close

Enter

Log in using OpenID

indirmek için tıklayın.

embedDownload
SAĞLIK KENTİ SAMSUN
İlimiz, Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık hizmetleri yönünden
merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetinde
markalaştırmayı hedeflediği 20 şehirden birisidir.
Bu nedenle “Sağlık Kenti Samsun” vizyonunu üstlenmiştir.
Valiliğimiz koordinasyonunda; Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları, Sağlık
Kenti Samsun Derneği, Samsun Turizm Derneği, MEDİKÜM Derneği
üstlenilen bu vizyon çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmektedir.
SAĞLIK KENTİ SAMSUN
Sağlık Kenti Samsun vizyonu kapsamında insanlarımızın sağlık konusunda
daha konforlu bir ortamda hizmet almasını sağlamak amacıyla yeni sağlık
kuruluşları inşa edilmiş, personel sayısı arttırılmıştır.
Bu bağlamda; 2010 yılında ilimizde görev yapan sağlık personeli sayısı
12.883 iken 2014 yılına kadar gelinen süreçte yaklaşık %29,5 artarak
16.659 a ulaşmıştır.
16.659
20.000
12.883
Personel Sayısı
10.000
0
2010
2014
SAĞLIK KENTİ SAMSUN
İlimizde vatandaşlarımıza hizmet vermekte olan nitelikli yatak sayısı 2010
yılında 1.492 iken bu sayı yeni yapılan hastaneler ve nitelikli yatak
dönüşümü kapsamında 648 artarak 2014 yılında 2.140’ a yükselmiş olup,
Sağlık Bakanlığı kuruluşlarının 2.629, Özel Hastanelerin 761 ve
üniversitenin 775 olmak üzere ilimizin toplam yatak kapasitesi 4.165’ tir.
2.140
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1.492
Nitelikli Yatak
Sayısı
2010
2014
2010-2014 YILLARI ARASINDA AÇILAN
ÖZEL HASTANELER
İlimizde 2010-2014 yılları arasında toplam 240 yatak kapasiteli 3 Özel
Hastane hizmet vermeye başlamış olup, aynı dönem içerisinde diğer özel
hastanelerimizin çoğu yatak kapasitesini artırmıştır.
2010-2014 Yılları Arasında Açılan Özel Hastaneler
Medicana İnternational Samsun Hastanesi
Romatem Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dal Hastanesi
Liman Hastanesi
Toplam
Yatak Kapasitesi Değişen Özel Hastaneler
Büyük Anadolu Hastanesi
Büyük Anadolu Meydan Hastanesi
Atasam Hastanesi
Medical Park Samsun Hastanesi
Medi Bafra Hastanesi
Toplam
2014 Yatak Kapasitesi
183
27
30
240
2010 Yatak
Kapasitesi
2014 Yatak
Kapasitesi
38
40
50
114
94
336
57
49
80
179
108
473
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE
ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
İlimizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında hizmet vermekte olan
istasyon sayısı 2010 yılında 26 iken 2014 yılında 31 olmuş, buralarda görev
yapmakta olan personel sayısı da 316’ dan 496’ ya yükselmiştir. Ambulans
sayısı ise 38 iken 56 olmuştur.
2010 Yılı
İstasyon Sayısı
Personel Sayısı
UMKE Personel Sayısı
Ambulans Sayısı
Kentsel Ambulans Yanıt Süresi (10 dk)
Kırsal Ambulans Yanıt Süresi (30 dk)
Ambulans İle Taşınan Vaka Sayısı
Helikopter İle Taşınan Vaka Sayısı
Ambulans Uçak İle Taşınan Vaka Sayısı
112 Çağrı Sayısı
26
316
29
38
%90
%95
44.717
193
6
1.918.044
2013 Yılı
31
496
88
56
%93
%91
83.174
95
30
2.095.292
ÖNEMLİ SAĞLIK GÖSTERGELERİ VE
ÖLÇÜTLERİNDE GELİŞME KAYDEDİLDİ
İlimizde Anne ve Bebek Ölüm Hızının düşürülmesi amacıyla önemli
çalışmalar yürütülmüş ve 4 yılda bu oranlarda ciddi düşüşler sağlanmıştır.
