaktır.
Ertelemeden kaçınıp zamanınızı
etkin bir şekilde yönetebilmek için
öncelikle yapılması gereken işleri
ertelediğinizin farkında olmanız gerekir.
Gününüzü yapılacaklar listenizde yer alan
işlerden daha az önem taşıyanları yaparak
geçiriyorsanız, aynı emaili defalarca
okuyup hala ne yapacağınıza karar
veremiyorsanız, çok önemli bir işe başlar
başlamaz hemen çay/ kahve almaya
kalkıyorsanız veya önemli işleri ele almak
için uygun zamanı bekliyorsanız bu açıkça
işleri ertelediğinizi gösterir. Erteleme bir
alışkanlıktır ve zaman yönetimi mevcut
bazı alışkanlıkları değiştirmeye yönelik
adımlar içerir. Dolayısıyla zaman yönetimi
adımlarını yavaş yavaş kendinize adapte
ederek hem ertelemeden kurtulabilir
hem de zamanınızı etkin bir şekilde
kullanmaya başlayabilirsiniz.
Unutmayın ki herkes için 1 gün 24
saattir.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
32
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Eda EKİNCİOĞLU
P e r a k e n d e Te d a r i k Z i n c i r i M d r .
[email protected]
BAYRAM SONRASI
STOK FAZLASI ÜRÜN İADELERİ
11 ayın sultanı Ramazan Ayı bitti ve
perakende sektörü 1 aylık hareketli dönemi geride
bırakarak, rutin dönemine dönüş yaptı. Nasıl
ki ramazan ayı öncesinde hiçbir müşteriyi geri
çevirmemek adına stoklar yapıldı, normal satışların
üzerinde ürün depolandı şimdi de geride kalan
ramazan ayı bitti… peki ramazana özel alınan stoklu
ürünlerden kalanlar ne olacak?
Zincir marketler ile tedarikçiler arasındaki
ürünlerin tedarikçiye iadesi süreci başladı. Ürün
satın almak en zevkli iştir, alınan iskonto ile mutlu
olmak, ürünü zamanında raflarda bulundurmak,
stok out yaşamamak bir satın alma yöneticisinin
en güzel mutluluğudur diyebiliriz. Özel günler için
ön hazırlıklardaki telaş, yoğunluk belki fazlasıyla
yorucudur fakat doğru tahminlerle stok yapmak,
o dönem boyunca yoka düşememek gibisi de
yoktur… Ramazan ayı için aylar öncesinden
başlayan hazırlıklar Ramazan öncesindeki
hafta marketlerdeki teşhir alanları, ürün
çeşit ve sayısının artışı ile kendini
göstermiştir. Şimdi sorunlar hiç
bitmez. Ürünlerini daha geniş
kitlelere ulaştırmak isteyen
üreticiler raf bedelleri,
insert
ve reklam bedellerinden
yakınırken
bir de iade süreci
işin içine
eklenir. Satın alma
sözleşmesinin
olmazsa olmaz
maddelerindendir
iade
koşullarını netleştiren
madde.
Tedarikçi ve satın alma yöneticisi tarafından
onaylanmış olan iade koşulları bu sözleşmede
netleştirilir. Kısmi iade, koşullu iade, kesin iade ya
da iadesiz olarak belirtilen durumlara göre hareket
edilir.
Mağazalar Ramazan ayından önceki 15 gün
boyunca ürünlerle dolup taştı, mağaza raflarında ve
depolarında yığma halde ürün stoklandı. Özellikle
bu ayın özel ürünleri teşhir amaçlı paletlerle indirildi
mağazalara. Satılan satıldı, güzel cirolar yapıldı. Bu
arada kampanya ve insert ürünlerinin stoklanması
da ayrı bir stok yükü olarak çıktı ortaya. Ramazan
kampanyaları, ramazan insertleri bitti, insanların
hurma, badem , çikolata gibi ürün alımları bitti ya
da çok çok azaldı. Sonuç olarak mağazalarda ve
merkez depolarda stoklar belki de beklenenin
üzerinde kaldı.
