close

Enter

Log in using OpenID

2014 Nisan

embedDownload
AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
NİSAN
i
AYLIK DEPREM RAPORU
NİSAN
İÇİNDEKİLER
1.
2014 NİSAN AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ....................................................... 1
2.
03 NİSAN 2014 VAN - ÇATAK DEPREMİ (MW: 4.2) .................................................................................... 2
3.
2014 NİSAN AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ........................................................ 6
3.1
1 NİSAN 2014 ŞİLİ DEPREMİ (M:8.2 USGS) ........................................................................................... 7
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
1. 2014 NİSAN AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Nisan ayı içerisinde toplam 2040 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2). Nisan
ayı içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1.1’de
verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Nisan ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Nisan ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
Tablo 1.1 2014 Nisan ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
03/04/2014 12:39
44.1843
26.8093
4.4
6.26
Romania
03/04/2014 13:56
37.8451
42.9720
4.2
12.00
VAN ÇATAK
04/04/2014 20:08
37.2983
23.7596
5.2
38.37
EGE DENIZI
05/04/2014 10:24
38.8258
17.9113
4.5
9.88
Ionian Sea
07/04/2014 01:01
35.9943
31.7008
4.1
25.97
AKDENIZ-DOGU BASENI
14/04/2014 20:41
33.9660
25.8570
4.8
34.70
AKDENIZ-DOGU BASENI
14/04/2014 21:04
33.9690
25.8360
4.1
40.20
AKDENIZ-DOGU BASENI
14/04/2014 23:16
43.5610
44.2600
4.0
36.80
Russia
16/04/2014 23:49
36.2666
31.3651
4.2
29.10
ANTALYA KÖRFEZI
19/04/2014 23:39
37.0345
28.8783
4.0
14.17
MUGLAKÖYCEGIZ
21/04/2014 13:05
35.3996
31.5820
4.0
58.41
AKDENIZ-DOGU BASENI
25/04/2014 02:56
35.8508
21.9823
4.3
8.38
AKDENIZ-DOGU BASENI
29/04/2014 12:37
35.7870
23.3280
4.2
15.90
AKDENIZ-DOGU BASENI
30/04/2014 04:03
38.2520
25.0600
4.7
39.12
EGE DENIZI
2. 03 Nisan 2014 Van - Çatak Depremi (Mw: 4.2)
3 Nisan 2014 günü, Türkiye saati ile 16:56’da 37.8451 K – 42.9720 D koordinatlarında VanÇatak’da bir deprem meydana gelmiştir (Şekil 2.1). AFAD-TDVM (Türkiye Deprem Veri
Merkezi)’nden alınan verilerle depremin büyüklüğü Mw:4.2 olarak hesaplanmıştır. Depreme
en yakın yerleşim yerleri; Van – Çatak’a bağlı, Narlı - Merkezköy, Sugeldi, Dalbastı, Övecek,
Kaçıt köyleri olup herhangi bir hasar ve can kaybı bilgisi alınmamıştır.
Şekil 2.1 3 Nisan 2014 Van-Çatak Depremi (Mw:4.2)
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
Deprem Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda Narlı Segmenti’nin güneydoğu ucunda
meydana gelmiştir (Şekil 2.2). Bölgede aletsel dönemde meydana gelmiş 1945 M:5.8 Çatak
depremleri hasar yapıcı depremlerdir.
Şekil 2.2 Bölgenin tektonik birimlerini gösterir harita.
İVME DEĞERLERİ
Van-Catak Depremi (Mw:4.2), deprem dış merkezine 58-88 km uzaklıklardaki Ulusal Kuvvetli
Yer Hareketi Gözlem Ağı’na ait 4 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından kaydedilmiştir (Şekil
2.3). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup Tablo ‘da verilmiştir.
Ölçülen en büyük ivme değeri Dogu-Batı yönünde Şirnak-Merkez istasyonu (0.77 cm/sn2)
tarafından kaydedilmiştir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
Şekil 2.3 03 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen Van-Çatak Depremi’ni (Mw: 4.2) kaydeden
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonları’nın dağılımı
Tablo 2.1 3 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen Van-Çatak Depremi'ni (Mw:4.2) kayıt eden
ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
Ölçülen İvme Değerleri
İstasyonun İstasyonun
(gal)
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
KG
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
1
Şırnak
MERKEZ
37.52
42.45
Guralp
1363.00 cmg5td
0.58
0.77
0.3
58
2
Van
EDREMIT 38.41
43.27
GeoSig
1850.00 gmsplus
0.19
0.14
0.15
68
0.37
0.43
0.2
78
GeoSig
gmsplus
0.26
0.18
0.16
88
3
Hakkari
MERKEZ
37.57
43.79
Guralp
1732.00 cmg5td
4
Şırnak
CIZRE
37.33
42.21
407.00
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