2010 Yılı
Bebek Ölüm Hızı (Binde)
Anne Ölüm Hızı (Yüzbinde)
Kaba Ölüm Hızı (Binde)
Kaba Doğum Hızı (Binde)
15
8,7
10
2013 Yılı
8,7
10,9
4,5
14,3
6,3
5,3
7,5
13,9
10,9
6,3
5,3
Bebek Ölüm Hızı (Binde)
Anne Ölüm Hızı (Yüzbinde)
5
0
2010
2013
ÖNEMLİ SAĞLIK GÖSTERGELERİ VE
ÖLÇÜTLERİNDE GELİŞME KAYDEDİLDİ
Hekim Başına Düşen Nüfus 2010 yılında 579 iken sağlık hizmetlerinin daha
etkin verimli yürütülebilmesi amacıyla ilimize atanan yeni hekimlerle
birlikte bu sayı 2014 yılında 505 olmuştur. Uzman Hekim Başına Düşen
Nüfus ise 1.206 iken 908’ e düşmüştür.
2010 Yılı
Hekim Başına Düşen Nüfus
Uzman Hekim Başına Düşen Nüfus
579
1.206
505
908
1.206
1500
1000
2014 Yılı
908
579
Hekim Başına Düşen Nüfus
505
Uzman Hekim Başına
Düşen Nüfus
500
0
2010
2014
MEDİCAL CİHAZ VE ALETLER SEKTÖRÜNDE
DÜNYADA 3.KÜMELENME MERKEZİYİZ
Medikal cihaz ve aletler sektörü, Samsun merkezli olarak gelişmekte olup,
ilimiz Cerrahi El Aletleri üretiminde Almanya ve Pakistan’ dan sonra Dünya’
da 3. kümelenme merkezidir.
Cerrahi aletler sektöründe yaklaşık 50 firmamız, 22.000 çeşit ürün ile 60
ülkeye yıllık ortalama 30.000.000 $’ lık ihracat gerçekleştirmektedir.
Samsun Medikal Kümelenme çalışmaları devam etmektedir.
4207 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
Günümüzde tütünün egemen kullanım biçimi olan sigaranın tüketiminin
azaltılması ve tütün ve tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan
zararları konusunda halkın bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi
amacıyla 2011 yılında Valiliğimiz tarafından başlatılan ve koordine edilen “Kadın
Sağlığı Eğitimi Projesi” kapsamında 20.05.2014 tarihi itibariyle 333.500
kadınımıza “Sigara ve Kanser” konulu eğitim verilmiştir.
İlde bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından 88.919 vatandaşımıza tütünün
zararları konusunda eğitim düzenlenmiştir.
Ayrıca Dünya Tütünsüz Günü, Dünya Astım Günü, Dünya KOAH günü ve diğer
önemli günlerde 4207 sayılı Kanun kapsamında etkinlikler düzenlenmekte ve
eğitimler verilmektedir.
4207 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
Hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı.
Halkımızın tütün ürünleri konusunda bilinçlenmesi ve bunlardan kurtulması
amacıyla 2010 yılında Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
Polikliniği, 2011 yılında Samsun Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi
(KETEM) ve 2012 yılında Bafra Devlet Hastanesinde Sigara Bırakma Polikliniği
hizmet vermeye başlamıştır.
Yıl
2012 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı (Mart)
TOPLAM
Müracaat Sayısı
2.985
2.998
599
6.582
Farmakolojik Tedavisi
Başlanan Kişi Sayısı
2.336
1.270
262
3.868
Danışmanlık Hizmeti
Verilen Kişi Sayısı
649
1.728
337
2.714
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
Yaklaşık 333.500 Kadınımıza Kadın Sağlığı Eğitim Projesi
Kapsamında Eğitim Verildi
A) Kadın Sağlığı Eğitim Projesi; Proje ile ilimizde kadın sağlığı ve meme
kanseri konusundaki farkındalığı artırmak, kadınları tarama programlarına
yönlendirmek amaçlanmaktadır.
İlimizdeki 15-59 yaş arasında bulunan 405.312 kadın nüfusunun 2014 yılı
Mayıs ayı itibariyle 333.500’ ü (%82,3’ üne tekabül etmekte) ilçe merkezi
ve köylerde yapılan toplantılar ile kadın sağlığı ve meme kanseri
konusunda bilgilendirilmiştir.
2014 yılı Nisan ayı itibariyle Klinik Meme Muayenesi yapılan kadın sayısı
38.813 iken mamografi çekimi yapılan kadın sayısı ise 145.252’dir.
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
B) Bağışlayın – Engelleri Aşalım Projesi; Organ nakline gereksinimi olan
hasta sayısı 28.000 civarındadır. Bu hastalar için onları bulundukları
hastalık ve engellilik durumundan kurtarıp yeniden hayata döndürebilecek
tek yöntem organ nakli tedavisidir. Bunun içinse insanlarımızın yeteri
kadar organ bağışında bulunmaları gerekir ki şu durumda organ bağışı
oranlarımız ülke düzeyinde oldukça düşüktür.
