close

Вход

Log in using OpenID

2010 Faaliyet Raporu.indd

embedDownload
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet
raporu
2010
ADAPAZARI BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU
www.adapazarı.bel.tr
Mustafa Kemal ATATÜRK
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
Adapazarı’nın Tarihçesi:
Tarihi kaynaklar, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri
Bitinyalıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya Nehri’nin birkaç asır öncesine
kadar, diğer kolunun Beşköprü’nün altından geçip Çark
Deresi’yle birleşerek şehrin batı yakasında iki farklı koldan
aktığı tespit edilmiştir. 1324’te Orhan Gazi zamanında Bizanslılardan fethedilen yerleşim birimlerine “Ada Karyesi”
(Adaköy) adının verilmesi, söz konusu bilgileri doğrulamaktadır.Halen mevcudiyetini koruyan Orhan Camii, deprem ve yangınlarla mimarisi değişse de Osmanlı Fethinin
en önemli ayak izlerini taşımaktadır.
Başta Gubarizadeler, Arapzadeler, Abasıyanıkzadeler ve
Rençberzadeler olmak üzere 12 aile tarafından kurulan
köy; bölgede ziraatın canlanması üzerine pazarıyla ilgi
çekmiş, ardından bölgede nüfus artmaya başlamış, 16.
yüzyılda “Ada Nahiyesi”ne dönüşmüş,
18. yüzyılda Kocaeli Vilayetine bağlı “Ada Kazası” adını
almıştır. Bölge, Sakarya Nehri’nin iki kolu arasında kurulan
pazarıyla gerçek bir “Adapazarı” hüviyeti kazanmıştır.
1868 yılında “Adapazarı Belediyesi” adıyla belediye teşkilatı kurulan ilçe, 17 Haziran 1954 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanunla, Kocaeli Vilayeti’nden ayrılarak merkez
ilçesi Adapazarı olan Sakarya Vilayeti kurulmuştur. 6 Mart
2000 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 593 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile “Büyükşehir Belediyesi” kurulmuş, Adapazarı Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi’nin
“Merkez” isimli alt kademe belediyesine dönüştürülmüştür. Bu tarihten ilk mahalli idari seçimlere kadar
(28.03.2004) Adapazarı Merkez Belediyesi’ne ait görev ve
yetkiler Büyükşehir Belediyesi’nce yerine getirilmiştir.
22.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Belediyemizin “Merkez” olan ismi, Adapazarı
Belediyesi olarak değiştirilmiştir.
31.12.2010 tarihi itibariyle, ilçe sınırlarımızdaki nüfusumuz
245.458’dir. Sakarya genel nüfusu ise 872.872’dir.
5
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Süleyman DİŞLİ / Belediye Başkanı
Sakarya’nın Kamışlı Köyü’nde 1962’de doğmuştur. İlköğrenimini Arifiye Neviye İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Adapazarı’nda tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Süleyman Dişli, aynı zamanda ileri derecede İngilizce bilmektedir.
Kısa bir süre serbest ticaret ile uğraşan Süleyman Dişli,1996 yılında
Adapazarı Belediyesi’ne İdari İşler Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Belediye Teftiş Kurulu’nda müfettişlik yaptıktan sonra, Büyükşehir
Belediyesi’ nde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevinde
bulunmuştur. 2004 Mahalli Seçimleri’ne kadar bu görevine devam etmiştir. 28 Mart 2004 tarihinde Adapazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.
5 yıl boyunca Adapazarı Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dişli 29
Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonucunda ikinci
kez Adapazarı Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
6
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
Sunuş:
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Değerli Adapazar’lı Hemşehrilerim;
“Halkı ile el ele, çağdaş belediyecilikte öncü, yüzü
gülen insanların şehrini oluşturmak” olan misyonumuz gereği, göreve geldiğimiz 28 Mart 2004 tarihinden, bugüne kadar azim ve inançla, her kesime
hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekteyiz.
sağlanması amaçlanarak hazırlanmıştır.
2007-2011 yılları Stratejik Planı ile; belediyemizin
vizyon, misyon, ilke ve değerleri katılımcı bir anlayışla belirlenmiş, ayrıntılı çalışma oluşturulmuştur.
2010 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diliyor; Programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma ekibine, özveri ile çalışan tüm belediye personeline ve yapıcı katkılarını her zaman yanımda hissettiğim siz değerli meclis üyelerine teşekkür ediyor;
ayrıca 5 Aralık 2010 tarihinde aramızdan ayrılan,
değerli meclis üyemiz Sayın Rıtvan TAŞ’ı saygı ile
anıyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyorum .Sizlere
başarı dileklerimle birlikte saygılarımı sunuyorum.
Faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayıracağımız
kaynaklarımızı sistematik bir şekilde ortaya koyan
yıllık performans programlarımız ve hazırlanan performans programına uygun amaç ve hedeflerimizin
ne ölçüde gerçekleştiğini gösteren 2010 yılı Faaliyet
Raporumuz iç ve dış denetimin daha etkili biçimde
2010 yılında Adapazarı Belediyesi’nce yapılan hizmet ve faaliyetlerin detaylı olarak dökümünü bu kitapçıkta, bulacaksınız.
Süleyman DİŞLİ
Adapazarı Belediye Başkanı
7
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
ADAPAZARI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
Fevzi KIvLIÇ
AK Parti Meclis Üyesi
Ayşegül ŞAHİNAK
Ahmet ÇİL
AK Parti Meclis Üyesi
Aydın TERCAN
AK Parti Meclis Üyesi
Derya TURAN
AK Parti Meclis Üyesi
Orhan ŞAHİN
AK Parti Meclis Üyesi
Parti Meclis Üyesi
Ersin KILIÇ
AK Parti Meclis Üyesi
Yüksel SÖZER
AK Parti Meclis Üyesi
Rıdvan TAŞ
MHP Meclis Üyesi
(Merhum)
8
Yunus TEVER
Hasan KARAGÜZEL
AK Parti Meclis Üyesi
MHP Meclis Üyesi
Fehmi GARİP
Erol AYDIN
AK Parti Meclis Üyesi
AK Parti Meclis Üyesi
İlhan TÜRKSEVEN
AK Parti Meclis Üyesi
AK Parti Meclis Üyesi
Mehmet Emin KABA
MHP Meclis Üyesi
Ülker SIKTAŞ
MHP Meclis Üyesi
Akın ÇAĞLAR GÖKTÜRK
MHP Meclis Üyesi
Recep UNCUOĞLU
İlker HASKÖYLÜ
AK Parti Meclis Üyesi
Ali İhsan GÜVEN
MHP Meclis Üyesi
Önder YETİŞ
AK Parti Meclis Üyesi
Ece NARİNÇ
AK Parti Meclis Üyesi
Mahmut ARSLAN
Ömer ARSLAN
AK Parti Meclis Üyesi
Metin ÖKTEN
Ayhan KAYIKÇI
MHP Meclis Üyesi
Suat ÇOKLUK
Fatih BALÇIK
AK Parti Meclis Üyesi
AK Parti Meclis Üyesi
MHP Meclis Üyesi
MHP Meclis Üyesi
Fahrettin ÖRKMEZ
MHP Meclis Üyesi
Kaya Mehmet YAĞCI
MHP Meclis Üyesi
Turgut İLBAKAN
MHP Meclis Üyesi
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ
MECLİS DİVAN KATİPLİĞİ
Ece NARİNÇ (Meclis Üyesi)
MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ
Ece NARİNÇ (Asil)
Mahmut ARSLAN (Meclis Üyesi)
Erol AYDIN (1.Başkan Vekili)
Derya TURAN (Asil)
Hasan KARAGÜZEL (Meclis Üyesi)
Orhan ŞAHİN (2. Başkan Vekili)
Ayşegül ŞAHİN (Yedek)
Yaşar KETEN (Yazı İşleri Müdürü)
Yunus TEVER (Yedek)
Osman Nuri Eker (Mali Hizmetler Müdürü)
Faruk DALKILIÇ (Yapı Kontrol Müdürü)
Komisyon Üyeleri:
DENETİM KOMİSYONU
İMAR TETKİK KOMİSYONU
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
İlker HASKÖYLÜ
İlhan TÜRKSEVEN
Orhan ŞAHİN
Ayşegül ŞAHİN
Ersin KILIÇ
Derya TURAN
Yunus TEVER
Önder YETİŞ
Yunus TEVER
Suat ÇOKLUK
Metin ÖKDEN
Suat ÇOKLUK
Fehmi GARİP
Turgut İLBAKAN
M. Emin KABA
HUKUK KOMİSYONU
Ayşegül ŞAHİN
MARMARA VE BOĞAZLARI BELEDİYELER BİRLİĞİ
HAL BİRLİĞİ
Ömer ARSLAN
Ömer ARSLAN (Asil)
Yüksel SÖZER (Asil)
İlker HASKÖYLÜ
İlhan TÜRKSEVEN (Asil)
Aydın TERCAN (Asil)
A. Çağlar GÖKTÜRK
Derya TURAN (Asil)
İlker HASKÖYLÜ (Yedek)
Fatih BALÇIK
Mahmut ARSLAN (Yedek)
Ahmet ÇİL (Yedek)
9
içindekiler
I.
GENEL BİLGİLER
12
A. Misyon Vizyon
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
2. Örgüt Yapısı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları
5. Sunulan Hizmetler
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D. Diğer Hususlar
II.
AMAÇ ve HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
1. Kurumsal Yönetim Stratejileri
2. Kentsel Gelişim Stratejileri
3. Sosyal Gelişim Stratejileri
4. Uluslararası İletişim Stratejileri
B- Temel Politika ve Öncelikler
1. Adapazarı Belediyesi Temel Değerleri
2. Adapazarı Belediyesi Politikası
C-Diğer Hususlar
18
içindekiler
III.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
ve DEĞERLENDİRMELER
20
A. Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları (Sapma Oran ve Nedenleri)
4- Diğer Hususlar
B. Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV.
KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
127
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER:
1- Mali Hizmetler Yöneticisi İç Kontrol Güvence Beyanı
2- Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı
131
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
I. Genel Bilgiler
A- Misyon ve Vizyon:
Misyonumuz;
- Güler yüzlü olmak.
“Halkı ile el ele, çağdaş belediyecilikte öncü, yüzü gülen
insanların şehrini oluşturmaktır.”
- Vatandaşın talebini değerlendirerek sonuçlandırmak.
Vizyonumuz;
“Sosyal dayanışma bilinci yüksek ve gelişmiş şehircilik anlayışı ile Yeşil alanları, Sanat evleri, Sosyo-Kültürel tesisleri ile bütünleşen, Her türlü afete önceden hazır, Ekolojik
dengeyi bozmayan bir çevre bilincine sahip, Teknolojik
gelişmeler ile barışık, Kendi kendine yeten bir kent oluşturmaktır.”
Adapazarı Belediyesi Temel İlkeleri;
- İş akışını kolaylaştırmak.
- Hizmetlerimizde teknolojiyi aktif olarak kullanmak.
- Personel motivasyonunu üst düzeyde tutmak.
- Sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak istihdam arttırıcı
çalışmalar yapmak.
- Deprem Kültür Müzemiz ile doğal afet bilincini yerleştirmek.
- Ekolojik dengeyi korumak.
- Adaletli olmak.
- Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.
- Dürüst ve şeffaf olmak.
- Toplum kültürünü geliştirmek.
- Zamanın kıymetini bilerek sorunları hızlı çözmek.
- Şehrin temizliğini üst düzeyde tutmak için gerekli çalışmaları yapmak.
- Katılımcı ve paylaşımcı olmak.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Anayasanın 127. maddesine göre Belde halkının mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan
ve Devlet Düzeni içersinde çok önemli yeri olan, karar organları seçmenleri tarafından oluşturulan Kamu Kurumu
niteliğindeki Belediyelerimizde;
Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.Belediye Teşkilatının en üst amiri olarak
Belediye teşkilatını sevk ve idare etmekle yükümlüdür.
13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Mevcut kaynaklarımızı en verimli ve etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak ve bir reform olarak nitelendirilen 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belediyelerin
görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Maddede, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine, hizmet
alanları sayılmış ve kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen “mahalli müşterek” nitelikteki her türlü hizmetin belediyelerce yapılması esası belirlenmiştir. Aynı kanunun 15. maddesinde ise Belediyelerin
kamu tüzel kişisi olarak sahip oldukları yetkiler ve imtiyazlar belirlenmiştir.Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’nun 7. maddesinde Büyükşehir, İlçe ve İlk kademe
belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları maddeler
halinde tanımlanmıştır.
C- İdareye İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı; Adapazarı Belediye Başkanlığı’nın İlçe
sınırları içindeki görev ve sorumluluk alanı; 59 Mahalle
(18.500 hektar) ve 26 Orman Köyü (11.500 hektar) olmak
üzere toplam 30.000 hektardır.
Adapazarı Belediye Yeşil Alanların Bölgelere Dağılımı
Adapazarı Belediyesi Park ve Yeşil Alanların Dağılımı
Şehir Merkezindeki Yeşil Alanlar
40.313 m2
m2
Karaman Mahallesi’ndeki Yeşil Alanlar
155.260
Camili (1) Mahallesi’ndeki Yeşil Alanlar
202.996 m2
Camili (2) Mahallesi’ndeki Yeşil Alanlar
38.760 m2
Toplam
12
437.329
m2
Spor Sahaları
26 adet
Yeşil Alanlar
17 adet
Çocuk Parkları
126 adet
Spor Parkları
33 adet
Toplam
202 adet
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
mizlik İşleri Müdürlüğü Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii Teknik Birimler binasında hizmet vermektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ:
Meclis Salonu; Adapazarı Belediyesi, Ana Hizmet Binası
Çatı Katında
Nikah Salonu; İstiklal Mahallesinde Çark Mesire Yerinde
Çark Mesire Tesisleri : İstiklal Mahallesinde
Göl Tesisleri; Aşağıdereköy’de
ADAPAZARI BELEDİYESİ KÜLTÜREL TESİSLERİ:
Deprem Kültür Müzesi; Deprem sonrası Bayındırlık Ve
İskan Bakanlığı tarafından yapılarak, Belediyemize tahsis
edilen “Deprem Kültür Müzesi’’ Cumhuriyet Mahallesi,
Kavaklar Caddesinde
ADAPAZARI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ:
Ana Hizmet Binası: Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak, No:3 54100 / ADAPAZARI adresindedir.
Adapazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası Bodrum kat üzeri
3 kat olup; Başkanlık,Başkan Yardımcıları, (Fen İşleri, Park
Bahçeler, Temizlik, Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta Müdürlükleri hariç), diğer tüm Müdürlükler ile Encümen ve Meclis
Toplantı Salonu bulunmaktadır.
Bilgi Evi; Semerciler Mahallesi, Yuvam Sokak, No:18 adresindeki Ek Hizmet Binasında
Prefabrik Kütüphane; Güneşler Mahallesinde hizmet vermektedir.
Adapazarı Belediyesi Kültür Merkezi; Cumhuriyet Mahallesinde hizmet verecektir
ADAPAZARI BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ
Adapazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat Alanları:
Bodrum Kat 1200 m2, Zemin Kat 1200 m2, 1.Kat 1200
m2, 2.Kat 1200 m2, Çatı Kat 400 m2 olmak üzereToplam
Alan 5.000 m2’dir.
616 adet Arsa Toplam 393.248.11 m2
188 adet Tarla Toplam 591.994,09 m2
DİĞER GAYRİMENKULLER
Adapazarı Belediyesi Ek Hizmet Binaları;
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneşler Belediyesi eski
hizmet binasına taşınmıştır.
Zabıta Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi’nin Semerciler
Mahallesi, Yuvam Sokak, No:18 adresindeki Ek Hizmet
Binasında hizmet vermektedir.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şeker Mahallesi Yazlık Cad.
N0:216’da bulunan Adapazarı Belediyesine ait binasında
31.05.2010 tarihine kadar faaliyet göstermiş, 01.06.2010
tarihinden itibaren Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii
Teknik Birimler binasında Fen İşleri Müdürlüğü,Temizlik
İşleri Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.
Adapazarı Belediyesi Atölyeleri; Fen İşleri Atölyesi
(Araç-İş Tamir ve Bakım Atölyesi, Kaynak Atölyesi,Engelli
Araç Tamir ve Bakım Atölyesi, Makine İkmal Deposu, Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii Teknik Birimler binasında
bulunmaktadır.
Adapazarı Belediyesi Şantiyeleri;
BULUNDUĞU
MAHALLE
ADET
Teknik Birimler Ek Hizmet Binası
Dağdibi
1
Umumi Tuvalet
Cumhuriyet
2
Umumi Tuvalet
Sakarya
1
Umumi Tuvalet
Yenicami Mah.
1
Caritas Evleri
Güneşler
76
Güneşler Sağlık Ocağı Binası
Güneşler
1
Kreş Binası
Korucuk
1
Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezi
Güneşler
1
Prefabrik Kütüphane
Güneşler
1
Köy Konağı Binası
Muhtelif yerlerde
9
Daire
Korucuk İdealkent
6
Daire
Korucuk Korukent
1
Market- Kıraathane
Korucuk İdealkent
2
Dükkan
Korucuk İş Merkezi
5
Dükkan
Orta Mahalle
11
Büfe
Muhtelif Bölgelerde
12
Muhtelif Yerlerde
Tarla-Arsa
TOPLAM
41
172
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Te-
13
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
ADAPAZARI BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI: (2010 YILI)
NO
PLAKA
CİNSİ
MODEL
ALIM TARİHİ
1
54 AR 735
MURAT 131 KARTAL
1996
05.01.2004
2
54 EU 913
MZ 251 MOTOSİKLET
1992
05.01.2004
3
54 TP 581
HONDA MOTOSİKLET
2000
05.01.2004
4
54 TP 582
HONDA MOTOSİKLET
2000
05.01.2004
5
54 EU 831
MZ 251 MOTOSİKLET
1992
05.01.2004
6
54 EU 937
MZ 251 MOTOSİKLET
1992
05.01.2004
7
54 FD 246
DAMPERLİ KAMYON RENAULT
1990
19.10.2004
8
54 DZ 378
DAMPERLİ KAMYON RENAULT
1990
19.10.2004
9
54 FY 208
DAMPERLİ KAMYON RENAULT
1990
05.01.2004
10
54 FR 138
FATİH ÇÖP KAMYONU
2000
05.01.2004
11
54 EH 618
LEVEND KAMYONET
1992
05.01.2004
12
54 AY 946
FATİH KAMYON
2000
05.01.2004
13
54 ZT 104
MAN OTOBÜS
1984
24.10.2008
14
54 EA 134
STEYR TRAKTÖR
1996
01.04.2009
15
54 EK 314
BMC LEVEND KAMYONET
1998
01.04.2009
16
54 ER 962
BMC FATİH SU TANKERİ
2000
01.04.2009
17
54 ER 608
BMC LEVEND KAMYONET
2000
01.04.2009
18
54 TT 135
BMC FATİH KAMYON
2005
01.04.2009
19
54 TT 901
BMC FATİH DAM.KAMYON
2005
01.04.2009
20
54 TH 001
TOYOTA COROLLA OTOMOBİL
2006
01.04.2009
21
54 SD 908
AUDİ OTOMOBİL
2010
20.08.2009
22
54 EP 368
DAF R.ROMORK
1977
05.01.2004
23
54 DV 805
GÜRELLER Y.ROMORK
1996
05.01.2004
24
54 ZD 802
MERCEDES KAMYON
2011
13.12.2010
25
54 ZD 952
MERCEDES KAMYON
2011
13.12.2010
26
54 B 0808
MERCEDES TIR ÇEKİCİ
2002
11.11.2010
İŞ MAKİNELERİ
1
54 92 05
950 F CAT YÜKLEYİCİ
1992
05.01.2004
2
54 07 01
KOMATSU İŞ MAKİNASI
2007
29.08.2007
3
54 79 04
CHAMPİON GREYDER
1979
01.04.2009
4
54 95 02
MASTAŞ YÜKLEYİCİ
1995
01.04.2009
5
54 99 03
HİDROMEK YÜKLEYİCİ
1999
01.04.2009
6
54 06 13
SİLİNDİR
2006
01.04.2009
7
54 10 06
AMMANM ASFALT SİLİNDİRİ
2010
17/06/2010
8
54 10 07
HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ
2010
16/07/2010
9
54 10 08
HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ
2010
16/07/2010
10
54 10 09
VOLVO GREYDER
2010
27/07/2010
11
54 10 10
VOLVO YÜKLEYİCİ
2010
01/09/2010
12
54 10 11
KOMATSU FORKLİFT
2010
01/09/2010
14
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2. Örgüt Yapısı; 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan ‘Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda
Belediye Meclisimizin 06/07/2009 tarih ve 7/92-7/93 sayılı
onayı ile memur kadrosu 309, daimi işçi kadrosu da 155
olarak belirlenmiştir.
2010 hizmet yılında Adapazarı Belediyesi Teşkilatında; Belediye Başkanı ve ona bağlı olarak toplam 4 Başkan Yardımcısı kadrosu, 20 adet Müdürlük ve
1 adet Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmakta olup; Başkan
2010
Yardımcılarından bir tanesi, 5393 sayılı Kanuna göre Meclis Üyeliğinden atanmıştır.
Belediye Başkan Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü,Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın ve
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,Dış İlişkiler Müdürlüğü
ile Sivil Savunma Uzmanı doğrudan Belediye Başkanına;
diğer 15 müdürlük ise ilgili Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir.2010 yılı
sonu itibari ile toplam personel sayımız 285 kişidir.
Belediye Meclisimiz tarafından belirlenen organizasyon
şeması aşağıda belirtilmiştir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI
15
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Adapazarı Belediyesi’nin bilgi ve iletişim sistemleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde günümüz teknolojilerine uygun her türlü teknik donanım mevcuttur. Ana hizmet binamızdaki kullanıcılarımızın
yanı sıra dış birimlerdeki tüm kullanıcılarımız oluşturulan
network ağına dahildir. Kurum içi elektronik iletişimin
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Belediyemizde bilgi teknolojileri çok yakından takip edilmektedir. Gelişen teknolojiyi halkımızın hizmetine yansıtmak; daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet vermek amacıyla, e-devlet yapısının en önemli parçası olan e-belediye
uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır.
Bu amaçla kurum içerisinde kullandığımız tüm yazılımlar
web tabanlı hale dönüştürülmüş, gerektiğinde kamu ya
da özel diğer kurumların bilişim ağları ile iletişim kurulabilecek teknolojik altyapı oluşturulmuştur.
Adapazarı Belediyesi’nde Kullanılan Bilgisayarlar ve
Ekipmanlar; Belediyemizin tüm birimlerindeki bilişim hizmetleri; 188 adet PC, 14 Adet Dizüstü Bilgisayar,
8 Adet Server Bilgisayar, 68 adet Laserjet Yazıcı, 3 Adet
Deskjet Yazıcı, 15 Adet Dotmatrix Yazıcı ve 5 Adet tarayıcı
ile verilmektedir.
Kütüphane Kaynakları; Periyodik Yayın Sayısı 1 Adet,
Elektronik Yayın Sayısı 1 Adet.
İletişim Araçları; Telefon hattı (dahili) 238 adet, Telefon
hattı (harici) 74 adet, Cep Telefonu Hattı 16 adet, Telsiz
52 adet, Merkez Telsiz Cihazı 3 adet (Hizmet binası üstü)
Rölemiz mevcuttur.
Görüntü Sistemleri; TV , Video ve kapalı devre kameralı
güvenlik sistemleri mevcuttur.
Ses Sistemi; 1 adet Şehir Anons Sistemi mevcuttur.
4. İnsan Kaynakları:
31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin
06/07/2009 tarih ve 7/92-7/93 sayılı onayı ile memur kadrosu 309, daimi işçi kadrosu da 155 olarak belirlenmiştir.
2010 hizmet yılında Adapazarı Belediyesi Teşkilatında; Belediye Başkanı ve ona bağlı olarak, 1’i 5393 sayılı
Kanuna göre atanan ve Meclis Üyesi 2’si Memur olan Başkan Yardımcısı birlikte 3 Başkan Yardımcımız ve 20 adet
Müdürlük ile hizmet vermekteyiz.
16
Belediye Başkan Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü,
Teftiş Kurulu Müdürlüğü,Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın
ve Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Sivil Savunma
Uzmanı doğrudan Belediye Başkanına; diğer 15 müdürlük ise ilgili Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı olarak
görevlerini yerine getirmektedir. 2010 yılı sonu itibari ile
toplam personel sayımız 285 kişidir.
Belediyemizin personel istihdamı hakkındaki bilgiler,
31.12.2010 tarihi itibariyle aşağıda ayrıntılı şekilde sunulmuştur.
2010 yılı sonu itibari ile toplam personel sayımız 285 kişidir.
STATÜ
01.01.2010
12.31.2010
MEMUR
108
112
KADROLU İŞÇİ
144
125
GEÇİCİ İŞÇİ
22
21
SÖZLEŞMELİ
20
26
SÖZLEŞMELİ (KISMİ ZAMANLI)
1
0
5393 S.K.ATANAN BŞK.YRD.
1
1
296
285
TOPLAM
2010 Yılı Personel Hareketleri; Diğer kurumlardan belediyemize, 4 memur naklen atanmış olup, 1 memur da
diğer kurumlara naklen tayin olmuştur. 1 memur açıktan
atanmış, 2 memurun yeniden atama işlemi gerçekleştirilmiştir. 1 memur vefat etmiş; 1 memur ve 18 işçi olmak
üzere toplam 19 personel emekli olmuştur. 1 kadrolu, 1
geçici toplam 2 işçinin ilgili kanunlar gereği iş akdi fesh
edilmiştir. 9 sözleşmeli personel alınmış, 3 sözleşmeli personel işten ayrılmıştır. 01.01.2010 tarihinde Toplam 296
olan personel sayısı 31.12.2010 tarihinde 285’ e gerilemiştir.
31.12.2010 Tarihi itibari ile Hizmet Sınıfına Göre Memur
Personelin Durumu;
SINIFI
DOLU
BOŞ
TOPLAM
G.İ.H.S.
94
125
219
T.H.S.
15
36
51
S.H.S.
1
15
16
E.Ö.H.S
1
0
1
A.H.S.
0
4
4
Y.H.S
1
17
18
GENEL TOPLAM
112
197
309
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
31.12.2010 Tarihi İtibari İle Çalışanların Cinsiyet Dağılımı
2010
31.12.2010 Tarihi İtibari İle Çalışanların Yaşa Göre Dağılımı
SINIFI
KADIN
ERKEK
TOPLAM
SINIFI
20-30
31-40
41-50
51-60
TOPLAM
MEMUR
45
67
112
MEMUR
8
29
58
17
112
K.İŞÇİ
19
106
125
K.İŞÇİ
8
53
50
17
125
14
1
0
21
G.İŞÇİ
9
12
21
G.İŞÇİ
6
SÖZ.PERSONEL
6
20
26
SÖZLEŞMELİ
18
8
0
0
26
5393 S.K.
0
1
1
5393 S.K.
o
0
1
0
1
GENEL TOPLAM
79
206
285
G.TOPLAM
104
110
40
31
285
31.12.2010 Tarihi İtibari İle Çalışanların Eğitim Durumu
SINIFI
OKURYAZAR
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
ÖNLİSANS
LİSANS
TOPLAM
MEMUR
0
0
3
56
16
37
112
K.İŞÇİ
5
53
23
34
5
5
125
G.İŞÇİ
0
0
0
2
4
15
21
SÖZL.
0
0
0
1
1
24
26
5393 S.K.
0
0
0
1
0
0
1
GENEL TOPLAM
5
53
26
94
27
80
285
31.12.2010 Tarihi İtibari İle Çalışanların Hizmet Süreleri
SINIFI
0-1
1-3
4-6
7-10
11-15
16-20
21-SONR.
TOPLAM
MEMUR
0
4
8
8
8
41
43
112
K.İŞÇİ
0
2
17
17
32
37
20
125
G.İŞÇİ
0
0
3
15
3
0
0
21
SÖZL.
7
19
0
0
0
0
0
26
5393 S.K.
0
0
0
0
1
0
0
1
GENEL TOPLAM
7
25
28
40
44
78
63
285
Adapazarı Belediyesi Yıllara Göre Personel Dağılımı:
YILLAR
PERSONEL SAYISI
2004
358
2005
333
2006
295
2007
290
2008
290
2009
296
2010
285
Adapazarı Belediyesi birimlerinde çalışan personel sayısı,
2004 yılı sonu itibari ile 358 kişi, 2005 yıl sonunda 333
kişi, 2006 yılında 295 kişi, 2007 yılı sonu itibariyle 290
kişi, 2008 yılı sonu itibariyle 290 kişi, 2009 yılı sonu itibariyle 296 kişi görev yapmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle ise
personel sayısı 285’e düşmüştür.
Belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesinde
yeni personel almak yerine, mevcut personelin daha kali-
teli hizmet üretmesi ve kısıtlı kaynakların en verimli şekilde
değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede de Personel
giderlerinin bütçedeki oranı %23 e düşmüştür.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz; Belediyemizde istihdam edilen personelin eğitim, nitelik ve iş tecrübelerini de dikkate alarak hem personelin motivasyonunun
arttırılması hem de kamu hizmetinin belirgin ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla, personele göre iş değil,
işe göre personel prensibine uygun bir politika güdecektir.
5. Sunulan Hizmetler:
5.1- Sağlık Hizmetleri
5.2- İdari Hizmetler
5.3- Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri
5.4- Zabıta Hizmetleri
5.5- İmar ve Şehircilik Hizmetleri
5.6- Sosyal ve Kültürel Hizmetler
5.7- Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri
5.8- Park Yapım ve Bakım Hizmetleri
5.9- Diğer Hizmetler
17
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Yönetim; Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince, 2006 yılı içinde “Strateji Geliştirme Birimi” kurulmuştur. 2010 yılında her ay Belediye Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ve tüm müdürlerin katılımı ile;
Müdürlükler tarafından yürütülen görevlere ilişkin olarak,
aylık faaliyetlerini ve Performans Değerlendirmelerini içeren toplantılar yapılmıştır.
Denetim; Satın alma işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine göre ve 2010 mali yılı Devlet Bütçe
Kanununda belirtilen limitler göz önünde bulundurularak
Belediye Başkanlığı’nın bilgisi ve oluru dahilinde gerçekleştirilmiştir. Harcama öncesi kontroller ise Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yetkili Personeller tarafından yapılmıştır. Ayrıca 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun
25. maddesine istinaden Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca mali iş ve işlemler ile ilgili
genel denetim yapılmıştır.
2010 yılına ait Mal Sayman Hesabı hazırlanarak dış denetim yapılması amacıyla, Şubat ayı sonunda Sayıştay
Başkanlığı’na gönderilmiştir.
2010 yılı Kesin Hesabı ise Belediye Meclisi tarafından
onaylandıktan sonra, Mali dış denetimin yapılması amacıyla Sayıştay Başkanlığı’na gönderilecektir.
II. Amaç ve Hedefler
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:
Adapazarı Belediyesi 2007 -2011 Stratejik Planı” Belediye
Meclisinin 03.07.2006 tarih ve 7/178 kararı ile, 2010 Yılı
Performans Programı ise Belediye Meclisinin 07.09.2009
tarih ve 8/103 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
1 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Kurumsal yönetim
Adapazarı Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan stratejik
amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için yürütülmüş olan
faaliyet ve projeler göz önünde bulundurularak 2010 Yılı
Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Stratejik Planda yer alan
amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
2 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Tüm çalışanlarımızın
bir aile bilinci içinde, vatandaşlarımıza en etkin ve en hızlı
şekilde hizmet edebilmeleri için gerekli bilgi ve beceri ile
donatılmış, motivasyonu yüksek, sürekli gelişen ve kurumuna bağlı bireyler olmasını sağlayacak her türlü girişim
desteklenecektir.
I- Kurumsal Yönetişim Stratejileri
2- Kentsel Gelişim Stratejileri
3- Sosyal Gelişim Stratejileri
4- Uluslararası İletişim Stratejileri
Adapazarı Belediyesinin 2007-2011 yıllarını kapsayan
Stratejik Planı hazırlanırken Kurumsal Yönetim, Kentsel
Gelişim, Sosyal Gelişim ve Uluslar arası İletişim stratejileri
olmak üzere 4 adet strateji başlığı altında 11 adet Stratejik
amaç tespit edilmiştir.
2010 yılı Performans Programında stratejik amaçların gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, toplam 258 adet
performans hedefi belirlenmiştir.
I- KURUMSAL YÖNETİM STRATEJİLERİ:
Belediyemizin 2007-2011 Stratejik Planında Kurumsal Yönetim Stratejileri; 1 numaralı, 2 numaralı, 7 numaralı ve 8
numaralı amaçlardan oluşmuştur.
18
anlayışımızı stratejik yönetim çerçevesinde şekillendirerek
performans ve hedeflere dayalı etkin bir yönetim sistemi
uygulanacaktır.
7 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Hizmetlerimizi üretirken katılımcı yönetim anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın beklentileri ve kentimizin ihtiyaçları önceliğimiz olacak ve hizmetlerimiz fayda-maliyet anlayışı temel
alınarak üretilecektir. Üretilen hizmetler en etkin şekilde
vatandaşımıza anlatılacak ve vatandaşlarımızdan gelen
her türlü geri bildirim değerlendirilerek belediye hizmetleri çeşitlendirilecektir. Vatandaşlara mümkün olan yerlerde
yerinde hizmet götürülerek hayatı kolaylaştırmak için her
türlü aktivite yerine getirilecek ve desteklenecektir.
8 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Vatandaşımıza en
hızlı hizmeti sunabilmek için kurum içi hizmet birimlerinde
alt yapı hizmetlerini teknolojik gelişmeler ışığında güçlendirilecek projeler (e-belediyecilik, t-belediyecilik vb.) hayata geçirilecek, yapılacak teknolojik altyapı yatırımlarıyla
vergilerin tahsilâtı daha etkin bir şekilde gerçekleştirilerek
gelirlerin artışı sağlanacaktır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II- KENTSEL GELİŞİM STRATEJİLERİ:
III - SOSYAL GELİŞİM STRATEJİLERİ:
Belediyemizin 2007-2011 Stratejik Planında Kentsel Gelişim Stratejileri; 3 numaralı, 4 numaralı, 10 numaralı ve 11
numaralı amaçlardan oluşmuştur.
Belediyemizin 2007-2011 Stratejik Planında Sosyal Gelişim
Stratejileri; 5 numaralı ve 6 numaralı amaçlardan oluşmuştur.
3 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Adapazarı’nın ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar
yapılarak, belirli yerlerde ticaret merkezleri oluşturulup
kentin dinamizmi artırılacaktır. Ayrıca yaşam kalitesinin
artırılması için her türlü etkinlik desteklenecek ve bu konuda yönlendirici olunacaktır. Eğitim, sağlık, kültür-sanat
ve spor konusunda kentin ihtiyaçları doğrultusunda eksik
olan ve ihtiyaç duyulan yatırımlar hayata geçirilecektir.
5 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Vatandaşlar arasındaki ortak kültürel değerleri harekete geçirecek kültürel
aktivitelerin sayısı artırılacak, bu konuda sivil toplum örgütlerinin katılımı ile çok kültürlü bir toplumda kentimizin
ortak yaşam tarzı oluşturulması ve sosyal yardımlaşma ve
dayanışmanın artırılması yönünde çalışmalar desteklenecektir.
4 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: “Altyapı problemi
olan alanlara (Korucuk ve Camili) öncelik verilerek altyapı problemleri çözülecek; Adapazarı’nın planlı bir şekilde
büyümesi sağlanarak modern bir şehir görüntüsü kazandırılacaktır.”
10 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Kentimizin belirlenen yerleşim alanlarına göre planlı büyümesi için Toplu
konut çalışmaları aktif olarak yürütülecek ve bu konuda
TOKİ ile etkin bir iletişim içinde bulunularak kentimizin konut ihtiyacı karşılanacaktır.
11 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Temiz ve yeşil bir
Adapazarı için en etkin çöp toplama ve ilaçlama sistemleri
kullanılacak, çöplerin geri kazanımı için ayrı toplanması ve
değerlendirilmesi sağlanacaktır. Uygulanacak çevre yönetim sistemi ile çevre bilinci sürekli canlı tutulacak ve kentin
yeşil alanları başta olmak üzere çevre unsurları korunup
kollanacaktır.
6 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Adapazarı’nın bir
gerçeği olan deprem konusu sürekli gündemde tutularak
unutulmaması sağlanacak ve bu konuda vatandaşlarımıza
yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılarak deprem kültürünün yaygınlaştırılması ve bilincin sürekli canlı tutulması
için faaliyetler desteklenecektir.
IV-ULUSLARARASI İLETİŞİM STRATEJİLERİ:
Belediyemizin 2007-2011 Stratejik Planında Ulusal İletişim
Stratejileri; 9 numaralı amaçtan oluşmuştur.
9 NUMARALI STRATEJİK AMAÇ: Uluslararası ilişkileri
aktif bir konuma getirerek, kentimize yararlı olabilecek girişimlerde bulunulacak ve kentimizin uluslararası tanınırlığı artırılacaktır. Ayrıca Avrupa Birliğinin Yerel yönetimler
konusundaki standartları aşamalı olarak uygulamaya dönüştürülerek Adapazarı’nın uluslararası kimliğini daha da
güçlendirilmeye çalışılacaktır.
B- Temel Politika ve Öncelikler:
Adapazarı Belediyesinin temel değerleri ve temel politikaları, belediye yöneticilerinin ve birim müdürlerinin katılımıyla stratejik planlama kapsamında aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ TEMEL DEĞERLERİ:
1- Adaletli olmak.
2- Dürüst ve şeffaf olmak.
3- Zamanın kıymetini bilerek sorunları hızlı çözmek.
4- Katılımcı ve paylaşımcı olmak.
5- Güler yüzlü olmak.
6- Vatandaşın talebini değerlendirerek sonuçlandırmak.
7- İş akışını kolaylaştırmak.
8- Hizmetlerimizde teknolojiyi aktif olarak kullanmak.
9- Personel motivasyonunu üst düzeyde tutmak.
10- Sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak istihdam arttırıcı
çalışmalar yapmak.
11- Deprem Kültür Müzemiz ile doğal afet bilincini yerleştirmek.
12- Ekolojik dengeyi korumak.
13- Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.
14- Toplum kültürünü geliştirmek.
15- Şehrin temizliğini üst düzeyde tutmak için gerekli çalışmaları yapmak.
ADAPAZARI BELEDİYESİ POLİTİKALARI:
Belediye çalışanlarının günlük işlerini yürütürken uymaları
gereken ilkeler yani politikalar, belediye yöneticilerinin ve
birim müdürlerinin katılımıyla stratejik planlama kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
19
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Belirlenen politikalar şu şekildedir:
1- Hayatı zorlaştıran her türlü unsuru ortadan kaldırarak
vatandaşı memnun etmek.
2- Sorunları önceden görerek çözmek.
3- Çağdaş teknolojiyi kullanmak ve iletişimi yaygınlaştırmak.
4- Hizmetlerde planla-uygula-denetle-tedbir al sürecini
gerçekleştirmek.
5- Değişimi benimsemek ve sürekli eğitimlerle günün koşullarına ayak uydurmak.
6- Katılımcı bir yönetim sergilemek.
7- Kurumsal aidiyeti ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
8- Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve diyalogu sürekli kılmak.
9- Adapazarılılık bilincini yaygınlaştırmak.
10- Çevre duyarlılığını artırarak tarihi ve doğal güzelliklerden daha çok faydalanmak.
11- Adapazarı’nda kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak.
12- Kamu kurumları ile ilişki ve bilgi paylaşımını desteklemek.
III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
1- Bütçe Uygulama Sonuçları:
ni Bütçeye göre gerçekleşme oranı % 99,42
2010 YILI GELİR BÜTÇESİ; Adapazarı Belediyesi 2010
Mali Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 41.054.000,00 TL, Adapazarı Belediyesi 2010 Mali Yılı Gerçekleşen Gelirler
40.816.934,20 TL, 2010 Mali Yılı Gelir Bütçesinin; Tahmi-
2010 Mali Yılı Gelirlerinin; % 31’i Vergi Gelirleri, % 2’si
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 1’ i Alınan Bağış ve Yardımlar % 64 Diğer Gelirler ve % 2’si Sermaye Gelirleri
oluşturmaktadır.
