close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Adife Şeyda Yargıç - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

embedDownload
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Adife Şeyda YARGIÇ
Ünvanı
Araştırma Görevlisi
Birimi
Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
Doğum Yeri/Yılı
Çorlu/1985
[email protected]
E-Posta
Web Adresi
İlgi Alanları
Karbonlu
malzemeler,
katalizör
Karakterizasyon, Adsorpsiyon, Piroliz
ve
gözenekli
malzemeler,
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
MMF Kimya Mühendisliği
Bölümü
Anadolu Üniversitesi
2008
Yüksek Lisans
FBE Kimya Mühendisliği ABD
Anadolu Üniversitesi
2011
Doktora
FBE Kimya Mühendisliği ABD
Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi-Anadolu
Üniversitesi
2011-
Derecesi
Lisans
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Arş. Gör.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
2010-
Web Sorumlusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
2011-
Akademik Yıl
Son İki Yılda Asiste Edilen Lisans Düzeyindeki Dersler
Dönem
Dersin Adı
Bahar
2012-2013
Güz
Kimya Mühendisliği Termodinamiği
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-II
Organik Kimya Laboratuvarı
Organik Kimya
Mühendislik Termodinamiği
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I
Kimya ve Proses Mühendisliği Temel Prensipleri
Analitik Kimya Laboratuvarı
Bahar
2011-2012
Güz
Proses Mühendisliği ve Tasarımı-II
Kütle Aktarımı
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-II
Organik Kimya Laboratuvarı
Organik Kimya
Proses Mühendisliği ve Tasarımı-I
Mühendislik Termodinamiği
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I
Kimya ve Proses Mühendisliği Temel Prensipleri
Analitik Kimya Laboratuvarı
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
Yıl
Tez Sahibi
Doktora
Konu
Yıl
Tez Sahibi
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Yıl
Konu
Lisans
Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi ve Karakterizasyonu
2008
Yüksek Lisans
Heteropoli Asit İçerikli MCM-41 ve MCM-48 Türü
Katalizörler
2011
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
Yıl
Al/SBA-15
Tipi
Katalizörlerin
Sentezi,
Karakterizasyonu ve Katalitik Pirolizde Kullanılması,
Proje No: 2014-01.BİL.03-01
Araştırmacı
12 ay
2014-
Gıda fabrikası atıklarından yavaş piroliz yöntemi ile
sentetik yakıt üretiminin araştırılması ve ürünlerin
karakterizasyonu, Proje No: 2013-01.BİL.03-05
Araştırmacı
18 ay
2013-
Biyokütleden hızlı piroliz yöntemiyle sentetik yakıt
eldesi ve piroliz parametrelerinin etkisi, Proje No:
2012-02.BİL.03-03
Araştırmacı
18 ay
2013-
Mühendislik Bilim Okulu, TUBİTAK 4004 - Doğa
Eğitimi ve Bilim Okulları, Proje No: 112B111
Rehber
6 ay
2012
Çevre Dostu Çözücülerin Üretilmesi İçin Katalitik
Üretim Metotları Geliştirilmesi, BAP, Proje No:
1003F97
Proje
Araştırmacısı
2 yıl
2010-
Mezo Gözenekli Nano Yapılı Katalizör Üretimi ve
Boyar Madde Adsorpsiyonuna Uygulanması, BAP,
Proje No: 1002F86
Proje
Araştırmacısı
1 yıl
2010-
Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Eylem Önal, Nurgül Özbay, Adife Şeyda Yargıç, Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, Özgül Gök,
“Performance Evaluation of the Bio-char Heavy Metal Removal Produced from Tomato Factory Waste,
Progress in Exergy, Energy, and the Environment, Book part:III, Chapter:70, pp 733-740, 2014,
Switzerland: Springer International Publishing. (Print ISBN: 978-3-319-04680-8, Online ISBN: 978-3319-04681-5)
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.Ş. Yargıç, R.Z. Yarbay Şahin, N. Özbay, E. Önal, “Assessment of toxic copper(II) biosorption from
aqueous solution by chemically-treated tomato waste (Solanum lycopersicum)”, Journal of Cleaner
Production, vol. 88, 152-159, 2015. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.05.087
Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, Adife Şeyda Yargıç, Nurgül Özbay, Eylem Önal, “Removal of Phenol
from Aqueous Solution Using Sugar Beet Pulp Activated Carbon”, Chemical Engineering Transactions,
vol. 42, 169-174, 2014. doi: 10.3303/CET1442029
N. Özbay, A. Ş. Yargıç, R. Z. Yarbay-Şahin, and E. Önal, “Full Factorial Experimental Design Analysis
of Reactive Dye Removal by Carbon Adsorption,” Journal of Chemistry, vol. 2013, Article ID 234904,
13 pages, 2013. doi:10.1155/2013/234904
Y. Gucbilmez, A.S. Yargic, and I. Calis, “A Comparative Characterization of the HPA-MCM-48 Type
Catalysts Produced by the Direct Hydrothermal and Room Temperature Synthesis Methods”, Journal of
Nanomaterials, vol. 2012, Article ID 210437, 11 pages, 2012. doi:10.1155/2012/210437
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
R.Z. Yarbay Şahin, A.Ş. Yargıç, E. Önal and N. Özbay, “Removal of Co (II) by adsorption using
activated carbon prepared from tomato waste: Effect of carbonization temperature”, Journal of Selcuk
University Natural and Applied Science (ICOESTʹ2013-Cappadocia) Special Edition- p. 580-593.