Perakende yöneticilerini yine yoğun
bir dönem bekliyor. Ramazan öncesi raflara
yetiştirmek adına çabalayan satın alma yöneticileri
aynı ürünlerin raflardan çekilmesi ya da azaltılması
, tedarikçiye iadesi için çabalayacak. Satış raporları
yanı sıra ürün stokları incelenecek. Like for like
analizleri ürün bazlı yapılacak. Yani X bir ürüne
yapılan analiz ile bu ürünün bir önceki sene aynı
günlere denk gelen satış analizleri incelenecek, bu
ürün kısa süre içerisinde herhangi bir insert ya da
kampanya ürünü olmayacaksa ürün stok fazlalığı
tedarikçiye iade edilmek üzere mağazalardan geri
çekilecek.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
33
Özetlerken belki kolay bir işlem gibi
gözüküyordur fakat tek bir ürün olarak değil, bir
marketteki genel ürünler olarak düşünürsek
perakendenin en masraflı ve en yorucu
işidir de diyebiliriz. Et ve Et ürünleri, Süt
ve süt ürünleri, İçecekler, Bakliyat ve
Unlu Mamuller, Bebek Ürünleri,
Kuruyemişler, Kahvaltılıklar,
Bisküvi ve Şekerleme
Ürünleri, Konserve ve
Baharatlar, Margarin
ve Sıvıyağlar,
Deterjan ve
Temizlik
Ürünleri,
Kağıt
Ürünleri,
Kozmetik
Ürünleri, Gıda
dışı Ürünler
gibi kategorileri
ve iadelerini bir
arada düşünelim.
Eyvah ! denilebilecek bir
durum. Direkt mağazadan
iade alacak olan tedarikçiler
perakendecilerin en sevdiği
iade şeklidir. Ya depoya çekilip,
elleçlenecek olan ürünler? Mağazaların
kategori bazlı iadeleri hazırlaması,
depolara deforme olmayacak şekilde
transferini sağlaması gerekir. Depolarda rutin
giden yeni ürün mal kabul, raf yerleştirme,
sevkiyat hazırlığı ve transferlerin yanı sıra iade
ürünleri mal kabul, sayım , kategori, ürün ve
tedarikçi bazlı ayrışımlar söz konusudur.
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Bazı tedarikçiler ayıplı ürün olarak
belirtilen deforme olmuş ürünler için iade
faturası düzenlenmesini fakat iadelerin teslim
edilmemesini isterler. Bazıları ise kesinlikle iade
alınmayacağını sözleşmelerinde belirtmiştir. Söz
konusu ürünler ağırlıklı olarak gıda ürünleridir.
Bu ürünler imha sürecine dahil edilmek üzere
ayrılır.
Özetlendiği zaman iş akışı oldukça
düzenli gibi gözükse de mağazalardan ürünlerin
çekilmesi bile aynı şirket içerisinde olunmasına
rağmen gecikmelere, sorunlara sebep
olmaktadır. Bu nedenle şirket içi düzenlenen
prosedürlerin ilklerinde mutlaka “İade ve
imha” prosedürü yer almaktadır. Mağaza
yöneticilerinin depoya ürün iade şekilleri (patlak,
çatlak ürünleri poşetlemeleri, hasarsız ürünleri
düzgün kolilemeleri) ve imha süreci (yumurta,
yoğurt… gibi ürünlerin depolara gelmeden
mağazada imhası) maddelerine uyum sağlaması
gerekmektedir. Aynı prosedür içerisinde depo
yönetiminin de uyması gereken koşullar söz
konusudur. Gerek iade olsun gerekse imha,
bütün işlemlerin mutlaka imzalı, onaylı olması
gerekmektedir. İşte burada Satın alma yönetici
ve Tedarik zinciri ne sorumluluk düşmektedir.
Mağazalar ve depolar sıkı denetimde olmalı ve
iade stokları anlık veya günlük takip edilmeli,
gerekli sorgulamalar sürekli yapılmalıdır.
Normalde aylık iade ya da ürün
durumuna göre 2 haftada bir iade toplanırken,
ramazan ayına özel olarak bayram ertesinde
iade çalışmaları başlar. Amaç stok maliyeti
taşımamak ve eldeki stok fazlalarını nakite
ya da yeni ürüne çevirmektir. Burada en
önemli noktalardan biri de stok maliyetinden
kurtulalım derken iade transferlerini masraflı
hale getirmemektir. Tedarik Zinciri tarafından
yapılacak olan sağlıklı bir route çizelgesi ile bu
süreç planlanabilir.