Belirtilen nedenlerden dolayı bu proje ile; engelliliğin nedenleri ve
önlenmesi konusunda organ ve doku bağışının önemi konusunda bilgi ve
bilinç düzeyini ve organ bağışçı sayısını artırmak ve organ naklinin
engelliliği önlediği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
Projede 6 aylık süre içerisinde 2.800 vatandaşımız organ bağışında
bulunmuştur.
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
C) Engelsiz Nesiller Projesi; Projemiz ile ilimiz Canik ilçesinde yaşayan ve
özellikle Roman vatandaşların yaşadığı Yavuz Selim ve 200 Evler
mahallelerinde hamilelik sırasında beslenme eğitimi, ilaç kullanımı, ağız
diş sağlığının önemi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini içererek engelli
doğum oranlarının azaltılması hedeflemektedir.
Belirtilen iki mahallede yaşayan hamilelere ve hamile adaylarına yönelik
olarak gerçekleştireceğimiz eğitimler ve takip süreci ile birlikte hamilelik
sürecindeki aşı takvimi düzenli hale kavuşacak, hamilelik süreci ve
sonrasındaki beslenme eğitimleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Yapılacak olan rutin kontrollerle ağız diş sağlıkları konusunda bilinçlenecek
ve riskli gebelikler önceden tespit edilip önlemleri alınacaktır. Ayrıca
hamilelik sürecindeki zorluklarla karşı psikolojik danışmanlık hizmeti
verilecektir.
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
D) Ağız ve Diş Sağlığı Projesi; 2011 yılında başlayan proje ile toplumun
doğumdan itibaren düzenli diş hekimi kontrolü ve eğitim yolu ile ağız diş
sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması,
koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması
suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve tedavi edici diş hekimliğine
başlama yaşının yükseltilmesi ve tedavi ihtiyacının azaltılması
amaçlanmıştır.
2011-2012 eğitim öğretim yılında 3. ve 4. aşama uygulamaları yapılmıştır.
Bu süre boyunca 11.817 öğrenciye ulaşılmıştır.
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
E) 70 Gülücük İçin …. Projesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hematoloji –
Onkoloji servisinde lösemi tedavisi gören 18 yaş altı, kız ve erkek yaklaşık
70 çocuk ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmetlerinin
güçlendirilmesi, farklı engel türleri konusunda kamu kurumları ile sivil
toplum kuruluşları arasında işbirliklerine model oluşturmak amaçlanmıştır.
Proje kapsamında; eğitim- faaliyet odası düzenlenmesi, ilgi alanlarına göre
beceri eğitimleri verilmesi, çocuk ve ailelere yönelik psiko-sosyal destek
hizmetinin arttırılması, kamp düzenlenmesi, lösemi ve günlük yaşamımıza
etkileri konulu panel düzenlenmesi, tedavi gören çocuk ve ailelerin
desteklenmesi yanında görsel ve yazılı materyaller kullanılarak toplumda
farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.
Hastanede yapılan sosyal etkinliklere katılım sağlanmış, katılım fotoğraf ve
kamera çekimleriyle desteklenmiş olup proje tamamlanmıştır.
SAĞLIK ALANINDA SOSYAL AMAÇLI
YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
SAĞLIK KENTİ SAMSUN’ DA
YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Sağlık Kenti Samsun’ da 4 yılda devlet hastaneleri, toplum sağlığı
merkezleri, acil ünitesi yapımı, ağız ve diş sağlığı merkezi ve diğer
alanlarda toplam 21 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 7’ si
tamamlanmış, 5’ i devam etmekte ve 9’ u ise ihale ve proje aşamasında
olup, toplam maliyet yaklaşık 660 milyon ¨’ dir. (EK-4) 21 proje
tamamlandığında 3.110 adet yatak, 100 ünit, 1 adet acil ünitesi ilimize
kazandırılmış olacaktır.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Bafra Devlet Hastanesi
Asarcık Devlet Hastanesi
Ruh Sağlığı Hastalıkları Hasta. ve AMATEM
Ladik Devlet Hastanesi
Çarşamba Devlet Hastanesi
Vezirköprü Devlet Hastanesi
Havza Devlet Hastanesi
Terme Devlet Hastanesi
2010 yılında tamamlandı
2012 yılında tamamlandı
2014 yılında tamamlandı
2014 yılında tamamlandı
Geçici eksiklikler için ek süre verildi
Geçici eksiklikler için ek süre verildi
Devam Ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
İhalesi yapıldı. Değer. aşa.
Bafra
Devlet Hastanesi
Vezirköprü
Devlet Hastanesi
İlkadım Ruh Sağlığı
Hastalıkları ve
Hastanesi ve
AMATEM
Terme
Devlet Hastanesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
915 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content