E. Önal, R.Z. Yarbay Şahin, A.Ş. Yargıç, N. Özbay and Ö. Gök, “Biosorption of zinc(II) from aqueous
solution by impregnated with hydrochloric acid sunflower pulp”, Journal of Selcuk University Natural
and Applied Science (ICOESTʹ2013-Cappadocia) Special Edition- p. 594-605.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
A.Ş. Yargıç, R.Z. Yarbay-Şahin, E. Önal and N. Özbay, “Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic
Studies for the Biosorption of Lead(II) by HCl Modified Sunflower Pulp”, the 2nd International
Conference on Environmental Science and Technology-2014 (ICOESTʹ2014-Side), 14-17 May 2014,
Side-Antalya, Turkey.
N. Özbay, A.Ş. Yargıç, E. Önal, R.Z. Yarbay Şahin and Y. Kara, “ Use of Fenton Reagent in the
Degradation of Reactive Turquoise in Aqueous Medium”, the 2nd International Conference on
Environmental Science and Technology-2014 (ICOESTʹ2014-Side), 14-17 May 2014, Side-Antalya,
Turkey.
Nurgül ÖZBAY, A. Şeyda YARGIÇ, R. Zerrin YARBAY-ŞAHİN, M. Fatih GÖZÜKIZIL, “Decolorization of
the Reactive Dye Remazol Yellow by Fenton and Photo-Fenton Oxidation Processes”, National
Catalysis Conference-5 (NCC-5), April 23-26, 2014, Adana, Turkey.
Nurgül Özbay, R. Zerrin Yarbay-Şahin, Eylem Önal, A. Şeyda Yargıç, İlkay Çelik, “ Influence of
Preparation Method on Structure of Cu/Al2O3 Catalyst for Biomass Pyrolysis”, National Catalysis
Conference-5 (NCC-5), April 23-26, 2014, Adana, Turkey.
A. Ş. Yargıç, R. Z. Yarbay Şahin, N. Özbay, E. Önal, “Assessment of Toxic Cu(II) Biosorption from
th
Aqueous Solution by Chemically-Treated Tomato Waste (Solanum lycopersicum)”, The 8 Conference
on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference2013, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia.
Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, Adife Şeyda Yargıç, Nurgül Özbay, Eylem Önal, “Sugar Beet Pulp
Activated Carbon: Synthesis, Characterization, and Application For The Removal of Phenol From
th
Aqueous Solution”, The 8 Conference on Sustainable Development of Energy, Water and
Environment Systems – SDEWES Conference-2013, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia.
A. Ş. Yargıç, R. Z. Yarbay Şahin, N. Özbay and E. Önal, “The Synthesis and Characterization of
Ni/SiO2 Catalysts by Sol-Gel Method: Effect of Metal Loading”, 1st International Porous and Powder
Materials Symposium and Exhibition, PPM 2013, 3-6 September 2013, Çeşme-İzmir, Turkey.
R. Z. Yarbay Şahin, N. Özbay, E. Önal and A. Ş. Yargıç, “Preparation and Characterization of
Activated Carbons Derived From Tomato Waste”, 1st International Porous and Powder Materials
Symposium and Exhibition, PPM 2013, 3-6 September 2013, Çeşme-İzmir, Turkey.
E. Önal, N. Özbay, R. Z. Yarbay Şahin and A. Ş. Yargıç, “Production Chemically Activated Carbon
st
From Industrial Waste Material and Its Adsorption Behavior In The Dye Removal”, 1 International
Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2013, 3-6 September 2013, Çeşmeİzmir, Turkey.
E. Önal, N. Özbay, A.Ş. Yargıç, R.Z. Yarbay Şahin and Ö. Gök, “Performance Evaluation of the BioChar Heavy Metal Removal Produced From Tomato Factory Waste”, The Sixth International Exergy,
Energy and Environment Symposium (IEEES6), 1-4 July 2013, Rize, Turkey.