34
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Çalışma
Hayatı
S e r t a ç S e d a t KÖ K S A L
Denetmen
Sosyal Güvenlik Kurumu
[email protected]
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI
VE UYGULAMALARI
Globalleşmenin en derinden hissedildiği alanlardan
biri olan işgücü piyasalarında iş gücü dolaşımının serbestisi
ile birlikte işletmeler istihdam edeceği insan kaynağına
daha hızlı ve kolay ulaşabilir hale gelmiştir. İşgücü
teminindeki kolaylık ve hız bedeni ve fikri sermayesi
dışında başka bir unsuru bulunmayan işçileri işletmeler
karşısında daha da güçsüz konuma itelemiştir. İşlemelerin
karlılık ilkelerini sosyal ve ahlaki ilkelerin önünde tuttuğu
günümüz iş dünyasında sermayenin satın alma gücünün
sürekli arttığı; buna karşılık işçilerin beşeri sermayelerinin
değerinin zaman içerisinde sürekli azaldığı bir sistemi
yaşamaktayız. Bu sistemde çalışma yaşamındaki ilişkileri
düzenleyen iş hukuku doğası gereği işletmeler karşısında
güçsüz konumda bulunan işçileri koruma ilkesini
benimseyerek beşeri sermayeyi finansal sermayeye
ezdirmemeyi amaçlamaktadır. İş hukuku işletmelere bazı
caydırıcı yükümlülükler getirerek iş yaşamında karlılık ve
verimliliğin, ahlaki ve insani değerlerin önüne geçmeye
çalışmaktadır. Ülkemiz özelinde normlar hiyerarşisi
içerisinde 1982 Anayasasının ikinci maddesinde belirtilen
sosyal devlet ilkesinin gerekliliği olarak; yasal düzenlemeler
yoluyla işçilere iş ve çalışma güvencesi tanımıştır. Hukuksal
anlamda iş güvencesinden kasıt; çalışanların işlerinde
kendilerini güvende hissetmesi ve işten çıkarılma (atılma)
korkusundan arınmış olarak çalışmalarının sağlanmasıdır.
İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI DAYANAĞI:
158 NOLU İLO SÖZLEŞMESİ
Çalışma hayatının güç dengesi sosyal devlet ilkesi
gereği devletler tarafından sağlanmaktadır. Devletler
uluslararası düzenlemeleri ulusal mevzuatlarına entegre
ederek iş güvencesini hukuksal zemine oturtmaktadır.
Uluslararası düzenlemeler kapsamda dünya genelinde
kabul görmüş Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 158 sayılı
sözleşmesinde işçi ve işveren ilişkisinin işveren tarafından
sonlandırılmasına ilişkin bazı güvencelere yer verilmiştir.
Sözleşmenin 4. maddesinde, işçinin kapasitesine veya
işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir
sebep olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemeyeceği ifade
edilmektedir.
HİZMET AKDİNE SON VERMEK İÇİN GEÇERLİ
SAYILMAYAN NEDENLER
Sözleşmenin 5. maddesinde ise sayılan bazı
nedenlerin hizmet akdine son verme için geçerli bir neden
olarak öne sürülemeyeceği belirtilmektedir. Bu nedenler
sözleşmede şu şekilde sıralanmıştır;
- Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya
işverenin rızası ile çalışma saatlerinde sendikal faaliyetlere
katılmak,
- İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi
temsilciliğine talip olmak,
- İşvereni şikayet etmek veya işveren aleyhine mevzuata
aykırılık iddiasıyla başlatılmış sürece katılmak veya işveren
aleyhine idari makamlar nezdinde müracaatta bulunmak,
- Irk, renk, cinsiyet, medeni hal , aile sorumlulukları,
hamilelik, din, siyasi görüş, etnik ve sosyal köken,
- Doğum izni esnasında işe gelmeme,
Sözleşmenin takip eden 6 ncı ve 7 nci maddelerinde;
hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlığın işten
çıkarma için geçerli neden sayılamayacağı ve işverenden
makul ölçülere göre beklenmeyecek haller hariç, hakkındaki
iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet
ilişkisine, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle son
verilemeyeceği belirtilmiştir.
İşçinin itiraz usulünü belirleyen 8 inci maddede ise;
hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında olan
bir işçinin mahkeme, iş mahkemesi, hakemlik kurulu veya
hakem gibi tarafsız bir merci nezdinde itirazda bulunma
hakkı olduğuna yer verilmiştir. İşçinin hizmet ilişkisine
son verme işlemine karşı makul bir süre içinde itirazda
bulunmaması halinde bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş
sayılacağı belirtilmiştir.