Adapazarı Belediyesi 2010 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu:
2010 MALİ YILI (Gelir Kalemlerine Göre) Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu
KODU
GELİR TÜRÜ
BÜTÇE (TL)
Gerçekleşme (TL)
Bütçe Öden Göre gerç. %
Gerç Oranı %
01
Vergi Gelirleri
10.982.500,00
12.869.736,64
117%
31%
03
Teşeb. ve Mül. Gelirleri
1.661.000,00
616.859,27
37%
2%
04
Alınan Bağış ve Yardımlar
4.000,00
506.050,00
12651%
1%
05
Diğer Gelirler
25.513.000,00
26.245.124,18
103%
64%
06
Sermaye Gelirleri
3.004.000,00
629.224,51
21%
2%
0%
09
Red ve İadeler(-)
TOPLAM
-110.500,00
-50.060,40
45%
41.054.000,00
40.816.934,20
99,42%
Adapazarı Belediyesi olarak, 2010 yılı tahmini Gelir Bütçemiz; 41.054.000,00 TL’dir.
kamı olan 41.054.000,00 TL ye göre gerçekleşme oranı
ise % 99,42 olmuştur.
2010 yılı toplam tahsilatımız 40.866.994,60 TL olmuş,
ancak bu tutardan yıl içerisinde 50.060,40.TL tahsilat çeşitli nedenlerden dolayı mükelleflere iade edilmiştir.Kalan
toplam tahsilatımız ise 40.816.934,20 TL olarak gerçekleşmiştir. 40.816.934,20.TL tahsilat toplamının, bütçe ra-
2009 yılından devreden Gelir ödeneğimiz 10.624.148,14.
TL olup; bu tutarın 897.971,90.TL ‘si Gelecek yıllarda tahsil edilmek üzere ve 9.726.175,24.TL ise geçmiş yıllara ait
Tahakkuk artığımızdır.
20
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
Adapazarı Belediyesi 2010 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Grafiği:
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
-5.000.000,00
BÜTÇE (TL)
GERÇEKLEŞME (TL)
Vergi
Gelirleri
Teşebbüs ve
Mül Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar
Diğer
Gelirleri
10.982.500,00
12.869.736,64
1.661.000,00
616.859,27
4.000,00
506.050,00
25.513.000,00
26.245.124,18
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar- (Gelir):
BELEDİYE GELİRLERİ (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
59.Maddesine Göre)
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre
tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
Sermaye
Gelirleri
Red ve
İadeler (-)
3.004.000,00
629.224,51
-110.500,00
-50.060,40
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler.
3- Mali Denetim Sonuçları
Nedenleri)-(Gelir):
(Sapma Oran ve
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış Ve Yardım İle Özel Gelirler
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
Adapazarı Belediyesi 2010 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
2010 MALİ YILI (Gelir Kalemlerine Göre) Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu
KODU
GELİR TÜRÜ
BÜTÇE (TL)
Gerçekleşme (TL)
Bütçe Ödeneklerine Göre Gerç. (%)
01
Vergi Gelirleri
10.982.500,00
12.869.736,64
117%
03
Teşebbüs ve Mül. Gelirleri
1.661.000,00
616.859,27
37%
04
Alınan Bağış ve Yardımlar
4.000,00
506.050,00
12651%
05
Diğer Gelirler
25.513.000,00
26.245.124,18
103%
06
Sermaye Gelirleri
3.004.000,00
629.224,51
21%
09
Red ve İadeler(-)
-110.500,00
-50.060,40
45%
41.054.000,00
40.816.934,20
99,42%
TOPLAM
21
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Sapma Nedenleri:
01-Vergi Gelirleri; Yönetim Bilgi Sisteminde kayıtlı bulunan emlak beyan kayıtlarının harita destekli adres bilgi
sistemi ile ilişkilendirilmesi, verilerin standardizasyonu ve
düzenlenmesi çalışmaları ile Adapazarı Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan mahallelerde incelemeler yapılmıştır.
Bu sayede beyansız emlakların beyan girişleri yapılmış ayrıca Adapazarı Belediyesi sınırları dahilinde yapılan işyeri
ÇTV ve diğer vergi konularındaki rutin kontrollerle beyansız işyerleri de beyan altına alınmıştır.
Belediyemiz gelirlerinin artırılması amacıyla, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli yerlerinde billboard reklam ve afişleri bastırılmıştır.
İnternet aracılığıyla duyurular yapılarak vatandaşlarımızın
vergilerini düzenli ödemeleri sağlanarak vergisini ödemeyen mükelleflere çeşitli yollarla tebligatlar yapılarak vergilerin tahsili yoluna gidilmiş ve mükelleflere yapılan tebligatlar neticesinde tahsilatı gerçekleştirilemeyen vergilerin
tahsili konusunda yasal işlemlere başvurulmuştur.
Bu doğrultuda 01/01/2010- 31/12/2010 tarihi itibari ile
454 adet mükellefe 6183 sayılı Kanuna göre icra takibi
başlatılmıştır.
arazi ve gayri maddi varlıkların satışından elde edilecek
gelirler sermaye Geliri olarak adlandırılmış olup; 2010 yılı
bütçesinde de tahmini ödeneği ayrılmıştır. Satış için yapılan ihalelerimizde katılımlardan dolayı % 21’lik gerçekleşme olmuştur.
09-Red ve İadeler; Analitik bütçe sınıflandırmasının
program bütçe sınıflandırmasından ayrıldığı önemli noktalardan birisi de red ve iadeler bölümüdür.
Program bütçede red ve iadeler için bütçede ödenek bulundurulur ve yapılan red ve iadeler bütçeye gider kaydedilirdi.
Ancak, bu ödemeler niteliği itibariyle gider kabul edilebilecek ödemeler olmadığından bütçelerde bu ödemeler
için ödenek tahsis edilmeyecek ve iadesi gereken tutarlar
muhasebe sisteminden yapılacaktır.
Öte yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar ile
kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilen
bağış ve yardımlar, bütçeye gider kaydıyla ödenir.
Yine aynı dönemde icradan 524.037,31 TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 121 adet icra dosyası kapatılmış ve 333 adet
dosyanın takip işlemleri devam etmektedir.
Red ve iade hangi gelir türünden kaynaklanıyorsa detayda
aynı gruba negatif (-) gelir olarak kaydedilecektir. Sonuçta
gelirlerin toplamından red ve iadeler düşülerek net gelir
rakamına ulaşılmış olacaktır.
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; Belediyemiz tarafından 2010 yılı içerisinde yap-işlet-devret modeli veya
gelir paylaşım esasına göre yapılmış ihale faaliyeti bulunmadığından bu gelir kaleminde azalış olmuştur.
2010 yılında Gelir Bütçesi Ödeneği tahmini olarak hesaplanmış olup, yıl içerisinde mükelleflerin borçlarından
dolayı yaptıkları ödemelerden, çeşitli nedenlerle yapılan
iadeler toplamı -50.060,40.TL dir.
04-Alınan Bağış ve Yardımlar; Tahmini bütçe hazırlanırken yıl içinde tahmin edilmeyen muhtelif kurum ve şahıslar tarafından Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere
çeşitli bağış ve yardımlar bu kalemde izlenmiş ve artı yönde sapmamız oluşmuştur.
1- Bütçe Uygulama Sonuçları:
05-Diğer Gelirler; Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar ile ÇTV den alınan paylar, çeşitli harcamalara
katılma payları ve para cezaları ile ilgili ödenekler tahmini
bütçe hazırlanırken öngörülmüş yıl içerisinde gerçekleşmesi olmuştur.
06-Sermaye Gelirleri; Adapazarı Belediyesi sorumluluğunda olan sabit sermaye varlıklarının, stoklarının, arsa,
22
2010 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ; 2010 Mali Yılı giderler
toplamı 39.618.904,08-TL olarak gerçekleşmiştir.
Giderlerin; %24’ü Personel Giderleri, %4’ü Sosyal Güvenlik Kurumları Ödemeleri, %46’sı Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları, %1’i Faiz Giderleri, %9’u Cari
transferler ve %16’sı Sermaye Giderleri harcamalarında
kullanılmıştır.
2010 Mali Yılı Gider Bütçesi 41.054.000,00-TL Olup,
2010 Mali Yılı Gider Bütçesinin, Tahmini Bütçeye göre gerçekleşme oranı: % 97’dir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
2010 MALİ YILI Harcama Kalemlerine Göre Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu
KODU
Bütçe Ödeneklerine
Göre gerç. %
Toplam Gidere Göre
Gerçekleşme %
9.522.133,66
91%
24 %
1.761.054,55
103%
4%
121%
46 %
HARCAMA KALEMİ
BÜTÇE (TL)
Gerçekleşme (TL)
01
Personel Giderleri
10.442.385,00
02
Sos.Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri
1.701.770,00
03
Mal ve Hizm Alım Giderleri
15.149.845,00
18.287.034,52
04
Faiz Giderleri
451.000,00
330.825,09
73%
1%
05
Cari transferler
3.206.000,00
3.462.387,82
108%
9%
06
Sermaye Giderleri
5.738.000,00
6.255.468,44
109%
16 %
07
Sermaye Transferleri
115.000,00
0,00
-
-
09
Yedek Ödenekler
4.250.000,00
0,00
-
-
41.054.000,00
39.618.904,08
97%
TOPLAM
2010 Mali Yılı Harcama Kalemlerine Göre Gider Bütçesi Gerçekleşme Grafiği:
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
BÜTÇE (TL)
GERÇEKLEŞME (TL)
Personel
Giderleri
Sos.Güv. Kur.
Dev.Pir.Gid.
Mal ve Hizm
Alım Giderleri
10.442.385,00 1.701.770,00 15.149.845,00
9.522.133,66 1.761.054,55 18.287.034,52
Faiz
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Gelirleri
Sermaye
Transferleri
451.000,00
330.825,09
3.206.000,00
3.462.387,82
5.738.000,00
6.255.468,44
115.000,00
0,00
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
BELEDİYE GİDERLERİ; (5393 Sayılı Belediye Kanununun
60.Maddesine Göre)
a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar,
hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alına-
Yedek
Ödenekler
4.250.000,00
0,00
cak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve
hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
23
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere
yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
Personel Giderleri Grafiği
j) Dava takip ve icra giderleri.
Geçici Personel
%1
k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
Diğer Personel
%2
l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı
yapılacak ödemeler.
Memurlar
%27
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje
giderleri.
İşçiler
%62
n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
Sözleşmeli
Personel
%8
o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için
yapılan diğer giderler.
r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
s) İmar düzenleme giderleri.
t) Her türlü proje giderleri.
01.PERSONEL GİDERLERİ:
2010 yılında memur maaşları, işçi ücretleri, geçici personel, sözleşmeli personel ve diğer personel giderleri bu
harcama kaleminden takip edilmiştir. Toplam personel giderleri; 9.522.133,66.TL. olarak gerçekleşmiştir.
Personel Giderlerinin; %27’sini memur maaşları, %62’sini
işçi ücretleri, %8’ini sözleşmeli personel ücretleri, %2’sini
diğer personel ücretleri ve %1’ini ise geçici personel ücretleri oluşturmaktadır.
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ:
2010 Mali yılında Analitik Bütçe kapsamında Sosyal Güvelik Kurumu ödemeleri Personel Giderlerinden ayrılarak bu
harcama kaleminde takip edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri 1.761.054,55.-TL. olarak gerçekleşmiştir.
02.SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
HARCAMA KALEMİ
Gerçekleşme
(TL)
Sos.Güv.Kurmuna
Dev. Primi Giderleri
1.761.054,55
1
Memurlar
523.079,81
2
Sözleşmeli Personel
159.588,24
9%
3
İşçiler
1.078.386,50
61 %
KODU
02
TOPLAM
01.PERSONEL GİDERLERİ
HARCAMA KALEMİ
Gerçekleşme
(TL)
Personel Giderleri
9.522.133,66
1
Memurlar
2.577.936,04
2
Sözleşmeli Personel
761.538,20
8%
3
İşçiler
5.913.858,10
62 %
4
Geçici Personel
59.190,87
1%
5
Diğer Personel
209.610,45
2%
KODU
01
TOPLAM
30 %
1.761.054,55
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Pirimi Giderleri Grafiği
Gerçekleşme
Oranı %
Memurlar
%30
27 %
9.522.133,66
İşçiler
%61
24
Gerçekleşme
Oranı %
Sözleşmeli
Personel
%9
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
03.MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ:
04.FAİZ GİDERLERİ
2010 Mali Yılında Mal ve Hizmet alımı Bütçesi
15.149.845,00.-TL. olarak öngörülmüş, yıl sonu gerçeklemesi ise 18.287.034,52 TL olmuştur.
KODU
04
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2
HARCAMA KALEMİ
Gerçekleşme
(TL)
Gerçekleşme
Oranı %
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
18.287.034,52
-
2
Tük. Yönelik Mal ve
Malz. Alımları
1.369.964,44
7%
3
Yolluklar
26.809,45
0%
4
Görev Giderleri
2.687.489,34
15 %
5
Hizmet Alımları
12.786.368,34
70 %
6
Temsil ve Tanıtma
Giderleri
537.494,04
3%
7
Menkul Mal, Gayrimaddi
hak Alım Bakım ve
Onarım Giderler
505.025,75
3%
8
G.Menkul Mal Bakım ve
Onarım Gid.i
373.883,16
9
Tedavi ve Cenaze
Giderleri
KODU
03
TOPLAM
0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği
Temsil ve Tanıtma
Giderleri %3
Menkul Mal,
Gayrimaddi hak
Alım Bakım ve
Onarım Giderler
%3
G.Menkul Mal
Bakım ve Onarım
Gid. %2
Tük. Yönelik Mal ve
Malz. Alımları %7
Gerçekleşme
Oranı %
Faiz Giderleri
330.825,09
-
Diğer İç Borç Faiz
Giderleri
330.825,09
100%
330.825,09
05.CARİ TRANSFERLER:
2010 yılı Bütçesinde 3.206.000,00-TL. öngörülmüş, Cari
Transfer Giderleri 3.462.387,82 TL. olarak gerçekleşmiştir.
05.CARİ TRANSFERLER
HARCAMA KALEMİ
Gerçekleşme
(TL)
Cari Transferler
3.462.387,82
1
Görev Zararları
856.165,29
25 %
2
Hazine Yardımları
77.020,44
2%
3
Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Ödemeler
281.114,91
8%
4
Hane Halkına Yapılan
Transferler
301.522,45
9%
8
Gelirlerden Ayrılan
Paylar
1.946.564,73
56 %
KODU
0%
18.287.034,52
Gerçekleşme
(TL)
TOPLAM
05
2%
HARCAMA KALEMİ
TOPLAM
Gerçekleşme
Oranı %
3.462.387,82
Cari Transferler Grafiği
Görev Giderleri
%15
Hizmet Alımları
%70
Gelirlerden Ayrılan
Paylar %56
Görev Zararları
%25
Hazine Yardımları
%2
Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Ödemeler %8
04.FAİZ GİDERLERİ:
2010 Yılı içerisinde bankalardan alınan kredilerin, ilgili
Mali Yıla düşen Kredi faiz gideri bu harcama kaleminde
takip edilmiştir. Bütçe ile 451.000,00 TL. ödenek öngörülmüş, yıl sonu gerçekleşmesi 330.825,09 TL. olmuştur.
Hane Halkına Yapılan
Transferler %9
25
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
06.SERMAYE GİDERLERİ:
2010 yılı Bütçesinde Sermaye Kapsamına giren yatırım
harcamalarına ilişkin, 5.738.000,00 TL. ödenek tahmin
edilmiş, Sermaye Giderleri 6.255.468,44.-TL. olarak gerçekleşmiştir.
06.SERMAYE GİDERLERİ
HARCAMA KALEMİ
Gerçekleşme
(TL)
Sermaye Giderleri
6.255.468,44
1
Mamul Mal Alımları
1.258.831,15
20 %
3
Gayri Maddi Hak
Alımları
0,00
0%
4
G.Menkul Alımları ve
Kamulaştırma Gid.
1.603.790,08
26 %
5
G.Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
3.269.195,91
52 %
7
G.menkul Büyük
Onarım Giderleri
123.651,30
2%
KODU
06
TOPLAM
Gerçekleşme
Oranı %
6.255.468,44
Sermaye Giderleri Grafiği
G.Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
%52
3- Mali Denetim Sonuçları (Sapma Oran ve Nedenleri) -(Gider):
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:
2010 yılında mal ve hizmet alımları için 15.149.845,00
TL‘lik bütçe öngörülmüş olup 18.287.034,52 TL olarak
gerçekleşmiştir. Hedefin sapmasında eski yıllarda yapılan
imar uygulamalarına karşı açılan davaların kurumumuz
aleyhine sonuçlanması sebep olmuştur.
04.FAİZ GİDERLERİ:
2010 Yılı içerisinde İller Bankasından ve diğer bankalardan alınan kredilerin, ilgili Mali Yıla düşen Kredi faiz giderleri bu harcama kaleminde takip edilmiştir. Bütçe ile
451.000,00 TL. ödenek öngörülmüş, yıl sonu gerçekleşmesi ise 330.825,09 TL. olmuştur.
06-SERMAYE GİDERLERİ
2010 yılı bütçesinde sermaye kapsamına giren yatırım harcamalarına ilişkin 5.738.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş, sermaye giderleri 6.255.468,44 TL olarak gerçekleşmiştir.
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:
G.menkul Büyük
Onarım Giderleri
%2
Kültür Merkezi Projesi:
Mamul Mal
Alımları %2
G.Menkul Alımları ve
Kamulaştırma Gid.
%26
07.SERMAYE TRANSFERLERİ:
İl Özel İdaresi ile yapılan protokol kapsamında Belediyemize düşen bütçe giderini takip etmek için Sermaye Transferleri Bütçe ödeneği 115.000,00 TL. tahmin edilmiş, fakat harcaması olmamıştır.
09.YEDEK ÖDENEKLER:
Bütçede başlangıçta öngörülmeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan
tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri
aksatmamak amacıyla ihtiyaten ayrılan ödeneklerdir.
26
Bütçe ile 4.250.000.00 TL. tahmin edilmiş, ödeneğin tamamı ihtiyaçlara göre ilgili müdürlüklere aktarılmıştır.
İşin Adı: Adapazarı Belediyesi “ Kültür Merkezi ” Projesi
İşin Mevkii: Cumhuriyet Mah. 29 L2 Pafta / 78 Ada /
229 Parsel
Sözleşme Bedeli: 1.470.000.TL.
Yüklenici Firma: Orhan Kocabıyık.Tay İnşaat San.ve Tic. AŞ
Proje Kapsamı: 1.901,64 m2. yüzölçümlü parsel üzerinde -1 ve -2 katların Otopark ve 1 ve 2. katların Kültür Merkezi olarak yapımı.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
Kentimizin en büyük eksikliklerinden biri olan Kültür Merkezi projesi hazırlanmış, kat karşılığı ihale edilmiştir.İhale
inşaat yapım sözleşmesine göre -1 ve -2 katlar yapımcı
firmaya ait olup, 1 ve 2. katlar (çatı dahil) Kültür Merkezi
olarak tüm giderleri Yapımcı firma tarafından karşılanarak
kaba inşaat ve dış cephesi giydirilmiş şekilde Belediyemize
teslim edilmiştir.
Adapazarı Kent Konseyi:
seçilmiş ve 10 yürütme kurulu üyesi ile göreve başlamıştır.
Genel Kurulda Meclis ve Çalışma Gruplarının oluşumu
Yürütme Kuruluna verildiğinden, oluşturulan 2 Meclis ve
10 adet Çalışma Grubu 2010 yılının ilk aylarında toplanarak faaliyetlerine başlamıştır. Belediyemiz tarafından Kent
Konseyi çalışmalarına her türlü malzeme ve personel desteği sağlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi ve Kent
Konseyi Yönetmeliği hükümleri uyarınca kurulan Adapazarı Kent Konseyi, Belediye Başkanımız Süleyman Dişli’nin
başkanlığında toplanan Genel Kurul ile çalışmalarına başlamıştır. 10.12.2009 tarihinde Yapılan Genel Kurulda alınan kararla Necdet TÖMEKÇE Kent Konseyi Başkanlığına
27
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Faaliyetler:
1- Kadın Meclisi tarafından Hızır Tepe Erkek Yetiştirme
Yurduna Sanat Çalışmaları gerçekleştirmek üzere Sanat
Odası yapılmıştır.
2- Sanat Odasına Kütüphane yaptırılarak İl Müftülüğü yardımıyla kitapları alınmıştır.
3- Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Kız
Yetiştirme Yurdu Öğrencileri yaz ayında Kırkpınar Ayva
Parka götürülerek güzel vakit geçirmeleri sağlanmıştır.
4- Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı
Erkek Yetiştirme Yurdu Öğrencileri yaz ayında Karasu’ya
götürülerek Özkum Tesislerinde keyifli vakit geçirmeleri
sağlanmıştır. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli
tarafından çocuklara futbol forması hediye edilmiştir.
5- Sağlık Çalışma Grubu tarafından belirlenen İlköğretim
Okulunda Diş Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Projesini gerçekleştirerek Diş bakım seti hediye edilmiştir.
6- Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde PTT Şube Müdürlüğü ziyaret edilerek
3 aylık maaşını almaya gelen yaşlılara çeşitli ikramlarda
bulunarak kadınlarımızın sorunları dinlenmiştir.
7- Çevre Çalışma Grubu tarafından Çevre Haftasında belirlenen bir Anaokulu Öğrencileri ile Camilide fidan dikimi
gerçekleştirilerek çocuklara çevre bilinci aşılanmıştır.
8- Arifiye Kız Yetiştirme Yurdu ve Hızırtepe Çocuk Yetiş-
28
tirme Yurdu Öğrencileri ile Belediye Meclis Salonunda bir
araya gelerek, NLP Uzmanı ve Yaşam Danışmanı Sevda
Türküsev’in katılımı ile “Kendinizi Sevin” Konferansı düzenlenmiştir.
9- Kız Yetiştirme Yurdunda piknik düzenlenerek çocuklarımıza çeşitli hediyeler sunulmuştur.
10- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu tarafından Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocukların eğitim ve
gelişimlerinde rehber danışmanları tarafından çocuklara
nasıl davranılabileceği ve sorunları hakkında uzman bir
ekiple seminer düzenlenmiştir..
11- Hızırtepe Yetiştirme Yurduna yaptırılan Sanat Odasında Ebru Sanatına başlanabilmesi için Adapazarı Belediyesinden yardım temin edilmiştir.
2010 faaliyet raporu
BAŞKANLIK
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Muhammet DURMAZ
Özel Kalem Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Özel Kalem Müdürlüğü yeniden oluşturulmuştur,
8. Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin yapılabilecek olanlarının makama uğramadan yapımını gerçekleştirmek,
9. Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini
(Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
10. Başkanlık makamının randevularını ayarlamak
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
Özel Kalem Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi Kontrol Kanunu ve diğer yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri kullanmakla ve
03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat,
Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına
Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Özel Kalem Müdürlüğü
ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1. Fiziksel Yapı:
1. Belediye ile işi olan her vatandaşa eşit muamele anlayışı çerçevesinde, güler yüzle ve belediye imkânlarına ve
vatandaşın beklentilerine uygun nitelikte cevap vermek.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
2. Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını gününde
yapmak, gerekenlere zamanında cevap vermek,
3. Başkanın zamanını en verimli kullanılmasını sağlamak
ve o doğrultuda araştırma ve çalışmalar yapmak,
4. Başkanlık sekretaryasını düzenlemek,
5. Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum
Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
6. Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek,
7. Başkanlık makamının günlük, haftalık ve aylık programını uygulamak.
30
Özel Kalem Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak, No: 3 adresindeki Ana
Hizmet Binasında, 2.kat 220 numaralı büroda faaliyet
göstermektedir.
2. Örgüt Yapısı:
Özel Kalem Müdürlüğü; Müdürlük ve Özel Kalem Bürosu
olmak üzere toplam 2 birimden oluşmaktadır.
Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde; 3 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet lazer yazıcı, 1
adet faks, dahili ve harici haberleşmeyi sağlayan 10 adet
telefon ve internet bağlantısı bulunmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda belediyemizin mevcut hizmet araçları
kullanılmaktadır.
Tüm çalışma ve yazışmalarımız bilgisayar ortamında,
Belediyemizdeki tüm verileri ve uygulamaları kapsayan
e-belediye sisteminde yapılmakta ve muhafaza edilmektedir.
4. İnsan Kaynakları:
Özel Kalem Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 memur, 5 İşçi ve 1
sözleşmeli olmak üzere, toplam; 8 personel ile hizmet vermektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
1-Özel Kalem Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
764.020,00
700.916,80
50
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
83.060,00
83.302,07
6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
551.000,00
316.824,23
23
1.000,00
0,00
1.399.080,00
1.101.043,10
Gider Çeşitleri
05-Cari Transferler
Toplam
Müdürlüğümüze ait 2010 Mali yılı bütçesi 1.399.080,00
TL olarak tahmin edilmiş, 1.101.043,10.TL. olarak gerçekleştirilmiştir. Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı
%79 olmuştur.
B. Performans Bilgileri:
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir.
Özel Kalem Bürosu 2010 Yılı Faaliyetleri:
- Belediye Başkanımızı ziyarete gelen vatandaşlar, Dernekler, Odalar, Sivil Toplum Kuruluşları vs. ile (yaklaşık: 8.500
ziyaretçi) görüşmeleri temin edilmiştir.
- Belediye Başkanımızın yurt dışından gelen ziyaretçileri ile
ilgilenilip şehrin tanıtımında yardımcı olunmuştur.
79
Ziraat Odası Başkanları ile, 06 Eylül 2010 tarihinde Adapazarı Berberler Odası Yönetim kurulu üyeleriyle yapılan
istişare toplantısı düzenlenmiştir.
-İlgili günlerde Başkana 11 adet konuşma metni hazırlanmıştır.
-27 Ağustos 2010 tarihinde Belediye Başkanımız ve tüm
belediye personeli ile toplantı düzenlenmiştir.
- Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması için anket yapılmış 1300 kişi
katılmıştır.
Memnuniyet oranı % 58 şikayet oranı:% 27 Kararsızlar:%
15 ‘dir.
- Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Listeleri güncellenmiştir.
- Önemli Gün ve Haftalarda 1323 adet tebrik, 1652 adet
taziye mesajı gönderilmiştir.
- Mahalle Muhtarlarımız ile çeşitli toplantılar yapılmıştır.
-Sivil toplum örgütleri ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesiyle ilgili hedefe istinaden; 02 Nisan’da Türkiye Küçük Millet Meclisi ile, 20
Mayıs’ta Muhtarlar Derneği Muhtarları ile, 04 Eylül’de
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Sakarya şube başkalığı yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenlenmiştir.
- Belediye Başkanımıza onay için gelen evrakların takibi
yapılmıştır.
-Esnaf,Sanayici ve Belediye işbirliğinin sağlanması için aktiviteler yapılması ile ilgili hedefimizde;
- Her ay stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
22.02.2010 tarihinde SAGİAD ile,07.05.2010 tarihinde
- 2010 yılında Müdürlüğümüze İç Birimlerden 103, Dış Birimlerden 101, vatandaştan gelen dilekçe 10 adet olmak
üzere toplam 214 adet evrak kayıt altına alınarak, gerekli
işlemler yapılmıştır. Toplam 258 adet evrak kayıt altına
alınarak, ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.
- Her ay düzenli olarak yapılan Meclis Toplantısı öncesi
Grup Toplantıları organize edilmiştir.
31
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Özel Kalem Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
8
7
1
Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri
tabanının güncelleştirilmesi
2
7
3
1
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Tamamlanma Yüzdesi %100
%100
%0
Sivil toplum örgütleri ile güçlü bir iletişim ve işbirliği
yapılması için aktivitelerin desteklenmesi
Destek verilen aktivite sayısı (3 adet)
Aktivitelerin maliyet bedeli
%100
%0
Gerçekleştirilen aktivite sayısı (3
adet) Aktivitelere katılan kişi sayısı
Aktivitelerden duyulan memnuniyet
oranı Maliyet bedeli
%100
%0
Faaliyet / Proje
3
7
3
2
Esnaf,Sanayici ve Belediye işbirliğinin sağlanması için
aktiviteler yapılması
4
1
2
1
İlgili günlerde Başkana konuşma metni hazırlanması
Konuşma metni sayısı (Yılda 10 adet)
%100
%0
5
1
3
1
Her ay stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması
Toplantı sayısı (12 adet)
%100
%0
Toplantı Sayısı (1 adet)
%100
%0
6
2
2
2
Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile toplantı
yapması
7
7
3
3
Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve
kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması
Tamamlanma Yüzdesi (%100)
Hazırlanan çalışma sayısı Uygulanan
çalışma sayısı Çalışmadan yararlanan kişi
sayısı Maliyet bedeli
%100
%0
8
7
1
1
Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için
kamuoyu yoklaması yapılması
Yapılan anket Sayısı Ankete katılan kişi
sayısı Memnuniyet oranı Şikayet oranı
%100
%0
9
7
2
1
Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar
için tebrik, taziye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar
gönderilmesi. İlgili olayların tamamını değerlendirme
Gönderilen tebrik mesajı sayısı
Gönderilen taziye mesajı sayısı
Mesajların maliyet bedeli
%100
%0
10
7
2
2
Dünya Kadınlar Gününde kadınlara hediye (çiçek vb.)
dağıtılması
Dağıtılan hediye sayısı (500 adet)
Dağıtılan hediyelerin birim fiyatı
Dağıtılan hediyelerin toplam fiyatı
%100
%0
11
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
12
1
5
1
3 ayda bir, adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
13
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Toplantılarda
alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı
%100
%0
14
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı (4 adet)
Aktivitelere katılan personel sayısı
%100
%0
15
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
16
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı (12 adet)
Uygulanan proje sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Özel Kalem
Müdürlüğü
16 adet
% 100
%0
32
2010 yılı Performans Programında Özel Kalem Müdürlüğü
için toplam 16 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık
gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür. Belirlenen 16 adet hedefin tamamı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
2010
Zafer BAŞARAN
Teftiş Kurulu Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007
tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik” hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin
07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda yeniden oluşturulmuştur,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve
03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat,
Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına
Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Teftiş Kurulu Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle
sorumludur.
1-Teftiş Kurulu,Adapazarı Belediye Başkanının emri ve
onayı üzerine Belediye Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar.
2-Adapazarı Belediye birimleri ile bağlı kuruluşların faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, denetim, inceleme ve araştırma yapmak,
3-Adapazarı Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine
disiplin soruşturması yapmak,
4-Adapazarı Belediyesi iştiraklerinde Başkanlık Makamının emri üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak,
5-Adapazarı Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda özel teftiş ve
denetim yapmak,
6-Adapazarı Belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, faaliyet ve
işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma
gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans
ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak
analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek için gerekli teftiş
ve denetim sistemini geliştirmek,
7-Adapazarı Belediye Başkanı ve ilgili mevzuat tarafından
verilen teftiş hizmetleri ile bağdaşır diğer görevleri yapmak,
B-İdareye İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı:
Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi Hizmet
Binasında 2.kat 305 numaralı büroda faaliyet göstermektedir.
2. Örgüt Yapısı:
Teftiş Kurulu Müdürlüğü, doğrudan Belediye Başkanına
bağlı olarak görev yapmaktadır. Müdürlükte görev yapan
başka personel bulunmamaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlük bünyesinde 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ve
haberleşmeyi sağlayan 1 adet telefon kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları:
Teftiş Heyeti Müdürlüğü 1 Müdür ile görevini yürütmektedir.
33
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
1-Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
30.770,00
29.321,67
83
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
3.660.00
5.326,29
15
34.647,96
98
Gider Çeşitleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
900.00
35.330,00
Adapazarı Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2010 yılı
tahmini gider bütçesi 35.330,00. TL. olarak tahmin edilmiş, 34.647,96.TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.
zim edilerek ilgili birime gönderilmiştir.
- Müdürlük Çalışma Yönetmeliği’nin güncelleme çalışmaları yapılmıştır.
B. Performans Bilgileri:
- 2010 yılına ait Analitik Gider Bütçesi hazırlanarak Hesap
İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: Adapazarı Belediye
Başkan’lığına bağlı olarak hizmet veren; Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri
arasında yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
- Başkanlık Makamına sunulmak üzere genel iş ve yürütümü ile ilgili Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan Teftiş
Raporunda belirtilen ikmal ve ıslahı istenen maddeler hakkında çalışmalar yapılmıştır.
İnceleme ve Araştırma :
- 12 adet Müdürlük denetlenmiş ve rapor hazırlanmıştır.
Belediyemiz Müdürlüklerinin dönem içersindeki faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu konusunda incelemelerde
bulunulmuştur. 12 adet Müdürlükte inceleme çalışması
yapılmıştır.
Başkanlık Makamının talimatları ile yapılan incelemeler
doğrultusunda ilgili Müdürlüklere yerinde tavsiye ve önerilerde bulunmak suretiyle gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yaptırılması sağlanmıştır.
Denetim ve soruşturma :
Başkanlık makamından intikal ettirilen 3 Adet dosya ile
ilgili olarak gerekli incelemeler yapılmış olup, inceleme ve
araştırma raporu hazırlanarak Başkanlık makamına sunulmuştur.
Diğer İdari İşlemler :
- Teftiş Kurulu Müdürlüğünce 2010 yılında 130 adet evrakın giriş, 87 adet evrakın ise çıkış kayıtları yapılmıştır.
- 2010 yılı Stratejik Planı hedef durum raporları aylık tan-
34
- Mevzuatın değerlendirilmesi hususunda uzman kişilerle
fikir teatisinde bulunularak müdürlükler bilgilendirilmiştir.
2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Teftiş Kurulu
Müdürlüğü
8 adet
% 100
%0
2010 yılı Performans Programında Teftiş Kurulu Müdürlüğü için toplam 8 adet hedef belirlenmiştir.
Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında
% 100’dır. 8 adet hedeften, 6 adet hedef %100 olarak
gerçekleştirilmiştir.
4 ve 5 nolu hedefler Müdürlükte çalışan başka personel
bulunmadığından gerçekleştirilememiş ve ölçüm dışı bırakılmıştır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
3- Teftiş Kurulu Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu 2010:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
1
3
4
2
1
3
3
1
4
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Her ay bir Müdürlüğün denetlenmesi ve rapor
hazırlanması
Denetleme sayısı Rapor sayısın (12 adet)
%100
%0
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme Sayısı (4 adet)
%100
%0
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
Yapılması (ÖLÇÜM DIŞI)
Toplantı Sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Toplantılarda
alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı
%0
%0
5
2
3
1
Birim personeli ile Yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi (ÖLÇÜM DIŞI)
Düzenlenen Aktivite Sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
%0
%0
6
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
7
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
8
3
13
1
Her yıl en az 1 adet prestij (öneri) projesinin
belirlenmesi, rapor haline getirilerek Yönetime
sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
Faaliyet / Proje
35
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Kıymet İŞBİLİR
Hukuk İşleri Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Hukuk İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007
tarihli ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik”. Hükümleri doğrultusunda ve Adapazarı
Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı kararı
ile yeniden oluşturulmuştur.
Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Diğer Yasalarla belediyelere verilmiş olan
tüm görev ve yetkilerini kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih
ve 12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde
belirlenen Hukuk İşleri Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1- Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin “c” bendi uyarınca Belediye Başkanı
tarafından verilen vekalete istinaden ve 1136 sayılı Avukatlık kanunun hükümleri çerçevesinde, Adapazarı Belediyesine karşı adli ve idari yargı yerlerinde açılan dava ve
icra takipleriyle, Adapazarı Belediyesi tarafından davalılara karşı adli ve idari yargı yerlerinde açılan dava ve icra
takiplerini sonuçlandırmakla ve resmi kurumlar nezdinde
Adapazarı Belediyesi tüzel kişiliğini temsil etmek,
rin görev alanlarında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüne yönelik olarak hukuksal görüş vermek,
5- Belediye encümeni tarafından istenilmesi halinde Encümene teklif olunan hususa ilişkin dosya incelemek, takdir
ve gereği encümene ait olmak üzere görüş bildirmek,
6- Resmi gazete, mesleki dergiler, bilgisayar programları
ve internet ortamında mevzuatı ve içtihadı takip etmek
7- Duruşma tutanaklarının alınması, sonuçlanan davaların
kararlarının tebliğe çıkarılması, mahkeme masrafları, keşif
ve bilirkişi ücretlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile
ilgili işlemleri yapmak/yaptırmak.
8- Müdürlük demirbaş malzemelerinin sayımı yaparak kayıtlarını tutmak.
9- Gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılması, zimmet
defterini tutmak.
10-Başkanlık makamınca talep olunan ve Hukuk işleri
Müdürlüğünün görev alanına giren diğer iş ve işlemleri
yapmak veya yaptırmak.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı :
2- Ortaya çıkabilecek sorunları hukuki ihtilaflara dönüşmeden çözmek, Hukuk İşleri Müdürlüğü eliyle takip edilmekte olan hukuki ihtilaflara ilişkin dava dosyalarının sayısında
azalma sağlayacak işlemleri yapmak veya yaptırmak,
Hukuk İşleri Müdürlüğü; Adapazarı Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak, No:3 adresindeki Ana
Hizmet Binasında, 308-309 ve 316 numaralı bürolarda faaliyet göstermektedir.
3- Başkanlık makamının talimatları uyarınca, çeşitli kurum, kuruluş gerçek veya tüzel kişilere ilişkin protokoller,
sözleşmeler hazırlamak ve bunların yürütülmesini kontrol
etmek/ ettirmek,
2. Örgüt Yapısı :
4- Adapazarı Belediyesi bünyesinde yer alan müdürlükle-
36
Hukuk İşleri Müdürlüğü, doğrudan Belediye Başkanı’na
bağlı olarak görev yapmaktadır.
Müdürlük kalemi, hukuk bürosu ve icra takip biriminden
oluşmaktadır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Müdürlüğümüzde 3 adet masa üstü bilgisayar,1 adet diz
üstü bilgisayar,3 adet bilgisayar yazıcı, dahili ve harici haberleşmeyi sağlayan 4 adet telefon ve internet bağlantısı
bulunmaktadır.
Tüm çalışma ve yazışmalarımız bilgisayar ortamında,
Belediyemizdeki tüm verileri ve uygulamaları kapsayan
e-belediye sisteminde yapılmakta ve muhafaza edilmektedir.
2010
Ayrıca mevzuatı güncel takip için 1adet mevzuat programı ve icra takiplerini yapabilmek için bir adet icra takip
programı kullanılmıştır.
Kütüphane kaynakları; Kitap sayısı 59 adet, Basılı periyodik yayın sayısı 1 adet
4. İnsan Kaynakları :
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde 1 Müdür, 1 Avukat, 1 Memur
ve 1 işçi olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Hukuk İşleri Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
78.710,00
45.800,04
31
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
17.110,00
9.333,94
6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
52.300,00
2.667.058,59
1.801
148.120,00
2.722.192,57
1.838
Gider Çeşitleri
Toplam
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Müdürlüğümüze ait 2010 Mali yılı bütçesi 148.120,00 TL.
olarak tahmin edilmiş, 2.722.192,57 TL. olarak gerçekleştirilmiştir. Bütçemizin uygulaması sonucunda;
Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları, yolluklar gibi
ödeneklerde tahmini bütçeye konulan ödeneklerin altında harcama yapıldığı fakat görev giderleri ödeneğinde
Bütçeye konulan ödeneğin yaklaşık % 1.838 katı oranında fazla harcama yapıldığı gözlenmektedir.
Meydana gelen artışın nedenleri aşağıda belirtilmektedir.
2010 Yılı Bütçesi hazırlanırken Yargı harç giderleri, vekalet
ücretleri vb. ücretlerin Müdürlüğümüz bütçesinden, diğer
Müdürlükleri ilgilendiren ödemelerin ise ilgili Müdürlük
bütçesinden ödenmesi öngörülmüştü. Bu nedenle bütçemiz mümkün olduğunca kısıtlı olarak hazırlanmıştı. Fakat
İdare ile yapılan görüşmeler neticesinde yıl içinde karara
çıkan eski ve yeni davalarla ilgili tüm ödemelerin tek elden
takip edilmesinin daha doğru olacağı ve Müdürlüğümüz
tarafından daha düzenli bir şekilde takip edileceği düşüncesiyle Müdürlüğümüz Bütçesinden ödenmiştir. Ayrıca eski yıllarda yapılan imar uygulamalarına karşı açılan
davalar 2010 Yılı içerisinde sonuçlanıp karara çıktığından
Belediyemiz büyük bir ödeme yükünün altına girmiştir.