“
A.Ş. Yargıç, R.Z. Yarbay Şahin, N. Özbay and E. Önal, The Effect of Different Operating Conditions
on Removal of Reactive Dye by Green Carbon Adsorption”, International Conference on Environmental
Science and Technology-2013 (ICOESTʹ2013-Cappadocia), 18-21 June 2013, Urgup-Nevsehir, Turkey.
R.Z. Yarbay Şahin, A.Ş. Yargıç, E. Önal and N. Özbay, “Removal of Co (II) by adsorption using
activated carbon prepared from tomato waste: Effect of carbonization temperature”, International
Conference on Environmental Science and Technology-2013 (ICOESTʹ2013-Cappadocia), 18-21 June
2013, Urgup-Nevsehir, Turkey.
E. Önal, R.Z. Yarbay Şahin, A.Ş. Yargıç, N. Özbay and Ö. Gök, “Biosorption of zinc(II) from aqueous
solution by impregnated with hydrochloric acid sunflower pulp”, International Conference on
Environmental Science and Technology-2013 (ICOESTʹ2013-Cappadocia), 18-21 June 2013, UrgupNevsehir, Turkey.
Nurgül Özbay, Eylem Önal, Adife Şeyda Yargıç, Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, “Şeker Pancarı
Küspesinden Düşük Sıcaklıkta Elde Edilen Katı Ürün Kullanılarak Fenol Gideriminin Araştırılması”, AP035, 26. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Fethiye, Türkiye.
Eylem Önal, Nurgül Özbay, Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, Adife Şeyda Yargıç, “Fabrika Domates
Atığından Üretilen Aktif Karbon İle Sulu Çözeltilerden Cu(II) Metalinin Adsorpsiyonu”, AP-012, 26.
Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Fethiye, Türkiye.
Nurgül Özbay, Adife Şeyda Yargıç, Eylem Önal, Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, “Three main
thermochemical processes to produce fuel from cotton: A review”, P-3, EWRES - European Workshop
on Renewable Energy Systems, 17-28 September 2012, Alanya-Antalya, Turkey.
Eylem Önal, Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, Nurgül Özbay, Adife Şeyda Yargıç, “Almond shell as a
biomass material”, P-12, EWRES - European Workshop on Renewable Energy Systems, 17-28
SEPTEMBER 2012, Alanya-Antalya, Turkey.
Y. Gucbilmez, A.S. Yargic, I. Calis, ”pH Effect on Cubic Pore Formation as Proved by TEM Studies”,
National Catalysis Conference-4 (NCC-4), March 21-24, 2012, Kocaeli, Turkey.
Yesim Gucbilmez, A. Seyda Guler, İbrahim Calis, "Effect of Different Synthesis Methods on the
Properties of HPA-MCM-48 Type Catalysts", PM-71,Europacat X,28 August-2 September 2011,
Glasgow, UK.
A. Citak, A. Ozbey, Y. Gucbilmez, A.S. Guler, I. Calis, H. Demiral, "Ethyl Propionate Production Using
HPA-MCM-41 Type Catalysts", PM-93,Europacat X, 28 August-2 September 2011, Glasgow, UK.
Güçbilmez Y., Güler A.Ş., Çalış İ., “Effect of Heteropoly Acid Incorporation on Physical Properties of
th
MCM-48 Type Catalysts Synthesized by the Room Temperature Method”, 6 Efcats Summer School,
September 13-19, 2010 İzmir, Turkey,
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Türkiye Kataliz Derneği
KATILDIĞI SEMİNERLER / TARTIŞMALAR / BİLGİ ŞÖLENLERİ
KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER
Tüpraş İzmit Rafinerisi (İzmit)
Çanakcılar Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Zonguldak)
Emko Fenni Malz. San. Tic. A.Ş. (Zonguldak)
Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk Anonim Şirketi (Lüleburgaz)
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği (Tekirdağ)
ECM Metal (Bilecik)
Eskişehir Şeker Fabrikası (Eskişehir)
Yıldız Entegre Kütahya Azot Fabrikası (Kütahya)
Eczacıbaşı Vitra (Bozüyük)
Pınar Süt Eskişehir Fabrikası (Eskişehir)
Sarar Tekstil Fabrikası (Eskişehir)
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
CHEMCAD Chemical Process Simulation Software
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü (BİS Sistem
Entegrasyon LTD) Ocak 2012
Azot Adsorpsiyon ile Yüzey Alanı Ölçüm ve Kimyasal Adsorpsiyon Analizi (BET)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Ekim 2011
Model Labsys Evolution TG & DSC & DTA Thermal Analysis Systems
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Temmuz 2011
X-Işınları Kırınımı (X-Ray Diffractometer)
Anadolu Üniversitesi Temmuz 2010
Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analizi (BET)
Anadolu Üniversitesi Haziran 2010
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Anadolu Üniversitesi Temmuz 2009
ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMİ
Kimya Mühendisleri Odası 02-03.12.2006
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
75
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content