Sözleşme ile itirazı incelemeye yetkili kılınmış
mercilere karşı hizmet akdinin feshinin geçerli bir nedene
dayandığını ispat yükü işverene ait olmalıdır. Bu ispat yükü
haksızlığa uğradığını iddia eden işçiye karşı işverenin
hizmet akdini feshetmesinin haklı bir zemine oturtması
yoluyla işverene yüklenmiş ve işçinin bu süreçteki yükünü
hafifletmektedir.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKSAL
ZEMİNİ
158 sayılı İLO sözleşmesinin hükümleri uyarınca
ülkemizde yasal zeminde iş güvencesi kavramı ilk defa
09.08.2002 tarihli ve 4773 sayılı Kanun’da ele alınmış
ve 15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda
1475 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle iş güvencesi
kavramı mevzuatımızdaki yerini almış ve ardından
çıkarılan 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı Kanun’un 18,
19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer alarak güncel haliyle
hukukumuzda yer bulmuştur.
30 KİŞİDEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ İŞ
GÜVENCESİ KAPSAMINDA
Kanun’un yukarıda belirtilen maddelerine göre
iş güvencesi uygulanması 30 kişiden fazla işçi istihdam
eden işverenlerle yapılan hizmet akitlerini kapsamaktadır.
İşçilerin o işyerinde en az 6 aylık kıdemi olmakla beraber
ortada belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunması
gerekmektedir. Bu noktada kıdem hesabı yapılırken 4857
sayılı Kanun’un 66 ncı maddesinde sayılan haller çalışma
süresi hesabına katılmalıdır. Yani işçinin kıdemi hesap
edilirken aynı işverenin bir veya bir başka işyerinde geçen
süreleri birleştirilmelidir.
Örneğin; A isimli işçinin X AŞ’nin Bağcılar şubesinde
2 ay çalışıp aynı şirketin Kadıköy şubesine geçmesi
ve devamında sigortalılık bildirimlerinin 5 ay buradan
yapıldığı varsayımı altında A isimli işçi her iki işyerinde
geçen çalışma süresi toplamı 7 ay olacağından iş
güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır.
KAYIT DIŞI ÇALIŞILAN DÖNEM DE KIDEM
HESABINDA DİKKATE ALINMALI
Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 16.09.2003
yılında aldığı karardaki görüşü davalı işverene ait iki
farklı işyerinde çalışmış işçinin kıdem hesabında her iki
35
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
işyerinde yapılan çalışmanın dikkate alınması yönündedir.
Ancak ülkemizdeki kayıt dışı istihdam sorunu kayıt
dışı çalışan işçilerin kıdem hesaplanmasında sorun
oluşturmaktadır. İşçinin kayıtlı çalışması durumunda
Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim hizmet
belgesinden kıdem tespiti kolaylıkla yapılırken; işçinin
kayıt dışı istihdamı durumunda, işçinin kayıt dışı çalıştığını
iddia ettiği döneme ilişkin faaliyetlerinin kazanımı için
ya idareye şikayet yoluyla yapılacak tespit sonucu veya
yetkili mahkemelere açacakları hizmet tespit davalarının
sonucu kıdem hesabı yapılması mümkün olacaktır.
İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISINDA TÜM
ŞUBELERDE ÇALIŞANLAR DİKKATE ALINMALI
Bir diğer hesap hatası da işyerinde çalışan işçi
sayısı hususunda yapılmaktadır. İşyerinde en az 30
işçinin çalışması hali işverenin çeşitli işyerlerinde çalışan
tüm işçileri kapsamaktadır. Yukarıdaki örnekle devam
edersek; X AŞ’nin 5210 işkolu koduna sahip Hadımköy’de
bulunan antreposunda 16 işçi çalışıyorken, yine 5210
işkolu kodu ile Beykoz’da bir deposu varsa ve burada da
15 işçi çalışıyorsa bu işverenin istihdam ettiği işçi sayısı 31
olarak hesaplanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken
konu hesaplama yapılan işyerlerinin aynı işyeri kodunda
bulunması gerekliliğidir.