Bunların başında Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1236 sayılı parseldeki kamulaştırmasız el atma sebebi ile açılan
tazminat davası dosyaları ile ilgili ödemeler gelmektedir.
Ayrıca dava dosyaları ile ilgili yargı harçları ve kaybedilen
dava dosyalarına ait vekalet ücretleri de tahmini bütçenin
aşırı bir şekilde yükselmesine ve gerçekleşmesine neden
olmuştur.
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetlere ait özet bilgilere aşağıdaki bölümde yer verilmiştir.
DAVALAR :
2010 Yılında 197 adet dava dosyası takip edilmiştir. Bu
davaların 75 adeti idari dava olup;
1 adet plan tadilatının iptali, 16 adet yapı inşaat ruhsatının iptali, 5 adet tazminat talebi, 16 adet imar planının
iptali, 14 adet encümen kararının iptali, 6 adet para cezasının iptali, 1 adet ödeme emrinin iptali, 1 adet kamulaştırmanın iptali,1 adet yapı tatil tutanağının iptali, 3 adet
meclis kararının iptali, 1 adet yer tahsis işleminin iptali,
37
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
4 adet zararın tazmini, 1 adet kamulaştırma bedelinin tespiti, 1 adet parselasyon planının iptali, 1 adet işyeri kapatma kararının iptali, 3 adet işyeri ruhsatının iptali, davasıdır.
122 adeti Adli dava olup; 13 adet tapu iptali ve tescil, 9
adet alacak, 11 adet tazminat, 26 adet kamulaştır-masız
el atma sebebi ile tazminat, 8 adet menfi tespit, 11 adet
mühür bozma, 2 adet satış, 1 adet sigortalılığın tespiti,
1 adet el atmanın önlenmesi, 6 adet hesap hacizlerinin
kaldırılması, 2 adet işyeri açma ruhsatının iptali, 4 adet
ödeme emrinin iptali, 1 adet Çevre Temizlik Vergisi borcunun iptali, 11 adet kamulaştırma, 2 adet para cezasının
iptali, 2 adet Haciz işlemine yetki itirazı, 3 adet taahhüdü
iptal, 4 adet karşılıksız çek,
1 adet tekzip talebi, 1 adet izale-i şuyu davası,1 adet ihaleye fesat karıştırmak,1 adet istidat, 1 adet ortaklığın giderilmesi davasıdır.
197 adet davadan karara çıkanların toplam sayısı 99’dur.
Karara çıkan 99 adet davadan 41 adeti lehe, 58 adeti
aleyhe sonuçlanmıştır.
Bu davaların 56 adeti adli, 43 adeti idari davadır.
İCRA TAKİPLERİ :
2010 Yılında İmar, İktisat, Zabıta Para Cezaları, İlan Reklam Vergisi, Kira Alacakları, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik
Vergisi alacakları olarak toplam 274 adet icra takibi yapılmıştır. 142 adeti tamamen tahsil edilerek dosya kapanmıştır. 31.12.2010 tarihi itibari ile 172 adet dosyanın takip
işlemleri devam etmektedir.
Toplam Alacak Miktarı : 986.687,60 TL.
Toplam Tahsilat Miktarı: 471.359,11 TL.’dir.
HUKUKİ GÖRÜŞ TALEPLERİ:
2010 yılında diğer Müdürlüklerden gelen toplam 27 adet
hukuki görüş talebine en kısa süre içerisinde cevap verilmiştir.
GELEN VE GİDEN EVRAKLAR:
2010 yılında Müdürlüğümüze gelen 588 adet evrak kayıt altına alınarak, gerekli işlemler yapılmıştır. Toplam 697
adet evrak kayıt altına alınarak, ilgili Kurum ve Kuruluşlara
gönderilmiştir.
2- Hukuk İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
Faaliyet / Proje
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
1
1
3
5
2009 yılına ait tüm dava dosyalarının takibinin
yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması
Tamamlanma Yüzdesi %100 Hazırlanan
rapor sayısı
%100
%0
2
8
6
1
Müdürlüğe gönderilen ve Cebri icraya intikal ettirilmesi
talep edilen alacakların tamamının takip edilerek, 3
ayda bir takiplerle ilgili Başkanlığa rapor sunulması
Alacakların takip edilme oranı %100
Alacakların toplam miktarı Tahsil edilen
alacak miktarı Takibi yapılan dosya sayısı
%48
%52
3
1
5
2
Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca Sözleşmeli
personel statüsünde Avukat çalıştırılması için işlemlerin
tamamlanması
Alınan Avukat Sayısı (1 adet) Toplam
ücret bedeli
%100
%0
4
1
5
3
Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün
içinde cevap verilmesi
Maksimum Cevap verme Süresi Toplam
hukuki görüş talebi
%100
%0
5
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı ( 4 adet)
%100
%0
6
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme Sayısı ( 4 adet)
%100
%0
%100
%0
7
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı Sayısı ( 12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Toplantılarda
alınan ve Uygulanan karar sayısı
8
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen Aktivite sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
%100
%0
9
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı ( 12 adet)
%100
%0
10
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı ( 12 adet)
%100
%0
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
11
38
3
13
1
%100
%0
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
11 adet
% 95,27
% 4.73
2010 yılı Performans Programında Hukuk İşleri Müdürlüğü
için toplam 12 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık
gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %95.27’dır.11
adet hedeften, 10 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
1 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilememiş ve sapmalar meydana gelmiştir. Gerçekleştirilemeyen hedefin
2010
sapma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
SAPMA NEDENLERİ:
2 numaralı hedef: 2010 Yılında toplam 274 adet icra takibi
yapılmıştır. 102 adeti tamamen tahsil edilerek dosya kapatılmıştır.172 adet dosyanın takip işlemleri devam etmektedir. Toplam Alacak Miktarı 986.687,60. TL. olup, Toplam
Tahsilat Miktarı 471.359,11. TL.’dir.
Mükellef adreslerinin tespit edilmesinde zorluk çekilmesi ve tebligat yapılamaması, borçlu mükelleflerin ödeme
güçlüğü çekmesi sebebi ile icra tahsilatları hedeflenen
oranda gerçekleştirilememiştir.
Ayrıca vergi borçları ile ilgili Hükümet tarafından yeni bir
düzenleme yapılması çalışmaları da tahsilatların düşmesine neden olmuştur.
39
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Ersin KIROĞLU
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdür Vekili
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
yeniden oluşturulmuştur,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1-Basın ve diğer kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberleri takip etmek, incelemek ve değerlendirmek;
2-Belediye Başkanının şahsını, Belediye Başkanlığını ve
personelini ilgilendiren haberleri derleyip Başkanlık Makamına sunmak;
3-Yazılı, görsel ve işitsel basında çıkan haberleri ilgili birimlere tebliğ ederek sonuçlarını takip etmek;
6-Herhangi bir nedenle Belediye’ye gelen vatandaşların
belediyeden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak;
7-Belediye Müdürlüklerince yapılan ve yapılacak çalışmaları kamuoyuna duyurmak;
8-Bizzat Başkan tarafından verilecek emir doğrultusunda
basın toplantıları düzenlemek;
9-Belediye hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili ses, görüntü
ve yazılı bilgilerin basın ve yayın organlarına iletilmesini
sağlamak;
10-Belediye Başkanı ve Hizmetleri’nin tanıtımıyla ilgili bülten, broşür ve video tasarlamak ve yaymak;
11-Belediye Başkanlığımıza, Basın ve Yayın Kuruluşları tarafından yöneltilen soruları cevaplamak;
12-Basın mensuplarına ait isim, telefon, e-mail, msn bilgilerinin listesini oluşturmak.
13-Adapazarı Belediyesi resmi web sitesinin (www.adapazari.bel.tr) haber, başkana ait bilgiler, görsel ve yazınsal
verilerin güncellenmesini gerçekleştirmek;
14-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Bilgi
Edinme Birimine şahsen, posta ve Internet aracığıyla yapılan başvuruların kaydını yapmak ve ilgili birim veya birimlere sevk etmek;
4-Yayınlanan haberlerle ilgili olarak gerekli hallerde Başkanın izni dâhilinde Belediye Başkanlığınca yapılacak açıklama ve tekziplerle ilgili çalışmaları basın kanununun ilgili
maddesi hükümlerine göre hazırlamak ve sonucunu Başkanlık Makamına bildirmek;
15-Yıl içersinde Bilgi Edinme Birimine yapılan başvuruların
istatistiğini Bilgi Edinme Değerleme Kuruluna göndermek.
5-Belediyeye yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail)
olarak gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilip çözülmesi yönünde konunun ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak
ve en kısa zamanda vatandaşı sonuçtan haberdar etmek;
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Adapazarı
Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak, No:
3 adresindeki Ana Hizmet Binasında, 2.katta 320 numaralı büroda faaliyet göstermektedir.
40
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı:
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2. Örgüt Yapısı:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Müdürlük Kalemi, Medya Tasarım Birimi ve Bilgi Edinme Birimi olarak 3
ana bölümden oluşmaktadır.
2010
jeksiyon perdesi, 1 adet projeksiyon cihazı, 2 adet DV kamera, 3 dijital fotoğraf makinesi, 1 adet video kaydedici,
1 adet capture kart, 2 adet treepot, 1 adet televizyon, 1
adet faks cihazı mevcuttur.
4. İnsan Kaynakları:
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesin de; 3
adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı, 1 adet pro-
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerini, 1 memur
ve 1 işçi personel ile hizmet yürütmektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
34.655,00
26.489,71
11
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
6.600,00
5.714,46
2
210.702,00
168.680,98
67
251.957,00
200.885,15
80
Gider Çeşitleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
Müdürlüğümüze ait 2010 Mali yılı bütçesi 251.957,00TL.
olarak tahmin edilmiş, 200.885,15 TL. olarak gerçekleş-
tirilmiştir. Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı %80
’dir.
41
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
B. Performans Bilgileri:
fotoğraf, ses, metin verileri medyaya aktarılarak kamuoyu
bilgilendirilmiştir.
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde;
01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar:
- Günlük olarak yerel ve ulusal gazeteler incelenerek belediyemiz ile ilgili haberler derlenerek
arşivi tutulmuştur. Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı
ile ilgili yerel basında toplam 1.504 adet haber , Ulusal
basında 13 adet haber, Ulusal Televizyon kanallarında 8
adet haber, ilgili radyo bültenlerinde 184 adet haber yayınlanmıştır.
- 2011 yılı takvimi 6.000 adet hazırlanarak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.
- Belediye hizmetlerinin en hızlı ve istenilen şekilde video,
- Belediyemiz web sitesi, çalışmalar ve haberler yönünden
düzenli olarak güncellenerek takibi yapılmıştır. Belediye
Başkanı’nın çalışmaları ve belediyenin tüm çalışmaları video ve fotoğraf olarak dijital ortamda arşivlenerek saklanmıştır. Belediye Başkanı’nın çalışmaları ve belediyenin
tüm çalışmaları video ve fotoğraf olarak dijital ortamda
arşivlenerek saklanmıştır. Her ay Adapazarı Belediyesi’nin
çalışmalarının tanıtıldığı Haber Bülteni, 2000 adet basılarak dağıtılmıştır.
- Basın ve Yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi ile Adapazarı Belediyesi ve şehrimizi tanıtım faaliyetleri çerçevesinde; tanıtım broşürleri basılması işlemi Müdürlüğümüz
tarafından sağlanmıştır.
- Bilgi Edinme Birimi ve BİMER’e yapılan başvurulara yasal
sürede cevap verilmiştir.
2- Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
8
7
4
Dijital fotoğraf arşivinin güncellenmesi ve 2009 yılı
faaliyetlerinin eklenmesi
2
7
6
3
3
7
6
4
7
5
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Tamamlanma Yüzdesi %100
100
0
Her ay Belediyemizle ilgili yerel basında haber
çıkarılması
Yayınlanan toplam haber sayısı (En az
50 adet) Olumlu haber sayısı Olumsuz
haber sayısı
100
0
4
Belediyemizle ilgili Ulusal basında haber çıkarılmasının
sağlanması
toplam haber sayısı (Yılda en az 20 adet)
Olumlu/Olumsuz haber sayısı
65
35
6
5
Belediyemizle ilgili Ulusal Televizyon kanallarında haber
çıkarılmasının sağlanması
Yayınlanan toplam haber sayısı (Yılda
en az 10 adet ) Olumlu Olumsuz haber
sayısı
80
20
7
6
6
Her ay Belediyemizle ilgili radyo bültenlerinde haber
çıkarılması
T0plam haber sayısı (Her ay en az 15
adet) Olumlu Olumsuz haber sayısı
100
0
6
7
9
3
Her dört ayda bir basın toplantısı yapılması
Yapılan Toplantı sayısı (3 adet)
100
0
7
7
3
7
Yılda 2 kez Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi
Ziyaret sayısı (2 adet)
100
0
8
7
3
8
2011 yılı takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza
ulaştırılması
Tamamlanma yüzdesi (%100)
Hazırlanan takvim sayısı Dağıtılan takvim
sayısı
100
0
9
7
9
4
Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp
basılması
Yayınlanan Bülten Sayısı (12 adet)
100
0
10
1
3
2
Birim içi öz değerlendirmeçalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
100
0
11
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
100
0
12
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Katılan personel
sayısı alınan karar sayısı Uygulanan karar
sayısı
100
0
13
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı (3 adet)
Aktivitelere katılan personel sayısı
100
0
14
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması
Rapor sayısı 12 adet
100
0
15
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı (1 adet)
Uygulanan proje sayısı Müdürlük sayısı
100
0
42
Faaliyet / Proje
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Basın Yayın ve Halkla
İliş. Md.
15 adet
% 96,33
% 3,67
2010
2 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilememiş ve sapmalar meydana gelmiştir. Gerçekleştirilemeyen hedeflerin
sapma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
SAPMA NEDENLERİ:
2010 yılı Performans Programında Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü için toplam 15 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %96,33’dir. 15 adet hedeften, 13 adet hedef %100
olarak gerçekleştirilmiştir.
3 numaralı hedef: En az 20 adet haber yayınlanmıştır fakat
görüntü olarak kayıt edilemediğinden ve tarih tespiti yapılamadığından aylık stratejik raporlarda belirtilememiştir.
4 numaralı hedef: Müdürlüğümüz bünyesinde yeterli
personel bulunmadığından ulusal medyada çıkan haberlerin takibi yeterince yapılamamıştır. Gerekli takibat yapılamadığından aylık stratejik raporlarda belirtilememiştir.
43
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Sivil Savunma Uzmanlığı:
Zafer BAŞARAN
Sivil Savunma Uzman Vekili
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Sivil Savunma Uzmanlığı oluşturulmuştur.
Norm Kadro düzenlemesi yapılmadan önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet verilmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren,
“Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş,
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair
Yönetmeliği”nde belirlenen Sivil Savunma Uzmanlığı ile
ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1-Sivil savunma; düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve
büyük yangılara karşı halkın can ve mal kaybını asgari
hadde indirilmesi hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi
ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerini
idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe
gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her
türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.
2-Adapazarı Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerin sivil
savunma planını hazırlamak, gerekli olan tesis, malzeme
ve teçhizatların tedarik ve temini, mevcutların bakım ve
korunmalarını takip etmek.
3-Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak.
4-Sivil Savunma Hizmetleri için ödeneklerin bütçeye konulmasını konulanların sarf yerlerinin teklif, tespit ve takip
44
etmek.
5-İlçe halkına, öğrencilere yönelik sivil savunma konularında seminer, konferans vermek, yangın tatbikatları yapmak.
6-711 sayılı kanun gereği 24 saat çalışma planı, 88/1277
sayılı afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarını hazırlamak.
7-2002/4390 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik çerçevesinde yangın önleme ve söndürme yönergesi hazırlamak.
8-Siyasi ve askeri durumun T.C devletinin güvenliğini
doğrudan veya dolayı bir şekilde tehdit eden mahiyette
gelişmiş gerginlik ve kriz durumunun tırmanarak çatışma
belirtilerinin ortaya çıkması halinde uygulanacak alarm
tedbirleri ile ilgili olarak(Alarm İş Takvimi) hazırlamak.
9-5188 sayılı kanuna göre koruma ve güvenlik planlarını
hazırlamak.
10-Sabotajlara karşı koruma planları, personel erteleme
planları ve araç erteleme planları hazırlamak
11-Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili olarak; 7126 sayılı Sivil
Savunma Kanununun verdiği görev, yetki ve sorumluluk
çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.
B- Uzmanlığa İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı: Sivil Savunma Uzmanlığı; Adapazarı Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak,
No:3 adresindeki Ana Hizmet Binasında, 2.kat 305 numaralı büroda faaliyet göstermektedir.
2. Örgüt Yapısı: Sivil Savunma Uzmanı, doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı olarak görev yapmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Sivil Savunma Uzmanı
bünyesinde 1 adet bilgisayar ve 1 adet yazıcı kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları: Sivil Savunma Uzmanlığı 1 personelle hizmet vermektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A. Mali Bilgiler:
Onarım Servisi, Karşılıklı Yardım ve İşbirliği hükümleri hazırlanmıştır.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları:
Sivil Savunma Uzmanlığı 2010 yılı harcamaları, Destek
Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
- Sivil Savunma Uzmanlığına 2010 yılında 90 adet evrakın
giriş, 15 adet evrakın ise çıkış kayıtları yapılmıştır
- 2010 yılı Stratejik Planı hedef durum raporları aylık tanzim edilerek ilgili birime gönderilmiştir.
B. Performans Bilgileri:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde; 01.01.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar:
Belediyemizin Sivil Savunma Planı hazırlanmış olup; hazırlanan Plan Çerçevesinde Sivil Savunma Komisyonu, İkaz
ve Alarm Talimatı, Koruyucu Hazırlık Tedbirleri, Sığınak
Talimatı, Karartma Talimatı, Kontrol Merkezi ve Karargah
Servisi, Emniyet ve Kılavuz Servisi,İtfaiye Servisi, Kurtarma Servisi, İlkyardım Servisi, Sosyal Yardım Servisi, Teknik
- Doğal afet ve Depremle Mücadele amacıyla her ay 3
müdürlüğün personeline eğitim verilmiştir.
- Toplumu bilinçlendirme eğitimleri yapılması amacıyla 21
Kasım 2010, 20 Aralık 2010 ,
21 Aralık 2010 tarihlerinde Meclis salonunda personele ve
vatandaşlara depremle ilgili eğitim verilmiştir.
- 2011 yılına ait Analitik Gider Bütçesi hazırlanarak Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
2- Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
Faaliyet / Proje
1
6
1
1
Doğal afet ve Depremle Mücadele amacıyla tüm
personele eğitim verilmesi
2
6
6
2
3
6
9
4
1
5
1
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Verilen eğitim sayısı (Her ay 3
Müdürlük) Eğitimlere katılan
Müdürlük sayısı Eğitimlere katılan
personel sayısı
%100
%0
Toplumu bilinçlendirme eğitimleri yapılması
Afet,sivil savunma)
Verilen eğitim sayısı (En az 3 adet)
%100
%0
1
Sivil Savunma Planı uyarınca oluşturulan tüm
ekiplere eğitim verilmesi
Düzenlenen Eğitim sayısı (4 adet)
Eğitim verilen ekip sayısı Eğitime
katılan personel sayısı
%100
%0
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3
ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime
sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
Toplantı sayısı (12 adet)
Toplantılara katılan personel sayısı
Toplantılarda alınan karar sayısı
Uygulanan karar sayısı
%0
%0
6
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması ÖLÇÜM DIŞI
7
2
3
1
Birim personeli ile Yılda 3 kez sosyal aktivite
düzenlenmesi ÖLÇÜM DIŞI
Düzenlenen aktivite sayısı (3 adet)
Aktivitelere katılan personel sayısı
%0
%0
8
7
9
1
Uzmanlığın faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın`a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
9
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu
gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen
hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
10
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin
belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime
sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan
proje sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
45
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Sivil Savunma
Uzmanlığı
10 adet
% 100
%0
2010 yılı Performans Programında Sivil Savunma Uzman-
46
lığı için toplam 10 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin
yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür.
10 adet hedeften, 8 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
6 ve 7 nolu hedefler; Uzmanlıkta çalışan başka personel
bulunmadığından gerçekleştirilememiş ve ölçüm dışı bırakılmıştır.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
YÖNETİM VE
KÜLTÜR İŞLERİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Rıdvan SEZER
Başkan Yardımcısı
07.07.1967 Sakarya doğumlu olan Rıdvan Sezer; İlkokulu Aşağı Kirazca İlköğretim
Okulunda, Orta öğrenimini Arifiye Öğretmen Lisesinde, Yüksek öğrenimini ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır.
Öğretmenlik hayatına 1990 yılında başlamış ve sırası ile Gaziantep, Karabük ve
Sakarya’da yaklaşık 14 yıl öğretmenlik yapmıştır.
2004 yılında yapılan yerel seçimlerde aday olarak Nehirkent Belediye Başkanı seçilen Sezer, 2009 yılında Adapazarı Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak göreve
başlamış olup halen devam etmektedir.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yaşar KETEN
Yazı İşleri Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.madde a fıkrasının
“Belediye Teşkilatı norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri,
Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşur”
hükmüne istinaden ve İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007
tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin
07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda Yazı İşleri Müdürlüğü
yeniden oluşturulmuştur.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
a-) Genel Evrak ile İlgili Görev ve Sorumluluklar:
Belediyemizi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren ve
haricen belediyemize gelen her türlü bilgi ve belgeyi içeren evrakı okuyup, geldiği tarih itibariyle gelen evrak kayıt defterine geliş tarih sırasına göre kaydetmek, evrakın
üzerine uygun bir yerine veya üzerine evrak kayıt akışını
sağlayacak bir belge ekleyerek ilgili makam ve birimlere
havale ederek, zimmetle sevk edilmesini sağlamak, diğer
birimlerden harice gidecek her türlü evrakın giden evrak
kayıt defterine kaydının yapılarak muhtelif vasıtalarla gönderilmesini sağlamak, gelecek cevabını takip etmek, günlük ve gizli kaydıyla gelen ve giden evrakın ayrıca “gizli
evrak kayıt defteri”ne kaydını yaparak gizliliğin muhafazasını sağlamak, takibi gerekenlerin sonuçlandırılmasına
yardımcı olmak, belediyeye her konuda yapılan başvurulara ait dilekçeleri “Dilekçe Kayıt Defteri”ne tarih sırasına
göre kaydının yapılması ,ilgilisine göre ait olduğu birimlere zimmet ile gönderilmesinin sağlanması, cevap verilmesi
işinin takibinin yapılması, Belediyemize baş vuran asker
aile ve stajyer öğrencilerin taleplerinin kabul edilmesi ve
en kısa zamanda neticelendirilerek gereğinin yapılması.
48
b-) Belediye Meclisi ile İlgili Görev ve Sorumluluklar:
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesinde tanımlandığı üzere belediyelerin en büyük karar organı olan Belediye Meclisi’nin aynı kanunun 20. maddesi gereği her
ayın ilk haftasında önceden kararlaştırdığı günde toplanabilmesi için en az üç gün önceden kendilerine tebliğ
edilmek üzere hazırlanan toplantıya çağrı yazılarının hazırlanması, gündemin üyelere gönderilmesi ve halka duyurulmasının sağlanması ile 5393 Sayılı Kanunun26. maddesi gereği Belediye Meclisi’nin bilgi edinme denetim yetkisinin sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.
c-) Belediye Encümeni ile İlgili Görev ve Sorumluluklar: Belediye Kanunu’nun 33.maddesinde ifadesini bulan
ve belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi’nin her
yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği
üç üyeden ve Belediye Başkanı’nın Başkanlığı’nda oluşan
ve önceden belirlendiği üzere aynı yasanın 34. maddesi
ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek, haftada iki
defa toplanmakta olan Belediye Encümeni toplantılarına
iştirak etmek ve kararların yazılımlarını yaparak imzalanmasını sağlamak, ilgili birimlere göndermek ve birim arşivinde karar asıllarını ciltlemek suretiyle korumak.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı: Yazı İşleri Müdürlüğü Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası 1. kat 221 nolu Müdürlük Odası, 222
nolu Yazı İşleri Servisi ve Belediye Nikah Sarayı Evlendirme
Memurluğu Odası, Amir Odası ve Nikah Salonu olmak
üzere 5 ayrı odada hizmetlerine devam etmektedir.
2. Örgüt Yapısı: Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Bürosu, Encümen ve Meclis İşleri Bürosu ve Evlendirme Memurluğu olmak üzere toplam 3 birimden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Yazı İşleri Müdürlüğü
İdarenin kullanıma sunduğu Merkezi Bilgisayar Sistemine
bağlı olarak 10 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve 1 fotokopi
makinesi ve yazıcısı ile hizmetlerini sunmaktadır.
4. İnsan Kaynakları: Yazı İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür, 5
memur ve 8 İşçi olmak üzere, toplam 14 personel ile hizmet vermektedir.
2010
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Yazı İşleri Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
464.162,00
402.989,90
53
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
72.152,00
73.435,41
10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
77.300,00
77.022,29
10
05-Cari Transferleri
150.000,00
83.547,50
11
763.614,00
636.995,10
83
Gider Çeşitleri
Toplam
Müdürlüğümüze ait 2010 Mali yılı bütçesi 763.614,00TL.
olarak tahmin edilmiş, 636.995,10.TL olarak gerçekleştirilmiştir. Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı %83’dür.
B. Performans Bilgileri:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir.
GELEN EVRAKLAR:
2010 yılında Belediyemize gönderilen toplam 16.517 adet
evrak kayıt altına alınarak gerekli işlemlerin yapılması için
ilgili birimlere teslim edilmiştir. Aylar itibariyle gelen evrak
hareketliliği tabloda gösterilmiştir.
2010 Yılı Gelen Evrak Hareketliliği Tablosu:
GİDEN EVRAKLAR:
2010 yılında toplam 6.056 adet evrak kayıt altına alınarak
gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara posta yolu ve kurye ile teslim edilmiştir. Aylar itibariyle giden evrak hareketliliği tabloda gösterilmiştir.
2010 Yılı Giden Evrak Hareketliliği Tablosu:
AYLAR
GİDEN EVRAK
OCAK
445
ŞUBAT
452
MART
612
NİSAN
540
MAYIS
527
HAZİRAN
587
TEMMUZ
505
AĞUSTOS
420
EYLÜL
408
EKİM
514
KASIM
414
632
AYLAR
DİLEKÇE
GENEL EVRAK
TOPLAM
OCAK
689
563
1252
ŞUBAT
622
640
1262
MART
981
783
1764
NİSAN
930
718
1648
MAYIS
827
627
1454
HAZİRAN
820
677
1497
TEMMUZ
708
618
1326
AĞUSTOS
655
609
1264
ARALIK
EYLÜL
532
436
968
TOPLAM:
EKİM
623
615
1238
KASIM
627
588
1215
ARALIK
927
702
1629
TOPLAM
8941
7576
6056
16.517
49
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
MESLEKİ EĞİTİM ÜCRETLERİ:
MECLİS İŞLEMLERİ:
2010 yılında İlçemiz sınırları içindeki muhtelif okullarda
öğrenim gören ve Belediyemizde mesleki staj eğitimi alan
öğrencilere toplam 66.635.85 TL. ücret ödenmiştir.
2010 Yılında Belediye Meclisi tarafından 13 adet toplantı yapılmış olup, söz konusu toplantılarda 129 adet karar
imza altına alınarak uygulamaya konulmuştur.
2010 Yılı Mesleki Eğitim Ücretleri Tablosu:
2010 Yılı Meclis İşlemleri Tablosu:
Ait Olduğu Ay
Öğrenci
Sayısı
Ödenen Ücret (TL)
Aralık 2009-Ocak 2010
30
6.794.80
Ocak-Şubat 2010
30
4.195.80
Şubat-Mart 2010
30
6.949.80
Mart-Nisan 2010
30
6.925.50
Nisan-Mayıs 2010
30
7.006.50
Mayıs-Haziran 2010
30
5.726.70
Eylül-Ekim 2010
30
6.041.75
Ekim-Kasım 2010
30
7.605.00
Kasım-Aralık 2010
30
7.605.00
Aralık 2010-Ocak 2011
30
7.785.00
TOPLAM
30
66.635.85
MUHTAÇ ASKER AİLE YARDIMLARI:
Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün 05.01.2010
tarih ve 2010/3 sayılı kararına istinaden,
Ocak 2010 tarihi İtibariyle ; 1 kişiye 100 TL, 2 kişiye 130
TL, 3 kişiye 150 TL, +3 kişiye 25 TL (Her bir kişi için)
ödeme yapılmıştır.
2010 Yılı Muhtaç Asker Aile Yardımları Tablosu:
AYLAR
Karar Sayısı
Toplantı Sayısı
OCAK
10
1
ŞUBAT
6
1
MART
6
1
NİSAN
13
1
MAYIS
12
2
HAZİRAN
8
1
TEMMUZ
14
1
AĞUSTOS
Tatil
-
EYLÜL
24
1
EKİM
16
2
KASIM
12
1
ARALIK
10
1
TOPLAM
131
13
ENCÜMEN İŞLEMLERİ:
2010 yılında Belediye Encümeni tarafından 100 adet toplantı yapılmış olup, söz konusu toplantılarda 1.111 adet
karar imza altına alınarak uygulamaya konulmuştur.
2010 Yılı Encümen İşlemleri Tablosu:
AYLAR
Karar Sayısı
Toplantı Sayısı
OCAK
123
8
10.800.00
ŞUBAT
155
9
2
10.390.00
MART
138
9
AYLAR
Başvurusu Kabul
Edilen
Ödenen Ücret
(TL.)
OCAK
8
ŞUBAT
MART
5
11.180.00
NİSAN
103
8
NİSAN
3
6.580.00
MAYIS
75
7
MAYIS
5
7.810.00
HAZİRAN
86
9
HAZİRAN
3
6.350.00
TEMMUZ
106
9
TEMMUZ
1
5.350.00
AĞUSTOS
3
5.500.00
AĞUSTOS
56
8
EYLÜL
6
5.085.00
EYLÜL
65
9
EKİM
8
6.120.00
EKİM
69
8
KASIM
10
7.300.00
KASIM
71
6
ARALIK
11
9.855.00
ARALIK
102
10
TOPLAM
65
TOPLAM
1149
100
50
92.320.00
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
EVLENDİRME İŞLEMLERİ:
Evlenme Bildirimi 1339, Çift Taraflı Evlenme İzin Belgesi 194.
2010 Yılında Evlendirme Memurluğumuz tarafından yürütülen işlemler ve elde edilen gelirler tablolar halinde aşağıda belirtilmiştir.
Evlendirme Memurluğu 2010 Yılı Gelirleri Tablosu:
Adet
2010 Yılı Evlendirme Faaliyetleri: Evlenme akdi 1327,
Evlenme müracaatı 1527, Uluslar arası Aile Cüzdanı 1317,
Birim Fiyat
Tutarı
Evlenme Dosyası
1637
50,00 TL
81.850,00 TL
Evlenme Cüzdanı
1317
46,00 TL
60.582.00 TL
2- Yazı İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
7
10
2
2
1
6
3
1
4
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem
dosyalarının 30 günde tamamlanması
İşlem süresi Toplam yardım talebi Kabul
edilen yardım talebi Ret edilen yardım
talebi Toplam yardım miktarı
%100
%0
1
Başkan Yardımcısının havalesiyle Müdürlüklere giden
resmi yazılarla ilgili işlemlerin 4 saatte yapılması
İşlem süresi İşlem yapılan evrak sayısı
%100
%0
6
2
Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT’ye ulaşım
sürecinin 1 günde tamamlanması
İşlem süresi Posta ile gönderilen evrak
sayısı Toplam evrak sayısı
%100
%0
1
6
3
İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların
kayıt ve iletim sürecinin 1 günde tamamlanması
İşlem süresi Kurye ile gönderilen evrak
sayısı Toplam evrak sayısı
%100
%0
5
1
6
4
Encümen’e girecek dosyaların görüşmeye teslimi
İşlem süresi (2 gün) Toplam karar sayısı
%100
%0
6
1
6
5
Encümenden çıkan görüşlerin yazılım ve imza sürecinin
2 günde tamamlanması.
İşlem süresi Toplam karar sayısı
%100
%0
7
1
6
6
Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım,
imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim
edilmesi
İşlem süresi (7 gün) Toplam karar sayısı
%100
%0
8
1
6
7
Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü’ne
gönderilmesi
İşlem süresi (5 gün) Toplam mernis
bildirimi
%100
%0
9
1
6
8
2009 yılına ait Resmi Gazete, Meclis ve Encümen
Kararlarının ciltlenip arşivlenmesi
Tamamlanma % si %100 Resmi Gazete
Ücretleri Ciltleme Ücreti
%100
%0
10
8
10
2
Meclis karar özetlerinin Belediye web sayfasında
yayımlanması 11 adet yayınlama Alınan karar sayısı
Yayınlanan karar Sayısı
Yayınlama Sayısı En az
%100
%0
11
1
6
9
Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin
hazırlanması
Ödeme emri sayısı (8 adet) Toplam
öğrenci sayısı Ödenen ücret
%100
%0
12
1
3
2
Birim içi öz değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde yönetime sunulması
Rapor Sayısı ( 4 adet )
%100
%0
13
1
5
1
3 Ayda bir 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme Sayısı ( 4 adet )
%100
%0
14
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Toplantılarda
alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı
%100
%0
15
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı ( 4 adet )
Aktivitelere katılan personel sayısı
%100
%0
16
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
17
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
18
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (Öneri) projesinin belirlenmesi
rapor haline getirilerek yönetime sunulması
Hazırlanan Proje Sayısı Uygulanan Proje
Sayısı
%100
%0
Faaliyet / Proje
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Yazı İşleri Müdürlüğü
18 adet
%100
%o
2010 yılı Performans Programında Yazı İşleri Müdürlüğü için
toplam 18 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür. Belirlenen 18
adet hedefin tamamı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
51
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü:
Özkan GÜMÜLCİNELİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
mek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yeniden
oluşturulmuştur.
8- Beldede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Adapazarı Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç
ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuş olup; 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer yasalarla belediyelere verilmiş olan
tüm görev ve yetkileri kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve
12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde
belirlenen ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1- Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve
yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı
olmak,
2- Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, eşya
vb. yardımlarda bulunmak.
3- Bölgedeki vatandaşlara hobi, eğitim ve spor branşlarında kurslar düzenlemek.
4- Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak,
5- Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu
festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve
kültür merkezlerini kullanmak,
6- Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik
seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar
düzenlemek,
7- Gençlik Merkezi ile Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendir-
52
9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve
Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi’nin (b) bendinde belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede
bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor
faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak,
10- Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili
anma toplantıları düzenlemek,
11- Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneşler Merkez Mahalle, Eski Ankara Caddesi, Güneşler Eski Belediye Binası
No:318 adresindeki Ek Hizmet Binasında hizmet vermektedir.
2. Örgüt Yapısı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Kültür ve Sosyal İşler
Birimi, Kütüphane, Bilgi evi, Atogem ve Deprem Kültür
Müzesi olmak üzere toplam 5 birimden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde 9 adet masa üstü bilgisayar, 3 adet
yazıcı, 1 adet fax dahili ve harici haberleşmeyi sağlayan
7 adet telefon ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Tüm
çalışma ve yazışmalarımız bilgisayar ortamında, Belediyemizdeki tüm verileri ve uygulamaları kapsayan e-belediye
sisteminde yapılmakta ve muhafaza edilmektedir.
4. İnsan Kaynakları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde 2010 yılında 1 Müdür, 7 Memur, 7 İşçi olmak üzere toplam 15 personel
görev yapmaktadır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
649.662,00
485.315,63
%36
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
109.212,00
89.052,38
%7
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
459.000,00
434.411,34
%32
05-Cari Transferleri
126.000,00
217.974,95
%16
1.343.874,00
1.226.754,03
%91
Gider Çeşitleri
Toplam
Müdürlüğümüze ait 2010 Mali yılı bütçesi 1.343.874,00
TL. olarak tahmin edilmiş, 1.226.754,03 TL. Olarak gerçekleştirilmiştir. Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı
%91’dir.
B. Performans Bilgileri:
Müdürlüğümüzün 2010 yılında yapmış olduğu faaliyetlere ait özet bilgilere aşağıdaki bölümde yer verilmiştir.
1- Kültür ve Sosyal İşler Birimi:
a- Sosyal Faaliyetler:
I- Birinci El Kıyafet Yardımı: Müdürlüğümüzce çeşitli
firmalarla görüşmeler neticesinde bağış olarak temin edilen kullanılmamış 5420 adet kıyafet ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.
II- Birinci El Ayakkabı Yardımı: Müdürlüğümüzce çeşitli
firmalarla görüşmeler neticesinde bağış olarak temin edi-
len kullanılmamış 422 adet ayakkabı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.
III- İkinci El Yardım: Vatandaşlarımızın Belediyemize bağışladığı kullanılmış 858 poşet kıyafet, 134 çeşitli ev eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.
V- Gıda Yardımı: 2715 Mağdur vatandaşımıza içerisinde
çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu 1’er koli erzak yardımında bulunulmuştur. Yardımların 1515 adedi Ramazan
ayı içerisinde, 1200 adedi 2010 yılı içersinde periyodik olarak dağıtılmıştır.
VI- Özürlü Aracı Dağıtımı: Başkanlığımızca Hollanda’da
faaliyet gösteren Uzaktaki El Vakfı ile yapılan ortak çalışma sonucu 28 adet Akülü özürlü aracı Müdürlüğümüzce
kaydı yapılan vatandaşlarımıza kurulan komisyonca dağıtılmıştır. Yeni gelecek özürlü araçlar için gerekli girişimlere
başlanmıştır.
53
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
VII- Sünnet Şöleni: 16 Temmuz Cuma günü kutlanan
7.Geleneksel Sünnet Şölenine 127 çocuğun katılımı sağlanmıştır. Sünnet kıyafetleri Belediyemizce temin edilmiş
olup, Şölen Çark Mesire alanında protokol üyelerinin ve
1500 davetlinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Şölende sünnet çocuklarına top ve baskılı balonlar hediye edilmiş
olup, ayrıca bütün çocukların lunaparkta eğlenmesi sağlanmıştır.
VIII- Yardıma Muhtaç Öğrencilere Kırtasiye ve Okul
Kıyafeti Yardımı: Belediyemiz sınırları içerisindeki yardıma muhtaç 51 ailenin çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye
yardımı yapılmıştır.
b- Kültürel Faaliyetler:
I- Kurtuluş Şenlikleri: 21 Haziran pazartesi akşamı yapılması planlanan Adapazarı Kurtuluş Şenlikleri, Hakkari’de
meydana gelen terör olaylarındaki şehitlerimiz nedeni ile
Valilik Makamı ve Belediyemizin ortak almış oldukları kararla iptal edilmiş olup, aynı gün ve saatte toplanan vatandaşlarımıza 2 ayrı noktada (Adapazarı Belediye Önü
ve Uzunçarşı Başında) 3000 kişiye Belediye Başkanımız
Süleyman Dişli tarafından etli pilav, tatlı ve ayran ikram
edilmiştir.
II- Fuar Alanında Stant Kurmak: İstanbul TÜYAP Fuar
merkezinde 11-14 Şubat 2010 tarihlerinde düzenlenen
54
EMİTT Uluslar arası Kültür ve Turizm Fuarına Belediyemiz,
Müdürlüğümüz aracılığıyla ilk defa katılmıştır. Standımızda Tarihi JÜSTİNİEN köprüsünün maketi yanı sıra şehrimizde yetiştiriciliği yapılan soğan, patates ve kabak sergilenmiştir. Süpürgecilik gibi şehrimizin geçmişten günümüze
kadar gelmiş bir el sanatının tanıtılması sağlanmıştır. Fuardaki standımızı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY, Hakan ŞÜKÜR, Mustafa TOPALOĞLU, Şansal
BÜYÜKA gibi sanat ve spor camiasından bir çok ünlü ziyaret etmiştir. Ziyaretçilere Belediyemizin hizmetlerini ve
Şehrimizi tanıtıcı olarak hazırlanan, Benim Sokağımda Bir
Değer Yetişti Kitabı, Aydınlık Türkiye’nin Parlayan Yüzü
Adapazarı Kitabı ve diğer kitap, afişler, broşürler dağıtılmıştır. Fuarda EMİTT HATIRA ORMANI projesi çerçevesinde 1300 kişi standımızda form doldurmuştur. Form
dolduran kişilerin isimlerini verdikleri ağaçlardan meydana
gelen Hatıra Ormanının oluşturulacağı alanla ilgili Orman
Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış hazırlıklara başlanmıştır.