03 Nisan 2014 tarihli Mw:4.2 Van-Çatak Depremi’nin tahmini sismik şiddet değeri AFAD-RED
Programı’na göre “V – Şiddetli Hissedilir” olarak hesaplanmıştır (Şekil 2.4).
Şekil 2.4 AFAD-RED Programı sonuçlarına göre Tahmini Sismik Şiddet haritası
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
3. 2014 NİSAN AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Nisan ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 227 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 3.1 2014 Nisan ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 3.1 2014 Nisan ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
Derinlik
Büyüklük
Yer
01/04/2014
23:57:59
-19.51
-70.31
10
6
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
01/04/2014
23:49:27
-20.03
-70.28
16
6.5
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
01/04/2014
23:46:47
-19.68
-70.85
20
8.1
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
02/04/2014
16:13:28
7.96
-82.37
30
6
SOUTH OF PANAMA
03/04/2014
05:26:15
-20.84
-70.54
20
6.3
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
03/04/2014
02:43:18
-20.43
-70.3
40
7.6
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
03/04/2014
01:58:29
-20.28
-70.51
10
6.5
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
04/04/2014
11:40:34
-10.49
161.6
73
6
SOLOMON ISLANDS
04/04/2014
01:37:50
-20.61
-70.62
10
6.2
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
10/04/2014
23:27:46
12.54
-86.36
10
6.1
NICARAGUA
11/04/2014
20:29:15
11.72
-85.98
151
6.6
NICARAGUA
11/04/2014
08:16:49
-6.83
155.08
40
6.5
BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
11/04/2014
07:07:23
-6.62
155.11
60
7.2
BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
11/04/2014
00:01:44
-20.75
-70.6
10
6.1
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
12/04/2014
20:24:48
-11.31
162.23
40
6
SOLOMON ISLANDS
12/04/2014
20:14:37
-11.26
162.26
10
7.6
SOLOMON ISLANDS
12/04/2014
05:24:28
-7.16
155.35
60
6.1
SOLOMON ISLANDS
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
Derinlik
Büyüklük
Nisan
Yer
13/04/2014
13:25:05
-11.11
162.1
50
6.6
SOLOMON ISLANDS
13/04/2014
12:36:18
-11.41
162.01
30
7.4
SOLOMON ISLANDS
15/04/2014
03:57:02
-53.72
8.68
10
6.8
BOUVET ISLAND REGION
17/04/2014
15:06:50
-62.79
155.92
10
6.2
BALLENY ISLANDS REGION
18/04/2014
14:27:26
17.46
-100.87
26
7.2
GUERRERO, MEXICO
18/04/2014
04:13:12
-11.13
164.8
10
6.1
SANTA CRUZ ISLANDS REGION
19/04/2014
13:28:00
-6.77
154.96
30
7.5
BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
19/04/2014
01:04:01
-6.64
155.09
10
6.6
BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
20/04/2014
00:15:58
-7.14
155.3
20
6.1
SOLOMON ISLANDS
24/04/2014
03:10:12
49.78
-127.49
10
6.5
VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
26/04/2014
06:02:15
-20.84
-174.56
2
6.4
TONGA
3.1 1 NİSAN 2014 ŞİLİ DEPREMİ (M:8.2 USGS)
1 Nisan 2014 tarihinde saat 23:46
(UTC)’da Şili’nin kuzeyinde M:8.2
büyüklüğünde bir deprem meydana
gelmiştir.
Şili
kıyılarında
sığ
derinliklerde meydana gelen bu
deprem bindirme fay sistemi
üzerinde gerçekleşmiştir.
Depremin yeri ve mekanizması
Nazca ve Güney Amerika plakaları
arasındaki kayma yüzeyi veya
bindirme ile uyumludur. Depremin
meydana geldiği noktada doğuya
doğru Nazca palakası Güney
amerika plakasının altına 65 mm /
yıl oranında dalmaktadır.
Peru - Şili Hendeği boyunca bu
dalma batma Şilinin batısında And dağlarında yükselime neden olmuş ve 1960 Şili M:9.5 ,
2010 Şili M:8.8 gibi Dünyanın en büyük depremlerini üretmiştir.
1 Nisan depremi Kuzey Şili'de sismik boşluk olarak adlandırılan bölgede meydana gelmiştir.
Tarihsel kayıtlar bu bölgede 1868 yılında M:8.8 ve bu depremin kuzeyinde1877 de M:8.8
büyüklüğünde bir depremin varlığından söz etmektedirler (USGS).
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Duman T.Y., Emre O., Olgun Ş. ve Özalp S., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay
Haritası Serisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
 http://emsc-csem.org/
 http://earthquake.usgs.gov/
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Nisan
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
9
AYLIK DEPREM RAPORU
40
Nisan
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 408 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content