Belirsiz süreli iş sözleşmesi hesabında ise
işin belirli sürelerle devam etmemesi ve sürekliliği
belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin varlığından söz
etmek için yeterlidir. Uygulamada var olan belirli süreli
iş sözleşmelerinin birden fazla defa yenilenmesi
durumunda yargı içtihatları ve literatürdeki görüşlere
göre bu sözleşmelerin zincirleme sözleşme kapsamında
değerlendirilmesi gerekmekte ve bu sözleşmelerin belirsiz
süreli sözleşmeye dönüştüğü varsayılmaktadır. Bu hallere
birden çok kez belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler
diğer şartlar oluşmuşsa iş güvencesi hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
36
İŞ GÜVENCESİNİN TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI
İşletmeler kanun metinlerinde şartlar altında
bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini keyfiyete
bağlı olarak feshetmesi mümkün değildir. İşletmeler
çalışanlarının hizmet akitlerinin feshini, işçinin
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli
bir sebebe dayandırmak zorundadır. Ayrıca işletmeler
fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini
açık ve kesin bir şekilde fesih bildiriminde belirtmesi
gerekmektedir. İşçinin davranışı veya verimi ile ilgili
iddialara karşı savunması alınmadan belirsiz süreli iş
sözleşmesi, bu nedenlere dayanılarak feshedilmesi
durumunda açılacak işe iade davaları işletmeler lehine
sonuçlanmaktadır.
YARGITAY’A GÖRE İŞ AKDİNİN FESHİ İÇİN
GEÇERLİ SAYILAN SEBEPLER
4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 2 nci
maddesinde belirtilen işçinin hırsızlık yapması, işyerinde
başka işçilere cinsel tacizde bulunması, işveren hakkında,
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız iddia ve ithamlarda
bulunması gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
hallerle geçerli sebep unsurları sayılmışsa da geçerli
sebeplerin neler olacağı her duruma göre değişmektedir.
Bu noktada Yargıtay kararları hangi hallerin geçerli sebep
sayılacağı konusunda önem taşımaktadır. İş ilişkisinin
sonlandırılmasını en son çare olarak değerlendiren
Yargıtay bu görüşü nedeniyle fesihten kaçınma
olanağının olup olmadığına ve varsa işveren tarafından
değerlendirilip değerlendirilmediğine bakmaktadır.
Eğer işveren iş sözleşmesini aşağıdaki maddelere göre
feshetmiş ise fesih işlemi geçersiz kabul edilmektedir.
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
- Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da
işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal
faaliyetlere katılmak.
- İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
- Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını
takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara
başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
- Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri,
hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
- 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen ve
kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe
gelmemek.
- Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin 1 inci
bendinin b alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe
geçici devamsızlık yapmak.
İŞE İADE DAVALARINDA İZLENMESİ GEREKEN
SÜREÇ
İşveren tarafından iş sözleşmesi haksız feshedilen
işçi, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı iddiası
ile 1 aylık dava açma süresine sahiptir. İşçi bu süre
içerisinde işverenin bulunduğu iş mahkemesinde eğer iş
mahkemesi yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesinde
işe iade davası açması gerekmektedir. Eğer ki mahkeme
feshin geçersizliğine hükmederse işveren işçiyi karardan
itibaren 1 ay içerisinde işe başlatmakla mükelleftir. İşçinin
mükellefiyeti ise mahkeme kararının ardından 10 gün
içerisinde işe başlatılma talebini işverene iletmektir. İşçi
bu süre içerisinde talebini işverene iletmez ise yapılmış
olan fesih işlemi geçerli hale dönüşecektir. Dava öncesi
ve sonrası süreler işçi ve işveren için hak düşürücü
süreler olması sebebiyle özellikle dikkat edilmesi
gerekmektedir. İşveren 1 aylık süre içerisinde işçiyi tekrar
işe başlatmaz ise; işçinin en az 4 ay en çok 8 aylık ücreti
tutarında tazminata mahkum olacaktır.
37
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Prof. Dr. Mahmut TEKİN
Selçuk Üniversitesi
Bölgesel Gelişme Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü
[email protected]
[email protected]
İŞİNİZ RÜYALARINIZA
GİRİYOR MU?
Rüyalarınıza giren iş; yapmakta
olduğunuz bir görev/meslek olabileceği
gibi o anda yapmanız gereken bir vazife
olabilir. Örneğin; yemek yapmak o anda
yapmanız gereken bir iş olabileceği
gibi sizin mesleğiniz (aşçılık) de olabilir.
Ancak dilimizde iş kavramının; “bir
sonuç elde etmek, herhangi bir şey
ortaya koymak için güç harcayarak
yapılan etkinlik ve çalışma”, “ bir değer
yaratan emek, birinden istenen hizmet
veya birine verilen görev”, “ ekonomik
etkinliklerin bütünü, herhangi bir yere
düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı
her türlü çalışma, geçim sağlamak için
herhangi bir alanda yapılan çalışma,
meslek, herhangi bir maksatla kurulan
düzen, yapılan şey, davranış, emek,
işçilik, ustalık (Tdk, http://www.tdk.
gov.tr/index.php)” gibi anlamlar
taşıdığını da hatırlatmakta fayda var.
Bununla birlikte biz başlangıçta yer
alan kavramsal çerçevede konuyu
değerlendireceğiz.
Geçen sayıda kişisel
başarının artık başkalarının bakıp ta
göremediğini görmekten geçtiğini
ifadeyle yenilikçiliğin ve girişimciliğin,
diğer tüm yeteneklerin açığa çıkması
için önemli olduğundan bahsettik. Bu
bağlamda iş başaran bir girişimci için
en iyi tanımlardan birisinin; “ yenilikçi
bir yaklaşımla başkalarının bakıp ta
göremediğini (fırsatları/işleri/ürünleri)
iş fikrine dönüştürerek uygulayan kişi”
olduğu söylenebilir. Başkalarının bakıp
ta göremediği görebilmek, geniş bir
vizyonla hayâlleri rüyâlarına giren bir
paradigmaya sahip olarak yenilikçi
bir bakış açısıyla, işine/mesleğine
kendisini adayarak mutlu bir şekilde
keyifle yapmaktan geçer. Bunun için
işin rüyalara girmesi gerekiyor…
İşiniz rüyalarınıza giriyor mu?
İşiniz rüyalarınıza girmiyorsa,
o işi yapmayın!.. Zaten isteseniz de
yapamazsınız. İşinizin rüyalarınıza
girebilmesi için de önce o işin
hayalini kurmanız gerekir. Yani ;
vizyoner olmak.. Tabii, bunun içinde
misyon sahibi olmak gerekir. Hayâl
kurabilmek ve hayâllerin rüyalara
girebilmesi, başarılı olan kişiyi
diğerlerinden ayıran en belirgin
özellik.. Günümüzün en başarılı teknogirişimcilerinden Bill Gates başarısını
sırrını; “benim en büyük sermayem
bitip tükenmeyen hayâllerimdir. Ben bu
hayâllerimi gerçekleştirmek gereken
her şeyi yaparım” diyerek açıklamıştır.
En önemli kişisel sermaye olarak hayâl
kurabilmek ve hayâllerin rüyalarınıza
girebilmesi, kişinin bir bakıma bitmek
bilmeyen bir girişimcilik tutkusuyla ve
başarma arzusuyla yenilikçi ve atak
olarak çalışmasının sırrıdır. Bu sır, bir
bakıma başarının da ta kendisidir...
Elbette yenilikçi ve girişimci
bir kişilik yapısının bir gereği olarak
kişi vizyonun süsleyen hayâller
kurarak, yüksek bir özgüvenle birlikte
risk alarak iş yapabilme sanatının
sanatçısıdır. Bu sanatın başarılı olması,
işinizin ancak sanatçı duyarlılığına
sahip bir girişimcilik tutkusuyla,
titizliği ve ustalığıyla yapılmasıyla
mümkündür… İşi başarma tutkusu,
başarının itici gücüdür ve bazen de
kaybederek kazanmayı gerektirir.
Tutkuya dönüşemeyen bir işin başarılı
olması düşünülemez. Bu gün dünya
çapında bir motor üreticisi Honda’nın
kurucusu Soichiro Honda için de bu
tamamen böyledir. Soichiro Honda
için her şey, henüz okulda öğrenciyken
motor yapmak konusunda hayâl
kurmasıyla başlar. Rüyalarına giren
hayâlini gerçekleştirmek için büyük
bir tutkuyla bitip tükenmek bilmeyen
bir enerjiyle çalışır, çalışır, çalışır...
Başarmak konusunda yüksek bir
özgüvene sahip olarak kendisine
olan inancı tamdır. Çok sayıda engel
ve zorlukla karşılaşır ve kendisi
“zorlukların insanları başarıya götüren
önemli kilometre taşları” olduğunu
bilerek onlarla baş eder ve şikayetçi
olmaz... Hayâlini kurduğu motoru
üreterek ve bunları bisikletlere takarak
hafif, küçük bir motorlu bisiklet modeli
tasarlayarak bunca çabadan sonra
bir günde başarıya ulaştı... Honda,
sonra, motorsikletleri ve daha sonra
da otomobilleri üreterek bir dünya
markası oldu. Şüphesiz Honda’nın
başarısı, bir adamın rüyalarına giren
hayâllerinin peşinde büyük bir tutkuyla
koşarak tüm zorlukları yenmek için çok
çalışarak elde ettiği zaferin bir başka
adından başka bir şey değil…
İşinizin rüyalara girmesiyle
birlikte yapılan işin/mesleğin de bir
önemi kalmamıştır artık…
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
İşiniz rüyalarına giriyorsa
diyelim ki en beğenilmeyen (önemsiz
değil -varsayalım) meslek (iş)
çöpçülük bile olsa çok değerli olabilir.
Kuşkusuz ne iş yaptığınıza değil, nasıl
yaptığınıza bağlı olarak… Çöpçülük..
Çocukluğumuzda büyüklerimiz bizi
okumaya yönlendirmek için; ”evladım
okuyun da adam olun, okumazsanız
çöpçü olursunuz..!” derlerdi. Bizlerde
sokaklarda çöpçülerin ellerinde
süpürgelerle saatlerce sıcakta
toz ve toprak içinde, terleyerek,
yorularak çöp topladıklarını görerek
bunun zor ve kötü bir iş olduğunu
düşünerek, okumak için elimizden
geleni yapardık. Aradan yıllar geçti
şimdinin en gözde mesleklerinden
birisi de çöpçülük..! Yanlış yazılmadı;
çöpçülük… Hurdacılık, geri dönüşüm
tesisi, çöp atıklarını değerlendirme,
çöpten enerji üretimi,..ve diğerleri…
her ne kadar direkt sokakta çöp
toplamayla ilgili olmasa da bir bakıma
çöpçülükle ilgili işler, meslekler.. Bu
alanda mesleğinde çok başarılı olmuş
bir girişimci bana;” en büyük keyfinin
eski makine ve motor hurdalığında
yatmak olduğunu” söylediğinde önce
çok şaşırmıştım… Sonrada, bunun
rüyalarına girmesi ve başarı için gerekli
olduğunu düşünerek hak vermiştim.
Düşünebiliyor musunuz; hurdalık, yağ
kokuları, eski makine ve motorlar, eski
araçlarla yatmak… Elbette keyif ve
zevkler tartışılmaz..! Bu gün ülkemizde
bazı şehirlerin vergi rekortmenlerinin
ilk sıralarında yukarıda sıralanan iş
(meslek) leri yapan kişiler (girişimciler)
yer alıyor. Çevre konuları ve bununla
ilgili mühendislik ve işletmecilik
alanları; küresel bir çöplüğe dönen
dünyamızın yaşanabilir olması için
büyük ümit vaat eden fırsatlarla
dolu... Çünkü; önemli olan kulvar
farklılaştırarak herkesin yaptığını değil,
yapmadığını yapabilmek..!
İş yapabilme sanatı…!
Rüyalara giren iş, bir bakıma
yenilikçi ve girişimci bir kişilik
yapısı olup, yüksek bir özgüvenle iş
yapabilme sanatıdır. Sanatın içinde
ustalıkla iş yapabilme yeteneği
ve becerisi de var. Mesleğinde
çok başarılı bir baklava ustasıyla
görüştüğümde mesleğindeki
başarısının sırrını hamurla dans
38
etmeye bağlıyor. Mesleğine kendinden
bir şeyler kattığı sürece kendisini
başarılı kabul edebileceğini ve şu anda
sadece işin öğrenmeye çalıştığını
söylüyor, büyük bir tevazuyla.. Nitekim
işi yapan bu ustayı izlediğinizde kağıt
incelediğinde hamuru açabilmek
için, hissettiği ve duygularını ince
bir matematikle işine hamurla dans
ederek nakşettiğine şahit oldum…
Kendisi işini yapmaktan büyük bir
keyif aldığı için İzlemesi de büyük
bir keyif veriyordu. Tıpkı mesleğinde
çok başarılı bir sporcunun topla dans
ederek izleyenlere keyif vermesi gibi…
Elbette işin sanatına usta
olabilmek için ustalık kadar önemli
olan yetenek kısmı da tartışılmaz…
Zaten ustalıkta bir bakıma yeteneğin
kullanılmasından başka bir şey değildir
ve işin mutfağıyla ilgilidir… Yetenek
yetkinliğe döndüğü vakit, başarı vardır
ve o da sadece yetkinlik kadardır.
Yetkinlik kadar başarı… Kullanılmayan
yetenek hiç bir işe yaramaz. Yeteneğin
keşfi gerekir, sıradan insanlardan
olağanüstü yetenekler ortaya
çıkarabilmek için... Bunun için de
bir bakıma yetenek avcılığı gerekir.
Ancak bunun içinde erken yaşlarda
çocuğun yeteneğinin keşfi gerekir.
Çocukluk çağı bunun ip uçlarını
bize verir ara sıra.. Örneğin; yemek
işine meraklı ve bu meslekte başarılı
olacak bir çocuk, mutfak ve yemek
malzemeleriyle oymayı ve hayali de
olsa yemek yapmayı sever. Örneğin;
bu çocuk İngiltere’de olsa geçmişi
araştırılarak ve dedelerinin kraliyet
aşçıbaşı olduğu öğrenilerek dünyanın
en iyi aşçılık okullarında eğitim
görmesi sağlanır. Önüne rüyalarına
giren hayâlini gerçekleştirmek için
gerekli her türlü fırsat altın tepsi de
sunularak onun yeteneği yetkinliğe
dönüştürülerek sonuna kadar
yararlanılır. Bu çocuk dünya çapında
yemek zincirinde veya oteller zincirinin
en tepesinde rüyalarına giren bir işi
yapan aşçı olarak mesleğinin zirvesine
ulaşır. Oysa bu çocuğun yeteneğinin
keşfedilmediği bir yerde yaşamak
onun için kâbustur…
Anlatacak bir hikâyen var mı?
Neden hikâye? Çünkü; hikâye
bir bakıma yaşanmış gerçeklerdir. Bu
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
gerçekler içinde önemli deneyimleri
barındırarak bizim için önemli
fırsatlar sunar. Yaşanan hikâyeler
kurgusal olarak yaşanacak ya da
yaşanması muhtemel gerçekler
için rüyaları süsleyen hayâllerden
başka bir şey değildir. Biz bir bakıma
gerçekleştirmek istediğimiz hayâller
peşinde koşarız hayatta.. hepsi o
kadar.. Çeşitli sektörlerde yaptığım
görüşmelerde; bana hikâyeni anlatır
mısın? Sonra da hikâyenin seni
heyecanlandıran kısmı ve vizyonun
nedir? Diye sorduğumda işinde başarılı
olanların cevabının tek olduğunu
görmüşümdür; işini tutkuyla yapmak…
Benzer soruyu akademik hayatta da
sorduğumda aynı cevabın verildiğini
gördüm… Peki tutkunun içinde ne var?
Tutkunun içinde; heyecan duymak,
öğrenme isteği, keyif almak, eğlenceli
olmak, rahat olmak, iyi bir iletişim,…var.
Tüm bunlar içinde işinizin rüyalarınıza
girerek sizi heyecanlandırması
girmesi gerekir. Zaten yenilikçilik
ve yaratıcılık ta o zaman başlar. Bu
bağlamda Microsoft’un Home ofis
(ev işyeri) uygulaması olağanüstü bir
yeniliktir. Çalıştığınız iş ortamı keyifli
ve eğlenceli olsun… Bu ancak ve ancak
sizin eviniz olabilir… Eviniz... Uyudunuz,
gecenin bir vaktinde rüyalarınıza giren
bir iş ve onunla ilgili bir yenilik fikri
sizin aklınıza geldi.. Ne yapacaksınız?
Hemen uyanarak bilgisayara geç, o
fikri kaydet, dosyalara ulaş, karşılaştır,
paylaş ve tüm bunları yenilik olarak
sun... Günlerce ve belki de aylarca
düşündüğün bir şey nasıl oldu da
gecenin bir vaktinde aklıma geldi?
Sahi? Eskiden olduğu gibi artık senin
her gün aynı masada ve sandalyede
sürekli oturman gerekmiyor… senin
işi yapabilmen için bir bilgisayar
(notebook, netbook, laptop, ıpad,..)
yeter… Üstelik bu çalışma ve işyeri
düzeni bir hayli esnek ve o kadar
da keyifli ve de rahat, yani eviniz
veya başka bir yer...ne fark eder?..
Yeteneğin açığa çıkması için gerekli
olan koşulları sağlamak için yeter de
artar bile… Zaten önemli olan da artık
senin ne kadar çok çalıştığın değil…
ne kadar çok iş çıkardığındır... Sahi
siz, rüyalarınızı süsleyen işinizle ilgili
yeteneğiniz keşfettiniz mi?...
Haydi ne duruyorsunuz o
zaman!..
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
39
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Satınalma ve
Tedarik Zinciri Oyunu
Yayında!
www.buyernetwork.net/oyun
S ATINAL MADE R GİSİ | AĞ U S T O S 2 01 4
40
www.b u y ernet work.net
www.sat inalmadergisi.com
Türkiye’nin Satınalma Uzmanları Ağı
BuyerNetwork.Net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
18 659 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content