3- 4 Mayıs tarihlerinde Şeker Fabrika Sahası içerisinde açılan SABİTEK fuarında Bilgi Evinin tanıtımı yapılmıştır.
16-17 Nisan tarihlerinde AFA’da düzenlenen Kültür ve Turizm Fuarı’nda Belediyemizi temsilen bir stant açılmıştır.
EMİTT 2010 fuarında açılan standın bir benzeri olan bölümde, Belediyemizi tanıtıcı broşür ve yayınların dağıtımı
gerçekleşmiştir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
III- Uçurtma Şenliği: 23 Nisan etkinlikleri kapsamında
Camili Bölgesinde 2000 kişinin katılımı ile gerçekleşen
şenlikte 1500 çocuğa uçurtma dağıtılmıştır.
IV- İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot
okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi: Gelişim çağında bulunan ana sınıfı öğrencilerine süt içiminin sağlanması: Murtaza Erdoğan, Taşlık, Köprübaşı, 17
Ağustos, Şehit Mustafa Özen, Fatih, Arif Nihat Asya İlköğretim Okulları ve Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen projede toplam 1203 öğrenciye Diş
Doktorumuz Sinan MEREY tarafından diş sağlığı semineri
verilmiş olup, çocuklara diş macunu, diş fırçası, çikolata,
çikolatalı süt, Belediyemizin hizmetlerini anlatan boyama
kitabı dağıtılmıştır.
Seminer & Konferans :
2010
Özel Gün & Anma Töreni:
I- Turizm Haftası: 25 Nisan’da Turizm Haftası nedeniyle
İl ve Kültür Turizm Müdürlüğü Belediyemiz ile birlikte Halk
Oyunları Yarışması düzenlemiştir.
II- Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günü nedeniyle
düzenlenen “Öğretmenlerimizin Sıra Dışı Meslek Anıları” adlı hikaye yarışmasında ödülleri kazanan öğretmenlerimize 24 Kasım Çarşamba günü Belediye Başkanımız
Süleyman DİŞLİ tarafından düzenlenen törenle verilmiştir.
Kazanan eserler ve eser sahiplerinin isimleri aşağıda sıralanmıştır. Birincilik ödülünü Edoğan Sıkar’ın Uzaklar isimli
hikayesi, İkincilik ödülünü Hülya Güleç’in Azmin Adı Kardelen isimli hikayesi, Üçüncülük ödülünü Ulaş Baltacı’nın
Ölü Ozan isimli hikayesi, Mansiyon ödülünü Murat Taş’ın
Zeloş isimli hikayesi almıştır.
İlkyardım Semineri: 26 Kasım Cuma günü Belediye
Meclis Salonunda 117 Acil Başhekimi Fatih Şahin tarafından Belediyemiz personeline ve katılan davetlilere ilkyardım konularını içeren seminer verilmiştir.
Toplantı:
2010 Hedeflerimizde yer aldığı üzere müdürlük personeli
ile her ay olmak üzere toplam 12 adet Sosyal ve Teknik
Nitelikli Toplantı gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında Müdürlüğümüz personeli ve aileleri düzenlenen iftar yemeğine katılarak Sosyal Nitelikli Toplantı gerçekleştirilmiştir.
Personelimiz 4 Aralık Cumartesi günü Deprem ve Kültür
Müzemizdeki Fotoğraf Sergisine bir ziyaret düzenlemiştir.
55
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
III- Dünya Kadınlar Günü ve Kütüphaneler Haftası:
29 Mart 2010 tarihinde Belediyemizin, Müdürlüğümüz
aracılığı ile Güneşlerde bulunan “ Adapazarı Belediyesi
Kütüphanesinde” gerçekleştirdiği etkinlik programında
günün anlam ve önemini belirten şiirler okunmuş ve gösteriler sergilenmiştir.
IV- Sabahattin ÖZEL anma günü: 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesinde Tarihçi, Yazar, Prof.
Sabahattin ÖZEL ile ilgili düzenlenen törene Başkanımızı
temsilen Müdürümüz Özkan GÜMÜLCİNELİ katılmıştır.
V- Fotoğraf Yarışması (Hüsnü GÜRSEL anısına): 25
Kasım Perşembe günü Fotoğraf Sanatçısı Hüsnü GÜRSEL
anısına düzenlediğimiz “Sakarya İlinin Turistik Değerleri”
isimli fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar jüri tarafından değerlendirildi. Ödül alan fotoğraflar 29 Kasım Pazartesi günü internet sitemizde yayınlandı.
S.N
Kursun Adı
Yarışmada;
Birincilik ödülünü İhsan KORKUT, İkincilik ödülünü Nuri
ÇOBAN, Üçüncülük ödülünü Nevzat YILDIRIM
Mansiyon dalında Gökhan ALPDOĞAN, Mustafa GEZER,
Hakan KALMIŞ
SAGÜSAD Özel Ödülünü Murat İBRANOĞLU, İnşaat Mühendisleri Özel Ödülünü Mustafa GEZER, SloowFood Özel
Ödülünü Hadi ARSLAN, Taraklı Belediyesi Özel Ödülünü
Nevzat YILDIRIM almıştır.
Kurslar:
Meslek Edindirme Kursları: Şehrimizde hiçbir meslek eğitimi almamış işsiz gençlerimize yönelik Türkiye İş Kurumu ve
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemizin ortaklaşa düzenlenen kurslarla ilgili bilgiler aşağıda tabloda belirtilmiştir.
Kursun Yapıldığı Yer
Katılımcı Sayısı
1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Evde Çocuk Bakımı- Çocuk
Bakıcısı (1. Ve 2. Grup)
Semerciler Mahallesi Yuvam Sokak No:18 Ek
Hizmet Binası
50 Kişi Tamamlandı.
2
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Evde Çocuk Bakımı- Çocuk
Bakıcısı (3. ve 4. Grup)
Semerciler Mahallesi Yuvam Sokak No:18 Ek
Hizmet Binası
50 Kişi Devam Ediyor
3
Bilgisayar Destekli Çizim AUTOCAD (1. Ve 2. Grup)
Fatih Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
25 Kişi Tamamlandı
4
Bilgisayar Destekli Çizim AUTOCAD (1. Ve 2. Grup)
Fatih Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
25 Kişi Devam Ediyor
5
Oksi- Gaz, Elektrik Ark ve Gazaltı Kaynakçılığı (1. Grup)
Fatih Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
15 Kişi Tamamlandı
6
Oksi- Gaz, Elektrik Ark ve Gazaltı Kaynakçılığı (2. Ve 3.
Grup)
Fatih Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
30 kişi Tamamlandı
7
Oksi- Gaz, Elektrik Ark ve Gazaltı Kaynakçılığı (4. Grup)
Fatih Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
15 kişi Devam Ediyor
8
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım, Onarım Ve Arıza Giderme (1. Ve 2. Grup)
Fatih Anadolu Endüstri Meslek Lisesi
50 Kişi Tamamlandı
56
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
c-Sportif Faaliyetler:
I- Mahalleler Arası Minikler Futbol turnuvası: “Müdürlüğümüzce düzenlenen ve Mayıs ayının ilk haftasında
başlayan Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası finali
8 Temmuz 2010 Perşembe günü Yağcılar ve Ozanlar takımları arasında oynanmıştır. Turnuvada Yağcılar takımı
birinci, Ozanlar takımı ikinci ve Yenigün takımı üçüncü
olmuştur. 7. Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvasının
8 Temmuz Perşembe akşamı yapılan kapanış töreninde,
Miraç Kandiline rastlaması sebebiyle davetlilere helva ikramı yapılmıştır.
II- Olgunlar Futbol Turnuvası: Belediyemiz ve Amatör
Sporcular Derneği Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen
Olgunlar Futbol Turnuvasının kapanışı 25 Temmuz Pazar
akşamı 3000 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
2010
IV- Trap (Atış) Yarışması: Adapazarı’nda atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu spor dalında tanıtmak amacı
ile Müdürlüğümüz tarafından Sakarya Atıcılar ve Avcılar
Kulübünün de destekleri ile 2 Mayıs Pazar günü 08:00
ile 18:00 saatleri arasında Arifiye İl Ormanındaki Gençlik Spor İl Müdürlüğü atış poligonunda düzenlenen Trap
(Atış) Yarışması çevre illerden de gelen 500 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
V- Av Köpeği Mera Yarışması: Müdürlüğümüzce 2009
Aralık ayında birincisi düzenlenen Av Köpekleri Mera
Yarışmasının ikincisi 27 Haziran 2010 Pazar günü Bileciler Merasında düzenlenmiştir. Yarışma Şehrimizden ve il
dışından gelen 1000 kişinin katılımı ile ve 6 kategoride
(İngiliz Yetişkinler, İngiliz Gençler, Kontinental Yetişkinler,
Kontinental Gençler, Kovucu Irklar Yetişkinler, Kovucu Irklar Gençler) gerçekleşmiştir.
III- Minikler Basketbol Turnuvası: Sakarya Basketbol İl
Temsilciliği ile ortaklaşa Minikler Basketbol Turnuvası düzenlendi.
57
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2-Deprem ve Kültür Müzesi:
SERGİLER: 2010 yılı içerisinde Deprem ve Kültür Müzesinde Adapazarı Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Sergisi,
Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. Resim Sergisi, Oğuz Aydın Kişisel resim Sergisi, Arifiye halk Eğitim Merkezi Resim Sergisi,
“Değişimsiz” İsimli Karma Kişisel Resim Sergisi, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi Resim Sergisi, Adapazarı Halkeğitim Merkezi Resim Sergisi, Anadolu Ajansı Deprem Konulu Fotoğraf Sergisi, Adapazarı Belediyesi Fotoğraf Sergisi
olmak üzere toplam 9 adet sergi açılmıştır.
ZİYARETÇİ SAYISI: Deprem Kültür Müzesini 2010 yılı
içerisinde Ocak ayında 2864, Şubat ayında 2971, Mart
ayında 2757, Nisan ayında 4738, Mayıs ayında 1456, Haziran ayında 2103, Temmuz ayında 3253, Ağustos ayında
2271, Eylül ayında 2361, Ekim ayında 3019, Kasım ayında
2136 ve Aralık ayında 740 olmak üzere toplam 30.669
kişi ziyaret etmiş olup aylara göre ziyaretçi sayısı aşağıda
sıralanmıştır.
ÖNEMLİ ZİYARETLER: 01.01 Cuma günü Caritas Derneğinden 2 Fransız vatandaşı, 03.01 Pazar günü Kimse Yok Mu Derneğinin organize ettiği gezi kapsamında
Mardin Derik’ten şehrimize gelen 32 kişi, 16.02 Salı günü
Özel Enka İ.Ö.O’ndan 100 kişilik bir grup, Şubat ayında
K.K.K. Denetleme Heyetinden 6 Albay, 03.03 Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi ERASMUS programından
58
34 kişilik bir grup, 22 ve 22 Haziranda Gönül Köprüsü
İzmir’den gelen 105 kişilik bir grup, 05 Haziran Cumartesi
günü Türkmenistan’dan gelen 10 turist, 15 Temmuz Perşembe günü Sakarya Valisi Mustafa BÜYÜK, Adapazarı
Kaymakamı Akın YILMAZ, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin YORULMAZ ve beraberindeki protokol, İstanbul’da
gerçekleştirilen 5. Dünya Gençlik Kongresi için Ülkemize
gelen 147 ülkeden oluşan 1300 kişilik grubun 40 kişiden
oluşan bir bölümü, 17 Eylül Salı günü Sakarya Garnizon
Komutanı TUĞGENERAL Orhan ÇINAR ve eşleri, 30 Eylül Perşembe günü Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman
DİŞLİ ve Makedonya’dan gelen 4 misafiri Müzemizi ziyaret
etmişlerdir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
3-Bilgi Evi:
BİLGİ EVİ Semerciler Mahallesi Yuvam Sokak No: 18 adresinde, Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Haftanın 6 günü hizmet vermekte olup,
pazartesi tatil günüdür. Çalışmaları 4-5-6-7 ve 8. sınıflara
yöneliktir. Bünyesinde kütüphane, bilgisayar odası, ders
çalışma odası, etüt, üç adet derslik, kantin ve seminer salonu bulunmaktadır.
2010-2011 yılı öğretim yılı için kayıtlı olan 4. ve 5. Sınıf
öğrencileri Salı ve Çarşamba günleri, 6. sınıflar Cumartesi Pazar günleri, 7. sınıflar Perşembe, Cumartesi ve Pazar
günleri etüt programı yapmaktadırlar.
Sosyal aktivite saatlerinde ise masa tenisi, satranç ve bilgisayar ile vakit geçirmektedir. Öğrencilerin boş vakitlerini
değerlendirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla
kurulan kulüp faaliyetlerine devam etmektedir.
2010
Kültür ve Edebiyat Kulübü “defter ve kalemi seviyorsanız”,
Müzik Kulübü “yürürken kulağınızda notalar çalıyorsa”,
Resim Kulübü “resim yaparken mutlu oluyorsan”, Tiyatro
Kulübü “duygularınızı sizi izleyenlere izlettirebiliyorsanız”,
Gezi “Tanıtma ve Turizm Kulübü, içinde bir kaşif varsa”,
Çevre Koruma Kulübü “güzel dünyamız kirlenmesin diyorsanız”, Satranç Kulübü “hayatı satranç taşları gibi yönetecekseniz”, Spor Kulübü “hayatın stresini sporla atıyorsanız”, Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü “yeni şeyler bulabilirim
diyorsanız”, Fotoğrafçılık Kulübü “yaşadığınız anları başkaları da görsün diyorsanız”, İzcilik Kulübü “doğal yaşamı
seviyorsanız”, Meslek Tanıtma Kulübü “ömür boyu mutlu
bir meslek istiyorsanız” sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
30 Aralık Perşembe günü, 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine deneme sınavı yapılmıştır. Ayrıca öğrencilere, haftanın bir
günü motivasyon, ders planlama ve meslek tanıtımı ile
ilgili konularda seminer verilmektedir. Bilgi Evine 4.sınıf
53, 5.sınıf 249, 6.sınıf 210, 7.sınıf 342, 8. sınıf 271 olmak
üzere toplam 1125 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.
4-Adapazarı Belediyesi Kütüphanesi:
Güneşler Beldesindeki prefabrik binada bulunan kütüphanemizden ödevleri konusunda faydalanan öğrenci sayısında artış gözlenmektedir. Öğrenciler Kütüphanemizde
bulunan hikaye ve roman türündeki kitapları evlerinde
okumak üzere alabilmektedirler. Kütüphaneye gelen çocuklar okuma alışkanlığı kazanabilmeleri için, minik hediyelerle arada bir ödüllendirilmektedirler.
59
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
5
5
1
Her ay 100 aileye erzak yardımı yapılması
2
5
4
1
3
3
10
1
4
5
7
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Yardım yapılan aile sayısı Yardımların
maliyet bedeli
%100
%0
21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması
Tamamlanma yüzdesi (%100)
Düzenlenen etkinlik sayısı Etkinliklerin
maliyet bedeli Etkinliklere katılım sayısı
%100
%0
100 çocuğun sünnet düğününün yapılması
Çocuk sayısı Maliyet bedeli
%100
%0
1
Her yıl en az 10 özürlüye araç temini ve dağıtılması
Araç sayısı Araçların maliyet bedeli
%100
%0
Düzenlenen Program sayısı Maliyet
bedeli
%100
%0
Faaliyet / Proje
5
5
3
1
Vatandaşlarımıza yönelik güncel ve kültürel
konularda yılda 1 adet konferans, panel vb. program
düzenlenmesi
6
6
6
1
Deprem Kültür Müzesinde her ay 2 adet etkinliğin
yapılması
Etkinlik sayısı Katılım sayısı Maliyet
bedeli
%100
%0
7
7
2
3
Vatandaşlara yönelik çeşitli meslek edindirme kursları
düzenlenmesi
Düzenlenen kurs sayısı Kurslara katılan
kişi sayısı Kursların maliyet bedeli
%100
%0
8
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
9
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme Sayısı ( 4 adet)
%100
%0
%100
%0
%0
10
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Alınan karar sayısı
Uygulanan karar sayısı
11
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen Aktivite sayısı (4 adet)
Aktivitelere katılan personel sayısı
%100
12
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
13
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenleri)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
14
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
15
3
10
2
“Benim Sokağımda Bir Değer Yetişti” projesine devam
edilmesi
Düzenlenen açılış programı Maliyet
bedeli
%100
%0
16
7
3
9
İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot
okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi
uygulanması
Projeye katılan okul sayısı Öğrenci sayısı
Dağıtımı yapılan diş macunu ve fırça
sayısı Maliyet bedeli
%100
%0
17
7
3
10
Gelişim çağında bulunan ana sınıfı öğrencilerine Süt
içiminin sağlanması projesinin uygulanması
Projeye katılan okul sayısı Öğrenci sayısı
Dağıtımı yapılan süt sayısı Maliyet bedeli
%100
%0
18
5
3
2
Yerel Kültür Dernekleri ve Okullarla işbirliği yapılarak
Halk Oyunları Şöleni düzenlenmesi
Düzenlenen etkinlik sayısı Maliyet bedeli
%100
%0
19
7
10
1
Asker ailesi yardım taleplerinin 2 gün içinde
araştırılması
Araştırma Süresi Toplam yardım talebi
%100
%0
%0
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
19 adet
% 100
%0
60
2010 yılı Performans Programında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için toplam 19 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
2010
Ahmet ÖKSÜZALİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
yeniden oluşturulmuştur. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer yasalarla belediyelere verilmiş olan
tüm görev ve yetkileri kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve
12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde
belirlenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ilgili
aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
10-Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek,
bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi
için yetkisi içindeki tedbirleri almak,
1-Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı,
düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
16-Birimle ilgili yazışmaları 1. derece imza yetkisi ile imzalamak,
2-Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi, işgücü verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmaları
yapmak politikasının belirlenmesine yardımcı olmak, Belediye Personel politikasının “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin, Esaslara” uygun olarak oluşmasını sağlamak.
3-İnsan kaynakları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini
sağlamak,
4-Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili hizmet
içi eğitim düzenlemek,
5-İstihdamın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
6-Personelin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
7-Personelin gelişme ve değişimlere uyumunu sağlayıcı ve
motivasyonunu artırıcı eğitim çalışmalarının yapılmasını
sağlamak,
8-Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
9-Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili
11-Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili Başkanın istediği raporları hazırlamak,
12-Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
13-Müdürlük personelini denetlemek,
14-Emrindeki personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
15-Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
17-Müdürlük personelinin ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Belediye Başkanına önerilerde bulunmak,
18-Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen
ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının
bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
19-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ihale
yolu ile gerçekleştirilen her türlü mal-hizmet alımı ve yapımı işlerinin kontrollüğünü yapar, hak edişlerini düzenler,
kabullerini yaparak sonuçlandırır.
20-Belediye memurlarının ve işçilerinin atama, görevde
yükselme, sicil, disiplin, özlük ve emeklilikleri ile ilgili işlemleri, İş Kanununa tabi işçilerin iş akdi, iş akdi fesh, Toplu İş Sözleşmesi, sendikal ilişkiler, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri, Belediye Kanununun 49.maddesine göre
çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini yapmak,
yenilemek ve iptal etmek, özlük ve emeklilikleri ile ilgili
işlemleri yapmak,
21-Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri
kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
61
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
bağlı olarak görev yapmaktadır.
1. Fiziksel Yapı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;
Adapazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasının birinci katında,
208, 226 ve 227 numaralı bürolarda faaliyet göstermektedir.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde; 7 adet bilgisayar ve 3 adet
yazıcı vardır. İhtiyaç duyulunca belediyemizin mevcut hizmet araçları kullanılmaktadır.
2. Örgüt Yapısı: Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürü, İnsan Kaynakları Bürosu, Maaş Tahakkuk Bürosu, Hizmet İçi Eğitim Bürosu. İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü; Başkan Yardımcısı Rıdvan SEZER’ e
4. İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 1 Müdür, 5 memur, 2 İşçi olmak üzere toplam; 8
personel ile hizmet vermektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
692.152,00
189.586,87
20
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
52.762,00
36.127,66
4
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
222.000,00
82.309,40
8
0,00
0,00
966.914,00
308.023,93
Gider Çeşitleri
06-Sermaye Giderleri
Toplam
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2010 yılı tahmini
gider bütçesi 966.914,00 TL. olup, 2010 yılı toplam giderleri 308.023,93 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre
Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 33 olmuştur.
B. Performans Bilgileri:
İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU
Personel ve Birimler: İnsan Kaynakları Bürosu; 3 memur
1 işçi tarafından yerine getirilmektedir.
Sorumluluk ve Hizmet Alanları: Memur işçi ve sözleşmeli personelimizin atama ve her türlü özlük işlemleri,
Belediye içi ve dışı yazışmaları ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır.
İnsan Kaynakları Bürosu; 2010 Yılı Faaliyetleri:
-674 adet gelen evrak kaydı yapılarak ilgili yazışmalar yapılmıştır.
-698 adet giden evrak kaydı yapılarak ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır.
-İş Kurumu İl Müdürlüğüne her ay Aylık Personel Durum
Çizelgesi internet ortamında gönderilmiştir.
-İşçi ve memur personelden aile durum beyannamesi iste-
62
32
nerek işleme konulmuştur.
-İşçi ve memur personelden görev yeri değişenlerin görev
değişikliği ile ilgili yazılar yazılmıştır.
-Müdürlüğümüzün hedefleri ile ilgili her ay sonu hedef
durum raporu ve stratejik plan ve faaliyet raporu düzenlenmiştir.
-2011 yılı için geçici işçi vize teklif cetveli hazırlanarak Belediye Meclisine gönderilmiştir..
-Kamu İstihdamı ile ilgili Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında Valilik Makamına bilgi verilmiştir..
-Özürlü Kontenjanları ile ilgili Valilik Makamına HaziranEylül-Aralık aylarında bilgi verilmiştir.
-Ocak-Nisan-Temmuz -Ekim aylarında Mevcut kadro ile
ilgili Valilik Makamına bilgi verilmiştir.
-Başarılı memurlara iki defa verilen ikramiye için
Encümen’le yazışma yapılmıştır.
-Sözleşmeli olarak görev yapacak olan kişiler hakkında
İçişleri Bakanlığına bilgi verilmiştir.
-Memur gizli sicil raporlarının doldurulmasına ait işlemler
yapıldı.
-Eğitim planı dahilinde eğitimler yapılmıştır..
-İşçi ve memurların özlük işlemleri yapılmıştır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
MAAŞ TAHAKKUK BÜROSU:
Personel ve Birimler: Maaş Tahakkuk Bürosu; 2 memur
1 işçi olmak üzere toplam; 3 personelle hizmet vermektedir.
2010
ve Özel Hizmet Tazminatları maaşlara yansıtılmıştır. Belediye Başkanı, Vekalet, Komisyon ve Oturum ücretleri tahakkuk ettirilmiştir.
HİZMET İÇİ EĞİTİM BÜROSU
Araç ve Ekipman: Birim bünyesinde; 3 adet bilgisayar
ve 1 adet yazıcı vardır. İhtiyaç duyulunca belediyemizin
mevcut hizmet araçları kullanılmaktadır.
Personel ve Birimler: Hizmet İçi Eğitim Bürosu; faaliyetleri İnsan Kaynakları Bürosu elemanlarınca yerine getirilmektedir.
Sorumluluk ve Hizmet Alanları: Belediye personelinin
maaş bordrolarını, Başkan, meclis ve encümen üyelerinin
oturum ücretlerini düzenlemektedir.
Sorumluluk ve Hizmet Alanları: Belediye Personelinin,
işyerindeki performans ve bilgisini artırıcı eğitim çalışmaları yapar veya yaptırır.
Maaş Tahakkuk Bürosu; 2010 Yılı Faaliyetleri:
Hizmet İçi Eğitim Bürosu; 2010 Yılı Faaliyetleri: Çalışan
Memnuniyetinin ölçülmesi 2 defa, Bireysel performansın
ölçülmesine yönelik formlar dağıtılarak takibi yapılması 2
defa.
Her ay Memur ve işçi personelin maaş bordroları tahakkuk ettirilmiştir. Memur personelin 2010 yılı Yan Ödeme
TARİHİ
EĞİTİM SÜRESİ
(Saatw)
KATILAN
SAYISI
Zabıta Mevzuatı (Kabahatler Kanunu ve uygulaması)
27 Mart 2010
5
18
Zabıta Mevzuatı (İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği ve uygulaması)
28 Mart 2010
3
20
Mali Mevzuat(5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu)
27 Mart 2010
4
7
Kamu Personel Mevzuatı (Norm Kadro Uygulamaları-Görevde Yükselme Yönetmeliği)
03-04 Nisan 2010
9
56
Personel Mevzuatı
EĞİTİMİN ADI
10-11 Nisan 2010
9
63
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
4/17/10
4
35
TKKY Eğitimi
4/18/10
4
24
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri
01-02 Mayıs 2010
TOPLAM
5
31
43
254
seminer foto
63
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
1
4
2
ISO 9000 uygulamasına devam edilmesi
2
2
5
2
3
2
1
4
1
5
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Tamamlanma Yüzdesi %100
100
0
Bireysel performans değerlendirmesinin 6 ayda bir
yapılması
Değerlendirme sayısı (2 adet) Toplam
personel sayısı Hediye verilen personel
sayısı
100
0
2
Çalışan personelin memnuniyetinin yılda 2 kez
ölçülmesi
Anket sayısı Memnuniyet oranı 2 adet
100
0
3
6
Memur ve İşçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak
yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması
Hazırlanan Rapor sayısı (4 adet)
100
0
2
3
2
Yılda iki kez sosyal, iki kez teknik nitelikli aktiviteler
düzenlenmesi (yurtiçi veya yurtdışı gezi
Aktivite sayısı Aktivitelere katılan
personel sayısı (4 adet)
100
0
6
2
1
3
Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
Belediyenin tüm personeline kişi başı en az 5 saat
eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri,
motivasyon eğitimleri vb.)
Kişi başına verilen eğitim saati Eğitimlere
katılan personel sayısı Kişi başı en az
5 saat
100
0
7
2
3
3
Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi
(Teşekkür belgesi, plaket,ödül vb.
Emekliye ayrılan personel sayısı Verilen
hediye sayısı %100
100
0
8
2
4
1
Personele yönelik öneri sisteminde 3 ayda bir
değerlendirme yapılması
Toplam öneri sayısı Uygun görülen öneri
sayısı Hediye verilen personel sayısı
%100
100
0
9
2
1
4
Personele yönelik yabancı dil eğitimi düzenlenmesi
Eğitim verilen personel sayısı (En az 10
kişi) Verilen eğitimlerin süresi
100
0
10
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
100
0
11
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
100
0
100
Faaliyet / Proje
12
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel Alınan karar sayısı
Uygulanan karar sayısı
13
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı 3adet
100
0
14
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı 12 adet
100
0
15
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı 12 adet
100
0
16
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
100
0
0
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
16 adet
100
0
64
2010 yılı Performans Programında İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü için toplam 16 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında % 100 ’dür.
16 adet hedefin tamamı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Destek Hizmetleri Müdürlüğü:
2010
Özkan GÜMÜLCİNELİ
Destek Hizmetleri Müdür Vekili
I. Genel Bilgiler:
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
maliyetini oluşturmak,
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Destek Hizmetleri Müdürlüğü oluşturulmuştur,
7. İhalenin hazırlık dosyasını, şartnamesini, onay belgesini
ve ilan tebliğini hazırlamak,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Destek
Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirmekle sorumludur.
1. Adapazarı Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü bakım
ve onarım, idari ve diğer hizmet binalarının temizlik, ve
benzeri her türlü hizmetleri yürütmek,
2. Adapazarı Belediyesi hizmetlerinin aksamaması için birimlerin ısınma, aydınlatma, elektrik, su ve haberleşme
sistemlerinin kullanılabilir durumda tutmak ve gerektiğinde onarımlarını yapmak ve yaptırmak,
8. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında teklif almak suretiyle mal alımı işlerini sağlamak,
9. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler
ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri yetki ve sorumluluğu kullanmak suretiyle zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler :
1. Fiziksel Yapı:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi’nin
Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası sokak,
No: 3 adresindeki Ana Hizmet Binasının zemin katında
113, 114, 115 ve 117, birinci katında, 213 ve 206 numaralı
bürolarda faaliyet göstermektedir
2. Örgüt Yapısı:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Müdürlük Kalemi, İdare
Amirliği, Haber Merkezi, Telefon Santrali, Araç Sevk ve
İdaresi, Elektrikhane ve Isıtma-Soğutma olmak üzere toplam 7 Birimden oluşmaktadır.
3. Adapazarı Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek,
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
4. Araç ve ekipmanların bakım onarım için gerekli yedek
parça ve malzemelerinin tespit edilmesi ve alınmasını sağlamak,
Müdürlük bünyesinde; 4 adet masa üstü bilgisayar, 2 adet
yazıcı, dahili ve harici haberleşmeyi sağlayan 12 adet telefon, 3 merkezi anons telsizi, 52 adet el telsizi ve internet
bağlantısı bulunmaktadır.
5. Belediyenin sahip olduğu araçların yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,
4. İnsan Kaynakları:
6. Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü
malzemelerin alımını; yapılması düşünülen ihalelere ait fiyat araştırma işlemlerinin yapılmasını sağlayarak, yaklaşık
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür, 1 İdare Amiri, 2 Memur, 1 Sözleşmeli Personel, 10 İşçi olmak
üzere toplam 22 personel görev yapmaktadır.
65
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
Gider Çeşitleri
01-Personel Giderleri
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
1.084.055,00
1.307.643,14
55
201.910,00
184.566,52
8
1.075.750,00
827.077,52
35
05-Cari Transferler
1.000,00
0,00
0
06-Sermaye Giderleri
1.000,00
0,00
0
2.363.715,00
2.319.287,18
98
Toplam
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2010 yılı tahmini gider bütçesi 2.363.715,00 TL. olup, 2010 yılında toplam giderler
2.319.287,18 TL. olarak gerçekleştirilmiştir.
Aracın Cinsi
: 2 adet şoförsüz otomobil, 3
adet otomobil, 1 adet kamyonet,1 adet kombili
araç, 1 adet panelvan minibüs.
Buna göre Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 98
olmuştur.
4- İhale Tarihi
Yüklenici adı
Sözleşme tarihi
İşe Başlama
İş bitim tarihi
Sözleşme bedeli
Aracın Cinsi
2- Diğer Hususlar:
2010 Yılı İhaleleri:
1-TAŞIMA İŞLERİ HİZMET ALIMI: 11 adet şoförlü araç,
8 adet şoförsüz araç olmak üzere toplam 19 araç çalışmaktadır.
1- İhale Tarihi
Yüklenici adı
Sözleşme tarihi
İşe Başlama
İş bitim tarihi
Sözleşme bedeli
Aracın Cinsi
: 16.11.2009
: Erol GÜMÜŞ
: 24.12.2009
: 04.01.2010
: 31.12.2010
: 8.460,00 TL
: 1 adet şoförsüz kombili araç
2- İhale Tarihi
: 16.11.2009
Yüklenici adı
: Nazmi SARIKAYA
Sözleşme tarihi : 22.12.2009
İşe Başlama
: 04.01.2010
İş bitim tarihi
: 31.12.2010
Sözleşme bedeli : 56.208,40-TL
Aracın Cinsi
: 3 adet otomobil,
1 adet şoförsüz otomobil
3- İhale Tarihi
Yüklenici adı
Sözleşme tarihi
İşe Başlama
İş bitim tarihi
Sözleşme bedeli
66
: 16.11.2009
: Ali ŞAHİN
: 22.12.2009
: 04.01.2010
: 31.12.2010
: 118.145,60-TL
: 16.11.2009
: Yasin TEMİZ
: 22.12.2009
: 04.01.2010
: 31.12.2010
: 16.560,00-TL
: 2 adet şoförsüz kamyonet
5- İhale Tarihi : 16.11.2009
Yüklenici adı
: İsa KAYMAK
Sözleşme tarihi : 18.12.2009
İşe Başlama
: 04.01.2010
İş bitim tarihi
: 31.12.2010
Sözleşme bedeli : 42.039,60-TL
Aracın Cinsi
: 1 adet panelvan minibüs, 1 adet
şoförsüz minibüs
6- İhale Tarihi
Yüklenici adı
Sözleşme tarihi
İşe Başlama
İş bitim tarihi
Sözleşme bedeli
Aracın Cinsi
: 16.11.2009
: Aydoğanlar A.Ş.
: 18.12.2009
: 04.01.2010
: 31.12.2010
: 11.304,00-TL
: 1 adet şoförsüz otomobil
7- İhale Tarihi
Yüklenici adı
Sözleşme tarihi
İşe Başlama
İş bitim tarihi
Sözleşme bedeli
Aracın Cinsi
: 16.11.2009
: Hasan YILDIZ
: 17.12.2009
: 04.01.2010
: 31.12.201
: 15.892,00-TL
: 1 adet kombili otomobil
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
B. Performans Bilgileri
2010
5. Müdürlüğümüze 2010 yılında 621 gelen evrak sayısı,
518 giden evrak sayısı olarak kayıt altına alınmıştır.
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
1. Belediye bina ve tesislerinin temizlik, küçük bakım onarım gibi iş ve işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
2. Belediyece kiralanan ve görev yapan hizmet araçlarının
yönlendirilmesi ve işletilmesi gerçekleştirilmiştir.
3. Haber Merkezi tarafından 2010 yılı içinde 7 adet kan
anonsu, 87 adet resmi anons, 51 adet kayıp anonsu, 445
adet cenaze anonsu yapılmış olup, kayıt altına alınmıştır.
4. Elektrik Arıza servisimiz tarafından Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Nikah Sarayı ve Deprem
Müzesi hizmet binalarının elektrik ve telefon tesisatlarının
bakım onarım, yenileme hizmetleri ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Belediyemizin tüm hizmet binalarındaki elektrik ve telefonla ilgili arızalar giderilmiş, gerekli
bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapı Kontrol
Müdürlüğünün yıkım için gönderdiği yazılardaki yıkım
yerlerine önceden gidilerek, elektrik ile ilgili kesintiler sağlanmıştır. Mahallelerdeki anons sistemlerinin bakımı gerçekleştirilmiştir.
6. Hizmet binamızın kalorifer ve soğutucu klimaların bakımı yapılmıştır.
7. Hizmet binamızın her gün tüm katları temizlenmiştir.
8. Halk tuvaletinin temizliği, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve listelenmesi yapılmıştır.
9. Makam araçlarının temizliği ve yıkanması işleri yapılmıştır.
10. İşçi ve sözleşmeli memur puantajları her ay düzenli
olarak hazırlanıp ilgili Müdürlüğe teslim edilmiştir.
11. Santral servisimiz gelen telefonları değerlendirip, ilgili
birime aktarmaktadır
12. Asansör Bakımı her ay periyodik olarak hizmet alımı
ile yaptırılmıştır.
13. Diğer kurumlardan gelen ilan yazılarının tutanakları
düzenlenerek cevap verilmektedir
14. Hizmet Binamıza alınan yada nakledilen telefon hatlarının nakil işlemleri, yeni hat alma yazışmaları, ADSL bağlantıları, takibi ve yazışmaları yapılmıştır.
2- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
1
5
2
1
3
4
Faaliyet / Proje
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
5
Taşıt Hizmet Alım ihalesinin yapılması
5
6
1
5
8
1
5
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Kiralanan araç sayısı Çalışan personel
sayısı Araç maliyet bedeli Personel
maliyet bedeli Toplam mali yet bedeli
%100
%0
Her ay asansörlerin bakımlarının yaptırılması
Bakım sayısı (12 adet) Bakımların maliyet
bedeli
%100
%0
Yılda 1 kez klima bakımlarının yapılması
Bakım sayısı Bakımların maliyet bedeli
%100
%0
9
Yılda 1 kez doğalgaz bakımlarının yapılması
Bakım sayısı Bakımların maliyet bedeli
%100
%0
Rapor sayısı
%100
%0
5
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
6
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı
%100
%0
%100
%0
7
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Toplantılarda
alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı
8
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı Katılan
personel sayısı
%100
%0
9
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın`a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
10
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
11
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
67
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
11
100
0
68
2010 yılı Performans Programında Destek Hizmetleri Müdürlüğü için toplam 11 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık
gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür. Belirlenen 11 adet hedefin tamamı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
MALİ İŞLER
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Rıdvan ÖZÜM
Başkan Yardımcısı
02.01.1964 tarihinde Kaynarca İlçesi Cebek Köyünde doğan Rıdvan Özüm; İlkokulu Cebek İlkokulunda, Ortaokulu Kaynarca Lisesi Orta Kısmında, Lise öğrenimini
ise İstanbul Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde lisans olarak tamamlayan
Özüm, iş hayatına İstanbul Defterdarlığı Galata Vergi Dairesinde bilgisayar işletmeni olarak başlamıştır. Altı yıl Galata Vergi Dairesinde görev yaptıktan sonra naklen
tayin ile Sakarya Ferizli İlçesi Mal Müdürlüğünde dört yıl yoklama memuru olarak
görev yapmıştır. 2001 yılında Gelir Şefi olarak Karasu Vergi Dairesine atanan Rıdvan Özüm, burada iki yıl görev yaptıktan sonra 2003 yılında Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Gelir Şefliğine atanmıştır. 2004 yılının Nisan ayında Adapazarı Belediyesi
Başkan Yardımcılığına naklen atanan Özüm 2010 yılında da görevini sürdürmüştür.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü:
Osman Nuri EKER
Mali Hizmetler Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.madde a fıkrasının
“Belediye Teşkilatı norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri,
Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşur”
hükmüne istinaden; İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin
07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü yeniden oluşturulmuştur.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Mali Hizmetler
Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun
olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır
ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
g) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli
bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
ı) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
Mali Hizmetler Müdürlüğü; Mali Hizmetler Müdürü 2.Kat
308, Bütçe ve Muhasebe Bürosu 306, Ayniyat Saymanlığı
ve Strateji Birimi 307, Mutemet 301, Ayrıca 1.kat Gelir Birimi 109-103-104-106-107 nolu odalarda hizmet vermektedir.
2. Örgüt Yapısı
Mali Hizmetler Müdürlüğü ; Mali İşler Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet vermekte olup Bütçe ve Muhasebe
Bürosu, Gelir Birimi, Ayniyat Saymanlığı olmak üzere 3 Birimden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına
ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin
hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; 38 Bilgisayar, 31
Yazıcı, 1 Fotokopi Cihazı, 2 Fax Makinesi ile hizmet vermektedir.
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk
ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini
yürütmek.
4. İnsan Kaynakları
e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet
70
Mali Hizmetler Müdürlüğü ; 1 Müdür ,20 Memur, 17 İşçi,
4 Sözleşmeli Memur personel olmak üzere toplam 42 çalışan ile hizmet vermektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Mali Hizmetler Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
1.481.180,00
1.267.344,21
% 13
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
259.610,00
247.914,76
%3
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
349.743,00
232.093,44
%2
04-Faiz Giderleri
451.000,00
330.825,09
%4
2.926.000,00
3.160.865,37
% 32
75.000,00
0,00
%0
4.250.000,00
0,00
%0
9.792.533,00
5.239.042,87
% 54
Gider Çeşitleri
01-Personel Giderleri
05-Cari Transferler
07- Sermaye Transferleri
09-Yedek Ödenekler
Toplam
2010 yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 9.792.533,00
TL. olarak tahmin edilmiş, 5.239.042,87. TL. gerçekleşmiştir. Buna göre Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 54 olmuştur.
B. Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 01.01.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir.
BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:
2010 Mali yılında 2090 ödeme evrakı, 1271 reddiyat, 126
avans düzenlenmiş olup Mali yıl içerisinde yapılan muhasebe fişleri ile birlikte toplam 7207 adet yevmiye kullanılmıştır.
Kurumlar arası ve kurum içi yazışmalarında ise 524 adet
evrak giriş ve çıkış işlemleri ayrıca yapı denetim yazışmalarında 2012 adet evrak kayıt hareketliliği oluşmuş ve yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili dosyalama ve arşivleme işlemi
yapılmıştır. 2010 yılı ve izleyen 2 yılın bütçe kitapçıkları
hazırlanarak Belediye Başkanı ve ilgili tüm Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır.
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve
5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan belediyemizin 2007- 2011 Stratejik Planı kapsamında
2011 yılı Performans Programının hazırlanmasında birimlere destek sağlanmıştır. Performans Programı kitapçığı
hazırlanarak Belediye Meclisinin onayından sonra dağıtımı yapılmıştır. 2010 yılı Performans Programı aylık periyotlar halinde takip edilmiş, birimlerden gelen raporlar
kontrol edilerek hedeflerin gerçekleşme oranları gerekli
puanlamalar yapılarak ilgili makama sunulmuştur.
AYNİYAT BİRİMİ:
Müdürlükler tarafından giriş işlemleri yapılan taşınır kayıtların giriş ve çıkış işlemleri kontrol edilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yıl içinde Ayniyat Birimine toplam 439
adet Tif’ li evrak kayıt işlemi yapılmıştır. Geçen yıl devri, yıl
içinde edinilen ve gelecek yıla devredilen taşınır kayıtları
liste oluşturulup aşağıda belirtilmiştir. 2010 yılında Ayniyat Birimine 18 müdürlük tarafından 546 adet malzeme
istek talebinde bulunulmuş olup; toplu kırtasiye malzemesi alımı yapılarak azami tasarrufa gidilmiştir. Yılsonunda
taşınmazların sayımı yapılmış olup gerekli kayıtların düzeltilmesi yapılmıştır.
71
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Satınalınan Malzeme Tablosu:
GEÇEN YILDAN
DEVREDEN
TOPLAM TUTAR
YIL İÇİNDE
ÇIKAN TUTAR
GELECEK YILA
DEVREDEN
TUTAR
KIRTASIYE MALZEMELERI GRUBU
0
271.765,15
271.765,15
271.765,15
0
BESLENME/GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA
0
1.329,26
1.329,26
1.329,26
0
SATIN ALINAN MALZEME
TUTAR
TIBBI VE LABORATUVAR SARF
0
8.546,14
8.546,14
8.546,14
0
YAKITLAR, YAKIT KATKILARI VE KATKI
0
16.815,50
16.815,50
16.815,50
0
TEMIZLEME EKIPMANLARI GRUBU
0
31.244,44
31.244,44
31.244,44
0
GIYECEK, MEFRUŞAT VE TUHAFIYE
0
113.069,28
113.069,28
113.069,28
0
YIYECEK GRUBU
0
104.313,68
104.313,68
104.313,68
0
İÇECEK GRUBU
0
27.266,56
27.266,56
27.266,56
0
ZIRAI MADDELER GRUBU
0
9.290,86
9.290,86
9.290,86
0
BAKIM ONARIM VE ÜRETIM MALZEMELERI
0
297.139,70
297.139,70
297.139,70
0
YEDEK PARÇALAR GRUBU
0
66.338,64
66.338,64
66.338,64
0
NAKIL VASITALARI LASTIKLERI GRUBU
0
47.819,05
47.819,05
47.819,05
0
DEĞIŞIM, BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI
0
1.748,33
1.748,33
1.748,33
0
SPOR MALZEMELERI GRUBU
0
71.346,00
71.346,00
71.346,00
0
BASINÇLI EKIPMANLAR
0
610
610
610
0
DIĞER TÜKETIM AMAÇLI MALZEMELER
MAKINELER VE ALETLER GRUBU
0
38.211,07
38.211,07
38.211,07
0
61.266,16
921.805,00
983.071,16
52.979,14
930.092,02
CIHAZLAR VE ALETLER GRUBU
5.801,36
26.355,94
32.157,30
0
32.157,30
KARAYOLU TAŞITLARI GRUBU
506.433,11
558.972,18
1.065.405,29
225.015,50
840.389,79
DÖŞEME VE MEFRUŞAT GRUBU
11.423,56
4.052,56
15.476,12
0
15.476,12
BÜRO MAKINELERI GRUBU
103.441,37
58.439,52
161.880,89
17.032,01
144.848,88
MOBILYALAR GRUBU
185.913,21
59.540,36
245.453,57
14.039,02
231.414,55
BESLENME/GIDA VE MUTFAK
9.467,05
0
9.467,05
0
9.467,05
TARIHI VEYA SANAT DEĞERI OLAN
2.533,00
0
2.533,00
0
2.533,00
KÜTÜPHANE DEMIRBAŞLARI GRUBU
22.491,65
1.243,80
23.735,45
0
23.735,45
EĞITIM DEMIRBAŞLARI GRUBU
1.956,99
1.205,05
3.162,04
0
3.162,04
SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMIRBAŞLAR
2.360,00
630
2.990,00
630
2.360,00
GÜVENLIK, KONTROL VE TEDBIR AMAÇLI
2.100,21
1.161,00
3.261,21
0
3.261,21
DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI SÜS EŞYALARI
11,86
0
11,86
0
11,86
915.199,53
2.740.259,07
3.655.458,60
1.416.549,33
2.238.909,27
TOPLAM
BELEDİYE GELİRLERİNİN TAKİP İŞLEMLERİ:
2010 mali yılında Gelir Biriminde 2555 Adet gelen evrak
ve 2078 giden evrak ve 99 adet dilekçe kayıt işlemi yapılmıştır.
31.12.2010 tarihi itibari ile mükellef sayılarımız şunlardır;
Emlak Vergisi 90.213, ÇTV 12.561, İlan Reklam Vergisi
2.873, Diğer Vergi Genel Tahakkuk 5.731
Belediyeye ait borçlarını ödemeyen mükelleflere toplam
33.669 adet tebliğ zarfı hazırlanmış bunların 3.071 adeti
posta yolu ile diğerleri ise dağıtıma çıkılmış olup ;11.054
adeti tebliğ edilmiş ve çeşitli nedenlerden dolayı ise iade
edilen zarf sayısı 22.705 adettir.
72
Vergi ödenmesinin gerçekleştirilmesi sağlamak amacı ile
belediyemizin Internet sitesinden, şehrin çeşitli yerlerinde
billboard reklam ve afişleri bastırılıp vatandaşlarımıza duyurulmuştur.
Çeşitli nedenlerden dolayı çift sicil işlemleri ise tek sicil
olarak düzeltilmiş olup; toplam 1551 adet sicil birleştirme
(düzeltme) işlemi yapılmıştır.
20.10.2010- 31.12.2010 tarihi itibari ile 180 adet mükellefe 6183 sayılı Kanuna göre icra takibi başlatılmıştır. Yine
aynı dönemde icradan 52.678,20 TL tahsilat gerçekleştirilmiş ve 19 adet icra dosyası kapatılmıştır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
2- Mali Hizmetler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
8
6
2
2
8
6
3
1
4
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Bütçenin gerçekleşme oranının sağlanması
Bütçeyi tutturma oranı (%90) Tahmini gider
bütçesi Tahmini gelir bütçesi Gerçekleşen
gider bütçesi Gerçekleşen gelir bütçesi
%100
%0
3
Her ay sonu bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili
istatistiki rapor verilmesi
Rapor sayısı 12 adet
%100
%0
3
7
Her ay ayniyat işlemleriyle ilgili rapor verilmesi (İlgili
birimlerle irtibat kurularak menkul ve gayrimenkul
kayıtlarının da oluşturulması)
Rapor sayısı 12 adet
%100
%0
8
6
4
Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre en az %10
oranında arttırılması için çalışmalar yapılması
Artış yüzdesi (En az %10) 2009 yılında
tahsil edilen gelir miktarı 2010 yılında tahsil
edilen gelir miktarı
%100
%0
5
8
7
2
Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm
mahallelerde çalışma yapılması
Çalışma yapılan mahalle sayısı(En az 30
mahalle) Toplam mahalle sayısı
%100
%0
6
8
6
5
Her yıl ödenmeyen takipli vergi gelirlerinin en az
%50`sinin tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması
Tahsilat oranı (En az %50) Tahakkuk eden
vergi gelirleri miktarı Tahsil edilen vergi
gelirleri miktarı
%50
%50
7
8
6
6
Emlak ve ÇTV. Vergilerinin 2010 yılı tahakkuklarının
en az %80 oranında tahsilatlarının sağlanması
Tahsilat/Tahakkuk (En az %80) 2010 yılı
tahakkuk miktarı 2010 yılı tahsilat miktarı
%83,75
% 16,25
8
8
6
7
İmar para cezaları ve Zabıta encümen para cezalarının
tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi
Tahsilat/Tahakkuk (En az %60) Devreden
takipli tahakkuk miktarı Devreden takipli
tahsilat miktarı Toplam tahsilat miktarı
%30
%70
9
1
6
10
Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve
cevaplanması
Taleplere cevap verme süresi (5 gün)
Toplam talep sayısı
%100
%0
10
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
11
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
12
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı(12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Alınan karar sayısı
Uygulanan karar sayısı
%100
13
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı (3 adet)
Aktivitelere katılan personel sayısı
%100
%0
14
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı 12 adet
%100
%0
15
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı 12 adet
%100
%0
16
3
11
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı 1 adet
%100
%0
Faaliyet / Proje
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
16 Adet
91,48
8,52
2010 yılı Performans Programında Mali Hizmetler Müdürlüğü
için toplam 16 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında % 91,48 ‘dir. 16 adet
hedeften, 11 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir. 3
adet hedef %100 olarak gerçekleştirilememiş ve sapmalar
meydana gelmiştir. Gerçekleştirilemeyen hedeflerin sapma
nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
Sapma nedenleri:
6- Numaralı Hedef: Kayıtlarımızda halen mükerrer tahakkuklarımız bulunmaktadır. Bu kayıtların düzeltilmesi ile ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir. TC. kimlik no’ su bulunma-
%0
yan eski kayıtlar adrese dayalı kayıt sistemi ve TC No ile güncellenmekte aynı zamanda vergi dairelerinden işyeri kapanışları veya adres değişiklikleri takip edilerek mükerrer kayıtlar
düzeltilmektedir. Belediyemizde icra servisi oluşturularak eski
alacakların takibine başlanmıştır. Fakat hem ekonomik kriz
hem de 2010 yılında gündeme gelen borç yapılandırılması
tahsilatlarımızı olumsuz anlamda etkilemiştir. Yapılandırma
yasası çerçevesinde 2011 yılında tahsilatların gerçekleşeceği
düşünülmektedir.
7- Numaralı Hedef : 2009 yılına göre 2010 yılında Emlak
ve ÇTV tahakkuku %36, tahsilatı ise %33 oranında artmıştır.
Genel tahakkuka göre önceki yıllardan devreden hatalı tahakkukların devam etmesi nedeniyle tahsilat düşük görünmektedir.
8- Numaralı Hedef: Ekonomik kriz ve yapılandırma beklentisi nedeniyle hedefte sapma olmuştur. Ayrıca yasal takip
işlemleri başlatılmıştır.
73
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü:
Hasan ŞAHİN
Ruhsat ve Denetim Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü oluşturulmuştur.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirmekle sorumludur.
1- Müdürlük faaliyetlerini sürdürmek için programlar hazırlamak,
2- Faaliyetlerle ilgili plan ve programlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
3- Devlet memurları yol rayiçleri ile Kamu Kurumlarının
Mal ve Hizmet alımına yardımcı olmak amacıyla piyasa rayiçlerini tespit etmek,
4- 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre; Ek.VII Liste
B’de yer alan işletmeler için gürültü kontrol izin Belgesi
vermek, denetlemek ve belirtilen esaslara aykırılık halinde
belgeyi iptal etmek,
5- Canlı müzik yapan işletmelere canlı müzik ruhsatı vermek, denetlemek ve gerektiğinde iptal etmek,
6- Müdürlüğü ilgilendiren teknik konularda;
a) Vatandaş şikayetlerini inceleme,
b) Değerlendirmek,
c) Gerekli uygulamaları yerine getirmek,
d) Sıhhi müessese ruhsatlarını düzenlemek,
74
e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlarını
düzenlemek,
f) Hafta sonu tatil ruhsatlarını vermek,
7- Bölgemizde bulunan gayri sıhhi müesseseleri denetlemek 2. ve 3. sınıf müesseselere 5393 sayılı Belediye Kanunu ve gayri sıhhi müessese yönetmenliği doğrultusunda, denetlemek ruhsat işlemlerini yürütmek ve işlemleri
tamamlanan işletmelere ruhsat vermek,
8- Ruhsatlı işyerlerinin periyodik yıllık muayenesini yapmak ve projelerinin hilafına yapmış olduğu değişikleri tespit etmek,
9- İş yerlerinde bulunan Asansör, kompresör, Buhar kazanı, Vinçlerin yıllık periyodik muayenelerini yapmak ve
uygun olanlara muayene raporu düzenlemek, uygun olmayanları faaliyetten men etmek,
10- Gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseseleri ilgili birimlerle ortaklaşa denetlemek, gerekli görülen önlemleri
aldırmak,
11- Gıda maddesi üreten yerlerin ruhsat işlemlerinin yerine getirmek,
12- 3257 Sayılı Sinema Ve Müzik Eserleri Kanununun ve
5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununun gereğince
işletme ruhsatı vermek ve yıllık vizelerini yapmak, işyerlerinde bandrolsüz eserlerin denetimini yapmak ve gerektiğinde cezai müeyyide uygulamak,
13- Zabıta müdürlüğü ile birlikte çalışarak çalışma ruhsatı
almayanlarla yönetmenlikteki yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men etmek ve ayrıca cezalandırılmaları için Belediye
Encümenine sevk etmek,
14- İnsan ve çevre sağlığı açısından çalışmasında sakınca
bulunan işletmeleri çevre müdürlüğü ile birlikte denetlemek,
15- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
gereğince işyerlerinin etiket ve tarife kontrolünü yapmak
ve gerektiğinde cezai müeyyide uygulamak,
16- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince görev ve yetki alanına giren işleri yapmak.
2010
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Sıhhi Müesseseler ile ilgili görevleri;
leri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
17- 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı,04.07.1934 tarihli ve 2559 sayılı,14.06.1989 tarihli ve
3572 sayılı,10.07.2005 tarihli 5216 sayılı,22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı kanunlara
göre Bakanlar Kurulunca 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılan 2005/9207 sayılı yönetmelik doğrultusunda Sıhhi
ve Gayri sıhhi işyerleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesi kapsamında;
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
18- Belediye yetkisinde olan işyerlerini Ruhsata bağlamak,
19- Açılacak olan Sıhhi işyerlerini kontrol etmek,
20- Hafta tatil kanuna tabi işyerlerine Ruhsat vermek,
21- Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde
Ruhsatın iptali için gerekli çalışmaları yapmak,
22- Belediye gelirlerinin toplanmasına yardımcı olmak,
23- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanı içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların sahip olmaları gereken en az nitelikler açısından denetlemek,
24- Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler
ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görev-
1. Fiziksel Yapı:
Adapazarı Merkez Belediyesi Hizmet Binasında Zemin kattaki 105 nolu büro da Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
faaliyet göstermektedir.
2. Örgüt Yapısı:
Ruhsat ve Denetim Şefliği ve Müdürlük kalemi olmak üzere 2 birimden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlük bünyesinde; 8 adet bilgisayar ve 4.adet yazıcı
ve 1 adet fotokopi makinesi vardır. İhtiyaç duyulunca belediyemizin mevcut hizmet araçları kullanılmaktadır
4. İnsan Kaynakları:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Şef, 4 memur, 5 işçi, 1 sözleşmeli memur olmak üzere toplam 12
personelle hizmet vermektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
355.852,00
334.956,12
79
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
43.102,00
71.800,44
17
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
23.500,00
1.492,10
0
422.454,00
408.248,66
97
Gider Çeşitleri
Toplam
Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü 2010 yılı gider bütçesi
422.454,00 TL. olarak tahmin edilmiş,
istinaden 706 adet Hafta Tatil Ruhsatı verilerek 128.120,00.
TL gelir elde edilmiştir.
2010 yılında toplam giderler 408.248,66. TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 97 olmuştur.
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatları:
5393 sayılı kanununa istinaden 78 adet umuma açık istirahat ve eğlence yerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsat
verilmiş olup 55.962,00 TL gelir elde edilmiştir.
B. Performans Bilgileri:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Odun kömür depoları: Kömür depolarına 1 yıllık geçici
ruhsat 10 adet verilerek 6,800.00 TL gelir elde edilmiştir..
İşyeri Açma Ruhsatları: 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına dair kanun çerçevesinde 680 adet sıhhi
İşyeri açma ve Çalıştırma ruhsatı verilmiş olup 520.656,00
TL gelir elde edilmiştir.
Gayrı-sıhhi Müessese Ruhsatları: 73 adet Gayri sıhhi
müessese ruhsatı verilmiş olup 91.231,00.TL gelir elde
edilmiştir
Hafta Tatili Ruhsatları: 394 sayılı Hafta Tatil Kanununa
İşletmeci Ruhsatları: 14 adet işletmeci ruhsatı verilmiş
olup;1.820.00.TL gelir elde edilmiştir.
75
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Canlı Müzik İzinleri: 7 adet canlı müzik izni verilmiş
olup; 1.990,00.TL gelir elde edilmiştir.
Denetimler ve Encümen Para Cezaları: Ekiplerimiz tarafında yapılan muhtelif işyeri kontrollerinde esnaflarımız
hakkında 4259 adet işyeri denetlenmiş olup,1809 adet işyerine tutanak tanzim edilmiştir.
Ruhsatı olmayanlar hakkında gerekli cezai işlem için Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Encümen cezalarından
elde edilen gelir 229.328,79.TL ‘dir. İlçe Jandarma cezalarından elde edilen gelir 129.146 00 TL’dir.İlçe Emniyet Müdürlüğü cezalarından elde edilen gelir 141,149.00 TL’dir.
Sağlık Gurup Başkanlığı cezalarından elde edilen gelir
4,132.00 TL dir.
2010 Yılı
Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Sıhhi Müessese Ruhsatları
680
520.656,00 TL
GSM Ruhsatları
73
91.231,00 TL
Umuma Açık İşletme Ruhsatı
78
55.962.00 TL
Odun Kömür Depoları Geçici İzin
10
6.800.00 TL
İşletmeci Ruhsatı
14
1.820.00 TL
Gider Çeşitleri
Canlı Müzik
7
1.990.00 TL
Encümen Tarafından Verilen Cezalar
1791
229.328.79 TL
5259 Sayılı Yasaya Göre Encümen
Cezaları.
204
270.275.00 TL
Sağlık Grup Başkanlığı
85
4.132.00 TL
2942
1.182.194,79 TL
Toplam
2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
8
6
8
2
7
3
3
8
4
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Ruhsat ve denetim gelirlerinin en az %10 artırılması
için çalışmalar yapılması
Gelir artış oranı 2009 yılında tahakkuk eden
gelir miktarı 2010 yılında tahakkuk eden
gelir miktarı
100
0
5
Esnafların eğitilmesine yönelik konferans, panel
düzenlenmesi.
Eğitim sayısı (2 adet)
100
0
6
9
Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin
ruhsatlandırılmasının sağlanması
(ruhsatlandırılabilecek durumda olanların)
Ruhsat verilen işyeri sayısı ve yüzdesi Tespit
edilen işyeri sayısı
94
6
11
14
5
Ayda ortalama 300 adet işyeri denetlenmesi (Gıda,
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sıhhi ve Gayri
sıhhi Müessese)
Denetlenen işyeri sayısı Tutanak sayısı
Şikayet sayısı
100
0
5
1
6
11
1 gün içinde Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi
(Bütün evraklar tamam olması halinde)
Ruhsat verme süresi Verilen toplam ruhsat
sayısı
100
0
6
1
6
12
Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi
Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı
Müracaat sayısı
100
0
7
1
6
13
1 gün içinde Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün
evraklar tamam olması halinde)
Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı
Müracaat sayısı
100
0
8
1
6
14
Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve
Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü
geldikten sonra)
Ruhsat verme Süresi Verilen ruhsat sayısı
100
0
9
1
6
15
İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama
20 gün içinde sonuçlandırılması
Şikayetleri değerlendirme süresi Toplam
şikayet sayısı
100
0
10
1
3
2
Birim içi öz değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
100
0
11
1
5
1
3 ayda bir,1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
100
0
12
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Alınan karar sayısı
Uygulanan karar sayısı
100
0
13
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı Katılan personel
sayısı
100
0
14
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın`a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı
100
0
15
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
100
0
16
3
13
1
Her yıl en az 1 adet prestij (öneri) projesinin
belirlenmesi, rapor haline getirilerek Yönetime
sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
100
0
76
Faaliyet / Proje
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü
16 adet
% 99.60
% 0,40
2010 yılı Performans Programında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü için toplam 16 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin
yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %99,60’dir. 16
2010
adet hedeften, 15 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir. 1 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilememiş ve sapma
meydana gelmiştir Gerçekleştirilemeyen hedefin sapma nedenleri aşağıda belirtilmiştir
SAPMA NEDENLERİ:
3 nolu hedef: Ruhsat verme esnasında oda faaliyet belgesi
istenmektedir. Mükellefin oda kaydı yaptırırken Esnaf Odalarıyla sıkıntı yaşamasından dolayı hedefimizde sapma olmuştur.
77
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü:
Adnan YAVUZ
Temizlik İşleri Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İ2872 sayılı Çevre Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği
İcrasına Dair Kanun, İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin
07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü yeniden oluşturulmuştur,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol
Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Temizlik İşleri
Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1- İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanmasını, söz
konusu bölgelerin yıkanmasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak;
2- Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları, okullar
ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların
(çöplerin), toplanmasını ve taşınmasını sağlamak;
3- Adapazarı Belediyesinin sorumluluk alanında gelişigüzel, kontrolsüz olarak atılmış inşaat ve yıkıntı atıklarının
uygun araçlarla toplanmasını sağlamak ve ilgililer hakkında yasal işlem yapmak;
4- Düzenli olarak şehrin tüm mahalleleri, mücavir alan kanalizasyon ve çöp sahasında sinekle mücadele için motorize ve insan eli ile ilaçlamanın yapılmasını sağlamak;
5-Katı atıkların bertarafı yönetmeliğine uygun olarak,
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak katı atıkların toplanmasını sağlamak;
6- Veterinerlik hizmetlerini yürütmek;
78
7- Temizlik işleri müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleştirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı işlerinin
kontrollüğünü yapmak, Hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak;
8- Başkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri
yapmak;
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1.Fiziksel Yapı
Dağdibi Mahallesi. Enka Okulu Caddesi.No:9 Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, katı atık toplama ve
geri dönüşüm hizmetlerini vermekteyiz.
Araç ve Ekipman
Müteahhit firmaya ait olan; 22 adet çöp kamyonu, 3 adet
süpürge makinesi, 2 adet damperli kamyon, 2 adet yükleyici kepçe, 2 adet arazöz, 4 adet kontrol araçları ile temizlik hizmetleri verilmektedir.
2. Örgüt Yapısı: Temizlik İşleri Müdürlüğü; Temizlik İşleri
Birimi ve Çevre İlaçlama Biriminden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde; 2 adet bilgisayar ve 1 adet yazıcı vardır.
4. İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz; 1 Müdür, 1 işçi
olmak üzere toplam; 2 idari personelle hizmet vermektedir. Belediyemizin sorumluluk alanındaki temizlik hizmetleri, ihale kapsamında temin edilen 244 işçi, 1 Çevre Mühendisi ve 5 adet Ekip başı personel ile sürdürülmektedir
5. Sunulan Hizmetler: Temizlik İşleri Müdürlüğü; şehrimizin çevre temizliği, katı atıkların toplanması, cadde ve
sokakların süpürülmesi, yıkanması ile geri dönüşüm hizmetlerini halkımıza sunmaktadır. Çöple ilgili olarak ayrıştırma işleminin nasıl yapılacağına dair de broşürler dağıtılmıştır. Ambalaj, metal, kağıt-karton, cam ve plastik
çöplerin ayrıştırılıp yeniden değerlendirilmesi amacıyla,
şehrin muhtelif yerlerine ambalaj atığı kutuları ve konteynerleri konulmuştur.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
121.397,00
70.482,90
1
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
16.912,00
14.445,68
0
Gider Çeşitleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
9.323.700,00
11.052.794,15
117
9.462.009,00
11.137.722,73
118
Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2010 yılı
tahmini gider bütçesi 9.462,009,00. TL. olarak tahmin
edilmiş, 11.137.722,73.TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna
göre Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 118
olmuştur.
ri,500 Adet150x45 Sabit,500 Adet Döner Konteyner Tekerinin temini işi.
2-Diğer Hususlar:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51. madde.
İhale Tarihi
: 23.07.2010
İşin Süresi
: 3 Yıl
İhale Bedeli
: 6.000,00 TL
İhaleyi Alan Firma: Tanrıkulu Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.
2010 Yılı İhaleleri (4734 sayılı KİK’e Göre Yapılan İhaleler)
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2010 Yılı İhaleleri
2010 Yılında Yapılan Ambalaj Atıklarının Toplanması İşi İhalesi:
4734 sayılı KİK Göre Yapılan İhaleler
B. Performans Bilgileri:
2010 Yılında Yapılan Çevre Temizlik Hizmetleri Alımı İhalelesi:
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Adapazarı Belediyesi, Mali İşler Başkan Yardımcılığı’na
bağlı olarak görev yapan, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar;
İhale Tarihi
: 02.11.2009
İşin Süresi
: 3 Yıl
İhale bedeli
: 23.971.712,00 TL
Yapılan Ödeme : 8.587.617,70 TL
12 Hakediş + 588.764,95 TL Fiyat Farkı
İhaleyi Alan Firma: Erenler İnş.Mal.Tic.ve San.Ltd.Şti
Kapsamı: 22 adet çöp kamyonu, 3 adet süpürge makinesi, 2 adet damperli kamyon, 2 adet yükleyici kepçe, 2 adet
arozöz, otobüsü, 4 adet kontrol aracı.
Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan kişi ve kuruluşlar tarafından üretilen katı atıkların toplanması, taşınması ile cadde ve sokakların süpürülmesi, hizmet alımı
ihalesi yöntemi ile yürütülmektedir. (minimum 244 işçi, 1
çevre mühendisi, 5 ekip başı)
2010 Yılında Yapılan Galvanizli Çöp Konteyneri Mal
Alım İhalesi:
İhale Tarihi
: 26.04.2010
İşin Süresi
: 235 Gün
İhale bedeli
: 635.000,00 TL
İhaleyi Alan Firma: Teksin Konteynır ve Galvaniz San.Tic.
Ltd.Şti.
Kapsamı: Evsel atıkların atıldığı 2.500 adet 400 Lt,500
Adet 770 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyne-
Gündüz Temizlik Ekipleri: Temizlik işlerinde Gündüz
çalışan personel ile ilgili gerekli bilgiler kontrol ve birim
koordinatörüne aktarılmaktadır.
Çöp Toplama ve Nakil Ekibi: (22 adet çöp toplama
aracı + 66 temizlik işçisi)
El ile Süpürme Ekibi (66 temizlik işçisi): El ile Süpürülen Ana Cadde, Sokak ve Yaya Kaldırımları: Uzun Çarşı,
Tozlu Cami, Soğan Pazarı, Belediye çevresi, Vilayet çevresi,
Çıracılar Caddesi, Sait Faik(Müze)Sokak, Kız Meslek Lisesi
ve çevresi, Karaosman Sokak, Ahmet Akkoç İlköğretim ve
çevresi, Hasırcılar Caddesi, Yeni Cami Sokak, Bakır Sokak,
Efe Sokak, Çark Mesire, Doğum Evi-İstasyon hamam mevkii, Güney Terminal çevresi ve araç parkı, SSK Hastanesi,
Aydın Sokak, Kuzey Terminali, Papatya Sokak, Menekşe
Sokak, Değerli Sokak, Gökalp Sokak, Lüleci Sokak, Ambarlı Sokak, Yavuz Sokak, Değirmenhan Sokak, Hüseyin
Rahmi Sokak, Tümen Sokak, Yasemin Sokak, Gökçe Sokak, Kesçi Sokak, Dönergeçit Sokak, Pamuklar Sokak, Kadirhoca Sokak, Küçükosman Sokak, Meydan Sokak, Kuzu
Sokak, Pazargeçit Sokak, Acun Sokak, Altan Kutluata Sokak, Hesna Sunter Sokak, Anar Sokak, Yoğurtçu Sokak,
Hacip Sokak, Eski Kazımpaşa Cad.
79
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
El ile Süpürülen Cadde ve Sokaklar:
Doğumevi-Atatürk Bulvarı, İstasyon Hamam SokakAtatürk Bulvarı, İpek Sokak ve çevresi, Atatürk BulvarıTuran Caddesi, Yamanlar Sokak-Okul çevresi, Yeni Cami
ve Turan Caddesi, Yeni Cami Bulvarı ve Hasırcılar Caddesi,
Donatım kavşağı ve Kirişhane Caddesi, Kuzey Terminali
ve çevresi, Çark Deresi kordon boyu, Doğum Evi-İstasyon
hamam mevkii, Güney Terminal araç parkı, SSK Hastanesi, Kömür Pazarı-Dibektaş Caddesi, Kuzey Terminali etrafı ve araç parkı, Çark Caddesi-Tümen Sokak, Stat
Caddesi-S.Kirtetepe Caddesi, Çark Caddesi-Kadı Sokak,
Çark Caddesi-Bosna Caddesi, Çıracılar Sokak-A.Menderes
Caddesi, Çark Caddesi-Tül Sokak, S.Kirtetepe CaddesiBahçıvan Sokak, S.Kirtetepe Caddesi-Tümen Sokak, Çark
Caddesi-Milli Egemenlik 2.Geçit, Bulvar-Dönergeçit Sokak, Bulvar-Pamuklar Sokak, Bulvar-Yağcıoğlu Sokak,
Bulvar-(çıkmaz), Bulvar-İpek Sokak, Sakarya Caddesi (çıkmaz sokak), Kavaklar ve Çeşme Meydanı Caddesi, Çeşme Meydanı-Soğanpazarı, Soğanpazarı (çıkmaz sokak),
Çeşme Meydanı-Soğanpazarı, Çeşme Meydanı-M.Naci
Sk., Ankara Caddesi-Hendek Caddesi, Ankara Caddesi-
foto
80
Çeşme Meydanı Caddesi, İnönü Caddesi-Köseoğlu Cami,
Çark Caddesi-Yıldız Mahallesi sapağı hergün iki kez elle
süpürülmektedir.
Karaman ve Camili Mahallesinde El ile Süpürülen
Cadde ve Sokaklar:
Karaman caddesi 204 Nolu Sokak, 207 Nolu Sokak, 208
Nolu Sokak, 209 Nolu Sokak, 210 Nolu Sokak, 211 Nolu
Sokak, 212 Nolu Sokak, 213 Nolu Sokak, 214 Nolu Sokak,
215 Nolu Sokak, 216 Nolu Sokak, 217 Nolu Sokak, 218
Nolu Sokak, 25 Nolu Sokak, 27 Nolu Sokak, 32 Nolu
Sokak, 33 Nolu Sokak ve Camili Caddesi 250 Nolu Sokak,
251 Nolu Sokak, 252 Nolu Sokak hergün süpürülmektedir.
El ile Süpürülen Pazaryerleri:
Eski Kandra Cd.,Perşembe Pazarı, Yağcılar Cuma Pazarı,
Hızırtepe Pazarı (Cuma), Tepekum Pazarı (Salı ve Cumartesi), E.Hayvan Pazarı (Salı ve Cumartesi), Pazartesi Pazarı,
(DSİ civarı), Maltepe Pazarı (Pazartesi ve Perşembe), Zırai
Alet ve Açık Oto Pazarı (Pazar) elle süpürülmektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
foto
Makine ile Süpürme Ekibi (3 adet Süpürme aracı +6 temizlik işçisi)
Makine ile Süpürülen Cadde, Sokak ve Yaya Kaldırımlar :
Dağdibi Caddesi, Bakır Sokak, Vagon yolu sonu, Köprü
Sokak, Gökçe Sokak, Aydın Sokak, Efe Sokak makine ile
hergün süpürülmektedir.
Makine ile Süpürülen Cadde ve Sokaklar:
Kuzey Terminali Kavşağı-Mezarlık sonu, Donatım KavşağıKirişhane Caddesi, M.Paşa Polis Karakolu-SSK Kavşağı Pazaryeri çevresi, Sağlık Caddesi-Yeni Otogar Caddesi, Çark
Caddesi-Kudüs Caddesi, Karaağaç Bulvarı-Dibektaş Caddesi, Kuzey Terminal arkası-Çevre Yolu makine ile her gün
süpürülmektedir.
Makina İle Hafta İçi Her gün Süpürülen Yerler:
Hacı Bayramlar Sk., İnönü Caddesi-Nedim Özpolat Sokak, Nedim Özpolat, Hacı Bayramlar-Dam Sokak, Tekeler Caddesi, Karasu Caddesi-Çevre Yolu, Açık Sokak,
Kandıra Caddesi-Yalçın Aydın Sokak, Dip Sokak, Dibek-
taş Caddesi-Açık Sokak, Çevre Yolu 1, Güneşler kavşağıKuzey Terminali kavşağı, Karaman Caddesi 207-208-209212-215-218-204-210-211-213-214-216-217 nolu sokaklar, Camili Caddesi 245-247-248-249-250-251-252 nolu
sokaklar hafta içi hergün süpürülmektedir.
Çevre Temizlik Ekibi (Küreme) (20 temizlik işçisi+2
kepçe,2 damperli kamyon):
Yeni yerleşim bölgesinde ve merkezde ana yollarda tretuvar müteahhitlerinin çalışması ve yağışlı havalardan sonra
oluşan hafriyatın küreme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Her hafta bir mahalle sloganı ile genel temizlik
yapılmıştır.
Gece Temizlik Ekipleri:
Temizlik işlerinde gece çalışan personeli kontrol ederek
idareye gerekli bilgileri aktarmaktadır.
Çöp Toplama ve Nakil Ekibi (4 çöp toplama aracı +12 temizlik işçisi), El ile Süpürme Ekibi (66 temizlik işçisi), Makine ile Süpürme Ekibi (3 adet Süpürme aracı +6 temizlik
işçisi), Yıkama Ekibi (2 adet arazöz + 4 temizlik işçisi
81
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Gece Yıkama Ekibi; Pazartesi Pazarı, Kandıra Pazarı,
Balıkçılar-Katlı Pazar önü, Belediye önü, Salı Pazarı, Tepekum Pazarı, Hayvan Pazarı, Köylü Kadınlarının Kurduğu
Pazar, Dar Sokak, Ptt Aralığı, Saraçlar Sokak ve Çevresi,
Perşembe Pazarı, Yeni Cami, Orhan Cami, Ağa Cami,
Cuma Pazarı, Hızırtepe, Balık Pazarı gece ekiplerimizce
yıkanmaktadır.
tretuvarlarında tuzlama ve kar küreme işlemi sürdürülmüştür.
Bulvar, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Vilayet bölgesi ve Pazar
yerlerinde haftanın belirli günlerinde gece yıkama programı devam etmektedir.
Poşet Uygulaması Yapılan Mahallerler:
Kontrolör Ekibi: (1 adet Çevre mühendisi+ 5 adet Ekip
başı+ 4 Kontrol aracı)
Temizlik işlerinde çalışan personelin kontrol ederek birim
koordinatörüne gerekli bilgileri aktararak hizmetlerin yürümesini sağlamaktadır.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN, DİĞER
FAALİYETLER:
Geçici Katı Atık Kabı Dağıtımı:
500 adet Geçici katı atık kabı (Çöp Bidonu),2500 adet
400 Lt,500 Adet 770 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp
Konteyneri 59 mahalleye talepler doğrultusunda bedelsiz
olarak dağıtım yapılmıştır.
Kış mevsiminde yoğun kar yağışlarında ana caddelerin
Poşet Uygulaması:
2011 yılı içersinde poşet uygulaması; doğalgaz şebekesinin döşenmesine paralel olarak, şehrimizde yaygınlaştırılacaktır.
Akıncılar, Çukurahmediye, Yenicami, Karaman, Camili
1-2, (Tığcılar Mahallesi; Karaosman Sokak, Küçükosman
Sokak, Pamuklar Sokak, Kadirhoca Sokak, Dönergeçit Sokak, Kesçi Sokak, İnce Sokak, İpek Sokak, Tekin Sokak,
Yenicami Sokak, Kol Sokak).Korucuk 1 ve 2.Cumhuriyet
Mahallesi,Semerciler Mahallesi.
Poşet Uygulaması Yapılan Caddeler:
Atatürk Bulvar, Çark Caddesi, Ankara Caddesi, Kavaklar Caddesi, Karaağaç Bulvarı, İnönü Caddesi, Sakarya
Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Orhangazi Caddesi
M.Egemenlik Caddesi, Bosna Caddesi, Sedat Kirtetepe Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Yenicami Bulvarı,
Yazlık Caddesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Karasu Caddesi,
Turan Caddesi, Stad Caddesi, Yazlık Caddesi, Ulus Caddesi, Savaş Caddesi,Kirişhane Caddesi,Harmanlık Caddesi.
İbrahim Kangal Caddesi.
foto
82
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
2- Temizlik İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
Faaliyet / Proje
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
%100
%0
1
11
8
1
Katı atık toplama hizmetleri için Hizmet İhalesi
yapılması
Tamamlama Yüzdesi (%100)Toplanan yıllık
evsel atık miktarı Günlük toplanan ortalama
evsel atık miktarı Kişi başı ortalama evsel
atık tüketimi Yıllık toplanan moloz hafriyat
artıkları miktarı Günlük toplanan moloz
hafriyat artıkları miktarı
2
11
8
2
3.000 adet katı atık kabı (konteynır) alınması için Mal
alımı ihalesi yapılması.
Alınan konteynır sayısıToplam konteynır
sayısı Maliyet bedeli
%100
%0
3
7
7
1
Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek
amacıyla afiş,broşür bastırılması ve tüm mahallelere
dağıtımının yapılması
Dağıtım yapılan mahalle sayısı (Her ay 5
mahalle) Bastırılan afiş sayısı Bastırılan
broşür sayısı Dağıtılan afiş sayısı Dağıtılan
broşür sayısı
%100
%0
4
11
8
3
Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin
yapılması (komple temizlik)
Temizlenen mahalle sayısı Toplam mahalle
sayısı
%100
%0
5
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
6
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
7
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara katılan
personel sayısı Toplantılarda alınan karar
sayısı Uygulanan karar sayısı
%100
%0
8
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
yapılması
Düzenlenen aktivite sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
%100
%0
9
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın`a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
10
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
11
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
11 adet
% 100
%0
2010 yılı Performans Programında Temizlik İşleri Müdürlüğü için toplam 11 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık
gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür.11 adet
hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
83
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü:
Emel BECER
Emlak ve İstimlak Müdür Vekili
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İEmlak ve İstimlak Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın
22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye
Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı kararı ile görev
tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali
Kontrol Kanunu ve Diğer Yasalarla belediyelere verilmiş
olan tüm görev ve yetkilerini kullanmakla ve 03.11.2008
Tarih ve 12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren,
“Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş,
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair
Yönetmeliği”nde belirlenen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle
sorumludur.
1- Adapazarı Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması, sicilden silinmesi;
2- Diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil
ipotek işlemlerinin onlar adına yapılması;
8- Şahısların Müracaatlarına göre veya kamu yararına ayrılacak alanların trampa işlemlerinin yapılması
9- 3194 sayılı kanunun 17.maddesine göre hisse satışlarının yapılması
10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinde; “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren
konularda; (d)şıkkında “Kendilerine ait taşınmazları , asli
görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya
bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Hükümleri doğrultusunda işlem
yapılması
11- 222 sayılı Milli Eğitim kanununa istinaden İmar Planlarında Temel Eğitim alanında kalan taşınmazların bedelsiz
olarak devir edilmesi işlemleri
12- Belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36.ve 45.
maddesine göre satılması işlemleri
13-Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan
taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanununun 75. maddesine göre ecri misil uygulanarak
gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel
tespiti yapılarak ödenmesinin sağlanması;
3- İmar planındaki konumuna göre Belediye’ye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinden karar
alınması, tapuya işletilmesi;
14- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili
kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin
değerlendirilmesi görevlerini ifa etmektedir.
4- İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik
planda olup, yıllık yatırım programına alınan (park, yol,
hizmet binası vs..)yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri
için Belediye Başkanlık Onayı alınıp Belediye Encümenince
karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile bu
yerlerdeki şahısların haklarının karşılanarak tapu sicilinde
Belediye adına tescil işlemlerinin yapılması;
16- Stratejik planda bulunan ve yıllık yatırım programına
alınan yerlerde kiralanarak mülkiyetin gayri ve ayni hak
tesisi için işlemleri
5- Belediye mülklerinden tapu sahibi olmuş kişilerin yaptığı itirazların incelenmesi;
6- Kamulaştırma Kanunu’na göre uzlaşarak kamulaştırma
işlemlerinin yapılması:
7- İmar affı kanununa istinaden müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi
84
15- Stratejik planda bulunan ve yıllık yatırım programına
alınan yerlerde satın alma mülkiyetin gayri ve ayni hak tesisi işlemleri
17- Islah ve imar planı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda, tespit ve ölçüm yapıp veya yaptırıp 2981/3290 sayılı
yasaya göre hak sahiplerine tapularının verilmesi;
18- 5393, 3194, 2981, 3290, 3366, 775, 2886, 2942,
4650 sayılı yasalar ve diğer yasalar ile Belediye Başkanınca
verilen diğer görevlerin yürütülmesi;
19- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü
görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
birimden oluşmaktadır.
1. Fiziksel Yapı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi Hizmet Binasında 1. kattaki 210 ve 216 numaralı bürolarda
faaliyetini sürdürmektedir.
Emlak İstimlak Müdürlüğü bünyesinde; 4 adet bilgisayar,
3 adet lazer yazıcı kullanılmaktadır.
2. Örgüt Yapısı
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Kalem, Kamulaştırma Birimi, İhale Birimi , Emlak Takip Birimi olmak üzere toplam 4
4. İnsan Kaynakları
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Memur, 2 İşçi
ve 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 5 personel
ile hizmet vermektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Emlak İstimlak Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
157.810,00
134.984,92
14
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
28.460,00
29.651,90
3
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
38.150,00
34.741,26
4
06-Sermaye Giderleri
752.000,00
1.603.790,08
164
976.420,00
1.803.168,16
185
Gider Çeşitleri
Toplam
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2010 Mali yılı bütçesi
976.420,00 TL olarak tahmin edilmiş, 1.803.168,16 TL
olarak gerçekleştirilmiştir. Tahmini gider bütçesi gerçekleşme oranı % 185’dir.
3- Mali Denetim Sonuçları (Sapma Oran ve Nedenleri)
İstiklal Mahallesinde Belediye Hizmet alanının kamulaştırma işlemlerinde daha çok uzlaşamadığımız vatandaşlarla
ilgili kamulaştırma işlemlerinin mahkemeleri bu yıl içinde
bittiğinden ve kamulaştırma bedelleri tarafımızdan ödendiğinden bütçemizde sapma meydana gelmiştir.
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz tarafından 2010 yılında
yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2010 yılı hizmet alımı
2010 yılında Mülkiyeti Belediyemize ait olan Korucuk Mahallesi 2926 ada 1 ve 2920 ada 1 nolu parsellerin değerleme raporu ile ilgili hizmet alımı işlemi yapılmıştır.
Evrak İşleri:
Emlak İstimlak Bürosu’nda; 2010 yılı faaliyet döneminde;
muhtelif şahısların ve resmi kurumların olmak üzere toplam 1199 adet evrak girişi yapılmıştır.
İHALE SATIŞ İŞLEMLERİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Ozanlar mah. 118 pafta 797
ada 3 nolu parseldeki A giriş
5 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri toplam
35.000,00TL.sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada 4
nolu parseldeki İdealkent Konutlarından 17 nolu blok
3. kat 15 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri toplam
70.437,50TL.sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
85
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada
4 nolu parseldeki İdealkent Konutları 19 nolu blok 2.
kat 11 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri toplam
69.115,00TL.sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada
4 nolu parseldeki İdealkent Konutları 19 nolu blok 3.
kat 15 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri toplam
70.265,00TL .sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada
4 nolu parseldeki İdealkent Konutları 18 nolu blok 3.
kat 16 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri toplam
70.265,00TL’sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada 4 nolu
parseldeki İdealkent Konutları 20 nolu blok 3. kat 15 nolu
bağımsız bölümün satış işlemleri toplam 64.115,00TL’sı
bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada
4 nolu parseldeki İdealkent Konutları 20 nolu blok 3.
kat 16 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri toplam
64.115,00TL.sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada 4 nolu
parseldeki İdealkent Konutları 18 nolu blok 3. kat 14 nolu
bağımsız bölümün satış işlemleri toplam 70.150,00TL’sı
bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada 4
nolu parseldeki İdealkent Konutları 19 nolu blok 3 .kat
14 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri 61.500,00TL.
sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
Korucuk Mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin ihale suretiyle satmış olduğu ve tapu işlemleri sırasında mülkiyeti
Belediyemize geçmiş bulunan 3 adet parselin işlemleri tamamlanmış olup 12.350,00TL gelir kaydedilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 3061 ada 1
nolu parseldeki İş Merkezinin 1. kat 12 nolu bağımsız
bölümün satış işlemleri 67.500,00TL.sı bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlanmıştır.
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğancılar Mahallesinde
bulunan Bakkalın 3.000,00 TL bedelle 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa göre 3 yıllığına kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesinde bulunan Kahvehanenin 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale
86
Kanununa göre 2.000,00 TL. bedelle kiralama işlemleri
tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtbeyler Mahallesinde bulunan Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre 3 yıllığına 2.000,00 TL bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtbeyler Mahallesinde bulunan Bakkalın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre
3 yıllığına 3.000,00 TL bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kasımlar Mahallesinde bulunan Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre 3 yıllığına 2.000,00 TL bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Göktepe Mahallesinde bulunan Kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre 3 yıllığına 1.900,00 TL bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmudiye Mahallesi 4 pafta
505 parsel üzerinde bulunan kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına aylık 225,00
TL.bedelle kiralanma işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmudiye Mahallesi 4 pafta
505 parsel üzerinde bulunan bakkalın 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa göre 10 yıllığına aylık 175,00 TL bedelle
kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Karapınar Caddesi Üzerinde
bulunan bakkalın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre 10 yıllığına aylık 200,00 TL.sı bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Karapınar Caddesi üzerinde
bulunan kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına aylık 250,00 TL.sı bedelle kiralama
işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Sakarya Caddesi Patates Hali
önündeki büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre 10 yıllığına aylık 650,00 TL.sı bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Camili Mahallesi 3 nolu büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına aylık 700,00 TL’sı bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Karaman Mahallesi 2 nolu
büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına aylık 600,00 TL.sı bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Hacıramazanlar Mahallesinde
bulunan kahvehanenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına 2.000,00 TL.sı bedelle kiralama
işlemleri tamamlanmıştır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Tasarrufu Belediyemize ait Hacıramazanlar Mahallesinde
bulunan bakkalın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre 3 yıllığına 3.000,00 TL.sı bedelle kiralama işlemleri
tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Çökekler Mahallesinde Muhtarlık Binası yanında mevcut köy konağının üstünde
bulunan bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre 3 yıllığına 2.000,00 TL sı bedelle kiralama
işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 2923 ada 4
nolu parselde bulunan 15. blok zemin kat 1 nolu kahvehane cinsindeki bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa göre 3 yıllığına 10.000,00 TL sı bedel
üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıramazanlar Mahallesi 15
pafta 421 nolu parsel üzerinde bulunan GSM Baz
İstasyonunun 3 yıllığına yıllık 8.333,33 TL’sı bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Karaman 4 nolu büfenin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına 26.500,00 TL
sı bedel üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Camili 1 nolu büfenin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına 33.500,00
TL.sı bedel üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk 3 nolu büfenin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına 10.200,00
TL.sı bedel üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk 2 nolu büfenin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına 10.200,00
TL.sı bedel üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Camili 1 nolu park alanı 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına 31.000,00
TL.sı bedel üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Karaman 11 nolu park 2886
sayıl Devlet İhale Kanununa göre 10 yıllığına 30.600,00
Tl teklif veren kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Tasarrufu Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Orta
Cami yanında 11 adet Dükkan 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre kiralama ihaleleri yapılarak; 1 nolu dükkan 10 yıllığına aylık 150,00 TL’den, 2 nolu dükkan 10
yıllığına aylık 150,00 TL ‘den, 3 nolu dükkan 10 yıllığına
aylık 325,00 TL ‘den, 4 nolu dükkan 10 yıllığına aylık
200,00 TL ‘den, 5 nolu dükkan 10 yıllığına aylık 200,00
TL ‘den, 6 nolu dükkan 10 yıllığına aylık 550,00 TL ‘den,
7 nolu dükkan 10 yıllığına aylık 350,00 TL ‘den, 8 nolu
dükkan 10 yıllığına aylık 300,00 TL ‘den, 9 nolu dükkan
10 yıllığına aylık 150,00 TL ‘den, 0 nolu dükkan 10 yıllığına aylık 600,00 TL ‘den, 11 nolu dükkan 10 yıllığına
aylık 200,00 TL ‘den kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 3 pafta
2010
138 nolu taşınmazın tarımsal amaçlı olarak kullanılmak
üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına
1.000,00 TL.sı bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 3 pafta 1127 nolu taşınmazın tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına
2.200,00 TL bedelle kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Alandüzü mah. 60 nolu parsel üzerinde bulunan 40 tonluk kantarın 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına aylık 333,34 TL
bedel üzerinden kiralama işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Hizmet Binasının zemin katında bulunan Adasu Genel Müdürlüğüne ait su tahsilat vezneleri ve bekleme salonunun bulunduğu alan
için Belediye Encümeninin 21.05.2010 tarih ve 572 sayılı
kararı ile aylık 5.000,00 TL kira bedeli alınmasına ilişkin
işlemler tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde bulunan KÜLTÜR MERKEZİ’nin 10 yıllığına kiralama ihalesi
yapılabilmesi için işlemleri devam etmektedir.
KAMULAŞTIRMA
Adapazarı Belediyemize bağlı muhtelif mahallelerdeki
kamulaştırma talepleri incelenerek; Yıllık Program ve mali
kaynaklar elverdiği ölçüde, işleme konulmaktadır
İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen ve
973 ada 774, 775, 776, 771, 844, 834 ve 838 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemleri ile ilgili Kıymet Takdiri
yapılmış olup, söz konusu dosya Belediyemiz Uzlaşma
Komisyonuna havale edilmiş, 973 ada 838 nolu kat mülkiyetli parselin 50 adet hissedarından 32 tanesi ile uzlaşma sağlanmış ve tapu devirleri Belediyemiz adına tescil
olmuştur. Uzlaşma sağlanamayan 25 hak sahibi ile ilgili
evraklar dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne
gönderilmiştir.
Belediyemiz sınırları içinde bulunan Güneşler Mahallesinde imar planında Pazar yeri alanında kalan 105 ada
2 nolu parselin kamulaştırılması işlemlerine başlanmıştır.
Uzlaşma sağlanamamış olup konu ile ilgili evraklar dava
açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne sevk edilmiştir.
Belediyemiz Yağcılar mahallesi 46 pafta, 521 ada 542
nolu parselin imar yolunda kalan 618,65 m2 lik kısmı için
kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup Belediyemiz
adına tescili yapılmıştır.
Belediyemiz sınırları içinde bulunan Ozanlar mahallesinde bulunan imar planında Yol ve Yeşil alanda kalan
805 ada 619-621 nolu parsellerin kamulaştırması işlemleri başlatılmış parseldeki hisse sahibi ile görüşülmüş
olup uzlaşma sağlanamayan 6 hak sahibi için konu ile
ilgili evraklar dava açılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.
87
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Belediyemize Hızırtepe Mahallesinde imar planlarında Pazar Yeri alanında kalan 642 ada 27 nolu parselin
kamulaştırması işlemlerine başlanılmıştır. Uzlaşma sağlanamamış olup konu ilgili evraklar dava açılmak üzere
Hukuk İşleri Müdürlüğüne sevk edilmiştir.
DEVİR VE TAHSİS
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Korucuk Mahallesi 2925
ada 1 nolu parsel ile mülkiyetinin 2070/2400 hissesi belediyemize ait olan 2927 ada 5 nolu parsellerin yoksul grubuna yönelik toplu konut yapılmak üzere TOKİ’ye devir
işlemleri tamamlanmıştır.
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Semerciler Mahallesi 207
ada 1 ve 6 nolu ( Otobüs durak yeri) ve Tuzla Mahallesi 42
ada 274 nolu (süpürgeciler sanayi) parsellerin imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Sakarya
Büyükşehir Belediyesi devir işlemleri tamamlanmıştır.
MAHSUPLAŞMA
Mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarında sağlık tesis alanında kalan Yağcılar Mahallesi 49 ada 315 nolu
1000,00m2 yüzölçümlü arsa, İmar planlarında sağlık tesis alanında kalan Serdivan- Beşköprü Mahallesi 17447
nolu 500,00m2 yüzölçümlü ve 17448 nolu 1.019,15m2
yüzölçümlü taşınmazlar, İmar planında sağlık tesis alanında kalan Korucuk mah. 2944 ada 1 nolu 5.772,12m2
yüzölçümlü parsel ile 1709 ada 1 nolu 2,149,00m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki 2 katlı sağlık ocağının, imar
planında okul sahasında kalan Çukurahmediye Mahallesi
368 ada 48 nolu 20,710,55m2 yüzölçümlü parselde bulunan 35140/1070721 hissenin 1.208.300,15.TL bedelle
Belediyemiz vergi borcuna mahsuben Hazine tarafından satın alınması talebimiz onaylanmış olup tescil işlemi
ile ilgili yazışmalar devam etmektedir.
PARSEL DEVİR ALMA
Köy tüzel kişiliğine ait olan ve sehven Sakarya Büyükşehir
Belediyesi adına tapulandırılmış aşağıda bahsedilen taşınmazların Belediyemiz adına devir işlemleri tamamlanmıştır. Bunlar;
Taşkısığı Mahallesi; 869 nolu 943,17m2 yüzölçümlü
parsel, 899 nolu 2104,90m2 yüzölçümlü taşınmaz, 909
nolu 846,13m2 yüzölçümlü taşınmazlar.
Dağdibi Mahallesi; 2452 ada, 418 nolu 284,76m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2457 ada 10 nolu 5376,85m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2447 ada 1 nolu 244,00m2 yüzölçümlü
taşınmaz, 2457 ada 12 nolu 7531,54m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2457 ada 6 nolu 66727,80m2 yüzölçümlü taşınmaz,
2444 ada 119 nolu 10003,83m2 yüzölçümlü taşınmaz,
2444 ada 121 nolu 1088,35m2 yüzölçümlü taşınmaz,
2444 ada 104 nolu 1852,26m2 yüzölçümlü taşınmaz
İkizce Osmaniye Mahallesi; 2124 ada 3 nolu 634,75m2
yüzölçümlü taşınmaz, 2136 ada 9 nolu 8152,24m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2137 ada 1 nolu 6525,91m2 yüzölçümlü
88
taşınmaz.
Karaman Mahallesi;
zölçümlü taşınmaz
2325 ada, 1 nolu 111,34m2 yü-
Karapınar Mahallesi; 2281 ada, 15 nolu 11750,87m2
yüzölçümlü taşınmaz.
Mahmudiye Mahallesi; 428 nolu 196,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 431 nolu 299,00m2 yüzölçümlü taşınmaz,
439 nolu 3065,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 441 nolu
1280,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 443 nolu 3780,00m2
yüzölçümlü taşınmaz, 444 nolu 422,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 446 nolu 168,00m2 yüzölçümlü taşınmaz,
449 nolu 1850,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 474 nolu
397,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 475 nolu 775,00 m2.
yüzölçümlü taşınmaz, 488 nolu 740,00m2 yüzölçümlü
taşınmaz, 490 nolu 20,00 m2. yüzölçümlü taşınmaz, 504
nolu 1375,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 505 nolu 335,00
m2 yüzölçümlü taşınmaz, 506 nolu 107,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Harmantepe Mahallesi; 569 nolu 3600,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Alandüzü mahallesi; 564 nolu 3000,00m2 yüzölçümlü
taşınmaz, 206 nolu 29600,00m2 nolu taşınmaz
Çamyolu Mahallesi; 2513 ada 16 nolu 1479,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz,, 2517 ada 5 nolu 19,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz.
Alanköy Mahallesi; 270 nolu 1140,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
Horozlar Mahallesi; 515 nolu 1810,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz, 604 nolu 1150,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Karakamış Mahallesi; 2982 ada, 4 nolu 7230,00 m2
yüzölçümlü taşınmazlar.
Belediyemiz sınırları içinde bulunan mülkiyeti TOKİ’ye
ait olan Korucuk mahallesinde 3061 ada 1 nolu
5.409,02m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli Ticaret Merkezindeki 1. kat 9 nolu (1626/214478 arsa paylı), 1. kat 12 nolu
(3315/214478 arsa paylı), 1. kat 13 nolu (3315/214478
arsa paylı), 1. kat 14 nolu (8442/214478 arsa paylı) ve 1
kat 6 nolu (3315/214478 arsa paylı) dükkan vasfındaki 5
adet bağımsız bölümlerin Belediyemiz adına devir işlemleri tamamlanmıştır.
TAHSİS VE İHALE
İmar planında Belediye Hizmet alanında kalan Mithatpaşa
Mahallesindeki 27K3 Pafta, 3066 ada 1 nolu 5.140,88m2
yüzölçümlü olarak 41/240 hissesi Belediyemiz adına,
199/240 hissesi Maliye hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazın sportif amaçlarda kullanılmak üzere Belediyemiz adına ön tahsis işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu
alana Spor Tesisi yapılması ile ilgili proje ve ihale ön
çalışmaları devam etmektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
bulunan İmar planlarında Pazar yeri alanında bulunan Camili Mahallesi 1628 ada 1 nolu 6700,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz, 1531 ada 1 nolu 2200,00m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile imar planında Kültür tesisi alanında bulunan
1564 ada 1 nolu 4300,00m2 yüzölçümlü taşınmaz, 1547
ada 1 nolu taşınmazların Adapazarı Belediyesi adına ön
tahsis işlemleri tamamlanmıştır.
Belediyemiz sınırları içinde bulunan Camili Mahallesi 1670,
1671, 1672 nolu parsellerin kuzeyindeki 127.000m2lik yeşil alanın İl Acil Afet Müdürlüğü tarafından Belediyemiz
adına devri ile ilgili protokol yapılmıştır.
HİSSE SATIŞI
Belediyemiz sınırları içinde kalan mahallelerdeki vatandaş ile Belediyemizin hisseli bulunduğu Ozanlar mahallesi
1780 ada 7 parsel, 2776 ada 8 parsel, 2774 ada 11 parsel
805 ada 1114 parsel, 2771 ada 2 parsel, Çukurahmediye
mahallesi 2041 ada 2 parsel, Hızırtepe Mahallesi 1280 ada
2010
9 parsel, 642 ada 1198 parsel, Ozanlar Mahallesi 2774
ada 5 parsel, 2777 ada 4 parsel,Tekeler Mahallesi 783 ada
469 parsel, 1333 ada 11 parsel, 1333 ada 12 parsel, 1332
ada 1 parsel, Mithatpaşa Mahallesi 1254 ada 10 parsel
ile Tepekum Mahallesi 1148 ada 1 nolu parsellerdeki Belediyemize ait hisselerinin parseldeki diğer hissedera satış
işleminden toplam 166.543,30 TL gelir kaydedilmiştir.
TAKAS
İkizce Osmaniye Mahallesindeki mülkiyeti 3. şahıslara ait
olan 2133 ada 3.4.5 nolu parsellerin mülkiyeti Belediyemize ait olan 2136 ada 9 nolu parselle takas işlemi gerçekleştirilmiştir.
Katılım Payı Şerhi: Mülkiyeti üçüncü şahıslara ait olan
muhtelif mahallelerdeki parsellerin tapu kayıtlarına önceki
yıllarda konmuş bulunan katılım payı şerhlerinin kaldırılması talepleri değerlendirilerek söz konusu işlemlerden
24.000, 00 TL gelir kaydedilmiştir.
2- Emlak İstimlak Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
4
2
1
Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar
yapılması
2
4
5
1
3
1
3
4
1
5
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Yapılan çalışma sayısı (50 adet)
Sağlanan gelir miktarı
%100
%0
Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre,
kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin
yapılması
Kamulaştırılan parsel sayısı (5 parsel)
Maliyet bedeli Kamulaştırmanın
Ortalama sonuçlandırma süresi
%100
%0
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3
ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime
sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Toplantılarda
alınan karar sayısı Uygulanan karar
sayısı
%100
%0
Faaliyet / Proje
5
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli
toplantı yapılması
6
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli
aktivite düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite sayısı (3 adet)
Aktivitelere katılan personel sayısı
%100
%0
7
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik BasınYayın`a verilmek üzere aylık faaliyet raporu
hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
8
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu
gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen
hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
9
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin
belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime
sunulması 1 adet
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan
proje sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
89
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Emlak İstimlak
Müdürlüğü
9 adet
% 100
%0
90
2010 yılı Performans Programında Emlak İstimlak Müdürlüğü
için toplam 9 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür. Belirlenen
9 adet hedefin tamamı %100 olarak gerçekleştirilmiştir
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Aydın TERCAN
Başkan Yardımcısı
1967 Yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen Aydın TERCAN; ilk, Orta ve Lise eğitimini Adapazarı’nda bitirmiştir. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
eğitiminde de bulunan Tercan, 1993 yılında iş hayatına Sakarya Üniversitesinde
başlamıştır. 2001 yılında Üniversitedeki görevinden ayrılan Tercan bir süre ticaretle
uğraşmıştır. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde aday olan Aydın Tercan, Adapazarı Meclis Üyesi seçilerek Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Aynı zamanda AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti İl Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini de sürdürmüştür. 2009 yılında yapılan yerel seçimler sonucunda yeniden Belediye Meclis üyesi seçilen Aydın TERCAN tekrar Başkan Yardımcısı
olarak atanmış olup halen görevine devam etmektedir.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Zabıta Müdürlüğü:
İsmet AKDEMİR
Zabıta Müdürü Vekili
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Zabıta Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye
Kanununun
48.madde a fıkrasının “Belediye Teşkilatı norm kadroya
uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşur” hükmüne istinaden ve İçişleri
Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
ve Standartlarına Dair Yönetmelik.” hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 5/60 sayılı
kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda yeniden oluşturulmuştur.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Zabıta Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle
sorumludur.
1- Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri:
1.1- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca
yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak;
1.2- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii
olan görevleri yapmak;
1.3- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları,
emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek;
1.4-Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan
günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek;
1.5- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması
için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak;
92
1.6-Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip,
kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek;
1.7- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara
aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak;
1.8- 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa
göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak;
1.9- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve
belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre
korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel
hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra
bulana verilmesini sağlamak;
1.10- 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki
Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını
önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir
içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların
etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak;
1.11- 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve
25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen
numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak;
1.12- 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz
mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve
kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere
verilen görevleri yerine getirmek;
1.13- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi
iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın
yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa
derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak;
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
1.14- 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında
Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve
11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma
muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında
muhtaçlık durumu araştırması yapmak;
1.15- 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak;
1.16- 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak;
1.17- 12.09.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye
Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan
Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi
Hakkında Kanun, 24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını
yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak;
1.18- 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su
baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
1.19- 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle
satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk
terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak;
1.20- 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
1.21- 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı
materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına
teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim
etmek;
1.22- 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacakla-
2010
rından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı
olmak.
1.23- 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
ile verilen görevleri yerine getirmek.
1.24- Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip
edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
1.25- Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek;
1.26- Zabıta müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleştirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı işlerinin
kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak;
1.27- Başkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri
yapmak.
2- İmar İle İlgili Görevleri:
2.1- Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek;
2.2- 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan
sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu,
mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini
gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı
yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının
müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının
uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan
inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte
tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak;
2.3- 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa
göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde
yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak;
2.4- 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz
define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
3- Sağlık ile ilgili görevleri:
3.1- 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha
Kanunu ve 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması
gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele
yardımcı olmak;
93
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
3.2- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak;
3.3- İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek;
fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi
halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol
etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
4- Trafikle ilgili görevleri:
3.4- Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek;
4.1- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için
belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek;
3.5- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve
sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları
men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak;
4.2- Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve
toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve
tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek;
3.6- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince
yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda
maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere
numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek,
yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi
bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı
oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek;
4.3- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri
ve diğer iş ve işlemleri yapmak;
3.7- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen
yerler dışında kurban kesilmesini önlemek;
4.6- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
3.8- 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve
ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar
veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye,
eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek
yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen
görevleri yerine getirmek;
5- Yardım görevleri:
3.9- 08.05.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde
hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu
yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda
her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak;
3.10- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve
Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası
dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler
yapmak;
3.11- 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak;
3.12- İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek
94
4.4- Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek;
4.5- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli
trafik önlemlerini almak;
5.1- Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak;
5.2- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil
savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen
görevleri yerine getirmek;
5.3-Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri,
yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal
hizmet kurumlarına bildirmek.
6- Yetkileri
1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler
ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin
karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere
kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak
üzere tutanak düzenler,
2010
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Sorumluluğu
1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin
kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle
yükümlü ve sorumludurlar. Müstakil görevi olan memur
yalnız başına bu hizmetlerden sorumlu olduğu gibi ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı birlikte
sorumludurlar.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı: Semerciler Mahallesi, Yuvam Sokak,
No:18 adresinde bulunan Adapazarı Belediyesi Ek Hizmet
Binasında hizmetlerimiz sürdürmektedir.
2. Örgüt Yapısı: Zabıta müdürlüğü; Zabıta komiserliği
ve müdürlük kaleminden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik: Müdürlük bünyesinde 4 adet bilgisayar, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet yazıcı,
9 adet el telsizi, 6 adet büro telefonu ,2 adet dijital fotoğraf makinesi kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları: Zabıta Müdürlüğü 1 Müdür, 20
Zabıta Memuru, 1 memur, 11 işçi olmak üzere toplam 33
personel ile hizmet vermektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Zabıta Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
991.310,00
892.181,27
62
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
138.610,00
178.720,96
12
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
306.000,00
341.364,58
24
1.000,00
29.500,00
2
1.436.920,00
1.441.766,81
100
Gider Çeşitleri
06-Sermaye Giderleri
Toplam
Zabıta Müdürlüğü 2010 yılı tahmini gider bütçesi 1.436.920,00 TL. olup, 2010 yılında toplam giderler
1.441.766,81 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2010
yılı Tahmini Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı % 100
olmuştur.
Gelen giden evrak toplamı
3706 adet
Dilekçeli şikayetlerin değerlendirilmesi
252 adet
Telefonla gelen şikayetlerin değerlendirilmesi
442 adet
2- Diğer Hususlar:
Şahsen gelerek bildirilen şikayetlerin toplamı
86 adet
E-mail ile gelen şikayetler
2010 Yılı İhale Bilgileri:
İhale Tarihi
İşin Süresi
İşin Başlama Tarihi
İşin Bitiş Tarih
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Tarih
İhaleyi Alan Firma
İhale Kapsamı
İhale Kayıt No
Sunulan Hizmetler
: 26.11.2009
: 362 Gün.
: 04.01.2010
: 31.12.2010
: 326.397,00 TL.
: 23.12.2009
: VİP Güvenlik ve Koruma
Hiz. Tic. Ltd. Şti.
: Özel Güvenlik Hizmeti.
: 2009/154081
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Zabıta Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile 31.12.2010
tarihleri arasında yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
Toplam
31 adet
Ruhsat Soruşturması
116 işyeri
Ceza zabıtlarının Encümene sevk edilmesi
318 adet
Asker aile yardımı tahkikatının yapılması
15 adet
Fırın kontrollerinin yapılması
19 adet
Kurban kesim yerlerinin kontrolü ve denetlenmesi
41 yere olur
verilmiştir
Bimer ve Akmasa’ dan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi.
77 adet
Belediye basın bülteni dağıtımı
292 adet
Meclis Üyeleri tebligatı
124 adet
İş yerlerine uygunluk verilmesi
93 adet
Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması
267 adet
Karantinaya alınan sokak hayvanları
7 adet
Kaçak İnşaat Yıkımında Emniyet Tedbiri Alma
26 adet
TOPLAM
5.912
95
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
İşgaller :
Yaya yolları, kaldırım üzeri, pasaj önlerinde bulunan kamuya ait alanlara izinsiz olarak yapılan işgaller; Zabıta
ekiplerimiz ve Sakarya Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü ile
periyodik olarak yapılan kontroller ile önlenmektedir. İşgal suçu işleyen muhtelif işyerlerine 196 adet cezai işlem
uygulanmıştır.
Seyyar Satıcılar:
Adapazarı Belediyesi sorumluluk alanında seyyar satıcılara
yönelik çalışmalarımızda Sakarya Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalara devam edilmekte
olup, seyyar satıcılardan geçici olarak 49 adet seyyar arabası, 65 adet dijital terazi, 689 adet Muhtelif malzemeler
Yed-i Emin’e alınarak, para cezası karşılığında sahiplerine
teslim edilmiştir.
Kaçak İnşaat Kontrolü:
Yapı Kontrol Müdürlüğü elemanları ile birlikte, yapılan şi-
96
kayetler doğrultusunda ve rutin denetimlerde Zabıta personeli görevlendirilerek 42 kaçak inşaat denetimi yapılmış
olup, 8 adet cezai işlem uygulanmıştır.
2010 Yılı İhbarname Tablosu:
S.N
1
İHBARNAME KALEMLERİ
ADEDİ
Köpek ve Evcil hayvan şikayetleri
51
2
Kümes hayvanları şikayeti
39
3
Dükkan önü izinsiz bez afiş asmak
2
4
Kanal ve Foseptik şikayeti
26
5
Üst kattan alt kata su sızıntısı
22
6
Baraka şikayeti
5
7
Hurda-Kum-Hafriyat işgali
66
8
Çöp ve Moloz Atıkları
22
9
İşgalin kaldırılması
192
10
Ağaç dallarının budanması
11
11
Büyükbaş Hayvan Bakımı
4
TOPLAM
440
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010 Yılı Ceza Zabıtları Tablosu:
S.N
CEZA ZABITLARI KALEMİ
2010 Yılı Tahsilat Tablosu:
ADEDİ
1
Ruhsatsız Ticari Faaliyet Göstermek
90
2
Ruhsatsız İnşaat ve İmar Mevzuatı, Tadilat
4
3
Kanal ve Foseptik Bağlantılarının Fenni Yaptırmamak
4
Üst Kattan Alt Kata Su Sızıntısı
S.N
Elde Edilen Gelirlerin Cinsi
Tutar
(TL)
1
İlan-Reklam (Bez,kağıt afiş v.b.) Ücretleri
4.277,00
2
Mevsimlik İşgaliye Ücretleri (Dondurma)
15.000,00
7
3
Yasak Yerde Satış Yapanların Para Cezası
1
4
Ceza Zabıtları Geliri
31.900,00
115
5
Menşe Şahadetnamesi
15.524,00
6
Stant Ücreti
5
Kamuya Ait Alanı İşgal
6
Çöp Süprüntü ve Moloz Şikayetleri
7
7
Etiketsiz Mal Satışı
1
8
Büyükbaş Hayvan Şikayetleri
1
9
Köpek ve Evcil Hayvan Şikayetleri
34
10
Kümes Hayvan Şikayeti
6
11
Açma ve Kapatma Saatlerine Uymama
12
Kamu Malına Zarar Vermek
10
13
Ruhsatsız inşaat ve mühürleme
4
14
İzinsiz Araçla Mahallelerde Satış
6
15
İşyerinde İzinsiz İlave Alan
-
16
Yasak yere park
83
17
İzinsiz Bez Afiş Asımı
5
18
Havalandırma tertibatları
1
TOPLAM
2010
1.600,00
515,00
TOPLAM
-
375
97
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Zabıta Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
11
14
1
Seyyarlarla mücadele amacıyla her hafta Perşembe
günleri tüm personelin katılacağı toplu çalışma
yapılması
2
2
1
1
3
11
14
4
1
5
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Yapılan toplu çalışma sayısı Çalışmalara
katılan personel sayısı Hakkında işlem
yapılan seyyar sayısı
%100
%0
Tüm zabıta personeli ile her 2 ayda bir, yasa ve
yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar
yapılması
Toplantı sayısı (6 adet) Toplantılara katılan
personel sayısı
%100
%0
2
Her ay ilgili esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri
denetiminin yapılması.
Yapılan Denetim sayısı (12 adet) Tutanak
sayısı İşyeri şikayet sayısı
%100
%0
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
6
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara katılan
personel sayısı Toplantılarda alınan karar
sayısı Uygulanan karar Sayısı
%100
%0
7
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen Aktivite sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
%100
%0
8
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
9
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
10
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
%100
%0
11
1
4
1
Güvenlik Hizmet alım ihalesinin yapılması
Tamamlanma yüzdesi(%100) Kullanılan
malzeme miktarı Çalıştırılan personel sayısı
Maliyet bedeli
%100
%0
12
11
14
4
İlgili Birim ve Kurumlarla irtibat sağlanarak halk
sağlığı ile ilgili denetim yapılması ( kalite, etiket,
gramaj,temizlik vb.
Yapılan Denetim sayısı Yılda en az 2 adet
Tutanak sayısı İşyeri şikayet sayısı
%100
13
7
6
7
İlçemizdeki ilköğretim okullarında rehberlik
derslerinde Zabıtanın önemi ve günlük yaşamdaki yeri
ile ilgili seminer düzenlenmesi
Düzenlenen eğitim sayısı Toplam 8 okul
%100
%0
14
7
6
8
Zabıtanın görev ve yetkilerini içeren broşür bastırılarak
vatandaşa dağıtılması
Dağıtılan broşür Sayısı Toplam 10.500 adet
Maliyet bedeli
%100
%0
15
5
4
2
4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının
kutlanması
Düzenlenen etkinlik Sayısı Etkinliklere
katılım Sayısı Toplam maliyet bedeli
%100
%0
Faaliyet / Proje
%0
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Zabıta Müdürlüğü
15 adet
% 100
%0
98
2010 yılı Performans Programında Zabıta Müdürlüğü için
toplam 15 adet hedef belirlenmiştir.Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100 dür.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
TEKNİK İŞLER
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Çevre Müdürlüğü
Metin VELİOĞLU
Başkan Yardımcısı
1961 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen Metin Velioğlu; İlköğrenimini Merkez
Solaklar Köyü İlkokulunda, Orta öğrenimini Adapazarı Merkez Ortaokulunda, Lise
öğrenimini ise Adapazarı Lisesinde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi
Sakarya Mühendislik Fakültesinden 1984 yılında mezun olarak İnşaat Mühendisi
ünvanını almıştır. 7 yıl süre ile serbest piyasada proje ve şantiye işleri yaptıktan
sonra 1992 yılından itibaren Çaybaşı- Yeniköy Belediyesinde belediyecilik hayatına
başlamıştır. Sırası ile Çaybaşı Yeniköy, Hanlı ve Güneşler Belediyelerinde İmar ve
Fen İşleri Müdürlüğü görevini ifa ettikten sonra 2004 yılında yapılan yerel seçimler
sonrasında Bilecik Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Hanlı Belediyesindeki görevi esnasında ise 1994-1996 yıllarında Sakarya Üniversitesinde
Çevre Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. 5 yıl süre ile
Bilecik Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2009 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Adapazarı Belediyesine Başkan Yardımcısı
olarak atanmış, 20/12/2010 tarihine kadar görevi sürdürmüştür.
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü:
Cemil AYDIN
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yeniden
oluşturulmuştur,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirmekle sorumludur.
1- Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı imar Kanununun, 775
sayılı Gecekondu Kanununun, 5393 sayılı Belediye Kanununun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, 29813290-3366 sayılı kanunların ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda belediye sınırları içerisinde İmar
planları uygulama etaplarını belirlemek, imar uygulamalarını yaptırmak.
2- Adapazarı Belediyesine bağlı mahallelerin 1/1000 ölçekli, 1/5000 Nazım İmar planlarında alınan kararlar doğrultusunda; Uygulama İmar Planlarını analitik etütleri ile
birlikte hazırlamak.
3- Dış müşteri (Vatandaş, Resmi kurum ve Kuruşlar) ve iç
müşteri (Müdürlükler) tarafından talep edilen; İmar/inşaat
durumu, 1/1000 Uygulama İmar planlarında ilave, mevzii
ve tadilat önerilerini incelemek ve bunları Büyükşehir meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak.
100
4- Planlanan alanlarda plan amacına uygun yapılaşmayı
sağlamak denetlemek, planlı bölgelerde yapılacak binaların mimari, statik ve tesisat projelerini inceleyerek onaylanmasını ve projelerde değişiklikleri incelemek ve onamak.
5- Yapılacak inşaatlarda plan, yönetmelik, genelge vb.
mevzuat hükümlerine göre ilgili birimlerce işlemlerinin
tasdik edilerek; yapı izni (ruhsatı) vermek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların kullanma iznini vermek,
temel üstü vizesi vermek, kat mülkiyetine geçişle ilgili projeleri incelemek ve onamak.
6- 2981–3290–3366 Sayılı İmar Affı Yasaları uyarınca gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan
bölgelerde ıslah İmar Planları yaparak, bunları Belediye
Meclisi’nce onanmasını sağlamak
7- Her türlü imar planı ( Koruma Geliştirme, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme vb.), plan değişiklikleri, avan mimari proje, analiz çalışmaları işlerinin yapılması, kontrolü
ve denetimini sağlamak.
8- Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulması ve
gerektiğinde bunların depolanmasını (Arşivlenmesi), korunmasını ve muhafazasını sağlamak.
9- Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
10- İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından ihale yolu ile
gerçekleştirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı işlerinin kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek,
kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı: Adapazarı Belediyesi’nin Cumhuriyet
Mahallesi Kolağası sokak No: 3’deki Ana Hizmet Binasında, zemin, 1. ve 2.kat 101-116-202-217-218-220-319’nolu
bürolarda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak faaliyet
göstermektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2. Örgüt Yapısı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İmar Arşivi, İmar Bürosu, İmar Harita-Planlama Servisi, İmar Ruhsat
Servisi olmak üzere 4 ana servisten oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde; 18 adet bilgisayar, 6 adet yazıcı ve 4
2010
adet fotokopi makinesi, 1 adet hp dizayn jet plotter kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1
Müdür, 7 memur, 10 İşçi ve 7 sözleşmeli olmak üzere
toplam 25 personel ile hizmet vermektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
949.010,00
988.550,16
59
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
172.710,00
212.072,89
13
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
402.200,00
138.061,49
8
04-Sermaye Giderleri
150.000,00
0,00
0
1.673.920,00
1.338.684,54
80
Gider Çeşitleri
Toplam
Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak,
2010 yılı tahmini gider bütçemiz;1.673.920,00. TL olup,
2010 yılında toplam giderimiz; 1.338.684.54 TL olmuştur. Buna göre Tahmini Gider Bütçe gerçekleşmesi ; % 80
olmuştur.
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Adapazarı Belediyesi, Teknik İşler Başkan Yardımcılığı
bünyesinde hizmet veren, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
tarafından, 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında
yapılan çalışmaları;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının raporu hazırlanarak, Raporda söz edilen tüm değişiklikler plana işlenmiş ve
plana işlenen değişikliklerle ilgili bilgi verilmiştir.
c) Bu plana ilan askı süresince yapılan itiraz dilekçeleri incelenerek, yine teknik görüşle birlikte Yazı İşleri Müdürlüğümüze iletilmiş, Mecliste görüşülen bu konu sonuçlandırılmıştır.
3- Telekom sistem kutularının yer tespitlerine ilişkin gelen
yazı içeriklerindeki talep notlarına ilişkin arazilerde uygun
yer seçimi yapılarak raporlanmıştır.
İMAR HARİTA-PLANLAMA İŞLEMLERİ :
4- Alandüzü Mahallesi’nde yapımı düşünülen Türkköy
Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan çalışması yapımına devam edilmiştir.
1- Kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen bilgi edinme
taleplerine karşılık çok sayıda cevap yazısı, pafta, doküman vb. materyaller hazırlanmıştır.
5- Lokal plan değişiklik tekliflerinden Meclis kararı ile onanan ve askı süreci kesinleşenlerin planlara işlenmesi çalışması yapılmıştır.
2- Meclise havale edilen Kent Merkezi Uygulama İmar Planına ilişkin çalışma yapılmıştır..
6- Park ve Bahçeler Müdürlüğünden gelen yazıya göre,
park alanı yapılabilecek 8 noktadaki alanların tespiti yapılmıştır.
a) 1/1000 ölçekli Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar
Planı; raporu ek dosyalarıyla birlikte sonuçlandırılmış olup,
Meclisin onayına sunulmuştur.
b) İmar Tetkik Komisyonunda görüşülen Kent Merkezi
7- İkizce Osmaniye Mahallesinde yapımı düşünülen Akaryakıt İstasyonuna ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü ile
görüşmeler yapılarak, plan değişikliği için yazılı görüş alınmış ve Plan değişikliği yapılmıştır.
101
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
8- Yazı İşleri Müdürlüğü’nce kayıt altına alınan plan değişiklik teklifleri ve Müdürlüğümüz teklifi olan plan değişiklik teklifleri, teknik görüşleri ile birlikte her ayın 3.haftası
Belediye Meclisimize havale edilmiştir.
9- Komisyonda görüştürülen dosyalara ilişkin arazi çalışması yapılmıştır.
10- Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ağa
Cami’ine ilişkin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu Müdürlüğü’nde tesciline ilişkin görüşmelere katılım sağlanmış, vatandaşların başvurularına bağlı olarak da
benzer konularla ilgili Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu Müdürlüğü’nce düzenlenen toplantılara
iştirak edilmiştir.
11- Belediyemizce Maltepe Mahallesi’nde 3. şahıslara ait
yaklaşık 1.5 hektar büyüklüğündeki yere ilişkin 1/5000 ölçekli plan teklif dosyası hazırlanarak, Sakarya Büyükşehir
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na başvuru
yapılmıştır.
İMAR ARŞİVİ
Sunulan Hizmetler
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki, her türlü dokümanının korunup saklanması ve düzenlenmesi ve ihtiyaç
halinde bu dokümanların ilgililere iletilmesi, yıl boyunca aksatılmadan yapılmıştır.
İMAR RUHSAT İŞLEMLERİ:
2010 yılı faaliyet döneminde İmar Ruhsat Servisi olarak
toplam; 589 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir. Bu belgeler; yeni
yapı, tadilat, ruhsat yenileme, yapı onarım-güçlendirme vb.
ruhsatların verilmesi şeklindedir.
Faaliyet Adı
Miktarı/
Adet
Yeni Yapı
378
Yeniden
64
Tadilat
57
Kat İlavesi
14
13- 18.madde ve 3290 sayılı yasa gereği, Yenicami Mahallesi 6 hektar, Yağcılar Mahallesi 2 hektar, Yeni Mahalle 10 hektar, Tekeler Mahallesinde 4 hektar alanda İmar
Uygulama çalışmaları devam etmektedir. 12 hektar alan,
Korucuk Mahallesi kadastral kontrolleri bitmiş olup, Tapu
Sicil Müdürlüğü’nde tescil aşamasındadır. 5.5 hektar
alan, Tepekum Mahallesi Parselasyon Planı Belediyemiz
Encümeni kararı ile onaylanmış olup, Sakarya Büyükşehir
Belediyesi’nde kontrol aşamasındadır. Toplam 39.5 hektar
alanda İmar Uygulamaları çalışmaları bulunmaktadır.
İsim Değişikliği
11
Onarım-Güçlendirme
6
Mevcut Bina
9
Dolgu
1
Cezalı Yapı
3
İstinat Duvarı
4
14- İller Bankası ile görüşmeler yapılmış olup, tahtit sınırları belirlenmiş, yaklaşık 6800 hektar alanda İller Bankası
tarafından halihazır yapım çalışmalarına başlanmıştır.
İlave İnşaat
6
Bahçe Duvarı
3
Kullanım Değişikliği
5
Ek Bina
4
Yenileme
19
Kat Arası
3
Şantiye Şefi Değişikliği
1
Geçici
1
12- Komisyonda görüştürülen plan değişiklik tekliflerinin
raporları hazırlanarak, Belediye Meclisimize sevk edilmiştir.
İMAR İSKAN İŞLEMLERİ :
2010 yılında vatandaşların ve kamu kuruluşlarının talepleri
doğrultusunda, toplam;1272 adet imar-inşaat durumu İmar
Servisi tarafından düzenlenmiştir.
Faaliyet Adı
Miktarı/
Adet
İmar- İnşaat
502
İmar Durumu
770
Toplam
102
1272
Toplam
589
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
Faaliyet / Proje
1
7
3
6
İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin
eğitilmesine yönelik olarak
2
1
6
17
3
1
6
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Eğitim sayısı (2 adet) Eğitimlere katılan kişi
sayısı Eğitimlerden duyulan memnuniyet
Maliyet bedeli
50
50
1 gün içinde imar durumu verilmesi
İmar durumu verme süresi Verilen imar
durumu sayısı
0
100
18
3 gün içerisinde imar-inşaat durumu verilmesi
(Evraklar tamam ise)
imar-inşaat durumu verme süresi Verilen
imar inşaat durumu sayısı
100
0
Uygulama yapılan alan miktarı (120 hektar)
Tespit edilen alan miktarı Uygulamaların
ortalama sonuçlandırma süresi Belediyemiz
adına tescil edilen alan miktarı (m2.) 3290
sayılı yasanın uygulandığı alan miktarı
33
77
100
0
0
100
4
3
11
1
Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması veya
3290 sayılı yasaya göre ifraz yapılması
5
8
5
2
Kadastral parsellerin güncelleme işleminin yapılması
Tamamlanma Yüzdesi (100) Değişime
uğrayan parsellerin sayısı Değişimlerle ilgili
Düzenlenen rapor sayısı İlgili birimlere
gönderilen rapor sayısı
6
3
11
2
15 mahalle 23 Köy hali hazır haritaların yapılması
İhtiyaç duyulan Mahalle sayısı Halihazır
haritaları tamamlanan mahalle sayısı
Maliyet bedeli
7
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
100
0
8
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
100
0
9
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara katılan
personel sayısı Toplantılarda alınan karar
sayısı Uygulanan karar sayısı
100
0
10
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal aktivite
düzenlenmesi
Düzenlenen aktivite Sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
100
0
11
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
100
0
12
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
100
13
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
100
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
İmar ve Şehircilik Müd.
13 adet
75,62
24,38
2010 yılı Performans Programında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü için toplam 13 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık
gerçekleşme oranı toplam hedef bazında % 75,62 dir.13 adet
hedeften, 9 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir.4
adet hedefte sapmalar meydana gelmiştir.
SAPMA NEDENLERİ:
1 nolu hedef : İmar ile ilgili Toplum-Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik yapılması gereken 2 adet toplantının
2.dönemine ait toplantı, Müdürlüğümüz hedefi olmasına
0
0
rağmen çalışmalarımızın yoğunluğundan yapılamamıştır.
2 nolu hedef: 1 günde İmar Durumu verilmesi işlemlerinin,
evrakların hazırlanması ile birlikte yürütülen teknik takip işlemleri sebebiyle 1 gün içersinde sonuçlandırılamamıştır.
4 nolu hedef: Tespit edilecek alanlarda 18.madde uygulaması veya 3290 sayılı yasaya göre ifraz yapılması, toplam 324
hektar alanda imar uygulamaları yapılacak olduğundan ihale
edilmiş olup, ihale sürecinin gecikmesi ve devam etmesi nedeniyle istenilen sonuç elde edilememiştir.
6 nolu hedef: 15 Mahalle, 23 Köy hali hazır haritalarının yapılmasına yönelik hedefimizde, 06.12.2010 tarih ve 11/124
sayılı Meclis kararı ile bahse konu işlemin hali hazır haritanın
yapılması ile ilgili İller Bankasına yetki verilmiş olup, sonraki
işlemler İller Bankası tarafından sürdürüleceğinden hedefimize ulaşılamamıştır
103
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Faruk DALKILIÇ
Yapı Kontrol Müdür Vekili
Yapı Kontrol Müdürlüğü:
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
eder.
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü oluşturulmuştur,
7-)Yapı denetim firmalarının inşaatlara ait hak edişlerini
kontrol eder ve ödenmesini gerekli işlemleri yapar.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Yapı Kontrol
Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1-) Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve
eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol eder.
2-) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının; sahibine, müteahhidine
ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. maddesine göre
para cezası uygulanması için encümene sevk etmek.
3-)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem
yapar.
4-)Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39.maddesine göre işlem yapar.
5-)Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.maddesine göre işlem yapar.
6-)4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2.maddesindeki
işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol
104
8-)4708 sayılı yapı denetim kanununun 7.maddesine göre
yapı denetim firmalarının denetime ait sicillerini tutar.
9-)Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapar.
10-)Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini, gerçekleştirir.
11-) Müdürlüğümüzün bünyesine yeni katılan iskan birimi
ile yapılar %100 oranında tamamlandıktan sonra yapılara
yapı kullanma izim belgesi düzenlenmektedir.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı:
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokak No: 3 adresindeki Ana
Hizmet Binasında, 1.katta 203-204-224 -225 numaralı
bürolarda faaliyet göstermektedir.
2. Örgüt Yapısı:
Yapı Kontrol Müdürlüğü; Yapı Kontrol Birimi, Yapı denetimi ve yapı kullanma izin biriminden oluşmaktadır.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 18 adet bilgisayar, 5
adet yazıcı kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları:
Yapı Kontrol Müdürlüğü; 1 Müdür, 6 Memur,7 İşçi, 3 sözleşmeli memur olmak üzere 17 adet personeli ile hizmet
vermektedir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Yapı Kontrol Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
167.160,00
287.995,77
142
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
28.860,00
65.106,91
32
Gider Çeşitleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
7.100,00
28.670,00
14
203.120,00
381.773,11
188
Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait 2010 mali yılı bütçesi
203.120,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup 381.773,11 TL.
olarak gerçekleştirilmiştir. Tahmini gider bütçesi Gerçekleşme oranı %188’dir.
Elemanları tarafından inşaat mahallinde inşaat ve eklerine
uygun yapıldığı tespit edilen binaların, temel ruhsatı hazırlanıp bina sahibine verilmektedir.
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Tutulan zabıt sayısı
Encümen Kararı
Yıkılan inşaat
Hakediş
Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında yapılan
çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
Yapılan inşaatların şantiye defterlerinin kontrolü mahallinde yapılır.
Ruhsat ve İnşaat Denetimi:
Ruhsat ve eklerine, imar plan ve eklerine uygun olmayan
inşaatlar hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerince yasal işlemler başlatılır.
B. Performans Bilgileri
Belediyemiz sınırları dahilindeki yapıların denetimi; 4 denetim ekibi ile mıntıka mühendisleri tarafından sorumlu
oldukları bölgenin kaçak inşaat taraması yapılarak inşaatların ruhsat, proje ve istikametlerine uygunluğu denetlenmektedir.
Temel Üstü Kontrol : (200 m2 altındaki TUS’lu binalar
için)
Ruhsatı alınıp yapımına başlanan binaların su basman
seviyesine geldikten sonra inşaatın zemin ve normal katlarının yapılabilmesi için temel üstü ruhsatı verilmektedir.
Ruhsat ekleri, bina işlenmesi, kontrol ücreti, demir ve beton numune sonuçları hakkındaki belgeler tamamlandıktan sonra Fenni Mesul’ün temel üstü ruhsatı almak için
bizzat müracaatından sonra, Yapı Kontrol Bürosu Teknik
: 210 adet
: 188 adet
: 19 adet
: 1756 adet
Mail-i inhidam (yıkılacak nitelikteki ömrünü dolduran binalar);
Çevreyi rahatsız eden şehircilik açısından çirkin, deprem
açısından tehlike yaratan metruk binaların hakkında yasal
işlemler yapılarak yıkım kararı alınıp yıkım ekiplerimizce
bu binalar yıkılmaktadır.
Bina Yıkımları:
2010 yılında Belediye Encümeni’nce 3194 sayılı Kanun’un
32. maddesi gereğince; 60 adet yıkım kararı alınmıştır.
Bunlardan 19 adedi yıkılmıştır. 18 adet cezalı ruhsat kararı
çıkmıştır.
105
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Yapı Kontrol Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
4
6
1
2
1
3
3
1
4
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay
raporlanması
Rapor sayısı (12 adet) Tespit edilen kaçak
yapı sayısı İşlemleri devam eden kaçak yapı
sayısı İşlemleri sonuçlanan kaçak yapı sayısı
%100
%0
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Katılan personel
sayısı Alınan ve Uygulanan karar sayısı
%100
%0
5
1
3
3
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal aktivite
düzenlenmesi
Rapor Sayısı (3 adet)
%100
%0
6
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın`a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
7
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
8
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan ve Uygulanan proje sayısı (1
adet)
%100
%0
Faaliyet / Proje
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Yapı Kontrol
Müdürlüğü
8 adet
% 100
%0
106
2010 yılı Performans Programında Yapı Kontrol Müdürlüğü
için toplam 8 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Park ve Bahçeler Müdürlüğü:
2010
Nilgün PARLAR
Park ve Bahçeler Müdür Vekili
I. Genel Bilgiler:
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri
ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü oluşturulmuştur,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve
03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat,
Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına
Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle
sorumludur.
1-İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri
tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapmak, yada
ihale yolu ile yaptırmak,
2-Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama,
form budama, yabani ot alımı, çapalama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ile
yaptırmak,
3-Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak (Toplu ağaçlandırma ve yol ağaçlandırmalarını yapmak)
4-İlçenin yeşillendirmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı
ileriye yönelik genişletmek,yeni bitkisel materyaller üretmek ve satın almak.
5-Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak,
6-Yeşil alanlarda sulama tesisatların kurulması, bank ve di-
ğer kent mobilyaları gibi park alanlarının temini, montesi,
tamir ve bakım ile ilgili çalışmalar yapmak,
7-Şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçek, havuz )
projelendirmek uygulama yapmak veya yaptırmak,
8-Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
9-Adapazarı Belediyesi’nin görev alanı içerisindeki park ve
bahçeler ile ilgili mal ve hizmet alımlarının ihale yoluyla
teminini sağlamak,
10-Kışın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağışı olduğu
zamanlar yol açma çalışmaları yapmak,
11-Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçları ağaç
nakil makinesiyle taşıyıp uygun bir yere yeniden dikilmesini sağlamak.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı
Hizmet Binası: Müdürlüğümüz Şeker Mahallesi Yazlık
Cad. N0:216’da bulunan Adapazarı Belediyesine ait Park
ve Bahçeler Müdürlüğü binasında 31.05.2010 tarihine
kadar faaliyet göstermiş, 01.06.2010 Dağdibi Mahallesi
Göktepe Mevkii Teknik Birimler Binasında bulunan ve 3
büro, 2 depodan oluşan yeni yerine taşınmıştır.
Araç ve Ekipman: Belediye bünyesinde olup müdürlüğümüzce kullanılan araçlar; 1 adet sulama tankeri, 5 adet
sulama tankeri (5 ton’luk), 1 adet ağaç kesim motoru, 1
adet traktör, 8 adet sırt motoru, 3 adet ittirme ile hizmet
verilmiştir.
Sorumluluk ve Hizmet Alanları;Adapazarı Belediyesi’
ne ait toplam 185 adet park, 17 adet yeşil alanın her türlü
bakımı ve temizliği yapılmıştır.
Adapazarı Belediyesi’ ne ait mahalleler ile yeni yerleşim
bölgelerinde (Karaman, Camili 1, Camili 2) bulunan toplam 42 hektar yeşil alanın bakımı ve temizliği yapılmıştır
107
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2. Örgüt Yapısı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Temizlik Ekibi, Çim Biçme
Ekibi, Park Yapım Ekibi, Sulama Ekibi, Oyun Grubu Tamir
Ekibi ve Bitki Bakım – Budama Ekiplerinden oluşur.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Birim bünyesinde; 7 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve 1 adet
yazıcı-fotokopi makinesi kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları :
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1 Müdür, 2 işçi personel ile
hizmet vermiştir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
Gider Çeşitleri
01-Personel Giderleri
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
224.382,00
290.290,39
28
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
40.812,00
46.539,04
5
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
402.500,00
300.704,03
30
06-Sermaye Giderleri
352.000,00
94.027,71
9
1.019.694,00
731.561,17
72
Toplam
Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2010
yılı tahmini gider bütçesi 1.019.694,00. TL. olarak tahmin
edilmiş, 731.561,17 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre
Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 72 olmuştur
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Diğer Hususlar:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
2010 yılı İhale Bilgileri:
Çocuk Parkı Yapımı:
Konusu: Açık ihale – Mal Alımı
Mahallenize bir park ister misiniz projesi kapsamında 2010
yılında 4 adet çocuk parkı yapılmıştır.
İşin Adı : Çocuk Oyun Grubu ve Park Alımı
Yüklenici: Global Park ve Çevre Taş.İnş San.
Sözleşme Bedeli : 110.100,00 TL.
İşin Bitiş Tarihi: 31.12.2010
108
1. Yenigün Mahallesi Adapınar Sok.
2. İkizce Osmaniye Mahallesi Muhtarlık Önü
3. Korucuk Sağlık Ocağı yanı 1710 Ada Karşısı
4. Korucuk Memur Sen Sitesi Karşısı
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Spor Parkı Yapımı:
2010 yılında yapılması planlanan 4 adet spor parkı tamamlanmıştır.
1. Yenigün Mahallesi Adapınar Sokak
2. Karaman Mahallesi Sedaş Arkası
3. Karaman Mahallesi 1435 yanı
4. Camili -1 1523 Ada yanı
2010
Ozanlar mahallesi Gül sokak Gülpembe çocuk parkındaki
kaydırak cıvataları yenilenmesi,
Ozanlar mahallesi Gül sokak Gülpembe çocuk parkındaki
oyun aletleri genel bakımı,
Şeker mahallesi Şekerpare çocuk parkı oyun grupları kelepçe değişimi,
Şeker mahallesi Şekerpare çocuk parkı cıvata değişimi,
Bakım Faaliyetleri:
Mithatpaşa Mah. Manolya çocuk parkı bakım ve onarımı,
Belediyemiz bünyesinde bulunan; 26 adet Spor Sahası, 17
adet Yeşil Alan, 126 adet Çocuk parkı, 33 adet Spor Parkının bakımı rutin olarak ekiplerce sene boyunca yapılmıştır.
Katlıpazar yeri çocuk parkında oyun grubu değişimi,
Revizyon:
Tekeler mah.Ceviz sokak çocuk parkı spiral kaydırak korkuluk tamiri,
Tekeler mah.Ceviz sokak çocuk parkı uçan daire koltuk
değişimi,
Tekeler mah.Ceviz sokak çocuk parkı oyun grupları tamiri,
Tekeler mah Hacı bayramlar sokak çocuk parkında sprial
kaydırak korkuluk tamiri,
Ozanlar mahallesi Gül sokak Gülpembe çocuk parkında
bulunan 3 adet tahterevalli oturağı değişimi,
Tekeler Mahallesi Ceviz Sokakta bulunan parkta oyun grubu değişimi,
Kudüs caddesinde bulunan spor parkında kırılan spor
aletlerinin kaynak işleri,
Hızırtepe Mahallesi Dispanser arkasındaki parkta oyun
grubu onarımı,
Ağustos ayında “Çocuk Oyun Grubu ve Bank Alımı ihalesi” yapılmıştır.
1 adet İkizce Osmaniye Mahallesi çocuk parkı.
4 adet Çocuk Parkında yenileme kapsamında yeni oyun
grubu montajı, spor aletleri montajı yapılmıştır.
7 adet Çocuk Parkına bank montajı yapılmıştır.
109
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
10 adet Çocuk Parkındaki oyun grubu donanımlarındaki
aksaklıklar yerinde parça ilavesiyle giderilmiştir.
Diğer Çevre Düzenleme ve Revizyon Faaliyetleri:
2 adet Çocuk Parkında kaynak çalışması yapılarak oyun
elemanın işlevselliği sağlanmıştır.
Şeker mahallesi Şeker sokak çocuk parkında vatandaşımızdan gelen şikayet dilekçesi değerlendirilip parktaki
bank kaldırılmıştır
9 adet Çocuk Parkında bordür vb. boyası yenilenmesi gereken park donanımlarının boyama çalışması yapılmıştır.
15 adet Çocuk Parkında oyun alanlarının zeminine kum
takviye edilerek tesviye çalışması yapılmıştır.
1 adet Çocuk Parkında çit yenilemesi yapılmıştır .
4 adet Çocuk Parkında oyun gruplarının salıncak, tahterevalli, zıp zıp vb. elemanlarının eskileri alandan kaldırılarak
yenilerinin montaj çalışması yapılmıştır.
Karaman Mahallesinde 6 Adet Çocuk Parkında tadilat
kapsamında oyun gruplarının aksamında eksiklik varsa
giderilmiş, gerekli görülen yerlerde yeni salıncak ( ya da
gereken oyun elemanı) montajları yapılmış ve boyama çalışmaları yapılmıştır.
Camili-2 Mahallesinde 5 Adet Çocuk Parkında tadilat
kapsamında oyun gruplarının aksamında eksiklik varsa
giderilmiş, gerekli görülen yerlerde yeni salıncak ( ya da
gereken oyun elemanı) montajları yapılmış ve boyama çalışmaları yapılmıştır.
Camili-1 Mahallesinde 2 Adet Çocuk Parkında tadilat
kapsamında oyun gruplarının aksamında eksiklik varsa
giderilmiş, gerekli görülen yerlerde yeni salıncak ( ya da
gereken oyun elemanı) montajları yapılmış ve boyama çalışmaları yapılmıştır.
Korucuk Mahallesinde 1 Adet Çocuk Parkında tadilat
kapsamında oyun gruplarının aksamında eksiklik varsa
giderilmiş, gerekli görülen yerlerde yeni salıncak ( ya da
gereken oyun elemanı) montajları yapılmış ve boyama çalışmaları yapılmıştır.
110
Cumhuriyet mahallesi Papatya sokak No:2 önü kaldırımdaki çınar ve ıhlamur ağaçlarında vatandaştan gelen talep
üzerine budama çalışması yapılmıştır.
Şeker mahallesi Şekerpare çocuk parkı mevut oyun gruplarının kelepçeleri değişimi ve cıvata eksiklikleri giderilerek
genel bakım çalışması yapılmıştır.
Tekeler Mahallesi Ceviz Sokakta bulunan parkta oyun grubu değişimi yapılmıştır.
Kudüs caddesinde bulunan spor parkında kırılan spor
aletlerinin kaynak işleri yapılmıştır
Hızırtepe Mahallesi Dispanser arkasındaki parkta oyun
grubu onarımı yapılmıştır
Tekeler Mahallesi Ceviz Sokakta bulunan parkta oyun grubu değişimi yapılmıştır.
Kudüs caddesinde bulunan spor parkında kırılan spor
aletlerinin kaynak işleri yapılmıştır
Hızırtepe Mahallesi Dispanser arkasındaki parkta oyun
grubu onarımı yapılmıştır.
Belediye Hizmet binası önündeki havuzun ilaçlaması yapılmıştır.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında çim kesimi
yapılmıştır
Karaman ve Camili Mahallelerinde muhtelif yeşil alanlarda
çim biçme çalışması yapılmıştır.
Belediye hizmet binası önündeki Havuzun temizliği ve bakımı yapılmıştır
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Sulama Faaliyetleri:
Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu Merkez, Karaman ve
Camili bölgelerinde yaklaşık 437.329 m� yeşil alan ile 26
adet Spor Sahası, 17 adet Yeşil Alan, 126 adet Çocuk parkı,33 adet Spor Parkının sulaması rutin olarak, programlanan şekilde ekiplerce gereken zamanlarda yapılmıştır.
Karaman ve Camili Mahallelerinde muhtelif yeşil alanlarda
gece sulama çalışması yapılmıştır.
Zirai Mücadele Faaliyetleri:
Yeşil alan ve çocuk parklarında bitki zararlıları için gerekli
durumlarda zirai mücadele yapılmıştır. Merkez mahallelerinde ve yeni yerleşim bölgelerinde kaldırımlarda aşırı
büyüyen yabani otlar ilaçlanarak kurutulmuştur.
Yeşil Alanlarda Gübreleme Faaliyetleri:
Çark Mesire Nikâh Sarayı bahçesinde gübreleme çalışması
yapılmıştır
Bitki Bakım, Çim Biçme, Budama ve Kesim Faaliyetleri:
Bünyemizdeki park ve yeşil alanların haricinde, kurumların ya da vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmet
verilmiştir.
2010
Yenidoğan Mahallesi Keklik sokak Pamuk Helva çocuk
parkı mevcut ağaçlarda budama çalışması yapılmıştır.
Cumhuriyet Mahallesi Tümen Sokak Ateş Böceği çocuk
parkı mevcut ağaçlarda budama çalışması yapılmıştır.
Tekeler mahallesi Zabıta blokları önü ağaç budama ve şekil verme çalışması yapılmıştır.
Mithatpaşa Mahallesi Keklik Parkta ağaç budaması yapılmıştır..
Şeker Mahallesi Ak sokakta bulunan Akasya ağaçları budanmıştır.
İstiklal Mahallesi Güneşli Çocuk Parkı Ağaç budaması yapılmıştır
Tuzla Mahallesi Pinokyo Çocuk Parkında bitkilerin budama işleri yapılmıştır
Maltepe Mahallesi Kardelen Çocuk Parkında ağaç budama çalışması yapılmıştır
Şeker Mahallesi Sefa sokakta ağaç budaması yapılmıştır
Belediye önü bitki bakım, budama ve kuruyan ağaçların
söküm çalışması yapılmıştır.
Şeker mahallesi Şekerpare çocuk parkı mevut ağaçların
budaması ve kuru ağaçların sökümü yapılmıştır.
Bitki Dikim Faaliyetleri:
Şeker mahallesi Şekerpare çocuk parkında buluna 2 adet
dut ağacının kesimi yapılmıştır.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, 2010 yılı faaliyet
döneminde,muhtelif yerlere toplam 5000 adet ağaç ,
mevsimlik çiçek dikilmiştir.
111
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
11
7
1
“Mahallenize bir park ister misiniz” projesinin devam
ettirilmesi
2
11
5
1
3
11
3
4
11
5
6
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Proje kapsamında yapılan toplam park
sayısı (En az 4 adet) 2010 yılında yapılan
park sayısı
%100
%0
Tespit edilecek alanlarda Spor parkı yapılması
Toplam Spor parkı sayısı (En az 4 adet) Yeni
yapılan spor parkı sayısı
%100
%0
1
5000 adet ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması
Dikilen ağaç, bitki ve fidan sayısı (5.000
adet)
%100
%0
4
1
Kent Mobilyası temin edilerek, mevcut parkların
iyileştirilmesi
Toplam Park ve yeşil alan sayısı İyileştirme
yapılan Park ve yeşil alan sayısı (75 adet)
%100
%0
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve raporlanması
Rapor sayısı (4 adet)
%100
%0
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
%100
%0
%100
%0
Faaliyet / Proje
7
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Katılan personel
sayısı alınan karar sayısı Uygulanan karar
sayısı
8
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite
düzenlenmesi
Aktivite sayısı (3 adet) Aktivitelere katılan
personel sayısı
%100
%0
9
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın`a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
10
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması
Rapor sayısı (12 adet)
%100
%0
11
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı (1 adet)
%100
%0
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
11 adet
% 100
%0
112
2010 yılı Performans Programında Park ve Bahçeler Müdürlüğü için toplam 11 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık
gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %100’dür. Belirlenen 13 adet hedefin tamamı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Fen İşleri Müdürlüğü:
2010
Fatih DOĞAN
Fen İşleri Müdür Vekili
I. Genel Bilgiler:
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü yeniden oluşturulmuştur,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve diğer
yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve yetkileri
kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis
Kararı ile yürürlüğe giren, “ Adapazarı Belediyesi Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1- Adapazarı Belediyesinin yetki alanındaki imar planına
uygun yeni yolları açmak, bordürlerin döşemesini, kaldırımların yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması stabilize ve mevcut yolların bakım ve
onarımlarını yapmak ve yaptırmak.
2-Belediyemize ait mevcut hizmet binaları ile sanat yapılarının bakım ve onarımı ve yeni yapılacak hizmet binaları
ile sanat yapılarını yapmak ve yaptırmak.
3-Fen İşleri ile ilgili Projelerin, İhale ve kontrollük hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
4-Fen İşleri faaliyetleri ile ilgili malzemelerin temini, nakliyesi, depolanması ve üretilmesini sağlamak.
5-Belediyemizin sorumluluk sahasındaki her türlü bakım
ve enkaz kaldırma işlerini koordine etmek ve yürütmek.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı: Fen İşleri Müdürlüğü; Dağdibi mahallesi Enka okulu Caddesi No: 9 adresinde faaliyetlerini
sürdürmüştür. Teknik Hizmetler binasında idari bürolar,
şantiye,iş makinesi parkı, Bakım – onarım atölyesi ve depo
bulunmaktadır .
2. Örgüt Yapısı: Fen İşleri Müdürlüğü, İdari işler, Yol
Yapım Birimi, Makine İkmal Bakım Birimi ve Yapı birimi
olmak üzere toplam 4 birimden oluşmaktadır. Mali İşler
Başkan Yardımcılığına bağlı olarak görev yapmaktadır
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlük bünyesinde; 19 adet bilgisayar, 7 adet yazıcı, 1 adet faks makinesi
ve 2 adet fotokopi makinesi kullanılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları: Fen İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür, 3
memur, 42 İşçi ve 5 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 51 personel ile hizmet vermektedir.
113
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Fen İşleri Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
Gider Çeşitleri
01-Personel Giderleri
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05-Cari transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye transferleri
Toplam
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
1.990.460,00
1.837.526,90
22
373.010,00
359.674,72
4
1.592.000,00
1.532.742,09
18
2.000,00
0,00
4.471.000,00
4.527.348,25
40.000,00
0,00
8.468.470,00
8.257.291,96
Fen İşleri Müdürlüğü 2010 yılı tahmini gider bütçesi 8.468.470,00.TL. olup, 2010 yılında toplam giderler
8.257.291,96.TL. olarak gerçekleşmiştir.
Buna göre Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı %
98 olmuştur.
2- Diğer Hususlar:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI İHALELERİ :
1- Lastik Alım İşi İhalesi 2010 / 116564: İhale iptal
edilmiştir
2- Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alım İhalesi
İhale Tarihi
: 19.07.2010
İşin Süresi
: 90 Takvim günü
İşe Başlama
: 13.08.2010
İşin Bitimi
: 11.11.2010
Sözleşme bedeli
: 400.000 TL
İhaleyi Alan Firma
: Raşit Dünya Taş Kum çakıl
Mermer ve Maden Ocakları İşl. Asfalt Yol Yapı Nak. Gıda
Tic. Taah
İhale Kapsamı
: Muhtelif sokaklarda asfalt
yama çalışması için Bitümlü Sıcak Karışım (Binder Tabakası) Asfalt Alım işi
İhale Kayıt No
: 2010/78636
3-Kültür Merkezi Binası altında bulunan trafo malzemelerinin alım İhalesi:
İhale Tarihi
: 05.03.2010
İşin Süresi
: 30 Takvim günü
İşe Başlama
: 24.03.2010
İşin Bitimi
: 20.04.2010
Sözleşme bedeli
: 92.000,00-YTL(KDV Hariç)
İhaleyi Alan Firma
: Santral Elektrik San. Müh.
Hizm. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.
İhale Kapsamı
: Kültür Merkezi yapım çalışma-
114
54
98
ları kapsamında kullanılmak üzere Malzeme alımı
İhale Kayıt No
: 2010/20536
4-Akaryakıt Alım işi İhalesi:
İhale Tarihi
: 09.12.2010
İşin Süresi
: 365 takvim günü
İşe Başlama
: 01.01.2011
İşin Bitimi
: 31.12.2011
Sözleşme bedeli
: 601.800,00 TL(KDV Hariç)
İhaleyi Alan Firma
: Koç Konaklama San.ve Tic. Ltd. Şti
İhale Kapsamı
: Adapazarı Belediyesinin araçlarının yakıt ihtiyacının karşılanması.
İhale Kayıt No
:2010/531779
5-İnşaat Malzemesi Alımı İhalesi:
İhale Tarihi
: 01.10.2010
İşin Süresi
: 75 Takvim günü
İşe Başlama
: 15.10.2010
İşin Bitimi
: 31.12.2010
Sözleşme bedeli
: 71.852,70.-TL
İhaleyi Alan Firma
: Ada Topçuoğlu Yapı ve Av
Malz.san.tic. Ltd.Şti.
İhale Kapsamı
: Müdürlüğümüzün ekiplerinin
ihtiyacı olan malzeme alınması
İhale Kayıt No
: 2010/506138
6- Akaryakıt Alımı İhalesi:
İhale Tarihi
: 31.08.2010
İşin Süresi
: 109 Takvim günü
İşe Başlama
: 17.09.2010
İşin Bitimi
: 31.12.2010
Sözleşme bedeli
: 167.805,00 TL
İhaleyi Alan Firma
: Eren Petrol Ür. Ltd.Şti
İhale Kapsamı
: Adapazarı Belediyesinin araçlarının yakıt ihtiyacının karşılanması
İhale Kayıt No
: 2010 / 102484
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
7- Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi:
İhale Tarihi
İşin Süresi
İşe Başlama
İşin Bitimi
Sözleşme bedeli
İhaleyi Alan Firma
İhale Kapsamı
araçları temini
İhale Kayıt No
: 01.03.2010
: 292 Takvim günü
: 15.03.2010
: 31.12.2010
: 29.450,00.-TL
: Nalbant Elk.İnş.Ltd.Şti
: Fen İşleri Müdürlüğü hizmet
: 2010 / 17469
8- Adapazarı Merkez Yolları Yol Yapım
İhale Tarihi
: 13.09.2010
İşin Süresi
: 120 Takvim günü
İşe Başlama
: 15.10.2010
İşin Bitimi
: 13.01.2011
Sözleşme bedeli
: 678.536,00.-TL
İhaleyi Alan Firma
: Çetin KAN İnşaat
İhale Kapsamı
: Adapazarı Sorumluluk alanındaki mahalle ve sokakların yol yaya yolları yapımı.
İhale Kayıt No
: 2010 / 123615
9-Kültür Merkezi Yapım İşi İhalesi:
İhale Tarihi
: 20.09.2010
İşin Süresi
: 180 Takvim günü
İşe Başlama
: 24.11.2010
İşin Bitimi
: Devam ediyor
Sözleşme bedeli
: 1.930.000,00.-TL
İhaleyi Alan Firma
: ADAGRUP İnş.Taah ve San Ltd.Şti
İhale Kapsamı
: Kültür merkezi dekorasyon,
ince işler, tesisat ve elektrik işlerinin yapımı
İhale Kayıt No
: 2010 / 123540
10- Muhtelif Sokaklarda Asfalt Yol Yapım İşi İhalesi:
İhale Tarihi
2010
İşin Süresi
: 60 Takvim günü
İşe Başlama
: 07.10.2010
İşin Bitimi
: 06.12.2010
Sözleşme bedeli
: 410.838,28.-TL
İhaleyi Alan Firma
: Raşit Dünya Taş Kum Çakıl
Mermer ve Maden Ocakları İşl. Asfalt Yol Yapı Nak. Gıda
Tic. Taah.
İhale Kapsamı
: Muhtelif sokakların Asfalt yol
yapılması.
İhale Kayıt No
: 2010 / 119372
11- Adapazarı Merkez Muhtelif Sok. Yol ve Yaya
Yolu Yapım İşi İşi İhalesi.
İhale Tarihi
: 02.06.2010
İşin Süresi
: 120 Takvim günü
İşe Başlama
: 07.10.2010
İşin Bitimi
: 06.12.2010
Sözleşme bedeli
: 731.532,58.-TL
İhaleyi Alan Firma
: Mehmet Gözyuman “Gözyumanlar İnşaat ve Malzemeleri Taahhüt Ticaret”
İhale Kapsamı
: Adapazarı Merkez Muhtelif
Sokakların Yol ve Yaya Yolu Yapım İşi
İhale Kayıt No
: 2010 / 58660
12- Asfalt Yol Yapım İşi İhalesi
İhale Tarihi
: 29.11.2010
İşin Süresi
: 18 Takvim günü
İşe Başlama
: 03.12.2010
İşin Bitimi
: 27.12.2010
Sözleşme bedeli
: 482.958,33.-TL
İhaleyi Alan Firma
: Mehmet Gözyuman “Gözyumanlar İnşaat ve Malzemeleri Taahhüt Ticaret”
İhale Kapsamı
: Adapazarı Merkez Muhtelif
Sokakların Asfalt Yol Yapım İşi
İhale Kayıt No
: 2010 / 546550
: 07.09.2010
115
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir.
2010 yılı faaliyet döneminde Adapazarı Belediyesi sorumluluğu kapsamında bulunan 58 Mahallede toplam 26
köy’e hizmet götürülmüştür.
Bakım ve Onarım İşleri:
Adapazarı Belediye Merkez hizmet binamızdaki muhtelif birimlerinin, odalarının boya, bakım, onarım işleri ile
Deprem Kültür Müzesinde, Fen İşleri Müdürlüğünde ve
116
Kaymakamlık binasında tadilat ve boya-badana işleri yapılmıştır. Ayrıca Belediyemizin sorumluluk alanı içinde bulunan Okul,Cami ve Sosyal Tesislerin bakım ve onarımları
yapılmıştır.
Yıkım İşleri:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Fen İşleri Müdürlüğüne tebliğ edilen yıkım kararlarının uygulanması için
Araç ve iş makinesi desteği verilmiştir.
Kar Temizleme Çalışmaları:
Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışmaları için
hazırlıklar yapılmış tuz depolanmış ve ekiplerin 24 saat
hizmet vereceği konteynerler hazırlanmıştır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Kilitli Parke Yol ve Yaya Yolları Yapımı:
Yaya Yolu Yapım çalışmaları:
2010 yılı içinde 22.610,07 m2 Yaya yolu yapım çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Taşıt Yolu Yapım çalışmaları:
2010 yılı içinde 72.558 m2 Taşıt yolu yapım çalışması gerçekleştirilmiştir
Bordür ve Yağmur Oluğu Yapılması:
Yol Şube ekiplerimizce 2010 yılı faaliyet döneminde; 1.855
metre bordür, 609 mt Yağmur oluğu, 33693,00 dolgu
çalışması, 9.777 ton Stablize, 53.840 ton Hafriyat, 11859
ton tüvenan, 805 mıcır yol çalışmalarında kullanılmıştır.
İhale Kapsamında ; 5.092,09 Mt Yağmur Oluğu, 7.819,77
Mt Bordür, 5.792, 69m2 Kazı çalışması, 3.505,05 dolgu
çalışması yapılmıştır.
Asfalt Yol Yapım ve Yama Çalışmaları:
2010 yılı faaliyet döneminde 6.409,25 m3 Trimer Makine-
2010
si ile kazı, Yol Şube ekiplerimizce 1.464,90 ton asfalt yama
ve İhale Kapsamında 13.917,38 Ton Asfalt olmak üzere
toplam 15.382,28 ton asfalt yapılmıştır.
2010 yılı içerisinde trimer (asfalt kemirme makinası) ile çalışmalara başlanmış. 2452.46 m2 kazı çalışması, 5.885,90
ton asfaltlama yapılmıştır. Cumhuriyet - Semerciler - Tepekum - Hızırtepe - Yağcılar - Orta - Sakarya - Şeker - İstiklal
mahallerinde çalışmalar yapılmıştır.
Engelli Araç Bakım ve Onarımı:
Makine İkmal Birimi bünyesinde oluşturulan Engelli Araç
Bakım ve Onarım Atölyesinde; Belediyemize müracaat
eden 75 Engelli vatandaşlarımızın akülü ve normal tekerlekli araçlarının motor, akü ve şarj cihazı arızalarının bakım
ve onarımı yapılmıştır.
Diğer Yapılan Hizmetler:
Engelliler için Belediyemiz sınırları içinde muhtelif yerlere
12 adet rampa çalışması yapılmıştır.
Dağdibi Teknik Hizmetler Şantiyesine ekiplerimiz tarafından 1.000 m yağmur suyu hattı ve 2.147,25 ton asfalt dökülmüştür.
117
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Fen İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
3
7
1
2
3
1
3
1
4
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
1 adet Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması (İlgili
Birimin yer tesliminden sonra)
Tamamlanma Yüzdesi (%100) Açık ve
kapalı semt pazarı sayısı Kapalı semt pazarı
sayısı Maliyet bedeli
%0
% 100
1
Kültür Merkezinin yapılması
Tamamlanma Yüzdesi (%100) Maliyet
bedeli
% 90
% 10
1
1
İstimlak çalışmaları bitirildikten sonra Belediye
yeni Hizmet Binasının yapılması (İlgili Birimin yer
tesliminden sonra)
Tamamlanma Yüzdesi (%100) Maliyet
bedeli
%0
% 100
3
3
1
Engellilere Şehir içinde ulaşım Kolaylıkları
Sağlanması Projesinin devam ettirilmesi (Her ay 1
resmi kurumun giriş-çıkışının düzenlenmesi)
Giriş-Çıkışı düzenlenen kurum sayısı (12
adet) Toplam yapılan düzenleme sayısı
Maliyet bedeli
% 100
%0
5
3
4
1
Asfalt çalışması yapılması
Yol yapım bakım ve onarım miktarı (10.000
ton) Ortalama birim fiyatı Yolun ömrü(yıl) 5
yılda bakım ve onarım gerektiren yol miktarı
Toplam maliyet bedeli
% 100
%0
6
3
4
2
Yaya yolu yapımı (beton parke)
Yapılan yaya yolu miktarı (10.000 m2.)
Ortalama birim fiyatı 5 yılda bakım ve
onarım gerektiren yol miktarı Toplam
maliyet bedeli
% 100
%0
7
3
4
3
Taşıt yolu yapımı (beton parke)
Yapılan taşıt yolu miktarı (50.000 m2.)
Ortalama birim fiyatı Yolun ömrü(yıl) 5 yılda
bakım ve onarım gerektiren yol miktarı
Toplam maliyet bedeli
% 100
%0
8
7
9
2
Tüm yapım işlerinin ilk hali, gelişim aşaması ve son
halinin fotoğraflanması; Altyapı fotoğraf arşivinin
düzenli olarak Basın-Yayına verilmesi.
Basına verilen fotoğraf arşivi sayısı (12
adet) Maliyet bedeli
% 100
%0
9
1
6
16
Tranşe ruhsatlarının 5 saatte verilmesi
Ruhsat verme Süresi Toplam ruhsat sayısı
% 100
%0
10
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
% 100
%0
11
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme Sayısı (4 adet)
% 100
%0
12
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı Sayısı (12 adet) Toplantılara katılan
personel sayısı Toplantılarda alınan karar
sayısı Uygulanan karar sayısı
% 100
%0
13
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal aktivite
düzenlenmesi.
Düzenlenen aktivite sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
% 100
%0
14
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
% 100
%0
15
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde)
Rapor sayısı (12 adet)
% 100
%0
16
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
% 100
%0
17
3
12
1
Poyrazlar Gölü etrafında sosyal etkinlik alanı
oluşturulması ile ilgili bürokratik işlemlerin
tamamlanması.
Tamamlanma Yüzdesi (%100)
%0
% 100
18
3
2
2
Çok kapsamlı spor tesisi projesinin hayata
geçirilmesi (Akova Spor,Eğlence ve Alışveriş
Merkezi)
Tamamlanma Yüzdesi (%100) Tesisin
maliyet bedeli
% 60
% 40
118
Faaliyet / Proje
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Fen İşleri Müdürlüğü
18 adet
% 80,56
% 19,44
2010 yılı Performans Programında Fen İşleri Müdürlüğü için
toplam 18 adet hedef belirlenmiştir. Hedeflerin yıllık gerçekleşme oranı toplam hedef bazında %80,56’dır. 18 adet hedeften, 13 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
5 adet hedef %100 olarak gerçekleştirilememiş ve sapmalar
meydana gelmiştir. Gerçekleştirilemeyen hedeflerin sapma
nedenleri aşağıda belirtilmiştir
SAPMA NEDENLERİ:
1 nolu hedef: İstimlak çalışmaları ilgili müdürlük tarafından
2010
tamamlanıp müdürlüğümüze yer teslimi yapılmadığından
proje gerçekleştirilememiştir.
2 nolu hedef: Kültür Merkezinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.İnce işçilik ve dekorasyonla ilgili ihalesi yapılmış, inşaat tüm
hızıyla devam etmektedir.
3 nolu hedef: İstimlak çalışmaları ilgili müdürlük tarafından
tamamlanıp müdürlüğümüze yer teslimi yapılmadığından
proje gerçekleştirilememiştir.
17 nolu hedef: İlgili birim tarafından bürokratik işlemler tamamlanmadığından proje gerçekleştirilememiştir.
18 nolu hedef: Çok kapsamlı spor tesisi projesinin hayata
geçirilmesi (Akova Spor,Eğlence ve Alışveriş Merkezi inşaatının %60’ı bitirilmiş fakat, Temeltaş Ltd.Şti’nin.sözleşmesi fesh
edildiğinden proje tamamlanamamıştır.
119
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Müdürlüğü:
Ersin KIROĞLU
Bilgi İşlem Müdürü
I. Genel Bilgiler:
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
İçişleri Bakanlığı’nın 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve
5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri
doğrultusunda Bilgi İşlem Müdürlüğü yeniden oluşturulmuştur.
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ve diğer yasalarla belediyelere verilmiş olan tüm görev ve
yetkileri kullanmakla ve 03.11.2008 Tarih ve 12/144 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, “Adapazarı Belediyesi
Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği”nde belirlenen Bilgi
İşlem Müdürlüğü ile ilgili aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
1- Belediye hizmet alanlarına giren konularda bilgisayarlı
sistem kurma, geliştirme, işletme, araştırma, güvenlik ve
denetim konularında, birimlerin etkin olarak çalışabilmesi
için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak,
2- Belediye Otomasyon Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve
Kent Bilgi Sistemi içerisinde kullanılan verilerin güncel tutulması ile ilgili olarak; saha taraması, kamu kurum, kuruluşları ile veri alış verişi ve koordinasyonu, müdürlükler
arası koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmetlerin satın
alınması ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek,
3- Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli
hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan
yazılımları ve donanımları temin etme, gerekli sistemi kurma ve işleyişini sağlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
Bu kapsamda;
3.1- Belediye binasında bulunan bilgisayar ağının sağlıklı
bir şekilde çalışmasının temin edilmesi, bu amaçla, Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve
yardımcı makinelerin tamir ve bakımını yapmak,
120
3.2- Belediye birimlerinde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının temini, düzenli çalışmasının sağlanması için gerekli
bakımların yapılması ve sorunlarının giderilmesi, bilgisayar
sistem ağının güvenliği için oluşturulan güvenlik sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
3.3- Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi veya temini, birimlerce kullanılan yazılımların
ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesi, Programlarda
çıkan eksikliklerin giderilmesi, gerekli uyarlamaları yapmak,
3.4-Belediyenin internet sayfası ile ilgili düzenleme ve
güncellemelerin yapılması, Belediye bünyesinde faaliyet
gösteren tüm birimlere internet desteği sağlaması ve söz
konusu birimlerden gelen Web sayfalarının tasarımını ve
güncellemelerini yapmak,
3.5- Belediyeye ait verilerin düzenli olarak yedeklenmesi
ve güvenliğinin sağlanması, Tüm işlemlerin ve bilgilerin
dijital ortama aktarılması ve geliştirilmesinin sağlanması
konusunda çalışmalar yapmak,
3.6- Gerek görülen belediye personelinin bilgisayar ve
çevre birimleri ile ilgili eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
bilgisayar sarf malzemesi talepleri ile ilgili teknik şartnameler hazırlanarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yapmak,
4- Çağdaş BT (Bilgi Teknolojilerinin), IT (İletişim Teknolojilerinin) ve her türlü teknik gelişmeleri inceleyerek belediyede kullanımlarının teşvik ve temininin sağlanması hususunda çalışmalar yapmak,
5- E-devlet ve E-belediye alt yapılarının kurulması için; gerekli CBS, KBS, harita ve arşivlerin sayısallaştırılması, bölge
araştırmalarının yapılması ve bölgenin vektörel-sayısal kayıtlarının tutulması, yazılım ve analizlerinin çıkartılması ve
hazırlanması konularında gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak veya katkıda bulunmak,
6- İletişim ve bilişim teknolojisinin gerektirdiği tüm hizmetleri, malzeme araç, gereç, yazılım ve donanımlarını
temin etmek, tamir-bakımını yapmak veya yaptırmak.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
Birimi olmak üzere 4 birimden meydana gelmiştir.
1. Fiziksel Yapı:
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Bilgi İşlem Müdürlüğü, merkez hizmet binasının ikinci katında yer alan içerisinde Teknik Servis Odası, Server Odasının da yer aldığı 206, 207 ve 211 numaralı odalarında
hizmet vermektedir.
Bilgi işlem Müdürlüğünde 11 adet bilgisayar,2 adet deskjet yazıcı,2 adet diz üstü bilgisayar hizmet vermektedir
2. Örgüt Yapısı:
Bilgi İşlem Müdürlüğü; Sistem Yönetimi Birimi, Donanım
Destek Birimi, Web Teknolojileri Birimi ve Güncelleme
4. İnsan Kaynakları:
Bilgi İşlem Müdürlüğü; 1 müdür, 2 memur, 3 işçi ve 1
sözleşmeli personel olmak üzere olmak toplam 7 çalışanı
ile hizmet vermektedir.
II. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:
A- Mali Bilgiler:
Bilgi İşlem Müdürlüğü 2010 yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları:
2010 Yılı Bütçesi
2010 Yılı Fiili
Gerçekleşme
Bütçe Gerçekleşme
Oranı(%)
01-Personel Giderleri
148.490,00
229.757,26
90
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
27.310,00
48.268,52
19
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
69.200,00
50.986,60
20
Gider Çeşitleri
06-Sermaye Giderleri
Toplam
11.000,00
802,40
0
256.000,00
329.814,78
129
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2010 yılı bütçesi 256.000 TL.
olarak tahmin edilmiş, 329.814,78 TL. olarak gerçekleşmiştir.Bütçenin gerçekleşme oranı % 129’dur.
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar : 2010 yılında
Müdürlüğümüz tarafından, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde % 29’luk bir sapma olmuştur.
Nedeni ise 2010 Yılı Bütçe ödenek cetvellerinin oluşumundan sonra Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne personel görevlendirilmesi yapılmıştır.
121
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde; 01.01.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında yapılan çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir.
E-Belediye Projesi:
Bilindiği gibi 21. yüzyıl Bilgi Çağı olarak nitelendirilmektedir. Yaşadığımız yüzyılda; her alanda elektronikleşme
genişleyerek sürmektedir. Kısaltılmış haliyle “e” olarak
adlandırılan bu yapılanma konusunda adeta tüm ülkeler
yarış etmekte, “interneti yaygınlaştırma”, “bilgisayar okur
yazarlığını artırma”, “bilgiyi paylaşma”, “bilgi toplumu
olma” vb. bilişim alanında politikalar ve stratejiler geliştirmekte, projeler üretmektedirler. Üretilen projeler ve çalışmalar genelde vatandaşın ve toplumun zamandan ve yapılan iş ve işlemlerde verimliliği esas almaktadır. Devlette,
ticarette, ekonomide, sağlıkta, sosyal güvenlikte vb. pek
çok alanda “e”’ yapılanma çalışmaları sürmektedir. Kamu
kurum ve kuruluşlarında sürdürülmekte olan “e-Devlet”
kavramı ile birlikte kamu kurumlarının vatandaşa bakan
122
yönündeki “e”’ yapılanma devletin bir parçası olan yerel
yönetimlerde de kaçınılmaz olarak bir zorunluluk haline
gelmektedir.
Bu bağlamda belediyemizde kurulumu ve geliştirilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen e-belediye
projesi, 2010 yılı içerisinde tüm müdürlüklerde yaygınlaştırılmıştır. Tüm birimlerin yazılımları web tabanlı hale dönüştürülmüş, mekan bağımlılığı olmadan tüm uygulamalara istenilen zamanda erişilir hale gelinmiştir.
Ayrıca bu uygulamalarla :
- Belediyemizde tüm verileri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik bir yapı oluşturulmuştur.
- En son yazılım teknolojileri kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
- Belediyemizin tüm yazılımları e-devlet yapısına uygun
hale getirilmiştir.
- Tüm hizmetlerimiz kurumlar arası bilgi paylaşımına uygun hale dönüştürülmüştür.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Coğrafi Bilgi Sisteminin (GİS) güncellenmesi ve
yenilenmesi Projesi:
1.1.2. Coğrafi Bilgi Sistemi (GİS) Güncelleme; Bilgi İşlem
Müdürlüğü Stratejik Plan Hedeflerinin 3 nolu kısmını oluşturan “Coğrafi Bilgi Sisteminin (GİS) güncellenmesi ve yenilenmesi” çalışmaları kapsamında; Kurtuluş, Tepekum,
İstiklal, Semerciler, Cumhuriyet, Yenigün, Camili, Hızırtepe, Tekeler, Ozanlar Çamyolu, Alandüzü, Tuzla, Yağcılar,
Sakarya, Maltepe, Tuzla, Papuççular, Kömürlük, Poyrazlar,
Demirbey, Süleymanbey, Dağdibi, Şirinevler, Güllük, Güneşler Yeni, Şeker, Güneşler Merkez, Taşlık, Mithatpaşa,
Karaosman, Karaköy, Korucuk, Akıncılar, Tığcılar, Yenidoğan, mahalle ve orman köylerinde toplam 14.697 adet
bina bilgi formları doldurulmuş, bilgi formları sisteme
girilmiş ve binalara ait fotoğraflandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile ilgili güncel bilgilere http://
ebelediye.adapazari.bel.tr:8090/webgis/adapazari linki ile
erişim sağlanmaktadır.
Adres Bilgi Sistemi’nin internet üzerinden mahalle ve köy
muhtarlıkları tarafından yoğun olarak kullanılmasından
dolayı, 2010 yılı içerisinde toplam 50 mahalle muhtarına
47 saat Adres Bilgi Sistemi uygulamaları ile ilgili eğitim
verilmiştir.
2010
Bu çalışmalara paralel olarak, 2010 yılı içerisinde 645 adet
ruhsat verisi, 91 adet iskan verisi ile 449 adet numarataj
verisi tespit edilerek Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi ile
UAVT (Ulusal Adres Sistemi) sistemine veri girişleri yapılmıştır. Coğrafi Bilgi Sisteminin güncellenme ve yenilenme
çalışmaları 2011 yılında da devam edecektir.
Donanım Hizmetleri:
Belediyemiz merkez hizmet binası dışında faaliyet gösteren Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
Zabıta Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Evlendirme Memurluğu birimlerine hızlı
ve kesintisiz internet erişimi sağlamak için tüm modemler değiştirilmiş ve internet bağlantılarının merkez bina ile
aynı hızda olması için adı geçen bu birimler VPN (Sanal
Özel Ağ) ile merkez binamıza bağlanmıştır. Yüksek hızlı
internet bağlantısının temini için merkez binamızda Juniper SSG-140 model modem+firewall, dış birimlerimize ise
her birime 1 adet olmak üzere toplam 5 adet Juniper SSG
-20 model modem konumlandırılarak çalışır hale getirilmiştir. Bu çalışma ile hem merkez binamıza hem de dış birimlerimize hızlı ve kesintisiz internet olanağı sağlanmıştır.
123
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Eğitim Hizmetleri:
2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz
personelinin bilgisayar kullanımını teşvik etmeye ve kolaylaştırmaya yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.
Bu kapsamda 193 belediye personeline e- belediye uygulamaları ve temel bilgisayar eğitimleri içerikli 124 saat,
48 muhtarlığımıza ise Kent Bilgi Sistemi içerikli toplam 47
saat eğitim verilmiştir. 2011 yılı içerisinde de Müdürlüğümüz koordinesinde benzer eğitimlere devam edilecektir.
Diğer Hizmetler:
Belediye Otomasyon Sistemi bünyesinde yer alan Kent
Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi güncelleme çalışmaları kapsamında, Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ile sınırlarımız içerisinde yer
alan 46 Mahalle ve 15 Or-Köyde 01.01.2010-31.12.2010
tarihleri arasında toplam 134 adet ruhsatsız bina tespiti
yapılmıştır.
Tespiti yapılan binalara ait tüm adres bileşenleri; gerek-
124
li takibatın yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü ve
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirilmiştir.
Başbakanlığın 21.05.2008 tarih ve 26882 sayılı genelge
hükümleri doğrultusunda Belediyemiz ile İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan
protokol çerçevesinde 01.05.2008 tarihinde başlatılmış
olan Adres Kayıt Sistemi’ne bağlantı uygulamalarına 2010
yılında da protokol yenilenerek devam edilmiştir.
Bu uygulamanın kullanılması suretiyle; hizmet alanlarımız
içerisinde yer alan vatandaşlarımızdan, Belediye ile yürüttükleri iş ve işlemler için yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmemekte, bu belgeler, Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS)
yapılan bağlantı ile doğrudan Belediyemiz tarafından elde
edilmektedir.
Bu sayede yapılan tüm işlemlerde hem kırtasiyecilik engellenmiş hem de zaman kaybına sebep olan unsurlar ortadan kaldırılmıştır.
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
2- Bilgi İşlem Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu:
Sıra
No
Str.
Amaç
No
Hedef
No
P. H.
No
1
8
3
1
Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin
güncellenmesi
2
8
5
1
3
8
1
4
8
5
Performans Göstergesi ve
Hedef Değer
Gerçek.
Değ.
Hedef.
Sapm.
Güncelleme yapılan mahalle sayısı (Her ay
5 adet) Toplam mahalle sayısı Güncelleme
yapılan bina sayısı Güncelleme yapılan
parsel sayısı
100
0
E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon
sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması
Tamamlanma Yüzdesi (%100) Sistemi
kullanan Müdürlük sayısı Maliyet bedeli
100
0
1
4 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması
Hazırlanan rapor sayısı (3 adet)
100
0
2
1
Sistem Odası Serverlarının (sunucu) bakım ve
onarımının yapılması
Yapılan bakım Sayısı (3 adet) Yapılan
onarım sayısı
100
0
2
1
5
Her ay en az 5 personele bilgisayar eğitimi verilmesi
Eğitim verilen personel sayısı (Toplam 60
adet) Eğitim süresi
100
0
6
8
10
1
Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi
Tamamlanma Yüzdesi (%100) Maliyet
bedeli
100
0
7
2
1
6
Müdürlüklere e-belediye projesi hakkında eğitim
verilmesi
Eğitim verilen birim (Her ay 5 birim) Eğitim
verilen personel sayısı Verilen eğitim süresi
100
0
8
8
11
1
Belediyemiz sınırları içinde yer alan Mahalle
Muhtarlıklarının, Adres Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi
Sistemi hakkında bilgilendirilmesi
Bilgilendirilen Muhtarlık sayısı ( Her ay 4
adet) Sisteme bağlanan muhtarlık sayısı
Toplam muhtarlık sayısı
100
0
9
1
3
2
Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir
yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması
Rapor sayısı (4 adet)
100
0
10
1
5
1
3 ayda bir, 1 adet iyileştirme yapılması
İyileştirme sayısı (4 adet)
100
0
11
2
2
1
Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı
yapılması
Toplantı sayısı (12 adet) Toplantılara
katılan personel sayısı Alınan karar sayısı
Uygulanan karar sayısı
100
0
12
2
3
1
Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal aktivite
Düzenlenmesi
Düzenlenen Aktivite sayısı Aktivitelere
katılan personel sayısı
100
0
13
7
9
1
Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayın’a
verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması
Düzenlenen Rapor sayısı (12 adet)
100
0
14
1
3
3
Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren
rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin
nedenlerini içerecek şekilde
Rapor sayısı (12 adet)
100
0
15
3
13
1
Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi,
rapor haline getirilerek Yönetime sunulması
Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje
sayısı Müdürlük sayısı
100
0
16
8
12
1
Kent bilgi sisteminde Belediyenin yapmış olduğu
çalışmalardan en az 2 adetinin 3 boyutlu olarak
yayınlanması
Yayınlanan proje sayısı (En az 2 adet)
Toplam proje sayısı Maliyet bedeli
100
0
17
2
3
4
Yılda en az 2 kez teknik nitelikli ziyaret
gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim
Fuarı vb.
Ziyaret sayısı (En az 2 adet) Ziyaretlere
katılan personel sayısı Maliyet bedeli
100
0
Faaliyet / Proje
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
İlgili Müdürlüğün
Adı
Performans
Hedefleri
Sayısı
Gerçekleşen
Değer (%)
Hedeften
Sapma (%)
Bilgi İşlem Müdürlüğü
17 adet
% 100
%0
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2010 yılı İçerisindeki Stratejik Planda yer alan 17 adet hedefin tamamı gerçekleştirilmiştir. Hedeflerin gerçekleşme oranı %100’dür.
125
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
2- Adapazarı Belediyesi Performans Sonuçları Tablosu:
PERFORMANS
HEDEFLERİ SAYISI
GERÇEKLEŞEN DEĞER
(%)
HEDEFTEN SAPMA
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü
16 adet
% 100
%0
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
8 adet
% 100
%0
Hukuk İşleri Müdürlüğü
11 adet
% 95,27
% 4,73
Zabıta Müdürlüğü
15 adet
% 100
%0
Yazı İşleri Müdürlüğü
18 adet
%100
%0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
19 adet
% 100
%0
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
16 adet
% 100
%0
Mali Hizmetler Müdürlüğü
16 adet
% 91,48
%8,52
İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN ADI
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
16 adet
% 99,60
% 0,40
Temizlik İşleri Müdürlüğü
11 adet
%100
%0
Bilgi İşlem Müdürlüğü
17 adet
% 100
%0
Fen İşleri Müdürlüğü
18 adet
% 80,56
%19,44
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
13 adet
% 75,62
% 24,38
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
11 adet
% 100
%0
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
15 adet
% 96,33
% 3,67
Yapı Kontrol Müdürlüğü
8 adet
% 100
%0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11 adet
%100
%0
Emlak İstimlak Müdürlüğü
9 adet
% 100
%0
Sivil Savunma Uzmanlığı
KURUMSAL ORTALAMA
10 adet
% 100
%0
258 ADET
%96,78
% 3,22
3- Adapazarı Belediyesi Performans Grafiği:
100
75
126
% 100
% 100
Emlak İstimlak Müd.
Sivil Savunma Uzman.
% 96,78
%100
Destek Hizmetleri Müd.
KURUMSAL ORTALAMA
% 100
Yapı Kontrol Müd.
% 100
Park ve Bahçeler Müd.
% 96,33
% 75,62
İmar ve Şehircilik Müd.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
% 80,56
Fen İşleri Müd.
% 99,60
Ruhsat ve Denetim Müd.
% 100
%91,48
Mali Hizmetler Müd.
Bilgi İşlem Müd.
% 100
İnsan Kaynakları Müd.
%100
% 100
Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Temizlik İşleri Müd.
%100
% 95,27
Hukuk İşleri Müd.
Yazı İşleri Müd.
% 100
Teftiş Kurulu Müd.
% 100
% 100
0
Özel Kalem Müd.
25
Zabıta Müd.
50
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
Adapazarı Belediyesinin 2007-2011 yıllarını kapsayan
Stratejik Planı hazırlanırken Kurumsal Yönetim, Kentsel
Gelişim, Sosyal Gelişim ve Uluslar arası İletişim stratejileri
olmak üzere 4 adet strateji başlığı altında 11 adet Stratejik
amaç tespit edilmiştir.
2010 yılı Performans Programında stratejik amaçların gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, toplam 258 adet
performans hedefi belirlenmiştir.
İlgili Müdürlüklerin 2010 yılında yapmış olduğu çalışmalar
neticesinde 258 adet performans hedefinden, 238 adetinin %100 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.Performans
Hedeflerinin 2010 yılı Gerçekleşme oranı %96,78’dir.
Gerçekleştirilemeyen 20 adet hedeften 4 adet hedef
müdürlükte çalışan başka personel olmadığından ölçüm dışı bırakılmıştır, geriye kalan 16 adet hedefin büyük bir kısmının proje ve yatırımlarla ilgili hedefler olduğu, gerçekleşmeme sebeplerinin ise bürokratik işlemlerin uzun sürmesinden (yer tahsisi, işgal ve tecavüzlerin
kaldırılması,istimlak vb.) ve bütçe imkanlarının yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
2010
Kurumsal hedeflerin gerçekleşmeme sebeplerinin ise
Müdürlüklerin iş yoğunluğundan ve uzmanlık gerektiren
işlerde yeterli sayıda yetişmiş eleman bulunmamasından
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:
Adapazarı Belediyesi 2006 yılında, Belediyemizin Performans Programlarında yer alan faaliyet ve projelerin
gerçekleşme oranlarını aylık olarak takip eden bir sistem
kurmuş ve bu sisteme göre 2010 yılında da her ay tüm birimlerin performansları takip edilerek ortaya konulmuştur.
Yapılan aylık değerlendirmelerde o ay içerisinde yapılması
gereken faaliyet ve projeler ile önceki aylardan kalan faaliyet ve projeler değerlendirilmiş ve faaliyet ve projelerin
gerçekleşme durumları tüm delilleri ile ortaya konularak
dokümanter edilmiştir.
Ayrıca elde edilen sonuçlara göre performans grafikleri
oluşturularak iyileştirmeye açık alanların daha net biçimde
görülmesi sağlanmış ve geri bildirim yolu ile bu alanların
da iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
IV. Kurumsal Kabiliyet ve
Kapasitenin Değerlendirilmesi:
Adapazarı Belediyesi Stratejik Planlama çalışmaları çerçevesinde yapılmış olan GZFT (Güçlü Alanlar, Zayıf Alanlar, Fırsatlar, Tehditler) Analizi sonuçları şu şekildedir.
GZFT ANALİZİ:
Belediyenin yukarıda açıklanan analizlerinin neticesinde GZFT(Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) analizleri gerçekleştirilerek
aşağıda verilmiştir.
A- Üstünlkler:
127
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
(G) Güçlü Yönler:
NO
KUVVETLİ YÖNLER
GEREKÇE
G06.01
Adapazarı Belediyesi’nin yeni bir belediye olması.
A.03
G06.02
Adapazarı’na doğalgazın gelmiş olması ve Belediye sınırları içerisinde doğalgazın yaygınlaştırılması
çalışmalarının yapılması
A.42
G06.03
Belediyede şeffaf bir yönetimin olması
A.03
G06.04
Internet kullanımının tüm birimlerde olması
A.11
G06.05
Adapazarı’nın iklim koşullarına uygunluğu
A.47
G06.06
Ulaşımda karayollarını ve demiryollarını kullanma imkânına sahip olma
A.47
G06.07
Sanayi yatırımlarının geniş olması, organize sanayi bölgelerinin var olması ve büyük endüstri merkezlerine yakınlık (ulaşım kolaylığı)
G06.08
Belediye yönetiminin bilgi teknolojilerinin tedariki ve kullanımı doğrultusundaki kararlı tutumu.
A.11
G06.09
Yapılan tüm ihalelerin basın önünde, açık ve şeffaf bir şekilde yapılması.
A.03
G06.10
Yeni yerleşim birimi olan Karaman, Camili ve Korucuk’ta planlı yapılaşma ve düzenli bir yerleşim ve
altyapının olması.
A.37
G06.11
Üst ve alt idareciler arasında uyumun olması.
A.03
G06.12
Belediye Başkanının belediye personeli içinden çıkmış olması, yapıyı ve personeli iyi tanıması.
G06.13
Belediye personelinin her yıl 1 kez sağlık taramasından geçirilmesi.
A.40
G06.14
Adapazarı’nın tarihi kültürel ve turistik yerler açısından önemli bir potansiyele sahip olması.
A.41
G06.15
Adapazarı genelinin yeşil bir doğa örtüsüne sahip olması
A.47
G06.16
Belediyede Görev ve sorumlulukların (Norm Kadro çalışması) tanımlanmış olması.
A.16
G06.17
Kurum personelinin, yöneticilerin yeterlilik ve yönetim tarzından memnun olmaları.
A.22
G06.18
Kurum personelinin, yöneticilerin adil ve dürüst davrandığını düşünmesi.
A.22
G06.19
Kurum personelinin, yöneticilere rahatlıkla ulaşabilmesi.
A.22
G06.20
Kurum personelinin yaptığı işi sevmesi.
A.22
G06.21
Personelin kuruma bağlı olması.
A.22
G06.22
Personelin gözünde, Belediye’nin imajının oldukça iyi durumda olması.
A.22
G06.23
Personelin, Belediye’de çalışmaktan memnun olması.
A.22
G06.24
Kent Bilgi Sisteminin tamamlanmış olması.
A.11
G06.25
Tapu kadastro, nüfus müdürlüğü vb. gibi resmi kurumlar ile ortak çalışmalar yapabilmek için protokollerin imzalanmış olması.
A.03
G06.26
Çok kültürlü bir toplumun olması.
A.41
G06.27
Deprem Kültür Müzesinin yapılmış olması.
A.41
G06.28
Alınan kararların uygulanmasında ve bilgi teknolojisinden faydalanma hususunda yönetimin kararlılığı.
A.11
G06.29
Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Adapazarı Belediyesi’nin ön sıralarda yer alması .
A.50-A.53
128
A.50-A.53
A.03-A.22
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
(Z) Zayıf Yönler:
NO
ZAYIF YÖNLER
GEREKÇE
Z06.01
Belediyenin ve Belediye birimlerinin kendi iştigal alanları ile ilgili veri tabanlarının e-belediyecilik
kapsamında güncellenme ihtiyacının olması
A.11
Z06.02
Belediye hizmet binasının yetersiz olması ve bazı birimlerin değişik binalarda hizmet vermesi ve fiziki
çalışma koşullarının yetersiz olması
A.03
Z06.03
Kullanılan iş makinelerinin eski ve yetersiz kalması.
A.33
Z06.04
Belediye sınırları içerisinde bazı mahallelerde park alanlarının olmaması ve parkların yetersiz olması.
Z06.05
Vatandaşların pazar sınırlarının aşılmasından ötürü rahatsız olması.
Z06.06
Mali yetersizlik nedeniyle çıkmaz sokakların kamulaştırma yoluyla açılamaması.
Z06.07
Binanın altında elektrik trafosunun bulunması.
A.08
Z06.08
Belediyenin otomatik güvenlik sisteminin olmaması ve fiziki korumanın (silah taşıma) yeterli olmaması.
A.08
Z06.09
Gençlerle ilgili sosyal faaliyetlerin yetersiz olması.
A.38
Z06.10
Belediye hizmet sınırları içerisindeki çöp toplama işlemine Vatandaşlarımızın yeterli desteğin verilmemesi
Z06.11
Çevre bilincini geliştirmek ve çevreyi korumak için bugüne kadar yapılan faaliyetlerin yetersiz olması.
A.36
Z06.12
Vatandaşların dilek ve şikâyetlerini daha çok sözlü olarak bildirmesi ve kayıt tutma zorluğu.
A.39
Z06.13
Belediye gelirlerinin yeterli olmaması.
Z06.14
Kültürel faaliyetlerin (tiyatro, konferans, panel, fuar, bilgi yarışmaları vb.) yetersiz olması.
A.38
Z06.15
Belediyenin idari personel hizmet araçlarının park edildiği alanın yetersiz olması.
A.33
Z06.16
Spor alanlarının yetersiz olması.
Z06.17
Meslek ve beceri kurslarının yetersizliği.
A.34
Z06.18
Vatandaşın büyük bölümünün şikâyetini Belediye’ye bildirmemesi.
A.34
Z06.19
Depreme karşı şehrin risk envanteri oluşturma çalışmalarının yapılmamış olması.
A.10
Z06.20
Vatandaşlar arasından temizlik, çevre ve park temizliği ve çöpler konusunda yeterli duyarlılığa sahip
olmayanların bulunması.
A.34
A.36-A.37
A.34
A.25-A.34
A.07-A.36
A.07-A.23
A.34-A.42
129
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
(F) Fırsatlar:
NO
KUVVETLİ YÖNLER
GEREKÇE
F06.01
Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile aynı partiden olunması.
F06.02
Öğrenci kitlesinin yüksek olması ve eğitilebilir ve yönlendirilebilir genç nüfus potansiyeli (özellikle
üniversite öğrencisinin).
F06.03
Adapazarı’nın iklim koşullarına uygunluğu ve kentin yeşil bir doğa örtüsüne sahip olması ve Sapanca Gölü’ne kıyısı olması.
A.47
F06.04
Adapazarı - İstanbul demiryolunun ve İstanbul -Ankara TEM otoyolunun ilçeden geçmesi.
A.47
F06.05
Şehrin bir üniversitesinin olması.
A.51
F06.06
Belediyenin yeni kurulmuş olması sebebiyle yeniden yapılanma imkânlarının yüksek olması.
A.03
F06.07
Toplu Konut yapılma imkânına ve alanlarına sahip olunması.
A.47
F06.08
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapmayı planladığı birçok yatırımın Belediye sınırları
içerisinde olması.
A.44
F06.09
Karaman, Camili ve Korucuk’ta planlı bir şehirleşme olması ve Valiliğin bölgeye taşınmış olması .
A.37
F06.10
Adapazarı’nın çok kültürlülüğe sahip olması ve/veya nüfusunun kozmopolitlik bir dağılım göstermesi.
A.41
F06.11
Sivil toplum örgütlerinin çok sayıda olması, kültürel ve sosyal aktivitelerde sivil toplum örgütleriyle
işbirliği yapma imkânının olması.
A.41
F06.12
Yerel basın yayın imkânlarının ilçede geniş olması.
A.39
F06.13
Belediye’nin yetersiz kaldığı durumlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alabilme
imkânının olması.
A.44
F06.14
Sakarya ilinin coğrafi konum itibari ile sanayi, tarım ve turizm yatırımlarına uygun bir nitelik taşıması.
A.47
F06.15
Adapazarı’nın İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi gelişmiş illere yakın olması.
F06.16
1999 yılı depreminden ötürü deprem felaketine karşı önlemler konusunda bilinç oluşturma ve
çalışma yapma konusunda geniş katılım sağlama imkânının olması.
A.50
F06.17
İlçenin tarihi, kültürel ve turistik yerler bakımından zengin olması.
A.49
F06.18
Sapanca Gölü’nde su sporları olan yüzme, tekne yarışları ve su aktivitelerinin yapılabilmesi
A.35-A.36
F06.19
Çark Deresi’nin etrafına yürüyüş yolunun yapılmış olması.
A.36-A.42
F06.20
Sakarya’nın doğalgaz enerjisinin verildiği illerden birisi olması.
A.42
F06.21
Merkezi Hükümetin yerel yönetimlere daha fazla yetki devretmesi ve yerinden yönetim anlayışını
uygulamaya geçirme çalışmaları.
A.47
F06.22
E-devlet anlayışının uygulanmasındaki kararlılık.
F06.23
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yaptırılmış olan yeni oluşturulan kadastral paftalardan
yararlanma.
F06.24
Kadastro Genel Müdürlüğü’nce Adapazarı’nın tüm kadastral değerlerinin sayısal hale getirilmesi
çalışmasından yararlanılması.
A11.-A14
F06.25
Şehirdeki hayırsever vatandaşların yardıma muhtaçlara ve yardım faaliyetlerine duyarlı olmaları.
A.38
F06.26
Uluslararası spor müsabakalarının şehirde yapılması
A.49
130
A.44
A.38-A.51
A.47-A.50
A.11-A.31
A.11
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
(T) Tehditler:
NO
ZAYIF YÖNLER
GEREKÇE
Adapazarı şehir merkezinde yapılaşmanın büyük oranda tamamlanmış olmasının kentsel dönüşümü zorlaştırması.
A.37
T06.02
Doğal afetler ve özellikle Deprem.
A.54
T06.03
Deprem sonrasında hasarlı binaların sorunlarının çözülmemiş olması .
A.37
T06.04
Pazaryerlerinin ve teşhir tezgâhlarının sokağa taşması.
T06.05
Davaların geç tamamlanması sonucu gelen cezaların gecikmesinin mali külfet
getirmesi.
A.38
T06.06
Vatandaşın ilgili yasaları bilmemesinden ötürü yaşanan sıkıntılar.
A.07
T06.07
Düzensiz park alanlarının iskânlara yakın olması.
A.37
T06.08
Çevreyi güzelleştirmek için yapılan faaliyetlere bazı vatandaşlarımızın yeterince
duyarlı davranmaması .
A.36
T06.09
Vatandaşların dilek ve şikâyetlerini daha çok sözlü olarak bildirmesi ve kayıt
tutma zorluğu.
A.39
T06.10
Internet kullanımının şehir içinde yaygın olmaması.
A.11
T06.11
Yerel kararların alınmasında önemli bir şekilde Merkezin (Ankara’nın) rol oynaması.
A.47
T06.12
Şehir merkezinde yeşil alan ve çocuk parkı için alan olmaması .
A.37
T06.13
Adapazarı Belediyesinin isminin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile karıştırılması.
A.44
T06.01
A.34-A.42
V- Öneri ve Tedbirler:
Stratejik Yönetim, belediyede etkin bir planlama, amaç ve
hedefler belirleme ve bunları hayata geçirme noktasında
politikalar üretme ve son olarak uygulama sonuçlarını
izleme-kontrol etme-denetleme sistemidir.
Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde bilgi edinme kanallarının her zaman açık ve ulaşılabilir nitelik kazanmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetinin arttırılması
için yapılan çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Belediyemizce gerçekleştirilecek faaliyetlerde kaynakların
etkin ve verimli kullanımını sağlayarak en yüksek performans odaklı bir yönetim anlayışı esas alınmalı ve geliştirilmelidir.
Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Yönetimi arasında işbirliğinin geliştirilerek, etkinlik ve verimliliğin artırılması sağlanmalıdır.
Belediye çalışmalarında ve hizmet sunumunda teknoloji
ve bilgi iletişim kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılarak hizmet kalitesi yükseltilmelidir.
Belediye hizmetlerini yürüten personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanarak, uzmanlaşmış ve kalifiye personelle,
toplam hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan
çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir.
Online Belediyecilik hizmetlerimizden Bilgisayar Otomasyon Projesi ile kamu hesaplarına ilişkin bilgilerin tam, doğru ve zamanında alınması amaçlanmış ve bu amaca söz
konusu proje ile büyük oranda ulaşılmıştır. Kamu hesaplarının doğru ve zamanında hazırlanması ve anlık raporlanabilmesi, ekonomi yönetiminin karar mekanizmalarına
etkinlik kazandırması amacıyla çalışmaların daha çok geliştirilmesi gerekmektedir.
Belediyede çalışan personelin yabancı dil ve AB müktesebatı konularında eğitilmesine devam edilmelidir.
Deprem Kuşağında yer alan Belediyemizin Kriz yönetiminde refleks ve becerisi en üst düzeyde tutulmalıdır. Bu
amaçla eğitimler verilmeli ve Sivil Savunma sistemi geliştirilmelidir..
131
2010 faaliyet raporu
ADAPAZARI BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı:
Mali hizmetler yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında
üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun ‘III/A- Mali Bilgiler’ bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim. Adapazarı-09.03.2011
Rıdvan ÖZÜM
Mali İşler Başkan Yardımcısı
132
ADAPAZARI BELEDİYESİ
faaliyet raporu
2010
Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı:
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda
ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. Adapazarı – 23.03.2011
Süleyman DİŞLİ
Adapazarı Belediye Başkanı
133
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 886 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа